İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ODYOLOJİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ODYOLOJİ"

Transkript

1 İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ODYOLOJİ 16

2 İŞİTMENİN SUBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Bu testler hastanın işitmesinin durumu ile ilgili hızlı bilgi verebilecek ve poliklinik şartlarında yapılabilecek basit objektif olmayan testlerdir. FISILTI TESTİ En basit işitme testidir. Hastanın tek kulağı kapatılır (ıslak pamukla tıkanır), 6-7 metreden basit heceli kelimeler fısıldanır ve hastanın tekrar etmesi istenir. Bu testi yaparken hastanın dudak hareketlerini görmemesi gerekir. Fısıltı testinde hasta kelimeleri işitiyorsa, işitme 30 db lik normal sınırlar içindedir. Fısıltı testinde işitmeyen hastanın işitme kaybının türü ve derecesi hakkında bu testle bilgi sahibi olunamaz ve kesin güvenilir bir test değildir. DİAPOZON TESTLERİ Hastadaki işitme kaybının varlığı ve tipi hakkında çok yararlı bilgiler verir. Ancak bunlar subjektif değerlendirmelerdir, hastaların çok iyi kooperasyonu gereklidir ve hastanın vereceği cevaplara dayalı değerlendirmeler olduğundan sonuçlarda belirsizlik ve simülasyon olasılığı vardır. Ayrıca bu deneyler hastada mikst tip işitme kaybı varsa güvenilir sonuç vermeyebilir, ancak saf iletim veya saf sensörinöral işitme kaybı durumlarında sağlıklı yorumlar yapılabilir. Diapozon deneylerinde kullanılan diapozonların frekansları 128 in katları şeklinde artar (128, 256, 512, 1024, 2048 Hz). Ancak 128 Hz. diapozonda ses duyulmasa da vibrasyon algılanabildiğinden hatalı değerlendirmeler yapılabilir. Rutin olarak kullanılan 512 Hz lik diapozondur. Diapozon sapından tutularak metal olmayan sert bir zeminde (genellikle dizde) veya parmaklar arasında sıkıca tutulup çekilerek titreştirilir. Hangi diapozon deneyi yapılacaksa hastaya o deneyle ilgili ayrıntılı ancak basitçe bilgi verilmeli, hastanın kooperasyonu sağlanmalıdır. KBB pratiğinde en çok uygulanan diapozon testleri şunlardır: 1. Rinne testi: Bir kulakta iletim tipi işitme kaybı varlığını araştırmak amacıyla, o kulağın işitmesinin kemik ve hava yollarından karşılaştırılması esasına dayanan bir diapozon testidir. Önce titreşen diapozonun dip kısmı mastoid çıkıntı üzerine konur (bu şekilde kemik yolu ile olan iletim ölçülür) ve hastadan sesi işitmez olduğunda haber vermesi istenir ve bu arada süre tutulur. Hastanın kemik yolundan işitmesi bittiğinde diapozon DKY nun 1 cm kadar önüne yaklaştırılır (bu esnada hava yolu ile olan iletim ölçülmektedir) ve hastaya sesi duyup duymadığı sorulur. Duyuyorsa yine duymaz olana kadar süre tutulur. Değerlendirme şu şekilde yapılır: 17

3 Normal işitme: Sağlıklı bir kulakta kemik yolundan işitme bittiği halde hava yolundan işitme devam eder, buna Rinne pozitif denir. Bu durumda hava yolu kemik yolundan uzundur. Hava yolu ile olan iletim kemik yolu ile olan iletimin iki katı kadardır. Buna göre; normal bir kişinin, DKY ndan diapozon sesini, mastoid üzerinde duyduğu süre kadar daha algılaması gerekir. İTİK: Kemik yolundan işitme bittikten sonra hasta diapozonun sesini DKY önünden duyamazsa yada duyma süresi kısalmışsa buna Rinne negatif denir. Hava yolu kemik yolundan uzun değildir ve hava yolunda bir azalmayı (iletim tipi işitme kaybını) gösterir. SNİK: Sensörinöral işitme kaybı durumlarında da Rinne pozitifdir. Ancak tek taraflı total veya çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan hastalarda Rinne testinin kemik yolu fazında diapozonun sesi kemikten karşı kulağa iletilebilir. Daha sonra DKY önüne getirilen diapozon hastadaki çok şiddetli işitme kaybı nedeniyle duyulamayacağından deneyin sonucu Rinne negatif olarak değerlendirilebilir. Bu durum Yalancı Rinne negatifliği olarak ifade edilir. Bu nedenle iki kulak arasında büyük işitme farklılığı şüphesinde, sağlam kulak maskelenmelidir. Hem hava yolu ile hem de kemik yolu ile olan işitme azalmışsa hava yolu/kemik yolu oranı bozulmamıştır. Bu duruma patolojik Rinne pozitif denir. 2. Weber testi: Hangi kulakta ne tip bir işitme işitme kaybı olduğunu araştırmak amacıyla her iki kulağın kemik yolundan işitmesinin karşılaştırıldığı bir testtir. Diapozon titreştirildikten sonra kafatası üzerinde orta hatta bir noktaya (alın, glabella, burun kökü, ön dişlerin ortası) yerleştirilir ve hastaya sesi nereden duyduğu sorulur. Sonuçlar; diapozon titreşiminin işitildiği yöne doğru Weber ortada, sağa veya sola lateralize şeklinde belirtilir. Tek taraflı sensörinöral işitme kaybı olan hastalar sesi iyi işiten kulaklarından, tek taraflı iletim tipi işitme kaybı olan hastalar ise sesi patoloji olan kulaklarından duyarlar. Normal işitme: İşitmesi normal olan bir kişi, diapozon titreşimini orta hatta duyacaktır. Hasta bunu kafasının üstünden ya da kafasının heryerinden diye tanımlar. Ayrıca her iki kulakta da eşit oranda işitme kaybı varsa (sensörinöral veya iletim tipi) Weber yine ortadadır; ancak titreşimin işitilme süresi kısalmıştır. SNİK: Şayet tek kulakta SNİK varsa, kemik yolu ile olan iletim kısalacağı için, hasta diapozon titreşimini sağlam kulağı ile duyar. Bu durum Weber sağlam kulağa lateralize olarak belirtilir. Her iki kulakta sensorinöral işitme kaybı olan durumlarda, Weber işitmesi daha iyi olan tarafa doğru lateralize olur. İTİK: Tek taraflı İTİK olan kişiler, diapozon titreşimini hasta kulakları ile duyarlar. Bu durumda Weber hasta kulağa lateralize olur. Bunun nedeni şöyle açıklanabilir; dış ortamda normalde 30 db civarında olan fon gürültüsü mevcuttur. Bu ses hasta kulakta iletim tipi işitme kaybı nedeni ile algılanamaz, buna karşın normal kulakta maskeleyici etkiye yol açar. 18

4 Bu şekilde maskelenmeyen taraf olan hasta kulak titreşimi daha iyi duyar. Hasta kulaktan daha iyi duyma hasta için şaşırtıcı olabilir, bu nedenle yanıltıcı bilgi vermemesi için test öncesinde bilgilendirilmelidir. Her iki kulakta iletim tipi işitme kaybı olan durumlarda, Weber işitme kaybının daha fazla olduğu kulağa lateralize olur. 3. Schwabach testi: Kemik yolu işitmesini incelemeye dayalı bir testtir. Hastanın kemik yolu ile işitmesinin hiçbir kulak patolojisi olmayan bir kişinin (muayene eden hekim olabilir) kemik yolu işitmesi karşılaştırılarak yapılır. SNİK lı hastanın kemik yolu ile iletimi süresi düşer ve diapozon titreşimini işitme süresi kısalır. Diapozon titreştirildikten sonra hastada mastoid çıkıntı üzerine yerleştirilir, hasta sesi duymaz olunca deneyi yapan kişi diapozonu kendi kulağında mastoid çıkıntısı üzerine yerleştirir. Hastanın sesi işitmesi bittiği halde deneyi yapan kişi hala sesi duyuyorsa hastada kemik yolu işitmesi deneyi yapan kişiye göre bozuktur ve Schwabach kısalmış olarak ifade edilir. Hastanın işitmesi bittiğinde deneyi yapan kişi de sesi duymuyorsa bu durumda Schwabach normal veya uzamıştır ve bu sonucun sağlamasının yapılması gereklidir. Bu durumda önce deneyi yapan kişi diapozonu kendi mastoid planumu üzerine yerleştirir, sesi duymaz olunca da aynı işlemi hastaya uygular. Eğer hasta da sesi duymuyorsa deneyi yapan kişi ile hastanın kemik yolları arasında bir fark yok kabul edilir ve Schwabach normal olarak ifade edilir. Eğer deneyi yapan kişi ses duymadığı halde hasta sesi duyuyorsa bu durumda hastada Schwabach uzamış olarak ifade edilir ve bu iletim tipi işitme kayıplarında gözlenir (deneyi yapan kişinin tamamen sağlıklı olması gerektiği unutulmamalıdır). 4. Gelle testi: Bir kulaktaki olası kemikçik zincir fiksasyonunu araştırmak amacıyla, DKY daki basıncı değiştirerek buna bağlı işitme değişikliklerini araştırmaya dayanan bir testtir. Test özellikle stapesin mobil veya fikse olduğunu ortaya koymak amaçlı otoskleroz hastalığının tanısında yardımcıdır. Sağlıklı bir kulakta titreşmekte olan diapozon mastoid üzerine konduğunda ve bu esnada DKY na pnömatik otoskop ile pozitif hava basıncı verildiğinde stapes tabanı oval pencereye doğru itileceği için diapozonun sesi azalır veya kaybolur. Hava emilerek negatif basınç oluşturulduğunda, hasta sesi tekrar duyduğunu ifade eder. Bu durum Gelle normal olarak ifade edilir. Stapesin fikse olduğu durumlarda, bu test sırasında işitmede değişme olmaz, bu durum Gelle patolojik olarak ifade edilir. 5. Bing testi: Titreşmekte olan diapozon mastoid üzerine konur, bu esnada DKY parmakla tıkanır, açılır. Normal kişilerde ve SNİK te diapozon sesinde artma-azalma olur (pozitif Bing), İTİK te ise hiçbir değişiklik olmaz (negatif Bing). 19

5 ODYOMETRİK TESTLER Odyometreler, kalibre edilmiş saf ses üreten, konuşma ve çeşitli maskeleme sesleri çıkartan, bir uygulayıcı tarafından maniple edilen (mikrofonlu, kulaklıklı ve kemik yolu için vibratörlü) cihazlardır. TONAL ODYOMETRİ (SAF SES ODYOMETRİSİ) Saf ton sesler verilerek işitme eşiğini saptamaya yarayan subjektif bir yöntemdir. Elde edilen grafiğe odyogram denir. Kullanılan odyometre aygıtlarında hava ve kemik yolu eşikleri birbirine çakışacak tarzda kalibre edilmiştir. 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 (ama pratikte en yüksek 6000 Hz bakılmakta) frekanslı saf sesler kullanılır, bunlar Hertz (Hz) olarak ifade edilir. Kemik yolu işitme eşikleri ölçümleri 500 Hz ile 4000 Hz arasındaki frekanslarda yapılır. Bu frekansların altında veya üzerindeki frekanslarda verilen uyaranın titreşim olarak algılanma riski olduğu için, bu aralıkta kemik yolu işitme eşiklerine bakılmaz. Kemik yolu işitme eşikleri asla hava yolu eşiklerinin altına düşmez. Sesin şiddeti ise arasındadır ve desibell (db) olarak tanımlanır. Odyogramda işaretlemelerde sağ kulak için kırmızı, sol kulak için mavi renk kullanılır. Sağ kulak için hava yolu eşiği 0 ile, kemik yolu eşiği < ile, sol kulak için hava yolu eşiği X ile, kemik yolu eşiği > ile işaretlenir. Bu şekilde hastanın işitme eşiği saptanır db normal işitme, db hafif, db orta derecede, db ileri derecede, db çok ileri derecede, 90 db ve üzeri total işitme kaybı olarak değerlendirilir. Hava ve kemik yolları işitme eşikleri arasındaki farka göre 3 tip işitme kaybı saptanır: 1. İletim tipi işitme kaybı: Hava yolu işitme eşikleri ile kemik yolu işitme eşikleri arasında 5 db i aşan farklar varsa ve kemik yolu işitme eşikleri normal sınırlarda yer alıyorsa, işitme kaybı iletim tipi işitme kaybıdır (İTİK). Çünkü, iç kulak cevabı normal sınırlar arasında yer alırken, hava yolu işitme eşikleri, bu cevabın şiddet olarak üzerine çıkmıştır. Yani; sesin iç kulağa iletilmesi aşamasında bir sorun olduğu düşünülmelidir. 2. Sensörinöral işitme kaybı: Hava yolu işitme eşikleri normal sınırların dışına çıkmış ve kemik yolu işime eşikleri, hava yolu işitme eşikleri ile çakışık (aynı) elde edilmişse, işitme kaybına sensörinöral işitme kaybı (SNİK) denir. Burada, iç kulak cevapları ile hava yolu cevapları aynı olduğu için, hava yolunda sesin iletimini olumsuz etkileyecek bir faktörden söz edilemez. İşitme kaybı, iç kulakta veya işitme sinirinde oluşan bir lezyondan kaynaklanmaktadır. 3. Mikst tip işitme kaybı: Kemik yolu işitme eşikleri normal değerlerin dışına çıkmış ve hava yolu işitme eşikleri ile arasında 5 db i aşan aralık varsa, mikst tip işitme kaybı olarak tanımlanır. 20

6 Bunda sorun, hem iç kulak veya işitme sinirinde, hem de sesin hava yolu ile taşınan kısımlarında, yani DKY da, timpanik membranda veya orta kulak yapılarındadır. İşitme eşikleri saptandıktan sonra, 500 Hz, 1000 Hz ve 2000 Hz lerdeki işitme eşikleri toplanarak ortalamaları alınır. Buna işitme eşiği ortalaması (saf ses ortalaması olarak da adlandırılır) denir. Bu frekansların tercih edilme nedeni; günlük yaşamda kullandığımız konuşma seslerinin daha çok bu frekanslar içinde yer almasıdır. Elde edilen saf ses ortalaması değeri işitme kaybının derecesini belirlemektedir. VOKAL ODYOMETRİ (KONUŞMA ODYOMETRİSİ) İşitme kaybı olan bir kişinin yaşamında karşılaştığı fonksiyonel sorunları görmek açısından önemli olan konuşma testleri, odyolojik değerlendirmenin en önemli kısımlarından birisini oluşturmaktadır. Konuşma testleri odyometrik araştırma metodlarının tamamlayıcı parçasını oluşturur, eğer yapılmamışsa bir odyogram kesinlikle tamamlanmış kabul edilmemelidir. a- Konuşmayı Alma Eşiği (Speech Reception Threshold SRT): Kişinin, konuşma sesini anladığı en düşük şiddetin tespit edilmesi amacı ile uygulanan bir testtir. b- Konuşmayı Ayırdetme Oranı (Speech Discrimination - SD): Konuşmayı alma eşiğinin 2540 db üstünde fonetik olarak dengeli, tek heceli kelime listeleri ile yapılır. Okunan 25 kelimeden kaç tanesini doğru söylediyse 4 ile çarpılarak yüzde olarak belirlenir. İTİK ve hafif SNİK lerde %90 larda olabilir ancak şiddetli SNİK lerde %60 ı geçmeyebilir. Tek taraflı olarak, konuşmayı ayırdetme oranının ciddi düşüş gösterdiği durumlarda, işitme kaybı simetrik olarak elde edilmişse, retrokoklear patoloji açısından, hastanın ileri testlerinin yapılması gerekir. Ayrıca hastanın iletişim yeteneği hakkında ciddi ipuçları verdiği için, işitme cihazına karar verme konusunda oldukça önemli bilgi vermekte ve tedavi yaklaşımını etkilemektedir. c. En Rahat Ses Seviyesi (Most Comfortable Loudness-MCL): Hastanın, konuşma sesini en rahat duyduğu ses seviyesinin tespit edilmesidir. İşitme cihazı seçiminde gerekli amplifikasyon miktarının tahmin edilmesinde, en rahat ses seviyesi önemli bir parametre olarak kullanılır. d. Rahatsız Edici Ses Seviyesi (Uncomfortable Loudness-UCL): Hastanın yüksek şiddetteki konuşma sesinden rahatsız olduğu eşiğin tespit edilmesini içerir. Özellikle koklear patolojisi bulunan hastalar için, diğer test parametreleri ile birlikte, çok önemli bir ayırıcı tanı kriteridir. Ayrıca işitme cihazı uygulaması sırasında, işitme cihazının maksimum çıkış gücünü ayarlamak için gereklidir. İMPEDANS ODYOMETRİ/TİMPANOMETRİ Elektroakustik impedansmetre ile yapılan impedans odyometri (akustik impedans testleri), odyolojik değerlendirmenin bütünü içinde ayırıcı tanının sağlanmasında önemli ipuçları veren, 21

7 objektif bir test aracıdır. DKY dan gelen seslere, orta kulak yapılarının gösterdiği direncin ölçülmesi esasına dayanır. Özellikle OK patolojilerinin tanı, tedavi ve takibinde vazgeçilmez önemde olan bir değerlendirme yöntemidir. Ayrıca akustik refleks hakkında objektif bilgi vermesi bu ölçüm aracının değerini artırmaktadır. Akustik impedans ölçümleri timpanometri ve akustik refleks testlerini içerir: Timpanometri: Kulak zarına çarpan ses enerjisi, kulak zarını ve kemikçik sistemini hareket ettirmeye çalışır. Bu etkiye karşılık; orta kulakta kulak zarı, kemikçikler, bu enerjiye karşı koyarlar, direnç gösterirler. Buna akustik impedans adı verilmektedir. Kısaca impedans; orta kulakta ses iletimine karşı olan direnci ifade eder. Komplians ise, orta kulak sistemindeki hareketin (mobilite) karşıtıdır. Kemikçik zincir ve kulak zarındaki hareketin büyüklüğünün göstergesidir. Timpanometri impedansı ve kompliansı (mobiliteyi) ölçerek timpanogram denen bir grafik halinde verir. İmpedansmetrik ölçümlerin yapılması için DKY özel bir probe yardımı ile tıkanır. Bu probe içinde; (a) Basınç değişikliği yapabilmek için kullanılan, bir basınç pompası, (b) DKY na ses verebilmek (uyaran olarak yaygın olarak 226 Hz lik probe tone uyaran kullanılır) için kullanılan bir receiver ve (c) DKY na verilen sesin, orta kulak yapılarından geriye yansıyan kısmını ölçmek amacı ile kullanılan bir mikrofon bulunur. Özel probe ile DKY tıkandığı zaman timpanik membran, dış kulak yolu duvarları ve probe arasında kapalı bir alan oluşturulmaktadır. Ölçüm sırasında basınç pompası aracılığı ile DKY nun basıncı değiştirilir ve bu basınç değişikliği sırasında, DKY na verilen sesin geçirgenlik (komplians) miktarında meydana gelen değişiklik tespit edilir. Bu ölçüm sırasında ele edilen grafiğe timpanogram adı verilir. Timpanogram da elde edilen geçirgenlik grafiğinin tepe noktası, sesin maksimum geçirgenliğinin ((kompliansının) sağlandığı, yani orta kulak basıncı ile atmosfer basıncının dengelendiği basınç noktasıdır. Bu nokta elastisitenin (yani kompliansın) en fazla, zar impedansının ise en az olduğu noktadır. Bu tepe noktasının oluştuğu basınç değeri, orta kulağın da basınç değerini vermektedir. Yani timpanometri kompliansın ölçümü ile zarın iki yüzü arasındaki basınç farkını saptamaya yarar. Normalde zarın iki yüzünde basınç farkı yoktur, yani sıfır olmalıdır. Ancak +/- 50 dapa normal kabul edilir. Timpanogram eğrisi incelenirken 3 ana özelliğe dikkat edilmelidir: 1- eğrinin şekli (pik yapıyor mu), 2- pik yaptığı noktanın hangi basınçta olduğu ve 3- pikin amplitüdür. Basınç dapa (dekapascal; 1 dapa=1.02 mmh2o), amplitüd ml olarak ölçülür. Bu özelliklere göre 3 tip timpanogram eğrisi (A, B, C) karşımıza çıkar: Tip A: Normal timpanogramdır. Normal OK basıncında (+/- 50 dapa) ve sınırlı (dengeli) komplians (mobilite; amplitüd piki ortalama 0.6 ml) vardır. Tip As: Normal OK basıncında (+/- 50 dapa) ancak amplitüd piki 0.3 ml den azdır (mobilite azalmıştır). Otoskleroz ve ossiküler fiksasyonlarda görülür. 22

8 Tip Ad: Normal OK basıncında (+/- 50 dapa) ancak amplitüd piki çok yükselmiştir (0.6 ml den yüksek, mobilite artmıştır). Kemikçik zincir kopukluklarında görülür. Tip B: Pik oluşmaz (timpanogramın tepe noktası yoktur). Yani komplians, probla verilen basınç değişmesine rağmen, değişim göstermez. En sık orta kulak efüzyonunda görülür, ancak buşon, perforasyon varlığında ve probun yanlış yerleştirilmesiyle de görülebilir. Tip C: Normal amplitüdlü pik oluşur ancak tepe noktası negatiftedir (yani pik -50 dapadan daha düşük basınçta ortaya çıkar). Östaki disfonksiyonunda ve bazı efüzyonlu otitis medialarda (OK ta negatif basınç gelişen) görülür. Akustik refleks: İşitme eşiğinin db üzerindeki bir ses uyarısı stapes kasında refleks bir kontraksiyona yol açar. Bu durum kulak zarında kaydedilebilen bir impedans değişikliğine yol açar. Elektroakustik impedansmetre ile yüksek şiddetteki bir sesin stapes kasında oluşturduğu reaksiyon tespit edilip odyograma kaydedilebilir. Akustik refleks veya stapes adale refleksi denen bu refleks sayesinde stapes kası (m.stapedius) yüksek şiddetlerde oluşan sese karşı, stapes kemikçiğini oval pencereden uzaklaştırarak, iç kulağın hasar görmesini engeller. Stapes kontraksiyonu bilateraldir. Yani bir taraftaki stapes kasıldığı zaman diğeride kasılır. Bu nedenle fizyolojik olarak ipsilateral ve kontrlateral olmak üzere iki ayrı refleks yolu bulunmaktadır. Ölçümlerde ipsilateral ve kontrlateral olarak yapılır ve kaydedilir. İpsilateral kayıtlarda probun bulunduğu kulaktan hem uyaran verilir, hem de yanıt kaydedilir. Kontralateral akustik refleks ölçümü sırasında, kulaklık aracılığı ile test edilen kulaktan uyaran probun kulaktan bulunduğu akustik verilirken, kontralateral refleks kaydedilmektedir. İpsilateral ya da kontralateral refleksler, yanıtın kaydedildiği değil uyaranın verildiği kulağa göre adlandırılmaktadır. Ses uyaranı koklea dan çıkan sinir fibrillerinin birleşmesiyle kanaldan geçerek İpsilateral refleks için nöronal yol Koklea-8.sinir-ventral koklear nukleussoc (superior oliver kompleks, burdan bir kısım lifler ipsilateral 7.sinir motor nöronuna, bir kısmı kontrlateral SOC a geçer)-fasial motor nukleus-fasial sinirn.stapedius oluşan Kontrlateral refleks için nöronal yol ponsta kontrlateral SOC- kontrlateral fasial akustik siniri uyarır. Akustik sinir, akustik AKUSTİK REFLEKS bulunan koklear nukleuslara gelir. Ventral ve dorsal koklear nukleuslar vardır ama bu reflekste önemi olan ventral koklear nukleuslardır. Akustik Koklea-8.sinir-ventral koklear nukleusmotor nukleus-kontrlateral fasial sinirkontrlateral n.stapedius 23

9 sinirden gelen aksiyon potansiyelleri bu bölgede işlemlenir ve daha sonra oluşan yeni bir aksiyon potansiyeli ile nukleus grubundan çıkan fibriller, superior olivary complex e (SOC) gider. Sağ ve sol superior olivalar arasında çapraz sinapslar olduğundan nöronların bir kısmı karşı tarafa geçer. Çaprazlaşan ve çaprazlaşmayan nöronlar VII. Sinir motor nükleusu ile sinaps yapar. Buradan VII. Sinir ve stapes dalı uyarılarak stapes adelesinde sonlanır. Bu durum, stapes kasının kasılması ile sonuçlanır ve stapes kemikçiği, oval pencereden uzaklaşır. Her iki taraf 7. kranial sinir uyarıldığı için her iki tarafta bulunan stapes kası kasılır. Stapes refleksi akustiko-fasiyal bir reflekstir. Afferent yolunu işitme siniri (8.sinir) ve merkezi işitme yolları (işitme merkezine kadar) oluşturur. Efferent kısmını ise işitme merkezi ile fasiyal sinir çekirdeği arası bağlantılar ile n.facialis oluşturur. Bu yüzden stapes refleksi oluşabilmesi için işitme sinir yolları ve fasial sinir ve orta kulak normal olmalıdır. Refleks arkı ile patolojinin nerde olduğu konusunda fikir yürütmek mümkündür. Bir tarafın ipsilateral refleksi alınamıyorsa ya orta kulakta mekanik bozukluk, ya SNİK yada fasial sinirde patoloji vardır. Eğer karşı taraf refleks alınıyorsa demek ki nöral sistem doğal ve patoloji orta kulak yada fasial sinirdedir. Bir tarafın ipsilateral refleksi alınıyor ancak kontrlateral alınamıyorsa patoloji ya beyin sapında, yada karşı tarafın orta kulak yada fasial sinirindedir. Bu durumda karşı tarafın ipsilateral refleksine bakılır, alınıyorsa orta kulak ve fasial sinir doğaldır, patoloji beyin sapındadır, alınamıyorsa patoloji orta kulak yada fasial sinirdedir. Stapes refleksi fasiyal paralizinin topografik tanısında önemlidir. Ayrıca orta kulak patolojilerinde (malleus immobilitesi durumlarında, orta kulak eksuda varlığında, zar perforasyonunda, kemik zincir kopukluğunda, stapes fiksasyonu yapan otosklerozda) kaybolur. Ayrıca stapes refleksi retrokoklear patolojilerde (akustik nörinom) ve santral refleks arkında kesilmeye yol açan beyin sapı lezyonlarında da kaybolur. ELEKTRİK CEVAPLI ODYOMETRİK TESTLER Ses stimülasyonuna karşı işitme yollarında oluşan potansiyeller kaydedilir. İşitmenin en objektif değerlendirme yöntemidir. 3 tipi vardır: İşitsel uyarılmış cevap odyometresi (BERA), kortikal elektriksel cevap odyometresi (CERA), Elektrokokleografi (ECoG). İŞİTSEL UYARILMIŞ CEVAP ODYOMETRESİ (BERA) İşitsel uyarılmış cevap odyometresi (Brain Evoked Response Auditory; BERA, ERA, ABR); 8. sinir ve beyin sapından kaynaklanan potansiyelleri ölçer. Non-invaziv bir ölçüm tekniğidir. ECoG un aksine yüzeyel elektrotlar kullanılır ve anestezi gerektirmez. Bazen uyumayan çocuklarda sedatif anestezi gerekebilir, anestezi sonuçları etkilemez. 24

10 ABR; İşitme sisteminin, spesifik tipte (klik, tone burst) işitsel uyarana cevabı olarak ortaya çıkan nöroelektrik aktivitesidir. Kooperasyon güçlüğü olan hastalarda, objektif işitme eşikleri hakkında bilgi edinmede, lezyon varlığı veya eliminasyonunda, veya lokalizasyonunda ayırıcı tanı olarak kullanılmaktadır. Ses uyaranı olarak klik kullanılır. Klik uyaran tüm kokleayı etkilediği için (genellikle 2-4 khz frekansları) işitme kaybı varsa hangi frekansta olduğu anlaşılamaz. Tone burst uyaran ile frekanslar daha doğru saptanabilir ancak çok zaman alıcı bir işlemdir. İşitme sisteminde yer alan ve aksiyon potansiyeli oluşturan merkezlerde ABR de 5 adet dalga oluşur (ECOLİ) I. Dalga: akustik sinir (Eight nerve) oluşan bu aksiyon potansiyelleri, yüzeyel II. Dalga: Cochlear nucleus ABR de 5 adet dalga oluşur. Beşinci dalga en IV. Dalga: Lateral lemniscus elektrodlar kullanılarak kaydedilir. belirgin olanı ve klinik değerlendirmede en sık kullanılanıdır. ABR yorumu dalgaların latensi III. Dalga: SOC (Olivary complex superior) V. Dalga: İnferior colliculus ve amplitüdlerine göre yapılır. Sonuçlar ya herbir dalganın standart latens süreleri ile kıyaslanarak yapılabilir ama daha güvenilir olan iki kulak arasındaki latensi sürelerinin (interaural fark) kıyaslanmasıdır. İnteraural fark 0.2 msn yi geçmemelidir. ABR dalgalarının oluştuğu eşik değeri, işitme eşikleri ile yakınlık gösterir. Beşinci dalga işitme eşiklerinin 10 db üzerinde alınır. Bu özellikten faydalanarak ABR, kooperasyon güçlüğü olan hastalarda (bebek, MMR, simülasyon..) işitme eşiklerinin tespitinde kullanılır. İşitme kaybının şiddetli olduğu durumlarda dalga alınamaz yada sadece V.dalga saptanır. ABR retrokoklear işitme kayıplarının (başta akustik nörinom) tanınmasında da çok büyük önem taşır. En belirgin bulgu I-V interpik latens sürelerinin (özellikle I. ve V. Dalgaların pikleri arasındaki geçen süre) uzamasıdır. KORTİKAL ELEKTRİKSEL CEVAP ODYOMETRESİ (CERA) CERA (kortikal elektriksel cevap odyometresi), beyin sapından daha yukarıdaki işitme yollarının değerlendirilmesinde kullanılır ama klinikte sık başvurulan bir yöntem değildir. ELEKTROKOKLEOGRAFİ (ECOG) Elektrokokleografi (ECoG); iç kulak ve işitme siniri fonksiyonlarının değerlendirilmesinde etkili olup güvenilir bilgilerin elde edilmesini sağlar. Çünkü elektrotun kokleaya en yakın olduğu test budur. Ancak invaziv olması ve bazen genel anestezi gerektirmesi nedeniyle kullanımı BERA ya göre sınırlıdır. Elektrot transtimpanik olarak promontoriuma yerleştirilir. Bu testle kokleadan kaynaklanan koklear mikrofonikler (CM) ve sumasyon potansiyelleri (SP) ve 8.sinirden kaynaklanan aksiyon potansiyelleri (AP) ölçülür. CM, tüylü hücrelerin yüzeyindeki stereosilyalardan kaynaklanır, yararı kısıtlıdır. SP nin kaynağı tüylü hücrelerdir. AP, akustik 25

11 sinirden kaynaklanan deşarjları yansıtır. Bu ikisi Meniere başta olmak üzere klinikte kullanılır. Normal kişilerde SP/AP amplitüd oranı, 0.30 dan düşük iken, Meniere de bu oran yükselir. İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİĞER TESTLER OTOAKUSTİK EMİSYON Otoakustik emisyon (OAE), kokleanın ürettiği seslerin DKY dan kaydedilmesidir. Kokleanın, işitsel uyaran karşısında oluşturduğu reaksiyonu tespit etmek amacı ile kullanılan non-invaziv bir test yöntemidir. Objektif, hızlı, ucuz ve güvenilirdir. Bilgisayar yazılımı ağırlıklı olması, çok değişik şekillerde kullanılmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle yeni doğan taramasında çok rahatlıkla kullanılması otoakustik emisyonu odyoloji kliniklerinin vazgeçilmez test araçları haline getirmiştir. Dış kulak yoluna yerleştirilen bir probe yardımı ile iç kulağa gönderilen spesifik ses uyaranlarının (klik, iki frekans özelliği taşıyan uyaran), iç kulakta oluşturduğu reaksiyon, özel olarak geliştirilmiş bir mikrofon tarafından kaydedilir. Ayrıca herhangi bir uyaran vermeksizin, kokleanın istirahat halindeki potansiyellerinin ölçüldüğü özel bir modu (Spontaneous Otoacoustic Emissions) bulunmaktadır. Objektif ve güvenilir bir test yöntemi olan OAE, işitme testi yapılamayan hastalarda, çok küçük çocuklarda, fonksiyonel işitme kaybında, retrokoklear patolojilerde ve ilaç ototoksitesinin takibi gibi değişik klinik alanlarda rahatlıkla kullanılmaktadır. Klinik kullanımda en çok tercih edilen otoakustik emisyon çeşitleri şunlardır: Spontan Otoakustik Emisyon (SOAE): Akustik bir uyaran olmadan DKY dan ölçülen, sürekli olan, koklea tarafından üretilen seslerdir. Popülasyonun %50 sinde alınır. Alınması koklear işitmenin normal olduğuna işarettir. Alınmaması kesin patoloji olduğunu göstermez. Transient Otoakustik Emisyon (TOAE): İç kulağa gönderilen klik uyarana karşı oluşan reaksiyon tespit edilir. Daha çok işitme taraması açısından kullanılan TOAE, 30 db e kadar olan işitme eşikleri hakkında bilgi vermektedir db i aşan işitme kaybında elde edilemediği için, tarama programlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Distortion Products Otoakustik Emisyon (DPOAE): Aynı anda iki frekans özelliğine sahip işitsel uyaran kullanılarak yapılan bu testte, kokleanın daha spesifik cevapları alınabilmektedir. TOAE a göre işitme kaybının daha fazla olduğu kulaklarda da yapılabilen DPOAE, kokleada meydana gelen hasarların erken dönemde tespitine olanak sağlamaktadır. Bu özelliğinden dolayı, özellikle ototoksik ilaç kullanımı veya gürültülü iş yerlerinde çalışan işçilerin takibi gibi, işitmenin monitorizasyonunda kullanılmaktadır. 26

12 ÇOCUK ODYOMETRİSİ 1 yaşına kadar auropalpebral (göz kırpma) refleks ve sesli uyarana karşı uyanma-sıçrama, bu yaştan sonra sese tepki verme gözlenir (Davranış değerlendirmesi). 3 yaşından sonra oyun odyometrisi yapılabilir. Şüpheli olgularda objektif testlerle (BERA) ileri tetkik yapılmalıdır. Yenidoğanlarda OAE bakılması işitme kaybının erken farkedilmesi açısından önemlidir. Çünkü tedavi ne kadar erken olursa sonuç o kadar iyidir. Tedaviye ilk yılın ikinci yarısında (6. aydan sonra işitme cihazları ile) başlanmalıdır. İşitme kaybı yönünden riskli olgular belli dönemlerde taranmalıdır. Bu riskli olgular; Ailede işitme kaybı hikayesi olanlar, intrauterin enfeksiyon (TORCH= toksoplazma, rubella, CMV, sifilis, herpes) öyküsü olanlar, kulağı da içeren kraniofasial anomaliler olması, 1500 gramdan düşük doğum ağırlığı, nörolojik bozukluklara yol açan hiperbilirubinemi, hamilelikte ototoksik ilaç alınması, bakteriyel menenjit, doğumda şiddetli asfiksi (APGAR skorunun 4 ten düşük olması), Beş gün veya daha uzun süreli mekanik ventilasyon, kafa travması, SNİK nedeni sendromları düşündürecek çocukta ek anomalilerin olması. SUPRALİMİNER (EŞİK ÜSTÜ) TESTLER Saf ses testleri hastanın ne kadar işittiğini gösterirken, daha üst seviyedeki (supraliminer) fonksiyonlar hakkında çok az bilgi verir. Bu durumda supraliminer testler kullanılır. Bu testler ile kohlear veya retrokohlear ayırımı yapılabilir. ABLB (Alternete Binaural Loudness Balance) testi ve MLB (Monoaural Loudness Balance) testi: Recruitment (rekrutman) varlığını araştıran testlerdir. Rekrutman koklear işitme kayıplarında ortaya çıkan, ses şiddetindeki küçük artışlara karşı aşırı duyarlılıkla karakterize fenomendir. Nöral işitme kayıplarında görülmez. Bu nedenle rekrutman testleri, işitme kaybının kohlear veya retrokohlear olup olmadığını ayırmada faydalıdır (kohlear hadiselerde pozitif, retrokohlear hadiselerde negatif). Ayrıca iletim tipi işitme kayıplarında ve normal kişilerde de negatiftir. İç saçlı hücrelerin dejenerasyonuna bağlı olarak hasta kulağın işitme alanının daralmasına bağlı gelişen bir reaksiyondur, ses şiddetindeki hafif bir artmaya karşı loudness (gürlük)te beklenmedik artış şeklinde kendini gösterir. Dış saçlı hücrelerin algılama kapasitesi 0-60dB şiddetindedir. İç saçlı hücreler ise 60dB ve üzerinde sesleri algılar. Sensorinöral tip işitme kayıplarında çoğunlukla dış saçlı hücreler tahrip olduğundan recruitment testleri iç saçlı hücreleri ilgilendirmektedir. SİSİ (Short Increment Sensitivity Index) testi: Retrokohlear ve kohlear patolojileri ayırt etmek için kullanılır, rekrütmanı ölçmez, kişinin 20 db üzerinde 1dB lik artırımları ayırt etme yeteneğini ölçer. Normal, İTİK yada retrokohlear patolojisi olanlar bu artışı algılayamazlar ancak kohlear patolojilerde bu ufak değişimler bile farkedilecek kadar hassaslaşmıştır. Test yapılacak frekansın eşik değeri saptandıktan sonra bunun 20 db üzerinde hastaya sürekli ses verilerek 27

13 arada seste küçük sıçramalar duyacağı ve düğmeye basması istenir. 1 db lik artırmalar yapılır. Test 20 artmadan oluşur. Kaç defa düğmeye basmışsa 5 ile çarpılır, yüzde değeri alınır. Yüksek SISI skorları (%60 ve üstü) koklear patolojinin göstergesidir. TTD (Threshold Tone Decay): Retrokohlear ve kohlear patolojileri ayırt etmek için kullanılır, rekrütmanı ölçmez, nöral patolojilerde devamlı olarak verilen bir tonun bir süre sonra işitilemez olması prensibine dayanır. 8.sinir lezyonlarında şiddetli ve hızlı adaptasyon görülür, ses bir süre sonra söner, adapte olur. Normal kulaklar cok az adaptasyon göstermesine karşın koklear patolojilerde olan adaptasyon geç ve yavaştır. Hastaya belirli bir tonda ses verilirken kronometre tutularak süreler tespit edilir. Bekesy odyometrisi: Retrokohlear patolojilerde devamlı olarak verilen bir tona (sese) bir süre sonra adaptasyon çabuk gelişmesine rağmen, kesintili olarak verilen sese adaptasyon gelişmemesi prensibine dayanır. Otomatik bir odyometridir, sürekli ve kesik verilen sese ait 2 ayrı trase oluşur, bu traselerin oluşturduğu grafikler (5 tipi vardır) karşılaştırılır. SİMULASYON SAĞIRLIĞININ (FONKSİYONEL İŞİTME KAYBI) ARAŞTIRILMASI ERA ve impedansmetrenin güncel kullanımları nedeniyle fonksiyonel işitme kaybını araştıran bu klasik testlerin önemi azalmıştır. Stenger testi: Belli şiddetteki ses bir kulağa verilir. Karşı kulak aynı frekanstaki sesi ancak daha şiddetli ise duyabilir. Tek taraflı sağırlıkta karşı kulaktaki bu etki kaybolmasına rağmen similasyon sağırlığında kaybolmaz. yapan kişi bir süre sonra gürültüden dolayı tekrarlayamaz. simülasyon yapan kişi sesini yükseltir. Doerfler-Stewart testi: Kelimeler tekrarlatılırken aynı zamanda gürültü verilir, simülasyon Lombard testi: Metin okutulurken aynı zamanda gürültü verilir, gürültü artırılınca Delayed auditory feedback (gecikmiş ses testi): Kişiye öncesinde kaydedilmiş bir konuşması kulaklıkla kendisine dinletilirken tekrar aynı metin okutulur, simülasyon yapan kişi sesi duyduğu için kekeleme ortaya çıkar. KAYNAKLAR 1. Akyıldız N. Kulak hastalıkları ve mikrocerrahisi I. Bilimsel tıp yayınevi, Ankara, Koç C. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Güneş Kitabevleri, 2. Baskı, Lee KJ. Essential otolaryngology Head Neck Surgery. Güneş Kitabevleri, 8. Baskı, Çelik O. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Asya tıp Kitabevi, 2. Baskı,

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Özet: İşitme kaybı tanısının konulması, işitme kayıplı bireylere cihaz uygulanması ve uygun rehabilitatif yaklaşım konusunda yönlendirilmesi açısından Odyoloji biliminin

Detaylı

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Özet: İşitme kaybı tanısının konulması, işitme kayıplı bireylere cihaz uygulanması ve uygun rehabilitatif yaklaşım konusunda yönlendirilmesi açısından Odyoloji biliminin

Detaylı

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi OTOAKUSTİK EMİSYONLAR Mehmet AKŞİT, Ph.D Otoakustik Emisyonlar Thomas Gold (1948) Tüylü hücrelerin aktif elemanlar olabileceğini ve bunları aktivasyonundan emisyonların elde edilebileceğini öne sürdü.

Detaylı

Timpanogram ve Akustik Immitance Akustik Refleksler

Timpanogram ve Akustik Immitance Akustik Refleksler Timpanogram ve Akustik Refleksler Akustik Immitance ESNEKLİK (COMPLIANCE) Aynı ağırlığın bağlandığı iki yaydan kalın olanın (A) esnemeye karşı direnci yani sertliği (stiffness) daha fazlayken; ince olan

Detaylı

İŞİTME FİZYOLOJİSİ VE ODYOLOJİ

İŞİTME FİZYOLOJİSİ VE ODYOLOJİ İŞİTME FİZYOLOJİSİ VE ODYOLOJİ Odyoloji, işitme kayıplarının tespiti, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Otolojik problemi olan bir hastanın diagnostik incelemesi ve

Detaylı

Odyolog. Bilimsel yayınlarda «odyoloji» ve «odyolog» kavramlarının kullanımı ilk 1946 yılına dayanır

Odyolog. Bilimsel yayınlarda «odyoloji» ve «odyolog» kavramlarının kullanımı ilk 1946 yılına dayanır ODYOLOJİ NEDİR? Odyoloji İşitme bilimi 1927 de ABD de işitme konuşma ile ilgili meslek sahipleri «American Academy of Speech Correction» adı altında örgütlenmişlerdir Aynı kuruluş 1947 yılında «American

Detaylı

DUYSEL İŞİTME DÜNYASI

DUYSEL İŞİTME DÜNYASI DUYSEL İŞİTME DÜNYASI KLİNİK ODYOLOJİDE MASKELEME YÖNTEMLERİ Klinik odyolojide maskeleme, uygulanması koşullara bağlı olarak değişkenlik gösteren bir yöntemdir. Doğru uygulanmadığında test Dr.Mehmet Akşit,

Detaylı

ODYOLOJİK BULGULAR: Ne İstemeliyim? Nasıl Yorumlamalıyım?

ODYOLOJİK BULGULAR: Ne İstemeliyim? Nasıl Yorumlamalıyım? ODYOLOJİK BULGULAR: Ne İstemeliyim? Nasıl Yorumlamalıyım? (Kurs no : 21A9-1) Ufuk Derinsu PhD Marmara Üniversitesi Odyoloji Bilim Dalı 36. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 7 Kasım

Detaylı

İşitme Sorunları (1)

İşitme Sorunları (1) İşitme Sorunları (1) Bu videoda bir odyologun (işitme bozukluğunu inceleyen kişi) işitme zorluğunun çeşidini tespit etmek için farklı uygulamalarını izleyebilirsiniz. Muayene/Konsültasyon: Hastanın şikayeti

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 25. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 29. GRUP:

Detaylı

ABR UYGULAMASI. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi

ABR UYGULAMASI. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi ABR UYGULAMASI Asuman Alnıaçık Mehmet Akşit, Ph.. İşitsel Uyarılmış Potansiyeller İşitsel sistem içinde akustik uyaran ile üretilip kaydedilen aktivite veya cevaptır. ABR ABR Auditory Brainstem Response

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ODYOMETRİ PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ODYOMETRİ PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ODYOMETRİ PROGRAMI ADI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ING 111 İNGİLİZCE I İngilizce 2 0 2 2 TÜRÜ: Zorunlu İÇERİĞİ: Okuma, yazma, dinleme

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ Projenin Adı: İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireylere, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim

Detaylı

C Seviyesinin Objektif Tanımı

C Seviyesinin Objektif Tanımı C Seviyesinin Objektif Tanımı Odyoloji Tanı Merkezi - İstanbul Objektif Testlerle Belirlenmeye Çalışılan Parametreler Aktif elektrot sayısı Uyarım hızı T/C Seviyesi Güvenli uyarım sınırı Program modu T/C

Detaylı

KULAK ANATOMİSİ KAYIPLARI. Prof Dr İrfan Devranoğlu

KULAK ANATOMİSİ KAYIPLARI. Prof Dr İrfan Devranoğlu KULAK ANATOMİSİ FİZYOLOJİSİ VE İŞİTME KAYIPLARI Prof Dr İrfan Devranoğlu Ses: İşitme organını uyarıp, beyinde ses duyumu oluşturabilen nitelik ve nicelikteki fizik etkenlere ses enerjisi-akustik enerji

Detaylı

İŞİTMENİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞİTMENİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİTMENİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ DR.FATİH YÜCEDAĞ AKÜ KBB AD EKİM - 2009 Semineri OBJEKTİF İŞİTME TESTLERİ 1)Timpanogram ve akustik refleksler 2)Otoakustik emisyon(oae) 3)Uyarılmış Beyin Sapı Potansiyelleri(BERA)

Detaylı

İşitme Sistemi Anatomi,Fizyolojisi ve kliniği. Dr. Serkan Orhan

İşitme Sistemi Anatomi,Fizyolojisi ve kliniği. Dr. Serkan Orhan İşitme Sistemi Anatomi,Fizyolojisi ve kliniği Dr. Serkan Orhan İŞİTME Aurikulanın topladığı ses enerjisinin kulağın çeşitli bölümlerinde değişikliğe uğradıktan sonra aksiyon potansiyelleri halinde beyine

Detaylı

GÜRÜLTÜ. İnsanı rahatsız eden, istenmeyen, zamanla işitme kayıplarına neden olan sesler İlerleyen uygarlıklarda en önemli çevre sorunlarından biri

GÜRÜLTÜ. İnsanı rahatsız eden, istenmeyen, zamanla işitme kayıplarına neden olan sesler İlerleyen uygarlıklarda en önemli çevre sorunlarından biri GÜRÜLTÜ İnsanı rahatsız eden, istenmeyen, zamanla işitme kayıplarına neden olan sesler İlerleyen uygarlıklarda en önemli çevre sorunlarından biri 2 SES Titreşim enerjisi Maddeden oluşan ortamda yayılan

Detaylı

APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi. Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT².

APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi. Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT². APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT² 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD, 2 İstanbul

Detaylı

AUDIOLAB. Ġki Kanallı Klinik Odyometre. Tonal Odyometri Vokal Odyometri MASKELEME SISI ABLB DECAY Testi BEKESY

AUDIOLAB. Ġki Kanallı Klinik Odyometre. Tonal Odyometri Vokal Odyometri MASKELEME SISI ABLB DECAY Testi BEKESY AUDIOLAB Ġki Kanallı Klinik Odyometre Tonal Odyometri Vokal Odyometri MASKELEME SISI ABLB DECAY Testi BEKESY AUDIOLAB Ġki Kanallı Klinik Odyometre AudioLab, Küçük bir pakette ileri teknoloji. Sadece 250

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 3 Dalgalar 3. Ünite 3. Konu (Ses Dalgaları) A nın Çözümleri 1. Sesin yüksekliği, sesin frekansına bağlıdır.

Detaylı

DUYSEL İŞİTME DÜNYASI

DUYSEL İŞİTME DÜNYASI DUYSEL İŞİTME DÜNYASI ÇİFT MİKROFONLU İŞİTME CİHAZININ KONUŞMAYI AYIRDETMEYE ETKİSİ Sensori-neural (SN) işitme kayıplılardaki temel iletişim problemi konuşulanları duydukları halde anlayamamalarıdır. Bu

Detaylı

SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ

SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ Neslihan Öztürk, Burçe Ayvazoğlu, Ceren Kılıç, Elif Kübra Öztürk, Halil Okran Orman, Meltem

Detaylı

İnteraktif Oyun Odyometresi. Genel Giriş

İnteraktif Oyun Odyometresi. Genel Giriş İnteraktif Oyun Odyometresi Genel Giriş R17A Hava Yolu başlığı ile genel görünüm Giriş RESONANCE R17A hava, kemik iletimi ve konuşma testini 7 inch'lik ekranında eşsiz, taşınabilir ve kablosuz bir şekilde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

IV. YARIYIL

IV. YARIYIL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ODYOMETRİ PROGRAMI 4 YARIYILLIK PROGRAM I. YARIYIL TURK 103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 0 2 2 TCT 103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 2 2 İNG 105 İngilizce I

Detaylı

DUYUSAL ve MOTOR MEKANİZMALAR

DUYUSAL ve MOTOR MEKANİZMALAR DUYUSAL ve MOTOR MEKANİZMALAR Duyu Algılama, Tepki Verme ve Beyin Algılama beyinsel analiz tepki Sıcaklık, ışık, ses, koku duyu reseptörleri: elektriksel uyarılara dönüşür Uyarı beyin korteksindeki talamus

Detaylı

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA. http://www.isguvenligirehberi.com/

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA. http://www.isguvenligirehberi.com/ GÜRÜLTÜDEN KORUNMA SES VE GÜRÜLTÜ SES GÜRÜLTÜ Havada dalgalar şeklinde hareket eden titreşimler İnsan kulağına hoş ve uyumlu gelen titreşimler İstenmeyen, rahatsız edici ve işitme sistemi için tehlikeli

Detaylı

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği iletebilen dokulardır

Detaylı

Ses dalgaları. Dış kulağın işitme kanalından geçer. Kulak zarına çarparak titreşir.

Ses dalgaları. Dış kulağın işitme kanalından geçer. Kulak zarına çarparak titreşir. İşitme engelliler İşitme duyusu İşitme duyusu, ses olarak adlandırdığımız mekanik titreşimleri ortaya çıkarabilme yeteneğidir. İşitmenin gerçekleşebilmesinde etkili ve önemli rolü olan organımız kulaktır.

Detaylı

Baha Bone Anchored Hearing Aid

Baha Bone Anchored Hearing Aid Baha Bone Anchored Hearing Aid Prof. Per-Ingvar Brånemark 1950 lerde mikroskop altında kemiğin iyileşmesiyle ilgili araştırmalar yaptı. Kemik iliğinin yardımıyla kemiğin kendini yenilediğini gözlemledi.

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal İşitmenin Değerlendirilmesinde Otoakustik Emisyonların Önemi The Importance of Otoacoustic Emissions in the Assessment of Hearing Saime Güzelsoy

Detaylı

2. Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr.

2. Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr. AKUSTİK TEMEL KONULARI SUNUMU 2. Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr. Neşe Yüğrük AKDAĞ BİRDEN FAZLA SES DÜZEYİNİN TOPLAMINI

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ve ODYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

KULAK BURUN BOĞAZ ve ODYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULAK BURUN BOĞAZ ve ODYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ (-) Ankara-Ocak 2016 KULAK BURUN BOĞAZ VE ODYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler ŞEKİL EMG ÖRNEĞİDİR İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) sinir sistemi bütünlüğü hakkında cerraha bilgi vermek ameliyat

Detaylı

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ FİZİKSEL ETKENLER 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. ENDÜSTRİDEKİ

Detaylı

İşitme Kayıpları. Bornova - İZMİR

İşitme Kayıpları. Bornova - İZMİR İşitme Kayıpları Prof. Dr.Tayfun KİRAZLI Prof. Dr. Fatih ÖĞÜT Prof. Dr. Cem BİLGEN Yrd. Doç. Dr. Kerem ÖZTÜRK Uzm. Dr. Sercan GÖDE Uzm. Dr. Aykut BOZAN Uzm. Dr. Aycan AKYÜZ DİVARCI Dr. Seda SELİMOĞLU Bornova

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 145 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma işitme organında da görülür ve bu arada işitme duyusu da gün geçtikçe zayıflar. Yaşlılığa bağlı olarak gelişen

Detaylı

GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ

GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ MEKANİK DUYULAR İnsanlarda dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi bir çok duyu bulunmaktadır. Bu duyulara mekanik duyular denir. Mekanik duyuların alınmasını sağlayan farklı

Detaylı

EK-8 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU OTOAKUSTİK EMİSYON YÖNTEMİ İLE YENİDOĞAN İŞİTMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Derya AYSEV Proje Numarası

Detaylı

TİYOKOLŞİKOSİD GRUBU KAS GEVŞETİCİ KULLANAN HASTALARDA STAPES KASININ AKUSTİK REFLEKS TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TİYOKOLŞİKOSİD GRUBU KAS GEVŞETİCİ KULLANAN HASTALARDA STAPES KASININ AKUSTİK REFLEKS TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI ODYOLOJİ, KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TİYOKOLŞİKOSİD GRUBU KAS GEVŞETİCİ KULLANAN HASTALARDA

Detaylı

ECHOLAB. Tarama ve Klinik Modalite. Kullanıcı Tarafından Programlanabilir Protokoller. Otoakustik Emisyon Sistemi TEOAE - D POAE - ABR - AAB R

ECHOLAB. Tarama ve Klinik Modalite. Kullanıcı Tarafından Programlanabilir Protokoller. Otoakustik Emisyon Sistemi TEOAE - D POAE - ABR - AAB R ECHOLAB Otoakustik Emisyon Sistemi - D POAE - ABR - AAB R Tarama ve Klinik Modalite Kullanıcı Tarafından Programlanabilir Protokoller ECHOLAB Otoakustik Emisyon Sistemi - D POAE - ABR - AAB R Labat ın

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ODYOMETRĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ODYOMETRĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ODYOMETRĠ ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

TONE BURST UYARILI İŞİTSEL BEYİNSAPI YANITLARI VE KLİNİK UYGULAMALAR

TONE BURST UYARILI İŞİTSEL BEYİNSAPI YANITLARI VE KLİNİK UYGULAMALAR T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TONE BURST UYARILI İŞİTSEL BEYİNSAPI YANITLARI VE KLİNİK UYGULAMALAR Kenan ÇETİN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI

ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI EMG Kayıt Elektrotları 1- İğne Elektrot 2- Yüzey Elektrot Kas ve sinirlerin testi EMG Sinir ileti hızı Özel testler(tekrarlayıcı sinir uyarısı ve tek sinir lifi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

YAPILAN BU YENİ FİYAT DÜZENLEMESİ İLE İŞİTME ENGELLİLERİN MAĞDURİYETİ BİR NEBZE DE OLSA AZALACAKTIR.

YAPILAN BU YENİ FİYAT DÜZENLEMESİ İLE İŞİTME ENGELLİLERİN MAĞDURİYETİ BİR NEBZE DE OLSA AZALACAKTIR. İŞİTME CİHAZI SGK ÖDEMELERİNDE DÜZENLEME YAPILDI YAPILAN BU YENİ FİYAT DÜZENLEMESİ İLE İŞİTME ENGELLİLERİN MAĞDURİYETİ BİR NEBZE DE OLSA AZALACAKTIR. EĞİTİM ÇAĞINDAKİ İŞİTME ENGELLİLERİN ZARURİ İHTİYACI

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ODYOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ODYOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ODYOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ANATOMİ (Zorunlu) (2-0-2-4) Anatomiye giriş. Terminoloji. Hareket sistemi anatomisi I. Hareket sistemi anatomisi II. Dolaşım sistemi ve kalp anatomisi.

Detaylı

FM (Frequency Modulation) SiSTEMLERİ

FM (Frequency Modulation) SiSTEMLERİ FM (Frequency Modulation) SiSTEMLERİ Uz.Ody. Çağıl Sarıdoğan Gazi Ün.Tıp Fak. KBB AD Odyoloji BD Gürültülü ortamlarda konuşmayı anlamak zordur Ancak Çocuk ve özellikle işitme engelli çocuk için durum çok

Detaylı

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi SES FĠZĠĞĠ SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da

Detaylı

Erol BELGİN Başkent Üniversitesi. 59.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 4-8 Kasım 2015, Belek-Antalya

Erol BELGİN Başkent Üniversitesi. 59.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 4-8 Kasım 2015, Belek-Antalya Erol BELGİN Başkent Üniversitesi 59.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 4-8 Kasım 2015, Belek-Antalya LİSAN (DİL) Kognitif ve perseptif yapıya sahip karmaşık bir sentral sinir sistemi fonksiyonudur. Söylenileni

Detaylı

ÇINLAMA KONUSUNDA EN SIK RASTLANAN SORULAR

ÇINLAMA KONUSUNDA EN SIK RASTLANAN SORULAR KULAK ÇINLAMASININ NEDENİ? Bazı zamanlar kulağımda zil sesi duyuyorum bu normal midir? Tamamiyle değil. Kafa içinde ki bu seslere genel olarak tinnitus denilir ve çok yaygındır. Tinnitus zaman zaman ortaya

Detaylı

Ulusal Yenidoğan Ġşitme Tarama Programı (YDĠTP)

Ulusal Yenidoğan Ġşitme Tarama Programı (YDĠTP) Ulusal Yenidoğan Ġşitme Tarama Programı (YDĠTP) Konjenital ve Erken çocukluk Dönemi Ġşitme Kaybının Erken Tanısı Prof. Dr. Yusuf K. Kemaloğlu Gazi Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğr. Üy. ve Odyoloji BD Başkanı 1

Detaylı

Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi

Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi Araştırma: Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi Yavuz Atar 1, İlhan Topaloğlu 2, Ziya Saltürk 2, Hilmi Uğraş 2 1 Gönen Devlet Hastanesi

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Ses Sensörleri (Ultrasonik) Ultrasonik sensörler genellikle robotlarda engellerden kaçmak, navigasyon ve bulunan yerin haritasını çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır.bu

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı Programa kabul ön koşulu: Yüksek Lisans : Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji bölümü mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 37. GRUP ODYOMETRİ TEKNİKERİ SĞLIK BKNLIĞI VE BĞLI KURULUŞLRININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI

Detaylı

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Dr. Serdar YILMAZ MEÜ Fizik Bölümü Ses dalgalarının özellikleri 2 MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Matematik, yaşamı anlatmakta kullanılır. Matematik yoluyla anlatma, yanlış anlama ve algılamayı engeller. Yaşamda

Detaylı

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİM Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİMİN ÖZELLİĞİNİ 1 Frekansı ve 2 Şiddeti belirler. Titreşimin Frekansı: Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam Gürültü Kontrolü A) Yapı-kaynaklı gürültü (SbN): Bir yapıdaki değişken kuvvetlerin oluşturduğu ve yapı yolu ile iletilen gürültü

Detaylı

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD.

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı sıklığı ve nörolojik hastalıklarla ilişkisi Çocuklarda

Detaylı

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ FİZİKSEL ETKENLER 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ 13.03.2015 1 G Ü R Ü L T Ü 13.03.2015 2 GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN

Detaylı

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin İşitme Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin İşitme Fonksiyonları Üzerine Etkisi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Hiperbarik Oksijen Tedavisinin İşitme Fonksiyonları Üzerine Etkisi Dr. Bekir Selim Bağlı Tez Danışmanı:

Detaylı

Yüz Felci (Fasiyal Palsi)

Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri,

Detaylı

TREMOR FİZYOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ

TREMOR FİZYOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ TREMOR FİZYOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ Tremor kaynakları Mekanik: kütle (mass: I ) ve yay (spring)(k) den oluşan mekanik model ω(frekans)= K / I Tremor kaynakları 2 Refleks ve mekanik refleks: periferik ve sentral

Detaylı

Gürültü, sesler. İstenmeyen. Kulağa hoş gelmeyen. Rahatsız eden

Gürültü, sesler. İstenmeyen. Kulağa hoş gelmeyen. Rahatsız eden Gürültü, İstenmeyen Kulağa hoş gelmeyen Rahatsız eden sesler 3 Endüstrideki gürültüyü ise; İşyerlerinde, Çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen

Detaylı

SES BAYRAM DERİN MEHMET AKİF İNAN İLKOKULU 4 A SINIFI ÖĞRETMENİ

SES BAYRAM DERİN MEHMET AKİF İNAN İLKOKULU 4 A SINIFI ÖĞRETMENİ SES BAYRAM DERİN MEHMET AKİF İNAN İLKOKULU 4 A SINIFI ÖĞRETMENİ SES VE ÖZELLİKLERİ Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin oluşturduğu maddesel (tanecikli) ortamlarda dalga şeklinde yayılabilen, titreşimlerden

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 1.Gürültü Genel olarak maddenin titreşimi ve bu titreşimin; hava, su gibi bir ortam aracılığı ile kulağa iletilmesi ses; hoşa gitmeyen ve rahatsız edici seslerde gürültü olarak tanımlanır.

Detaylı

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi GİRİŞ ÇDDA / preterm doğum

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ?

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? Cerrahi Servisler İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar, ruhsal, zihinsel, sosyal gelişimini sağlar. Duyulardan birinin eksikliği, algılamanın bütünlüğünü

Detaylı

ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ

ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ OTOACOUSTIC EMISSIONS IN PATIENTS WITH SUDDEN IDIOPATIC HEARING LOSS Dr. Fazıl APAYDIN, Dr. Tamer ERDEM, Dr. Yılmaz EGE, Dr. Nasır ORDUBADİ ÖZET: Bu çalışma,

Detaylı

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI Sayfa No 1/8 1. AMAÇ -KAPSAM Bu talimatın amacı; gürültü seviyesi ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair

Detaylı

PSİ153 Psikolojiye Giriş I - Prof. Dr. Hacer HARLAK

PSİ153 Psikolojiye Giriş I - Prof. Dr. Hacer HARLAK Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçlerdir. Beyin Uyarıcı (Dış çevre ya da iç çevre) duyu organı (alıcılar) Birincil Duyular Görme İşitme

Detaylı

ANKARA DA MOBĐLYA ĐMALATI YAPAN 7 FABRĐKADA GÜRÜLTÜ DÜZEYLERĐNĐN SAPTANMASI ve GÜRÜLTÜYE BAĞLI ĐŞĐTME KAYIPLARININ ĐNCELENMESĐ

ANKARA DA MOBĐLYA ĐMALATI YAPAN 7 FABRĐKADA GÜRÜLTÜ DÜZEYLERĐNĐN SAPTANMASI ve GÜRÜLTÜYE BAĞLI ĐŞĐTME KAYIPLARININ ĐNCELENMESĐ T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ĐŞÇĐ SAĞLIĞI ve ĐŞ GÜVENLĐĞĐ ANA BĐLĐM DALI ANKARA DA MOBĐLYA ĐMALATI YAPAN 7 FABRĐKADA GÜRÜLTÜ DÜZEYLERĐNĐN SAPTANMASI ve GÜRÜLTÜYE BAĞLI ĐŞĐTME KAYIPLARININ

Detaylı

8. Sınıf. ozan deniz ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI SES. 4. Sesleri birbirinden ayırmaya yarayan özelliğidir. K L M

8. Sınıf. ozan deniz ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI SES. 4. Sesleri birbirinden ayırmaya yarayan özelliğidir. K L M 1. 3... Ḳ M Şekildeki çalar saatten etrafa yayılan ses dalgalarının K,, M noktalarındaki şiddetleri ve frekansları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şiddetleri Frekansları

Detaylı

Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar)

Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar) Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar) Dr. Hikmet YILMAZ XVII. Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikasyon Kursu Uyku Tıbbı Teknisyenliği Sertifikasyon Kursu 26 Şubat-2 Mart 2014 Spice Otel, Belek, Antalya

Detaylı

Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ)

Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ) Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ) SES NEDİR? Ses, bir cismin başka bir cisme çarpması, değmesi ya da sürtünmesi sonucu oluşan titreşimin yarattığı gürültüdür. Ses dalgalar halinde yayılır. Sesin şiddeti

Detaylı

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Tanı; Dört tanı kriteri Destekleyici tanı kriterleri Eşlik eden özellikler Bu skala; 10 sorudan oluşmaktadır en fazla 40 puan verilmektedir skor sendromun

Detaylı

Bilal ELÇİ tarafından düzenlenmiştir.

Bilal ELÇİ tarafından düzenlenmiştir. SES BU ÜNİTEDE BİLMENİZ GEREKENLER 1. Bir ses dalgasının belli bir frekans ve genliği olduğunu 2. Sesin titreşimler sonucu oluştuğunu 3. Ses yüksekliğinin sesin ince veya kalın olması anlamına geldiğini

Detaylı

İnsan beyni, birbiri ile karmaşık ilişkiler içinde bulunan nöron hücreleri kitlesidir. Tüm aktivitelerimizi kontrol eder, yaradılışın en görkemli ve

İnsan beyni, birbiri ile karmaşık ilişkiler içinde bulunan nöron hücreleri kitlesidir. Tüm aktivitelerimizi kontrol eder, yaradılışın en görkemli ve YAPAY SİNİRAĞLARI İnsan beyni, birbiri ile karmaşık ilişkiler içinde bulunan nöron hücreleri kitlesidir. Tüm aktivitelerimizi kontrol eder, yaradılışın en görkemli ve gizemli harikalarından biridir. İnsan

Detaylı

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir.

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Konuşma gecikmesi Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Aylara göre konuşmanın normal gelişimi: 2. ay mırıldanma, yabancılara

Detaylı

ODYOLOJİ Odyoloji, bireylerde işitmenin normal ve anormal yönlerini, özelliklerini inceleyen ve çeşitli bilimleri de içine alan geniş bir alandır.(myklebust 1953) Geniş bir alan olan odyoloji; bağımsız

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ 13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Akım Ölçülmesi-Ampermetreler 2. Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler Ölçü Aleti Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Ölçü aletlerinin seçiminde yapılacak ölçmeye

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ODYOLOJİ, KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARI PROGRAMI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ODYOLOJİ, KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARI PROGRAMI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ODYOLOJİ, KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARI PROGRAMI İLETİM TİPİ İŞİTME KAYIPLI HASTALARIN GÜRÜLTÜDE KONUŞMAYI ANLAMA

Detaylı

TİP II DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA UYARILMIŞ OTOAKUSTİK EMİSYONLAR VE KONTRALATERAL SUPRESYON TESTİ İLE İŞİTME SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP II DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA UYARILMIŞ OTOAKUSTİK EMİSYONLAR VE KONTRALATERAL SUPRESYON TESTİ İLE İŞİTME SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULAK BURUN BOĞAZ ANA BİLİM DALI ODYOLOJİ, SES VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TİP II DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA UYARILMIŞ OTOAKUSTİK

Detaylı

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 KULAĞA İLİŞKİN TERİMLER YRD. DOÇ. DR. PERİHAN ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 KULAĞA İLİŞKİN TERİMLER YRD. DOÇ. DR. PERİHAN ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 KULAĞA İLİŞKİN TERİMLER YRD. DOÇ. DR. PERİHAN ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 A. Anatomik Terimler İşitme ve denge organını içinde bulunduran yapıya kulak (auris) adı verilir. Kulak dış

Detaylı

ARAÇ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM (NVH) MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM İÇERİĞİ

ARAÇ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM (NVH) MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM İÇERİĞİ ARAÇ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM (NVH) MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM İÇERİĞİ Nvmek Mühendislik Hizmetleri GÜRÜLTÜ VE TITREŞIM (NVH) GIRIŞ Araç Gürültü ve Titreşim Terminljisi Sesin Tanımı ve Ses Dalgalarının Temel Özellikleri

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Kanıta dayalı tıp Kanıta dayalı tıp, hekimlerin günlük kararlarını, mevcut en iyi kanıtın ışığında,

Detaylı

Efüzyonlu otitis media tanı ve takibinde otoakustik emisyon testlerinin değeri

Efüzyonlu otitis media tanı ve takibinde otoakustik emisyon testlerinin değeri BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(3):123-128 Çalışma - Araştırma / Original Article 123 Efüzyonlu otitis media tanı ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ HİJYENİ-3 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İş Hijyeni-3 Tozlar Toz ölçümü Gürültü 1 Tozlar Tozlar ve duman sisle birlikte aerosolleri

Detaylı

YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ

YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ Development of Newborn Hearing and Hearing Screening Serdar BEKEN 1, Esra ÖNAL 1, Yusuf KEMALOĞLU 2 ÖZET 1 Gazi Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü Bina Akustiği Bina akustiğinde bazı tanımlar Ses İletim Yolu (Path), Yanaşık İletim (Flanking Transmission) Ses titreşim yolu ile bir odadan

Detaylı

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik www.onurcelik.com Vestibuler sistem Periferik Otolitik yapılar Utrikulus Sakkulus Semisirküler kanallar Vestibüler ganglion Vestibüler sinir Vestibuler

Detaylı

ĠġĠTME CĠHAZI VE KOKLEAR ĠMPLANT MALZEMELERĠ TEMĠNĠ,ĠġĠTME CĠHAZI VE KULAK KALIBI ÖDEMELERĠ

ĠġĠTME CĠHAZI VE KOKLEAR ĠMPLANT MALZEMELERĠ TEMĠNĠ,ĠġĠTME CĠHAZI VE KULAK KALIBI ÖDEMELERĠ ĠġĠTME CĠHAZI VE KOKLEAR ĠMPLANT MALZEMELERĠ TEMĠNĠ,ĠġĠTME CĠHAZI VE KULAK KALIBI ÖDEMELERĠ (1) Kurumca bedeli karģılanacak olan dijital programlanabilir iģitme cihazları; GC (Kazanç Kontrol), TC (Ses

Detaylı