Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir."

Transkript

1 Milyonlar Ders 01 Milyonlar Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere basamak denir. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir sayının rakamlarının ken,di değerine sayı değeri denir. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir. 7, 8 ve 9 basamaklı sayılara milyonlu sayılar denir. 7, 8 ve 9. basamağın bulunduğu bölüğe milyonlar bölüğü denir isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet ETKİNLİK 1 Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştirin. Sayı Okunuşu a Dört milyon üç yüz elli yedi bin altı yüz on iki b Kırk üç milyon beş yüz yetmiş altı bin on iki c Yirmi üç milyon dört yüz on yedi bin dokuz yüz elli sekiz d İki yüz otuz dört milyon on yedi bin dokuz yüz elli sekiz ETKİNLİK 2 Tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Bölük isimleri 5. Beş milyon dört yüz yetmiş altı bin sekiz yüz otuz dokuz 6. Yüz kırk beş milyon üç yüz kırk altı bin sekiz yüz yetmiş iki Binler Basamak isimleri On Milyonlar Milyonlar Yüz Binler On Binler Binler Yüzler Onlar Birler Sayı Basamak değerleri Sayı değerleri Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Binler basamağı On binler basamağı Yüz binler basamağı Milyonlar basamağı MİLYONLAR Milyonlar bölüğü 91 = = = = = = = M M Binler bölüğü M Basamak değerleri Birler bölüğü BİRLER Sayı değerleri

2 Ders 01 Milyonlar ETKİNLİK 3 1. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. a. Verilen sayıları büyüklük, küçüklük yada eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız ile : < Altı milyon beş yüz dört bin yedi yüz beş ile :... Küçük Büyük b. Ülkemizde 2013 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı , 2014 yılında ise tir. Hangi yıl yararlanan kişi sayısı daha azdır < Cevap = 2013 yılı < ifadesinin doğru olabilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz , 0, 3, 5, 1, 8, 7, 6, 4 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulabilecek 9 basamaklı en küçük sayının birler bölüğündeki sayıyı bulunuz sayısıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara yanlış olanlara işareti koyunuz rakamının bulunduğu bölüğün adı yüzler bölüğüdür. 2. Binler bölüğündeki sayının rakamları toplamı 17 dir. 3. Milyonlar bölüğünde 6 rakamı vardır. 4. On binler basamağında bulunan rakam 4 tür. 5. Basamak değeri en küçük olan rakam 1 dir. 5. Aşağıda ifade edilen sayıları noktalı yerlere yazınız Birler bölüğündeki sayı 678 dir. a. Yedi basamaklı en küçük sayı b. Dokuz basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayı c. Birler bölüğünde 125, binler bölüğünde 347, milyonlar bölüğünde 6 olan sayı d. Rakamları birbirinden farklı sekiz basamaklı en küçük tek doğal sayı

3 Milyonlar Bilgi Öğrenme Testi K97L54M21 sayısının okunuşu sekiz yüz doksan yedi milyon üç yüz elli dört bin altı yüz yirmi bir olduğuna göre sırasıyla K, L ve M yerine yazılması gereken rakamlar aşağıdakilerden hangisidir? K L M A) B) C) D) Okunuşu on altı milyon seksen bin on sekiz olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 3. A) B) C) D) Yukarıdaki abaküste gösterilmek istenen sayı olduğuna göre çubuklara toplam kaç tane daha boncuk yerleştirilmesi gerekir? A) 9 B) 10 C) 17 D) sayısının binler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet sayısının yüz binler basamağı ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? 6. A) B) C) D) Yukarıdaki her bir kart bir bölüğü temsil etmektedir. Bu kartlarla yazılabilecek en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) sayısının on milyonlar basamağı ile binler basamağındaki rakamların sayı değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 ve 2 B) 3 ve 6 C) ve 6000 D) ve Yukarıdaki doğal sayının hangi basamağındaki rakamın sayı değeri en küçüktür? A) Birler basamağı B) Binler basamağı C) Yüzbinler basamağı D) Milyonlar basamağı 7

4 Analiz Milyonlar 1. 8 Birler bölüğü: 106 Binler bölüğü: 18 Milyonlar bölüğü: 25 Yukarıdaki tabloda bir doğal sayının bölüklerinde bulunan sayılar verilmiştir. Buna göre, bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) > Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) I II III IV Yukarıdaki doğal sayılardan hangisinde birler bölüğündeki rakamların toplamı milyonlar bölüğündeki rakamların toplamına eşittir? A) I ve II B) II ve IV C) I ve III D) III ve IV Ömer, yukarıdaki toplarda yazılı olan rakamları birer kez kullanarak dokuz basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturuyor. Buna göre bu sayının binler bölüğünde hangi sayı bulunmaktadır? A) 4 B) 310 C) 456 D) 654 isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet doğal sayısının binler basamağındaki rakam 2 arttırılıp, yüzler basamağındaki rakam 5 azaltılırsa sayıdaki değişim nasıl olur? A) 1500 azalır. B) 1500 artar. C) 2500 azalır. D) 2500 artar doğal sayısının sol tarafına 78 yazılırsa yeni oluşan sayının milyonlar bölüğündeki sayı aşağıdakilerden hangisi olur? A) 78 B) 643 C) 780 D) doğal sayısında ve rakamlarının basamak değerleri toplamı 2010 dur. Buna göre ve rakamlarının farkı kaçtır? A) 3 B) 2 C) 1 D) basamaklı bir doğal sayının sağdan 7. basamağı hangi bölükte bulunur? A) Birler bölüğü B) Yüzler bölüğü C) Binler bölüğü D) Milyonlar bölüğü

5 Örüntüler Ders 02 isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet ETKİNLİK 1 1. Aşağıda terimleri arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir. Örüntülerin sonraki dört adımını yazınız. a) 5, 12, 19,..., 26..., 33..., 40..., 37 b) 28, 25, 22,..., 19..., 16..., 13..., 10 c) 103, 95, 87,..., 79..., 71..., 63..., 55 d) 43, 57, 71,..., 85..., 89..., , 127 Örüntüler Belirli bir kurala göre artarak veya azalarak devam eden sayı dizilerine sayı örüntüsü denir. Sayı örüntüsünde bulunan her bir sayıya terim denir. 1, 4, 7, verilen sayı örüntüsünü inceleyelim: Üçer, üçer artarak devam eden bir sayı örüntüsüdür. 2. Aşağıda terimleri arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir. Buna göre kuralı bozan terimleri yuvarlak içine alınız. 1. Terim 2. Terim 3. Terim 4. Terim 1, 4, 7, Belirli bir kurala göre şekillerle oluşturulmuş örüntülere şekil örüntüsü denir. Şekil örüntüsünde bulunan her bir şekle adım denir. En soldan başlayarak 1. adım, 2. adım, 3. adım... diye isimlendirilir. 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım Verilen şekil örüntüsünü inceleyelim. Her adımda daire sayısının ikişer, ikişer arttığı bir şekil örüntüsüdür. a) b) c) d)

6 Ders 02 Örüntüler ETKİNLİK adım 2. adım 3. adım 4. adım 5. adım Yukarıda dairelerden oluşan şekil örüntüsü verilmiştir. a. Bu örüntünün 4. ve 5. adımını çiziniz. b. Örüntünün 9. adımının kaç tane daireden oluştuğunu bulunuz adım 2. adım 3. adım Yukarıda çubuklarla oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir.... İlk durumda 48 tane çubuk olduğuna göre örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir? adım 2. adım 3. adım Yukarıda dairelerden oluşan şekil örüntüsü verilmiştir. a. 7. adım kaç tane daireden oluşur? 22 b. Adımlar devam ettirildiğinde 10. adımın kaç tane daireden oluşacağını daireleri çizmeden bulunuz. 31 3n + 1 = = Elif in kumbarasında 17 lirası vardır. Elif almak istediği 45 liralık ayakkabı için para biriktirmeye başlıyor ve her haftanın sonunda kumbarasına 7 lira atıyor. Elif istediği ayakkabıyı kaç hafta sonunda alabilir? = : 7 = Bir alışveriş merkezinin giriş katında 15 mağaza, diğer katlarında ise 18 mağaza vardır. Mağazalar 1 den başlayarak numaralandırıldığına göre 58 numaralı mağaza kaçıncı katta bulunmaktadır? Giriş Kat Kat Kat 7. Mağaza 58 10

7 Örüntüler Bilgi Öğrenme Testi , 24, 33, 42,... Yukarıda verilen sayı örüntüsü ile ilgili hangisi yanlıştır? A) 15 ten başlayarak dokuzar artan sayı örüntüsüdür. B) Üçüncü terimi 33 tür. C) 7. terimi 70 tir. D) 9. terimi ile 8. terimi arasındaki fark 9 dur den başlayıp sekizer azalarak devam eden sayı örüntüsü için Yukarıda kuralı verilen sayı örüntüsünün 5. terimi hangisidir? A) 65 B) 73 C) 81 D) yılında yapılan Kış Olimpiyatları 4 yılda bir yapılmaktadır. Buna göre 2014 ten sonraki 8. Kış Olimpiyatı hangi yıl yapılacaktır? A) 2034 B) 2038 C) 2042 D) Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinde 4. terimde yer alan sayı diğerlerinden farklıdır? A) 7, 16, 25 B) 16, 22, 28 C) 54, 48, 41 D) 72, 59, 46 isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet adım 2. adım 3. adım Yukarıda üçgenlerle oluşturulan şekil örüntüsünün 4. adımdaki üçgen sayısı ile 2. adımındaki üçgen sayısı arasındaki fark kaçtır? A) 3 B) 4 C) 6 D) adım 2. adım 3. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün kaçıncı adımı 20 noktadan oluşur? A) 7 B) 8 C) 9 D) adım 2. adım 3. adım Yukarıda ilk 3 adımı verilen şekil örüntüsünün 10. adımında kaç kare kullanılmıştır? A) 19 B) 17 C) 15 D) İhsan, arkadaşlarıyla Galata Köprüsünde balık tutmaya başlıyor. 1. saatte 2 balık, 2. saatte 5 balık, 3. saatte 8 balık tutmuştur. Buna göre İhsan ın tuttuğu balıklarla oluşturulan sayı örüntüsüne göre, 6 saatin sonunda toplam kaç balık tutmuştur? A) 38 B) 40 C) 55 D) 57 11

8 Analiz Örüntüler 1. I. 5, 13, 21, 29 II. 7, 16, 25,34 III. 12, 18, 25, 30 IV. 19, 26, 32, 40 Yukarıda belirli bir kurala göre dizilmiş sayılardan hangileri örüntü oluşturmaz? A) I ve II B) II ve IV C) I ve III D) III ve IV 2. Bir okulda satranç kulübüne ilk hafta 8 kişi katılmıştır. Her hafta satranç kulübüne 4 kişi katılmaktadır. Buna göre 7 hafta sonra bu kulüpteki öğrenci sayısı kaç olur? A) 40 B) 36 C) 32 D) Aşağıdaki örüntülerden hangisinin 8. terimi 25 olur? 4. A) 3, 6, 9,... B) 1, 5, 9,... C) 60, 55, 50,... D) 51, 47, 43, adım 2. adım 3. adım Yukarıda kibrit çöpleriyle oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. Buna göre, 5. adımda kaç tane kibrit çöpü kullanılır? A) 9 B) 11 C) 13 D) 15 isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet 5. 14, 19,,29, 34,, 44 Yukarıdaki sayı örüntüsünde işleminin sonucu kaçtır? A) 15 B) 24 C) 39 D) İlk terimi 73 olan ve sekizer azalarak ilerleyen sayı örüntüsünün 7. terimi kaçtır? A) 33 B) 25 C) 17 D) , 105, 98,... Yukarıdaki sayı örüntüsünün 6. ve 9. terimleri arasındaki fark kaçtır? A) 7 B) 14 C) 21 D) terimi 81 olan ve yedişer artarak ilerleyen sayı örüntüsünün ilk iki teriminin toplamı kaçtır? A) 85 B) 99 C) 106 D) 113

9 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma Ders 03 isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet ETKİNLİK 1 1. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları bulunuz Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapılırken aynı basamaklar alt alta yazılır ve işleme birler basamağından başlanır Toplanan Toplanan Toplam Eksilen Çıkan Fark Eksilen = Fark + Çıkan Çıkan = Eksilen Fark Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işleminin sonucunu tahmin etmede sayıları en yakın onluk yüzlük, binlik,... gibi rahat işlem yapılacak sayılara yuvarlamak kolaylık sağlar. Bir doğal sayı yuvarlanırken sağında bulunan rakam 5 veya 5 ten büyük ise istenen basamak 1 arttırılır, 5 ten küçük ise aynı kalır. Yuvarlanan basamağın sağında kalan bütün sayılar O (sıfır) yapılır. 3 < Onlar basamağına f göre yuvarlama f 6 > Yüzler basamağına f göre yuvarlama işleminin sonucunu Ahmet toplananları en yakın yüzlüğe, Mehmet en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediyor. İki arkadaşın tahminlerini bularak karşılaştırınız. Hangisinin sonucu gerçek sonuca daha yakın çıkmıştır? Ahmet = (Tahmini) Mehmet = (Tahmini) Cevap = Mehmet 3. Ömer liraya aldığı arsasını, üç yıl sonra liraya sattığına göre, bu arsanın satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki farkı bulunuz? f 5 = Binler basamağına f göre yuvarlama Gerçek sonuç f

10 Ders 03 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet ETKİNLİK 2 1. Elif in annesi 34, dedesi 61 yaşındadır. Elif in annesi ile dedesinin yaşları toplamını zihinden hesaplayalım. 2. Ömer bir toplama işlemini yandaki tabloda verilen adımları izleyerek zihninden yapmıştır. Ömer in hangi iki sayıyı topladığını bulalım. 3. Aşağıda verilen toplama işlemlerini uygun stratejilere göre zihinden yapınız. İşlem adımlarını ve sonuçlarını yazınız. Zihinden Toplama İşlemi Zihinden toplama işlemi yaparken sayıyı onluklarına ve birliklerine ayırarak toplayabiliriz =? Onluk 46 = = Birlik = = = 84 Zihinden toplama işlemi yaparken sayılardan birini, 10 ve 10 un katlarına benzetmek için diğer sayıdan gerektiği kadar birlik alabiliriz =? 46 sayısından 2 alarak 38 sayısı ile toplayalım = = 40 Bulduğumuz iki sayıyı toplayalım = 84 Zihinden toplama işlemi yaparken üç veya daha fazla sayı toplanıyorsa kolay toplananları önce toplayıp bulunan sayıyı diğerleri ile toplayabiliriz =? ( ) + (6 + 4) = = = = = = = = = 82 5 çıkarıp 5 ekliyoruz 14 İşlem a) b) c) Onluk Birlik İşlem Adımları / Sonuç 57 = = = = = = = = ( ) + ( ) = = 89

11 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma Ders 03 isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet ETKİNLİK 3 Zihinden Çıkarma İşlemi Zihinden çıkarma işlemi yaparken çıkan sayıyı onluklarına ve birliklerine ayırarak eksilenden sırasıyla çıkarabiliriz. Onluk =? 43 = Çıkan sayı Birlik 1. Mine, girmiş olduğu iki yazılıdan birincisinde 85 puan almıştır. Mine iki yazılıdan toplam 178 puan aldığına göre ikinci yazılıdan kaç puan aldığını zihinden hesaplayalım. 2. Zihninden çıkarma işlemi yapan Yusuf un işlem adımları yanda verilmiştir. Buna göre Yusuf hangi sayılarla çıkarma işlemi yapmıştır? = = 54 Zihinden çıkarma işlemi yaparken çıkan sayı 10 un bir katına benzetilerek çıkarma işlemi yapılabilir =? Çıkan sayıya 3 ekleyerek sayıyı 10 un katına benzetelim = 40 Çıkan sayıya eklediğimiz 3 ü eksilen sayıya da ekleyelim = 88 Yeni bulduğumuz sayılarla işlem yapalım = =? çıkan sayı Çıkan sayıya 5 ekleyelim 10 un katına benzetelim = 90 Çıkan sayıya eklediğimiz 5 i eksilen sayıya da ekleyelim = = Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini uygun stratejilere göre zihinden yapınız. 57 = = = 27 İşlem adımlarını ve sonuçlarını yazınız. Çıkan sayı onluk ve birliklere ayrılıyor. İşlem a) b) İşlem Adımları / Sonuç =? 25 = = = = = = 59 Çıkan sayı 10 un katına benzetiyor. 15

12 Bilgi Öğrenme Testi 01 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) Bir tarladan iki yılda toplam kilogram ürün alınmıştır. Birinci yıl kilogram ürün alındığına göre ikinci yıl kaç kilogram ürün alınmıştır? A) B) C) D) Dört basamaklı en küçük doğal sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük doğal sayının arasındaki fark kaçtır? A) 1 B) 2 C) 13 D) Metin Bey, 6345 lirasının 1250 lirası ile bulaşık makinesi, 1650 lirası ile çamaşır makinesi, 1445 lirası ile bilgisayar ve kalan parası ile cep telefonu almıştır. Buna göre, cep telefonu kaç liradır? A) 2300 B) 2200 C) 2100 D) isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet 5. Tablo: Satılan ekmek sayıları Gün Ekmek Sayısı Cuma 1023 Cumartesi 1466 Pazar 1520 Yukarıdaki tablo bir fırının marketlere üç gün boyunca sattığı ekmek sayılarını göstermektedir. Buna göre üç günde toplam kaç ekmek satılmıştır? A) 3009 B) 4009 C) 3090 D) Selma 2178 ve 4568 sayılarının toplamlarını tahmin ederken sayıları onlar basamağına göre yuvarlıyor. 7. Buna göre Selma nın tahmini gerçek sonuçtan kaç fazladır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır? A) 7531 B) 8531 C) 8631 D) 9531

13 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma Bilgi Öğrenme Testi K Yukarıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerine göre K + L toplamı kaçtır? A) B) C) D) abcd olduğuna göre, cdba dört basamaklı sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4809 B) 4980 C) 8049 D) çıkarma işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) = ( ) + 19 = = 99 Verilen işlem aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak yapılmıştır? A) Kolay toplanan sayılardan başlama B) Üzerine sayarak toplama C) Onlukları ve birlikleri ayırarak toplama D) Sayıları 10 u referans alarak parçalama L isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet = Yukarıdaki eşitlikte yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 4280 B) 4584 C) 5710 D) Yukarıda verilen toplama işlemini sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulan bir kişinin bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) 2700 B) 7700 C) 7800 D) 8000 K792 15L7 6M35 Yukarıdaki çıkarma işleminde K + L + M toplamı kaçtır? A) 11 B) 12 C) 13 D) ? Yukarıdaki şemada? yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? A) B) C) D)

14 Analiz Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma 1. Bir toplama işleminde toplananlardan biri 76 azaltılır, diğeri 123 arttırılırsa toplamda nasıl bir değişim olur? A) 199 artar B) 199 azalır C) 47 artar D) 47 azalır 2. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayı ile 4 basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? A) B) C) D) abcd dört basamaklı bir doğal sayı ve abcd 4127 = 5243 olduğuna göre (a+b) (c+d) işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 5 C) 13 D) Derin, yukarıdaki çıkarma işleminin sonucunu sayıları en yakın binliğe yuvarlayarak buluyor. Buna göre işlemin gerçek sonucu ile Derin in tahmini sonucu arasındaki fark kaçtır? A) 11 B) 12 C) 13 D) isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet ile arasında yer alan en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının farkı kaçtır? 6. A) B) C) D) = 17 olduğuna göre yukarıdaki dört basamaklı sayılarla yapılan toplama işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) doğal sayısının onlar ve binler basamağındaki rakamların yerleri değiştirilirse sayı nasıl değişir? A) 4950 azalır B) 4950 artar C) 9990 azalır D) 9990 artar adım = adım 9 3 = 6 3. adım = 66 Yukarıda bir çıkarma işleminin zihinden yapılışı 3 adımda gösterilmiştir. Buna göre bu çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 80 23

15 Doğal Sayılarda Çarpma Ders 04 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Bir çarpma işleminde çarpılan sayıların her birine çarpan, sonuca çarpım denir Çarpan Çarpan isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet ETKİNLİK 1 1. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız. b. 416 a Çarpım = 2808 Çarpma işleminde Tahmin Çarpma işleminin sonucu tahmin edilirken çarpanlardan biri ya da ikisi en yakın onluğa, yüzlüğe ya da binliğe yuvarlanarak tahmin yapılabilir =? (En yakın onluğa yuvarlandı) (En yakın onluğa yuvarlandı) Zihinden Çarpma İşlemi Tahmini sonuç 4020 = = 774 c Gerçek sonuç Bir sayıyı 10, 100 ve 1000 ile çarparken çarpanın sıfırları yokmuş gibi işlem yapılıp sıfırlar işlemin sonucuna eklenebilir = = = Aşağıdaki çarpma işlemlerinde şekillerin yerine gelmesi gereken rakamları bulunuz. a b c Bir silgi fabrikasında hazırlanan her bir kolide 15 kutu vardır. Her bir kutunun içinde 48 adet silgi bulunmaktadır. Bu fabrikadan 30 koli satın alan bir kişi kaç adet silgi satın almıştır?

16 Ders 04 Doğal Sayılarda Çarpma ETKİNLİK 2 1. Her gün düzenli olarak 7 kilometre yürüyen Çiğdem Hanım 1 yılda toplam kaç kilometre yol yürümüş olur? (1 yıl = 365 gün) Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız. a b İşlem Tahmini Sonuç Gerçek Sonuç Fark 3. Bir halk kütüphanesinin bir katında 128 tane raf, her rafta 108 tane kitap vardır. Halk kütüphanesinin bir katında kaç tane kitap olduğunu tahmin edelim ve tahminimiz ile gerçek sonucu karşılaştıralım. Tahmini = 128 Gerçek = fark var Bir müzeyi günde ortalama 2146 kişi ziyaret etmektedir. Orhan, müzeyi 20 günde toplam kaç kişinin ziyaret edeceğini, büyük sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin etmiştir. Orhan ın tahmin ettiği sayıyı bulunuz ve gerçek sonuç ile karşılaştırınız. Tahmin = 5. Kırtasiyeci Halit Bey, 83 koli defter satın alıyor. Her kolide 75 tane defter olduğuna göre Halit Bey in kaç tane defter satın aldığını zihinden hesaplayalım. a = 350 b = 480 c Aşağıda verilen işlemleri zihinden yapınız. Gerçek = = (80 + 3).75 = = Aşağıda verilen işlemleri zihinden yapınız. = = = = = fark var = = a = 360 b = 650 c = = = =

17 Doğal Sayılarda Çarpma Bilgi Öğrenme Testi işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 9700 B) 9710 C) 9800 D) Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 7000 B) 7800 C) 8000 D) Bir market fırından tanesi 80 kuruş olan ekmeklerden 115 tane alıyor. Buna göre market fırına kaç kuruş öder? A) 9000 B) 9200 C) D) isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet tane Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 718 B) 728 C) 818 D) Yukarıdaki çarpma işlemine göre + toplamı kaçtır? A) 9 B) 6 C) 2 D) 1 7. Tanesi 13 TL olan tişörtlerden 87 tane sipariş veren bir mağaza tişörtlere toplam kaç TL öder? A) 1021 B) 1031 C) 1121 D) = Yukarıdaki çarpma işleminde boş kutu içerisine yazılması gereken sayı kaçtır? A) 943 B) 851 C) 759 D)

18 Analiz Doğal Sayılarda Çarpma 1. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı rakamları farklı en büyük tek doğal sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? A) 9700 B) 9894 C) 9900 D) Çarpma işleminin sonucunu yukarıdaki gibi bulan Zeynep in bulduğu sonuç gerçek sonuçtan kaç eksiktir? A) 2430 B) 2530 C) 3140 D) Yukarıdaki çarpma işleminde ve yerine yazılacak rakamların farkı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3 C) 5 D) = A 5061 = B olduğuna göre A B farkı kaçtır? A) 200 B) 150 C) 100 D) isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet işleminin sonucu sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak bulunmuştur. Buna göre gerçek sonuç bulunan sonuçtan kaç fazladır? A) 1035 B) 600 C) 525 D) KLM 6 Yukarıdaki çarpma işleminde K rakamı 3 arttırılırsa işlemin sonucunda nasıl bir değişim olur? A) 30 artar B) 180 artar C) 300 artar D) 1800 artar 7. I II III IV Yukarıdaki çarma işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV Yandaki çarpma işlemine göre bir rakam olduğuna göre çarpım aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 18920

19 Doğal Sayılarda Bölme Ders 05 isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet ETKİNLİK 1 1. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız. a. b c Aşağıda bölme işlemlerinde şekillerin yerine gelmesi gereken rakamları bulunuz. a Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Bir bölme işeminde bölüneni bulmak için bölen ve bölüm çarpılır. Bulunan sonuç kalan ile toplanır. Bölme işleminin terimleri su şekildedir: Bölünen Kalan Bölen Bölüm Bölme İşleminde Tahmin b. 00 Bölünen = Bölen Bölüm + Kalan (Kalan her zaman bölenden küçüktür.) Bölme işleminin sonucu tahmin edilirken sayılardan biri ya da ikisi en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlanabilir. 208:9 =? (En yakın onluğa yuvarlandı) 9 10 (En yakın onluğa yuvarlandı) Zihinden Bölme İşlemi Tahmini sonuç Gerçek sonuç 210:10 = :8 = 23 Bir sayıyı 10, 100 ve 1000 ile bölerken, bölünen sayıdan bölen sayının sıfırları kadar sıfır silinir :10 = :100 = :1000 = c Zeynep ve ailesi bir gezi turu kapsamında her gün eşit mesafede yol alarak 8 günde toplam 1080 kilometre yol gitmişlerdir Buna göre bir günde kaç kilometre yol gitmişlerdir? km

20 Ders 05 Doğal Sayılarda Bölme ETKİNLİK 2 1. Fiyatı 1280 lira olan cep telefonunu 8 eşit taksitle ödeyecek olan Özge nin ödeyeceği aylık taksit miktarı kaç liradır? TL Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız. İşlem Tahmini Sonuç Gerçek Sonuç Fark a. 783:29 b. 348: yolcu 46 kişilik otobüslerle taşınacaktır. En az kaç otobüse ihtiyaç olduğunu tahmin edelim. Tahminimiz ile gerçek sonucu karşılaştıralım. Tahmini 674 En yakın onluğa yuvarladı En yakın onluğa yuvarladı : 30 = Mehmet Bey, her ay maaşının 1400 lirasını bankaya yatırarak fiyatı lira olan arabayı almak istiyor. Buna göre, Mehmet Bey in arabayı alabilmesi için kaç ay bankaya para yatırması gerekir? 5. Bölünenin 846 ve bölenin 35 olduğu bir bölme işleminde bölüm ile kalanın farkı kaçtır? 6. Aşağıda verilen işlemleri zihinden yapalım Tahmin a. 95:5 b. 1600:20 c :900 d. 874: Mevcudu 44 olan bir sınıftaki öğrenciler 7 kişilik takımlar oluşturarak yakar top oynayacaklardır. Buna göre kaç takım oluşturulur? ay : 10 = Gerçek Bölüm = = Kalan = : 5 = Kalan = 6 5 : 5 = 1 24

21 Doğal Sayılarda Bölme Bilgi Öğrenme Testi Yukarıdaki bölme işleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A) 31 B) 32 C) 33 D) Elif, istediği bisikleti alabilmek için her hafta 24 lira biriktirmektedir. 3. İstediği bisiklet 384 lira olduğuna göre Elif kaç hafta para biriktirmelidir? A) 16 B) 17 C) 18 D) Yukarıdaki bölme işleminde yerine yazılması gereken sayı kaçtır? A) 803 B) 818 C) 903 D) işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 77 B) 78 C) 79 D) 80 isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet 5. İki basamaklı en büyük çift doğal sayının dokuz ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? 6. A) 0 B) 8 C) 10 D) Yukarıdaki bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? 17 A) 199 B) 200 C) 215 D) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? 8. A) 23000:100 = 230 B) :1000 = 1270 C) :10 = 3500 D) :100 = Yukarıdaki bölme işleminde nin alabileceği en büyük değer için kaçtır? A) 144 B) 142 C) 130 D)

22 Analiz Doğal Sayılarda Bölme KLM 39 Yukarıdaki bölme işlemine göre kalanın alabileceği en büyük değer için bölen ile kalanın toplamı kaçtır? A) 76 B) 77 C) 78 D) Bir bölme işleminde bölen 23 ve bölüm 27 dir. 3. Bölünen sayının en büyük doğal sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 621 B) 633 C) 643 D) Yukarıdaki bölme işlemindeki sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak tahmini sonuç bulunuyor. Bulunan tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? A) 78 B) 79 C) 80 D) Bir bölme işeminde kalan 3, bölüm 64 tür. Bölen, kalanın 4 katı olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? A) 771 B) 765 C) 579 D) isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet 5. Üç basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayının iki basamaklı en küçük doğal sayıya bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 B) 7 C) 8 D) 9 6. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? 7. A) 480:15 B) 640:20 C) 396:12 D) 576: Yukarıdaki bölme işlemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bölüm bölenden büyüktür. B) Bölüm çift sayıdır. C) Kalan 7 dir. D) Bölümün rakamları toplamı 7 dir :23 işleminin en iyi tahmini için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) 580:20 B) 580:25 C) 600:20 D) 600:25

23 Çarpma ve Bölmede Verilmeyeni Bulma Ders 06 Bölme İşleminde Kalan isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet ETKİNLİK 1 1. Aşağıda verilen bölme işlemlerinde kalanı bulunuz. 2. a.... b c Bölünen Kalan Bölen Bölüm Bir bölme işleminde kalan varsa o işleme kalanlı bölme işlemi denir. Yanda verilen bölme işlemine göre bölünen sayıyı bulunuz Bir bölme işleminde bölüm 17, bölen 23 tür. Buna göre kalanın ve bölünenin alabileceği en büyük sayı değerlerini bulunuz? Kalan < Bölen Kalan < Kalan = 22 (En büyük Bir okulun gezisine 208 öğrenci 24 kişi kapasiteli servislerle götürülecektir. 391 Bunun için en az kaç tane servis aracına ihtiyaç vardır? Bölünen = BölenBölüm + Kalan Bir bölme işleminde kalan daima bölenden küçüktür. Kalan bölenden büyükse bölme işlemine devam edilir. Bir bölme işleminde bölünen sayı, bölen ile bölümün çarpımına kalanın eklenmesiyle bulunur. Bir problemin çözümünde yapılan bölme işleminde problemin durumuna göre kalan; ihmal edilir, yuvarlanır ya da kesin olarak belirtilir servise daha bindirilir = 9 27

24 Ders 06 Çarpma ve Bölmede Verilmeyeni Bulma Çarpma ve Bölme İşleminde Verilmeyeni Bulma Bir çarpma işleminde çarpım verilip çarpanlardan biri verilmezse, verilmeyen çarpanı bulmak için çarpım çarpana bölünür. Kalansız bir bölme işleminde bölünen ve bölüm verilip bölen verilmezse, böleni bulmak için bölünen sayı bölüme bölünür. Bölünen ve bölen verilip bölüm verilmezse, bölümü bulmak için bölünen sayı bölene bölünür. isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet ETKİNLİK 2 1. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanları bulunuz. a = 621 b = 588 c = Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyen sayıları bulunuz. a : 24 = 51 b : = 127 c. 784 : 49 = Yandaki çarpma işlemine göre ve yerine gelmesi gereken rakamları bulunuz Yanda verilen bölme işlemine göre bölen sayıyı bulunuz

25 Çarpma ve Bölmede Verilmeyeni Bulma Bilgi Öğrenme Testi = 432 eşitliğinde yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 21 B) 22 C) 23 D) = 13 eşitliğinde yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 19 B) 20 C) 21 D) Yukarıda verilen bölme işlemine göre kalan aşağıdakilerden hangisidir? A) 11 B) 12 C) 13 D) Yukarıdaki bölme işleminde yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 752 B) 751 C) 735 D) 734 isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet 5. K8 L Yukarıda verilen çarpma işlemine göre L K farkı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 13 D) Yukarıda verilen kalansız bölme işlemine göre bölen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 22 B) 23 C) 24 D) kişilik bir ekip izci kampına gitmişlerdir. Kampta her çadırda 6 kişi kalacağına göre kaç tane çadıra ihtiyaç vardır? A) 12 B) 13 C) 14 D) =...24 Yukarıda verilen eşitliğe göre boş bırakılan yere hangi sayı yazılmalıdır? A) 72 B) 78 C) 84 D) 96 29

26 Analiz Çarpma ve Bölmede Verilmeyeni Bulma 1. Bir sayının 7 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 2. Bir kafede her masa 4 kişiliktir. Bu kafeye gelen 57 kişi için kaç masaya ihtiyaç vardır? A) 13 B) 14 C) 15 D) Kalanlı bir bölme işleminde bölüm 26, bölen 19 olduğuna göre bölünen sayı en az kaç olur? A) 494 B) 495 C) 512 D) Yukarıda verilen çarpma işlemine göre,, çarpımının sonucu kaçtır? A) 0 B) 7 C) 8 D) isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet Yukarıda verilen kalanlı bölme işleminde bölen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 14 B) 15 C) 16 D) Yukarıda verilen bölme işleminde bölünen 150 arttırılırsa bölüm kaç artar? A) 7 B) 8 C) 9 D) Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölünen en fazla kaç olabilir? A) 270 B) 287 C) 288 D) tane kıymalı pideyi 5 arkadaş eşit miktarda paylaşıyor. Her bir kişiye düşen pide miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A) C) B) D)

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR Ders 01 Milyonlar MİLYONLAR Bilgi Kutusu Bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak denir. Bir sayıdaki rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir doğal sayıyı kolay okuyup

Detaylı

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92 5. SINIF KULA ARDICI VE SINAVLARA HAZIRLIK Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi TEST-10 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi "onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme" yöntemi ile yapılmıştır? A) 46

Detaylı

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 5.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU Doğal sayıların okunuşunu ve yazılışını kolaylaştırmak için basamaklar sağdan sola üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük adı verilir. Bu bölükler birler, binler,

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI 1) 6-11-16-21-26-... Yandaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden A)Terim=5.(Adım sayısı)+1 C)Terim=2.(Adım sayısı)+1 B)Terim=Adım sayısı+5 D)Terim=6.Adım sayısı 2) "üç yüz üç milyon otuz üç bin üç" verilen

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. sınıf Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/2 Sk. No: 7 Buca-İZMİR Tel:.232.442-442 3 3 Faks: 442. Sınıf Matematik Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Zihinden Çarpma Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Çarpma İşleminde Çarpımı Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma Problemleri

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Toplama i Doğal Sayılarla Çıkarma i Toplama inde Toplam Tahmin Etme Zihinden Toplama i Ardışık Doğal Sayılar Ardışık Doğal Sayılarla Toplama Doğal Sayılarla Toplama Problemleri ı Tahmin

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Üç Basamaklı Doğal Sayılar Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayıları Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Ritmik Saymalar

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) 378 124 704 doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç yüz yetmiş sekiz milyon yüz yirmi

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Milyonlar Sayı ve Şekil Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal

Detaylı

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır? 5. Sınıf Matematik 0 MİLYONLAR. 5. sayısının binler bölüğünü oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 7 0 2 8 sayısındaki rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? 0 00

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR 1. 4. TEST 1 Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 2. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 1. Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası yedi eşit parçaya ayrıldığına göre T noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? 2. Yukarıdaki boyalı

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR PEKİŞTİREN BİRLİKTE ÇÖZELİM BÖLÜMLERİ ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 2416 Yukarıdaki televizyonunun fiyatının okunuşu aşağıdakilerden A. İki dört bir altı B. İki bin dört on altı

Detaylı

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO...

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU DS Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 1.Bu sınavda yanıtlayacağınız soru sayısı 20 d r. 2.Öner len sınav süres 30 dak kadır. 3.Yanıt

Detaylı

Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi Öğretimi 2. sınıftan itibaren toplamaya dayalı olarak

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 0 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama İşlemi Verilmeyen Toplananı Bulma Toplama Problemleri Farkı Tahmin Etme

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 Soyadı:.. Sınıfı ve No: Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 27 sayısındaki 2 rakamı hangi basamaktadır? İleriye doğru ikişer ritmik sayarken 26 dan sonra hangi sayı gelmelidir? Bir çiftlikte 55

Detaylı

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. 2415 SORU 2: ölme işlemlerini yapınız. SORU 3: şağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: şağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 5: şağıdaki boşlukları doldurunuz.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA 3. Ondalık Sayılarda İşlemler: Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama-çıkarma

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703 1. 4. 1078504 70004051 3, 0, 7, 9 420716003 80100001 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) Bir milyon yetmiş sekiz bin elli dört B) Yetmiş milyon dört bin

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı sayıların en büyüğüdür? A) 999 B) 1000 C) D) 9999

5. Aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı sayıların en büyüğüdür? A) 999 B) 1000 C) D) 9999 , MATEMATİK 01 DOĞAL SAYILAR Doğal Sayılar, Sayma Sayıları, Rakamlar, Çift ve Tek Sayılar Sayı: Sayma, ölçme ve bunun gibi işlemlerin sonuçlarını gösteren rakamlar kümesine sayı denir. Sayılar ikiye ayrılır.

Detaylı

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO...

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU DS Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 1.Bu sınavda yanıtlayacağınız soru sayısı 20 d r. 2.Öner len sınav süres 30 dak kadır. 3.Yanıt kağıdınızı

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf 9SINIF MATEMATİK Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK F. Özgür OFLAZ Eğer bir gün sözlerim bilim

Detaylı

2. ÜNİTE Veri...79 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...87 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...89 Konu Değerlendirme Testi - 1...91 3. ÜNİTE Temel Geometrik Kavramlar...95 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...105

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ?? Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayıları Okuma ve Yazma Basamak Adı ve Basamak Değeri Ritmik Saymalar Sayı Örüntüleri Doğal Sayıları Karşılaştırma Doğal

Detaylı

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ 4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ Adı-Soyadı: No:. 1-) 456 sayısının 6 katının 3028 fazlası kaç eder? 2-) Bir inek günde 29 litre süt veriyorsa bir ayda kaç litre süt verir? 3-) Bir kümeste 786 tavuk,

Detaylı

Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri

Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri

Detaylı

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ...

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ... ÇIKARMA İŞLEMİ A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. a) b) c) d) 4 1 3 a) eksilen çıkan fark 3 1 b) eksilen çıkan fark c) eksilen

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ Ar tık Matematikte Ustalaşma Zamanı! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM ÖĞRENİYORUM Bir pozitif tam sayıyı birden fazla pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazarken kullandığımız her bir sayıya o sayının çarpanı denir. Örnek: nin çarpanları,, 3, 4, 6 ve dir. UYGULUYORUM Verilmeyen

Detaylı

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul UYGUN MATEMATİK SORU BANKASI HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER AR-GE Editör : Ş. Yunus MUSLULAR : Dr. Özgür AYDIN Prg. Gel. Uzm. : Özden TAŞAR Pedagog Dan şman Dizgi Bask : Hilâl GENÇAY : Psikiyatr

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

TEST. 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta

TEST. 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta TEST 5 Doğal Sayılarla İşlemler 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? A) 176 300 B) 5000 C)70 D) 0 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta içi günlük 20 soru, hafta sonu günlük

Detaylı

Zac-iʼden Püf Noktaları. Kitabın içinde yer alan Zac-i den Püf Noktaları soruların kolay çözülebilmesi için püf noktalar içerir.

Zac-iʼden Püf Noktaları. Kitabın içinde yer alan Zac-i den Püf Noktaları soruların kolay çözülebilmesi için püf noktalar içerir. 0 Zac-iʼden Püf Noktaları. Sınıf MATEMATİK Kitabın içinde yer alan Zac-i den Püf Noktaları soruların kolay çözülebilmesi için püf noktalar içerir. Testler Tam hücreleme sistemi ile hazırlanan, nitelikli

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Üç Basamaklı Doğal Sayılar . SINIF Üç Basamaklı Doğal Sayılar TEST-1 1. Yandaki onluk taban bloklarıyla modellenmiş sayı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 4 0 4 4 4 4 40. Yüzlük Onluk Birlik 1 yüzlük 0 onluk

Detaylı

10. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür? A. 3 X 1000 B. 9 X 1000 C. 1 X 10 000 D. 7X100 DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ

10. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür? A. 3 X 1000 B. 9 X 1000 C. 1 X 10 000 D. 7X100 DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ Ş Ş DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ 1. A, 0 dan farklı bir doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. 0 x A = A B. A x 0 = 7 C. A x 1 = 9 D. A x 1 = A 2. Bir bakkal her birinin

Detaylı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı K tapçık Türü: YEŞMTY 3 1. Bu k tapçıkta toplam 30 test sorusu bulunmaktadır. 2. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecekt r. 3. Sınav

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

denklem 4. SINIF MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ - 1 TEST 14 Adı -Soyadı Sınıfı Doğru Yanlış : Net: ( ^ )

denklem 4. SINIF MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ - 1 TEST 14 Adı -Soyadı Sınıfı Doğru Yanlış : Net: ( ^ ) denklem Y a y ı n l a r ı Adı -Soyadı Sınıfı Doğru Yanlış : Net: ( ^ ) 4. SINIF MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ - 1 TEST 14 1. Üç basamaklı en küçük sayı ile iki basamaklı en küçük tek sayının

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Onluklar ve Birlikler Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpma İşlemi Çarpanların Yerlerinin Değişimi Çarpım Tablosu Oluşturma 1 ve 0 ile Çarpma Çarpma Problemleri Bölme İşlemi

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

YEŞMATYA 2 4.SINIF. ABaşarılar Dileriz. Yeşilgiresun İlkokulu 2.Matematik Olimpiyatı Yarışması Sınav Kitapçığı. Kitapçık Türü:

YEŞMATYA 2 4.SINIF. ABaşarılar Dileriz. Yeşilgiresun İlkokulu 2.Matematik Olimpiyatı Yarışması Sınav Kitapçığı. Kitapçık Türü: Yeşilgiresun İlkokulu 2.Matematik Olimpiyatı Yarışması Sınav Kitapçığı Kitapçık Türü: YEŞMTY 2 Başarılar Dileriz 90 30 5. Çözüm için kitapçıktaki boşluklurı kullanınız. 2016 YEŞMTY-2016 Soru: 1 Bir sayı

Detaylı

Eldesiz Toplama. Gerçek Yaşamdan ÖĞRETME VE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ GÜNLÜK PLAN

Eldesiz Toplama. Gerçek Yaşamdan ÖĞRETME VE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ GÜNLÜK PLAN Dersin adı Alanı Alt Alanı Kazanımlar Öğretme Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri Araç, Gereçler ve Kaynakça Matematik Sınıf..Sayılar ve İşlemler..2. Doğal Sayılarla İşlemler Önerilen

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA 7. Kazanım Tam sayılarla toplama çıkarma işlemlerini yapar. SINIF MATEMATİK tam SAYILAR TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA ( + 6) + ( + ) ( + 8) ( ) + ( ) ( 9) 8 Aynı işaretli sayılarda toplama yapılırken,

Detaylı

d) x TABAN ARĐTMETĐĞĐ

d) x TABAN ARĐTMETĐĞĐ YILLAR 00 00 00 00 00 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 1 - - - - - - - TABAN ARĐTMETĐĞĐ Genel olarak 10 luk sayı sistemini kullanırız fakat başka sayı sistemlerine de ihtiyaç duyarız Örneğin bilgisayarın

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular 3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 5 Yeni Öğretim Programına Uygun KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin.

25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin. BÖLME VE BÖLÜNEBİLME 25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin. 25 = 6 x 4 + 1 Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan 12312312 sayısını 123 e bölelim. 123 te 123 bir kere var. Sonra

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

TAM SAYILARDA ÇARPMA BÖLME İŞLEMLERİ ESRA ÇAKIR

TAM SAYILARDA ÇARPMA BÖLME İŞLEMLERİ ESRA ÇAKIR Kazanım: Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri yapar. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. HATIRLATMA :TAM SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işaretli tam sayılar toplanırken işaretleri

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Y.M O.M M Y.B O.B B Y O B Milyonlar bölüğü Binler bölüğü Birler bölüğü Yukarıda verilen abaküste modellenen

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Zihinden Çarpma Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Çarpma İşleminde Çarpımı Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma Problemleri

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10 MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. Yapbozlarımla n sayısının modelini oluşturdum. 5. Konuşma balonundaki n yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. 6. SINIF MATEMATİK.ÜNİTE 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. a. 5 2 = 0,4 4 c. = 1,72 25 b. 40 1 = 0,025 1 d. = 0,026 500 2. Aşağıdaki kesirleri bölme işlemi yaparak ondalık gösterim

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI

MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.. On altı milyon iki yüz yetmiş üç bin yüz kırk beş. Seksen üç milyon

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

Temel Matematik. 1. saat. Hadi başlayalımmm...

Temel Matematik. 1. saat. Hadi başlayalımmm... saatte Temel Matematik 1. saat Hadi başlayalımmm... DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Üslü sayılar b ve n birer doğal sayı olmak üzere aaa..... a 14444244443 = an = b ntane üslü niceliğinde a ya taban, a nın kaç

Detaylı

b b b b b b b b b b b b b b

b b b b b b b b b b b b b b 1 Doğal Sayılar Sayı Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ve Prolemleri Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri, Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Detaylı

DOĞAL SAYILAR , , bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük

DOĞAL SAYILAR , , bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük DĞAL SAILAR Günlük hayatta pek çok durumda sayıları kullanırız: Saymak, sıra belirtmek, saati okumak, telefon numaraları, T.C. kimlik numaraları, levha ve paralar vb. u sayılar 7, 8 veya 9 basamaklı olabilir.

Detaylı