Endüstri Mühendisliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endüstri Mühendisliği"

Transkript

1 Endüstri Mühendisliği

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 i ÖZET Yüksek Lisans Tezi NİTEL ÖZELLİKLER İÇİN BULANIK KONTROL DİYAGRAMLARI VE KABUL ÖRNEKLEMESİ PLANLARININ GENETİK ALGORİTMALARLA ÇÖZÜMÜ Ahmet ÇELİK Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN 2006, 72 Sayfa Jüri: Prof. Dr. Ahmet PEKER Yrd. Doç. Dr. M. Atilla ARICIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGIN Bu çalışmada, bulanık kalite kontrol problemleri için, Genetik Algoritma nın çok aşamalı proseslerde uygulanabilirliği incelenmiştir. Birinci bölümde kalite hakkında bilgi verilmiş ve çok aşamalı prosesler açıklanmıştır. İkinci ve üçüncü bölümde, Genetik Algoritma (GA) ve Bulanık Sistem, dördüncü bölümde örnekleme kavramı ve örnekleme planları açıklanmıştır. Beşinci bölümde, nitel özellikler için kontrol diyagramlarında örnek hacmi belirleme probleminin çözümü için Kaya (2004) tarafından geliştirilen çok amaçlı model, bulanık hale getirilmiş ve bu modeli çözmek için GA yaklaşımı önerilmiştir. Altıncı bölümde ise, en uygun örnek hacmi ve kabul edilebilir kusur sayısı çiftinin belirlenmesi için Lagner (2001) tarafından geliştirilen model, GA yardımı ile çözülmüştür. Çözüm aşamasında Kaya nın (2004) uyguladığı ikili kodlama yerine, gerçek sayılı (onlu) kodlama kullanılmış, bulunan sonuçlar Kaya(2004) tarafından bulunan değerler ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca GA programı, sübap üretimi yapan bir işletmede uygulanmış ve Gerçek Kodlu Genetik Algoritma nın uygulanabilir olduğu sonucu elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Nitel Kontrol Diyagramları, Örnekleme Planları, Bulanık Sistem, Genetik Algoritma

20 i ÖZET Yüksek Lisans Tezi ESNEK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ VE GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK ÇÖZÜLMESİ Gülşad CERAN Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. Orhan ENGİN 2006, 134 Sayfa Jüri: Prof.Dr. Ahmet PEKER Yrd.Doç.Dr. M.Atilla ARICIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Orhan ENGİN Bu çalışmada, polinomiyal olmayan (Non-Polinomial-NP)-Zor sınıfı esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümü ve çözüm aşamalarının analizi (büyük miktarda veri içinde gömülü olan anlamlı ve kullanışlı bilgilerin çıkarılması) amaçlanmıştır. Üretim sistemlerinde toplam akış zamanını (maksimum tamamlanma zamanı) minimize edecek çözümler (iş akış sıraları) elde etmek için Genetik Algoritmalar ve bu çözümler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için veri madenciliği kullanılmıştır. Bu bağlamda genetik algoritma tekniklerini kullanan bir program yazılmış, veri madenciliği için de verilerin hazırlanması ve analiz kısmı için bu işlemlere yönelik hazır veri madenciliği programları kullanılmıştır. Esnek akış tipi problemleri çözmek için geliştirilen genetik algoritma, kısa sürede etkili sonuçlar vermiştir. Doç.Dr. Ceyda Oğuz un ve Carlier-Neron un esnek akış tipi problemleri üzerine çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Esnek Akış Tipi Çizelgeleme, Genetik Algoritmalar

21 ÖZET Yüksek Lisans Tezi OPERASYONEL SABİT İŞ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN GENETİK ALGORİTMALAR İLE ÇÖZÜMÜ End. Müh. Serkan KAYA Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN 2006, 83 Sayfa Jüri: Prof. Dr. Ahmet PEKER Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN Yrd. Doç. Dr. M. Emin BAYSAL Sabit iş çizelgeleme; sabit bir başlangıç zamanından, sabit bir bitiş zamanına tamamlanması gereken işlerin, belirli sayıda makinelerin bulunduğu bir vardiyada işlerin çizelgelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Sabit iş çizelgeleme problemlerinde; belirli sayılarla ağırlıklandırılmış işler içinden maksimum sayıda işlerin prosese girmesi amaçlı çizelgelemesi, operasyonel sabit iş çizelgeleme olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, polinomiyel olmayan-zor (NP-hard) operasyonel sabit iş çizelgeleme problemlerinin genetik algoritma ile çözüm performansının artırılmasına yönelik bir uygulama yapılmıştır. Bouzina ve Emmons (1996) tarafından geliştirilen algoritma ve genetik algoritma çözümleri için Delphi programlama dilinde yazılım yapılmıştır. Operasyonel sabit iş çizelgeleme problemleri için literatüre uygun olarak toplam 324 adet problem seti oluşturulmuştur. Genetik algoritma çözümlerinde; başlangıç populasyonu, çaprazlama ve mutasyon oranları literatüre uygun olarak seçilmiştir. Genetik Algoritma çözümleri, Bouzina ve Emmons (1996) algoritması çözümleri ile karşılaştırılmıştır. Genetik algoritma çözümlerinin Bouzina ve Emmons (1996) tarafından geliştirilen algoritmaya göre daha iyi olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: Sabit iş çizelgeleme, Operasyonel sabit iş çizelgeleme, Genetik Algoritma, Bouzina ve Emmons Algoritması.

22 i ÖZET Yüksek Lisans Tezi ESNEK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ VE GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK ÇÖZÜLMESİ Gülşad CERAN Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. Orhan ENGİN 2006, 134 Sayfa Jüri: Prof.Dr. Ahmet PEKER Yrd.Doç.Dr. M.Atilla ARICIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Orhan ENGİN Bu çalışmada, polinomiyal olmayan (Non-Polinomial-NP)-Zor sınıfı esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümü ve çözüm aşamalarının analizi (büyük miktarda veri içinde gömülü olan anlamlı ve kullanışlı bilgilerin çıkarılması) amaçlanmıştır. Üretim sistemlerinde toplam akış zamanını (maksimum tamamlanma zamanı) minimize edecek çözümler (iş akış sıraları) elde etmek için Genetik Algoritmalar ve bu çözümler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için veri madenciliği kullanılmıştır. Bu bağlamda genetik algoritma tekniklerini kullanan bir program yazılmış, veri madenciliği için de verilerin hazırlanması ve analiz kısmı için bu işlemlere yönelik hazır veri madenciliği programları kullanılmıştır. Esnek akış tipi problemleri çözmek için geliştirilen genetik algoritma, kısa sürede etkili sonuçlar vermiştir. Doç.Dr. Ceyda Oğuz un ve Carlier-Neron un esnek akış tipi problemleri üzerine çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Esnek Akış Tipi Çizelgeleme, Genetik Algoritmalar

23 ÖZET Yüksek Lisans Tezi ESNEK AKIŞ TİPİ VE ÇOK İŞLEMCİLİ ESNEK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN PARALEL DOYUMSUZ ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ Reşide Elif ÖZTÜRK Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Danışman: Yrd. Doç.Dr. Orhan ENGİN 2007, 83 Sayfa Jüri: Prof.Dr. Ahmet PEKER Yrd. Doç.Dr. Orhan ENGİN Yrd. Doç.Dr. M. Emin Baysal Esnek akış tipi sistemi; hem akış tipi hem de paralel makine sistemlerinin bazı ögelerinin birleşiminden oluşan özel bir yapıya sahiptir. Esnek Akış Tipi Çizelgeleme (EATÇ) ve Çok İşlemcili Esnek Akış Tipi Çizelgeleme (ÇİEATÇ) Polinomiyel olmayan (NP) Zor problemler olarak bilinir. Bu çalışmada, EATÇ ve ÇİEATÇ problemlerini çözmek için etkin bir Paralel Doyumsuz Algoritma (PDA) önerildi. PDA, sırasıyla yıkım ve inşa olarak iki aşamada uygulanır. Çalışmada, kontrol parametreleri olarak başlangıç popülasyonu, alt grup sayısı, iterasyon sayısı, doyum oranı ve inşa yöntemleri kullanılmıştır. Literatürdeki Carlier ve Neron un (2000) EATÇ Problemleri ile Oğuz ve Ercan ın (2005) ÇİEATÇ problemleri, PDA ile elde edilen değerler, literatürde çözümlenmiş Döyen (2004) in önermiş olduğu Yapay Bağışıklık Sistemi (YBS), Neron (2001) un Dal Sınır Algoritması (DSA), Oğuz (2005) un Genetik Algoritma (GA) ve Ceran (2006) ın GA metodları ile elde edilen sonuçlar ile kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamalar, önerilen PDA yaklaşımının performansının YBS ve Ceran (2006) ın GA yaklaşımlarının performansları ile aynı olduğunu; DSA ve Oğuz (2005) un GA yaklaşımlarının performanslarından daha iyi olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Esnek Akış Tipi Çizelgeleme Problemleri, Esnek Akış Tipi Çok İşlemli Çizelgeleme Problemleri, Paralel Doyumsuz Algoritmalar

24 ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOSYAL SERMAYENĐN YÖNETĐCĐLER BAĞLAMINDA ÖLÇÜLMESĐNE YÖNELĐK KONYA SANAYĐSĐNDE BĐR ARAŞTIRMA Recibe Aslı ERGĐN Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Atilla ARICIOĞLU 2007, 92 sayfa Jüri: Prof. Dr. Ahmet PEKER Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGĐN Yrd. Doç. Dr. M. Atilla ARICIOĞLU Đnsan ilişkileri, güven duygusu ve gönüllü çalışmalar gibi unsurların oluşturduğu sosyal sermaye kavramı ile ilgili özelikle son yirmi yıldır bir çok ülkede çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Sosyal sermayenin, ekonomik kalkınma, iş gücü verimliliği, yoksullukla mücadele, toplumsal refah düzeyinin yükselmesi gibi geniş bir alanda olumlu etkileri vardır. Bu çalışmada Konya sanayisindeki firmaların yöneticilerine yönelik bir anket çalışması uygulanmış ve genel olarak Konya sanayisinin sosyal sermayeyi ne ölçüde oluşturduğu ve nasıl kullandığı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulardan Konya sanayisindeki yöneticilerin sosyalleşme ortamlarının genelde aileleri olduğu, bunun yanında komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerine de yüksek önem verdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca uzun süredir Konya da yaşayan yöneticilerin daha kısa süredir Konya da yaşayanlara göre, yakın çevrelerine ve Konya halkına olan güven düzeylerinin ve ilişki kalitelerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Ekonomik Kalkınma, Đş gücü verimliliği, Sosyal Sermaye Ölçümü, Konya Sanayisi.

25 ÖZET Yüksek Lisans Tezi BULANIK ESNEK AKIŞ TİPİ ÇOK PROSESLİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN GENETİK ALGORİTMA VE TAVLAMA BENZETİMİ İLE ÇÖZÜMÜ End. Müh. Şerife GÖZEN Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN 2007, 109 Sayfa Jüri: Prof. Dr. Ahmet PEKER Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN Yrd. Doç. Dr. M. Emin BAYSAL Tez kapsamında NP problemleri grubunda yer alan çok prosesli esnek akış tipi çizelgeleme problemleri bulanık hala getirilerek genetik algoritma ve tavlama benzetimi yardımıyla çözülmüştür. Çalışmanın ilk bölümünde esnek akış tipi çok prosesli çizelgeleme problemleri tanımlanmış, bulanık mantık ve problemlerin bulanıklaştırılması süreci sunulmuştur. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bulanıklaştırılan esnek akış tipi çok prosesli çizelgeleme problemleri genetik algoritma ve tavlama benzetimi ile çözülerek elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Genetik algoritmanın bütün problemler için başarılı sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Bulanık Çok Prosesli Esnek Akış Tipi Çizelgeleme Problemleri, Genetik Algoritma, Tavlama Benzetimi

26 ÖZET Yüksek Lisans Tezi HİDROLİK SİLİNDİR İMALATINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLİ PARAMETRELERİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Nazmiye YANAR Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet PEKER 2008, 73 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Ahmet Peker Yrd. Doç. Dr. Turan Paksoy Yrd. Doç. Dr. Yakup Kara Üretilecek parçanın kalitesinin artırılması ve maliyetin düşürülmesi ancak kesme parametrelerinin optimizasyonu ile mümkündür. İstenilen yüzey pürüzlülük değerleri ancak kesme parametrelerinin iyi bir kombinasyonu neticesinde elde edilebilmektedir. Bu çalışmada tornalama ve kanal açma operasyonunda kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkileri araştırılmış ve ortogonal dizinleri kullanarak deney sayılarını büyük ölçüde azaltan ve aynı zamanda kontrol edilemeyen faktörlerin etkilerini en küçüklemeye çalışan bir deney tasarım tekniği olan Taguchi metodu kullanılmıştır. Makine devri, ilerleme hızı, talaş derinliği ve kesici takım olmak üzere dört farklı kesme parametre ve iki farklı seviye belirlenmiştir. Birinci deneyde SAE 1040 çelik malzeme iki farklı radyüslü kesici takım ile ikinci deneyde sermet ve TiAIN kesici takım ile işlenmiştir. L 16 ortogonal dizini kullanılarak belirlenen şartlarda yapılan deneyler sonucunda, her bir deney konfigürasyonu için ortalama ve S/N oranı değerleri bulunmuştur. Bulunan bu değerler varyans analizi metodu ile analiz edilmiş ve en uygun kesme parametreleri belirlenmiştir. i

27 1 Birinci deneyde ilerleme hızı*kesici takım, makine devri*kesici takım interaksiyonlarının yanı sıra kesici takım ve makine devri parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde istatistiksel olarak farklılık yarattığı görülmüştür. İkinci deneyde makine devri*ilerleme hızı*talaş derinliği*kesici takım, ilerleme hızı*kesici takım, makine devri*talaş derinliği interaksiyonları ve takım parametresinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde istatistiksel olarak farklılık yarattığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Taguchi Metodu, Yüzey Pürüzlülüğü, Varyans Analizi, Kesme Parametreleri ii

28 ÖZET Yüksek Lisans Tezi BULANIK ÇOK İŞLEMCİLİ ESNEK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YAPAY BAĞIŞIKLIK ALGORİTMASI YAKLAŞIMI Mustafa Kerim YILMAZ Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN 2008, 69 Sayfa Jüri: Prof. Dr. Ahmet PEKER Yrd. Doç. Dr. Ahmet BABALIK Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN Bu çalışmada çok işlemcili esnak akış tipi çizelgeleme (ÇİEATÇ) ve Bulanık ÇİEATÇ problemlerini çözmek için yeni bir Yapay Bağışıklık Algoritması (YBA) önerilmiştir. Önerilen algoritmanın etkinliğini test etmek için Oğuz un (2005) ÇİEATÇ problemleri çözülmüş ve elde edilen sonuçlar, Oğuz ve Ercan ın (2005) Genetik Algoritma (GA) ve Ceran ın (2006) GA metotları ile kıyaslanmıştır. Ayrıca Gözen nin (2007) Bulanık ÇİEATÇ problemleride önerilen YBA algoritması ile çözülmüş olup elde edilen sonuçlar Gözen nin (2007) çalışması ile kıyaslanmıştır. Yeni YBA ile çözülen ÇİEATÇ problemlerinin % 26 sında alt sınır değerine ulaşılmıştır. Ulaşılan bu değer Ceran ın (2006) ve Oğuz ve Ercan ın (2005) sonuçlarından daha iyidir. Ayrıca dört adet problemin sezgisel bir yöntemle ilk defa alt sınır değeri bulunmuştur. Bulanık ÇİEATÇ problemleri için bulanık tamamlanma zamanı dikkate alındığında tüm problemer için Gözen den (2007) daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çok İşlemcili Esnek Akış Tipi Çizelgeleme Problemleri, Bulanık Mantık, Yapay Bağışıklık Algoritması i

29 ÖZET Yüksek Lisans Tezi ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALARDA BİR YÖNETİM SORUNU: KÜLTÜREL ENTEGRASYON ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fatma ŞENEL Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Yrd. Doç. Dr. M. Atilla ARICIOĞLU 2008, 122 Sayfa Jüri : Yrd. Doç. Dr. M. Atilla ARICIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN Yrd. Doç. Dr. Dağıstan ŞİMŞEK Bu çalışmada, birleşme ve satınalmaların kurum kültürü açısından yarattığı etki belirlemeye çalışılmıştır. Birleşme ve satınalma faaliyetlerinin pek çoğu başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu başarısızlıklar farklı birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Kurum kültürü açısından yaşanan uyumsuzluklarda bu nedenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada bu amaçla, birleşme öncesi ve birleşme sonrası kurum kültürü değerlendirilmiştir. Birleşme faaliyetinin kurum kültürünü oluşturan öğeleri nasıl etkilediği 75 yöneticiden oluşan örnek kütle üzerinde araştırılmıştır. Değerlendirme de kurum kültürünü oluşturan öğeler 4 ana olmak üzere toplam 12 alt boyut altında toplanmıştır. İlişki, tutarlılık, adapte olabilirlik ve misyon ana boyutlarında birleşmenin çalışanlar üzerinde yarattığı etki belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, incelenen tüm ana boyutlarda birleşme sonrasında çalışanların olumsuz yönde etkilendikleri, kültürel değişimin pek çok alanda sorun yaşanmasına neden olduğu belirlenmiştir. Bu durumun birleşme başarısını da etkilediği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Birleşme ve satınalma, kurum kültürü, kültürel entegrasyon, birleşmelerde kültürel sorunlar

30 ÖZET Yüksek Lisans Tezi KALİTE İYİLEŞTİRMEDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ VE BİR ÜRETİM SÜRECİNDE UYGULAMA Çağlar YAYLALI Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet PEKER 2008, 116 Sayfa Jüri: Prof. Dr. Ahmet PEKER Yrd. Doç. Dr. Ahmet BABALIK Yrd. Doç. Dr. Yakup KARA Günümüzde küresel ısınmanın sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan yer altı sularının ve sulama sularının azalması, ülkemiz tarım sektörünü yer altı sularının kullanımında, vahşi sulama yöntemlerinden, damla sulama sistemleri ile sulamaya sevk etmeye başlamıştır. Bu durumda yabancı üreticilerinde sektöre girerek pazarda yer almak istemeleri sonucu oluşan rekabet ortamında daha kaliteli ve daha düşük maliyetli ürünlerin üretilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Çalışma, Hata Türü ve Etkileri Analizinin damla sulama borusu ve bu borularda kullanılan damlalıkların üretim prosesinde, oluşabilecek olası hata türlerinin ortaya çıkarılması ve bu hataların etkilerinin araştırılarak, önceliklerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması sonucunda hata etkilerinin azaltılması amacı ile yapılmıştır. Bu sayede olası hataların müşteriye ulaşmadan önlenmesine ve müşteri memnuniyetinin maksimum seviyeye getirilmesine çalışılmıştır. Bu araştırmada dört adet üretim prosesinde oluşabilecek olası hata türleri ve bu hataların etkileri ortaya çıkarılarak, bu hataların meydana gelmeden önlenmesi için gerekli i

31 önleyici faaliyetler uygulanmaya çalışılmıştır. İncelenen üretim proseslerinde toplam 49 adet olası hata türü belirlenmiş ve bu hata türlerinden 11 tanesinin RÖS değeri hesaplanarak RÖS değeri 40 ın üzerinde olan altı adet hata türü için gerekli önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Uygulanan önleyici faaliyetler sayesinde altı adet hata türünün tümünün RÖS değeri 40 ın altına düşürülmüştür. Anahtar Kelimeler: HTEA, Hata Türü ve Etkileri Analizi, RÖS ii

32 ÖZET Yüksek Lisans Tezi BEKLEMESĐZ AKIŞ TĐPĐ ÇĐZELGELEME PROBLEMLERĐNĐN ÇÖZÜMÜNDE YAPAY SĐNĐR AĞLARI YAKLAŞIMI Cengiz GÜNAYDIN Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGĐN 2008, 63 Sayfa Jüri: Yrd. Doç. Dr. M. Atilla ARICIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGĐN Yrd. Doç. Dr. Salih GÜNEŞ Yapay Sinir Ağları, kombinatöryel optimizasyon problemlerinin çözümünde optimal yada optimale yakın çözümler sunmaktadır. Bu çalışmada Beklemesiz Akış Tipi Çizelgeleme(BATÇ) problemlerini çözmek için Yapay Sinir Ağları(YSA) yaklaşımı önerilmiştir. Agarwal ve arkadaşları (2006b) tarafından geliştirilen, Yapay Sinir Ağları için Adaptif Öğrenme Yaklaşımı, Beklemesiz Akış Tipi Çizelgeleme problemlerine uygulanmıştır. Önerilen Yapay Sinir Ağlarının performansı, Aldowasian ve Allahverdi nin (2003) önerdiği Genetik Algoritma(GA) ile karşılaştırılmıştır. Önerilen Yapay Sinir Ağları yaklaşımı ve Genetik Algoritma çözümleri için Delphi programlama dilinde yazılım yapılmıştır. Beklemesiz Akış Tipi Çizelgeleme problemleri için literatüre uygun olarak toplam 192 adet problem seti oluşturulmuştur. Bu problemler önerilen Yapay Sinir Ağları yaklaşımı ve Genetik Algoritma ile çözülmüş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Önerilen Yapay Sinir Ağları yaklaşımının çözümlerinin, Genetik Algoritmaya göre daha iyi olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: Beklemesiz Akış Tipi Çizelgeleme Problemleri, Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritma.

33 ÖZET Yüksek Lisans Tezi İŞ YERİ DÜZENLEMESİNDE 5S YAKLAŞIMI VE DERİN KUYU POMPASI İMAL EDEN BİR İŞLETMEDE BİR UYGULAMA Ahmeed ABDULMAGED Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet PEKER Jüri: Prof. Dr. Ahmet PEKER Doç. Dr. H. Okyay MENGEŞ Yrd. Doç. Dr. Yakup KARA 2009, 77 Sayfa 5S tekniği, yalın üretim sistemindeki düzenleme işlemlerine standart yaklaşımlar sağlayan bir sistemdir. 5S yaklaşımı, genel olarak basit düzenleme işlemlerinden daha üst düzey bir sistem olarak ortaya çıkmaktadır. 5S, çalışma alanını temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir Toplam Kalite tekniğidir. S ile başlayan 5 Japonca kelimenin baş harflerinin bir arada ifade edilmesi nedeniyle 5S adı ile bilinmektedir. 5S, işletmelerdeki düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan hem basit, hem de işletmenin en küçük ayrıntılarının denetimini sağlayan ve diğer iyileştirme çalışmalarının temelini oluşturan bir sistemdir. Çalışma, Konya da yerleşik derin kuyu pompaları üreten bir işletmede yürütülmüştür. Çalışma sonucunda işletmede düzenli ve temiz bir ortamın yanı sıra, gereksiz malzemelerin uzaklaştırılması ile alan kazanımı elde edilmiştir. 5S nin her adımında işletme için iyileşmeler sağlanmıştır. Anahtar Kelimeler: 5S, yalın üretim, iş yeri düzenleme

34 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SÜRECİNDE PARTİ -HACİMLENDİRME PROBLEMİNİN KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ Alihan GÜZELDÜLGER Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Turan PAKSOY 2009, 91 Sayfa Jüri: Doç. Dr. Turan PAKSOY Prof. Dr. Ahmet PEKER Yrd. Doç. Dr. A. Alpaslan ALTUN Malzeme ihtiyaç planlaması, ana üretim planı, malzeme fişi, ürün ağacı, stok durumu bilgileri gibi girdilere ve sipariş önceliklerinin planlama raporları, performans kontrol raporları, temin süreleri gibi çıktılara sahip olan bir sistemdir. Bu tez çalışması, değirmen makineleri üretimi yapan İMAŞ A.Ş. de malzeme ihtiyaç planlama sürecinde parti-hacimlendirme problemini bir karar destek sistemi yaklaşımı kullanarak çözümlemek amacıyla yapılmıştır. Bunun için literatürdeki sipariş miktarını belirleyen ve maliyet analizi yapan yöntemler araştırılmış ve bu yöntemler işletmede seçilen makine tipi için uygulanmıştır. Karar destek sistemleri, kararın yapısal olmadığı durumlarda karar alma işlemine yardımcı olmak için tasarlanmış, esnek bilişim teknolojisi sistemleridir ve bu tez çalışmasında karar destek sistemi olarak Visual Basic programından yararlanılmıştır. İşletmeye ait aylık talep miktarları girilip program işletildiğinde maliyeti minimize eden periyodik sipariş miktarı metodu en uygun yöntem olarak bulunmuştur. Burada ilk dönemden başlanarak kendisi dahil bir sonraki dönemin siparişi birlikte verilirken, bir dönem sipariş verildiğinde bunun hemen ardındaki dönem sipariş verilmemektedir. Anahtar Kelimeler: Malzeme İhtiyaç Planlama, Parti-hacimlendirme, Karar Destek Sistemleri, Vals Makinesi. iii

35 ÖZET Yüksek Lisans Tezi ĐŞ GÜVENLĐĞĐ TEHLĐKE RĐSK ANALĐZLERĐ VE BĐR ĐŞLETMEDE UYGULAMA Atilla FLAYEH Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet PEKER 2009, 156 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Ahmet PEKER Doç. Dr. Turan PAKSOY Yrd. Doç. Dr. Yakup KARA Risk analizi çalışmaları ilk olarak havacılık sektöründe kullanılmıştır. Daha sonra, gıda sektörü risk analizi çalışmalarının yoğun bir şekilde kullanıldığı sektör olmuştur. Günümüzde, muhtemel hatalar ve bu hataların meydana gelmesi ile oluşabilecek kayıpların sadece maddi olmadığı, bu kayıpların sosyoekonomik etkilerinin de olduğu bilinciyle hemen her alanda risk analizi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmada, bir doğal gaz dağıtım sistemindeki iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri tanımlanmış ve riskleri değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, sistem toplam 57 adet uygulama alanına ayrılmıştır. Bu alanların her biri ayrı ayrı değerlendirmeye alınmış ve toplam 455 adet tehlike tanımlanmıştır. Tanımlanan tehlikeler için gerçekleştirilen risk değerlendirmeleri neticesinde tehlikelerin 52 adedinin (%11,4) tahammül edilemez risk seviyesine sahip oldukları görülmüştür. Bununla birlikte, tahammül edilemez risklerin büyük bir kısmının RMS-A istasyonu, bölge istasyonları ve müşteri istasyonlarında bulunduğu görülmüştür. Đstasyonlar, yüksek basınçlı doğal gazın yer üstünde bulunduğu noktalardır. Bu nedenle ciddi kontrol altında tutulması gereken sistem elemanlarıdır. Anahtar Kelimeler: Risk analizi, tehlike tanımlama, risk değerlendirme, doğalgaz dağıtım şirketi.

36 ÖZET Yüksek Lisans Tezi BİR PETROL SONDAJ TESİSİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ TEKNİĞİ İLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ Celaleddin ÇAKAR Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yakup KARA 2009, 210 Sayfa Jüri: Prof. Dr. Ahmet PEKER Doç. Dr. Hakan Okyay MENGEŞ Yrd. Doç. Dr. Yakup KARA Dünyanın en önemli yeraltı kaynaklarından birisi olan petrol, birçok alanda insanlığa büyük fayda sağlamaktadır. Kendi potansiyel değerinin yanında, çevresinde meydana getirdiği etkileşim ve çekici özelliğiyle de, ülkelerin sahip olmak istediği değerli bir madendir. Petrol aramaları, genel olarak jeofizik mühendisliği bünyesinde yer alan metotlarla gerçekleştirilmektedir. Sismik tekniklerle araması yapılacak olan yere karar verildikten sonra, petrol faaliyetlerinin en önemli fonksiyonlarından biri olan sondaj aşamasına geçilir. Sondaj, çeşitli formasyon ve derinliklerde kurulan ekipman ile petrol/doğalgaz arama operasyonudur. En önemli ve en riskli fonksiyon olarak kabul edilen sondaj faaliyetlerinde, birçok iş güvenliği unsuru da ön plana çıkmaktadır. Sanayi alanındaki diğer birçok risk değerine paralel olarak, iş, güvenlik, emniyet ve sağlık kavramları bu enerji kolunun da öncelikli, önemli ve esas değerleridir. Ortaya çıkan risklerin analiz edilmesi ve indirgenmesi, çeşitli metotlar ile mümkündür. Temel Risk Analizi, bilinen en genel analizdir. Olasılık ve şiddet kavramlarının bütünleşik olarak değerlendirilmesiyle, analiz sonuçlarına göre risk sınıfları elde edilmektedir. Literatürde, çeşitli yöntemlerle yapılandırılmış, enerji sektöründen otomotive, hizmet sektöründen maden endüstrisine kadar incelenmiş bir dizi çalışma mevcuttur. Analiz sürecinde, nitel ve nicel birçok teknik bulunmakla beraber, bu uygulamada, Temel Risk Analizinden farklı olarak, hatanın keşfedilebilirliğini de ön plana çıkaran Hata Türleri ve Etkileri Analizi de ele alınmış ve örneklenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye Petrolleri A.O. nın ülkemizde sondajını gerçekleştirdiği en derin ve en kapsamlı kuyusundaki iş güvenliği tehlikeleri tanımlanmış ve riskleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme sürecinde, sistem 11 alt sisteme ayrılmış ve bu alt sistemlerde 75 adet tehlike kaynağı tanımlanmıştır. Tanımlanan bu 75 risk, temel risk değerlendirmesi ile analiz edilmiş ve bunlardan 24 adedi, büyük çapta diyebileceğimiz özel riskler olarak karşımıza çıkmıştır. Veri olarak elde edilen 24 risk, daha sonra Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) ile tekrardan değerlendirilerek iyileştirmeler ve sonuçlarıyla izlenmiştir. Bu analiz sonucunda ise, % 29,8 seviyesinde bir düzelme olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, en yüksek tehlike kaynakları olarak saptanan El aletleri ve etkileri ndeki iyileşme oranı % 28 iken, Elektriksel alan ve etkileri tehlike kaynağındaki bu iyileşme oranı % 21 olarak bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, risk analizi, petrol, sondaj kuyuları

37 ÖZET YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YALIN ÜRETĠME GEÇĠġTE DEĞER AKIġI ANALĠZĠ VE HARĠTALANDIRMA ĠLE ĠSRAF KAYNAKLARININ BELĠRLENMESĠ: GÜNEġ ENERJĠSĠ KOLLEKTÖRLERĠ ÜRETEN BĠR ĠġLETMEDE UYGULAMA Halil Ġbrahim DAĞ Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Yakup KARA 2009, 53 + ix Sayfa Jüri: Prof. Dr. Ahmet PEKER Yrd. Doç. Dr. Yakup KARA Yrd. Doç. Dr. Muammer ZERENLER Bir işletmede yalın üretim sistemine geçişin ilk aşaması, ürüne değer katan ve katmayan faaliyetlerden oluşan değer akışı nın analiz edilmesidir. Değer akışlarının modellenmesinde kullanılan yöntemlerin başında, Değer Akışı Haritalandırma (DAH Value Stream Mapping) tekniği gelmektedir. DAH, bir tedarik zincirindeki malzeme ve bilgi akışını modellemekte kullanılan bir haritalandırma tekniğidir. Bu çalışmada; yalın üretim uygulamalarının başlangıç aşamasında bulunan ve düzlemsel güneş enerjisi kolektörleri üreten bir işletmede DAH tekniği kullanılarak, tedarik zincirindeki değer akışının haritalandırılması, israfların belirlenmesi ve bu israfların ortadan kaldırılması amacıyla eylem planları oluşturulmuştur. DAH uygulaması sayesinde, işletmenin değer akışının neresinde hangi yalın üretim araç ve tekniklerinin kullanılacağı belirlenmiştir. Çalışmada, DAH konusunda ulusal ve uluslar arası alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Kaynak araştırması kapsamında ulusal lisansüstü araştırmalar ve araştırma makaleleri ile uluslararası araştırma makaleleri ele alınmıştır. Bu çalışmanın temel materyali, DAH uygulaması gerçekleştirilen işletmenin sahip olduğu ürünleri, üretim süreçleri ve sahip olduğu üretim imkânlarıdır. Bu çalışmada kullanılan temel metot DAH dır. Uygulamada, DAH uygulama sürecindeki dört temel adım esas alınmıştır. i

38 Bunlar; hazırlık, mevcut durumun analizi, gelecek durumun tasarımı, planlama ve uygulamadır. DAH uygulaması, hazırlık aşamasında oluşturulan DAH ekibi ile gerçekleştirilmiştir. Bu ekip, farklı modeller arasında ayrım gözetmeksizin tüm ürünleri tek bir ürün ailesi olarak değerlendirmiştir. Dolayısıyla DAH uygulaması yapılacak ürün ailesinin düzlemsel güneş enerjisi kolektörü olarak adlandırılmıştır. İşletmenin ürünlerine olan talep 110 adet/gün ve takt süresi 295 sn/adet tir. Oluşturulan mevcut durum haritasına göre, akış süresi 13,6 gün, değer katmayan faaliyetlerin oranı ise %99,6 dır. Tasarlanan gelecek durum haritasına göre, akış süresi 2,6 gün, değer katmayan faaliyetlerin oranı ise %98,2 dir. Uygulama kapsamında, işletmenin değer akışının gelecek durumuna ulaşmak amacıyla, malzeme ve ürün sevkiyatı sıklıkları artırılmış, tesis yerleşimi değiştirilmiş ve montaj hattı kurulmuştur. Bu sayede, malzeme taşımaları azaltılmış, malzeme akışları düzgünleştirilmiş ve ara stok miktarları azaltılarak gelecek durum haritasında belirtilen hedeflere ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Değer Akışı Haritalandırma, Değer Akışı Analizi ii

39 ÖZET Yüksek Lisans Tezi AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞAN İŞGÖRENLERDE ZORLANMAYA NEDEN OLAN ÇALIŞMA DURUŞLARININ ANALİZİ Mehlika KOCABAŞ Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet PEKER 2009, 80 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Ahmet PEKER Yrd. Doç. Dr. Yakup KARA Yrd. Doç. Dr. Dağıstan ŞİMŞEK Çalışma duruşları, emek yoğun üretim sistemlerinde ergonominin üzerinde yoğunlaştığı konulardan biridir. Ergonomi ve iş etüdünün temel amaçlarından biri de, üretime katkısı olmayan tüm eylem ve faaliyetlerin ortadan kaldırılmasıdır. İnsanın iş stresinin ve yorgunluğunun azaltılması verimliliğe ve maliyete büyük katkılar sağlayacaktır. Bu da çalışma duruşlarının önemini daha da arttırmaktadır. Bu çalışmada, iş görenlerin çalışma duruşları OWAS ve REBA yöntemleri ile incelenmiştir. Araştırma, Ağır ve Tehlikeli İşler olarak tanımlanan metal eşya imalatı, metalürji sanayi, yapı işleri, ağaç işleri, taş işlerinde yürütülmüştür. Bunlardan en tehlikeli çalışma duruşu kategorisine sahip çalışanlar dördüncü kategoride %22 ile metalürji sektöründeki döküm işçileri bulunmuştur. Üçüncü ve dördüncü kategori birlikte değerlendirdiğinde ise %34 lük oranlarla metal ve yapı işleri, % 32 lik oranla metalurji sektöründe tehlikeli çalışma duruşlarının bulunduğu belirlenmiştir. Anahtar sözcükler: Ergonomi, REBA, OWAS, çalışma duruşları

40 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK ESNEK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN PARALEL DOYUMSUZ ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ : BİR HAZIR GİYİM İŞLETMESİNE UYGULANMASI Teks. Müh. Meral İŞLER Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Orhan ENGİN 2009, 84 Sayfa Jüri : Prof. Dr. Ahmet PEKER Doç. Dr. Orhan ENGİN Yrd. Doç. Dr. Nurgül KILINÇ Hazır giyim; son yıllardaki gelişen teknolojiye rağmen emek yoğun yapısının korunduğu, iş gücü kayıplarının çok ve termin sürelerinin kısa olduğu dinamik bir üretim şeklidir. Üretim yapısındaki bu faktörler nedeniyle hazır giyimde verimlilik, planlama ve çizelgeleme gibi kavramların önemi büyüktür. Bu çalışmada NP (polinomiyel olmayan) zor sınıfında yer alan esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin paralel doyumsuz algoritma ile çözümü amaçlanmıştır. Problemin çözümünde bir hazır giyim işletmesinde örnek olarak uygulama yapılmıştır. Hazır giyim üretim süreci, işlem süreleri belirsiz olduğundan bulanıktır. Bu yapı göz önüne alınarak bulanık mantığın üyelik fonksiyonlarından faydalanılarak bir paralel doyumsuz algoritma geliştirilmiş ve bir hazır giyim işletmesinde elde edilen verilerle test edilmiştir. Paralel doyumsuz algoritmanın test edilmesi için genetik algoritma ile kıyaslamalar yapılmıştır. Yapılan kıyaslama sonucunda paralel algoritmanın genetik algoritmaya göre daha iyi sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Hazır Giyim, Bulanık Esnek Akış Tipi Çizelgeleme Problemleri, Paralel Doyumsuz Algoritma.

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA

Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA i GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMIYLA ATÖLYE ÇİZELGELEME Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OCAK 2005 ANKARA ii Serdar BİROĞUL tarafından hazırlanan

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ

MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Arş. Gör. Yakup ATASAGUN Prof. Dr. Ahmet PEKER (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (Endüstri

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN BİTİRME PROJESİ KONULARI

PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN BİTİRME PROJESİ KONULARI PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN TEORİK ÇALIŞMA BAŞLIKLARI Ø Coğrafi Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Weber) Probleminin Çözümü için Sezgisel ve Metasezgisel Algoritmalar Ø Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Pmedyan) Probleminin

Detaylı

2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları

2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları 2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları Prof. Dr. Orhan TORKUL 1. Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı 2. İş Zekası Sistemleri 3. Ortak Çalışma Sistemleri

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011) 08.401.001 08.401.002 08.401.003 Dikkat Seviyesindeki Değişimlerin Elektrofizyolojik Ölçümler İle İzlenmesi PFO(Patent Foramen Ovale) Teşhisinin Bilgisayar Yardımı İle Otomatik Olarak Gerçeklenmesi ve

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

2014-2015 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları

2014-2015 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları 2014-2015 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları Prof. Dr. Orhan TORKUL 1. Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı 2. İş Zekası Sistemleri 3. Ortak Çalışma Sistemleri

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon 2015-2016 Eğitim Programları Tanıtımı ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ & OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

ÜAS DA SUNULAN BİLDİRİLER KAPSAMINDA İMALAT İŞLETMELERİNİN ÜRETİM SORUNLARINA BAKIŞI

ÜAS DA SUNULAN BİLDİRİLER KAPSAMINDA İMALAT İŞLETMELERİNİN ÜRETİM SORUNLARINA BAKIŞI V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 ÜAS DA SUNULAN BİLDİRİLER KAPSAMINDA İMALAT İŞLETMELERİNİN ÜRETİM SORUNLARINA BAKIŞI Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ VE RİSKİN HARİTALANDIRILMASI. Gizem DENİZ

ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ VE RİSKİN HARİTALANDIRILMASI. Gizem DENİZ ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ VE RİSKİN HARİTALANDIRILMASI Gizem DENİZ ARÇELİK DEMEK 1955 den bugüne yarım asırdan fazla tecrübe Ev yaşamına yönelik dayanıklı tüketim malları,

Detaylı

Montaj Hatti Tasarımı ve Analizi - 7

Montaj Hatti Tasarımı ve Analizi - 7 Balıkesir Universitesi, Endustri Muhendisligi Bolumu 2015-2016 Bahar Yariyili Montaj Hatti Tasarımı ve Analizi - 7 Dr. Ibrahim Kucukkoc http://ikucukkoc.baun.edu.tr 2 TEK MODELLİ U-TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEME

Detaylı

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS)

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) İsmail DÜNDAR TEMSA A.Ş. Ersin GÖKÇEN TEMSA A.Ş. Özet Otobüs/Midibüs/Kamyonet üretimi yapılan TEMSA üretim tesislerinde, üretim sürecinin

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI Timuçin in Bayraktar TEMSA TEMSA TEMSA NIN TARİHÇESİ ilk YILLARDA ÇELiK KONSTRÜKSÜYON VE TAAHHÜT işleri YAPAN TEMSA DA DÖNÜM NOKTASI KOMATSU İLE 1983 YILINDA, MITSUBISHI

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZEL İSTEKLERİ EĞİTİMLERİ ( APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA )

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZEL İSTEKLERİ EĞİTİMLERİ ( APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA ) OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZEL İSTEKLERİ EĞİTİMLERİ ( APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA ) EĞİTİM ADI Otomotiv Sektörü Özel İstekleri Eğitimleri EĞİTİMİN AMACI Kurum Ürün Çevriminde Otomotiv Sektörü İsteklerinin Mühendislik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Lojistik Yönetim Sürecinin Analitik Modeli Ve Sektörel Uygulaması Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Giriş İş dünyasında uluslar arası düzeyde rekabetin

Detaylı

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Sistemleri IE 509 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon Eğitim Programları 2016 ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME PLANLAMA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Neden Süreç Yönetimi? Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştır. Tüm çalışmalar bağlı olunan fonksiyon içinde başlatılmakta,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması

Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması Nilay Kurşunoğlu, PwC Yönetim Danışmanlığı Biz Kimiz? Orhan Cem Sorumlu

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi AJANDA ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVREYE DUYARLI İŞLETMELER ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER İŞLETMELERİ ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İş akışı tipleri önce, fabrika binasının tek veya çok katlı olmasına göre, yatay ve düşey olmak üzere iki grupta toplanabilir. Yatay iş akışı tiplerinden bazı örneklerde

Detaylı

DENİZ HARP OKULU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMA - EN-3 3/ 3+0 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Kredi Limit Optimizasyonu:

Kredi Limit Optimizasyonu: Kredi Limit Optimizasyonu: «Teorik Değil Pratik" Simge Danışman Analitik Direktörü, Experian EMEA Kar Gelişimi Kredi Limit Optimizasyonu Optimizasyona Genel Bakış Profilleme Modelleme Karar Matrisleri

Detaylı

ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi

ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi Dr.Ömer Güzel Biruni&Centro Laboratuvarları 18 EKİM 2014 MALATYA 21. Yüzyılda Laboratuvarların Geleceği Otomasyon, Konsolidasyon, Moleküler tanı,

Detaylı

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR Karmaşık Problem: Çözümü için derinlemesine mühendislik bilgisi, soyut düşünme, temel mühendislik ilkelerinin ve ilgili mühendislik disiplininin önde gelen konularında araştırmaya

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Water Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Synergi Su içmesuyu dağıtım şebekelerinde yer alan hatlar, vanalar, pompalar,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Bu staj yönergesi Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin Üretim ve Yönetim stajları sırasında yapmaları gereken çalışmaları içermektedir. Staj, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Mevcut Program: TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1.Dönem 2.Dönem 521 Doğrusal Eniyileme ve Ağ Modelleri 2-2-3 10 524

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü Akış Planı Endüstri Mühendisliği nedir? Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile farkları IEU

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Sistem Mühendisliği Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Organizasyon Teorileri 20. yüzyılın başından itibaren insan ilişkilerinin her alandaki giderek artan önemi, iki dünya savaşı ve 1960 ların sosyal devrimleri,

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 1/19 İçerik Yöneylem Araştırmasının Dalları Kullanım Alanları Yöneylem Araştırmasında Bazı Yöntemler Doğrusal (Lineer) Programlama, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama, Tam Sayılı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B Yılmaz ÖZTÜRK PROSES VE PROSES YÖNETİMİ PROSES; Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. NOT 1: Genel olarak bir prosesin girdileri,

Detaylı

İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014

İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014 İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014 İstatistiksel kalite kontrol o Üretim ve hizmet süreçlerinin ölçülebilir veriler yardımıyla istatistiksel yöntemler kullanılarak

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Esnek Hesaplamaya Giriş

Esnek Hesaplamaya Giriş Esnek Hesaplamaya Giriş J E O L O J İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ A. B. D. E S N E K H E S A P L A M A Y Ö N T E M L E R İ - I DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Esnek Hesaplama Nedir? Esnek hesaplamanın temelinde yatan

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ YAPAY SİNİR AĞLARI Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İÇERİK Sinir Hücreleri Yapay Sinir Ağları Yapısı Elemanları Çalışması Modelleri Yapılarına Göre Öğrenme Algoritmalarına Göre Avantaj ve

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com Gündem Demo 3D ile Geleceği Görmek 1 Dijitalis Dijitalis, stratejik taktiksel ve operasyonel doğru kararlar verebilmek ve dinamik değişiklere çok hızlı adapte olabilmek için entegre çözümler sunar. Tedarik

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce 1.GİRİŞ Her sektörde arzın arttığı ve iletişim teknolojilerinin çok geliştiği günümüz ekonomisinde işletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek için sadece ucuz mal ya da hizmet üretimini değil, hem ucuz

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı