Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1"

Transkript

1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Y.M O.M M Y.B O.B B Y O B Milyonlar bölüğü Binler bölüğü Birler bölüğü Yukarıda verilen abaküste modellenen doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) On üç milyon iki yüz on bin iki yüz kırk B) Üç milyon iki yüz kırk bin iki yüz on C) Yüz üç milyon yirmi bir bin yirmi dört D) Yüz üç milyon iki yüz on bin iki yüz kırk doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç yüz yetmiş sekiz milyon yüz yirmi dört bin yedi yüz dört şeklinde okunur. B) Milyonlar bölüğünde 378 sayısı vardır. C) Yüz binler basamağında 7 rakamı vardır. D) Sayı değerleri toplamı 36'dır on milyonluk + 7 on binlik + 5 onluk + 6 birlik şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 8756 B) C) D) Aşağıda verilen doğal sayıların hangisinde on milyonlar basamağında 7 rakamı vardır? A) B) C) D) Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisinin milyonlar bölüğü 3 basamaklıdır? A) B) C) D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 1

2 Doğal Sayılar , 0, 7, 6, 1, 2, 9 rakamlarını kullanarak yazılabilecek rakamları farklı en büyük ve en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) doğal sayısındaki 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 5050 D) Aşağıda verilen sayılardan hangisinde bulunan 4 rakamının basamak değeri en büyüktür? A) B) C) D) Altı yüz on sekiz milyon yüz iki bin üç yüz kırk beş şeklinde okunuşu verilen doğal sayının yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) C) D) Aşağıda verilen doğal sayıların hangisinin milyonlar bölüğünde 780 sayısı vardır? A) B) C) D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

3 Doğal Sayılar 2 Akıllı Test 2 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü doğal sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 34 B) 35 C) D) Milyonlar bölüğü : 480 Birler bölüğü : 79 Binler bölüğü : 81 Yanda bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) K = L = M = Yanda verilen doğal sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) K < L < M B) K < M < L C) L < M < K D) M < L < K 5. Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisinin herhangi bir bölüğünde 100 sayısı vardır? A) B) C) D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 3

4 Doğal Sayılar doğal sayısında yüz binler basamağı ile yüzler basamağı yer değiştiriyor. Buna göre, yeni oluşan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) doğal sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 32 B) C) D) doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı ile birler bölüğündeki rakamların basamak değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 231 B) 458 C) 464 D) basamaklı rakamları farklı en küçük çift sayıda bulunan rakamlardan sayı değeri en büyük olan rakamın bulunduğu basamağın ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Onlar basamağı B) On milyonlar basamağı C) Milyonlar basamağı D) Birler basamağı basamaklı bir doğal sayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sayı değerleri toplamı en fazla 45 olabilir. B) Basamak değerleri toplamı en fazla olabilir. C) Rakamları çarpımı en az 0 olabilir. D) Yazılabilen en küçük sayı 'dir. 4 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

5 Örüntü Oluşturma Akıllı Test 3 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. 5, 10, 15, 20, 25, şeklinde devam eden örüntünün kuralı ile aşağıdakilerden hangisinin kuralı aynıdır? A) 8, 11, 14, 17, 20,.. B) 28, 33, 38, 43, 48,.. C) 99, 105, 111, 116, 121,.. D) 49, 44, 39, 34, 29,.. 2. İlk sayısı 37 olan ve 6 şar 6 şar azalan bir sayı örüntüsünün 5. sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 19 B) 13 C) 7 D) ,, :, x, +,, :, x, +,, :, x,.. şeklinde ilerleyen bir örüntünün 103. adımındaki sembol aşağıdakilerden hangisidir? A) + B) C) : D) x 4. 48, 60, 72, 80, 96 sayı örüntüsünü bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 48 B) 60 C) 72 D) , 22, 333, 4444, şeklinde ilerleyen bir sayı örüntüsünün 10. sayısı kaç rakamdan oluşur? A) 10 B) 20 C) 24 D) 29 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5

6 Örüntü Oluşturma 6. Bir sayı örüntüsünün; 6. terimi: terimi: terimi: 82'dir. Buna göre, bu sayı örüntüsünün ilk terimi kaçtır? A) 5 B) 6 C) 16 D) Aşağıda verilenlerden hangisi herhangi bir kurala göre dizilmemiştir? A) 17, 13, 9, 5, 1 B) 27, 36, 45, 54, 63 C) 19, 20, 23, 27, 38 D) 21, 18, 15, 12, 9 8. Aşağıda bardaklarla oluşturulan şekil örüntüsüne göre, 20. adımda kullanılan bardak sayısı kaçtır? A) 39 B) 40 C) 41 D) , 40, 68, 96, şeklinde ilerleyen bir sayı örüntüsü aşağıdaki sayılardan hangisi ile devam eder? A) 120 B) 122 C) 124 D) K L Yukarıda verilen şekillerin içindeki sayılarla, karelerin köşelerindeki sayılar arasında bir ilişki vardır. Buna göre, K + L toplamı kaçtır? A) 28 B) 40 C) 52 D) 60 6 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

7 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Akıllı Test 4 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı ile birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? A) B) C) 726 D) A > olduğuna göre, A'nın alabileceği en küçük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 9084 B) 9083 C) 9082 D) K + L =187 ise, K sayısına 148 eklenip, L sayısından 38 çıkarılırsa yeni toplam kaç olur? A) 297 B) 373 C) 387 D) K Yanda verilen toplama işlemine göre; (K + L) M L M 1 7 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 7

8 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi K = L Yukarıdaki toplama işleminde K sayısı, 8521'den 188 fazladır. Buna göre, L sayısı kaçtır? A) 8709 B) 9000 C) D) A Yanda verilen toplama işlemlerine göre, A + B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? B A) B) C) D) Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu en fazladır? A) B) C) D) Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) , 4341, 6141, M, N Yanda sayı örüntüsü ve kuralı verilmiştir. Buna göre, M ve N harflerinin yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? A) B) C) D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

9 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Akıllı Test 5 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) doğal sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile birler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı arasındaki fark kaçtır? A) B) C) D) < A olduğuna göre, A nın alabileceği en küçük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 5359 B) 5360 C) 5361 D) K L = 610 ise, K sayısına 125 eklenip, L sayısından 98 çıkarılırsa yeni fark kaç olur? A) 637 B) 673 C) 748 D) K M L Yanda verilen çıkarma işlemine göre, (K + L) M işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 9

10 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 6. K 1258 = M = 1978 olduğuna göre, M K işleminin sonucu kaçtır. A) B) C) D) Yanda verilen çıkarma işlemlerine göre, A - B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A 5141 A) 4841 B) 4941 C) 5041 B D) Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür? A) B) C) D) Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) B = işlemine göre, B sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) 4 basamaklı bir sayıdır. B) Rakamların sayı değerleri toplamı 5'tir. C) Rakamların basamak değerleri toplamı 'tır. D) Birler bölüğünde 140 sayısı vardır. 10 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

11 Toplama ve Çıkarma İşlemi Problemleri Akıllı Test 6 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Tuğçe'nin 7898 lirası, Kerem'in 1556 lirası vardır. Buna göre, Tuğçe ile Kerem'in toplam kaç lirası vardır? A) 9454 B) 9304 C) 8705 D) Toplamları 925 olan iki sayıdan her birine 15 eklersek yeni toplam kaç olur? A) 940 B) 955 C) 970 D) Dört basamaklı en büyük çift doğal sayı ile beş basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? A) B) C) D) Sınavlara hazırlanan Dilara, hafta içi toplam 4896 soru çözmüştür. Dilara bir hafta da toplam 8756 soru çözdüğüne göre, hafta sonu kaç soru çözmüştür? A) 3860 B) 3760 C) 3660 D) Bir konsere 678 kız, kızlardan 1458 fazla erkek seyirci gelmiştir. Buna göre, bu konseri toplam kaç kişi izlemiştir? A) 2136 B) 2487 C) 2600 D) 2814 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 11

12 Toplama ve Çıkarma İşlemi Problemleri 6. Yavuz, elindeki cevizlerden 60 tanesini kardeşi Yusuf a verirse ceviz sayıları eşitleniyor. Buna göre, Yavuz un kardeşi Yusuf tan kaç tane fazla cevizi vardır? A) 60 B) 120 C) 180 D) A sayısı; B sayısından 1458 küçük, C sayısından 947 büyüktür. A sayısı 4147 olduğuna göre, bu üç sayının toplamı kaçtır? A) 5147 B) 8805 C) D) Rakamları farklı beş basamaklı en büyük doğal sayının onlar basamağı ile binler basamağı yer değiştiriyor. Buna göre, iki sayının farkı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1980 B) 990 C) 780 D) Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 7846 olduğuna göre, eksilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3923 B) 3900 C) 3823 D) Zeynep Hanım, emekli ikramiyesi olarak TL almıştır. Bu paranın TL si ile araba ve 5749 TL si ile de evine koltuk takımı almıştır. Buna göre, Zeynep Hanım ın geriye ne kadar parası kalmıştır? A) B) C) D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

13 Zihinden İşlemler Akıllı Test 7 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Aşağıda verilen sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış yuvarlanmıştır? A) B) C) D) Yandaki tablo içinde verilen doğal sayılar en yakın binliğe yuvarlanmıştır. Buna göre, bu yuvarlamalardan kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) 3 D) Yandaki tabloda verilen toplama işleminin sonucunun nasıl tahmin edildiği veriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her iki toplanan sayı en yakın binliğe yuvarlanmıştır. B) 1. toplanan sayı en yakın binliğe, 2. toplanan sayı en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. C) 1. toplanan sayı en yakın onluğa, 2. toplanan sayı en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. D) 1. toplanan sayı en yakın binliğe, 2. toplanan sayı en yakın onluğa yuvanlanmıştır. 4. En yakın binliğe yuvarlandığında 2000 olan en büyük doğal sayı ile en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 300 olan en küçük doğal sayının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1849 B) 2300 C) 2749 D) Fatih işleminin sonucunu; 1. toplananı en yakın binliğe, 2. toplananı ise en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin etmek istiyor. Buna göre, tahmini sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) 7000 B) 6800 C) 2749 D) 2848 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 13

14 Zihinden İşlemler 6. Zeynep, işleminin sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin etmek istiyor. Buna göre, tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? A) 82 B) 92 C) 102 D) = = 4500 Yanda tabloda verilen işlemler, aşağıda verilen hangi işlemin zihinden yapılmış halidir? = 4536 A) B) C) D) = ( ) + ( ) = = 570 Yanda tabloda verilen işlemler, aşağıda verilen hangi işlemin zihinden yapılmış halidir? A) B) C) D) Aşağıda verilen toplama işlemi tablosuna göre, ve sembollerinin yerine gelecek sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) Aşağıda verilen çıkarma işlemi tablosuna göre, ve sembollerinin yerine gelecek sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

15 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Akıllı Test 8 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. x Yanda verilen çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) x 18 = x 11 = x 79 = x 101 = 7474 Yandaki tabloda verilen çarpma işlemlerinin kaç tanesinin sonucu yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı ile 2 basamaklı en büyük doğal sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? A) 9900 B) 9966 C) D) x 561 çarpma işleminin sonucu kaç basamaklıdır? A) 7 B) 6 C) 5 D) x 120 çarpma işleminin sonucu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sayı değerleri toplamı 15'tir. B) Rakamlarının çarpımı 0'dır. C) Basamak değerleri toplamı 3960'dır. D) 5 basamaklıdır. Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 15

16 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi x 10 = x 100 = x 20 = x 40 = x 100 = Yanda verilen zihinden çarpma işlemlerinden kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) 3 D) x 69 < K ise, K'nin alabileceği en küçük doğal sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) x K L 2100 A) 1200 B) 1400 C) 1800 D) 2600 Yanda verilen çarpma işlemi tablosuna göre, K + L toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 9. 3 basamaklı bir doğal sayı ile 2 basamaklı bir doğal sayı çarpılıyor. Buna göre, çarpım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çarpım en az 5 basamaklıdır. B) Çarpım en fazla 5 basamaklıdır. C) Çarpım 3 basamaklı olabilir. D) Çarpım kesinlikle 4 basamaklıdır x 100 = = 2400 veya 48 2 = x 100 = 2400 Yanda verilen işlem aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 48 x 100 B) 48 x 50 C) 48 x 25 D) 24 x 5 16 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

17 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Problemleri Akıllı Test 9 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Bir çiftlikte, 48 tane inek ve 63 tane tavuk vardır. Buna göre, çiftlikte bulunan hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? A) 318 B) 222 C) 192 D) Tanesi 3 TL olan silgilerden 45 deste olan bir kırtasiyeci toplam kaç lira silgi parası ödemiştir? A) 450 B) 1350 C) 1620 D) Bir basket maçında Fenerbahçe; 33 tane 2 lik basket ve 21 tane 3 lük basket atmıştır. Buna göre, Fenerbahçe takımının maçta attığı toplam sayı kaçtır? A) 63 B) 66 C) 119 D) Aqua Park Fiyat Listesi 0 6 yaş: ücretsiz 7 12 yaş: 5 13 yaş ve üzeri: 20 Yanda aqua parka giriş için fiyat listesi verilmiştir. Aqua parka gün içinde 29 kişi 13 ve üzeri yaşta, 14 kişi 7-12 yaş arasında ve 9 kişi ise 0-6 yaş arasındaki kişiler gelmiştir. Buna göre, bir günde elde edilen toplam gelir ne kadardır? A) 790 B) 650 C) 580 D) Bir kumbarada 5 tane 20 TL'lik, 4 tane 10 TL'lik ve 7 Tane 5 TL'lik kağıt para vardır. Buna göre, kumbaradaki paranın toplam değeri kaç kuruştur? A) B) C) D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 17

18 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Problemleri 6. Bir otoparkta araba sayısı, motosiklet sayısının 4 katıdır. Otoparkta 28 tane motosiklet olduğuna göre, otoparkta bulunan toplam tekerlek sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 404 B) 504 C) 604 D) Yanda iç içe kareler verilmiştir. Büyük karenin çevresi, bir önceki karenin çevresinin 3 katıdır. En küçük karenin çevresi 12 cm ise, en büyük karenin çevresi kaç santimetredir? A) 324 B) 108 C) 60 D) Bir yük kamyonunun her sırasında 12 koli olmak üzere, toplam 19 sıra koli vardır. Buna göre, kamyonda bulunan koli sayısı kaçtır? A) 128 B) 218 C) 228 D) Yusuf'un 345 lirası vardır. Ali Kerem'in ise Yusuf'un parasının 3 katından 120 lira fazla parası vardır. Buna göre, Ali Kerem'in parası kaç liradır? A) 1035 B) 1100 C) 1155 D) doğal sayısında binler bölüğündeki sayıların sayı değerleri toplamı ile birler bölüğündeki sayıların basamak değerleri toplamının çarpımı kaçtır? A) 144 B) 154 C) 164 D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

19 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Akıllı Test 10 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü : 29 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 44 B) 34 C) 33 D) : 26 işleminde bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 25 C) 33 D) : 12 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 11 B) 100 C) 101 D) K Yanda verilen bölme işleminde K'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 778 B) 812 C) 980 D) K Yanda verilen bölme işleminde K'nin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 19

20 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi : 10 = : 1000 = : 10 = : 400 = : 300 = 8 Yanda verilen zihinden bölme işlemlerinden kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) 3 D) : 48 bölme işleminde, bölümün basamak sayısı kaçtır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 8. x 28 = 2828 şeklinde verilen çarpma işlemine göre, yerine gelecek sayı kaçtır? A) 11 B) 101 C) 111 D) Aşağıda verilen bölme işlemlerinden hangisinde bölümün değeri en küçüktür? A) 6300 : 210 B) 4500 : 15 C) : 240 D) 5200 : Aşağıda verilen bölme işlemlerinde; M'nin en küçük değeri için K'nin en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir? K M N 5 M 2 A) 70 B) 71 C) 72 D) 73 L 3 20 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

21 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Problemleri Akıllı Test 11 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Bir araba 1575 km'lik yolu 15 saatte gidiyor. Buna göre, arabanın bir saatteki ortalama hızı aşağıdakilerden hangisidir? A) 95 B) 105 C) 115 D) Müşerref Hanım, 648 liraya alacağı cep telefonunu aylık 24 liralık taksitlerle ödeyecektir. Buna göre, Müşerref Hanım borcunu kaç ayda ödeyecektir? A) 25 B) 26 C) 27 D) liraya alınan bir bilgisayarın ücretinin 280 TL'si peşin ödenmiştir. Geriye kalan miktar ise 9 taksitle ödenecektir. Buna göre, bir taksit tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) 125 B) 135 C) 145 D) K sayısının 6 katı, M sayısına eşittir. İki sayının toplamı 147 ise, M sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 126 B) 105 C) 84 D) düzine kalem 468 TL ise, bir kalemin fiyatı kaç liradır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 21

22 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Problemleri 6. Kalanlı bir bölme işleminde bölen 34, kalan 11 ve bölüm 20 ise, bölünen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 394 B) 474 C) 691 D) Toptancı Hüseyin Amca, 678 kg şekerin 328 kg'ını toptan olarak satmıştır. Geriye kalanı ise 5 kg'lık poşetlere koyarak satacaktır. Buna göre, Hüseyin Amca'ya kaç tane poşet gerekir? A) 70 B) 71 C) 72 D) litrelik meyve suları 3 litrelik şişelere konulup, her şişe 5 TL'den satılacaktır. Meyve sularının tamamı satıldığına göre, ne kadar gelir elde edilmiştir? A) 415 B) 1315 C) 1985 D) Mehmet Bey, her ay 48 TL ödeyerek 36 ayda bilgisayar borcunu ödemiştir. Mehmet Bey, eğer borcunu 36 ay yerine 48 ayda ödemiş olsaydı, Mehmet Bey'in ödeyeceği bir taksit tutarı ne kadar olurdu? A) 36 B) 38 C) 40 D) Bir okulun toplantı salonunda 12'şer kişilik koltuklar vardır. Toplantı salonuna gelen 485 kişiden kaç kişi ayakta kalır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 22 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

23 Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşleminde Tahminde Bulunma Akıllı Test 12 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü : 25 bölme işleminde bölümün basamak sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) : 24 bölme işleminde bölümün basamak sayısı K, 273 : 39 işleminde bölümün basamak sayısı L ise; K + L işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3 C) 4 D) : : : : 19 1 Yandaki tabloda, bölme işlemlerinde bölümlerin basamak sayıları verilmiştir. Buna göre, bu basamak sayılarından kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 4. Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölümlerin basamak sayıları verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 2160 : 45 3 B) 1232 : 11 2 C) 765 : 9 2 D) 1845 : = x 11 = x 11 = = 594 Yandaki tabloda bir çarpma işleminin zihinden yapılışının işlem basamakları verilmiştir. Buna göre bu işlem, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 50 x 11 B) 4 x 11 C) 54 x 11 D) 46 x 11 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 23

24 Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşleminde Tahminde Bulunma : 18 = 35 bölme işleminin sonucu, tahmin edilerek bulunmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bölünen sayı; en yakın yüzlüğe yuvarlanırken, bölen sayı en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. B) Bölünen sayı; en yakın onluğa yuvarlanırken, bölen sayı en yakın onluğa yuvarlanmıştır. C) Bölünen sayı; en yakın yüzlüğe yuvarlanırken, bölen sayı en yakın onluğa yuvarlanmıştır. D) Bölünen sayı; en yakın yüzlüğe yuvarlanırken, bölen sayı yuvarlanmamıştır : : : : Yanda verilen tabloda bölme işlemlerinin sonucu tahmin edilmiştir. Buna göre, tahmini sonuçlardan kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) x x x x Yanda verilen tabloda çarpma işlemlerinin sonucu tahmin edilmiştir. Buna göre, tahmini sonuçlardan kaç tanesi yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Yanda verilen bölme işleminin sonucu; bölünen sayı en yakın binliğe ve bölen sayı en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin ediliyor. Buna göre, tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) x Yanda verilen çarpma işleminin sonucu; 1. çarpım en yakın yüzlüğe ve 2. çarpım en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin ediliyor. Buna göre, tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? A) 3480 B) 9480 C) D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

25 Doğal Sayılarla Çarma ve Bölme İşlemi Uygulamaları Akıllı Test 13 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. x a 5 b c d e Yanda verilen çarpma işlemine göre, (b + c) + (d + e) a işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 6 x C) 5 D) L 81 Yanda verilen bölme işlemine göre, L sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 27 B) 28 C) 29 D) abc Yanda verilen bölme işlemine göre; a + b + c işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 14 B) 15 C) 16 D) x A = çarpma işlemine göre, A sayısının sayı değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 11 B) 12 C) 13 D) B = 27 bölme işlemine göre, B sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 48 B) 38 C) 28 D) 18 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 25

26 Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi Uygulamaları 6. Aşağıda verilen çarpma işlemlerindeki harflere karşılık gelen sayılardan hangisi en büyüktür? A) 28 x K = 980 B) 48 x L = 3408 C) 39 x M = 1833 D) 39 x N = L K Yanda verilen bölme işlemine göre, L nin alabileceği en büyük değer ile en küçük değerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 570 B) 575 C) 588 D) kişilik bir turist kafilesi 4 er kişilik odalarda kalacaklardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Toplam 11 odaya ihtiyaç vardır. B) Bir kişi daha olursa tüm odalarda 4 er kişi kalır. C) 11 tane dört kişilik ve 1 tane 2 kişilik odaya ihtiyaç vardır. D) Eğer odalarda 7 şer kişi kalsaydı 6 oda yeterliydi. 9. Sibel Hanım, 2 çocuğuna yaptığı 13 kurabiyeyi eşit olarak paylaştırmak istiyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Her ikisi de 6 şar tane tam ve 1 er tane yarım kurabiye alır. B) Kurabiye sayısı 1 fazla olsaydı her ikisi de 7 şer tane kurabiye alabilirdi. C) Sibel Hanım, kurabiyelerin 1 tanesini yerse, çocuklar 6 şar tane tam ve 1 er tane yarım kurabiye alabilirler. D) Eğer kurabiye sayısı 1 eksik olsaydı, her ikisi de 6 şar tane kurabiye alabilirdi AB. 6 Yanda verilen bölme işlemine göre, A + B toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

27 Doğal Sayı Problemleri Akıllı Test 14 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Cengiz, elindeki cevizleri 9 ar 9 ar saydığında 18 grup cevizin olduğunu ve 2 cevizin de arttığını görüyor. Buna göre, Cengiz elindeki cevizleri 4 er 4 er saydığında kaç grup cevizi olur? A) 40 B) 41 C) 42 D) silginin fiyatı 1 kalemin fiyatına eşittir. Bir silginin fiyatı 2 TL dir. 4 kalem ve 5 silgi alan bir kişi kaç lira öder? A) 40 B) 42 C) 44 D) Göksun bir giyim mağazasından 4 tane gömlek ve 3 tane etek almıştır. Bu eteğin fiyatı 1 gömleğin fiyatının 2 katıdır. Göksun, mağazadaki bu alışverişi için 1280 TL para harcadığına göre, bir gömleğin fiyatı kaç liradır? A) 126 B) 128 C) 130 D) Tanesi 108 TL olan kravattan 2 tane alan Ramazan, kravat yerine tanesi 12 TL olan çoraptan kaç tane alabilirdi? A) 18 B) 20 C) 21 D) Süleyman'ın misket sayısının 4 katı, Onur'un misket sayısının 5 katıdır. Süleyman'ın misket sayısı 200 olduğuna göre, Onur'un misket sayısı kaçtır? A) 160 B) 170 C) 180 D) 190 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 27

28 Doğal Sayı Problemleri 6. Tek satış 75 Kr Toptan Satış 50 Kr Bir simit fırınında günlük 1000 tane simit üretilmektedir. Gün içinde üretilen simitlerin 640 tanesi toptan, geri kalanı ise tek tek satılmıştır. Buna göre, bu simit fırınının günlük geliri ne kadardır? A) 575 B) 589 C) 590 D) Fatih'in parası Mehmet'in parasından 20 TL fazla, Mehmet'in parası Zeynep'in parasından 30 TL eksik ve Zeynep'in parası Nazife'nin parasının 2 katıdır. Nazife'nin parası 18 TL olduğuna göre, bu kişilerin paraları toplamı kaç liradır? A) 70 B) 79 C) 86 D) m uzunluğundaki bir sokağın sağ tarafına, 2 m aralıklarla ağaç dikilmiştir. Her ağacın arasına da 8 er tane kaldırım taşı konulmuştur. Buna göre, bu sokağın sağ tarafına kaç tane kaldırım taşı konulmuştur? A) 240 B) 248 C) 256 D) Bir maaş kuyruğunda Aslı baştan 23., Yağız ise sondan 34. dür. Bu maaş kuyruğunda Aslı ile Yağız'ın arasında 2 kişi vardır. Bu maaş kuyruğunda Aslı, Yağız'ın önünde olduğuna göre, kuyrukta bekleyen kişi sayısı kaçtır? A) 59 B) 58 C) 57 D) Sibel, Onur ve Feyza'nın yaşları toplamı 72'dir. Onur'un yaşı Feyza'nın yaşının 4 katından 3 fazladır. Feyza 7 yaşında olduğuna göre, Sibel kaç yaşındadır? A) 32 B) 33 C) 34 D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

29 Üslü Sayılar Akıllı Test 15 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Yirmi üçün küpü şeklinde okunan üslü sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 23 B) 23 2 C) 2 23 D) üslü sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) İki üssü yüz B) Yüzün küpü C) Yüzün karesi D) Onun karesi 3. 5 x 5 x 5 çarpımının üslü gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5 3 B) 3 5 C) 15 3 D) = = = = = 20 Yanda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) 3 D) üslü sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Seksen dokuzun karesi diye okunabilir. B) Seksen dokuz üssü iki diye okunabilir. C) 2 tane 89 un çarpımına eşittir. D) Değeri 198 dir. Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 29

30 Üslü Sayılar = K 8 2 = L Yanda verilen tablodaki K ve L sayıları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) K > L B) K < L C) K + L = 28 D) K = L = K 13 2 = L 6 2 = M 10 3 = N Yanda verilen tablodaki K, L, M ve N sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) K < L < M < N B) M < K < L < N C) N < L < K < M D) M < L < K < N Yanda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 28 B) 101 C) 127 D) Yanda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 990 B) 900 C) 20 D) < = < > 5 2 Yandaki karşılaştırmalardan kaç tanesi yanlıştır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 30 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

31 Parantezli İşlemler Akıllı Test 16 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. (384 : 4) 20 işleminin sonucu kaçtır? A) 86 B) 76 C) 66 D) (84 : 4) + 3 = 24 8 x ( ) = 16 5x (48 : 8) = : (100 : 100) = 24 Yanda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğru olarak bulunmuştur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3. (28 : 7) (4 x 7) (5 x 3) : (24 : 8) 65 + (87 77)... (23 x 5) 10 Yukarıda verilen işlemlerin sonuçları karşılaştırıldığında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken semboller aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) >, >, > B) <, >, > C) <, <, < D) <, <, > 4. (32 x 18) : K = 24 işlemine göre, K nin yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 24 B) 34 C) 36 D) , 8, 5 rakamlarını birer kez ve +,, x ve : sembollerini ise gerektiği kadar kullanarak aşağıda verilen sonuçlardan hangisini elde edebiliriz? A) 70 B) 33 C) 3 D) 1 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 31

32 Parantezli İşlemler 6. ( )... 5 = 15 işleminin doğru olması için boş bırakılan noktalı yerlere sırasıyla aşağıdaki sembollerden hangisi gelebilir? A) +, B) :, x C), : D) :, 7. 5 sayısını 4 kez ve dört işlemi gerektiği kadar kullanarak aşağıda verilen sayılardan hangisi elde edilemez? A) 1 B) 20 C) 24 D) Toptancı Hüseyin Amca 280 kg toz şekeri 4 er kilogram olacak şekilde paketleme yapmıştır. Bir paket toz şekeri 8 TL den satacaktır. Hüseyin Amca, 280 kg toz şekerin hepsini sattığına göre, ne kadar gelir elde eder? problemine uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (280 x 4) x 8 B) (280 8) x 4 C) 280 : (8 + 4) D) (280 : 4) x 8 9. Süleyman elindeki parayı günde 11 er lira harcayarak 9 günde bitiriyor. Eğer Süleyman günde 9 ar lira harcarsa parasının tamamını kaç günde bitirir? problemine uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (11 + 9) x 9 B) (11 x 9) : 9 C) 11 x (9 + 9) D) (9 x 9) : Aşağıda verilen sayılardan hangisi ile bir kez ve dört işlemi gerektiği kadar kullanmak şartıyla 60 sayısını elde edemeyiz? A) 5, 4, 3 B) 20, 4, 12 C) 15, 5, 2 D) 8, 2, Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

33 Zamanı Ölçme Akıllı Test 17 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. 1 gün 24 saattir. 1 saat 60 saniyedir. 1 yıl 12 aydır. Ocak 31 gündür. Temmuz 30 gündür. Yanda tabloda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) 3 D) saat = 240 dakika 3 dakika = 180 saniye 600 dakika = 10 saat 122 dakika = 2 saat 2 dakika 250 saniye = 5 dakika 10 saniye Yanda tabloda verilen dönüşümlerden kaç tanesi yanlıştır? A) 4 B) 3 C) 2 D) hafta 3 gün toplam kaç gün eder? A) 63 B) 64 C) 65 D) saat 58 dakika 1 saat 33 dakika Yanda verilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 10 saat 31 dakika B) 11 saat 1 dakika C) 11 saat 31 dakika D) 10 saat 41 dakika 5. 5 saat 40 dakika 4 saat 59 dakika Yanda verilen çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 saat 1 dakika B) 41 dakika C) 1 saat 59 dakika D) 58 dakika Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 33

34 Zamanı Ölçme yıl 8 ay 19 gün 1994 yıl 5 ay 20 gün Yanda verilen çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 7 yıl 2 ay 29 gün B) 6 yıl 3 ay 11 gün C) 7 yıl 3 ay 1 gün D) 6 yıl 11 ay 29 gün 7. Yanda verilen saat öğleden sonraki zamanı göstermektedir. Buna göre, 5 saat 41 dakika önce saat kaçtı? A) B) C) D) saat 300 saniye kaç dakikadır? A) 300 B) 302 C) 304 D) saniye = K dakika L saniye olduğuna göre, K + L toplamı kaçtır? A) 19 B) 18 C) 17 D) saniye dakika + 9 saat işleminin sonucu kaç saattir? A) 14 B) 13 C) 12 D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

35 Zamanı Ölçme Problemleri Akıllı Test 18 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Rabia Hanım, işe 08.15'te başlayıp, 17.50'de işten çıkmaktadır. Buna göre, Rabia Hanım bir günde ne kadar süre çalışmaktadır? A) 10 saat 5 dakika B) 9 saat 35 dakika C) 9 saat 55 dakika D) 10 saat 35 dakika 2. Denizli'den Ankara'ya giden Aysun'un yolculuğu toplam 448 dakika sürmüştür. Aysun'un Ankara'ya vardığında saat 17:45'i gösterdiğine göre, Aysun'un yolculuğa başladığı saat aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Bir yarışma programında 12 dakikalık iki bölüm ve 8 dakikalık bir dinlenme bölümü vardır. Yarışmaya saat te başlayan yarışmacı, yarışmayı saat kaçta bitirir? A) B) C) D) Bir dalgıç öğretmeni, dalgıçlık dersinde her 20 dakika için 12 TL ücret almaktadır. Derse te başlayıp, dersi 19.24'te bitiren bir dalgıç öğretmeni toplam ne kadar ders ücreti alır? A) 12 B) 24 C) 36 D) Saat te işe başlayan güvenlik görevlisi Veli, 8 saat 15 dakika çalışmıştır. Buna göre, Veli'nin işten çıktığı saat aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 35

36 Zamanı Ölçme Problemleri tarihinde yeni bir ütü alan Zeynep Hanım'ın, ütüden memnun kalmazsa 3 ay 10 gün içinde iade etme hakkı vardır. Buna göre, Zeynep Hanım'ın ütüyü iade edeceği en son tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) tarihinde ev alan Asım Bey, tarihinde evini satmıştır. Buna göre, Asım Bey bu aldığı eve ne kadar süre sahip olmuştur? A) 5 yıl 10 ay 13 gün B) 4 yıl 10 ay 13 gün C) 5 yıl 9 ay 13 gün D) 4 yıl 9 ay 13 gün yılında işe başlayan Aslı Hanım, 23 yıl 8 ay 15 gün sonra emekli olacaktır. Buna göre, Aslı Hanım'ın emekli olacağı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Bugünün tarihi ise, Mustafa Kemal Atatürk ne kadar süre önce vefat etmiştir? A) 74 yıl 8 ay B) 76 yıl 7 ay 5 gün C) 75 yıl 8 ay D) 63 yıl 8 ay 1 gün saat tarihinde uyuyan bir kişi 5 saat 41 dakika sonra uyanmıştır. Buna göre, bu kişinin uyandığı tarih ve saat aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

37 Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama Akıllı Test 19 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Üzerinde araştırma ve deney yapılacak gruba ne ad verilir? A) Seçen B) Anket C) Örneklem D) Küme 2. Bir okulun kantininde satılacak ürünleri belirlemek için bir araştırma yapılırken örneklemin aşağıdakilerden hangisi olması daha uygun olur? A) 3 - A sınıfından rastgele 5 kişi B) Öğretmenler arasından rastgele seçilen 5 kişi C) Temizlik personeli arasından rastgele seçilen 5 kişi D) Okulda bulunan her sınıftan, öğretmen gubundan ve temizlik personeli grubundan rastgele 5'er kişi seçilmesi 3. Günümüzde en sevilen spor dalını araştırmak isteyen bir kişi, stadyumda futbol maçını izleyen kişilere anket uygulamıştır. Buna göre, örneklem ve anket kurallarına göre yapılan hata aşağıdakilerden hangisidir? A) Herhangi bir hata yoktur. B) Uygulanan örneklem grubu hatalıdır. C) Araştırma konusu hatalıdır. D) Uygulanan araştırma yöntemi hatalıdır. 4. A mahallesi B mahallesi C mahallesi Yanda verilen veri toplama aracının adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sayı tablosu B) Çetele tablosu C) Sütun grafiği D) Çizgi grafiği Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 37

38 Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama Aşağıda verilen grafik, bir köyde son 4 yılda üretilen mercimek ve buğday miktarını göstermektedir. Miktar (ton) Mercimek Buğday Yıl 5, 6, 7, 8 ve 9. soruları yukarıda verilen grafiğe göre cevaplayınız. 5. Üretilen mercimek ve buğday miktarının aynı olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir? A) 2010 B) 2011 C) 2012 D) Üretilen buğday miktarının, üretilen mercimek miktarından fazla olduğu yıllar aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Üretilen mercimek miktarı ile üretilen buğday miktarının arasındaki farkın en fazla olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir? A) 2010 B) 2011 C) 2012 D) yılda üretilen toplam mercimek miktarı kaç tondur? A) 8 B) 10 C) 12 D) yılda üretilen toplam buğday miktarı kaç tondur? A) 14 B) 15 C) 16 D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

39 Şema ile Veri Düzenleme Akıllı Test 20 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Taşıtlar Kara Kamyon Hava Helikopter Deniz Vapur Minibüs Uçak Tekne Otobüs Jet Yelkenli 1, 2, 3, 4 ve 5. soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayınız. 1. Yukarıdaki tabloya göre, taşıtlar kaç gruba ayrılmıştır? A) 12 B) 4 C) 3 D) 2 2. Tekne hangi tür taşıta girmektedir? A) Kara B) Hava C) Deniz D) Hiçbiri 3. Tabloya göre, kara taşıtlarında kaç farklı taşıt vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 4. Aşağıdakilerden hangisi hava taşıtları grubuna girer? A) Uçak B) Vapur C) Otobüs D) Tekne 5. Aşağıdakilerden hangisi kara taşıtları grubuna girmez? A) Kamyon B) Jet C) Minibüs D) Otobüs Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 39

40 Şema ile Veri Düzenleme Bir şirkette bulanan kişilerin görev dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Genel Müdür 1. Genel Müdür Yardımcısı 2. Genel Müdür Yardımcısı 3. Genel Müdür Yardımcısı Pazarlama Müşteri Hizmetleri İhracat Reklam Muhasebe İthalat 6, 7, 8 9 ve 10. soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayınız. 6. Bu şirkette genel müdürün emrinde toplam kaç kişi çalışmaktadır? A) 3 B) 6 C) 9 D) Genel müdür, reklam bölümündeki bir kişiye bir iş vermesi için hangi genel müdür yardımcısına söyler? A) 1. B) 2. C) 3. D) Muhasebe bölümünde çalışan bir kişi kime karşı sorumludur? A) 2. Genel Müdür Yardımcısı B) 1. Genel Müdür Yardımcısı C) Müşteri Hizmetleri D) 3. Genel Müdür Yardımcısı 9. İthalat bölümünde çalışan bir kişi aşağıdaki kişilerden hangisinden emir alır? A) Pazarlama B) 3. Genel Müdür Yardımcısı C) İhracat D) 1. Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısına bağlı olan kişiler hangi bölümde çalışmaktadır? A) Pazarlama Reklam B) İhracat İthalat C) Muhasebe D) Müşteri Hizmetleri 40 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

41 Temel Geometrik Kavramlar ve Temel Çizimler Akıllı Test 21 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. AB A B C D [CD] Yanda verilen eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E F EF] G [HG H 2. AB ile gösterilen sembol için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) AB doğru parçasını göstermektedir. B) AB ışınını göstermektedir. C) AB doğru parçasının uzunluğunu göstermektedir. D) A ile B noktasını göstermektedir. 3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 2 noktadan sadece bir doğru geçer. B) Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. C) Doğrusal olan 5 noktadan 10 tane doğru geçer. D) Bir noktadan sınırsız doğru geçer. 4. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Doğru tek başına küçük harfle gösterilebilir. B) Noktalar küçük harfler gösterilir. C) Doğruyu isimlendirmek için en az 3 noktaya ihtiyaç vardır. D) Noktanın eni ve boyu vardır. E 5. A B C D F d Yanda verilen d doğrusu üzerinde bulunmayan noktalar hangileridir? A) A, B B) C, E C) E, F D) E, D Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 41

42 Temel Geometrik Kavramlar ve Temel Çizimler 6. A K L Yanda verilen doğru parçalarından hangileri eş doğru B C D E F parçalarıdır? A) [AB] ile [CD] B) [KL] ile [EF] C) [AB] ile [KL] D) [EF] ile [CD] 7. b d Yanda verilen doğrulardan hangileri paraleldir? a c A) a // b B) c // d C) b // c D) a // c 8. a c Yanda verilen doğrulardan hangileri dik kesişir? A) a ile b B) b ile d b d C) a ile c D) b ile c 9. L Yanda verilen K noktasının konumu, L noktasının konumuna göre nasıldır? K A) 10 birim batı, 3 birim kuzey B) 4 birim kuzey, 9 birim batı C) 10 birim batı, 4 birim güney D) 9 birim doğu, 3 birim doğu 42 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

43 Açılar Akıllı Test 22 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü : Doğru açı 103 : Geniş açı 89 : Dar açı 90 : Dik açı 179 : Doğru açı Yanda verilen eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 2. Yanda verilen dar açı ile geniş açının ölçüleri toplamı kaç derecedir? A) 180 B) 120 C) 105 D) , 128, 65 90, 79, 180 Yanda ölçüleri verilen açılardan kaç tanesi aynı tür açıdır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 4. Yanda verilen açılardan kaç tanesinin ölçüsü 90 dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 5. A B C Yanda verilen şekle göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? E D A)AéBD, doğru açıdır. B)EéBC, geniş açıdır. C)AéBE, dik açıdır. D)EéBA, geniş açıdır. Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 43

44 Açılar 6. A C Yanda verilen açının sembolle gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? B A) AéBC B) AéCB C) ëc D) BéCA 7. A E B D C Yanda verilen şekle göre, AéBD açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) 20 B) 40 C) 120 D) Ölçüleri doğal sayı olan en büyük dar açı ile en küçük geniş açının ölçüleri toplamı kaç derecedir? A) 180 B) 150 C) 91 D) Yanda verilen açıyı, dik açı yapmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) 2 nolu kol, 35 sağa doğru açılmalıdır. 1 B) 2 nolu kol, 30 sağa doğru açılmalıdır. C) 2 nolu kol, 45 sağa doğru açılmalıdır. D) 2 nolu kol, 60 sağa doğru açılmalıdır. 10. A B M Yanda verilen [BA bir dar açının koludur. Buna göre, diğer kolu hangi noktadan geçmelidir? N K L A) K B) L C) M D) N 44 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

45 Çokgenlerin Dünyası Akıllı Test 23 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Bir çokgen çizilebilmesi için en az kaç kenara ihtiyaç vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2. Yukarıda noktalı kağıda çizilen çokgenlerden kaç tanesi dörtgendir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3. Yanda verilen 12 eş çubuğun tamamını kullanmak şartıyla aşağıda verilen çokgenlerden hangisi elde edilemez? A) Eşkenar üçgen B) Kare C) Dikdörtgen D) On üçgen 4. B C Yanda verilen dörtgende [BD] ve [CD] sırasıyla aşağıdakilerden hangisini A D temsil etmektedir? A) Kenar köşegen B) Köşe kenar C) Kenar köşe D) Köşegen kenar 5. Kenar sayısı 6 olan bir çokgen için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 6 köşesi vardır. B) 6 iç açısı vardır. C) 6 kenarı vardır. D) 6 köşegeni vardır. Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 45

46 Çokgenlerin Dünyası 6. E D C Yandaki şekilde, ABCDE beşgeninin köşegenleri çizilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu köşegenlerden biri değildir? A) [BD] B) [EC] C) [AE] D) [BE] A B 7. Aşağıdakilerden hangisi çokgenler için doğrudur? A) Bütün kenar uzunlukları eşittir. B) Bütün iç açılarının ölçüleri eşittir. C) Bütün köşegen uzunlukları eşittir. D) Köşe sayısı ile kenar sayısı eşittir. 8. Aşağıdakilerden hangisi çokgen belirtir? A) B) C) D) 9. Yanda verilen çokgen için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 7 köşesi vardır. B) 7 kenarı vardır. C) 10 tane köşegeni vardır. D) Yedigen olarak isimlendirilir. 10. Yanda verilen dörtgen kesik çizgi ile belirtilen yerlerden kesiliyor. Buna göre, kalan çokgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Beşgen B) Altıgen C) Yedigen D) Sekizgen 46 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

47 Üçgenleri Sınıflandıralım Akıllı Test 24 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Yanda izometrik kağıda çizilen üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) İkizkenar üçgen B) Çeşitkenar üçgen C) Geniş açılı üçgen D) Eşkenar üçgen 2. Yukarıda izometrik kağıda çizilen üçgenlerden kaç tanesi açılarına göre dar açılı, kenarlarına göre eşkenar üçgendir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3. İç açıları ölçüsü 35, 55 ve 90 olan üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dar açılı üçgen B) Dik açılı üçgen C) Geniş açılı üçgen D) İkizkenar üçgen 4. A Yanda verilen noktalı kağıda, ABC ikizkenar dik üçgeni çizilecektir. Buna göre, C köşesi hangi noktada olmalıdır? B L K M N A) K B) L C) M D) N Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 47

48 Üçgenleri Sınıflandıralım 5. K L M Yanda verilen şekle göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) KÿNM, dik açılı üçgendir. B) LÿMN, çeşitkenar üçgendir. C) KÿLN, dar açılı üçgendir. D) KÿNM, ikizkenar üçgendir. N 6. Kenar uzunlukları 6 cm, 6 cm, 5 cm olan bir üçgen için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Geniş açılı üçgen B) Dar açılı üçgen C) İkizkenar üçgen D) Dik açılı üçgen 7. D C Yanda verilen ABCD dikdörtgeninde [BD] köşegeni çizildiğinde oluşan üçgenlerden birinin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çeşitkenar - geniş açılı üçgen A B B) İkizkenar - dar açılı üçgen C) Çeşitkenar - dik açılı üçgen D) Eşkenar - dar açılı üçgen 8. Yanda verilen üçgen için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 2 tane geniş açısı vardır. B) 3 tane köşegeni vardır. C) Hem geniş açılı hem de çeşitkenar üçgendir. D) Hem geniş açılı hem de ikizkenar üçgendir. 9. Aşağıda verilen üçgen çeşitlerinden hangisi çizilemez? A) İkizkenar dik açılı üçgen B) Çeşitkenar dar açılı üçgen C) Dik açılı eşkenar üçgen D) Geniş açılı ikizkenar üçgen 48 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

49 Kesir Kavramı ve Birim Kesir Akıllı Test 25 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Yanda verilen şeklin boyalı kısmına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 6 B) 2 6 C) 6 2 D) Yanda verilen şeklin boyalı kısmına karışık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? 3 A) 2 B) 3 3 C) 2 D) Yanda verilen şeklin boyalı kısmına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 1 14 C) 14 5 D) Yanda verilen şeklin boyalı kısmına karşılık gelen kesrin, birim kesri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 14 B) 1 10 C) 1 7 D) Yanda verilen şeklin boyalı kısmına karşılık gelen kesrin, birim kesri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 1 C) 1 D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 49

50 Kesir Kavramı ve Birim Kesir kesrinin içinde kaç tane birim kesir vardır? 2 A) 3 B) 5 C) 15 D) Yanda tabloda verilen kesirlerden kaç tanesi birim kesri gösterir? A) 6 B) 5 C) 4 D) Yusuf ve kardeşi Fatih, acıktıkları için 2 orta boy pizza siparişi vermişlerdir. Pizzaları 8 er eş parçaya bölüp, Yusuf 6 parçasını ve Fatih 4 parçasını yemiştir. Buna göre, bu pizzaları modelleyerek kesirlerle ifade edecek olursak, bu modellemelerin birim kesri aşağıdakilerden hangisi olur? A) 1 B) 1 C) 1 D) k = m = n = p = 15 2 Yanda tabloda verilen birim kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? A) p > m > n > k B) k > n > p > m C) n > k > m > p D) p > k > m > n A) 1 10 B) 1 9 Yanda sayı doğrusunda okla gösterilen kesrin birim kesri aşağıdakilerden hangisidir? C) 7 D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

51 Kesir Çeşitleri Akıllı Test 26 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Yanda verilen şeklin boyalı kısmına A) B) 15 4 karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? C) D) Yanda verilen şeklin boyalı kısmına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 2 B) C) D) = 2, = =, 4 = Yanda tabloda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) ,,,, Yanda tabloda verilen kesirlerden kaç tanesi bileşik kesirdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) b = a olduğuna göre, (a + c) b işleminin sonucu kaçtır? c A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 51

52 Kesir Çeşitleri =, 5 = =, 2 = Yanda tabloda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) <, 5 > >, 2 > <, 10 > Yanda tabloda verilen karşılaştırmalardan kaç tanesi yanlıştır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 8. K 21 basit kesir, 17 L bileşik kesir ve T 2 bütüne eşittir. 5 Buna göre, K ve L'nin en büyük doğal sayı değerleri için (K + L) T işleminin sonucu kaçtır? A) 27 B) 26 C) 25 D) < M ve > N ise, M nin alabileceği en küçük doğal sayı 9 3 değeri ile N nin alabileceği en büyük doğal sayı değerinin çarpımı kaçtır? A) 45 B) 40 C) 35 D) b a tam sayılı kesrini bileşik kesre çevirmek için aşağıdakilerden c hangisi yapılmalıdır? A) b ile c çarpılıp a ile toplanır paya yazılır, paydaya ise c yazılır. B) a ile c çarpılıp b ile toplanır paydaya yazılır, paya ise b yazılır. C) a ile c çarpılıp b ile toplanır paya yazılır, paydaya ise c yazılır. D) a ile b çarpılıp c ile toplanır paya yazılır, paydaya ise c yazılır. 52 Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

53 Denk Kesirler Akıllı Test 27 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Yanda verilen şeklin boyalı kısımlarını ifade eden kesir, aşağıdakilerden hangisine denktir? A) 3 4 B) 8 6 C) 1 2 D) ile 54 kesirleri denk kesirler olduğuna göre, K nin değeri 4 K aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 12 C) 16 D) kesrinin 6 ile genişletilmiş hali K L, 12 kesrinin en sade hali 16 M ise, (K + L) (M + N) işleminin sonucu kaçtır? N A) 41 B) 40 C) 38 D) ile ile ile ile 3 4 Yanda tabloda verilen kesirlerden kaç tanesi denk kesirlerdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 5. Yanda verilen şeklin boyalı kısımları ifade eden kesir, aşağıda verilen şekillerden hangisinin boyalı kısımlarının ifade ettiği kesir ile denk değildir? A) B) C) D) Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 53

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) 378 124 704 doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç yüz yetmiş sekiz milyon yüz yirmi

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI

MATEMATUS 5. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI MATEMATUS. SINIF ALIŞTIRMA VE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI UYGULUYORUM SAYFA - Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.. On altı milyon iki yüz yetmiş üç bin yüz kırk beş. Seksen üç milyon

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013 -) şağıdaki şekillerde çokgen olanları belirleyerek çokgen olan şekillerin isimlerini yazınız.......... -) Eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.....

Detaylı

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır? 5. Sınıf Matematik 0 MİLYONLAR. 5. sayısının binler bölüğünü oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 7 0 2 8 sayısındaki rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? 0 00

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011 1) ÖĞRETMEN Kendisiyle çarpımı ve kendisiyle toplamı eģit olan sayma sayısı kaçtır? Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıģtır? 3) Bir sınıftaki öğrencilerin ü kızdır. Erkeklerin sayısı 22 olduğuna

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar Akıllı Ödev Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on altı Dokuz

Detaylı

TEST - 1 HATIRLAYALIM

TEST - 1 HATIRLAYALIM . SINIF MATEMATİK KONU TESTİ Ú Sayı ve Şekil Örüntüleri Adım: Soyadım: Sınıfım: Numaram: Ú ir şekil örüntüsünü incelerken şunlara dikkat edelim:. irbirini takip eden şekiller arasındaki değişiklikler belirlenir..

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 1. Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası yedi eşit parçaya ayrıldığına göre T noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? 2. Yukarıdaki boyalı

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Sıcaklık sıfırın altında 4 derece kâr +50. Deniz seviyesinin 9 metre üstünde gider Milattan önce 325 yılı -325

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Sıcaklık sıfırın altında 4 derece kâr +50. Deniz seviyesinin 9 metre üstünde gider Milattan önce 325 yılı -325 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM., +, 0,, +, +,, 9, +000, Yukarıda verilen tam sayılardan tablolara uygun olanları seçerek yazınız. Negatif Tam Sayılar Pozitif Tam Sayılar + 9 + + +000. Aşağıdaki

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

AD : SOYAD : NO : 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖKDERE ORTAOKULU 6/A SINIFI MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI PUAN 1) 2,4 x 0,8 işleminin sonucu kaçtır? A) 19,2 B) 1,92 C)

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI 1) 6-11-16-21-26-... Yandaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden A)Terim=5.(Adım sayısı)+1 C)Terim=2.(Adım sayısı)+1 B)Terim=Adım sayısı+5 D)Terim=6.Adım sayısı 2) "üç yüz üç milyon otuz üç bin üç" verilen

Detaylı

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir.

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir. Milyonlar Ders 01 Milyonlar Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere basamak denir. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir sayının rakamlarının ken,di değerine sayı

Detaylı

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. 2415 SORU 2: ölme işlemlerini yapınız. SORU 3: şağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: şağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 5: şağıdaki boşlukları doldurunuz.

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5 MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ matematikten korkmuyorum. matematik dersinde eğleniyorum. matematiği çok seviyorum. az yazarak çok soru çözüyorum. matematiği ezberlemiyorum.

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ Ar tık Matematikte Ustalaşma Zamanı! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik

Detaylı

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI aksiyom.com 5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI. 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI. Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır

18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI. 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI. Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır 18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır 3 yanlış bir doğruyu götürmektedir ÖDÜL İÇİN 1) En az 15 soruyu

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ 4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ Adı-Soyadı: No:. 1-) 456 sayısının 6 katının 3028 fazlası kaç eder? 2-) Bir inek günde 29 litre süt veriyorsa bir ayda kaç litre süt verir? 3-) Bir kümeste 786 tavuk,

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. sınıf Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/2 Sk. No: 7 Buca-İZMİR Tel:.232.442-442 3 3 Faks: 442. Sınıf Matematik Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır.

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. MATEMATİK TESTİ Soru 1. ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. Ege nin sözünü ettiği sayıda B nin değeri 5 azalırken D nin değeri 3 artıyor. Buna göre değerinde nasıl bir değişiklik olur? A) 4970 artar

Detaylı

2. ÜNİTE Veri...79 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...87 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...89 Konu Değerlendirme Testi - 1...91 3. ÜNİTE Temel Geometrik Kavramlar...95 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...105

Detaylı

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU Doğal sayıların okunuşunu ve yazılışını kolaylaştırmak için basamaklar sağdan sola üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük adı verilir. Bu bölükler birler, binler,

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

S I N I F. Ekspres. AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELi

S I N I F. Ekspres. AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELi 5. S I N I F Ekspres AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELi PLATON MATEMATİK ORTAOKUL MATEMATİK SERİSİ 5-2 5. SINIF MATEMATİK EKSPRES SORU BANKASI Bu kitabın her türlü yayın hakkı Platon Matematik e aittir. Herhangi

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak MATEMATİK SORULARI ) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) b) 6 c) 9 d) 60 2) 2 sayısında rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? a) 00 b)2 c)000 d)00000 ) 208 sayısının

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 5.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 5 Nisan 990 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,0703.(0,3 0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,00703 B) 0,0703 C) 0,703 D) 0,0703 E) 0,00703 Çözüm 0,0703.(0,3 0,) 0,0703.0, 0,00703.

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR 1. 4. TEST 1 Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 2. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane

Detaylı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı K tapçık Türü: YEŞMTY 3 1. Bu k tapçıkta toplam 30 test sorusu bulunmaktadır. 2. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecekt r. 3. Sınav

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 2416 Yukarıdaki televizyonunun fiyatının okunuşu aşağıdakilerden A. İki dört bir altı B. İki bin dört on altı

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Milyonlar Sayı ve Şekil Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler,

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, sunu ISBN: 978-605-2304-03-7 Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, Yazar Ahmet SAĞDIÇ Sinan SARITAŞ Redaksiyon Mustafa ÇELİK Şeyma Cıdır ÇELİK Dizgi Tasarım Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Grafik

Detaylı

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular 3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 5 Yeni Öğretim Programına Uygun KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Üç Basamaklı Doğal Sayılar . SINIF Üç Basamaklı Doğal Sayılar TEST-1 1. Yandaki onluk taban bloklarıyla modellenmiş sayı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 4 0 4 4 4 4 40. Yüzlük Onluk Birlik 1 yüzlük 0 onluk

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 Öğretim Yılı İlköğretim 4. ve 5. Sınıfların Matematik Alanı SBS-1, SBS-2 ve KGS Sınavlarına

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 3. SINIF Soru 1 73 25 = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) :, + B) +, - C) -, + D) -, X : - E), Soru 2 Yandaki şekilde soru

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 26-30 19-23 EYLÜL-EKİM 12-16 0-09 28-02 201-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE: Doğal Sayılar--Zaman Ölçü Birimleri ve Problem Çözme.1.1.1.

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

5. SINIF A)8 B)8,1 C)8,2 D)8,3 E)8,4

5. SINIF A)8 B)8,1 C)8,2 D)8,3 E)8,4 5. SINIF Soru 1 9, 0, 7, 4 rakamları kullanılarak elde edilen, rakamları birbirinden farklı dört basamaklı, en büyük çift doğal sayı ile en küçük çift doğal sayının farkı kaçtır? A)4950 B)4560 C)4260 D)4205

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. 6. SINIF MATEMATİK.ÜNİTE 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. a. 5 2 = 0,4 4 c. = 1,72 25 b. 40 1 = 0,025 1 d. = 0,026 500 2. Aşağıdaki kesirleri bölme işlemi yaparak ondalık gösterim

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI EKİM ÜNİTE EYLÜL AY ÜNİTE HAFTA TARİH SA AT ÖĞRENME ALANI 0-0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 000 ORTAOKULU MATEMATİK.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN.ÜNİTE ALTÖĞRENME KAZANIMLAR ALANI AÇIKLAMALAR.hafta

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 0,04 25 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 10 B) 20 C) 25 D) 40 E) 60 Çözüm

Detaylı

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92 5. SINIF KULA ARDICI VE SINAVLARA HAZIRLIK Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi TEST-10 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi "onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme" yöntemi ile yapılmıştır? A) 46

Detaylı

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 1. Yukarıda 11 eşit bölmeli bükülebilen bir cetvel mevcuttur. Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 2.

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ MATEMATİK ETKİNLİKLERİ Biliyor musunuz? Pandalar günlük besin ihtiyaçlarının yüzde 99 ını bambudan karşılarlar. Dünya daki her panda Çin e aittir. Panda araştırmacıları araştırmalarını yaparken panda kostümü

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI 5.SINIF 1. SEVĠYE TESPĠT VE BURS SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 09/01/ OTURUM SORU KĠTAPÇIĞI MATEMATĠK - ĠNGĠLĠZCE

ÖĞRETĠM YILI 5.SINIF 1. SEVĠYE TESPĠT VE BURS SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 09/01/ OTURUM SORU KĠTAPÇIĞI MATEMATĠK - ĠNGĠLĠZCE Kitapçığı 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI 5.SINIF 1. SEVĠYE TESPĠT VE BURS SIRALAMA SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih: 09/01/2015 Süre: 90dk 2.OTURUM SORU KĠTAPÇIĞI MATEMATĠK - ĠNGĠLĠZCE GENEL AÇIKLAMA

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ?? Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayıları Okuma ve Yazma Basamak Adı ve Basamak Değeri Ritmik Saymalar Sayı Örüntüleri Doğal Sayıları Karşılaştırma Doğal

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE Ay Ders Saati E Y L Ü L 9.09.06/.09.06 6.09.06/0.09.06 Doğal Sayılar Doğal Sayılar Terimler: Basamak,

Detaylı

SINAV İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

SINAV İLE İLGİLİ AÇIKLAMA SINAV İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Sınav 25 adet çoktan seçmeli tek doğru cevaplı test sorusundan oluşmaktadır. 2. Sınav süresi 40 dakikadır. 3. Boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılan sorular herhangi bir

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı