T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013

2 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014

3

4 1. GENEL DEĞERLENDİRME Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler kamu idari yapısında ve yönetim anlayışında yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte toplumun artan taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini belirlemiş, hesap veren ve şeffaf bir kamu yapılanmasının gereği olarak stratejik yönetim yaklaşımı benimsenmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu Maddesinde; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar hükmüne yer verilerek, kamu idarelerinin politika üretme kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Orman Genel Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerle uyumlu şekilde hazırlanmış, bütçeler ve projeler itibariyle tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu çerçevede Bakanlık Makamından alınan 17/01/2013 tarihli ve /1 sayılı olurla da detay programlar tespit edilmiş ve ilgili birimlere gönderilmiştir. Yatırım programında özel bütçede yer alan projelerden iz ödenekle yer alan Helikopter Alım Projesi ile genel toplama dahil edilmeyen Genel Müdürlük İdare Hizmet Binası Projesi haricinde gerçekleşme toplamı % 95,8 olurken, Döner Sermayede yer alan projeler; döner sermayenin en önemli gelir kaynağı olan orman ürünlerinin ortalama satış fiyatlarında yaşanan düşüşlere paralel olarak %71,3 seviyesinde kalmıştır. Genel toplamda ise yatırım programında yer alan 15 adet projenin gerçekleşme oranı % 88,9 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 1: Toplam Bütçe İçerisindeki Yatırım Tutarları ve Payları, TL Başlangıç Ödeneği Yılsonu Gerçekleşme Toplam Yatırım(*) Payı (%) Toplam Yatırım(*) Payı (%) ÖZEL BÜTÇE , ,1 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ , ,2 TOPLAM , ,3 *Kamulaştırma dâhildir Yatırımların Finansman Kaynakları Orman Genel Müdürlüğü özel bütçeli bir idare olup, ormanların işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olan döner sermayeli işletmeleri de bulunmaktadır. Bu çerçevede Genel Müdürlüğün koruma, ağaçlandırma, toprak muhafaza ve kadastro faaliyetlerine ilişkin yatırımları özel bütçeden, orman işletmeciliğine yönelik yatırımları da döner sermayeden finanse edilmektedir. Buna göre Genel Müdürlüğün 2013 yılı yatırımlarının toplamı, yıl içerisinde revize edilmiş haliyle, TL olup, bu miktarın TL si 10 adet proje için Özel Bütçeden, TL si de 5 adet proje için Döner Sermayeden uygulanmıştır. Söz konusu projelerin başlangıç ve yıl içerisinde revize edilmiş ödenekleri şu şekildedir; 2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 1

5 ÖZEL BÜTÇE Başlangıç Ödeneği (TL) Revize Ödenek (TL) Kadastro Projesi Orman Bilgi Sistemi Projesi Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi Taşıt Alım Projesi Helikopter Alım Projesi Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi (*) Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi (*)Kamulaştırma dahil edilmiştir. DÖNER SERMAYE Başlangıç Ödeneği (TL) Revize Ödenek (TL) Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi Orman Amenajman Projesi Orman İçi Mesire Yerleri Projesi Fidan Üretim Projesi Taşıt Alım Projesi Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Ülkemiz orman varlığı hektar ile ülke yüzölçümünün % 27,6 sını kaplamaktadır. Bu alan içerisinde normal orman alanı hektar ile toplam ormanlık alanın % 53,3 ünü, bozuk orman alanları ise hektar ile toplam ormanlık alanının % 46,7 sini oluşturmaktadır. Ormanların % 79,6 sı koru, % 20,4 ü baltalık olarak işletilmekte, toplam ağaç serveti yaklaşık 1,5 milyar m 3, ormanların odun hammaddesi verim gücünün bir göstergesi olan artım ise 42,2 milyon m 3 düzeyindedir. Tablo 2: Ülkemiz Orman Varlığı, Toplam Orman Alanı Birim Hektar Koru Hektar Baltalık Hektar Tablo 3: Yıllık Cari Artım, 2012 Niteliği Koru Ormanı Baltalık Ormanı Toplam m 3 m 3 m 3 Normal Bozuk Toplam Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

6 Tablo 4: Ağaç Serveti (Dikili Kabuklu Gövde Hacmi), 2012 Niteliği Koru Ormanı Baltalık Ormanı Toplam m 3 m 3 m 3 Normal Bozuk Toplam Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde Aralık 2013 tarihi itibariyle istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, sürekli ve geçici işçi personel ile geçici personel sayısı dir. Tablo 5: Personel Statü ve Sayıları, Memur Sözleşmeli Sürekli İşçi Geçici İşçi Geçici Personel TOPLAM döneminde toplam personel sayısı % 24,48; memur, sürekli işçi ve geçici işçi sayıları da sırasıyla % 24,24, % 4,30 ve % 125,36 oranında artmış, sözleşmeli personel sayısı ise % 80,65 oranında azalmıştır. Orman Genel Müdürlüğü; döner sermaye ve özel bütçeye kayıtlı toplam adet binada ormancılık hizmetlerini yürütmektedir. Özel bütçeye kayıtlı binalar çoğunlukla idare binaları, ilk müdahale ekip binaları, toplu koruma ekip binaları ve yangın gözetleme kulelerinden oluşmakta olup personelin kullanımına ayrılan lojman sayısı ise adettir. Mevcut tapu senedi karşılığı m 2 alanı kaplayan arazi ve arsanın, 2013 yılında ,02 m 2 sinin satışı gerçekleştirilmiş ve TL gelir elde edilmiştir. Tablo 6: Taşınmazlara İlişkin Bilgiler, 2013 Binalar Adet Tesisler Adet Toplam Toplam *Taşınmaz Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında planlanan çalışmalar devam etmekte olup, sistem uygulamaya aktarıldığında detaylı bina ve tesis envanteri oluşturulacaktır. Tablo 7: Makine Parkında Bulunan Araç Sayıları, 2013 Özel Bütçe Döner Sermaye Toplam Adet Adet Adet Hizmet Vasıtaları İş ve Koruma Makineleri Üretim Makineleri Toplam Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 3

7 Makine parkında; adet hizmet vasıtası, adet iş ve koruma makinesi ve 806 adet üretim makinesi olmak üzere toplam adet araç bulunmakta olup, mevcut araçların % 40,3 ünü hizmet vasıtaları, % 47,4 ünü iş ve koruma makineleri, % 12,3 ünü ise üretim makineleri oluşturmaktadır. Hizmet vasıtalarının % 10, 3 ü 10 yaşın altında, % 25,8 i yaş aralığında, % 63,9 u ise 15 yaşın üzerindedir. İşletme masraflarının düşürülmesi ve verimliliğinin arttırılması için 10 ve üzeri yaş grubundaki araçların periyodik olarak yenilenmesi planlanmaktadır Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/İyileşme Ülkemiz ormanlarının büyük bölümünde orman kadastrosu bitirilmiştir. Ancak yapılan bu çalışmaların bir bölümünün tapuya tescil işlemleri sağlanamamıştır. Çünkü 1988 yılında Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle orman kadastro çalışmalarının da bu Yönetmeliğe uygun yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla orman kadastro çalışmalarının ve tapuya tescil işlemlerinin 2014 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmiştir yılında toplam hektar alanda ilk orman kadastro çalışması yapılmıştır. Evvelce kesinleşmiş orman tahdidi veya kadastrosu bulunup 6831 sayılı Orman Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B uygulamalarına esas olmak üzere, ayrıca kesinleşmiş orman kadastrosu bulunan yerlerde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik 4. Maddesi gereğince yapılan kadastro çalışması ile toplam hektar alanda aplikasyon çalışmaları yapılmıştır. Orman kadastro komisyonlarınca yapılan 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B uygulaması neticesinde hektar alan Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Orman yolları planlı çalışmaları 1964 yılında başlanmıştır. Koruma, ağaçlandırma, rekreasyon, dinlenme, piknik, erozyon önleme gibi etkenler çerçevesinde yapılan fonksiyonel planlama amaçları doğrultusunda her türlü ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yol ihtiyacı km olarak revize edilmiştir yılı sonu itibarıyla yapılan yollar köy yolları da dahil olmak üzere km ye ulaşmıştır. Tablo 8: Orman Yol Programı Gelişme ve Gerçekleşmeler, 2013 Birim Planlanan Gerçekleşme Orman İçi Üretim Yolu Km Orman Yolları Büyük Onarım Km Orman Yolları Üst Yapı Km Köprü Mt Orman Yolları Sanat Yapısı Km Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan yangın önleme tesisleri kapsamında; 2013 yılında 982 Km çalışma yapılmış olup, toplamda 3032 Km ye ulaşılmıştır yılı sonu itibari ile orman yangınlarını söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere toplamda 976 adet arazöz, 185 adet dozer, 61 adet treyler, 178 adet greyder, 22 adet yükleyici, 46 adet ekskavatör, 282 adet su ikmal aracı ve 504 adet ilk müdahale aracı sayısına ulaşılmıştır yılında orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere; 26 adet helikopter, 5 adet THK uçağı, 6 adet amfibik uçağı kiralanmıştır. AS 355 F2 Ecureuil Helikopterlerinin 6 (altı) adedi faal olup, Genel Müdürlük helikopterlerinin periyodik bakımları ve ömürlü parça değişimleri yapılmıştır. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne kurulan Sayısal Telsiz Sistemi için yeni baz istasyonları kuruldu, 9 adet yangın gözetleme kulesine orman yangın erken uyarı sistemi kuruldu.18 adet yangın gözetleme kulesine Mobil Güneş Enerji Sistemi kuruldu Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

8 Orman amenajman projesi kapsamında ; Tüm Türkiye nin orman amenajman planları, 1963 yılında başlamış olup, yaklaşık olarak ülkenin %10 una tekabül edecek şekilde plan yenileme işleri devam etmektedir. Son dört yılda hektar alanda 528 adet plan yenilenmiş, 2013 yılında 149 adet hektar alanda plan yenileme çalışması gerçekleşmiştir. Orman Genel Müdürlüğünün bilişim altyapısını oluşturma, tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilme, ekonomik ve sosyal şartları iyileştirme, stratejik plana uygun elektronik iş yapış biçimlerini hayata geçirme amaçlarını gerçekleştirecek olan Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi Kalkınma Bakanlığı, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yatırım programına alınarak yılları arasında 4 ana proje ve alt bileşenleri halinde faaliyete geçirilecektir. Söz konusu projeleri; -Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi Projesi -Ağ Alt Yapısı Geliştirme Projesi -Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EBYS Yaygınlaştırma Projesi -Kurumsal Kaynak Planlama Projesi olarak sıralayabiliriz. Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) projesinin hayata geçirilmesi için yapılan güncelleme ile Üst Kurul, Entegrasyon ve Yönetim Kurulu, 4 ana projenin proje yöneticileri ve yardımcıları, proje koordinatörleri ve yardımcıları ile proje ekipleri tekrar oluşturularak çalışmalara devam edilmiştir. ORBİS projesinin gerçekleştirilmesi maksadıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile protokol imzalanmış ve çalışmalar bu doğrultuda sürdürülmüştür. Fotogrametri çalışmalarında; hava fotoğrafı kullanılarak hektar alanda, uydu görüntüsü kullanılarak hektar alanın güncel meşcere haritası amenajman planlarına altlık olarak üretilmiştir. Üretilen meşcere haritalarının hektar alan hizmet alım yoluyla, hektar alan kurum personeli tarafından gerçekleşmiştir yılında hektar alan için meşcere taslak haritası üretilerek program %100 olarak gerçekleşmiştir. Fidanlıkların iyileştirme çalışmalarına hız verilerek Genel Müdürlüğümüz ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu tohum ve fidan üretimi çalışmalarında kaliteli ve orijini belirli fidan üretimi yapılması sağlanmıştır. Ağaçlandırma, toprak muhafaza çalışmalarına hız verilmiş, programların tamamına yakını gerçekleştirilirken orman köylülerine de istihdam alanları sağlanmıştır Yılı Yatırım Uygulamaları Orman Genel Müdürlüğünün 2013 yılı içerisinde revize edilen yatırım programında; Özel Bütçeden TL ödenekli 10 proje, Döner Sermayeden de TL ödenekli 5 proje olmak üzere toplam 15 proje TL ödenekle yer almıştır. 15 projenin tamamı Tarım/Ormancılık sektörü içerisinde bulunmaktadır. Genel Müdürlüğün yatırım programında yer alan projeler arasında ihtiyaçlar kapsamında ve genel mevzuat çerçevesinde ödenek aktarması yapmak suretiyle revizyon işlemi yapılmış, ayrıca bazı projelere mevcut likit kaynakların değerlendirilmesi sonucunda ödenek eklemesi yapılmıştır. Yine yapılan şartlı bağış ve yardımlar Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza projesinin yılı ödeneğini artırmış olup, söz konusu projelere ilişkin yürütülen işlemler aşağıda sıralanmıştır Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 5

9 Projeler Arası Ödenek Aktarma İşlemleri: Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesinde yer alan TL. ödenekli Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Sapanca Tanıtım ve Sergileme tesisi yapımı için ayrılan ödeneğin yetersiz olduğu, işin planlanan sürede bitirilmesi için ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu yıl içerisinde tespit edilmiştir. Diğer taraftan Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi kapsamında İzmir de yapımı planlanan TL. ödenekli Buca Yangın Eğitim Merkezi ihalesi tamamlandıktan sonra bir miktar ödeneğin kullanılmayacağı anlaşılmıştır. Bu çerçevede Buca Yangın Eğitim Merkezi inşaatı için ayrılan ödeneğin TL. si Sapanca Tanıtım ve Sergileme tesisine aktarılmıştır Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesinde yer alan TL. ödenekli Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Tanıtım ve Sergileme Tesisi yapımı için ayrılan ödeneğin yetersiz olduğu, işin planlanan sürede bitirilmesi için ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu yıl içerisinde tespit edilmiştir. Diğer taraftan Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi kapsamında Antalya da yapımı planlanan TL. ödenekli Kumluca Yangın Yönetim Merkezi ihalesi tamamlandıktan sonra bir miktar ödeneğin kullanılmayacağı anlaşılmıştır. Bu çerçevede Kumluca Yangın Yönetim Merkezi inşaatı için ayrılan ödeneğin TL. si Afyonkarahisar Tanıtım ve Sergileme tesisine aktarılmıştır Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yürütülen; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan üretimi gibi faaliyetler için ayrılan kaynak mevcut ödenek dikkate alındığında yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan ödeneğin temini gayesiyle diğer projelerde kullanılmayacağı tespit edilen ödenekler bu projeye aktarılmıştır. Orman Bilgi Sistemi projesinde ise ödenecek vergiler nedeniyle eksik kalan ödemeler için toplam TL. ek ödeneğe ihtiyaç olduğu anlaşılmış olup, söz konusu aktarma ile bu eksiklik de giderilmiştir. Buna göre yapılan aktarma sonucunda; Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesinden TL., Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesinden TL., Orman Köyleri Etüt Planlama Projesinden TL., Taşıt Alım Projesinden TL. ödenek alınmış, Orman Bilgi Sistemi Projesine TL., Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesine de TL. ödenek eklenmiştir Ödenek Ekleme İşlemleri Genel Müdürlüğümüz envanterinde mevcut, sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ve ofis yazılım lisansların güncellenmesi, ayrıca ihtiyaç duyulan yeni sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ile ofis yazılım lisansların temin edilmesi gerekli olmuştur. Bu çerçevede Orman Koruma ve Yangınla Mücadele projesine Orman Genel Müdürlüğü özel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde oluşan gelir fazlasından karşılanmak suretiyle TL. ödenek eklemesi yapılmıştır Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

10 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yürütülen; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan üretimi gibi faaliyetler için ayrılan kaynak mevcut ödenek dikkate alındığında yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan ödeneğin temini gayesiyle; Orman Genel Müdürlüğü özel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde oluşan gelir fazlasından karşılanmak suretiyle toplam TL. ödenek projeye eklenmiştir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yürütülen; erozyon kontrolü faaliyetleri için ayrılan kaynak mevcut ödenek dikkate alındığında yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan ödeneğin temini gayesiyle; Orman Genel Müdürlüğü özel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde oluşan gelir fazlasından karşılanmak suretiyle toplam TL. ödenek projeye eklenmiştir Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin İşlemleri Genel Müdürlüğümüz görev alanı içerisinde yer alan ağaçlandırma hizmetleri için kurumlar veya kişiler tarafından şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz B cetveline gelir kaydedilmiş ve bu tutarlar 2013 yılı özel bütçesinin sermaye giderleri kapsamında ödenekleştirilmiştir. Bu şekilde yılı içerisinde yapılan şartlı bağış tutarı olan ,34 TL. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi dahilinde ödenekleştirilmiş ve ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir. Ayrıca 2012 yılında ödenekleştirilen ancak kullanılmayan toplam ,67 TL. şartlı bağış tutarının da mevzuata uygun ödenek devri yapılarak Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamına alınmıştır. Böylece 2013 yılında toplam ,01 TL. şartlı bağış Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında ödenekleştirilmiştir Uygulama Sonuçları Özel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesine Tarım/Ormancılık sektöründen tahsis edilen toplam ödenek miktarı kamulaştırma hariç TL iken gerçekleşme % 88,9 oranında olmak üzere TL olmuştur. Nakdi gerçekleşmeler; Özel Bütçede %95,8 oranıyla TL, Döner Sermaye Bütçesinde % 71,3 oranıyla TL olarak gerçekleşmiştir İzleme Yatırımlar yıllık program kararı kapsamında dönemler itibarıyla takip edilmiş ve Kalkınma Bakanlığına internet üzerinden elektronik ortamda ilgili veri tabanına işlenmek suretiyle zamanında raporlanmıştır YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler Genel Müdürlüğümüz 2013 yılı programında yer alan projelerin büyük bölümü yıllık projeler şeklinde hazırlanmış olmasına karşılık, tamamlanması uzun yıllara tekabül edecek veya sürekli devam edecek projeler şeklindedir. Değişen yapıdan sonra Entegre Havza bazlı projeler, ORBİS Projesi ve Helikopter Alım Projesi çok yıllı devam eden projeler şeklinde yer almıştır Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 7

11 A No.lu Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi ( ) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi; Erzurum, Artvin ve Bayburt illeri içerisinde yer alan 13 mikro havzada hektarlık alanda yürütülmektedir yılında başlayan bu proje 8 yıl sürecektir. Çoruh Projesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri ortaklaşa çalışmaktadır. Projenin finansmanı, Japon ODA kredisi ve iç kaynak katkısı ile sağlanmaktadır. Projenin ikraz anlaşması tutarı JPY(Japon Yeni) dir. Toplam bütçe: JPY dir. (faydalanıcı katkısı hariç). Bu projede Genel Müdürlüğümüzde; Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı, Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı, Odun ı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı yer almakta olup, koordinatör birim Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığıdır. Bu projenin amacı; Çoruh Nehri havzasında vejetasyon, toprak ve su kaynakları dahil olmak üzere entegre havza rehabilitasyonunun sağlanması, kırsal kesimde yaşayanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve böylece çevrenin iyileştirilmesine ve sosyo-ekonomik farklılıkların giderilmesine katkıda bulunulması için, Türkiye nin kuzey doğusundaki üç ilde (Erzurum, Artvin, Bayburt) toprağın korunması, bozulmaya uğramış ormanların ıslahı, doğal afetlerin önlenmesi gibi iyileştirme ve önleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kesimde yaşayan halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. Projenin Ana Hedefi; Çoruh Nehri Havzasında, entegre havza ıslahı ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle yaşam şartlarının iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Projenin Diğer Hedefleri; Doğal çevrenin ve ormanların iyileştirilmesi, doğal afetlerin önlenmesi, ülkemizdeki bölgesel farklılıkların dengelenmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesidir hektar toprak muhafaza çalışması yıl içerisinde tamamlanmış, proje kapsamında başlatılan ve/veya devam eden diğer faaliyetler de dahil olmak üzere toplam TL ödenek kullanılmıştır. Tablo 10: Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi Uygulama Sonuçları, 2013 Birim Program Uygulama Miktar TL Miktar TL Toprak Muhafaza Tesis Hektar Plan Yapımı Adet Çığ Kontrol Etüt ve Mühendislik Çalışmaları Alan Teknik İnceleme ve Eğitim Adet İzleme ve Değerlendirme Rehabilitasyon Hektar Orman ı Orman Ürünleri Etüt Alan Ekosistem Tabanlı Orman Yönetimi Adet Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

12 A No.lu Orman Bilgi Sistemi Projesi Orman Genel Müdürlüğünün bilişim altyapısını oluşturma, tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilme, ekonomik ve sosyal şartları iyileştirme, stratejik plana uygun elektronik iş yapış biçimlerini hayata geçirme amaçlarını gerçekleştirecek olan Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi, Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yatırım programına alınmış olup yılları arasında 4 ana proje ve alt bileşenleri halinde faaliyete geçecektir. 1-Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi ( ) 2-Ağ Alt Yapısı Geliştirme Projesi ( ) 3-Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EBYS Yaygınlaştırma ( ) 4-Kurumsal Kaynak Planlama ( ) Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi, Genel Müdürlüğümüzün tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek amacıyla uygulanacak bir proje olup, 2013 yılında Özel Bütçeden TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde vergi ödemelerinin yapılabilmesi gayesiyle eklenen TL. ile birlikte yıl sonu ödeneği TL. olmuştur. Söz konusu kaynağın TL. lik kısmı yapılan protokol kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ne aktarılmıştır. Kalan ödeneğin Tl. si ise EBYS yazılımı için kullanılmıştır. Böylece proje için ayrılan toplam TL. ödeneğin %100 e yakını TL. si kullanılmıştır A No.lu Helikopter Alım Projesi Genel Müdürlüğümüzce orman yangınları ile havadan mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere 20 adet GMH (Genel Maksat Helikopteri) helikopter 05 Aralık 2007 tarih ve 389 sayılı Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile satın alma projesi Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. 21 Nisan 2011 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile Sikorky S.70 tipi helikopter alınmasına karar verilmiş olup, söz konusu alımlarla ilgili tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yapılan planlamaya göre Genel Müdürlüğümüze ilk helikopter teslimi sözleşme imzalandıktan (T0+51 ay) sonra Mart 2018 tarihinde başlayıp, (T0+82 Ay) Ekim 2020 tarihinde 20 helikopterin teslimi tamamlanacaktır. 20 adet helikopterin tahmini toplam maliyetinin; tedarik ve entegre lojistik destek (Yedek parça, eğitim, yer destek teçhizatı vb) maliyetleri dahil olmak üzere yaklaşık 600 Milyon ABD Doları civarında olacaktır. Söz konusu 20 adet helikopter alımı için 2012 yılında peşinat tutarı olan $ tutarın ödemesi hali hazırda ödenmiştir. Kalan tutarların ödenmesine sözleşme imzalanmasına müteakip 2015 yılından itibaren başlanacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan 17 Temmuz 2012 tarih ve 642 sayılı Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile aynı proje kapsamına alınan 5 adet Bell 429 tipi helikopter tedarik projesinde tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bakanlığımızın talebi üzerine Savunma Sanayi Müsteşarlığınca tarihinde sözleşmede yapılan tadilat ile satın alınacak idare helikopteri sayısı 6 adede çıkarılmıştır. Kurum envanterinde kayıtlı 6 adet idare helikopterin yenilenmesi gayesiyle yürütülen bu alımlar için 2012 yılında 5 adet helikopterin ödemesi tamamlanmış olup, bu çerçevede toplam $ ödeme yapılmıştır. Kalan 1 adet idare helikoptere ilişkin ödeme ise 2014 yılı bütçesinde karşılanacak olup, ödenecek tutar $ olarak hesaplanmıştır Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 9

13 A No.lu Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ( ) 2010 yılında Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile birlikte hazırlanan ve yılları arasında 7 yıllık bir periyotta uygulanması öngörülen Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin toplam proje tutarı TL dir. Ülkemizdeki en yoksul ve doğal kaynaklar bozulumunun en yoğun yaşandığı bölgeler yukarı havzalar ve oralarda yaşayan orman köylüleridir. Yoksullukları azaltmak için hazırlanan bu proje ile Murat Nehri su havzasında yer alan Elazığ, Muş ve Bingöl illerindeki yaklaşık 25 mikro havzada ve üst kodlarda yaşayan hanenin doğrudan yararlanması sağlanacaktır. Şubat 2013 tarihinde imzalanan ikraz anlaşması gereği yıl içerisinde uygulamalara başlanmış ve TL. ödeneğe karşılık harcama toplamı %27 oranında olmak üzere TL ödenek kullanılmıştır. Tablo 11: Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Uygulama Sonuçları, 2013 Birim Program Uygulama Miktar TL Miktar TL Bozuk Ormanların Ağaçlandırılması Hektar Meşe Rehabilitasyonu Hektar Bozuk Alanlarda Kapatma Hektar Ekipman ve Malzeme Alımı Muhtelif Taşıt Kiralama Muhtelif Teknik Yardım, Eğitim, Kurs. Muhtelif Bozuk Alanlarda Erozyon Kontrolü Hektar Mera/Otlatma Alanlarının Rehabilitasyonu Hektar Tarla İçi ve İşletme ı Yatırımlar Muhtelif A No.lu Orman Amenajman Projesi 6831 sayılı Orman Kanununun 26, 46 ve 51 inci maddeleri gereği ormanlarda amenajman planlarının yapılması işleri Orman Genel Müdürlüğü adına Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Tüm Türkiye nin orman amenajman planları 1963 yılında başlamış olan planlama işleri düzenli olarak ve yaklaşık olarak ülkenin %10 una tekabül edecek şekilde plan yenileme işleri şeklinde devam etmektedir. Ormanların planlanması; ormancılığın ana prensipleri olan süreklilik, iktisadilik, verimlilik, çok amaçlı faydalanma, koruma, estetik ve doğal peyzajı devam ettirme prensibini esas alır. Amenajman Planları; ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarını dikkate alan çok amaçlı planlardır. Orman Amenajman Planları 10 yıllık bir süre için yapılır ve her 10 yılda bir yenilenir. Süresi biten orman amenajman planları tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ekosistem yaklaşımını, katılımcılığı ve fonksiyonel planlamayı esas alan Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Yönetmeliği hükümlerine göre yenilenmektedir. Orman amenajman işleri arazi ve büro çalışmalarından oluşmaktadır. Proje kapsamında yapılan ihalelerde ilk yıl genel olarak arazide geçmekte ve envanter çalışmaları yürütülmektedir. İkinci yıl ise bu envanterlerin planlara dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilmektedir.. Bu kapsamda 2013 yılında proje kapsamında hektar amenajman çalışması ile devam eden işler için toplam TL. ödenek ayrılmıştır. Yılsonunda hektar program gerçekleşmesine karşılık harcama tutarı TL olmuştur Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

14 Büro İşleri; Bir önceki yıl arazide yapılan çalışmaların planlara dönüştürüldüğü büro İşleri için başlangıç ödeneği TL olarak belirlenmiş, yıl içerinde yapılan program değişikliği ile ödenek TL ye düşürülmüştür. Yılsonunda TL harcama gerçekleşmiştir. Devam Eden İşler (İhale edilecek alan: Ha.); 2013 yılında arazide yapılan envanter çalışmalarını kapsayan işlerle ilgili olarak, hektar program ve TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde bu ödenek TL. ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında hektar. alanda amenajman çalışması toplam TL. harcama yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Hizmet ağırlıklı bu arazi çalışmaları esas itibarıyla ihale ile yaptırılmakta olup, ihalelerde görülen indirimler ödenek kullanımının da düşük seviyelerde kalmasına neden olmaktadır. 2.2 Yıllık Projeler A No.lu Kadastro Projesi Ülkemiz ormanlarının büyük bölümünde orman kadastrosu bitirilmiştir. Ancak yapılan bu çalışmaların bir bölümünün tapuya tescil işlemi sağlanamamıştır. Çünkü 1988 yılında Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle orman kadastro çalışmalarının da bu yönetmeliğe uygun yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla orman kadastro çalışmalarının ve tapuya tescil işlemlerinin 2014 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2013 yılında TL ödenekle 2 milyon hektar alanda orman kadastrosu yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda; 2013 yılında hektar alanda orman kadastro komisyonlarınca ilk orman kadastrosu yapılmıştır. Evvelce kesinleşmiş orman tahdidi veya kadastrosu bulunup 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uygulamalarına esas olmak üzere, ayrıca kesinleşmiş orman kadastrosu bulunan yerlerde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik 4. Maddesi gereğince yapılan kadastro çalışmaları ile 5831 sayılı Kanun uygulamalarına esas olmak üzere toplam hektar alanda aplikasyon çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde TL. program ödeneğine karşılık TL ödenek harcanmış, projenin nakdi gerçekleşme oranı % 90,8 olarak sonuçlanmıştır A No.lu Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi Orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla alt yapı tesislerinin güçlendirilmesi, makine-teçhizat ve ekipmanların yenilenmesi ile başta koruyucu önlemler olmak üzere çıkacak orman yangınlarının yayılmasını önleyici tedbir ve tesislerin yapılması gayesiyle yürütülen Orman Koruma ve Yangınla Mücadele projesine 2013 yılı başlangıç programında toplam TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaç çerçevesinde proje kapsamında mevzuata uygun olarak yapılan ekleme ve düşmeler ile yılsonu revize proje ödeneği TL olmuştur. Projede sağlanan toplam gerçekleşme ise yılsonu revize programına göre %92 oranı ile TL. olmuştur. Proje kapsamında; Bina ve Tesis İnşaatları; 2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 11

15 Başlangıç programında TL. ayrılan bina ve tesis inşaatlarının yıl içerisinde yapılan revizyonlarla yılsonu ödeneği TL.ye inmiştir. Özellikle İzmir-Buca Yangın Eğitim Merkezi ile Antalya-Kumluca Yangın Yönetim Merkezi için ayrılan ödeneklerin bir bölümü, yıl içerisinde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza projesine aktarılmıştır. Bu kapsamda yılsonu harcama gerçekleşmesi yılsonu revize programına göre %86 oranı ile TL. olmuştur. Yangın Önleme Tesisleri; Orman yangınlarının yayılmasını önlemek amacıyla kritik bölgelerde ayırıcı unsur olarak planlanan yol faaliyetleri ile bu yolların kenarlarının yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırılması çalışmalarını kapsayan yangın önleme tesisleri için km. yol programı ve TL. ödenek ayrılmıştır. Söz konusu çalışmalar kapsamında toplam 982,1 km. yangın önleme tesisi yapılmış ve toplam TL. harcanmıştır. Yazılım Alımları; Bilindiği üzere kamu hizmetlerinin görülmesinde, yaygın olarak kullanılan bilgisayar programları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alınmıştır. Ayrıca 16 Temmuz 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının, lisanssız ürün kullanımı ve bulundurulmasına karşı engelleyici önlemler almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz envanterinde mevcut, sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ve ofis yazılım lisansların güncellenmesi, ayrıca ihtiyaç duyulan yeni sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ile ofis yazılım lisansların temin edilmesi gerekli görülmüştür. Bu amaçla 2013 yılında gelir fazlası karşılığı ödenek eklemek suretiyle toplam TL. ödenek proje eklenmiştir. Söz konusu tutarın TL. si kullanılarak ihtiyaç duyulan yazılımlar tamamlanmıştır. Makine Teçhizat Alımları; Orman yangınlarına daha etkin müdahale etmek gayesiyle her yıl belirli sayıda makine-teçhizat alımı yapılarak makine parkının en yüksek verim düzeyinde kalmasına gayret gösterilmektedir. Bu çerçevede 2013 yılında da makine-teçhizat alımlarına TL ödenek ayrılmıştır. İlgili birimlerimizin görüş ve talepleri de göz önüne alınarak Bakanlık Makam onayı ile yıl içerisinde gerekli program değişiklikleri yapılmış, programa konulan ödeneğin kullanılma imkanı bulunmayan TL. si ise diğer projelere aktarılmıştır. Yapılan bu değişiklikler kapsamında yatırım programında mevcut makine-teçhizatın ödeneği TL. ye inmiş, yılsonu harcama tutarı ise revize programa göre %98 oranı ile TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan makine-teçhizatların önemli bir bölümü Merkezce tek elden satın alınarak ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir. Böylece satın alma işlemleri tek elden yürütülmüştür. Satın almalarda standart ve seri imalatı bulunanlar makine parkımız da dikkate alınmak suretiyle öncelikle Devlet Malzeme Ofisinin imkanları değerlendirilerek alınmış, diğer bazı alımlar ise Genel Müdürlük tarafından açık ihale yapılmak suretiyle temin edilmiştir. Bu şekilde 2013 yılında satın alma işlemleri gerçekleşen makine-teçhizatlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

16 Tablo 12: Planlanan ve Alınan Makine-Teçhizatlar, 2013 PROGRAM GERÇEKLEŞME (ADET) (TL) (ADET) (TL) Yangın Söndürme Aracı , ,00 Greyder , ,40 Ekskavatör , ,80 Görüntülü Kamera sis , ,00 Telsiz Ölçüm Cihazı , ,00 EMR Ölçüm Cihazı , ,00 Dürbün , ,80 Güneş Enerji Sistemi , ,00 Dozer , ,76 Hidrolik Kırıcı , ,34 Kazıcı Yükleyici , ,32 Muhtelif Makine-Teçhizat , ,43 TOPLAM , , A No.lu Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi Genel Müdürlükçe yürütülen ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretim faaliyetlerini kapsayan proje için 2013 yılında TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde gelir fazlası karşılığı ödenek eklemesi, diğer projelerden yapılan ödenek aktarmaları ve ağaçlandırma yapılması gayesiyle yatırılan şartlı bağış tutarları çerçevesinde yıl sonu ödenek tutarı TL.ye yükselmiştir. Söz konusu projeden yapılan toplam harcama miktarı ise %99 oranı ile TL. olmuştur. Proje kapsamında yürütülen faaliyetler; Ağaçlandırma Faaliyetleri; Proje kapsamında hektar ağaçlandırma programına karşılık TL. ödenek ayrılmış, yıl içerisinde program ödeneği eklemeler, aktarmalar ve şartlı bağışlardan gelen tutarlarla birlikte TL. ye yükseltilmiştir. Buna karşılık yılsonunda ağaçlandırma tesisi %115,7 oranı ile hektar olarak gerçekleşirken, ayrılan ödeneğin %97,8 i olan TL. si kullanılmıştır. Kalan ödeneğin büyük bir bölümünü ( TL. si) yıl içerisinde ağaçlandırma yapılması amacıyla yatırılan ancak arazi hazırlıkları için yeterli süre olmadığından kullanılamayan şartlı bağışlar oluşturmaktadır Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 13

17 2013 yılında ağaçlandırma amacıyla yapılan toplam şartlı bağış tutarı ,34 TL. olup, ayrıca 2012 yılında kullanılmayan ve 2013 yılına devredilen ,67 TL. ödenekle birlikte proje kapsamında ödenekleştirilen toplam tutar ,01 TL. olmuştur. Söz konusu tutarın %84,6 sını teşkil eden ,28 TL. si yıl içerisinde ilgili projeler kapsamında amacına uygun olarak kullanılmıştır. Ağaçlandırma bakımı amacıyla hektar alan planlanmış ve TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ödenek eklemesi ile toplam ödenek tutarı TL. ye çıkarılmıştır. Buna karşılık hektar alanda ağaçlandırma bakımı program miktarının da üzerinde gerçekleştirilmiş olup, harcama tutarı %97,8 oranı ile TL. olmuştur. Rehabilitasyon Faaliyetleri; Rehabilitasyon tesisi gayesiyle hektar programa karşılık TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı TL. ye düşürülmüştür yılında toplam rehabilitasyon tesisi gerçekleşmesi ise programın üzerinde hektar olurken, parasal kullanım da %98,4 oranı ile TL. olmuştur. Rehabilitasyon bakımı gayesiyle hektar programa karşılık TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı TL. ye düşürülmüştür yılında toplam rehabilitasyon bakımı program oranında hektar olarak, parasal kullanım da %99,4 oranı ile TL. olarak gerçekleşmiştir. Toprak Muhafaza Faaliyetleri; Toprak muhafaza tesisi faaliyetleri kapsamında hektar programa karşılık TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği TL. ye yükseltilmiştir yılında toprak muhafaza tesisi programın üzerinde hektar olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %100 oranında olmak üzere TL. olarak gerçekleşmiştir. Toprak muhafaza bakımı faaliyetleri kapsamında hektar programa karşılık TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği TL. ye yükseltilmiştir yılında toprak muhafaza bakımı programın üzerinde hektar olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %99,7 oranında olmak üzere TL. olarak gerçekleşmiştir. Heyelan kontrol tesisi yapımı amacıyla 5 hektar alan planlanmış ve TL. ödenek ayrılmıştır. Ancak sosyal problemler çerçevesinde planlanan çalışma gerçekleşmemiştir. Bu çerçevede ayrılan ödenek proje kapsamında diğer faaliyetlere aktarılmıştır. Çığ Kontrolü Tesisi ve Bakımı Faaliyetleri; Proje kapsamında 200 Hektar alanda çığ kontrolü tesisi, 100 hektar alanda da çığ kontrolü bakımı planlanmış ve toplam TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde program değişiklikleri ayrılan ödenek tutarı TL. ye düşürülmüştür yılında çığ kontrolü tesisi amacıyla planlanan 200 hektara karşılık gerçekleşme 340 hektar olurken, kullanılan ödenek miktarı da TL. olarak gerçekleşmiştir. Çığ kontrolü bakımı faaliyetleri ise gerçekleşmemiştir Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

18 Mera Islahı Faaliyetleri; Mera ıslahı faaliyetleri için hektar programa karşılık TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı TL. ye düşürülmüştür yılında toplam mera ıslahı gerçekleşmesi ise hektar olurken, parasal kullanım da %97,5 oranı ile TL. olmuştur. Etüt Proje Faaliyetleri; Etüt proje faaliyetleri için hektar programa karşılık TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı TL. ye düşürülmüştür yılında toplam eütü proje gerçekleşmesi program miktarının üzerinde hektar olurken, parasal kullanım da %96,8 oranı ile TL. olmuştur. Fidan Üretimi Faaliyetleri; Fidan üretimi faaliyetleri kapsamında adet programa karşılık TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği TL. ye yükseltilmiştir yılında fidan üretimi %88,6 oranı ile adet olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %98,9 oranında olmak üzere TL. olarak gerçekleşmiştir. Fidan Bakımı Faaliyetleri; Proje kapsamında geçen yıllarda üretilen fidanlara bakım yapılmak üzere toplam adet program belirlenmiş ve TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği TL. ye yükseltilmiştir yılında fidan bakımı %100,2 oranı ile adet olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %100 oranında olmak üzere TL. olarak gerçekleşmiştir. Tohum Üretimi Faaliyetleri; Tohum üretimi faaliyetleri için 330 ton programa karşılık TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı TL. ye düşürülmüştür yılında toplam tohum üretimi gerçekleşmesi ise %100,4 oranında olmak üzere 331 ton olurken, parasal kullanım da %100 oranı ile TL. olmuştur. Ağaç ve Tohum Islahı Faaliyetleri; Ağaç ve tohum ıslahı faaliyetleri için adet altlık, adet aşılı fidan üretimi, 30 hektar tohum bahçesi tesisi, hektar tohum bahçesi bakımı ile 36 km. tohum bahçesi ihatası programlanmış ve toplam TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ödenek tutarı TL. ye yükseltilmiştir yılı içinde planlanan çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, ödenek kullanımı %100 oranında TL. olarak gerçekleşmiştir. Bina İnşaatları; Proje kapsamında fidanlık müdürlüklerinin idare ve hizmet binalarının büyük onarımları için toplam TL. ödenekle 19 adet bina programa alınmıştır. Yıl içerisinde planlanan bina büyük onarımlarının tamamı TL. ödenek kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 15

19 Tesisler; Proje kapsamında; tanıtım ve sergileme tesisi, doğalgaz, kalorifer, soğuk hava deposu, tüpleme hangarı, su havuzu, su isale hattı, yağmurlama, aydınlatma, tohum çıkarma ünitesi, sundurma, sera vb. tesisler programa alınmış ve toplam TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde Adapazarı- Sabanca Tanıtım ve Sergileme tesisi için TL. ve Afyonkarahisar Tanıtım ve Sergileme Tesisi için TL. ödenek eklemesi yapılırken, bazı tesisler programdan çıkarılmış ve ödenekleri projenin diğer faaliyetlerine aktarılmıştır. Bu şekilde tesis inşaatlarının yıl sonu toplam ödeneği TL. ye ulaşmıştır. Tesis inşaatlarında programa alınanların büyük bir bölümü tamamlanmış ve ödenek kullanımı %87,4 oranı ile TL. olarak gerçekleşmiştir. Makine- Teçhizat ve Ekipman Alımları; Proje kapsamında özellikle fidanlık hizmetlerine yönelik çok sayıda makine-teçhizat ve ekipman ile ağaçlandırma hizmetlerinde kullanılmak üzere de ekskavatör alımı yer almıştır. Söz konusu alımlar için toplam TL. ödenek ayrılmıştır. Ancak yıl içerisinde bazı makine-teçhizatların alımından vazgeçilmiş ve bunların ödeneği projenin diğer faaliyetlerine aktarılmıştır. Bu çerçevede yıl sonu ödenek miktarı TL. ye düşmüştür. Yıl içerisinde yapılan değişikliklerle birlikte planlanan alımların büyük bölümü gerçekleşmiş olup, toplam harcama tutarı da %91,5 oranında olmak üzere TL. olmuştur. Tablo 13: Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi Makine-Teçhizat Alımları, 2013 Program Gerçekleşme Adet TL Adet TL Mini Ekskavatör , ,60 Kazıcı Yükleyici , ,16 Traktör ,00 Muhtelif Makine-Teçhizat Alımları , ,58 Toplam , , A No.lu Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi Her alanda olduğu gibi orman kaynaklarının yönetiminde de daha fazla bilimsel araştırma ve sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, Ormancılık Araştırma Müdürlüklerinin uygulama birimleri ile entegre bir yapıda olmaları, üretilen bilimsel bilgilerin, mevzuata ve ormancılık pratiğine aktarılması için uygulayıcı birimlerle aynı çatı altında toplanılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması çerçevesinde, daha önce Bakanlığa bağlı olan 11 adet Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2011 yılında yaygın bir uygulama birimi olan Orman Genel Müdürlüğü ne bağlanmış ve enstitü müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Aynı kapsamda, mevcut Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine ilaveten İstanbul ve çevresindeki ormancılık araştırmalarının arttırılması gayesiyle İstanbul da Ormancılık Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. 12 Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ormancılık alanındaki sorunların çözümüne katkı sağlanması ve yeni tekniklerin geliştirilmesi için yürütülen araştırma projelerini finanse etmek ve bu enstitülerin araştırma kapasitelerinin geliştirilmesi için laboratuvar, tesisler ve makine teçhizat gibi fiziki altyapılarını desteklemek amacıyla Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi yürütülmektedir Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

20 Projenin 2013 ödeneği TL iken yıl içerisinde yapılan program değişiklikleri ile kullanılmayacağı belirlenen tutarlar diğer projelere aktarılmış, böylece projenin yılsonu ödeneği TL ödeneğe düşürülmüştür. Proje kapsamındaki toplam harcama miktarı ise; bina, tesis ve makine-teçhizatlar dahil TL olarak gerçekleşmiştir. Araştırma Projeleri; Proje kapsamında; 2013 Yılı Yatırım Programında 140 adet projenin yürütülmesi planlanmış ve başlangıç ödeneği TL. olmuştur. Yıl içerisinde yapılan program değişikliği ile araştırma projelerinin ödeneği TL. ye düşürülmüştür. Yılsonunda 47 adedi yeni proje olmak üzere toplam 162 adet araştırma projesi yürütülmüş, bu projelerin 20 adedi sonuçlanmış olup, projelerin yürütülmesi için büyük harcamalar yapılmadığından yıl sonunda TL harcama gerçekleşmiştir. Tesisler; Proje kapsamındaki tesis inşaatlarının başlangıç ödeneği TL iken, yıl içerisindeki program değişiklikleri ile ödenek tutarı TL. ye düşürülmüştür. Buna karşılık yılsonunda tesis yapımı amacıyla TL. harcama gerçekleşmiştir. Binalar; Proje kapsamındaki bina inşaatlarının başlangıç ödeneği TL. iken, yıl içerisindeki program değişikliği ile ödenek tutarı TL. ye düşürülmüştür. Buna karşılık programda yer alan bütün bina inşaatları gerçekleştirilmiş olup, toplam harcama tutarı TL. olmuştur. Makine-Teçhizat Alımları; Proje kapsamındaki makine-teçhizat alımlarının başlangıç ödeneği TL. iken, yıl içerisinde yapılan program değişikliği ile ödenek tutarı TL. ye düşürülmüştür. Buna karşılık yılsonu makine-teçhizat alımları harcaması %82,2 oranı ile TL. olarak gerçekleşmiştir A No.lu Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi 2013 Yılı Özel Bütçe Yatırım Programında Orman Köyleri Etüt Planlama Projesine TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu proje kapsamında etüt-planlama heyetlerince köylere götürülecek hizmetleri belirlemek amacıyla; 143 orman köyünde Orman Köyleri Kalkınma Planları hazırlanmış olup, mevcut kalkınma planlarında 143 adet ek plan ve plan yenilenmesi ile 7433 adet revizyon değişikliği gerçekleştirilerek TL harcama gerçekleşmiştir. Proje toplamına dahil olmamakla birlikte, Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Karyağmaz Köyünün Bursa İli, Mustafa Kemal Paşa İlçesi, Yalıntaş Beldesi hudutlarına nakledilmesi çalışmalarıyla ilgili kamulaştırma ödeneği olarak 2013 yılında TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu tutarın ,50 TL. si hak sahiplerine ödenmiştir A No.lu Taşıt Alımı Projesi 2013 Yılı Özel Bütçe Yatırım Programında Taşıt Alım Projesine; 75 Adet 4x4 Arazi Pick-up (T8) ve 5 adet Kamyon (T-14) alımı için toplam TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu alımlar için öncelikle 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ikmal edilmiştir. Satın alınacak taşıtlar için Devlet Malzeme Ofisinden talepte bulunulmuş olup, gerçekleşmesi muhtemel fiyatlar dikkate alınarak, yılsonunda TL. ödenek Genel Müdürlüğün başka projelerine aktarılmıştır. Ayrıca mevcut taşıtlar arasında da ödenek aktarması yapılarak T-14 kamyon için ayrılan ödenek TL. den TL. ye yükseltilmiştir. Böylece projenin yılsonu toplam ödeneği TL olurken, satın alınan 75 adet pick-up ile 5 adet kamyon karşılığında yapılan toplam harcama TL olarak gerçekleşmiştir Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 17

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve TEMMUZ - 2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2015 2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir.

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan ÖZTÜRK ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA ŞUBESİ Kurumsal Kimlik Adet Nüfus İl 1 197.576 İlçe 10 37.412 Belde 14 15.200 31. Madde Köyü 0 0 32. Madde Köyü 76 14.173 Diğer

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 691 Sayılı 211 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 21 tarih ve 2782 ( Mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1.1.21 tarihinden

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

Gün ve 48 Sayılı Bakanlık Oluruyla kurulan Orman Fidanlık Müdürlüğü Bünyesinde;

Gün ve 48 Sayılı Bakanlık Oluruyla kurulan Orman Fidanlık Müdürlüğü Bünyesinde; 1/29 28.10.2011 Gün ve 48 Sayılı Bakanlık Oluruyla kurulan Orman Fidanlık Müdürlüğü Bünyesinde; 1 - Çankırı Orman Fidanlık Şefliği a- Kenbağ Orman Fidanlığı b- Eldivan Orman Fidanlığı c- Ilgaz Sarıçam

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran 2014-17 Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici özeti 3 3. Dönem içerisinde

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2010 -1- 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Genel Değerlendirme; Bilindiği üzere, 5944 Sayılı

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı. / Tdagbld. / Tdagbld.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı.  / Tdagbld.  / Tdagbld. 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu www.tekirdag.bel.tr 0850 459 59 59 www.facebook.com / Tdagbld www.twitter.com / Tdagbld www.instagram.com / Tdagbld İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ...ii

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Nihat Erdoğan, WCS-CE, Istanbul Turkey, 20-24 April 2015. 1

Nihat Erdoğan, WCS-CE, Istanbul Turkey, 20-24 April 2015. 1 İHALELİ KADASTRO ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN MÜLKİYET BİLGİLERİNİ DEVLET GÜVENCESİ ALTINDA MUHAFAZA ETMEK, GÜNCELLEMEK VE HİZMETE SUNMAK. Misyonu ile çalışmalarını sürdüren TKGM; 168

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK ŞEFLİĞİ KIZILCAHAMAM FİDANLIK ŞEFLİĞİ AYAŞ FİDANLIK ŞEFLİĞİ BEYPAZARI

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı