MEB Ders Programları TBM Kazanımları Karşılaştırma Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEB Ders Programları TBM Kazanımları Karşılaştırma Raporu"

Transkript

1 MEB Ders Programları TBM Kazanımları Karşılaştırma Raporu İstanbul Ağustos 2015

2

3 MEB Ders Programları TBM Kazanımları Karşılaştırma Raporu İstanbul Ağustos 2015

4 İÇİNDEKİLER TBM Nedir?...1 TBM de Millî Eğitim Bakanlığı-Yeşilay İş Birliği...1 TBM de Kazanımlar ve Dayandıkları Prensipler...1 TBM Kazanımlarının Belirlenme Sürecinde MEB Birikiminden Nasıl Yararlanılmıştır?...3 TBM nin Uygulanma Aşamasına Gelme Sürecinde MEB Birikiminden Nasıl Yararlanılmıştır?...4 TBM ile MEB Programları Arasında Teorik Bütünleşme...5 TBM Kazanımları ile MEB Programlarındaki Kazanımlar Eşleştirmesi...8

5 TBM Nedir? Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme risklerini en aza indirme üst amacına sahip bilimsel temelli bir eğitim programıdır. Program kapsamında başta çocuklar ve gençler olmak üzere ilgili tüm kesimlere önleyici eğitim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. TBM ile tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı konusunda bireylerde ve toplumda farkındalığın arttırılması, verilen bilgi ve sağlanan bilinçle bu maddelerin kullanımının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca önleyici lik yönünü tahkim ve takviye hedefiyle sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma bilgi ve becerilerini kazandırmak hedeflenmiştir. Türkiye de bağımlılıklarla mücadelede ilk defa bu kadar büyük bir hedef kitleye hitap eden bir program geliştirilmiştir. Bu program, alan uzmanlarının desteği ile ülkemizin sosyolojik yapısı, ihtiyaçları ve mevcut eğitim sistemi göz önünde bulundurularak tüm Türkiye de uygulanabilecek bir şekilde geliştirilmiştir. TBM de Millî Eğitim Bakanlığı-Yeşilay İş Birliği Benzer amaçlı dünya örneklerinden edinilen tecrübelerden hareketle program dâhilindeki geniş kapsamlı faaliyetler toplamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasında Millî Eğitim Bakanlığının desteğini almak zorunlu bir başlangıç şartı olarak öngörülmüştür. Nitekim bu husus TBM nin gerekçelerinin birinci maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir (bk. Kılavuz, 2015, s. 10): İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde, risk altındaki gruplara ve ailelere yönelik olarak önleme faaliyetlerinin yürütülmesi temel hedef olmalıdır. Gerekçelerde ifade edilmiş bu şartı sağlamak üzere, TBM uygulamaları 03 Ocak 2014 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay arasında imzalanan protokol çerçevesinde başlamıştır. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay arasında akdedilen bu protokol öncesinde de hem TBM nin uygulanmasında kendilerine büyük roller düşen MEB çatısı altındaki öğretmenlerimizin destek ve kabulünü sağlamak hem de TBM nin amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere bir dizi tedbir alınmıştır. Bu cümleden olarak TBM program geliştirme çalışmalarında MEB in dünden bugüne oluşturmuş olduğu birikimden azami düzeyde istifade edilmeye çalışılmıştır. TBM'de Kazanımlar ve Dayandıkları Prensipler TBM, yaş grubu özelliklerine uygun olarak okullarda ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanmak üzere Yeşilay tarafından geliştirilmiş beş farklı alan ekseninde bilgilendirme ve önleme odaklı bir eğitim programıdır. Bilgilerin içselleştirilmesi, böylece riskli davranışlardan korunmayı ve 1

6 bağımlılıklardan uzak kalmayı sağlaması amacıyla yaş gruplarına ve bağımlılık alanlarına göre, kimi tekrar eden kimi de kendinden öncekiler üzerine eklemlenen kazanım lar temel alınarak hazırlanmıştır. TBM program geliştirme ekibinde program geliştirme, ölçme değerlendirme, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, halk sağlığı, sosyal hizmet, branş öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, hayat boyu öğrenme vb. farklı alanlardan uzmanlar görev almışlardır. Uzmanların her birinin kendi ihtisas alanından teorik ve pratik birikimleri program geliştirme sürecinde özellikle kazanımların belirlenme aşamasında önemli bir başlangıç noktası ve zemin sağlamıştır. Kazanım (yeterlilik, outcome), şu veya bu öğrenme yaşantıları sonucunda öğrenenin elde etmiş olduğu bilgi, beceri ve tutumlardır. Öğrenme ürününü ifade eder, sarf edilen çabanın sonucunu gösterir. Yani kazanım bir öğrenim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenenin ne bileceğini, neyi yapabileceğini, neyi kavrayıp benimseyeceğini anlatan bir ifadelendirmedir. Kazanımların her birinin kendi başına da birer anlamı ve önemi vardır. Buna ilave olarak genel bir amacın yahut amaçların parçaları olabilirler. TBM program geliştirme ekibi, hazırlık çalıştaylarında kazanımları bu çerçevede ele almış, hem kendi başına bir anlamı ve önemi (mahiyeti/neliği ve vasfı/niteliği) olan hem de hedef kitlenin korunmalarına, bilgilenmelerine, farkındalık sağlamalarına ve bilinçlenmelerine hizmet edecek abidevi bir binanın parçası olan kazanımlar geliştirmeye çalışmıştır. Bu çabasını da yurt dışındaki çok sayıda ve farklı programlar ile temel yaşam becerileri ve bağımlılığı önleme ve bağımlılıkla mücadele eksenli literatürü incelemekle somutlaştırmıştır. Ancak TBM program geliştirme ekibi bununla yetinmemiş, Millî Eğitim Bakanlığı ders programlarını da yüksek bir özen, dikkat ve hassasiyetle inceleyip çalışmalarında bu birikimden azami düzeyde yararlanmaya gayret etmiştir. Çünkü TBM program geliştirme ekibi TBM nin burada ve şimdi (Türkiye de ve bu ülke nin çocuk ve gençlerine) uygulanacağına, Millî Eğitim Bakanlığı nın bu projede hedef kitleye ulaşmak için en avantajlı ve kuşatıcı kurum olduğuna dair sürekli bir farkındalık ve bilinçle hareket etmiştir. 2

7 TBM Kazanımlarının Belirlenme Sürecinde MEB Birikiminden Nasıl Yararlanılmıştır? TBM program geliştirme ekibi öncelikle alanda oluşmuş devasa literatürden hareket etmiş, bu birikimden elde edilen bakış açısıyla MEB öğretim programlarına yönelerek çalışmalarını başlatmıştır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından onaylanmış öğretim programları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı sitesinden indirilmiştir. 1 Yapılan müzakereler sonucunda MEB öğretim programlarından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kademelerinde ortak olan derslerin büyük oranda zorunlu derslerin öğretim programlarına odaklanılmıştır. Odaklanılan öğretim programlarındaki kazanım ifadeleri ayrıştırılarak ayrı bir havuzda toplanmış, program geliştirme ekibiyle paylaşılmıştır. 2 Beş ayrı TBM alanı için oluşturulan program geliştirme takımları kendi aralarında çalışıp öncelikle kendi alanlarına dair kazanımları belirlemiş, ardından programın diğer unsurlarını tamamlayarak program geliştirme çalışmasını tamamlamıştır. Her bir alan program geliştirme takımı, Yeşilay Bilim Kurulu ve diğer program geliştirme takımlarıyla bütün bir program geliştirme ekibi olarak öncelikle Gerçek Zamanlı İzleme Programı adı verilen TBM ye özel geliştirilmiş sanal forum ortamında, ardından bir çalıştay ortamında kendi programlarını müzakere edip son hâlini vermişlerdir. 1 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı sitesinden indirilmiş öğretim programlarının toplu listesi Ek 1 de verilmiştir. Ek 1, dersin adı ve program elektronik dosyalarına verilen adlardan oluşan iki sütunluk bir liste olarak düzenlenmiş, programların tamamı işbu raporun ekindeki DVD ye kaydedilmiştir. 2 Program geliştirme ekibi tarafından kullanılan MEB öğretim programlarındaki kazanımların ayrıştırılmasıyla oluşturulmuş havuz için bk. Ek 2. 3

8 Tüm bu süreçlerin sonunda TBM, toplam 224 kazanımdan oluşan bir önleyici program olarak uygulamaya hazır hâle gelmiştir. Kazanımların alanlara ve hedef kitleye göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. Alanın Hedef Kitle Düzeyindeki Toplam Teknoloji Sağlıklı Tütün Alkol Madde Kazanım Hedef Kitle Bağımlılığı Yaşam Bağımlılığı Bağımlılığı Bağımlılığı Sayısı Anaokulu ve 1. sınıf İlkokul (2, 3, 4) Ortaokul (5, 6, 7, 8) Lise (9, 10, 11, 12) Yetişkin Tablo 1. TBM Kazanımlarının Alanlara ve Hedef Kitleye Göre Sayısal Dağılımı TBM nin Uygulanma Aşamasına Gelme Sürecinde MEB Birikiminden Nasıl Yararlanılmıştır? TBM program geliştirme ekibinin çalışmalarıyla eş zamanlı olarak ve programlara nihai hâlinin verilmesini müteakip MEB ekibinin uygulamaya katkılarını almak ve uygulamanın yapılandırılmasını MEB kadrolarıyla birlikte sağlamak üzere bir dizi çalışma yürütülmüştür. Program geliştirme ekibinin danışmanlığında ve bir kısmının da katılımıyla programın içeriğinin hedef kitleye aktarımında kullanılacak eğitim kitapçıkları ve ders sunuları içerik geliştirme ekibince hazırlanmıştır. Hazırlanan içerikleri sınamak ve alandaki MEB kadrosunun görüşlerini almak üzere Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul da 41 rehber öğretmenin katılımıyla pilot eğitici eğitimi uygulaması gerçekleştirilmiş, eğitimlerin sonunda hem anketlerle yazılı olarak hem de görüşmelerle sözlü olarak katılımcıların görüş, eleştiri ve önerileri alınmıştır. 3 3 Pilot eğitici eğitimi uygulaması sonuç raporu için bk Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TEB) Eğitici Eğitimi Programı (EEP) Katılımcı Değerlendirme Anketleri Sonuç ve Değerlendirme Raporu. 4

9 Pilot eğitici eğitimine katılmış eğitimciler İstanbul da 39 ilçede pilot uygulama yaparak TBM nin beş alanında hedef kitlenin lise düzeyine yönelik eğitim vermişlerdir. Eğitimlerin sonunda hem ölçme araçlarıyla erişi düzeyi belirlenmeye çalışılmış hem de eğitimlerde görev alan MEB öğretmenlerinin görüş, eleştiri ve önerileri hazırladıkları raporlarıyla tespit edilmiştir. Yeşilay Bilim Kurulu, TBM program geliştirme ekibi ve içerik geliştirme ekibi her iki uygulamanın sonuçlarını değerlendirmek üzere bir araya gelerek gerek programda gerekse eğitim dokümanları ve sunularda yapılması gerekli görülen revizyonları belirlemişlerdir. Bu belirlenen çerçeveye göre diğer eğitim malzemeleri, sunular, formatör ve eğitici kılavuzları hazırlanmıştır. İçerik geliştirme ekibi kendi arasında yaptığı ortak çalışmayla oluşturduğu malzemeyi Gerçek Zamanlı İzleme Programına aktarmış, Yeşilay Bilim Kurulu ile TBM program geliştirme ekibi bu sanal ortamdan görüş ve eleştirilerini içerik geliştirme ekibiyle paylaşmıştır. İçerik geliştirme ekibi de bu görüş ve eleştiriler istikametinde malzemeye son hâlini vermiştir. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Yeşilay ın ortak organizasyonuyla Antalya da 10 Kasım-01 Aralık 2014 tarihleri arasında 484 formatör adayının katıldığı bir formatör eğitimi yapılmıştır. Böylece her ilden, TBM nin beş alanının her biri için birer formatör yetiştirilmiştir. Bu eğitim uygulamasının sonunda da hem Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce görevlendirilmiş MEB ekibinin hem de programa katılan formatörlerin görüş, eleştiri ve önerileri alınmıştır. Programın icrasını takiben bunlar değerlendirilerek gerek TBM Eğitim Programının gerekse tüm eğitim malzemesinin nihai hâline erişilmiştir. Böylece alanda TBM uygulaması Türkiye çapında uygulanmaya başlamadan önce sürekli bir şekilde analiz-revizyon sürecine MEB in tam katılımı sağlanmış, pratikteki MEB programları ve eğitim öğretim süreci uygulamaları ile TBM arasındaki örtüşmenin en yüksek düzeyde gerçekleşmesine yönelik çaba karşılığını bularak somutlaşmıştır. TBM ile MEB Programları Arasında Teorik Bütünleşme İşbu raporla nihai hâlini almış olan TBM Eğitim Programındaki kazanımlar ile MEB öğretim programları kazanımları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma yukarıda arz edilen pratik bütünleşmenin bir de teorik olarak kontrol edilmesine imkân vermektedir. Zira yapılan karşılaştırmada 224 TBM kazanımının 203 ünde MEB kazanımlarıyla mutlaka örtüşme/mutabakat olduğu görülmektedir. Bu sonuç, mutabakat tespit edilemeyen MEB TBM kazanımlarının %10 dan daha az olduğu anlamına gelmektedir. 5

10 MEB programlarından farklı olan, başka bir deyişle MEB programlarında karşılığı olmayan 21 kazanımdan 4 adedi (56, 170, 183, 184 sıra numaralı kazanımlar) doğrudan yetişkinlere ilişkin kazanım olduğundan ve karşılaştırma eşleştirme yapılan MEB programlarının anaokulundan lise düzeyine kadarki eğitim kademeleri programları olması dolayısıyla eşleşme olmamıştır. MEB in aile eğitim programlarında ise bu kazanımların birebir karşılıkları yahut benzerleri/muadilleri yer almaktadır Gelişim dönemlerine uygun olarak küçük yaşlardan itibaren çocuğa çeşitli yaşam becerilerini kazandırması gerektiğini kabul eder, bunu nasıl yapacağını planlar ve uygular. 170 Kendi bağımlılıklarının çocuklarını genetik ve psikolojik olarak etkileyeceğini fark eder. 183 Çocukların teknoloji kullanımı konusundaki olumsuz davranışlarını fark eder. 184 Teknolojik araçların çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder. Tablo 2. MEB TBM Kazanımlarından Eşleşme Olmayan, Yetişkinlere Yönelik Kazanımlar MEB programlarından farklı olan, başka bir deyişle MEB programlarında karşılığı olmayan 21 kazanımdan 9 adedi (75, 122, 123, 143, 149, 168, 199, 200 ve 217 sıra numaralı kazanımlar) MEB programlarının kazanımları içinde doğrudan yer almamaktadır. Ancak 75, 122, 123, 143, 149, 168 sıra numaralı kazanımlar rehberlik, sağlık ve biyoloji; 199, 200, 217 sıra numaralı kazanım medya okur yazarlığı; 75 sıra numaralı kazanım hayat bilgisi ve sosyal bilgiler programlarında anlam, muhteva yahut etkinlik olarak yer almaktadır Eylemlerinin kendisinde ve çevresinde meydana getirdiği değişiklikleri izler. 122 Doğal ve sosyal hayattan uzak kalmanın bir hastalık türü olduğunu ifade eder. 123 Yalnızlaşma eğilimi olduğunda bunu fark eder. 143 Düzenli uyku ile sağlık arasında ilişki kurar. 149 Kendini ödüllendirmek için zarar verici davranışları tercih etmez. 168 Umursamazlık problemini sorun olarak algılar. 199 Oyunların temelde hep aynı izlekler/temalar üzerinden ilerlediğini kavrar. 200 İzleyeceği televizyon programının seçiminde dikkat edilecek hususları sıralar. 217 Kitle iletişim araçlarındaki sempatik sarhoş tiplemelerini sorgular. Tablo 3. MEB TBM Kazanımlarından Eşleşme Olmayan, Ancak Bazı Derslerle İrtibatlı Kazanımlar 4 Eşleşme olmayan MEB TBM kazanımlarından yetişkinlere yönelik olanları için bk. Tablo 2. 5 Eşleşme olmayan MEB TBM kazanımlarından bazı derslerle irtibatlı olanları için bk. Tablo 3. 6

11 MEB programlarından farklı olan, başka bir deyişle MEB programlarında karşılığı olmayan 21 kazanımdan 8 adedi (147, 173, 204, 205, 206, 215, 221, 224 sıra numaralı kazanımlar) doğrudan bağımlılık nesnelerine dair özel/spesifik bilgi yahut davranış aktarımı kapsamlıdır ki örtüşme olmaması normal kabul edilmelidir. Zira TBM bir tarafıyla da özel uzmanlık içeren bir alana yönelik bir programdır. Ancak bu açıklama kabul edilmese bile nihayetinde MEB TBM programları karşılaştırmasında %3,5 luk bir farktan bahsedilebilir ki bu da ihmal edilebilir düzeyde bir farklılık olarak kabul edilmelidir Enerji içeceklerini tanır, etkilerini açıklar. 173 Sosyal içicilik kavramının ne olduğunu açıklar. 204 Sigaranın bir problem çözme aracı olmadığını ifade eder. 205 Sigara içmenin bir güç simgesi olmadığını ifade eder. 206 Gruba dâhil olmanın sigara içmeyi gerektirmediğini fark eder. 215 Alkol ve alkol bağımlılığıyla ilgili yasa ve kuralların gerekliliğini savunur. 221 Tütün, alkol ve madde kullanımının sosyal dışlamaya kapı araladığını kabul eder. 224 Madde kullanımı ve satışı ile ilgili cezai yasaları açıklar. Tablo 4. MEB TBM Kazanımlarından Eşleşme Kurulamayan Kazanımlar TBM kazanımlarının MEB programlarıyla eşleştiği kazanımlar işbu raporun bir sonraki bölümünde verilmiştir. 6 Eşleşme olmayan MEB TBM kazanımları için bk. Tablo 4. 7

12 TBM Kazanımları ile MEB Programlarındaki Kazanımlar Eşleştirmesi Nihai hâline erişmiş olan TBM Eğitim Programındaki kazanımlar, MEB öğretim programlarında yer alan kazanımlarla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma TBM ile MEB arasındaki iş birliğinin programın hazırlanması sürecinde de gözetildiğini görmeye imkân vermektedir. TBM Eğitim Programındaki kazanımlar ile MEB öğretim programlarında yer alan kazanımlar arasındaki karşılaştırmanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için başlangıçta program geliştirme ekibi tarafından bir grup MEB öğretim programının ayrıntılı incelenmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede tüm programlar ön incelemeye tabi tutulmuş, bu incelemeye istinaden iki program grubu arasında alıntı, atıf, tekrar vb. alışverişlerle köprüler kurulmasına uygun programlar belirlenmiştir. Öğretim programlarının belirlenmesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde devamlılığı olan ve ortak alınan/okutulan dersler tercih edilmiştir. Bu dersler teknik olmayan bir anlamda zorunlu, ortak ve temel derslerdir. Ön incelemeye alınmış öğretim programlarının tamamının listesi Ek 1 de verilmiştir. Ayrıca Ek 1 deki listede, ders adları ve öğretim programlarının dosya adları kullanılarak raporun bu kısmındaki karşılaştırma tablosu oluşturulmuştur. Böylece TBM kazanımlarıyla paralellik kurulan MEB kazanımlarına hem Ek 2 deki kazanım havuzundan hem de kaynak program kitaplarından ulaşma kolaylığı sağlanmıştır. Örneğin: 1 sıra numaralı TBM kazanımı Belirli bir amaca ulaşmak ve hedefleri gerçekleştirmek için yapılması gerekenleri sıralar. şeklinde ifade edilmiştir. Karşısındaki İlişkili MEB Kazanımı başlıklı hücrede ise şu ifade yer almaktadır: 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 2. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim hakkında bilgi edinir. Bu ifadedeki; 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) kısmı, TTKB sitesinden indirilerek rapor ekine konulmuş elektronik dosya adına işaret etmektedir. < sembolüyle birbirini takip eden, 10. sınıf ifadesi programın hangi sınıf düzeyinde bir dersin programı olduğuna; Eğitsel ve Mesleki Gelişim ifadesi ünite yahut tema adına; 2. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim hakkında bilgi edinir. ifadesi ise MEB programındaki kazanımın sıra numarasına ve kazanıma gönderme yapmaktadır. Bu örnekteki 1 sıra numaralı TBM kazanımında olduğu gibi paralellik kurulan başka MEB kazanımı var ise bunlar da / iminden sonra verilmiştir. 8

13 TBYM Sıra No TBM Kazanım İfadeleri İlişkili MEB Kazanımı 1 Belirli bir amaca ulaşmak ve hedefleri gerçekleştirmek için yapılması gerekenleri sıralar. 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 2. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim hakkında bilgi edinir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 8. Meslekleri tanıtan kaynaklardan yararlanarak geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 11. sınıf < Eğitsel Başarı < 1. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için akademik başarısını artırıcı çalışma planı yapar. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 12. sınıf < Kendini Kabul < 1. Kültürel birikimin kişiliğine ve kariyerine katkılarını belirtir. / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 3. sınıf < Benim Eşsiz Yuvam < 21. Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar. / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 3. sınıf < Benim Eşsiz Yuvam < 31. Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar. / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 3. sınıf < Dün, Bugün, Yarın < 4. Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulundurması gereken noktalar hakkında sorular sorar. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 4. sınıf < 2. Bir amaca yönelik olarak gereken malzeme ve işlemleri listeler. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 4. sınıf < 13. Ele alınan konuyla ilgili özgün çalışma planları üretir. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 8. sınıf < 25. Bir amaca ulaşmak için yapılacak çalışmaları aşamalı olarak planlar. / 23_Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 6. sınıf < Yapım < Nasıl Üretelim? < 11. Tasarımın yapım aşamalarını planlar. / 23_Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 7. sınıf < Yapım 9

14 < Üretiyoruz < 11. Tasarımın yapım aşamalarını planlar. 2 Kısa, orta ve uzun vadeli amaçlar oluşturur. 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel Başarı < 1. Geleceğe ilişkin amaçlarını açıklar. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 2. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim hakkında bilgi edinir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 8. Meslekleri tanıtan kaynaklardan yararlanarak geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 9. Mesleki değer, ilgi, yetenek ve akademik başarısını göz önünde bulundurarak seçtiği/seçeceği derslerin uygunluğunu değerlendirir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 11. sınıf < Eğitsel Başarı < 2. Geleceğe ilişkin amaçlarını toplumun sosyal ve ekonomik kaynaklarını dikkate alarak belirler. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 11. sınıf < Eğitsel Başarı < 5. Geleceğe yönelik belirlediği amaçların ulaşılabilirliğini değerlendirir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 11. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 2. Kısa ve uzun dönemde mesleki hedeflerini belirler. / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 3. sınıf < Benim Eşsiz Yuvam < 21. Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar. / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 3. sınıf < Benim Eşsiz Yuvam < 31. Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar. / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 3. sınıf < Dün, Bugün, Yarın < 4. Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulundurması gereken noktalar hakkında sorular sorar. / 172_Yaratıcı Düşünme 10

15 Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 8. sınıf < 25. Bir amaca ulaşmak için yapılacak çalışmaları aşamalı olarak planlar. 3 Bir işi yaparken o işe özgü ilke ve kuralları uygular. 4 Sosyal yaşamda kuralların olduğunu kavrar. 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 11. sınıf < Eğitsel Başarı < 3. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için akademik başarısını artırıcı çalışma planının etkililiğini değerlendirir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 11. sınıf < Eğitsel Başarı < 4. Yükseköğretim kurumlarına geçiş ile ilgili bilgi edinir. / 28_Beden Eğitimi (9-12) < 10. sınıf < Hareket Bilgi ve Becerileri / Özel Hareket Bilgi ve Becerileri < 2.2. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular. / 28_Beden Eğitimi (9-12) < 11. sınıf < Hareket Bilgi ve Becerileri / Özel Hareket Bilgi ve Becerileri < 2.2. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular. / 28_Beden Eğitimi (9-12) < 12. sınıf < Hareket Bilgi ve Becerileri / Özel Hareket Bilgi ve Becerileri < 2.2. Seçili spor dalına özgü kuralları uygular. / 47_Görsel Sanatlar Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 9. sınıf < Görsel Sanatlarda Biçimlendirme < 7.6. Perspektif kurallarını desen çalışmalarında uygular. / 192_Sosyal Bilgiler Dersi (6-7) Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 6. sınıf < 1.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 9. sınıf < Okula Çevreye Uyum < 1. Okulda, yönetmeliklerin kendisini ilgilendiren bölümleri hakkında bilgi edinir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 11. sınıf < Aile ve Toplum < 1. Kişisel özgürlükler ile toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar arasında bağlantı kurar. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 11. sınıf < Aile ve Toplum < 2. Toplumsal hayatı düzenleyen kurallara uygun davranır. / 26_Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi (8. sınıf) < Görev ve Sorumluluklarımız < 3. Toplum yaşamını düzenleyen kurallara uymanın sorumluluğunu üstlenir. / Hayat Bilgisi (1-3. sınıflar) < 11_Hayat Bilgisi 11

16 Dersi (1-3) Öğretim Programı < 1. sınıf < Benim Eşsiz Yuvam < 6. Evde kuralların neden gerekli olduğunu açıklar. / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 2. sınıf < Okul Heyecanım < 5. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar. / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 2. sınıf < Benim Eşsiz Yuvam < 17. Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur. / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 3. sınıf < Okul Heyecanım < 14. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular. / 193_Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Prog. < Okula ve Çevreye Uyum < 8. Kuralların neden var olduğunu söyler. / 193_Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Prog. < Okula ve Çevreye Uyum < 9. Grup oyunlarının kurallarına uygun davranır. / 193_Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Prog. < Okula ve Çevreye Uyum < 10. Sınıf kurallarına uyar. / 193_Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Prog. < Okula ve Çevreye Uyum < 11. Okul kurallarına uyar. / 193_Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Prog. < Aile ve Toplum < 59. Aile içinde kuralların önemini ifade eder. / 193_Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Prog. < Aile ve Toplum < 60.Toplumu düzenleyen kuralları söyler. 5 Bir olay ya da olgu karşısındaki konumunu çeşitli açılardan (maddi, stratejik, taktik vb.) değerlendirir. 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 9. sınıf < Eğitsel Başarı < 1. Başarı ve başarısızlığa neden olan etmenleri belirler. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 9. sınıf < Eğitsel Başarı < 2. Ders çalışma alışkanlıklarını verimlilik açısından değerlendirir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 12. sınıf < Aile ve Toplum < 2. İyi bir vatandaşın özelliklerine göre kendi özelliklerini değerlendirir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 12. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 12. Kendi kişilik özelliklerini iş bulma, sürdürme ve geliştirme açısından değerlendirir. / 06_Fen ve Teknoloji Dersi (6-8) < 7. sınıf < Canlılar ve Hayat < İnsan ve Çevre < Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi nasıl 12

17 etkileyebileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 5. sınıf < 7. Problemlerin çözümünde uygun stratejileri seçer ve kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 6. sınıf < 7. Problem çözümünde hesap yöntem ve stratejilerinden uygun olanlarını seçerek kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 6. sınıf < 10. Problemlerin çözümünde uygun stratejileri seçer ve kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 7. sınıf < 10. Problem çözümünde hesap yöntem ve stratejilerinden uygun olanlarını seçerek kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 8. sınıf < 12. Problem çözümünde hesap yöntem ve stratejilerinden uygun olanlarını seçerek kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 8. sınıf < 15. Problemlerin çözümünde uygun stratejileri seçer ve kullanır. 6 Bir sorunla ilgili verileri toplar, düzenler ve yorumlar. 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 11. sınıf < Kişiler Arası İlişkiler < 1. Günlük hayatında kullandığı sorun çözme yollarını etkililiği açısından değerlendirir. / 06_Fen ve Teknoloji Dersi (6-8) < 7. sınıf < Canlılar ve Hayat < İnsan ve Çevre < 1.9. Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarından bir tanesi hakkında bilgi toplar, sunar ve sonuçlarını tartışır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 5. sınıf < 7. Problemlerin çözümünde uygun stratejileri seçer ve kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 6. sınıf < 5. İstatistiksel araştırma projeleri geliştirir, veri toplar ve bulgularını yorumlar. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 6. sınıf < 10. Problemlerin çözümünde uygun stratejileri seçer ve kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 7. sınıf < 10. Problem çözümünde hesap yöntem ve stratejilerinden uygun olanlarını seçerek kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. 13

18 < 8. sınıf < 12. Problem çözümünde hesap yöntem ve stratejilerinden uygun olanlarını seçerek kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 8. sınıf < 15. Problemlerin çözümünde uygun stratejileri seçer ve kullanır. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 3. sınıf < 19. Sorunun neden ve sonuçlarına ilişkin tahminde bulunur. / 13_Matematik Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 3. Sınıf < Veri Öğrenme Alanı < 1. Bir problemle ilgili veri toplar. / 176_Matematik Dersi (5-8) Öğretim Prog. < 6. Sınıf < Veri İşleme < İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. / 176_Matematik Dersi (5-8) Öğretim Prog. < 6. Sınıf < Veri İşleme < Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder. / 176_Matematik Dersi (5-8) Öğretim Prog. < 6. Sınıf < Veri İşleme < İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir. / 176_Matematik Dersi (5-8) Öğretim Prog. < 6. Sınıf < Veri İşleme < Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. / 176_Matematik Dersi (5-8) Öğretim Prog. < 6. Sınıf < Veri İşleme < Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. / 176_Matematik Dersi (5-8) Öğretim Prog. < 6. Sınıf < Veri İşleme < İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır. / 23_Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 6. sınıf < Düzen < Düşünmeye İlk Adım < 1. Nesneye belirlenen sorunu çözmeye yönelik değişik biçimler verir. / 23_Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 6. sınıf < Yapım < Nasıl Üretelim? < 2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar. / 23_Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 6. sınıf < Yapım < Nasıl Üretelim? < 3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar. / 23_Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 7. sınıf < Yapım < Üretiyoruz < 2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar. / 23_Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 7. sınıf < Yapım < Üretiyoruz < 14

19 3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar. / 23_Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 8. sınıf < Yapım < Üretelim Tanıyalım < 2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar. / 23_Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 8. sınıf < Yapım < Üretelim Tanıyalım < 3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar. / 35_Dil ve Anlatım Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 12. sınıf < Bilimsel Yazılar < 14. Bilimsel yazı hazırlar. 7 Parçasını gördüğü bir nesnenin bütünü ile ilgili düşünceler oluşturur. 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Benzerlikler ve Farklılıklar Modülleri < Modül 1 < 9. Parça ile bütün arasında ilişki kurar. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Benzerlikler ve Farklılıklar Modülleri < Modül 2 < 4. Tümevarım yöntemini kullanarak parça-bütün ilişkisini kurar. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Benzerlikler ve Farklılıklar Modülleri < Modül 3 < 8. Tümdengelim yöntemi ile bütün-parça ilişkisini kurar. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Benzerlikler ve Farklılıklar Modülleri < Modül 3 < 9. Tümevarım yöntemi ile parça-bütün ilişkisini kurar. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Benzerlikler ve Farklılıklar Modülleri < Modül 4 < 4. Tümdengelim yöntemini kullanarak bütün-parça ilişkisini kurar. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Benzerlikler ve Farklılıklar Modülleri < Modül 4 < 5. Tümevarım yöntemini kullanarak parça-bütün ilişkisini kurar. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Benzerlikler ve Farklılıklar Modülleri < Modül 5 < 8. Üç boyutlu cisimlerdeki parça-bütün ilişkisini bulur. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Sınıflandırmalar Modülleri < Modül 2 < 13. Bütün parça ilişkisini kurar. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Sınıflandırmalar Modülleri < Modül 3 < 10. Bütün parça ilişkisini kurar. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Sınıflandırmalar Modülleri < Modül 4 < 3. Verilen kelimeler arasında anlam bakımından bütün-parça ilişkisini kurar. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Uzamsal İlişkiler < 3. Tangramlarda parçalarla bütün arasında ilişki kurar. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Uzamsal İlişkiler < 15

20 6. İstenen bütünü oluşturmak için parçaları farklı şekillerde düzenler. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Uzamsal İlişkiler < 8. Hayal ettiği figürleri Tangram parçalarıyla oluşturur. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 1. sınıf < 11. Bir bütünün eksik bırakılan parçalarını hayal gücünü kullanarak tamamlar. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 1. sınıf < 17. Geometrik şekillere ayrıntı ekleyerek anlamlı bir bütün oluşturur. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 2. sınıf < 2. Geometrik şekilleri birleştirerek yeni bütünler oluşturur. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 2. sınıf < 13. Bir bütünü oluşturan parçaları kullanarak yeni bir bütün oluşturur. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 8. sınıf < 9. Bir bütünün içinden oluşturduğu parçalarla yeni bütünler oluşturur. 8 Bilginin değişebileceğini ve gelişebileceğini fark eder. 04_Düşünme Eğitimi (6-8) < 6. sınıf < 6. Bilginin değişebileceğini ve gelişebileceğini fark eder. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 1. Bilginin oluşum sürecinin farkına varır. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 8. Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanır. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 9. Bilginin insan yaşamındaki önemini sorgular. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilim Felsefesi < 3. Bilimin ve bilim anlayışının gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. / 40_Fizik Dersi (10. sınıf) Öğretim Prog. < Modern Fizik < 1.1. Modern fiziğin doğuşuna katkıda bulunan gelişmeleri açıklar. / 42_Fizik Dersi (12. sınıf) Öğretim Prog. < Fiziğin Doğası < 1.1. Bilimsel bilginin geçerlilik alanının ve sınırlarının değişip gelişebileceğini örneklerle açıklar. / 42_Fizik Dersi (12. sınıf) Öğretim Prog. < Fiziğin Doğası < 1.2. Bilimsel bilginin dogmatik olmayan gözlem, deney ve kurama (teoriye) dayanan doğasını örneklerle açıklar. / 43_Fizik Dersi (9. sınıf) Öğretim Prog. < Fiziğin Doğası < 2.7. Fizik ilkelerine, yasalara ve kuramlara ulaşılırken bilimsel yöntemlerin kullanıldığının farkına varır. / 43_Fizik 16

21 Dersi (9. sınıf) Öğretim Prog. < Fiziğin Doğası < 2.8. Belirlenen hipotezlerin ve kuramların sınanması için deneyler yapıldığını ifade eder. / 64_Tarih Dersi (9. sınıf) Öğretim Prog. < Tarih Bilimi < 6. Yeni bulgular ve bilimsel gelişmeler ışığında tarihî bilginin ve yorumların değişebilirliğini kavrar. 9 Bilgi edinmek için çeşitli kaynakları kullanır. 02_Bilişim Teknolojileri (1-8) < 1. basamak < 1.2. Bilginin çeşitli kaynaklardan gelebileceğini anlar. / 02_Bilisim Teknolojileri (1-8) < 4. basamak < 4.5. Verilen bir araştırma ya da problem durumu ile ilgili topladığı bilginin geçerliliğini farklı kaynaklardan kontrol eder. / 02_Bilisim Teknolojileri (1-8) < 5. basamak < 1.4. Bilgiye ulaşmak için çeşitli elektronik ve yazılı kaynakları araştırır. / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 1. sınıf < Okul Heyecanım < 29. Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan yararlanır. / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 2. sınıf < Okul Heyecanım < 32. Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını açıklar ve bunlardan yararlanır. / 193_Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Prog. < Eğitsel Gelişim < 18. Yeni bir şey öğrenmenin önemini fark eder. / 19_Sosyal Bilgiler Dersi (4-5) Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 5. sınıf < 5.6. Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir. / 192_Sosyal Bilgiler Dersi (6-7) Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 6. sınıf < 1.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. / 35_Dil ve Anlatım Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 10. sınıf < Anlatım ve Özellikleri < Anlatıma Hazırlık < 2. Bilgi edinme kaynaklarını belirler. / 35_Dil ve Anlatım Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 11. sınıf < Öğretici Metinler < (Röportaj) < 5. Röportaj yapar. / 35_Dil ve Anlatım Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 11. sınıf < Öğretici Metinler < Mülakat (Görüşme) < 7. Mülakat yapar. / 35_Dil ve Anlatım Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 12. sınıf < Bilimsel Yazılar < 14. Bilimsel yazı hazırlar. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilim Felsefesi < 5. Bilimsel yöntem hakkında bilgi sahibi olur. / 157_Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ( ) Öğretim Prog. < 17

22 Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma < 5. Bilgiye çeşitli kaynaklardan erişir. 10 Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 04_Düşünme Eğitimi (6-8) < 8. sınıf < 5. Bilgi kaynaklarının güvenirliğini sorgular. / 03_Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8) < 8. sınıf < Kur an ve Yorumu < 3. Kur an ın doğru bilgiyi teşvik ettiğine ayetlerden örnekler verir. / 36_Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (9-12) < 10. sınıf < Din, Kültür ve Medeniyet < 2. İslam da doğru bilgiye akıl, vahiy ve duyularla ulaşılabileceğini kavrar. / 36_Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (9-12) < 10. sınıf < Din, Kültür ve Medeniyet < 5. İslam ın, sorunları çözmede ve doğru bilgi üretmede aklı kullanmaya verdiği önemi kavrar. / 192_Sosyal Bilgiler Dersi (6-7) Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 6. sınıf < 1.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. / 35_Dil ve Anlatım Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 12. sınıf < Bilimsel Yazılar < 14. Bilimsel yazı hazırlar. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 2. Bilgi türlerini ayırt eder. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 4. Bilginin doğruluk ölçütleri konusundaki farklı görüşleri kavrar. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 8. Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanır. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 9. Bilginin insan yaşamındaki önemini sorgular. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilim Felsefesi < 5. Bilimsel yöntem hakkında bilgi sahibi olur. / 42_Fizik Dersi (12. sınıf) Öğretim Prog. < Fiziğin Doğası < 1.2. Bilimsel bilginin dogmatik olmayan gözlem, deney ve kurama (teoriye) dayanan doğasını örneklerle açıklar. / 43_Fizik Dersi (9. sınıf) Öğretim Prog. < Fiziğin Doğası < 2.7. Fizik ilkelerine, yasalara ve kuramlara ulaşılırken bilimsel yöntemlerin kullanıldığının farkına varır. / 43_Fizik Dersi (9. sınıf) Öğretim Prog. < Fiziğin Doğası < 2.8. Belirlenen hipotezlerin ve kuramların sınanması için deneyler yapıldığını ifade eder. / 53_Matematik Dersi (9-12) 18

23 Öğretim Prog. < 11. sınıf < Sayılar ve Cebir < Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar. / 180_Matematik Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 9. sınıf < Mantık < Bileşik Önermeler < 4. Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar. 11 Bilgi kaynağına ilişkin duygu ve düşüncelerinin eylemlerine etkisini sorgular. 12 Düşünce, kanaat ve davranışların oluşumunda farklı kaynakların etkilerini ayırt eder. 13 Kendisine ulaşan mesajları sorgular. 04_Düşünme Eğitimi (6-8) < 8. sınıf < 6. Bilgi kaynağına ilişkin duygu ve düşüncelerinin eylemlerine etkisini sorgular. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 2. Bilgi türlerini ayırt eder. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 8. Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanır. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 9. Bilginin insan yaşamındaki önemini sorgular. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilim Felsefesi < 6. Yaşamla bilim arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 03_Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8) < 8. sınıf < Kur an ve Yorumu < 4. Vahiy, akıl ve duyuların Kur an a göre bilgi edinme yolları olduğunu açıklar. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 2. Bilgi türlerini ayırt eder. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 4. Bilginin doğruluk ölçütleri konusundaki farklı görüşleri kavrar. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 9. Bilginin insan yaşamındaki önemini sorgular. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Ahlak Felsefesi < 4. Ahlaki yargıları diğer yargılardan ayırt eder. 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 1. sınıf < Görsel Okuma ve Görsel Sunu < 1.3. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 1. sınıf < Görsel Okuma ve Görsel Sunu < 1.5. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 2. sınıf < Görsel Okuma ve Görsel Sunu < 1.4. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 2. sınıf < Görsel Okuma ve Görsel Sunu < 1.6. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV) verilen bilgileri, haberleri, 19

24 düşünceleri sorgular. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 3. sınıf < Görsel Okuma ve Görsel Sunu < 1.5. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 3. sınıf < Görsel Okuma ve Görsel Sunu < 1.7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 4. sınıf < Görsel Okuma ve Görsel Sunu < 1.4. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 4. sınıf < Görsel Okuma ve Görsel Sunu < 1.8. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 5. sınıf < Görsel Okuma ve Görsel Sunu < 1.4. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 5. sınıf < Görsel Okuma ve Görsel Sunu < 1.7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 3. sınıf < 13. Başkalarının fikirlerini belirlenen kriterlere göre değerlendirir. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 5. sınıf < 11. Ticari reklamlarda verilen mesajları sorgulayıcı bakış açısıyla değerlendirir. / 35_Dil ve Anlatım Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 12. sınıf < Bilimsel Yazılar < 14. Bilimsel yazı hazırlar. / 53_Matematik Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 11. sınıf < Sayılar ve Cebir < Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar. / 180_Matematik Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 9. sınıf < Mantık < Bileşik Önermeler < 4. Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar. / 64_Tarih Dersi (9. sınıf) Öğretim Prog. < Tarih Bilimi < 5. Tarihî bir olay, olgu veya nesne hakkındaki farklı bakış açılarını, sunulan kanıtlar ve verileri kullanarak sorgular. 14 Öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 192_Sosyal Bilgiler Dersi (6-7) Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 6. sınıf < 1.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 4. sınıf < Dinleme < Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 20

25 4. sınıf < Okuma < Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. / 25_Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Prog. < 5. sınıf < Dinleme < Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. / 122_Türkçe (6-8) Öğretim Prog. ve Kılavuzu < sınıf < Dinleme / İzleme < 17. Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. / 122_Türkçe (6-8) Öğretim Prog. ve Kılavuzu < sınıf < Okuma < 16. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 9. Bilginin insan yaşamındaki önemini sorgular. / 42_Fizik Dersi (12. sınıf) Öğretim Prog. < Fiziğin Doğası < 1.2. Bilimsel bilginin dogmatik olmayan gözlem, deney ve kurama (teoriye) dayanan doğasını örneklerle açıklar. / 43_Fizik Dersi (9. sınıf) Öğretim Prog. < Fiziğin Doğası < 2.7. Fizik ilkelerine, yasalara ve kuramlara ulaşılırken bilimsel yöntemlerin kullanıldığının farkına varır. / 43_Fizik Dersi (9. sınıf) Öğretim Prog. < Fiziğin Doğası < 2.8. Belirlenen hipotezlerin ve kuramların sınanması için deneyler yapıldığını ifade eder. 15 Kendisinin ve başkalarının düşüncelerindeki ön yargı, klişe, kalıp yargı vb. unsurları fark eder. 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 5. Ön yargıların meslek seçimine etkilerini değerlendirir. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 5. sınıf < 8. Problem çözümlerinde arkadaşlarının geliştirdiği yaklaşım ve yöntemleri analiz eder ve değerlendirir. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 8. sınıf < 18. Problem çözümlerinde arkadaşlarının geliştirdiği yaklaşım ve yöntemleri analiz eder ve değerlendirir. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Bilgi Felsefesi < 9. Bilginin insan yaşamındaki önemini sorgular. / 53_Matematik Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 11. sınıf < Sayılar ve Cebir < Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar. / 180_Matematik Dersi (9-12) Öğretim Prog. < 9. sınıf < Mantık < Bileşik Önermeler < 4. Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar. 21

26 16 Verilen veya gösterilen gerekçelerin uygunluğunu değerlendirir. 17 Olayları ve olguları çoklu neden ve çoklu sonuç ilişkisine göre değerlendirir. 04_Düşünme Eğitimi (6-8) < 7. sınıf < 16. Verilen veya gösterilen gerekçelerin uygunluğunu değerlendirir. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Benzerlikler ve Farklılıklar Modülleri < Modül 1 < 10. Bir dizi seçenek arasından doğru olanı belirler. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 5. sınıf < 8. Problem çözümlerinde arkadaşlarının geliştirdiği yaklaşım ve yöntemleri analiz eder ve değerlendirir. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 6. sınıf < 11. Problem çözümlerinde arkadaşlarının geliştirdiği yaklaşım ve yöntemleri analiz eder ve değerlendirir. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 7. sınıf < 16. Problem çözümlerinde arkadaşlarının geliştirdiği yaklaşım ve yöntemleri analiz eder ve değerlendirir. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 8. sınıf < 18. Problem çözümlerinde arkadaşlarının geliştirdiği yaklaşım ve yöntemleri analiz eder ve değerlendirir. / 23_Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 6. sınıf < Kurgu < Düşünelim Çözelim < 5. Başkalarının çözüm önerisine yönelik düşüncelerini dikkate alır. 04_Düşünme Eğitimi (6-8) < 7. sınıf < 17. Olayları çoklu neden ve çoklu sonuç ilişkisine göre değerlendirir. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 6. sınıf < 7. Problem çözümünde hesap yöntem ve stratejilerinden uygun olanlarını seçerek kullanır. / 21_T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Prog. ve Kılavuzu < Atatürk ten Sonra Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası < 1. İkinci Dünya Savaşı nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye ye etkileri açısından değerlendirir. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 3. sınıf < 15. Görsel materyallerden yararlanarak olayları neden-sonuç ilişkisi ile öyküleştirir. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 3. sınıf < 32. Aralarında neden-sonuç ilişkisi bulunan sorunlara çözüm önerileri geliştirir. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 4. sınıf < 31. Ürettiği 22

27 çözüm yollarının sonuçlarını değerlendirir. / 172_Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8) Öğretim Prog. < 8. sınıf < 22. Verilen olaylardaki neden-sonuç ilişkilerini tespit eder. 18 Süreci etkileyen varsayımları değerlendirir. 19 Bir soruna getirilen çözümlerde insani değerlere uygunluğu gözetir. 20 Çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. 04_Düşünme Eğitimi (6-8) < 7. sınıf < 19. Varsayımlara dayalı olarak olası durumları değerlendirir. / 04_Düşünme Eğitimi (6-8) < 8. sınıf < 18. Süreci etkileyen varsayımları değerlendirir. 185_Demokrasi ve İnsan Hakları < Tema 5: Barış ve Uzlaşma < 2. Okul ve yakın çevresindeki çatışmalara, şiddet içermeyecek şekilde çözüm önerileri geliştirir. / 26_Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi (8. sınıf) < Her İnsan Değerlidir < 5. İnsanlığın insanî değerlerle korunup geliştirileceğini kabul eder. / 06_Fen ve Teknoloji Dersi (6-8) < 7. sınıf < Canlılar ve Hayat < İnsan ve Çevre < Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarına yönelik iş birliğine dayalı çözümler önerir ve faaliyetlere katılır. / 192_Sosyal Bilgiler Dersi (6-7) Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 6. sınıf < 1.4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. / 38_Felsefe Dersi Öğretim Prog. < Ahlak Felsefesi < 5. Erdem ve yaşam ilişkisini kavrar. 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 9. sınıf < Okula Çevreye Uyum < 2. Okul ve çevresindeki eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanır. / 26_Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi (8. sınıf) < Görev ve Sorumluluklarımız < 5. Devletin vatandaşlarına karşı görev ve sorumluluklarına örnekler verir. / 19_Sosyal Bilgiler Dersi (4-5) Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 4. sınıf < 6.1. İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmî kurum ve grupları fark eder. / 19_Sosyal Bilgiler Dersi (4-5) Öğretim Prog. ve Kılavuzu < 4. sınıf < 6.2. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. 23

28 21 Özel ilgileri ile bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini (eğitim, beceri, kişilik özellikleri vb.) tanımlar. 22 Alternatifli düşünmenin önemini fark eder. 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 1. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özellikleri ile ilgili bilgi edinir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim< 2. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim hakkında bilgi edinir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 6. Mesleki doyum ile mesleki değer, ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi fark eder. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 10. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 9. Mesleki değer, ilgi, yetenek ve akademik başarısını göz önünde bulundurarak seçtiği/seçeceği derslerin uygunluğunu değerlendirir. / 125_Orta Öğretim Rehberlik ve Yönlendirme (9-12) < 11. sınıf < Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 6. Mesleki değer, ilgi, yetenek ve akademik başarısına göre yükseköğretim programını seçmenin önemini fark eder. 04_Düşünme Eğitimi (6-8) < 6. sınıf < 15. Alternatifli düşünmenin önemini fark eder. / 171_Düşünme Becerileri (1-8) < Serilemeler Modülleri < Modül 1 < 2. Aynı sonuca ulaşan alternatif yolları belirler. / / 11_Hayat Bilgisi Dersi (1-3) Öğretim Programı < 1. sınıf < Okul Heyecanım < 30. Okulda ortaya çıkan sorunları fark eder, karşılaşabileceği her sorunun birden fazla çözümü olabileceğini kabul eder. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 6. sınıf < 7. Problem çözümünde hesap yöntem ve stratejilerinden uygun olanlarını seçerek kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 6. sınıf < 10. Problemlerin çözümünde uygun stratejileri seçer ve kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 7. sınıf < 10. Problem çözümünde hesap yöntem ve stratejilerinden uygun olanlarını seçerek kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) Öğretim Prog. < 7. sınıf < 18. Problem çözümlerinde olası farklı yöntemleri kullanır. / 153_Matematik Uygulamaları Dersi ( ) 24

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz.

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz. YEŞİLAY SAĞLIKLI FİKİRLER KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI - 2017 Kazanım İfadeleri Kazanımın İlişkili Olduğu Alanlar Teknoloji Tütün Alkol Madde 1 Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

TURGUTLU LİSESİ (ANADOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA PLANI

TURGUTLU LİSESİ (ANADOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA PLANI TURGUTLU LİSESİ (NDOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNIŞM HİZMETLERİ ÇLIŞM PLNI y Yeterlikler Kazanımlar(amaçlar) E 1. Öğrencilerle tanışma, Öğrencilerimize

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU 9 Mart 1 Haziran 215 Türkiye 1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ TANIM

SINIF ÖĞRETMENİ TANIM TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Sınıf öğretmeninin

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 2014-2015 Ölçme ve Değerlendirme, sağlıklı bir eğitim sisteminin olmazsa olmazıdır. Ölçme ve değerlendirme eğitim sisteminin ayrılmaz

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN KAZANIM ADI A.3. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. A.3. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. A.3.3 Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Müzik Öğretimi SNF210 1+2 2

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ TED ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI TYYÇ PROGRAM YETERLİLİKLERİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 BİLGİ (Kuramsal, Olgusal) 1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I TÜR101 1 2+0 2 2 Ön

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2017 2018 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI ANA HATLARIYLA Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Arka Plan ve Gerekçeler BİYOLOJİK BAĞIMLILIK SOSYAL TOPYEKUN MÜCADELE

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Drama SNF206 4. 2+2 3 4 Ön

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: ÖĞRENME/ÖĞRETME SÜR.ÇAĞ.YAK. Ders No : 0310340121 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

AKTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AKTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AKTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 05-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIFLAR LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL 8-0 5-9 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN LÜK YAŞAMDAKİ

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türkiye de hepimizin sağlığı ve mutluluğu için çalışan köklü bir kuruluş var:

Türkiye de hepimizin sağlığı ve mutluluğu için çalışan köklü bir kuruluş var: Türkiye de hepimizin sağlığı ve mutluluğu için çalışan köklü bir kuruluş var: Bundan bir asır kadar önce memleketimizin ve milletimizin zor günlerinde, neslin bekasını ve milletin istikbalini dert edinmiş

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türkçe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türkçe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türkçe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Türkçe konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

SINIF REHBERLİK PLANLARI

SINIF REHBERLİK PLANLARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF REHBERLİK PLANLARI 7.SINIF REHBERLİK PLANI Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Madde 51 - *Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar a) Okulun rehberlik ve psikolojik

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k GENEL KİMYA SNF104 GÜZ 2+0 2 4 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

HAYDARPAŞA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9.SINIF REHBERLİK PROGRAMI

HAYDARPAŞA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9.SINIF REHBERLİK PROGRAMI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL HAYDARPAŞA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9.SINIF REHBERLİK PROGRAMI LAR lik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yıllık plana göre planının hazırlanması.

Detaylı

Bilimsel Araştırma ve Proje

Bilimsel Araştırma ve Proje Bilimsel Araştırma ve Proje Prof.Dr. Mehmet AY 16 Haziran 2009 Bilim Nedir? Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanma işlevi! Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel yöntemler kullanarak sağlanan değerlendirilebilir/anlamlı

Detaylı

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, İslam dini ile ilgili konularda eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER İmam hatip lisesi meslek dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

EĞİTMENLER İÇİN "ÜSTÜN EĞİTİMİ " PROGRAMI

EĞİTMENLER İÇİN ÜSTÜN EĞİTİMİ  PROGRAMI EĞİTMENLER İÇİN "ÜSTÜN EĞİTİMİ " PROGRAMI, üstün potansiyelli çocuklarımızın eğitim yaşantılarına doğrudan etkili olan öğretmenlerinin eğitimi konusunda İzmir de bir proje başlatmıştır. Üstün potansiyelli

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

Grafik Öyküleme (SGT 226) Ders Detayları

Grafik Öyküleme (SGT 226) Ders Detayları Grafik Öyküleme (SGT 226) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Öyküleme SGT 226 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i GRT 101, 102 Temel Tasarım

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça) Katılımcılar

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği Tasarımı SGT 324 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI 1.Kurumun Adı 2.Kurumun adresi 3.Kurucunun Adı 4.Programın Adı : OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU : Onur Mahallesi Leylak Sok.No:9 Balçova-İzmir : Oğuzhan Özkaya

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI EKİM OKUL HEYECANIM EYLÜL 07-08 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE I Düzenli ve Planlı Olmak A... Okulla ilgili günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

DÖKÜM ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Döküm meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

DÖKÜM ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Döküm meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Döküm meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Döküm meslek alanı ile

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ- 8 DOKTORA EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Kazanımların Değerlendirilmesi. Doç. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Kazanımların Değerlendirilmesi. Doç. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Kazanımların Değerlendirilmesi Doç. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İçerik Kazanım nedir? Kazanımların belirleyicileri Taksonomi Kazanımların sahip olması gereken özellikler

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL OKUL HEYECANIM 8-22 Eylül 207 (.Hafta) 207-208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Okula Hazırlık A.3.. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi GİRİŞ Türkiye de Dermatoloji ve Veneroloji uzmanlık eğitimini düzenleyen Dermatoloji Yeterlik Kurulu, ilgili uzmanlık alanı derneği yönetim kurulu tarafından,

Detaylı