11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 24 Aralık Aralık 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 24 Aralık 2011 21 Aralık 2013)"

Transkript

1 Kamu Yararına ÇalıĢan Dernektir ( Bakanlar Kurulu nun tarih ve 04/7251 Sayılı kararı) TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ GENEL MERKEZĠ 12.OLAĞAN GENEL KURULU 11.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 24 Aralık Aralık 2013) Tarih ve Saat : 21 Aralık 2013 Cumartesi günü saat 11:00'de Adres : Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi Maltepe Cami KarĢısı Maltepe / Ankara Tel : ,

2 DERNEĞİN AMACI VE İLKELERİ Derneğin amacı tüketici haklarının yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile tüketicinin korunması konusunda çalışmalar yapmaktır. Bu kapsamda; evrensel kabul görmüş tüketici haklarının ülkemizde yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması, savunulması ve tüketicinin korunması; bağımsız ve etkili bir tüketici hareketi yaratılarak haklarını bilen, arayan, savunan, bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturulması; güvenli, ucuz, sağlıklı, çevreye ve doğal dengeye zarar vermeyen, kaynak israfına neden olmayan, tüketicinin temel gereksinimlerini ön planda tutan bir üretim ve tüketim sisteminin oluşmasını sağlamaya katkıda bulunmaktır. Tüketici Hakları Derneği, amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki ilkelere uyulmasını gözetir: -Bütün mal ve hizmet sunumlarında tüketici haklarını gözeten politikaların uygulanması için çalışır. -Siyasi, idari ve ticari kuruluşlardan bağımsız olarak hareket eder. -Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve diğer çalışmalarında hiçbir ticari markanın ve firmanın etkisinde kalmaz. -Hiçbir ticari kuruluştan bağış, reklam, ilan almaz ve bu kuruluşlarla sponsorluk ilişkilerine girmez. -Evrensel İnsan Hakları, hukukun üstünlüğü, ülkemizin bağımsızlığı ve demokrasi kültürünün gelişmesi doğrultusunda hareket eder 2

3 11.DÖNEM GENEL MERKEZ ORGANLARI YÖNETĠM KURULU Turhan ÇAKAR Ergün KILIÇ ġirzat MUGAN Muhlis Yılmaz SAYAR Özkan LEBLEBĠCĠ Hasan GÖKÇE Ferda HEKĠMCĠ Ümit KARA Muhsin BARDAKÇI DENETĠM KURULU Yılmaz ÜLGENTÜRK Ünal KARA Yavuz BOZOK Genel BaĢkan Genel BaĢkan Yardımcısı Genel Sekreter Genel Sayman Üye Üye Üye Üye Üye BaĢkan Üye Üye ONUR ve DĠSĠPLĠN KURULU Ġsmet ÖZTUNALI BaĢkan Ekrem CANDAN Üye Derman BOZTOK Üye Ahmet Dursun YILMAZ Üye Hakan REYHAN Üye Gündem: 1- AçılıĢ ve Yoklama 2- Divan BaĢkanlığı Seçimi 3- Saygı DuruĢu ve Genel BaĢkanın konuģması 4- Konukların KonuĢması 5- Yönetim Kurulu çalıģma raporunun ve mali raporun okunması ve görüģülmesi 6- Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüģülmesi 7- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması 8- Gelecek Dönem ( ) tahmini bütçenin okunması, görüģülmesi ve karara bağlanması 9- Genel Merkez Yönetim Kurulunun Seçimi ( 9 Asıl, 9 Yedek) 10- Onur ve Disiplin Kurulunun Seçimi ( 5 Asıl, 5 Yedek) 11- Denetim Kurulunun Seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek) 12- Tüketici Dernekleri Federasyonu ( TÜDEF) Genel Kurulu Delegelerinin seçimi 13- Gelecek döneme iliģkin çalıģmalar hakkında genel değerlendirme 14- Dilek ve temenniler, 15- KapanıĢ TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ GENEL MERKEZĠ Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:12 Onur ĠĢhanı ( Onur ÇarĢısı ) Kat: 3 Daire No: 64 Kızılay / Ankara Tel : (0312) Fax : (0312) Web : E-posta : 3

4 DERNEĞĠMĠZĠN DÜZENLEDĠĞĠ PANEL, SÖYLEġĠ, KONFERANS VE SEMĠNERLER Sıra No Etkinliğin Tarih Etkinliğin Türü Etkinliğin Konusu KonuĢmacı/KonuĢmacılar Panel Bankaların haksız uygulamaları ve tüketici hakları Konferans Baz istasyonları, yargı kararları, mevcut uygulamalar, sorunlar, çözümler Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Tüketici Örgütlenmesinin Dünyada ve Türkiye deki oluģumu, THD nin mücadele sürecindeki yeri, sorunlar, çözümler ve geleceğimiz Ayıplı mal ve hizmetler, ayıplı mal ve hizmetlerde tüketici hakları, hak arama yolları, yerleri ve süreleri Dernekler hukuku, THD nin Tüzüğü, Dernek organlarının sorumlulukları, dernekler muhasebesi Mal ve hizmetlerde fiyat etiketi, tarife listesi uygulamaları Reklam mevzuatı; aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici reklamlar ile Reklam Kurulu çalıģmaları SözleĢmelerdeki haksız Ģartlar Tüketici kredisi, kredi kartları Tüketici sorunları hakem heyetleri Garanti ve SatıĢ Sonrası Servis Hizmeti Uygulamaları ĠletiĢim Becerileri 4 - Prof. Dr. ġebnem AKĠPEK - Avni DĠLBER - Sıtkı YILMAZ - Av. Ümit KARA Av. Emre Baturay ALTINOK Turhan ÇAKAR Saliha KIZILOĞLU Ahmet Dursun YILMAZ Ergün KILIÇ Ferda HEKĠMCĠ Avni DĠLBER Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Muhittin YILDIRIM Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü uzmanı Ayten ÜN Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü uzmanı Ali SELVĠ Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ġube Müdürü Yrd. Doç.Dr. Semra ÇEVĠK Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Öğretim Üyesi

5 Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri kapsamında belgesel izlenmesi Yönetim sanatı Tüketici Hakları siyaset iliģkisi Monsanto ile ilgili belgeselde büyük baģ hayvan ve kümes hayvanları çiftliklerindeki hayvanların yaģamı Konferans KĠT lerin özelleģtirilmesi ve tüketicilere yansıması Konferans Ekonomideki Pembe Tablo ve gerçekler Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Tüketici Örgütlenmesinin Önemi, Türkiye de ve Dünyadaki durum, Tüketici Hakları Derneğinin mücadele sürecindeki yeri, sorunlar, çözümler ve geleceğimiz Reklam mevzuatı ile aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici reklamlar ve Reklam Kurulu SözleĢmelerdeki haksız Ģartlar, tüketici hakları, haksız Ģartlara karģı yapılacak giriģimler, haksız Ģartlara iliģkin örnekler Av. Turhan ĠÇLĠ Engelliler Konfederasyonu Genel BaĢkanı Turhan ÇAKAR Üyelerimiz ve Ģubelerimizin yöneticileri Prof.Dr. Aziz KONUKMAN Prof.Dr. Aziz KONUKMAN Turhan ÇAKAR Sinan Vargı THD Kurucu Üyesi, Reklam Kurulu Üyesi Prof.Dr. ġebnem AKĠPEK- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri ĠletiĢim ve Örgütlenme ĠliĢkisi Dernekler hukuku, THD nin Tüzüğü, Dernek organlarının sorumlulukları, Dernekler Muhasebesi Örgütlenme ve KurumsallaĢma Bağlamında Üye-ġube-Merkez ĠliĢkileri Ayıplı Mal ve Hizmetler ile Ayıplı Mal ve Hizmetlerde Tüketici Hakları, Hak Arama Yol ve Yerleri, Süreleri Ergün KILIÇ THD Genel BaĢkan Yardımcısı Ahmet Dursun YILMAZ Onur ve Disiplin Kurulu Üyesi Turhan ÇAKAR Av. Ümit KARA Tüketici Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Semineri Eğitim Semineri Yönetim Sanatı Konut Finansman SözleĢmeleri, Bilgi Formu, DeğiĢken Faiz, Erken Ödeme Ġndirimi, Yıllık Maliyet Oranı Hesaplaması ( Turhan ĠÇLĠ Engelliler Konfederasyonu Genel BaĢkanı ) Aysun VANLI Gümrük ve Ticaret Uzmanı 5

6 Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Eğitim Semineri Ekonomik Politikalar ve Tüketici Hakları Taksitli, Kampanyalı, Kapıdan, Mesafeli SatıĢlar, Devre Tatil ve Paket Turlar; Firmaların Sorumlulukları, Tüketici Hakları Bankaların Tüketici Kredisi ve Kredi Kartları Uygulamaları, Tüketici Hakları Garanti ve SatıĢ Sonrası Servis Hizmeti ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulamaları, Firmaların Sorumlulukları, Tüketici Hakları Turhan ÇAKAR Ahmet YURTSEVEN- Yenimahalle ġubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun VANLI Gümrük ve Ticaret Uzmanı Av. Elçin Özge ġġmġek THD Hukuk Komisyonu Üyesi Eğitim Semineri Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; KuruluĢu, ÇalıĢma Usul ve Esasları Av. Mustafa Kemal ÇĠÇEK THD Hukuk Komisyonu Üyesi Eğitim Semineri Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri, Süreli Yayınlar Ergun KILIÇ Tüketici Hakları Derneği Genel BaĢkan Yardımcısı Panel Daha çok ekolojik tarım Daha az tarımsal ilaç Yönetici: Saadet DENĠZ KonuĢmacılar: - Prof. Dr. Ali GÖKMEN - Salih TATLI - Vahap ERYILMAZ - EĢref BAYSAL 6

7 Sıra No Tarih DERNEĞĠMĠZĠN DÜZENLEDĠĞĠ BASIN TOPLANTILARI VE BASIN AÇIKLAMALARI 7 Konusu Ġzinsiz ve eksik gramajlı altın alımı Sütlerde kanser riski taģıyan kalıntı varlığı Anayasa Mahkemesinin, Ģehir Ģebeke suyuna uygulanan %10 dan aģağı olmayacak nispetinde bir kar oranı esas alınır hükmünü, açtığımız dava üzerine iptal etmesi nedeniyle Genel Merkezimizin yaptığı basın açıklaması Yıl geriye dönük olarak kredi kartı yıllık aidatının tüketiciler tarafından geri alınabileceğine iliģkin Yargıtay kararı üzerine yapılan açıklama Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle, Derneğimizin yapacağı etkinlikleri açıklamak üzere yapılan açıklama Derneğimizin kredi kartları ve bankaların uygulamaları konusunda yapmıģ olduğu anket sonuçlarının açıklanması Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar AġTĠ ye gidip gelen Ģehiriçi servis araçlarının AġTĠ ye gidip gelmesini engelliyen Ankara BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Koordinasyon Merkezinin ( UKOME) kararının iptali için Derneğimizin açtığı davada, Ankara 4.Ġdare Mahkemesi nin yürütmeyi durdurması üzerine AġTĠ nin önünde yapmıģ olduğumuz Basın Türkiye de açlık ve yoksulluk gerçeği, kaçırılan vergi gerçeği konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı üzerine yapılan açıklama Baz istasyonlarının yerleģim yerleri dıģına kurulması konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı üzerine yapılan açıklama ġehir Ģebeke suları ile damacana sularında yaģanan sağlığa aykırı sorunlar Doğal gaz ve elektrik zamları Cumhuriyet BuluĢması konulu Basın açıklaması Ġlk, orta ve liselerde uygulanacak olan serbest kıyafet uygulamasının olası tehlike ve sakıncaları Merkezi sistemlerde zorunlu hale getirilen ısı pay ölçer sisteminin neden olduğu sorunlar yılı Bütçesi Tüketicinin 2013 yılına devreden temel ve öncelikli sorunları BDDK BaĢkanının, bankaları ve kredi kart aidatlarının haklılığını savunan açıklaması Bankaları boykot eylemi nin duyurusu ( Bankalara gitmeme, kredi kartı kullanmama ve iģlem yapmama)

8 Kızılay AVM önünde açmıģ olduğumuz stand önünde bankaları boykot eyleminin ilk günü nedeniyle Basın Açıklaması yapıldı Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle, tüketicilerin yaģadığı temel sorunlarla ilgili Basın Açıklaması GDO lu prince Mersin Limanında el konulması üzerine Derneğimizin yaptığı açıklama Elektrikte elektronik sayaç vurgunu! Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Taslağı nın yasalaģması durumunda tüketicilerin bankalarca soyulacağı! Gaz bombalarıyla onbinlerce kiģiye ve çevreye zarar veren sorumlular hakkında yaptığımız suç duyurusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret Komisyonundan hiç değiģtirilmeden ve düzeltilmeden geçen Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı ile tüketicilerin faiz lobisine teslim edildiğine iliģkin Basın Açıklaması Ġskenderun ġubemizin daveti üzerine Tüketici Hakları, Tüketici Bilinci, tüketici örgütlenmesi ve güncel tüketici sorunları konusunda bir Basın yapıldı 8

9 DERNEĞĠMĠZ TARAFINDAN DÖNEMĠNDE AÇILAN DAVALAR GIDA GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AÇILAN DAVALAR 1) MON88017xMON810 MISIR ÇEŞİDİNE İZİN VERİLMESİNE DAİR İŞLEMLER İLE GDO ve ÜRÜNLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI NIN 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11. MADDELERİNİN, BU MADDELERİN İPTALİ HALİNDE TALİMATIN UYGULANMA İMKÂNI KALMAYACAĞINDAN TALİMATIN TAMAMININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ DAVASI MAHKEMESİ : DANIġTAY 10. DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ESAS NO : 2012/4881 E. (yenileme sonrası esas) DAVA TARİHİ : DAVACILAR VEKİLİ DAVALI : 1)TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ 2)TMMOB ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI 3)EKOLOJĠ KOLEKTĠFĠ DERNEĞĠ 4)TMMOB ZĠRAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI 5)EMRE BATURAY ALTINOK : Av. Emre Baturay ALTINOK (Dernekler ve Odalar adına vekâleten, kendisi adına asaleten) : GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Biyogüvenlik Kurulu na izafeten) DAVA KONUSU : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Biyogüvenlik Kurulu nun 16 nolu kararı uyarınca MON88017xMON810 mısır çeģidine izin verilmesine dair iģlemler ile sayılı Biyogüvenlik Kanunu ndan sonra temel yasal düzenleme olan 13 Ağustos 2010 tarihli ce sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Genetik Yapısı DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü nce hazırlanan ve Biyogüvenlik Kurulu tarafından gerekli değerlendirmelerin yapılarak gıda ve yem olarak piyasaya sürülmesi uygun görülerek tarihli RG de yayınlanan GDO lu 13 mısır çeģidi ve ürünlerinin söz konusu talimatın Ek 4 üne alınarak bu ürünlerin ithalatında uygulanacak kural ve talimatların düzenlendiği tarih ve sayılı GDO ve Ürünlerine Dair Uygulama Talimatının 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11. maddelerinin, bu maddelerin iptali halinde Talimatın uygulanma imkânı kalmayacağından talimatın tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır. SON DURUM :Tek dilekçeyle 13 izin iģleminin iptali istendiği gerekçesiyle Dairece tarih ve 2012/1266 E. 2012/1772 K. sayılı karar ile dava dilekçesinin reddine karar verildi. Bu nedenle tarihinde dava yenilendi. Dava DanıĢtay 10. Dairesi nde 2012/4881 Esasına kayıtlı olarak görülmeye baģlandı. 9

10 Daire, tarihinde yürütmeyi durdurma istemimizin davalı idarenin savunmasından sonra karara bağlanacağına dair karar almıģ ve davalıdan davaya iliģkin iģlem dosyasından bir örneği dosyaya sunmasını istemiģtir. Davalı idarenin savunması alındıktan sonra tarihinde Daire, genel gerekçelerle yürütmeyi durdurma talebimizin reddine karar vermiģtir. Yürütmeyi durdurma talebimizin reddine ilişkin karara karşı Danıştay İDDK ya itiraz yoluna gidilmiş, DANIŞTAY İDDK tarih ve 2013/189 sayılı kararı ile itirazımızı kabul etmiş, Biyogüvenlik Kurulu Kararı nın ve bu Karar ile izin verilen genetiği değiştirilmiş melez mısır çeşidi yönünden dava konusu GDO ve Ürünlerine Dair Uygulama Talimatı nın yürütmesini durdurmuştur. Yargılama devam etmektedir. 2) MON810 MISIR ÇEŞİDİ VE ÜRÜNLERİN, HAYVAN YEMLERİNDE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİNE DAİR İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ DAVASI MAHKEMESİ : DANIġTAY 10. DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ESAS NO : 2012/4283 E. DAVA TARİHİ : DAVACILAR VEKİLİ VEKİLİ DAVALI : 1)TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ 2)TMMOB ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI 3)EKOLOJĠ KOLEKTĠFĠ DERNEĞĠ : AV. EMRE BATURAY ALTINOK 4)TMMOB ZĠRAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI : Av. Zuhal SĠRKECĠOĞLU DÖNMEZ : GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Biyogüvenlik Kurulu na izafeten) DAVA KONUSU : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Biyogüvenlik Kurulu nun 18 no lu kararları uyarınca genetiği değiģtirilmiģ MON810 mısır çeģidi ve ürünlerin, hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verilmesine dair iģlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılmıģ davadır. SON DURUM :Daire, tarihinde yürütmeyi durdurma istemimizin davalı idarenin savunmasından sonra karara bağlanacağına dair karar almıģ ve davalıdan davaya iliģkin iģlem dosyasından bir örneği dosyaya sunmasını istemiģtir. Davalı idarenin savunması alındıktan sonra tarihinde Daire, genel gerekçelerle yürütmeyi durdurma talebimizin reddine karar vermiģtir. Yürütmeyi durdurma talebimizin reddine ilişkin karara karşı Danıştay İDDK ya itiraz yoluna gidilmiş, DANIŞTAY İDDK tarih ve 2013/188 sayılı kararı ile itirazımızı 10

11 kabul etmiş, Biyogüvenlik Kurulu Kararı nın yürütmesini durdurmuştur. Yargılama devam etmektedir. ELEKTRĠK FATURALARINDA KAYIP-KAÇAK BEDELĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AÇILAN DAVA ELEKTRĠK FATURALARINA YANSITILAN KAYIP KAÇAK BEDELĠNĠN ALINMASINA ĠLĠġKĠN EPDK KARARLARININ ĠLGĠLĠ KISIMLARININ ĠPTALĠ ĠÇĠN DANIġTAY A AÇILAN DAVA MAHKEMESĠ : DanıĢtay 13.Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/606 DAVA TARĠHĠ : DAVACI : Tüketici Hakları Derneği DAVACI VEKĠLĠ : Av. Saliha Kızıloğlu DAVALI : EPDK DAVA KONUSU : Elektrik abonesi olan tüketicilerin faturalarına yansıtılarak alınan kayıp-kaçak bedellerinin alınması konusundaki EPDK kararlarının ilgili kısımlarının iptali için Derneğimiz tarafından DanıĢtay a dava açılmıģtır. Son Durum: Dava DanıĢtay 13.Hukuk Dairesinde devam etmektedir. ULAġIM HAKKI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇILAN DAVA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI SONUCUNDA ÖĞRENİLEN ODTÜ YE OTOBÜS SEFERLERİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMLİ DAVA MAHKEMESİ : ANKARA 8. ĠDARE MAHKEMESĠ ESAS NO : 2013/1539E. DAVA TARİHİ : DAVACI VEKİLİ DAVALI : TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ : AV. EMRE BATURAY ALTINOK : 1)ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2) EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAVA KONUSU : Ankara BüyükĢehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü nün tarihli basın açıklaması sonucunda öğrenilen ODTÜ ye otobüs seferlerinin durdurulmasına iliģkin idari iģleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talepli davadır. SON DURUM : Mahkeme ara kararı ile: 1. ODTÜ'ye yapılan otobüs seferlerinin durdurulmasına iliģkin bir karar veya iģlem tesis edilip edilmediğinin sorularak bu hususa iliģkin tüm bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin, 11

12 2. ODTÜ'ye yapılan otobüs seferlerinin durdurulmasına iliģkin UlaĢım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bir karar alınıp alınmadığının sorularak bu hususa iliģkin tüm bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin, 3. Dava konusu uyuģmazlığa iliģkin diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin gönderilmesinin istenilmesine karar verdi ve bu hususların yerine getirilmesi için davalılara 10 günlük süre tanındı. Ara karara cevap verildi. İdare cevabında Derneğimizin ehliyetine yönelik bir savunma yaptığından bu konuya ilişkin emsal Danıştay ve İDDK kararları ek beyanla mahkemeye sunuldu. Bu aşamada mahkemenin esas hakkında bir karar vermesi bekleniyor. 12

13 Sıra No DERNEĞĠMĠZĠN KATILDIĞI TELEVĠZYON PROGRAMLARI VE KONUġMALARI Programın Tarihi TV ve Program Adı Programın Konusu NTV Tasarrufun düģmesi, tüketimin artıģı konusu ile tüketici bilinci, tüketici hakları konusunda derneğimiz adına değerlendirme yapıldı, görüģ ortaya konuldu TRT Okul Tüketici hakları Kanal A Yarı çeyrek altın ve yıllık kart ücretleri Halk TV Sütte aflatoksin, antibiyotik varlığı ve gıda güvenliği, sorunlar, çözümler Anadolu TV (Bu Toprağın Sesi) Sebze ve meyveler ile Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un tüketiciler, üreticiler, komisyoncular, toptancı halleri ve semt pazarları yönünden değerlendirilmesi Halk TV Tüketicilerin yaģadığı genel ve güncel sorunlar, nedenleri, tüketici bilinci Kanal B - Biz Bize Güncel ve genel tüketici sorunları, hak arama yolları Kanal B - Biz Bize Genel tüketici sorunları Blooomberg TV Tüketicilerin 10 yıllık geriye dönük olarak yıllık kredi kartı ücretlerinin kendilerine iadesi konusunda Yargıtay kararı ve buna göre tüketicilerin izlemesi gerekli yol ve yöntemler Kanal B - Biz Bize THD nin 21.KuruluĢ gecesi etkinlikleri ile Yargıtay 13.Hukuk Dairesi nin kararı gereğince 10 yıllık geriye dönük yıllık kart ücretlerinin tüketicilere iadesi konusunda izlenmesi gereken yol ve yöntemler ve THD nin çalıģmaları TV Net Yıllık kart aidatlarının geriye alınması için tüketicilerin yapacağı giriģimler Kanal B - Biz Bize Yıllık kart aidatlarının geriye alınması için tüketicilerin yapacağı giriģimler Kanal B - Biz Bize 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü ve Tüketici Hakları Haftası nedeniyle, THD nin yapacağı etkinlikler, 16 Mart 2012 de bankaları boykot kampanyası (Bankalara gitmeyelim, kredi kartı kullanmayalım) HaberTürk Televizyonu 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü ve Tüketici Hakları Haftası nedeniyle, THD nin etkinlikleri, Bankaları ve kredi kartlarını boykot eylemi ( 16 Mart 2012 gününde ), yıllık kart aidatları Bloomberg TV 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü ve Tüketici Hakları Haftası nedeniyle, THD nin etkinlikleri, 16 Mart 2012 de bankaları ve kredi kartlarını boykot çağrısı, yıllık kart aidatlarının geriye alınabilmesi için tüketicilerin yapacağı baģvurular, Bankalar Birliği nin açıklamasının değerlendirilmesi, tüketici bilinci Kanal B Bankaların haksız uygulamaları, yıllık kart aidatlarının iadesi, akaryakıt zamları 13

14 Kanal A Yıllık kart aidatlarının geriye alınabilmesi için tüketicilerin yapacağı baģvurular, konu hakkında Bankalar Birliğinin tüketicileri yanıltan açıklamasına karģı THD nin görüģ ve düģünceleri Kanal Z ( Zonguldak) Zonguldak ġubemizin düzenlediği panel, bankaların haksız uygulamaları, yıllık kart aidatları, su, elektrik ve doğal gaz sayaçları Kanal B - Biz Bize Güncel tüketici sorunları Kanal B - Biz Bize Elektrik ve doğal gaz zamları Kanal B - Biz Bize Ġnternet üzerinden posta yoluyla yurt dıģından yapılan sipariģler, yolcu beraberinde getirilen mallar ( kiģisel ihtiyaçlar için) üzerindeki engeller ( yasal engeller ) Kanal B Eko BakıĢ Elektrik, doğal gaz, benzin zamları, nedenleri, yansımaları, bankaların haksız ücret uygulamaları Kanal B - Biz Bize Güncel tüketici sorunları ve Ģikayetleri Halk TV Konut Satın alırken tüketicilerin dikkat etmeleri gereken noktalar Kanal B Sormak Gerek Vergi adaleti, vergi kaçağı, çeģitli Ģikayetlerin değerlendirilmesi Kanal B - Biz Bize Baz istasyonlarının hukuksal, sağlık ve teknik boyutları, Türkiye ve dünyadaki uygulamalar Kanal B Sormak Gerek ÇeĢitli konularda yaģanan tüketici Ģikayetleri, tüketici hakları, yargı kararları, tüketicilerin hak arama yolları, yıllık kart aidatları, baz istasyonları, dosya masrafları, GSM Ģikayetleri Kanal B - Biz Bize Bankaların haksız ücret uygulamaları, baz istasyonları, 10 yılını dolduran elektrik sayaçları konusundaki sorunlar, yasal durumlar, yargı kararları, tüketici hakları, hak arama yolları TRT Okul Ramazanda gıda alıģveriģi, gıda güvenliği, tüketicilerin alıģveriģlerde ve gıda alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği, ayıplı mal ve hizmetlerde firma sorumlulukları, tüketici hakları Kanal B - Biz Bize ġehir Ģebeke ve damacana suları NTV Tüketicinin korunması Hakkında Yasa Tasarısına iliģkin THD nin görüģü anlatıldı Kanal B - Biz Bize ġehir Ģebeke, damacana ve pet ĢiĢe suları hakkında yaģanan sorunlar, tüketicilere yansıması Kanal B - Biz Bize Genel tüketici sorunları Bloomberg TV Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısında getirilen hükümlerin değerlendirilmesi Kanal A Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı konusunda değerlendirme NTV Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı konusunda değerlendirme 14

15 TEK Rumeli TV ( Ġstanbul) Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı konusunda değerlendirme Kanal A Bankaların aldıkları haksız ücretler, yargı kararları, tüketicilerin hak arama yolları ve süreleri Kanal B - Biz Bize Bankaların aldıkları haksız ücretler, yargı kararları ve yasalara aykırı uygulamaları, tüketicilerin yaģadıkları sorunlar ve uyarılar Kanal B - Biz Bize Elektrik, su, doğal gaz sayaçlarındaki uygulamalar ve yaģanan sorunlar Kanal B - Biz Bize Bankaların haksız uygulamaları ile bankaların almıģ olduğu haksız ücretler Kanal B - Biz Bize Ev sahibi kiracı iliģkileri ve yaģanan sorunlar ve çözümler Kanal B - Biz Bize Doğal gaz ve elektrik zamlarının arkasındaki gerçekler ile bu zamların tüketicilere yansıması ve çözüm önerileri Kanal B - Biz Bize GDO lu ürünlerin ithalatı, tüketimi, denetimi, hukuksal ve toplumsal boyutu Kanal B - Biz Bize Dünya Gıda Günü nedeniyle, gıda güvenliği ve gıda güvencesi konularında yaģanan sorunlar ve çözüm önerileri konuģuldu Kanal B - Biz Bize Tüketicinin bilgilenme hakkı ve Türkiye deki uygulamalar Kanal A Haber Programı LPG ve akaryakıt istasyonlarındaki hileli ve eksik gaz ( LPG) ve akaryakıt ürünü ( benzin, motorin) satıģı ile ilgili sorumlu kuruluģların sorumlulukları ile tüketicilerin yapacakları giriģimler, hak arama yolları Haber Türk Kanal Kredi kartlarından alınan yıllık kart ücretleri konusundaki yargı kararları, tüketicilerin hak arama yolları Kanal B - Biz Bize Ayakkabı satın alınması ve kullanılmasında dikkat edilecek noktalar ile ayıplı ayakkabılar nedeniyle, tüketicilerin hakları ve hak arama yolları Kanal B - Biz Bize Sürdürülebilir üretim ve tüketim ile THD nin YeĢil AlıĢveriĢ Torbası Projesinin tanıtımı Kanal B - Biz Bize Enerji zamları ( elektrik, doğal gaz, benzin, akaryakıt ürünleri) ve tüketicilere yansıması, zamların arkasındaki gerçekler, enerji politikaları, 10 yılını dolduran elektrik sayaçlarının muayenesinin yapılmayıp elektronik sayaçla değiģtirilmesi uygulamaları Kanal B - Biz Bize Merkezi ısıtma sistemlerinde zorunlu hale getirilen ısı pay ölçer sisteminde yaģanan sorunlar ve çözümler Kanal B - Biz Bize Yerli malı kullanımının önemi, dünyada ve Türkiye de geçmiģ, Ģimdiki, ve gelecekteki durum Kanal B - Biz Bize Bankaların haksız uygulamaları, tüketicilerin yapması gerekenler, yargı kararları, THD nin çalıģmaları Beykent Akademi TV ( BA TV) Gıda konusunda 2013 yılında tüketicilerin beklentileri, gıda denetim ve uygulamaları 15

16 Kanal B - Biz Bize 2012 yılındaki tüketici Ģikayetlerinin genel değerlendirilmesi, bankacılık ve telekomünikasyon Ģikayetleri baģta olmak üzere diğer Ģikayetler, tüketicilerin dikkat etmeleri gereken noktalar, tüketici hakları, hak arama yolları Kanal B - Biz Bize Sağlıklı beslenme, yemek malzemelerinin sağlıklı-sağlıksız olanları, GDO lu ürün ithalatı ve tüketimi konularında konuģma yapıldı Kanal B - Biz Bize Derneğimizin 22.kuruluĢ gecesinde verilen ödüllerin veriliģ amacı, THD nin tanıtımı, tüketicilerin bilinç düzeyi ve güncel tüketici sorunları Kanal B - Biz Bize Tüketici hakları, hak arama yol ve yerleri, tüketicilerin dikkat etmeleri gereken noktalar Kanal A Yargı kararlarına yasalara ve tüketici haklarına aykırı olan bankacılık uygulamalarına karģı THD nin Mart günlerinde bankaları boykot kampanyası ( bankalara gitmeme, kredi kardı kullanmama) Ulusal Kanal Elektrikte elektronik sayaç uygulaması. Benzin-elektrikdoğal gaz zamları, nedenleri ve tüketicilere yansımaları; elektrikten alınan kayıp-kaçak bedeli ve THD nin açtığı dava; bankaların haksız yargı ve yasalara aykırı uygulamaları, THD nin bankaları Mart 2013 günlerinde boykot kampanyası ( bankalara gitmeme, kredi kartı kullanmama) NTV Mesafeli alıģveriģler, bankaların haksız uygulamaları ve bankalara karģı THD nin boykot kampanyası Kanal B - Biz Bize Özel günlerin tüketici üzerindeki etkisi, tüketici hakları ve hak arama yolları Kanal B - Biz Bize SözleĢmelerdeki haksız Ģartlar, tüketici hakları ve hak arama yolları ve yerleri Kanal Avrupa Bankaların haksız ücret uygulamaları, konuyla ilgili yargı kararları, tüketici hakları ve tüketicilere öneriler ile THD nin mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası Kanal B - Biz Bize Ġndirimli satıģlar kampanyalı satıģlar TRT Türk Bankaların haksız uygulamaları, yargı kararları, tüketicilerin hak arama yol ve yerleri, THD nin bankaları boykot kampanyası mesajı CNN Türk Kızılay AVM önünde, bankaların yargı kararı, yasa tanımaz uygulamaları ve haksız ücretleri nedeniyle, Mart 2013 günlerinde THD nin bankaları boykot kampanyası hakkında bilgilendirme ( canlı program açtığımız stand önünde gerçekleģti.) Kanal 24 Bankaların yargı kararları ve yasalara aykırı haksız uygulamalarına karģı THD nin Mart günlerinde baģlattığı boykot kampanyası hakkında bilgilendirme 16

17 Kanal B - Biz Bize Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası Kanal B - Biz Bize Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası AS TV Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası Kanal A Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası Bugün TV Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası TRT Arapça Kanalı Mart 2013 günlerinde bankaları boykot kampanyası NTV Tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılan Ģikayetler ile bankalardan yapılan tüketici Ģikayetleri Kanal 24 Türkiye de tüketici bilinci, tüketici haklarının uygulanabilirliği, en çok yapılan tüketici Ģikayetleri, bankaların tutumu, yasal uygulamalar ve çözüm önerileri Kanal B - Biz Bize Bankaların haksız uygulamaları Kanal B - Biz Bize Ayıplı mal ve hizmetlerde tüketici hakları, hak arama yolları, tüketici örgütlenmesinin önemi Kanal B - Biz Bize Reklamlar ve yansımaları, reklam mevzuatı ve mevcut sorunlar Kanal B - Biz Bize Elektrikli ve elektronik cihazlarda tüketici hakları Kanal A Gümrük ve Ticaret Bakanının Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısında bankaların 2 çeģit kart çıkarması ve taksitli alıģveriģler için tüketicilerden yıllık kart aidatı alınacağı, diğer bankacılık iģlemlerinde ise tavan ücret getirileceği Ģeklindeki açıklaması konusunda THD nin görüģ ve değerlendirmesi Kanal B - Biz Bize Paket turlar, devre tatiller, turistik hizmetler ve otellerin verdiği hizmetlerde tüketicilerin karģılaģtığı sorunlar, tüketici hakları Bereket TV Tarımda tüketici hakları Kanal B - Biz Bize Isı pay ölçer sistemin yarattığı sorunlar Bereket TV ÇeĢitli tüketici sorunlarına iliģkin açıklamalar yapıldı, Tüketici Ģikayetleri cevaplandırılarak değerlendirildi Kanal B - Biz Bize Elektrik sayaçlarının değiģtirilmesinde yaģanan sorunlar ve tüketici Ģikayetleri Kanal B - Biz Bize Garanti ve satıģ sonrası servis hizmeti uygulamaları Kanal A Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı hakkında THD nin görüģü ve değerlendirmesi Kanal B - Biz Bize Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı hakkında THD nin görüģü ve değerlendirmesi Kanal B - Biz Bize GDO lu ürünler, tatil hizmetleri Kanal B - Biz Bize Gezi olayları nedeniyle BaĢkent Ankara da biber gazı sıkılan, sağlık ve güvenlikleri risk ve tehlike altına atılan tüketiciler için BaĢbakan ĠçiĢleri Bakanı ile Ankara Valisi ve Ankara Emniyet Müdürü hakkında THD nin Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına yapmıģ olduğu suç duyurusu 17

18 Kanal B - Biz Bize Elektrik sayaçları ile ilgili EPDK kararları, Elektrik Piyasası Kanunu, sayaçları gereksiz yere ve ücretli olarak değiģtirilen tüketicilerin yapacakları giriģimler, tüketicilere uyarılar Kanal 14 Kanal Ġstanbul projesinin neden olacağı sorunlar Kanal A 24 milyon ehliyet sahibinden ehliyet değiģimi için istenilen 101TL hakkında THD nin görüģü ve değerlendirmesi Kanal B Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı Kanal A Ramazan alıģveriģleri, fiyatlar, tüketicilere mesaj ve uyarılar Ulusal Kanal (Ekopolitik Programı) Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısında bankaların alacağı ücretler ile tüketici örgütlerinin itiraz ettikleri hükümler ve bankaların genel tutumu ve uygulamaları CNN Türk Kredi kartlarının kullanımı, BaĢbakanın kredi kartlarının kullanımına iliģkin açıklaması karģısında THD nin görüģ ve değerlendirmesi Kanal B - Biz Bize Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı ile bankaların haksız ücretleri, yargı kararları, tüketicilerin hak arama yol ve yerleri Kanal B - Biz Bize Devre tatil, devre mülk ve paket turlarda tüketici hakları, hak arama yol ve yerleri ile süreleri Kanal B - Biz Bize Elektrik, su, doğal gaz sayaçları, yaģanan sorunlar, THD nin yaptıkları, tüketicilerin ne yapacağı Kanal B - Biz Bize Su, doğal gaz ve elektrik sayaçlarında yaģanan sorunlar, yasal durum ve yargı kararları, tüketici hakları ve hak arama yol ve yerleri ile süreleri. Bankaların haksız ücretleri, yasalar ve yargı kararları ile tüketicilerin hak arama yol ve yerleri ile süreleri Kanal A Bankaların aldığı ve alacağı telefon, mesaj ve kurye ücretleri Kanal B - Biz Bize Bankaların aldıkları haksız ücretler, yargı kararları, tüketicilerin hak arama yol ve yerleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısının değerlendirilmesi Kanal B - Biz Bize Genel tüketici Ģikayetleri Kanal B - Biz Bize Okul kantinleri, okul kırtasiye malzemeleri, okul servis araçları, kayıt ücretleri, genel tüketici Ģikayetleri Kanal B - Biz Bize Telekomünikasyon sektöründe tüketici Ģikayetleri TRT Okul Hayat ĠĢte Bankaların uygulamaları, ayıplı mal ve hizmetler, tüketici hakları, hak arama yol ve yerleri ile süreleri, telekomünikasyon sorunları, paket tur hizmetleri Kanal B - Biz Bize Ġlginç tüketici Ģikyetleri Kanal B - Biz Bize Ġlginç tüketici Ģikayetleri ve genel tüketici Ģikayetleri Kanal B - Biz Bize Genel tüketici sorunları TRT Televizyon Kredi kartları ile yapılan alıģveriģlerdeki taksit sayısına sınır getirilmesi, üst üste üç kez asgari ödeme yapılmaması 18

19 durumunda kartın kapatılması konusunda THD nin görüģü Habertürk Televizyonu Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı ile ilgili BaĢbakana gönderilecek mektubun içeriği ve özellikle de bankaların aldıkları komisyon, masraf ve ücretler konusunda THD nin görüģleri ve değerlendirilmesi Kanal B - Biz Bize Gıda ve çevre sağlığı için ekolojik tarım Kanal B - Biz Bize Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı Kanal B - Biz Bize Kredi kartlarıyla yapılacak alıģveriģ taksitlerinin sınırlandırılması, bankaların haksız ücret uygulamaları, yargı kararları, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Tasarısı Kanal A Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Kanal B - Biz Bize Elektrikli elektronik cihazlar ve tüketici hakları Kanal B - Biz Bize Mobilya Ģikayetleri ve tüketici hakları Kanal B - Biz Bize Taksitli alıģveriģlerin sınırlandırılması, Yeni Tüketici Yasasının yürürlüğe girene kadar bankalardan mağdur olan ve haksız ücret ödeyen tüketicilerin haklarını arama konusunda uyarılmaları Kanal B - Biz Bize Yeni Tüketici Yasası ile eski Tüketici Yasası arasındaki farklar, ayrılıklar, yeni yasadaki sorunlar, tüketicilere uyarılar Kanal B - Biz Bize Tüketicilerin internet ve cep telefonu ile dolandırılması TRT Okul Hayat ĠĢte Eski ve yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasaların karģılaģtırılması, banka uygulamaları hakkında bilgilendirme ve hak aramaya iliģkin uyarılar Duru TV ( Ankara) Tüketici sorunları, tüketici hakları Kanal B - Biz Bize Yerli malının önemi ve Türkiye de durum, tüketicilere uyarılar.. 19

20 Sıra No Röportaj Tarihi DERNEĞĠMĠZĠN TELEVĠZYONLARLA YAPTIĞI RÖPORTAJLAR TV Kanal Adı Röportajın Konusu Kanal A Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 10 yıllık geriye dönük olarak kredi kartı ücretlerinin tüketiciye iadesi konusundaki kararına göre, tüketicilerin baģvuru ve hak arama yol ve yöntemleri Kanal B Akaryakıt zamları konusunda ( petrole gelen zamlar ve bu zamların akaryakıt ürünlerine yansıması) değerlendirme Kanal B Kredi kartlarında bankalarca kesilen yıllık ücretlerin Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin kararı gereğince 10 yıllık geriye dönük olarak tüketicilere aide edilmesi konusunda neler yapılacağı Halk TV Yıllık kart aidatlarının geriye alınması konusunda tüketicilerin yapacağı baģvurular TRT Haber Dairesi Yıllık kart aidatlarının geriye alınması konusunda tüketicilerin yapacağı baģvurular Kanal 7 Yıllık kart aidatlarının geriye alınması konusunda tüketicilerin yapacağı baģvurular Ulusal Kanal THD nin 16 Mart 2012 de Bankalara gitmeyelim, kredi kartı kullanmayalım Boykot çağrısı FOX TV Asfalt katılım payı Kanal B THD nin 16 Mart 2012 tarihinde Bankaları ve Kredi kartlarını boykot kampanyası TRT Haber 16 Mart 2012 tarihinde THD nin Bankaları ve Kredi kartlarını boykot kampanyası Kanal A 16 Mart 2012 tarihinde THD nin Bankaları ve Kredi kartlarını boykot kampanyası FOX TV Yıllık kart ücretleri Kanal A Ortak ATM lerde yapılan iģlemlerden alınan bedeller, haksız uygulamalar Kanal B Post cihazındaki kredi kartı limitinin bankalarca %40 artırılmak istenmesinin sakıncaları Kanal B Bankaların ATM lerdeki iģlemlerden aldığı haksız ücret uygulamaları Kanal A Kaçak elektrik kullanımlarını affeden yasa konusunda THD nin görüģ ve düģünceleri Olay TV Kullanılmayan kredi kartlarından bankaların ücret almalarına iliģkin THD nin görüģleri Kanal A Taklit, tağģiģ ve güvensiz gıda maddeleri konusunda Gıda- Tarım-Hayvancılık Bakanlığı ile tüketicilerin yapmaları gerekenler 20

12.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 21 Aralık 2013 26 Aralık 2015)

12.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 21 Aralık 2013 26 Aralık 2015) Kamu Yararına ÇalıĢan Dernektir ( Bakanlar Kurulu nun 03.05.2004 tarih ve 04/7251 Sayılı kararı) TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ GENEL MERKEZĠ 13.OLAĞAN GENEL KURULU 12.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU

Detaylı

10.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 19 Aralık 2009 24 Aralık 2011)

10.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU ( 19 Aralık 2009 24 Aralık 2011) Kamu Yararına ÇalıĢan Dernektir ( Bakanlar Kurulu nun 03.05.2004 tarih ve 04/7251 Sayılı kararı) TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ GENEL MERKEZĠ 11.OLAĞAN GENEL KURULU 10.DÖNEM MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYADA EMO

GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYADA EMO GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYADA EMO 2 Eylül 2014- Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, Hayat TV de canlı yayınına konuk oldu. Yeşil, elektrik dağıtım bölgelerinin

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO 14 Nisan 2010- EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş ve EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Olgun Sakarya, Halk TV de yayınlanan Enerji Oyunu adlı programa konuk

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C. TANIMLAR 28 İKİNCİ BÖLÜM AYIPLI MAL VE HİZMET TÜKETİCİNİN

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR İÇİNDEKİLER 2. BASKI ÖNSÖZ...V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR Madde 1 -AMAÇ... 1 İÇTİHATLAR...2 Madde 2 - KAPSAM...14

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

KANUN SA 7020 S YI A LI B

KANUN SA 7020 S YI A LI B 7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN HAZİRAN 2017 1 YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİ MADDE İÇERİK 1. Madde Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. Madde Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM Tüketici haklarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni Tüketici Kanunu ile birlikte hukuk sistemine ilk kez giren pek çok düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Aidatsız

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

:. (Ad Soyad yazılacak), T.C. Kimlik No:.. (Adres yazılacak) :.. Valiliği (Ġl Milli Eğitim müdürlüğü) -..

:. (Ad Soyad yazılacak), T.C. Kimlik No:.. (Adres yazılacak) :.. Valiliği (Ġl Milli Eğitim müdürlüğü) -.. .. ĠDARE MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması İstemlidir DAVACI :. (Ad Soyad yazılacak), T.C. Kimlik No:.. (Adres yazılacak) DAVALI :.. Valiliği (Ġl Milli Eğitim müdürlüğü) -.. KONUSU : Yönetici

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 56 : Meclis üyeliği hk. T.C. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Kasım ayı toplantısının 13.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 07/10/2013 ve 11/10/2013

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : YRD. DOÇ. DR. MEHMET ERDEM (GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Melis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ - Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına. esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına. esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. SİRKÜLER TARİH : 13.02.2016 SAYI : 2016-02-7 KONU : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) ÖZETİ : Tebliğde Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13 üncü

Detaylı

Sirküler 2016 / 069. İstanbul,

Sirküler 2016 / 069. İstanbul, Sirküler 2016 / 069 Referansımız: 1048 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 26.10.2016 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

b a s ı n d a o d a m ı z

b a s ı n d a o d a m ı z b a s ı n d a o d a m ı z Haziran 2006 3 Haziran 2006 Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ ın yaptığı, ERDEMİR Özelleştirmesinde Devre İzin Veren Rekabet Kurulu Kararının Yürütmesi, Danıştay 13. Dairesi

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

No: 2016/28 Tarih:

No: 2016/28 Tarih: No: 2016/28 Tarih: 17.02.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2016 / 14 İstanbul,

SİRKÜLER SAYI : 2016 / 14 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 14 İstanbul,14.02.2016 KONU : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. 11.2.2016 tarihli ve 29621 sayılı Resmi

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5) MADDE 1 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının

Detaylı

İZODER TEKNİK DANIŞMANLIĞINDA EKOKREDİ - YALITIM ERTUĞRUL ŞEN

İZODER TEKNİK DANIŞMANLIĞINDA EKOKREDİ - YALITIM ERTUĞRUL ŞEN Türkiye de ĠLK İZODER TEKNİK DANIŞMANLIĞINDA EKOKREDİ - YALITIM ERTUĞRUL ŞEN GENEL KOORDİNATÖR İZODER ENERJĠ ĠTHALATI 2008 Yılı ENERJİ İTHALATI 48.3 Milyar $ 2009 Yılı ENERJİ İTHALATI 29.9 Milyar $ 2010

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13364) Karar Tarihi: 5/1/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SUNUM PLANI 1. Tanımlar, kavramlar 2. PGD nin Aşamaları 3. PGD nin Yasal ve İdari Altyapısı 4. PGD nin Koordinasyonu 5. PGD Neden Önemlidir? 6. PGD de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları

Detaylı

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER SIRA: NO TARİH ŞİKAYET KONUSU SONUÇ 1 3/10/2008 LCD Televizyon Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti Tüketici lehine, Satıcı Firma nın Televizyon un satış bedelini

Detaylı

3065 sayılı KDV Kanununun 13-h maddesindeki Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile T

3065 sayılı KDV Kanununun 13-h maddesindeki Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile T 3065 sayılı KDV Kanununun 13-h maddesindeki Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile T Sirküler No :2016-22 Sirküler Tarihi : 12.02.2016 Konu: 3065 sayılı KDV Kanununun 13-h maddesindeki

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası:2014/11376)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası:2014/11376) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası:2014/11376) Karar Tarihi: 20/7/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı