ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: AKINCIOGLU 2. Adı: Mustafa 3. Doğum Tarihi: 19 Temmuz Uyruğu: T.C. 5. Medeni hali: Evli (iki çocuk) 6. Öğrenim: Kurum/Eğitim Kamu Kalite Yönetimi/Mobing Mayıs CMX Nato Kriz Yönetimi Tatbikati Nisan-2008 TUSSIDE ( sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) Mayıs 2007 GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi Haziran Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası Gelişen Durumlar karşisinda etkili reaksiyon göstermenin pratiğinin yapılması ve kriz yönetim usullerinin Denemesi Eğitimi- Başarı Sertifikası İleri Düzey Bilgisayar Eğitimi ve web tasarımı konulu eğitim sonrasında kurs belgesi GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi IMPEL ( de Çevresel Mevzuatın Uygulanması ve Yaptırımı ve kapasite geliştirilmesi) Nisan- REC ( Bölgesel Çevre Merkezi) Orta ve Güney Avrupa için Sürdürülebilir Metodolojiler, Stratejiler, Politikalar Ekim Eylül 3 modül Twinning Projesi TR02-EN-01 Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi Projesi Mayıs 2004 Haziran 2006 Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen IMPEL projesi eğitimi sonrasında verilen sertifika Venedik Uluslar arası Üniversitesi, REC, Avrupa Merkez Üniversitesi, İtalya Çevre Bakanlığı yetkililerince imzalı kurs bitirme belgesi Twinning Projesi TR02-EN-01 Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi Projesi başarı belgesi Milli Güvenlik Akademisi, 2004 Av ve Yaban Hayatı Eğitimi/Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmadaki Önemi Şubat-2004 İzleme ve Denetleme Eğitimi, Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler, 1997 Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma Merkezi, Temel Eğitim, 1996 Orman, Orman Yönetimi Genel Müdürlüğü, 1995 Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1992 Milli Güvenlik Akademisi mezuniyet diploması Katılım Sertifikası cılık Konuları, Kamu Yönetimi ile ilgili Denetçi Belgesi ( Müfettiş) Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Diploması AB İlişkileri Uzmanlık Diploması Orman Yönetimi Belgesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü mezunu

2 7. Dil Yetenekleri: (Yeterliliği 1 den 5 e kadar belirtiniz, 1 mükemmel; 5 temel) Dil Okuma Konuşma Yazma Dil Okuma Konuşma Yazma Türkçe (anadil) Azerice İngilizce Mesleki Kuruluşlara Üyeliği: Orman Mühendisleri Odası Üyesi ve Delegesi Merkez Av Komisyonu Yönetici Üyesi Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu Yönetici Üyesi Habitat Komitesi Üyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Vakfı Üyesi Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi Üyesi Hayvan Irk Tescil Ulusal Komitesi Üyesi 9. Diğer Beceriler: Bilgisiyar Bilgisi / popüler paket programları kullanıcısı, Excell, Power Point, Access vb. 10. Şimdiki mevkisi: Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı (2003- Halen devam ediyor) 11. Çalıştığı Kurumdaki Yılları: Halen Devam Ediyor 12. Çalışma alanıyla ilgili anahtar nitelikler Akıncıoğlu nun uzmanlık alanı esas olarak orman ve doğal kaynaklar üzerinedir. Daha önceki deneyimi kamu yönetimi ve denetimi üzerine olduğu kadar, aynı zamanda orman ve doğal kaynaklar alanında planlama, denetçilik ve izleme deneyimi de bulunmaktadır. Aynı zamanda, çevre, doğa politikası ve sürdürülebilir kırsal kalkınma konuları ile ilgili olarak güçlü teorik geçmişe sahip olmasından dolayı AB ilişkileri konusunda iyi bir mesleki itibara sahiptir. AB ye katılım sürecinde çevre ve doğa politikası ile ilgili AB ve Dünya Bankası fonlu projelerde 5 yıldan fazla fiili deneyime sahiptir. Çalışmalarında aynı konu ile ilgili olarak doğal kaynakların yönetimi ve Türk Mevzuatının geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Bundan sonra, AB ve Dünya Bankası-BM fonlu projelerin çoğunda yer almıştır. Ayrıntılı olarak, deneyimleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Çevre ve doğa politikası: kuşlar ve habitat direktifleri gibi çevresel kaynakların doğa kısmı için AB mevzuatına uyum planları ve politika hazırlanmasına katkıda bulunmuştur, CITES ilgili direktifleri, yılında Konseyi nde çevre ve orman yönetimi verimliliğinin artırılması ile ilgili çalışma grubu üyeliği, AB yönetmeliklerinde, vb.de hayvanat bahçesi ile ilgili mevzuat Mevzuat: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve aynı zamanda bu Kanunlar ile ilgili 24 farklı yönetmeliğin ayrıca 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca çıkarılan Alan Kılavuzluğu Yönetmeliği yardımcı yazarı olarak, Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Kanunu hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Eğitim: Yaban Hayatı Uygulamaları ve Doğal Kaynak Yönetimi ile ilgili eğitim metodolojisinin hazırlanması ve eğitim kurslarında eğitici olarak katkıda bulunmuştur (eğitimcilerin eğitilmesi, örn. Yöneticilerin ve taşralı yetkililerin eğitimi dahil olmak üzere). Aynı zamanda Avcı dernekleri, Hayvan koruma dernekleri gibi STK ların bilincinin artırılması eğitimi. Korunan Alanlarda yönetim planları, korunan alanlarda kırsal kalkınma metodolojileri, yörede yaşayan insanların sosyo-ekonomik durum analizi ve ihtiyaçlarının tespiti, koruma-kullanma dengesi içerisinde ekoturizm ve taşıma kapasitelerinin tespiti, rekreasyon işletmeciliği konularında planlama ve uygulamada eğitici olarak ve uygulayıcı olarak görev 2

3 yapmıştır. Ev ve süs hayvanlarının kontolu ile sokak hayvanlarının kontrollu üremeleri ve rehabilitasyonu konu sunda metodoloji geliştirmiş, bu konuda konferanslar vermiştir. AB ye katılım süreci: özellikle doğa koruma ile ilgili bir kısım AB direktifleri için Uyum ve Uygulama Anketleri Tablosunun hazırlanmasında Bakanlığına yardımcı olunması, Projenin uygulanmasında anahtar görevlerde yer almak, Çevre ve Doğa bileşeni Alanında Kapasite Yapılandırılması. Kurumsal Destek: doğa alanında çevresel bilgilerin uygulanması amacıyla doğa koruma yetkililerinin mevcut kurumsal kapasitesinin değerlendirilmesi kapsamında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkıda bulunmak, çevre alanında kurumsal altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmiş ve önerilerde bulunmuştur. Koordinasyon: Doğa Koruma Vakfı nın Başkanı sıfatıyla vakfın faaliyetlerini koordine etmek, Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için ülke çapında Yaban Hayatı faaliyetlerinin koordinasyonu, Doğa Koruma Bölümü, Yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi, Öğretim Bölümü ve İdare Bölümü faaliyetlerini genel görev olarak koordine eder. Antalya /Turkiye de yapılan 2. uluslar arası deniz kaplumbağaları sempozyumunu bizzat koordine etmiş ve yönetmiştir. Kafkasya Biyoçeşitlilik Konseyi Üyeliği: Kafkasya bölgesinde Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik startejiler ve eylem planları hazırlama misyonunu üstlenen Kafkasya Biyoçeşitlilik Konseyinin devlet kanadı üyesi olarak; Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran ın içinde bulunduğu 6 ülkenin sivil toplum temsilcileri ve akademisyen temsilcileri ile birlikte bölgenin biyoçeşitlilik koruma stratejilerini ve bu stratejilere uygun yönetim planlarının oluşturulması çalışmalarına katılmaktadır. Bölge, hem Asya hem de Avrupa dan çok fazla çeşitlilikte flora ve faunadan oluşmaktadır ve dünyada hiçbir yerde bulunmayan bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bölge dünyadaki bu anlamda 9 sıcak noktadan en önemlilerinden biridir. Kafkasya aynı zamanda oldukça küçük bir alanda etnik grupların, dillerin ve dinlerin karışık bir şekilde yaşayan küresel ölçekte kültürel bir çeşitlilik merkezi olarak öneme sahiptir. Sonuç olarak, sınırlar arası işbirliği, ayrıca etnik olarak karışık olan bu bölgede barış ve anlayışa katkıda bulunan biyoçeşitliliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın korunması açısından anahtar role sahiptir. Konseyin biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik sayılan bu ülkelerdeki STK, Üniversiteler ve devlet kurumları arasındaki işbirliğini artırarak sınırötesi projeler geliştirme misyonu da mevcuttur. Bu bağlamda -Gürcistan arasındaki sınırötesi işbirliği imkanları artırılmaktadır. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Korunan alanların kaynaklarını geleneksel olarak kullanan insanların, bu kaynakları kullanmalarını kısıtlamak ya da korunan alana girişlerine sınırlamalar getirmek, hem bu insanlar için ve hem de korunan alanlar için yeni problemler ortaya çıkarmaktadır. Buralarda yaşayan insanlar geçim kaynaklarını kaybetmekte ve korunan alan üzerinde yasal olmayan kullanımların yolu açılmaktadır. Hatta bazen korunan alandan zorunlu olarak göç ettirilen insanlar, geleneksel yaşam biçimlerini devam ettirmelerini zorlaştıran ortamlarda güçlükle yaşamını sürdürebilmektedir. Bu nedenle doğayı, koruma kategorileri, elektrikli çitler, yangın arabaları ve silahlı muhafızlar değil, yerel düzeydeki insanlar korur. Bu, bütün doğa koruma kurumları tarafından kabul edilmiştir Bu gerçeğin anlaşılmasından sonra Uluslararası Doğayı Koruma Örgütü (IUCN), Ekoloji Komisyonu nda ve Dünya Koruma Stratejisi nde, doğa koruma planlamalarında kırsal kalkınmanın önemi vurgulanmıştır. Bu literatür, doğa koruma ve yerel düzeydeki ihtiyaçların birlikte düşünülmesi ve yerel düzeydeki kullanıcıların haklarının bir şekilde koruma programlarına entegre edilmesini önermektedir. Bu gerçekten hareketle korunan alanlarda yaşayan ve geleneksel olarak faydalanan insanların korunan alanların kaynak değerlerinden olduğunun kabulüyle katılımcılık prensibini esas alan bir yaklaşımın uygulamaya konulması zorunluluktur. Sürdürülebilir korunan alan yönetimi bu prensipten yola çıkarak korunan alanlarda yaşayan insanların kültürleriyle yaşamalarına ve korunan alandan geleneksel olarak faydalanmaya devam etmelerine imkan sağlar. Korunan alan olmasından dolayı insanların gelir kayıplarını alternatif faaliyetlerle destekler. Bu sayede yörede yaşayan insanlar korunan alanlara sahip çıkar. Akincioglu; REC tarafından 3 modül şeklinde verilen Sürdürülebilirlik Kursuna ( strateji, metodoloji, politikalar ve eylem planları) katılarak korunan alanlarda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın ne şekilde olması ge- 3

4 rektiği konusunda eğitim almış ve bunu uygulamıştır. Özellikle Kırsalda yaşayan Halkın tarım uygulamalarındaki verimliliklerinin artırılması, alternatif tarımsal ürün çeşitlerinin araştırılması ve uygulanması, mera kullanımı, mera amenajmanı, hayvancılığın sürdürülebilir geliştirilmesi konusunda deneyimleri mevcuttur. 13. Sivil toplum kuruluşu deneyimi: Doğa Koruma Vakfı olarak genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konusunda sempozyum, özellikle yeni nesil gençliğin doğa koruma bilincinin gelişmesini temin için doğa koruma konusunda resim, kompozisyon ve şiir yarışmasının düzenlenmesi, halkın doğa korumaya olan bilincini güçlendirmek için kuş cenneti fotoğraf yarışmasının düzenlenmesi, de Doğa Koruma konusunda faaliyet gösteren kurumların yeniden organizasyonu, Milli Parklar Yönetim Planları, Sulak alanlar yönetim planları, yaban hayatı yönetim planları gibi planlama faaliyetlerine doğrudan katkıda bulunmuş veya çalışmalara başkanlık etmiştir. 14. Mesleki deneyim: Tarih (tarihinde n-tarihine) Yer Şirket/Organizatör Pozisyon Tanım Ekim-2008 Ankara Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi Mayıs-2008 Sofya/ Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği Programı Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcisi Endemik Hayvan Irklarının tescil ve Gen Kaynaklarının muhafazası çalışmaları ile Yönetmelik hazırlığı Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği imkanlarının araştırılması Nisan 2008 Şubat 2008 Aralık 2007 Mart Eylül 2006 Kopenhag/D animarka Tbilisi/ Georgia Erzurum/Tur kiye Düzce / Turkiye Zurich/ Switzerland Venedik / ITALYA Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Kafkasya Biyolojik Çeşitlilik Konseyi (CBC) Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Biyoçeşitlilik Eğitimi Heyet Üyesi Konsey Üyesi Eğitimci Avrupa Çevre Ajansı merkezinde nin üyeliği ve AÇA ile işbirliği imkanlarının araştırılması Kafkasya Ekolojik bölgesel Koruma Planı kapsamında koruma tedbirleri ve CBC nin çalışmaları Biyoçeşitliliğin Korunmasında ekosistem tabanlı Yaban Hayatı Yöneti Düzce Üniversitesi Eğitimci Dünyada Korunan Alan kavramı, Korunan alanların yönetimi, Yaban Hayatı Yönetimi, Ekosistem yaklaşımlı korunan alan ve yaban hayatı yönetimi, ekoturizm konularında konferanscı Kafkasya Biyolojik Çeşitlilik Konseyi (CBC) Çevre Bakanlığı ve İtalya ve REC Müzakereci Eğitim alan CBC nin yasal statüsü ve tüzüğü hakkında Zurich te müzakereci Participation to the Course for Sustainability: Strategies, Methodologies, Policies, and actions for Central and Eastern Europe. Kampala,/ Uganda Ramsar Sözleşmesi Sekretaryası Delegasyon Başkanı Uluslar arası Sulak Alanlar Sözleşmesini imzalayan tarafların Konferansı 9. Toplantısı (Ramsar, Iran, 1971), 4

5 Tarih (tarihinde n-tarihine) Yer Şirket/Organizatör Pozisyon Tanım Mayıs Kemer CBD Bern ve Barselona Sekretaryası, IUCN Deniz Kaplumbağası Uzman Grubu- Çevre ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde. Toplantı Başkanı Deniz Kaplumbağaları ile ilgili 2. Akdeniz Konferansı European Union Financial Asistance Programme to Turkey Ankara/ Turkey European Union Konferanscı de 1.Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansında Hayvan Refahı (özellikle ev-süs hayvanları ve sokak hayvanları) hakkında konferansçı 2003-Halen devam ediyor Ekim Eylül Haziran Mart halen devam ediyor Şubat Ankara,/ Budapeşte/ Macaristan Brüksel/ Belçika Ankara/ Turkey Antalya/ Turkiye Tiflis/ Gürcistan Bangkok,/ Tayland Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Italya Çevre Bakanlığı ve Venedik Uluslar arası Üniversitesi REC organizasyonunda Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Eğitim alan Delegasyon Başkanı Genel Müdürlüğün sorumluluklarını uygulamak, Avlanma Kanununun, Hayvanları Koruma Kanunu ve yönetmeliklerinin hazırlanması, Doğa Koruma Dairesi, Avlanma Dairesi, Eğitim Dairesi ve Yönetim Dairesi Yönetimi sorumluluğu. Sürdürülebilirlik kursuna katılım: Orta ve Doğu Avrupa da Stratejiler, Metodolojiler, Politikalar ve eylemler. Delegasyon başkanı olarak çevre ve doğa koruma alanında kapasite yapılandırılması projesi çalışma turuna katılım. Avrupa Birliği Konferanscı de 1.Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansında Hayvan Refahı (özellikle ev-süs hayvanları ve sokak hayvanları) hakkında konferansçı Bakanlığı Kafkasya da BÇ ve Sürdürülebilir Kullanım ile ilgili Bölgesel Konsey Toplantısı CBD ( Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi) teknik komite toplantısı) Şura delegesi Konsey üyesi Delegasyon Başkanı cılık Şurasında çevre ve ormancılık mevzuatı ve kurumsal yapılanmanın iyileştirilmesi komisyonunda aktif komisyon üyeliği Kafkasya da BÇ ve Sürdürülebilir Kullanım ile ilgili Bölgesel Konsey Toplantısına konsey üyesi olarak katılım ( her altı ayda bir ) Türk delegasyon başkanı olarak Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Tavsiye (SUBSTTA) Toplantısına katılım. 5

6 Tarih (tarihinde n-tarihine) Yer Şirket/Organizatör Pozisyon Tanım 2004 Temmuz 2004 Strazbourg / Fransa Islamabad / Pakistan Mart 2004 Madrid, / İspanya 2003 Budapeşte / Macaristan Bern Sözleşmesi Delege Bern Daimi Komite Toplantısı Milli Güvenlik Akademisi Veronica- İspanya Yaban Hayatı Müsteşarlığı EU,Uluslar arası Yaban hayatı Koruma Konseyi (CIC) Katılımcı Katılımcı Delege Mili Güvenlik ve uluslar arası ilişkiler, Uluslararası tehdit unsurları ve kamu yönetimi hakkında çalışma turu Yaban Hayatı Yönetimi, Sürdürülebilir Avcılık metodları AB de Yaban Hayatı Yönetimi (CIC üyesi olarak) Ekim 2003 Cardiff,/ UK EU, Bern Sözleşmesi Delege AB de Omurgasızlar Faunası Konferansı Ankara, Bakanlığı, Denetim Dairesi Denetçi Kamu yönetimi ve doğal kaynak yönetimi alanlarında nin değişik bölgelerinde denetim ile ilgili görevler Ekim 1997 Antalya, Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Delege 11.Dünya Ormancılık Kongresi Orman Genel Müdürlüğü yorumlama ekibi üyesi Ankara, Bakanlığı, Araştırma ve Planlama Dairesi Proje mühendisi Daire tarafından gerçekleştirilmekte olan çeşitli projelerde proje mühendisi olarak çalışma Ankara, Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Proje mühendisi Genel Müdürlük bünyesinde nin çeşitli bölgelerinde amenajman (orman yönetimi) planlama ve projelerinde çalışma Karaman, Bakanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü Mühendis Birimin yönetiminde mühendis olarak ormancılık yönetimi, silvikültürel uygulamalar (bakım, üretim,bölmeleme ve transport) Güncel uluslararası projelere katılım; Project konusu Süre Finansman Projedeki pozisyon kaynağı Project konusu Süre Finansman Projedeki pozisyon kaynağı Yıldız Dağları nda Doğal Kaynakların ve Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma AB Proje Koordinatörü* Ulusal Raporlama için UNEP/GEF Danışmanlık projesi, Ulusal Clearing House Mekanizmasına katılım ve Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı nın geliştirilmesi UNEP/GEF Proje Koordinatörü* 6

7 Nesli Tehlike Altında olan Bitki Türleri Habitatlarının Korunması ve Yönetimi 2003 LİFE 3. Dünya Ülkeleri Proje Koordinatörü* Çevre alanında Kapasite Yapılandırma, Bileşen 3, Doğa Koruma Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi 2003 AB Projesi Yönetim Kurulu Üyesi, kuşlar, habitat direktifi ve CITES ile ilgili direktiflere ilişkin projenin yönetiminden sorumlu GEF-2 Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı * Proje Koordinatörlüğü; Mr.AKINCIOĞLU koordine etmekten sorumlu Yıldız Dağları nda Doğal Kaynakların ve Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınması. Bu proje finansmanı AB tarafından sağlanan Sınırötesi İşbirliği bölge için hazırlanmıştır. Projenin kapsayıcı hedefleri şunlardır; koruma için sürdürülebilir sınırlararası işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek ve Yıldız Dağları nın doğal kaynaklarının ve biyoçeşitliliğinin sürdürülebilir kullanılması, projenin amacı ise; gerekli tüm kurumsal, teknik ve toplumsal çerçevenin tesis edilmesi ve Türk tarafında Yıldız Dağları nın (Istranca ormanı) biyosfer rezervi olarak aday gösterilmesi için başvuru yapılması. Bu proje ile gerçekleştirilecek olanlar; Yıldız Dağları nın bir Biyolojik Rezerv olarak envanteri ve planlaması, İşbirliği: Bulgaristan ve Türk taraflarındaki ilgili kurumlar arasında işbirliği Eğitim ve Farkındalık çalışmaları. ** Mr. AKINCIOĞLU Ulusal Raporlamada Danışmanlık ile ilgili UNEP/GEF Projesinin Proje Koordinatörüdür, Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı nın geliştirilmesi (NBSAP): yasal bir bileşen adına/olarak ( Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü), faaliyet projesinin gerçekleştirilmesinden sorumlu. Bu anlamda aşağıdaki görevler yerine getirilmiştir: Ulusal Koordinasyon Komitesinin tesis edilmesi (NCC); Çeşitli EA bileşenlerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen tüm personele kılavuzluk edilmesi ve denetlenmesi. NCC çalışmasına gerekli teknik, bilimsel ve yönetsel desteğin sağlanması, -devlet kurumları, bilimsel topluluklar, kamu ve özel sektörler ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışılmasının sağlanması; Ulusal Koordinasyon Komitesi ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve devlet daireleri arasında etkili bir iletişimin sağlanması; Danışmanlar ile uzmanları organize etmek, denetlemek ve yönetimini sağlamak, ve bunların performanslarını kontrol etmek; 2. Ulusal Rapor, NBSAP revizyonu ve CHM nin hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak ve gözden geçirmek; Ulusal Proje finansının yönetimi, kaynak paylaşımının tümünün idaresi ve NCC ve UNEP e gerektiğinde bütçe revizyonlarının sunulması. Belirtilen çıktılara ulaşabilmek amacıyla faaliyetlerin zamanında ve bütçeye uygun olarak yürütülmesi sağlanarak Ulusal Projenin tümünün yönetimi; Gereken raporlar, finansal hesaplar ve nakit akışlarının UNEP e sunulması; İzleme ve inceleme faaliyetleri, kolaylaştırma faaliyetinden dolayı meydana gelen çıktılar ve dokümantasyon 7

8 UNEP ve CBD Sekretaryasına sunumundan önce onaylanması için 2. ve 3. Ulusal Raporların son versiyonunun ve NBSAP ın hükümete/devlete sunumu. 15. İlgili diğer bilgiler: (Yayınlar) - deki Deniz Kaplumbağaları Broşürü nün Koordinatörlüğü ve editörlüğü, Mayıs - nin Biyoçeşitliliği koordinatörlüğü ve editörlüğü, Mayıs. - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Teknik Bülteni Yeşil ve Mavi nin koordinatörlüğü ve editörlüğü. - de Sürdürülebilir Avcılık ve Yaban Hayatı Yönetimi isimli kitabın koordinatörlüğü ve editörlüğü - de Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansı Bildirisi, Haziran - Birinci cılık Kongresi Konferansları nda Ormancılık Faaliyetlerinin Etkili Yönetimi ile ilgili Komisyon Raporu -- Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması ve yayımlanması