Magnetic Materials. 6. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Magnetic Materials. 6. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr"

Transkript

1 agnetic aterials 6. Ders: Ferromanyetizma Numan Akdoğan Gebze Institute of Technology Department of Physics Nanomagnetism and Spintronic Research Center (NASA)

2 Ferromanyetik alzemelerin Histeresis Eğrisi Ferromanyetizma kavramı güçlü manyetik davranışı anlatmak için kullanılır. Bu güçlü mıknatıslanmanın kaynağı, manyetik momentlerin birbirine paralel olarak yönelmesiyle meydana gelen, kendiliğinden mıknatıslanmadır (spontaneous magnetization). Teknolojik uygulaması en yaygın olan mıknatıslanma çeşitlerinden biridir. Aşağıdaki şekilde Fe, Co ve Ni in mıknatıslanma eğrileri görülüyor. Şekilde her bir metal için deneysel doyum mıknatıslanması ( S ) değerleri de verilmiştir.

3 Ferromanyetik alzemelerin Histeresis Eğrisi Cullity, Introduction to magnetic materials (4.1) = dan = S a kadar olan eğrinin şekli ve doyum değerine hangi alanda ulaşıldığı yapıya duyarlı özelliklerdir. Fakat S in büyüklüğü yapıya bağlı değildir.

4 Ferromanyetik alzemelerin Histeresis Eğrisi Ferromanyetik malzemelerin mıknatıslanma eğrileri iki önemli bilgi içerir: Doyum mıknatıslanmasının büyüklüğü Demanyetize durumundan doyum değerine hangi yolla ulaştığı. Eğer doyuma ulaşmak için küçük manyetik alanlar yeterliyse, bu tür malzemelere soft (yumuşak) manyetik malzemeler denir. Bazı malzemelerin doyum değerine ulaşmak içinse çok yüksek manyetik alanlar gerekebilir. Bu tür malzemelere de hard (sert) manyetik malzemeler denir. Tam olarak ferromanyetik bir yönelime sahip olan saf bir demir tek kristali 5 Oe den daha az bir alanla bile doyuma getirilebilir. Böylece her bir cm 3 ü yaklaşık 1714 emu luk manyetik momente sahip olacaktır. Aynı alanı paramanyetik bir malzemeye uygularsak sahip olacağı manyetik moment yaklaşık 1-3 emu/cm 3 tür. Bu da ferromanyetizmanın paramanyetizmadan en az bir milyon kat daha güçlü olduğunu gösteriyor.

5 Ferromanyetik alzemelerin Histeresis Eğrisi Chikazumi, Physics of Ferromagnetism

6 Demanyetizasyon Alanı Ferromanyetik bir malzemenin mıknatıslanma eğrisi sadece manyetik duygunluğuna değil aynı zamanda malzemenin şekline de bağlıdır. Sonlu boyuta sahip bir malzeme manyetik alan ile mıknatıslandığı zaman malzemenin kutupları mıknatıslanmaya zıt bir manyetik alan oluşturur. Bu alan demanyetizasyon alanı (H d ) olarak isimlendirilir. Cullity, Introduction to magnetic materials B= H + 4π (4.2) d

7 Demanyetizasyon Alanı Demanyetizasyon alanının şiddeti manyetik kutup yoğunluğuyla, dolayısıyla mıknatıslanma ile orantılıdır. H d = N (4.2) d N d demanyetizasyon faktörü olarak isimlendirilir. Elipsoid için: 4π Küre için: 4π/3 Uzun ve ince çubuk için: Çok küçük Eğer manyetik alan uygularsak, etkin (toplam) manyetik alan: H = H H (4.3) etkin d

8 Demanyetizasyon Alanı Bu da histeresis eğrisinin kaykılmasına (shearing) sebep olur. Chikazumi, Physics of Ferromagnetism

9 197 yılında Pierre Weiss moleküler alan teorisini öne sürünceye kadar ferromanyetizma yeterince anlaşılamamıştır. Önceki bölümde bu teorinin, birçok paramanyetik malzeme için geçerli olan Curie-Weiss yasasına neden olduğunu göstermiştik. χ = T C θ θ = ργ C Hm = γ θ pozitif ise γ da pozitif olacağından H m ile nin aynı yönde olacağını ve moleküler alanın malzemeyi mıknatıslamak için uygulanan dış alana yardım edeceğini görmüştük. θ değeri yaklaşık olarak T C ye eşittir.

10 Curie sıcaklığının üstünde bir ferromanyetik malzeme paramanyetik olur ve ferromanyetik malzemenin duygunluğu Curie-Weiss yasasını takip eder. Ferromanyetik malzemeler için θ değeri (dolayısıyla moleküler alan katsayısı ) pozitif ve büyüktür. Fe için 1K in üstündedir. Bu durum Weiss a cesur ve mükemmel bir varsayım yapması için öncülük etmiştir: Ferromanyetik bir malzemede moleküler alan hem Curie sıcaklığının üstünde hem de altında etki etmektedir ve malzemeyi alan olmadığı durumda bile doyum mıknatıslanmasına götürebilecek kadar güçlüdür. Böylece malzeme kendi kendine mıknatıslanmaktadır. Fakat bu haliyle teori tam anlamıyla yeterli değildir. Çünkü bir parça Fe in mıknatıslanmasının nasıl kolayca kaldırılabildiğini nasıl açıklayacağız?

11 Weiss bu itirazı ikinci bir varsayımla cevapladı: Bir ferromanyetik malzeme demanyetize durumunda domen (domain) olarak isimlendirilen birçok küçük bölgeye bölünmüştür. Her bir domen doyum değerinde ( S ) kendi kendine mıknatıslanmış durumda. Fakat domenlerin mıknatıslanma yönü net mıknatıslanmayı sıfırlayacak şekilde yönelmiştir. Dolayısıyla ferromanyetik malzemeyi mıknatıslamak demek, malzemeyi çoklu domen (multi-domain) durumundan, mıknatıslanması alan yönünde olan tek domen (singledomain) durumuna dönüştürmektedir. Bu işlem esnasında herhangi bir bölgenin mıknatıslanmasının büyüklüğü değişmemektedir. Sadece mıknatıslanma yönü değişmektedir. Domenleri ayıran sınıra domen duvarı (domain wall) denir. Cullity, Introduction to magnetic materials

12 Dolayısıyla Weiss teorisinin iki temel varsayımı vardır: Kendi kendine mıknatıslanma Domenlere bölünme Sonraki gelişmeler her ikisinin de doğru olduğunu göstermiştir. Şimdi moleküler alan teorisine daha yakından bakalım.

13 Her bir atomu net manyetik momente sahip bir malzeme düşünelim ve sabit sıcaklıkta bu malzemenin mıknatıslanması (1) eğrisine göre alanla artsın. Ayrıca malzeme üzerine yalnızca H m moleküler alanının etkidiğini varsayalım. Cullity, Introduction to magnetic materials Şekildeki (2) eğrisi Hm = γ eğrisidir ve eğimi 1/γ ya eşittir. oleküler alan tarafından oluşturulan kendiliğinden mıknatıslanma iki eğrinin kesişme yeridir. Gerçekte iki kesişme yeri vardır. O ve P noktaları. Fakat O denge durumu değildir. Eğer sıfır ise ve uygulanan alan çok küçükse (yerin manyetik alanı) malzeme A noktasına kadar mıknatıslanacaktır. Fakat =A iken (2) bize H m =B olduğunu gösteriyor. Bu büyüklükteki bir alan da C mıknatıslanmasını oluşturmalı. Böylece, E ye kadar gidecek ve P noktasına varacaktır. P noktası denge durumundadır.

14 Cullity, Introduction to magnetic materials Aynı tarz bir düşünce P den büyük bir mıknatıslanmanın alan yok iken kendi kendine P noktasına geri döneceğini gösterir. Böylece P noktası söz konusu sıcaklıkta malzemenin spontaneous mıknatıslanmasıdır ( S ). Daha kısa söylemek gerekirse ferromanyetiktir. Bu yüzden bir ferromanyetik malzemeyi çok büyük bir moleküler alana maruz kalmış paramanyetik malzeme olarak düşünebiliriz. Bu alanın büyüklüğü yaklaşık olarak: 1 3 T=1 7 Oe.

15 Şimdi bu etkinin sıcaklıktan nasıl etkilendiğini inceleyelim. S sıcaklıkla nasıl değişiyor ve hangi sıcaklıkta malzeme paramanyetik oluyor. µ H Bu soruları cevaplamak için biraz önceki şekli H m yerine a = ye göre yeniden kt çizdirelim. Weiss ı takip ederek göreli mıknatıslanmanın Langevin fonksiyonu ile verildiğini varsayalım. a = La ( ) = coth( a ) 1 a Uygulanan alan sıfır olduğu zaman: µ Hm µγ µγ = = =. kt kt kt kt = a µγ Böylece /, a nın lineer fonksiyonudur ve eğim de mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. (4.4) (4.5)

16 kt = a µγ (4.5) Cullity, Introduction to magnetic materials Burada (1) eğrisi Langevin fonksiyonudur ve (2) de T 2 sıcaklığı için (4.5) denkleminin çizimidir. P noktasındaki kesişme yeri kendiliğinden mıknatıslanmanın bu sıcaklıktaki değerini verir ve S / oranıyla ifade edilmiştir.

17 kt = a µγ (4.5) Cullity, Introduction to magnetic materials Sıcaklığın T 2 nin üstüne çıkarılması (2) eğrisinin orijinden sola doğru dönmesine sebep olur. Bu dönme P nin ve mıknatıslanmanın Langevin eğrisinde giderek azalmasına sebep olur. Eğri (3) durumunda ise T 3 sıcaklığında kendiliğinden mıknatıslanma yok olur. Bu yüzden T 3 Curie sıcaklığı T C ye eşittir. T 4 gibi herhangi bir daha yüksek sıcaklıkta malzeme paramanyetiktir. Curie sıcaklığı (3) eğrisinin eğiminden çıkarılabilir. Bu eğim Langevin eğrisinin O noktasındaki eğimi 1/3 e eşittir.

18 = a 3 kt = a µγ (4.5) 1 kt 3 ktc = = = a 3 µγ µγ µγ = 3k Böylece herhangi bir sıcaklıkta düz çizginin eğimi: T c / kt T a µγ T 3 c (4.6) = = (4.7)

19 / kt T = = a µγ T Böylece /, T/T C oranıyla belirlenir. 3 c (4.7) Bu da farklı ve T C değerlerine sahip olan bütün ferromanyetik malzemelerin / değerinin, özel bir T/T C değeri için aynı olacağı anlamına gelir. Bu durum (law of corresponding states) olarak isimlendirilir. Bu kanunun ifadesi tam kesin olarak olmasa da oldukça doğrudur. = nµ Biz daha önceden birim hacimdeki atom sayısını n ve olarak tanımladık. Fakat termal genleşme (thermal expansion) nedeniyle n sıcaklıkla değişiyor. Bu yüzden farlı sıcaklıklardaki / değerleri karşılaştırılamaz. Sıcaklığa bağlı mıknatıslanmayla uğraşırken spesifik mıknatıslanmayı (σ) kullanmak daha doğrudur (Kütle mıknatıslanması olarak da isimlendirilir). σ birim kütle başına manyetik momenti ifade eder. Böylece termal genleşme sonucu etkilemez.

20 σ S 1 coth a σ = a (4.8) Böylece aynı T/T C değeri için bütün malzemeler aynı σ S /σ değerine sahip olur. oleküler alan ifadesini de değiştirmemiz gerekir: Hm ρ = γ = γ = ( γρ) = ( γρ) σ ρ ρ (4.9) Böylece 4.6 ve 4.7 denklemleri aşağıdaki hale gelir: σ σ µγ µγρσ = = 3k 3k T c kt T ( ) a ( ) a µγρσ T 3 c (4.1) = = (4.11)

21 Fe, Co ve Ni için doyum mıknatıslanmasının sıcaklıkla nasıl değiştiği şekilde gösterilmiştir. Cullity, Introduction to magnetic materials Bu eğri σ S /σ vs T/T C formunda çizildiği zaman neredeyse tek bir eğri haline dönüşürler. Böylece Weiss ın corresponding states kanunu doğrulanmış olur. Fakat Weiss-Langevin teorisiyle tahmin edilen σ S /σ vs T/T C eğrisinin şekli deneyle uyumlu değildir. Bu yüzden Weiss ın teorisi Brilliouin fonksiyonu ile modernize edilmelidir.

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Pr 1-x Gd x Co 4 Si (0 x 1) BİLEŞİKLERİNİN MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Pr 1-x Gd x Co 4 Si (0 x 1) BİLEŞİKLERİNİN MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ .C. NEVŞEHİR HACI EKAŞ VELİ ÜNİVERSİESİ FEN İLİLERİ ENSİÜSÜ Pr 1-x Gd x Co 4 Si (0 x 1) İLEŞİKLERİNİN ANYEİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENESİ ezi Hazırlayan Kerim ÖYÜKAA ez Danışmanı Doç. Dr. Nazmiye KERVAN Fizik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ LaMn 2 Si 2 ALAŞIMININ NANOPARÇACIKLARININ MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ Ali Şimşek TEKEREK FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2007

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Onur NANE Sm 1-x Tb x Ni 4 B BİLEŞİKLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN İLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ La 1-x R x Mn Si (R=Pr,Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Ho, Ce) ALAŞIMLARININ HACİMSEL (ULK), ŞERİT VE NANO YAPILARININ, KRİSTAL YAPILARININ, MANYETİK, DİRENÇ,

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nilay KANTARCI Sm 1-x Gd x Ni 4 B BİLEŞİKLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 I ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

8.02 Elektrik ve Manyetizma, Bahar 2002 Video Dersler Ders # 32

8.02 Elektrik ve Manyetizma, Bahar 2002 Video Dersler Ders # 32 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.02 Elektrik ve Manyetizma, Bahar 2002 Lütfen aşağıdaki alıntı biçimini kullanınız: Lewin, Walter, 8.02 Elektrik ve Manyetizma, Bahar 2002 (Massachusetts Institute

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.1 Ödev # 1 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dave Pooley - dave@mit.edu Problem 1.1, (Tahminler ve Belirsizlikler Ohanian Soru 1.1) İlk iki cisim için, hatayı benim

Detaylı

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı DERS NOTU 03 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI - I Bugünki dersin içeriği: 1. TOPLAM HARCAMA VE DENGE ÇIKTI... 1 HANEHALKI TÜKETİM VE TASARRUFU... 2 PLANLANAN YATIRIM (I)... 6 2. DENGE TOPLAM ÇIKTI (GELİR)...

Detaylı

FERROAKIŞKANLARIN YAPISININ ve MANYETİK ALANDA HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ

FERROAKIŞKANLARIN YAPISININ ve MANYETİK ALANDA HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ ÖZEL EGE LİSESİ FERROAKIŞKANLARIN YAPISININ ve MANYETİK ALANDA HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Berker Parlaker Emir Coşkun DANIŞMAN ÖĞRETMEN: A.Ruhşah Erduygun 2010 İZMİR İÇİNDEKİLER

Detaylı

IARS 13-29 AǦUSTOS 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP ) ERZURUM

IARS 13-29 AǦUSTOS 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP ) ERZURUM IARS KURAMSAL YOǦUN MADDE FİZİǦİ SERİSİ İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK VE YOǦUN MADDE FİZİǦİNDE UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI DERS NOTLARI 13-29 AǦUSTOS 2007 Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü

Detaylı

FİZİK LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ

FİZİK LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZİK LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ [2011-BAHAR DÖNEMİ] BÖLÜM: İSİM: SOYAD: NO: 2 İÇİNDEKİLER: 1.) GENEL FİZİK LABORATUVARI ÖRNEK FÖY KAPAĞI 2.)

Detaylı

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş. Doç. Dr. Ersan KABALCI 1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. 2 Makine

Detaylı

BÖLÜM 36 NÜKLEER MANYETİK REZONANS

BÖLÜM 36 NÜKLEER MANYETİK REZONANS BÖLÜM 36 NÜKLEER MANYETİK REZONANS IR spektroskopisi, ışık salan elektrik alanının sebep olduğu geçişlerin en basit örneğini temsil ederken, NMR da osilasyon yapan manyetik alanın sebep olduğu geçişlerin

Detaylı

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Transformatörler,

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Enstrümantal Analiz, Cihazlar, FTIR, IR Uygulamalar

Enstrümantal Analiz, Cihazlar, FTIR, IR Uygulamalar IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ TEORİSİ Enstrümantal Analiz, Cihazlar, FTIR, IR Uygulamalar Elektromagnetik Spektrum X-ışını Ultraviyole İnfrared Mikro- Radyo frekansı dalga Ultraviyole Görünür Vibrasyonal

Detaylı

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır.

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. 1 1. TEMEL TARİF VE KAVRAMLAR (Ref. e_makaleleri) Kuvvet Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. F=ma Burada F bir madde parçacığına uygulanan

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI. 3.1. Kapalı Sistemler

3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI. 3.1. Kapalı Sistemler 3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI 3.1. Kapalı Sistemler Termodinamiğin birinci yasasına (Enerjinin korunumu) göre, sistem ile çevresinin etkileşimi sırasında, sistem tarafından kazanılan enerji çevresi

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla,

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, Ekonomi I Tüketici Teorisi Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, fiyatı yükselen bir maldan da daha az aldıklarıyla ilgileneceğiz.

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (1.Hafta)

MAKİNE ELEMANLARI - (1.Hafta) TEMEL KAVRAMLAR Makine Elemanları MAKİNE ELEMANLARI - (1.Hafta) Makine elemanları gerçek hayatta kullanılan daha çok piyasada standart üretimleri bulunan makineler ile ilgili elemanların tasarımı, hesaplaması,

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı