KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II"

Transkript

1 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek, dengenin istenilen yönde değişmesini sağlayabiliriz. Denge, bu etki sonucu istenilen yöne doğru bozulur ve yeni bir denge oluşur. Bu etkilerin, denge sisteminde oluşturduğu değişikliği Le Chatelier ilkesinden yararlanarak belirleyebiliriz. Le Chatelier İlkesi : Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında, sistem bu dış etkiyi azaltacak yönde tepki gösterir. DERİŞİM ETKİSİ Dengedeki maddelerden birinin derişimi arttırılırsa sistem bu etkiyi azaltacak yönde, derişimi azaltılırsa sistem bu etkiyi artıracak yönde ilerleyerek tepki gösterir. Örneğin, N + NO tepkimesine göre, sabit hacimli bir kapta belirli bir sıcaklıkta sistem dengede iken, aynı sıcaklıkta ortama NO gaz eklendiğinde denge bozulur. Sistem yeniden dengeye ulaşmak için, NO miktarını azaltacak yönde yani girenler yönünde bozulur. Yeni denge oluşuncaya kadar geri tepkime hızı, ileri tepkime hızından büyük olur ( > ). ÖRNEK N + 3H NH 3 tepkimesine göre sabit hacimli bir kapta t anında sistem denge halindedir. Sisteme aynı sıcaklıkta bir miktar N gazı ekleniyor. Yeniden denge oluşuncaya kadar geçen sürede, Kaptaki H ve NH 3 gazlarının mol sayıları nasıl değişir? Denge sistemindeki maddelerin derişim zaman grafiği nasıldır? Hangi yöndeki tepkime daha hızlıdır? N + 3H NH 3 denge sistemine N gazı eklendiğinde, sistem N yi azaltacak yönde (ürünler yönünde) tepki gösterir. Tepkime ürünler yönünde daha hızlı ilerler. Ortama N gazı eklen- NH 3 diğinde K = bağıntısına göre denge kesri d 3 N. H (Q) küçülür ve Q < K d olur. Denge için K d = Q olmalıdır. K d değeri yalnız sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık değişmediği için K d değeri değişmez. Öyle ise, denge kesri (Q) artmalıdır. Bu nedenle Q = K d oluncaya kadar denge ürünler yönünde bozulur. denge tepkimesinde ise tepkimeye giren gaz katsayıları toplamı ile ürünlerin gaz katsayıları toplamı eşit olduğundan hacim değişikliği, dolayısıyla basınç değişikliği den O halde, H gazının mol sayısı azalır, NH 3 gazının mol sayısı artar. İleri yöndeki tepkime hızı, geri yöndeki tepkime hızından büyüktür. Derişim zaman grafiği de yandaki gibidir. ÖRNEK Deriþim Ýlk denge Deðiþim Yeni denge NH 3 N H t t C + O C tepkimesi sabit hacimli bir kapta belirli bir sıcaklıkta dengededir. Bu kaptan aynı sıcaklıkta bir miktar O gazı uzaklaştırılırsa, yeni denge kuruluncaya kadar geçen sürede sistemle ilgili, I. Denge girenler yönünde bozulur. II. CO gazının derişimi artar. III. Kaptaki CO moleküllerinin sayısı azalır. Kaptan O uzaklaştırılırsa, sistem O yi artıracak yönde tepki gösterir. Bu nedenle denge, girenler yönünde bozulur. CO gazının mol sayısı ve derişimi artar. Kaptaki CO moleküllerinin sayısı azalır. Yanıt : I, II ve III BASINÇ ETKİSİ Basınç değişikliği, gaz halindeki maddeler içeren denge tepkimelerine etki edebilir. Bir denge sisteminde, sabit sıcaklıkta kabın hacmi küçültülürse, sistemin toplam basıncı artar. Denge, sistemin basıncını azaltacak yönde tepki gösterir. Denge tepkimesi, tepkime denkleminde gaz katsayıları toplamının daha az olduğu yönde bozulur. Örneğin, C + O CO (katı) mol mol tepkimesi dengede iken sabit sıcaklıkta kabın hacmi küçültülürse, basınç artar. Le Chatelier ilkesine göre sistem basıncı azaltacak yönde tepki gösterir. Denge, gaz katsayıları toplamının az olduğu girenler yönünde bozulur. N + O NO mol mol mol mol

2 geyi etkilemez. Öyleyse, gaz mol sayısının korunduğu denge tepkimelerinde basınç değişikliğinin, dengedeki madde miktarları üzerine etkisi yoktur. ÖRNEK 3 Sıcaklık artırıldığında, endotermik tepkimelerde denge sabiti (K d ya da K p ) büyür, ekzotermik tepkimelerde ise denge sabiti (K d ya da K p ) küçülür. Sıcaklık yükseltildiğinde denge sabiti (K d ) büyüyorsa, tepkime endotermik, denge sabiti küçülüyorsa, tepkime ekzotermiktir. S (katı) + N + 3 PCI 5 S N O 3 PCI 3 + CI Yukarıdaki tepkimeler dengededir. Sabit sıcaklıkta kap hacmi küçültülerek sistemin basıncı arttırılırsa, her bir tepkime için denge hangi yönde bozulur? Bir denge tepkimesinde basınç artarsa, denge, tepkime denkleminde gaz katsayıları toplamının az olduğu yönde bozulur, basınç azalırsa, denge, gaz katsayıları toplamının çok olduğu yönde bozulur ve yeniden denge oluşuncaya kadar madde miktarlarındaki değişme devam eder. Denge tepkimesinde, tepkimeye giren ile ürünlerin toplam gaz katsayıları eşit ise, basınç değişikliği dengeye etki etmez. Buna göre, S + O SO (katı) mol mol tepkimesinde giren ve ürünlerin toplam gaz katsayıları eşit olduğu için, basınç değişimi dengeye etki etmez. N + 3O N O 3 mol 3mol mol 5mol tepkimesinde basınç artışı, dengenin gaz katsayılarının az olduğu ürünler yönünde bozulmasını sağlar. PCI 5 PCI 3 + CI mol mol mol tepkimesinde basınç artışı, dengenin gaz katsayılarının az olduğu girenler yönünde bozulmasını sağlar. SICAKLIK ETKİSİ Denge sabiti (K d ) yalnız sıcaklığa bağlıdır. Öyle ise, sıcaklık değişimi hem denge sabitini hem de dengeyi etkiler. Bir denge sisteminde, sıcaklık artırılırsa, sistem bunu azaltacak yönde (endotermik yönde) tepki gösterir. Sıcaklık azaltılırsa, sistem bunu artıracak yönde (ekzotermik yönde) tepki gösterir. Öyleyse, sıcaklığın artması dengenin endotermik yönde, sıcaklığın azalması ise dengenin ekzotermik yönde bozulmasına neden olur. ÖRNEK 4 A + B C + Isı K d = 0, tepkimesi belirli bir sıcaklıkta dengededir. Sistemin sıcaklığı artırılarak yeni bir dengenin oluşması sağlanıyor. Buna göre, yeni denge oluşuncaya kadar sistemdeki değişmelerle ilgili, I. Denge sabitinin (K d değeri 0, den büyük olur. II. Denge girenler yönünde bozulur. III. Sistemdeki toplam molekül sayısı artar. İleri yöndeki tepkime ekzotermik, geri yöndeki tepkime endotermiktir. Buna göre, sıcaklık artırılırsa, sistem sıcaklığı azaltacak yönde tepki gösterir. Bunun için tepkime endotermik yönde (girenler yönünde) bozulur ve denge sabitinin (K d değeri küçülür. Geri tepkimenin hızı ( ), ileri tepkimenin hızından ( ) büyük olur. Tepkimenin girenler tarafındaki gaz katsayıları toplamı daha fazla olduğundan, sistemdeki toplam molekül sayısı artar. Yanıt : II ve III ÖRNEK 5 H + S H < 0 H S + 3 tepkimesi dengede iken, I. Sabit sıcaklıkta kabın hacmini büyütmek II. Sıcaklığı azaltmak (V sabit) III. H S gazı eklemek (V, T sabit) işlemlerinden hangileri uygulanırsa, dengedeki SO gazının molekül sayısı artar? Dengedeki SO molekülleri sayısının artması için, dengenin ürünler yönünde bozulması gerekir. Bunun için, Hacim sabit iken, sistemin sıcaklığı azaltılmalı Sabit sıcaklıkta kap hacmi küçültülerek basınç yükseltilmeli Sabit sıcaklıkta ve sabit hacimde denge sistemine H S gazı ya da O gazı eklenmeli ya da sistemden H O buharı uzaklaştırılmalıdır. Öyle ise, II. ve III. işlemler uygulanmalıdır. Yanıt : II ve III

3 ÖRNEK 6 S + SO 3 H < 0 tepkimesi belirli bir sıcaklıkta dengede iken sistemin sıcaklığı artırılıyor. Buna göre, denge tepkimesi ile ilgili, I. İleri tepkime hızı ( ) azalır, geri tepkime hızı ( ) artar. II. Denge sabitinin (K d değeri küçülür. III. Kaptaki toplam molekül sayısı azalır. ÖRNEK 8 XY 3 XY + Y tepkimesi belirli bir sıcaklıkta dengededir. Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinin uygulanması, XY 3 ün denge derişimini artırmaz? A) Kaba XY 3 gazı eklemek B) Kabın hacmini küçültmek C) Katalizör eklemek D) Sıcaklığı düşürmek E) Sisteme Y gazı eklemek Sıcaklık artışı, dengenin endotermik yönde (girenler yönünde) bozulmasına neden olur. Hem ileri hem de geri yöndeki tepkime hızı artar. Fakat geri yöndeki tepkime hızı ( ) daha çok artar, > olur. Ekzotermik tepkimelerde, sıcaklık arttığında denge sabitinin (K d değeri küçülür. Denge girenler yönünde (katsayıların çok olduğu yönde) bozulduğu için kaptaki toplam molekül sayısı artar. Yanıt : Yalnız II ÖRNEK 7 A + 3B D tepkimesinin 7 C deki denge sabiti K d = 40, 37 C deki denge sabiti K d = 8 dir. Buna göre, bu tepkime ile ilgili, I. Dengedeki sistemin sıcaklığı artırıldığında, denge girenler yönünde bozulur. II. Tepkime ekzotermiktir. III. D maddesi yüksek sıcaklıkta daha kararlıdır. Sıcaklık 7 C den 37 C ye çıkarıldığında denge sabiti (K d ) küçülüyor (40 dan 8 e). Sıcaklık arttığında, denge sabiti küçüldüğüne göre, tepkime ekzotermiktir. Sıcaklık artırılırsa, denge endotermik yönde, yani girenler yönünde bozulur. Dengede, D maddesi eksilirken A ve B maddeleri oluşur. O halde, yüksek sıcaklıkta D maddesi kararlı değildir. Yanıt : I ve II KATALİZÖR ETKİSİ Kimyasal bir tepkimede hızlandırıcı bir katalizör kullanıldığında, ileri ve geri tepkimenin aktifleşme enerjisi küçülür. Bu nedenle hem ileri hem de geri tepkimenin hızı artar. Dengeye ulaşma süresi kısalır. Katalizör, dengedeki madde miktarlarını ve denge sabitini değiştirmez. Sisteme Y gazı eklemek ve sıcaklığı düşürmek işlemleri uygulanırsa, denge XY 3 yönünde bozulur ve XY 3 derişimi artar. Kabın hacmi küçültülürse, dengedeki tüm maddelerin derişimi artar. Kaba XY 3 gazı eklenirse, dengedeki tüm maddelerin derişimi artar. Katalizör, dengedeki maddelerin miktarlarına ve derişimine etki etmez. ÖRNEK 9 Kapalı bir kapta bir miktar N gazı ile NH 3 gazı bulunmaktadır. Belirli bir sıcaklıkta bu kapta, N + 3H NH 3 dengesi kuruluyor. Denge kuruluncaya kadar geçen sürede sistemle ilgili, I. Geri tepkime hızı ( ), ileri tepkime hızından ( ) büyüktür ( > ). II. Kaptaki toplam molekül sayısı değişmez. III. Sistemdeki NH 3 miktarı azalır. N + 3H NH 3 tepkimesinin dengede olması için, denge ortamında N, H ve NH 3 gazlarının bulunması gerekir. Başlangıçta kapta yalnız N ve NH 3 gazları vardır. Öyle ise denge, sistemde bulunmayan H yi oluşturacak yönde (girenler yönünde) kurulur. Bunun sonucu olarak; Denge anına kadar geri tepkime hızı ( ), ileri tepkime hızından ( ) büyüktür ( > ). Tepkime girenler yönünde (katsayılar toplamının çok olduğu yönde) ilerlediği için kaptaki toplam molekül sayısı artar, NH 3 miktarı azalır. Yanıt : I ve III

4 ÖRNEK 0 C (katı) + C C H = +4 kkal denge tepkimesi ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Minimum enerji eğilimi girenler yönündedir. B) Heterojen bir dengedir. C) Ortama C katısı eklenirse, denge ürünler yönünde bozulur. D) Kabın hacmi küçültülürse, ortamdaki CO gazının miktarı artar. E) Sıcaklık düşürülürse, denge sabitinin (K d değeri küçülür. Tepkime endotermik olduğu için, minimum enerji eğilimi girenler yönündedir. Endotermik tepkimelerde denge sabitinin (K d değeri sıcaklık arttığında büyür, sıcaklık azaldığında küçülür. Dengede, katı ve gaz gibi farklı fiziksel haller bulunduğu için, sistem heterojendir. Kabın hacmi küçültülürse, basınç artar. Denge, gaz katsayılarının az olduğu girenler yönünde bozulur ve CO gazının miktarı artar. Denge bağıntısında yer almayan katı ve sıvıların sisteme ilave edilmesi ya da sistemden uzaklaştırılması dengeyi etkilemez. O halde, C katısının sisteme eklenmesinin denge üzerinde bir etkisi olmaz. ÖRNEK Şekildeki pistonlu kapta, C H + H C H 6 tepkimesi dengede iken sabit sıcaklıkta, I. Piston üzerine ağırlık koymak II. Kaba He gazı eklemek Sürtünmesiz piston işlemleri ayrı ayrı uygulanırsa, C H gazının mol sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) I. ve II. de azalır. B) I. de azalır, II. de artar. C) I. de artar, II. de azalır. D) I. de azalır, II. de değişmez. E) I. de artar, II. de değişmez. Piston üzerine ağırlık konulduğunda hacim azalır, basınç artar ve denge gaz katsayıları toplamının az olduğu yönde, yani ürünler yönünde bozulur. C H ve H gazlarının mol sayısı azalır. He gazı eklenirse, kabın hacmi artar, denge sisteminde yer alan gazların basıncı azalır, denge toplam gaz katsayılarının çok olduğu girenler yönünde bozulur ve C H gazının mol sayısı artar. Yanıt : B ÖRNEK X Y denge tepkimesinde sıcaklık artırıldığında denge sabitinin (K d ) sayısal değeri büyümektedir. Buna göre, tepkime dengede iken, I. Sıcaklığı artırmak II. Y gazı eklemek III. Kabın hacmini artırmak Mol sayýsý Y X işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa, maddelerin mol sayısının zamana bağlı olarak değişimi grafikteki gibi olur? Sıcaklık artırıldığında, denge sabitinin (K d değeri büyüdüğüne göre, tepkime endotermiktir. Sıcaklık artırıldığında, denge ürünler yönünde bozulur X in mol sayısı azalır, Y nin mol sayısı artar ve değişim, grafikteki gibi olur. Y gazı eklendiğinde, denge X yönünde ilerler, X in mol sayısı da artar. II. işlem sonucundaki değişmeler grafikteki gibi olmaz. Kabın hacmi artırıldığında, basınç azalır, denge gaz katsayıları toplamının çok olduğu yönde, yani ürünler yönünde bozulur ve X in mol sayısı azalır, Y nin mol sayısı artar. Değişim grafikteki gibi olur. Yanıt : I ve III ÖRNEK 3 X + Y Z renksiz renksiz kahverengi tepkimesinin ileri aktifleşme enerjisi, geri aktifleşme enerjisinden küçüktür. Buna göre, dengedeki sistemin sıcaklığı düşürülürse, I. Kahverengi renk tonu koyulaşır. II. Denge sabitinin (K d değeri büyür. III. Dengedeki X ve Y nin mol sayısı artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Tepkime için E ai < E ag olduğuna göre, tepkime ekzotermiktir. Sistemin sıcaklığı düşürüldüğünde, denge ekzotermik yönde yani ürünler yönünde bozulur. Z nin mol sayısı artar, X ve Y nin mol sayısı ise azalır. Z nin mol sayısı artınca kahverengi renk tonu koyulaşır. Ekzotermik tepkimede, sıcaklık düşürüldüğünde denge sabitinin (K d değeri büyür.

5 LÜ TEST. N + H N + H tepkimesi sabit hacimli bir kapta dengededir. Sabit sıcaklıkta sisteme katalizör ilave edildiğinde, I. Birim zamanda harcanan H miktarı II. Denge sabitinin (K d değeri III. Dengedeki H O miktarı niceliklerinden hangileri değişir? NO + H N + H denge sistemine, sabit sıcaklıkta katalizör ilave edildiğinde, ileri ve geri tepkimelerin hızları artar. Sistem daha kısa sürede dengeye ulaşır. Tepkimede harcanan ve oluşan maddelerin dengedeki miktarını, denge sabitinin (K d değerini değiştirmez. Ancak, birim zamanda harcanan ve birim zamanda oluşan madde miktarını artırır. Buna göre, yalnız I. nicelik değişir, II. ve III. nicelikler değişmez. Yanıt : A. N O 4 Sürtünmesiz piston NO O NO N O 4 denge tepkimesinin gerçekleştiği sürtünmesiz pistonlu kaba sabit sıcaklıkta He gazı eklendiğinde, kap hacmi artar, denge sistemindeki gazların basıncı azalır. Ancak toplam basınç değişmez. Denge toplam gaz katsayılarının fazla olduğu girenler yönünde ilerler ve NO gazının mol sayısı artar. N + O N denge tepkimesinin gerçekleştiği sabit hacimli kaba He gazı eklendiğinde, He soygaz olduğu için diğer gazlarla tepkime vermez. Denge bozulmaz ve dengedeki madde miktarları değişmez. 3. C + H C + H ΔH < 0 denge tepkimesine, I. Hacim ve sıcaklık sabit iken, kaba CO gazı ekleme II. Sıcaklık ve mol sayısı sabit iken, kap hacmini küçültme III. Hacim ve mol sayısı sabit iken, sıcaklığı azaltma işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre, bu işlemlerden hangilerinde dengedeki H miktarı artar? NO I Şekilde verilen kaplardan, NO I. de : NO N O 4 II. de : NO + N denge tepkimeleri gerçekleştiriliyor. Bu kaplara sistemler dengede iken, sabit sıcaklıkta He gazı ekleniyor. Buna göre, sistemler yeniden dengeye ulaştığında kaplardaki NO gazı mol sayısının değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I. kapta II. kapta A) Artar Azalır B) Azalır Artar C) Artar Değişmez D) Azalır Değişmez E) Değişmez Artar II C + H ΔH < 0 C + H denge tepkimesine, Hacim ve sıcaklık sabit iken, girenler yönünde yer alan CO gazı eklendiğinde, denge bozulur. Sistemin yeniden dengeye ulaşması için, tepkime ürünler yönünde ilerler, H ve CO miktarı artar. Sıcaklık ve mol sayısı sabit iken, kap hacmi küçültüldüğünde, tepkime denkleminde girenlerin gaz katsayıları toplamı ile ürünlerin gaz katsayıları toplamı eşit olduğundan, denge bozulmaz. Dengedeki maddelerin miktarı değişmez. ΔH < 0 olduğundan, tepkime ekzotermiktir. Ekzotermik tepkimelerde, mol sayısı ve hacim sabit iken sıcaklık azaltıldığında denge bozulur. Sistemin yeniden dengeye ulaşması için, tepkime ürünler yönünde bozulur, H ve CO miktarı artar. Buna göre, I. ve III. işlemler uygulandığında, dengedeki H miktarı artar. Yanıt : D

6 4. X + Y XY tepkimesi dengede iken sisteme t anında bir işlem uygulandığında gerçekleşen değişmeler grafikte verilmiştir. Buna göre, sisteme aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmış olabilir? Molar deriþim A) Katalizör eklemek B) Aynı sıcaklıkta XY gazı eklemek C) Kap hacmini azaltmak D) Ortamdan Y gazı uzaklaştırmak E) Sıcaklığı düşürmek X + Y XY t t X XY Y tepkimesinin, molar derişim zaman grafiğinden t denge anında XY derişiminin arttığı görülmektedir. Sisteme aynı sıcaklıkta XY gazı eklendiğinde denge girenler yönünde bozulur, t anında yeniden denge kuruluncaya kadar geçen sürede XY miktarı azalır, X ve Y miktarı artar. Ancak eklenen XY nin tamamı harcanmaz. Yanıt : B 5. Dengedeki bir tepkimede, Sıcaklık azaltıldığında, denge sabitinin (K d değeri artıyor. Kap hacmi küçültülünce, denge ürünler yönünde bozuluyor. Buna göre, bu denge tepkimesi, I. N + 3H NH 3 II. N + N III. S (katı) + S tepkimelerinden hangileri olabilir? 6. X Y 3 X + 3Y homojen denge tepkimesine ait denge sabitleri; t C de K = ve t C de K = 0 olarak verilmektedir. t > t olduğuna göre, I. İleri aktifleşme enerjisi, geri aktifleşme enerjisininkinden küçüktür. II. Dengedeki sistemin sıcaklığı artırıldığında, toplam molekül sayısı artar. III. Dengedeki sisteme hacim ve sıcaklık sabit iken, bir miktar X Y 3 gazı eklendiğinde, tüm maddelerin denge derişimleri artar. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Homojen gaz fazında gerçekleşen tepkimede; sıcaklık artışı, denge sabitinin (K d değerini artırdığına göre, tepkime endotermiktir. ΔH = E ai E ag > 0 olduğuna göre, ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi, geri tepkimenin aktifleşme enerjisinden büyüktür. Dengedeki sistemde sıcaklık artırıldığında, tepkime ürünler yönünde bozulur. Ürünler yönünde molekül sayısı daha fazla olduğu için, kaptaki toplam molekül sayısı artar. Hacim ve sıcaklık sabit iken, dengedeki sisteme bir miktar X Y 3 gazı eklendiğinde, denge ürünler yönünde bozulur. X ve Y miktarı artar, eklenen X Y 3 ün tamamı harcanmadığından, başlangıca göre, miktarı daha fazla olur. Buna göre, I. açıklama yanlış, II. ve III. açıklamalar doğrudur. Yanıt : E 7. N + CI NOCI gaz ( ) ( gaz) tepkimesi dengede iken sıcaklık sabit tutularak kap hacmi artırılırsa, aşağıdaki niceliklerden hangisinin artması beklenir? A) NOCI nin mol sayısı B) Geri tepkimenin hızı C) CI nin mol sayısı D) NO nun molar derişimi E) İleri tepkimenin hızı Dengedeki bir tepkimede, sıcaklık azaltıldığında, denge sabitinin (K d değeri arttığına göre, tepkime ekzotermiktir. Kap hacmi küçültüldüğünde, gaz basıncı artar. Denge, tepkime denkleminde yer alan gaz molekülü katsayıları toplamının az olduğu yönde bozulur. Buna göre, denge tepkimesinde ürünler yönünde gaz molekülleri katsayısı daha az olmalıdır. Öyleyse, I. tepkime verilen koşullara uyan bir tepkimedir. Yanıt : A N + CI NOCI ( gaz) ( gaz) tepkimesi dengede iken, sıcaklık sabit tutularak kap hacmi artırılırsa, gaz basıncı azalır. Denge gaz molekülü katsayılarının çok olduğu girenler yönünde bozulur. NOCI nin mol sayısı azalır. NO ve CI nin mol sayısı artar. Gaz basıncı azaldığı için, ileri ve geri tepkimelerin hızları azalır. Kap hacmi artırıldığı için, NO, CI ve NOCI nin molar derişimi azalır.

7 KONU TESTİ 5. XY 3 XY + Y (gaz tepkimesi belirli bir sıcaklıkta dengededir.. N O 4 NO ΔH > 0 ) tepkimesinin potansiyel enerji (P.E) tepkime koordinatı (T.K) grafiği yandaki gibidir. P.E (kkal) Sistemin sıcaklığı artırılarak yeni bir denge oluşturulduğunda ileri tepkime hızı ( ) ile geri tepkime hızının ( ) başlangıca göre değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) artar, azalır. B) artar, değişmez. C) İkisi de artar. D) İkisi de azalır. E) değişmez, artar.. A + B AB tepkimesi sabit hacimli bir kapta dengededir. Buna göre, sistemin sıcaklığı artırılırsa, aşağıdaki niceliklerden hangisi değişmez? Buna göre, I. Tepkimede minimum enerji eğilimi, girenler yönündedir. II. Sabit sıcaklıkta kap hacmi azaltılırsa, denge ürünler yönünde bozulur. III. XY 3 gazı düşük sıcaklıklarda daha kararlıdır. D) I ve III E) I, II ve III T.K A) Denge derişimleri B) Aktifleşme enerjisi C) Denge sabitinin (K d değeri D) Basınç E) Dengedeki AB gazının mol sayısı 3. X + Y XY tepkimesi dengede iken sıcaklık azaltılıyor. Buna göre, ileri tepkimenin hızı ve XY miktarının değişimi ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İleri tepkimenin hızı XY miktarı A) Azalır Artar B) Azalır Azalır C) Artar Artar D) Değişmez Azalır E) Artar Değişmez 6. X + Y Z tepkimesi sabit hacimli bir kapta dengede iken, kaba bir miktar Z gazı eklenerek sistemin aynı sıcaklıkta yeniden dengeye ulaşması bekleniyor. Buna göre, yeni denge sisteminde ilk duruma göre, I. İleri tepkimenin hızı II. Z gazının kısmi basıncı III. Denge sabitinin (K d değeri niceliklerinden hangileri artmıştır? D) I ve II E) II ve III 4. Sabit hacimli bir kapta X + Y XY tepkimesi dengede iken sıcaklık artırılıyor. Buna göre, I. Kaptaki toplam molekül sayısı II. X gazının derişimi III. Toplam gaz basıncı niceliklerinden hangileri artar? D) I ve II E) II ve III 7. 3Fe (katı) +4H O Fe 3 O 4(katı) +4H +ısı denge tepkimesi ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Sıcaklık azaltıldığında, geri tepkime hızı artar. B) Sabit sıcaklıkta gaz fazının hacmi değiştirildiğinde, denge bozulmaz. C) Denge sabitleri, K p = K d dir. D) Sabit sıcaklıkta sisteme, katı Fe eklendiğinde denge bozulmaz. E) Sıcaklık artırıldığında, denge sabitinin (K d değeri azalır.

8 8. I O 5(katı) + 5C I + 5C tepkimesi dengede iken, I. Sabit hacimde CO gazı eklenirse, I O 5 katısının harcanma hızı artar. II. Kap hacmi küçültülürse, geri tepkime hızı artar. III. Kap hacmi artırılırsa, katı madde kütlesi artar. (Sıcaklık sabit) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 9. SO 3 S (katı) + 3 ΔH > 0 tepkimesi dengede iken, I. Sıcaklığı sabit tutarak kap hacmini artırmak II. Hacmi sabit tutarak sıcaklığı düşürmek. 4HCI + CI + H denge tepkimesinde, geri tepkimenin aktifleşme enerjisi, ileri tepkimenin aktifleşme enerjisinden büyüktür. Buna göre, tepkime dengede iken, I. HCI gazı ekleyerek sıcaklığı artırmak II. Sabit sıcaklıkta O gazı ekleyerek hacmi büyütmek III. Sabit hacim ve sıcaklıkta, CI gazı eklemek işlemlerinden hangileri uygulanırsa, H O nun mol sayısı kesinlikle azalır?. CH 4 +H S ileri CS geri (sıvı) +4H ΔH>0 işlemleri ayrı ayrı uygulanırsa, SO 3 gazının mol sayısındaki değişme ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? I. işlemde II. işlemde A) Artar Azalır B) Azalır Artar C) Artar Artar D) Azalır Değişmez E) Değişmez Azalır 0. Denge bağıntısı CO K = d CO. O tepkimesi dengededir. Dengedeki bu sisteme uygulanan etkiye karşılık dengenin bozulma yönü ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Etki Dengenin bozulma yönü A) H S gazı eklemek (V, T sabit) İleri B) Katalizör eklemek (V, T sabit) İleri C) Kap hacmini azaltmak (T sabit) Geri D) Sıcaklığı azaltmak (V sabit) Geri E) H gazı uzaklaştırmak (V, T sabit) İleri 3. NOBr N + Br tepkimesi kapalı bir kapta dengededir. şeklinde olan bir tepkimede sıcaklık artırıldığında denge sabitinin (K d değeri küçülmektedir. Gaz fazında gerçekleşen bu tepkime dengede iken, Sabit sıcaklıkta kap hacmi artırılarak sistemin yeniden dengeye ulaşması sağlanıyor. Buna göre, bu olayla ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? I. Hacim ve sıcaklık sabit iken, O gazı ekleme II. Sıcaklık sabit iken, kap hacmini artırma III. Hacim sabit iken, sıcaklığı azaltma A) Denge sabiti B) NO nun mol sayýsý C) Br nin molar deriþimi işlemlerinden hangileri uygulanırsa, yeni dengede CO nin mol sayısı, ilk denge durumuna göre daha fazla olur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) NOBr nin mol sayýsý E) NO nun molar deriþimi.c.b 3.A 4.E 5.D 6.D 7.A 8.C 9.B 0.D.C.B 3.E

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Kimyasal reaksiyonlar koşullar uygun olduğunda hem ileri hem de geri yönde gerçekleşirler. Böyle tepkimelere tersinir ya da denge tepkimeleri

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca 8.HAMLE İNSTAGRAM: kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca 8.HAMLE İNSTAGRAM: kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 8.HAMLE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Denge Hali; *Sabit sıcaklıkta kapalı sistemlerde renk, basınç... gibi gözlenebilen özelliklerin değişmez duruma gelmesiyle kurulur. * Çift yönlü (tersinir)

Detaylı

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Le Chatelier(Lö Şatölye İlkesi) Bu ilkeye göre ; denge halinde bulunan sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında sistem kendiliğinden bu etkiyi azaltacak yönde eğilim gösterir.

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

5. P.E(kj) I. Reaktifler uygun geometride çarpışmalıdır. II. Çarpışan tanecikler yeterli aktivasyon enerjisine sahip olmalıdır.

5. P.E(kj) I. Reaktifler uygun geometride çarpışmalıdır. II. Çarpışan tanecikler yeterli aktivasyon enerjisine sahip olmalıdır. Kimyasal Tepkimelerde Hız ve Denge / Tepkimelerde Hız / Tepkime Hızının Ölçülmesi BÖLÜM 6 Test. Kimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi için, I. Reaktifler uygun geometride çarpışmalıdır. II. Çarpışan

Detaylı

KIMYASAL DENGE. Dinamik Denge. Denge Sabiti Eşitliği. Denge Sabiti Eşitliği. Denge Sabiti Eşitliği. Denge Sabiti Eşitliği

KIMYASAL DENGE. Dinamik Denge. Denge Sabiti Eşitliği. Denge Sabiti Eşitliği. Denge Sabiti Eşitliği. Denge Sabiti Eşitliği Dinamik Denge KIMYASAL DENGE COMU, Egitim Fakültesi www.sakipkahraman.wordpress.com Bir sıvının buhar basıncı denge konumuna bağlı bir özelliktir. Çözünen bir katının çözünürlüğü denge konumuna bağlı bir

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders. kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın. Temel Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders. kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın. Temel Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan KİMYASAL DENGE Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz.. Kimyasal denge, tepkimeye giren maddeler ve

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

KĠMYASAL TEPKĠMELERDE DENGE

KĠMYASAL TEPKĠMELERDE DENGE KĠMYASAL TEPKĠMELERDE DENGE Fiziksel ve kimyasal olaylarda tepkimeye giren maddelerin miktarı zamanla azalırken, ürünlerin miktarı zamanla artar. Tam verimle gerçekleşen tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerden

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fe 2+ oluşumunun hızı =

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fe 2+ oluşumunun hızı = KİMYASAL KİNETİK Kimyasal kinetik, bir reaksiyonunun nasıl yürüdüğü, ne kadar hızlı yürüdüğü, hangi mekanizma ile (yoldan) yürüdüğü ve hızına hangi faktörlerin nasıl etki ettiği hakkında bilgi veren, kimyanın

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

Bölüm 15 Kimyasal Denge. Denge Kavramı

Bölüm 15 Kimyasal Denge. Denge Kavramı Öğrenme hedefleri ve temel beceriler: Bölüm 15 Kimyasal Denge Kimyasal denge ile ne kastedildiğini anlamak ve reaksiyon oranları ile nasıl ilgili olduğunu inceler Herhangi bir reaksiyon için denge sabiti

Detaylı

5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm

5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm 34.1 5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm 13.11-13.13 Tepkime Hızına Sıcaklığın Etkisi Gaz-Fazı Nitel (kalitatif) gözleme göre, sıcaklık

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

3. KİMYASAL DENGE, (TERSİNİR REAKSİYONLAR)

3. KİMYASAL DENGE, (TERSİNİR REAKSİYONLAR) 3. KİMYASAL DENGE, (TERSİNİR REAKSİYONLAR) Şu ana kadar ele aldığımız tüm değişimlere tek yönlü olaylar gözü ile bakmıştık. Oysa bazı fiziksel ve kimyasal olaylar, gerekirse koşulların da değiştirilmesi

Detaylı

4. Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi. yanlıştır? I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir.

4. Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi. yanlıştır? I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir. Kimya ve Enerji / Sistemler ve Enerji BÖLÜM 5 Test 1 1. "İncelenmek üzere seçilen sınırlı evren parçasına sistem denir." Buna göre sistem ile ilgili, I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir.

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

REAKSİYON HIZI. Tepkimede yer alan maddelerin derişimleri köşeli parantez ile gösterilir.

REAKSİYON HIZI. Tepkimede yer alan maddelerin derişimleri köşeli parantez ile gösterilir. REAKSİYON HIZI REAKSİYON HIZI Bir reaksiyonun hızlı ya da yavaş olması, reaksiyona giren maddelerin cinsine ve miktarına bağlıdır. Bu nedenle bütün reaksiyonlar farklı hızlarda gerçekleşirler. Örneğin;

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2 GERÇEK GAZLAR Gazların davranışlarını açıklayan kinetik teoriye göre; 1. Gaz tanecikleri çok küçük hacme sahip olduklarından kabın hacmine göre gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilebilir. 2. Gaz

Detaylı

FİZİKSEL KİMYA I FİNAL SINAVI

FİZİKSEL KİMYA I FİNAL SINAVI FİZİKSEL KİMYA I FİNAL SINAVI 21.08.2015 NO : AD SOYAD : İMZA SORU NO 1 2 3 4 5 Toplam PUAN Yalnızca 4 soruyu yanıtlayınız. Yanıtlamadığınız sorunun PUAN kısmına çarpı koyunuz. Aksi taktirde 5. Soru değerlendirme

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI REAKSĐYON HIZINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLER YASEMĐN KONMAZ 20338575 Çalışma Yaprağı Ders Anlatımı: REAKSĐYON HIZINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLER: 1.Reaktif Maddelerin

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

Kimya ve Enerji. 1. Sistem ve Çevre. 2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji. YKS Fasikülleri. Yakup Demir. a. Sistemlerin

Kimya ve Enerji. 1. Sistem ve Çevre. 2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji. YKS Fasikülleri. Yakup Demir. a. Sistemlerin Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde meydana gelen ısı değişimini

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

3. Antalya Kimya Olimpiyatları 11. Sınıf A N T A L Y A K İ M Y A O L İ M P İ Y A T L A R I

3. Antalya Kimya Olimpiyatları 11. Sınıf A N T A L Y A K İ M Y A O L İ M P İ Y A T L A R I 1) Bir elementin temel haldeki elektron diziliminde 9 tam dolu orbitali vardır. Bu element için; I. Soygazdır. II. IA grubu elementidir. III. Geçiş metalidir. 3) Kolloidal bir karışımın bileşenlerine ayrılması

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I.

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I. BÖLÜM 02 Test Kimyasal Hesaplamalar / Mol - 1 01 1. I. 6,02.10 23 tane CH 4 molekülü II. 44 gram CO 2 gazı III. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan O 2 gazı ukarıda verilen maddelerden hangilerinin

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

GENEL KİMYA. 10. Hafta.

GENEL KİMYA. 10. Hafta. GENEL KİMYA 10. Hafta. Gazlar 2 Gaz halindeki elementler 25 0 C ve 1 atmosfer de gaz halinde bulunan elementler 3 Gaz halindeki bileşikler 4 Gazların Genel Özellikleri Gazlar, bulundukları kabın şeklini

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

BÖLÜM Maddenin gaz hali ile iglili, 5. Aşağıda verilen basınç birimleri ile ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır?

BÖLÜM Maddenin gaz hali ile iglili, 5. Aşağıda verilen basınç birimleri ile ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır? Gazlar / Gazların Genel Özellikleri ve Kinetik Teori BÖLÜ 3 Test. addenin gaz hali ile iglili, I. Basınç etkisiyle önemli ölçüde sıkıştırılabilir. II. Bulunduğu kabın hacmini alır. III. addenin en düzensiz

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar.

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar. Kinetik ve Potansiyel Enerji Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar. Işıma veya Güneş Enerjisi Isı Enerjisi Kimyasal Enerji Nükleer Enerji

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI G- ISINMA SOĞUMA EĞRĐLERĐ (2 SAAT) 1- Suyun Isınma (Buzun Hal Değişim) Grafiği (Buzun Su Buharı Haline Geçmesi) 2- Suyun Soğuma (Su Buharının

Detaylı

Alternatif Akım ve Transformatörler. Test 1 in Çözümleri

Alternatif Akım ve Transformatörler. Test 1 in Çözümleri 7 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri 4.. ihazların şarj edilmesinde ve elektroliz olayında alternatif akım kullanılmaz. Bu cihazları şarj etmek için alternatif akım doğru akıma çevrilir.

Detaylı

ISI SICAKLIK GENLEŞME

ISI SICAKLIK GENLEŞME ISI SICAKLIK GENLEŞME SICAKLIK Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir. Bir maddenin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı olan büyüklüğe

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER 4.BÖLÜM: ENROPİ 1.İSEMLİ VE İSEMSİZ DEĞİŞMELER Doğal bir olayın termodinamikteki anlamı istemli değişmedir. İSEMLİ DEĞİŞMELER, bir dış etki tarafından yönlendirmeye ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden meydana

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ΔH bir sistem ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı. Bir reaksiyonun ΔH ını hesaplayabiliyoruz. Hess yasası,

ΔH bir sistem ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı. Bir reaksiyonun ΔH ını hesaplayabiliyoruz. Hess yasası, TERMOKİMYA Termodinamiğin 1. kuralı, iç enerjinin (U) nasıl değiştiğiyle alakalı U U çevre U evren ΔU değişimleri ΔH ile alakalı U PV H ΔH bir ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı (@ sabit P)

Detaylı

Her kazanıma uygun, kavratan, öğreten ve ölçen soru modellerini,

Her kazanıma uygun, kavratan, öğreten ve ölçen soru modellerini, Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Yeni sisteme uygun ve çalışmalarınızda ışık tutacak KİMYA SORU BANKASI hazırladık. SORU BANKASI tamamıyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu nun belirlediği

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

Kristalizasyon Kinetiği

Kristalizasyon Kinetiği Kristalizasyon Kinetiği İçerik Amorf malzemeler amorf kristal Belirli bir kristal yapısı yoktur Atomlar rastgele dizilir Belirli bir kristal yapısı vardır Atomlar belirli bir düzende dizilir camlar amorf

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 1- Maddenin Tanecikli Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve

Detaylı

KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ

KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ KOLLİGATİF ÖZELLİKLER Çözeltinin derişimine bağlı özelliklerine KOLİGATİF ÖZELLİK denir. Kaynama noktası Buhar basıncı Donma noktası Osmotik Basınç Çözünen Madde çözündüğünde:

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

(a) 1,60 (b) 0,80 (c) 0,10 (d) 0, Aşağıda gösterilen potansiyel enerji grafiğinde ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi hangisidir?

(a) 1,60 (b) 0,80 (c) 0,10 (d) 0, Aşağıda gösterilen potansiyel enerji grafiğinde ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi hangisidir? Adı ve Soyadı.. No:. SEÇEN GUBU ÇEVE MÜENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA İNAL SINAVI ; 17 AALIK 2010 YÖNEGE : 27 TEST SUSU 8 KLASİK SU VADI TEST SULAI 1 A B D 15 A B D 2 A B D 16 A B D 3 A B D 17 A B D 4 A

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç)

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE ÇÖKELME OLAYLARI Çözeltiler doymuşluklarına göre üçe ayrılırlar: 1- Doymamış çözeltiler: Belirli bir sıcaklıkta ve basınçta çözebileceğinden daha az miktarda

Detaylı

5. SINIF KİMYA KONULARI

5. SINIF KİMYA KONULARI 5. SINIF KİMYA KONULARI ISI VE SICAKLIK ISI Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya konulduğunda aralarında enerji alış verişi olur. Alınan ya da verilen enerji ısı enerjisi denir. Isı ve sıcaklık

Detaylı

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal tepkime kavramlarının anlaşılması Termodinamiğin II. yasasının

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI İç Enerji Fonksiyonu ve C v Isınma Isısı Kimyasal tepkimelerin olmadığı kapalı sistemlerde kütle yanında molar miktar da sabit kalmaktadır. Madde miktarı n mol olan kapalı bir ideal gaz sistemi düşünelim.

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERİN HIZI

KİMYASAL TEPKİMELERİN HIZI KİMYASAL TEPKİMELERİN HIZI Günlük hayatımızda karşılaştığımız bir çok tepkimede zaman büyük bir önem taşımaktadır. Örneğin yanan bir cismin söndürülmesi, metallerin paslanmasının önlenmesi gibi olaylarda

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması Maddenin Sınıflandırılması 1.Katı Tanecikler arasında boşluk yoktur. Genleşir. Sıkıştırılamaz 2.Sıvı Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır. Azda olsa sıkıştırılabilir. Genleşir.

Detaylı