İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)"

Transkript

1 İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir. İş skaler bir büyüklüktür ve W ile gösterilir. SI biri sisteinde birii N. (Newton-etre) dir ve joule eşittir..iş Yer çekii kuvvetine karşı yapılan iş; ir cisi yerden sabit ızla kaldırak için uygulayacağıız kuvvet cisin ağırlığına eşit olalıdır. u duruda yerçekiine karşı bir iş yapılır. W =. = G. W =.g. Sabit bir kuvveti bir cise uygulandığında noktasından noktasına kadar yer değiştirtişse yaptığı iş; W =. W =. joule=n. bağıntısı ile bulunur Hareket doğrultusuyla erangi bir açı yapan kuvvetin yaptığı iş; Y W=.=.cos. Y W=.=.cos. Yerçekiine karşı yapılan iş cisin izlediği yola ve işi yapan kuvvete bağlı değildir. Cisin ağırlığına (g) ve son duruda yerden yüksekliğine () bağlıdır..güç iri zaanda yapılan işe güç denir. P (power) ile gösterilir. Skaler bir büyüklüktür. iş W. Güç = Güç P = = zaan t t N. Watt = s ir cise t süresince sabit bir kuvveti uygulanarak W işi yapılışsa bu süre içindeki ortalaa güç; W P ort = (ortalaa güç) t P =. (nlık Güç) Motor gücü 6 watt olan bir yük asansörü 3 N luk bir yükü saniyede kaç etre yukarı çıkarır? Cise uygulanan kuvvetin, cisin yer değiştiresine, dik bileşeni ( Y ) iş yapaz. ) 3 ) 4 C) 5 D) 5 E) 5 Yüzey sürtüneli ise yapılan iş; S Y G=g S=k.N=k(g- Y)=k(g-.sin) W= Net. = ( - S). = (.cos-k(g-.sin))..= kuvvetin yaptığı iş. S.=E ısı sürtüne kuvvetinin yaptığı iş (ısıya dönüşen enerji). ( - S ). =yapılan topla iş. W. P = = t t 3. 6 = = 4 Doğru Seçenek: 3.ENERJİ İş yapabile yeteneğine enerji denir. Doğada; Işık, ısı, elektrik, kiyasal, biyolojik, nükleer enerji gibi birçok enerji çeşitleri vardır. Enerji yapılan işe eşit olduğu için enerji birileri aynı zaanda iş birileridir. Enerjiye saip olan cisiler, başka bir cisile etkileşie girerek ona da iş yaptırabilirler. iz bu bölüde sadece ekanik enerji ve ısı enerjisi üzerinde duracağız. Mekanik enerji; kinetik ve potansiyel enerjilerin toplaına denir. 3

2 inetik Enerji(E k ): Cisilerin areketlerinden dolayı saip oldukları enerjiye kinetik enerji denir. () W =. Hız ile yol arasında zaansız ız denklei yazılırsa; = +.a.x x =.a =.a ve = +.a.x x = denkleleri,.a W net = net. denkleinde yerine yazılırsa; W net =.a..a W net =.... (iş-enerji teorei) E k =.. III II I t(s) Yatay ve sürtünesiz bir yolda areket etekte olan bir cise ait konu zaan grafiği şekildeki gibidir. una göre, angi bölgelerde cisin kinetik enerjisi artaktadır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III u cise ait ız zaan grafiği aşağıdaki gibi olaktadır. (/s) Herangi bir kuvvetin yaptığı iş, cisin saip olduğu enerjideki değişie eşittir. W=.= E I II III t(s) inetik enerjinin artası için ızında artası gerekektedir. una göre, I. bölgede ız değişeiş, II. bölgede artış, III. bölgede ise azalıştır. Doğru Seçenek: uvvet Yol grafiğinin altında kalan alan, kinetik enerjideki değişi iktarını verir. uvvet Dönen Cisilerin inetik Enerjisi: atı bir cisi, sabit, düşey bir eksen etrafında W açısal ızı ile dönüyorsa: bütün noktaları, erkezleri döne ekseni üzerinde olan ve düzleleri döne eksenine dik olan çeberler çizer. E Yol = W. r Çizgisel Hız (/s) W çısal Hız (rad/s) inetik enerji yol grafiğinin eğii, cise etkiyen kuvveti verir. inetik Enerji E r yarıçap () u duruda dönen cisi için döne kinetik enerjisi, tg = = E Yol E = = W r = r W olur I = r ir areketlinin kinetik enerji ız grafiği şekildeki gibi olur. inetik Enerji ifadesi dönen cisiler için eylesizlik oentidir. Eylesizlik oenti cisin ızına bağlı değildir. ütleye ve döne eksenine olan uzaklığa bağlıdır. una göre, dönen bir cisin kinetik enerjisi; Hız E = I.W olur. 3

3 y=8n =N ω 53 x=6n G=N,5 yarıçaplı içi dolu silindir şeklinde kg lık bir cisi, saniyede devir yapacak şekilde sürtünesiz yatay bir düzlede yuvarlanarak sabit ızla ilerleektedir. Cisin topla kinetik enerjisi kaç joule dür? (π=3 ; I silindir = r ) ) ) 3 C) 6 D) 7 E) 3 Cisi yuvarlanarak ilerlediğinden e döne kinetik enerjisine e de ötelee kinetik enerjisine saiptir. uvvetin noktaları arasında yaptığı iş aynı zaanda kinetik enerjideki değişie eşittir. ( W= E ) W = net.x dir. Net kuvvet ise areket doğrultusundaki ki kuvvetlerin bileşkesidir. net = x s Sürtüne kuvveti ise; s = k. N ve N = G y olduğundan verilen ifadeler birleştirilirse; W = E = [ x k(g y )].x olduğu görülür... = [ x k(g y )].x E =E döne +E ötelee E = Iω + çısal ız ω=.π.f ve çizgisel ızda açısal ıza bağlı olarak =ω.r olduğundan; E =..r.ω + (ω.r) E =..r.(π.f) + (π.f.r) E = 3..(,5).44 4 E =7 joule Doğru Seçenek: D = [6,5.( 8)]. = /s ve = /s bulunur. Doğru Seçenek: D Potansiyel Enerji (E P ): ir ciside veya sistede depolanan ve istendiğinde kullanılabilen enerjiye potansiyel enerji denir. ısaca cisilerin durularından dolayı saip oldukları enerji türüne denir. Geriliş bir yay, yerden yüksekliğine çıkarılış bir cisi potansiyel enerjiye saiptir. u açıklaalara göre, bir cisi ya da sistein duruunda değişiklik yapılırken, cisi veya sistei ilk duruuna döndüreye çalışan kuvvetler varsa, bu kuvvetleri yenek için yapılan işe veya arcanan enerjiye, potansiyel enerji denir. a)yerçekii Potansiyel Enerjisi: =N 53 kütleli cisi noktasından noktasına götürekle yerçekiine karşı iş yapılış olur. Yapılan iş cisin potansiyel enerjisindeki artışa eşittir. Sürtüne katsayısının,5 olduğu yatay bir düzlein noktasında durakta olan kg kütleli bir cise şekildeki gibi N büyüklüğünde bir kuvvet uygulanarak ilerideki noktasına getiriliyor. una göre, cisin noktasındaki ızı kaç /s dir? (sin53 =,8 ; cos53 =,6 ; g=/s ) W = E P = g (Cisin noktasındaki potansiyel enerjisi.) kütleli cisi yüksekliğinden serbest bırakırsak yerçekii kuvvetinin kendisi iş yapış olur. Yapılan iş; W = E P = g olur. ) ) 6 C) 8 D) E) (uradaki ( ) işareti yer çekii kuvvetinin iş yaptığını belirtir.) 33

4 Mekanik Enerjinin orunuu: W W W 3 Yerçekiinin yaptığı iş, takip edilen yola bağlı değildir. Cisin ilk ve son konuları arasındaki () yüksekliğine bağlıdır. W = W = W 3 ax C Şekildeki gibi C noktasından ızıyla kütleli bir cisin yukarı yönde fırlatıldığını düşüneli. Cisi kadar yükseklikteki noktasından ızıyla geçerek en fazla noktasına kadar çıksın. ir Cisin Yere Göre Potansiyel Enerjisi: M G=g Yatay düzlede duran bir cisin saip olduğu enerjidir. Cisin ağırlığı ile kütle erkezinin yere uzaklığının çarpıına eşittir. W=.g. Yay ve ütleden Oluşan Sistelerin Enerjisi: Sıkışan yayın ve gerilen yayın bünyesinde potansiyel enerji toplanır. uvvet ne kadar büyük olursa sıkışa ve gerile iktarı o kadar büyük olur. Yani, arttıkça de buna bağlı olarak artar. uvvet ile sıkışa (veya uzaa) iktarı birbiri ile doğru orantılıdır. k=yay sabiti k=yay sabiti uvvet W YY Yol =k =k. W YY = = W YY = k ENERJİNİN ORUNUMU Yayın Sıkışası Yayın Uzaası k.. yay enerjisi Yay enerjisinde sürtüneler öneseneyecek. Sürtünesiz ortalarda cisin ilk konuundaki topla enerjisi son konuundaki topla enerjisine eşittir. (E ilk = E son ) Sürtüneli ortalarda ise cisin ilk konuundaki topla enerjisi son konuundaki topla enerjisi ile cisin aldığı yol süresince ısıya dönüşen enerjinin toplaına eşittir. (E ilk = E son + W ısı ) Cisin C noktasında sadece areketinden dolayı kinetik enerjisi; Ekc = noktasındaki kinetik enerjisi ise; Ek = noktasındaki kinetik enerjisi ise ızı sıfıra düştüğü için; Ek = Cisi yükselirken kinetik enerjisi azalıp, potansiyel enerjisi artar. Cisin noktasındaki potansiyel enerjisi; Ep =.g. ax noktası cisin ulaşabileceği en büyük yükseklik olduğu için bu noktada potansiyel enerji aksiudur. noktasındaki potansiyel enerjisi; Ep =.g. dır. C noktasında ise cisi yerde bulunduğu için potansiyel enerjisi yoktur. Ep C = inetik enerjideki azala ile, potansiyel enerjideki arta birbirine eşittir. Öyleyse cisi yukarıya doğru çıkarken kaybolan kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşektedir. Cisi noktasına varınca, C deki kinetik enerjinin taaı potansiyel enerjiye dönüşüştür. Deek ki erangi bir noktada kinetik ve potansiyel enerjilerin toplaı sabit kalaktadır. u iki enerjinin toplaına ekanik enerji denir. Eekanik = Ek + E = sabit u sonuca ekanik enerjinin korunuu denir. ncak, ekanik enerjinin korunası için ortaın sürtünesiz olası gerekir. ksi alde ekanik enerjinin bir kısı ısı enerjisine dönüşür. Sürtünelerin ial edileeyeceği ekanik sistelerde, topla ekanik enerjide bir kayıp olduğu, buna karşılık sistein ısındığı görülür. Masa üzerinde duran kitaba, bir ite verilirse kitap kayar ve bir süre sonra durur. itap durunca sanki enerjisi kayboluş gibi görünür. slında ekanik enerji ısı enerjisine dönüşüştür. unun sonucu asa ve kitabın sıcaklığı biraz artış olur. 34

5 inetik enerjideki değişi, cise etki eden net (bileşke) kuvvetin yaptığı iştir. Cisin kazandığı potansiyel enerji, yerçekii kuvvetine karşı yapılan iştir. r 3r M N r r Cisin kaybettiği potansiyel enerji, yerçekii kuvvetinin yaptığı iştir. lsıya dönüşen ekanik enerji, sürtüne kuvvetinin yaptığı iştir. P Şekildeki sürtünesiz düzenekte,,m ve N kasnaklarının yarıçapları sırasıyla 3r,r,r ve r kadardır. una göre, M kasnağına bağlı ip kuvvetiyle kadar çekilirse, kasnağına bağlı P ağırlıklı cisi kaç P lık potansiyel enerji kazanır? Cisin saip olduğu potansiyel ve kinetik enerjinin toplaına ekanik enerji denir. ) 3 ) C) D) E) 3 4 /s 37 Şekildeki eğik düzlein noktasından /s ızla fırlatılan kg kütleli cisi noktasına kadar çıkıp geri dönüşte noktasından 6/s ızla geçektedir. una göre, arasında cise etkiyen sürtüne kuvvetinin büyüklüğü kaç N dur? (sin37 =,6 ; cos37 =,8 ; g=/s ) ),4 ),6 C),8 D) E), kuvvetinin kadar çekilesiyle M kasnağı tur atsın. una göre = 4πr olalıdır. M kasnağı tur atarsa N kasnağı eş erkezli olduğundan aynı yönde tur atacaktır. N kasnağı ip yardııyla kasnağına bağlı olduğundan N N.r = N.3r.r = N.3r N = /3 tur olur. Yükün bağlı olduğu kasnağı kasnağı ile eş erkezli olduğundan oda aynı yönde /3 tur atacaktır. una göre P yükü kasnağının çevresinin /3 kadar yukarı çıkar. P nin areket iktarı; 4πr P = π ( r ) = = olurve P yükü lük enerji kazanır Doğru Seçenek: /s /s kg Sürtüne kuvvetinin yaptığı iş kinetik enerjideki değişi kadar olaktadır = 3joule Sürtüne kuvveti cise e yolunda e de yolunda etkidiğinden; W s = s. x 3 = s. 8 s =,4N Doğru Seçenek: x Y P θ x M x N esiti şekildeki gibi olan yolun sadece - aralığı sürtünesizdir. Özdeş ve Y cisileri şekildeki gibi ve P noktalarından serbest bırakıldıklarında, M noktasında çarpışıyorlar. una göre; I. M-N aralığındaki sürtüne kuvveti, -M aralığındakinden büyüktür. II. θ açısı azaltılırsa, Y cisi N noktasında durur. III. açısı azaltılırsa, cisi M-N aralığında durur. ifadelerinden angileri kesinlikle yanlıştır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III 35

6 ve Y cisileri aynı yükseklikten bırakıldıkları için, başlangıçtaki potansiyel enerjileri eşit büyüklüktedir. Y cisi P-M aralığındaki sürtüne kuvveti ile bütün potansiyelini kaybederek M noktasında, cisi ise sadece -M aralığındaki sürtüne kuvveti nedeni ile potansiyel enerjisini kaybederek M noktasında duruyor. cisi daa kısa bir yolda aynı enerji kaybına uğradığına göre, -M aralığındaki sürtüne kuvveti daa büyük olalıdır. I. Yargı kesinlikle yanlıştır. II. ifade kesinlikle yanlıştır. θ açısı azaltılırsa, P-N yolu uzar. Eğer P-N yolundaki sürtüne kuvveti daa büyük olsaydı, cisi N noktasında durabilirdi. III. ifade de kesinlikle yanlıştır. açısının azaltılası, sadece - yolunun uzaasına neden olur. akat - yolunda sürtüne oladığı için, cisin areketi sırasında kaybedeceği enerjinin değişesine neden olaz. u nedenle cisi yine M noktasında dururdu. Doğru Seçenek: E (N) () Yatay ve sürtünesiz düzlede durakta olan 4kg kütleli bir cise etki eden yatay kuvvetin yer değiştiresine bağlı grafiği şekildeki gibi olduğuna göre cisin. saniyedeki ızı kaç /s dir? ) ) 3 C) 5 D) 8 E) (N) ava Y şekil-i şekil-ii Düşey kesiti Şekil-I deki gibi olan silindir biçili, ağzı kapalı bir kapta birbirine karışayan ve Y sıvıları ile ava vardır. u duruda sıvısının yere göre potansiyel enerjisi E, Y sıvısının yere göre potansiyel enerjisi E Y dir. ap Şekil-II deki konua getirilirse, E ve E Y nasıl değişir? ) İkiside artar ) ikiside azalır C) E artar, E Y azalır D) E azalır, E Y artar E) İkiside değişez ava Y şekil-i ava Y şekil-ii ir cisin potansiyel enerjisi; cisin ağırlığı ile ağırlık erkezinin yerden yüksekliğinin çarpııdır. una göre Şekil-I için; Y sıvısının yere göre potansiyel enerjisi E Y = G Y sıvısının yere göre potansiyel enerjisi E = G 3 ap Şekil-II deki konua getirilirse; Y sıvısının yere göre ptansiyel enerjisi E ı ı Y = G Y, sıvısının yere göre potansiyel enerjisi E ı = G ı + Şekil-II de edilirse > dır. una göre; E ı > E ve E ı Y > E Y () Doğru Seçenek: uvvet-yol grafiğinde grafiğin altında kalan alan cisin enerjisindeki değişikliği verir. lanı esaplarsak;..... E= E=5 olur. E= ise 5= 4. =5/s dir Doğru Seçenek: C = Y =3/s 6kg lık bir cisi =3/s ilk ızla şekildeki gibi eğik düzlein alt ucundan fırlatılıyor. noktasından uzaktaki Y noktasına kadar çıkan cisi geri dönüşte /s ızla noktasından geçiyor. una göre, eğik düzlede cise etki eden sürtüne kuvveti kaç N dur? ) ) 4 C) 6 D) 8 E) 36

7 urada iş enerjinin teel prensibinden; Cise etki eden sürtüne kuvvetinin yaptığı iş cisiin enerjisindeki değişikliğe eşittir. Cisi sürtüne kuvvetine bir çıkışta birde inişte aruz kalacaktır. s..= - S.4= S =6 Doğru Seçenek: C EİNSTEİN GÖRE ÜTE-ENERJİ İİŞİSİ Einstein a göre kütle, enerjinin yoğunlaşış bir alidir. ütle enerjiye, enerji de kütleye dönüşebilir. Durgun aldeyken kütlesi olan bir adde bütünüyle enerjiye dönüştürülebilirse oluşacak enerji iktarı;. (u test için tavsiye edilen süre 5 dakikadır) =6 /s = /s 3 Şekildeki sürtüneli eğik düzlein noktasından 6 /s ızla yukarı doğru fırlatılan kg lık cisi noktasından /s ızla geçektedir. una göre, yolunda ısıya dönüşen enerji kaç joule dur? (Sin3 =,5) ) ) C) 4 D) 6 E) 3 E =. c dir.(c ışık ızı) Cisi ızıyla areket ederken kütlesi, durgun aldeki kütlesi ise; = C Yüksek ızlarda ( C) areket eden bir cisin yaptığı iş dolayısıyla kazandığı rölâtivistlik kinetik enerji; dir konu 3x x x -x -x t t zaan Özdeş ve araçlarına ait konu-zaan grafikleri şekildeki gibidir. raçların t anındaki kinetik enerjileri sırasıyla E ve E E olduğuna göre, oranı kaçtır? E E c = ( ). olur. ) 5 9 ) C) 5 3 D) 3 5 E) 9 5 Durgun aldeyken kütlesi 4kg olan bir cisi =.6c ızı ile areket ettiğinde kütlesi kaç kg olur? ) ) C) 3 D) 4 E) 5 3. E(joule) 75 EP Cisin ızı çok büyük değerlere ulaştığında areketli kütlesi = =. (.6c) - c - c = =.4 = 5kg.8 olur. Doğru Seçenek: E E Zaan (s) t Yatay sürtünesiz bir yolda 5 /s ızla fırlatılan kg kütleli bir cise ait kinetik ve potansiyel enerji-zaan grafiği şekildeki gibidir. una göre, aracın t anındaki enerjisi kaç joule dur? ) 75 ) 5 C) 5 D) E) 75 37

8 4. 7. /3 53 /3 3 uzunluğundaki kütleli çubuk düşey konuda asılı dururken, şekildeki gibi düşeyle 53 açı yapacak durua getiriliyor. una göre, yerçekiine karşı yapılan iş kaç g olur? ) ) C) 3 D) E) Sürtünelerin önesiz olduğu bir sistede, uzunluğundaki türdeş zincirin /3 kadarlık kısı şekildeki gibi eğik düzle üzerindedir. Zincirin kütlesi olduğuna göre, zincir kuvvetinin etkisi altında sabit ızlı olarak taaen yatay düzle üzerine getirek için, kaç g lik iş yapak gerekir? (sin3 =,5) ) 6 ) C) 3 D) 4 E) v M Yatay M yolunun sadece M aralığı sürtünelidir. noktasından ızıyla fırlatılan kütleli cisi M noktasını geçtikten sonra yaya çarparak yayın x kadar sıkışasına neden oluyor. una göre, sıkışa iktarı x ; I. Cisin kütlesi II. Yolun sürtüne katsayısı k III. M yolunun uzunluğu niceliklerinden angilerine bağlıdır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I,II ve III 8. P M N kg 6 4 Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun yalnız MN arası sürtünelidir ve yolun sürtüne katsayısı,5 dir, noktasından fırlatılan kg kütleli bir cisin P noktasına kadar çıkabildiğine göre, cisin ilk ızı kaç /s dir? ) 8 ) 4 5 C) 8 5 D) E) 6. E P N 9. Şekildeki gibi sürtüne kuvvetinin eryerde aynı olduğu sistede, noktasından E kadarlık enerji ile atılan kütleli bir cisi P noktasına kadar ancak çıkabiliyor ve geri dönüşte M noktasında duruyor. una göre, cisin areketi sırasında, M yolunda ısıya dönüşen enerji kaç E olur? M Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünesiz bir ortada yüksekliğinden bir cisi serbest bırakılıyor. Cisi yaya ulaştığında yayda depolanan enerji, I. yüksekliğine ) 4 ) C) D) E)4 II. açısına III. k yay sabitine niceliklerinden angilerine bağlıdır? )Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve II E) I,II ve III 38

9 . Ek(j) 3. 5 t(s) ütlesi kg olan bir cise ait kinetik enerji-zaan grafiği şekildeki gibi olduğuna göre, cise uygulanan kuvvet kaç N dur? ) 5 ) C) 5 D) E) 5 37 Sürtünesiz sistede noktasından ızı ile fırlatılan kütleli bir cisi yeterince uzun bir eğik düzle üzerinde ancak yüksekliğine kadar çıkabilektedir. ynı cisi ızı ile fırlatılsaydı kaç yüksekliğe kadar çıkabilirdi? (sin37 =,6 ; cos37 =,8 ; g=/s ) ) 3 5 ) 4 3 C) D) 5 3 E) 4. 6 N 4 M Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun noktasından serbest bırakılan kg kütleli cise, M arasında 5N luk sürtüne kuvveti etki etektedir. una göre, cisi duruncaya kadar N noktasından kaç defa geçer? ) 3 ) 4 C) 5 D) 6 E) Hava direncinin önesenediği bir ortada, ve 3 yüksekliklerinden er saniye aralıklarla bırakılan, ve 3 kütleli cisiler yere eşit büyüklükteki kinetik enerjiler ile çarpaktadırlar. una göre, cisilerin bırakıldığı, ve 3 yükseklikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden angisidir? yer ) > > 3 ) > > 3 C) = = 3 D) > 3 > E) 3 > >. 5. =kg M =4 = 3= yer Şekilde ve kütleli cisiler bulundukları konularından serbest bırakılıyorlar. = olduğuna göre, cisilerin yere çarpa ızları 4 oranı ne olur? Sürtünesiz sistede noktasından ızı ile fırlatılan kg kütleli bir cisi ancak M noktasına kadar çıkabilektedir. una göre, cisin noktasındaki kinetik enerjisinin noktasındaki kinetik enerjisine oranı E /E kaçtır? (g=/s ) ) ) C) D) 4 E) 8 ) ) 3 4 C) D) 4 3 E) 39

10 6. 9. =8 D = D E C Şekildeki CD yolunun yalnızca C arası sabit sürtüneli olup noktasından serbest bırakılan cisi D noktasına kadar çıkıp geri dönüşte C arasında bir yerde duraktadır. Cisin kütlesi 3kg olduğuna göre, sürtüne kuvvetinin yaptığı iş kaç joule dür? (g=/s ) ) 6 ) C) 4 D) 6 E) 3 C Taaı sürtüneli ve sürtüne kuvvetinin er bir aralıkta yaptığı işin g.. olduğu yolun noktasından kütleli bir cisi serbest bırakılaktadır. una göre, cisi en fazla angi nokta ya da noktalar arasına kadar çıkabilir? (Yatay çizgiler arası eşit uzunlukta olup kadardır) ) -C arası ) C noktası C) C-D arası D) D noktası E) D-E arası 7. D r r C r Sürtünesiz ray sisteinin noktasından serbest bırakılan cisi CD yolunu izleektedir. D noktasında ise cisin raya uyguladığı tepki kuvveti sıfırdır. una göre, /r oranı kaçtır? Rölâtivistlik kütlesinin durgun kütlesine oranı 5 olan bir 3 parçacığın kinetik enerjisi 5e dur. una göre,aynı parçacık için klasik işlelerle ölçü yapılsaydı kinetik enerjisi kaç e olurdu? (c=3. 8 /s) ) 8 ) C) 4 D) 5 E) 3 ) 5 3 ) 3 5 C) D) 5 E) Rölativistlik kinetik enerjisi durgun kütle enerjisinin 4 katı olan bir parçacığın durgun kütlesi dır. una göre,parçacığın rölativistlik kütlesi kaç dır? ) 5 3 ) 5 4 C) D) 4 5 E) 3 5 yer Sürtünelerin ve akara ağırlıklarının önesenediği siste serbest bırakılaktadır. kütleli cisi yere ulaştığı anda kütleli cisin saip olacağı kinetik enerji kaç g olur? ) 9 ) 3 C) 8 9 D) 4 3 E) 5 - -E 3-D 4-5-E 6-7-E 8-D C 3-E C 7-D 8-C 9-C -C -D 4

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ 4.DENEY. EYLEMSİZLİK MOMENTİ Aaç: Sabit bir eksen etrafında dönen katı cisilerin eylesizlik oentlerini ölçek. Araç ve Gereçler: Kronoetre (zaan ölçer), kupas, cetvel, disk, alka, leva, kütleler. Bilgi

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji ENERJİ İş yapabile yeteneğine enerji denir. Hareket alindeki bir cisi areket sebebiyle iş yapabilir. Bu durudaki enerjiye cisin areket enerjisi ya da kinetik enerji denir. Yerin çeki alanı içinde bulunan

Detaylı

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ 1. Aynı levhadan kesiliş 2r ve r yarıçaplı daireler şekildeki gibi yapıştırılıştır. Buna göre ağırlık erkezi O2 den kaç r uzaktadır? 2r r O 1 O 2 A) 12/5 B) 3/2 C) 3/5

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi Fizik 0: Ders 6 Konu: Katı cisin dönesi Döne kineatiği Bir boyutlu kineatik ile benzeşi Dönen sistein kinetik enerjisi Eylesizlik oenti Ayrık parçacıklar Sürekli katı cisiler Paralel eksen teorei Rotasyon

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Fizik 101: Ders 1 Ajanda Probleler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Proble: Yaylı Sapan Yay sabiti k olan iki yaydan bir sapan yapılıştır. Her iki yayın başlangıç uzunluğu x 0. Kütlesi

Detaylı

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI Bölü - EYEMSİZİ PRENSİBİ NEWON'UN HAREE ANUNARI DİNAMİĞİN EME PRENSİBİ Bir cisi üzerine etkin eden net kuvvet sıfır ise, cisin o andaki hareket duruunu koruak isteesi olayına denir. Bir cisi üzerine net

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. Bu aralıkta ız

Detaylı

4. Ünite 1. Konu İş, Enerji ve Güç A nın Yanıtları

4. Ünite 1. Konu İş, Enerji ve Güç A nın Yanıtları İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 4. Ünite. onu İş, Enerji ve Güç nın anıtları 6. ydınlata aacıyla kullandığıız ışık apul, elektrik enerjisini... enerjisine dönüştüren araçtır.. Erdal 7. 3 3 Erdal deki koliyi şekillerdeki

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SRU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 7. onu İTME VE ÇİZGİSE MMENTUM TEST ÇÖZÜMERİ 7 İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. Patlaadan önceki oentu + yönünde; P 5 4 0 kg./s. a dir. Patlaadan sonra

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ . SIIF SORU BAASI. ÜİTE: UVVET VE HAREET 6. onu EERJİ VE HAREET TEST ÇÖZÜERİ 6 Enerji e Hareket Test in Çözüleri. Z = kg 7 0 5 Cisin noktasındaki kinetik enerjisinin bir kısı potansiyel enerjiye geri kalan

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri

İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri İş, Enerji ve Güç Test 'in Çözüleri 3.. v 5 k B seçeneğindeki düzenekte cisin den yüksekliği olduğundan çekii potansiyel enerjisi en büyüktür. Bu cisi serbest bırakıldığında diğerlerine göre yayı en fazla

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ . SIIF SORU BAASI. ÜİE: UVVE VE HAREE 6. onu EERJİ VE HAREE ES ÇÖZÜERİ 6 Enerji e Hareket est in Çözüleri. Z = kg 7 0 5 Cisin noktasındaki kinetik enerjisinin bir kısı potansiyel enerjiye geri kalan kısı

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER. GİRİŞ - Konu, Hız ve İve - Newton Kanunları. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusal Hareket - Düzlede Eğrisel

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

DAİRESEL HAREKET A)2 B)3 C)4 D) 2 2 E)40

DAİRESEL HAREKET A)2 B)3 C)4 D) 2 2 E)40 DAİRESE HAREET. Bir çaycı, 0,4 yarıçaplı dairesel yörünge izleyen elindeki tepsiyi düşey düzlede döndürürken içinde bulunan çayın döküleesi için tepsiyi en az kaç /s hızla döndürelidir? (g=0 /s ) A) B)3

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi -Fizik I 2013-2014 Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel: 2924332 İçerik Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği Açısal ve Doğrusal Nicelikler

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin = cos = 0, Numara Ön Takı Simge sin = cos = 0,6 sin = cos = 0,8 10 9 giga G tan = 0, 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo k sin 60

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A 5 İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri 3. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. u aralıkta

Detaylı

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu ENERJİ Konu Başlıkları İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu İş Bir cisme uygulanan kuvvet o cismin konumunu değiştirebiliyorsa, kuvvet iş yapmış denir. İş yapan bir kuvvet cismin

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir.

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir. 1 11. SINIF AVRAA TESTÝ Vektörler FİZİ 1.  _ Á 3. = 3br = 4br  = 5br  + Á +  Aynı düzlemde bulunan e sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan Â, Á e  ektörleri şekildeki gibidir. Eşit bölmeli düzlemde

Detaylı

ENERJİ Bölüm - 4. Ġġ: - Doğalgaz - Odun - Nükleer enerji

ENERJİ Bölüm - 4. Ġġ: - Doğalgaz - Odun - Nükleer enerji ENERJİ Bölü - Günlük ayatta çevreizi incelediğiizde, enerjinin birbirinden farklı birçok biçide olduğunu görürüz. Oyuncak bir arabayı çalıştıran pildeki kiyasal enerji, elektrik enerjisine ve areket enerjisine

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri 37 Işığın Tanecikli Özelliği 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu elektronların anado doğru giderken ızlanaları

Detaylı

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI .Seviye ITAP Aralık_0 Sınavı KORUMA YASALARI.Yatay bir zeinde bulunan bir top, yataya göre 0 açıyla ateş etektedir. Ateşten s sonra ateş edilen bir gülle yörüngesinin tepe noktasında kütleleri eşit olan

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Öde- İçin Çözüler assachusetts Teknoloji Enstitüsü-izik ölüü izik 8.0 Öde # Güz, 999 ÇÖZÜLER Dru Renner dru@it.edu Kası 999 Saat: 0.4 Proble. (Ohanian, saya 9, proble ) u iki otoobilin kütleleri =540kg

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 1. SINIF ONU ANLATIMLI 5. ÜNİTE: MODERN FİZİ. ONU: UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ. ONU: FOTOELETRİ OLAY 4. ONU: COMPTON VE DE BROGLİE ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ 4 uantu Fiziğine Giriş Fotoelektrik Olay Copton ve

Detaylı

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fizik 101: Ders 7 Ajanda Fizik 101: Ders 7 Ajanda Sürtünme edir? asıl nitelendirebiliriz? Sürtünme modeli Statik & Kinetik sürtünme Sürtünmeli problemler Sürtünme ne yapar? Yeni Konu: Sürtünme Rölatif harekete karşıdır. Öğrendiklerimiz

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Alıştıralar ÇÖZÜMR nerji Bir kuvvetin fiziksel anlada iş yapabilesi için cisin uygulanan kuvvet doğrultusunda areket etesi gerekir F kuvveti cisi yukarı yönde areket ettiriştir uvvet yola paralel olduğundan

Detaylı

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR:

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekii ivesini ölçek Sürtünesiz eğik düzlede hız-zaan ilişkisini inceleek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: Konu vektörü Yer-değiştire vektörü Ortalaa hız ve anlık hız Ortalaa ive ve anlık

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

2. Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir. Yük kuvvet ile dengede ise,

2. Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir. Yük kuvvet ile dengede ise, Bir işi daha kolay yapabilmek için kullanılan düzeneklere basit makineler denir. Bu basit makineler kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek günlük hayatta iş yapmamızı kolaylaştırır. Basit

Detaylı

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi Fiz 1011 - Ders 7 İş, Güç ve Enerji Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş Güç İş-Kinetik Enerji Teoremi http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Günlük yaşamda iş kavramı bir çok

Detaylı

İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim:

İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim: İŞ izikteki iş, cisimlerin kuvvet etkisinde ve kuvvet doğrultusunda... dir ya da kuvvet ile cisimlere enerji aktarmaktır. izikteki iş günlük ayatta bildiğimiz işten farklı olarak... ve kuvvet etkisinde...

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

DRC ( ) = 2 x Paralelkenarın alanı 2a, üçgenin alanı a olsun. 5. x = 23 için, 3. ( ) + ( 548 ABC ) 7.

DRC ( ) = 2 x Paralelkenarın alanı 2a, üçgenin alanı a olsun. 5. x = 23 için, 3. ( ) + ( 548 ABC ) 7. Denee - 1 / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözüler 1. Paralelkenarın alanı a, üçgenin alanı a olsun. 6. a + 6. a 18a... ( boalı ). 17. ( 6 + 6 ) 6 & 17. ^6 + 6 h a - 6 k a. + 6 k. a + 6. a a... ( taaı ) 18a 1 a.

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ENERJ AIfiTIRMAARIN ÇÖZÜMÜ. f s =N 3kg II = 30N 6/s 3. (N). a) a) Cisi den ye geldi inde çocu un yapt ifl, W =. = 30. = 60J b) Sürtüne kuvveti N oldu una göre yapt ifl, W s = f s. =. = 4 J c) Cisi üzerine

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm Yay Dalgaları YY DGRI 1 Test 1 Çözüleri 3. 0 c = 80 c 1. = 8 biri 0 c rdaşık iki tepe arasındaki uzaklık dalga boyudur. Bu duruda dalga boyu şekildeki gibi 80 c olarak bulunur. v = f bağıntısına göre hız;

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I 1. Sınav süresi 10 dakikadır.. Bu sınavda eşit puanlı 0 adet soru vardır.. Elinizdeki soru kitapçığı K türü soru kitapçığıdır.. Yanıtlarınızı Yanıt Kağıdı

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

2.DENEY. ... sabit. Araç kalem, silgi, hesap. makinası. olduğundan, cisim. e 1. ivme her zaman sabittir (1) (2)

2.DENEY. ... sabit. Araç kalem, silgi, hesap. makinası. olduğundan, cisim. e 1. ivme her zaman sabittir (1) (2) NEWTON HAREKET YASALARI.DENEY. Aaç: Haa rayı düzeneği ile Newon hareke yasalarının leşirilesi. Araç e Gereçler: Haa rayı, haa üfleyici, elekronik süre ölçer, opik kapılar, farklı küleli lar, kefe, 0g lık

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003 - - EYLÜL KAMPI SINAVI-. a) İki uçak birbirilerine doğru hızıyla yaklaşaktadırlar. Aralarındaki uzaklık iken birebirlilerini görebilektedirler. Ta o anda uçaklardan birisi hızı ile bir yarı çeber çizdikten

Detaylı

Fizik 101: Ders 14 Ajanda

Fizik 101: Ders 14 Ajanda Fizik 0: Ders 4 Ajanda Boyutta inelastik çarpışa Patlaalar Boyutta elastik çarpışa Kütle erkezi referans gözle çerçeesi Çarpışan arabalar Elastik çarpışanın özellikleri Moentuun Korunuu dp F DIŞ 0 dt dp

Detaylı

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir.

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. W = F. Δr =!F! Δr cosθ Yola paralel bir F! kuvveti cismin yatay

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı

Sarmal Yaylar esnek cisimler

Sarmal Yaylar esnek cisimler Sarmal Yaylar Kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin şekillerinde değişiklikler olduğunu, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise bu cisimlerin ilk şekillerine dönerler. Bu tür cisimlere, esnek cisimler

Detaylı

Q7.1. Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır.

Q7.1. Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır. Q7.1 Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır. A. Yerçekimi kuvveti elma üzerine pozitif iş yapar ve potansiyel enerji artar. B. Yerçekimi kuvveti elma üzerine pozitif iş yapar ve potansiyel

Detaylı

KUVVET, MOMENT ve DENGE

KUVVET, MOMENT ve DENGE 2.1. Kuvvet 2.1.1. Kuvvet ve cisimlere etkileri Kuvvetler vektörel büyüklüklerdir. Kuvvet vektörünün; uygulama noktası, kuvvetin cisme etkidiği nokta; doğrultu ve yönü, kuvvetin doğrultu ve yönü; modülüyse

Detaylı

Magnetic Materials. 3. Ders: Paramanyetizma. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 3. Ders: Paramanyetizma. Numan Akdoğan. Magnetic Materials 3. Ders: Paraanyetiza Nuan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Institute of Technology Departent of Physics Nanoagnetis and Spintronic Research Center (NASAM) Farklı sıcaklıklarda ve birçok

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

NÜKLEER REAKSİYONLAR

NÜKLEER REAKSİYONLAR NÜLEER REASİONLAR Polonudan çıkan parçacıklarının enerjisi 7,68 e dir. ukarıda erilen reaksionun gerçekleşe oranı /5000 dir. ani 5000 heludan sadece biri reaksiona uğraakta diğerleri a çarpışadan saçılakta

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK STATİK Ders Notları Kaynaklar: 1.Engineering Mechanics: Statics, 9e, Hibbeler, Prentice Hall 2.Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige 1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

Fizik 101: Ders 9 Ajanda

Fizik 101: Ders 9 Ajanda Fizik 101: Ders 9 Ajanda İş & Enerji Müzakere Tanımlar Sabit bir kuvvetin yaptığı iş İş/kinetik enerji theoremi Çoklu sabit kuvvetin yaptığı iş Yorum İş & Enerji Fiziğin en önemli kavramlarından biri Mekaniğe

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı