ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"

Transkript

1 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve TEMMUZ

2 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

3 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Aradan geçen 175 yıllık süreç içerisinde ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde yönetilmesi görevlerini ifa etmiştir. Orman Genel Müdürlüğü hizmet özelliği nedeniyle yerinden yönetim esasına göre ve 'kamu tüzel kişiliğine haiz' özel bütçeli bir kamu idaresi olarak kurulmuştur. Bu özelliği ile Devlet Tüzel Kişiliğinden ayrı bir iradeye, malvarlığına ve bütçeye sahiptir. Kuruluşundan itibaren ormancılığın değişik konularında ihtisaslaşmış ve tüm yurt sathına yayılan birimleri ile ülkemizin en ücra köşelerine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir. Genel Müdürlüğümüz 2015 yılının ilk altı aylık döneminde de; orman yangınlarıyla mücadele, ormanların bakımı ve gençleştirilmesi, ağaçlandırma, toprak muhafaza, fidan üretimi, orman kadastrosu, orman köylülerinin desteklenmesi, odun ve odun dışı ürünlerin planlanması ve üretimi, rekreasyon hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini her hangi bir sıkıntı yaşamadan yürütmüştür yılının birinci altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ormancılığımıza gereken önem ve ağırlık verilecek, ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik yapı da dikkate alınarak tasarruf ilkelerine azami ölçüde riayet edilecektir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında hazırlanan " '' ekte sunulmuştur. İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

4 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DONEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A)Bütçe Giderleri: 2015 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2014 yılı gerçekleşmeleri, 2015 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2014 ve 2015 yılı harcamaları, yılı oransal karşılaştırmalar ile 2015 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen tahmini harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir. Buna göre 2015 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayında toplam harcama, 2014 yılının aynı dönemine göre %44,34 artış göstererek TL. olmuştur. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneğinin %43,47 si kullanılmıştır. İlk altı aylık uygulamalar 2014 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %9,75 oranında, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %8,10 oranında, mal ve hizmet alım giderlerinde %10,57 oranında, sermaye giderlerinde %283,30 oranında, sermaye transferlerinde %18,21 oranında ve borç verme ödemelerinde %25,66 oranında artış göstermiştir. Aşağıdaki grafikte 2014 ve 2015 yıllarının aylık giderleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

5 YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM TL İlk altı aylık dönemde 2014 yılının aynı dönemine göre artış oranları ve bütçe payları; Personel giderleri %9,75 oranında, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri de %8,10 oranında artmıştır yılının Haziran ayında özel bütçeli memur sayısı , sürekli işçi sayısı 9.682, geçici işçi sayısı 2.567, geçici personel sayısı da 664 olmak üzere toplam iken, 2015 yılı Haziran ayında memur sayısı , sürekli işçi sayısı , geçici işçi sayısı 2.524, geçici personel sayısı da 662 olmak üzere toplam olmuştur. Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %46,90 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %45,50'si memurlar için, %53,20'si işçiler için; %1,38'i geçici personel için kullanılmıştır. Memur maaş ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,29 oranında, işçi ücretleri %16,90 oranında ve geçici personel ödemeleri de %16,23 oranında artmıştır. Memur işçi ve geçici personel ücretlerindeki artış maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır. Personel giderlerinde ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %46,20'sı olan TL. si harcamıştır. İlk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı %10,28 olarak gerçekleşmiştir. Ödenen prim giderlerinin %50,92 si memurlar için, %47,99 u işçiler için, %1,09'u da geçici personel için kullanılmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre; memur prim ödemelerinde %1,44, işçi prim ödemelerinde %16,09 ve geçici personel prim ödemelerinde de %11,89 oranında artış yaşanmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %46,63 ü olan TL. si harcanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

6 Mal ve hizmet alım giderleri %10,57 oranında artmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 42,0 milyon TL. iken, 2015 yılının aynı döneminde 46,4 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak mal ve hizmet alım giderleri geçtiğimiz yılla aynı seviyede devam etmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %4,16 oranındadır. Mal ve hizmet alım giderlerinin %42,51'i hava taşıtı kiralama giderleri için, %23,02 si mahkeme harçları ve ilama bağlı borçlar kapsamında olmak üzere görev giderleri için, %28,86 sı yolluklar için, kalan %5,61'de tüketime yönelik mal alımları, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri için kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %30,71 i olan TL. si harcanmıştır. Memurların emekli ikramiyeleri, makam tazminatları, ek karşılıklarına ilişkin sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler dışında, öğle yemeği yardımları ile uluslararası kuruluşlara üyelik ve katkı ödemelerini kapsayan cari transferlere ilişkin giderler 2014 yılının ilk aylık döneminde 18,4 milyon TL. iken, 2015 yılının aynı döneminde 22,9 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %2,05 oranındadır. Cari transfer giderlerinin %94,48'i sosyal güvenlik kurumlarına ödenen; %5,48 ek karşılıklar ile ikramiye, ölüm yardımı ve makam tazminatı için kalan %0,04 ü ise uluslararası kuruluşlara yapılan katkı ve aidat ödemeleri için harcanmıştır. Cari transfer giderleri için ayrılan TL ödeneğin ilk altı aylık dönemde %52,55 i olan TL si harcanmıştır. Sermaye giderleri %283,30 oranında artmıştır. Genel Müdürlüğümüz özel bütçe yatırım programında toplam proje bedeli TL. olan 11 adet ayrı proje yer almaktadır. Söz konusu projeler kapsamında yapılan toplam harcama TL. olurken, geçen yılın aynı dönemine göre görülen artış toplam yatırım tutarlarının artışı ile doğru orantılıdır. Ayrıca sermaye giderlerinde bir önceki yıla göre görülen yüksek artış 20 adet helikopter alım projesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığına yapılan ödemeyle ilgilidir. Sermaye giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %32,79 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin %16,61'i ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi, %81,4'ü helikopter alım projesi, %0,83'ü orman koruma ve yangınla mücadele projesi %1,16'sı da diğer projeler için harcanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü yatırımlarından ağaçlandırma ve toprak muhafaza, orman kadastrosu gibi büyük bir bölümü mevsimsel şartlara bağlı olarak, bir bölümü de ihale sürecine (bina ve tesis inşaatları, makine-teçhizat alımları ve helikopter alımı gibi) bağlı olarak gerçekleştiğinden ilk altı aylık tutarlar önceki yıllara göre farklılıklar göstermektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

7 Sermaye giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %42,02'si olan TL. si harcanmıştır. Sermaye transferleri %18,21 oranında artmıştır. Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen hibeler ile köy tüzel kişiliklerine verilen özel ağaçlandırma hibelerini kapsayan sermaye transferlerinde geçen yılın aynı dönemine göre paralel bir artış göstermiştir yılından itibaren köylülere sağlanan hibeler uygulanmaya konulmuştur. Bu nedenle yıllar geçtikçe konuya ilişkin bilgilendirmelerin yapılması ile de uygulama yaygınlaşmış ve 2015 yılının ilk altı ayında harcamalarda belli oranda artmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe harcaması içerisinde; özel ağaçlandırma çalışmaları için köy tüzel kişiliklerine, kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla da orman köylülerine hibe olarak verilen sermaye transferlerinin payı %0,65 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %33,08'i olan TL. si harcanmıştır. Borç verme ödemeleri %25,66 oranında artmıştır. Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen krediler ile kişilere veya özel teşebbüse verilen özel ağaçlandırma kredilerini kapsayan borç verme ödemelerinde geçen yılın aynı dönemine göre görece bir artış sağlanmıştır. Söz konusu hizmetler ilk defa 2012 yılı bütçesinde Orman Genel Müdürlüğü bütçesine alınmıştır. Bu çerçevede 2012 ve 2013 yıllarında yapılan uygulamalar da bu yeni durum dikkate alınarak bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Ayrıca bu dönemlerde geniş bir taşra kuruluşuna sahip Genel Müdürlüğün Kurumsal olarak uygulamada yaşanan sorunlar çerçevesinde yönetmelik, usul ve esas belirlenmesi gibi gerekli yasal alt yapının tesis edilmesi ile birlikte ödemeler daha hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yapılmıştır. Orman köylerinin desteklenmesi çerçevesinde orman köylülerine ve kooperatiflerine verilenlerle, yine özel ağaçlandırma çerçevesinde belediyelere, özel teşebbüse ve hane halklarına verilen kredilerin ödendiği borç verme ödemelerinin payı ise %3,17 olarak gerçekleşmiştir. Borç verme için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %35,15 i olan TL. si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam bütçenin %43,47 si kullanılmıştır. Bütçe kullanım oranının görece düşük kalması faaliyetlerin gerçekleşme dönemine bağlı olup, gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

8 > Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan hava aracı kiralama giderlerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında ödenecek olması (Bütçe ile TL. ödenek ayrılan söz konusu kiralamalar için, ilk altı aylık dönemde yapılan harcama tutarı TL. olarak gerçekleşmiştir.) > Orman yangınlarında görev yapacak geçici işçilerin Mayıs-Haziran ayından itibaren ve ağırlıklı olarak 2. Altı aylık dönemde istihdam edilmeleri, > Sermaye giderleri kapsamında ihale ile gerçekleştirilen işlere ilişkin ödemelerin malın teslim alınması veya inşaatın sonuçlanmasıyla yılın ikinci altı aylık döneminde yapılacak olması, > Ağaçlandırma, toprak muhafaza gibi bazı yatırım faaliyetlerinin mevsim itibarıyla yılın ikinci yarısında yoğun olarak gerçekleştirilecek olması, > Orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla verilecek hibe ve kredilerin yılın ilk aylarında planlanması ve ödemelerin ağırlıklı olarak 2. Altı aylık döneme sarkması, > Arazi üzerinde gerçekleştirilen orman kadastrosu gibi faaliyetlerin yaz ayları ile birlikte ağırlıklı olarak gerçekleştirilecek olması şeklinde sıralanabilir. Aşağıdaki grafikte 2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir. GİDER ÇEŞİTLER GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD SGK PRİM MAL VE HİZMET CARİ TRANSFER SERMAYE GİD SERMAYE TRN BORÇ VERME Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

9 GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD. 79,70 60,36 71,37 66,04 53,50 24,13 46,90 SGK PRİM 18,17 13,22 15,56 13,87 11,56 5,36 10,28 MAL VE HİZMET 2,11 2,72 4,73 6,39 5,77 3,78 4,16 CARİ TRANSFER 2,88 3,63 1,99 6,59 0,51 2,05 SERMAYE GİD. 0,02 20,54 4,24 9,53 12,66 61,30 32,79 SERMAYE TRN. 0,25 1,64 0,92 0,65 BORÇ VERME 0,28 0,46 1,93 8,28 4 3,17 Aşağıdaki grafikte çeşitleri itibarıyla 2015 yılı bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

10 GİDER KALEMİ KBÖ HARCAMA HRC.%Sİ PERSONEL ,20 SGK PRİM ,63 MAL VE HİZMET ,71 CARİ TRANSFER ,55 SERMAYE GİD ,02 SERMAYE TRNS BORÇ VERME ,15 TOPLAM ,47 B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2015 yılında hazine yardımları da dahil olmak üzere toplam TL. gelir elde edileceği, ayrıca TL. nin de net finansmandan karşılanacağı planlanmıştır. Planlanan gelirlerin %63,96 sını hazine yardımı, %36,04'ünü de öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam TL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemlerini ise; %56,9 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri, %20 oranı ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, %11,89 oranı ile orman köylülerini kalkındırma gelirleri ile %11,21 oranıyla da çeşitli paylar teşkil etmektedir yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar 2015 yılı toplam gelirinin %41,28 inin ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir. Tahsil edilen toplam gelirlerin %39,33 oranı ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluştururken, %47,60'ını hazine yardımı ve %13,07 sini de ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri, madenlerden devlet hakkı gelirleri, şartlı bağışlar, para cezaları, alınan faizler ile diğer gelirler oluşturmuştur. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

11 Aşağıdaki grafikte öz gelir ve hazine yardımının aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM HAZĠNE YARDIMI ÖZ GELĠR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

12 Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları; TL. olarak öngörülen hazine yardımı %31,01 oranı ile TL TL. olarak öngörülen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %79,18 oranı ile TL TL. olarak öngörülen madenlerden devlet hakkı gelirleri %15,93 oranı ile TL TL. olarak öngörülen orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri %32,36 oranı ile TL TL. olarak öngörülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri %8,07oranı ile TL. Bütçe öngörüsünde yer verilmeyen ve ağaçlandırma amacıyla Genel Müdürlüğümüze yapılan şartlı bağışlara ilişkin gelirler TL. olarak gerçekleşmiştir Yukarıda belirtilenlerin dışında diğer gelir kalemleri de ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının oranına göre öz gelirlerin oranının daha fazla olduğu ve beklentilerin biraz üzerinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan geçtiğimiz 2014 yılının aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmalarda toplam gelirlerde %28,69 oranında artış olduğu görülmektedir. Buna karşılık geçtiğimiz yıla göre hazine yardımı gelirlerinde %72,60 oranında, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde de ise %19,42 oranında bir artış olduğu hesaplanmıştır. Öz gelirlerde geçen yılın aynı dönemine göre görülen artışın sebebi ormanlık alanlarda 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında verilen izinler karşılığında elde edilen izin ve irtifak hakkı gelirlerinde; verilen izin bedellerinin yeniden değerlendirilmesinden kaynaklı artış olmasıdır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

13 yılları aylar itibarıyla karşılaştırmalı bütçe gelirleri tablosu gösterilmiştir. YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2015 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmiştir yılında elde edilen toplam TL. gelire karşılık yapılan gider TL. olmuştur yılının ilk altı aylık döneminde ise bütçe gideri toplamı TL. bütçe geliri toplamı da TL. olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilen hazine yardımı tutarının TL. olduğu dikkate alındığında harcamaların yaklaşık olarak %54,39 unun öz gelirlerimizden veya mevcut likit kaynaklarımızdan karşılandığı görülmektedir. Bütçe öngörüsüne göre genel toplamda %63 ü olan hazine yardımı kullanımı ise %48,05 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde mevcut likit imkanlar değerlendirildiğinden Maliye Bakanlığından her hangi bir ek ödenek alınmamıştır. Bu kapsamda, 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi ile 4 sıra no.lu 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV/3 bölümünde belirtilen hükümler ile Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde ilk altı aylık dönemde üç ayrı olur alınmak suretiyle toplam TL. tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemleri, mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili olup, Genel Müdürlük Makamı oluru alınarak e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bütçe işlemleri Sayıştay Başkanlığına yazılı olarak bildirilmiştir yılının ilk altı aylık döneminde zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla ödenek eklemesi yapılan muhtelif kurumsal kodların ekonomik detay kodları ve tutarları aşağıda gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

14 03.3 ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüz Bölge Müdürlükleri ve Personel Dairesi Başkanlığının bütçesinde yeterli ödenek olmadığından, bu ekonomik koda eklenen ödenek yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüze karşı açılan davalarla ilgili mahkeme ve harç giderleri ile kesinleşen kararlara göre ödenmesi karara bağlanan ilama bağlı borçlar yıl içi gerçekleşmelerine bağlı olarak ek ödenek alınmakta veya ödenek eklemesi yapılmaktadır. Bu çerçevede ek ödenek temin edilemediğinden likit karşılığı ödenek kaydı yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüz 2015 yılı bütçesinde yeterli ödenek ayrılmadığından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Kurumsal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi gayesiyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca halen kiralık binada hizmet veren Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün hizmet binası kiralama giderleri için ek ödeneğe ihtiyacı olduğundan, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin büyük bir kısmı yukarıda belirtilen giderlerin karşılanmasında kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Ağırlıklı olarak Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda demirbaş ve mefruşat ihtiyaçları için için kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli "E" işaretli cetvelde belirlenen limit dahilinde olmak üzere; özellikle kış şartlarının zorlu geçtiği yerler öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan küçük bina onarımlarında kullanılmak üzere eklenmiştir ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce uluslar arası kuruluşlara ödenen katkı payları için ayrılan 2015 yılı başlangıç bütçesi ödeneğin yetersiz kalması üzerine Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı bütçesine eklenmiştir. Bu çerçevede likit karşılığı ödenek kaydı yapılan toplam tutarı TL. olmuştur. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

15 AĢağıdaki grafikte ay içerisinde tahsil edilen öz gelirlerin, yine aynı ayda yapılan toplam giderleri karģılama oranlarına yer verilmiģtir. ÖZ GELİRLERİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM ÖZ GELĠR/GĠDER % %62,72 %53,17 %91,66 %62,97 %65,87 %27,41 %49,30 GĠDERLER HAZĠNE YARDIMI ÖZ GELĠR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

16 Diğer taraftan 2011 yılında yayınlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri arasına alınan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında olmak üzere; kişi veya kurumlarca şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar gelir (B) cetvelimize gelir kaydedilmekte ve Makam oluruna istinaden gerekli ödenek kaydı işlemi yapılmaktadır. Söz konusu işlemler e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olup, yılın ilk altı aylık döneminde şartlı bağışlar karşılığında sadece 2 adet ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ,74 TL. ödenek eklemesi yapılmıştır. Ayrıca 2014 yılında ödenek kaydı işlemi yapılmasına karşılık yılı içerisinde kullanılma imkanı sağlanamayan toplam ,26 TL. şartlı bağışın 2015 yılına devredilmesi ilişkin iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmüş olup, devir işlemi sonrası gerekli ödenek eklemesi yapılarak, ödeneklerin kullanılmak ve şartlı bağışın gereğini yerine getirmek amacıyla ilgili harcama birimlerine intikali sağlanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1) Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretimi faaliyetlerine 2015A no.lu proje kapsamında toplam TL. ödenek ayrılmış, ilk altı aylık dönem içerisinde ağaçlandırma amacıyla yapılan şartlı bağışlar karşılığında olmak üzere eklenen toplam ,74 TL., geçen seneden devir işlemi yapılan ,26 TL. tutarındaki şartlı bağış ile birlikte proje ödeneği TL. ye yükseltilmiş olup, İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin TL. si kullanılmıştır. Bu dönemde; > hektar ağaçlandırma tesisi programının hektarı (%57,43) > hektar ağaçlandırma bakım programının hektarı (%54,29) > hektar rehabilitasyon programının hektarı (%26,14) > hektar rehabilitasyon bakımı programının hektarı (%55,38) > 850 hektar alanda özel ağaçlandırma çalışması, > hektar toprak muhafaza tesisi programının hektarı (%24,46) > hektar toprak muhafaza bakım programının hektarı (%41,32) > hektar mera ıslahı programının hektarı (%28,60) > bin adet fidan üretim programının bin adedi (%85,14) > 301 ton tohum üretim programının 58 tonu (%19,27) > 302 ton tohum bakımı programının 79 tonu (%26,16) gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

17 2) Ormancılık faaliyetleri dışındaki izin talepleri değerlendirilmiş; temdit, devir, uzatma ve ön izinler hariç, 14 adet 496,18 hektarı 2015 Haziran ayında olmak üzere 117 adet 4.880,53 hektar Orman Kanununun 17'nci maddesine göre, 304 adet 1.863,58 hektarı 2015 Haziran ayında olmak üzere 698 adet 4.122,78 hektar Orman Kanununun 16'ıncı maddesine göre kesin izin verilmiştir. 3) Yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 148 adedi 2015 Haziran ayında olmak üzere toplam 408 adet orman yangınına müdahale edilmiş; 436 hektar orman alanı zarar görmüştür. Orman Yangınlarının Çıkış Sebeplerine Sayısal Dağılımı; Kasıt Adet İhmal/Dikkatsizlik/Kaza Adet Doğal Adet Faili Meçhul Adet Toplam Adet Orman yangınlarını söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere toplamda 977 adet arazöz, 189 adet dozer, 66 adet treyler, 179 adet greyder, 48 adet ekskavatör, 282 adet su ikmal aracı ve 534 adet ilk müdahale aracı sayısına ulaşılmış, "Araç Takip Sistemi ve Kameralı Gözetleme Sistemi" etkin olarak kullanılmıştır. Orman yangınlarını gözetleme için 753 adet kule faal olarak çalışmış, 26 adet yangın gözetleme kulesine mobil güneş enerji sistemi, 10 adet yangın gözetleme kulesine orman yangın erken uyarı sistemi kurulmuştur. Havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere; 24 adet helikopter, 7 adet THK uçağı ve 6 adet amfibik uçağı kiralanmış olup, Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan 6 adet helikopter faal olarak görevlerine devam etmekte olup, Bu helikopterler personel ve malzeme naklinden ziyade sahip olduğu kamera sistemi ile yangını canlı olarak kayıt etmeye ve internet üzerinden yayın yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 20 adet genel maksat helikopter alımı süreci devam etmektedir. Bu çerçevede Haziran ayı içerisinde TL ödeme yapılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

18 Orman yangınlarının afet boyutuna gelmeden söndürülebilmesi ve ormanların yangına direncinin artırılması maksadıyla km yangın emniyet yolu yapım ve bakım proğramı çerçevesinde 42 km yeni yol yapılmış ve 5289 km yolda bakım yapılmıştır. 4)Taşıt Alım Projesi kapsamında; 8 addet arazöz,100 adet Pick-up ve 6 adet kamyon alımı için TL ödenek özel bütçe yatırım programına alınarak15 adet ilk müdahele aracı,135 adet dürbün, 12 adet görüntülü kamera sistemi ve diğer muhtelif makine teçhizat alımı için TL ödenek ayrılmıştır. 5) Bina ve tesis inşaatları projesi kapsamında yeni bina, büyük onarım ve tesisler için toplam TL ödenek ayrılmıştır. 6) Orman yangınlarıyla karadan yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2015 yılı Özel Bütçe yatırım programında yer alan, ayrıca yıl içerisinde program değişikliği yapılmak suretiyle programa dahil edilen makine-teçhizatlar gerçekleşme durumuna göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Miktar (Adet) Tutar (TL) Miktar (Adet) Tutar (TL) Yangın Söndürme Aracı (Arazöz) İlk Müdahale Aracı Görüntülü Kamera Sistemi GPS Dürbün Güneş Enerji Sistemi Görüntülü kamera sistemi TOPLAM Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretim faaliyetleri kapsamında programda yer alan makine-teçhizatlar gerçekleşme durumuna göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Makine-Teçhizat Program Gerçekleşme Miktar (Adet) Tutar (TL) Miktar (Adet) Tutar (TL) Kazıcı Yükleyici ,74 Mini Ekskavatör ,65 Ağaç sökme makinesi Traktör ,15 Muhtelif Makine-Teçhizat TOPLAM ,54 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

19 9)Ayrıca; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5034 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi gereğince yapılan çalışmalar sonucunda da planlanan hektar orman alanında 850 hektarın kadastrosu yapılarak tapuya tescili sağlanmıştır. 10) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ( ) Planlama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, teknik çalışmalar için ihale hazırlık süreci başlatılmış, danışmanlık hizmeti için, eğitim faaliyetleri ve toprak muhafaza tesis çalışmaları için TL ödenek kullanılmıştır. 11) Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ( ) Murat Nehri Su Havzasında yer alan Elazığ, Muş ve Bingöl illerinde doğal kaynak bozunumunun önüne geçerek, üst kodlarında yaşayan orman köylülerinin yoksulluklarını azaltmayı hedeflemektedir. Şubat 2013 tarihinde imzalanan ikraz anlaşması gereği yıl içerisinde uygulamalara başlanmış ve toplam teknik yardım eğitim ve taşıt kiralama için TL ödenek kullanılmıştır. 12) 2015 yılında Enstitü Müdürlükleri tarafından yürütülen toplam 192 adet araştırma projesi için ayrılan TL ödeneğin % 30,26 sı TL si kullanılmıştır Nisan 2015 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortaklığında "Türkiye'de Ağaçlandırma Karbon Sertifikasyonuna Doğru" konulu Çalıştay düzenlenmiştir. Forest Europe (Avrupa Ormancılık Anlaşması) müzakerelerinde Genel Müdürlüğümüz ve ülkemiz temsil edilmiş, üyesi olduğumuz Genel Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Konferansı hazırlık toplantılarına aktif katılım sağlanmıştır. Ayrıca Forest Europe gösterge ve kriterlerine ilişkin ülke raporları düzenlenmiş, bu süreçte 2 çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. AB Projeleri konusunda kapasitenin geliştirilmesi maksadıyla; 24 Haziran 2015 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından proje hazırlıkları toplantısı gerçekleştirilmiştir. 19 Haziran 2015 tarihinde "AB Fon Kaynakları ve AB Destekli Projelerin Gerçekleşirilmesi" konulu, 12 Haziran 2015 tarihinde de "Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olan Biyokütle ve Biyokütleden Üretilen Biyoenerji" konulu toplantılar gerçekleştirilmiştir Mart 2015 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Orta Asya Bölgesinde FAO'nun Teknik Yardım Önceliklerinin Tartışıldığı toplantıya katılım sağlanmış, Mart 2015 tarihleri arasında Barselona'da 4. Akdeniz Orman Haftası Toplantısında Türkiye Ormancılığı Sürdürülebilir Kalkınması konulu yan etkinlik düzenlenmiştir. 14) Bütçe uygulamaları kapsamında e-bütçe sistemi üzerinden ilk altı aylık dönemde yapılan bütçe işlemleri; > adet ödenek gönderme belgesi, > 5 adet tenkis belgesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

20 > 1 adedi şartlı bağış devir işlemi, 2 adedi şartlı bağış ve 3 adedi de likit karşılığı ödenek kaydı işlemi olmak üzere toplam 6 adet ödenek eklemesi gerçekleştirilmiştir. III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A ) Bütçe Giderleri : Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı TL. olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar gerçekleştiğinde başlangıç bütçesine göre, yılsonu itibarıyla kullanılmayacak ödenek miktarları dikkate alınmadan, toplam TL. ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Buna karşılık yılın ilk altı aylık döneminde yapılan likit karşılığı ödenek eklemesinin TL. olduğu da dikkate alındığında, yıl sonu itibarıyla TL. daha ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapsamda Haziran 2015 ayı itibarıyla mevcut ödenekler dikkate alınarak; Personel giderleri toplamında ek ödeneğe ihtiyaç olmayacağı ancak ödenekler harcama birimleri itibarıyla dağıtıldığından bazı harcama birimlerinin memur maaşlarından, sürekli ve geçici işçi giderlerinden ve geçici personel giderlerinden ek ödeneğe ihtiyaç bulunacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu ek ödenek ihtiyaçlarının yılsonunda bütçe içerisinde ödenek aktarması yapmak suretiyle temin edilebileceği değerlendirilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet primi giderlerinde bütçe ödeneğinin genel toplamda yeterli olacağı, ancak memur prim giderleri kapsamında bazı harcama birimlerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı, yine geçici personelin prim giderlerinde de ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinden başlangıç bütçesine göre TL. Haziran 2015 sonu itibarıyla mevcut bütçe ödeneklerine göre ise TL. ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinden başlangıç bütçesine göre ihtiyaç duyulacağı tahmin edilen TL. ek ödeneğin; TL. sinin tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, TL. si mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç giderleri, TL. si 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Kurumumuz yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin giderler olmak üzere hizmet alım giderleri, TL. sinin menkul mal alım ve bakım giderleri ve TL. sinin de binaların küçük bakım ve onarımları için olacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede 2015 yılsonu harcama tutarlarının 2014 yılsonu harcamasına göre %17,93 oranında artış göstereceği tahmin edilmiştir yılındaki görece yüksek artış helikopter alımı projesi kapsamında yapılan TL ödemeden kaynaklanmaktadır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

21 Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla 2014 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2015 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. GİDER KALEMLERİ 2014 KESİN 2015 TAHMİN % PERSONEL GİDERLERİ ,69 SGK PRİM GİDERLERİ ,65 MAL VE HİZMET ALIMLARI ,51 CARİ TRANSFERLER ,21 SERMAYE GİDERLERİ ,21 SERMAYE TRANSFERİ ,11 BORÇ VERME ,71 TOPLAM ,93 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

22 Ekonomik sınıflandırma dikkate alındığında 2014 yılına göre; Personel giderlerinde %6,69 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Personel giderlerinde 2014 yılı harcamasına göre 2014 yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen artışa maaş ve ücretlerde yapılan rutin zamlar neden olacaktır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde -%1,65 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet primi giderlerinde 2014 yılı harcamasına göre 2015 yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen rakam yaklaşık olarak aynıdır. Mal ve hizmet alım giderlerinde %1,51 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alımlarında 2014 yılına göre beklenen azalışın nedeni; yolluklar, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, görev giderlerindeki rutin harcamalar belli oranlardaki artışa bağlı olarak sürdürülürken; özellikle 2014 yılında rotasyon dolayısıyla yolluk harcamalarının artması ve 2015 yılında bu harcamaların yapılmayacak olmasıdır. Ancak özellikle yılsonuna doğru yangın yönetim merkezi inşaatların erken bitirilmesi sonucunda demirbaş ve mefruşat ödemelerinde artış olabilecektir. Cari transferlerde %8,21 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir, emekli ikramiyeleri, ölüm yardımı, görev tazminatı ve %20 ek karşılık ödemelerinde emekli olan memur sayısının artması nedeniyle büyük oranda artış beklenmektedir. Böylece toplam cari giderlerde 2014 yılı sonu harcamasına göre önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Sermaye giderlerinde %63,21 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye giderlerinde yatırım programı kapsamında yer alan projeler için tahsis edilen başlangıç ödeneklerinin artışına bağlı olarak yılsonu gerçekleşme tahmininde de artış olacağı beklenmektedir. Sermaye transferlerinde %4,11 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede sermaye transferleri için yılsonu tahmini de 2014 yılı başlangıç ödeneklerindeki düşüşe paralel olarak 2015 yılı gerçekleşmelerine göre azalmaktadır. Borç verme ödemelerinde ise %2,71 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Borç verme ödenekleri özellikle orman köylülerinin kalkındırılmasına yönelik verilen kredilere ait ödenekler ile kişilere verilen ağaçlandırma amaçlı kredi ödeneklerini kapsamaktadır. Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla; 2015 yılı başlangıç bütçesi, Haziran sonu toplam harcama tutarı ile yılsonu gerçekleşme tahminleri gösterilmiştir; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

23 B)Bütçe Gelirleri: Yılsonu itibarıyla toplam gelirin TL. olacağı tahmin edilmektedir. Bu gelirlerin TL. si bir başka deyişle %66,16 sı hazine yardımı, kalan TL. sini yani %33,84 ünü ise öz gelirlerimiz oluşturacaktır. Gelir kalemlerinde özellikle öz gelirlerimizin en büyük bölümünü oluşturan orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri gelir gerçekleşmesinin başlangıç bütçesi öngörüsüne göre daha fazla gerçekleşme olacağı, diğer gelirlerin tahsilinde de öngörülen tutarlara ulaşılacağı, hazine yardımının ise başlangıç bütçesinde öngörülen tutarın %5,84 oranında altında sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. Buna göre 2015 yıl sonunda bütçe öngörülerine göre; > Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %36,84 oranında fazla ile TL., > Hazine yardımının %5,84 oranında eksik ile TL., > Diğer gelirlerin TL.,olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Diğer taraftan bütçede her hangi bir gelir öngörüsü yapılmamakla birlikte alınan bağış ve yardımların TL. olarak, alacaklardan tahsilatların da TL. olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Böylece 2015 yılı sonunda elde edilecek toplam gelir tutarının bütçe öngörüsüne göre TL. bir diğer ifadeyle %0,40 oranında bir fazla vereceği tahmin edilmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

24 Yılsonu itibarıyla yapılan bu tahmine göre toplam gelirin %41,11 i ilk altı aylık dönemde tahsil edilmiş olmaktadır. Geçen yılsonunda elde edilen toplam TL. gelirin ilk altı ay itibarıyla tahsilat oranı ise %39,24 olmuştu. Burada ilk altı aylık tahsilatta yaklaşık %2 oranında GİDER KALEMLERİ KBÖ HAZİRAN SONU ÖDENEK YILSONU HARCAMA TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ SGK PRİM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERİ BORÇ VERME TOPLAM iyileşme sağlandığı gözlenmektedir. Bütçede öngörülen ve yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelirler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. GELĠR KALEMLERĠ BÜTÇE YILSONU GRÇ. %' SĠ TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET ,84 HAZĠNE YARDIMI ,15 DĠĞER ALINAN BĞġ. VE YRD DĠĞER GELĠRLER ,89 ALACAKLARDAN TAHSĠLAT TOPLAM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

25 2015 yılı sonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelir çeşitlerinin 2014 yılı gerçekleşmelerine göre yapılan değerlendirilmesinde ise; Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin; verilen yeni izin ve kullanma bedellerindeki değişime paralel olarak % 4,83 oranında artacağı düşünülmektedir. Hazine yardımının özellikle yatırım giderleri çerçevesinde tahsis edilen ödenekler çerçevesinde %89,77 oranında artacağı, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin; ağaçlandırma amacıyla yapılan şartlı bağış tutarlarına bağlı olarak %8 oranında azalacağı,. Diğer gelirlerin %27,58 oranında azalacağı öngörülmektedir. Bu grup içerisinde en önemli gelir kalemlerini; ağaçlandırma ve erozyon kontrol gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri, madenlerden devlet hakkı gelirleri, para cezaları, alınan faizler ile döner sermayeden alınan paylar oluşturmaktadır. Bu çerçevede bu grupta yer alan gelir kalemlerinden özellikle döner sermaye payının döner sermayede yaşanan nakit darlığına paralel olarak düşük gerçekleşeceği, yine elde edilen faiz gelirlerinin de geçen yılın altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre 2014 yılında toplam TL. olan toplam gelir miktarının 2015 yıl sonu itibarıyla %33,16 oranında bir artış göstererek TL. olacağı tahmin edilmektedir. Böylece 2015 yılsonu itibarıyla tahmin edilen tutarlar gerçekleştiğinde, 2014 yılsonu gerçekleşme tutarlarına göre; Gelirler %33,16 oranında, Giderler ise %17,93 oranında artmış olacaktır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

26 C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut likit kaynaklarla karşılanmaktadır. Hazine yardımı ise likit imkanın yetersiz kaldığı aylarda talep edilmektedir. Ancak toplam 28 adet saymanlığı bulunan Genel Müdürlüğün her saymanlığında ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakiti sürekli olarak bulundurması acil giderlerini karşılaması açısından önemli görülmektedir. Genel Müdürlüğün öz gelirleri halen kurulu durumda olan 28 adet muhasebe birimi tarafından tahsil edilmektedir. Bu durum dengeli nakit dağılımının harcama birimleri arasında da zamanında yapılmasını gerektirmektedir. Muhasebe birimlerimizin henüz 2007 yılı başında kurulduğu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir nakit akışı sağlanacaktır yılı sonunda gerçekleşecek toplam giderlerin %66,16 sı hazine yardımı alınarak karşılanmış olacaktır. Böylece Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı olarak tahmin edilen TL. giderin; %66,16 sı hazine yardımı alınarak finanse edileceği tahmin edilirken, kalan %33,84 ünün de geçen yıldan devreden likit kaynakla ve yıl içerisinde elde edilen öz gelirlerle karşılanmış olacaktır. Ayrıca 2015 yılının ilk yarısında 2014 yılından devir ile yeni tahsilatlar kapsamında elde edilen toplam TL. tutarındaki ağaçlandırma amaçlı şartlı bağışların, daha yüksek gerçekleşme imkanı olabileceği de dikkate alınmakla birlikte, 10 milyon TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

27 IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1) Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretiminde planlanan yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülecek, yılsonunda hektar ağaçlandırma tesisi ve hektar toprak muhafaza tesisi tamamlanacak, bin fidan üretimi ile 301 ton tohum üretimi gerçekleştirilecektir. 2) Orman yangınlarıyla mücadele hizmetleri çerçevesinde 2015 yılında kiralanan hava araçlarına ödenecek kiralama bedeli planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde, ödeme yapılacak tarihlerdeki döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği hususu da dikkate alınmak üzere, toplam 118 milyon TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Savunma Sanayi Müsteşarlığı organizasyonunda yürütülen 20 adet genel maksat helikopter alım projesinde sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre ödeme planı belirlenmiş olup, 2015 yılında 270 milyon TL tutarında ödeme yapılmıştır. 3) Orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri kapsamında ayrılan TL. sermaye transferi (hibe) ödeneği ile TL. borç verme (kredi) ödeneği yıl sonu itibarıyla %100 oranında kullanılacaktır. 4) Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesinin 2013 yılı ve sonrasına ait iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla İTÜ ile imzalanan "Orman Bilgi Sistemi Projesi Gerçekleştirme Protokolü" kapsamında insan kaynakları ve eğitim yönetim sistemi, orman envanteri yönetim bilgi sistemi (Alan envanteri ile ağaç serveti ve artım envanteri), orman ürünleri üretim ve satış zinciri yönetimi, kurumsal hizmet envanteri yönetimi gibi öncelik arz eden proje ve alt projelerin yapılması için çalışmalara başlanmıştır. Proje kapsamında; Genel Analiz çalışması yapılarak rapor hazırlanmış, aynı birimlerde detaylı analiz çalışması başlatılmış olup, 2015 yılında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir. 5) Orman koruma ve yangınla mücadele faaliyetleri kapsamında yatırım programında yer alan veya yıl içerisinde program değişikliği yapılarak programa ilave edilen makineteçhizatların ihale işlemleri tamamlanacak, ihalesi sonuçlandırılan işlere ilişkin makineteçhizatlar teslim alınacaktır. Bina ve tesis yatırımları planlamaya uygun olarak sürdürülecektir. Genel Müdürlüğümüzün ilk altı aylık sürede ulaştığı ve yılsonu itibarıyla da ulaşmayı planladığı gelir ve gider durumlarını gösteren cetveller ekte sunulmuştur. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz döner sermayesinden yürütülen faaliyetler ile döner sermaye mali bilgilerine de ekte yer verilmiştir. EKLER: 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi 3- Döner Sermaye Mali Bilgileri ve Faaliyetler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

28 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) ARTIŞ ORANI * (%) 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,69 42,66 41, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,42 45,49 79, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,43 52,05 100, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,29 45,47 79, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,79 36,07 31, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,60 36,10 31, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,68 33,61 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,33 52,53 31, Faiz Gelirleri ,62 63,61 59, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,71 71,12 82, Para Cezaları , , , ,95 46,28 38, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,04 49,78 20, Sermaye Gelirleri ,52 23,74 692, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri , , ,52 23,74 692, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,23 34,38 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0,00 0 e-bütçe "" aşaması raporudur. ( :13:49)

29 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,34 34,93 43, PERSONEL GİDERLERİ ,75 44,12 46, MEMURLAR ,29 53,91 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 İŞÇİLER ,90 37,48 42, GEÇİCİ PERSONEL ,23 42,73 40, DİĞER PERSONEL ,00 100,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,10 44,26 46, MEMURLAR ,44 53,92 50, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 İŞÇİLER ,09 36,30 42, GEÇİCİ PERSONEL ,89 47,18 51, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,57 22,45 30, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,06 15,90 29, YOLLUKLAR ,17 39,83 56, GÖREV GİDERLERİ ,89 49, , HİZMET ALIMLARI ,30 14,61 16, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,15 16,24 20, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,40 4,08 5, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,41 38,76 52, GÖREV ZARARLARI ,17 38,49 53, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,43 38,35 43, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0 YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,79 96,89 4, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,30 17,89 42, MAMUL MAL ALIMLARI ,75 31,97 89, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,03 12,16 12, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,75 0,72 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 95,16 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,52 16,50 12, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,20 30,19 38, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,24 5,32 4, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,34 40,19 31, SERMAYE TRANSFERLERİ ,21 29,13 33, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,21 29,13 33, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,66 27,21 35, YURTİÇİ BORÇ VERME ,66 27,21 35, YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 e-bütçe "" aşaması raporudur. ( :10:32)

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir.

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yalova Üniversitesi I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2012 SUNUŞ 2008 yılında kurulan bir Üniversite olarak Yalova Üniversitesi, yönetişim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 2015 yılının Ocak ayında 1.056.635,58 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Ocak ayında 1.124.124,95 TL gider bütçesi fazla olmuştur. 2015 yılının Şubat ayında 219.150,34

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (Temmuz 2014) 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27.12.2013 tarih ve 28864 mükerrer

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kırıkkale Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 215 Üst Yönetici Sunuşu 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3. maddesi

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 TEMMUZ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı. / Tdagbld. / Tdagbld.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı.  / Tdagbld.  / Tdagbld. 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu www.tekirdag.bel.tr 0850 459 59 59 www.facebook.com / Tdagbld www.twitter.com / Tdagbld www.instagram.com / Tdagbld İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ...ii

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı