ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014

2 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

3 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Aradan geçen 175 yıllık süreç içerisinde ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde yönetilmesi görevlerini ifa etmiştir. Orman Genel Müdürlüğü hizmet özelliği nedeniyle yerinden yönetim esasına göre ve kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli bir kamu idaresi olarak kurulmuştur. Bu özelliği ile Devlet Tüzel Kişiliğinden ayrı bir iradeye, malvarlığına ve bütçeye sahiptir. Kuruluşundan itibaren ormancılığın değişik konularında ihtisaslaşmış ve tüm yurt sathına yayılan birimleri ile ülkemizin en ücra köşelerine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir. Genel Müdürlüğümüz 2014 yılının ilk altı aylık döneminde de; orman yangınlarıyla mücadele, ormanların bakımı ve gençleştirilmesi, ağaçlandırma, toprak muhafaza, fidan üretimi, orman kadastrosu, orman köylülerinin desteklenmesi, odun ve odun dışı ürünlerin planlanması ve üretimi, rekreasyon hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini her hangi bir sıkıntı yaşamadan yürütmüştür yılının birinci altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ormancılığımıza gereken önem ve ağırlık verilecek, ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik yapı da dikkate alınarak tasarruf ilkelerine azami ölçüde riayet edilecektir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında hazırlanan ekte sunulmuştur. İsmail ÜZMEZ Genel Müdür V. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

4 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A)Bütçe Giderleri: 2014 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2013 yılı gerçekleşmeleri, 2014 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2013 ve 2014 yılı harcamaları, yılı oransal karşılaştırmalar ile 2014 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen tahmini harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir. Buna göre 2014 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayında toplam harcama, 2013 yılının aynı dönemine göre %9,14 artış göstererek TL. olmuştur. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneğinin %37,93 ü kullanılmıştır. İlk altı aylık uygulamalar 2013 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %11,47 oranında, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %11,39 oranında,, sermaye giderlerinde %9,35 oranında, sermaye transferlerinde %127 oranında ve borç verme ödemelerinde %122,71 oranında artış gösterirken, mal ve hizmet alım giderlerinde %24,37 oranında ve cari transferlerde %32,27 oranında azalmıştır. Aşağıdaki grafikte 2013 ve 2014 yıllarının aylık giderleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM TL Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

5 İlk altı aylık dönemde 2013 yılının aynı dönemine göre artış oranları ve bütçe payları; Personel giderleri %11,47 oranında, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri de %11,39 oranında artmıştır yılının Haziran ayında özel bütçeli memur sayısı , sürekli işçi sayısı 9.971, geçici işçi sayısı 2.689, geçici personel sayısı da 488 olmak üzere toplam iken, 2014 yılı Haziran ayında memur sayısı , sürekli işçi sayısı 9.682, geçici işçi sayısı 2.567, geçici personel sayısı da 664 olmak üzere toplam olmuştur. Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %61,68 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %47,97 si memurlar için, %50,74 ü işçiler için; %1,28 i geçici personel için ve çok küçük bir bölümü de diğer personel için kullanılmıştır. Memur maaş ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %12,45 oranında, işçi ücretleri %9,49 oranında ve geçici personel ödemeleri de %45,25 oranında artmıştır. Memur ve işçilerdeki artış maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanırken, geçici personel ücretlerindeki yüksek oranlı artışa geçici personel sayısının 488 kişiden 664 kişiye çıkması neden olmuştur. Personel giderlerinde ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %45,96 sı olan TL. si harcamıştır. İlk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı %13,71 olarak gerçekleşmiştir. Ödenen prim giderlerinin %53,46 sı memurlar için, %45,5 i işçiler için, %1,04 ü de geçici personel için kullanılmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre; memur prim ödemelerinde %14,77, işçi prim ödemelerinde %6,76 ve geçici personel prim ödemelerinde de %63,66 oranında artış yaşanmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %45,93 ü olan TL. si harcanmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri %24,37 oranında azalmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılının ilk aylık döneminde 55,5 milyon TL. iken, 2014 yılının aynı döneminde 42,0 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak mal ve hizmet alım giderleri geçtiğimiz yılla aynı seviyede devam etmektedir. Ancak İstanbul da düzenlenen Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 10 oturumu için 2013 yılının ilk altı aylık döneminde harcanan yaklaşık 16,3 milyon TL. nedeniyle 2014 yılında bir düşüş görülmektedir. Yine orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan hava araçlarına yapılan ödemelerde de 2,2 milyon TL. bir azalma söz konusu olup, bunun dışındaki harcamalar rutin olarak devam etmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %5,43 oranındadır. Mal ve hizmet alım giderlerinin %34,12 si hava taşıtı kiralama giderleri için, %26,76 sı mahkeme harçları ve ilama bağlı borçlar kapsamında olmak üzere görev giderleri için, %23,72 si yolluklar için, kalan %15,40 da tüketime yönelik mal alımları, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri için kullanılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

6 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %29.3 ü olan TL. si harcanmıştır. Cari transferler %32,27 oranında azalmıştır. Memurların emekli ikramiyeleri, makam tazminatları, ek karşılıklarına ilişkin sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler dışında, öğle yemeği yardımları ile uluslararası kuruluşlara üyelik ve katkı ödemelerini kapsayan cari transferlere ilişkin giderler 2013 yılının ilk aylık döneminde 27,2 milyon TL. iken, 2014 yılının aynı döneminde 18,4 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Harcamada görülen düşüşe 2013 yılında İstanbul da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 10 oturumu için Birleşmiş Milletlerin ilgili fonuna yapılan ödeme neden olmuştur. Bunun dışındaki ödemeler rutin bir şekilde devam etmiştir. Cari transfer giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %2,38 oranındadır. Cari transfer giderlerinin %93,16 sı sosyal güvenlik kurumlarına ödenen; %5 ek karşılıklar ile ikramiye, ölüm yardımı ve makam tazminatı için, %5,65 i memurların öğle yemeğine yardım giderleri için, kalan %1,19 u ise uluslararası kuruluşlara yapılan katkı ve aidat ödemeleri için harcanmıştır. Cari transfer giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %65,92 si olan TL. si harcanmıştır. Sermaye giderleri %9,35 oranında artmıştır. Genel Müdürlüğümüz özel bütçe yatırım programında toplam proje bedeli TL. olan 11 adet ayrı proje yer almaktadır. Söz konusu projeler kapsamında yapılan toplam harcama TL. olurken, geçen yılın aynı dönemine göre görülen artış toplam yatırım tutarlarının artışı ile doğru orantılıdır. Sermaye giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %12,35 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin %60,68 i ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi, %17,76 sı kadastro projesi, %16,39 ü helikopter alım projesi, %1,82 si orman koruma ve yangınla mücadele projesi, %1,16 sı orman köyleri etüt projesi ve %2,19 u da diğer projeler için harcanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü yatırımlarından ağaçlandırma ve toprak muhafaza, orman kadastrosu gibi büyük bir bölümü mevsimsel şartlara bağlı olarak, bir bölümü de ihale sürecine (bina ve tesis inşaatları, makine-teçhizat alımları gibi) bağlı olarak gerçekleştiğinden ilk altı aylık tutarlar düşük kalmıştır. Sermaye giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %19,68 i olan TL. si harcanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

7 Sermaye transferleri %127 oranında artmıştır. Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen hibeler ile köy tüzel kişiliklerine verilen özel ağaçlandırma hibelerini kapsayan sermaye transferlerinde geçen yılın aynı dönemine göre büyük artış sağlanmıştır. Söz konusu hizmetlerden özellikle köylülere sağlanan hibeler ilk defa 2013 yılında uygulanmaya konulmuştur. Bu nedenle geçtiğimiz yılın ilk döneminde konuya ilişkin bilgilendirmeler yapılmış ve harcama oranı düşük seviyelerde kalmıştır. Uygulamanın yaygınlaşması ile birlikte 2014 yılında harcamalar belli oranlarda artmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe harcaması içerisinde; özel ağaçlandırma çalışmaları için köy tüzel kişiliklerine, kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla da orman köylülerine hibe olarak verilen sermaye transferlerinin payı %0,8 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %33,09 u olan TL. si harcanmıştır. Borç verme ödemeleri %122,71 oranında artmıştır. Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen krediler ile kişilere veya özel teşebbüse verilen özel ağaçlandırma kredilerini kapsayan borç verme ödemelerinde geçen yılın aynı dönemine göre büyük artış sağlanmıştır. Söz konusu hizmetler ilk defa 2012 yılı bütçesinde Orman Genel Müdürlüğü bütçesine alınmıştır. Bu çerçevede 2012 ve 2013 yıllarında yapılan uygulamalar da bu yeni durum dikkate alınarak bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Ayrıca bu dönemlerde geniş bir taşra kuruluşuna sahip Genel Müdürlüğün Kurumsal olarak uygulamada yaşanan sorunlar çerçevesinde yönetmelik, usul ve esas belirlenmesi gibi gerekli yasal alt yapının tesis edilmesi ile birlikte ödemeler daha hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yapılmıştır. Orman köylerinin desteklenmesi çerçevesinde orman köylülerine ve kooperatiflerine verilenlerle, yine özel ağaçlandırma çerçevesinde belediyelere, özel teşebbüse ve hane halklarına verilen kredilerin ödendiği borç verme ödemelerinin payı ise %3,65 olarak gerçekleşmiştir. Borç verme için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %29,65 i olan TL. si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam bütçenin %37,93 ü kullanılmıştır. Bütçe kullanım oranının düşük kalması faaliyetlerin gerçekleşme dönemine bağlı olup, gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir; Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan hava aracı kiralama giderlerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında ödenecek olması (Bütçe ile TL. ödenek ayrılan söz konusu kiralamalar için, ilk altı aylık dönemde yapılan harcama tutarı TL. olarak gerçekleşmiştir.) Orman yangınlarında görev yapacak geçici işçilerin Mayıs-Haziran ayından itibaren ve ağırlıklı olarak 2. Altı aylık dönemde istihdam edilmeleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

8 Sermaye giderleri kapsamında ihale ile gerçekleştirilen işlere ilişkin ödemelerin malın teslim alınması veya inşaatın sonuçlanmasıyla yılın ikinci altı aylık döneminde yapılacak olması, Ağaçlandırma, toprak muhafaza gibi bazı yatırım faaliyetlerinin mevsim itibarıyla yılın ikinci yarısında yoğun olarak gerçekleştirilecek olması, Orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla verilecek hibe ve kredilerin yılın ilk aylarında planlanması ve ödemelerin ağırlıklı olarak 2. Altı aylık döneme sarkması, Arazi üzerinde gerçekleştirilen orman kadastrosu gibi faaliyetlerin yaz ayları ile birlikte ağırlıklı olarak gerçekleştirilecek olması şeklinde sıralanabilir. Aşağıdaki grafikte 2014 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir. GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD SGK PRİM MAL VE HİZMET CARİ TRANSFER SERMAYE GİD SERMAYE TRN BORÇ VERME Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

9 GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD. 79,90% 75,74% 66,48% 56,94% 51,79% 53,39% 61,68% SGK PRİM 18,58% 16,77% 14,19% 12,46% 11,65% 11,92% 13,71% MAL VE HİZMET 1,48% 3,32% 4,87% 3,93% 5,27% 9,62% 5,43% CARİ TRANSFER 0,03% 2,85% 3,37% 3,35% 2,50% 1,90% 2,38% SERMAYE GİD. 0,01% 1,19% 10,27% 22,24% 22,95% 11,30% 12,35% SERMAYE TRN. 0,00% 0,05% 0,16% 0,19% 1,16% 2,06% 0,80% BORÇ VERME 0,00% 0,07% 0,66% 0,89% 4,69% 9,81% 3,65% Aşağıdaki grafikte çeşitleri itibarıyla 2014 yılı bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar gösterilmiştir. GİDER KALEMİ KBÖ HARCAMA HRC.%Sİ PERSONEL ,96 SGK PRİM ,93 MAL VE HİZMET ,30 CARİ TRANSFER ,92 SERMAYE GİD ,68 SERMAYE TRNS ,09 BORÇ VERME ,65 TOPLAM ,93 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

10 B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılında hazine yardımları da dahil olmak üzere toplam TL. gelir elde edileceği, ayrıca TL. nin de net finansmandan karşılanacağı planlanmıştır. Planlanan gelirlerin %66,63 ünü hazine yardımı, %33,37 sini de öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam TL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemlerini ise; %56,5 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri, %19,41 oranı ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, %15,29 oranı ile orman köylülerini kalkındırma gelirleri ile %5,96 oranıyla da çeşitli paylar teşkil etmektedir yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar 2014 yılı toplam gelirinin %40,40 ının ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir. Tahsil edilen toplam gelirlerin en büyük kalemini %42.39 oranı ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluştururken, %35,83 ünü hazine yardımı ve %21,78 sini de ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri, madenlerden devlet hakkı gelirleri, şartlı bağışlar, para cezaları, alınan faizler ile diğer gelirler oluşturmuştur. Aşağıdaki grafikte öz gelir ve hazine yardımının aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

11 Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları; TL. olarak öngörülen hazine yardımı %21,72 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %90,64 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen madenlerden devlet hakkı gelirleri %118,29 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri %36,45 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri %65,1 oranı ile TL., Bütçe öngörüsünde yer verilmeyen ve ağaçlandırma amacıyla Genel Müdürlüğümüze yapılan şartlı bağışlara ilişkin gelirler TL. olarak gerçekleşmiştir Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve TL. olarak öngörülen diğer gelir kalemleri de %76,19 oranı ile TL. olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının %21,72 oranıyla düşük kaldığı, buna karşılık elde edilen toplam öz gelirlerin %77,69 oranıyla beklentilerin üzerinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan geçtiğimiz 2013 yılının aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmalarda toplam gelirlerde %4,40 oranında artış olduğu görülmektedir. Buna karşılık geçtiğimiz yıla göre hazine yardımı gelirlerinde %28,86 oranında bir azalma görülürken, öz gelirlerde de ise %41,28 oranında bir artış olduğu hesaplanmıştır. Öz gelirlerde geçen yılın aynı dönemine göre görülen yüksek artışın gerekçeleri ise; Ormanlık alanlarda 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında verilen izinler karşılığında elde edilen izin ve irtifak hakkı gelirlerinde; verilen izin bedellerinin yeniden değerlendirilmesi ve bu konuda yapılan Yönetmelik değişikliğinin de etkisiyle %61,62 oranında artış görülmesi, Madenlerden devlet hakkı gelirlerinde %59,30 oranında artış görülmesi, Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri ile diğer çeşitli gelirlerde görülen %13,17 oranındaki artış şeklinde özetlenebilir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

12 Aşağıdaki grafikte yılları gelir gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2014 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmiştir yılında elde edilen toplam TL. gelire karşılık yapılan gider TL. olmuştur yılının ilk altı aylık döneminde ise bütçe gideri toplamı TL. bütçe geliri toplamı da TL. olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilen hazine yardımı tutarının TL. olduğu dikkate alındığında harcamaların yaklaşık olarak %61,85 inin öz gelirlerimizden veya mevcut likit kaynaklarımızdan karşılandığı görülmektedir. Bütçe öngörüsüne göre genel toplamda %66,63 olan hazine yardımı kullanımı ise %38,15 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde mevcut likit imkanlar değerlendirildiğinden Maliye Bakanlığından her hangi bir ek ödenek alınmamıştır. Diğer taraftan Aralık 2013 ayı sonunda Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan TL. cari ve TL. sermaye hazine yardımının tahsilatı Ocak 2014 ayı içerisinde yapılabilmiştir. Bu çerçevede 2014 yılı Açılış Bilançosunun 10-Hazır Değerler hesap grubunda yer alan hesapların bakiye tutarlarından ödenmesi gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan değer ile 2013 yılına mahsuben 2014 yılında tahsil edilen hazine yardımı tutarı dikkate alındığında likit ekleme imkanı oluşmuştur. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

13 Bu kapsamda, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi ile 4 sıra no.lu 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV/1 bölümünde belirtilen hükümler ile Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde ilk altı aylık dönemde üç ayrı olur alınmak suretiyle toplam TL. tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin biri yatırım programı çerçevesinde sermaye giderleri ile ilişkilendirilmiş olup, Bakanlık Makamı oluru ile diğerleri ise mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili olup, Genel Müdürlük Makamı oluru alınarak e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bütçe işlemleri Sayıştay Başkanlığına yazılı olarak bildirilmiştir yılının ilk altı aylık döneminde zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla ödenek eklemesi yapılan muhtelif kurumsal kodların ekonomik detay kodları ve tutarları aşağıda gösterilmiştir ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzde koruma işlerini yürüten orman muhafaza memurlarının kullandığı tabancaların dönemsel olarak yenilenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede geçtiğimiz 2013 yılında adet tabanca MKE Genel Müdürlüğünden alınmıştır yılında da adet tabancanın alınması gerekli görülmüş olup, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin TL. si tabanca alımında kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce satın alınan 6 adet helikopteri kullanacak pilot ve teknik ekibin eğitimleri yurtdışında gerçekleştirilmiştir. Ancak Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının bütçesinde yeterli ödenek olmadığından, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin TL. si söz konusu eğitimlere ilişkin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüze karşı açılan davalarla ilgili mahkeme ve harç giderleri ile kesinleşen kararlara göre ödenmesi karara bağlanan ilama bağlı borçlar yıl içi gerçekleşmelerine bağlı olarak ek ödenek alınmakta veya ödenek eklemesi yapılmaktadır. Bu çerçevede ek ödenek temin edilemediğinden likit karşılığı ödenek kaydı yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüz 2014 yılı bütçesinde yeterli ödenek ayrılmadığından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Kurumsal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi gayesiyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca halen kiralık binada hizmet veren Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün hizmet binası kiralama giderleri için ek ödeneğe ihtiyacı olduğundan, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin TL. si yukarıda belirtilen giderlerin karşılanmasında kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce yapımları tamamlanan yangın eğitim merkezi ile yangın yönetim merkezlerinin demirbaş ve mefruşat ihtiyaçları bulunduğundan, ağırlıklı olarak bu alımlar için kullanılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

14 03.8 ekonomik koduna TL. eklenmiştir: 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli E işaretli cetvelde belirlenen limit dahilinde olmak üzere; özellikle kış şartlarının zorlu geçtiği yerler öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan küçük bina onarımlarında kullanılmak üzere eklenmiştir ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce satın alınan 6 adet idare helikopterinden 5 inin ödemesi 2013 yılında tamamlanmış olup, kalan 1 adedinin 2014 yılında ödenmesi gerekmiştir. Bu çerçevede ilgili yatırım projesine TL. ödenek ayrılmıştır. Ancak ayrılan ödenek tutarı özellikle döviz kurunda yaşanan dönemsel artışlar çerçevesinde yeterli olmadığından ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu ödemenin yapılması amacıyla Bakan Oluruna istinaden ödenek eklemesi yapılmış ve ödeme zamanında gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede likit karşılığı ödenek kaydı yapılan toplam tutarı TL. olmuştur. Aşağıdaki grafikte ay içerisinde tahsil edilen öz gelirlerin, yine aynı ayda yapılan toplam giderleri karşılama oranlarına yer verilmiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM ÖZ GELİR/GİDER % 61,66 68,17 84,17 94,43 80,74 37,57 68,32 GİDERLER HAZİNE YARDIMI ÖZ GELİR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

15 Diğer taraftan 2011 yılında yayınlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri arasına alınan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında olmak üzere; kişi veya kurumlarca şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar gelir (B) cetvelimize gelir kaydedilmekte ve Makam oluruna istinaden gerekli ödenek kaydı işlemi yapılmaktadır. Söz konusu işlemler e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olup, yılın ilk altı aylık döneminde şartlı bağışlar karşılığında sadece 1 adet ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ,33 TL. ödenek eklemesi yapılmıştır. Ayrıca 2013 yılında ödenek kaydı işlemi yapılmasına karşılık yılı içerisinde kullanılma imkanı sağlanamayan toplam ,73 TL. şartlı bağışın 2014 yılına devredilmesi ilişkin iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmüş olup, devir işlemi sonrası gerekli ödenek eklemesi yapılarak, ödeneklerin kullanılmak ve şartlı bağışın gereğini yerine getirmek amacıyla ilgili harcama birimlerine intikali sağlanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1) Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretimi faaliyetlerine 2014A no.lu proje kapsamında toplam TL. ödenek ayrılmış, ilk altı aylık dönem içerisinde ağaçlandırma amacıyla yapılan şartlı bağışlar karşılığında olmak üzere eklenen toplam ,33 TL., geçen seneden devir işlemi yapılan ,73 TL. tutarındaki şartlı bağış ile birlikte proje ödeneği ,06 TL. ye yükseltilmiş olup, İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,63 TL. si kullanılmıştır. Bu dönemde; hektar ağaçlandırma tesisi programının hektarı (%50,9) hektar ağaçlandırma bakım programının hektarı (%57,0) hektar rehabilitasyon tesisi programının hektarı (%60,0) hektar rehabilitasyon bakımı programının hektarı (%19,6) hektar etüt-proje programının hektarı (%34,7) 750 hektar alanda özel ağaçlandırma çalışması, hektar toprak muhafaza tesisi programının hektarı (%23,9) hektar toprak muhafaza bakım programının hektarı (%45,8) hektar mera ıslahı programının 530 hektarı (%5,3) 76 milyon adet fidan üretim programının 72 milyon adedi (%94,7) 86 milyon adet fidan bakım programının 80 milyon adedi (%93,0) 150 ton tohum üretim programının 47 tonu (%31,3) 350 ton tohum bakımı programının 100 tonu (%28,8) gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

16 2) Genel Müdürlüğümüz en önemli öz gelir kalemini Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine istinaden oluşturan orman sayılan alanlarda verilen izin ve irtifaklar oluşturmaktadır. İlk altı aylık dönemde Başbakanlığa 977 adet izin talebi gönderilmiş, daha önceki dönemlerde gönderilenlerle birlikte adet izin talebine uygun, 260 adedine olumsuz görüş alınmış, 486 adet izin talebine ise henüz görüş bildirilmemiştir. Ocak-Haziran döneminde 126 adet hektar Orman Kanununun 17 nci maddesine göre, adet hektar Orman Kanunun 16 ve 18 nci maddesine göre olmak üzere toplam adet hektar alanda izin verilmiştir. Orman Kanununun 17'nci Maddesine Göre Verilen İzinler, Adet Hektar Adet Hektar Bedelli Bedelsiz Turistik Tesis Üniversite Tahsis (Kültür ve Turizm Bakanlığına) Toplam Orman Kanununun 16 ve 18'nci Maddesine Göre Verilen İzinler, Adet Hektar Adet Hektar Maden İşletme Maden Tesis Petrol 2 3 Kereste Fabrikası 41 Su Ürünleri 11 4 Toplam ) Etüt-planlama heyetlerince; köylere götürülecek hizmetleri belirlemek ve planlama maksadıyla 101 orman köyünde, Orman Köyleri Kalkınma Planı ve köye ait revizyon değişikliği onaylanmıştır. İlk altı aylık dönemde; ferdi kredi uygulamaları sonucunda 498 adam/yıl istihdam sağlanmış, hibe desteği sağlanan aile sayısı adet, sosyal nitelikli kredilerle sağlanan odun tasarrufu ise m 3 olarak sonuçlanmıştır Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

17 Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Yalıntaş beldesi hudutlarına nakil çalışması devam eden Balıkesir ili, Dursunbey İlçesi, Karyağmaz köyü halkına ait taşınmazların kamulaştırma süreci ise devam etmekte olup, bu dönemde TL. ödenek kullanılmıştır. 4) Orman Genel Müdürlüğünün bilişim alt yapısının oluşturulmasını ve yürütülen tüm iş/işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini hedefleyen Orman Bilgi Sistemi Projesi Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılı yatırım programına alınmış, 4 ana proje; Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi ( ) Ağ Alt Yapısı Geliştirme Projesi ( ) Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EDYS Yaygınlaştırma ( ) Kurumsal Kaynak Planlama ( ) ve alt bileşenleri halinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol imzalanmış ve ödenek aktarımı yapılarak çalışmalara başlanmıştır yılı yatırım programına TL ödenek dahil edilmiş, Haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Proje kapsamında; İTÜ tarafından yapılan ihale sonucunda ihaleyi alan Konumsal Bilgi Dokümantasyon ve İletişim Sistemleri Tic. Ltd. Şti. tarafından proje takvimine uygun olarak Daire Başkanlıkları, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü merkez ve taşra birimleri ile 4 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün katılımı ile Genel Analiz çalışması yapılarak rapor hazırlanmış, aynı birimlerde detaylı analiz çalışması başlatılmıştır. 5) Haziran 2014 tarihi itibariyle meydana gelen 701 adet orman yangını sonucu; 581,62 hektarı örtü ve 276,54 hektarı tepe olmak üzere 858,16 hektar orman alanı zarar görmüştür. Ayrıca 982 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Orman Yangınlarının Çıkış Sebeplerine Sayısal Dağılımı; Yangın Çıkış Sebepleri Birim Haziran Kasıt Adet İhmal/Dikkatsizlik/Kaza Adet Doğal Adet Faili Meçhul Adet Toplam Adet Yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresi ortalama 16,60 dakika, tüm bölge müdürlüklerinde ise 20,43 dakika olarak sonuçlanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2007 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2008 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1-8

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229

15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: 2007-2009 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu bir kamu mali yönetimi

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ TEMMUZ 2007 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 1 Gelişen ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizde taşınmaz piyasasının önemi her geçen gün artmaktadır. Geniş bir taşınmaz portföyüne sahip bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazineye ait taşınmazları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı