ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: AKINCIOGLU 2. Adı: Mustafa 3. Doğum Tarihi: 19 Temmuz Uyruğu: T.C. 5. Medeni hali: Evli (iki çocuk) 6. Öğrenim: Kurum/Eğitim Kamu Kalite Yönetimi/Mobing Mayıs CMX Nato Kriz Yönetimi Tatbikati Nisan-2008 TUSSIDE ( sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) Mayıs 2007 GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi Haziran Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası Gelişen Durumlar karşisinda etkili reaksiyon göstermenin pratiğinin yapılması ve kriz yönetim usullerinin Denemesi Eğitimi- Başarı Sertifikası İleri Düzey Bilgisayar Eğitimi ve web tasarımı konulu eğitim sonrasında kurs belgesi GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi IMPEL ( de Çevresel Mevzuatın Uygulanması ve Yaptırımı ve kapasite geliştirilmesi) Nisan- REC ( Bölgesel Çevre Merkezi) Orta ve Güney Avrupa için Sürdürülebilir Metodolojiler, Stratejiler, Politikalar Ekim Eylül 3 modül Twinning Projesi TR02-EN-01 Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi Projesi Mayıs 2004 Haziran 2006 Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen IMPEL projesi eğitimi sonrasında verilen sertifika Venedik Uluslar arası Üniversitesi, REC, Avrupa Merkez Üniversitesi, İtalya Çevre Bakanlığı yetkililerince imzalı kurs bitirme belgesi Twinning Projesi TR02-EN-01 Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi Projesi başarı belgesi Milli Güvenlik Akademisi, 2004 Av ve Yaban Hayatı Eğitimi/Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmadaki Önemi Şubat-2004 İzleme ve Denetleme Eğitimi, Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler, 1997 Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma Merkezi, Temel Eğitim, 1996 Orman, Orman Yönetimi Genel Müdürlüğü, 1995 Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1992 Milli Güvenlik Akademisi mezuniyet diploması Katılım Sertifikası cılık Konuları, Kamu Yönetimi ile ilgili Denetçi Belgesi ( Müfettiş) Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Diploması AB İlişkileri Uzmanlık Diploması Orman Yönetimi Belgesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü mezunu

2 7. Dil Yetenekleri: (Yeterliliği 1 den 5 e kadar belirtiniz, 1 mükemmel; 5 temel) Dil Okuma Konuşma Yazma Dil Okuma Konuşma Yazma Türkçe (anadil) Azerice İngilizce Mesleki Kuruluşlara Üyeliği: Orman Mühendisleri Odası Üyesi ve Delegesi Merkez Av Komisyonu Yönetici Üyesi Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu Yönetici Üyesi Habitat Komitesi Üyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Vakfı Üyesi Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi Üyesi Hayvan Irk Tescil Ulusal Komitesi Üyesi 9. Diğer Beceriler: Bilgisiyar Bilgisi / popüler paket programları kullanıcısı, Excell, Power Point, Access vb. 10. Şimdiki mevkisi: Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı (2003- Halen devam ediyor) 11. Çalıştığı Kurumdaki Yılları: Halen Devam Ediyor 12. Çalışma alanıyla ilgili anahtar nitelikler Akıncıoğlu nun uzmanlık alanı esas olarak orman ve doğal kaynaklar üzerinedir. Daha önceki deneyimi kamu yönetimi ve denetimi üzerine olduğu kadar, aynı zamanda orman ve doğal kaynaklar alanında planlama, denetçilik ve izleme deneyimi de bulunmaktadır. Aynı zamanda, çevre, doğa politikası ve sürdürülebilir kırsal kalkınma konuları ile ilgili olarak güçlü teorik geçmişe sahip olmasından dolayı AB ilişkileri konusunda iyi bir mesleki itibara sahiptir. AB ye katılım sürecinde çevre ve doğa politikası ile ilgili AB ve Dünya Bankası fonlu projelerde 5 yıldan fazla fiili deneyime sahiptir. Çalışmalarında aynı konu ile ilgili olarak doğal kaynakların yönetimi ve Türk Mevzuatının geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Bundan sonra, AB ve Dünya Bankası-BM fonlu projelerin çoğunda yer almıştır. Ayrıntılı olarak, deneyimleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Çevre ve doğa politikası: kuşlar ve habitat direktifleri gibi çevresel kaynakların doğa kısmı için AB mevzuatına uyum planları ve politika hazırlanmasına katkıda bulunmuştur, CITES ilgili direktifleri, yılında Konseyi nde çevre ve orman yönetimi verimliliğinin artırılması ile ilgili çalışma grubu üyeliği, AB yönetmeliklerinde, vb.de hayvanat bahçesi ile ilgili mevzuat Mevzuat: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve aynı zamanda bu Kanunlar ile ilgili 24 farklı yönetmeliğin ayrıca 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca çıkarılan Alan Kılavuzluğu Yönetmeliği yardımcı yazarı olarak, Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Kanunu hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Eğitim: Yaban Hayatı Uygulamaları ve Doğal Kaynak Yönetimi ile ilgili eğitim metodolojisinin hazırlanması ve eğitim kurslarında eğitici olarak katkıda bulunmuştur (eğitimcilerin eğitilmesi, örn. Yöneticilerin ve taşralı yetkililerin eğitimi dahil olmak üzere). Aynı zamanda Avcı dernekleri, Hayvan koruma dernekleri gibi STK ların bilincinin artırılması eğitimi. Korunan Alanlarda yönetim planları, korunan alanlarda kırsal kalkınma metodolojileri, yörede yaşayan insanların sosyo-ekonomik durum analizi ve ihtiyaçlarının tespiti, koruma-kullanma dengesi içerisinde ekoturizm ve taşıma kapasitelerinin tespiti, rekreasyon işletmeciliği konularında planlama ve uygulamada eğitici olarak ve uygulayıcı olarak görev 2

3 yapmıştır. Ev ve süs hayvanlarının kontolu ile sokak hayvanlarının kontrollu üremeleri ve rehabilitasyonu konu sunda metodoloji geliştirmiş, bu konuda konferanslar vermiştir. AB ye katılım süreci: özellikle doğa koruma ile ilgili bir kısım AB direktifleri için Uyum ve Uygulama Anketleri Tablosunun hazırlanmasında Bakanlığına yardımcı olunması, Projenin uygulanmasında anahtar görevlerde yer almak, Çevre ve Doğa bileşeni Alanında Kapasite Yapılandırılması. Kurumsal Destek: doğa alanında çevresel bilgilerin uygulanması amacıyla doğa koruma yetkililerinin mevcut kurumsal kapasitesinin değerlendirilmesi kapsamında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkıda bulunmak, çevre alanında kurumsal altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmiş ve önerilerde bulunmuştur. Koordinasyon: Doğa Koruma Vakfı nın Başkanı sıfatıyla vakfın faaliyetlerini koordine etmek, Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için ülke çapında Yaban Hayatı faaliyetlerinin koordinasyonu, Doğa Koruma Bölümü, Yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi, Öğretim Bölümü ve İdare Bölümü faaliyetlerini genel görev olarak koordine eder. Antalya /Turkiye de yapılan 2. uluslar arası deniz kaplumbağaları sempozyumunu bizzat koordine etmiş ve yönetmiştir. Kafkasya Biyoçeşitlilik Konseyi Üyeliği: Kafkasya bölgesinde Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik startejiler ve eylem planları hazırlama misyonunu üstlenen Kafkasya Biyoçeşitlilik Konseyinin devlet kanadı üyesi olarak; Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran ın içinde bulunduğu 6 ülkenin sivil toplum temsilcileri ve akademisyen temsilcileri ile birlikte bölgenin biyoçeşitlilik koruma stratejilerini ve bu stratejilere uygun yönetim planlarının oluşturulması çalışmalarına katılmaktadır. Bölge, hem Asya hem de Avrupa dan çok fazla çeşitlilikte flora ve faunadan oluşmaktadır ve dünyada hiçbir yerde bulunmayan bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bölge dünyadaki bu anlamda 9 sıcak noktadan en önemlilerinden biridir. Kafkasya aynı zamanda oldukça küçük bir alanda etnik grupların, dillerin ve dinlerin karışık bir şekilde yaşayan küresel ölçekte kültürel bir çeşitlilik merkezi olarak öneme sahiptir. Sonuç olarak, sınırlar arası işbirliği, ayrıca etnik olarak karışık olan bu bölgede barış ve anlayışa katkıda bulunan biyoçeşitliliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın korunması açısından anahtar role sahiptir. Konseyin biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik sayılan bu ülkelerdeki STK, Üniversiteler ve devlet kurumları arasındaki işbirliğini artırarak sınırötesi projeler geliştirme misyonu da mevcuttur. Bu bağlamda -Gürcistan arasındaki sınırötesi işbirliği imkanları artırılmaktadır. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Korunan alanların kaynaklarını geleneksel olarak kullanan insanların, bu kaynakları kullanmalarını kısıtlamak ya da korunan alana girişlerine sınırlamalar getirmek, hem bu insanlar için ve hem de korunan alanlar için yeni problemler ortaya çıkarmaktadır. Buralarda yaşayan insanlar geçim kaynaklarını kaybetmekte ve korunan alan üzerinde yasal olmayan kullanımların yolu açılmaktadır. Hatta bazen korunan alandan zorunlu olarak göç ettirilen insanlar, geleneksel yaşam biçimlerini devam ettirmelerini zorlaştıran ortamlarda güçlükle yaşamını sürdürebilmektedir. Bu nedenle doğayı, koruma kategorileri, elektrikli çitler, yangın arabaları ve silahlı muhafızlar değil, yerel düzeydeki insanlar korur. Bu, bütün doğa koruma kurumları tarafından kabul edilmiştir Bu gerçeğin anlaşılmasından sonra Uluslararası Doğayı Koruma Örgütü (IUCN), Ekoloji Komisyonu nda ve Dünya Koruma Stratejisi nde, doğa koruma planlamalarında kırsal kalkınmanın önemi vurgulanmıştır. Bu literatür, doğa koruma ve yerel düzeydeki ihtiyaçların birlikte düşünülmesi ve yerel düzeydeki kullanıcıların haklarının bir şekilde koruma programlarına entegre edilmesini önermektedir. Bu gerçekten hareketle korunan alanlarda yaşayan ve geleneksel olarak faydalanan insanların korunan alanların kaynak değerlerinden olduğunun kabulüyle katılımcılık prensibini esas alan bir yaklaşımın uygulamaya konulması zorunluluktur. Sürdürülebilir korunan alan yönetimi bu prensipten yola çıkarak korunan alanlarda yaşayan insanların kültürleriyle yaşamalarına ve korunan alandan geleneksel olarak faydalanmaya devam etmelerine imkan sağlar. Korunan alan olmasından dolayı insanların gelir kayıplarını alternatif faaliyetlerle destekler. Bu sayede yörede yaşayan insanlar korunan alanlara sahip çıkar. Akincioglu; REC tarafından 3 modül şeklinde verilen Sürdürülebilirlik Kursuna ( strateji, metodoloji, politikalar ve eylem planları) katılarak korunan alanlarda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın ne şekilde olması ge- 3

4 rektiği konusunda eğitim almış ve bunu uygulamıştır. Özellikle Kırsalda yaşayan Halkın tarım uygulamalarındaki verimliliklerinin artırılması, alternatif tarımsal ürün çeşitlerinin araştırılması ve uygulanması, mera kullanımı, mera amenajmanı, hayvancılığın sürdürülebilir geliştirilmesi konusunda deneyimleri mevcuttur. 13. Sivil toplum kuruluşu deneyimi: Doğa Koruma Vakfı olarak genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konusunda sempozyum, özellikle yeni nesil gençliğin doğa koruma bilincinin gelişmesini temin için doğa koruma konusunda resim, kompozisyon ve şiir yarışmasının düzenlenmesi, halkın doğa korumaya olan bilincini güçlendirmek için kuş cenneti fotoğraf yarışmasının düzenlenmesi, de Doğa Koruma konusunda faaliyet gösteren kurumların yeniden organizasyonu, Milli Parklar Yönetim Planları, Sulak alanlar yönetim planları, yaban hayatı yönetim planları gibi planlama faaliyetlerine doğrudan katkıda bulunmuş veya çalışmalara başkanlık etmiştir. 14. Mesleki deneyim: Tarih (tarihinde n-tarihine) Yer Şirket/Organizatör Pozisyon Tanım Ekim-2008 Ankara Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi Mayıs-2008 Sofya/ Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği Programı Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcisi Endemik Hayvan Irklarının tescil ve Gen Kaynaklarının muhafazası çalışmaları ile Yönetmelik hazırlığı Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği imkanlarının araştırılması Nisan 2008 Şubat 2008 Aralık 2007 Mart Eylül 2006 Kopenhag/D animarka Tbilisi/ Georgia Erzurum/Tur kiye Düzce / Turkiye Zurich/ Switzerland Venedik / ITALYA Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Kafkasya Biyolojik Çeşitlilik Konseyi (CBC) Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Biyoçeşitlilik Eğitimi Heyet Üyesi Konsey Üyesi Eğitimci Avrupa Çevre Ajansı merkezinde nin üyeliği ve AÇA ile işbirliği imkanlarının araştırılması Kafkasya Ekolojik bölgesel Koruma Planı kapsamında koruma tedbirleri ve CBC nin çalışmaları Biyoçeşitliliğin Korunmasında ekosistem tabanlı Yaban Hayatı Yöneti Düzce Üniversitesi Eğitimci Dünyada Korunan Alan kavramı, Korunan alanların yönetimi, Yaban Hayatı Yönetimi, Ekosistem yaklaşımlı korunan alan ve yaban hayatı yönetimi, ekoturizm konularında konferanscı Kafkasya Biyolojik Çeşitlilik Konseyi (CBC) Çevre Bakanlığı ve İtalya ve REC Müzakereci Eğitim alan CBC nin yasal statüsü ve tüzüğü hakkında Zurich te müzakereci Participation to the Course for Sustainability: Strategies, Methodologies, Policies, and actions for Central and Eastern Europe. Kampala,/ Uganda Ramsar Sözleşmesi Sekretaryası Delegasyon Başkanı Uluslar arası Sulak Alanlar Sözleşmesini imzalayan tarafların Konferansı 9. Toplantısı (Ramsar, Iran, 1971), 4

5 Tarih (tarihinde n-tarihine) Yer Şirket/Organizatör Pozisyon Tanım Mayıs Kemer CBD Bern ve Barselona Sekretaryası, IUCN Deniz Kaplumbağası Uzman Grubu- Çevre ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde. Toplantı Başkanı Deniz Kaplumbağaları ile ilgili 2. Akdeniz Konferansı European Union Financial Asistance Programme to Turkey Ankara/ Turkey European Union Konferanscı de 1.Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansında Hayvan Refahı (özellikle ev-süs hayvanları ve sokak hayvanları) hakkında konferansçı 2003-Halen devam ediyor Ekim Eylül Haziran Mart halen devam ediyor Şubat Ankara,/ Budapeşte/ Macaristan Brüksel/ Belçika Ankara/ Turkey Antalya/ Turkiye Tiflis/ Gürcistan Bangkok,/ Tayland Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Italya Çevre Bakanlığı ve Venedik Uluslar arası Üniversitesi REC organizasyonunda Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Eğitim alan Delegasyon Başkanı Genel Müdürlüğün sorumluluklarını uygulamak, Avlanma Kanununun, Hayvanları Koruma Kanunu ve yönetmeliklerinin hazırlanması, Doğa Koruma Dairesi, Avlanma Dairesi, Eğitim Dairesi ve Yönetim Dairesi Yönetimi sorumluluğu. Sürdürülebilirlik kursuna katılım: Orta ve Doğu Avrupa da Stratejiler, Metodolojiler, Politikalar ve eylemler. Delegasyon başkanı olarak çevre ve doğa koruma alanında kapasite yapılandırılması projesi çalışma turuna katılım. Avrupa Birliği Konferanscı de 1.Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansında Hayvan Refahı (özellikle ev-süs hayvanları ve sokak hayvanları) hakkında konferansçı Bakanlığı Kafkasya da BÇ ve Sürdürülebilir Kullanım ile ilgili Bölgesel Konsey Toplantısı CBD ( Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi) teknik komite toplantısı) Şura delegesi Konsey üyesi Delegasyon Başkanı cılık Şurasında çevre ve ormancılık mevzuatı ve kurumsal yapılanmanın iyileştirilmesi komisyonunda aktif komisyon üyeliği Kafkasya da BÇ ve Sürdürülebilir Kullanım ile ilgili Bölgesel Konsey Toplantısına konsey üyesi olarak katılım ( her altı ayda bir ) Türk delegasyon başkanı olarak Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Tavsiye (SUBSTTA) Toplantısına katılım. 5

6 Tarih (tarihinde n-tarihine) Yer Şirket/Organizatör Pozisyon Tanım 2004 Temmuz 2004 Strazbourg / Fransa Islamabad / Pakistan Mart 2004 Madrid, / İspanya 2003 Budapeşte / Macaristan Bern Sözleşmesi Delege Bern Daimi Komite Toplantısı Milli Güvenlik Akademisi Veronica- İspanya Yaban Hayatı Müsteşarlığı EU,Uluslar arası Yaban hayatı Koruma Konseyi (CIC) Katılımcı Katılımcı Delege Mili Güvenlik ve uluslar arası ilişkiler, Uluslararası tehdit unsurları ve kamu yönetimi hakkında çalışma turu Yaban Hayatı Yönetimi, Sürdürülebilir Avcılık metodları AB de Yaban Hayatı Yönetimi (CIC üyesi olarak) Ekim 2003 Cardiff,/ UK EU, Bern Sözleşmesi Delege AB de Omurgasızlar Faunası Konferansı Ankara, Bakanlığı, Denetim Dairesi Denetçi Kamu yönetimi ve doğal kaynak yönetimi alanlarında nin değişik bölgelerinde denetim ile ilgili görevler Ekim 1997 Antalya, Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Delege 11.Dünya Ormancılık Kongresi Orman Genel Müdürlüğü yorumlama ekibi üyesi Ankara, Bakanlığı, Araştırma ve Planlama Dairesi Proje mühendisi Daire tarafından gerçekleştirilmekte olan çeşitli projelerde proje mühendisi olarak çalışma Ankara, Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Proje mühendisi Genel Müdürlük bünyesinde nin çeşitli bölgelerinde amenajman (orman yönetimi) planlama ve projelerinde çalışma Karaman, Bakanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü Mühendis Birimin yönetiminde mühendis olarak ormancılık yönetimi, silvikültürel uygulamalar (bakım, üretim,bölmeleme ve transport) Güncel uluslararası projelere katılım; Project konusu Süre Finansman Projedeki pozisyon kaynağı Project konusu Süre Finansman Projedeki pozisyon kaynağı Yıldız Dağları nda Doğal Kaynakların ve Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma AB Proje Koordinatörü* Ulusal Raporlama için UNEP/GEF Danışmanlık projesi, Ulusal Clearing House Mekanizmasına katılım ve Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı nın geliştirilmesi UNEP/GEF Proje Koordinatörü* 6

7 Nesli Tehlike Altında olan Bitki Türleri Habitatlarının Korunması ve Yönetimi 2003 LİFE 3. Dünya Ülkeleri Proje Koordinatörü* Çevre alanında Kapasite Yapılandırma, Bileşen 3, Doğa Koruma Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi 2003 AB Projesi Yönetim Kurulu Üyesi, kuşlar, habitat direktifi ve CITES ile ilgili direktiflere ilişkin projenin yönetiminden sorumlu GEF-2 Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı * Proje Koordinatörlüğü; Mr.AKINCIOĞLU koordine etmekten sorumlu Yıldız Dağları nda Doğal Kaynakların ve Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınması. Bu proje finansmanı AB tarafından sağlanan Sınırötesi İşbirliği bölge için hazırlanmıştır. Projenin kapsayıcı hedefleri şunlardır; koruma için sürdürülebilir sınırlararası işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek ve Yıldız Dağları nın doğal kaynaklarının ve biyoçeşitliliğinin sürdürülebilir kullanılması, projenin amacı ise; gerekli tüm kurumsal, teknik ve toplumsal çerçevenin tesis edilmesi ve Türk tarafında Yıldız Dağları nın (Istranca ormanı) biyosfer rezervi olarak aday gösterilmesi için başvuru yapılması. Bu proje ile gerçekleştirilecek olanlar; Yıldız Dağları nın bir Biyolojik Rezerv olarak envanteri ve planlaması, İşbirliği: Bulgaristan ve Türk taraflarındaki ilgili kurumlar arasında işbirliği Eğitim ve Farkındalık çalışmaları. ** Mr. AKINCIOĞLU Ulusal Raporlamada Danışmanlık ile ilgili UNEP/GEF Projesinin Proje Koordinatörüdür, Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı nın geliştirilmesi (NBSAP): yasal bir bileşen adına/olarak ( Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü), faaliyet projesinin gerçekleştirilmesinden sorumlu. Bu anlamda aşağıdaki görevler yerine getirilmiştir: Ulusal Koordinasyon Komitesinin tesis edilmesi (NCC); Çeşitli EA bileşenlerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen tüm personele kılavuzluk edilmesi ve denetlenmesi. NCC çalışmasına gerekli teknik, bilimsel ve yönetsel desteğin sağlanması, -devlet kurumları, bilimsel topluluklar, kamu ve özel sektörler ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışılmasının sağlanması; Ulusal Koordinasyon Komitesi ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve devlet daireleri arasında etkili bir iletişimin sağlanması; Danışmanlar ile uzmanları organize etmek, denetlemek ve yönetimini sağlamak, ve bunların performanslarını kontrol etmek; 2. Ulusal Rapor, NBSAP revizyonu ve CHM nin hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak ve gözden geçirmek; Ulusal Proje finansının yönetimi, kaynak paylaşımının tümünün idaresi ve NCC ve UNEP e gerektiğinde bütçe revizyonlarının sunulması. Belirtilen çıktılara ulaşabilmek amacıyla faaliyetlerin zamanında ve bütçeye uygun olarak yürütülmesi sağlanarak Ulusal Projenin tümünün yönetimi; Gereken raporlar, finansal hesaplar ve nakit akışlarının UNEP e sunulması; İzleme ve inceleme faaliyetleri, kolaylaştırma faaliyetinden dolayı meydana gelen çıktılar ve dokümantasyon 7

8 UNEP ve CBD Sekretaryasına sunumundan önce onaylanması için 2. ve 3. Ulusal Raporların son versiyonunun ve NBSAP ın hükümete/devlete sunumu. 15. İlgili diğer bilgiler: (Yayınlar) - deki Deniz Kaplumbağaları Broşürü nün Koordinatörlüğü ve editörlüğü, Mayıs - nin Biyoçeşitliliği koordinatörlüğü ve editörlüğü, Mayıs. - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Teknik Bülteni Yeşil ve Mavi nin koordinatörlüğü ve editörlüğü. - de Sürdürülebilir Avcılık ve Yaban Hayatı Yönetimi isimli kitabın koordinatörlüğü ve editörlüğü - de Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansı Bildirisi, Haziran - Birinci cılık Kongresi Konferansları nda Ormancılık Faaliyetlerinin Etkili Yönetimi ile ilgili Komisyon Raporu -- Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması ve yayımlanması

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA 09.11.2010 SUNUM İÇERİĞİ - Türkiye nin Biyolojik Zenginliği

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Ventzislav Vassilev, REC Bulgaristan 30 Ocak - 1 Şubat 2018 Natura 2000 için bilgi sistemi ve veri tabanına neden ihtiyacımız var? Türler ve habitatlar

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ

E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ PROJEDE ÖNERİLEN ROL: KURUMSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYONEL ROLLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı ELVAN EBİNÇ Adresi Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bul. Fatih Terim Sok. Nevrezoğlü Apt. Kat 5,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇ YÖNETİMİ (ÜRÜN İNOVASYONU) EĞİTİMİ

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇ YÖNETİMİ (ÜRÜN İNOVASYONU) EĞİTİMİ P R O D U C T I N N O V A T I O N YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇ YÖNETİMİ (ÜRÜN İNOVASYONU) EĞİTİMİ Approved by CERTIFIED EDUCATION PROVIDER 1.1 EĞİTİMİN AMACI Eğitimin temel amacı, ar-ge ve yeni ürün / hizmet

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler Ákos Éger Orta ve Doğu Avrupa Banka İzleme Ağı (CEE Bankwatch Network) Ulusal Çevre ve Doğa Korumacıları Topluluğu AB Fonlarının planlanması 2004-2006

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 4. Uyruk : Avusturya (Mavi Kart dolayısıyla çalışma ve oturma serbestisi

CURRICULUM VITAE. 4. Uyruk : Avusturya (Mavi Kart dolayısıyla çalışma ve oturma serbestisi CURRICULUM VITAE 1. İsim : ESRA 2. Soyadı : HASHEMI - SHIRZI 3. Doğum tarihi : 22 Temmuz 1970 4. Uyruk : Avusturya (Mavi Kart dolayısıyla çalışma ve oturma serbestisi mevcuttur) 5. Medeni hali : Bekâr

Detaylı

Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin Temel Kavramları ve Süreçleri Konusunda Eğitim Programı 7-11 Kasım 2016, Antalya

Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin Temel Kavramları ve Süreçleri Konusunda Eğitim Programı 7-11 Kasım 2016, Antalya Giriş Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin Temel Kavramları ve Süreçleri Konusunda Eğitim Programı 7-11 Kasım 2016, Antalya Türkiye de iyi çevresel durumun başarılmasını ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. AMAÇLARIMIZ 3. FAALİYETLERİMİZ 4. 2017 HEDEFLERİMİZ 5. GÜÇLÜKLERİMİZ Üniversitesi nde Yenilenebilir Enerji Proje Uygulamaları

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sunuş İçeriği Eğitim Detayları Polonya Hakkında Krakow Tarım Üniversitesi Avrupa Birliği Tarım

Detaylı

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM 2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM Konu: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) ile işbirliği içerisinde

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Dr. Sibel Sezer ERALP REC Direktörü

Dr. Sibel Sezer ERALP REC Direktörü Dr. Sibel Sezer ERALP REC Direktörü Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Center-REC): Paydaşları Buluşturmak... Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Eğitimin Konusu: İşyerinde Etik ve Aidiyet Eğitim Tarihi : 18 Ekim 2017 Eğitim Hedef Kitlesi: Eğitimin Amacı: Eğitimin Alt Başlıkları:

Eğitimin Konusu: İşyerinde Etik ve Aidiyet Eğitim Tarihi : 18 Ekim 2017 Eğitim Hedef Kitlesi: Eğitimin Amacı: Eğitimin Alt Başlıkları: Eğitimin Konusu: İşyerinde Etik ve Aidiyet Eğitim Tarihi : 18 Ekim 2017 Eğitim Hedef Kitlesi: Yönetici ve Çalışanlar Eğitimin Amacı: Araştırmalar şunu gösteriyor ki, organizasyonun değerleri ile benzer

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi KENTSEL VE KURUMSAL KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI Kentsel ve Kurumsal Karbon Yönetimi Danışmanlığı kapsamında,

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Özet Çalışma Programı 2010

Özet Çalışma Programı 2010 Özet Çalışma Programı 2010 Faaliyet No Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlus u Süresi KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ a) Organizasyon detaylarının tespiti 2.1.1 Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantılarının Organizasyonu

Detaylı

Avrupa Birliği ERA-NET Programı BiodivERsA-2 Projesi

Avrupa Birliği ERA-NET Programı BiodivERsA-2 Projesi Avrupa Birliği ERA-NET Programı BiodivERsA-2 Projesi Avrupa da Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Programları için Ortak Stratejiler ve İşbirliği Dr. Esin DİLBİRLİĞİ Koordinatör 26 Mart 2014 ANKARA Sunu Planı:

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

Genç Doğa Derneği Kapadokya sürdürülebilir kalkınma ve Gençlik Derneği SOSDER-Sosyal faaliyetleri engellenmiş çocuklar Derneği Genç Bilişim Derneği

Genç Doğa Derneği Kapadokya sürdürülebilir kalkınma ve Gençlik Derneği SOSDER-Sosyal faaliyetleri engellenmiş çocuklar Derneği Genç Bilişim Derneği ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : ULUDOĞAN 2. Adı : MUSTAFA 3. Doğum Tarihi : 20.10.1962 4. Uyruğu : T.C. 5. Öğrenim : FAKÜLTE Öğrenim Ç.Ü.Ziraat Fakültesi (1980-1985) ODTU SEM (02.1999-10.1999) BİLGİ Ü. (09.2006-06.2007)

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP)

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) International Society for Engineering Education ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TOPLULUĞU Bugünün Üniversitesi Finansal konularla, teknolojik

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

T.C. Akdeniz Üniversitesi AKĠġMER Teknoloji Transfer Merkezi

T.C. Akdeniz Üniversitesi AKĠġMER Teknoloji Transfer Merkezi M. Cem SAKARYA Pozisyon Bilgisi: AKİŞMER TTM Müdür Yardımcısı AKİŞMER TTM Yönetim Kurulu Üyesi A.Ü. Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu ĠletiĢim: 0 533 498 66 22 KiĢisel Bilgiler Doğum Yeri/Tarihi: 27 /04/1977

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ (ABKO) BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMA TAKVİMİ No İŞ TANIMI TARİH 1 Bologna Süreci (BS) Kurum Koordinatörü görevlendirilmesi 08 Aralık 2010 2 BS Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı