ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi"

Transkript

1 ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece bir hekime veya hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır. TANIMI AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz içi Lensi (GİL) morötesi ve mavi ışığı fi ltreleyen, katlanabilir, multifokal bir torik göz içi lensidir. Optik kısmı, nm mavi ışık dalga boyu aralığında ışığı insan kristalin lensine yakın bir şekilde fi ltreleyen patentli mavi ışık fi ltreleme kromoforu ile refraktif indeksi yüksek bir malzemeden oluşur (Boettner ve Wolter, 1962). Optik kısmı, bikonvekstir ve takmadan önce katlanarak lensin optik çapından daha küçük bir insizyondan yerleştirilmesine olanak veren yumuşak akrilik malzemeden oluşur. Göze cerrahi olarak yerleştirildikten sonra lens, optik performansı yeniden sağlamak için nazikçe açılmaktadır. Bikonveks optik, ön yüzeyde ve torik arka yüzeyde merkezi refraktif bölge ile asferik apodize difraktif bir yapı içerir. Apodize difraktif yapı, uzak ile yakın arasında fonksiyonel görüş aralığı sağlamak için gelen ışığı böler. AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL SV25T6, korneanın pozitif sferik aberasyonunu telafi etmek için negatif sferik aberasyon ile tasarlanmıştır. Bu lensin fiziksel özellikleri Şekil 1-3 ve Tablo 1 de açıklanmıştır. Bkz. Şekil 1: AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik in Fiziksel Özellikleri GİL SV25T6 Modeli (Tüm boyutlar milimetre cinsindendir) 63

2 Tablo 1: AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL in Fiziksel Özellikleri SV25T6 Merkezi refraktif bölge ile ön, asferik, apodize, difraktif yüzey ve arka torik Optik Tipi yüzey ile bikonveks optik. Morötesi ve mavi ışık fi ltreleyen Optik Malzemesi Akrilat/Metakrilat Kopolimer Refraktif İndeks 1.55 Optik Güçler (sferik eşdeğer diyoptri) Mevcut taban güç aralığı için bkz. Alcon Ürün Kılavuzu (Yakın görüş için diyoptri ek güç) GİL Silindir Gücü (diyoptri) 3.75 Haptik Konfi gürasyon STABLEFORCE Haptik Haptik Malzemesi Bkz. optik materyali Haptik Rengi Sarı Optik Çap (mm) 6.0 Toplam Uzunluk (mm) 13.0 Haptik Açısı 0º Bkz. Şekil 2: Spektral İletim (havada ölçülmüştür) NOT: Boettner ve Wolter (1962) tarafından sunulan insan lens verileri. Bkz. Şekil 3: 550 nm Dalga Boyunda Işık Enerjisinin Teorik Yüzdesi ETKİ ŞEKLİ AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL doğal kristalin lensin yerini alarak, gözün arka kamarasına yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bu pozisyon, afakinin düzeltilmesinde lensin refraktif ortam olarak işlev görmesini sağlamaktadır. GİL in sahip olduğu bikonveks optik, ön yüzeyinde merkezi refraktif bölge ile asferik apodize difraktif bir yapı içerir. Apodize difraktif yapı, uzak ile yakın arasında fonksiyonel görüş aralığı sağlamak için gelen ışığı böler. Alternatif yakın ek güçler ve enerji dengeleri, klinisyenlerin hastalarına daha fazla seçenek sunmasını sağlar. Bu GİL in arka yüzeye işlenmiş torik bir bileşeni de bulunmaktadır. Bu lensin düz meridyenini (artı silindir aksı) tanımlayan aks işaretlerinin ameliyat sonrası dik kornea meridyeni ile hizalanması lensin önceden mevcut korneal astigmatizmayı azaltmasına imkan verir. ENDİKASYONLAR AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL, yakın, orta ve uzak görüş için refraktif silindirin ve gözlük bağımlılığının azalmasını isteyen, presbiyopisi olan veya olmayan erişkin hastalarda, kataraktlı lensin çıkarılmasına ve önceden mevcut korneal astigmatizmaya bağlı olarak gelişen afakinin görsel olarak düzeltilmesi için kapsüler keseye primer implantasyon amaçlıdır. Lens kapsüler kese içine yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. UYARILAR 1. Odaklanmış ve odaklanmamış birden fazla görüntünün üst üste binmesi nedeniyle bazı görsel etkiler beklenebilir. Bunlar gece koşullarında, karanlıkta nokta ışık kaynaklarının çevresinde radyal çizgilerin ve halelerin algılanmasını kapsayabilir. 2. Monofokal GİL lerle karşılaştırıldığında, bazı hastalarda düşük ışık koşullarında daha belirgin olmak üzere kontrast duyarlılığında azalma yaşanabilir. Bu nedenle, multifokal lens kullanan hastalar gece veya düşük görüş koşullarında araba kullanırken dikkatli olmalılar. 3. Hekim, ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL in kullanımına özel olan aşağıdaki durumları göz önüne almalıdır: Hekim, optimum görüş performansını elde etmek için emetropiyi hedefl emelidir. Cerrah mümkün olan en düşük rezidüel astigmatizmayı hedefl emelidir. Önemli düzeyde (1,0 D den yüksek) operasyon sonrası astigmatizması bulunan hastalarda optimum görme sonucu elde edilemeyebilir. Lensin merkezden kayması, belirli ışık koşullarında hastanın görüş bozuklukları yaşamasına neden olabileceğinden dolayı, GİL in merkezlenmesi sırasında dikkatli olunmalıdır. Hastalar, beklenmedik sonuçların gözlük bağımlılığı ya da sekonder bir cerrahi müdahale (örn. göz içi lensin değiştirilmesi veya tekrar yerleştirilmesi) ihtiyacına yol açabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. 64

3 4. AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL in hedef akstan öteye çevrilmesi astigmatizmanın düzeltilmesini azaltabilir. 30º den yüksek bir hizalama hatası ameliyat sonrası refraktif silindiri artırabilir. Gerekirse lens enkapsülasyonundan önce mümkün olan en kısa süre içinde yeniden lens konumlandırma yapılmalıdır. İmplantasyondan sonra dört hafta gibi kısa bir süre içinde tam enkapsülasyon gözlenmiştir. 5. Arka kapsül yırtılmış, zonüller hasar görmüş ya da primer arka kapsülotomi yapılması planlanmış ise bu lens implante edilmemelidir. Bu gibi durumlarda lens dislokasyonu olabilir. 6. Lensin ön ve arka tarafl arındaki tüm viskoelastikler dikkatlice uzaklaştırılır. Rezidüel viskoelastik, lens rotasyonu da dahil olmak üzere AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL in amaçlanan yerleştirme aksına yanlış hizalanması ile sonuçlanan komplikasyonlara yol açabilir. ÖNLEMLER 1. Göz içi lens implantasyonu üst düzeyde cerrahi beceri gerektirmektedir. Cerrah göz içi lens implantasyonu girişiminde bulunmadan önce, çok sayıda implantasyonu gözlemiş ve/veya asiste etmiş olmalı ve göz içi lens implantasyonu hakkında bir veya daha fazla kursu başarıyla tamamlamış olmalıdır. 2. Ameliyat öncesi, aday hasta AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifocal Toric GİL ile ilişkili olası riskler ve faydalar hakkında bilgilendirilmelidir. 3. Diğer multifokal GİL lerle elde edilen deneyime göre bazı hastalar ışık kaynakları çevresinde parlama, pus, hale görebilir, çift görüş veya bulanık görüşe sahip olabilir. 4. Tüm multifokal GİL lerde olduğu gibi gözlükten bağımsızlık oranları değişecektir. Hastalar, küçük yazıları okurken veya küçük nesnelere bakarken gözlüğe ihtiyaç duyabilir. 5. Arka kapsül opasifi kasyonu (PCO) varsa, monofokal GİL lerle karşılaştırıldığında multifokal GİL takılmış hastalarda görsel açıdan anlamlı derecede erken bir süre önce tespit edilebilir. 6. AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL in güvenlik ve etkinliği incelenmemiştir. Hastalara lens takmadan önce fayda/risk oranına karar vermek için, cerrah tarafından dikkatli bir operasyon öncesi değerlendirme ve sağlam bir klinik inceleme yapılmalıdır. Daha önceden bir veya daha fazla oküler durumu ve ameliyat sırasında aşağıda tanımlanan komplikasyonları olan hastalar için alternatif tedavi düşünülmelidir. Bu gibi hastalara lens implantasyonu düşünen hekimler, yalnızca alternatif tedavilerin hastaların ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadığı durumlarda lens implantasyonunu bir seçenek olarak değerlendirmelidir. Ameliyat Öncesi Koroidal hemoraji Kronik şiddetli üveit Eşzamanlı şiddetli göz hastalığı Düzensiz korneal astigmatizma Belirgin düzensiz korneal aberasyon Bu lensi implante etmenin gelecekteki tedaviyi riske atacağı retinal koşullar veya bu retinal koşullara eğilim, retinal ayrılma ve proliferatif diyabetik retinopati öyküsü veya eğilimi Ambliyopi Klinik olarak şiddetli korneal distropi (Fuchs gibi) Rubella, konjenital, travmatik veya komplike kataraktlar Katarakt şişmesine bağlı olmayan aşırı sığ ön kamara Nedeni bilinmeyen rekürren ön veya arka segment infl amasyonu veya gözde infl amatuvar reaksiyona neden olan herhangi bir hastalık (iritis veya üveit gibi) Aniridi İris neovaskülarizasyonu Glokom (tıbbi tedaviyle kontrol edilebilen veya edilemeyen) Mikroftalmos veya makroftalmos Optik sinir atrofi si Önceden geçirilmiş kornea transplantasyonu İmplant stabilitesini olumsuz etkileyebilecek önceden var olan oküler durumlar Renk görüşü yetersizlikleri Çalışmalar, AcrySof Natural GİL materyalinden yapılmış GİL bulunan ve normal renk görüşü olan kişilerde renk görüşü ayrımının olumsuz etkilenmediğini göstermiştir. Kalıtımsal renk görüşü kusurları ve oküler hastalığa (örn. glokom, diyabetik retinopati, kronik üveit ve diğer retina veya optik sinir hastalıkları) bağlı edinilmiş renk görüşü kusurları bulunan hastalarda AcrySof Natural GİL ile görüş kusurları incelenmemiştir. Ameliyat sırasında Pupili büyütmek için mekanik veya cerrahi manipülasyon gerekmesi Vitröz kaybı (belirgin) Ön kamara kanaması (belirgin) Kontrol edilemeyen pozitif göz içi basınç GİL stabilitesini riske edebilecek komplikasyonlar Önemli derecede sirküler olmayan kapsülotomi Ameliyat sırasında bilinen veya şüphelenilen radyal yırtık varlığı Sirküler yırtık bütünlüğünün doğrudan görüş ile doğrulanamadığı durumlar Fakoemülsifi kasyon haricindeki tekniklerle katarakt çıkarma Geniş kapsülotomi ihtiyacının beklendiği durumlar (örn. diyabet, diğer gözde retinal ayrılma, periferik retinal patoloji vs.) 65

4 Zonüler hasar Kapsüler yırtılma Önemli ön kamara hifeması 7. Operasyon öncesi korneal endotel hastalığı, anormal kornea, makula dejenerasyonu, retina dejenerasyonu, glokom ve kronik ilaç miyozisi gibi problemleri olan hastalar, bu tür problemi olmayan hastalar düzeyinde görüş keskinliğine ulaşamayabilir. Bu gibi durumlarda, hekim, lens implantasyonundan sağlanacak yararları saptamalıdır. Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, risk bulunmaktadır. Katarakt veya implant cerrahisine eşlik eden olası komplikasyonlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir: korneal endotel hasarı, enfeksiyon (endoftalmit), retinal ayrılma, vitrit, kistoid makula ödemi, kornea ödemi, pupiler blok, siklitik membran, iris prolapsusu, hipopyon, geçici veya kalıcı glokom ve sekonder cerrahi müdahale. Sekonder cerrahi müdahaleler bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir: lensin tekrar konumlandırılması, lensin değiştirilmesi, pupiler blok için vitröz aspirasyonu veya iridektomi ve retinal ayrılma onarımı. 8. Ameliyatın bitişinde viskoelastiğin gözden alımına dikkat edilmelidir. 9. Bu göz içi lens herhangi bir yöntemle yeniden sterilize edilmemelidir. 10. Göz içi lensler 45ºC nin (113ºF) altındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. 11. Bu GİL i tekrar KULLANMAYINIZ. Bu GİL sadece tek kullanımlıktır. 12. Lensleri yıkamak ve/veya ıslatmak için sadece steril göz içi irigasyon solüsyonları (BSS veya BSS PLUS gibi) kullanınız. 13. Optimum görsel sonuçlar elde etmek için AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifocal Toric GİL Hesaplayıcı ( acrysoftoriccalculator.com/) kullanımına ek olarak hassas keratometri ve biyometri önerilmektedir. LENS DİYOPTRİSİNİN HESAPLANMASI Doğru biyometri başarılı görme sonuçları için önemlidir. AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL için gerekli lens gücünün ameliyat öncesi hesaplaması, cerrahın deneyimi ve tercihine göre yapılmalıdır. IOLMaster** veya LenStar** gibi optik biyometri ekipmanı için referans SRK/T A-Sabiti değeri, dış etiket üzerinde bulunmaktadır. Bu referans A-Sabiti, tipik hasta popülasyonu için standart ayarlar ve 6 metrede gözlük uzak noktası ile optik biyometri ekipmanından alınan kornea gücü ve aksiyel uzunluk değerlerinin kullanımını öngörmektedir. GİL diyoptrisi hesaplama yöntemleri, genellikle biyometri ekipmanında bulunmaktadır ve bunlar ayrıca aşağıdaki referanslarda açıklanmıştır. Genellikle lens sabitleri, cihazlar, cerrahi teknikleri ve GİL gücü hesaplama yöntemleri arasındaki farklılıkları telafi edecek şekilde özelleştirilmelidir. **IOLMaster, Carl Zeiss ın ticari markasıdır; LenStar, HAAG-STREIT ın ticari markasıdır. Hoffer, K.J. The Hoffer Q formula: A comparison of theoretic and regression formulas. J. Cataract Refract. Surg. 19: , Holladay, J.T. et al. Standardizing constants for ultrasonic biometry, keratometry, and IOL power calculations. J. Cataract Refract. Surg. 23: , Retzlaff, J.A., Sanders, D.R., and Kraff, M. Lens Implant Power Calculation, 3rd ed. Slack, Inc., Thorofare, N.J., Olsen, T. Calculation of intraocular lens power: a review. Acta Ophthalmol Scand 2007: 85: ULIB User Group for Laser Interference Biometry. Bulunduğu adres: 11 Nisan KULLANMA TALİMATLARI 1. Açılmamış ambalaj üzerindeki etikette, model, güç (taban, silindir ve ek), uygun konfi gürasyon ve son kullanım tarihini kontrol ediniz. 2. Karton saklama kabını açtıktan sonra lens kutusundaki bilginin (model, güç ve seri numarası gibi) dış ambalaj etiketindeki bilgilerle tutarlı olduğunu doğrulayınız. 3. Bu cihaz, içteki paket açılıncaya sterildir. Paketi yırtıklara, kesiklere, deliklere veya paketin açılmış ya da hasarlı olduğunu gösteren diğer bulgulara karşı dikkatle kontrol ediniz. GİL in sterilitesi risk altındaysa implante ETMEYİNİZ (bkz. İADE KOŞULLARI). 4. Lensi çıkarmak için hasarsız paketi açarak kutuyu steril ortama geçiriniz. Lensi çıkarmak için kutuyu dikkatle açınız. 5. Lens üzerinde dokunmaya bağlı izlerin oluşumunu en aza indirmek için, tüm aletler titizlikle temizlenmelidir. Lensi tutmakta kullanılan bütün forsepslerin yuvarlak uçları ve düzgün yüzeyleri olmalıdır. 6. Lensi kutudan çıkarırken, optik bölümü forseps ile TUTMAYINIZ. GİL sadece haptik bölümünden tutulmalıdır. Lens yüzeyinin veya haptiklerin zarar görmesini önlemek için lensi dikkatlice tutunuz. Haptiklerin hiçbir şekilde şeklini DEĞİŞTİRMEYİNİZ. 7. Lens, yerleştirilmeden önce, tutulması sırasında parçacıkların yapışmadığına emin olmak üzere dikkatle kontrol edilmelidir. 8. Alcon, AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL in, Alcon tarafından onaylanmış bir uygulama sistemi ile birlikte kullanılmasını önerir. 9. Kullanılabilecek çeşitli cerrahi prosedürler bulunmaktadır ve cerrah bunlardan hastaya uygun olan bir tanesini seçmelidir. Uygulama ve implantasyon için güncel teknikler, uygun aletler ve bunların eşdeğerlerinin listesi Alcon dan temin edilebilir. 10. Cerrahlar, ameliyat başlamadan önce uygun aletlerin bulunduğunu teyit etmelidir. 11. Bu GİL i tekrar KULLANMAYINIZ. Bu cihaz sadece tek kullanımlıktır. AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D MULTIFOKAL TORIK GİL İN SEÇİLMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Çıkarılacak kristalin lenste lentiküler astigmatizma varlığı sonuçları etkileyebileceğinden dolayı düzeltilecek astigmatizma 66

5 refraktif veriler yerine keratometri ve biyometriden belirlenmelidir. Cerrahi insizyonun yeri ve boyutu aks ve korneal astigmatizma miktarını etkileyebilir. Otomatik keratometri ve temporal insizyonlar önerilmektedir. GİL seçimi ve aks yerleşimini optimize etmek için Alcon cerrahlara AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL hesaplama aracı ( sunmaktadır. Ameliyat öncesi keratometri ve biyometri verileri, insizyonun yeri ve tahmini ameliyat kaynaklı korneal astigmatizma uygun AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL modelini, sferik eşdeğer lens gücünü ve göze yerleştirme aksını belirlemek için kullanılır. Optimum sonuçlar için cerrah kapsüler keseye lensin doğru şekilde yerleştirilmesini ve hizalanmasını sağlamalıdır. GİL in arka yüzeyi, AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL optiğinin düz meridyenini tanımlayan haptik/optik birleşim yerindeki girintilerle (her uçta üç adet) işaretlenir. Bu girintiler artı silindir aksını temsil eden hayali bir çizgi oluşturur (not: GİL silindiri dik meridyeni 90º uzaktadır). AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL silindir aksı işaretleri insizyon sonrası dik korneal meridyene (amaçlanan yerleştirme aksı) hizalanmalıdır. Alcon, gözün işaretlenmesi için aşağıdaki metodu önermektedir: Ameliyattan önce siklotorsiyonu önlemek amacıyla hasta oturur vaziyetteyken ameliyat edilecek gözde en az iki referans noktası (örn. Saat 3 yönü ve saat 9 yönü konumları) işaretlenmelidir. Bu işaretler referans noktası olarak kullanılarak, optimum yerleştirme aksını belirlemek için AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL hesaplama aracının kullanımının ardından lens yerleştirme aksını işaretlemek üzere ameliyattan hemen önce veya ameliyat sırasında bir aks işaretleyici kullanılabilir. Lens yerleştirildikten sonra AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL üzerindeki aks işaretleme girintileri, işaretlenen lens yerleştirme aksı ile hassas bir şekilde hizalanır. Lensin ön ve arka tarafl arındaki tüm viskoelastikler dikkatlice uzaklaştırılır. Bu işlem, I/A ucu ile GİL optiği çevrilerek ve tüm viskoelastiği gözden çıkarmak için standart irigasyon/aspirasyon teknikleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Viskoelastiği lens implantının arkasından çıkarmak için tercih edildiği takdirde bimanuel teknikler kullanılabilir. Viskoelastiğin çıkarılmasının ardından AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL in amaçlanan aksa uygun şekilde yerleştirilmesine özel dikkat gösterilmelidir. Rezidüel viskoelastik, AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL in amaçlanan yerleştirme aksına yanlış hizalanmasına neden olacak şekilde lens rotasyonuna yol açabilir. Lens aksının amaçlanan yerleştirme aksına yanlış hizalanması astigmatik düzeltmeyi bozabilir. Böyle bir yanlış hizalamanın nedeni yanlış keratometri veya kornea işaretlemesi, ameliyat sırasında AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifocal Torik GİL in yanlış yerleştirilmesi, korneada ameliyattan kaynaklanan beklenmedik bir değişiklik veya implantasyondan sonra AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik GİL in fi ziksel rotasyonu olabilir. Bu etkiyi en aza indirmek için cerrah, ameliyat öncesi keratometri ve biyometrinin doğru olmasını ve GİL in, ameliyat sonunda uygun şekilde hizalanmış olmasını sağlamaya özen göstermelidir. HASTA KAYDI VE BİLDİRİMİ Yalnızca ABD de implantasyon gerçekleştiren cerrahlara yönelik FDA gerekliliği: Bu lensin implante edilmesinin hemen ardından, her hasta Alcon Laboratories, Inc. e kaydettirilmelidir. Kayıt işlemi, lens kutusunda bulunan İmplant Kayıt Kartını doldurup, verilen posta ücreti ödenmiş zarf ile Alcon Laboratories, Inc. e postalayarak yapılır. Hasta kaydı, Alcon Laboratories, Inc. in uzun-süreli hasta takip programı için gereklidir ve advers olay bildirimlerini yanıtlamakta bize yardımcı olacaktır. Ambalaj içindeki Hasta Tanımlama Kartı doldurulmalı, ileride hastanın başvuracağı herhangi bir göz doktoruna gösterilmek üzere kalıcı olarak saklanması istenerek hastaya verilmelidir. Lensle ilişkili olabileceği düşünülen ve özellikleri, şiddeti veya insidansı itibarıyla beklenmeyen advers olaylar Alcon Laboratories, Inc. e bildirilmelidir. Bu bilgi, göz içi lens implantasyonunun potansiyel uzun dönem etkilerinin belgelenmesi amacıyla tüm cerrahlardan talep edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri nde cerrahlar, bu göz içi lensler hakkındaki advers olayları bildirmek için aşağıdaki adres ve telefon numarasını kullanabilir: Alcon Laboratories, Inc., Medical Safety (AB 2-6), 6201 South Freeway, Fort Worth, TX Ücretsiz telefon: Amerika Birleşik Devletleri dışında, advers olay bildirimleri için yerel Alcon ofi si veya distribütörü ile iletişime geçiniz (Alcon Türkiye İrtibat Numaraları: Tel: , Faks: , e-posta: TAKDİM ŞEKLİ AcrySof IQ ReSTOR +2.5 D Multifokal Torik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi (GİL), son olarak etilen oksitle sterilize edilmiş ambalaj içerisinde kuru olarak sunulmaktadır ve sadece aseptik koşullarda açılmalıdır (bkz. KULLANMA TALİMATLARI). SON KULLANMA TARİHİ Paket hasar görmediği ya da açılmadığı sürece sterilitesi garanti edilir. Son kullanma tarihi lens ambalajının dışında açıkça belirtilmektedir. Son kullanma tarihi geçmiş lensler Alcon Laboratories, Inc. e geri gönderilmelidir (bkz. İADE KOŞULLARI). İADE KOŞULLARI Amerika Birleşik Devletleri dışında, iade koşulları ile ilgili olarak yerel Alcon ofisleri ile veya distribütörleri ile iletişime geçiniz.. REFERANSLAR Boettner, E.A. and Wolter, J.R. Transmission of the ocular media. Invest. Ophthalmol. 1: ,

6 Etikette Kullanılan Semboller SEMBOL IOL PC PCL UV D CYL Ø B Ø T TÜRKÇE Göz içi lens (GİL) Arka kamara Arka kamara lensi Morötesi Diyoptri Silindir Gücü Gövde çapı (Optik çap) Toplam çap (Toplam uzunluk) Tekrar kullanmayınız. Son kullanma tarihi (YYYY-AA: yıl-ay) STERILE EO Etilen oksitle sterilize edilmiştir SN Seri Numarası Dikkat: Bkz. Kullanma Talimatları EC REP Avrupa Topluluğu nda Yetkili Temsilci Üretici Üst Sıcaklık Limiti Alcon Laboratories, Inc South Freeway Fort Worth, Texas ABD EC REP İthalatçı Firma: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş. Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:18 B-Blok Kat Kavacık-Beykoz / İstanbul Alcon Laboratories (UK) Ltd. Frimley Business Park Frimley, Camberley Surrey, GU16 7SR, Birleşik Krallık 2013 Novartis 68

ÜRÜN BİLGİLERİ. Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi

ÜRÜN BİLGİLERİ. Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi ÜRÜN BİLGİLERİ TURKISH Alcon Laboratories, Inc STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi Dikkat: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını,

Detaylı

HEKİM PROSPEKTÜSÜ Alcon Laboratories, Inc.

HEKİM PROSPEKTÜSÜ Alcon Laboratories, Inc. HEKİM PROSPEKTÜSÜ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Multifokal Torik Arka Kamara Göz İçi Lensi DİKKAT: ABD Federal yasaları

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc.

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH Dikkat: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece bir hekime veya hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır. TANIMI AcrySof* IQ PanOptix*

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri

ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını,

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.

ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş. ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreleyici Hidrofobik Akrilik Katlanabilir Defraktif Asferik Arka Kamara Göz içi Lensi TANIM AcrySof* IQ PanOptix* Torik Presbiyopi

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc.

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH R DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece bir hekime veya hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır. Model Özellikleri

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Torik Asferik Optik Tek Parça Arka Kamara Lensleri

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Torik Asferik Optik Tek Parça Arka Kamara Lensleri ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Torik Asferik Optik Tek Parça Arka Kamara Lensleri DİKKAT: Federal (A.B.D.) yasaları bu cihazın

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MIOSTAT %0.01 steril intraoküler solüsyon Göz içine (intraoküler) enjeksiyon olarak uygulanır. Etkin madde: 0.10 mg/ml karbakol içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, potasyum klorür

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi

Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi Prof. Dr. İzzet Can Ankara Mayagöz Göz Hastalıkları Merkezi 03.04.2015, Marriot Hotel, Ankara Sık Karşılaşılan Sorular????? 1. Refraksiyonla,

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FLUORESCITE %10 Enjektabl Solüsyon Damar içine uygulanır. Etkin madde: 100 mg/ml fluoresein (113,2 mg fluoresein sodyum) içerir (yaklaşık 11.25 mmol sodyum). Yardımcı maddeler: sodyum

Detaylı

Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi

Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi Evaluation of the

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır. MYDFRIN Steril Göz Damlası, 5ml Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 25 mg/ml fenilefrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür solüsyonu, sodyum bisülfat, disodyum edetat

Detaylı

KATARAKT CERRAHİSİ VE/VEYA GÖZİÇİ LENS İMPLANTASYONU İÇİN ONAM FORMU

KATARAKT CERRAHİSİ VE/VEYA GÖZİÇİ LENS İMPLANTASYONU İÇİN ONAM FORMU Katarakt Cerrahisi Onam Formu [GENEL ONAM FORMUNA EK FORM] KATARAKT CERRAHİSİ VE/VEYA GÖZİÇİ LENS İMPLANTASYONU İÇİN ONAM FORMU Giriş Katarakt cerrahisi hakkında bilgilenerek karar vermenizi sağlamak amacıyla

Detaylı

5866-24M Lead Adaptörü Seti

5866-24M Lead Adaptörü Seti 5866-24M Lead Adaptörü Seti Teknik el kitabı Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 1993 Aşağıdakiler Medtronic şirketinin ticari markalarıdır:

Detaylı

DÜZ TABAN PROTEZİ İÇİN TALİMAT 150849-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

DÜZ TABAN PROTEZİ İÇİN TALİMAT 150849-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK DÜZ TABAN PROTEZİ İÇİN TALİMAT 150849-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı 6996T Tünel Açma Aleti Teknik el kitabı Aşağıdaki listede, Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markaları bulunmaktadır.

Detaylı

Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği

Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında AL-Scan Optik Biyometri ile Elde Edilen Biyometrik Ölçümlerin Güvenirliliği Mustafa DOĞAN, a Onur POLAT, b Güliz Fatma YAVAŞ, a Tuncay KÜSBECİ, c Sibel

Detaylı

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Ardından, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

KATARAKTLAR. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD

KATARAKTLAR. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD KATARAKTLAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD Kristalin lens İris gerisinde, zonüla lifleriyle korpus siliare ye asılı durumdadır. Bikonveks yapıda, saydam ve damarsızdır. Gözün

Detaylı

ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese

Detaylı

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ TK FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ 152189-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 - Chinese (sch)

Detaylı

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN Özel Sekiz Eylül Hastanesi Başhemşire ikocan81@yahoo.com Hastaların maruz kaldığı riskler arasında da infeksiyonlar sıralamada önemli yer alır. Sağlık çalışanları,

Detaylı

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN KIRMA KUSURLARI Dr. Ümit BEDEN Cisimlerinin görüntülerinin retina üzerinde net olarak oluşabilmesi için sağlıklı bir refraksiyon sistemi gereklidir. Göz görme organıdır, hastalıkları sıklıkla görme bozukluğuna

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Sodyum sitrat, monosodyum monohidrat, disodyumfosfat dodekahidrat, benzalkonyum klorür,saf su.

KULLANMA TALİMATI. Sodyum sitrat, monosodyum monohidrat, disodyumfosfat dodekahidrat, benzalkonyum klorür,saf su. KULLANMA TALİMATI NETİLDEX göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin maddeler : Netilmisin sülfat ve Deksametazon disodyum fosfat. Her 1 ml de, 1.32 mg Deksametazon disodyumfosfat (1 mg Deksametazon a eşdeğer)

Detaylı

Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Comparasion of Reliability and Effectiveness of the Foldable

Detaylı

GÖZLÜK CAMLARI MERCEK ÇEŞİTLERİNE GÖRE. Konveks Gözlük Camları Yakınsak, ince kenarlı 03.11.2014

GÖZLÜK CAMLARI MERCEK ÇEŞİTLERİNE GÖRE. Konveks Gözlük Camları Yakınsak, ince kenarlı 03.11.2014 GÖZLÜK CAMLARI MERCEK ÇEŞİTLERİNE GÖRE KONVEKS (+) İNCE KENARLI KONKAV (-) KALIN KENARLI ASTİGMATİK (SİLİNDİRİK) LENSLER PRİZMATİK LENSLER Konveks Gözlük Camları Yakınsak, ince kenarlı 1 Taban tabana prizma

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI AFX Uygulama Sistemi KULLANIM TALİMATLARI ÖNEMLİ NOTLAR: AFX Uygulama Sistemini kullanmadan önce bu paket içinde yer alan talimatları lütfen dikkatlice okuyun. DİKKAT: Federal Yasalar (A.B.D.) bu cihazın

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

REVEAL LINQ LNQ11. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı MRI prosedürü bilgileri. MRI Teknik El Kitabı

REVEAL LINQ LNQ11. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı MRI prosedürü bilgileri. MRI Teknik El Kitabı REVEAL LINQ LNQ11 Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı MRI prosedürü bilgileri MRI Teknik El Kitabı 0123 2013 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 1. CILOXAN Steril Oftalmik Pomad nedir ve ne için kullanılır?

KULLANMA TALİMATI. 1. CILOXAN Steril Oftalmik Pomad nedir ve ne için kullanılır? KULLANMA TALİMATI CILOXAN Steril Oftalmik Pomad, 3.5 gr Göze sürülerek uygulanır. Etkin madde: 3.5 mg siprofloksasin hidroklorür (3.0 mg siprofloksasin bazına eş değer) Yardımcı maddeler: 20.0 mg mineral

Detaylı

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7)

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7) Bausch and Lomb'un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa anterior göz üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Sonra, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Kornea Laser Cerrahisi

Kornea Laser Cerrahisi Kornea Laser Cerrahisi Doç.Dr.Dr.. Akif Özdamar Refraktif Cerrahi / Kategori Lameller Keratomileusis Lasik İntrakorneal Ring Segment Refraktif Cerrahi / Kategori İnsizyonel Radyal keratotomi Astigmatik

Detaylı

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU TK OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU 150841-0 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 A. Anatomik Terimler Göz görme organıdır. Tıp dilinde Bulbus oculi veya ophthalmos adıyla bilinen göz, göz çukuru

Detaylı

Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları*

Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları* Indications and Outcomes of Scleral-Fixation Intraocular Lens Implantation in Children

Detaylı

Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması ve Optik Biometri

Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması ve Optik Biometri Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması ve Optik Biometri Intra Ocular Lens Power Calculation and Optic Biometry Cem ÇANKAYA 1, Selim DOĞANAY 2 Derleme Rewiev Article ÖZ A-mod ultrasonografi, göz içi lens (GİL)

Detaylı

EVOLVE TRIAD SİSTEMİ 150872-0

EVOLVE TRIAD SİSTEMİ 150872-0 TK EVOLVE TRIAD SİSTEMİ 150872-0 Bu pakette aşağıdaki diller bulunmaktadır: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Detaylı

Refraksiyon kusurları nelerdır? MİYOPİ 03.11.2014. Refraksiyon nedir? Miyop göz uzağı göremez

Refraksiyon kusurları nelerdır? MİYOPİ 03.11.2014. Refraksiyon nedir? Miyop göz uzağı göremez Refraksiyon nedir? Kelime olarak "kırılma" anlamına gelir. Fizik prensip olarak, ışığın bir ortamdan diğerine geçişte açısını değiştirmesi ve hızında değişiklik olması anlamında kullanılır. Göz Hastalıkları

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde :

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : KULLANMA TALİMATI NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. 100 ml de, 0.300 g Netilmisin e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat içerir. Yardımcı Maddeler : Sodyum klorür, Benzalkonyum

Detaylı

FOKOMETRE. 10.1. FOKOMETRENİN TANIMI Sferik lenslerin diyoptri güçlerini, silindirik lenslerin diyoptrisini ve aks yönlerini,

FOKOMETRE. 10.1. FOKOMETRENİN TANIMI Sferik lenslerin diyoptri güçlerini, silindirik lenslerin diyoptrisini ve aks yönlerini, FOKOMETRE 10.1. FOKOMETRENİN TANIMI Sferik lenslerin diyoptri güçlerini, silindirik lenslerin diyoptrisini ve aks yönlerini, prizmatik lenslerin prizma taban yönünü ve prizma diyoptrisini, kontakt lens

Detaylı

DARCO MIS ÖN AYAK VİDASI 140418-1. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

DARCO MIS ÖN AYAK VİDASI 140418-1. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK DARCO MIS ÖN AYAK VİDASI 140418-1 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe

Detaylı

HUNTER TENDON İMPLANTLARI 127846-6. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

HUNTER TENDON İMPLANTLARI 127846-6. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK HUNTER TENDON İMPLANTLARI 127846-6 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe

Detaylı

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar Van Tıp Dergisi: 7 (1): 32-36, 2000 Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar

Detaylı

BIOARCH SUBTALAR İMPLANT SİSTEMİ

BIOARCH SUBTALAR İMPLANT SİSTEMİ TK BIOARCH SUBTALAR İMPLANT SİSTEMİ 150840-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Prof. Dr Berati Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Retina Günleri Hilton, İstanbul, 2013 Görmeyi tekrar sağlamak Vitreus hemorajisi Traksiyonel Dekolman

Detaylı

Difraktif (Restor) ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonlarının Karşılaştırması*

Difraktif (Restor) ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonlarının Karşılaştırması* Difraktif (Restor) ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonlarının Karşılaştırması* Comparison of Visual Functions with Diffractive (Restor) and

Detaylı

SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ

SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ Araştırma Yazısı SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ Alparslan ŞAHİN 1, Ümit KAMIŞ 2, Refik OLTULU 2,Şaban GÖNÜL 3 1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. OTIPAX %1 kulak damlası Dış kulak yoluna uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. OTIPAX %1 kulak damlası Dış kulak yoluna uygulanır. KULLANMA TALİMATI OTIPAX %1 kulak damlası Dış kulak yoluna uygulanır. Etkin madde: 15 ml şişe %1 (0.16 g) Lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum tiyosülfat, anhidröz etanol, saf su ve gliserol.

Detaylı

9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı

9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı 24 26 EKİM 2014 TOD KRCB KIBRIS AKTİF ÜYE TOPLANTISI PROGRAM 24 EKİM 2014 KAYIT 25 EKİM 2014 BİLİMSEL PROGRAM 9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı 9.30 10.30 Eğitim 1 Moderatörler

Detaylı

REÇETE YAZILMA KURALLARI

REÇETE YAZILMA KURALLARI Ünite 20 REÇETE YAZILMA KURALLARI ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Optisyenlik mesleğinde kullanılan ve bu kitapçıkta konu içlerinde geçen, Uluslararası reçete yazım kurallarını öğrenerek,

Detaylı

Katarakt cerrahisinde bıçak yerine lazer

Katarakt cerrahisinde bıçak yerine lazer femtosaniye lazer Yaşa bağlı olarak göz içi merceğinin saydamlığını kaybetmesi anlamına gelen kataraktın cerrahi tedavisinde en son aşama olan ve operasyonun önemli bir kısmının el değmeden bilgisayar

Detaylı

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Astigmatizmanın tedavisi

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Astigmatizmanın tedavisi Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi Astigmatizmanın tedavisi Astigmatizma Kornea ön yüzünün küreselliğini kaybedip silindirik olması astigmatizmaya sebep olur Astigmatizma Sferik mercek Silindirik

Detaylı

Multifokal Göz İçi Lensleri*

Multifokal Göz İçi Lensleri* Multifokal Göz İçi Lensleri* Multifocal Intraocular Lenses Üzeyir GÜNENÇ 1, Gül ARIKAN 2 Güncel Konu Quest Editorials ÖZ Multifokal göz içi lensleri (MGİL) katarakt cerrahisi sonrası gözlüksüz uzak ve

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması To Compare Combined Surgery and Separate Surgery

Detaylı

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu OLGU SUNUMU Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu Prof.Dr. Selim DOĞANAY, a Yrd.Doç.Dr. Penpegül FIRAT, a Uz.Dr. Cem ÇANKAYA, a Dr. Bekir KOÇ a a Göz Hastalıkları AD, İnönü

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar. Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin TU-73

Kurulum Öncesi Uyarılar. Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin TU-73 500024701G Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Ağ Kamerasını dengesiz yüzeylere koymayın. Ağ

Detaylı

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 1 m l si kalibrasyon tarih ve saatinde 250 MBq/ml sodyum florür

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK Türkçe (tk) MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI 150807-1 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Diğer diller için www.ortho.microport.com adresindeki web sitemizi

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

ASFERİK DİFRAKTİF ve REFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİNİN MIX AND MATCH PRENSİBİ İLE İMPLANTASYONU UYGULAMALARIMIZ

ASFERİK DİFRAKTİF ve REFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİNİN MIX AND MATCH PRENSİBİ İLE İMPLANTASYONU UYGULAMALARIMIZ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Kadir ELTUTAR ASFERİK DİFRAKTİF ve REFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİNİN MIX AND MATCH PRENSİBİ İLE İMPLANTASYONU

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MUSCOFLEX 4 mg/2 ml I.M. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. MUSCOFLEX 4 mg/2 ml I.M. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI MUSCOFLEX 4 mg/2 ml I.M. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Detaylı

EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387

EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387 EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387 Özellikler: 1/3 Sony EX-view HADⅡ CCD, 700TVL 30 Adet,IR Mesafe:50m 4-9mm Değişken odaklı Lens Kablo Kesilmesini önlemek için 3-eksenli

Detaylı

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Kullanım Kılavuzu (Turkish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaylı

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) TEKNİK ŞARTNAMESİ SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) 1- Materyali fluoroplastikten imal edilmiş Bu özellik paket üzerinde yazılı 2- İç çapı 1.14mm, inter flanş çapı 2.4mm İç çap ölçüsü paket üzerinde yazılı 3- Timpanik

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme)

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Oküler hikaye Irk/ Etnik köken Aile hikayesi Sistemik hikaye Uygun kayıtların gözden geçirilmesi Kullanılan ilaçlar Oküler

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Refraktif kusurların gözlük camları ile düzeltilmesi

Refraktif kusurların gözlük camları ile düzeltilmesi Refraktif kusurların gözlük camları ile düzeltilmesi Akomodasyon yapmayan gözde net olarak görülen en uzak noktaya uzak noktapunktum remotum denilir. (-)sonsuz Bu noktaya dik olarak uzanan düzleme de uzak

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

Sayfa 1 / 7

Sayfa 1 / 7 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Travmatik Kataraktlarda Zamanlama, Biyometri, Göz İçi Merceği Seçimi, Komplikasyonlar ve Diğer Problemler

Travmatik Kataraktlarda Zamanlama, Biyometri, Göz İçi Merceği Seçimi, Komplikasyonlar ve Diğer Problemler DO I: 10.4274/tjo.42.s7 Derleme / Review Travmatik Kataraktlarda Zamanlama, Biyometri, Göz İçi Merceği Seçimi, Komplikasyonlar ve Diğer Problemler Timing, Biometry, Selection of Intraocular Lens, Complications

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 gram jel 2 mg karbomer içerir. Yardımcı maddeler: Setrimid, sorbitol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 gram jel 2 mg karbomer içerir. Yardımcı maddeler: Setrimid, sorbitol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su. VISCOTEARS steril oftalmik jel Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gram jel 2 mg karbomer içerir. Yardımcı maddeler: Setrimid, sorbitol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır.

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır. Ünite 27 LENS ABERASYONLARI ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra: Optik sistemlerin kusurlarını aberasyonu (sapınç) anlayacak, Gözlük camlarının dezavantajlarını öğreneceksiniz. ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

Comparison of Partial Coherence Interferometry and Optic Low Coherence Reflectometry for Intraocular Lens Power Calculation in Cataract Patients

Comparison of Partial Coherence Interferometry and Optic Low Coherence Reflectometry for Intraocular Lens Power Calculation in Cataract Patients DOI: 10.4274/tjo.24186 Özgün Araflt rma / Original Article Kataraktı Olan Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında Parsiyel Kohorens İnterferometri ile Optik Düşük Kohorens Reflektometri Yöntemlerinin

Detaylı

Diabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisi Öncesi Değerlendirme ve Biyometri

Diabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisi Öncesi Değerlendirme ve Biyometri Diabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisi Öncesi Değerlendirme ve Biyometri Preoperative Evaluation Before Cataract Surgery and Bıometry in Diabetics PROF. DR. MEHMET BAYKARA Dr. Baykara, 1999 yılında Uludağ

Detaylı

Sayfa 1 / 7

Sayfa 1 / 7 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez.

KULLANMA TALİMATI. RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez. KULLANMA TALİMATI RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez. Etkin Madde: Etkin madde olarak her ml sinde 0.5 mg (%0.05) siklosporin içermektedir. Yardımcı Maddeler: Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TĐORELAX 4 mg/2 ml IM ampul Steril-apirojen Kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Bir ampulde, 4 mg tiyokolşikosid bulunur. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, distile su. Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoş geldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir.

Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir. KULLANMA TALİMATI NETİRA tek doz göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) 1.365 mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir. Yardımcı Maddeler

Detaylı

Sayfa 1 / 9

Sayfa 1 / 9 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR?

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR? Katarakt, saydam olan göz merceğinin saydamlığını kaybederek görmenin azalmasıdır. Gözün renkli tabakası irisin arkasında yer alan ve saydam bir yapı olan göz merceğinin, görme işlevinde önemli bir rolü

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 500 mg okserutin içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol, magnezyum stearat Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

N6861. www.fisher-price.com

N6861. www.fisher-price.com N6861 Önemli bilgiler içerdiği için daha sonra bakmak üzere lütfen bu talimat sayfasını saklayın. Üç adet C (LR14) tipi alkalin pille çalışır (piller dahil değildir). Kurulum bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU

BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU UR BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU UYARI: Lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyup, gerektiğinde tekrar faydalanabilmeniz için saklayınız. Rev. 1.0 EUROMAX EX-75101 BENZİNLİ YAN TIRPAN

Detaylı