MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2013 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2013 yılında ,00 TL hazine yardımı, ,00 TL öz gelir olmak üzere toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pr.Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam: ,00 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 01- Personel Giderleri: 01-Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2012 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 14,73 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 51,35, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 53,52 dir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2012 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 22,74 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 52,10, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 54,04 dür. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2012 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 17,03 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 40,00, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 45,70 olarak gerçekleşmiştir. 1

2 05- Cari Transferler: 05-Cari Transferler ekonomik kodundan, 2012 yılının ilk altı ayında ,00 00 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 26,02 oranında düşüşle ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 47,24, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 30,71 olarak gerçekleşmiştir. 06- Sermaye Giderleri: 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2012 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 39,32 oranında düşüşle ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 38,82, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 43,08 olarak gerçekleşmiştir. 07- Sermaye Transferleri: 07-Sermaye Transferleri ekonomik kodundan, 2012 ve 2013 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir. Toplam Giderler: Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2012 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 17,34 oranında artışla ,00 TL gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 47,58, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 50,29 olarak gerçekleşmiştir. B. Bütçe Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2012 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 21,68 oranında düşüşle ,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 51,49, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 46,82 dir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2012 yılının ilk altı ayında ,00 TL, 2013 yılının ilk altı ayında % 17,92 oranında artışla ,00 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 51,62, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 52,08 dir. 2

3 05- Diğer Gelirler: Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2012 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 208,48 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 23,36, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 71,01 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Gelirler: Üniversitemizin toplam gelir bütçesine bakıldığında, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2012 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayındaki gelir gerçekleşmesi % 16,86 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 50,53, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 52,29 olarak gerçekleşmiştir. Gelir Kodu 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2013 yılı Bütçesi 2013 yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) , ,00 46, , ,00 52, Diğer Gelirler , ,00 71,01 Toplam : , ,00 52,29 C. Finansman Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yıla net finansman olarak devredilmektedir. Üniversitemizde 2012 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden ,62 TL 2013 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu miktardan ,00 TL nin Haziran 2013 sonu itibariyle gider tertiplerine ödenek kaydı yapılmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Vize edilen ödenekler, Ayrıntılı Finansman Programı ile serbest 3

4 bırakılan limitler dahilinde ve 2013 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaktadır. Üniversitemize 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ekonomik sınıflandırmaya göre tahsis edilen bütçe ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ekonomik Kod 2013 KBÖ 2013 yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) 01- Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler ,04 45,70 30, Sermaye Giderleri ,08 Toplam : ,29 Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 2013 yılının ilk altı ayında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nca yürütülen faaliyetler; 1. Temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin ihaleler. 2. Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan Menkul mal, mefruşat, makine teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihaleler. 3. Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması. 4. Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri. 5. Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz güvenlik personelinin yazlık giyim yardımı alımları. 6. Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimiz personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi. 7. Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması. 8. Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların bakım-onarım, vize ve sigorta işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması. 9. Yerleşkemiz çevre düzenlemesinde çalıştırılmak üzere 1 er ay çalıştırılmak üzere geçici işçi alımı ile ilgili işlemlerin takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması. 10. Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler. 4

5 Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı nca yürütülen faaliyetler; 1. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi nde ihtiyaç duyulan kitap ve yayın alımları. 2. Sürekli yayın aboneliği. 3. Veritabanı aboneliği. Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı nca yürütülen faaliyetler; 1. Nevruz Bayramı kutlamaları. 2. Bahar şenlikleri. 3. Üniversitemiz Konuk Evi temizlik işlerinin yaptırılması amacıyla temizlik hizmeti alımı ihalesi. 4. İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemek hizmeti alımı ihalesi. 5. Köyceğiz Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemek hizmeti alımı ihalesi Sıtkı Koçman Rektörlük kupası etkinlikleri. 7. Mezuniyet töreni etkinlikleri. Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı nca yürütülen faaliyetler; I Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Tamamlanan İşler: 1. Merkez Kampüste bulunan tenis kortlarının (2 adet) üzerlerinin çelik konstrüksiyon çatı sistemi ile kapatılması projelerinin hazırlanması. 2. Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Binası, Merkez Lojmanlar, Hayvan Deneyleri Merkezi projelerinin hazırlanması işi. 3. Rektörlük Binası asansöründe sürücü değişimi. 4. BESYO asansöründe sürücü değişimi. 5. Eğitim Fakültesi asansörü 3 adet buton, 1 adet kuyu kartı, 1 adet cop kartı, 3 adet kablo ve 1 adet kabin fanı değişimi. 6. Öğrenci Sarayı satış reyonu, Edebiyat Fakültesi alüminyum korkuluk yapılması ve şoförler odası PVC doğrama yapılması. 7. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu 2 adet kabin paneli değişimi. 8. Muğla Meslek Yüksekokulu binasının boya bakım onarım ve tadilat işlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı. 9. Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Yazı İşleri Şube Müdürlüğünde yapılacak olan tadilat ve Araştırma Laboratuvarları Merkezi Biyokimya Laboratuvarında hassas terazi kabini yapım işi. 10. Tıp Fakültesinde 1 Adet, Araştırma Laboratuvarları Merkezinde 3 adet otomatik kayar kapı yapılması. 11. Muğla Sıtkı Koçman Spor Salonu tribün bölümü iç mahal boyanması işi. 12. Dalaman Meslek Yüksekokulu çevre aydınlatma işi malzeme alımı. 13. Üniversitemiz Doğal Yaşam Parkında kullanılmak üzere malzeme alımı. 14. Marmaris İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu elektrik tesisatı yapımı işi. 5

6 II Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Devam Eden İşler: 1. ALM B-Blok Yapımı İşi: Araştırma Laboratuvarları Merkezi B Blok İnşaatı Yapım İşine ait ihale tarihinde yapılmış olup, tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İşin gerçekleşme oranı %99 olup inşaat imalatlarından kalan bir kısım ince işler devam etmektedir. 2. Su Ürünleri Fakültesi Binası Yapım İşi: Bu işe ait ihale tarihinde yapılmış olup, tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Betonarme imalatları biten blokların duvarları örülmekte olup, diğer blokların betonarme imalatları devam etmektedir. 3. Muğla Meslek Yüksekokulu Dış Cephe Kaplama İşi: tarihinde ihalesi yapılan işin sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İmalatlar devam etmektedir. 4. Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Atölyeler Ek Binası Yapım İşi: tarihinde sözleşme yapılmıştır. Binanın vaziyet planındaki yer değişikliğinden dolayı tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. Betonarme imalatları devam etmektedir. 5. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi: tarihinde sözleşme imzalanan işin yer teslimi tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. Zemin kazı işleri devam etmektedir. 6. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Binası Yapım İşi: İhalesi tarihinde yapılan işin sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır tarihinde yer teslimi yapılarak başlanan işin betonarme imalatları devam etmektedir. Yukarıda sayılan birimler dışında kalan tüm birimlerimizde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tüm mali iş ve işlemler yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri 01- Personel Giderleri: 01-Personel Giderleri ekonomik kodundan 2012 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2013 yılı sonunda % 31,95 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 6

7 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2012 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2013 yılı sonunda % 29,33 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2012 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2013 yılı sonunda % 16,36 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 05- Cari Transferler: 05-Cari Transferler ekonomik kodundan 2012 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2013 yılı sonunda % 13,79 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 06- Sermaye Giderleri: 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2012 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2013 yılı sonunda % 62,10 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında 2012 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2013 yılında % 32,85 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. B. Bütçe Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Bu gelir kodundan 2012 yılında ,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2013 yılı sonunda % 26,22 oranında azalarak ,00 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2012 yılında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2013 yılı sonunda % 43,65 oranında artışla ,00 TL gerçekleşme olacağı öngörülmektedir. 05- Diğer Gelirler: Bu gelir kodundan 2012 yılında ,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2013 yılı sonunda % 21,03 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 7

8 Üniversite gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2012 yılında ,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2013 yılı sonunda % 35,14 oranında artarak ,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. C. Finansman: Üniversitemizin gelir getirici faaliyetlerden, 2013 yılında öz gelir olarak ,00 TL gelir elde edeceği ve ,000,00 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Ancak, öz gelirlerin yılsonunda, tahmini rakamdan % 4,56 eksik olarak ,00 TL tutarında gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Haziran 2013 sonu itibariyle ,00 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır yılı sonuna kadar gider tahmini olarak hesaplanan ,00 TL nin ,00 TL sinin öz gelir, ,38 TL sinin hazine yardımı, ,00 TL sinin bağış ve yardımlar ve ,62 TL sinin de 2012 yılından devreden net finansman ile karşılanması planlanmaktadır. Tahminlerin dışında beklenmeyen bir gider gerçekleşmesi durumunda da Maliye Bakanlığının yedek ödenek tertibinden ek ödenek tahsisi talebinde bulunulacaktır. IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2013 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dahilinde, 5018 Sayılı Kanun un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir. Temmuz-Aralık 2013 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nca yürütülecek faaliyetler; yılına ait temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin ihale hazırlık çalışmaları. 2. Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan Menkul mal, mefruşat, makine teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihaleler. 3. Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların, makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması. 4. Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri. 5. Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki güvenlik personelinin kışlık giyim yardımı alımları. 6. Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimizdeki personele sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi. 8

9 7. Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması. 8. Üniversitemiz merkez birimleri ile ilçelerdeki okullarımızın posta tekeli dışında kalan gönderilerin kargo olarak gönderilmesiyle ilgili sözleşme takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması. 9. Periyodik olarak her ay takip edilen elektrik, su, telefon ve internet fatura bedellerinin ödenmesi. 10. Daire Başkanlığımızın takip eden üç yıla ait bütçe tekliflerinin hazırlanması. 11. Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı nca yürütülecek faaliyetler; 1. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi nde ihtiyaç duyulacak kitap ve yayın alımları, 2. Sürekli yayın aboneliği 3. Veritabanı aboneliği 4. E-Kitap Alımı Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı nca yürütülecek faaliyetler; 1. Üniversitemiz kampüsündeki öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemek hizmeti alımı ihalesi. 2. Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu, Yatağan Meslek Yüksekokulu, Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, Ortaca Meslek Yüksekokulu, Dalaman Meslek Yüksekokulu, Fethiye Sağlık Yüksekokulu, İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemek hizmeti alımı ihalesi. 3. Türk Evi Öğrenci Kafeteryası kiralama ihalesi. 4. Mavi Çatı Öğrenci Kafeteryası kiralama ihalesi. 5. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Kantini kiralama ihalesi. 6. Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Kantini kiralama ihalesi, 7. Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu kantini kiralama ihalesi, 8. Akademik açılış töreni, 9. Üniversitemiz Konuk Evi temizlik işlerinin yaptırılması amacıyla temizlik hizmeti alımı ihalesi Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı nca yürütülecek faaliyetler; A. Devam Eden İşler: 9

10 1. Kampüs İçi Çevre ve Altyapı II İnşaatı Yapım İşi: İhalesi tarihinde yapılmış olup tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2. Muğla Meslek Yüksek Okulu Binası Asansör, Su Deposu ve Fen Edebiyat Fakültesi Binası Tadilat Yapımı İşi: İhalesi tarihinde yapılmış olup tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 3. Bitkisel Toprak Nakliyesi ve İş Makinası Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi: İhalesi tarihinde yapılmış olup tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. B. Planlanan İşler: 1. Akyaka Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu inşaatı daireli lojman inşaatı. 3. Tenis kortlarının (2 adet) üzerinin kapatılması. 4. Kampüs içi muhtelif çatı onarımları yapımı. 5. Fethiye İşletme Fakültesi Binası inşaatı. 6. Engelliler için fiziki mekan iyileştirme çalışmaları. Yukarıda sayılan birimler dışında kalan tüm birimlerimizde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tüm mali iş ve işlemler yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülecektir. Bu rapor 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. EKLER : 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi 10

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 1.Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖN BİLGİ Anadolu Üniversitesinin temelini,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz,2009 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN TÜM KAMUOYUNA DUYURU Üniversitemizin 2014 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİ... 1 1.1. Tarihçe 1 1.2. Organizasyon Yapısı... 3 2. EĞİTİM-ÖĞRETİM.. 7 2.1. Eğitim Birimlerinin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. İçindekiler SUNUŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1 MİSYON VE VİZYON... 7 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 8 1.3 İDAREYE

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. İçindekiler SUNUŞ... 7 1. GENEL BİLGİLER... 9 1.1 MİSYON VE VİZYON... 10 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 11 1.3 İDAREYE

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı