ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014

2 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

3 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Aradan geçen 175 yıllık süreç içerisinde ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde yönetilmesi görevlerini ifa etmiştir. Orman Genel Müdürlüğü hizmet özelliği nedeniyle yerinden yönetim esasına göre ve kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli bir kamu idaresi olarak kurulmuştur. Bu özelliği ile Devlet Tüzel Kişiliğinden ayrı bir iradeye, malvarlığına ve bütçeye sahiptir. Kuruluşundan itibaren ormancılığın değişik konularında ihtisaslaşmış ve tüm yurt sathına yayılan birimleri ile ülkemizin en ücra köşelerine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir. Genel Müdürlüğümüz 2014 yılının ilk altı aylık döneminde de; orman yangınlarıyla mücadele, ormanların bakımı ve gençleştirilmesi, ağaçlandırma, toprak muhafaza, fidan üretimi, orman kadastrosu, orman köylülerinin desteklenmesi, odun ve odun dışı ürünlerin planlanması ve üretimi, rekreasyon hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini her hangi bir sıkıntı yaşamadan yürütmüştür yılının birinci altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ormancılığımıza gereken önem ve ağırlık verilecek, ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik yapı da dikkate alınarak tasarruf ilkelerine azami ölçüde riayet edilecektir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında hazırlanan ekte sunulmuştur. İsmail ÜZMEZ Genel Müdür V. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

4 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A)Bütçe Giderleri: 2014 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2013 yılı gerçekleşmeleri, 2014 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2013 ve 2014 yılı harcamaları, yılı oransal karşılaştırmalar ile 2014 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen tahmini harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir. Buna göre 2014 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayında toplam harcama, 2013 yılının aynı dönemine göre %9,14 artış göstererek TL. olmuştur. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneğinin %37,93 ü kullanılmıştır. İlk altı aylık uygulamalar 2013 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %11,47 oranında, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %11,39 oranında,, sermaye giderlerinde %9,35 oranında, sermaye transferlerinde %127 oranında ve borç verme ödemelerinde %122,71 oranında artış gösterirken, mal ve hizmet alım giderlerinde %24,37 oranında ve cari transferlerde %32,27 oranında azalmıştır. Aşağıdaki grafikte 2013 ve 2014 yıllarının aylık giderleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM TL Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

5 İlk altı aylık dönemde 2013 yılının aynı dönemine göre artış oranları ve bütçe payları; Personel giderleri %11,47 oranında, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri de %11,39 oranında artmıştır yılının Haziran ayında özel bütçeli memur sayısı , sürekli işçi sayısı 9.971, geçici işçi sayısı 2.689, geçici personel sayısı da 488 olmak üzere toplam iken, 2014 yılı Haziran ayında memur sayısı , sürekli işçi sayısı 9.682, geçici işçi sayısı 2.567, geçici personel sayısı da 664 olmak üzere toplam olmuştur. Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %61,68 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %47,97 si memurlar için, %50,74 ü işçiler için; %1,28 i geçici personel için ve çok küçük bir bölümü de diğer personel için kullanılmıştır. Memur maaş ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %12,45 oranında, işçi ücretleri %9,49 oranında ve geçici personel ödemeleri de %45,25 oranında artmıştır. Memur ve işçilerdeki artış maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanırken, geçici personel ücretlerindeki yüksek oranlı artışa geçici personel sayısının 488 kişiden 664 kişiye çıkması neden olmuştur. Personel giderlerinde ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %45,96 sı olan TL. si harcamıştır. İlk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı %13,71 olarak gerçekleşmiştir. Ödenen prim giderlerinin %53,46 sı memurlar için, %45,5 i işçiler için, %1,04 ü de geçici personel için kullanılmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre; memur prim ödemelerinde %14,77, işçi prim ödemelerinde %6,76 ve geçici personel prim ödemelerinde de %63,66 oranında artış yaşanmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %45,93 ü olan TL. si harcanmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri %24,37 oranında azalmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılının ilk aylık döneminde 55,5 milyon TL. iken, 2014 yılının aynı döneminde 42,0 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak mal ve hizmet alım giderleri geçtiğimiz yılla aynı seviyede devam etmektedir. Ancak İstanbul da düzenlenen Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 10 oturumu için 2013 yılının ilk altı aylık döneminde harcanan yaklaşık 16,3 milyon TL. nedeniyle 2014 yılında bir düşüş görülmektedir. Yine orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan hava araçlarına yapılan ödemelerde de 2,2 milyon TL. bir azalma söz konusu olup, bunun dışındaki harcamalar rutin olarak devam etmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %5,43 oranındadır. Mal ve hizmet alım giderlerinin %34,12 si hava taşıtı kiralama giderleri için, %26,76 sı mahkeme harçları ve ilama bağlı borçlar kapsamında olmak üzere görev giderleri için, %23,72 si yolluklar için, kalan %15,40 da tüketime yönelik mal alımları, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri için kullanılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

6 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %29.3 ü olan TL. si harcanmıştır. Cari transferler %32,27 oranında azalmıştır. Memurların emekli ikramiyeleri, makam tazminatları, ek karşılıklarına ilişkin sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler dışında, öğle yemeği yardımları ile uluslararası kuruluşlara üyelik ve katkı ödemelerini kapsayan cari transferlere ilişkin giderler 2013 yılının ilk aylık döneminde 27,2 milyon TL. iken, 2014 yılının aynı döneminde 18,4 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Harcamada görülen düşüşe 2013 yılında İstanbul da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 10 oturumu için Birleşmiş Milletlerin ilgili fonuna yapılan ödeme neden olmuştur. Bunun dışındaki ödemeler rutin bir şekilde devam etmiştir. Cari transfer giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %2,38 oranındadır. Cari transfer giderlerinin %93,16 sı sosyal güvenlik kurumlarına ödenen; %5 ek karşılıklar ile ikramiye, ölüm yardımı ve makam tazminatı için, %5,65 i memurların öğle yemeğine yardım giderleri için, kalan %1,19 u ise uluslararası kuruluşlara yapılan katkı ve aidat ödemeleri için harcanmıştır. Cari transfer giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %65,92 si olan TL. si harcanmıştır. Sermaye giderleri %9,35 oranında artmıştır. Genel Müdürlüğümüz özel bütçe yatırım programında toplam proje bedeli TL. olan 11 adet ayrı proje yer almaktadır. Söz konusu projeler kapsamında yapılan toplam harcama TL. olurken, geçen yılın aynı dönemine göre görülen artış toplam yatırım tutarlarının artışı ile doğru orantılıdır. Sermaye giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %12,35 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin %60,68 i ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi, %17,76 sı kadastro projesi, %16,39 ü helikopter alım projesi, %1,82 si orman koruma ve yangınla mücadele projesi, %1,16 sı orman köyleri etüt projesi ve %2,19 u da diğer projeler için harcanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü yatırımlarından ağaçlandırma ve toprak muhafaza, orman kadastrosu gibi büyük bir bölümü mevsimsel şartlara bağlı olarak, bir bölümü de ihale sürecine (bina ve tesis inşaatları, makine-teçhizat alımları gibi) bağlı olarak gerçekleştiğinden ilk altı aylık tutarlar düşük kalmıştır. Sermaye giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %19,68 i olan TL. si harcanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

7 Sermaye transferleri %127 oranında artmıştır. Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen hibeler ile köy tüzel kişiliklerine verilen özel ağaçlandırma hibelerini kapsayan sermaye transferlerinde geçen yılın aynı dönemine göre büyük artış sağlanmıştır. Söz konusu hizmetlerden özellikle köylülere sağlanan hibeler ilk defa 2013 yılında uygulanmaya konulmuştur. Bu nedenle geçtiğimiz yılın ilk döneminde konuya ilişkin bilgilendirmeler yapılmış ve harcama oranı düşük seviyelerde kalmıştır. Uygulamanın yaygınlaşması ile birlikte 2014 yılında harcamalar belli oranlarda artmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe harcaması içerisinde; özel ağaçlandırma çalışmaları için köy tüzel kişiliklerine, kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla da orman köylülerine hibe olarak verilen sermaye transferlerinin payı %0,8 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %33,09 u olan TL. si harcanmıştır. Borç verme ödemeleri %122,71 oranında artmıştır. Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen krediler ile kişilere veya özel teşebbüse verilen özel ağaçlandırma kredilerini kapsayan borç verme ödemelerinde geçen yılın aynı dönemine göre büyük artış sağlanmıştır. Söz konusu hizmetler ilk defa 2012 yılı bütçesinde Orman Genel Müdürlüğü bütçesine alınmıştır. Bu çerçevede 2012 ve 2013 yıllarında yapılan uygulamalar da bu yeni durum dikkate alınarak bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Ayrıca bu dönemlerde geniş bir taşra kuruluşuna sahip Genel Müdürlüğün Kurumsal olarak uygulamada yaşanan sorunlar çerçevesinde yönetmelik, usul ve esas belirlenmesi gibi gerekli yasal alt yapının tesis edilmesi ile birlikte ödemeler daha hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yapılmıştır. Orman köylerinin desteklenmesi çerçevesinde orman köylülerine ve kooperatiflerine verilenlerle, yine özel ağaçlandırma çerçevesinde belediyelere, özel teşebbüse ve hane halklarına verilen kredilerin ödendiği borç verme ödemelerinin payı ise %3,65 olarak gerçekleşmiştir. Borç verme için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %29,65 i olan TL. si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam bütçenin %37,93 ü kullanılmıştır. Bütçe kullanım oranının düşük kalması faaliyetlerin gerçekleşme dönemine bağlı olup, gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir; Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan hava aracı kiralama giderlerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında ödenecek olması (Bütçe ile TL. ödenek ayrılan söz konusu kiralamalar için, ilk altı aylık dönemde yapılan harcama tutarı TL. olarak gerçekleşmiştir.) Orman yangınlarında görev yapacak geçici işçilerin Mayıs-Haziran ayından itibaren ve ağırlıklı olarak 2. Altı aylık dönemde istihdam edilmeleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

8 Sermaye giderleri kapsamında ihale ile gerçekleştirilen işlere ilişkin ödemelerin malın teslim alınması veya inşaatın sonuçlanmasıyla yılın ikinci altı aylık döneminde yapılacak olması, Ağaçlandırma, toprak muhafaza gibi bazı yatırım faaliyetlerinin mevsim itibarıyla yılın ikinci yarısında yoğun olarak gerçekleştirilecek olması, Orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla verilecek hibe ve kredilerin yılın ilk aylarında planlanması ve ödemelerin ağırlıklı olarak 2. Altı aylık döneme sarkması, Arazi üzerinde gerçekleştirilen orman kadastrosu gibi faaliyetlerin yaz ayları ile birlikte ağırlıklı olarak gerçekleştirilecek olması şeklinde sıralanabilir. Aşağıdaki grafikte 2014 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir. GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD SGK PRİM MAL VE HİZMET CARİ TRANSFER SERMAYE GİD SERMAYE TRN BORÇ VERME Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

9 GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD. 79,90% 75,74% 66,48% 56,94% 51,79% 53,39% 61,68% SGK PRİM 18,58% 16,77% 14,19% 12,46% 11,65% 11,92% 13,71% MAL VE HİZMET 1,48% 3,32% 4,87% 3,93% 5,27% 9,62% 5,43% CARİ TRANSFER 0,03% 2,85% 3,37% 3,35% 2,50% 1,90% 2,38% SERMAYE GİD. 0,01% 1,19% 10,27% 22,24% 22,95% 11,30% 12,35% SERMAYE TRN. 0,00% 0,05% 0,16% 0,19% 1,16% 2,06% 0,80% BORÇ VERME 0,00% 0,07% 0,66% 0,89% 4,69% 9,81% 3,65% Aşağıdaki grafikte çeşitleri itibarıyla 2014 yılı bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar gösterilmiştir. GİDER KALEMİ KBÖ HARCAMA HRC.%Sİ PERSONEL ,96 SGK PRİM ,93 MAL VE HİZMET ,30 CARİ TRANSFER ,92 SERMAYE GİD ,68 SERMAYE TRNS ,09 BORÇ VERME ,65 TOPLAM ,93 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

10 B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılında hazine yardımları da dahil olmak üzere toplam TL. gelir elde edileceği, ayrıca TL. nin de net finansmandan karşılanacağı planlanmıştır. Planlanan gelirlerin %66,63 ünü hazine yardımı, %33,37 sini de öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam TL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemlerini ise; %56,5 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri, %19,41 oranı ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, %15,29 oranı ile orman köylülerini kalkındırma gelirleri ile %5,96 oranıyla da çeşitli paylar teşkil etmektedir yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar 2014 yılı toplam gelirinin %40,40 ının ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir. Tahsil edilen toplam gelirlerin en büyük kalemini %42.39 oranı ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluştururken, %35,83 ünü hazine yardımı ve %21,78 sini de ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri, madenlerden devlet hakkı gelirleri, şartlı bağışlar, para cezaları, alınan faizler ile diğer gelirler oluşturmuştur. Aşağıdaki grafikte öz gelir ve hazine yardımının aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

11 Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları; TL. olarak öngörülen hazine yardımı %21,72 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %90,64 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen madenlerden devlet hakkı gelirleri %118,29 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri %36,45 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri %65,1 oranı ile TL., Bütçe öngörüsünde yer verilmeyen ve ağaçlandırma amacıyla Genel Müdürlüğümüze yapılan şartlı bağışlara ilişkin gelirler TL. olarak gerçekleşmiştir Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve TL. olarak öngörülen diğer gelir kalemleri de %76,19 oranı ile TL. olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının %21,72 oranıyla düşük kaldığı, buna karşılık elde edilen toplam öz gelirlerin %77,69 oranıyla beklentilerin üzerinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan geçtiğimiz 2013 yılının aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmalarda toplam gelirlerde %4,40 oranında artış olduğu görülmektedir. Buna karşılık geçtiğimiz yıla göre hazine yardımı gelirlerinde %28,86 oranında bir azalma görülürken, öz gelirlerde de ise %41,28 oranında bir artış olduğu hesaplanmıştır. Öz gelirlerde geçen yılın aynı dönemine göre görülen yüksek artışın gerekçeleri ise; Ormanlık alanlarda 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında verilen izinler karşılığında elde edilen izin ve irtifak hakkı gelirlerinde; verilen izin bedellerinin yeniden değerlendirilmesi ve bu konuda yapılan Yönetmelik değişikliğinin de etkisiyle %61,62 oranında artış görülmesi, Madenlerden devlet hakkı gelirlerinde %59,30 oranında artış görülmesi, Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri ile diğer çeşitli gelirlerde görülen %13,17 oranındaki artış şeklinde özetlenebilir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

12 Aşağıdaki grafikte yılları gelir gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2014 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmiştir yılında elde edilen toplam TL. gelire karşılık yapılan gider TL. olmuştur yılının ilk altı aylık döneminde ise bütçe gideri toplamı TL. bütçe geliri toplamı da TL. olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilen hazine yardımı tutarının TL. olduğu dikkate alındığında harcamaların yaklaşık olarak %61,85 inin öz gelirlerimizden veya mevcut likit kaynaklarımızdan karşılandığı görülmektedir. Bütçe öngörüsüne göre genel toplamda %66,63 olan hazine yardımı kullanımı ise %38,15 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde mevcut likit imkanlar değerlendirildiğinden Maliye Bakanlığından her hangi bir ek ödenek alınmamıştır. Diğer taraftan Aralık 2013 ayı sonunda Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan TL. cari ve TL. sermaye hazine yardımının tahsilatı Ocak 2014 ayı içerisinde yapılabilmiştir. Bu çerçevede 2014 yılı Açılış Bilançosunun 10-Hazır Değerler hesap grubunda yer alan hesapların bakiye tutarlarından ödenmesi gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan değer ile 2013 yılına mahsuben 2014 yılında tahsil edilen hazine yardımı tutarı dikkate alındığında likit ekleme imkanı oluşmuştur. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

13 Bu kapsamda, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi ile 4 sıra no.lu 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV/1 bölümünde belirtilen hükümler ile Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde ilk altı aylık dönemde üç ayrı olur alınmak suretiyle toplam TL. tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin biri yatırım programı çerçevesinde sermaye giderleri ile ilişkilendirilmiş olup, Bakanlık Makamı oluru ile diğerleri ise mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili olup, Genel Müdürlük Makamı oluru alınarak e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bütçe işlemleri Sayıştay Başkanlığına yazılı olarak bildirilmiştir yılının ilk altı aylık döneminde zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla ödenek eklemesi yapılan muhtelif kurumsal kodların ekonomik detay kodları ve tutarları aşağıda gösterilmiştir ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzde koruma işlerini yürüten orman muhafaza memurlarının kullandığı tabancaların dönemsel olarak yenilenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede geçtiğimiz 2013 yılında adet tabanca MKE Genel Müdürlüğünden alınmıştır yılında da adet tabancanın alınması gerekli görülmüş olup, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin TL. si tabanca alımında kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce satın alınan 6 adet helikopteri kullanacak pilot ve teknik ekibin eğitimleri yurtdışında gerçekleştirilmiştir. Ancak Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının bütçesinde yeterli ödenek olmadığından, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin TL. si söz konusu eğitimlere ilişkin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüze karşı açılan davalarla ilgili mahkeme ve harç giderleri ile kesinleşen kararlara göre ödenmesi karara bağlanan ilama bağlı borçlar yıl içi gerçekleşmelerine bağlı olarak ek ödenek alınmakta veya ödenek eklemesi yapılmaktadır. Bu çerçevede ek ödenek temin edilemediğinden likit karşılığı ödenek kaydı yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüz 2014 yılı bütçesinde yeterli ödenek ayrılmadığından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Kurumsal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi gayesiyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca halen kiralık binada hizmet veren Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün hizmet binası kiralama giderleri için ek ödeneğe ihtiyacı olduğundan, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin TL. si yukarıda belirtilen giderlerin karşılanmasında kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce yapımları tamamlanan yangın eğitim merkezi ile yangın yönetim merkezlerinin demirbaş ve mefruşat ihtiyaçları bulunduğundan, ağırlıklı olarak bu alımlar için kullanılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

14 03.8 ekonomik koduna TL. eklenmiştir: 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli E işaretli cetvelde belirlenen limit dahilinde olmak üzere; özellikle kış şartlarının zorlu geçtiği yerler öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan küçük bina onarımlarında kullanılmak üzere eklenmiştir ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce satın alınan 6 adet idare helikopterinden 5 inin ödemesi 2013 yılında tamamlanmış olup, kalan 1 adedinin 2014 yılında ödenmesi gerekmiştir. Bu çerçevede ilgili yatırım projesine TL. ödenek ayrılmıştır. Ancak ayrılan ödenek tutarı özellikle döviz kurunda yaşanan dönemsel artışlar çerçevesinde yeterli olmadığından ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu ödemenin yapılması amacıyla Bakan Oluruna istinaden ödenek eklemesi yapılmış ve ödeme zamanında gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede likit karşılığı ödenek kaydı yapılan toplam tutarı TL. olmuştur. Aşağıdaki grafikte ay içerisinde tahsil edilen öz gelirlerin, yine aynı ayda yapılan toplam giderleri karşılama oranlarına yer verilmiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM ÖZ GELİR/GİDER % 61,66 68,17 84,17 94,43 80,74 37,57 68,32 GİDERLER HAZİNE YARDIMI ÖZ GELİR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

15 Diğer taraftan 2011 yılında yayınlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri arasına alınan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında olmak üzere; kişi veya kurumlarca şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar gelir (B) cetvelimize gelir kaydedilmekte ve Makam oluruna istinaden gerekli ödenek kaydı işlemi yapılmaktadır. Söz konusu işlemler e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olup, yılın ilk altı aylık döneminde şartlı bağışlar karşılığında sadece 1 adet ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ,33 TL. ödenek eklemesi yapılmıştır. Ayrıca 2013 yılında ödenek kaydı işlemi yapılmasına karşılık yılı içerisinde kullanılma imkanı sağlanamayan toplam ,73 TL. şartlı bağışın 2014 yılına devredilmesi ilişkin iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmüş olup, devir işlemi sonrası gerekli ödenek eklemesi yapılarak, ödeneklerin kullanılmak ve şartlı bağışın gereğini yerine getirmek amacıyla ilgili harcama birimlerine intikali sağlanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1) Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretimi faaliyetlerine 2014A no.lu proje kapsamında toplam TL. ödenek ayrılmış, ilk altı aylık dönem içerisinde ağaçlandırma amacıyla yapılan şartlı bağışlar karşılığında olmak üzere eklenen toplam ,33 TL., geçen seneden devir işlemi yapılan ,73 TL. tutarındaki şartlı bağış ile birlikte proje ödeneği ,06 TL. ye yükseltilmiş olup, İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,63 TL. si kullanılmıştır. Bu dönemde; hektar ağaçlandırma tesisi programının hektarı (%50,9) hektar ağaçlandırma bakım programının hektarı (%57,0) hektar rehabilitasyon tesisi programının hektarı (%60,0) hektar rehabilitasyon bakımı programının hektarı (%19,6) hektar etüt-proje programının hektarı (%34,7) 750 hektar alanda özel ağaçlandırma çalışması, hektar toprak muhafaza tesisi programının hektarı (%23,9) hektar toprak muhafaza bakım programının hektarı (%45,8) hektar mera ıslahı programının 530 hektarı (%5,3) 76 milyon adet fidan üretim programının 72 milyon adedi (%94,7) 86 milyon adet fidan bakım programının 80 milyon adedi (%93,0) 150 ton tohum üretim programının 47 tonu (%31,3) 350 ton tohum bakımı programının 100 tonu (%28,8) gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

16 2) Genel Müdürlüğümüz en önemli öz gelir kalemini Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine istinaden oluşturan orman sayılan alanlarda verilen izin ve irtifaklar oluşturmaktadır. İlk altı aylık dönemde Başbakanlığa 977 adet izin talebi gönderilmiş, daha önceki dönemlerde gönderilenlerle birlikte adet izin talebine uygun, 260 adedine olumsuz görüş alınmış, 486 adet izin talebine ise henüz görüş bildirilmemiştir. Ocak-Haziran döneminde 126 adet hektar Orman Kanununun 17 nci maddesine göre, adet hektar Orman Kanunun 16 ve 18 nci maddesine göre olmak üzere toplam adet hektar alanda izin verilmiştir. Orman Kanununun 17'nci Maddesine Göre Verilen İzinler, Adet Hektar Adet Hektar Bedelli Bedelsiz Turistik Tesis Üniversite Tahsis (Kültür ve Turizm Bakanlığına) Toplam Orman Kanununun 16 ve 18'nci Maddesine Göre Verilen İzinler, Adet Hektar Adet Hektar Maden İşletme Maden Tesis Petrol 2 3 Kereste Fabrikası 41 Su Ürünleri 11 4 Toplam ) Etüt-planlama heyetlerince; köylere götürülecek hizmetleri belirlemek ve planlama maksadıyla 101 orman köyünde, Orman Köyleri Kalkınma Planı ve köye ait revizyon değişikliği onaylanmıştır. İlk altı aylık dönemde; ferdi kredi uygulamaları sonucunda 498 adam/yıl istihdam sağlanmış, hibe desteği sağlanan aile sayısı adet, sosyal nitelikli kredilerle sağlanan odun tasarrufu ise m 3 olarak sonuçlanmıştır Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

17 Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Yalıntaş beldesi hudutlarına nakil çalışması devam eden Balıkesir ili, Dursunbey İlçesi, Karyağmaz köyü halkına ait taşınmazların kamulaştırma süreci ise devam etmekte olup, bu dönemde TL. ödenek kullanılmıştır. 4) Orman Genel Müdürlüğünün bilişim alt yapısının oluşturulmasını ve yürütülen tüm iş/işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini hedefleyen Orman Bilgi Sistemi Projesi Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılı yatırım programına alınmış, 4 ana proje; Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi ( ) Ağ Alt Yapısı Geliştirme Projesi ( ) Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EDYS Yaygınlaştırma ( ) Kurumsal Kaynak Planlama ( ) ve alt bileşenleri halinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol imzalanmış ve ödenek aktarımı yapılarak çalışmalara başlanmıştır yılı yatırım programına TL ödenek dahil edilmiş, Haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Proje kapsamında; İTÜ tarafından yapılan ihale sonucunda ihaleyi alan Konumsal Bilgi Dokümantasyon ve İletişim Sistemleri Tic. Ltd. Şti. tarafından proje takvimine uygun olarak Daire Başkanlıkları, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü merkez ve taşra birimleri ile 4 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün katılımı ile Genel Analiz çalışması yapılarak rapor hazırlanmış, aynı birimlerde detaylı analiz çalışması başlatılmıştır. 5) Haziran 2014 tarihi itibariyle meydana gelen 701 adet orman yangını sonucu; 581,62 hektarı örtü ve 276,54 hektarı tepe olmak üzere 858,16 hektar orman alanı zarar görmüştür. Ayrıca 982 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Orman Yangınlarının Çıkış Sebeplerine Sayısal Dağılımı; Yangın Çıkış Sebepleri Birim Haziran Kasıt Adet İhmal/Dikkatsizlik/Kaza Adet Doğal Adet Faili Meçhul Adet Toplam Adet Yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresi ortalama 16,60 dakika, tüm bölge müdürlüklerinde ise 20,43 dakika olarak sonuçlanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

18 Orman yangınlarını söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere toplamda 976 adet arazöz, 185 adet dozer, 61 adet treyler, 178 adet greyder, 22 adet yükleyici, 46 adet ekskavatör, 282 adet su ikmal aracı ve 504 adet ilk müdahale aracı sayısına ulaşılmış, Araç Takip Sistemi ve Kameralı Gözetleme Sistemi etkin olarak kullanılmıştır. Orman yangınlarını gözetleme için 753 adet kule faal olarak çalışmış, 87 kulede 174 adet kameranın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere; 24 adet helikopter, 7 adet THK uçağı ve 6 adet amfibik uçağı kiralanmış olup, 24 adet helikopterden; 15 adet helikopter 3 yıllığına Dolar a, 9 adet helikopter 1 yıllık olarak Dolar a, 6 adet amfibik uçaktan; 4 adedi 2009 yılında 7 yıl süreli kiralanmış olup yıllığı; Euro ya; 2014 yılında 2 adedi Euro ya, 7 adet Dromader uçak ise TL. ye kiralanmıştır. Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan 6 adet helikopter faal olarak görevlerine devam etmekte olup, yeni alınan Bell 429 tipi helikopterlerden 2 adedi tarihinde envanterimize girmiş, diğer 3 adedi Ankara ya intikalleri tamamlanmış, Temmuz 2014 tarihleri arasında teslimleri tamamlanacaktır. Bu helikopterler personel ve malzeme naklinden ziyade sahip olduğu kamera sistemi ile yangını canlı olarak kayıt etmeye ve internet üzerinden yayın yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Orman yangınlarının afet boyutuna gelmeden söndürülebilmesi ve ormanların yangına direncinin artırılması maksadıyla 12 bölge müdürlüğünde km programa karşılık 104,5 km yangın önleme tesisi yapılmıştır. Antalya Uluslararası Yangın Eğitim Merkezinde personelimize eğitim verilmiş, işçiye de Bölge Müdürlüklerinde işbaşı eğitimleri düzenlenmiştir. 6) Taşıt Alım Projesi kapsamında; 100 adet Pick-up ve 6 adet kamyon alımı için TL ödenek özel bütçe yatırım programına alınarak, satın alma ve taahhüt işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca, programda yer alan; Sakarya, Amasya ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerince alımı yapılacak 3 adet hibe minibüsün 1 adedinin alımı (Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce) gerçekleştirilmiştir. 7) Bina ve tesis inşaatlarından; 4 adet ilk müdahale ekip binası, 4 adet yangın havuzu, 1 adet yangın kulesi tamamlanmıştır. 9 adet toplu koruma ekip binası, 4 adet ilk müdahale ekip binası ve 5 adet yangın kulesi bakım onarım çalışması sonuçlandırılmıştır. 8) Orman yangınlarıyla karadan yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2014 yılı Özel Bütçe yatırım programında yer alan, ayrıca yıl içerisinde program değişikliği yapılmak suretiyle programa dahil edilen makine-teçhizatlar gerçekleşme durumuna göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

19 Makine-Teçhizat Program Gerçekleşme Miktar (Adet) Tutar (TL) Miktar (Adet) Tutar (TL) Yangın Söndürme Aracı (Arazöz) Dozer Greyder İlk Müdahale Aracı Görüntülü Kamera Sistemi Yangın Söndürme Kiti GPS Dürbün Güneş Enerji Sistemi Sayısal Telsiz Sistemi Telsiz Ölçüm Cihazı Role Telsiz Otomatik Anahtarlama Cihazı Muhtelif Makine-Teçhizat TOPLAM Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretim faaliyetleri kapsamında programda yer alan makine-teçhizatlar gerçekleşme durumuna göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Makine-Teçhizat Program Gerçekleşme Miktar (Adet) Tutar (TL) Miktar (Adet) Tutar (TL) Kazıcı Yükleyici Mini Ekskavatör Ekskavatör Traktör Muhtelif Makine-Teçhizat TOPLAM ) 2014 yılı iş programları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanarak Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. Buna göre birim 2/B programına, 60 birimde Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin 30. madde uygulaması programına, 142 birim revizyon ve sayılı Kanun kapsamında fenni hataların düzeltilmesi programına, birimde ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte /5304 sayılı Kanunlar kapsamında programa alınmıştır. Orman kadastro başmühendislikleri tarafından 2014 yılı Haziran ayı sonu itibari ile hektar alanda ilk kez orman kadastrosu yapılmış, hektar alan 6831 sayılı Orman Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Kesinleşmiş orman tahdidi ya da kadastrosu bulunup 6831 sayılı Orman Kanunun 3302 sayılı kanunla değişik 2/B maddesi uygulaması yapılmamış yerlerde 2/B madde uygulamasına esas olmak üzere hektar orman ve orman sınırları dışına çıkarılan alanların aplikasyonu yapılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

20 Ayrıca; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5034 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi gereğince yapılan çalışmalar sonucunda da hektar orman alanının ilk defa kadastrosu yapılarak tapuya tescili sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu TL ödenek kullanılmış, hektar alanda ilk kez yapılan orman kadastrosu ile aplikasyon yapılan hektarlık saha ile birlikte çalışma yapılan toplam alan miktarı hektara ulaşmıştır. 10) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ( ) Planlama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle teknik çalışmalar için ihale hazırlık süreci başlatılmış, danışmanlık hizmeti için TL, eğitim faaliyetleri (Trabzon da iki adet çığ eğitimi ve proje mikro havzalarındaki muhtarlar için başarılı uygulamalar eğitim gezileri düzenlenmiştir.) için TL ve plan yapımı için TL ödenek kullanılmıştır. 11) Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ( ) Murat Nehri Su Havzasında yer alan Elazığ, Muş ve Bingöl illerinde doğal kaynak bozunumunun önüne geçerek, üst kodlarında yaşayan orman köylülerinin yoksulluklarını azaltmayı hedeflemektedir. Şubat 2013 tarihinde imzalanan ikraz anlaşması gereği yıl içerisinde uygulamalara başlanmış ve toplam TL ödenek kullanılmıştır. 12) 2014 yılında Enstitü Müdürlükleri tarafından 61 adet yeni proje teklifi Araştırma İhtisas Grubunda (AİG) görüşülmüş, bu proje tekliflerinden 52 adedi kabul edilerek çalışmalara başlanılmıştır. Diğer 9 adet proje diğer çalışmalar adı altında yürütülerek olgunlaştırılacak ve önümüzdeki AİG toplantısına sunulacaktır. Halen toplam 192 adet araştırma projesi üzerinde çalışılmaktadır. Laboratuvarlarda ilk alt aylık dönemde adet analiz gerçekleştirilmiş, teknik sorunlarla ilgili 85 adet inceleme yapılarak rapor hazırlanmıştır. Ormancılık araştırma enstitüsü müdürlükleri personeline yönelik olarak hazırlanan Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Uygulama Talimatı hazırlanarak 21 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe konmuştur 13) İstanbul Karbon Zirvesi ve hazırlıkları münasebetiyle Orman Genel Müdürlüğünün aktif olarak toplantıda yer alması Makamca uygun görülmüş, toplantının hazırlık sürecinde 6 Ocak 2014 tarihinde Çukurova Üniversitesinde toplantı gerçekleştirilmiştir. Karbon ticareti, ormancılık ve toprak alanındaki teknolojiler arasında bir köprü kurmak maksadıyla düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi, 3 5 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi nde gerçekleştirilmiştir. İklim Değişikliği konusunda aşağıda özetlenen toplantılara aktif katılım sağlanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve TEMMUZ - 2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2015 2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Giriş 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 30.maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör Üniversitemiz 214-218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi

❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi ANALİZLER (2015) ❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi A- Mali Bilgiler Fakültede Özel Bütçe ve "Döner Sermaye Bütçesi olmak üzere iki bütçe hazırlanmaktadır. Özel bütçe,

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2012 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2011 Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ 212 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 212 - ĐÇĐNDEKĐLER - BÜTÇE GĐDERLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU... 1

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A- Bütçe Giderleri..

İÇİNDEKİLER. A- Bütçe Giderleri.. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yalova Üniversitesi I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2012 SUNUŞ 2008 yılında kurulan bir Üniversite olarak Yalova Üniversitesi, yönetişim

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı