Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI"

Transkript

1 Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI GİRİŞ SPSS paket programı excel vb. paket programlar ile entegre çalışabilen bir analiz programıdır. SPSS programı Sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında etkin şekilde kullanılmaktadır. SPSS programı temel analiz uygulamaları dışında son yıllarda yapay sinir ağları ve tahmin modelleme üzerine yeni eklentiler yaparak önemli bir program olarak karşımıza çıkmaktadır. SPSS programında bir çok veri analizi türü vardır. Bu bölümde temel gereksinim olarak kullanılan uygulamalara değinilecektir. SPSS paket programı birkaç farklı bilgisayar dosyası ile birlikte çalış maktadır: Bunlardan en çok kullanılanları Veri dosyaları, çıktı dosyaları ve sözdizimi (sentaks) dosyalarıdır. Veri dosyaları, kullanıcının istatistiksel olarak analiz etmeyi istediği bilgileri içeren bilgisayar dosyalarıdır. Analizler bu dosya açıkken yapılır. Çıktı dosyaları istatistiksel analizleri tabloları ve grafikleri içerir. Sözdizimi dosyaları, SPSS yazılımına ne yapması gerektiğini söyleyen bilgisayar talimatlarıdır. Sözdizimi dosyaları, yapılan analizlerin kod halinin saklanması için faydalıdır. SPSS sürüm farklılığından dolayı bazen output dosyaları saklanmayabilir. Bu durumlarda analizlerin kod halini aldığınızda istediğiniz gibi çıktı dosyalarını elde edersiniz. Bununla birlikte makro yazmak ve menülerde olmayan analizleri de kod olarak yazmak zorundasınızdır. SPSS de veri dosyaları.sav çıktı dosyaları.spo, sözdizimi dosyaları ise.sps uzantısına sahiptir (Demir, 2013). VERİ GİRİŞİ VE VERİLERİN DÜZENLENMESİ Yeni bir SPSS veri dosyası oluşturmak için, File menüsü kliklenir alt menü olan New ve Data sekmelerini seçeriz. Boş bir SPSS Data Editor penceresi karşınıza çıkacaktır. Şekil x.1. Veri Girişi ve Verilerin Düzennlenmesi SPSS programı ilk açıldığında yeni bir data editörü ile açılır, bu kısmı syntax, output yada script kısımlarını kullanacağınız zaman erişebilirsiniz.

2 2 SPSS ÇIKTI DOSYALARI Program içerisinde çıktı dosyaları kaydetme, analiz yada dosya açma işlemlerinden sonra otomatik olarak oluşur. Çıktı dosyaları.spo uzantılı olarak kaydedilir. OPTIONS Edit menüsünden ulaştığımız bu bölümde verilere ilişkin olarak syntax, veri uzunluğu, script editör yada değişkenlerin alfabetik olarak sıralanması işlemini General sekmesine ve Variable Lists bölgesinde Display names ve Alphabetical tuşlarına tıklanarak gerçekleştirilebilirsiniz. Bunun dışında bu iletişim kutusu kullanılarak sayısız özelliği kontrol edilebiliriz. Şekil x.2. Seçenekler Menüsü VERİ GİRİŞİ SPSS programında yeni bir dosya açtıktan sonra yapılması gereken verilerin resim.1 de görüldüğü gibi girilmesidir. Data girişinde iki farklı grubun altı kişilik verileri gözükmekte ve demografik özellikleri girilmiştir. Veri girişi yapılırken, anketi cevaplayan

3 3 grup 1 den 1 nolu kişinin demografik özelliklerine (Cinsiyet, Yaş, Meslek vb.)ilişkin verilerini satır boyunda gireriz. Şekil x.3. Veri Giriş hücreleri DATA VİEW (VERİ GÖRÜNÜMÜ) Data wiev kısmındaki verileri öncelikle sol alt köşede bulunan Variable Wiev sekmesini klikleyerek düzenleriz. Her değişkenin label kısmında cinsiyet için 1:Bayan, 2:Erkek Yada Meslek kısmında 1: İşçi, 2: Memur, 3:Esnaf gibi kodlamalarımızı yaparız. Önemli olan bir özellikde Measure kısmıdır. Burada ölçeğimizin değişkenlerinin Nominal, Ordinal yada Scale olup olmayacağını belirleriz. Şekil x.4. Verilerin Görünümü VARİABLE VİEW (DEĞİŞKEN GÖRÜNÜMÜ) Değişken görünümü bölümünde verilerin label larını aşağıdaki gibi değiştiririz. Şekil x.5. Değişken Görünümü

4 4 MEVCUT VERİ DOSYALARININ AÇILMASI (OPEN) Hâlihazırda sahip olduğunuz ya da edindiğiniz bir SPSS dosyasını açmak için, File menüde FILE OPEN» DATA adımlarını seçeriz. Sonra da açmak istediğiniz dosyayı belirleyip açınız. Ofis programlarını kullanıyorsanız bu işlemi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer dosyanız görürün bir yerde ise SPSS programını açmadan üzerine iki defa tıklamanız yeterlidir. O zaman dosyanız kendiliğinden açılacaktır. Yada SPSS dosyanızı açık olan data wiev üzerine sürükle bırak yaparak dosyanızı açabilirsiniz Şekil x.6. Mevcut Dosyaların Açılması Eğer veri girişi için hazırda SPSS programını olmadığı durumlarda Excel ile veri girişi yapabilirsiniz. Daha sonra Excelde girmiş olduğunuz verileri açmak için

5 5 Şekil x.6.a Mevcut Dosyaların Açılması Kitap.xls dosyasına open komutunu uyguladıktan sonra aşağıdaki gibi bir menü açılacaktır ve size sayfanın hangi hücreler arasında değişkenin Excel deki tanımlanan isimle açılıp açılmayacağını soracaktır. Şekil x.7. Mevcut Dosyaların Veri Kaynağından Açılması ÇALIŞMA DOSYALARININ KAYDEDİLMESİ Yeni bir çalışma doyasını kaydetmek için File menüden SAVE komutunu kullanırız. Aynı ya da başka bir dosya üzerinde değişiklik yaparak ve mevcut dosyayı da koruyarak çalışmak istersek SAVE AS komutunu kullanırız. DEĞİŞKENLERİN YENİDEN KODLANMASI Bu bölüm veri analizinde verilerin yeniden düzenlenmesi için önemli bir kısa yol olarak ifade edilebiliriz. Bu işlem genellikle oranlı ölçekten, aralıklı, sıralı veya isimsel ölçeğe doğru geri gidiştir. Yada Aralıklı ölçekten sıralı veya isimsel ölçeğe geri gidiştir. Bir önceki veri tanımlama dersindeki yaş değişkeni oransal değişken olarak tanımlanmıştı. Bu değişkeni yaşlara göre yeniden gruplandırarak aralıklı veya sıralı ölçeğe dönüştürülecektir. Bunun için Transform menüsünden Recode into Same Variables veya Recode into Different Variables komutlarından biri seçilir. Burada tavsiye edilen ikincisinin seçilmesidir.

6 6 Şekil x.8. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması Şekil x.8.a. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması Şekil x.8.a da bulunan sol sütünda ki Yaş [yas] değişkenini seçerek arada ki iki pencere arasındaki oku tıklıyoruz. Yas değişkeni Numeric Variable Output Variable pencersine sadece D6 olarak geçiyor. Şimdi değişken için yeni bir isim oluşturuyoruz; bu örnekte ryas ismi kullanılmıştır. Aynı zamanda bir etiket de seçebilir ya da değişken görüntüleme ekranına daha sonra dönerek bunu yapabilirsiniz. Bu örnekte Yaş Grubu etiketi seçilmiştir. Ekran görüntüsünde bu henüz yapılmamışken bir sonraki adım, Change tuşuna tıklamaktır. Böylelikle ryas ismi Numeric Variable Output Variable penceresine girilecektir. Şekilde tüm bu işlemlerin tamamlanmış hali görülmektedir. Old and New Valuels ekmesine tıklayarak yeniden kodlama işlemleri yapılır. Bu işlem yapıldıktan sonraki diyalog kutusu aşağıdaki gibidir. Bir başka New Value oluşturma şekli Range seçilir ve değişken aralığı belirlenir ardından Value bölümüne yeni değer girilerek Add tuşuna basılır.

7 7 Şekil x.8.b. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması Şimdi Continue arkesından OK tuşuna tıklayrak yeniden kodlama işi tamamlanır. Bu aşamadan sonra eğer gerekiyorsa Variable View sayfasında yeni değişkenin etiketi girilmelidir. BETİMSEL İSTATİSTİK Betimsel istatistik bilim alanında üç temel kısmından biridir. Sayısal verilerinin derlenmesi, toplanması, özetlenmesi ve analiz edilmesi ile ilgili istatistiktir. Ayrıca elde edilen veri setinin karakterini anlamamızı sağlayan sayısal ölçü değerleri olarak da ifade edilmektedir. Serilerin düzenlenmesi, Eğilim ölçüleri, Dağılım ölçüleri, Grafikle gösterilmesi ve Normallik ölçü değerlerinden oluşmaktadır ( 2013). SERİLERİN DÜZENLENMESİ: Anket veya farklı yöntemlerle elde edilen verilerin frekans veya sınıflandırılmış frekans tabloları ile gösterilmesine serilerin veya verilerin düzenlenmesi denir. Bu tablolar genellikle frekansı ve yüzdesi yüksek olan değerler okunur ve onlar üzerinden literatürdeki benzer değerlendirmeler veya bir önceki çalışmanın sonuçları karşılaştırılır (Karasar, 2007). EĞİLİM ÖLÇÜLERİ: Eğilim ölçüleri tek bir değişkene ait değerleri temsil eden sayısal ölçülerdir. Bu ölçü değerleri; Ortalama, Mod (tepe değeri), Medyan (Ortanca), Kartil (1. Medyan ve 3. medyan) ve yüzdelik değerlerdir. Ağırlıklı olarak ortalama ölçü değeri kullanılmaktadır. İki veya daha fazla grubun karşılaştırılmasında veya bir önceki ile bir sonraki çalışmanın karşılaştırılmasında kullanılır. Örneğin aynı dersi alan iki farklı sınıfın başarı düzeylerini 70

8 8 ve 80 olarak belirlediğimizde, ortalaması 80 olan sınıfın daha başarılı olduğu yönünde görüş belirtilir. Ortalama aralıklı ve oransal ölçek türündeki değişkenlerde kullanılmaktadır. Mod ölçü değeri, isimsel ve sıralı değişkenlerdeki değ işimi anlamamıza yardım eden bir ölçü değeridir. Frekans tablosunda en fazla frekansı olan ya da yüzdesi en büyük olan değer mod değeridir. Frekans tablosu genellikle bu tür değişkenlerde mod üzerinden yorumlanır (Kaptan, 1995). Medyan ölçü değeri, frekans serisinin ortasındaki değerdir. Bu değer genellikle normallik anlamada kutu bıyık (box-whisker graph) grafiğinde ve parametrik olmayan analizlerin test edilmesinde kullanılmaktadır. Birinci kartil, değişkenin aldığı en küçük değer ile medyan arasının orta değeri, üçüncü kartil ise medyan değeri ile en büyük değerin arasının orta değeridir. Bu iki değer kutu bıyık grafiğinin çizilmesinde kullanılmaktadır. Yüzdelik değerler ise artık eskisi gibi kullanılmamaktadır. Frekans serisinin %10, %25 veya %50 lik parçalarla incelenmesidir. Mod, Medyan ve ortalama birlikte kullanılarak serilerin simetrik olup olmadığı incelenmektedir. Üç değer yaklaşık olarak birbirine eşit ise değişkenin simetrik olduğu, Mod<Medyan<Ortalama ise sağa çarpık, Mod>Medyan>Ortalama ise sola çarpık bir değişken olduğu kararına varılır. DAĞILIM ÖLÇÜLERİ Değişkenin değerlerinin ortalama etrafındaki dağılımını veren sayısal ölçülerdir. Bu ölçü değerleri; Varyans, Standart sapma ve Değişim katsayısı değerleridir. Standart sapma varyans değerinin kara köküdür. Değişkenin normal dağılması için öncelikle Standart sapmanın ortalamadan küçük olması gerekmektedir. Bu değer büyük olduğu takdirde değişkenimizin değerleri üstel bir dağılım göstermekte ya da değişkenimizde aşırı uç değerlerimiz var demektir. Ortalama karşılaştırması yapılırken mutlaka standart sapmada göz önünde bulundurulmalıdır. Değişim katsayısı, standart sapmamın ortalamaya oranının yüz ile çarpımından oluşan değerdir. Bu değer tek başına anlamsızdır. İki veya daha fazla Değişim katsayısı birlikte karşılaştırılır. Değişim katsısı küçük olan grup yapı itibari ile daha homojen, büyük olan değişken ise daha hetorejen bir yapıya sahiptir. GRAFİK Değişkenler isimsel ve sıralı türdeki değişkenler pasta ve sütun grafiği ile gösterilir. Oransal türde olan değişkenler Histogram, çizgi grafiği ile gösterilirler. Sürekli ve birbiri ile ilişkili olan değişkenler dağılım (scatter) grafiği ile gösterilir. Zaman içinde değişim gösteren değişkenler ise zaman serisi grafiği ile gösterilirler. Bunun haricinde başka grafik türleri de vardır. Fakat raporlamada çoğunlukla bu grafik türleri kullanılır.

9 9 NORMALLİK ÖLÇÜ DEĞERLERİ Mod, medyan ve ortalamaya dayanan normallik ölçü birimine Pearson simetri ölçü birimi denir. Ortalama ve mod farkından oluşan değer ile ortalama farkından oluşan iki değer vardır. Bu değerlerin ikisi de sıfır ise değişken normal, ikisi sıfırdan küçük ise değişken sağa çarpık, sıfırdan büyük ise değişken sola çarpıktır denir. Kartillere dayanan simetri ölçüsü eskisi kadar yoğunlukta kullanılmamaktadır. Momentlere dayanan basıklık ölçülerine sırasıyla çarpıklık ve basıklık ölçüleri denir. Çarpıklık ölçüsü sıfır ise değişken simetri, sıfırdan küçük ise sağa çarpık, sıfırdan büyük ise sola çarpıktır. Basıklık ölçüsü üç ise değişken normal, üçten küçük ise basık, üçten büyük ise sivridir (Büyüköztürk, 2010). Aşağıdaki menülerde (Analyze/Descriptives Statistic/Frequencis Statictics) beş değişkenimizi sağ tarafa aldık ve aritmetik ortalama, mod, medyan, basıklık ve çarpıklık değerlerini işaretledik. Bu bölümde (Analyze/Descriptives Statistic/Frequencis Charts)Histogramlarımıza ulaşmayı amaçladık. Şekil x.9. Normallik Ölçülerinin Belirlenmesi

10 10 Tablo x.1. Normallik Ölçülerinin Sonuç Değerleri N Mean Median Mode Std. Dev iation Skewness Std. Error of Skewness Kurtosis Std. Error of Kurtosis Minimum Maximum Valid Missing a. Multiple modes exist. The smallest v alue is shown Egitim Statistics Cinsiy etiniz durumunuz Yasiniz Süreniz durumunuz ktadir dir memnunum ,4727 1, , ,6909 1,6000 2,1091 2,0182 2,2545 1,0000 2, , ,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,00 2,00 30,00 a 10,00 1,00 2,00 2,00 2,00,50386, , , ,06458,87502,78152,86534,112,303,319,416 2,118,815 1,176,718,322,322,322,322,322,322,322,322-2,064 -,914-1,025 -,740 4,086 1,156 3,195,937,634,634,634,634,634,634,634,634 1,00 1,00 25,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 54,00 30,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Yukarıda tabloda yer alan benzer sonuçlara Analyze-Descriptve Statistics alt menüsünde yer alan Descriptive, Explore ve Crosstabs menülerinden de ulaşabiliriz Hizmet Kidem calistigim kurumda herkes birbirine saygili davranma amirler memurlarina pozitif yönde bir yaklasim sergilemekte calistigim kurumdan Tablo x.2. Cinsiyete İlişkin Frekans Değerleri Cinsiyetiniz Valid kadin erkek Total Cumulativ e Frequency Percent Valid Percent Percent 29 52,7 52,7 52, ,3 47,3 100, ,0 100,0 Cinsiyet tablosuna bakıldığında 29 bayan, 26 erkek memurun araştırmaya katıldığı, cinsiyet histogramına bakılmaya gerek yoktur. Mod:1 olarak görülmektedir. Tablo x.3. Eğitim Durumuna İlişkin Frekans Değerleri Egitim durumunuz Valid lisans y ükseklisans doktora Total Cumulativ e Frequency Percent Valid Percent Percent 20 36,4 36,4 36, ,3 47,3 83,6 9 16,4 16,4 100, ,0 100,0 Eğitim durumu tablosuna bakıldığında 20 lisans, 26 yüksek lisans ve 9 doktora mezunu memurun araştırmaya katıldığı,, Eğitim durumu histogramına bakılmaya gerek yoktur. Çünkü bize anlamlı bir sonuç vermez. Mod:2 (Yüksek Lisans yapanların çoğunlukta olduğu) olarak görülmektedir. Evrene ilişkin Örneklem grubunda Lisans yapanların %36,4

11 11 Yüksek Lisans yapanların %47.3, Doktora yapanların %16.4 olduğu belirlenmiştir. Yüzde ve mod yeterlidir. Tablo x.4. Yaşa İlişkin Frekans Değerleri Yasiniz Valid 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 45,00 47,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 Total Cumulativ e Frequency Percent Valid Percent Percent 1 1,8 1,8 1,8 3 5,5 5,5 7,3 1 1,8 1,8 9,1 3 5,5 5,5 14,5 3 5,5 5,5 20,0 4 7,3 7,3 27,3 2 3,6 3,6 30,9 2 3,6 3,6 34,5 3 5,5 5,5 40,0 3 5,5 5,5 45,5 1 1,8 1,8 47,3 1 1,8 1,8 49,1 1 1,8 1,8 50,9 3 5,5 5,5 56,4 4 7,3 7,3 63,6 2 3,6 3,6 67,3 2 3,6 3,6 70,9 3 5,5 5,5 76,4 1 1,8 1,8 78,2 3 5,5 5,5 83,6 1 1,8 1,8 85,5 1 1,8 1,8 87,3 1 1,8 1,8 89,1 3 5,5 5,5 94,5 2 3,6 3,6 98,2 1 1,8 1,8 100, ,0 100,0 Şekil x.10. Yaş Histogramı

12 12 Yaş tablosuna bakıldığında örneklemde yer alan kişilerin sayı olarak çok az olduğu, bu anlamda recode into different variables komutu ile birleştirme yaparsak anlamlı bir sonuç elde edebiliriz. Normal dağılım eğrisine bakacak olursak; Açıklama: Kurtosis +1 den büyük çıkarsa sivri -1 den küçük çıkarsa basık, Skewnes +1 den büyük çıkarsa sağa çarpık -1 den küçük çıkarsa sola çarpıktır. Tablo x.5. Hizmet Süresine İlişkin Frekans Değerleri Hizmet Süreniz Valid 1,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 21,00 22,00 23,00 25,00 26,00 27,00 28,00 30,00 Total Cumulativ e Frequency Percent Valid Percent Percent 1 1,8 1,8 1,8 1 1,8 1,8 3,6 2 3,6 3,6 7,3 3 5,5 5,5 12,7 3 5,5 5,5 18,2 3 5,5 5,5 23,6 1 1,8 1,8 25,5 6 10,9 10,9 36,4 2 3,6 3,6 40,0 2 3,6 3,6 43,6 4 7,3 7,3 50,9 1 1,8 1,8 52,7 4 7,3 7,3 60,0 3 5,5 5,5 65,5 1 1,8 1,8 67,3 3 5,5 5,5 72,7 1 1,8 1,8 74,5 1 1,8 1,8 76,4 2 3,6 3,6 80,0 3 5,5 5,5 85,5 2 3,6 3,6 89,1 2 3,6 3,6 92,7 1 1,8 1,8 94,5 1 1,8 1,8 96,4 2 3,6 3,6 100, ,0 100,0 Hizmet süresi tablosuna bakıldığında örneklemde yer alan kişilerin sayı olarak çok az olduğu, bu anlamda recode into different variables komutu ile birleştirme yaparsak anlamlı bir sonuç elde edebiliriz. Normal dağılım eğrisine bakacak olursak; Basıklık değeri (Kurtosis) -,740 ve Çarpğıklık değeri (Skewnes),416 olarak belirlendiği ve normal bir dağılım gösterdiğini ifade edebiliriz. Grafik azda olsa hafif sağa çarpıktır.

13 Frequency 13 Sağa çarpık: x>medyan>mod Sola çarpık: mod>medyan>x Açıklama: Kurtosis +1 den büyük çıkarsa sivri -1 den küçük çıkarsa basık, Skewnes +1 den büyük çıkarsa sağa çarpık -1 den küçük çıkarsa sola çarpıktır. Evrene ilişkin Yaş tablosuna bakıldığında 22 kişi yaş aralığında, 20 kişi yaş aralığı ve 13 memurunda ayş aralığında araştırmaya katıldığı, yaş histogramının normal dağılım gösterdiği ancak azda olsa basık olduğu görülebilmektedir. Aritmetik ortalama: 1,80, mod:1 ve medyan :2 olarak belirlenmiştir yas Mean =1,84 Std. Dev. =0,788 N =55 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 yas Şekil x.10.a Yaş Histogramı Kıdem Tablo x.6. Kıdeme İlişkin Frekans Değerleri Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1, ,0 65,5 65,5 2, ,0 21,8 87,3 3,00 3 3,0 5,5 92,7 4,00 1 1,0 1,8 94,5 5,00 3 3,0 5,5 100,0 Total 55 55,0 100,0 Missing System 45 45,0

14 Frequency 14 Total ,0 Kıdem tablosuna bakıldığında 36 kişi 5 yıl ve daha az, 12 kişi 6-10 yıl, 3 kişi yıl, 1 kişi yıl ve 3 kişi 21 yıl ve üzeri süredir memuriyet hayatına sahiptir. Histogramının normal dağılım göstermediği sola çarpık olduğu statistic tablosundan görülebilmektedir. Aritmetik ortalama: 16, mod:1 ve medyan :1 olarak belirlenmiştir. kidem Mean =1,60 Std. Dev. =1,065 N =55 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 kidem Şekil x.11. Kıdem Histogramı Betimsel anlamda aşağıdaki analiz yapılacaktır. Böylelikle tekrar aritmetik ortalamalara ve standart sapmalara ulaşılacaktır. Şekil x.12. Descriptives Menüsü

15 15 Tablo x.7. Descriptives Statistics Descriptive Statistics Cinsiy etiniz Egitim durumunuz Yasiniz Hizmet Süreniz Kidem durumunuz calistigim kurumda herkes birbirine say gili dav ranmaktadir amirler memurlarina pozitif yönde bir yaklasim sergilemektedir calistigim kurumdan memnunum Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean Std. Dev iation 55 1,00 2,00 1,4727, ,00 3,00 1,8000, ,00 54,00 37,9818 8, ,00 30,00 14,6909 7, ,00 5,00 1,6000 1, ,00 5,00 2,1091, ,00 5,00 2,0182, ,00 5,00 2,2545, HİPOTEZ Araştımaya katılan 55 memurun cinsiyet göre hizmet süresinin normal dağılıp dağılmadığını test ederiz. Öncelikle Analyze-Descriptive Statistic-Explore seçenekleri seçilir. Şekil x.13. Dağılımını Normalliği Menüsü

16 16 Şekil x.13.a. Dağılımını Normalliği Menüsü Tablo x.8. Cinsiyet Değişkeni ve Hizmet süresi Case Processing Summary Hizmet Süreniz Cinsiyetiniz kadin erkek Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent ,0% 0,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% Tablo x.8 de tüm verilerin eksiksiz bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz.

17 17 Tablo x.9. Betimsel Sonuçlar Descriptives Hizmet Süreniz Cinsiy etiniz kadin Mean 95% Confidence Interv al for Mean Lower Bound Upper Bound Statistic Std. Error 12,7586 1, , ,9990 erkek 5% Trimmed Mean Median Variance Std. Dev iation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis Mean 95% Confidence Interv al for Mean Lower Bound Upper Bound 12, , ,690 5, ,00 26,00 22,00 8,00,596,434 -,399,845 16,8462 1, , ,2036 5% Trimmed Mean Median Variance Std. Dev iation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis 16, , ,095 8, ,00 30,00 29,00 15,00 -,009,456-1,050,887 Tablo x.9 da bağımlı değişken olan hizmet değişkenine göre tamamlayıcı istatistikler görülür. Yan taraftaki tabloya göre toplam 55 memurun bayan olanları görev aritmetik ortalaması 12,75 oldugu, standart sapmasınında 15,88 olduğu gösterilir. Ayrıca %95 güvenle alt ve üst limitlerin 10,51 ve 14,99 olduğu görülür. Güven aralığı tahmini yapılan büyüklüğün arasında kalacağı alanın hesaplanması anlamına gelir. Bu serinin ortanca değeri 12, minimum ve maksimum değeri sırasıyla 4 ve 26 dır. İstatistiksel çalışmalarda en yaygın kullanılan normal dağılımdır. Normal dağılım simetrik değildir ve tepe değeri, ortancası, aritmetik ortalaması birbirine eşit değildir. İncelediğimiz bu veri dizisinde daha önce belirtmiş olduğum en önemli tamamlayıcı istatistik kurtosis ve skewness ölçüleridir. Çünkü bu değerler veri setinin normal dağılıp dağılmadığını belirtecek. Bayanların görev dağılımına bakıldığında normal bir dağılım vardır. Tabloda yer alan çarpıklık katsayısı. standart hataya bölünerek standartlaşmaktadır. Daha

18 18 sonra elde edilen bu standart değer kritik tablo değeri ile karşılaştırılır. Basıklık normal dağılım eğrisinin ne kadar dik veya basık oldugunu gösterir. Basıklık katsayısı pozitif ise eğri normale göre daha diktir. Negatif ise normale göre daha basıktır. Erkekler için Kurtosise bakıldığında basıklık katsayısı anlamında normal bir dağılım olduğunu ifade edebiliriz. Açıklama: Kurtosis +1 den büyük çıkarsa sivri -1 den küçük çıkarsa basık, Skewnes +1 den büyük çıkarsa sağa çarpık -1 den küçük çıkarsa sola çarpıktır. Tablo x.10. Cinsiyet ve Hizmet Süresine İlişkin Extreme Değerler Extreme Values Hizmet Süreniz Cinsiy etiniz kadin erkek Highest Lowest Highest Lowest Case Number Value 28 26, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 7, ,00 Tablo x.11. Cinsiyet Değişkeni ve Hizmet süresi Normallik Testi Hizmet Süreniz Cinsiyetiniz kadin erkek *. This is a lower bound of the true significance. a. Lillief ors Significance Correction Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig.,139 29,161,947 29,156,117 26,200*,960 26,386

19 19 Veri grubunun normallik testleri Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerine bakılarak anlaşılır. Gözlem sayımız 50 den fazla olduğu için Kolmogorov-Smirnov testi kullanılır. Bu testte shapirov kullanılır. Bu testin sıfır (H0) ve karşıtı (H1) hipotezleri; H0: verilerin dağılımı normal dağılıma uyar. H1: verilerin dağılımı normal dağılımı uymaz. %5 anlamlılık düzeyine göre her iki test içinde görev verilerinin sig. Değerini(,156) %5 den büyük olduğu için H0 hipotezi kabul edilir. Yani veriler normal dağılır. Cinsiyete göre veriler normal dağılmaktadır. Şekil x.14. Cinsiyet Kadın ve Hizmet Süresi Histogramı

20 20 Şekil x.15. Cinsiyet Erkek ve Hizmet Süresi Histogramı BAĞIMSIZ GRUPLAR T-TESTİ Bağımsız örneklem t-testinde ise tek örneklem testinden farklı olarak iki ayrı grubun ortalamaları karşılaştırılır biz iki farklı grup olarak cinsiyet değişkeni açısında kıdem değişkenini karşılaştıralım karşılaştıralım (Cinsiyet ile hizmet). HİPOTEZ Memurların cinsiyet değişkeni açısından hizmet profillerinin belirlenmesi H0: Memurların cinsiyet değişkenine göre hizmet süreleri arasında fark yoktur. H1: Memurların cinsiyet değişkenine göre hizmet süreleri arasında fark vardır. Şekil x.16. Bağımsız Gruplar T-Testi Menüsü

21 21 Bu bölümde define groups klikleyerek group 1 için 1 ve group 2 için 2 kofladık daha evvel Variable View kısmında valuable bölümünde bu değerleri tanımlamıştırk. Tanımlama olayı yapıldıktan sonra OK tuşuna basarak bağımsız gruplar t-testi tamamlannış olacaktır. Değerlerimizi aşağıda olduğu gibi tablolaştırdık. Tablo x.12. Cinsiyet Değişkeni ve Hizmet süresi Grup İstatistiği Group Statistics Hizmet Surenizz Cinsiy etiniz kadin erkek Std. Error N Mean Std. Dev iation Mean 29 1,7586,73946, ,0385,82369,16154 Tablo x.13. Cinsiyet Değişkeni ve Hizmet süresi Bağımsız Gruplar T-testi Independent Samples Test Hizmet Surenizz Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test f or Equality of Variances F Sig. t df Sig. (2-tailed) t-test for Equality of Means Mean Diff erence 95% Confidence Interv al of the Std. Error Diff erence Diff erence Lower Upper,112,740-1,328 53,190 -,27984, ,70255, ,320 50,595,193 -,27984, ,70556,14588 Yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucu ve p<,05 anlamlılık düzeyine göre Sig. değeri,740 olduğu görülmekedir. Sig değeri 0.05 den büyük olduğu için varsayılanlar eşit olduğu için sig (2-tailed)=,190 olarak belirlenmiştir, p<,05 düzeyinden büyük olduğu için cinsiyet ve hizmet süresi arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bu durumda H0 hipotezi kabul. Böylece cinsiyetin hizmet üzerinde etkin bir faktör olmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Aritmetik ortalamalara bakıldığında bayan ve erkeklerin hizmet süreleri11-20 yıl civarında dağılmıştır.

22 22 VARYANS ANALİZİ Hipotez: Memurların yaş dağılımları ile hizmet süresi arasında ilişkinin belirlenmesi H0: Memurların yaş gruplarına göre hizmet süreleri arasında fark yoktur H0: Memurların yaş gruplarına göre hizmet süreleri arasında fark vardır Şekil x.17. Varyans Analizi Menüsü Yaş faktörü açısından hizmet süresini Bonferroni testi ile analiz edeceğiz. Şekil x.18. Varyans Analizi Seçenekleri Ardından descriptive ve homojenlik seçenekleriyle eşitliği sağlarız. Yapılan varyans analizi neticesinde oluşan tablolarımız aşağıdaki gibidir.

23 23 Tablo x.14. Hizmet Süresi Sonuçları Hizmet Surenizz 1,00 2,00 3,00 Total Descriptives 95% Confidence Interv al for Mean N Mean Std. Dev iation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 22 1,1818,39477, ,0068 1,3568 1,00 2, ,0000,45883, ,7853 2,2147 1,00 3, ,9231,27735, ,7555 3,0907 2,00 3, ,8909,78582, ,6785 2,1033 1,00 3,00 Tablo x.15. Hizmet Süresi Homojenlik Sonuçları Test of Homogeneity of Variances Hizmet Surenizz Lev ene Statistic df 1 df 2 Sig. 1, ,343 Tablo x.16. Hizmet Süresi Varyans Analizi Sonuçları ANOVA Hizmet Surenizz Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df Mean Square F Sig. 25, ,575 79,784,000 8,196 52,158 33, ANOVA tablosu memurların yaş değişkeni ile hizmet süresi dağılımları arasında farklılığın olup olmadığını test etmektedir SPSS bize, p değerini (Sig.) de vermiştir ki, eğer bu değer 0.05 ten küçükse H0 hipotezi reddedilir. Sig. değeri,000 olarak belirlenmiştir ve.05 değerinden küçüktür. O halde memurlar memurların yaş ve hizmet süresi dağılımları arasında anlamlı bir farklılık var yani ilişki yoktur diyebiliriz yaş arasındaki memurların 1-10 yıl (x=1,18), yaş arası memurların yıl (x=2,00) ve yaş arası memurların yıl arası (x=2,92), çalıştıkları ve yaş arttıkça çalışma süresinin de arttığı görülmektedir.

24 24 Tablo x.17. Hizmet Süresi Varyans Analizi Sonuçları Multiple Comparisons Dependent Variable: Hizmet Surenizz Bonf erroni (I) Yeni Yasiniz 1,00 2,00 3,00 (J) Yeni Yasiniz 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 *. The mean diff erence is signif icant at the.05 lev el. Mean Diff erence 95% Confidence Interval (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound -,81818*,12266,000-1,1216 -,5147-1,74126*,13888,000-2,0848-1,3977,81818*,12266,000,5147 1,1216 -,92308*,14144,000-1,2730 -,5732 1,74126*,13888,000 1,3977 2,0848,92308*,14144,000,5732 1,2730 CORRELATİONS Yaş, hizmet süresi, Tk1, Tk2 ve Tk3 arasındaki korelasyona bakalım Korelasyon analizi iki değişken arasndaki doğrusal ilişkiyi ve bir değişkenin iki veya daha fazla değişken ile olan ilişkisini, test etmek, varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılır. Korelasyon analizinde amaç; bağımsız değişken (X) ile, bağımlı değişken (Y) ne yönde değişeceğini görmektir. Bivariate Correlation Hipotez 55 memurun cinsiyet, eğitim durumu, yaş, görevi ve kıdemleri arasındaki ilişkiyi incelemek istiyoruz. H0: Değişkenler arasında ilişki yoktur. H1: Değişkenler arasında ilişki vardır.

25 25 Descriptive Statistics Tablo x.18. Korelasyon değişkenleri Mean Std. Deviation N Çalistigim kurumda herkes birbirine saygili davranmaktadir 2,1091, Amirler memurlarina pozitif bir yaklasim sergilemektedir 2,0182, Calistigim kurumdan memnunum 2,2545, Hizmet Surenizz 1,8909, Yeni Yasiniz 1,8364, Şekil x.19. Korelasyon Menüsü Yapılan korelasyon neticesinde Yaş değişkeni ile hizmet süresi değişkeni arasında pozitif yönde yüksek bir ilişki vardır r=,868, ayrıca amirleri tarafından pozitif yönde bir yaklaşım görenlerinde çalıştığı kurumdan memnun oldukları görülmektedir pozitif yönde iyi bir ilişki vardır r=,650 yine amirleri tarafından pozitif yönde bir yaklaşım görenlerinde kurumlarında herkesi birbirine saygılı oldukları r=,782 görülmektedir. Bağımlı değişkenler Tk1: Çalıştığım kurumda herkes birbirine saygılı davranmaktadır Tk2: Amirler memurlarına saygılı davranmaktadır Tk3: Çalıştığım işyerinden memnunum Yapılan korelasyon neticesinde Yaş değişkeni ile hizmet süresi değişkeni arasında pozitif yönde yüksek bir ilişki vardır r=,868, ayrıca amirleri tarafından pozitif yönde bir yaklaşım görenlerinde çalıştığı kurumdan memnun oldukları görülmektedir pozitif yönde iyi bir ilişki vardır r=,650 yine amirleri tarafından pozitif yönde bir yaklaşım görenlerinde

26 26 kurumlarında herkesi birbirine saygılı oldukları r=,782 görülmektedir. Tablo x.19. Korelasyon Değişkenlerine İlişkin Sonuçlar Correlations calistigim kurumda herkes birbirine saygili davranmaktadir amirler memurlarina pozitif yönde bir y aklasim sergilemektedir calistigim kurumdan memnunum Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N calistigim kurumda amirler herkes memurlarina birbirine pozitif yönde saygili bir yaklasim calistigim davranma sergilemekte kurumdan Hizmet ktadir dir memnunum Surenizz Yeni Yasiniz 1,782**,574**,179,241,000,000,190, ,782** 1,650**,124,125,000,000,367, ,574**,650** 1,151,062,000,000,273, Hizmet Surenizz Pearson Correlation,179,124,151 1,868** Sig. (2-tailed),190,367,273,000 N Yeni Yasiniz Pearson Correlation,241,125,062,868** 1 Sig. (2-tailed),076,362,652,000 N **. Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI

UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI 1 UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI Örnek 1: Ders Kitabı 3. konuda verilen 100 tane yaş değeri için; a. Aritmetik ortalama, b. Ortanca değer, c. Tepe değeri, d. En küçük ve en

Detaylı

UYGULAMA 2 TABLO YAPIMI

UYGULAMA 2 TABLO YAPIMI 1 UYGULAMA 2 TABLO YAPIMI Amaç: SPSS 10 istatistiksel paket programında veri girişi ve tablo yapımı. SPSS 10 istatistiksel paket programı ilk açıldığında ekrana gelen görüntü aşağıdaki gibidir. Bu pencere

Detaylı

BÖLÜM 8 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2

BÖLÜM 8 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2 1 BÖLÜM 8 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2 Bu bölümde bir veri seti üzerinde betimsel istatistiklerin kestiriminde SPSS paket programının kullanımı açıklanmaktadır. Açıklamalar bir örnek üzerinde hareketle

Detaylı

Çalıştığı kurumun prestij kaynağı olup olmaması KIZ 2,85 ERKEK 4,18

Çalıştığı kurumun prestij kaynağı olup olmaması KIZ 2,85 ERKEK 4,18 1 * BAĞIMSIZ T TESTİ (Independent Samples t test) ÖRNEK: Yapılan bir anket çalışmasında katılımcılardan, çalıştıkları kurumun kendileri için bir prestij kaynağı olup olmadığını belirtmeleri istenmiş. 30

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1 SPSS UYGULAMALARI-II 27.12.2016 Dr. Seher Yalçın 1 Normal Dağılım Varsayımının İncelenmesi Çarpıklık ve Basıklık Katsayısının İncelenmesi Analyze Descriptive Statistics Descriptives tıklanır. Açılan pencerede,

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) SPSS Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View

Detaylı

İSTATİSTİK SPSS UYGULAMA

İSTATİSTİK SPSS UYGULAMA İSTATİSTİK SPSS UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim CEBECİ SPSS UYGULAMA Bu bölümde SPSS veri girişi, Basit grafik hazırlama, örneklem çekimi ve tanımlayıcı istatistiksel analizler hakkında SPSS uygulamaları

Detaylı

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır.

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır. İstatistiksel güven aralıkları uygulamalarında normallik (normal dağılıma uygunluk) oldukça önemlidir. Kullanılan parametrik istatistiksel tekniklerin geçerli olabilmesi için populasyon şans değişkeninin

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA ANOVA (Varyans Analizi) birden çok t-testinin uygulanması gerektiği durumlarda hata varyansını azaltmak amacıyla öncelikle bir F istatistiği hesaplanır bu F

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK PARAMETRİK TESTLER

BİYOİSTATİSTİK PARAMETRİK TESTLER BİYOİSTATİSTİK PARAMETRİK TESTLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Bir testin kullanılabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekir. *Bir testin, uygulanabilmesi için gerekli şartlar; ne kadar çok veya güçlü

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) Parametrik Olmayan Testler Binom Testi SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) Soru 1: Öğrencilerin okul

Detaylı

Data View ve Variable View

Data View ve Variable View SPSS i çalıştırma 0 SPSS İlk Açılışı 1 Data View ve Variable View 2 Değişken Tanımlama - 1 3 Değişken Tanımlama - 2 4 Boş Veri Sayfası 5 Veri Girişi - 1 6 Veri Girişi - 2 7 Dosya Kaydetme 1 2 3 8 File

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

19. BÖLÜM BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ OLAN İKİ DEĞİŞKENDEN BİRİSİNDEKİ DEĞİŞİME GÖRE DİĞERİNİN ALACAĞI DEĞERİ YORDAMA (KESTİRME) UYGULAMA-I

19. BÖLÜM BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ OLAN İKİ DEĞİŞKENDEN BİRİSİNDEKİ DEĞİŞİME GÖRE DİĞERİNİN ALACAĞI DEĞERİ YORDAMA (KESTİRME) UYGULAMA-I 19. BÖLÜM BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ OLAN İKİ DEĞİŞKENDEN BİRİSİNDEKİ DEĞİŞİME GÖRE DİĞERİNİN ALACAĞI DEĞERİ YORDAMA (KESTİRME) UYGULAMA-I Bir dil dershanesinde öğrenciler talep ettikleri takdirde, öğretmenleriyle

Detaylı

SPSS-Tarihsel Gelişimi

SPSS-Tarihsel Gelişimi SPSS -Giriş SPSS-Tarihsel Gelişimi ilk sürümü Norman H. Nie, C. Hadlai Hull ve Dale H. Bent tarafından geliştirilmiş ve 1968 yılında piyasaya çıkmış istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır.

Detaylı

Eğer Veri Çözümleme paketi Araçlar menüsünde görünmüyor ise yüklenmesi gerekir.

Eğer Veri Çözümleme paketi Araçlar menüsünde görünmüyor ise yüklenmesi gerekir. Bölüm BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİK EXCEL DESTEKLİ İSTATİSTİK Excel de istatistik hesaplar; Genel Yöntem ve Excel Ġçerikli Çözümler olmak üzere iki esasa dayanabilir. Genel Yöntem; Excel in matematiksel

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması Kemal KURŞUN Dr. Hakan BAYRAMLIK Orhan ÇİMENCİ Hacettepe Üniversitesi Kara Harp Okulu Kara Harp

Detaylı

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 1 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl?

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı

SPSS de Tanımlayıcı İstatistikler

SPSS de Tanımlayıcı İstatistikler SPSS de Tanımlayıcı İstatistikler Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı SPSS programında belirtici istatistikler 4 farklı menüden yararlanılarak

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir.

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. 1 UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. Bu menülerin işlevleri ve alt menüleri ile komutları

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI. Nokta Grafikleri. Ders 2 Minitab da Grafiksel Analiz-II Tanımlayıcı İstatistikler

ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI. Nokta Grafikleri. Ders 2 Minitab da Grafiksel Analiz-II Tanımlayıcı İstatistikler ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI Nokta Grafikleri Nokta grafikleri örnek veri dağılımlarını değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılır. Bir nokta grafiği örneklem verilerini gruplandırır

Detaylı

3.SUNUM. Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen

3.SUNUM. Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen 3.SUNUM 1 Daha önce gösterdiğimiz gibi SPSS e manual olarak (elle) veri girişi yapabildiğimiz gibi daha önce başka bir dosyaya girilmiş olan bir veriyi de SPSS e file>open >data seçeneklerini kullanarak

Detaylı

Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal-Wallis H Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal-Wallis H Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal-Wallis H Testi Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Konu Başlıkları Tek Yönlü Varyans Analizi SPSS de Tek

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler .0.0 Mühendislikte İstatistik Yöntemler İstatistik Parametreler Tarih Qma.3.98 4..98 0.3.983 45 7..984 37.3.985 48 0.4.986 67.4.987 5 0.3.988 45.5.989 34.3.990 59.4.99 3 4 34 5 37 6 45 7 45 8 48 9 5 0

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma sonuçlarının açıklanmasında frekans tablosu

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır.

Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır. ZAMAN SERİSİ MODEL Aşağıdaki anlatım sadece lisans düzeyindeki temel ekonometri bilgisine göre hazırlanmıştır. Bir akademik çalışmanın gerektirdiği birçok ön ve son testi içermemektedir. Bu dosyalar ilk

Detaylı

Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK

Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK İçindekiler Test İstatistikleri Merkezi Eğilim Tepe Değer (Mod) Ortanca (Medyan) Aritmetik Ortalama Merkezi Dağılım Dizi Genişliği (Ranj) Standart Sapma Varyans Çarpıklık

Detaylı

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel sayma

Detaylı

4. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİNİ KULLANMAYI ÖĞRENME

4. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİNİ KULLANMAYI ÖĞRENME 4. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİNİ KULLANMAYI ÖĞRENME Bu bölümde; Bir grup değişkenin çalışma sayfası görüntüsünü görüntüleme Bir grup değişkenin tanımlayıcı istatistiklerini görüntüleme Bir grup içerisindeki

Detaylı

SPPS. Verileri Düzenleme ve Değiştirme 3 - Data Menüsü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

SPPS. Verileri Düzenleme ve Değiştirme 3 - Data Menüsü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 SPPS Verileri Düzenleme ve Değiştirme 3 - Data Menüsü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Data Menüsü 1- Define Variable 1- Properties (Değişken Özelliklerini Tanımlama) Değişken özelliklerini tanımlamak

Detaylı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Bölüm 8. VERİ İŞLEMEYE HAZIRLIK, TEMEL İSTATİSTİKİ ÖLÇÜLER VE ANALİZ TÜRLERİ Sait Gürbüz - Faruk Şahin

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Bölüm 8. VERİ İŞLEMEYE HAZIRLIK, TEMEL İSTATİSTİKİ ÖLÇÜLER VE ANALİZ TÜRLERİ Sait Gürbüz - Faruk Şahin Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Bölüm 8 VERİ İŞLEMEYE HAZIRLIK, TEMEL İSTATİSTİKİ ÖLÇÜLER VE ANALİZ TÜRLERİ Sait Gürbüz - Faruk Şahin Öğrenim Kazanımları Bu bölümü okuyup anladığınızda; 1. Veri

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler I. Giriş

Araştırma Yöntemleri. Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler I. Giriş Araştırma Yöntemleri Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler I Giriş Bir önceki derste örneklem seçme mantığını işledik Evren ve örneklemden elde edilen değerleri tanımlamayı öğrendik Standart normal

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

5.HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN Harran Üniversitesi

5.HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN Harran Üniversitesi 5.HAFTA Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN Harran Üniversitesi Bu sunumda kullanılan verimizde bulunan değişkenler: İsim CİNSİYET KİTAP YAŞ VİZE VİZE2 FİNAL DÖNEMSONUNOTU Bu dersimizde daha önce hesapladığımız basit

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

4.SUNUM. Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen

4.SUNUM. Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen 4.SUNUM 1 Minimum Maksimum Mod Medyan Aritmetik ortalama Ranj Standart sapma Varyans Çarpıklık Basıklık 2 SPSS te veri girişini veri görünümü kısmından elle ya da başka bir dosyanın SPSS içine file>open

Detaylı

VERĠ ANALĠZĠ 05.05.2011 NĠCEL VERĠ ANALĠZĠ ĠSTATĠSTĠK? ĠSTATĠSTĠK. ĠSTATĠSTĠK ÇEġĠTLERĠ. Betimsel İstatistik Kestirimsel Ġstatistik

VERĠ ANALĠZĠ 05.05.2011 NĠCEL VERĠ ANALĠZĠ ĠSTATĠSTĠK? ĠSTATĠSTĠK. ĠSTATĠSTĠK ÇEġĠTLERĠ. Betimsel İstatistik Kestirimsel Ġstatistik 5.5.11 VERĠ ANALĠZĠ NĠCEL VERĠ ANALĠZĠ Nicel Veri Analizi Betimsel Ġstatistik Kestirimsel Ġstatistik Nitel Veri Analizi Betimsel Analiz Ġçerik Analizi Betimsel İstatistik Kestirimsel Ġstatistik ĠSTATĠSTĠK?

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Merkezi Eğilim ve Değişim Ölçüleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Merkezi Eğilim ve Değişim Ölçüleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Merkezi Eğilim ve Değişim Ölçüleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 İstatistik

Detaylı

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Temel İstatistik Tanımlayıcı İstatistik Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart 2011 DAĞILIM / YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ Verilerin değişkenlik durumu ve dağılışın şeklini

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 606 Araştırma Yöntemleri (Bahar 2014) 3 Nisan 2014

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 606 Araştırma Yöntemleri (Bahar 2014) 3 Nisan 2014 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 606 Araştırma Yöntemleri (Bahar 2014) 3 Nisan 2014 t testleri: Tek örneklem t testi, Bağımsız iki örneklem t testi, Bağımlı iki örneklem t testi Aşağıdaki analizlerde

Detaylı

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I İstatistik Nedir? İstatistik kelimesi ilk olarak Almanyada devlet anlamına gelen status kelimesine dayanılarak kullanılmaya

Detaylı

Student t Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Student t Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Student t Testi Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Konu Başlıkları Tek örnek t testi SPSS de tek örnek t testi uygulaması Bağımsız iki örnek

Detaylı

Bağımsız örneklem t-testi tablo okuması

Bağımsız örneklem t-testi tablo okuması Bağımsız örneklem t-testi tablo okuması İki bağımsız grubu karşılaştırmada kullanılır; Normal dağılım (her bir grup için n>30) [Uygulamada daha küçük sayılar da kullanılmaktadır] Sürekli bağımlı değişken

Detaylı

KANTİTATİF TEKNİKLER - Temel İstatistik -

KANTİTATİF TEKNİKLER - Temel İstatistik - KANTİTATİF TEKNİKLER - Temel İstatistik - 1 İstatistik Nedir? Belirli bir amaçla verilerin toplanması, düzenlenmesi, analiz edilerek yorumlanmasını sağlayan yöntemler topluluğudur. 2 İstatistik Kullanım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi. BBY 606 Araştırma Yöntemleri

Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi. BBY 606 Araştırma Yöntemleri Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi BBY 606 Araştırma Yöntemleri 1 SPSS in açılması 2 SPSS programı 3 Veri giriş ekranı 4 Değişken giriş ekranı 5 Veri toplama Kayıtlardan yararlanarak Örneğin

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

Temel İstatistik 2012 Y. Doç. Dr. İbrahim Turan SPSS. Analiz Menüsü

Temel İstatistik 2012 Y. Doç. Dr. İbrahim Turan SPSS. Analiz Menüsü SPSS Analiz Menüsü 1- Reports: a) OLAP Cubes: Seçilen değişkenlerin istatistiksel işlemlerini yapar. b) Case summaries: Verilerin frekans ve çapraz tablolarının oluşturulması, belirtici istatistiklerin

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

Temel İstatistik 2012 Y. Doç. Dr. İbrahim Turan SPSS. Analiz Menüsü

Temel İstatistik 2012 Y. Doç. Dr. İbrahim Turan SPSS. Analiz Menüsü SPSS Analiz Menüsü 1- Reports: a) OLAP Cubes: Seçilen değişkenlerin istatistiksel işlemlerini yapar. b) Case summaries: Verilerin frekans ve çapraz tablolarının oluşturulması, belirtici istatistiklerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. İSTATİSTİK İN TARİHÇESİ... 1 2. İSTATİSTİK NEDİR?... 3 3. SAYISAL BİLGİDEN ANLAM ÇIKARILMASI... 4 4. BELİRSİZLİĞİN ELE ALINMASI... 4 5. ÖRNEKLEME... 5 6. İLİŞKİLERİN

Detaylı

Hipotez Testleri. Parametrik Testler

Hipotez Testleri. Parametrik Testler Hipotez Testleri Parametrik Testler Hipotez Testide Adımlar Bir araştırma sorusuu belirlemesi Araştırma sorusua dayaa istatistiki hipotezleri oluşturulması (H 0 ve H A ) Hedef populasyoda öreklemi elde

Detaylı

VERİ KÜMELERİNİ BETİMLEME

VERİ KÜMELERİNİ BETİMLEME BETİMLEYİCİ İSTATİSTİK VERİ KÜMELERİNİ BETİMLEME Bir amaç için derlenen verilerin tamamının olduğu, veri kümesindeki birimlerin sayısal değerlerinden faydalanarak açık ve net bir şekilde ilgilenilen özellik

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK TABLO VE FRAFİK YAPIMI

BİYOİSTATİSTİK TABLO VE FRAFİK YAPIMI BİYOİSTATİSTİK TABLO VE FRAFİK YAPIMI B Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Tablo, araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin sayısal olarak *anlaşılabilir bir nitelikte sunulmasını sağlayan bir araçtır. *Tabloda

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ORTALAMA ÖLÇÜLERİ. Ünite 6. Öğr. Gör. Ali Onur CERRAH

ORTALAMA ÖLÇÜLERİ. Ünite 6. Öğr. Gör. Ali Onur CERRAH ORTALAMA ÖLÇÜLERİ Ünite 6 Öğr. Gör. Ali Onur CERRAH Araştırma sonucunda elde edilen nitelik değişkenler hakkında tablo ve grafikle bilgi sahibi olunurken, sayısal değişkenler hakkında bilgi sahibi olmanın

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

BÖLÜM 9 NORMAL DAĞILIM

BÖLÜM 9 NORMAL DAĞILIM 1 BÖLÜM 9 NORMAL DAĞILIM Normal dağılım; 'normal dağılım eğrisi (normaly distribution curve)' ile kavramlaştırılan hipotetik bir evren dağılımıdır. 'Gauss dağılımı' ya da 'Gauss eğrisi' olarak da bilinen

Detaylı

Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Yöntem... 3 IV- Tanımlar ve Hesaplamalar... 3 V- Yayımlama...

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

ALIŞTIRMA 2 GSYİH. Toplamsal Ayrıştırma Yöntemi

ALIŞTIRMA 2 GSYİH. Toplamsal Ayrıştırma Yöntemi ALIŞTIRMA 2 GSYİH Bu çalışmamızda GSYİH serisinin toplamsal ve çarpımsal ayrıştırma yöntemine göre modellenip modellenemeyeceği incelenecektir. Seri ilk olarak toplamsal ayrıştırma yöntemine göre analiz

Detaylı

Probability Density Function (PDF, Sürekli fonksiyon)

Probability Density Function (PDF, Sürekli fonksiyon) Varyans Bir serideki her elemanın ortalamadan farklarının karelerinin toplamının, serideki eleman sayısına bölümü ile elde edilir. Standart Sapma Varyansın kareköküdür. Eğer birçok veri ortalamaya yakın

Detaylı

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 4.SUNUM Genel olarak test istatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 2 Ranj Çeyrek Kayma Çeyrekler Arası Açıklık Standart Sapma Varyans

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU

Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU FREKANS DAĞILIMLARINI TANIMLAYICI ÖLÇÜLER Düzenlenmiş verilerin yorumlanması ve daha ileri düzeydeki işlemler için verilerin bütününe ait tanımlayıcı ve özetleyici ölçülere ihtiyaç

Detaylı

Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi

Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi Parametrik testlerin, normal dağılım varsayımına dayandığını, normal dağılıma sahip olmayan veriler üzerinde kullanıldığında, elde edilen sonuçların

Detaylı

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar İstatistiksel Verileri Tasnif Etme Verileri daha anlamlı hale getirmek amacıyla

Detaylı

CAEeda TM. NACA0012 KANADI ÜZERİNDE FAPeda ÇÖZÜMÜ UYGULAMASI EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM. NACA0012 KANADI ÜZERİNDE FAPeda ÇÖZÜMÜ UYGULAMASI EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM NACA0012 KANADI ÜZERİNDE FAPeda ÇÖZÜMÜ UYGULAMASI EĞİTİM NOTU EDA Tasarım Analiz Mühendislik 1. Simülasyon Tanımlama Öncesi 1. Yeni bir proje oluşturmak için menü çubuğu üzerinden Dosya > Çözümağı

Detaylı

DÖNEM II ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU. Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ BİYOİSTATİSTİK AD DERS NOTLARI

DÖNEM II ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU. Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ BİYOİSTATİSTİK AD DERS NOTLARI DÖNEM II ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ BİYOİSTATİSTİK AD DERS NOTLARI 05.05.2014 Pazartesi, Saat:11.30-12.20;Korelasyon ve Regresyon Uygulaması

Detaylı

7.Sunum. Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 1

7.Sunum. Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 1 7.Sunum Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 1 Buraya kadar olan konularda (t-testi, ANOVA vb.) bağımlı değişkenin gruplar arasında anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test ettik. Bu sunumumuzda farklı bir araştırma

Detaylı

Denetim Etkinliğini Artırmada Verinin Analizi

Denetim Etkinliğini Artırmada Verinin Analizi Denetim Etkinliğini Artırmada Verinin Analizi Benford Analizi Uygulama Mayıs, 2016 Antalya 1. Uygulama TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER VE ÖRNEKLEM BAĞIMSIZLIK TESTLERİ Örneklemlerin Bağımsızlık Analizleri (Grupların

Detaylı

Bölüm 3 Merkezi Konum (Eğilim) Ölçüleri. Giriş Veri kümesi. Ortalamalar iki grupta incelenir. A. Duyarlı olan ortalama. B. Duyarlı olmayan ortalama

Bölüm 3 Merkezi Konum (Eğilim) Ölçüleri. Giriş Veri kümesi. Ortalamalar iki grupta incelenir. A. Duyarlı olan ortalama. B. Duyarlı olmayan ortalama GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Bölüm 3 Merkezi Konum (Eğilim) Ölçüleri Yrd. Doç. Dr. Safa KARAMAN 1 2 Giriş Veri kümesi Verileri betimlemenin ve özetlemenin bir diğer yolu da verilerin bir

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ 1 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz İçindekiler

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

2. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİ

2. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİ 2. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİ Bu bölümde; Basit bir Regresyon Analizi EViews çalışma dosyası oluşturma EViews çalışma dosyasına veri girme EViews ta grup oluşturma EViews ta grafik çizme EViews ta yeni değişken

Detaylı

Parametrik Olmayan Testler

Parametrik Olmayan Testler Araştırma Yöntemleri Parametrik Olmayan Testler Parametrik Olmayan Testler Verilerin normal dağılmış olması gerekmiyor Veriler sınıflama ya da sıralama ölçme düzeyinde toplanmış olacak Ya da eşit aralıklı

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı Frekans Dağılımları Varyans Analizi Merkezsel

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 2: Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım İnceleme sonucu elde edilen ham verilerin istatistiksel yöntemler kullanılarak özetlenmesi açıklayıcı istatistiği konusudur. Açıklayıcı istatistikte

Detaylı

IİSTATIİSTIİK. Mustafa Sezer PEHLI VAN

IİSTATIİSTIİK. Mustafa Sezer PEHLI VAN IİSTATIİSTIİK Mustafa Sezer PEHLI VAN İstatistik nedir? İstatistik, veri anlamına gelir, İstatistik, sayılarla uğraşan bir bilim dalıdır, İstatistik, eksik bilgiler kullanarak doğru sonuçlara ulaştıran

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

ÇALIŞMA PLANLAMA VE MAKALE YAZMADA SIK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÇALIŞMA PLANLAMA VE MAKALE YAZMADA SIK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1 ÇALIŞMA PLANLAMA VE MAKALE YAZMADA SIK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr.Ayşegül Gözalan, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Prof. Dr. Yakut Akyön Yılmaz Hacettepe

Detaylı

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Genel Yapı ve Tanıtım : Tahmine Dayalı Analitik Yazılımı SPSS Yazılımları ilk olarak 1967 yılında 2 doktora öğrencisinin tez çalışmaları için geliştirilmeye

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

8.Hafta. Değişkenlik Ölçüleri. Öğr.Gör.Muhsin ÇELİK. Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek,

8.Hafta. Değişkenlik Ölçüleri. Öğr.Gör.Muhsin ÇELİK. Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek, İSTATİSTİK 8.Hafta Değişkenlik Ölçüleri Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek, Serilerin birbirlerine değişkenliklerini yorumlayabileceksiniz. 2

Detaylı

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından

Detaylı

Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması

Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması 22 Temmuz 2015, ANKARA tkhk.istatistik@saglik.gov.tr İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı 1 Hazırlayanlar: H. Erkin SÜLEKLİ (Sağlık Uzman Yardımcısı) Aziz

Detaylı

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Hücreleri Biçimlendirme ELEKTRONİK ÇİZELGE Formülleri Kullanma Verileri Sıralama Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Elektronik Çizelge de sayıları; bin ayracı, yüzde oranı, tarih/saat ve para

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 2

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 2 6.SUNUM ANOVA da bir bağımlı değişken ile grup değişkeni kullanarak gruplar arasında bağımlı değişken açısından farklılık olup olmadığını test etmiştik. Daha sonra ANCOVA da ANOVA ya sürekli bir değişkeni

Detaylı