Ö.Madra: İşte bizim çok iyi bildiğimiz Gästarbeiter hikayesi değil mi Almanlara?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö.Madra: İşte bizim çok iyi bildiğimiz Gästarbeiter hikayesi değil mi Almanlara?"

Transkript

1 Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumundan: Ö.Madra: Günaydın Ayşe. A.Buğra: Günaydın. A.Haligua: Günaydın. Ö.Madra: Evet bugün Sosyal Politika Forumundan programında biraz da 8 Mart ın hemen arkasından göçmen işçilik ve ona bağlı olarak özgür olmayan çalışma biçimlerinden bahsetmek kadınlarda, çok yakından ilgilendiriyor, yarı kölelik durumları var galiba. A.Buğra: Evet, bundan bahsetmek istedim çünkü göçmen işçi ve işçi hareketleri küreselleşme denilince insanların aklına ya da gözünün eline gelmeyen bir olay. Küreselleşme derken sermaye hareketleri, uluslararası ticaret aklımıza geliyor ama küreselleşmenin aynı zamanda çok büyük bir insan hareketi boyutu var. Aslında insanların hayatlarını idame ettirmek için bir yerden bir yere taşınıp durmaları ve bu taşınmanın da her zaman çok özgür emek kavramıyla bağdaşır bir tarafı olmaması zaten kapitalizmin başından beri çok tipik bir özelliği. Bu eski bir olgu ama son zamanlarda çok artmış durumda. Mesela 2000 de doğduğu ülkenin dışında yaşayan insan sayısı 175 milyon kadar. Ö.Madra: Bu müthiş bir rakam özellikle de karşılaştırınca eskisiyle. A.Buğra: 1960 ta mesela 76 milyon. Ö.Madra: 100 milyon artmış 40 senede. A.Buğra: Evet, bu artış da küreselleşmenin bir yönü. Bu insanların çok büyük bir kısmı yoksul ülkelerden zengin ülkelere giden insanlar. Zengin ülkelerde on kişiden biri o ülkenin dışında doğmuş. Tabii bu oran bazı ülkelerde çok daha fazla artıyor. Ö.Madra: İşte bizim çok iyi bildiğimiz Gästarbeiter hikayesi değil mi Almanlara? A.Buğra: Ama göç hareketleri 1960 larda başlamış ve sayıca çok daha düşük. Bugün sayı çok fazla ve yasal olmayan göçün normal göçe oranı çok büyük ölçüde artmış durumda. Bugün dünyada 30 milyon kadar yasal olmayan işçi olduğu söyleniyor da bu konuyla ilgili Disposable Peoples - Kullanılıp Atılabilir İnsanlar başlıklı bir kitap yayınlandı. Bu grubun güvenceleri yok, güvenceleri olmadığı gibi yarı köle vaziyetinde çalıştırılıyorlar. Bu yasal olmayan işçiler için çok tipik bir durum. Fakat yasal göçmenlerin durumunda bile zorla çalıştırma olgusunun epeyce önemli olduğu söyleniyor. Mesela yakın zamanda İngiliz İşçi Sendikaları Konfederasyonu bir araştırma raporu yayınladı. Raporda yasal olmayan göçmenlerin başına gelenler ile ilgili duyumları olduğunu fakat yasal göçmenlerin durumunda da zorla çalıştırmanın son derece yaygın olduğunu belirtiliyor. Zorla çalıştırma derken bu kapsama birçok farklı uygulama giriyor. Mesela 19. yüzyıldan beri çok kullanılan borçlandırma yöntemi vardır. Yurt dışına gidip çalışmak isteyen işçiye bir grup, bir çete, hemşeriler ya da akrabalar tarafından bir miktar borç verilir ve işçi o borç karşılığında, borç ödeninceye kadar gittiği yerde çalışmayı taahhüt eder. Dolayısıyla bu durum yıllarca sadece boğaz tokluğuna çalışmak anlamına gelebilir. Bugün de bu tip borçlandırmanın yaygın şekilde uygulandığını söyleyebiliriz.

2 Ö.Madra: Düpedüz kölelik gibi bir şey bu tabi. A.Buğra: Düpedüz kölelik, en azından özgür emek deyince aklımıza gelen şey değil. Yine İngiliz İşçi Sendikaları Konfederasyonu nun raporunda belirtilen uygulamalardan çok yaygın olan biri pasaporta el koyma. Göçmen işçinin pasaportuna el konuluyor ve göçmenin en ufak bir hareket serbestisi olmuyor, dolayısıyla kendisini çalıştıran kimsenin bütün taleplerini karşılamak durumunda. Ö.Madra: Anahtarı onda oluyor yani. A.Buğra: Anahtarı onda oluyor ve bu uygulamalar gerçekten çok yaygın. Bu Kullanılıp Atılabilir İnsanlar denilen 30 milyonun çok dışında, çok daha geniş bir göçmen işçi kitlesini ilgilendiren olgular. Pasaporta el koyma meselesi bizim çok iyi tanıdığımız bir şey, özellikle Türkiye de çalışan yabancı kadınların durumunda. Eski sosyalist ülkelerden özellikle gelen ve ev hizmetlerinde çalışan kadınlar ya bir örgüt bağlantısı ya da akraba, hemşeri, tanıdık, etnik ilişkiler, vesaire aracılığı ile geliyorlar. Pasaportunu elinde tutamamak olgusu fuhuş sektöründe ve ev hizmetlerinde son derece yaygın, bu kadınları çok yakından ilgilendiren bir durum. Kadınların bu durumu bugünkü göçün, insan hareketlerinin daha öncekilere hiç benzemeyen çok tipik bir yönü. Bu zamana kadar hep kadın evde kalır ve kocasını beklerdi, tipik durum hep buydu. Bugün karşı karşıya olduğumuz durumda özellikle bazı bölgelerden, ülkelerden kadın göçü çok daha fazla ve çok daha önem kazanmış durumda. Bugün kadınlar hakikaten kendi geçimlerini, ailelerinin geçimlerini sağlamak için yollara düşmüş durumdalar. Bu durum bir açıdan bir özgürleşme olarak düşünülebilir; evde oturup beklemiyor, yola çıkıp kaderine sahip oluyor. Ama öteki taraftan da yarı köle çalışma biçimlerine maruz kaldıklarını görüyoruz.. A.Haligua: En azından ama bunun özgürleşme için bir altyapı olduğuna, evdeki bağlarından kocası gibi aile gibi baskılardan kurtulmasına yol açabileceğini düşünmüyor musunuz? A.Buğra: Bazı durumlarda bu düşünülebilir tabii. Ama bir bağımsız çalışma olgusuyla karşı karşıya olmadığımızı da açıkça görmemek lazım. Onun çalışmasını örgütleyen, onun üzerinden para kazanan grup da bu aile, hemşeri gibi eskiden baskıyı oluşturan çevre neyse onları da içeren bir grup. Yani o eski baskı ilişkileri ortadan kalkmıyor ama böyle bir ortamda yeni bir kullanım kazanıyorlar. A.Haligua: Sadece ekonomiye katılım olmuş oluyor yani. A.Buğra: Bazı durumlarda çok farklı şeyler olabiliyor. Mesela Filipinler gibi bir ülkede göçün % 70 i kadın... Ö.Madra: Bu müthiş bir şey tabi. A.Buğra: Bunların büyük bir kısmı hizmetçi olarak çalışıyor. Ö.Madra: Yani büyük bir hizmetçilik sektörü halini almış oluyor. Filipinler deyince akla hizmetçiler gelmeye başlıyor. A.Buğra: Evet, sanayi sonrası toplumundayız, hizmet sektörü çok önemli. Ama hizmet sektörü deyince akla gelen o güzel hizmetler turizmci, tasarımcı vs. değil, hizmetçiler! Hizmetçilerin sayısı müthiş artmış durumda. 19. yüzyılın sonunda da bu böyleydi fakat

3 Filipinlilerin durumuna dönersek, bunların büyük bir kısmı hizmet sektöründe çalışıyor, fuhuş sektöründe çalışanlar hiç az değil, ama büyük bir kısmı da mesela hemşire olarak çalışıyor. Ö.Madra: Evet, Çağlar Keyder de bahsetmişti ondan, müthiş bir rakam vermişti ayrıca değil mi Filipinler den yine? A.Buğra: Bu kadınlar gelip hemşire olmasa İngiltere nin ve Amerika nın sağlık sektörü çökebilir. Filipinler den gelip, İngiltere de ya da Amerika da hemşire olarak çalışma durumlarında bir özgürleşme potansiyelinden bahsedilebilir. Hiç olmazsa bir sonraki nesile başka bir özgürleşme imkanı aktarabilecek demektir. Bu kadın hareketlerinde sözünü ettiğimiz temel sektörlerin bir tanesi hizmetçilik. Bu işle para biriktirip başka bir işe geçmek bazıları için söz konusu olabiliyor ama her zamanki gibi tipik durum bu değil gibi görünüyor. Ö.Madra: Müthiş de bir para akımı oluyor değil mi? Orada da şaşırtıcı rakamlara rastlanıyor, 80 milyar dolar gibi bir rakam var 2002 ile ilgili değil mi? A.Buğra: Evet, ülkelerine gönderdikleri döviz. Ve 1990 da 30 milyar, 2002 de 80 milyar doların üstünde deniliyor. Yani on yılda müthiş bir artış. A.Haligua: Üç katına yakın. Ö.Madra: İki buçuk katından.. A.Buğra: Bu ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Saskia Sassen in bu konuda bir makalesi var, bu hareketleri hayatta kalmanın kadınlaşması olarak nitelendiriyor ve küresel ekonominin içinde bu kadın göçü olgusunun nerede durduğunu inceliyor. Göçmen işçi sayısındaki ve göçmen işçilerin gönderdikleri döviz miktarındaki artışın küreselleşmeyle ve küreselleşmenin niteliğiyle çok yakından ilgili olduğunu söylüyor. Küreselleşmenin birçok ülkede yol açtığı işsizlik mesela. Eski sosyalist ülkelerin bazılarında 1990 larda % 70 lere çıkan işsizlik oranlarından bahsediliyor. Yani iş diye bir şey yok demek bu, erkekler çalışmıyor. Ö.Madra: Hiç bir şekilde çalışmıyor, evet. A.Buğra: Çalışmıyorlar çünkü çalışacakları iş yok, para kazanma olanağı yok. Bu kadınların göçü hem o işsizliğe bir tepki olarak ortaya çıkıyor, hem de yapılacak hiçbir şeyin olmadığı bir yerde bazılarına kâr olanağı sağlıyor. Bu arada küreselleşmenin yol açtığı ekonomik krizlerden etkilenmiş, borç yükü altında ezilen ülkeler için de bu gelir çok önemli oluyor. Devletlerin kendilerinin bu tür işçi göçlerini örgütlediklerini görüyoruz. Yani bu örgütsüz, kendi kendine alınmış bir kararla yollara düşmek değil. Bir taraftan insan ticaretinden para kazanan çeteler, ki bunların içinde akrabalar, hemşeriler çok önemli bir rol oynuyor, bir taraftan da devletin bunu kurumsal olarak teşviki, küreselleşmenin gerçekten asli bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Ö.Madra: Devletlerin de bu durumda tabii engelleyici tedbir almaları pek mümkün olamıyor. Yani çünkü bu şekilde göçmen gönderen devletler, gelen paralardan dolayı, ekonomiye katkılarından dolayı memnunlar; öbürleri de yatak yapacak, en kötü işleri yapacak insan bulmanın rahatlığı içinde fazla kısıtlamıyorlar herhalde. Ben şeyi hatırlıyorum mesela, ABD de İç İşleri Bakanının bir skandalı ortaya çıkmıştı; kendi evinde illegal olarak Filipinli hizmetçi çalıştırıyordu.

4 A.Haligua: Beş, altı ay önce. Ö.Madra: Evet. A.Haligua: Peki, bir şey soracağım ben de; çalıştırılan bu kadınlar peki tamamıyla saflığından, kandırılmışlığından; yani bir çetenin ağına düşme durumu mu var? Yoksa bence bir çoğu için de durumu görüp bilerek de kabullenme olamaz mı? A.Buğra: Bu durumu bir kısmı biliyor aslında. Türkiye ye fuhuş sektöründe çalışmak için gelen kadınların bir kısmı nereye geldiklerini, ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Bu arada bir parantez açayım; Sema Erder ile Selmin Kaşka nın Türkiye deki bu kadın göçüyle ilgili olarak 2003 tarihli çok güzel bir çalışması var,. Düzensiz Göç ve Kadın Ticareti: Türkiye Örneği Uluslararası Göç Örgütü ne hazırlanmış, bu konuştuğumuz konular bağlamında çok yararlı ve çok ilgili bir rapor, biraz ondan da bahsedeyim. Ö.Madra: Evet, onlarla da belki bu konuyu ayrıca konuşmamızda çok fayda var. A.Buğra: Çok çok iyi olur, gerçekten çok enteresan bir çalışma. Bu kadınların bir kısmı nereye çalışacağını biliyorlar; hizmet için gidenler de hizmetçi olarak çalışacaklarını biliyorlar. Fakat iki şeyi hiç unutmamak lazım, bir, göç durumunda yani çalışmak için yer değiştirilen durumda hiçbir zaman tam bilgiye sahip olunamaz. Özgür bir iş akdinden söz ettiğimiz zaman bunun içine tam bilgi de girer, benden ne bekleneceğini bilirim, bana bunun karşılığında ne verileceğini bilirim, ona göre kararımı veririm. Uzak bir yere çalışmaya giderken bu bilginin tam olması imkansız, kişi daha önce orada çalışmış tanıdıklarından, duyduklarından kendisine ne söylenirse onu biliyor, dolayısıyla bilginin tam olması imkansız. Ö.Madra: Evet tabi müthiş aldatmacalara da son derece açık bir şey yani. Hiç bir fikri olmadan da pek çok sayıda insan birdenbire bambaşka bir alana itilmiş olduğunu görebiliyor. A.Buğra: Mesela İngiliz İşçi Sendikalarının çalışmasında, yine Uzak Asya lı bir kızın durumundan bahsediyordu, teyzesi kızı İngiltere ye çağırıyor. Ben sana çalışma izni çıkaracağım, iş bulacağım diyor. Kız geliyor, çalışma izni yok. Kendisinin birdenbire kaçak statüsünde olduğunu, çalışma izni alamayacağını görüyor ve teyzesinin bulduğu işlerde teyzesinin kimliğiyle çalışıyor. Bütün para teyzenin hesabına yatıyor ve kız tamamıyla bir akraba kölesi haline gelmiş oluyor. Böyle durumlar da var. Ö.Madra: Burada da akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini atasözünü hatırlıyoruz. A.Buğra: O atasözünü bugünlerde hiç unutmamak lazım. Çünkü biz hep bu kişisel ilişkileri, etnik bağları, akrabalıkları dayanışma kavramı bağlamında sevimli yüzleriyle düşünüyoruz. O kişisel ilişkilerin, o dayanışma denilen şeyin gerisinde neler olabileceğini kesinlikle hiç unutmamak lazım. Hizmet sektöründeki işler fuhuşta da, hizmetçilikte de bu çok açık- hiçbir zaman tam olarak tanımlanamıyor, çalışandan ne bekleneceği bilinmiyor. Bir eve gider, yatak yapar yemek pişirir, başka bir eve gider, sabaha kadar ayakta durup hizmet etmesi gerekir. Dolayısıyla nereye gittiğini bilerek gitmesi işin mahiyetine de müsait değil. Ö.Madra: Evet biraz kafa karışıklığı.. Bugünkü temamıza uygun bir ortam yani.

5 A.Buğra: Evet. Dolayısıyla bu hakikaten özgür çalışmaktan bahsedilemeyecek ve çalışmanın her zaman özgürleştirici olamayacağıyla da ilgili bir durum. Küreselleşme denince akla gelmesi gereken durumlardan da biri. Ö.Madra: Evet, bu küreselleşmenin ortaya koyduğu en acımasız durumlardan biri olarak da ortaya çıkıyor. Şimdi kanunda da benim aklıma da acayip bir paralellik, analoji geldi şimdi. Bir takım kapkaççılık değil de daha önceden tanımlanmış dolandırıcılık türleri vardı; tırnakçılık, vesaire. A.Buğra: O ne? Hiç bilmiyorum. Ö.Madra: Boğaz köprüsünü satmak mesela. Şimdi orada suçu indirimli olarak yapılıyor, çünkü sen de bir teklife uyarak bir gayri-nizami yani kanuni olmayan bir işe ortak olmuş oluyorsun. Burada da kısmen tabi suç ortağı olma şeklinde, yarı kandırma yarı da.. A.Haligua: Ama kandırılmış olana ya da yarı kandırılmış olana sistem de bunu biraz dayatmıyor mu,? Ö.Madra: Evet, çok çarpık bir durumdan bahsediyoruz. Yani hayat kazanma mücadelesi, özellikle kadınların durumunda senin de notunda yazdığın gibi tamamen özgürlük alanının dışına kaymış durumda ilişkiler olarak, acıklı bir durum yani. A.Buğra: Piyasa ekonomisinin kitabî özelliklerine hiç uymayan şeyler bunlar. Ö.Madra: Adam Smith de de yok baktım ben.. Peki, çok teşekkür ederiz Ayşe. A.Buğra: İyi günler.

Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan: 2010 Avrupa Yoksullukla Mücadele Yılı ve Avrupa Sosyal İçerme Raporu 02.09.

Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan: 2010 Avrupa Yoksullukla Mücadele Yılı ve Avrupa Sosyal İçerme Raporu 02.09. Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan: 2010 Avrupa Yoksullukla Mücadele Yılı ve Avrupa Sosyal İçerme Raporu 02.09.2009 Ömer Madra: Günaydın Ayşe. Ayşe Buğra: Günaydın. Avi Haligua:

Detaylı

Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi

Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi Kentsel dönüşümle yerinden edilenler Toplantı raporu Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi İstanbul da çeşitli semtlerde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinden

Detaylı

Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri

Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri Prof.Dr. Ayşe BUĞRA KAVALA Prof.Dr. Çağlar KEYDER ŞUBAT 2008 İSTANBUL ÖNSÖZ Türkiye de, farklı konumlardaki kentler bağlamında,

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇMENLERİN SOSYAL DIŞLANMASI: İSTANBUL HAZIR-GİYİM SANAYİNDE ÇALIŞAN AZERBAYCANLI GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE GÖÇMENLERİN SOSYAL DIŞLANMASI: İSTANBUL HAZIR-GİYİM SANAYİNDE ÇALIŞAN AZERBAYCANLI GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE GÖÇMENLERİN SOSYAL DIŞLANMASI: İSTANBUL HAZIR-GİYİM SANAYİNDE ÇALIŞAN AZERBAYCANLI GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ Özet Saniye Dedeoğlu Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler

Detaylı

Dr. Michael Teitelbaum: Önce felç oldu sonra korkunç bir şekilde yavaş yavaş öldü.

Dr. Michael Teitelbaum: Önce felç oldu sonra korkunç bir şekilde yavaş yavaş öldü. MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 11. Ders Dökümü 19 Şubat 2009 Profesör Robert Wyman: Bu gün ilk kez bir misafir hocamız olacak. Size Dr. Michael Teitelbaum u tanıştırma mutluluğunu yaşıyorum.

Detaylı

Türkiye de Mültecilerin Durumu Üzerine

Türkiye de Mültecilerin Durumu Üzerine Volkan Görendağ ile Türkiye de Mültecilerin Durumu Üzerine Söyleşi: M. İnanç Özekmekçi Volkan Görendağ Volkan Görendağ Van ın Çatak ilçesinde doğdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. A. Mustafa AYSAN : Prof. Dr. Sudi APAK OTURUM KONUSU

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 20. Ders Dökümü 9 Nisan 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 20. Ders Dökümü 9 Nisan 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 20. Ders Dökümü 9 Nisan 2009 Profesör Robert Wyman: Mutlaka fark etmişsinizdir ki, ben konuya dünya çapında odaklandığım için dersin çoğunda, hatırı sayılır bir

Detaylı

YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK

YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK 1. GÜN 3 Şubat 2012 08.30 Kayıt 09.00-10.45 Açılış Oturumu 10.45-11.00 Çay / kahve molası 11.00-12.30 Grup Tartışması; Toplumcu Belediyecilikten

Detaylı

18-19 EKIM 2014 / ISTANBUL

18-19 EKIM 2014 / ISTANBUL 18-19 EKIM 2014 / ISTANBUL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 18-19 Ekim 2014 İstanbul Yayına Hazırlayan Hasan Oğan

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009 Profesör Robert Wyman: Dersin sonuna yaklaşıyoruz, son birkaç dersimizin birazında toplumsal konular işleyeceğiz ve sonra da ne

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE DE SENDİKALARIN DEĞİŞEN ROLÜ Ayşe Buğra Ahmet İnsel Fikret Adaman

Detaylı

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK ULUSAL FORUMU

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK ULUSAL FORUMU TOPLUMCU BELEDİYECİLİK ULUSAL FORUMU ULUSAL FORM HAZIRLIK TOPLANTILARI 27 Şubat 2013 ANKARA Çalıştaylar sonucunda düzenlenecek forum için, 19 Şubat 2013 tarihinde YAYED Genel Merkezinde, 27 Şubat 2013

Detaylı

DERİNLEŞMEKTE OLAN EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

DERİNLEŞMEKTE OLAN EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ DERİNLEŞMEKTE OLAN EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ Konu: Derinleşmekte Olan Ekonomik Kriz Ve Türkiye Ekonomisine Etkisi Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim

Detaylı

Politikaları Etkilemek İçin Farklı Yöntemler: Gemi Sökümü Kampanyası

Politikaları Etkilemek İçin Farklı Yöntemler: Gemi Sökümü Kampanyası Politikaları Etkilemek İçin Farklı Yöntemler: Gemi Sökümü Kampanyası Seminer 1: Greenpeace Deneyimi Erdem Vardar Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 7, 2007 Yayına Hazırlayan: Yiğit

Detaylı

Türkiye üniversitelerinde 1960'ların sonunda "elektronik hesaplama" adıyla bilgisayar

Türkiye üniversitelerinde 1960'ların sonunda elektronik hesaplama adıyla bilgisayar röportaj Amerika da Bilgisayar Mühendisi Olmak Bilgisayar Mühendisi Oktay Dursun oktaydursun@gmailcom Türkiye üniversitelerinde 1960'ların sonunda "elektronik hesaplama" adıyla bilgisayar mühendisi yetiştiren

Detaylı

GUVENLIK... SORUNLARI VE GUVENLI TICARET YAPMANIN YOLLARI

GUVENLIK... SORUNLARI VE GUVENLI TICARET YAPMANIN YOLLARI 1 ' t ' ' ~ ~ '. 1 ı 1... '. i' ı. l '.'; ı '\" ı Lı.~... c.~~.-)-~~j ı'o..,;..!t rnı ~)uı.. h:.:si C:ı,~o:............. İSTAN - u TİCARET ODASI..... INTERNET. UZERINDE GUVENLIK... SORUNLARI VE GUVENLI

Detaylı

Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar

Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar ISBN: 978-605-61015-1-9 SOGEP Sosyal Kalkınma

Detaylı

Küresel Kriz Neden Oldu? Geçecek mi? Olasılıklar

Küresel Kriz Neden Oldu? Geçecek mi? Olasılıklar KORAY ÇALIŞKAN Küresel Kriz Neden Oldu? Geçecek mi? Olasılıklar Bu kitabın yayın hakkı Makina Mühendisleri Odası na aittir. MMO nun izni olmadan, kopya edilemez, kullanılamaz. Yayına Hazırlayanlar: Elif

Detaylı

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK 29.03.2011 tarihinde Vehbi Esgel Etensel in gerçekleştirdiği Diplomatlık Mesleği ve Tercümanlık konulu konferans metnidir. Konuşmacı: Vehbi Esgel Etensel (Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2013 - Ankara ÖNSÖZ Yaşadığımız çağdaş dünyada bilgi en büyük değerdir ve bunun toplumla paylaşımı gelişimin gereğidir. Ülkemizin; bilim ve hukuk normları

Detaylı

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova TEKSTİL İŞVEREN TürkİYe TekSTİl SANAYİİ İşverenleRİ SendikASI aylık dergisi SAYI: 402 HAZİRAN 2014 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi EVTEKS KAPılaRINI 20 NCİ KEZ AÇtı TEKSTİL

Detaylı

Eşitlik, Farklılık ve Sosyal Politika Düşüncesi Ayşe Buğra Bilim Akademisi 30 Kasım 2013

Eşitlik, Farklılık ve Sosyal Politika Düşüncesi Ayşe Buğra Bilim Akademisi 30 Kasım 2013 Eşitlik, Farklılık ve Sosyal Politika Düşüncesi Ayşe Buğra Bilim Akademisi 30 Kasım 2013 Kurucularından bir olduğum Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu nda (www.spf.boun.edu.tr), on senedir, sosyal

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Uluslararası Enerji Verimliliği Konferansı, 2011 İstanbul

Uluslararası Enerji Verimliliği Konferansı, 2011 İstanbul Uluslararası Enerji Verimliliği Konferansı, 2011 İstanbul Bu yayın Avrupa Birliği nin desteklediği Strengthening Energy Efficiency Capacities and Networks of CSOs and Municipalities-Bosnia and Herzegovina,

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 Profesör Robert Wyman: Bugün size biraz daha rakam vereceğim. Kaçınız rakamları seversiniz? Rakamlar olmaksızın yaşayamazsınız. Size

Detaylı

Filantropi Seminerleri. "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var"

Filantropi Seminerleri. Başrolde Ödüllü Kadınlar Var Filantropi Seminerleri "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var" Seminer Deşifresi 11 Aralık 2014 Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu İstanbul Konuşmacılar: Sheryl WuDunn, Pulitzer Ödüllü Gazeteci, Half The

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı