İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA"

Transkript

1 İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA (CMK 250. Maddesi Uyarınca Görevli ve Yetkili) Esas No : 2009/85 İddianame No : 2009/188 Sanık : Birol BAŞARAN Silivri 4 Nolu L Tipi Cezaevinde Tutuklu, TC Vatandaşı, Sabıkasız. Müdafii : Av. Hüseyin ERSÖZ (Adres Antette) Konu : Tahliye Talebi mizdir. Tutuklama Tarihi : DİLEKÇENİN ÖZÜ : 1 Temmuz 2008 de gözaltına alınan, 9 ay süren soruşturmanın sonunda açıklanan ve 25 Mart 2009 da kabul edilen iddianamenin sonucunda, kovuşturma evresi başlayan Ergenekon Davası 2. İddianame tutuklusu Müvekkilim Birol BAŞARAN ın, suç isnadı ile deliller arasındaki orantısızlık nedeniyle tahliye edilmesi istemidir. 1

2 AÇIKLAMALAR : Müvekkilim Birol BAŞARAN 1 Temmuz 2008 de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Şu ana kadar verdiğimiz bütün tahliye dilekçeleri; Soruşturma işlemlerinin devam etmesi, Mevcut delil durumu, Atılı suçun vasıf ve mahiyeti, Kaçma şüphesi bulunması, Delilleri karartma ihtimali bulunması, Kuvvetli şüphe varlığı, Eylemin(!) CMK nın 100/3 maddesinde belirtilen suçlardan olması gibi gerekçeler gösterilerek reddedilmiştir. 9 ayı geçen soruşturma nihayet bitmiş ve iddianame 10 Mart 2009 da heyetinize sunulmuştur. Sayın heyetinize 25 Mart 2009 da bu iddianameyi kabul etmiştir. Şimdi kovuşturma evresi başlamıştır. Biz bu ana kadar, sayın heyetinizin bizim değil, savcılık makamının iddialarını daha inandırıcı buluyor olmasını soruşturma devam ettiği için bir yere kadar anlayabiliyoruz. Ama bu aşama artık bitmiştir. Savcılık makamı her türlü araştırmasını yapmış, kendince bulduğu delilleri koyup iddianameyi size teslim etmiştir. Şu anda istenilen ve isnat edilen suçla, mevcut deliller arasında bir orantı kurma işi tamamen sayın heyetinizin sorumluluğundadır. Şu anda, müvekkilimin tutukluluğuna gerekçe gösterilen hallerden; Soruşturma Evresinin devam etmesi gerekçesi kalmamıştır. Çünkü soruşturma bitmiştir. Bu aynı zamanda delilleri de karartma ihtimali gerekçesini de ortadan kaldırmıştır. Kaçma şüphesinin bulunması zaten başından beri olmayan bir gerekçeydi. 10 aylık bir soruşturma evresinin bitmesiyle fiili olarak ortadan kalkmıştır. Atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve eylemin CMK nın 100/3 maddesinde belirtilen suçlardan olması da tek başına yeterli olmayan gerekçelerdir. Çünkü aynı suçlardan yargılanan birçok sanık tutuksuz olarak yargılanmaktadır. Sırf bu nedenle müvekkilimin tutuklu yargılanması düşünülemez. Bu durumda sayın heyetinizin sadece mevcut delil durumu nu değerlendirip kuvvetli şüphe sebebiyle tutukluluğa devam kararı vermesi gerekir. Fakat bu da kanımızca geçerli olmayan bir gerekçedir. Şöyle ki; 2

3 İddianame de müvekkilim için 16 sayfalık bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde savcılar temel olarak 3 konuyu delil olarak sunmaktadır. 1. Ele Geçen Doküman ve Dijital Dokümanlar Bunların hiçbiri delil değildir. Savunmamız sırasında bunları çok detaylı olarak huzurunuzda sunacağız. Ama delil diye ortaya sürülen dokümanlar o kadar özensiz alınmış ve tüm açıklamalarımıza rağmen hiç elenmemiştir ki, müvekkilim adeta; Niye çalışıyorsun? Niye sivil toplum içinde faaliyet gösteriyorsun? Niye siyasetle ilgileniyorsun? gibi suçlamalara maruz kalmaktadır. Çünkü delil diye alınan ve iddianamede gösterilen belgelerin hepsi müvekkilimin iş ve sosyal yaşamı ile ilgili dokümanlardır. İsnat edilen suçlarla hiçbir ilgisi yoktur. Eğer bu dokumanlar, terör örgütü davasında yeterli delil olarak kabul ediliyorsa, korkarız sayın heyetinizin Türkiye nin yarısını tutuklaması gerekecektir. Savcılık makamının sadece kalabalık yapsın diye koyduğu bu dokümanların bir terör suçu delili olmadığı açıktır. Müvekkilimin ne ev ne iş yerinden ne de bilgisayarından iddia edilen örgütle ilgili tek bir doküman ve delil çıkmamıştır. 2. Telefon Görüşmeleri Tapeleri Savcılık makamı, sayın heyetinize 6 tane konuşma tapesini delil olarak sunmuştur. Bunlardan 2 tanesi müvekkilimin avukatı ile yaptığı görüşmelerdir ve CMK nun 46. maddesi gereğince iddianamede olmaması gereken tapelerdir. Diğer 2 tape iş ortağı ile yapılan konuşmalardır ve yine dolaylı olarak şirket avukatı ile ilgili konuşmalardır. Bir konuşmasında muhasebeci ile yapılan konuşmadır. Ne bir suçla ilgisi vardır ne de bu dava konusuyla. Sadece 1 konuşma Şener ERUYGUR la 8 Şubat ta yapılan panelin ardından, basında çıkan haberler üzerine yapılmış bir teselli konuşmasıdır. Görüldüğü gibi toplamda, 3

4 2 avukat, 2 iş ortağı (avukatla ilgili), 1 muhasebeci, 1 panel değerlendirmesi konuşmaları bulunmaktadır. Bu 6 tane telefon görüşmesinin mevcut suçlarla ilgili delil niteliği taşımayacağı açıktır. Eğer bu görüşmeler bir iş adamını, terör örgütü üyesi olmak için yeterli delil sayılacak diye varsayılırsa, ülkedeki tüm iş adamlarının Ergenekon Terör Örgütü zanlısı olması işten bile değildir Şubat 2008 Panel Konuşması Çözümü Anladığımız kadarıyla aslında savcılık makamının asıl derdi bu panel konuşmasıdır. Tüm suçlamaları bu panel konuşmasına dayandırmaktadırlar. Diğer söyledikleri her şey süs olsun diye söylenmiş, abartılı ve zorlama yorumlardır. Müvekkilim bu paneldeki konuşmaları hiçbir suç teşkil etmemektedir. İfade özgürlüğü kapsamındaki söylenmiş sözlerdir. Ama burada önemli olan, kamuoyuna açık olmayan bu toplantının kimliği belirsiz kişilerce gizlice kayda alması, bunları montajlaması ve savcılığın bu görüntüleri kullanması dır. Anayasamızın 10. maddesi açık olarak kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez demektedir. Aynı şekilde CMK nın 206. maddesinin 2. fıkrasının a bendinde, delil kanuna aykırı elde edilmişse ret olunur diyerek bunu açıkça belirtmiştir. Dolayısı ile bu panel çözümü bir delil niteliği taşımamaktadır. Görüldüğü gibi, sayın heyetinizin; Delil niteliği taşımayan bir panel çözümü, 3 5 tane müvekkilimin işleri ilgili telefon konuşması, Ve delil niteliği taşımayan dokümanları gerekçe göstererek, müvekkilimin tutukluluğuna devam kararı vermesi gerekmektedir ki bu açıkça hukuki ve vicdani değerlendirmeleri zorlayan ve toplumda düzen sağlanmasına yararı olmayan bir karar olacaktır. Bildiğiniz gibi TCK nın 1. maddesi, ceza kanunun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç 4

5 işlemesini önlemektir diyerek ceza yargılamsının amacını belirtmiştir. Sayın Mahkemenizde bu amaçla vardır. Türk halkı bu nedenle sayın yargıçlara maaş vermektedir. Biz toplumda çok siyasallaşan ve medyatikleşen Ergenekon davasının heyetiniz üzerinde bir baskı yarattığını biliyoruz. Yine sizlerin iddia makamı olan savcılar ile savunma tarafı sanıklar arasında bir denge tutturmanız gereğinin de farkındayız. Ama siz bu kadar delil niteliği bile taşımayan belge ve bulgularla insanları tutuklarsanız, korkarız ki kantarın topunu iddia makamından tarafa fazlaca kaçırmış olursunuz. Bunun neticesi olarak; Polisler bugün delil tutanaklarına Atatürk adlı şahsın yazdığı Nutuk adlı kitap diye yazarak Atamızın Nutuk kitabını delil diye önünüze koyarlar. Varlığı çok tartışmalı, siyasi olma ihtimali yüksek, toplumda kamplaşmaya yol açan böyle bir davada 100 civarında bir tutuklamaya neden olursunuz ki çok muhtemelen bu tutukluların çoğu ileride beraat edeceklerdir. Bu da heyetinizin kararlarını ileride çok tartışmalı bir duruma getirecektir. İddia makamı sizin tutumunuzdan dolayı, cesaretini iyice artıracak ve artık 12. dalgada olduğu gibi burs alan öğrencileri bile terör örgütü zanlısı olarak gözaltına alacaklardır. Tüm bu nedenlerden dolayı, sayın heyetinizin mevcut siyasi iktidarın hedefleri doğrultusunda özellikle seçilmiş ve atanmış bir heyet görüntüsünden çıkıp sadece hukukun gereğini yapan bir görüntü vermesi gerekmektedir. Bunun tek yolu da tutuklanmalarda verilen kararların daha adil olması ve tutukluluğun bir ön cezaya dönüşmemesi ile mümkündür. Müvekkilimin durumuna dönersek, biz aslında savcılığın müvekkilimi sadece Şener ERUYGUR u tanıdığı için tutuklama talebinde bulunduğunu düşünüyoruz. Bu konu yargılama sürecinde zaten enine boyuna tartışılacaktır ama bir insanın bir insanı sırf tanıyor diye terör örgütü elamanı olması çok tartışmalı bir iddiadır. Ergenekon Davasında, adeta ceza yargılamasında yeni bir uygulamaya gidilerek, bir insanın bir insanı tanıması örgüt bağı için yeterli olarak görülmeye başlanmıştır. Garip olan savcıların bu tutumunun yargıçlar tarafından da benimsenmesidir. Bu mantık o kadar sakat ve bizi o kadar yanlış bir tere götürür ki kamu vicdanı çok yara alır. Çünkü müvekkilim eğer sırf Şener ERUYGUR u tanıyor diye terörist ve darbeci oluyorsa, Şener ERUYGUR u tanıyan tahmini 1000 kişinin de şüpheli olması gerekmektedir. Buda sorunu çözmez. Bu durumda müvekkilimi tanıyan 1000 kişi ne olacaktır? Örneğin müvekkilim Şener ERUYGUR u tanımaktadır. Fakat aynı zamanda Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY da tanımaktadır. Kendisi ile birçok kez bir araya gelmiş, karşılıklı telefon görüşmesi yapmış ve karşılıklı SMS mesajları atılmıştır. İddianamenin ruhuna bakarak bu durumda Ertuğrul GÜNAY da CHP yi ele geçirmeye çalışmıştır. Çünkü 2001 CHP Kurultayında Deniz BAYKAL ın yanı 5

6 sıra diğer adaydan biri müvekkilim diğeri de Ertuğrul GÜNAY dır. Müvekkilimden yola çıkarsak, sayın savcılarımız biraz gayretle Ertuğrul GÜNAY ın şimdi de AKP yi ele geçirmek istediğini söyleyebilirler. Görüldüğü gibi insanların sırf birbirini tanıyor olması örgüt bağı için yeterli delil kabul edilirse, bu ülkenin yarısını Ergenekon dan içeri almayı gerektirir. Sizde bunun saçma olduğunu takdir edersiniz. Bu durumda heyetinizin bu değerlendirmeyi yok kabul etmesinde yarar vardır. Heyetinizle ilgili yapıcı bir eleştiri yapmamıza da izin verin: Ergenekon Davası, soruşturma evresini de da sayarsak 2 yıla yakın bir süredir devam etmektedir. Tüm bu süreç içinde ne mahkemeniz ne de diğer Ağır Ceza Mahkemeleri hiçbir aylık gözden geçirmede tahliye kararı vermemiştir. Bunun nedeninin, denk gelmemiş olması az bir ihtimal gibi görünüyor. Diğer bir ihtimal, Yasa koyucunun koyduğu bu kural, yargıçlar tarafından bir angarya olarak kabul ediliyor ve aylık gözden geçirmeler, geçen ayın gözden geçirme metni, sadece tarihleri değiştirerek yeniden matbu olarak print ediliyor ve imzalanıyor olmasıdır ki, kişilerin hürriyetlerinin söz konusu olduğu bir durumda biz buna da inanmak istemiyoruz. O zaman biz sayın heyetinizden niye hiçbir tahliye dilekçesi kabul edilmiyor, niye hiç bir aylık gözden geçirme bir tahliye kararı üretmiyor diye merak ediyoruz. Aslında önümüzde bir fırsat var. 9 aylık uzun bir soruşturmadan sonra, mahkemeniz duruşma tarihi olarak 4 ay ileriye zaman verdi. Bu pratikte heyetinizin 13 ay sonra görmek demek olacak ki, bunun AİHM normları açsından çok uzun bir süre olduğunu takdir edersiniz. Bunu basit bir ara kararla telafi edebilirsiniz: Nisan ayı gözden geçirmesini duruşmalı yapabilirsiniz. Bu 1. iddianame de zaten sona gelinmiş tutukluların ifade alınması ile tutuksuzların ifadesine başlanması arasında 2 3 günlük bir duruşma arası verilmesine yol açar ki zamanlama olarak son derece uygun bir zamanlamadır. Diğer taraftan 19 tutuklu, birer saatten sadece tutukluluk durumları duruşmalı olarak gözden geçirilse, bu hem kamu vicdanında çok takdir toplar hem de herhangi bir itiraza sebep olmaz. Böylece tutuklu kişiler ilk hâkimi 14 ay sonra değil 10 ay sonra görmüş olurlar. Bunun çok sağlıklı olacağını ve heyetinizin adil yargılanma için takdir toplayacağını düşünüyoruz. Yine müvekkilim açısından bakarsak, 4 Temmuz 2008 gecesi, gece yarısı saat da, yoğun bir tempoda, nöbetçi tek hâkim tarafından tutuklanmış ve üzerinden geçen 10 ay boyunca hâkim 6

7 görmemiştir. Böyle alınmış bir tutuklanma kararına kutsal bir metin gibi sahip çıkılması, kâğıt üzerinde hiçbir başka mahkemenin tahliye taleplerimizi esastan incelememesi, bizde hâkim yüzü görmeden tutukluluğunun kaldırılması kararının verilmeyeceği kanaati uyandırmıştır. O yüzden Nisan ayı gözden geçirmesini tutuklu başına bir saati geçmeyecek bir şekilde duruşmalı yapılmasını, sayın heyetinize öneriyoruz. Sayın heyetinizle ilgili diğer bir yapıcı eleştirimiz sanıklar arası farklı değerlendirmelerdir: 4 Temmuz 2008 de müvekkilim, Sinan AYGÜN le birlikte tutuklanmıştır. Yapılan itirazlarda Sayın Sinan AYGÜN ün itirazı kabul edilmiş ama müvekkilimin itirazı kabul edilmemişti. Biz soruşturma evresinde bu farklılığın hangi hukuki gerekçelerle yapıldığını dilekçelerimizle defalarca sormamıza karşın bir yanıt alamadık. Soruşturmanın gizliliğini de göz önüne alarak bir süre sonra bu ısrarımıza son verdik. Fakat şimdi kovuşturma başladı. Biz iddianameyi görüyoruz: Sayın Sinan AYGÜN le müvekkilim Birol BAŞARAN ın hukuki tartıya koyunca açıkçası niye müvekkilimin tutuklu sanık olduğunu niye Sinan AYGÜN ün tutuksuz sanık olduğunu anlayamıyoruz. Sinan AYGÜN ün 989. sayfadan başlayan ve sayfaya kadar süren 47 sayfalık iddianame tutanaklarının hukuki değerlendirmesi tarafımızca oldukça garip bulunmuştur. Müvekkilimin 6 tapesinin hukuki değerlendirme yazacağız diye çırpınan sayın savcılarımız nedense Sinan AYGÜN de hiçbir tape ve belge için hukuki değerlendirme yazmamış sadece evinde bulunan 2.5 milyon Euro dan bahsedilerek adeta pas geçirmiştir. Bu durumun iddianameyi değerlendirip, kabul eden siz sayın heyetinde gözünden kaçmadığına eminiz. Bizim asıl takıldığımız nokta, Sayın Sinan AYGÜN ün TCK 311, 312, 313 ve 314 ile suçlanması buna karşılık sayın heyetinizce tutuksuz sanık olarak yargılanmasına karar verilmesidir. Bu da müvekkilime yazdığınız, Suçun vasıf ve mahiyeti, Atılı suçların CMK nun 100/3. maddesinde belirtilen suçlardan olması ve Mevcut delil durumu gibi gerekçelere baktığımızda bizde Yargılamanın Adil Yapılmadığı duygusu uyandırmaktadır. Şöyle ki; 7

8 Sinan AYGÜN ün örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişilerle irtibatını gösteren listedeki kişi sayısı 28 dir. Müvekkilimin sadece 4 tür ki 2 si şüphelidir ve itirazımız vardır. Sinan AYGÜN, ATO başkanıdır. Gerek sosyal statüsü, gerekse irtibatta olduğu kişiler ve ekonomik durumu göz önüne alındığına, iddia edilen örgüte mensup olmak ve bir darbe hazırlığında bulunmak açısından müvekkilimden çok daha şüpheli bir konumdadır. Son olarak ta, te söz konusu devrede birçok kuvvet komutanı ile ilişkide olan Sinan AYGÜN, hayatında hiç görevde bir subay tanımamış, Şener ERUYGUR u emekli olduktan sonra tanımış müvekkilime kıyasla çok daha şüpheli bir konumdadır. Biz ne saygıdeğer komutanlarımızın ne de Sayın Sinan AYGÜN ün böyle bir suç işlediğini düşünüyoruz. Çok büyük ihtimalle, yargılanma süreci sonunda aklanarak bu süreci salimen atlatacaklardır. Bunu diliyoruz. Ama süreç içinde, sadece tutukluluk nedenlerine baktığımızda, niye Birol BAŞARAN daha kuvvetli şüpheli ve tutuklu niye Sinan AYGÜN daha az şüpheli ve tutuksuz anlayamıyoruz. Sayın mahkemenizin bu değerlendirmeyi bir kere daha yapmasını, hukuki ve vicdanı olarak adil olmasını istiyoruz. Eğer böyle yaparsanız hem vicdanı olarak, kamu vicdanını rahatlatmış olacaksınız hem de yasalarımızın size verdiği yetkiyi doğru kullanmış olacaksınız. O zaman Anayasamızın 10. maddesinin yazdığı gibi Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ayırım gözetmeksizin KANUN ÖNÜNDE EŞİTTİR sözü daha çok hayata geçmiş olacaktır. O zaman TCK nun 3. maddesinin 2. fıkrası Ceza kanununun uygulanmasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal ve veya diğer fikir yâda düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, EKONOMİK ve diğer TOPLUMSAL KONUMLARI YÖNÜNDEN, ayırım yapılamaz ve hiçbir kimseye AYRICALIK TANINAMAZ daha bir anlam taşıyacaktır. Biz heyetinize ve onun sağduyusuna inanıyor ve güveniyoruz. İSTEM VE SONUÇ : Müvekkilim 10 aydır haksız ve suçsuz yere tutuklu bulunmaktadır. Çevresinde dürüstlüğü, iyiliği ve çalışkanlığı ile tanınan müvekkilim bunu hak etmemektedir. Biz sayın heyetinizin, isnat edilen suçlarla, mevcut delil durumuna bakarak, daha iyi bir orantı kuracağına, sanıklar arasındaki adaletsizlikleri gidereceğine ve müvekkilimin tutuksuz yargılanmasına karar vereceğine inanıyoruz. 8

9 Kovuşturma evresinin başlamasıyla suçsuzluğu daha net görünen müvekkilimin tahliye edilmesini istiyoruz. Sayın heyetinizin adil bir yargılama süreci götüreceğine, hukuki ve vicdani yanlışlıklar yapmayacağına yürekten inanıyoruz. Saygılarımla... Sanık Birol BAŞARAN Müdafii Av. Hüseyin ERSÖZ 9

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :5 CELSE TARİHİ :18.09.2009 BAŞKAN :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

ÖZET- İsviçre, ADD, İmaj, Tiyatro T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

ÖZET- İsviçre, ADD, İmaj, Tiyatro T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ÖZET- İsviçre, ADD, İmaj, Tiyatro T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :99 CELSE TARİHİ :21.01.2011 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :30 CELSE TARĐHĐ :12.01.2010 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYĐN ÖZESE 28298

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 9. Balyoz Kumpası Şehitleri... 15. Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17. Balyoz Kumpası Süreci... 47

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 9. Balyoz Kumpası Şehitleri... 15. Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17. Balyoz Kumpası Süreci... 47 İÇİNDEKİLER Önsöz... 9 Balyoz Kumpası Şehitleri... 15 Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17 Balyoz Kumpası Süreci... 47 Balyoz Kumpası İstatistikleri... 129 Balyoz Kumpası Cezası Onananlar... 131 Balyoz Kumpası

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :16 CELSE TARİHİ :17.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

ESAS NO :2009/191 CELSE NO :107 CELSE TARİHİ :25.02.2011

ESAS NO :2009/191 CELSE NO :107 CELSE TARİHİ :25.02.2011 ÖZET- Dijital terör, maskesi düşenler.com, Serdar Y., Şule mektup, Parmak izi, Balyoz içerik hataları, imaj, başka soruşturma yok, Dz.K.K. bilirkişi, Av.C.Ülgen, Av.Hakan Coşkuner T.C. İSTANBUL 13.AĞIR

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :24 CELSE TARİHİ :18.12.2009 BAŞKAN : KÖKSAL ŞENGÜN 20209 ÜYE : HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :15 CELSE TARİHİ :06.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İHBAR ve ŞİKÂYETTE BULUNAN : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI 1456 Sok. No: 14 Alsancak/İZMİR ŞİKAYET EDİLENLER : İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 359559

Detaylı

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme Halit Dönmez *1 GİRİŞ 31.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren CMK nın 102. maddesindeki tutukluluk süreleriyle ilgili Türkiye nin değişik yerlerindeki

Detaylı

Kovuşturmanın Genişletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1 numaralı L. Tipi C.İ.K.

Kovuşturmanın Genişletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1 numaralı L. Tipi C.İ.K. İstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı na (TMK 10 nci Madde İle Görevli) Esas No : 2009/191 Kovuşturmanın Genişletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1

Detaylı

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2 ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2 10 OCAK - 14 OCAK 2012 1. CİLT ANKARA Av. Metin FEYZİOĞLU Ankara Barosu Başkanı Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anayasa Mahkemesinin öncesi

Detaylı

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme Mart 2014 tarihli Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Hande Özhabeş SUNUŞ Türkiye de son yıllarda yargı reformu kapsamında ceza hukukuna ilişkin, özellikle

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :8 CELSE TARİHİ :12.10.2009 BAŞKAN :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU

HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU HRANT DİNK CİNAYETİ DÖRDÜNCÜ YIL RAPORU Av. Fethiye Çetin Hrant Dink cinayetine zemin hazırlayan süreç, bu süreçte rol alan kişi ve kurumlar ile cinayetin gerçek faillerini ve cinayetin nedenini önceki

Detaylı

Sanık Öğüten Çarklar :

Sanık Öğüten Çarklar : Sanık Öğüten Çarklar : İnsan Hakları Açısından Türkiye de Ceza Adalet Sistemi Osman Doğru Sanık Öğüten Çarklar : İnsan Hakları Açısından Türkiye de Ceza Adalet Sistemi Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler

Detaylı

Türk Ceza Adalet Sisteminin Değerlendirilmesi 1

Türk Ceza Adalet Sisteminin Değerlendirilmesi 1 Türk Ceza Adalet Sisteminin Değerlendirilmesi 1 Bilindiği üzere, Türk Ceza Adalet Sisteminde (CAS) 1 Haziran 2005 tarihi milat kabul edilmek suretiyle esaslı değişiklikler meydana getirilmiş ve Türkiye,

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 1 12 Ekim 2012 Cuma BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 10.05 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) -----0----- BAŞKAN Oturumu açıyorum.

Detaylı

Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi?

Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi? Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi? Ceza Muhakemesi Hukuku ve Demokrasi: 1. Ceza Muhakeme Hukuku gerçekte içerdiği normlar açısından bir ülkenin siyasi sisteminin

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :17 CELSE TARİHİ :19.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Doç. Dr. * GİRİŞ 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun (CMK) diğer bütün kanunlar gibi iyi hükümleri olduğu gibi, eleştirilmesi

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ M. Sezgin TANRIKULU * I. Giriş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 1 Haziran 2005 tarihinde, Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza ve Güvenlik

Detaylı

15. OLAĞAN GENEL KURULU

15. OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL BAROSU BARO MECLİSİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU 14 Temmuz 2007 BAŞKAN: Zeki DİREN -----&---- Gündem Maddesi 1-2: Açılış, Avukat Hakları Merkezinin Meslek Sorunlarıyla İlgili Sunumu -----&----- (Saygı

Detaylı

ANALİZ ANADİLDE SAVUNMA TARTIŞMASI ÇERÇEVESİNDE TERCÜMANDAN YARARLANMA HAKKI VE MAHKEMELERDE KULLANILAN DİL. Oğuz TURHAN

ANALİZ ANADİLDE SAVUNMA TARTIŞMASI ÇERÇEVESİNDE TERCÜMANDAN YARARLANMA HAKKI VE MAHKEMELERDE KULLANILAN DİL. Oğuz TURHAN ANALİZ Balkan Tecrübelerinden Türkiye İçin Dersler TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI ANADİLDE SAVUNMA TARTIŞMASI ÇERÇEVESİNDE TERCÜMANDAN YARARLANMA HAKKI VE MAHKEMELERDE KULLANILAN

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 84 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL SEMPOZYUMU 10 MAYIS 2013 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Enver KAYA Danıştay

Detaylı

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE Ersan ŞEN * Özet : Bu çalışmamızda, soruşturma ve kovuşturmayı kapsayan ceza yargılamasının uygulamada ne gibi temel esaslarla yürütüldüğü ve ne

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 78 Ocak 2013 Sayı: 1 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Sema PEKDAŞ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Doğan ALPER EDİTÖR Av. Süleyman AKTAŞ YAYIN

Detaylı

TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI

TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI Uluslararası Amnesty International Af Örgütü dünya is a çapında global movement 150 den fazla of ülke more ve than bölgede 3 million 3 milyon supporters, üyesi, destekçisi

Detaylı

GİRİŞ BASINDA YARGI VE YARGITAY

GİRİŞ BASINDA YARGI VE YARGITAY Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Konuklar, Değerli Arkadaşlarım, GİRİŞ 2005-2006 Adli Yılını; Ülkemize, Milletimize ve tüm insanlığa barış, esenlik ve mutluluk getirmesi dileğiyle açıyorum. Adli yıl açılış

Detaylı