Hava Platformları Tedariğinde. Entegre Lojistik Destek (ELD) uygulamaları,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hava Platformları Tedariğinde. Entegre Lojistik Destek (ELD) uygulamaları,"

Transkript

1 Hava Platformları Tedariğinde Entegre Lojistik Destek Uygulamaları Nilüfer GÖKSU, TUSAŞ Rauf OVACILLI, TUSAŞ Serkan ÖZEN, TUSAŞ Entegre Lojistik Destek Nedir? Entegre Lojistik Destek (ELD) uygulamaları, ürünlerin ömür devri boyunca ihtiyaç duyacağı lojistik desteğin; tanımı, tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, temini, konuşlandırılması, işletimi, desteği, kullanımdan kaldırılması faaliyetlerini maliyet etkin olarak planlayan ve bu planın uygulanmasını sağlayan teknik ve idari aktivitelerin tümüdür. ELD nin ana amacı, ürünlerin kullanım süresini arttırırken destek ihtiyacını asgariye indirmek; böylece, uzun dönemde daha yüksek kazanımlara ulaşılarak finansal fayda elde edilmesini sağlamaktır. ELD, bir taraftan ürünün tasarım çalışmalarına geri bildirimde bulunurken ürünün hazır oluşu ile ilgili destek gereksinimlerini belirler, diğer taraftan da müşterinin talep ettiği teknik desteği asgari maliyet ile sağlar. Bu nedenle ELD disiplinleri, askeri sistem tasarımlarında mühendislik çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olup lojistik mühendisleri, tasarım mühendisleri ile birlikte çalışarak destek konularının tasarım çalışmaları süresince göz önünde bulundurulmasını sağlar. ELD Disiplinleri ELD, aşağıda belirtilen teknik disiplinlerden oluşur: ELD Program Yönetimi, Güvenilirlik, İdame Edilebilirlik ve Test Edilebilirlik Mühendisliği, Desteklenebilirlik (Lojistik Destek Analizi), Teknik Dokümantasyon, Yer Destek Ekipmanı, Yedek Parça, Paketleme, Taşıma, Depolama ve Ulaştırma, Kullanıcı ve Bakım Personeli Eğitimleri, Tesisler, Teknik Destek, Garanti Takibi. ELD Süreci ELD, sözleşme çalışmaları ile başlayıp, tasarım ve üretim ile paralel olarak devam eden ve satış sonrası desteği kapsayan komple bir süreçtir (Şekil 1). Sözleşme Öncesi Çalışmalar ELD İş Tanımının Hazırlanması ELD Planı Sözleşme Sonrası Çalışmalar TASARIM ELD Program Yönetimi Güvenirlik, İdame Ed. & Test Edilebilirlik Planı Güvenirlik & Test Ed. Analizleri İdame Ed. Analizleri LDA Aday / Kırılım Güvenirlik Merkezli Bakım / MSG Analizi Onarım Seviyesi Analizi (LORA) Bakım Görev Analizi Bakım Planlaması ve Veri Paketlemesi LDA Kayıtları Bakım Planı Entegre Lajistik Destek Süreci Desteklenebilirlik ve İdame Edilebilirlik Süreci Teknik Doköümantasyon Süreci Yedek Parça ve Yer Destek Ekipman Süreci Müşteri Destek Süreci Ömür Devri Maliyet Analizi Şekil 1. Entegre Lojistik Destek Süreci MÜŞTERİ İHTİYACI / SÖZLEŞME Kaynak data analizi ve bakım/işletme verisinin oluşturulması Verilerin Yapılandırılması Doküman Yazma Doküman Kalite Kontrol ve Doğrulama Son Yazım / Basım DESTEK SÜRESİ BOYUNCA GÜNCELLEME Bakım ve İşletme Kitapları ELD Program Yönetimi Yüklenici açısından ELD Program Yönetimi süreci, Teklife Çağrı Dosyası nın (TÇD) yüklenici firmaya ulaşması ile başlayıp, sözleşme gereksinimlerinin karşılanması için sözleşmede tanımlanan teknik destek süresinin bitimine kadar devam eder. Bu dönemde başarılı olabilmek için sağlanması gereken koşullar; sözleşme sorumluluklarının ilgili ELD disiplinlerine atanması, projenin her fazında gerekli işlemlerin istenilen standartlara uygun olarak zamanında yerine getirilmesi, takvim ve bütçe gibi program yönetimi araçlarının etkin bir şekilde kullanılması olarak özetlenebilir. ELD yönetiminin amacı, kullanıcı, te- ELD : Entegre Lojistik Destek LDA : Lojistik Destek Analizi YDE : Yer Destek Ekipmanı MSG : Maintenance Steering Group Yedek Parça ve YDE Belirlenmesi Yedek Parça Optimizasyonu Yedek Parça ve YDE Temin Planlaması Yedek Parça ve YDE Depolanması ve Teslimi Yedek Parça ve YDE Kodlandırılması Yedek Parça Yer Destek Ekipmanları ÜRETİM Teknik Temsilci Desteği Garanti Yönetimi Pilot Yer ve Bakım Eğitim Dokümanı Hazırlanması Pilot Yer ve Bakım Eğitimlerin Verilmesi Satış Sonrası Destek Eğitim Garanti Yönetimi Teknik Destek MÜŞTERİ 14 Aralık 2009

2 darik makamı ve yükleniciyi bir araya getirmek ve ELD disiplinleri çerçevesinde aktiviteleri yönetmektir. Müşteri (kullanıcı ve tedarik makamı) için başarı, yüklenici firmadan sözleşmede belirlenen ELD hizmet ve ürünlerinin zamanında ve sözleşme fiyatına ek maliyet getirmeden istenilen kalite ve sürede temin edilmesi olarak tanımlanabilir. Yüklenici firma için ise başarı, sözleşmede belirlenen ELD hizmet ve ürünlerinin müşteriye zamanında ve istenen kalitede teslim edilmesi ile kazanç elde edilmesidir. Projelerin tasarım fazından başlamak üzere, müşteri ve yüklenici firmanın sözleşme kapsamında yer alan ELD faaliyetlerinde birlikte çalışması, geliştirme fazında ELD ürünlerini birlikte değerlendirmesi, her iki tarafın da başarıya ulaşabilmesi için gereklidir. Projelerdeki ELD sorumluluklarının kapsam ve detayı, sözleşme yükümlülükleri esas alınarak ELD Proje takvimi ile birlikte ELD Planı içerisinde müşteriye sunulur. Konsept fazında oluşturulan ELD Planı, proje süresi boyunca güncellenebilir ve güncel plan tekrar müşteriye gönderilir (Şekil 2). Güvenilirlik, İdame Edilebilirlik ve Test Edilebilirlik Mühendisliği ELD PLANI Müşteri ELD İsterleri TEKNİK DESTEK PLANI EĞİTİM PLANI YER DESTEK EKİP. PLANI YEDEK PARÇA PLANI TEKNİK DÖK. PLANI TEKNİK DÖK. PLANI T 0 Şekil 2. Entegre Lojistik Destek Planı Süreci Güvenilirlik Mühendisliği, ürünün arızalanma ihtimalini ölçer, kontrol eder ve çıkan arızanın nedenini araştırarak arıza sayısını asgariye indirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, güvenilirlik ve tasarım mühendisleri, ürünün belirlenen güvenilirlik gereksinimlerini tasarım ve ömür devri maliyetleri arasında optimum dengeyi sağlayacak şekilde karşılaması için birlikte çalışırlar. İdame Edilebilirlik, tasarımın bir fonksiyonu olarak, bir parçanın/sistemin belirli bir zaman aralığında asgari kaynak ve bakım personeli kullanımı ile minimum sürede ve maliyetle faal durumda kalabilmesi veya faal hale geri döndürülebilmesi için tasarımla eş zamanlı biçimde gerçekleştirilen aktiviteler sürecidir. Bu aktiviteler genel olarak, Niteliksel ve Niceliksel İdame Edilebilirlik Analizleri ile Planlı Bakım Programının Geliştirilmesidir. Niteliksel İdame Edilebilirlik Analizleri (Qualitative Maintenance Analysis- QMA), QMA Kontrol Listesi ve Grafiksel Desteklenebilirlik Analizleri uygulanarak tasarımın idame edilebilirlik karakteristiklerinin niteliksel olarak değerlendirildiği bir süreçtir. Niceliksel İdame Edilebilirlik Analizleri, Ortalama Bakım Süresi (Mean Time to Repair-MTTR), Bakımlar Arası Ortalama Süre (Mean Time Between Maintenance-MTBM), Ortalama Düzeltici ve Önleyici Bakım Süresi (Mean Maintenance Time-MMT) gibi bakım süresi odaklı analizlerin ve Direkt Bakım Maliyeti (Direct Sözleşmelerdeki ELD sorumluluklarındaki değişiklikler Müşteri ELD taleplerindeki değişiklikler Alt Sözleşme firmalarından gelen değişiklikler Tasarım değişikliklerinden doğabilecek değişiklikler Müşteri Onayı ELD Planı Revizyonları Teknik Destek Süresi Sonu Maintenance Cost-DMC) analizlerinin uygulanmasıyla tasarımın idame edilebilirlik yönüyle zaman/maliyet ekseninde niceliksel olarak değerlendirildiği bir süreçtir. Planlı Bakım görevleri, Reliability Centered Maintenance (RCM) veya Maintenance Steering Group- (MSG-) metodolojilerinden birinin kullanılmasıyla belirlenir. İdame Edilebilirlik aktiviteleri ve sonunda elde edilen veriler, Desteklenebilirlik sürecinin bir parçası ve aynı zamanda sürece girdi sağlayan kaynak veri durumundadır. Test Edilebilirlik Mühendisliği, ürün geliştirme ve tasarım fazında göz önünde bulundurulması gereken test gereksinimlerini belirleyerek nihai ürünün mümkün olduğunca test edilebilir olması için tasarım sürecine katkıda bulunur. Bu süreçte ürünün belirlenen test edilebilirlik gereksinimlerini, tasarım ve ömür devri maliyetleri arasında optimum dengeyi sağlayacak şekilde karşılaması için test edilebilirlik ve tasarım mühendisleri birlikte çalışırlar. Test Edilebilirlik Analizleri, ürünün Hata Modları, Etkileri ve Kritiklik Analizi (Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis FMECA), Arıza Bulma ve Giderme gibi niteliksel ve niceliksel özelliklerinin değerlendirildiği bir metottur. Desteklenebilirlik Desteklenebilirlik sürecinde genel olarak, Lojistik Destek Analizi (LDA), Bakım Planlaması ve Gruplaması (Maintenance Planning and Packaging), Onarım Seviyesi Analizleri (Level of Repair Analysis-LORA) ve Ömür Devri Maliyeti (Life Cycle Cost-LCC) Analizleri gerçekleştirilmektedir. LDA, ihtiyaç duyulan bir sistemin, görevlerini bir plan dahilinde sistematik olarak inceleyen, sistemi kullanılabilir tutmak için destekleyen, tasarımı etkileyerek sistemi ve desteği karşılanabilir bir maliyet ile sağlamaya çalışan bir süreçtir. LDA, askeri projelerde Desteklenebilirlik ve İdame Edilebilirlik analizlerinin askeri standartlara uygun olarak yapılan bir çeşididir. Bu analizlerin çıktıları, LDA Kayıtları (LDAK) Savunma Sanayii Gündemi 15

3 şeklinde tek bir veri tabanında tutulur. LDA çalışmalarında, MIL-STD 188-1A, Lojistik Destek Analizi ve MIL- STD 188-2B, Lojistik Destek Analiz Kayıtları standartları esas alınır. LDA sürecinde yürütülen Bakım Görev Analizi ile, düzeltici ve önleyici bakım görevleri detaylandırılır, ve bu bakım görevlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli destek kaynakları (yedek parça, yer destek ekipmanı, eğitim, tesis, paketleme, taşımacılık ve iş gücü gereksinimleri) tanımlanır. LDA sonuçlarının tutulduğu LDAK ın amacı, yeni sistemi operasyonel durumda iken destekleyebilmek için gerekli olacak fiziksel kaynaklara ait lojistik ile ilgili mühendislik verilerinin dosyalanması ve saklanması için standart bir metod sağlamaktır. LDAK, lojistik destek kaynak gereksinimlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tüm desteklenebilirlik bilgilerinin düzenli ve muntazam bir şekilde saklanmasına olanak sağlar. Bakım Planlaması ve Gruplaması, belirlenen önleyici bakım görevlerinin maliyet, zaman ve emniyet etkin bir şekilde planlanması ve gruplanması sürecidir. LORA, bir ekipmanın onarım/elden çıkarma kararının ve bu kararların uygulanma seviyesinin tanımlandığı süreçtir. LCC Analizi, bir sistemin/ekipmanın planlanan ömrü süresince kullanıcı için öngörülen direkt ve endirekt maliyetlerinin toplamının değerlendirildiği bir süreçtir. Teknik Dokümantasyon Havacılıkta Teknik Doküman Nedir? Kullanım süresi boyunca, bir hava aracına ait tüm sistem ve ekipmanın bakımına, onarımına, işletmesine, yedek parça ihtiyacına ve kullanıcı eğitimlerine yönelik olarak hazırlanan teknik içerikli basılı kitap veya elektronik dokümandır. Teknik doküman, gerek müşteri ile üretici arasında imzalanmış ticari sözleşme hükümlerine, gerekse MIL- STD-40051, ATA Spec 100, ATA ispec 2200, S1000D vb. doküman hazırlama ve ASD Spec 2000M/ATA Spec 2000 vb. malzeme (özellikle yedek parça) ile ilgili tedarik konularına ilişkin askeri veya sivil spesifikasyonlara uygun olacak şekilde hazırlanırlar. Ayrıca, teknik doküman bu spesifikasyonlar temel alınarak karşılıklı mutabakat ile hazırlanmış iş kurallarına (business rules) göre proje bazında özgünleştirilir. Teknik Kitaplar Teknik kitaplar genel olarak ikiye ayrılır: 1. Bakım, Onarım ve Malzeme Kitapları: a. Uçak Bakım Kitapları (Aircraft Maintenance Manual AMM), b. Bakım Tahsis Çizelgesi (Maintenance Allocation Chart MAC), c. Resimli Parça Kataloğu (Illustrated Parts Catalogue IPC), d. İş Klavuzları (Job Guides-JG), e. Fonksiyonel Sistem Şemaları (Functional System Schematic FSS), f. Kablaj Şemaları (Wiring Diagram Manual WDM), g. Yapısal Onarım Kitabı (Structural Repair Manual SRM), h. Arıza Tespit ve Arıza Giderme Kitapları (Fault Reporting FR and Fault Isolation Manual FIM), i. Resimli Destek Ekipmanı ve Test Teçhizatı Kataloğu (Illustrated Support and Test Equipment Catalogue), j. Yedek Parça Listeleri (Spare Part List/Provisioning Document), k. Komponent Bakım Kitapları (Component Maintenance Manual CMM), l. Tahribatsız Muayene Kitabı, m. Korozyon Önleme Kitabı. 2. İşletme ve Uçuş Kitapları: a. İşletme/Operasyon Kitapları (Operational Manual OM), b. Uçuş Kitabı (Aircraft Flight Manual AFM), c. Uçuş/Pilot Kontrol Listesi (Flight Check List/Pilot Checklist PCL), d. Ağırlık ve Denge Kitabı (Weight and Balance Manual WBM). LDA sürecinde yürütülen Bakım Görev Analizi ile, düzeltici ve önleyici bakım görevleri detaylandırılır, ve bu bakım görevlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli destek kaynakları (yedek parça, yer destek ekipmanı, eğitim, tesis, paketleme, taşımacılık ve iş gücü gereksinimleri) tanımlanır. Teknik Doküman Hazırlamada Spesifikasyon İhtiyacı Havacılık sektörü; kara araçları, deniz araçları vb. diğer sektörler ile karşılaştırıldığında, tüm teknik dokümanın sahip olması gerekli olduğu düşünülen doğruluk, anlaşılabilirlik, yeterlilik ve yetkinlik gibi temel niteliklere en üst seviyede ihtiyaç duyar. Bunun esas nedeni format ve içerik yönünden etkin ve eksiksiz teknik doküman ve dolayısıyla etkin ve eksiksiz bakım ve işletme ile genellikle yaşam ve malzeme kayıplarıyla sonuçlanan kazaların önüne geçebilmek ve bu derece pahalı bir ürünü maliyet etkin kullanabilmektir. Bunun yanı sıra, herhangi bir askeri hava aracının, savaş anında kazanmayı veya kaybetmeyi belirleyici unsur olabileceği düşünüldüğünde, bu aracın doğru bakım, onarım ve işletme ile her an savaşa hazır durumda bulunması büyük önem taşımaktadır. Teknik Doküman - Tip ve Sınıflar Teknik doküman tip olarak ikiye; sınıf olarak ise beşe ayrılır (Tablo 1). Kağıt doküman çıktısı Sınıf 0 olarak adlandırılırken, elektronik teknik manueller ise beş ayrı sınıftan oluşur. 16 Aralık 2009

4 Tablo-1: Teknik Doküman Tip ve Sınıfları Tip 1 Tip 2 Sınıf 0 Sınıf I, II, III Sınıf IV Sınıf V (Geleceğin Teknolojisi) Teslimat Biçimi Kağıt Elektronik Teknik Manuel (ETM) İnteraktif Elektronik Teknik Manuel (IETM) Sınıf IV IETM ve Elektronik Altyapı Format/Sunuş Metodları Çoklu cilt Kağıt ortamındaki dokümanın elektronik ortamda gösterimi Komple İnteraktif Bakım Sistemleri ile Bağlantılı IETM Entegrasyon Kabiliyet Seviyeleri Bağlantılı veya entegre olmayan Elektronik sayfa döndürme ve sayfalar arası bağlantı (hyperlink) fonsiyonu Bakımcının otomatik olarak Bakım Arıza Giderme Prosesi ile yönlendirilme fonksiyonunu da içerir Sınıf IV IETM ve ilave olarak kullanıcının uzmanlık seviyesi ile bağlantılı geri bildirim alan ve kendini geliştiren akıllı sistem Teknik Doküman Hazırlamada Kullanılan Bazı Uluslararası Sivil ve Askeri Spesifikasyonlar Proje ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun spesifikasyonun belirlenmesinde, müşteri tarafından uluslararası teknik doküman hazırlama spesifikasyonlarına hakim olunması büyük önem taşımaktadır. Teknik doküman hazırlamada dünyada yaygın olarak kullanılan uluslararası sivil ve askeri spesifikasyonlar aynı zamanda TUSAŞ ta da çeşitli projelerde kullanılmakta olup kısa tanımları aşağıda sunulmuştur. MIL-STD : Teknik işletme ve bakım kitaplarının içerik ve format dahil tüm gereksinimlerini belirleyen, depo seviyesi dahil bütün bakım seviyelerine yönelik hazırlanmış ABD askeri standardıdır yılında yayımlanan ilk standardın ardından sırasıyla MIL-STD-40051A (2001) ve MIL-STD-40051B (200 ve 2006) sürümleri çıkmıştır. Hem basılı kitapların, hem de Doküman Tip Tanımı (Document Type Definition-DTD) kullanımı ile elektronik dokümanın hazırlanmasında kullanılabilmektedir. ATA SPEC 100: ABD Hava Ulaştırma Organizasyonu (Air Transport Association of America - ATA) tarafından ilk sürümü 1956 yılında yayımlanmış olup 1999 yılındaki son sürümü ile geliştirilmesi durdurulmuştur. Havacılıkta kullanılan çoğu uluslararası askeri veya sivil spesifikasyonlar, ATA SPEC 100 temel alınarak geliştirilmiştir. İlk olarak bu spesifikasyon ile belirlenen hava araçlarına ait sistem/parça numaralandırma sistemi, sürekli geliştirilerek günümüzde yaygın olarak kullanılan diğer ATA ve S1000D gibi uluslararası doküman hazırlama spesifikasyonlarında da kullanılmaktadır. ATA ispec 2200: ATA Spec 100 ve ATA Spec 2100 spesifikasyonlarının en son revizyonları 1999 yılında yayımlanmıştır yılından itibaren bu iki spesifikasyon birleştirilerek sivil ATA ispec 2200 adını almıştır. DTD nin de dahil olduğu bu spesifikasyon, doküman çıktı formatından bağımsız olarak bakım gereksinimleri ve bakım prosedürleri, hava aracı konfigürasyon kontrolü ve uçuş işlemleri ile ilgili oluşturulan teknik dokümanın hazırlanmasında rehber olarak kullanılmaktadır. Bu spesifikasyonla beraber tüm üretici, tedarikçi ve müşterilerin erişimine açık olan ortak veri tabanı (shared database) uygulamasına geçilmiştir. Örneğin Airbus, A80 projesinde bu spesifikasyonu kullanmaktadır. ASD SPEC 2000M/ATA Spec 2000: ATA Spec 2000 ABD nin geliştirdiği bir sivil standart iken, ASD SPEC 2000M, büyük çoğunlukla Avrupa nın geliştirdiği, başlangıçta sivil standart niteliği taşıyan, ancak daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda askeri nitelik kazanan uluslararası bir spesifikasyondur. Her iki tarafı temsil eden ana gruplar olan AECMA ve ATA, gelecekte her iki standardı birleştirip hem sivil hem de askeri ihtiyaçlara yönelik tek bir spesifikasyon oluşturma yönünde kendilerine hedef belirlemişlerdir. Resimli Parça Kataloğunda yer alması gereken malzemeler bu spesifikasyonlarla belirlenirken, Resimli Parça Kataloğunun formatı genellikle ATA ispec 2200, S1000D vb. teknik doküman hazırlama spesifikasyonları ile belirlenir. Örneğin; ATA Spec 2000M, Eurofighter, Panavia ve Eurocopter gibi projelerde kullanılmıştır. ATA Spec 2000 ise Airbus A50 projesinde kullanılacaktır. S1000D: En yaygın askeri ve sivil spesifikasyon olarak kullanılan S1000D, ilk olarak 1984 yılında Avrupa Havacılık ve Uzay Endüstrileri Birliği (Association Europeene des Constructeurs de Materiel Aerospatial - AEC- MA) tarafından ATA Spec 100 temel alınarak geliştirilmeye başlanmıştır. S1000D, Avrupa askeri spesifikasyonu iken, 200 yılında ABD Havacılık ve Uzay Endüstrileri Birliği (Aerospace Industries Assocation - AIA) ve 2005 yılında ABD Hava Ulaştırma Organizasyonu nun (Air Transport Association of America - ATA) katılımı ile birlikte sivil havacılık spesifikasyonu niteliği de kazanmıştır. Savunma Sanayii Gündemi 17

5 Bu spesifikasyon, A400M projesinde (Issue 2.) kullanılmakta olup A50 ve Boeing 787 (Issue.0) projelerinde de kullanılacaktır. S1000D diğer pek çok spesifikasyonda olduğu gibi tamamen sayfa tabanlı bir alt yapıya sahip olmayıp, Data Modül yapısında hazırlanmaktadır. Data Modül yapısı, referanslama yapılabilen ve tekrar tekrar kullanılabilen minimum bilgi paketlerinden oluşmaktadır. S1000D yi diğer pek çok uluslararası spesifikasyonlardan ayıran en temel fark, bu Data Modül yapısıdır. Ayrıca S1000D, doküman yazarını SGML veya XML tabanlı Doküman Tip Tanımları kullanarak doküman formatına vakit harcamaktan kurtarmakta, böylece sadece hazırlayacağı teknik içeriğe odaklanabilmesine imkan vermektedir. Buna ek olarak, özellikle farklı birçok üreticinin hava aracı ve dolayısıyla teknik dokümantasyon üzerinde bir arada çalışmasının zorunlu olduğu büyük ve çok uluslu projelerde yine Data Modül yapısı ve özellikle Ortak Veri tabanı (Common Source Data Base-CSDB) yeteneği ile S1000D, sadece askeri ve sivil havacılık sektöründe değil, aynı zamanda kara ve deniz araçları sektörlerinde de kullanım alanı olan teknik doküman hazırlama spesifikasyonudur. S1000D nin bir diğer önemli özelliği ise internet üzerinden herkesin erişimine açık olup ücretsiz edinilebilmesidir. Genel olarak Avrupa nın oluşturduğu bir standart iken, ABD nin de standardın geliştirilme çalışmalarına katılması ile S1000D, tüm ulusların katılımına, katkısına ve kullanımına açık uluslararası bir spesifikasyon haline gelmiştir. Avrupa ve ABD başta olmak üzere tüm dünyada gerçekleşen hemen hemen bütün askeri ve sivil uluslararası projelerde, sözleşmeler hazırlanırken teknik dokümantasyon ile ilgili iş kurallarının (business rules) belirlenmesinde artık bu spesifikasyon temel teşkil etmektedir. S1000D spesifikasyonunun geliştirilmesinde etkin rol oynayan bir üst konsey ve asıl çalışmaları gerçekleştiren bir sevk ve idare kurulu bulunmaktadır (Şekil ). Spesifikasyonun sevk ve idare kurulu ABD yi ve hemen hemen tüm Avrupa ülkelerini temsil eden birer adet askeri ve sivil temsilciden oluşmaktadır. Sevk ve idare kurulunda doğrudan yer almayan sivil ve askeri tarafların diğer katılımcıları, yılda bir veya iki defa yapılan üst seviyede uluslararası toplantılara gözlemci olarak katılabilmekte; kendi görüş ve isteklerini sivil ve askeri tarafı temsil eden ülke temsilcileri aracılığıyla iletebilmektedirler. Çağı yakalamak ve milli menfaatler açısından, Türkiye nin kendi sivil ve askeri unsurlarının, bu spesifikasyonun geliştirilmesinde etkin olan uluslararası kurullarda yer almaya çalışması ve daha üst kurullarda söz sahibi olma yönünde çaba göstermesi bir zorunluluk olmuştur. TUSAŞ, Türkiye de havacılık sektöründe hem sivil hem de askeri ulusal ve uluslararası projelerde tecrübe sahibi firmalar arasında yer almaktadır. TUSAŞ ın ana yüklenici olduğu pek çok projede bu spesifikasyonun kullanılmasından dolayı, TUSAŞ yukarıda belirtilen spesifikasyon geliştirme çalışmalarına katılabilecek tecrübeyi kazanmıştır. Teknik Doküman Spesifikasyonlarının Projeye Özgünleştirilmesi: İş Kuralları Müşteri ile imzalanan sözleşme kapsamında belirlenen spesifikasyonlar Başkan Yardımcısı Başkan Sekreterlik Ata e-business 8 temsilci Şekil : S1000D Sevk ve İdare Kurulu teknik doküman hazırlama ve teslimatı ile ilgili genel çerçeveyi belirlemekle beraber tek başına yeterli değildir. Bundan dolayı spesifikasyonlar esas alınarak projenin bütçesi ve kapsamı gibi özel durumları, üreticinin sahip olduğu organizasyon ve teknik yeterlilikler ile müşteri istekleri dikkate alınarak iş kuralları belirlenir. İş kurallarının belirlenme sürecinin genel işleyişi projeden projeye farklılık gösterebilir. İş Kuralları Kategorileri: İş kurallarını on farklı kategoriye ayırabiliriz (Tablo 2). Bazı iş kuralları birden çok kategoriye girmekte olup kategoriler de birbirinden bağımsız düşünülmemelidir. Doğru spesifikasyonun seçiminden sonra, yüklenicinin mevcut yetenekleri ve organizasyonu göz önüne alınarak proje ihtiyaçlarına yönelik iş kurallarının belirlenmesi, yüklenici ve müşteri açısından en kritik safhadır. Yer Destek Ekipmanı S1000D SEVK VE İDARE KURULU Gözlemciler 2 temsilci/ Ülke Yer destek ekipmanı, uçak yerde iken; servis, bakım ve destek hizmetlerini vermek için kullanılan ekipmandır. Bu ekipman genel olarak uçaktan bir parçayı sökmek/takmak, ayarlamak, ölçmek, kontrol etmek, monte/demonte etmek, kalibre etmek ve taşımak maksadıyla kullanılır. Yer destek ekipmanı ihtiyacının sistemin tasarım sürecinde mümkün olduğunca erken aşamada belirlenmesi gerekmektedir. Bu ekipmanların belirlenmesinde, ürün için tanımlanan Üyeler 2 temsilci/ Ülke ATA 18 Aralık 2009

6 Tablo-2: İş Kuralları Kategorileri Müşteriyi doğrudan ilgilendirenler 1- Genel İş Kuralları : Diğer spesifik kategorilere girmeyen genel iş kuralları Örnek : S1000D nin hangi sürümünün kullanılacağının belirlenmesi 2- Ürün Tanımına İlişkin İş Kuralları : Mühendislik ve tasarım kırılımına uygun olacak şekilde : Data modül kullanılıyorsa yapısının belirlenmesi Ürün kırılımı ve Standart Numaralandırma Sistemi nin (SNS) belirlenmesi - Bakım Kavramı ve Kapsamı ile Ürünün İşletilmesine Yönelik İş Kuralları : Tanımsal veya prosedürel bilgi tiplerinin belirlenmesi Örnek : Söküm/takım prosedürü Bakımcı için eğitim ve yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi 4- Güvenlikle İlgili İş Kuralları : Teknik veriye erişme ve veriyi değiştirme yetkilerinin tanımlanması Örnek : Her üreticiye/alt yükleniciye sadece kendisinin sorumlu olduğu bölümler için erişim ve kendine ait veriyi değiştirme yetkisi Müşteriyi dolaylı olarak ilgilendirenler 5- İş Süreçlerine Yönelik İş Kuralları : Projede yer alan tüm tedarikçi, üretici ve alt yükleniciler arasındaki çalışma yöntemlerinin belirlenmesi Kalite süreçleri kapsamında, teknik doküman yazarı ile ilgili mühendislik ve tasarım grupları vb. diğer disiplinler arasındaki iş bölümü ve çalışma prensiplerinin belirlenmesi 6- Data Hazırlama ile İlgili İş Kuralları : Yazım kurallarının belirlenmesi - Dil, terminoloji, sözlük Örnek : Yalın teknik İngilizce nin kullanılması ASD-STE 100 vb. İllüstrasyon ve multimedya kurallarının belirlenmesi - Grafik ve stil Örnek : cgm., jpeg vb. 7- Data Alış-Verişi ile İlgili İş Kuralları : Data modül kullanılıyorsa data modül listesinin oluşturulması Ortak veri tabanı üzerinden iş durumunun raporlanması Data alış-veriş periyodunun belirlenmesi Data kabul ve ret kriterlerinin belirlenmesi Örnek : Onaylanmamış data alış-verişi yapılmayacaktır. 8- Data Entegrasyonu ve Yönetimsel İş Kuralları : Üretici ve müşteri için data yönetim kurallarının belirlenmesi İş akış kuralları belirlenmesi Kalite kuralları belirlenmesi Örnek : Veriler sadece iş kurallarında belirtilen iş akışı ve kalite kontrol kriterlerine göre hazırlandıklarında kabul edilir. 9- Genellikle Modernizasyon Projelerinde Mevcut verilerin yeni veri yapısına (data modül) çevirilmesi ve verilerin yönetimi ile ilgili iş kurallarının belirlenmesi Örnek : ATA ispec 2200 veri formatında hazırlanmış bir dokümanın S1000D ye uygun Data Modül yapısına çevrilmesi 10- Teknik Doküman Çıktısı ile İlgili İş Kuralları Teknik dokümanın müşteriye aşağıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri olarak teslim edileceğinin belirlenmesi : I. Kağıt ortamında basılı kitap olarak II. Elektronik ortamda III. Multimedya olarak Savunma Sanayii Gündemi 19

7 bakım konsepti önemli bir rol oynar. Uygulanacak bakım seviyeleri ve her bir bakım seviyesinde yapılması öngörülen bakım görevleri, yer destek ekipmanı gereksinimlerini genel hatlarıyla belirler. Yer destek ekipmanı gereksinimlerinin belirlenmesinde bir diğer önemli faktör ise, ürünün beklenen test fonksiyonunu kendi içinde yerine getirebilme yeteneğidir. Örneğin; eğer ürünün, çıkan bir arızayı sistemin küçük bir modülüne indirgeyebilecek test yeteneği kendi içinde var ise ve teknisyen arızalı modülü standart el aleti kullanarak söküp yenisi ile değiştirebiliyor ise, arızayı gidermeye yönelik karmaşık bir yer destek ekipmanına olan ihtiyaç önlenmiş olur. Tasarım olgunlaştıkça, bakım görev analizi baz alınarak belirli tiplerde ve miktarlarda yer destek ekipmanı tespit edilir. Ayrıca, bakım personeli tarafından kullanılacak ve bakımı yapılacak yer destek ekipmanı için teknik doküman hazırlanır ya da temin edilir. Yedek Parça Ürüne ait yedek parçalar bakım görev analizleri ile belirlenir. ASD SPEC 2000M / ATA Spec 2000, hava araçlarına ait malzemeler, özellikle yedek parçalar ile ilgili tedarik kapsamını ve planlamasını düzenleyen standartlardır. Daha sonra müşterinin talep etmiş olduğu yedek parça bilgileri detaylı olarak tanımlanır ve yedek ihtiyacını doğuracak bakım sıklığının tahmini ile yedeklerin miktarı, genel kabul görmüş program ve metodlar, mühendislik tahminleri ve geçmiş deneyimler kullanılarak optimize edilir. Bu çalışma sonucunda tavsiye edilen yedek parça listesi hazırlanmış olur. Tasarımı yapılan ürüne ait Resimli Parça Kataloğunun hazırlanması için tasarım verileri eş zamanlı olarak alınır. Alınan veriler, müşteri tarafından sağlanmış olan veya formatı belirlenen Resimli Parça Kataloğuna uygun olarak değerlendirilerek sözleşme isterlerini karşılayacak Resimli Parça Listesi oluşturulur. Paketleme, Taşıma, Depolama ve Ulaştırma Paketleme, taşıma, depolama ve ulaştırma çalışmaları, ürünün son kullanıcıya ulaştığında kullanıma elverişli olması için gerekli aktivitelerin planlanmasını, geliştirilmesini ve yönetilmesini amaçlar. Bu çalışmalar, müşteriye teslim edilen ürün için belirlenen desteklenebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli paya sahiptir. Kullanıcı ve Bakım Personeli Eğitimleri Müşteri eğitimleri; Kullanıcı Eğitimleri ve Bakım Eğitimleri olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Bu eğitimlerin amacı, sistemi kullanacak ve bakımını yapacak personele ürünü tanıtmak, işletim ve idamesini dışarıdan yardım almaksızın gerçekleştirebilecek yeterliliği kazandırmaktır. Eğitim programı, Eğitim Planının oluşturulması ile başlar, eğitim dokümanının hazırlanması ile devam eder ve eğitimin icrası ile sona erer. Müşteri eğitimleri süreci; Eğitim İhtiyaç Analizi nin yapılması, eğitimin tasarlanması, eğitim dokümanı ve yardımcılarının geliştirilmesi, eğitimin gerçekleştirilmesi ve eğitimin değerlendirilmesi olmak üzere beş aşamadan oluşur. Eğitim konuları, genellikle sözleşme öncesi çalışmalar sırasında, müşteri tarafından belirlenir. Ancak sözleşme süresince, Eğitim İhtiyaç Analizi sonuçlarına göre gerektiğinde, müşteri ve yüklenici bir araya gelerek eğitim ihtiyaçlarını tekrar gözden geçirir. Tesisler Tesisler ile ilgili gereksinimlerin belirlenmesi, müşteriye ürün teslimatından itibaren sağlanacak destek ile ilgili kaynak planlamasında önemli aşamalardan biridir. Tesisler ile ilgili gereksinimlerin belirlenmesinde kullanılan en yaygın yöntem Lojistik Destek Analizidir. LDA analizlerinin sonucunda belirlenen tesis gereksinimleri LDAK altında dokümante edilir. Gereksinimler doğrultusunda inşa edilen sabit veya mobil tesisler, Yer destek ekipmanı ihtiyacının sistemin tasarım sürecinde mümkün olduğunca erken aşamada belirlenmesi gerekmektedir. Bu ekipmanların belirlenmesinde, ürün için tanımlanan bakım konsepti önemli bir rol oynar. Uygulanacak bakım seviyeleri ve her bir bakım seviyesinde yapılması öngörülen bakım görevleri, yer destek ekipmanı gereksinimlerini genel hatlarıyla belirler kullanım amacına göre bakım, destek, eğitim ve özel amaçlı tesisler olarak sınıflandırılabilir. Teknik Destek Teknik Destek süresi ve şartları sözleşmeler ile belirlenir. Müşteri, sözleşme fiyatına dahil edilecek bir teknik desteğin yanında, bu sürecin bitiminden itibaren başlayan, uzun süreli, ücreti mukabili yararlanacağı bir destek süresi de belirleyebilir (10 yıl, 20 yıl gibi). Teknik Destek Hizmeti, yerinde ve çağrı bazlı olmak üzere iki şekilde verilebilir. Yerinde teknik destek süresince müşterinin sözleşmede talep ettiği süre boyunca, istediği sayıda ve istediği uzmanlık alanında (avionik, mekanik, elektrik), müşteri tesisinde sürekli Teknik Temsilci bulundurulur. Çağrı bazlı teknik destek ise, müşterinin telefon, faks, e-posta gibi iletişim araçları ile bildirdiği destek taleplerine göre yüklenici tarafından verilir. Bunların yanı sıra, sistemin ömrü boyunca, müşterinin talebi doğrultusunda, yedek parça, teknik doküman gibi diğer ELD ürünleri için de yüklenici tarafından teknik destek sağlanır. 20 Aralık 2009

8 Garanti Takibi Teslim edilen ürünün garanti şartları, ürün, yer destek ekipmanı, yedek parçalar ve dokümantasyon için ayrı ayrı olmak üzere sözleşmeler ile belirlenir. Garanti süresi, bildirim süreleri, kaç gün içinde cevap verileceği ve/veya müdahale edileceği, ürünün garanti işlemlerinin süresi, cezaya girme şartları, nakliye, sigorta vb. masraflarının kime ait olduğu, ürünün teslim alınma ve teslim edilme adresleri, raporlama periyotları, vb. tüm şartlar sözleşmede yer alır. Sonuç TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. de yürütülmekte olan programlar için, yabancı firmalar ile yapılan iş paylaşımlarında, ELD çalışmaları için maksimum düzeyde iş payı alınması ve ürünün ömür devri boyunca lojistik desteğinin yerli firmalar tarafından sağlanabilmesi ana hedef olmuştur. Bu hedef doğrultusunda, ürün ve hizmetlerin, kullanıcıya istenen kalitede, maliyet etkin ve zamanında teslim edilebilmesini sağlamak, ürününün ömür devri boyunca bakım, işletim ve idamesini en yüksek performans ve en düşük maliyetle sürdürebilmesi, Tedarik makamının, ürünün tasarım ve üretim aşamalarını başlangıçta etkileyecek ELD aktivitelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara katılım ve girdi sağlaması önemli bir faktördür. Bu amaç birlikteliği doğrultusunda, Teklife Çağrı Dosyası hazırlama safhasından başlamak üzere yukarıda açıklanan ELD disiplinlerinin ve uluslararası standartların mümkün olduğunca açık bir şekilde sözleşmelere dahil edilmesi sağlanmalıdır. Kaynaklar 1. Wikipedia İnternet Sitesi, 2. Integrated Logistics Support Handbook, James J. Jones, McGraw Hill, Second Edition, UK Defence Standardization İnternet Sitesi, 4. EverySpec İnternet Sitesi, 5. S1000D İnternet Sitesi, 6. ATA Publications 2008 Nilüfer GÖKSU 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2007 yılında yine aynı üniversitede İşletme Enstitüsü İş Yönetimi Yüksek Lisans Programı nı (MBA) tamamlamıştır yılından itibaren TUSAŞ Entegre Ürün Destek Müdürlüğü nde çalışmakta olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. TUSAŞ ta yürütülen Barış Kartalı, A50XWB Ailerons, Göktürk-II ve Dönence projelerinde görev yapmaktadır. Rauf OVACILLI 2002 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden lisans derecesini almıştır. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra farklı pozisyonlarda sırasıyla Altuntaş A.Ş., Aksaray; Erenco A.Ş., İskenderun; MEKA Müh. Ltd. Şti., Ankara; ÜNTES A.Ş., Ankara; Erkunt Sanayi A.Ş., Ankara firmalarında çalışmıştır yılından bugüne TUSAŞ Entegre Ürün Destek Müdürlüğü nde görev yapmakta olup, çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. TUSAŞ ta halen Airbus ile ortak yürütülen A400M ve A50XWB Ailerons projelerinde çalışmaktadır. Serkan ÖZEN 2000 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden lisans, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır yılları arasında Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır yılından bugüne TUSAŞ Entegre Ürün Destek Müdürlüğü nde görev yapmakta olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. TUSAŞ ta halen Airbus ile ortak yürütülen A400M projesinde çalışmaktadır. Savunma Sanayii Gündemi 21

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI 1 Sunum İçeriği TUSAŞ Entegre Lojistik Destek (ELD) Faaliyetleri TUSAŞ Garanti Dönemi Destek Faaliyetleri

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ

STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ LOJİST STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngü Süreçleri Yazılım Lojistiği Yazılım desteği; yazılımın orijinal isterlerini ve daha sonradan gelebilecek değişiklik isteklerini

Detaylı

DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI. 28 Şubat 2012

DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI. 28 Şubat 2012 DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI 28 Şubat 2012 TAKDİM PLANI Askeri Gemilerin Özellikleri RMK MARINE Lojistik Destek Uygulaması Sözleşmelerdeki ELD İsterleri Garantiler Depo Seviyesi Bakım

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

S1000D Teknik Dokümantasyon İçin Uluslararası Spesifikasyon

S1000D Teknik Dokümantasyon İçin Uluslararası Spesifikasyon S1000D Teknik Dokümantasyon İçin Uluslararası Spesifikasyon S1000D Nedir? S1000D, herhangi bir sivil veya askeri projenin teknik yayınlarının/dokümanlarının üretimine yönelik uluslararası bir spesifikasyondur.

Detaylı

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor)

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor) 1 Bakım ihtiyacı analizi 1.1 Temel bakım işlemleri bakım, teknik servis, inceleme, onarım 1.2 Bakım yöntemleri (stratejiler) önleyici, düzeltici, arıza temelli, döngüsel önleyici, duruma dayalı bakım 1.3

Detaylı

Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri. Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri. Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kapsam Lojistik Destek Uygulamalarına kısa bakış Lojistik Uygulamaların Karşılaştırılması

Detaylı

HAVELSAN Çok Bileşenli Ortamlarda Entegre Lojistik Destek Yaklaşımı Şubat 2011

HAVELSAN Çok Bileşenli Ortamlarda Entegre Lojistik Destek Yaklaşımı Şubat 2011 HAVELSAN Çok Bileşenli Ortamlarda Entegre Lojistik Destek Yaklaşımı Şubat 2011 Havelsan A.Ş. 1 Sunum Planı Kuvvet Yapısı ve ELD ELD ve PDL Harekat Ortamı ve Görev Açısından ELD Karşılaşılan Problemler

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

TASARIM ORGANİZASYON ONAYI VE OTORİTE KATILIM SEVİYESİ (LOI)

TASARIM ORGANİZASYON ONAYI VE OTORİTE KATILIM SEVİYESİ (LOI) TUSAŞ TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİİ A.Ş. TASARIM ORGANİZASYON ONAYI VE OTORİTE KATILIM SEVİYESİ (LOI) Segah ÖZDEMİR / Yusuf Cansu BARAN 05.05.2017 TMMOB Makina Mühendisleri Odası IX. Ulusal Uçak, Havacılık

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

VİYA Lojistik Mühendislik ve Bilişim Teknolojileri www.viyagrup.com.tr. Fault (Hata) Şeması

VİYA Lojistik Mühendislik ve Bilişim Teknolojileri www.viyagrup.com.tr. Fault (Hata) Şeması Fault (Hata) Şeması Fault şeması; hata ayıklama (fault isolation) ve hata raporlama (fault reporting) maksatlı hazırlanacak S1000D (1) uyumlu teknik dokümanlarda kullanılan şemadır. Personeli, hatanın

Detaylı

Ercan ÇELİK. İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL

Ercan ÇELİK. İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL Ercan ÇELİK İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL GÖKBİL Bilişim Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türk Hava Kurumu(THK) bağlısı olarak 2011 yılında kuruldu. Hosting, Telekomünikasyon,

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 1 1. PROJENİN PLANLANMASI? Proje planlaması yapılmadan iyi bir proje önerisi hazırlanması mümkün değildir. Bu nedenle planlama ile ilgili sorunları ortaya koymanın

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası,

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, SHY-21 DEĞİŞİKLİK TABLOSU Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH 1 TASARIM NEDİR? Tasarım, bir ürüne ait gereksinimlerin, o ürünün tarifine dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkan teknik bilgilerin

Detaylı

TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI

TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI Genel 1984 F-16 uçaklarının Türkiye de üretimi amacıyla

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır.

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların

Detaylı

DEMİRYOLU PROJELERİNDE RAMS YÖNETİMİ

DEMİRYOLU PROJELERİNDE RAMS YÖNETİMİ DEMİRYOLU PROJELERİNDE RAMS YÖNETİMİ ve LCC( Life Cycle Cost) KAVRAMI Feyzullah GÜNDOĞDU Kayseri Ulaşım A.Ş Sabit Tesisler Müdürü e posta: feygun@kayseriulasim.com Emrah DAL Kayseri Ulaşım A.Ş Araç Bakım

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ. 7.Kasım.2016

LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ. 7.Kasım.2016 LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ 7.Kasım.2016 Müşteri Hizmet Düzeyi: Temel Kavramlar ve Tanımlar Hem ulusal hem de küresel pazarlarda kalıcı olabilmenin ardında müşteri tatmini yanında düşük maliyetleri de hedefleyen

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu

X. Çözüm Ortaklığı Platformu www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş İçerik 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu na Genel Bakış 2. Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası 3. Finansal Raporlama Süreci ve Teknik Altyapı

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

Savunma Projelerinde Entegre Lojistik Destek Uygulamaları

Savunma Projelerinde Entegre Lojistik Destek Uygulamaları Savunma Projelerinde Entegre Lojistik Destek Uygulamaları Bülent KEŞLİ, OTOKAR Cüneyt TUNA, OTOKAR İşletim ve Destek Maliyetleri 85 Giriş Türk Silahlı Kuvvetleri nin ihtiyaçlarının giderilmesi için yurt

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bilgi sistemi kavramı genellikle işletmelere yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu yönüyle bilgi sisteminin amacını; yöneticilere teslim edilen ekonomik kaynakların kullanımına

Detaylı

SİSTEMLER SİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

SİSTEMLER SİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ AR-GE YÖNETİMİ SİSTEMLER SİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI ASELSAN A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENİLİKÇİ VE

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı SERVO MOTOR GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-İSM-BİD-001 Rev.:1.0 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR

Detaylı

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü www.pwc.com Recep Alagöz İsmail Doğan Dijital dönüşümü anlamak Klasik ERP Yaklaşımı APO SD FI PLM MM CO HR PP QM R/3 Client / Server ABAP/4 PM TR AM PS SRM CRM WM CS BI GRC 2 Yeni Dönem Yıkıcı Etkiler

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. HEDEFLER... 4 4. GENEL ESASLAR...

Detaylı

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: Servis değerinin yaratılması, talep yönetimi, Servis kataloğu ve portföyünün yönetimi, SSA, OSA, Hazır bulunurluk ve kapasite yönetimi, BT servis süreklilik

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

Altasoft kolay anlaşılan, kolay uygulana ve yalın bir yazılımdır.

Altasoft kolay anlaşılan, kolay uygulana ve yalın bir yazılımdır. Yönetim Sistemlerinin uygulanmasında ve sürdürülmesinde çok önemli sıkıntılar ve kayıplar yaşanmaktadır. Altasoft bu sıkıntıları ve kayıpları en aza indiren çözümleri içeren bir yazılımdır. Çok sayıda

Detaylı

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri o MerSis Danışmanlık Hizmetleri Çalışanlarınız, tesisleriniz, üretim araçlarınız koruma altında! Bilgileriniz? danışmanlık hizmetlerimiz, en değerli varlıklarınız arasında yer alan bilgilerinizin gizliliğini,

Detaylı

PERFORMANSA DAYALI BAKIM YÖNETİMİ YAŞAM BOYU MALİYETLERİ KONTROLÜ LCC( LIFE CYCLE COST) YAKLAŞIMI FEYZULLAH GÜNDOĞDU KAYSERİ ULAŞIM A.

PERFORMANSA DAYALI BAKIM YÖNETİMİ YAŞAM BOYU MALİYETLERİ KONTROLÜ LCC( LIFE CYCLE COST) YAKLAŞIMI FEYZULLAH GÜNDOĞDU KAYSERİ ULAŞIM A. PERFORMANSA DAYALI BAKIM YÖNETİMİ YAŞAM BOYU MALİYETLERİ KONTROLÜ LCC( LIFE CYCLE COST) YAKLAŞIMI FEYZULLAH GÜNDOĞDU KAYSERİ ULAŞIM A.Ş İÇERİK BAKIM? PERFORMANS GÖSTERGELERİ LCC? LCC ANALİZİ UYGULAMA ve

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.09 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: -Ocak2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

Detaylı

BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ.

BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ. BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ. İKA ENERJİ KISA TANITIM İŞ SÜREÇLERİ RÜZGAR ANALİZLERİ PROJE YAKLAŞIMI LOJİSTİK YÖNETİMİ SUNUM MALİYET VE NAKİT YÖNETİMİ İSİG YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ ORYANTASYON EĞİTİM KİTABI

DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ ORYANTASYON EĞİTİM KİTABI A- EĞİTİMİN AMACI: Onur Air Dokümantasyon Müdürlüğü faaliyetlerinin tanıtılması. B - UYGULAMA ALANI: Onur Air teknikte iş başı yapacak tüm personel. C - TANIMLAR: SHGM : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Detaylı

Tedarikçi risklerini yönetebilmek

Tedarikçi risklerini yönetebilmek www.pwc.com.tr Tedarikçi risklerini yönetebilmek. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Tedarikçi risklerini yönetme ihtiyacı 2. Tedarikçi risk yönetimi bileşenleri 3. Yasal gelişmeler 2 Tedarikçi risklerini

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

ÇOK ULUSLU PROJELERDE LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI (A400M - JSF)

ÇOK ULUSLU PROJELERDE LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI (A400M - JSF) ÇOK ULUSLU PROJELERDE LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI (A400M - JSF) Bedriye CİCİOĞLU Havacılık ve Uzay Sektör Müdürü SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 28 ŞUBAT 2012 SUNUM PLANI A400M ULAŞTIRMA UÇAĞI PROJESİ PROJE

Detaylı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

Dr. Erhan SOLAKOĞLU Kevser Sinem ŞİMŞEK Dr. Onur JANE

Dr. Erhan SOLAKOĞLU Kevser Sinem ŞİMŞEK Dr. Onur JANE TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Dr. Erhan SOLAKOĞLU Kevser Sinem ŞİMŞEK Dr. Onur JANE IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 5 Mayıs

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi Ajanda 1) İş Süreç Yönetimi (BPM) 2) BPM Yazılımları 3) Farklı

Detaylı

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları 1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları Kyoto Protokolü kapsamında ortaya çıkan sera gazı beyanlarının validasyonu (onaylama) proje alanına bağlı olarak hazırlanmış sera gazı azaltımı projelerinin belirlenmiş

Detaylı

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE TANIMI (methodik tanım): Gerçekleştirilmesi için etkin organizasyon yapısı gereken kapalı ve karmaşık görev paketleridir. Başlangıç ve bitiş zaman dilimleri belirli tüm görevlerdir.

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Yazılım

Detaylı

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çankırı Yolu 5.km 06750 Akyurt Ankara

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi

Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi Kuruluş Tanıtım Dokümanı İçerik 1. Kuruluş Amacı... 2 2. İşleyiş Prensipleri... 2 2.1. Yedek Parça Sertifikasyonu... 2 2.2. Hasar Onarım Sertifikasyonu... 2 3.

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Sabit Kıymet Yönetimi

Sabit Kıymet Yönetimi Sabit Kıymet Yönetimi www.logitta.com Şirketiniz için Yeni bir Değer yaratın! Logitta Mayıs, 2011 Sabit Kıymet Yönetimi Nedir? Sabit kıymet yönetimi işletme bünyesindeki sabit kıymetlerin sistematik bir

Detaylı