Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir."

Transkript

1 Doç. Dr. İhsan KAYA Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Giriş-Kalite Nedir? Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir. Kalite, ancak malın fonksiyonuna yani hizmet ettiği amaca göre bir anlam taşıdığı söylenebilir. Dolayısı ile kaliteyi çok genel olarak amaca uygunluk derecesi şeklinde tanımlamak mümkündür. Burada amaç mamulü kullanacak olan kişinin ihtiyacına ve ödeme olanaklarına göre belirlenir. 2 1

2 Giriş-Kalite nedir? Amerikan Kalite Kontrol Topluluğu (ASQC) kaliteyi; her insana göre ayrı bir tanımı olan sübjektif bir terim olarak tanımlar. Teknik kullanımlarda ise kalitenin iki anlamı olabilir. Bunlardan birincisi, mevcut yada istenilen ihtiyaçları karşılayabilen ürün ya da servisin karakteristikleri; ikincisi ise, noksanlığı bulunmayan ürün yada servistir. 3 Giriş-Kalite Nedir? Dr. Edwards Deming kaliteyi, hatasız sistemler olarak tanımlar. Dr. Deming, Krizden Çıkış isimli kitabında kalite çalışmalarının, müşterilerinin şu an veya gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yürütülmesi gerektiğini söyler. Ayrıca müşterilerin gelecekteki gereksinimlerini kendilerinin belirleyemediğini, ancak bunun onlar için yapıldığını belirtmektedir. Başka bir ifadeyle müşteriler, ürünü alana kadar ne istediklerini tam olarak bilmiyorlar. Ancak ondan sonra istedikleri bazı şeyleri tam olarak anlayabiliyorlar. 4 2

3 Giriş-Kalite Nedir? Dr. J. M Juran kaliteyi, kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşım olduğunu belirtmiştir. Diğer bir tanımında ise kalitenin kullanıma uygunluk olduğunu belirtmiştir. Japon Sanayi Standartları Komitesi (JIS) kaliteyi; ürün yada hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemi olarak tanımlamıştır. Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılayabilme kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. 5 Giriş-Kalite Nedir? Kalite gereksinimlere uygunluktur P. Crosby Kalite, bir ürün veya hizmetin tatmini sağlaması için taşıması gereken özelliklerinin ve karakteristiklerinin tümüdür. (ISO) Kalite kontrol ise, tedarikçiler, üretim süreci ve müşteriler için yapılan kalite faaliyetlerinin tümüdür. Kalite bir ürün veya hizmetin kullanımında uygunluğunu belirleyen özelliklerinin toplamıdır. 6 3

4 Giriş-Kalitenin Tarihsel Gelişimi Kalite, kavram olarak 1900 lü yıllarda ortaya çıksa da, kalitenin varlığı insanlık tarihi kadar eskidir. M.Ö 2150 yılında Hamurabi yasalarıyla ilgili olan yaptırımlar buna delil olarak gösterilebilir. Hamurabi yasalarında; Bir inşaat ustasının inşa ettiği bir ev, ustanın yetersizliği ve işini gereği gibi yapmaması nedeniyle yıkılarak ev sahibinin ölümüne yol açarsa o usta öldürülecektir. yer alan bu cümle kalitenin öneminin o dönemlerde bile göz ardı edilmediğini göstermektedir. Ayrıca 13. yy da Osmanlı da yer alan Çıraklık ve Esnaflık Loncaları da kalitenin geçmişi hakkında bir örnek teşkil eder. 7 Eğer bir mütehadin sağlam yapmadığı bir binanın çökmesi sonucunda bina sahibi hayatını kaybederse, müteahhit olum cezasına çarptırılır; eğer bina sahibinin oğlu hayatını kaybetmişse, müteahhidin oğlu olum cezasına çarptırılır; eğer bina sahibinin kölesi hayatını kaybetmişse, müteahhit aynı değerde bir köleyi bina sahibine verir. Eğer müteahhidin sağlam yaptığı bir binanın çökmesi sonucunda bina sahibinin malları hasar görmüşse, müteahhit binayı yeniden yapacağı gibi, bina sahibinin tüm zarar ve ziyanını da karşılayacaktır. Bir binanın inşaat kurallarına uyulmadan yapılan bir duvarı yıkılırsa, müteahhit tüm masrafları kendisine ait olmak üzere o duvarı sağlamlaştırmak zorundadır. HAMMURABI BABIL KRALI (M.O. 2000) 8 4

5 Giriş-Kalitenin Tarihsel Gelişimi Kalitenin tarihsel gelişiminde 1900 lü yılların etkin bir rol oynamasının en büyük nedeni yaşanan dünya savaşlarıdır. Bu dönemlerde eldeki kısıtlı kaynakların etkin bir şekilde kullanılması için yapılan çalışmalar kalite konusunda hızlı bir ilerleme kaydedilmesine yol açmıştır. Kalite, insanlık tarihi boyunca benimsenmiş ve bu doğrultuda bir çok çalışma yapılmıştır. Kalitenin tarihsel gelişimini hızlandıran önemli çalışmalar Tablo 1.1 de ayrıntılı olarak verilmiştir. 9 Tarih Gerçekleştirilen Faaliyet Kalite, daha çok zanaatkarların kişisel çabalarıyla belirleniyordu Frederick W. Taylor isleri daha küçük ve daha kolay yapılabilir parçalara ayırarak, daha komplike ürünlerin ve proseslerin uygulanmasında ilk uygulamayı yapmıştır. Daha sonra Gilbreth ve Gantt katkıda bulunmuşlardır. Ana hedef üretkenliği arttırmaktır Henry Ford -montaj fabrikası- üretkenlik ve kaliteyi geliştirmek için daha rafine çalışma metotları uygulamıştır. Hatasız montaj, kendini kontrol ve proses muayenesi kavramlarını geliştirmiştir İlk standartlar laboratuvarları Büyük Britanya da kuruldu AT&T sistematik muayeneye ve de ürünlerle, malzemelerin testlerine başladı W. S. Gosset; Guiness Biralarındaki çalışmasında t-dağılımını tanıttı. 10 5

6 1919 Teknik Muayene Kurumu İngiltere de kuruldu. Bu kurum daha sonra "Kalite Güvence Enstitüsü" oldu. 1920ler AT&T Bell laboratuvarları kaliteyi, muayene, testleri ve de ürün güvenilirliğini vurgulamak için kalite departmanlarını kurdu. B.P. Dudding İngiltere de General Elektrik te; elektrik ampullerinin kalite kontrolü için istatistiksel metotları kullandı R.A. Fisher deneysel tasarım ve tarım bilimi uygulamaları üzerine bir seri temel yazılar yayınlamıştır. W.A. Shewhart, The Bell System and Western Electric de kontrol diyagramları kavramını tanıtmış ve İstatistiksel Kalite Kontrol e giriş yapmıştır Juran, mühendis olarak mezun olup, Western Electric Hawtrone çalışmalarına katıldı. Deming, Bell Laboratuarlarında Shewhart'dan kontrol diyagramı kavramını öğreniyor. Kabul edilir örnekleme metodolojisi, H. F. Dodge ve H.C. Romig tarafından Bell laboratuarlarında geliştirilmiş ve hassaslaştırılmıştır W.A. Shewhart İmalat ürünlerinin kalitesinin ekonomik kontrolü nu üretim ve kontrol diyagramları metotlarında istatistiksel metotların kullanımı taslağını çizerek yayınladı. W.A. Shewhart Londra Üniversitesinde üretim ve kontrol diyagramlarında istatistiksel metotlar eğitimi verdi. İngiliz tekstil ve ağaç endüstrisi ve Alman kimya endüstrisi ürün/proses geliştirme için deneysel tasarımı kullanmaya başladı. Kraliyet istatistik kurumu Endüstriyel ve Zirai Araştırma Bölümünü nü kurdu. 12 6

7 W.E. Deming; Shewart i Amerika Zirai bölümüne kontrol diyagramları üzerine seminerler vermesi için davet etti. Amerika savaş departmanı proses bilgilerini analizde kontrol diyagramlarının kullanımı için bir rehber yayınladı. Bell laboratuarları, Amerika ordusu için askeri standart örnekleme planı geliştirdi. Büyük Britanya da istatistiksel metotlar ve kalite kontrol üzerine tedarik ve danışmanlık bakanlığı kuruldu. "Endüstriyel Kalite Kontrol" dergisi yayınlanmaya başladı Feigenbaum, GE de Jet motorlarının kalitesi üzerine çalışmaya başladı. Burada "Toplam Kalite Kontrolü" yaklaşımını geliştirdi. "Kalitesizlik Maliyeti" kavramını oluşturdu Farklı kalite kurumlarının birleşmesiyle Amerikan kalite kontrol kurumu (American Society for Quality Control-ASQC) kuruldu.!!!(kurum şimdi sadece ASQ)!!! Deming, Japonya daki yeniden yapılanmaya yardım etmek üzere Japonya ya davet edildi Japon mühendisler ve bilim adamları (JUSE) sendikası kuruldu Deming Japon endüstrisinde istatistiksel kalite kontrol seminerleri vermek üzere davet edildi. International Organization for Standardization (ISO) İsviçre de kuruldu G. Taguchi deneysel tasarım çalışmalarına başladı Deming Japonların endüstriyel yöneticilerini eğitmeye başladı ve Japon düşüncesinde istatistiksel kalite kontrol metodu yaygın olmaya başladı K. Ishikawa sebep ve sonuç diyagramlarını tanıttı. 14 7

8 1950 ler Eugene Grant ve A.J. Duncan tarafından istatistiksel kalite kontrolda klasik testler meydana çıkarıldı. A.V. Feigenbaum Toplam kalite kontrol adlı kitabının ilk baskısını yayınladı. JUSE ürün kontrolü ve kalite metodolojisinde başarılı olanlara verilmek üzere Deming Ödülünü çıkardı G.E.P Box ve K.B. Wilson proses optimizasyonu için deneysel tasarımın kullanımı hakkında temel bir çalışma yayınladı. Bundan sonra uygulamalar kimya endüstrisinde düzenli olarak gelişti Joseph M. Juran bazı kalite geliştirme ve yönetimi eğitimleri vermek için Japonya ya davet edildi. İngiliz İstatistikçiler, Kümülatif toplam kontrol diyagramlarını tanıttılar J.M. Juran ve F.M. Gryna nin "Kalite Kontrol El Kitabı" ilk defa yayınladı. 15 S. Robert, Üstel ağırlıklandırılmış hareketli ortalama kontrol diyagramlarını tanıttı Amerika nın insanlı uzay uçuşları programı endüstriyi güvenilir ürünlere olan ihtiyaç hakkında bilgilendiriyor ve bundan sonra güvenilirlik mühendisliği gelişiyor G.E.P Box ve J.S. Hunter; 2k-p faktöryel dizaynı üzerine temel bir yazı yazdılar Japonya da K. Ishikawa tarafından toplam kalite çemberleri kavramı tanıtıldı lar 1965 Kalite ve verimlilik uluslararası konseyi Büyük Britanya da İngiliz verimlilik konseyinin bir bölümü olarak kuruldu. İstatistiksel kalite kontrol kursları Endüstri mühendisliği akademik programlarında yaygın olmaya başladı. Taguchi, istatistik kalite kontrolü çalışmaları nedeniyle Deming ödülünü kazandı. Bu ödülü çeşitli nedenlerle üç defa daha kazandı. Sıfır hata programları belirli Amerika endüstrilerinde tanıtıldı. Crosby, ABD de ilk olarak "Kaliteden Sorumlu Başkan Yardımcısı" olarak ITT (International Telephone and Telegram) de göreve başladı 16 8

9 ler Endüstriyel Kalite Kontrolü dergisinin yayınlanması durdu yerine Kalite prosesi ve Kalite teknolojisi dergisi çıkarıldı (Editorü Dr. L.S. Nelson ). Büyük Britanya da NCQP ve Kalite Güvence Enstitüsü birleşerek İngiliz Kalite Kurumu oldu. Deneysel tasarım üzerine kitaplar, mühendisler ve bilim adamları doğrultusunda çalışmalar arttı. Kuzey Amerika da Kalite Çemberleri ile ilgilenilmeye başlanıldı- Toplam Kalite Yönetimi gelişti Juran Enstitüsü kuruldu ler G. Taguchi nin deneysel tasarım çalışmaları ilk kez Amerika da görüldü Amerikan Istatistik Kurumu (ASA) kalite ve verimlilik üzerine Ad Hoc komitesini kurdu. Bu daha sonra ASA nin bir bölümü oldu lar Malcom Baldrige Uluslararasi Ödülleri Amerikan Kongresi tarafından ortaya konuldu. Kalite Mühendisliği dergisi yayına girdi. Motorola da Altı Sigma (Six Sigma) çalışmaları başladı. Amerikan endüstrisinde ISO 9000 sertifikalarına ilgi artıyor, Baldrige için başvuranlar durmadan artıyor, bazı sponsorlar kalite ödüllerinde Baldrige kriterlerini temel alıyorlar ISO Çevre Standartları oluşturuldu ISO Kalite Güvence Sistemleri revize edildi 1998 Amercican Society for Quality Control kurumu Amercican Society for Quality ismini aldı Stratejik Toplam Kalite Yönetimi kavramı ortaya atıldı 2000 ISO Kalite Güvence Sistemleri revize edildi 18 9

10 Türkiye de Kalite Olgusu Türkiye de kalite olgusu Osmanlı İmparatorluğuna kadar dayanmaktadır. Osmanlılar döneminde loncalara ürün kalitesinin kontrol edilmesinin görevi verilmiştir. Ayrıca devletçe nizam emin denilen bir kurum kurulmuştur. Bu kurum ürünleri damgalamak suretiyle kalite kontrol görevini yerine getiriyordu (Kalder, 1999). Türkiye deki kalite gelişimi Tablo 1.2 de verilmiştir. 19 Tarih Gerçekleştirilen Faaliyet Osmanlılar döneminde loncalara ürün kalitesinin kontrol edilmesinin görevi verilmiştir. Ayrıca devletçe nizam emin denilen bir kurum kurulmuştur. Bu kurum ürünleri damgalamak suretiyle kalite kontrol görevini yerine getiriyordu II. Beyazid tarafından Bursa İpliklerinin standartlarını belirleyen Kanunname-i İhtisabı Bursa çıkartılmıştır (Bu Osmanlı da rastlanan kaliteyle ilgili ilk yazılı belgedir) II. Mahmut tarafından Ereğli Kömür İşletmeleri için birkaç düzenleme yapılmıştır Başbakanlığa bağlı Merkez İstatistik Dairesi kurulmuştur. Bu birim daha sonraları İstatistik Umum Müdürlüğü ve İstatistik Dairesi Müdürlüğü adını almıştır İstatistik Genel Müdürü Belçikalı Uzman C. Lacquart tarafından yönetilen bir sanayi sayımı yapılmış ve bu veriler 1928 yılında yayımlanmıştır

11 1953 Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) kurulmuş ve kuruluş kanunu 1965'te yayımlanmıştır 'da 132 sayılı yasa ile TSE kuruluş yasası kabul edildi 'de 53 sayılı kanun uyarınca Başbakanlığa bağlı Devlet İstatistik Enstitüsü kuruldu. Hereke de İmalat ve Kalite Kontrol Semineri gerçekleştirildi İstatistik ve Kalite Kontrol Mevzuunda Yardımcı Bilgiler adlı kitap İTÜ tarafından yayımlanmıştır yılında "Türkiye Ulusal Kalite Kontrol Kurumu" projesi resmi gazetede yayımlandı ve uygulama görevi DPT'ye verildi ler TKY anlayışının bir göstergesi olarak Türkiye'de ilk Kalite Kontrol Çemberi uygulamaları görülmüştür. Bu uygulamaların görüldüğü bazı şirketler arasında, Turyağ A.Ş., Otosan A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. Sayılabilir tarihlerinde MPM tarafından Kalite Kontrol Çemberleri kavramını tanıtmak ve Türkiye'de ki uygulamalarını tartışmak amacıyla seminer düzenlendi ISO standardı TS-ISO Türk standardı olarak kabul edildi TSE, ISO 9000 Kalite Güvence Standart Belgesini vermeye başladı KalDer (Kalite Derneği) kuruldu TÜSİAD - KalDer Kalite ödülleri vermeye başladı Türk Firmaları Avrupa Kalite Ödüllerini aldılar (BRİSA, NETAŞ) TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) kuruldu Avrupa Kalite Teşkilatının 45. yıllık kongresi İstanbul'da yapıldı Avrupa Kalite Teşkilatının 49. yıllık kongresi Antalya'da yapıldı

12 R. A. Fisher- Design of Experiment W.A. Shewhart-Control Chart 23 W.E.Deming- Deming s Cycle J. Juran-Quality Control Handbook 24 12

13 Armand Vallin Feigenbaum-Total Quality Control Taguchi-Quality Loss Function/DoE 25 Kaoru Ishikawa-Cause and Effect Diagram Philip B. Crosby- 14 Step Quality Improvement process/ Quality Cost 26 13

14 Malcolm Baldrige Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE)- Deming Prize 27 II. Beyazid -Kanunname-i İhtisabı Bursa II. Mahmut - Ereğli Kömür İşletmeleri 28 14

15 M. Kemal Atatürk- Merkez İstatistik Dairesi 29 Kalitenin Boyutları Bir malın veya hizmetin kalitesini çeşitli özellikler ve boyutlarla tanımlayabiliriz. Kalite boyutu, müşteri beklentilerinin ölçülebilir birer kalite boyutuna dönüşmüş şeklidir. Kalite boyutunu bilmek müşterinin ürün veya hizmeti nasıl algıladığını bilmek açısından önemlidir. Sadece kalite boyutunu anlayarak kalite ölçümleri gerçekleştirilebilir ve mal veya hizmet kalitesi arttırılabilir. Her mal veya hizmete uygulanabilecek kalite boyutları farklıdır. Sanayi için, hastane için, okullar için farklı farklı kalite boyutları bulunabilir. Garvin kalitenin 8 temel boyutunu aşağıdaki gibi tanımlamıştır: 30 15

16 1. Performans (İşlevsellik) Ürün veya hizmetin kendinden beklenen işlevi ne derecede yerine getirdiğini gösteren bir ölçüdür. Buna gerçek kalite karakteristiği de denilebilir. Örneğin müşterinin satın aldığı bir cep telefonunun opsiyonel özellikleri içerisinde 300 telefon numarası kayıt edilebilir şeklinde bir tanımlama yapılmış ise o cep telefonunun toplam 300 numarayı hafızasında bulundurabilmesi gerekmektedir. Mesela, bir bilgisayar için işletim sistemi satın alınacağı zaman alternatifler için hız çok önemli bir faktördür ve performansı yansıtmaktadır Güvenilirlik Ürün veya hizmetin ne kadar sıklıkla başarısız olduğunun ölçütüdür. Bu karakteristik, ürün veya hizmetin özelliklerinin ve kalite karakteristiklerinin varlığına ve vadedilen süre içinde devam edeceğine olan güveni tanımlar. Bir ürün veya hizmetin ekonomik ömrü boyunca arıza yapmaması olasılığı olarak ta tanımlanır. Örneğin deterjan ağırlığı kutunun üzerinde 500gr yazıyorsa bunun ağırlığı 500gr olmalıdır

17 2. Güvenilirlik-devam Veya gıda maddelerinin ambalajında yazanın içindeki maddelerle içeriği aynı olmalıdır. Bir diz üstü bilgisayarın 2-3 yıl (garanti süresi) hiç sorun çıkarmaması olarak ta düşünülebilir. Veya bir otomobil için, beklenen ara sıra ( km ) bakım yaptırmaktır, eğer bu daha sık gerçekleşiyorsa bu otomobil güvenilir değildir denir Dayanıklılık Kalitenin diğer bir boyutu dayanıklılıktır. Dayanıklılık, mamulün fiziksel olarak bozulana kadar ki kullanım süresini gösterir. Örneğin bir ampulün yanma süresi, yahut bir gıda maddesinin üstündeki son kullanma tarihine kadar bozulmadan durması gibi

18 4. Satış Sonrası Hizmetler Hizmetler de bir kalite boyutu olarak düşünülmelidir. Bir anlamda mamule ilişkin sorun ve şikâyetlerin çözümlenmesidir. Ürün veya hizmet ile ilgili sorunların ne kadar kolay çözüldüğünü ifade etmek için kullanılır. Özellikle bilgisayar, araba gibi çok kullanılan araçlarda kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde tamir, bakım ve onarım önem kazanmaktadır Estetik Mamulün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneğidir. anlamda ürünün neye benzediğinin ifadesidir. Bir Bir anlamda müşterinin görünüm, tat, ses vb. algılarının ölçüsüdür. 6. Özellikler Mamulün esas işlevinin dışında kalan ama mamulün kalitesini tamamlayan diğer karakteristikleridir. Örneğin rengi, kullanım kolaylığı (kağıdın mürekkebi dağıtmaması) vb. gibi

19 7. Algılanan Kalite (İtibar) Mamulün/hizmetin geçmişi, marka ve moda değeridir. Mamulü veya hizmeti ortaya koyan firmanın kalite bakımından algılanışını da ifade etmektedir. Mamulün imajını sergileyen karakteristiklerin tümüdür. Örneğin, yolculuklar için tercih ettiğiniz havayolu şirketi geçmiş tüm yolculuklarınızda sizi zamanında ulaştırmış ve valizlerini kaybetmemiş ise, gelecek uçuşlar için sizde iyi bir kalite izlenimi bırakmıştır Standartlara Uygunluk Ürün veya hizmetin sunulurken, tasarım aşamasında belirlenen spesifikasyonlara, belgelere ve standartlara uygunluk derecesidir

20 Bu özelliklerin her biri birer kalite karakteristiğidirler. Bu liste uzatılabilir. Örneğin kolay anlaşılabilir bir kullanım el kitabı gibi ufak görünen hususlar bile, müşterinin ürüne karşı olan tutumuna etki edeceğinden dolayı, birer kalite karakteristiği olarak kabul edilebilirler. 39 Deming, kalitenin bu özelliğini, veciz bir şekilde sorduğu, fakat yanıtını vermediği şu soru ile açıklamaya çalışmıştır: Bir ayakkabının kalitesi; herhangi bir kişi için ne anlama gelir? Uzun süre dayanması mı?, pırıl pırıl parlaması mı?, ayağını rahat hissettirmesi mi?, su geçirmemesi mi?, buna ödeyeceği fiyat mı?, Kalite ile ilgili neyi düşünüyorsa, müşteriye önemli gelen kalite karakteristiği nedir?. Kuşkusuz Deming, sorduğu bu soru ile kalitenin çok boyutlu bir kavram olduğunu vurgulamak istemektedir

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Çağdaş Yönetim Yaklaşımları TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Yard. Doç. Dr. Şaban ESEN Kalitenin Tanımı Kalitenin Özellikleri Toplam Kalitenin Tarihsel Gelişimi Toplam Kalite Yönetimi Tanımı Temel Kavramlar Toplam

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Özgür Külcü * Öz: Kurumsal kaliteye ulaşma, günümüz işletmelerinin öncelikli amaçları arasındadır. Bu da, kaliteyi bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

Müşterinin tatminidir. Esnafımızın dükkanlarında bulundurduğu "Müşteri velinimetimizdir" özdeyişinin karşılıklı uygulanabilirliğidir.

Müşterinin tatminidir. Esnafımızın dükkanlarında bulundurduğu Müşteri velinimetimizdir özdeyişinin karşılıklı uygulanabilirliğidir. 2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 16-17 Ehm 1997 İzmir Türkiye TS-ISO EN-9000 Kalite Güvence Yönetim Sisteminin Endüstriyel Hammaddeler Sektöründe Uygulanması H. DEMIRHAN Kalemaden Endüstriyel Ham.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE TSE:EN:ISO 9001:2000

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

Enis HEMEDOĞLU İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye enishemedoglu@hotmail.com

Enis HEMEDOĞLU İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye enishemedoglu@hotmail.com Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Finansal Olmayan Performans Algısı Üzerindeki Etkileri The Impact of Total Quality Management Practices on Non-Financial Performance Perceptions Fetullah EVLİYAOĞLU

Detaylı

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 128-142 128 İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ALGILARI 1 The Opinions

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ GÖNÜLLÜLÜK MÜ? ZORUNLULUK MU? YÜKSEK LİSANS TEZİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ GÖNÜLLÜLÜK MÜ? ZORUNLULUK MU? YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ GÖNÜLLÜLÜK MÜ?

Detaylı

» Kalite felsefesiyle tanışmak, temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek.

» Kalite felsefesiyle tanışmak, temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek. SUNUM AKIŞI» Amaç» Küresel Rekabet ve Kalite» Değişim» Kalite Odağı» Kalite Nedir?» Kalite Yönetim Sistemi Temel İlkeleri» Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi» Kalite Sistemi Dokümantasyonu Gerekleri» Kalite Standartları

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE ISO 9000:9001 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

Ö z Kalite kavramının günlük yaşantımıza kadar

Ö z Kalite kavramının günlük yaşantımıza kadar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ISO 9001: 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Makale Sunum Tarihi : 01.10.2014 Yayına Kabul Tarihi : 15.05.2015

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya 1. GİRİŞ Süt işletmelerinde ISO 9000 den Toplam kalite yöntemine geçiş uzun ve feragatli bir çalışmadan sonra olabilmektedir. Bu çalışmada TKY inde başarıya giden yolda aşılması için yoğun bir çalışma

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı