MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I Cis e et ki ke den kuv ve tin bü yük lü ğü, F t F3 30 F 0N olur,6 kg/s CEA A I engelde oentu değişiinin büyüklüğü, D I s i D I olur II engelde oentu değişiinin büyüklüğü, D II s i D II olur i 45 i I engel 45 II engel s s I ve II taraf tarafa oranlanacak olursa, D I olur DII CEA B Cis in ilk o en tu u, i i i 4kg/s 38 4 kg/s olur Yö nü ise do ğu ya doğ rudur uv vet uy gu lan dı ğında s 8kg/s i 4kg/s hı zı 6 /s ve gü ne ye doğ ru ol du ğun dan, s s 36 8 kg/s olur s 8kg/s Yö nü ise gü ne ye doğ ru dur Cis in o en tu de ği şi i, s i s + ( i ) olur Bü yük lü ğü ise, (4) + (8) kg/s olur Δ,6v kg/s ,6 kg/s düzle İte, oentu değişiine eşit olduğundan düzlein topa uyguladığı ortalaa kuvvet, F t F 6, 0 F 4 Cisi esnek çarpışa yaptığına göre çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden kendi üzerinden geri döner 3 N olur 30 I engelde oentu değişiinin büyüklüğü, D I s i D I 3 olur 60 II engelde oentu değişiinin büyüklüğü, D II s i D II olur I ve II taraf tarafa oranlanırsa, D I 3 3 olur D II I engel CEA E I i 60 s II engel II i s UET E HAREET

2 5 F8N kg 0/s düzle İte oentu değişiine eşit olduğundan, F t F t ( ) 8 3 ( 0) 0 8 /s; yönünde olur Cisi 3 saniye sonunda hızı ile düzgün doğrusal hareket yapar Bu duruda cisin hızı bundan sonra sabit olacağından 4 saniye sonra hızı yine 8 /s olur CEA B MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Serbest düşede isin aldığı yol h, 3h, 5h olduğunda bu yolları ala süreleri eşit olur t t M t olur Cisin deki hızı ise yere çarptığında hızı olur Cisin ve M deki oentuları, olur Bu eşitlikleri oranlanırsa, olur h 3h yer t t CEA B 6 3 kg s 8kg/s i 4kg/s D o 4h düzle ilk son düzle o h Cisin ilk ve son oentularının büyüklükleri, ilk kg/s son kg/s Cise uygulanan ite, düşeydeki oentu değişiine eşittir Bu duruda zeinin cise uyguladığı kuvvet, fiekil-i fiekil-ii Hava sürtüneleri önesiz olduğuna göre, cisilerin yere düşe süreleri kütleye ve hıza bağlı değildir h gt ite D FDt ilk sin53 + son sin37 F0,03 40,8 + 80,6 F0,03 9, + 0,8 F0,03 30 F 000 N olur CEA E 4h gt eşitlikleri taraf tarafa oranlanırsa, h t t & 4h t t t t & t t olur Üzerlerine uygulanan iteler, I F t gt I F t gt olur I ve I taraf tarafa oranlanırsa, I I gt olur gt UET E HAREET

3 3 t o o t o 5 M x x x t 3 o yer I yol: Cisin hızı sabit olduğundan her aralığı t sürede alır Cisin düşeydeki hızı gt olduğundan düşeydeki hızları doğru orantılı olur Cisin dan noktasına geldiğinde, D ( 0) Cisi dan noktasına geldiğinde, D (3 0) 3 olur D ve D taraf tarafa oranlanırsa, D olur D 3 3 II yol: T g t T g 3t 3 olur 6 M yer Cisilerin oentuları değişez Cisilerin kütleleri, M olsun Cisilerin uçuş süreleri, t 3t ise, t 3t, t M t olur Cisilerin uçuş süreleri boyunca oentu değişileri, D g3t 3gt, D g3t 3gt, D M gt gt olur Buna göre, D D > D M olur oy o 53 ox h ax x düzle CEA A o 4 Cisin ve 4 saniye sonraki hızları, o gt düfley /s (+) o g t o 30/s ( ) kg 0 /s olur yer Moentu değişii, ( ) ( 0 0) ( 0) 40 kg /s olur CEA D Cisin ilk hızının ve düşey bileşenleri ox o cos53 000,6 60 /s oy o sin53 000,8 80 /s olur Cisin üzerine yerçeki kuvveti etki ettiğinden oentu korunur Düşey oentu korunaz I yargı yanlıştır h ax yüksekliğinde cisin yalnız hızı olacağından hızı iniu olacağından oentuu da iniu olur in x 60 0 kg/s olur II yargı doğrudur Cisin uçuş süresi, oy 80 tu 6 s 9 0 olur Bu sürede cisin üzerine uygulanan ite, I FDt gt u Ns olur III yargı yanlıştır CEA B UET E HAREET 3

4 MDE SRU - 3 TEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 3 (/s) 8 F net (N) 3 son t(s) t(s) 8 4 ilk 8 uvvet-zaan grafiğinde doğrunun altındaki alan iteyi verir Σ F t 3 4 Ns olur İte, oentu değişiine eşit olduğundan, cisin 5 saniyede sonundaki hızı, Σ F t Σ F t ( ) ( 6) 6 5 /s olur Cisin kinetik enerjisi, Ek 5 5 J olur 4 Cise (0-5) saniye aralığında verilen ite, FDt D ( son ilk ) FDt [ ( 8)] 0 0 Ns olur CEA D F(N) (t 0) t(s) Cisin ilk hızı 5 /s ve son hızı sıfırdır İte, oentu değişiine eşit olduğundan, Σ F t ( son ilk ) 40 5 (t 0) (0 5) 40 5t t 00 t 0 s olur t (/s) ilk 6 5 a(/s ) t(s) t(s) son 4 Cisin (0-7) saniye aralığındaki oentu değişii, ( son ilk ) ( 4 6) 0 kg/s olur CEA A Cisin hızındaki değişe, /s olur Cisin son hızı, o /s olur 4 UET E HAREET

5 0 saniye sonunda cisin oentuu, kg/s olur CEA E 8 hız oentu 0 t t 3t zaan 0 t t 3t zaan 6 uvvet-zaan grafi- kuvvet fiğinde doğrunun altındaki alan iteye 3F eşittir F İte oentu değişii olduğundan, 3F+ F ( ) t D Ft D olur 7 oentu F 0 t zaan 9 onu-zaan grafiğinde doğrunun eğii hareketlinin hızını verir ütle sabit olduğundan eşitliğinde görüldüğü gibi hız-zaan grafiği ile oentu-zaan grafiğini aynı gibi düşünebiliriz Cisin 0-3t zaan aralığında oentu-zaan grafiği şekildeki gibi olur CEA A a ive net kuvvet 0 0 I II III zaan I II III zaan a Moentu-zaan grafiğini hız-zaan grafiği gibi düşünebiliriz Hız-zaan grafiğinde doğrunun eğii iveyi verir İve-zaan grafiğini kuvvetzaan grafiği gibi düşünürsek, cise etkiyen net kuvvetin zaanla değişi grafiği şekildeki gibidir Buna göre, cise etkiyen net kuvvet, I II III 0 t t 3t zaan Artıyor Sabit Azalıyor CEA B Moentu-zaan grafiğinin eğii kuvveti verir 0-t zaan aralığında grafiğin eğii sabittir Cise etkiyen net kuvvet sabit olup, cise hareket yönüne zıt yönde etki etektedir I yargı yanlıştır t-t zaan aralığında grafiğin eğii sabittir Cise etkiyen net kuvvet sabit olup, cise hareket yönünde etki etektedir II yargı yanlıştır t-3t zaan aralığında grafiğin eğii sıfır olduğundan, cise etki eden net kuvvet sıfırdır III yargı doğrudur 0 hız t t 3t zaan oentu t t 3t zaan uvvet-zaan grafiğini ive-zaan gibi düşünebiliriz Hız-zaan grafiği şekildeki gibidir ütle sabit olduğundan hız-zaan grafiğini oentu-zaan grafiği gibi düşünürsek, cisin oentuzaan grafiği şekildeki gibi olur UET E HAREET 5

6 MDE SRU - 4 TEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ MDE SRU - 5 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ kuvvet F 3 3br 4br Fx/ Fx Fx/ konu 0 x x 3x inetik enerji ile oentu arasındaki ilişki E k dir Cisin x konuundaki oentuu, Fx Fx () Cisin 3x konuundaki oentuu, Fx + Fx + Fx Fx 4Fx () () ve () eşitlikleri taraf tarafa oranlanırsa Fx 4Fx olur Gra fi ğe ba kıl dı ğın da, E k J iken Ns ve ya E k 4 J iken Ns ol du ğu gö rü lür Bu ve ri le ri for ül de yer le ri ne ya za cak olur sak, E k ( ) & kg bulunur Cis in ener ji si 9J iken o en tu u, 3 agonlar t saniyede noktasında çarpıştığından 3 br, 4 br yol alıştır Bu duruda nin hızı 3 ise nin hızı 4 dir agonlar t saniye sonra t0 anındaki noktalarında bulunduklarına göre, aynı hızlarla geri dönerler Bu olayın olabilesi vagonların çarpışadan önceki oentularının büyüklüklerinin eşit ve zıt olasıyla ükündür olur 3 CEA D düzle Merkezi ve esnek çarpışalarda cisilerin kütleleri eşit ve hareket yönleri zıt ise, cisiler çarpıştıktan sonra çarpışadan önceki hızlarını değiştirerek geri dönerler ; 3 3kg 4/s ; 3 kg 0 Cisilerin kütle erkezlerinin hızları, + ( + ) ort CEA B düzle E k 9 & 3 kg / s olur Cis in üze ri ne uy gu la nan it e, F t Δ s i Ns olur ort ort 3 /s olur Çarpışadan sonra ve nin hızları, ı ort 3 4 /s; yönünde olur ı ort /s; yönünde olur 6 UET E HAREET

7 4 X 5 Y 4 X 5br 4br Y fiekil-i 3 6 düzle agonlar noktasında çarpıştıklarına göre, X vagonu 5 br, Y vagonu 4 br yol alırlar X 5 & Y 4 olur ı X 3 X 3br br ı Y agonlar noktasında çarpıştıktan t süre içerisinde X vagonu 3 br, Y vagonu ise br yol alışlar Bu duruda, X ı 3 ve ı Y olur Moentuun korunuundan, X + Y X ı + Y ı Y ı 5 fiekil-ii ı 5 düzle Çarpışadan önce ve cisileri t sürede cisi 0, cisi 6 yol aldıklarına göre, 5 dersek 3 olur Çarpışadan sonra cisiler t sürede cisi, cisi 5 yol aldıklarına göre, ı ve ı 5 olur Çarpışada oentu korunacağından, ilk son + ı + ı X X Y Y X X ı + Y ı Y X 5 Y 4 X 3 + Y 8 X 6 Y X 3 olur 4 Y CEA B 5 3 ( ) olur 7 CEA D Moentuun korunuundan, düzle + ( + ) ort 35 + (3 + ) ort 6 4 ort ort 4 olur cisinin hızı, ı ort ; yönünde olur cisinin hızı, ı ort 4 8 7; yönünde olur CEA E UET E HAREET 7

8 MDE SRU - 6 DAİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 4 X 3 br Y X 3br 5br Y Moentuun korunuundan, + ( + ) ort düzle ( + ) 3 + olur CEA B 4kg 6/s Moentuun korunuundan, kg? düzle agonlar t saniyede noktasında çarpıştığından X vagonu 3 br, Y vagonu 5 br yol alıştır X 3 & Y 5 dir Çarpıştıktan sonra ortak vagon br yol aldığına göre ort olur Moentuun konuundan, R i R s X X + Y Y ( X + Y ) ort X 3 Y 5 ( X + Y ) 3 X 5 Y X + Y X 7 Y X 7 olur Y CEA D 3 + ( + ) ort /s; yönünde olur 0 düzle Moentuun korunuundan cisilerin ortak hızları, + ( + ) ort 5 40g 00/s b 0 b 950g 000/s 0g tahta blok Moentuun korunuundan, düzle + + b b ( + + b ) ort 0,0400 0, ,950 ort yönünde olur 8 0 ort ort /s; + 0 ort ort olur Her iki duruda cisilerin kinetik enerjileri, ΣE könce () 4 4E ΣE ksonra E olur Isıya dönüşen enerji, E ısı ΣE ksonra ΣE könce 6 Mo en tu un ko ru nu un dan, R önce R sonra ç ç ( ç + t ) ort 0,90 (0, + 0,8) ort 9 0,9 ort ort 0 /s olur ip 90/s çivi tahta blok E 4E E olur cis i nin ki ne tik ener ji si nin % 50 si ısı ya dö nüşü ştür Ci si le rin bir lik te çı ka bi le ce ği yük sek lik, h ax o ( 0) 5 olur g 0 CEA B 8 UET E HAREET

9 7 3 3br fiekil-i fiekil-ii br 3br ort Cisiler sabit hızla hareket ettiklerinden çarpışadan önce t anında 3 br, br yol aldıklarından 3 ise olur Cisiler çarpışadan 3t sonra sürede 3 br yol aldıklarına göre ort olur Çarpışada oentu korunacağından, R önce R sonra + ( + ) ort 3 ( + ) olur 9 0 düfley tavan ort Moentuun korunuundan, h M M + s s ( M + s ) ort 0, ,990 ort ort /s olur Enerjinin korunuundan, (M + s ) ort ( M + s )gh 0h 0h & h 0, 0 c olur CEA B kg cos /s 8 0g cos blok 980g k0, 4 düzle inetik enerji sürtüneye dönüşeceğinden, ( + b ) ort k ( + b ) g x ort 0, 0 4 ort 6 ort 4 /s olur Moentuun korunuundan, + b b ( + b ) ort 0,0 cos37 + 0, ,0 0, , /s olur CEA E 4kg 60 A 5/s yol Moentuun korunuundan, cos60 + A A ( + A ) ort 0 cos ort ort 30 5 ort ort 6 /s; yönünde olur o 00/s 37 ox T düzle h ak x ak Yatay oentu korunacağından, Σ önce Σ sonra o cos37 ( + 4) ort 000,8 5 ort 80 5 ort ort 6 /s olur 4 düzle UET E HAREET 9

10 MDE SRU - 7 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 80 3 ( ) (+) 3 45 düzle ve ci si le rin cis i nin çar pa na ka dar ge çen sü re leri, Moentuun korunuundan, ı ı 5 5 ı ı 3 /s olur CEA ı 5/s 37 kg/s ı 9kg/s C h gt 80 0 t 6 t & t 4s h gt 45 0 t 9 t & t 3solur ve hız la rı nın bü yük lük le ri, gt /s gt /s olur Ci si ler çar pış tık la rın da or tak ha re ket et tik le ri ne gö re, R önce R sonra + + ( + + ) ort ( 30) + 0 ( ) ort 50 5 ort ort 0 /s olur Bu du ru da ci si ler çar pış tık tan son ra ( ) yön de ha re ket eder ler Ci si ler çar pış tık tan son ra h ka dar yük se ğe çı ka bil sin ler Ener ji nin ko ru nu un dan, E önce E sonra top ort top gh 0 0h 50 0h h 5 olur CEA A 0kg 5/s 5kg I yol: Çar pış a dan ön ce ci si le rin o en tu la rı, x kg/s y 0 Çar pış a dan son ra ci si le rin o en tu la rı, ı x ı x + x 0 ı cos ı cos53 ı 0 ı 0, ,6 8 ı + 3 ı ı y ı y ı y 0 ı sin37 5 ı sin53 0 ı 0,6 5 ı 0,8 6 ı 4 ı Mo en tu un ko ru nu un dan, y ı y 0 6 ı 4 ı ' 3 ' olur x ı x 50 8 ı + 3 ı değerini yerine yazarsak, cisin hızı, / s olur & Çar pış a dan son ra cis i nin hı zı, ı 3ı ı 34 ı 6 /s olur 30 UET E HAREET

11 II yol: Moentuun korunuundan, ı ı Çar pış a dan son ra ki o en tu lar, x ı x + ı x 5 ı cos ı cos ı ı 40kg/s ı 30kg/s 5 ı 0,6 + 0 ı 0,6 3 ı 6 /s olur 37 kg 0/s 4kg Çarpfladan önce 0 Moentuun korunuundan, Σ yönce Σ ysonra 53 50kg/s /s CEA D Çarpfladan sonra 3 ı + 6 ı y ı y ı y 5 ı sin53 0 ı sin53 5 ı 0,8 0 ı 0,8 4 ı 8 ı olur y yö nün de ki o en tu ko ru na ca ğın dan, y ı y 0 4 ı 8 ı ı ı olur x yö nün de ki o en tu ko ru na ca ğın dan, x ı x 30 3 ı + 6 ı 30 3 ı + 6 ' 30 6 ı ı 5 /s olur cis i nin çar pış a dan son ra ki hı zı, ı ı 5 ı ı 5 /s olur 0 ı y ı y ı y ı y sin30 sin / s olur CEA E Mo en tu la rı ise, 0 0 kg/s ı ı kg/s olur 0kg/s 0kg/s 53 5kg/s x 5kg/s 53 4 y 0kg/s 5kg/s 5kg 4/s 0kg /s kg/s 0kg/s Mo en tu ko ru na ca ğın dan ci si le rin çar pış adan ön ce ki o en tu la rı, x kg/s y 0 olur T T + ( ) ' ' ' nin bü yük lü ğü, ( ) (5) + (0) 5c7 kg/s olur CEA E UET E HAREET 3

12 MDE SRU - 8 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Moentuun korunuundan, cisiler noktasında çarpışıp birbirleriyle kenetlendikten sonra, şekilde görüldüğü gibi siste 4 yolunu izler CEA D 4 Cisiler noktasında çarpışıp birbirlerine kenetlendikten sonra, şekilde görüldüğü gibi siste yolunu izler CEA B Cisiler noktasında çarpışıp birbirlerine kenetlendikten sonra, şekilde görüldüğü gibi siste 4 yolunu izler CEA D 6 Moentuun korunuundan, olur y 5 Cisilerin çarpışa- dan önce oentuları ve hızları, br br olur x 3 kuzey 3 9kg/s bat + 5kg/s kg/s do u kg/s güney Moentuun korunuundan, + 3 ( ) ort hareket eder ort ort /s; batı yönünde CEA B Moentuun korunuundan, olur 4 CEA A 3 UET E HAREET

13 MDE SRU - 9 DAİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ ı y 4ı sin37 40,6 ı Dur ak ta olan bir ci si iç pat la a ge çir di ğin den ilk o en tu u sı fır dır x yönündeki oentu korunacağından, x ı x co sα 0 6( ) + 3 0co sα 3 0co sα /s 6kg 3 4/s 4kg α 0/s,4 ı 6 kg küt le li par ça cı ğın o en tu u, ı 6ı ı x 6ı cos53 6 ı 0,6 3,6 ı ı y 6 ı sin53 6 ı 0,8 4,8 ı Mo en tu un x bi le şe ni nin ko ru nu un dan, y yönündeki oentu korunacağından, y ı y si nα ( 0)si nα 6 3 0si nα ve denk le le ri ni oran lar sak, 3 0 cos a 4 & tan a & a 53 olur 6 0 sin a 3 3 Bu de ğe ri denk le de ye ri ne ya zar sak, 0cos53 00,6 kg olur Cis in küt le si, kg olur CEA A öx ı x + ı x 50 3, ı + 3,6ı Mo en tu un y bi le şe ni nin ko ru nu un dan, öy ı y + ı y 0,4 ı 4,8ı,4 ı 4,8ı ı ı Bu eşit li ği nolu denk le de kul la nır sak, 50 3, ( ı ) + 3,6ı 50 (6,4 + 3,6) ı ı 5 /s olur Bul du ğu uz bu so nu cu nolu denk le de kul lanır sak, ı ı 5 0 /s olur II yol: Mo en tu un ko ru nu un dan, 0 kg 5/s 4 kg ı ı 40 4 ı ı 40kg/s ı 0 /s olur kg/s ı 30kg/s CEA E 6 kg I yol: at la a dan ön ce ki o en tu, ö kg/s dir at la a ol duk tan son ra küt le si 4 kg olan par ça cı ğın o en tu u ı 4ı ı x 4ı cos37 40,8 ı 3, ı Moentuun korunuundan, üçüncü parça şekilde görüldüğü gibi 4 nuaralı yolu izler CEA D UET E HAREET 33

14 4 3kg 30/s kg x 60/s 75/s α53 y 45/s kg 0/s 6 0/s oy 30/s o 50/s 4kg 37 ox 40/s kg kg ÖNCE SNRA Yatay oentuun korunuundan, Σ X önce Σ X sonra 0 x 0 x x 60 /s olur x x Ci sin ya tay ve dü şey ilk hız la rı, ox o cos37 oy sin37 500,8 500,6 40 /s 30 /s yer Düşey oentuun korunuundan, 3s son ra ci si iç pat la a ge çir di ğin den dü şey hız, Σ y önce Σ y sonra y oy gt olur 330 y Ci si pat la dı ğın da sa de ce ya tay hız var dır 90 y y 45 /s olur kütlesinin hızı, x + y ( 60) + ( 45) Cis in o en tu u, x kg/s olur ar ça lar dan her bi ri nin o en tu u, olur ( 0) 5 bat / s olur 4kg 5/s kuzey /s kg CEA E do u 0 kg/s Mo en tu ko ru na ca ğın dan, Σ /s olur II par çacığın atış uzak lı ğı, x t Bi ze II par ça cı ğın cis in ilk atıl dı ğı nok ta ya olan uzak lı ğı so rul du ğu na gö re, güney Yatay oentuun korunuundan, R xönce R xsonra kg 6/s x x + x olur CEA E cos53 + cos x 45 90,6 + 60,8 + 3x 0 5,4 + 9,6 + 3x 3x 5 /s olur R yönce R ysonra 0 sin53 sin y 0 90,8 60,6 + 3y 0 7, 7, + 3y 3y 0 olur Buna göre, 3 parça doğu yönünde 5 /s hızla hareket eder CEA A 34 UET E HAREET

15 MDE SRU - 0 DAİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ I yol: Roketin hızındaki değişe eşitliğinden, T T 300 o ( ) ( 000 ) / s olur II yol: Gazın yere göre hızı, gaz son ilk g Moentuun korunuundan, R önce R sonra 0 M ı M cos60 + t ı t 500 ı tx /s olur CEA ı tx A /s olur Moentuun korunuundan, R önce R sonra ı ( atılan ) ı gaz gaz Moentuun korunuundan avcının hızı, Σ önce Σ sonra 0 M ı M + ( A + t ) ı ort 0 0, (70 + 5) ı ort ( ) ı ı ı ı 700 /s olur I yol: Roketin hızındaki değişe eşitliğinden, T T o T ( ) / s olur II yol: Gazın yere göre hızı, gaz /s olur Moentuun korunuundan, R önce R sonra g g 9 75 ı ort 0, /s olur CEA ı ort B M o (M atılan ) ı atılan gaz ( ) ı ı ı ı 450 /s olur CEA B UET E HAREET 35

16 TEST ÇÖZÜMER İTME E MMENTUM Y 3 kuzey 0kg/s X Y X ı Y ı X bat 37 Dkg/s 6kg/s do u düzle X ve Y nin ilk oentuları, X Y X ve Y nin son oentuları X ı ı Y olur güney İte, oentu değişiine eşit olduğundan, cise etkiyen F kuvveti, FΔt Δ F F N; kuzey yönünde olur CEA A Moentu değişilerinin büyüklükleri, D X D Y 4 olur D X ve D Y taraf tarafa oranlanırsa, D D X Y olur 4 4 CEA A 4 Mo en tu un ko ru nu un dan, ise, 3 olur 3 F(N) 3 vek tö rü, ( ) + ( ) t(s) İş le i ya pıl dı ğın da ΙΙ vek tö rü ol du ğu gö rü lür CE A B uvvet-zaan grafiğinde doğrunun altındaki alan ite oentu değişiini vereceğinden, R FDt 40 Ns olur 5 3 R FDt D D 40 kg/s olur Cisin saniye sonundaki hızı, D ( ) 3 40 ( 4) /s olur hızıy- Şekilde görüldüğü gibi, üçüncü parça la 3 yolunu izler 36 UET E HAREET

17 6 6 8 () () X Y Z 5/s /s 0/s kg 3kg 4kg 4 Moentuun korunuundan, + ( + ) ort ort 5 5 ort & ort 5 olur Çarpışadan sonra ve nin hızları, ı ort 5 6 4; yönünde olur düzle Ci si le rin çar pış a dan ön ce ki o en tu la rı X 5 0 kg/s Y 3( ) 6 kg/s Z 4( 0) 40 kg/s olur Çar pış a dan ön ce ki top la o en tu u, Σ ilk X + Y + Z kg/s olur üt le ler or tak ha re ket et ti ğin den, Σ ilk Σ son ı ort 5 9; yönünde olur CEA E 36 ( ) ort 36 9 ort ort 4/s olur Ci si ler çar pış a dan son ra yö nün de 4/s hız la ha re ket eder CE A D 7 4kg i 4/s düzle s 3/s M i Cis in o en tu la rı, i 44 6 kg/s s 43 kg/s s i s + ( i ) s Cisilerin kütleleri eşit ise hızlarını birbirlerine aktarırlar Çarpışadan sonra bilyelerin hareketi şekildeki gibi olur CEA D nin bü yük lü ğü, ( ) (6) + () kg/s uvvetin büyüklüğü, F t F0, 0 F 00 N olur CE A E 0 Mo en tu un ko ru nu un dan, Σ ilk Σ son ı ı /s olur küt le li par ça cık yö nün de /s hız la ha re ket eder CE A A UET E HAREET 37

18 Y 4kg T Y 0 düzle T g h80 g o 30/s X X 4kg a x 30/s G X 40N Sistein ivesi, GX a 5 / s olur X+ Y İpte oluşan T gerile kuvveti, T Y a N olur Y cisinin den ye gel e sü re si, a t 0 5 t & t saniye olur X cis i ne et ki eden net ku vvet, F net x g T N düzle 40/s y 40/s Cisilerin yere düşe süreleri, h gt 80 5t 6 t & t 4s olur cisinin yere çarpa hızı, gt /s nin yere çarpa hızı, x o 30 /s y gt /s x + y /s olur 50/s X cis i ne uy gu la nan it e, İt e F net t 0 40 Ns olur CE A C Cisiler üzerlerine uygulanan iteler, I F Dt g4 4g I F Dt g4 4g olur I ve I taraf tarafa oranlanırsa, I I 4g olur 4g Yere çarptıklarında oentuların büyüklükleri, eşitlikleri taraf tarafa oranlanırsa, 40 4 olur 50 5 CEA B 38 UET E HAREET

19 TEST ÇÖZÜMER İTME E MMENTUM düzle 4 37 Moentuun korunuundan, yol + ( + ) ort ( + ) olur 3 CEA B cisi atıldıktan sonra arabanın hızı ı olsun cisinin yere göre hızı, ı x ı + 5cos37 ı + 50,8 ı + 0 olur Yatay oentuun korunuundan, A A + A ı A + ı x ı + ( ı + 0) 0 4 ı + ı ı 0 5 ı ı olur Araba yönünde hızıyla gider a(/s ) 0 8/s 4 8 4/s t(s) 4 5/s 0 4kg kg çarpfladan önce y 37 x x y çarpfladan sonra İve-zaan grafiğinde doğrunun altındaki alan hızdaki değişeyi verir D /s olur Cisin son hızı, 60 5 /s olur Cisin t 0 anındaki hızı, D I yol: Mo en tu un x bi le şe ni nin ko ru nu un dan, x + x ı x + ı x ı cos53 + ı cos ı 0,6 + ı 0,8 0,4 ı +,6 ı Mo en tu un y bi le şe ni nin ko ru nu un dan, y + y ı y + ı y ı sin53 + ı sin /s olur CEA D 0 4 ı 0,8 + ı 0,6 0 3, ı +, ı 3, ı,ı ı 8 ı 3 olur UET E HAREET 39

20 Bu de ğe ri denk le de ye ri ne ya zar sak, 8 0, 4' +, 6 ' 3 ' 0 0 & ' 3 / solur 3 II yol: Mo en tu un ko ru nu un dan, ı ı 4 ı ı 3 /s olur ı 6kg/s kg/s ı kg/s CE A B 7 at la a nın ol du ğu an cis in hı zı, s o gt /s olur at la a nın ol du ğu yük sek lik, h o t g t ( 4 ) 0 olur Mo en tu un ko ru nu un dan, Σ ilk Σ son 30/s h kg 0 4kg 50/s h 6kg yer 5 ı + ı ı M 60 ı ı 30 /s olur kg küt le li is in pat la a dan son ra çı ka bi le ce ği yük sek lik, M yer Cisilerin oentuları değişez ' ( 30) h' 45 olur g 0 Cisilerin uçuş süreleri: t 3t ise t 3t t M t olur Cisilerin kütleleri, M dir kg lık cis in yer den ak si u yük sek li ği, h ax h + h ı olur CE A E İte, oentu değişiine eşittir Cisilere etki eden kuvvetler F g ye eşit olduğundan oentu değişileri, 8 6 Δ g3t 3gt Δ g3t 3gt Δ M gt gt olur Buna göre, Δ Δ > Δ M olur 4 CEA A 6kg 4/s 53 4kg Ya tay ek sen de ki o en tu ko run du ğun dan, ilkx sonx ( + ) ort cos53 64 (6 + 4) ort 0, ort ort 4 /s olur Dü şey ek sen de ki o en tu ko run du ğun dan, ilky sony ( + ) ort sin53 Moentuun korunuundan, cisiler noktasında çarpışıp birbirleriyle kenetlendikten sonra, şekilde görüldüğü gibi 4 yolunu izler CEA D 4 (6 + 4) ort 0, ,8 8 /s olur CE A C 40 UET E HAREET

21 9 net kuvvet F a(/s ) 0 F t t 3t I II III zaan t(s) Cise etkiyen net kuvvetin zaanla değişi grafiği şekildeki gibi olur Buna göre, cise etkiyen net kuvvet, I II III Sabit Azalıyor Artıyor CEA A İve-zaan grafiğinde doğrunun altındaki alan hızdaki değişeye eşit olduğundan, Δ 0 /s olur Cisin son hızı, + Δ /s olur 5 saniye sonunda cisin oentuu, kg/s olur CEA E 0 6kg 5/s 4kg Çarpışadan sonra cisinin hızı, ' /s, yönünde olur 0 düzle cisinin çarpışadan sonra kinetik enerjisi, E ( ) J olur 6 3 E ( ) J olur CEA E o 4kg 37 ox o 40/s h ax x düzle Cisin ve düşey ilk hızları, ox o cos37 400,8 3 /s oy o sin37 400,6 4 /s olur Cisin hızı sabittir Moentu değişii düşey hızdaki değişile orantılıdır Aynı zaanda ite oentu değişiine eşittir I FDt gdt Ns olur I yargı doğrudur Cisin uçuş süresi, oy 4 tu 48, s olur g 0 Uçuş süresince cise uygulanan itenin büyüklüğü, I Ft u gt u 404,8 9 Ns olur II yargı yanlıştır Cisin iniu oentuu, aksiu yüksekliktedir in in 43 8 kg/s olur III yargı doğrudur CEA D UET E HAREET 4

22 Adı ve Soyadı : Sınıfı : Nuara : Aldığı Not : Bölü Yazılı Soruları (İte ve Moentu) ÇÖZÜMER kuzey 0kg/s b) Ci si nok ta sın dan N nok ta sı na gel di ğin de, batı D6kg/s 6/s 53 kg kg/s do u N N N + ( ) olur N nın bü yük lü ğü, N v N N it e N v olur güney İte oentu değişiine eşit olduğundan, FDt D F 6 F 6 N; kuzey yönünde olur c) Ci si nok ta sın - dan nok ta sı na gel di ğin de, +( ) olur 60 nin bü yük lü ğü, v3 İte v3 olur d) Ci si nok ta sın dan R R nok ta sı na gel di ğin de, Cis e uy gu la nan it e o en tu de ğişi i ne eşit tir Cis in her nok ta da o entu la rı nın bü yük lü ğü, 60 N r 30 R R R + ( ) olur R nin bü yük lü ğü, R İte R olur R R 3 N R olur 5kg 6/s kg 5/s α a) Ci si nok ta sın dan nok ta sı na gel di ğin de, + ( ) olur nin bü yük lü ğü, İt e olur a) Mo en tu un, x bi le şeni nin ko ru nu un dan, x ı x ı co sα ı co sα 8 ı co sα 5/s 4 UET E HAREET

23 y bi le şe ni nin ko ru nu un dan, y ı y ı si nα 5 6 ı si nα olur 5 a) Cis e ve ri len it e, İt e F t Ns olur IFI0N düzle ve nuaralı denkleler taraf tarafa oranlanırsa, sin a 6 3 cos a tan a & a 37 olur 4 b) α 37 de ğe ri denk le de ye ri ne ya zar sak, 8 ı cos37 8 ı 0,8 ı 0 /s olur b) Cis e uy gu la nan it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir İt e 00 Ns olur c) Cisin kütlesi, kg olur d) F t ( ) ( 0) 0 /s olur 4 F(N) i 4kg 40/s s 30/s t(s) düzle a) F-t gra fi ğin de doğ ru nun al tın da ki alan o entu de ği şi i ni ve rir 4 sa ni ye de o en tu de ği şi i, 6 s i s i s 4 s 0 s 0 /s olur b) -4 saniyeler arasında alan sıfır olduğundan, ite 0 olur c) 8 saniyedeki oentu değişii, kg/s s i 8 s 4 8 s 8 /s olur i s Cis in o en tu la rı, i i kg/s s s kg/s olur Mo en tu de ği şi i, s i s + ( i ) olur nin bü yük lü ğü, ( ) ( s ) + ( i ) ( ) (0) + (60) 00 Ns olur İte oentu değişiine eşit olduğundan, İt e 00 Ns olur UET E HAREET 43

24 oy 50/s 3 kg 37 ox 3 düzle Merkezi ve esnek çarpışalarda cisilerin oentuları eşit ve zıt yönlü ise, cisiler çarpıştıktan sonra aynı büyüklükteki hızlarını alarak geri dönerler Buna göre, ;, 3 olur 80 yer Cis in ya tay ve dü şey ilk hı zları, ox 50cos37 500,8 40 /s oy 50sin37 500,6 30 /s olur Cis in ye re düş e sü re si, h oy t gt 80 30t 0t t 5t t 6t 6 0 8kg 5/s düzle 3 3kg kg 8/s 4kg 0 (t 8)(t+) 0 t 8s, t s olur t çözü olaaz Mo en tu un ko ru nu un dan 3 parçacığın hızı, Σ ilk Σ son Ci si 8 sa ni ye ha va da kal dı ğı na gö re, İt e F t g t Ns olur ( 8) /s olur 9 X 53 5/s kg 8kg 53 0/s yol Moentuun korunuundan çarpışadan sonra arabanın hızı, + A A ( + A ) ort 5cos ( + 8) ort 500, ort ort 30 0 ort ort 3 /s, yönünde olur 44 UET E HAREET

25

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SRU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 7. onu İTME VE ÇİZGİSE MMENTUM TEST ÇÖZÜMERİ 7 İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. Patlaadan önceki oentu + yönünde; P 5 4 0 kg./s. a dir. Patlaadan sonra

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F KOU 4 TM MOMTUM Çözüler TST 4- ÇÖÜMLR. F t grafi inin alt ndaki alan iteyi verir. Cisin ilk h z bilineden ya da. aral kta h zland n bulaay z. ve. alanlar eşit olduğundan = ise oentu değişileri ayndr..

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme ve Çizgisel Momentum. Ünite 7. Konu (İtme ve Çizgisel Momentum) A nın Çözümleri. Eğik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ 1. Aynı levhadan kesiliş 2r ve r yarıçaplı daireler şekildeki gibi yapıştırılıştır. Buna göre ağırlık erkezi O2 den kaç r uzaktadır? 2r r O 1 O 2 A) 12/5 B) 3/2 C) 3/5

Detaylı

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet,

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet, . BÖÜ PARA HAAR AIŞIRAAR - ÇÖZÜR PARA HAAR. X X q Y Y q G X G Y fiekil-ι fiekil-ιι Şe kil-ii e cis i ne et ki een kuv vet ler ay nı yön e net e. a g. a. g. q a. Şe kil-i ve Şe kil-ii e X ve Y ci si le

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ ÜTE VE AĞIRI MEREZİ BÖÜM 0 Alıştıala ÇÖZÜMER ütle ve Ağılık Mekezi y() () 0 ütle ekezinin koodinatı, + + M + + ( ) + + + ( ) + + + + + + 9+ 8+ 6 8 olu y() A 0 () 5 ütle ekezinin koodinatı b olduğundan,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ DİNAİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1 ( ) (+) 0N 6/s 6/s 60 10N N 10N 0N 1N cis i uy gu l nn net kuv vet cis i ön ce (+) yön de y vş l tır Ci si dur duk tn son r ( ) yön de hız l nır Cis in iv

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER KÜTLE ÇEKİMİ VE KEPLER KANUNLARI

TEST 1 ÇÖZÜMLER KÜTLE ÇEKİMİ VE KEPLER KANUNLARI ES ÇÖZÜE ÜE ÇEİİ E EE ANUNAI O u uydu ezeenin kütlesi yaıçapı ise yüzeyindeki çeki ivesi a ( ) 4 ezeenin dışındaki çeki ivesi a ( ) ezeenin içindeki ve üzeindeki çeki ivesi a d eşitliğinden bulunu ve d

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Alıştıralar ÇÖZÜMR nerji Bir kuvvetin fiziksel anlada iş yapabilesi için cisin uygulanan kuvvet doğrultusunda areket etesi gerekir F kuvveti cisi yukarı yönde areket ettiriştir uvvet yola paralel olduğundan

Detaylı

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ 4.DENEY. EYLEMSİZLİK MOMENTİ Aaç: Sabit bir eksen etrafında dönen katı cisilerin eylesizlik oentlerini ölçek. Araç ve Gereçler: Kronoetre (zaan ölçer), kupas, cetvel, disk, alka, leva, kütleler. Bilgi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

Hareket (Hız - Ortalama Hız - Sürat)

Hareket (Hız - Ortalama Hız - Sürat) .. Alışırmalar 3m 3 M m D 3 a) or 5 m/s D 3 b) süra 5 m/s D D c) or D + d) süra R + R + A a) I. yol: or.süra 5m/s 4m/s + + + + (m) 8 m/s + 5 + + 5 4 9 4 m/s 9 II. yol:.. or. süra + 54.. 5 + 4 4 ms / 9

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET TEST ÇÖZÜER DOĞRUSA HAREET 3 3 a a 3 3 Hız- grafiğinin eğimi ivmeyi verir Bu durumda nin ivmesi; 3 a ana nin ivmesi a ana Bu durumda a a Hız- grafiğinin alında kalan alan yolu verir nin aldığı yol ( +

Detaylı

Fizik 101: Ders 14 Ajanda

Fizik 101: Ders 14 Ajanda Fizik 0: Ders 4 Ajanda Boyutta inelastik çarpışa Patlaalar Boyutta elastik çarpışa Kütle erkezi referans gözle çerçeesi Çarpışan arabalar Elastik çarpışanın özellikleri Moentuun Korunuu dp F DIŞ 0 dt dp

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Öde- İçin Çözüler assachusetts Teknoloji Enstitüsü-izik ölüü izik 8.0 Öde # Güz, 999 ÇÖZÜLER Dru Renner dru@it.edu Kası 999 Saat: 0.4 Proble. (Ohanian, saya 9, proble ) u iki otoobilin kütleleri =540kg

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER ES ÇÖÜER BASİ AİNEER. ( ) Sis tem den ge de ol du ğu na gö e, nok ta sı na gö e tok alı sak; ( ). 4 +.. +. 8 4 + 4 0 4 olu. CEVA A yi de ğiş ti me den eşit li ği sağ la mak için, a kü çül tül meli di.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5. BÖÜ AIŞAR DE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜERİ. I. yl: Cisim sn iki saniyede 8 m yl aldığına öre, plam aldığı yl,. saniyede. saniyede. saniyede 4. saniyede + 5. saniyede plam yl : 5 m 5 m 5 m 5 m 45 m 8 m 5

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar v hızıyla hareket eden m kütleli bir parçacığın doğrusal momentumu kütle ve hızın çarpımına eşittir; p = mv Momentum vektörel bir niceliktir, yönü hız vektörü

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM 1 ISI VE SICAI MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. Isı ve sı ak lık la il gi li ola rak ısı ka lo ri met re ka bı ile, sı ak lık ter mo met re ile öl çü lür. I. yargı doğrudur. Sı ak lı ğı bü yük

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ SIIRIN DIRM UETİ BÖÜM 4 lıştırmalar ÇÖZÜMER Sıvıların alırma uvveti üzen cisimler için; kal- r ma kuv ve ti cis min ağ r l ğ na eflit tir Öy ley se, b s c c 5 64 4 4,8 g/cm 5 4 ü zen ci sim ler için kal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜ RJİ D SRU - Dİ SRUARI ÇÖZÜRİ F 0 F 00 7 F 8 düzle F uvvetinin bileşeni iş yapar uvvetin cisi üzerine yaptığı iş, nerjinin orunuundan, F f sür f sür F düzle CA D W F F cos7 00 0,8 8 640 J CA C F fieil-ι

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

1. y(m) Kütle merkezinin x koordinatı x = 3 br olduğundan, Kütle merkezinin x koordinatı, ... x KM = = 5m + 4m K = 10m olur.

1. y(m) Kütle merkezinin x koordinatı x = 3 br olduğundan, Kütle merkezinin x koordinatı, ... x KM = = 5m + 4m K = 10m olur. 0. BÖLÜM AĞIRLI MEREZİ ALIŞTIRMALAR ÇÖZÜMLER AĞIRLI MEREZİ. y(m) m m m 8m (m) 0 8m ütle mekezinin koodintı, m+ m+ M m + m + m.( ) + m. + 8m. + m.( ) + 8m. m+ m+ 8m+ m+ 8m + 9+ 8+ 6 8 m olu. ütle mekezinin

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER. GİRİŞ - Konu, Hız ve İve - Newton Kanunları. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusal Hareket - Düzlede Eğrisel

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI .Seviye ITAP Aralık_0 Sınavı KORUMA YASALARI.Yatay bir zeinde bulunan bir top, yataya göre 0 açıyla ateş etektedir. Ateşten s sonra ateş edilen bir gülle yörüngesinin tepe noktasında kütleleri eşit olan

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı