Horizon 2020 de Yasal ve Finansal Konular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Horizon 2020 de Yasal ve Finansal Konular"

Transkript

1 Horizon 2020 de Yasal ve Finansal Konular Ahu PERŞEMBE Horizon 2020 Yasal ve Finansal Konular Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programı Ulusal Koordinasyon Ofisi 16 Mayıs 2014 Koç Üniversitesi - İstanbul

2 Sunum Planı A)Çerçeve Programı Yasal Konular 1. Hibe Sözleşmesi 2. Konsorsiyum Sözleşmesi B)Çerçeve Programı Finansal Konular 1. Genel a. Geçerli/Geçersiz Masraflar b. Doğrudan/Dolaylı Masraflar 2. Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri 3. Bütçesel ve İdari Yönetim 4. Raporlama 5. Ödeme Modelleri 2

3 Yasal Konular

4 Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement) Accession Formları imzalanır. Avrupa Komisyonu Hibe Sözleşmesi imzalanır. Ortak 1 Proje Koordinatörü Ortak 2 Ortak n 4

5 Horizon 2020 model Grant Agreement: Annexes to the grant Annex 1: Annex 2: Annex 3: Description of the action Estimated budget Accession Forms, 3a & 3b Annex 4: Annex 5: Annex 6: Financial statements Certificate on the financial statements Certificate on the methodology Disclaimer: Information not legally binding

6 Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement) Genel Hükümler Koordinatörle Komisyon yetkilisi arasında imzalandıktan sonra yürürlüğe girer, proje başlar. İmzalar H2020 de elektronik olarak atılıyor. GA yürürlüğe girdikten 30 gün içinde proje ortakları Accession Form imzalayarak projeye dahil olur. Proje sunulmasının son gününden (call deadline) itibaren 8 ay içinde imzalanması planlanmaktadır. Ana metin ve eklerinden oluşur. Projenin tüm detaylarını içeren İş Tanımı (DoW) ve finansal raporlama esnasında doldurulan Form C eklerinden bazılarıdır. Projeyle ilgili tüm yasal ve finansal detayları içeren bir sözleşmedir. 6

7 Konsorsiyum Anlaşması (Consortium Agreement) Ortak 1 Ortak 3 Proje Koordinatörü Ortak 2 Ortak n 7

8 Konsorsiyum Anlaşması (Consortium Agreement) Genel Hükümler Proje Ortakları arasında imzalanır. (Komisyon imzalamaz.) İmzalanması, Hibe Sözleşmesi aksi bir hüküm içermiyorsa zorunludur. Hibe Sözleşmesiyle çelişemez. Fikri Mülkiyet Hakları yla ilgili konsorsiyum içi hükümleri düzenler. Model Konsorsiyum Anlaşması DESCA (Bir AB projesi) Amaçları: Farklı modeller yerine farklı koşullara uyum sağlayacak tek bir model Bütün ortaklar için tek bir model (araştırma kuruluşları, üniversiteler, KOBİ ler) %95 Sadeleştirilmiş bir Konsorsiyum Anlaşması geliştirmek 8

9 Öneriler Hem Hibe Sözleşmesi hem de Konsorsiyum Sözleşmesi imzalanmadan Hukuk görüşü alınması faydalıdır. TÜBİTAK UKO nun Konsorsiyum Sözleşmesi inceleme desteğinden faydalanabilirsiniz. Konsorsiyum Sözleşmesi imzalanmadan projede üretilecek bilginin fikri mülkiyetiyle ilgili uzman desteği alınması faydalıdır. TÜBİTAK UKO nun yayınladığı Fikri Mülkiyet Hakları Başlangıç Kılavuzu nu ve e-learning tool u inceleyebilirsiniz. Aklınıza takılan konuları mutlaka proje koordinatörüne danışın. Ulusal İrtibat Noktaları yla da her zaman irtibat kurabilirsiniz. 9

10 Öneriler IPR Ambassadors in Turkey

11 Öneriler Komisyon IPR Uzmanlarına Sözleşmelerinizi göndererek yorumlarını isteyebilirsiniz! 3 gün içerisinde cevaplanacaktır.

12 Finansal Konular

13 Genel 1. Proje Hazırlık Aşaması (Öngörü) - Aktivitelerin öngörüsü PM - Aktiviteler için personel maliyetinin öngörüsü - Bu aktiviteler için diğer bütçe kalemlerinin öngörüsü - Toplam bütçenin hesaplanması 2. Proje Yürütülme Aşaması (Gerçekleşen) Actual Costs - Aktivitelerin hesaplanması PM - Personel maliyetlerinin hesaplanması - Diğer masrafların hesaplanması - Toplam Maliyetin hesaplanması - Form C doldurulması 13

14 Geçerlilik Kriteri Geçerli Masraflar Doğrudan Masraflar Dolaylı Masraflar Doğrudan Masraflar: Proje kapsamında beyan edilebilen bütün geçerli masraflar (Ör: Personel, seyahat, ekipman vb.) Dolaylı Masraflar: Beyan edilemeyen geçerli masraflar (Ör: Elektrik, internet, telefon, bina sigortası, kur farkları vb.) 14

15 Geçerli Masraflar Gerçek Ekonomik Proje ortağı tarafından gerçekleşmiş Proje Süresince gerçekleşmiş Geçerli Masraflar Ortağın banka hesabında kaydedilen Kurum içi muhasebe ilkelerine uygun Annex 1 de tanımlanan ve Annex 2 de listelenen Gerekli 15

16 Geçerli Maliyet Hesaplama Biçimleri

17 Geçersiz Masraflar Dolaylı vergiler (KDV???, damga, gümrük, vb.) Aşırı ve dikkatsiz harcama Kur değişim zararları Geçersiz Masraflar Banka masrafları Öngörülemeyen masraflar Başka Topluluk projelerinde fonlanmış masraflar 17

18 Geçerlilik Kriteri Harcamaların geçerli sayılabilmesi için: Gerçek (öngörüsel değil), Proje ortağı tarafından gerçekleşmiş, Ortağın kendi muhasebe sistemiyle uyumlu (ÇP projelerine özel bir sistem olmamalı), Proje süresince gerçekleşmiş, Projedeki iş paketlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan, proje için gerekli Ortağın hesabında kaydedilen, GA da belirtilen, şekilde olması gerekmektedir. 18

19 Doğrudan/Dolaylı Maliyetler Projelerde hangi maliyetler karşılanır? Personel maliyetleri Seyahat, Ekipman (amortisman kuralları!), Mal ve Hizmet alımları (sarf malzemeleri, etkinlik vb.) Altyüklenici Genel giderler-overhead-indirect costs Geçersiz Maliyetler: deductible VAT Kur farkları Kredi faizleri Öngörülemeyen masraflar Kayıtdışı ve gereğinden fazla masraflar Ör: business class uçuşlar vb. Doğrudan Maliyetler Dolaylı Maliyetler

20 Doğrudan/Dolaylı Maliyetler

21 KDV KDV Muafiyet Sertifikası yoluyla işlem yapmaya devam (TR içi hizmet/mal alımları için) KDV Muafiyet Sertifikası sunulamayan durumlarda (yurtiçi/yurtdışı): Eğer deductible VAT ise (bilanço, gelir-gider tablosunda ayrı olarak izleniyorsa) : geçersiz masraf Eğer non-deductible VAT ise (tablolarda mal/hizmetin bedeliyle birleşik olarak yer alıyorsa) : geçerli masraf, beyan edilebilir.

22 KDV Ortağa ayrılan bütçe payı 1 (bir) milyon Avro olanlar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı na Ortağa ayrılan bütçe payı 1 (bir) milyon Avro olanlar Gelir İdaresi Başkanlığı na; KDV Muafiyet Sertifikası Başvuru Şekli

23 H2020 de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri

24 Fon Çeşitleri ve Üst Limitler Yenilik, Sadeleştirme Ve Uyum Yenilik RfP Horizon 2020 Sadeleştirme Uyum

25 Fon Çeşitleri ve Üst Limitler FP7 Maximum reimbursement rates Network of excellence Research and technological development activities (*) 50% 75% (**) Demonstration activities Other activities 100% Tek Fonlama Oranı Kurum tipinden ve aktivite türünden bağımsız tek fonlama oranı Collaborative project(****) Coordination and support action 50% 75% (**) 50% 100% 100% (***) (*) Research and technological development includes scientific coordination. (**) For beneficiaries that are non-profit public bodies, secondary and higher education establishments, research organisations and SMEs (***) The reimbursement of indirect eligible costs, in the case of coordination and support actions, may reach a maximum 7% of the direct eligible costs, excluding the direct eligible costs for subcontracting and the costs of resources made available by third parties which are not used on the premises of the beneficiary. (****) Including research for the benefit of specific groups (in particular SMEs) Ar-Ge Projeleri, Geçerli maliyetlerin % 100 ü Yenilik Projeleri, (Geçerli maliyetlerin % 70 i (İstisna: kar amacı gütmeyen kuruluşlar için % 100) Koordinasyon ve Destek (CSA) Projeleri, (Geçerli maliyetlerin %100 ü)

26 Maksimum Destek Oranları 7.ÇP Ar-Ge Demo Koord. Diğer KOBİ 100 = = = = 160 Sanayi 100 = = = = 120 Araştırma Kur. 100 = = = = 160 Üniversite 100 = = = = 160 Diğer 100 = = = = 120 HORIZON2020 Ar-Ge Demo Koord. Diğer KOBİ Sanayi Araştırma Kur. Üniversite Diğer 100 = = 87,5* (*Yenilik Hibeleri ve Ortak Fonlama Programı Eylemleri için) *Kar amacı gütmeyen kuruluşları için 100=125 geçerlidir.

27 Fon Çeşitleri ve Üst Limitler 60%? 20%? Gerçek? FP7 Tek bir model: 25 % Sabit Oran Basitleştirilmiş?

28 Fon Çeşitleri ve Üst Limitler 2 Modelin Karşılaştırması: Direct costs Indirect costs Total costs % EU contribution EU contribution 75 / 60 Funding % 120 Direct costs Indirect costs Total costs % EU contribution EU contribution 100/25 Funding % 125 Note: ÇP7 de bir çok üniversite ve araştırma merkezinde %60 sabit oran uygulaması mevcuttu.

29 Toplam Komisyon Katkısı

30 Genel Finansal Konular Bütçesel ve İdari Yönetim Raporlama 30

31 Bütçesel ve İdari Yönetim

32 Proje Bütçesinin Oluşturulması 1. Doğrudan Maliyetler (Direct Costs) 1. Personel 2. Diğer Doğrudan Maliyetler (Other Direct Costs) 1. Seyahat 2. Etkinlik 3. Ekipman 4. Sertifika Ücretleri 3. Alt yüklenici (Subcontracting) 4. 3rd party e yapılan mali destek (Optional) 5. Dolaylı Maliyetler (Indirect Costs) 6. Toplam Maliyet (Total Cost) 7. Talep Edilen AK Desteği (Requested EC Grant) 32

33 Proje Bütçesinin Oluşturulması

34 Personel Bütçesi Kavramları Projede çalışan personelin projedeki aktiviteleri gerçekleştirmek için harcadığı toplam emeğin karşılığıdır. Personel : Ulusal mevzuata uygun bir şekilde işe alınmalı İş sözleşmesi veya benzeri bir yasal belgeyle çalışmalı Ortağın sorumluluğunda ve gözetiminde iş yapmalı Yasal haklarına sahip olmalı (tatil hakkı, sağlık sigortası, vs.) Ortağın standart uygulaması kapsamında muamele görmeli Projede çalışılan işe ayrılan gerçek saatin karşılığı olan PM beyan edilebilir! 34

35 Projede Personel Çalıştırma A. Doğrudan çalışan personel, Temel ödemeler (maaş+tamamlayıcı gelirler) Ek ödemeler (additional remuneration)* B. Sözleşme karşılığı çalıştırılan gerçek kişiler, C. Third party lerden görevlendirilen personel, D. Maaş almayan KOBİ sahipleri ve gerçek kişi olan paydaşlar, * Sadece kar amacı gütmeyen yasal kuruluşlar için geçerli.

36 A. Doğrudan Çalışan Personel Temel ödemeler aşağıdakileri içerebilir: Bordroda yer alan maaş, SGK primleri, vergiler, sözleşmeden doğan tamamlayıcı gelirler (fazla mesai, döner sermaye, ek ders, ulaşım yardımı, şirket arabası-telefonu masrafları, vb.) Normalde yaptığı işler için ek bir ödeme kabul edilmiyor. Ek ödemeler (additional payments) ise; 1. Bir AB projesiyle bağlantılı olmayan işler için ek ödeme kabul edilmiyor. Örnek: Bir kamu kuruluşundaki araştırmacı yılda 1600 saat üretken Maaş: TL/yıl Bölüm Başkanlığı için tamamlayıcı gelir: TL/yıl Bir H22020 projesinde baş araştırmacı olduğu için ek gelir: TL Kuruluşunda ulusal proje alan ilk araştırmacı olduğu için ek gelir: TL X ( Geçersiz)

37 Ek Ödemeler 2. İlgili personele ek bir iş ve yetkinlik için veriliyor, Örnek: Araştırma için normal maaş; ERC projesinde principal investigator olduğu için ek ödeme Kabul edilmeyen: AB projesinde yer aldığı için ek ödeme 3. Kurum içi genel uygulama ve aynı iş için standart olarak ödenme koşulu, 4. Objektif olarak hesaplanmış bir miktar, Kabul edilmeyen: AB projesi yapan hocalara maaşlarının %20 si ek ödeme 5. Saatlik maliyet hesaplamasına dahil edilmiyor, yıllık olarak ekleniyor.

38 Actual personnel costs: structure TOTAL REMUNERATION Standard remuneration Additional remuneration Basic Sal "Mandatory extras" Fixed by law or by contract to remunerate the main activity of the employee Payment not subject to discretion by the employer Not linked to a specific project Examples: 13 th month, hazardous work allowance, etc. Other bonuses Only eligible for non-profit legal entities Subject to specific eligibility criteria Maybe triggered by the participation in a specific project Hourly rate Disclaimer: Information not legally binding

39 Personel Bütçesi Hesaplama Toplam PM X PM Rate = Personel Bütçesi 10 PM X 3250 =

40 Adam-Ay (Person Month-PM) Adam ay (PM) kavramı kişiye özgü olup bir kişinin 1 ay içerisinde üretken olduğu saatler toplamıdır. Proje hazırlanması aşamasında yapılacak tüm işlerin zaman öngörüsü PM cinsinden olacaktır. Saat cinsinden karşılığı Türkiye için en fazla 176 saattir. Örn: 2 gün sürecek bir etkinliğin organizasyon işleri 10 tam gün sürecekse 80 saatlik işin PM karşılığı 0,45 PM dir. 40

41 Adam-Ay Maliyeti (PM Rate) Projede yer alacak personelin 1 yıllık işveren maliyeti hesaplanır. (Maaş+ek ders+döner sermaye+sgk+agi,vb.) Bu maliyete, mevcutsa tamamlayıcı gelirler ve ek ödemeler eklenir. 12 ye bölünerek 1 PM ücreti belirlenir. Örnek: Aylık kuruma maliyet: TL Yıllık toplam TL ek ders 3,6,9,12. aylarda, TL döner sermaye geliri AB projesi koordinatörü olduğu için yıllık toplam TL ek gelir (4.000X12) + (5.000x4) = TL /12 = 8.167TL TL / 2,9 = PM =

42 Personel Bütçesi PM- ADAM AY KAVRAMI

43 Seyahat Bütçesi-Other Direct Costs Projede aksi bir hüküm yok ise kurum içi yönetmelik uygulanır (Yolluk Yönetmeliği). Proje kapsamındaki seyahatler için provizyon çalışması yapılarak yaklaşık bir tutar belirlenir. Genellikle proje koordinatörleri her seyahat için her ortağa ortalama bir bütçe verir. Annex 1 de yer alıyorsa external expert lerin de seyahat ücretleri karşılanabilir. Seyahatle ilgili harcamalardan şüphe duyarsanız, koordinatör veya Project Officer dan mutlaka yazılı onay alın! Seyahat Sayısı Ortalama Seyahat Maliyeti X = Seyahat Bütçesi 10 X 1200 =

44 Mal-Hizmet-Ekipman Bütçesi-Other Direct Costs Sarf Malzeme, Ekipman, Etkinlik Organizasyon Gideri, Basım-yayım, Sertifika Ücretleri vs. Projede bir hüküm bulunmaması halinde iç yönetmelik uygulanır. Alınan ekipman maliyetinin sadece cihazın alındığı tarihten itibaren proje süresi içerisinde kalan ve kapasite kullanımı ile oranlanan amortismanı projeye yansıtılabilir (!). GA da yer alıyorsa tümü de karşılanabilir. Tüm mal-hizmet-ekipman alımları için öngörü yapılır ve proje bütçesine eklenir. 44

45 Ekipman Amortisman Hesaplama Şekli Örnek: Proje başlama tarihi: 1 Ocak 2013 Proje bitme tarihi: 1 Ocak 2017 Proje süresi 4 yıl Cihaz fiyatı: Cihaz tükenme ömrü: 5 yıl Cihazın bu projede kullanılma sıklığı (utilization): Eğer cihaz 2 ayrı iş için kullanılıyorsa ve bu proje için %80, diğer işler için %20 kullanılıyorsa Komisyona beyan edilebilecek cihaz maliyeti: [4/5 x x %80] =

46 AltYüklenici Bütçesi Projede yer alan iş paketleri altındaki görevlerin bazıları Altyüklenici tarafından yapılabilir. (minor tasks!) Altyüklenicinin iş tanımı ve bütçesi GA de yer almalı. YENİ! GA da yer almasa da Komisyon tarafından kabul edilebilir. o Periyodik Raporda mecburiyet ayrıntılarıyla belirtilmeli.pr kabul edilirse OK o Her zaman kabul edilmeme RİSKİ var.

47 Dolaylı Maliyetler - Overhead Tek bir dolaylı maliyet oranı = %25 Bahsedilen bütün geçerli doğrudan maliyetler dışında kalan ve doğası gereği ortak tarafından beyan edilemeyen diğer masraflar 7.ÇP de projedeki geçerli doğrudan maliyetlerle bir bağlantısı bulunmalıydı, H2020 de böyle bir zorunluk yok. Örnekler: Kira, su/doğalgaz/ elektrik/telefon/internet masrafları, fotokopi giderleri, vs. Ekipman bakım/tamir masrafları 47

48 Proje Bütçesinin Oluşturulması

49 Finansal Raporlama Finansal Raporlama 49

50 Genel Raporun Amacı Komisyon a aktiviteler ve harcamalara ilişkin net ve açıklayıcı bir bilgi iletmektir. Doğrudan Harcamalar kategorisindeki şekilde raporlama yapılır: Personel harcamaları Altyüklenici harcamaları Diğer harcamalar (seyahat, etkinlik, ekipman, sarf malzeme, vb.) Fatura veya benzer resmi dokümanla kanıtlanabilecek tüm geçerli (DoW da belirtilen) harcamalar Avrupa Merkez Bankası döviz kurundan Avro ya çevrilerek raporlanır. Günlük kurda bir sorun olduğunda, raporlama dönemi ortalama kuru üzerinden avroya çevrilen miktarlar raporlanır. 50

51 Personel Masrafları Saatlik Maliyet: Yıllık toplam brüt gelir Toplam üretken saat Üretken saatler net bir şekilde tutulmalı ve zaman çizelgesine uygun olmalı 52

52 Yıllık Toplam Brüt Gelir Hesaplaması

53 Personel Maliyetlerinin Raporlaması 1. Yıllık toplam personel maliyetinin her bir personel için hesaplanması 2. Yıllık üretken saat hesaplaması a) saat (tam zamanlı) b) Gerçek üretken saat hesabı (Her yıl, her personel için ayrı ayrı) i. Yıllık toplam çalışılabilen saat (365 gün-haftasonları-resmi tatiller) izin, rapor, vb. c) Standart yıllık saat hesabı (Aynı koşullarda çalışan personeller mevcutsa) i. B maddesindeki hesaplamaların bir ortalaması, yasal zemini ve genel uygulaması varsa uygulanan (Herkes 15 gün izin kullanır, yılda ortalama 1 hafta rapor kullanılır, vb.) ii resmi tatiller hesaplamasının %90 ından az olamaz.

54 Personel Maliyetlerinin Raporlaması 2. model tercih edilirse: Projede görev alan her bir kişi için ve her yıl için saatlik maliyetlerinin bulunması gereklidir. Örnek: Gün sayısı :365 Haftasonları :104 Resmi Tatiller :12,5 Yıllık İzin :20 Hastalık/Diğer :15 Saatlik maliyet x çalışılan saat = O kişinin personel maliyeti 20,13 x 200 saat = TL / 2,85=3.508 Toplam: Üretken Gün :213,5 gün x 8 saat = 1708 saat/yıl Toplam gelir / Üretken saat-yıl = /1708 = 20,13 55

55 Ek Ödeme Limitleri 1. Yıl boyunca sadece 1 projede çalışıyorsa, a) Tam zamanlıysa : /yıl a kadar, b) Tam zamanlı değilse : x projede çalışma katsayısı (haftada 4 gün) = x 0,8 = /yıl 2. Yıl boyunca farklı projelerde/işlerde de çalışıyorsa, a) / yıllık üretken saat x yıllık projede çalışılan saat

56 Zaman Çizelgesi Tutulması Zaman Çizelgesi : Sadece o projede çalışan ve başka işlerde çalışmayan personel için doldurulmak zorunda değil, sadece o projede çalıştığına dair bir resmi belge gerekli. Proje için ve diğer işler için bütün üretken saatleri içermelidir. Bir personel birden çok projede görev aldığında her proje için harcadığı saatler ayrı olarak belirtilmelidir. En az aylık olarak hazırlanmalı, yetkili birim tarafından onaylanmalıdır. Çalışılan saatlerin hangi iş paketi kapsamında çalışıldığı yazarsa iyi olur. 57

57 Zaman çizelgesi Örneği 58

58 Personel Maliyetleri Kayıt altında tutulmalı Bordrolar Zaman çizelgeleri İş sözleşmeleri, Sosyal güvenlik mevzuatı, vb. Üretken saat hesaplama yöntemi Yürütülen aktivitelerin raporları 59

59 Seyahat Masrafları Uçak bileti masrafları, Vize masrafları, Pasaport bedelleri, Harcırah (veya bu kapsamda yapılan harcamalar (otel, yemek, vb.), Havalimanı-şehir merkezi ulaşım, masrafları projeye beyan edilebilir. Yurtdışı çıkış harcı ve diğer vergiler düşüldükten sonra Euro olarak beyan edilir. Kesilecek faturaların proje ismi içermesinde fayda vardır. 60

60 Seyahat Masrafları Kayıt altına alınmalı Toplantının Programı ve katılımcının toplantıya katıldığının kanıtı olabilecek bir doküman Uçuş kartları Seyahate ilişkin diğer masraf fatura asılları taksi, otel, ulaşım, vs.. Harcırah kanunu ya da geçerli standart İç prosedüre ait herhangi bir doküman 61

61 Diğer Doğrudan Maliyetler Ekipman: ortağın standart prosedürlerine uygun bir şekilde, sadece projedeki amaçlara ulaşmak için gerekiyorsa alınabilir, kiralanabilir. Sadece amortisman bedeli/kira bedeli projeye beyan edilebilir. Sarf malzemesi: Projenin yürütülmesi için gerekli olan sarf malzemesi alımları geçerli masraf kabul edilir. Proje başladıktan sonra alınmış olması gerekir. Diğer masraflar: etkinlik organizasyonu, tanıtım materyalleri, vs. 62

62 Diğer Doğrudan Maliyetler Kayıt altına alınmalı Harcamayı kanıtlayacak herhangi bir orijinal doküman (fatura, fiş, vs.) Ortağın standart uygulamasını gösterecek herhangi bir doküman (amortisman bedeli, rapor, vs.) Ekipmanın ne kadar kullanıldığını gösteren onaylı belgeler (zaman çizelgesi, laboratuvar kayıt belgesi, vb.) 63

63 Altyüklenici (Subcontracting) Altyüklenici: Herhangi bir ortakla yasal bağı bulunmayan, projedeki işin bir kısmını yürütmek için bir ya da birden çok ortakla kar amacı güderek bir anlaşma yapan kişidir. Örn: Bir Ar-Ge projesinin açılış toplantısının düzenlenmesi işinin bir organizasyon firmasına ihale edilmesi gibi Komisyon tarafından mümkün olduğu kadar tercih edilmemesi önerilen bir hizmet alım yöntemidir. 64

64 Altyüklenici (Subcontracting) Saklanmalı Faturalar, sözleşmeler Ortağın standart prosedürlerini açıklayan bir doküman (ihale yöntemi, vs.) 65

65 Raporlamada karşılaşılan sorunlar Ayrıntı (özellikle finansal verilerle ilgili) Komisyon un belirlediği detay ve kurallarla uyumlu bir kayıt tutmak Formları elle doldurmak Elektronik sistemden formları doldurmak Geçersiz Harcamalar Harcama yapmadan geçerliliğini kontrol etmek Raporlarda gecikme Son tarihi gözetmek Yanlış bütçe kalemindeki harcamalar Harcamaları sınıflandırmak 66

66 Ödeme Modelleri

67 İlk Ödeme (Pre-financing) Hibe Sözleşmesi yürürlüğe girdikten 30 gün içinde koordinatörün hesabına gönderiliyor. Standart bir miktarı yok fakat ortalama miktar: proje bütçesi / raporlama dönemi+1 Örn.: luk 36 aylık proje (2 raporlama dönemi) = / 3 = Proje bütçesinin %5 i ilk ödeme miktarından kesilerek Garanti Fonuna aktarılır. Örn.: x %5 = = Koordinatörün ödemeyi nasıl dağıtacağı, hangi dönemlerde ödeyeceği konsorsiyum anlaşmasında belirlenebilir.

68 Ara Ödemeler ve Son Ödeme Proje bütçesinin %90 ı limiti var son ödemeye kadar. Raporlama dönemlerinde raporlanan ve EC tarafından kabul edilen miktarda gönderilir. Örnek: Proje bütçesi : ( 3 rapor dönemi) İlk ödeme : ( ) İlk raporda talep edilen ve gönderilen : İkinci raporda talep edilen ve onaylanan : Gönderilen = Son raporda talep edilen ve onaylanan : Gönderilen =

69 Proje Yürütmede Öneriler Horizon 2020 Model Grant Agreement ı (MGA) okumak/anlamak, İdari yönetim yapısını Komisyon un belirlediği kurallara göre yürütmek için doğru bir şekilde organize etmek, Projedeki harcamaların, harcamayı gerçekleştirmeden ve beyan etmeden önce geçerliliğini kontrol etmek DoW, MGA ve koordinatör Kayıtların doğru bir şekilde tutulması ve kayda geçirilmesi Sorular? Üniversitenizdeki proje ofisiyle irtibat kurun! TÜBİTAK UKO yla irtibat kurun! Koordinatörle irtibat kurun! 70

70 71

71 Ahu PERŞEMBE Horizon 2020 Yasal ve Finansal Konular Ulusal İrtibat Noktası

TÜBİTAK. AB ÇP Projeleri Harcamalara İlişkin Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Soru ve Cevaplar

TÜBİTAK. AB ÇP Projeleri Harcamalara İlişkin Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Soru ve Cevaplar TÜBİTAK AB ÇP Projeleri Harcamalara İlişkin Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı Soru ve Cevaplar 2008 1 Kur Döviz kurlarından doğan (+, -) kur farkları kurum payından karşılanabilir mi? Ödemelerde hangi

Detaylı

ODTÜ DE ARAŞTIRMA PROJELERİNİN YÖNETİMİ

ODTÜ DE ARAŞTIRMA PROJELERİNİN YÖNETİMİ ODTÜ DE ARAŞTIRMA PROJELERİNİN YÖNETİMİ A RAŞTIRMALAR KOORDİNATÖR LÜĞÜ M A RT, 2 012 KAPSAM BÖLÜM 1: ODTÜ DEKİ ARAŞTIRMA YÖNETİM SİSTEMİ VE İLGİLİ İDARİ BİRİMLER BÖLÜM 2: PROJE YÖNETİMİ VE SIKÇA SORULAN

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK 1513 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 05.13.v.1 1/28 İçindekiler GİRİŞ... 4 BÖLÜM

Detaylı

Konsorsiyum yapısı. Sözleşmede yer alan görevler. Ortak3. Ortak4 Koordinatör. Ortak6. Ortak2 Ortak5 Ortak1. Ortak7. Ortak8

Konsorsiyum yapısı. Sözleşmede yer alan görevler. Ortak3. Ortak4 Koordinatör. Ortak6. Ortak2 Ortak5 Ortak1. Ortak7. Ortak8 AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz? Oğuz YAPAR TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası Projedeki durumunuzu belirlemek...

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ SLAYT 1 (Proje Bütçesi) BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan AB Hibe Programları için Bütçe Hazırlama Eğitim Modülüne Hoş geldiniz. Bu eğitim modülü çerçevesinde

Detaylı

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 Proje Uygulama Sunumu*

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 Proje Uygulama Sunumu* ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 Proje Uygulama Sunumu* Avrupa Birliği Bakanlığı Program Yapısı Proje Ana Dokümanı İletişim Şablonlar Proje Yürütme Dosyalama Temel Mali

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Türk bilim insanlarının

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 PAYDAŞLAR Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği (Finansman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Bütçe Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, - faaliyetler

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) 3 Mart 2007 tarih ve 151 sayılı Bilim Kurulunda

Detaylı

A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International

A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International TEBRİKLER!!! Hibe Faydalanıcıları a a için Hibe Projesi Uygulama, İzleme ve Satın Alma Eğitimi 04-08 08 Aralık 2006 11-1515 Aralık 2006 Tanışma Sizi tanıyalım Hoşgeldiniz!!! Proje / İş tecrübeniz / Varsa

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2011 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ

Detaylı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Bu belge, proje teklif çağrısının gayriresmi tercümesidir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Hibe

Detaylı

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir?

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? Cevap 1. İstihdam ve mali olmak üzere iki temel eşik vardır. Çalışan sayısının en

Detaylı

2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1-

2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1- 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1- SATIN ALMA VE İHALE SÜRECİ Soru 1: İhale sürecinde görev yapacak değerlendirme komisyonuna, proje yararlanıcısı

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı