MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI"

Transkript

1 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.. On altı milyon iki yüz yetmiş üç bin yüz kırk beş. Seksen üç milyon altmış beş bin yüz üç. Yetmiş milyon sekiz bin iki yüz elli altı. On iki milyon yedi bin sekiz. On yedi milyon yüz yirmi üç bin Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.. Üç yüz altmış beş milyon yüz kırk iki bin dört yüz elli sekiz. Yüz üç milyon doksan altı bin yüz yirmi altı. İki yüz elli beş milyon sekiz bin seksen. Üç yüz altmış dört milyon yüz yirmi altı. Yedi yüz kırk üç milyon bin Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız UYGULUYORUM SAYFA 0 - Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki sayıları yazınız.. Birler bölüğü : Binler bölüğü : Milyonlar bölüğü :. Birler bölüğü : Binler bölüğü : Milyonlar bölüğü :. Birler bölüğü : Binler bölüğü : Milyonlar bölüğü :. 0 Birler bölüğü : Binler bölüğü : Milyonlar bölüğü : Aşağıda bölükleri verilen doğal sayıları yazınız.. Milyonlar bölüğü : Binler bölüğü : 0 Birler bölüğü :. Birler bölüğü : Binler bölüğü : 0 Milyonlar bölüğü :. Binler bölüğü : Milyonlar bölüğü : Birler bölüğü :. Milyonlar bölüğü : Birler bölüğü : 0 Binler bölüğü : Aşağıda verilen doğal sayıların istenilen basamaklarındaki rakamları yazınız.. Milyonlar basamağı : Yüz milyonlar basamağı : On binler basamağı : Milyonlar basamağı : 0 Binler basamağı : Birler basamağı :. 0 Yüzler basamağı : 0 Milyonlar basamağı : Yüz binler basamağı :. 0 Yüzler basamağı : 0 Milyonlar basamağı : Binler basamağı : Aşağıda verilen doğal sayıları karşılaştırarak aralarına < > sembollerinden uygun olanı yerleştiriniz.. 0 < 0. > < < > < 0. Milyonlar bölüğü Yüzmilyonlar b. 0 0 Onmilyonlar b Milyonlar b. 0 0 Binler bölüğü Yüzbinler b. 0 Onbinler b. 0 0 Binler b. 0 Birler bölüğü Yüzler b. 0 Onlar b. 0 Birler b.. Sayı değeri Basamak değeri Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.. > 0 > 0. > 0 > 0 0. > 0 >. > 0 >. > >. 0 0 > >

2 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI Aşağıdaki problemleri çözünüz Binler bölüğü Aşağıda verilen sayılardan bir önce ve bir sonra gelen doğal sayıları yazınız. Bir önceki Sayı Bir sonraki UYGULUYORUM SAYFA - yerine gelmesi gere- Aşağıda verilen örüntülerin kuralını bulup ken sayıları yazınız.. Bir önceki adımın fazlası. Bir önceki adımın fazlası 0. Bir önceki adımın fazlası. Bir önceki adımın fazlası. Bir önceki adımın fazlası. Bir önceki adımın fazlası. Bir önceki adımın fazlası. Bir önceki adımın 0 fazlası 0. Bir önceki adımın 0 fazlası 0 0. Bir önceki adımın fazlası Aşağıda verilen kurallara göre herhangi bir sayı örüntüsünün ilk adımını oluşturunuz.. Bir önceki adımın fazlası :. Bir önceki adımın fazlası : 0 0 rakamları tamamı birer kez kullanılarak basamaklı bir sayı yazılacaktır Aşağıdaki problemleri çözünüz artar azalır.. Sayının değeri azalır artar. Toplamda sayının değeri artar Dünya > Venüs > Merkür. Bir önceki adımın fazlası :. Bir önceki adımın fazlası :. Bir önceki adımın fazlası :. Bir önceki adımın 0 fazlası :. Bir önceki adımın fazlası : Aşağıda verilen örüntülerde kurula uymayan sayıyı bulup doğru sayıyı yazınız.. yerine olmalıydı. yerine olmalıydı. 0 yerine olmalıydı. yerine olmalıydı.. adım : 0. adım : 0.

3 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI.. a) b) kibrit çöpü. a) 0 0 çikolata yemiştir. b) 0 : 0 gün c) : 0 0 çikolata 0. hafta :: 0 ayda 0:: yılda : 0.. adım :. adımdaki üçgen sayısı : :. adımdaki kare sayısı :. adımdaki üçgen sayısı : : 0. adımdaki kare sayısı : 0. a) b) :. a) Adım Sayı UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız Aşağıda verilen toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulunuz b) I. Örüntü 0. adım. adım. adım II.Örüntü. adım. adım. adım Aşağıdaki toplama işlemlerinde A ve B yerine gelmesi gereken rakamları bulunuz.. A B. A B. A B III.Örüntü. adım. adım. adım. a) Adım Üçgen sayısı 0 Altıgen sayısı b) Üçgen Altıgen c) : d) Oluşturulamaz. Üçgen sayıları çift sayılardır.. A B. A 0 B. A B Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız

4 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinde eksilen veya çıkan sayıyı bulunuz Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde A ve B yerine gelmesi gereken rakamları bulunuz.. A B. A B. A B. A B. A B. A B UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıdaki sayıları istenilenlere göre yuvarlayınız. Onluk Yüzlük Binlik UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen toplama işlemlerinin sonucunu zihinden işlem yaparak bulunuz Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinin sonucunu zihinden işlem yaparak bulunuz Aşağıda verilen sayıları en yakın binliğe yuvarlayıp tahmini sonucu bulunuz tahmin gerçek sonuç. tahmin gerçek sonuç en büyük en küçük gerçek sonuç

5 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA 0 - Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapıp sonuçlarını birbiriyle karşılaştırınız.. 0 ( 0) ( ) ( ) ( ) Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız Aşağıda verilen örneğe bakarak diğer işlemleri yapınız. Çıkarma işleminin sonucunu çarpma işlemindeki çarpanlarla nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Açıklayınız

6 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA -.. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız Aşağıdaki kalanlı bölme işlemlerinde kalanları bulunuz

7 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA - 0 Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonucunu tahmin ediniz. İşlemin gerçek sonucuyla karşılaştırınız Aşağıda verilen bölme işlemlerinin sonucunu tahmin ediniz.. : : 0 0. : : 0 0. : :. : 0 : 0. : 0 : 0. : 0 : 0 0. : 0 : 0. : 0 : 0. : : : : 0 0. : : 0 0. : 0 : 0 0. : 0 : 0. : : Aşağıda verilen çarpma işlemlerini dikkate alarak soruları cevaplayınız En yakın onluğa yuvarladığımızda daha iyi bir tahmin elde ettik. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmininizin gerçek değerden daha mı büyük yoksa daha mı küçük olduğunu nasıl belirleyebilirsiniz?. 0 0 (Daha büyük). 0 0 (Daha küçük). 0 0 (Daha büyük) (Daha küçük). : (Yaklaşık torba) (Yaklaşık 0 defter) UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yapınız.. : : 0 0. :. 0 : : : : 0 0. : : : : : : 0 0. :

8 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI. : : : : 0 0 Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız : : : : : :. : 0 0 : 0. 0 : : 0 0. : 0 0 : 0. : 0 0 : 0. : 0 0 : 0. 0 UYGULUYORUM SAYFA - grup oluşturulur. Kalan kişi ile grup daha oluşturulur. grup. sıra sıra (kalan kişi için) sıra oda kalan kişi için oda grup kalan kişi için grup kalan şişe için koli kalan papatyadan oluşan bir buket pasta cm

9 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA 0 - Aşağıda verilen çarpma işlemlerinde verilmeyeni bulunuz Aşağıda verilen çarpma işlemlerinde verilmeyen basamaklara karşılık gelen harfleri bulunuz.. a a b b. a a b c b c. a cb a b 0 c. a b a c d b0 d c Aşağıda verilen bölme işlemlerinde verilmeyeni bulunuz..... Bölen Bölüm Bölünen Bölen.... Bölünen 0. 0 Bölüm Bölünen. a 0 b a b c.... Bölünen UYGULUYORUM SAYFA -. c 0 bcd 0 a a a 0 b c d Aşağıdaki ifadeleri bir sayının karesi veya küpü olarak yazınız Aşağıda verilen ifadeleri çarpma işlemi şeklinde yazınız....

10 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI Aşağıda verilen ifadelerin okunuşlarını yazınız.. Altının karesi. Yüzün küpü. Sekizin küpü. Beşin karesi. Yedinin küpü. 0 Onun karesi. 0 Bin iki yüz ellinin karesi Aşağıda okunuşları verilen ifadeleri bir sayının karesi veya küpü olarak yazınız.. Beşin karesi. Altının küpü. Üçün karesi. Dördün küpü. Altının karesi. Yedinin küpü. Sekizin karesi. Dokuzun karesi. Onun küpü 0 Aşağıda verilen ifadelerin değerini bulunuz Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz UYGULUYORUM SAYFA ( ) ( ) 0 0. (0 : ) : 0. : ( : ) : ( : ) :. : ( ) :. (0 0) : (0 : ) 0 : Aşağıdaki işlemlerle sonucun doğru olması için uygun yerlere parantezleri koyunuz.. 0 ( ). (0 : ) 0. ( ) 0. (0 0) 0 0. ( : ). ( 0 : ) 0 Aşağıda verilen işlemlerde harflere karşılık gelen sayıları bulunuz.. ( : A) 0 A 0 : A A. : ( B) B : B B. 0 (0 : A) 0 A : A A 0. ( B) B B 0 B. (0 A) 0 0 A A 0 A. ( B) 0 B 0 B B. (A : ) 0 A 0 0 A : 0 A 0 0. UYGULUYORUM SAYFA (bir kattaki yatak sayısı) Aşağıda verilen işlemleri yapınız.. ( ) 0. ( : ). 0 : (0 : ) 0 : 0. (0 ) : 0 :. 0 (0 ) (0 0) 0 0. (0 : ) (0 ) : (0 : ) 0 :. (0 ) : ( ) : : (oteldeki yatak sayısı) 0

11 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI > < < > 0 0 > 0 > > 0 > > > < 0 > UYGULUYORUM SAYFA - 0 : Aşağıda verilen birim kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.. $ < < 0 0. $ < < $ < <. $ < <. $ < < $ < < 0 0. $ < < 0 0. $ < < $ < < 0. $ < < Aşağıda modellenen kesirlerin değerlerini yazınız Aşağıda sayı doğrusunda gösterilen kesirleri bulunuz Aşağıda verilen birim kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen tam sayılı kesirleri bileşik kesre çeviriniz

12 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesre çeviriniz Aşağıda verilen bileşik kesirleri bir tam sayı ve bir basit kesir hâline getiriniz.. tam ve.... tam ve tam ve tam ve tam ve tam ve tam ve tam ve : 0 0 : : : : : : UYGULUYORUM SAYFA -. Aşağıda verilen doğal sayıları kesir çizgisiyle bileşik kesirler hâline getiriniz

13 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz Aşağıdaki doğal sayı ve bileşik kesirleri > < sembolleriyle karşılaştırınız.. 0. <. <. < > 0. < >. >. 0 > 0 0. >. > 0. > >. <. < 0. > 0 0 UYGULUYORUM SAYFA 0 - Aşağıda verilen kesirleri altında yazan değere göre genişletiniz.... ( ) 0 ( ) ( ) # #. # 0 # ( ) # #. 0 # 0 # ( ) #. # # # #.. # # # ( ) ( ). # 0. # # # ( ) ( ) ( ). #. # 0 0 ( ). #. #. ( ) ( ) ( ) ( ) # 0 # #. # # #. #. # # # ( ) Aşağıda verilen kesirleri altında yazan değere göre sadeleştiriniz ( ) ( ) 0 0 ( 0) ( ) ( ) ( ) ( ) # # 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ). ( ) ( 0) ( ). 0 ( ). ( ).

14 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI.. ( ) ( ) Aşağıda verilen kesirleri en sade hâle getiriniz Aşağıda verilen denk kesirlerde boş bırakılan yerlere gelecek sayıları bulunuz () () () () ( ) ( ). () () UYGULUYORUM SAYFA Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız... >. > 0. > > >.. 0. > > > 0 0. >. > >. 0 () () () () () () > > > > > > > > > > > > > Aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. < <.. < < < < <.. < < UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen sayıların istenen kesir kadarını bulunuz.. 0 ın sı 0 : 0 0 : 0. 0 in ü 0 # 0. 0 ın i 0 :. 0 in si 0 : 0 0 :. 0 ın ü # 0 : 0. 0 nin i 0 # 0 : 0 0. ün u 0 0 # 0. 0 in i 0 : 0 0 # 0. nın si : # 0. ün sı : # :. in i # :. nın si #. 0 ın si 0 0 # 0 : 0 #. in si : > > 0 < < < < 0 < < < < 0 < < 0 0

15 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI. 0 nin u 0 : 0 0 #. ün i : 0. 0 ın si 0 : 0 0. ün u : nin i 0. ün u : # 0. ün ü : #. in sı :. 0 nin i 0 : 0. in u #. 0 nin u 0 : 0 0 #. 0 in u 0 : 0 0 #. 0 ın sı. nin u : #. in u : # Aşağıda basit kesri kadarı verilen çoklukların tamamını bulunuz. 0 : 0.. : 0 # 0 # : 0 : 0 # 0 #. :. 0 : # #. 0 : 0. : # #. : # Aşağıda verilen çoklukların tamamını bulunuz # 0 # 0 # 0 0 : 0 0 # 0 # 0 0 # 0 : 0 : # 0 : # : # : 0 # 0 : # 0 0 : # : # UYGULUYORUM SAYFA 0-0 Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız ( ). ( ) ( 0) ( ). ( ) : 0 #

16 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI ( ) ( ) Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız ( ) ( ) ( ) UYGULUYORUM SAYFA ( ). Ali: - Ayfle:. : # lira 0 lira

17 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI. : : Ömer in başlangıçta lirası vardır.. 0 : 0. 0 # 0 ( ) :. # 0 0 ( ) ( ) UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin okunuşlarını yazınız.. 0 $ Sıfır tam onda üç. 0 $ Sıfır tam yüzde on iki. 0 $ Sıfır tam binde iki yüz elli altı. 0 $ Sıfır tam binde yedi. 0 $ Bir tam yüzde iki. $ İki tam binde beş. $ Üç tam yüzde on iki. 0 $ On tam binde bir. $ On yedi tam yüzde on iki 0. $ Yüz yirmi üç tam onda dört. $ Yirmi beş tam yüzde yirmi beş. $ Altı tam binde yüz yirmi altı. 0 $ Yüz yedi tam binde bir. 0 $ Yedi tam yüzde üç UYGULUYORUM SAYFA Aşağıda verilen kesirleri virgül kullanarak yazınız UYGULUYORUM SAYFA 0 - Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin istenilen basamağındaki adlarını yazınız... Yüzde birler basamağı Onda birler basamağı. Binde birler basamağı Onlar bas. Binde birler basamağı Aşağıda okunuşları verilen ondalık gösterimleri rakamla yazınız.. Sıfır tam onda iki 0. Üç tam yüzde on beş. Sekiz tam binde yüz yirmi üç. On altı tam onda beş. Yüzler basamağı Yüzde birler basamağı. 0 Yüzler bas. Binde birler basamağı. Yirmi beş tam binde yüz seksen dokuz. Yüz altmış dokuz tam yüzde kırk beş. Dokuz tam binde yedi. Yirmi sekiz tam yüzde bir 0. Üç yüz kırk beş tam binde yedi yüz yirmi bir. 0 Onda birler basamağı. Onlar bas. Yüzde birler basamağı 0. Dokuz tam binde dokuz. On beş tam binde on beş 0. Bir tam binde bir. Yetmiş tam yüzde on üç 0. Seksen sekiz tam binde sekiz. Altı tam binde altı yüz altmış altı. Birler bas. Yüzde birler basamağı 0. 0 Onda birler basamağı Binde birler basamağı

18 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin istenilen basamağındaki rakamın basamak değerini bulunuz UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz..... ( ) ( ) ( ) ( ) Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimini bulunuz Aşağıda verilen ondalık gösterimleri kesir olarak yazınız Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimini yapınız

19 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıdaki verilen toplama işlemlerini yapınız... 0 UYGULUYORUM SAYFA Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayıları küçükten büyüğe sıralayınız / / $ < <. / / $ < <. / 0 / $ < 0 <. / / $ < <. / 0 $ < 0 <. 0.. / / 0 $ < 0 <. / / $ < <. / / $ < <. / / $ < < 0. / 0 / $ < 0 <. 0.. / 0 / $ < 0 < Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayıları karşılaştırırken > < sembollerini kullanınız <. >. >. 0. >.. > <. 0 < 0 0. < <. 0 < 0.. >. <. 0. Aşağıdaki sayı doğrularında verilen ondalık gösterimlerin arasına yazılabilecek sayılara atınız

20 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız UYGULUYORUM SAYFA Aşağıda verilen kesirleri % sembolü ile ifade ediniz %. % %. % %. % 0 %. %0 % 0. % %. % %. % 0 %0. % %. % % 0. % %0. % 0 %0. %. 0 0

21 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda % sembolü ile verilen sayıları ondalık gösterimle ifade ediniz. % 0 %.. 0 % % % 0 %0. 0 % 0 % %0 0. % 0 % 0 %0. 0 % 0 % % 0 Aşağıda verilen ondalık gösterimleri % sembolü ile ifade ediniz. % % 0 0 % 0 0 % ( 0) 0 0 % 0 % 0 0 ( 0) 0 0 % 0 % 0 ( 0) 0 0 % 0 0 ( 0) Aşağıda verilen kesirleri % sembolü ile gösteriniz. 0. % ( 0)..... : 0 % 0 : ( 0) % 0 % 0 % % 0 : 0. % 0 : ( 0) Aşağıda % sembolü ile gösterilen sayıları kesre çeviriniz ve en sade haliyle ifade ediniz.. % : :. % 0 0: 0. %0 : 0. %. %. %. %. % 0. %0 0. %. %. % : : : : 0: 0 : 0 : : 0 : : 0 : : 0. % :. % :. %. % :. % : 0 0: 0. %0 : 0

22 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI. % 0. %0 0 0: 0 : 0 0 UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıdaki çoklukları > < sembolleriyle karşılaştırınız.. % < %0. 0 < %0 0 0: : 0. 0 > %0. > %0 % ( ). 0 > % 0. > % 0 % 0 ( ). % % :. < % % : 0. < % > %0 0 0: 0 : 0. 0 > %0 0. < %0 0 0: 0 : 0. % < 0 % 0 0 ( 0) 0. > % 0 0: 0 % 0 : 0. %0 : 0. > % : 0. 0 > % 0 %. > % 0 % 0 ( 0). % > 0 % 0. % > % ( 0) % 0. 0 : 0 :. 0 <. % < 0 %. < % 0. % > %. < 0 Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.. Ayşe: % 0 Elif: 0 % 0 0 ( 0) % > %0 % > 0 Ayşe daha fazla kitap okumuştur.. Umut: % 0 0 ( ) Burak: % ( ) % < % % < Burak daha fazla pasta yemiştir.. % % ( ) 0 % % < % < % & < % < 0 UYGULUYORUM SAYFA Aşağıda verilen sayıların istenen yüzdelerini bulunuz.. ün %0 ı 0 0 % 0. ün %0 i 0. ün % i 0 : # 0 0 % 0 : 0 0 # 0 0 % : #

23 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI. ün %0 i. ün %0 si 0. 0 in %0 i. 0 in % ü 0. 0 in % i. 0 ın %0 ı 0 0: nin %0 si % 0 : 0. 0 in %0 ı. 0 ın %0 ı. 0 in %0 i. 0 nin %0 i 0 % 0 : # 0 0 % 0 : # % 0 0: 0 0 # 0 % 0: 0 0 # 0 % 0: 0 0 # 0 0: 0 % 0 : 0 0: 0 # 0: 0 0: 0 % 0 : 0 : # : % 0 : 0 0 : # 0 : % 0 : 0 0 : # 0 : % 0 : 0 0 : #. 0 un %0 i. in %0 si UYGULUYORUM SAYFA Aşağıda verilen doğru doğru parçası ve ışınları sembolle gösterip okunuşlarını yazınız.. AB [AB]. KL [KL. MN. MN CD [CD]. [DF... DF SR SR KD [KD ZK ZK AB doğrusu parçası KL ışını MN doğrusu CD doğru parçası DF ışını SR doğrusu KD ışını ZK doğrusu Aşağıda verilen doğruların birbirlerine göre durumlarını yazınız.. parale. kesişen. kesişen. çakışık. paralel. kesişen. çakışık. dik kesişen. paralel 0. çakışık UYGULUYORUM SAYFA Aşağıdaki B noktalarının A noktalarına göre konumlarını yazınız.. birim sağının birim yukarısında. birim sağının birim yukarısında. 0 birim solunun birim aşağısında. birim solunun birim yukarısında. birim yukarısının birim solunda 0 : % 0 : 0 0 : # 0 0: 0 % 0 : 0 :

24 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI. birim aşağısının birim sağında. birim solunda. birim aşağısının birim sağında. birim yukarısının birim solunda 0. birim solunun birim yukarısında. birim sağının birim aşağısında. Aşağıdaki açıları isimlendiriniz ve açıların çeşidini belirleyiniz.. % ABC " dik aç % TRS " dar aç % KLM " dar aç % OMN " geni flaç % PRS " dik aç % EFD " geni flaç. birim aşağısının birim sağında UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıdaki doğru parçalarına eşit uzunlukta üçer adet doğru parçası çiziniz.. A. Bir kolu aşağıda verilen ışınlar olacak şekilde dik açı oluşturunuz. L B D K A C B UYGULUYORUM SAYFA A Aşağıdaki doğrulara belirtilen noktalardan gönye kullarak dikme çiziniz.. B.... B A.. UYGULUYORUM SAYFA. Aşağıdaki kareli kâğıt üzerinde verilen noktaları kullanarak bir kolu EK ışını olacak biçimde açılar oluşturunuz. Oluşan açıları isimlendiriniz ve açıların çeşidini belirleyiniz... K G N L E M O % KEO " genifl aç % KEM " genifl aç % KEL " dik aç % KEN " dar aç % KEG " dar aç

25 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA Aşağıdaki doğru parçalarına paralel doğru parçaları çiziniz. Aşağıdaki çokgenlerin köşegenlerini çiziniz Yok.... UYGULUYORUM SAYFA Yok Aşağıdaki üçgenleri kenarlarına göre adlandırınız.. Çeşitkenar üçgen. Eşkenar üçgen Aşağıdaki doğru parçalarının paralel olup olmadığını altına yazınız.. Paralel. Paralel değil. Paralel değil. Paralel. Paralel değil. Paralel değil UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıdaki şekillerden çokgen olanları işaretleyiniz.. numaralı şekiller Aşağıda verilen çokgenlerin isimlerini yazınız.. Beşgen. Üçgen. Dörtgen. Sekizgen. Dokuzgen. Altıgen. Beşgen. Dörtgen Aşağıda verilen şekilleri isimlendiriniz.. ABC üçgeni. KLNM dörtgeni. DEGF dörtgeni. Eşkenar üçgen. İkizkenar üçgen. Eşkenar üçgen. Çeşitkenar üçgen Aşağıdaki üçgenleri açılarına göre adlandırınız.. Dar açılı üçgen. Dik açılı üçgen. Dar açılı üçgen. Dik açılı üçgen. Geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgen UYGULUYORUM SAYFA Aşağıda verilen dörtgenlerin çeşitlerini altlarına yazınız.. Dikdörtgen. Kare. Paralelkenar. Eşkenar dörtgen. Yamuk. Yamuk. Dikdörtgen. Paralelkenar. Kare

26 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI Aşağıdaki tabloda dörtgenlere ait bilgiler verilmiştir. Doğru olanları yanlış olanları ile işaretleyiniz.. UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıların ölçüsünü bulunuz Kare Dikdörtgen Paralelkenar Eşkenar dörtgen Yamuk. Bütün açıları 0 dir.. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.. Karşılıklı tüm kenarları paraleldir.. Karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir.. Köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir.. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir.. En az bir çift paralel kenarı vardır : Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz : 0. 0 : Aşağıda ölçüleri verilen açıların hangileriyle üçgen oluşturulabilir? Aşağıdaki dörtgenlerde? ile gösterilen açıların ölçülerini bulunuz.. 0 : : 0 UYGULUYORUM SAYFA Aşağıda verilen sorulardan araştırma sorusu olanları ile belirleyiniz.. Ailenizde en çok sevilen yemek hangisidir?. Serkan ın en çok sevdiği spor hangisidir? Aşağıda verilen dörtgenlerde verilmeyen açıları bulunuz.. Okulda en çok tutulan futbol takımı hangisidir?. Okulunuzdaki öğrencilerin en çok sevdiği ders hangisidir?. Babanızın ismi nedir?. En yakın arkadaşınızın kaç kardeşi vardır? : : : : 0. Okul kantinindeki en çok satılan yiyecek hangisidir?. Ankara da en çok izlenen animasyon filmi hangisidir?. Kaç tane rakam vardır? 0. Okulunuz hangi ilçededir?. Deneme sınavında. olan öğrenci kimdir?. Matematik öğretmeninizin adı nedir?. Öğrencilerin en çok beğendiği yayınevi hangisidir?. Okulunuzda en çok dinlenilen pop şarkısı hangisidir?

27 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA -.. Spor branşı Kişi sayısı Voleybol Basketbol. 0 Net sayıları Futbol.. Kurs çeşiti Gitar kursu Keman kursu Piyano kursu Yan flüt kursu.. Renkler Mavi Pembe Kırmızı Sarı.. Sıklık Tablosu Sayısı Sayısı Çetele Tablosu 0 Matematik Fen Bilimleri Türkçe UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda bir grup topluluğun en çok sevdiği roman türü çetele tablosu ile verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.. Sosyal. Bilim kurgu. kişi 0. kişi Aşağıda bir okulun. sınıflarındaki gözlüklü ve gözlüksüz öğrenci dağılımını gösteren çetele tablosu verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.. /B. /B. /B Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız /B ve /E. /C kişi. /D kişi. 0 0 Sosyal İngilizce Dersler. Kitap sayısı 0 Ayşe Ahmet Ali Aynur Kişiler Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.. En soğuk gün C dir.. En sıcak gün C dir.. Çarşamba günü sıcaklık 0 C dir.. Cuma günü sıcaklık C dir.. Pazartesi günü sıcaklık C dir. UYGULUYORUM SAYFA 0-0 Aşağıda verilen uzunluk ölçülerini birbirine dönüştürünüz.. km 0 m. dm 0 cm. 0 cm mm. 0 km 0 m. km 0 m. km 0 m. cm 0 mm. 0 mm m. 0 mm m 0. cm m. 0 m km. m 0 km. 0 mm m. 0 dm mm. mm dm. m hm. 0 cm mm. dm 0 m

28 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI. cm 0 dm 0. cm 0 m. km 0 m. km 0 m. 0 m km Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız.. km m. km 0 m. km m. 0 m cm. m 0 cm. dm cm. km m. m 0 cm. m dm 0. m mm. km m. m 0 dm. 0 km m. 0 km 0 dam. 0 km m. m dm Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız.. cm m cm. m km m. 0 m km 0 m. 0 cm m 0 cm. 0 mm m 0 mm. mm m mm. mm m mm. dm m dm. cm m cm 0. mm cm mm. mm dm mm. 0 mm dm 0 mm Ç cm. Ç 0 0 Ç cm Aşağıda verilen karelerin çevre uzunluklarını hesaplayınız.. Ç Ç 0 cm. Ç Ç cm. Ç Ç cm. Ç Ç cm Aşağıda verilen eşkenar dörtgenlerin çevre uzunluklarını bulunuz.. Ç 0 Ç 0 cm. Ç Ç cm. Ç Ç cm. Ç Ç cm Aşağıda verilen paralelkenarların çevre uzunluklarını bulunuz.. Ç 0 cm. Ç cm. Ç 0 cm. Ç cm. Ç 0 cm. Ç 0 cm Aşağıda verilen dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını bulunuz.. Ç cm. Ç cm. Ç cm. Ç 0 cm. Ç cm Aşağıda verilen problemleri çözünüz.. km yolun 0 metresi gidilirse geriye kaç m yol kalır? 0 0. Uç uca eklenen yünlerin boyları sırasıyla metre dm ve cm olduğuna göre en son durumda elde edilen yünün uzunluğu kaç cm dir? 0 0 cm. Bir terzi elindeki metre kumaşın önce dm sini sonra 0 cm sini kullanıyor. Terzinin elinde son durumda kaç mm kumaş kalmıştır? 0 0. Bir bisikletli pedalı kere çevirdiğinde 0 cm ilerliyor. Bu bisikletli pedalı 0 kez çevirdiğinde kaç m ilerler? cm 0 m. km lik yolun ini giden bir otomobil kaç metre yol gitmiştir? : m UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen üçgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayınız.. Ç 0 Ç cm. Ç Ç cm. Ç 0 Aşağıda verilen yamukların çevre uzunluklarını bulunuz.. Ç cm. Ç 0 cm. Ç cm. Ç cm. Ç cm Çokgenin adı Çevre uzunlukları. Çeşitkenar üçgen cm. İkizkenar üçgen 0 m. Eşkenar üçgen br. Kare 0 cm. Dikdörtgen dm. Eşkenar dörtgen cm. Paralel kenar m. Yamuk br

29 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI Aşağıda verilen problemleri çözünüz. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız.. Ç # cm 0 cm. sa dk. sa 0 dk cm 0 : 0 cm sa 0 dk sa dk sa dk sa dk. Ç # cm cm cm : cm. sa dk. sa dk. Ç # cm 0sa 0 dk sa dk 0 : 0 tane sa dk sa dk.. sa dk. sa dk 0 # 0 cm olur. sa dk sa dk sa dk sa dk 0 cm. Ç # cm. sa dk sa dk 0 sa dk. sa dk sa dk saat dk Ç cm. Ç ( # cm) ( # cm) Ç cm cm Ç 0 cm UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız.. saat 0 dakika. dakika 0 saniye. gün saat. saat 0 dakika. dakika saniye. saat 0 dakika. saat 0 saniye. gün 0 dakika. saat 0 dakika 0. dakika saniye. 0 dakika saat. saniye 0 dakika. saat gün. 0 saniye dakika. 0 dakika saat. 0 dakika saat. dakika 0 saat. saat gün. saniye saat 0. 0 dakika saat. saat 0 dakika 0 dakika. dakika saniye saniye. gün 0 saat saat. saat dakika dakika. dakika 0 saniye 0 saniye. gün saat saat. sa dk sa dk sa dk Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız.. sa dk sa dk sa dk. sa 0 dk sa dk sa dk. sa dk sa 0 dk sa dk Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız.. hafta gün. yıl gün. hafta gün. ay hafta. ay hafta. ay 0 gün. yıl 0 gün. ay 0 gün. ay 0 hafta 0. yıl gün Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız.. gün ay gün. sa dk 0 sa 0 dk. sa dk sa dk sa dk 0 sa dk. sa dk sa dk sa 0 dk. gün yıl ay gün. hafta 0 gün gün

30 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI. ay hafta hafta. ay gün gün. yıl ay 0 gün. yıl hafta. yıl ay 0 ay. yıl 0 ay ay 0. hafta 0 gün gün. ay gün gün. ay hafta hafta Aşağıda verilen işlemleri yapınız.. yıl ay gün yıl 0 ay gün yıl ay gün. 0 yıl ay gün. yıl ay gün yıl 0 ay gün yıl 0 ay gün yıl 0 ay gün yıl 0 ay gün yıl ay gün yıl ay gün. yıl 0 ay gün yıl ay 0 gün yıl ay gün yıl ay gün Aşağıda verilen problemleri çözünüz.. sa dk sa dk dk. 0 dk saat 0 dk 0 : : 0 : 0. ay # 0 0 gün hafta # gün 0 gün. ay gün yıl ay gün UYGULUYORUM SAYFA 0 - Aşağıdaki dikdörtgenlerin alanlarını bulunuz.. A cm. A m. A cm. A cm. A m. A m. A cm. A 0 0 cm Aşağıda alanları verilen dikdörtgenlerin verilmeyen kenarlarını bulunuz.. 0 : 0 cm. 0 : 0 cm. 0 : 0 cm. : cm. 0 : 0 cm. : cm. 0 : cm. : cm. 0 : cm Aşağıda bir kenar uzunluğu verilen karelerin alanlarını hesaplayınız.. A ( cm) cm. A ( cm) cm. A ( cm) cm. A ( m) m. A ( cm) m. A (0 m) m. A ( m) m. A ( cm) cm. A ( cm) cm Aşağıda alanları verilen karelerin bir kenar uzunluklarını bulunuz.. cm. 0 0 m. m. 0 0 cm. cm. m. m. m. 0 cm UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen şekillerin alanlarını tahmin ediniz ve tahmininizi kontrol ediniz.. Tahmin : # br Gerçek : br. Tahmin : # 0 br Gerçek : 0 br. Tahmin : # br Gerçek : br. Tahmin : # 0 br Gerçek : br 0

31 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI Aşağıda birim kâreli kağıtta verilen çemberin alanının hangi birim kareler arasında olduğunu tahmin ediniz.. Dışındaki kare br br den küçük İçindeki kare br br den den büyük Aşağıdaki birim kareli kâğıtta verilen numaralandırılmış parçaların alanlarını tahmin ediniz.. birimkare. birimkare. birimkare. birimkare. birimkare. birimkare UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen dikdörtgenle aynı alana sahip iki farklı dikdörtgen çiziniz. br A # br br Aşağıda yan yana verilen dikdörtgenlerin alanı birbirine eşit olduğuna göre verilmeyen kenar uzunluklarını bulunuz.. cm : cm. 0 cm 0 : 0 cm. 0 0 cm 0 : cm. cm : cm. 0 cm 0 : 0 cm. Aşağıdaki noktalı kâğıda alanı br ve kenar uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgenler çiziniz. br br br br br UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen problemleri çözünüz.. cm m m m cm m TL m. cm cm 0 cm cm cm cm 0 : 0 tane. A (0 0) (0 0) A A cm. 0 br 0 br cm 0 : 0 cm (uzun kenar) A 0 cm. 0 cm : cm (kısa kenarı) A cm. : 0 cm (kısa kenarı) Ç 0 0 cm. 0 : 0 cm (uzun kenarı) Ç ( 0) ( ) Ç 0 0 Ç 0 cm. Karenin alanı ( cm) cm : cm (uzun kenarı) 0. A ( cm) cm : cm (uzun kenarı) Ç Ç 0 cm UYGULUYORUM SAYFA Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalarının köşelerini renkli bir kalemle işaretleyiniz. br br.. br b br. Aşağıdaki noktalı kağıda alanı br ve kenar uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgenler çiziniz.. br br br br br br br

32 MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalarının eşit uzunluktaki ayrıtlarını aynı renk kalemle belirtiniz... Aşağıda verilen prizmaların ayrıt uzunluklarını açınımları üzerinde gösteriniz.. br br 0 br 0 br 0 br.. 0 br Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalarının eş yüzlerini belirleyerek eş yüzlerden ikisini boyayınız. br br.. br br br br.. br br br br br br Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.. Dikdörtgenler prizmasının tane yüzü vardır.. Dikdörtgenler prizmasının karşılıklı ayrıtları eşit uzunluğa sahiptir.. Dikdörtgenler prizmasının tüm yüzleri dikdörtgen şeklindedir.. Tüm yüzleri kare olan dikdörtgenler prizmasına küp denir.. Dikdörtgenler prizmasının tane ayrıtı vardır.. Karşılıklı yüz çiftlerinden biri kare olan dikdörtgenler prizmasına kare prizma denir.. Dikdörtgenler prizmasının tane köşesi vardır. UYGULUYORUM SAYFA 0 - Aşağıda açınımları verilen prizmaların çeşidini altına yazınız.. Kare prizma. Dikdörtgenler prizması. Kare prizma. Dikdörtgenler prizması. Küp. Küp. Küp. Küp UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen küplerin yüzey alanını hesaplayınız.. # ( cm) #. # (0 cm) #. # ( cm) #. # ( cm) #. # ( cm) # 0. # ( cm) # 0. Aşağıda açınımı verilen küplerin yüzey alanını bulunuz.. cm. cm. cm. Aşağıda açınımı verilen prizmaların yüzey alanını bulunuz.. cm. 0 cm. 0 cm.. 0 cm

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013 -) şağıdaki şekillerde çokgen olanları belirleyerek çokgen olan şekillerin isimlerini yazınız.......... -) Eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.....

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI aksiyom.com 5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI EKİM ÜNİTE EYLÜL AY ÜNİTE HAFTA TARİH SA AT ÖĞRENME ALANI 0-0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 000 ORTAOKULU MATEMATİK.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN.ÜNİTE ALTÖĞRENME KAZANIMLAR ALANI AÇIKLAMALAR.hafta

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE Ay Ders Saati E Y L Ü L 9.09.06/.09.06 6.09.06/0.09.06 Doğal Sayılar Doğal Sayılar Terimler: Basamak,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 26-30 19-23 EYLÜL-EKİM 12-16 0-09 28-02 201-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE: Doğal Sayılar--Zaman Ölçü Birimleri ve Problem Çözme.1.1.1.

Detaylı

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER T GOTRİ VRR V ÇİZİR 1. oğru, oğru Parçası ve Işın Her iki yönden sonsuza kadar uzadığı kabul edilen ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz çizgiye doğru denir. d d, veya şeklinde gösterilir. oğrunun

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular 3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 5 Yeni Öğretim Programına Uygun KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. 2415 SORU 2: ölme işlemlerini yapınız. SORU 3: şağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: şağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 5: şağıdaki boşlukları doldurunuz.

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2018-2019 DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER 1.hafta 17-23 Eylül Milyonlar 5.1.1.1 5.1.1.2 6 01 1-2 2.hafta 24-30 Eylül Örüntüler 5.1.1.3 11 02 3-4 3.hafta 01-07 Ekim Doğal Sayılarda

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 1. Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası yedi eşit parçaya ayrıldığına göre T noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? 2. Yukarıdaki boyalı

Detaylı

CEVAP ANAHTARI SINIF

CEVAP ANAHTARI SINIF 5. SINIF ÜNİTE 1: DOĞAL SAYILAR - DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 1-A 2-B 3-A 4-B 5-D 6-A 7-C 8-D 9-C 10-D 11-B 12-A 13-B 14-D 15-C 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-A 7-B 8-B 9-A 10-C 11-D 12-B 13-D 1-C 2-C 3-A 4-A 5-C

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 Öğretim Yılı İlköğretim 4. ve 5. Sınıfların Matematik Alanı SBS-1, SBS-2 ve KGS Sınavlarına

Detaylı

ONDALIK GÖSTERİMLER ONDALIK GÖSTERİM. ÖRNEK: Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız.

ONDALIK GÖSTERİMLER ONDALIK GÖSTERİM. ÖRNEK: Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. ONDALIK GÖSTERİM Paydası 10, 100, 1000 olan kesirlerin virgül kullanarak yazılışına ondalık gösterim denir. Ondalık gösterimlerde virgül tam kısım ile kesir kısmı ayırmak için kullanılır. ÖRNEK: Aşağıda

Detaylı

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler,

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, sunu ISBN: 978-605-2304-03-7 Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, Yazar Ahmet SAĞDIÇ Sinan SARITAŞ Redaksiyon Mustafa ÇELİK Şeyma Cıdır ÇELİK Dizgi Tasarım Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Grafik

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ MATEMATİK ETKİNLİKLERİ Biliyor musunuz? Pandalar günlük besin ihtiyaçlarının yüzde 99 ını bambudan karşılarlar. Dünya daki her panda Çin e aittir. Panda araştırmacıları araştırmalarını yaparken panda kostümü

Detaylı

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 Adım Soyadım : Okul Numaram:. S ü l e y m a n O C A K S ü l e y m a n O C A K S O ü l C e y A m a K n İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik ***

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 DOĞAL SAYILAR VE KESİRLERE GİRİŞ DOĞAL SAYILAR ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 DOĞAL SAYILAR VE KESİRLERE GİRİŞ DOĞAL SAYILAR ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ CEVAP ANAHTARI Ünite 1 DOĞAL SAYILAR VE KESİRLERE GİRİŞ DOĞAL SAYILAR TEST - 1 1-D 2-C 3-C 4-B 5-B 6-C 7-A 8-C 9-C 10-D 11-B 12-B TEST - 2 1-C 2-D 3-D 4-B 5-C 6-B 7-D 8-B 9-B 10-C 11-B 12-A ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA

Detaylı

S I N I F. Ekspres. AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELi

S I N I F. Ekspres. AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELi 5. S I N I F Ekspres AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELi PLATON MATEMATİK ORTAOKUL MATEMATİK SERİSİ 5-2 5. SINIF MATEMATİK EKSPRES SORU BANKASI Bu kitabın her türlü yayın hakkı Platon Matematik e aittir. Herhangi

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

KESİRLER BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür.

KESİRLER BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür. BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarından her birine kesir denir. Payı olan kesirlere birim kesir denir. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür.,, 8 kesirlerini sıralayınız.

Detaylı

Fraktal Akıllı Ödev 1

Fraktal Akıllı Ödev 1 Fraktal Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda fraktal ve örüntü örneklerinin bazı adımları verilmiştir. Buna göre, fraktal ve örüntüleri belirleyip devam

Detaylı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı Dar Açı Gönyemizin dik kısmını herhangi bir şeklin köşesine yerleştirdiğimizde, şeklin köşesindeki açı gönyeden küçük olursa o köşedeki açıya dar açı denir. gönye Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar

Detaylı

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR 6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR ONDALIK SAYILAR TEST ) Aşağıdaki kesirleri ondalık sayıya çeviriniz. a) 3 b) 2 c) 9 d) 4 5 25 20 2) Aşağıdaki ondalık sayıların basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. sınıf Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/2 Sk. No: 7 Buca-İZMİR Tel:.232.442-442 3 3 Faks: 442. Sınıf Matematik Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak MATEMATİK SORULARI ) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) b) 6 c) 9 d) 60 2) 2 sayısında rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? a) 00 b)2 c)000 d)00000 ) 208 sayısının

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü

Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü İlkokullar İçin Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü Prof. Dr. Sinan OLKUN Doç. Dr. Veli TOPTAŞ ANKARA, 2016 Yazar / Prof. Dr. Sinan OLKUN, Doç. Dr. Veli TOPTAŞ ISBN / 978-605-9190-37-4 2. Baskı, Mart 2016

Detaylı

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2 8 ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 8 7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı 8 cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

AKILLI. ÖDEV ve ÖLÇME

AKILLI. ÖDEV ve ÖLÇME KILLI ÖV ve ÖLÇM. sınıf ykut KRÇİMN erna TŞKIRN G Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. uca OS, GOS 2. ölge 3/20 Sk. No: 17 uca-izmir Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 aks: 442 06 60 u kitabın tüm hakları

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI 5.SINIF 3. SEVĠYE TESPĠT VE BURS SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 22/05/ OTURUM SORU KĠTAPÇIĞI MATEMATĠK - ĠNGĠLĠZCE

ÖĞRETĠM YILI 5.SINIF 3. SEVĠYE TESPĠT VE BURS SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 22/05/ OTURUM SORU KĠTAPÇIĞI MATEMATĠK - ĠNGĠLĠZCE Kitapçığı 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI 5.SINIF 3. SEVĠYE TESPĠT VE BURS SIRALAMA SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih: 22/05/2015 Süre: 90dk 2.OTURUM SORU KĠTAPÇIĞI MATEMATĠK - ĠNGĠLĠZCE GENEL AÇIKLAMA

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır.

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. MATEMATİK TESTİ Soru 1. ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. Ege nin sözünü ettiği sayıda B nin değeri 5 azalırken D nin değeri 3 artıyor. Buna göre değerinde nasıl bir değişiklik olur? A) 4970 artar

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar 29 EKİM 02 KASIM 7. M.4.1.2. Çıkarma 22 26 EKİM 6. M.4.1.3. Çıkarma işlemi 15 19 EKİM 5. M.4.1.2. Toplama işlemi 08 12 EKİM 4. M.4.1.1. Sayılar 01 05 EKİM 3. M.4.1.1. Sayılar 24 28 EYLÜL 2. M.4.1.1. Sayılar

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına

ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına . Verilen şekilde en uzun kenar aşağıdakilerden ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına ait kenar orta dikme, aşağıdaki noktaların hangilerinden geçer? AB

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız.

B) Aşağıdaki şekillerin içindeki dar açıları siyah, dik açıları kırmızı ve geniz açıları yeşil renkle boyayınız. ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU 3-A SINIFI MATEMATİK ETKİNLİKLERİ 1 A) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Açıklığı dik açıdan daha az olan açılara.denir. Açıklığı dik açıdan daha fazla açılara..denir.

Detaylı

Konu Anlatımı Açık Uçlu Sorular Çoktan Seçmeli Sorular Doğru Yanlış Soruları Boşluk Doldurmalı Sorular Çıkmış Sorular

Konu Anlatımı Açık Uçlu Sorular Çoktan Seçmeli Sorular Doğru Yanlış Soruları Boşluk Doldurmalı Sorular Çıkmış Sorular Maths@bi 8 3.BÖLÜM Kareköklü Sayılar Konu Anlatımı Açık Uçlu Sorular Çoktan Seçmeli Sorular Doğru Yanlış Soruları Boşluk Doldurmalı Sorular Çıkmış Sorular Kerime ASKER-Abdullah ASKER Matematik Öğretmeni

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Y.M O.M M Y.B O.B B Y O B Milyonlar bölüğü Binler bölüğü Birler bölüğü Yukarıda verilen abaküste modellenen

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar Akıllı Ödev Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on altı Dokuz

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf 9SINIF MATEMATİK Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK F. Özgür OFLAZ Eğer bir gün sözlerim bilim

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 5.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME ÇEMBER ÇEMBER - GEMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME Çemberin Merkezi, Yarıçapı ve Çapı Çemberin Merkezi M Bisiklet tekerleğinin ortasındaki pim ve saatin ortasındaki pim çemberin merkezidir. Merkez nokta, çember

Detaylı

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO...

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU DS Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 1.Bu sınavda yanıtlayacağınız soru sayısı 20 d r. 2.Öner len sınav süres 30 dak kadır. 3.Yanıt kağıdınızı

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 . Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş - Zıt Anlamlılık ve Eş Seslilik Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Deyim, Atasözü ve Özdeyiş Hikâyenin

Detaylı

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz Öğrencinin Adı: Uzun Dönemli Amaç 1- RİTMİK SAYMALAR Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç-Gereçler Başlama-Bitiş Tarihleri Değerlendirme 100 e kadar beşer ritmik sayar. 1. 5 ten başlayarak 20 (30, 40, 50,

Detaylı

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO...

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU DS Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 1.Bu sınavda yanıtlayacağınız soru sayısı 20 d r. 2.Öner len sınav süres 30 dak kadır. 3.Yanıt

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Tam sayılarla toplama ve çıkarma

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri çıların Özellikleri ve Ölçü irimleri 1. ÜNİT ÇIRIN ÖZİRİ V ÖÇÜ İRİRİ çı; aynı başlangıç noktasından çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekildir. [O ve [O ışınlarına açının kenarları denir. O noktası

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Miraç Can ÇAKAR Eğitsel Performans Doğal sayılarla eldesiz toplama

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5 MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ matematikten korkmuyorum. matematik dersinde eğleniyorum. matematiği çok seviyorum. az yazarak çok soru çözüyorum. matematiği ezberlemiyorum.

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır?

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır? 8.Sınıf Matematik Yayın No : 8- / Kazanım : 8.1.3.. KAREKÖKLÜ İFADELER Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı + 3 1 Alıştırmalar 3. Aşağıdaki eşitliklerde x in alabileceği değerleri bulunuz. 1.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011 1) ÖĞRETMEN Kendisiyle çarpımı ve kendisiyle toplamı eģit olan sayma sayısı kaçtır? Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıģtır? 3) Bir sınıftaki öğrencilerin ü kızdır. Erkeklerin sayısı 22 olduğuna

Detaylı

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No 5. Sınıf 01 Milyonlar 02 Örüntüler Adı 03 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri 04 Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 05 Zihinden İşlemler, Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama, Çarpma ve Bölme

Detaylı

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir.

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir. Milyonlar Ders 01 Milyonlar Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere basamak denir. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir sayının rakamlarının ken,di değerine sayı

Detaylı

MATEMATİK Kazanım =Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

MATEMATİK Kazanım =Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME .SINIF MATEMATİK Kazanım Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME RASYONEL SAYILAR 0,,,,... gibi a şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı