1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199"

Transkript

1 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6 olan dört basamaklı, rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? A-10 B-9 C-8 D-7 3-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 3200 eden en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A-3250 B-3249 C-3199 D en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli ile en yakın onluğa yuvarlanmış şekli arasındaki fark kaçtır? A-140 B-50 C-60 D-40 5-Hangi seçenekte verilen sayının çözümlemesi yanlış yapılmıştır? A = (9 X ) + (5 X ) + (3 X 100) + (1 X 1) B = (6 X ) + (3 X ) + (5 X 1) C = (3 X10.000) + (5 X 1000) + (2 X 100) D = (7 X ) + (1 X 1000) + (5 X 100) 6) < m eşitsizliği sağlayan en küçük "m" doğal sayısı kaçtır? A) 100 B) 91 C) 80 D) 90 7)Toplamları 1250 olan üç sayının her birini 40 azaltırsak yeni toplam kaç olur? A)1340 B )1130 C) 1190 D)1370 8)Binler bölüğündeki rakamlarının sayı değerleri toplamı 7 olan ve rakamları birbirinden farklı en küçük altı basamaklı sayı kaçtır? A B C D ) sayısında basamak değeri en büyük olan sayıya 4 eklenirse hangi sayı elde edilir? A B C D

2 sayısının birler bölüğü ile binler bölüğündeki rakamların yeri değiştirildiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A B C D sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli ile en yakın onluğa yuvarlanmış şekli arasında kaç fark vardır? A-10 B-20 C-30 D Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan üçüncü sayı hangisi olur? A B C D Bir çekilişte kazanan numara altı basamaklı en büyük çift sayıdan küçüktür. Kazanan numara aşağıdakilerden hangisidir? A B C D sayısında on binler basamağındaki rakama 2 eklenir, onlar basamağındaki rakamdan 2 çıkarılırsa oluşan sayı aşağıdakilerden hangisi olur? A B C D )Yandaki şemalara göre,b sayısı kaçtır? A)40 B)50 C)90 D) doğal sayısında 0 ile 2 rakamları yer değiştirilirse, sayı nasıl değişir? A artar. B artar. C azalır. D azalır < A < 8415 eşitsizliğinde A yerine hangi sayı gelebilir? A B C D-8 311

3 18- A > ( 3 X 7) + 9 eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? A-29 B-30 C-31 D sayısının yüzler basamağı 1 arttırılır, binler basamağı 3 azaltılırsa sayıda nasıl bir değişme olur? A- sayı 2900 azalır. B-Sayı 3100 azalır. C-Sayı 2900 artar. D-Sayı 3100 artar ? 40 20) Sayı matrisindeki sayılar,soldan sağa,yukarıdan aşağıya ve köşeden köşeye toplamları 135 olduğuna göre soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? A) 70 B) 30 C) 50 D) ? 21) Sayı matrisindeki sayılar, soldan sağa,yukarıdan aşağıya ve köşeden köşeye toplandığında 33 olmaktadır. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? A) 17 B) 15 C) 11 D) 3 22)Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetri doğrusu yoktur? Aşağıdakilerden hangisinin simetrisi yoktur? 23)Yandaki çıkarma işleminde L K =? İşleminin sonucu kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 24)Yandaki DEF üçgeninde E açısı kaç derecedir? A) 80 0 B) 95 0 C) D) ) Dört basamaklı en büyük tek doğal sayı ile dört basamaklı en küçük tek basamaklı doğal sayının toplamı kaç eder? A) B) C) D)

4 26)Yandaki şekil kaç birim küpten oluşmuştur? A)16 B)17 C)18 D)19 27) > a 16 ifadesinde a yerine gelebilecek en büyük sayı kaçtır? A)45 B)44 C)48 D)43 28)Yandaki üçgenin verilmeyen açısı, kaç dercedir? A) 25 B) 35 C) 45 D) 55 29)Ardışık dört doğal sayının toplamı 90 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır? A)21 B)22 C)23 D)24 30)Yandaki şekil kaç birim küpten oluşmuştur? A)16 B)17 C)18 D)19 31) Aşağıdaki açılarına göre üçgen çeşitleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) 20, 70, 90 => Dik üçgen B) 50, 60, 70 => Dar açılı üçgen C) 20, 100, 60 => Geniş açılı üçgen D) 19, 70, 91 => Dar açılı üçgen 32)Bir çıkarma işleminde fark 1204, çıkan 2586 ise eksilen sayı kaçtır? A) 3780 B) 3790 C) 3980 D) 3890

5 33) Bir çıkarma işleminde fark 230 dur. Çıkana 7 eklersek, eksilenden 5 çıkarırsak fark ne olur? A) Fark değişmez B) 237 C) 218 D) )İki sayı arasındaki fark 18 dir. Eksilenden 6, çıkandan 3 çıkarırsak fark ne olur? A) 21 B) 23 C) 26 D) 15 35)Sınıfımızda 26 öğrenci vardır. Kızlar, erkeklerden 4 kişi fazladır. Sınıfımızda kaç kız öğrenci vardır?(merdiven metodunu düşün) A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 36)Yandaki üçgende verilmeyen açı kaç derecedir? A) 74 B) 50 C) 85 D) 70 A) 72 0 B) 68 0 C) 82 0 D) )Yandaki üçgende C açısı kaç derecedir? A) 29 0 B) 39 0 C) 40 0 D) 30 0

6 39)Aşağıdakilerden hangisi açılarına göre farklı bir üçgendir? 40) Yanda verilen üçgende A açısı kaç derecedir? A) 55 0 B) 65 0 C) 70 0 D) ) Yanda verilen üçgende A açısı kaç derecedir? A)40 B)50 C)60 D)90 42) Yanda verilen üçgende? ile belirtilen açısı kaç derecedir? A)120 B)150 C)160 D)90 43)Yandaki abaküs işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 9952 B) 9954 C) 9958 D) 9962

7 44)Yandaki işlemlerde üçgen yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılmalıdır? A) 4 B) 8 C) 11 D)16 45) A31B = 8233 işleminde A ve B yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 46)64235 sayısının binler basamağına 4,onlar basamağına 3 eklersek sayı kaç artar? A)4030 B)4020 C)4010 D) ) sayısının binler basamağındaki sayının basamak değeri ile onlar basamağındaki sayının sayı değeri farkı kaçtır? A)1996 B)2004 C)2008 D) ) örüntüsünde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B)26 C)50 D) 53 49) ABCD = olduğuna göre A + B+ C + D aşağıdakilerden hangisidir? A)17 B)19 C)20 D)21 50)İki doğal sayıdan bir diğerinden 27 fazladır. Bu sayıların toplamı 725 olduğuna göre büyük sayı kaçtır? A. 250 B. 346 C. 350 D )Oya nın babası şofördür. Geçen ayın birinci haftasında 3276 km, ikinci haftasında 4124 km, üçüncü haftasında 3520 km yol gitmiştir. Ayın tamamında km yol gittiğine göre dördüncü haftada kaç km yol gitmiştir? A B C D ) Şekildeki üçgenin C açısı 35, B açısı 75 ise A açısı kaç derecedir? A- 109 B- 40 C- 70 D- 90

8 53)Bir dik üçgen aşağıdaki özelliklerden hangisini taşır? A. Bütün açıları eşittir. B. Bütün kenarları eşittir. C. En az bir açısı geniştir. D. Diğer İki açısının ölçüleri toplamı 90 o dir. 54) Aşağıdakilerden hangisi geniş açılı üçgendir? A. B. C D 55 )9,5,2,8,4 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulabilecek beş basamaklı en büyük çift sayınının birler bölüğünün sayı değerleri toplamı kaçtır? A - 22 B - 11 C- 9 D B 6B5 doğal sayısı beş basamaklı bir doğal sayıdır. Sayı değerleri toplamı 22 ise B yerine hangi rakam yazılmalıdır? A - 4 B - 3 C- 2 D )Ardışık iki sayının toplamı 225 olduğuna göre, büyük sayı kaçtır? A) 113 B) 114 C) 115 D)112 58) Ardışık iki sayının toplamı 87 olduğuna göre, küçük kaçtır? A)42 B) 43 C) 44 D)45 59) Ardışık üç sayının toplamı 72 olduğuna göre, küçük sayı kaçtır? A) 25 B) 24 C) 23 D)22 60) Ardışık üç çift sayının toplamı 126 olduğuna göre, büyük sayı kaçtır? A) 44 B) 42 C) 40 D)38 61)Ardışık dört çift sayının toplamı 412olduğuna göre, büyük sayı kaçtır? A) 104 B) 100 C) 102 D) 106

9 62)Ardışık 5 tek sayının toplamı 225'tir. En büyük sayı kaçtır? A) 53 B) 51 C) 49 D) 55 63)28 den 121 e kadar kaç doğal sayı vardır? A.93 B-94 C-92 D-95 64)115 ile 257 arasında kaç çift doğal sayı vardır? A) 71 B) 72 C) 73 D) 74 65) = H+Ç ise H ve Ç nin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A)9 B) C) D) )Yukarıda rakamlarının basamak değerleri verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)45067 B) C)45671 D) ) A) B) C) D) ) A) B) C) D)

10 69) Aşağıdakilerden hangisi 130 o lik bir açı olabilir? A) B) C) D ) 70)Aşağıda kenar uzunlukları verilmiş olan üçgenler sınıflandırılmıştır. Hangi seçenekteki sınıflandırma doğrudur? A. B. C. D. 71) A) Dar açılı üçgen B) Geniş açılı üçgen C) Dik üçgen D) Eşkenar üçgen 72) A) 35 B) 45 C) 55 D) 65

11 73) sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sayının on binler basamağında ve yüzler basamağında 6 rakamı vardır. B) Sayıda bulunan 2 rakamının basamak değeri dir. D) Sayının birler bölüğü ile binler bölüğü yer değiştirilerek yazılırsa yeni oluşan sayı olur. C) Sayının okunuşu iki yüz altmış yedi bin altı yüz elli yedidir. 74)Çözümlenmiş hali olan sayının okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Beş yüz kırk bin iki yüz doksan sekiz B) Beş yüz kırk bin iki yüz seksen dokuz C) Beş yüz dört bin iki yüz seksen dokuz D) Beş yüz dört bin dokuz yüz yirmi sekiz 75)Aşağıdaki seçeneklerde verilen sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. Buna göre hangi seçenekte yuvarlama yanlış yapılmıştır? A) B) C) D) ) Yandaki sayı örüntüsünde örüntüyü bozan sayı ve yerine yazılması gereken sayı hangi seçenekte verilmiştir? Örüntüyü bozan sayı Yerine yazılması gereken sayı A) B) C) D) BAŞARI, YAN GELİP YATARAK ULAŞILABİLECEK BİR HEDEF DEĞİLDİR ) İşleminde verilmeyen toplanan kaçtır? A.4057 B.4863 C.5075 D ) n> eşitsizliğinde en küçük n sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A B C D

12 79) Yandaki işlemde A.309 B. 12 C. 39 D.13 80) Rakamları 8, 0, 7, 1,5 olan beş basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır? A)76902 A)15243 C)41142 D) ) Aşağıdaki sayı dizilerinden hangisi diğerlerinden farklı kurala göre dizilmiştir? A) B) C) D) )Yandaki tabloda ilk hata kaç numaralı işlemde yapılmıştır? A) 1 B) 3 C) 2 D)Hata yapılmamıştır. 83)İki sayının farkı 1370 tir. Eksilenden 30 çıkarıp, çıkana 25 eklersek yeni fark kaç olur? A) 1256 B) 2575 C) 1315 D) ) Dikdörtgenle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. B) Tüm açıları 90 dir. C) İki Köşegeni vardır. D) Köşegenleri aynı zamanda simetri doğrusudur 85) Aşağıdaki harflerden hangisinin birden fazla simetri doğrusu vardır? A) K B) H C) A D) M ZİRVEDE HER ZAMAN BİR KİŞİYE DAHA YER VARDIR. O KİŞİ SİZSİNİZ.

13 MATEMATİK CEVAP ANAHTARI 1 A 11 A 21 A 31 D 41 A 2 A 12 D 22 C 32 B 42 A 3 C 13 A 23 C 33 D 43 A 4 D 14 D 24 C 34 D 44 C 5 A 15 C 25 B 35 D 45 D 6 B 16 B 26 B 36 A 46 A 7 B 17 B 27 C 37 A 47 B 8 A 18 C 28 A 38 A 48 B 9 D 19 A 29 A 39 D 49 D 10 C 20 B 30 D 40 C 50 D 51 C 61 D 71 B 81 A 52 C 62 C 72 C 82 C 53 D 63 B 73 B 83 C 54 C 64 A 74 C 84 D 55 B 65 B 75 A 85 B 56 C 66 C 76 B A 67 A 77 D B 68 B 78 B C 69 A 79 B A 70 B 80 D 90