KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL"

Transkript

1 KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye ÖZET Bu çalışmada, Kars il merkezinde yapılmış olunan açık alanlardaki gürültü ölçümleri ile ildeki bulunan ortaöğretim kurumlarının üç yıllık ÖSS başarı sıraları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Gün içinde farklı saatlerde yapılan ölçümler ile gürültünün yoğun olduğu okullarda başarının diğer okullara kıyasla düşük olduğu belirlenmiştir. Gürültü kirliliği öğrencinin zihnini derse yoğunlaştırmasını güçleştirir. Dolayısıyla eğitim ve öğretimi etkileyen çevresel faktörlerin başında gürültü gelir. Gürültünün eğitim ve öğretim açısından değerlendirildiği bu çalışmada yapılması gereken önlemler sıralanmış ve önerilen önlemlerin ne gibi faydalar sağlayabileceği belirtilmiştir. Kars ili için başarının yükseltilmesi ve okulların çevresindeki gürültüye dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan çalışma diğer illerdeki okulların da gereken önlemleri alıp konuya duyarlı olmalarının sağlanması açısından önemlidir. Anahtar kelimeler: Gürültü Kirliliği, Başarıya Etki Eden Nedenler 1. GİRİŞ 1.1. Çalışmanın Amacı Eğitim ve öğretim süreci içerisinde başarıya olumlu ya da olumsuz yönde etki eden unsurlar vardır. Gürültü, eğitim ve öğretimi olumsuz yönde etkileyen unsurlar arasındadır. Bu çalışma ile gürültünün eğitim ve öğretime etkisine dikkat çekilmek istenmiştir. Dikkat çekilerek önlem alınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 1 Bu çalışma 2005 yılında gerçekleştirilmiştir. Başarıyı olumsuz yönde etkileyen nedenlerin azaltılması ile başarı artacağından bu çalışmanın ildeki ortaöğretim başarısını arttırıcı bir amacı da mevcuttur Gürültünün Tanımı ve Ölçülmesi Ses, titreşim yapan bir kaynağın, hava basıncında yaptığı dalgalanmalar ile oluşan ve insanda işitme duyusunu uyaran fiziksel bir olaydır. Gürültü, insanların işitme sağlığını ve duyusunu olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iş verimini azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini azaltarak veya yok ederek niteliğini değiştiren, gelişigüzel bir spektruma sahip istenmeyen seslerden oluşan önemli bir çevre kirleticisidir [1]. Ses basıncı düzeyi, desibel (db) ile ölçülür ve insan kulağının duyabileceği en silik sesten (0 db) roketin havalanma sesine (180 db) kadar değişir. Ölçümlerde db, logaritmik olarak ifade edilir. Gürültünün insan sağlığına etkisi, maruz kalma süresi ve sesin kaynağına olan uzaklığa bağlı olarak değişmektedir. Sağlıklı bir insan kulağı 1000 Hertzlik bir sesi 20 µpa civarında duyar ve bu değere insan kulağının duyma eşiği denir. İnsan kulağının acı duyma eşiği, 100 Pascal'lık ses basınç seviyesindedir. Acı duyma eşiği gürültü şiddeti olarak db(a) aralığında kişilere göre değişmektedir. Gürültü özelliklerine bağlı olarak geliştirilmiş olan Ses Seviyesi Ölçer cihazları ile ölçülür[2] Gürültü Konusunda İlgili Yasal Düzenlemeler ve ilgili Kuruluşlar Gürültü ölçümleri ile ilgili temel kavramlar ve kurallar, Çevre Kanunu ile hazırlanmış olup ilk olarak Gürültü Kontrol Yönetmeliği nde yayımlanmış [3] ve daha sonra Gürültü Yönetmeliği adı altında, Resmi Gazete de yayınlanarak yenilenmiştir [4]. Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne göre, gürültü kaynağı olarak belirlenen makine, araç, gereç ve ulaşım araçlarını ve benzerlerini imal edenler, satanlar, kullananlar ve işletenler, yönetmelikte belirlenen en yüksek ses düzeylerini aşıp aşmadıklarının denetlenebilmesi amacıyla, 1

2 düzenli gürültü ölçümlerini yaptırarak belgelendirmek zorundadırlar. Ankara Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Gürültü ile Mücadele Bürosu na ait telefon numarası alo176 dır. Gürültü ile ilgili ölçüm yapan diğer kuruluşlar; Çevre ve Orman Bakanlığı (illerde Çevre İl Müdürlükleri), İl Sağlık Müdürlükleri, Belediyeler Gürültünün İşitme ve Diğer Sistemlere Etkisi Gürültünün etkilerini dört ana başlık altında toplamak mümkündür[5] : Fiziksel Etkileri (Geçici veya sürekli işitme bozuklukları), Fizyolojik Etkileri (Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks), Psikolojik Etkileri (Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres), Performans Etkileri (İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması). Tüm bu etkiler sesin şiddetine göre değişiklik gösterir (Tablo.1). Tablo.1: Ses Şiddetine Göre Ortaya Çıkabilecek Rahatsızlıklar. 1.Derece 30 db (A)-65 db (B) Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku düzensizliği ve konsantrasyon bozukluğu. 2.Derece db (B) Fizyolojik reaksiyonlar, kan basıncı artışı, kalp atışlarında ve solunumda hızlanma, beyin sıvısındaki basıncın azalması, ani refleksler. 3.Derece db Fizyolojik reaksiyonların (B) artması, baş ağrıları 4.Derece 120 db (B) İç kulakta devamlı hasar, dengenin bozulması. 5.Derece 140 db (B) Ciddi beyin tahribatı Bunlara ek olarak, gürültü kişilerde bitkinliğin kronikleşmesini sağlamakta ve vücudun direncini azaltarak hastalıklara yakalanma ihtimalini arttırmaktadır. Son araştırma sonuçlarına göre fetus ve prematüre doğumlar üzerinde gürültünün olumsuz etkileri olduğu anlaşılmaktadır Gürültü Kirliliğinin Nedenleri Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar ile bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır. Çevre gürültüleri; gürültü kaynağı ve gürültüye maruz kalan kişilerin aynı çevre içindeki konumları ile gürültünün yayılma yollarına bağlı olarak iki grupta incelenebilir[6] Yapı İçi Gürültüler: Yapı içinde yer alan her türlü elektronik, mekanik sistemler ve hayati faaliyetlerden meydana gelen bütün gürültüler Yapı Dışı Çevre Gürültüleri: Gerek yapı içindeki hacimleri gerekse yapı dışındaki açık alanları kullanan kişileri etkileyen ve yapı dışında yer alan kaynaklardan yayılan gürültülerdir. Bu gürültüler şöyle sıralanabilir[7] : Ulaştırma Gürültüleri (Karayolu, denizyolu, havayolu, havaalanı gürültüleri), Endüstri Gürültüleri (Endüstri makineleri ve işyeri gürültüleri), İnşaat (Şantiye) Gürültüleri (Yol ve Bina inşaatı gürültüleri sahaları, atış poligonları ve benzeri gürültüler), Rekreasyon Gürültüleri (Çocuk bahçeleri ve parkları, spor sahaları, atış poligonları ve benzeri gürültüler), Ticari Amaçlı Gürültüler (Açık hava sinemaları, eğlence yerleri, yüksek sesli reklâm ve müzik yayınları, pazaryeri gürültüleri, sokak satıcılarının gürültüleri). 2. MATERYAL ve YÖNTEM 2.1. Gürültü Ölçümü Çalışma esnasında tüm Kars genelinde ölçümler yapılmıştır. Maksimum gürültünün olacağı tahmin edilen kavşak noktalarında ve caddenin ortasında ölçümler alıp ortalaması hesaplanarak tabloya dökülmüştür. Tabloda oluşturulan verilerde anlaşılır olması için haritaya renkli biçimde işaretlenmiştir(harita 1). 2

3 2.2. Liselerin Başarı Durumları Liselerin başarı sıralaması yapılırken okul müdürlüklerinden alınan son üç yılın ortalama ÖSS puanlarının ortalaması alınmıştır. 2. BULGULAR Liseler başarılı olandan en az başarılı olana doğru sıralanırken gürültü kirlilik oranları da belirtilerek Tablo.2 ve Grafik.1 oluşturulmuştur. Harita 1: Kars Şehir Merkezi Gürültü Kirliliği Haritası. Çalışma süresince ölçüm materyali olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ait ses ölçüm cihazı (dsp80-new1b) kullanılmıştır. Ölçüm alırken, ses seviyesi ölçüm cihazı gürültünün odaklandığı noktadan yaklaşık 6 metre uzaklığa sabitlenmiştir. Yerden yüksekliği ise 1 metre olarak belirlenmiştir. Ölçümler iki hafta boyunca Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri alınmıştır. Altı ölçümün maksimum ve minimum değerlerinin ortalaması hesaplanarak şehrin gürültü haritası ve okulların gürültü kirlilik oranları belirlenmiştir. Açık alanlardaki ölçümler, gürültünün yoğun olduğu saatler olan mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde alınmıştır. Sabah ölçümleri saatleri arasında, akşam ölçümleri ise saatleri arasında olmak üzere 60 dakikalık zaman dilimi içerisinde, her 5 dakikada minimum ve maksimum değerlerinin kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir [8]. Kapalı alanlardaki ölçümlerde ise sesin giriş noktası (pencere ve okul girişleri) ile bu noktaya en uzak olan nokta arasında ölçüm yapılmış ve maksimum ile minimum değerlerin ortalaması alınarak kaydedilmiştir. Kapalı alan ölçümleri okullara ait gürültü değerlerinin belirlenmesine yardımcı olurken açık alan ölçümleri şehrin genel gürültü haritasının çıkarılmasını sağlamıştır. Tablo.2: Okulların Başarı ve Gürültü Kirliliği Durumu Başarılıdan En Az Okulların Başarılıya Doğru Ortalama Ortaöğretim Gürültü Kirlilik Kurumlarının Oranları (db) Sıralaması Fen Lisesi 41,5 Anadolu Lisesi 72 Cumhuriyet Lisesi 73 Alparslan Lisesi 74,5 İmam Hatip Lisesi ve 66 Anadolu İ.H.L. Anadolu Ticaret Meslek 75 Lisesi Ticaret Meslek Lisesi 75,5 Tablo.2 de yer alan okullar Kars şehir merkezinde yer alan liseler olup yukarıdan aşağıya doğru başarılarına göre sıralanmıştır. Başarı kriteri olarak da son üç yılın okula ait üniversiteye giriş puanları dikkate alınmıştır. Gürültü Değeri Başarı Sırası Okul Grafik.1: Ortaöğretim Kurumlarında Ölçülen Gürültü ve Başarı Değerlerinin Karşılaştırılması Açık alan ölçümlerinin sonucunda hazırlanan Harita.1, okulların konumlarını da göstermesi açısından önemlidir. 3

4 3. TARTIŞMA ve SONUÇ En sakin okul olan Fen Lisesi en başarılı okulken en az başarıyı gösteren okul en yüksek gürültü değerine sahiptir. Fen Lisesinin seçilmiş öğrenci ve öğretmenleri ile özgün yapısı başarının temel öğeleri olmakla birlikte sakin ortamının katkısı da göz ardı edilmemelidir. Grafik.1 de diğer meslek liselerine göre belirgin olarak göze çarpan İmam Hatip Lisesinin başarısı, gürültü değerleriyle de uygunluk göstermektedir. Harita.1 de mavi renkle gösterilen ve şehrin merkezi olan bölgedeki gürültü kirliliği nedeniyle öğrencilerde asabiyet ve kavga eğilimleri gözlemlenmiştir. Bu olası durum daha önceleri yapılan araştırmalarla oluşturulan tablo.1 ile örtüşmüştür. Şehrin gürültüsü, okuldan çıkan öğrencileri sinirli hale getirmektedir. İldeki ortaöğretim kurumlarının bir arada ve gürültünün yoğun olduğu yerlerde olması eğitim öğretimi ve eğitim sonrası durumları olumsuz yönde etkilemektedir. Gürültü seviyeleri yasal sınırda olmasından dolayı kurumsal önlemler gerçekleştirilememekte ama eğitimcilerden gelen şikâyetlerde giderek artmaktadır. Şehir merkezindeki kararlı gürültü, baş ağrısı şikayetlerinin artmasına, öğrenimde dikkat dağılmasına neden olmaktadır. Okullara yakın konumdaki Devlet Hastanesindeki hastalar da gürültüden şikâyet etmektedir. Ses ölçüm cihazıyla belirlenen gürültü nedeniyle Hastanenin şehir dışına taşınması planlanmaktadır. Ders aralarında gürültünün azaltılması için koridorlarda dinletilen, müzik öğrencinin zihnini daha da yormuş ve zamanla bu uygulamadan da vazgeçilmiştir. 4. ÖNERİLER Gürültü ile ilgili önlemler teknik, idari ve tıbbi olarak üç sınıfta değerlendirilebilir. Mevcut gürültünün azaltılması için yapılması gerekenler genel olarak aşağıda sıralanmıştır. 1. Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması, 2. Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi, 3. Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi, Düğün ve sünnet gibi toplu merasimlerde aşırı gürültü oluşturacak durumlardan kaçınılması, 4. İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi, 5. Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses yalıtımı sağlanması, 6. Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin evlerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi gerekmektedir. 7. Okul içlerinde ses yalıtıcı düzeneklerin kurulması, 8. Pencere yapılarının sesin geçişini önleyecek kalitede olması, 9. Okulların önüne ses bariyeri konulması, 10. Gürültü kirliliği ile ilgili öğrencileri ve halkı bilinçlendirici çalışmaların yapılması gerekmektedir. 11. Az gürültülü makineler ile sesin havada yayılmasını önlemek, 12. Az gürültülü işleri gürültülü işlere tercih etmek, 13. Ses kaynağına uzak ortamlar oluşturmak, 14. Gürültü kaynağını kaplamak, 15. Gürültülü sınıfları değişimle kullanmak yapılabilecek önlemler arasındadır. 4

5 KAYNAKLAR [1] ÖZEY, R., 2001, Çevre Sorunları, Aktif Yayınevi, İstanbul [2] TEKALAN, Ş. A., 1992, Gürültünün İşitme ve Diğer Sistemler Üzerine Etkileri, I. Uluslar arası Çevre koruma Sempozyumu, İzmir [3] Resmi Gazete, 11 Aralık 1986, Gürültü Kontrol Yönetmeliği [4] Resmi Gazete, 23 Aralık 2003, Gürültü Yönetmeliği [5] ÖZEY, R., 2001, Çevre Sorunları, Aktif Yayınevi, İstanbul [6] YILDIZ, K., 2000, Çevre Bilimi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara [7] GÖRMEZ, K., 2003, Çevre Sorunları ve Türkiye, Gazi Kitapevi, Ankara [8] DOĞAN, M., 2004, Afyon İli Şehir Merkezindeki Kapalı ve Açık Alanlarda Gürültü Ölçümü, 22. Ulusal Fizik Kongresi, Bodrum 5

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam Kanuni Dayanak Uygulama alanı Tanımlar Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları Sanayi,

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması Amaç ve İçerik Projenin temel amacı şehrin farklı bölgelerinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün yönlendirmesi ile gürültü

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlar açısından büyük risklere neden olabilecek fiziksel etmenler şunlardır;

İşyerlerinde çalışanlar açısından büyük risklere neden olabilecek fiziksel etmenler şunlardır; FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İşyerlerinde çalışanlar açısından büyük risklere neden olabilecek fiziksel etmenler şunlardır; Gürültü Titreşim Termal Konfor Aydınlatma Radyasyon ve Basınç GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ EĞİTİM NOTLARI

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ EĞİTİM NOTLARI FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ EĞİTİM NOTLARI DETAM YAYINLARI ĠġYERĠ ORTAMINDA FĠZĠKSEL ġartlarin SEBEP OLDUĞU MESLEK HASTALIKLARI MESLEK HASTALIĞI: İşçinin, çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI D OÇ. D R. Ş EYDA ÇOLAK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İş Sağlığı; bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi vermek ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin

Detaylı

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İÇİNDEKİLER Fiziksel Risk Rtmenleri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çeşitleri Fiziksel Risk Etmenlerinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri Fiziksel Risk Etmenlerinden Korunma Yolları İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARININ İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Ateş BAYAZIT HAYTA ÖZET Hem işçi sağlığı ve güvenliği açısından hem de işletmelerde istenen verimliliğin sağlanabilmesi bakımından çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ SAYI: 23 YIL: 5 OCAK - ŞUBAT 2005 ISSN: 1300-2341 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İKİ AYDA BİR YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR. İş Sağlığı

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri,

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Eğitimin Amacı Eğitim sonunda; Katılı cıları iş güve liği bilincinin art ası, ülkemiz

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kiģilerin

Detaylı

ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü 1

ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü 1 ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü 1 Gürültü Titreşim Termal Konfor (Isı,Nem,Hava Akım Hızı,Radyan Isı,Toz) Aydınlatma Radyasyon(İyonize ve İyonize Olmayan Işınlar)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ BAZ İSTASYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ : HUKUKİ DURUM BAZ İSTASYONLARININ YASAL DAYANAĞI

Detaylı

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ İZMİR 2015 1 OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR Tel: (0232) 462 33 33 - Faks: (0232) 486 20 60 izmir@mmo.org.tr www.mmo.org.tr izmir

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ Çankaya Şirketler Grubu, tüm işyerleri ve fabrikalara; 4857 sayılı İş Kanunu, İş Kanunu na bağlı mevzuat ve yönetmelikler, TSE, ISO ve OHSAS 18001 kapsamında iş ve işçi

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Mustafa Özuysal, Serhan Tanyel Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği 1-Kimyasallar Faktörler: Gaz, Buhar, Toz, Duman 2-Fiziksel Faktörler: Isı, Basınç, Gürültü, Aydınlatma, Havalandırma,

Detaylı