10.Bölüm Temettü Politikası. Doç. Dr. Mete Doğanay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10.Bölüm Temettü Politikası. Doç. Dr. Mete Doğanay"

Transkript

1 10.Bölüm Temettü Politikası Doç. Dr. Mete Doğanay

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Temettü kavramını bilmek Temettü politikasının unsurlarını bilmek İlişkisizlik teorisini bilmek Eldeki kuş teorisini bilmek Dengeleme teorisini bilmek Temettünün bilgi içeriği hipotezini bilmek Yatırımcı tercihleri teorisini bilmek Artık kâr modelini bilmek Temettü politikasının belirlenmesini bilmek Anahtar Kavramlar Temettü Temettü politikası İçindekiler Temettü ve Temettü Politikası ile İlgili Temel Kavramlar İlişkisizlik Teorisi Eldeki Kuş Teorisi Vergi Farklılığı Teorisi Temettünün Bilgi İçeriği Hipotezi Yatırımcı Tercihleri Teorisi Artık Kâr Modeli Temettü Politikasının Belirlenmesi 1

3 Özet Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar 2

4 BÖLÜM 10 TEMETTÜ POLİTİKASI 1. Temettü ve Temettü Politikası ile İlgili Temel Kavramlar Temettü işletmelerin elde ettikleri net kârdan (kurumlar vergisi çıktıktan sonra kalan kâr) ortaklarına ödedikleri kâr payıdır. Temettü dönem net kârından ödenebileceği gibi daha önceki dönemlerde dağıtılmayıp işletmede tutulan kâr yedeklerinden de ödenebilir. Temettü daha çok halka açık anonim şirketler için sözkonusu olan bir kavramdır. Halka açık anonim şirket, hisse senetleri halka arz edilmiş ve organize bir borsada (örneğin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) işlem gören anonim şirkettir. Bu tür şirketlerin hisselerine ya ilk halka arzdan satın alarak (birincil piyasadan satın alarak) ya da daha sonra borsadan satın alarak (ikincil piyasadan satın alarak) yatırım yapan yatırımcılar pasif ortaktırlar. Bu ortaklar şirketin yönetiminde görev almazlar. Şirketin günlük işlemleriyle ilgilenmezler. Hatta şirkete uğramazlar. Bu yatırımcıların amacı yaptıkları yatırımdan tatminkâr bir getiri elde etmektir. Halka açık anonim şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcılar bu yatırımlarından iki tür getiri beklerler. Bunlardan ilki temettü getirisidir. Temettü yukarıda da ifade edildiği gibi halka açık anonim şirketlerin hisse senetlerini elinde bulunduranlara (ortaklarına) ödediği kâr payıdır. İkinci tür getiri ise sermaye kazancıdır. Sermaye kazancı, hisse senetlerinin ikincil piyasada, işlem gördüğü piyasa değerlerinin artması sonucunda, elde edilen getiridir. Eğer yatırımcı elindeki hisseleri satınaldığı fiyattan daha yüksek bir fiyata satarsa sermaye kazancı elde eder. Bu iki tür getirinin toplamı yatırımcının toplam getirisini oluşturur ve aşağıdaki şekilde ifade edilir: Hissedarın toplam getirisi = D1 g P 0 Burada D 1 ödenecek temettüyü, P 0 ise hisse senedinin şu andaki fiyatını göstermektedir. D 1 / P 0 ifadesi temettü getirisidir (1 TL lik hisse senedi yatırımdan yüzde olarak elde edilen temettü kazancı). g ise büyüme oranını ifade etmekte olup sermaye kazancını temsil etmektedir. Temettü getirisi, hissedarların elde ettikleri getirinin bir unsuru olduğundan, halka açık anonim şirketler için çok önemli bir kavramdır. 30 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 19ncu maddesinin birinci bendinde halka açık şirketler için kâr payı dağıtımı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Burada hemen belirtilmesi gereken başka bir konu da halka açık şirketlerin ortaklarına sadece temettü ödeyerek nakit sağlamadığıdır. Birçok ülkede halka açık şirketler kendi hisselerini piyasadan satınalmak yoluyla da ortaklarına nakit sağlarlar. Bu duruma hisse geri alımı ismi verilir. Hisse geri alımı Türkiye deki mevzuatta da yer almaktadır. Bu husus 6362 Sayılı 3

5 Sermaye Piyasası Kanunu nun 22nci maddesinin birinci bendinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: Halka açık ortaklıklar, kendi paylarını, Kurul tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilirler. Bu kitabın yazıldığı Ocak 2013 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda henüz bir düzenleme yapmamıştır. Ancak kurulun kısa süre içinde bu düzenlemeyi yapması beklenmektedir. Hisse geri alımları aşağıda açıklanacak temettü politikaları ile ilgili bazı modellerde önemli bir yer tutmaktadır. Yukarıda da görüldüğü gibi temettü dağıtımı mevzuatımıza da girmiş bir konudur. Temettünün daha çok halka açık anonim şirketlerle ilgili bir konu olduğu daha önce vurgulanmıştı. Tabii ki halka açık olmayan şirketler de temettü dağıtabilirler. Ortaklarının bazılarının pasif ortak olduğu çok ortaklı anonim şirketlerde de (Ortak sayısı 500 ün üstüne çıkarsa hisse senetleri halka arz edilmemiş olsa bile şirket halka açık anonim şirket statüsü kazanır.) temettü önemlidir. Hatta bu tür şirketlerin hisse senetleri aktif bir piyasada işlem görmediğinden temettü getirisi oldukça ön plana çıkar. Ancak bu tür şirketlerin sayısı ülkemizde oldukça azdır. Halka kapalı şirketlerin çoğu hisselerin belirli kişi ve ailelerde toplandığı aile şirketleridir. Bu şirketlerde temettü oldukça önemsiz bir konudur. Çünkü bu tür şirketlerin ortakları aktif ortak olup bizzat şirket yönetiminde görev alırlar. Bu nedenle bu tür ortaklar ücret, huzur hakkı vb. yollarla gelir elde ettiklerinden temettü geliri ile fazla ilgilemezler. Bundan dolayı, tüm dünyada olduğu gibi, temettü politikası ülkemizde de halka açık anonim ortaklıkları ilgilendiren bir konudur ve burada da bu şirketler yönünden incelenecektir. Sermaye Piyasası Kanunu nda da ifade edildiği gibi temettü (kâr payı) dağıtımıyla ilgili halka açık anonim ortaklıkların bir politikası bulunmalıdır. Bu politika aşağıdaki unsurlardan oluşur: Elde edilen net kârın ne kadarı istikrarlı şekilde kâr payı olarak dağıtılmalıdır (Kâr payı olarak dağıtılmayan kısım kâr yedekleri olarak şirketin bünyesinde tutulur.)? Bu orana hedef temettü dağıtım oranı denir. Bu oran yıllar içinde sabit kalır. Ancak her yıl elde edilen net kâr tutarı değişeceğinden dağıtılacak temettü tutarı da farklı olacaktır. Şirket her yıl istikrarlı bir temettü artışı sağlamalı mı? Yoksa her yıl ödeyeceği temettüyü fon ihtiyacı ve nakit durumuna göre belirlemeli mi? Bu yıl şirket kaç lira temettü ödemelidir? İşletmeler yukarıdaki sorulara cevap vererek temettü politikalarını belirlerken esas aldıkları kriter, halka açık anonim ortaklıkların birçok kararında olduğu gibi, şirketin piyasa değeridir. Dolayısıyla, halka açık şirketler piyasa değerlerini makzimize edecek bir temettü politikasını belirlemeye çalışırlar. Piyasa değerinin maksimizasyonu ise hisse senedinin ikincil piyasada işlem gördüğü fiyatının maksimizasyonunu gerektirir. Bir işletmenin hisse senedi fiyatının olması gereken değeri (teorik değeri) sabit büyüme durumunda aşağıdaki ifade ile bulunmaktadır: 4

6 P 0 D0 (1 g) k g Burada k yatırımcıların bekledikleri getiri oranıdır. Eğer bir şirket kâr dağıtım oranını artırırsa D 0 artar. D 0 arttığı zaman yukarıdaki formülün payı artar ve hisse senedinin fiyatı yükselir. Ancak net kârın önemli bir kısmının temettü olarak dağıtılması, yatırımlar için gerekli iç kaynakların miktarının azalmasına neden olur. Bu da beklenen büyüme oranını düşürür ve hisse senedi fiyatını olumsuz yönde etkiler. Buradan da görüleceği gibi, temettü politikasının şirketin hisse senedi değeri üzerinde ters yönlü etkileri bulunmaktadır. Şirket yönetimi bu ters yönlü etkileri dengeleyecek bir temettü politikası oluşturmak durumundadır. Temettü politikası ile ilgili yapılan çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda ortaya sürülen çeşitli teoriler aşağıda açıklanmıştır. 2. İlişkisizlik Teorisi İlişkisizlik teorisi Modigliani ve Miller tarafından ortaya atılan bir teoridir. Bu teoriye göre, belirli varsayımlar altında, şirketlerin uyguladıkları temettü politikasının şirketin piyasa değeri (şirketin hisse senedinin piyasa fiyatı) ve sermaye maliyeti üzerinde bir etkisi yoktur. Başka bir ifade ile piyasa değeri ve sermaye maliyeti ile temettü politikası arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Şirketler nasıl bir temettü politikası belirlerse belirlesin, bu politika piyasa değerini ve sermaye maliyetini değiştirmeyecektir. Modigliani ve Miller e göre bir firmanın değerini faiz ve vergi öncesi kârı ile bu kârın riskliliği belirlemektedir. Bu kârın temettü ve dağıtılmamış kârlar şeklinde bölüştürülmesinin piyasa değeri ile bir ilgisi yoktur. Modigliani ve Miller bu teoriyi geliştiriken aşağıdaki varsayımları yapmışlardır: Şirketler kurumlar vergisi, bireyler de gelir vergisi ödememektedir. Başka bir ifade ile vergiler bulunmamaktadır. Hisse senetlerinin ihracı sırasında ihraç maliyetleri yoktur, ikinci el piyasadaki alımsatımlarda da işlem maliyetleri bulunmamaktadır. Temettü politikasının şirketin sermaye maliyeti üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Şirketin sabit varlıklara yatırım politikası (sermaye bütçelemesi kararları) ile temettü politikasının bir ilgisi yoktur. Simetrik bilgi söz konusudur. Yatırımcılar ve şirket yöneticileri, gelecekteki yatırım fırsatları ile ilgili, aynı bilgiye sahiptirler. Bu teorideki en önemli varsayım, şirketin yatırım ve finansman kararlarının temettü politikasından ayrıştırılmasıdır. Burada temel olarak şu soru sorulmaktadır: İşletmenin sermaye bütçesi (yatırım) ve borçlanma ile ilgili kararları veri olarak alındığında, temettü politikasındaki değişimin firma değeri üzerindeki etkisi nedir? Modigliani ve Miller böyle bir durumda temettü politikasının firma değeri üzerinde bir etkisinin olmayacağını ileri sürmektedir. Neden bir etki olmayacağı ise aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır: 5

7 Şirketin yatırım ve borçlanma kararlarının sabitlendiğini ve temettü dağıtımı ile bir ilişkisinin bulunmadığını kabul edelim. İşletme yöneticilerinin temettünün artırılması yönünde bir karar verdiklerini varsayalım. Burada işletme yatırım kararını vermiş ve bu yatırımla ilgili fonları ayırmıştır. Bu fonlara dokunulamamaktadır. Borçlanma ile ilgili karar da verilmiştir. İlave borç alınamamaktadır. Bu durumda artırılan temettü miktarını ödeyebilmek için tek çare yeni hisse senedi ihraç ederek gerekli olan fonların temin edilmesidir. Şimdi bir de yönetimin temettü miktarını düşürmek yönünde bir karar verdiğini kabul edelim. Yatırım ve borçlanma ile ilgili kararlar verildiğinden ve bunlar değiştirilemeyeceğinden, temettü miktarının düşürülmesi sonucunda elde kalan fazla nakit sadece şirketin kendi hisselerini satın alması için kullanılabilir. Dolayısıyla bu teoriye göre temettü politikası, yüksek ve düşük temettü ödemek ile yeni hisse senedi ihraç etmek veya şirketin hisse senetlerini piyasadan satın almak arasındaki bir tercihi ortaya koymaktadır. Bunun firma değeri ile bir ilgisi yoktur. Şimdi yukarıdaki durumu sayısal bir örnekle açıklamaya çalışalım. Bir şirketin yeni bir tesis yatırımı yapmak için 50 milyon lirayı bir kenara koyduğunu kabul edelim. Şirketin yöneticilerinin 50 milyon liralık ekstra temettü dağıtmaya karar verdiklerini kabul edelim ve yatırım için ayrılan tutara dokunulamayacağını ve borçlanma yoluna gidilemeyeceğini belirtelim. Yukarıda da ifade edildiği gibi, şirketin bu ekstra temettüyü ödemesinin tek yolu 50 milyon liralık hisse senedi ihraç etmesidir (Teorinin en önemli varsayımlarından birisi de bu ihracın işletme için maliyetinin olmaması ve ihracın hisse fiyatının şeffaf olarak belirlendiği pürüzsüz bir piyasada yapılmasıdır.). Temettü ödemesi ve yeni hisse senedi ihracının bileşimi işletme ve ortaklar açısından bir değişiklik yaratmayacaktır. Burada gerçekleşen işlem, işletmenin hissedarlara 50 milyon lira ilave temettü ödemesi ve ödediği bu temettüyü hisse senedi ihraç ederek yatırımcılardan geri almasıdır. Bilindiği gibi, rüçhan hakkı nedeniyle sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen hisse senetlerini ilk alım hakkı, mevcut ortaklarındır. Mevcut ortaklar bu haklarını kullanmazlarsa hisseler yeni ortaklara satılır. Ancak mevcut ortakların bu hakkı kullanmaması, ortaklıktaki hisse oranlarının düşmesine neden olur. Mevcut hissedarların rüçhan hakkını kullanarak yeni ihraç edilen hisse senetlerini satınalmaları durumunda, bu hissedarlar için değişen birşey yoktur. Yatırımcıların bir cebine giren para diğer cebinden çıkmaktadır. Ortak, sermaye artırımına katılmak istemezse temettüyü almakta ancak ortaklıktaki payının düşmesine razı olmaktadır. Bu durumda da ortağın durumu iyileşmemektedir çünkü ortaklıktaki payı düştüğünden işletmenin gelecekteki nakit akımlarından alacağı pay da düşmektedir. Bu düşüş şimdi alınan yüksek temettünün avantajını ortadan kaldırmaktadır. Ortak, temettü için bir bakıma elindeki hisseyi satmış gibi olmaktadır. Bu nedenle temettü miktarını artırmanın, ortakların refahı ve dolayısıyla işletmenin piyasa değeri üzerinde bir etkisi yoktur. Ayrıca, hissedarların nakit elde etmesinin tek yolu temettü değildir. Hissedarlar nakde ihiyaçları olduğunda ellerindeki hisseleri kendileri borsada satarak da nakit elde edebilirler (Teorinin varsayımları arasında işlem maliyetlerinin bulunmadığı ve satış işleminin pürüzsüz bir piyasada yapıldığı hatırlanmalıdır.). Başka bir ifadeyle şirket yerine kendileri hisselerini satarak (çünkü şirket ekstra temettüyü yeni hisse ihracı ile ödeyebilmektedir), temettü almak gibi nakit sağlayabilirler. Bu durumda da mevcut hisselerden vazgeçilerek nakit elde edilmektedir. Yatırımcılar gerek temettü alarak gerekse hisse satışı yoluyla ihtiyaçları olan nakdi elde edebilmektedirler. Yatırımcılar, gerek yüksek temettü ödendiğinde gelirleri değişmeyeceğinden gerekse pürüzsüz bir piyasada (hisse senedi fiyatının hiç bir etki altında kalmadan şeffaf olarak oluştuğu piyasada) ellerindeki hisseleri satarak nakit temin 6

8 edebileceklerinden yüksek oranda temettü ödeyen bir şirketin hisselerine yüksek fiyat ödemezler. Dolayısıyla temettü politikasının şirketin hisse senedi fiyatı ve piyasa değeri üzerinde bir etkisi yoktur. Şimdi bir de olaya diğer açıdan bakalım. Yatırım ve borçlanma kararlarının sabit olduğu (değiştirileyemeyeceği) bir ortamda temettü miktarının düşürülmesinin de firma değeri üzerinde bir etkisi yoktur. Aynı örneğe devam edersek, işletmenin ödeyeceği temettü miktarını düşürdüğünü ve bu suretle elinde 50 milyon TL tutarında ilave nakit olduğunu kabul edelim. Yatırım kararı verildiğinden bu para ile yatırım yapılması mümkün değildir. Bu para temettü olarak dağıtılmadığından, yapılacak tek şey söz konusu para ile işletmenin yatırımcıların elindeki hisselerinin bir kısmını geri almasıdır. Bu durumda ortaklar 50 milyon liralık bir temettüden yoksun kalmakta ancak ellerindeki hisseleri şirkete geri satarak 50 milyon lira nakit temin etmektedirler. Hissedarlar açısından yine değişen bir durum mevcut değildir. Bu nedenle yatırımcıların, şirket temettü miktarını azalttı diye şirketin hisselerine daha az değer biçmelerine gerek yoktur. Bu durumda da temettü politikasının firma değeri üzerinde bir etkisi yoktur. Ancak tüm bunların yukarıda sıralanan ve pek de gerçekçi olmayan varsayımlar altında geçerli olduğunu bir daha vurgulayalım. 3. Eldeki Kuş Teorisi Modigliani ve Miller in yukarıda açıklanan ilişkisizlik teorisinin en önemli varsayımlarından birisi, temettü politikasının şirketin hisse senedine yatırım yapan yatırımcıların beklenen getiri oranını (başka bir ifade ile şirketin öz sermaye maliyetini) etkilemediğidir. İlişkisizlik teorisinde, yatırımcılar için, beklenen getirinin iki unsuru olan temettü getirisi ile sermaye kazancı arasında bir fark yoktur. Yatırımcılar bu iki unsurdan birisini diğerine göre daha fazla tercih etmemektedirler. Gordon ve Lintner temettü ödeme oranı düştükçe, yatırımcıların bekledikleri gerekli getiri oranını artıracaklarını, bunun da işletmenin öz sermaye maliyetinin yükselmesine sebep olacağını ortaya atmıştır. Çünkü yatırımcılar için ödenecek temettü, dağıtılmamış kârlar kullanılarak yapılan yatırımlar sonucunda sağlanacak büyüme ve büyümenin getireceği sermaye getirisinden daha garantilidir. Yatırımcılar, gerekli getiri oranının bir unsuru olan sermaye kazancını, gerekli getiri oranının diğer unsuru olan temettü getirisine göre daha riskli görürler. Bu nedenle yatırımcılar açısından şu anda elde edilecek temettü, bu temettü işletme bünyesinde tutularak yapılacak yatırımların neden olacağı sermaye kazancından daha değerlidir. Bundan dolayı yatırımcılar düşük temettü ödeyen bir şirketten, risk artışı nedeniyle daha yüksek bir getiri bekleyeceklerdir. Öz sermaye maliyetinin bu yolla artması işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin yükselmesine neden olacak ve bunun sonucunda işletmenin piyasa değeri düşecektir. Gordon ve Lintner modeline göre; yatırımcılar, net kârının daha büyük bir bölümünü temettü olarak ödeyen firmaların hisselerine, net kârının daha büyük bir kısmını işletme bünyesinde tutan işletmelerin hisselerinden daha yüksek bir bedel ödemeye razı olacaktır. Bu da daha yüksek temettü ödeyen işletmelerin piyasa değerinin yükselmesine neden olacaktır. Bu teoriye eldeki kuş teorisi denmesinin nedeni ise şu şekilde açıklanmaktadır: Şu anda alınacak temettü eldeki kuş olarak değerlendirilmektedir. Temettü ödenmemiş olsaydı işletme bu tutarı yedeklerine katacak ve bununla ileride yatırım yaparak işletmeyi büyütecekti. Büyüme işletmenin hisse senedi fiyatını olumlu etkileyecek ve yatırımcının temettüden daha fazla bir sermaye kazancı elde etmesini sağlayacaktı. Ancak bu durumun oluşması çok garanti değildir. İşler kötü de gidebilir. Sermaye kazancı bu anlamda daldaki iki kuş olarak 7

9 değerlendirilmektedir. Daldaki iki kuş her an kaçabilir. Teori çoğu insanın daldaki iki kuşa nazaran eldeki bir kuşu tercih edeceği kabulüne dayanmaktadır. 4. Vergi Farklılığı Teorisi Bu teori, hisse senedi yatırımcısının elde ettiği getirinin iki unsuru olan temettü getirisi ile sermaye kazancının farklı şekilde vergilendirildiği esasına dayanmaktadır. Yatırımcılar elde etiikleri temettü gelirinden ve sermaye kazancından gelir vergisi ödemek durumundadırlar. Yatırımcının amacı vergi sonrası gelirini maksimize etmektir. Bu amaç ya ödenecek vergiyi azaltarak ya da vergiyi erteleyerek elde edilebilir. Birçok ülkede temettü getirisi ile sermaye kazancı farklı oranlarda vergilendirilmektedir. Aynı şekilde sermaye kazançlarının vergilendirilmesi bu kazançlar oluştuğunda değil, fakat ekonomik olarak tasarruf edildiğinde (hisseler fiilen satılıp para tahsil edildiğinde) yapılmaktadır. Bu durum sermaye kazançlarının vergilendirilmesinin ertelenmesine neden olmaktadır. Bu durumu bir örnekle açıklarsak; bir kişinin 2012 yılı içinde TL tutarında hisse senedi aldığını kabul edelim. Vergilendirme döneminin sonunda (31 Aralık tarihinde) bu hisselerin piyasa değeri TL olsun. Yatırımcı yıl içinde TL sermaye kazancı elde etmiştir. Ancak bu kazancı ekonomik olarak tasarruf etmediğinden (hisseleri satarak nakde çevirmediğinden) 2012 yılı geliri içinde bu sermaye kazancını göstermesine gerek yoktur. Ayrıca, birçok ülkede minimum bir elde tutma süresi geçtikten sonra sermaye kazançlarından vergi alınmamaktadır. Hâlbuki temettü gelirinde, temettü nakit olarak elde edildiğinde vergilendirilmektedir. Sermaye kazancındaki gibi temettü getirisinde verginin ertelenmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla gelir vergisi de işin içine girdiğinde birçok yatırımcı, işletmenin temettü ödememesini, temettü tutarını dağıtılmamış kârlara eklemesini, bunlarla yatırım yaparak işletmeyi büyütmesini, bunun sonucunda hisse senetlerinin değerinin artmasını ve bu yolla sermaye kazancı elde edilmesini arzular. Bunun sonucunda daha az temettü ödeyen ve net kârının önemli bir kısmını yedeklere ayıran şirketlerin hisselerine daha fazla talep olur. Bu yolla bu tür şirketlerin hisse senetleri değer kazanır. Türkiye deki vergi uygulamalarına bakacak olursak benzer bir durum karşımıza çıkar. Türkiye deki vergi mevzuatı da, sermaye kazançlarına temettü kazançlarına göre vergi avantajı tanımaktadır. Hatta gerçek kişilerin hisse senedi satışından elde ettikleri sermaye kazancı üzerinden belirli şartlarda vergi alınmamaktadır. 5. Temettünün Bilgi İçeriği Hipotezi İlişkisizlik teorisi açıklanırken bu teorinin varsayımlarından birisinin simetrik bilgi, yani yatırımcılar ve şirket yöneticilerinin şirketin gelecekteki yatırım fırsatları ve şirketin beklenen kârı ile ilgili aynı bilgiye sahip oldukları varsayımı olduğu belirtilmişti. Ancak gerçekte şirketin gerek yatırım fırsatları gerekse beklenen kârıyla ilgili yöneticilerin yatırımcılara nazaran daha iyi bir bilgisi vardır. Başka bir deyişle, şirket yöneticileri ve yatırımcılar asimetrik bilgiye sahiptirler. Genelde gözlemlenen; temettü artışını hisse senedinin fiyatındaki artışın takip ettiği, temettüdeki düşüşü ise hisse senedi fiyatındaki düşüşün takip ettiğidir. Temettünün bilgi içeriği hipotezini öne süren araştırmacılar, işletme yöneticileri için, ödenen temettünün düşürülmesinin arzu edilmeyen bir durum olduğunu belirtmişlerdir. Yöneticiler şimdi yüksek temettü ödeyip, daha sonraki yıllarda beklenen kâr elde edilemeyince ödenen temettü 8

10 miktarını düşürmek istemezler. İleriki yıllarda temettü oranını düşürmek zorunda kalmamak için, yöneticiler sadece ileride yüksek kazanç beklediklerinde temettüde artışa giderler. Dolayısıyla ödenen temettüdeki normalin üstündeki bir artış, yatırımcılar tarafından, yöneticilerin ileride yüksek kazanç beklediği şeklinde yorumlanır. Benzer şekilde, ödenen temettüdeki azalış veya normalin altında bir artış da yatırımcılar tarafından, işletme yöneticilerinin gelecekle ilgili olumsuz beklentilere sahip oldukları şeklinde yorumlanır. Bu hipoteze göre, yatırımcıların ödenen temettü tutarındaki değişikliğe gösterdikleri tepki temettüyü sermaye kazancına tercih ettikleri şeklinde değerlendirilmemelidir. Buradaki tepki daha çok temettü ile ilgili kararın yatırımcılar için taşıdığı bilgi içeriğinden kaynaklanmaktadır. Temettüdeki normalin üstündeki bir artışı yöneticilerin olumlu beklentilere sahip oldukları yönünde değerlendiren yatırımcılar, geleceği olumlu görünen bir şirketin hisse senetleri için yüksek fiyat ödemeye razı olmaktadırlar. Bu durum hisse senedinin değerlenmesine neden olmaktadır. Temettüdeki azalışı veya normalin altındaki bir artışı yöneticilerin olumsuz beklentilere sahip oldukları yönünde değerlendiren yatırımcılar, geleceği olumsuz görünen bu şirketin hisse senetlerinin fiyatını düşürmektedirler. 6. Yatırımcı Tercihleri Teorisi Bu teori, değişik yatırımcı gruplarının değişik temettü politikalarını tercih ettikleri kabulünden yola çıkmaktadır. Yatırımcıların (yatırımcılar bireysel yatırımcılar olabileceği gibi kurumsal yatırımcılar da olabilir) bazıları düzenli temettü geliri elde etmek isterler. Bu tür yatırımcılar hisse senedi yatırımını uzun vadeli bir yatırım olarak görürler. Hatta bu yatırımcılardan bazıları temettü geliri üzerinden vergi de ödemezler. Dolayısıyla bu yatırımcılar için vergi farklılığı teorisinde bahsedilen, temettü gelirinden ödenecek vergi önemli değildir. Bu tür yatırımcılar düzenli temettü ödeyen hisse senetlerine yatırım yaparlar. Bir grup yatırımcı vardır ki bunlar da, hisse senedi yatırımını kısa vadeli olarak görürler ve sermaye kazancını tercih ederler. Bu yatırımcılar da hızlı büyüyen ve değerlenme potansiyeli yüksek olan hisse senetlerine yatırım yaparlar. Şirketler temettü politikalarını değiştirdiğinde, yeni politikadan hoşnut olmayan yatırımcılar hisse senetlerini satarak, kendilerine uygun temettü politikası olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparlar. Örneğin düzenli temettü geliri elde etmek için, kârının büyük kısmını dağıtan bir şirketin hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcı, bu şirket temettü politikasını değiştirip kârının büyük kısmını yedeklere ayırmaya başladığında, elindeki hisseleri satarak yüksek oranda temettü ödeyen bir şirketin hisselerini satınalabilir. Ancak hisse senetlerini satıp uygun temettü politikası olan şirketlerin hisselerini satınalmanın bazı mahzurları olabilir. Öncelikle yatırımcı satım ve alım işlemi için işlem maliyetine katlanmak durumundadır. Ayrıca sermaye kazancı elde etmişse, bu kazanç üzerinden gelir vergisi ödemek durumda kalabilir. Ayrıca hisse senetlerini istediği fiyattan satınalacak yatırımcı bulamayabilir. Bu mahzurlar yatırımcıların bir hisse senedinden diğerine geçmesini zorlaştırabilir. Bir şirket temettü politikasını değiştirdiğinde iki yönlü bir etki ortaya çıkacaktır. Mevcut yatırımcılardan bazıları şirketin yeni temettü politikasını beğenmeyecek ve hisselerini satma yoluna gidecektir. Bu durum şirketin hisselerinin değer kaybetmesine neden olacaktır. Ancak şirketin hissedarı olmayan bazı yatırımcılar da yeni politikayı beğenecek ve şirketin hisselerini satınalacaktır. Bu durum ise şirketin hisselerinin değer kazanmasına yol açacaktır. Bu iki etkiden hangisi daha kuvvetliyse şirketin hisse senedinin değeri o yönde hareket edecektir. Ancak bu durum, bir temettü politikasının diğer bir temettü politikasından daha iyi veya kötü 9

11 olduğunu göstermez. Sadece yatırımcıların temettü ile ilgili tercihlerinin hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisini gösterir. Dolayısıyla bu teoriye göre de optimal bir temettü politikası mevcut değildir. 7. Artık Kâr Modeli Bu modele göre ödenecek temettü tutarı belirlenirken aşağıdaki dört faktör dikate alınmalıdır: Firmanın hisse senetlerine yatırım yapmış olan ortakların sermaye kazancı veya temettü tercihleri Firmanın yatırım fırsatları İşletmenin hedef sermaye yapısı (Hedef sermaye yapısı işletmenin sermaye maliyetini minimum, piyasa değerini maksimum yapan uzun vadeli borç öz sermaye bileşimidir.) Borcun maliyeti ve firmanın borçlanabilme kapasitesi Yukarıdaki faktörlerden son üç tanesi artık kâr modelinin unsurlarını oluşturur. Bu modele göre işletmeler hedef kâr payı dağıtım oranını belirlerken aşağıdaki adımları takip etmelidirler: İşletme öncelikle optimal sermaye bütçesini belirlemelidir. Bu işlem işletmenin, yapacağı yatırımları ve bunların maliyetlerini belirlemesini gerektirir. İşletme hedef sermaye yapısını dikkate alarak, planladığı yatırımlar için gerekli olan öz kaynakları tespit etmelidir, Bu öz kaynaklar mümkün olduğu kadar dağıtılmamış kârlardan (kâr yedeklerinden) karşılanmalıdır. Planlanan yatırımlar için ayrılan kâr tutarı çıktıktan sonra kalan miktar temettü olarak ortaklara dağıtılmalıdır. Bu model, işletmelerin hedef sermaye yapılarında bir miktar borç bulunacağını kabul etmektedir. Bu yönüyle, sermaye yapısı teorilerinden dengeleme teorisine yakın görülmektedir. Ancak, yeni yatırımların öz sermaye ile finanse edilecek kısmının, öncelikle dağıtılmamış kârlarla finanse edilmesini öngörmektedir. Bu yönüyle de sermaye yapısı teorilerinden finansman hiyerarşisi teorisine benzemektedir. Bu modele göre ödenecek temettü miktarı, yatırımlar için dağıtılmamış kârlardan ayrılan tutar çıktıktan sonraki tutar olarak belirlenmektedir. Bu yönüyle temettü politikası pasif olarak tespit edilmektedir (Elde ne kaldı ise o tutar temettü olarak dağıtılmaktadır.). Dolayısıyla temettü politikasının firmanın piyasa değeri üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. 8. Temettü Politikasının Belirlenmesi Halka açık anonim ortaklıklarda hissedarların gelirinin artırılması yönünden temettü politikasının önemi vardır. Ancak yukarıdaki modellerden de görüleceği gibi, yüksek miktarda temettünün mü yoksa düşük miktarda temettünün mü hissedarların gelirini arttırdığı konusunda bir görüş birliği yoktur. Yukarıdaki her model temettü politikası ile firma değeri arasındaki ilişkiye farklı bir bakış açısı getirmektedir. Sonuçta ortaya farklı önermeler 10

12 çıkmaktadır. Bu konuda kesin bir yargı yoktur. Ancak yöneticiler, hissedarlara ne kadar temettü ödeyeceklerini, başka bir ifadeyle temettü politikalarını belirlemek durumundadırlar. Yukarıdaki tüm modeller analiz edildiğinde, temettü politikasının belirlenmesi konusunda yöneticilere yol göstermek açısından aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır: Bir işletmenin yatırım fırsatları arttığında (büyüme potansiyeli yükseldiğinde) temettü ödeme oranı düşürülmelidir. Sermaye arttırımı yoluyla yeni hisse senedi ihracı, hem ihraç maliyetlerinin bulunması hem de yatırımcılara hisse senedi fiyatının aşırı değerlenmiş olduğu ve bu durumdan yöneticilerin yararlanmak istedikleri yönünde olumsuz bir mesaj göndermesi nedeniyle son çare olarak kullanılmalıdır. Yeni hisse senedi ihraç etmek zorunda kalmamak için, yatırım fırsatları yüksek olan işletmeler, net kârlarının daha büyük kısmını yedeklere ayırmalı, daha az kısmını temettü olarak dağıtmalıdırlar. Bir işletme için en önemli husus işletmenin gelir yaratma potansiyeli ve bu gelirinin değişkenliğidir. Eğer bir işletmenin gelirinin değişkenliği fazla ise (işletmenin geliri ekonomik durumdaki değişimlerden yüksek oranda etkileniyorsa) o işletmenin işletme riski yüksektir. Yatırımcılar temettü ödemelerindeki artış ve azalışları işletmenin beklenen geliri ve riskliliği konusunda bir mesaj olarak algılamaktadırlar. Bu nedenle, yatırımcılar için istikrarlı temettü ödemesi bir yıl çok yüksek, sonraki yıl çok düşük ödenmesinden veya hiç temettü ödenmemesinden daha önemlidir. İşletmeler istikrarlı temettü ödemesine dikkat etmelidirler. Yukarıda da ifade edildiği gibi, yönetim, yatırımcıları ani temettü artış ve azalışları ile şaşırtmamalıdır. İşletmeler temettü politikalarını belirlerken uzun dönemli artık kârı (sadece tek bir yılın artık kârını değil) dikkate almalıdırlar. Buna göre işletme yöneticileri önlerindeki belirli bir dönem için (örneğin önümüzdeki 5 yıllık dönem için) yatırım fırsatlarını değerlendirip bunlarla ilgili finansman ihtiyaçlarını belirlemelidirler. Ayrıca bu yatırımlar dikkate alınarak planlama dönemi için beklenen net kâr tutarı da belirlenmelidir. Bundan sonra yatırımlar için gerekli iç kaynaklar (dağıtılmamış kârlar) çıktıktan sonra elde kalacak tutar (artık kâr) belirlenmeli ve artık kâr, planlama dönemi boyunca her yıl eşit olarak dağıtılmalıdır. Eğer dağıtılmamış kârlar planlanan yatırımları finanse etmek için yeterli değilse, planlama dönemi boyunca temettü dağıtılmamalı, yatırımcıların getirilerini sermaye kazancından elde etmeleri sağlanmalıdır. 11

13 Özet Halka açık anonim ortaklıklar için uygun bir temettü (kâr dağıtım) politikasının belirlenmesi önem arz etmektedir. Temettü politikası aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: Elde edilen net kârın ne kadarı istikrarlı şekilde kâr payı olarak dağıtılmalıdır? Bu orana hedef temettü dağıtım oranı denir. Bu oran yıllar içinde sabit kalır. Ancak her yıl elde edilen net kâr tutarı değişeceğinden dağıtılacak temettü tutarı da farklı olacaktır. Şirket her yıl istikrarlı bir temettü artışı sağlamalı mı? Yoksa her yıl ödeyeceği temettüyü fon ihtiyacı ve nakit durumuna göre belirlemeli mi? Bu yıl şirket kaç lira temettü ödemelidir? Temettü politikasının hisse senedi fiyatı ve bu yolla firmanın piyasa değeri üzerindeki etkisi uzun yıllar boyunca araştırma konusu olmuş ve bu araştırmaların sonucunda değişik teoriler ortaya atılmıştır. Bu teoriler temettü politikasına farklı açılardan yaklaşmışlardır. Modigliani ve Miller tarafından geliştirilen ilişkisizlik teorisine göre; belirli varsayımlar altında, ödenecek temettü tutarının firmanın piyasa değeri ve sermaye maliyeti üzerinde bir etkisi yoktur. Çünkü ödenecek temettü miktarının hissedarın toplam kazancı üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Yüksek temettü alan bir hissedarın, firma temettü ödemek için yeni hisse senedi ihraç edeceğinden, firmadaki hisse oranı ve dolayısıyla gelecek yıllarda elde edeceği kazancı düşecektir. Bu durum yüksek temettünün avantajını ortadan kaldıracaktır. Eldeki kuş teorisine göre, firmanın yüksek oranda temettü ödemesi piyasa değerini artırır, düşük oranda temettü ödemesi ise piyasa değerini düşürür. Çünkü hissedarlar için temettü kazancı sermaye kazancına göre daha az risklidir ve hissedarlar sermaye kazancı yerine temettü getirisini tercih ederler. Vergi farklılığı teorisinde ise; düşük oranda temettü ödeyen işletmelerin piyasa değeri artar. Çünkü sermaye kazancının temettü getirisine göre vergi avantajı vardır ve yatırımcılar bu nedenle düşük temettü ödeyip yüksek sermaye kazancı sağlayan işletmelerin hisselerini tercih ederler. Diğer bir teoriye göre, temettü kararları önemli bir bilgi içeriğine sahiptir ve yatırımcılara mesaj verir. Temettü oranının artması veya azalması işletme yöneticilerinin gelecekle ilgili olumlu veya olumsuz beklentilerini yansıtır. Mesaj olumlu ise işletmenin hisse senedinin fiyatı artar, mesaj olumsuz ise işletmenin hisse senedinin fiyatı düşer. Diğer bir teori ise, bazı yatırımcıların yüksek temettü gelirini tercih ettiklerini, bazı yatırımcıların ise düşük temettü gelirini ancak yüksek sermaye kazancını tercih ettiklerini iddia etmektedir. Bu teoriye göre, işletmenin temettü politikasındaki bir değişiklik bazı yatırımcıların hoşuna gidecek, bazı yatırımcıların ise hoşuna gitmeyecektir. Temettü politikasından hoşlanmayan yatırımcılar sahip oldukları hisseleri satacak, temettü politikası hoşlarına giden yatırımcılar ise işletmenin hisse senetlerini satın alacaktır. Bu alım satım işleminin net sonucuna göre işletmenin piyasa değeri artacak veya azalacaktır. 12

14 Bir diğer yaklaşım, yatırımlar için gerekli olan iç kaynaklar ayrıldıktan sonra, kalan tutarın temettü olarak dağıtılmasının uygun olacağını öne sürmektedir. Ancak işletmelerin yatırım harcamaları yıldan yıla değişebileceğinden temettü miktarı da istikrarsız olabilecektir. Yatırımcıların istikrarlı temettüyü arzu ettikleri kabulünden yola çıkılarak uygun bir temettü politikasının aşağıdaki şekilde olması gerektiği önerilmiştir: Buna göre, işletme yöneticileri, önlerindeki belirli bir dönem için (örneğin önümüzdeki 5 yıllık dönem için) yatırım fırsatlarını değerlendirip bunlarla ilgili finansman ihtiyaçlarını belirlemelidirler. Ayrıca bu yatırımlar dikkate alınarak planlama dönemi için beklenen net kâr tutarı da belirlenmelidir. Bundan sonra yatırımlar için gerekli iç kaynaklar çıktıktan sonra elde kalacak tutar (artık kâr) belirlenmeli ve artık kâr planlama dönemi boyunca her yıl eşit olarak dağıtılmalıdır. Eğer dağıtılmamış kârlar planlanan yatırımları finanse etmek için yeterli değilse, planlama dönemi boyunca temettü dağıtılmamalı, yatırımcıların getirilerini sermaye kazancından elde etmeleri sağlanmalıdır. 13

15 Çalışma Soruları 1. Temettü nedir? a. Ortaklara ödenen kâr payıdır. b. Ortakların şirkete yatırdıkları tutardır. c. Sermaye kazancının diğer adıdır. d. Ortakların gerekli getiri oranıdır. e. Ortakların sermayedeki payıdır. 2. Türkiye deki Sermaye Piyasası Mevzuatı nda temettü nasıl düzenlenmiştir? a. Halka açık ortaklıklar temettü ödemek zorundadır. b. Halka açık ortaklıkların temettü politikasını Sermaye Piyasası Kurulu belirler. c. Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. d. Halka açık ortaklıklar kârlarını dağıtmazlar. e. Halka açık ortaklıkların temettü politikasını Maliye Bakanlığı belirler. 3. İlişkisizlik teorisinin en önemli varsayımı nedir? a. Temettü politikası ile firma değerinin ilişkisizliği b. Temettü politikası ile firma değeri arasında ilişki bulunduğu c. Hisselerin işlem maliyetinin bulunduğu d. Hisse senetlerinin aktif bir ikincil piyasada işlem görmediği e. Hisse senedi fiyatının ikincil piyasada belirlenmediği 4. Eldeki kuş teorisi aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? a. Yatırımcılar açısından şu anda elde edilecek temettü, bu temettü işletme bünyesinde tutularak yapılacak yatırımların neden olacağı sermaye kazancından daha az değerlidir. b. Yatırımcılar sermaye kazancını tercih ederler. c. Yatırımcılar daha az temettüyü tercih ederler 14

16 d. Yatırımcılar temettüyü tercih etmezler. e. Yatırımcılar açısından şu anda elde edilecek temettü, bu temettü işletme bünyesinde tutularak yapılacak yatırımların neden olacağı sermaye kazancından daha çok değerlidir. 5. Vergi farklılığı teorisi aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? a. Temettü getirisi ile sermaye kazancının farklı şekilde vergilendirildiği b. Temettü getirisinin vergilendirilmediği c. Sermaye kazancı ile temettü getirisinin vergilendirilmesinin aynı olduğu d. Temettü getirisinin vergisinin ertelendiği e. Yatırımcıların gelir vergisi ödemediği 6. Temettünün bilgi içeriği hipotezi aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? a. Temettü açıklamalarının olumlu bilgi verdiği b. Temettü açıklamalarının olumsuz bilgi verdiği c. Yatırımcılarla işletme yöneticilerinin simetrik bilgiye sahip olduğu d. Temettü artışlarının yatırımcılara olumlu, temettü azalışları veya beklenenin altında artışların yatırımcılara olumsuz mesaj verdiği e. Yatırımcıların yöneticilere göre daha iyi bilgiye sahip olduğu 7. Yatırımcı tercihleri teorisi aşağıdakilerden hengisine dayanmaktadır? a. Bazı yatırımcıların temettü getirisini, bazı yatırımcıların sermaye kazancını tercih ettiği b. Yatırımcıların sermaye kazancını tercih ettiği c. Yatırımcıların temettü getirisini tercih ettiği d. Yatırımcıların tercihlerinin farklılaşmadığı e. Yatırımcılar için temettü getirisi ile sermaye kazancının aynı olduğu 15

17 8. Artık kâr modeline göre temettü politikası nasıl olmalıdır? a. Önce temettü dağıtılmalı sonra yatırımlar için gerekli tutar belirlenmelidir. b. Yatırımlar artık kâr ile yapılmalıdır. c. Artık kâr yetmezse, işletme temettü ödemek için borçlanmalıdır. d. Artık kâr ile temettü arasında bir ilişki yoktur. e. Yatırımlar için gerekli olan iç kaynaklar ayrıldıktan sonra, kalan tutar temettü olarak dağıtılmalıdır. 9. Yatırımcıların temettü ödemelerinde en çok arzu ettikleri nedir? a. Az temettü getirisi, yüksek sermaye kazancı b. Az sermaye kazancı, yüksek temettü getirisi c. Temettünün azar azar artması d. İstikrarlı temettü ödemesi e. Bir yıl yüksek, bir yıl düşük temettü ödemesi 10. Uygun bir temettü politikası nasıl olmalıdır? a. Bir yıl yüksek, bir yıl düşük temettü ödemesi b. Her yıl ödenecek temettünün belirli bir planlama dönemi için, yatırımlar ve iç kaynaklar göz önüne alınarak belirlenmesi c. Her yıl temettünün artırılması d. Temettünün rakiplere göre belirlenmesi e. Temettünün az olarak ödenmesi 16

18 Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı 1. a Cevabınız yanlış ise Temettü ve Temettü Politikası ile İlgili Temel Kavramlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. c Cevabınız yanlış ise Temettü ve Temettü Politikası ile İlgili Temel Kavramlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. a Cevabınız yanlış ise İlişkisizlik Teorisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. e Cevabınız yanlış ise Eldeki Kuş Teorisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. a Cevabınız yanlış ise Vergi Faklılığı Teorisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. d Cevabınız yanlış ise Temettünün Bilgi İçeriği Hipotezi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. a Cevabınız yanlış ise Yatırımcı Tercihleri Teorisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. e Cevabınız yanlış ise Artık Kâr Modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. d Cevabınız yanlış ise Temettü Politikasının Belirlenmesi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. b Cevabınız yanlış ise Temettü Politikasının Belirlenmesi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 17

19 Yararlanılan Kaynaklar BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. Ve MARCUS, Alan J. (2007), Fundementals of Corporate Finance, McGraw-Hill International. BRIGHAM, Eugene ve GAPENSKI, Louis C. (1991), Financial Management: Theory and Practice, Dryden Press. BRIGHAM, Eugene ve HOUSTON, Joel F. (1998), Fundamentals of Financial Management, Dryden Press, ABD. KEOWN, Arthur J. Vd. (2002), Financial Management: Principals and Applications, Pearson Education inc. 18

Doç. Dr. Mete DOĞANAY

Doç. Dr. Mete DOĞANAY TEMETTÜ POLİTİKASI Doç. Dr. Mete DOĞANAY 1 İçerik Temettü ve Temettü Politikası ile İlgili Temel Kavramlar İlişkisizlik Teorisi Eldeki Kuş Teorisi Vergi Farklılığı Teorisi Temettünün Bilgi İçeriği Hipotezi

Detaylı

5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi Doç. Dr. Mete Doğanay rof. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hisse senedi ile ilgili temel

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı

Detaylı

İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar 2012-2013 1

İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar 2012-2013 1 Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları...... 4 2. ÜNİTE-Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

9. Bölüm Sermaye Yapısı. Doç. Dr. Mete Doğanay

9. Bölüm Sermaye Yapısı. Doç. Dr. Mete Doğanay 9. Bölüm Sermaye Yapısı Doç. Dr. Mete Doğanay Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Finansman yapısı ve sermaye yapısı kavramlarını bilmek Firma

Detaylı

9.Bölüm Sermaye Yapısı. Doç. Dr. Mete Doğanay

9.Bölüm Sermaye Yapısı. Doç. Dr. Mete Doğanay 9.Bölüm Sermaye Yapısı Doç. Dr. Mete Doğanay Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Finansman yapısı ve sermaye yapısı kavramlarını bilmek Firma

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç DERS 3-YATIRIM ARAÇLARI Hisse Senetleri Giriş Hisse Senetleri Sermaye piyasasının temel finansal araçlarından biri olan hisse senetleri, anonim

Detaylı

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Sermaye yapısı M&M teoremi Kaldıraç, risk ve AOSM Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 17 Finansman kararları Esas amaç Pozitif NBD yatırımları için,

Detaylı

Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414

Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414 Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Finansman kararları Finansman modelleri ve piyasanın tepkisi Ödeme politikası Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 17 Finansman kararları Amaç nedir?

Detaylı

- Kâr payı (temettü) adı altında hisse senedi sahiplerine (şirket ortaklarına) aktarır. - Kâr ortaklara dağıtılmayarak firma bünyesinde tutulur.

- Kâr payı (temettü) adı altında hisse senedi sahiplerine (şirket ortaklarına) aktarır. - Kâr ortaklara dağıtılmayarak firma bünyesinde tutulur. HĐSSE SENEDĐ DEĞERLEMESĐ Hisse (Ortaklık) senetleri, firmanın belli bir bölümüne ait mülkiyet ifade eder. Ortaklık senedini elinde bulunduran kişi, bu senedi ihraç eden kuruluşun gelecekteki kazancı (karı)

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi TAHVİL DEĞERLEMESİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Tahvillerin özellikleri Tahvilin piyasa fiyatının hesaplanması Tahvillerde fiyat ve piyasa faizi ilişkisi Vadeye kadarki getirinin hesaplanması

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Finansal Yönetim, 15.414 Prof. Jonathan Lewellen MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Hazırlıklar Okuma Brealy ve Myers, Principles of Corporate Finance Ders notları Okuma paketi + örnekler İnternet sayfaları

Detaylı

Finansal Yönetim. Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA

Finansal Yönetim. Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA Finansal Yönetim Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA Adam Smith 1776 yılında şirketler kar peşinde koşarken görünmez bir elin onları nasıl yönettiğini ve toplum yararına kararlar vermeye nasıl yönlendirdiğini

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

33 - Performansı Ölçme

33 - Performansı Ölçme A Finansal raporlama İşletme 4 Muh-Fin 2013 - Bahar Vize Öncesi 33 - Performansı Ölçme Maria Malone, İngiltere de yer alan, televizyon ve yayıncılık faaliyetlerinde bulunan büyük bir uluslararası medya

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU Mustafa İNANÇ * 1-Giriş Vergi sistemimizde Vergi Usul Kanununda(T.C. Yasalar, 10.01.1961) uygulama alanı bulan maddi duran varlık yenileme

Detaylı

ödenecek vergiler yedekler dağıtılacak kar payları hisse başına kar payı

ödenecek vergiler yedekler dağıtılacak kar payları hisse başına kar payı KAR DAĞITIM TABLOSU Kar Dağıtım Tablosu Bu tablo işletmelerde dönem sonu itibariyle öneri bir tablo alarak hazırlanır ve karın kimler arasında ve nasıl dağıtılacağını gösterir. Düzenlenme amacı (özellikle

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

%5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ?

%5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ? Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com %5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ? 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi

Detaylı

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 15 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Şekil 15-4: Para Arzı Artışının Faiz Oranına Etkisi

Detaylı

Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık

Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık 1 Büyük Resim: 1. Kısım Finansman A. Finansman İhtiyaçlarının Belirlenmesi 6 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 1 11 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 2 B. Optimal Sermaye Yapısı: Temeller

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004 SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004 ÖZET: Kar Paylarının Vergilendirilmesi ve Beyanı Bilindiği üzere; 4842 sayılı kanunla Kar payları üzerinden yapılan vergi tevkifatı, kar payına kaynak teşkil

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti SERMAYE MALİYETİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Firmanın ihraç ettiği menkul kıymetler için istenen getiri oranlarının hesaplanması Sermaye maliyetinin hesaplanması Yeni bir proje için hangi

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 4. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 4 FİNANSAL PLANLAMA 1. Uzun vadeli finansal planlama 2. Kısa vadeli finansal planlama 1. UZUN DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

Büyük Resim: 1. Kısım Finansman

Büyük Resim: 1. Kısım Finansman Sermaye Yapısı I 1 Büyük Resim: 1. Kısım Finansman A. Finansman İhtiyaçlarının Belirlenmesi 6 Şuba Vaka: Wilson Ahşap 1 11 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 2 B. En Uygun Sermaye Yapısı: Temeller 13 Şubat Ders:

Detaylı

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Değerlemenin Temelleri Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Bugün Değerlemenin Temelleri Bugünkü değer Paranın Fırsat maliyeti Okuma Brealey ve Myers, 2. ve 3. Bölümler Değerleme Uygulamalar Gerçek varlıklar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 1. Temel Finansal Kavramlar 2. Finansal Analiz ve Planlama 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 5. Girişimcilikte Finansal Destekler 1 6. Alternatif Finansal

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı 8.Bölüm Sermaye Maliyeti Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye maliyeti kavramını hakkında bilgi sahibi

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

Sermaye Artırımı. Ders 14 Finansal Yönetim 15.414

Sermaye Artırımı. Ders 14 Finansal Yönetim 15.414 Sermaye Artırımı Ders 14 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Sermaye artırımı Tanıtım Finansman modelleri ve piyasanın tepkisi Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 14 ve 15 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme 2. Bölüm:

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.12.2011 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 13:30 15:00 SORU 1: Ek te yer alan (A) Anonim Şirketi nin 2010-2014 dönemine ilişkin

Detaylı

Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20'sine kadar bir oranda

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 17/11/2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER. 30/06/2009 Tarihi itibariyle Yatırım Amacı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 17/11/2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER. 30/06/2009 Tarihi itibariyle Yatırım Amacı ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Firma Değerlemesi Temettü iskonto modeli (DDM) Nakit akışı, karlılık ve büyüme Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 4 Firma Değerleme WSJ haberine göre

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı