SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ Soner ESMER * Ersel Zafer ORAL ** Özet Bir kentin uluslararası pazarlarda belirleyici ve rekabetçi olabilmesi için vizyonunu iyi belirlemesi, kimliğini iyi tanımlaması, imajını iyi şekillendirmesi, ekonomik gelişimini güçlendirmesi ve küresel ekonomide pazar payını arttırması gerekmektedir. Stratejik olarak önemli bir coğrafi konumda yer almak bahsedilen hedeflere ulaşmada önemli bir rekabetçi üstünlük sağlamaktadır. Ancak coğrafi konum üstünlüğü tek başına yeterli bir unsur değildir. Gelişim planlamasını stratejik coğrafi konumuna dayandıran bölgelerin ve kentlerin, bu dayanaklarını güçlendirecek lojistik alt yapılara sahip olması ve bu altyapıları iyi yönetebilmesi gerekmektedir. Türkiye nin Karadeniz ülkeleri içinde en önemli üstünlüğü, bölgedeki ülkelerin dünya denizlerine ulaşabilmelerinin tek yolu olan Türk boğazlarına sahip olmasıdır. Bu üstünlüğe rağmen işlem hacmi bakımından en düşük limanlarımız Karadeniz kıyılarında bulunmaktadır. Sahip oldukları büyük potansiyele rağmen Karadeniz de yer alan limanlarımız günümüze kadar bu potansiyelin çok azını kullanabilmişlerdir. Samsun Limanı Karadeniz e hakim bir konumda yer almaktadır. Bir liman kenti olan Samsun un stratejik önemi sadece Karadeniz in merkezi bir noktasında olmasıyla değil aynı zamanda karayolu ve daha da önemlisi demiryolu bağlantısı ile Akdeniz deki diğer bir stratejik liman kenti olan Mersin e ve dolayısıyla Akdeniz üzerinden tüm dünya denizlerine doğrudan bağlantısı olmasıyla açıklanabilir. Bu durum Samsun kentine bölgesindeki uluslararası pazarlarda özellikle aktarma yüklerine hizmet verebilmesi açısından lojistik üs olma potansiyeli sağlamaktadır. Limanlar önemli bir ulaştırma alt yapısı olarak yüklerin taşıma modlarının değiştirildiği ve aktarmalarının yapıldığı lojistik merkezlerdir yılında özelleştirilmesi sonrasında 2010 yılında özel sektöre devredilen ve Samsunport adını alan Samsun Limanı, yakın zamana kadar Türkiye nin en geniş hinterlandına sahip limanlarından birisi iken hinterlanttan Samsun Limanı na yük akışı son derece sınırlı kalmıştır. İç Anadolu Bölgesinin Karadeniz yüklerinin bir bölümü dahi Marmara Bölgesi limanları üzerinden Karadeniz ülkelerindeki limanlara gönderilmektedir. Bölgede açılan iki özel terminal (Toros Samsun ve Yeşilyurt Terminali) Samsun Limanı nın elleçlediği yük miktarını azaltsa da limana son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde Samsun Limanı nın uluslararası pazarlardaki önemi gelecekte artacaktır. Bu çalışma Samsun kentinin uluslararası yük taşımacılığındaki stratejik konumu ve sahip olduğu limanlarla birlikte lojistik potansiyelini değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerde ek olarak Avrupa, Kafkasya, Asya Taşıma Koridoru (TRACECA) projesi ve Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması göz önüne alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Samsun, Kent Pazarlaması, Lojistik, Deniz Ticareti, Limanlar * Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi. ** Yrd.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

2 Giriş Karadeniz havzası ekonomik, ticari, siyasi özellikleri ile Balkanlar, Avrasya, Kafkasya gibi birbirinden farklı geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Bu bölge sadece Karadeniz e kıyısı olan Türkiye dahil altı ülke göz önüne alındığında toplam (satın alma paritesine göre) 3.6 trilyon dolar GSMH ile 18.8 milyon kilometre karede yaşayan 300 milyon insanın oluşturduğu bir bölgedir. Bu coğrafyaya Balkanlar ve Ukrayna üzerinden orta ve doğu Avrupa yı, Hazar ve Kafkasya üzerinden ise Orta Asya yı dahil ettiğimizde Karadeniz in ticari coğrafyası ve ulaştırma coğrafyası çok daha geniş bir alanı ve çok daha fazla sayıda ülkeyi kapsamaktadır. Türkiye nin km ye yakın olan Karadeniz kıyılarının uzunluğu tek başına birçok ülkenin kıyı uzunluğundan fazladır. Ancak ne bulunduğu coğrafyadan ne de kıyı uzunluğundan gelen büyük ticari potansiyel henüz Karadeniz limanlarımıza yük olarak yansımamıştır. Samsun gerek Karadeniz deki stratejik konumu gerekse bölgedeki sosyo-ekonomik yapısı ile Türkiye nin önemli kentlerinden birisidir. Yaklaşık 10 bin km 2 yüz ölçümüne sahip şehirde 1 milyonun üzerinde nüfus bulunmaktadır. Samsun, bölgedeki diğer illerle karşılaştırıldığında kara, hava, deniz yolu ve demir yollarına sahip olması nedeni ile ulaştırma alt yapısı yönünden avantajlı olduğu söylenebilir. Kara yolu açısından bakıldığında Karadeniz Bölgesi ni İç ve Batı Anadolu ya bağlamasından dolayı Samsun önemli bir ulaşım merkezidir. Bölgenin en önemli hava yolu altyapısı olan uluslararası Samsun Çarşamba Havaalanı iç hatlar terminali yıllık 1.5 milyon dış hatlar terminali 500 bin yolcu kapasitesine sahiptir yılında hava limanında uçağa ve yolcuya hizmet verilmiştir 1. Samsun TCDD nin ağına Samsun-Sivas ve Samsun-Çarşamba hatları ile bağlıdır. İlde demir yoluyla yolcu ve yük taşımacılığı yapılmakta, Samsun Limanı ve Samsun Serbest Bölgesi içerisinde de demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. Hinterlant ile ulaşım bağlantılarının güçlü olması ve kentin Karadeniz e hakim bir noktada konuşlanması Samsun da denizcilik ve limancılık faaliyetlerinin her dönemde etkin olmasına neden olmuştur. Kentin limancılık tarihi M.Ö lü yıllara kadar uzanmaktadır. Mevcut Samsun Limanı, 1953 yılında TCDD ye devredildikten sonra yılları arasında mendirek ve rıhtım inşaatları dönemi geçirerek bugünkü yapısına ulaşmıştır. Limanda sanayi rıhtımı 1990 yılında faaliyete girmiştir 2. Gelişmiş ulaştırma alt yapısının da etkisiyle Samsun önemli bir ticaret kentidir. Samsun da 2010 yılında 196 firma dünyanın 124 ülkesine 275 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken yine 2009 yılında 216 firma 612 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiştir 3. Karadeniz Bölgesi nde 500 GRT den büyük gemilerin yanaşabileceği toplam liman sayısı 39 dur. Doğu Karadeniz de yer alan Samsun, Alport (Trabzon), Riport (Rize), Park Denizcilik (Rize) limanları birbirlerinden ayrı hinterlantlara hizmet vermektedir. Batı Karadeniz de ise Zonguldak ve Erdemir (Ereğli) limanları önemli limanlardır. Bir bütün olarak Karadeniz bölgesi limanlarında konteyner trafiğinin çok düşük olmasına rağmen bölge limanlarında 2010 yılında toplam 22,6 milyon ton genel kargo ve dökme yük trafiği gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın amacı Samsun kentinin Karadeniz deki uluslararası yük taşımacılığındaki stratejik konumunu ve sahip olduğu limanlarla birlikte lojistik potansiyelini değerlendirmektir. Samsun limanlarında elleçlenen yükün analizi Samsun limanlarının geniş bir yük hinterlandı bulunmaktadır. Hinterlandın genişliği Samsun un kara ve demir yolu bağlantılarının gelişmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bölge limanlarından elde edilen bilgilere göre Samsun limanlarının hinterlandı Şekil 1 de gösterilmiştir TUİK 2

3 Şekil 1: Samsun limanlarının yük hinterlandı Samsun limanı ile ortak hinterlanda hizmet veren limanlar ve Samsun limanına olan karayolu mesafeleri Tablo 1 de sunulmuştur. Bu rakip limanlara ek olarak Türkiye nin önemli illeri de tabloya eklenmiştir. Tablo 1: Samsun limanının rakip limanlara ve önemli illere olan kara yolu mesafeleri Samsun Yeşilyurt İsk. 7 km Samsun Toros İsk. 8 km Samsun Trabzon Liman 324 km Samsun Mersin Limanı 674 km Samsun İstanbul 737 km Samsun Ordu 165 km Samsun Ankara 419 km Samsun Erzurum 573 km Samsun İzmir 999 km Samsun limanlarından elleçlenen yükler, Sivas demiryolu hattının da etkisiyle güneyde Sivas ve Kayseri ye kadar uzanmaktadır. Etkin karayolu bağlantıları ile ayrıca doğuda Ordu, batıda Kastamonu ve güneybatıda Ankara ya kadar alandan Samsun limanlarına yük akışı sağlanmaktadır. Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illerinde yer alan OSB ler Samsun Limanı nı ve iskelelerini kullanmaktadır. Samsun a yakın coğrafyada bulunan OSB ler Tablo 1 de sunulmuştur. 3

4 Organize Sanayi Bölgeleri Tablo 1: Samsun limanlarını kullanan OSB ler 4 OSB Toplam Alan (ha) Sanayi Parsel Adedi Fiilen İşletmede Bulunan Firma Sayısı Boş Parsel Sayısı Merzifon (Amasya) Baskın Sektör Elektrikli makine Amasya (Amasya) Mermer Çorum Makine Samsun Kavak(Samsun) Madeni eşya Bafra (Samsun) Gıda Tokat (Tokat) Gıda Tokat Turhal (Tokat) Mermer Yozgat Tekstil Samsun Ara Toplam Samsun ilinde yoğun olarak tarıma dayalı üretim yapılmaktadır. Bakır, azot ve sigara fabrikaları gibi büyük işletmelerinin yanında çimento, gübre, bakır, yapay jüt, oto yedek parçası, muhtelif boyutlarda pompa, mobilya ve tekstil, konfeksiyon ve tıbbi alet üretimi de yapılmaktadır. İlde 16 küçük sanayi sitesinde yer alan 5 binin üzerinde iş yerinde kalorifer kazanı, plastik poşet, muhtelif şekerleme, reçel ve sanayi tipi mutfak eşyası ve buzdolabı üretimi yapılmaktadır. Karadeniz sahil şeridinde yer alan üç büyük limandan birisi Trabzon limanı ve Ereğli limanlarıyla birlikte şüphesiz Samsun Limanı dır. Samsun limanlarında en fazla elleçlenen ilk 10 yük, aynı zamanda toplam yükün % 70 ini oluşturmaktadır. Bölge limanlarında elleçlenen yükler değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak taş kömürü, tahıl ve hurda demir yüklerinin elleçlendiği görülmektedir (Şekil 2). Şekil 2: Samsun limanlarında elleçlenen yükün dağılımı Şekil 2 de görülen yükler bölge ihtiyacına yönelik yüklerdir, transit taşımaya konu olmayan yüklerdir. Bu yüklerdeki değişimler Samsun Liman hinterlandındaki sosyo-ekonomik gelişmelere doğrudan bağlıdır. 4 T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması,

5 Başka bir deyişle bahsedilen yüklerin artması ve bölge limanlarının bu yüklere bağlı gelişimi bölgenin gelişim hızı ile ilgilidir. Bu gelişime paralel olarak bölge limanlarının atılım yapabilmesi için konteynerleştirilmiş yük potansiyelinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Hâlihazırda konteyner taşımacılığı bölgede yok denecek kadar azdır. Bölge potansiyelinin artması için konteyner terminal alt yapısının geliştirilmesi, hinterlanttaki ve Karadeniz deki konteyner yükü için cazibe yaratılması gerekmektedir. Konu aşağıda detaylı olarak değerlendirilmektedir. Samsun un Deniz yolu Ulaşım Altyapısı Samsun, sahip olduğu yaklaşık 210 km lik kıyı şeridinde toplam 10 adet liman tesisi bulunmaktadır 5. Samsun limanlarında elleçlenen toplam yükün son beş yılda aldığı seyir Tablo 2. de sunulmuştur. Tablo 3: Türkiye de ve Samsun da elleçlenen yükün karşılaştırılması Samsun Türkiye Pay (%) Türk limanlarında elleçlenen toplam yükün yaklaşık % 2 sinin elleçlendiği samsun limanlarında 2010 yılında toplam 7,3 milyon ton yük elleçlemesi yapılmıştır. Samsun daki liman tesisleri içerisinde 2010 yılında en fazla yük elleçlemesi sırası ile Yeşilyurt İskelesi, Samsunport ve Toros Tarım iskelesinde yapılmıştır. Bu üç liman aynı zamanda bölgenin en önemli limanlarıdır. Toros Gübre İskelesi ağırlıklı olarak kendi yüklerine hizmet vermektedir. Tablo 4: 2010 yılında Samsun limanlarındaki yük faaliyetleri 6 Yükleme Tahliye İhracat Kabotaj İthalat Kabotaj Transit Toplam Samsun Yeşilyurt Limanı 604,108 22,600 2,558, , ,509,345 Samsunport 719,082 5,839 1,022,156 33, ,780,738 Samsun Toros Tarım 12,900 16, ,415 3, ,021,365 Samsun Total (Sadaş) , , ,010 Samsun Poaş ,437 70, ,583 Samsun Aygaz , ,950 Samsun Ceka-Akpet (Lukoıl) ,560 2, ,093 Samsun Alpet , ,853 Samsun Milangaz , ,050 Samsun Yıldız Entegre , ,120 Toros ve Yeşilyurt Limanları nın su derinliği Samsun Limanı ndan fazladır ve bu durum büyük gemilerin yanaşması açısından önemli bir avantaj yaratmaktadır. Ancak bu iskelelerin sahaları dardır. Bu nedenle bu iki iskelenin eş zamanlı boşaltma ve depolama imkânları Samsun Limanı na göre kısıtlıdır. Diğer yandan Yeşilyurt ve Toros iskelelerini açık deniz rüzgârlarından koruyan mendirek, dalgakıran gibi alt yapılar yoktur. Bu durum özellikle hububat gibi dökme yüklerde sorun teşkil etmektedir. Samsun limanı ise 5 Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, İller Bazında Denizyolu Taşıma İstatistikleri,

6 mendirekli ve korunaklı bir limandır. Ulaşım imkânları açısından ise Toros ve Yeşilyurt İskelesi nin Organize sanayi bölgesi ne yakın olması bir avantaj olarak söylenebilir. Limanlarda ağırlıklı olarak petrol, petrol ürünleri ve sıvı kimyasal ürünler elleçlemektedir. Bahsedilen üç liman, 2010 yılında Samsun daki toplam yük elleçlemesinin % 85 ini gerçekleştirmiştir (Tablo 5). Tablo 5 Samsun un önemli limanlarındaki elleçlemeler Samsunport 1,459,011 1,492,547 1,947,179 Toros Tarım 641, , ,405 Yeşilyurt 3,735,262 3,586,942 3,509,345 Samsun Toplamı 6,474,729 6,691,606 7,282,107 Oran (%) Bölgenin en eski limanı olan Samsun Limanı, özelleştirme sonrasında Samsunport adını almıştır. Ülkemizin sayılı ihracat ve ithalat limanlarından birisi olan Samsunport tan hem ülkemizin diğer limanlarına hem de Rusya, Kafkasya ve Ukrayna ya karşılıklı yolcu ve yük taşımacılığı yapılmaktadır. Ayrıca, Ro-Ro seferleri ile de il ekonomisi canlılık kazanmaktadır 8. Organize sanayi bölgesinde yer alan Toros ve Yeşilyurt limanları ise ağırlıklı olarak genel ve dökme yüklere hizmet veren bölgenin önemli limanlarıdır. Samsun limanlarının konteyner elleçleme potansiyeli Karadeniz bölgesinde konteyner elleçlemesi Türkiye nin diğer bölgeleri ile karşılaştırıldığında çok düşük kalmaktadır (Şekil 3). Karadeniz bölgesinde elleçlenen konteyner, Türkiye de elleçlenen konteynerin sadece % 1 ini oluşturmaktadır. Toplamda yaklaşık 29 bin TEU miktarındaki konteynerin neredeyse tamamı Trabzon Alport limanında elleçlenmektedir. Şekil 3: Türkiye de elleçlenen konteynerin bölgesel dağılımı 7 Türkiye Liman İşletmecileri Derneği İstatistikleri, 8 Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, İller Bazında Denizyolu Taşıma İstatistikleri,

7 Samsun limanları ile bazı bölgelerde hinterlantları kesişen MIP, Evyap, Yılport, Mardaş, Haydarpaşa ve Gemport limanlarının Ankara, Kayseri ve Sivas illerindeki yaklaşık konteyner potansiyeli 300 bin TEU olarak hesaplanmıştır. Sadece Marmara bölgesinin toplam GSYİH içinde % 60 ın üzerindeki payı bu rakamı doğrular niteliktedir. Bu konteynerin yaklaşık % 47 si Ankara, % 43 ü Kayseri ve yine % 10 u Sivas illerine yöneliktir (Şekil 4). Şekil 4: Samsun hinterlandındaki konteyner potansiyeli Bahsedilen limanları kullanan konteyner yükünün Samsun limanlarını tercih etmesi için konteyner elleçleme alt yapısının olması ya da hat anlaşmalarının yapılması tek başına yeterli değildir. Normal şartlarda Karadeniz ülkelerine gitmeyecek konteynerin Orta Anadolu dan Samsun limanlarına gitmesi ticari olarak kabul edilebilir bir durum değildir. Mevcut ticari yapı göz önüne alındığında tespit edilen TEU konteynerin daha çok Akdeniz bağlantılı hatlar ile pazarlara ulaştırıldığı bilinmektedir. Bu durumda Samsun için Karadeniz deki transit konteyner potansiyelinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Türk limanlarında elleçlenen transit konteynerin bölgesel dağılımı incelendiğinde genellikle Karadeniz yönlü transit taşımaların Marmara bölgesi limanlarında aktarmaya tabi tutulduğu görülmektedir (Şekil 5). Şekil 6: Türk limanlarında elleçlenen transit konteynerin bölgesel dağılımı 7

8 Türk limanlarında elleçlenen transit konteynerin % 84 gibi ağırlıklı bölümü Marmara bölgesi limanlarında elleçlenmektedir. Karadeniz e kıyısı olan ülkelerin limanları incelendiğinde 2010 yılında Karadeniz de toplam 2 milyon TEU konteyner elleçlemesi yapıldığı tespit edilmiştir (Tablo 6). Tablo 5: Konteyner elleçlemesi yapan Karadeniz limanları Liman Adı Ülke Odesa Ukrayna 395, , , , ,600 Ilichevsk Ukrayna 334, , , , ,500 Poti Gürcistan 115, , , , ,797 Varna Bulgaristan 100,000 99, , , ,702 Novorossiysk Rusya 226, , , , ,400 Burgaz Bulgaristan 33,000 50,000 26,000 45,000 50,000 Köstence Romanya 1,138,168 1,411,000 1,380, , ,694 Toplam 2,342,534 3,067,065 3,405,512 1,671,890 2,059,693 Özellikle İstanbul boğazından geçişlerde 300 metreden daha uzun gemilerin özel izine tabi olması nedeniyle büyük tonajlı gemiler Karadeniz yüklerini Ege ya da Marmara denizindeki limanlarda küçük gemilere aktarma yapmaktadır. Bu nedenle Karadeniz limanlarında elleçlenen 2 milyon TEU bir anlamda Türk limanlarının yüzleşeceği aktarma potansiyelini göstermektedir yılında Türk limanlarında elleçlenen toplam 1,4 milyon TEU aktarma yükü göz önüne alındığında Karadeniz ülkelerine giden konteynerin büyük oranda Türk limanlarında aktarmaya tabi tutulduğu söylenebilir. Bu görüşü desteklemek amacıyla Türk limanlarında elleçlenen transit konteyner ile Karadeniz limanlarında elleçlenen konteynerin yılları arasındaki gelişim grafikleri karşılaştırılmıştır. (Şekil 6) Şekil 6: Karadeniz limanlarındaki ve Türkiye deki transit ve konteynerin karşılaştırılması T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Planı nda Karadeniz deki konteynerin tahmini ve Türkiye için transit konteyner pay senaryoları yapılmıştır (Tablo 6). 8

9 Tablo 7: Karadeniz konteyner elleçleme tahmini ve türkiye için pay senaryoları (TEU) Konteyner Tahmini (%) Yıl % 5 Pay % 10 Pay % 15 Pay ,254 1,202,509 1,803, ,274 1,418,548 2,127, ,045 1,584,091 2,376, ,046,968 2,093,935 3,140,903 Tablo 7 ye göre 2010 yılında 1,4 milyon TEU olan transit konteyner miktarının 2030 yılında iyimser bir tahminle yaklaşık 3 milyon TEU ya ulaşacağı öngörülmektedir. Bu noktada yapılması planlanan Samsun- Mersin demiryolu bağlantısının tamamlanması ile Samsun limanlarının transit taşımalarda Marmara limanlarına önemli bir alternatif olabilecektir. Benzer senaryolar DLH tarafından yapılması planlanan Filyos limanı için düşünülmektedir. Bu düşünceye yönelik hesaplamalar bahsedilen Master planda sunulmuştur. Bu noktada temel amaç İstanbul Boğazı ndaki yoğun gemi trafiğini azaltmak ve yükün kara köprüsü ile Akdeniz e ulaştırılmasını sağlamaktır. Etüt-proje ve fizibilite çalışmaları sürdürülen Filyos Limanı ndan yükün İzmit Körfezi ne indirilmesi dışında düşünülen ikinci alternatif yükün Filyos Limanı ndan İzmir Körfezi ne gönderilmesidir. Bu çalışmayı ilgilendiren son alternatif ise yükün Filyos Limanı ndan Mersin Limanı na indirilmesidir. Master planda yapılan bu alternatife ilişkin hesaplar Şekil 7 de sunulmuştur yılından itibaren TRACECA kapsamına dahil edilen Samsun limanı, Orta Asya-Kafkasya-Orta Avrupa eksenli bir aktarma limanı olma potansiyeline de sahiptir. Poti limanından gelen yük aynı zamanda TRACECA koridorunu temsil etmektedir. Şekil 7: Filyos limanına ilişkin hesaplar Şekil 7 de Karadeniz de seçilen dört limandan (Köstence, Odessa, Novvorossiysk ve Poti) konteynerlerin Filyos Limanı na taşınması ve Filyos Limanı ndan kara yolu veya demir yolu ile Mersin Limanı na indirilmesi süre ve maliyet yönlü karşılaştırılmıştır. Karadeniz limanları için Filyos Limanı na deniz yolu ile ulaşan yüklerin karayolu ile Mersin e indirilmesi en kısa süre, demiryolu ile indirilmesi ise en 9

10 ekonomik taşıma alternatifi olarak görülmüştür 9. Ancak kısa ve orta vadede Filyos limanın ve Filyos-Mersin demir yolunun inşası öngörülmemektedir. Diğer yandan hâlihazırda (her ne kadar yersiz olsa da) Samsun da MIP limanına demiryolu bağlantılı bir liman bulunmaktadır. Samsun, Mersin e daha yakın olması ve Karadeniz deki merkezi konumu, mevcut limanı, serbest bölgesi, yakın coğrafyada bulunan OSB leri, Türkiye nin ilk lojistik bölgesi olan TCDD Gelemen Lojistik bölgesi demir yolu altyapısı ve yerel yük potansiyeli ile Filyos limanına göre daha avantajlı durumdadır. Mevcut demir yolu haritası incelendiğinde Samsun-Mersin arasında hâlihazırda bir demir yolu altyapınsın olduğu görülse de, bu iki il arasında doğrudan işleyen bir hat bulunmamaktadır. Ancak yükün, mevcut hatları kullanarak aktarmalarla Sivas-Kayseri-Ulukışla-Yenice ve Mersin güzergâhını kullanma imkânı vardır (Şekil 8). Şekil 8: TCDD demiryolu haritası 10 Tüm bu nedenlerden dolayı Samsun un Karadeniz den Akdeniz e inecek transit konteyner yükü için uygun olduğu ilk bakışta söylenebilmektedir (Şekil 9). 9 T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması,

11 Şekil 9: Karadeniz deki konteynerin Samsun üzerinden Akdeniz e indirme senaryosu Ancak ticari konjonktür ve mevcut durumlar detaylı incelendiğinde ilk aşamada aşağıdaki sorunlara ulaşılır: Normal şartlarda her aktarma ulaştırma maliyetlerini arttırıcı bir unsurdur ve tercih edilmeyen bir durumdur. Yükün Samsun da demiryoluna aktarılması, demiryolu ile Mersin e indirilmesi ve tekrar gemiye yüklenmesi ekstra maliyetler yaratacaktır. Karadeniz ülkeleri dışındaki ülkelere gidecek olan Orta Anadolu daki yükün Samsun Limanı nı tercih etmesi gerçekçi bir senaryo değildir. Bu nedenle hedef daha çok Karadeniz ülkelerine giden gelen yükler ile Karadeniz deki transit yükler olmalıdır. 36 yıl süre ile işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilen Samsunport, her ne kadar özelleşme şartnamesi gereği bir konteyner elleçleme kapasitesi ( TEU) oluşturacak olsa da orta vadede bu kapasite yetersiz kalabilir. Mevcut demiryolu hattının iyileştirilmesi, Mersin limanına kesintisiz, hızlı ve güvenli erişimin sağlanması yönünde yatırımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sonuçlar Bölgesindeki diğer illere göre önemli bir ulaştırma alt yapısı potansiyeline sahip Samsun stratejik bir öneme sahiptir. Bu önem sadece Karadeniz in merkezi bir noktasında olmasıyla değil aynı zamanda kara yolu ve daha da önemlisi demir yolu bağlantısı ile Akdeniz deki diğer bir stratejik liman kenti olan Mersin e olan bağlantısı ile açıklanabilir. Samsun da önemli bir dış ticaret potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bölge limanlarının atılım göstermesini sadece bölgedeki dış ticaret faaliyetlerine değil Karadeniz deki transit konteyner potansiyeline de dayandırmak gereklidir. Transit konteyner potansiyelinin kullanılabilmesi için ilave yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kaynakça Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, İller Bazında Denizyolu Taşıma İstatistikleri, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması,

12

Samsun Limanı nın Pazar Payını Arttırma Koşullarının Đncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1) ve Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Limanların Önemi Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Knidos, Efes, Bergama, Assos, Teos, Pagos (Kadifekale), Urla Knidos Knidos Marmaray.. OSMANLI DÖNEMİNDE LİMANLARIMIZ Osmanlı İmparatorluğunda

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A1 Blok Kat2-3 Nilüfer / BURSA TEL : 0 224 453 62 00 FAX : 0 224 453 62 12

Detaylı

Doğu Akdeniz de Konteyner Potansiyeli: Đskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti Dr. Ersel Zafer ORAL (1) ve Dr. Soner ESMER (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak 2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak 2016 Liman Yılı Olacak. Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak.

Detaylı

IV. ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ Bildiriler Kitabı

IV. ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ Bildiriler Kitabı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ IV. ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ Bildiriler Kitabı EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. İskender PEKER Yrd. Doç. Dr. Tarhan OKAN Yrd. Doç.

Detaylı

2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1), Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Yrd.Doç.Dr. Alpaslan ATEŞ (3) ve Doç.Dr. Yavuz Mazlum (4) (1) Dokuz

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ 15.8.216 Yük İstatistikleri, Temmuz 216 Yük elleçlemesi %1, arttı Sayı:Y-7 Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı Temmuz ayında bir

Detaylı

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ Bilindiği gibi Romanya ülkemiz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.bununla birlikte

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ

ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ ĠSKENDERUN KÖRFEZĠ Demir-Çelik ve enerji sektörünün ön plana çıktığı, Türkiye Ham Sıvı Demirinin %48 nin üretildiği, BTC ve Kerkük Petrol Boru Hattının bulunduğu,

Detaylı

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013 I. Ulusal Liman Kongresi Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği 1-2 Kasım 2013 http://web.deu.edu.tr/ulk2013/ Onursal Başkan Prof.Dr. Mehmet FÜZUN Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Bilim Kurulu Başkanı

Detaylı

Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği

Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği 551 (1) Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği Öğr. Gör. Soner ESMER (1) ve Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kaynaklar Yerleşkesi,

Detaylı

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER 1) GENEL KAVRAMLAR... 3 1.1) Genel Tanım... 3 2) PLANLAMA ALANI... 5

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı Ekim 2013 Kısa Tanıtım Dökümanı na İlişkin Önemli Not Önemli Not Bu Kısa Tanıtım Dökümanı nda ( Kısa Tanıtım Dökümanı ) yer alan bilgiler

Detaylı

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI TOPLAM KAMU YATIRIM HARCAMALARI İÇİNDEKİ BAKANLIĞIMIZ YATIRIMLARININ PAYI Cari fiyatlarla Bakanlığımız yatırımlarının toplam kamu harcamaları içindeki payı %17 den %46

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ

TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ Soner ESMER (1), Volkan ÇAĞLAR (2), Ersel Zafer ORAL (3) (1) Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

BÖLGESEL ÖLÇEKTE KARASU LİMANI

BÖLGESEL ÖLÇEKTE KARASU LİMANI 1. Giriş Doğu Marmara Bölgesi Türkiye sanayisinin yoğunlaştığı ve toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın %11 inin üretildiği, toplam vergi tahsilatının %14 ünün gerçekleştiği bölge olarak ülkenin üretim merkezidir.

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

İZMİR LİMANLARININ DURUMU VE İZMİR TİCARET ODASI NIN GÖRÜŞLERİ

İZMİR LİMANLARININ DURUMU VE İZMİR TİCARET ODASI NIN GÖRÜŞLERİ İZMİR LİMANLARININ DURUMU VE İZMİR TİCARET ODASI NIN GÖRÜŞLERİ ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR AĞUSTOS 2014 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport İZMİR Çağrı Merkezi: 444 92 92 Faks:

Detaylı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı Nisan 2014 Kısa Tanıtım Dökümanı na İlişkin Önemli Not Önemli Not Bu Kısa Tanıtım Dökümanı nda ( Kısa Tanıtım Dökümanı ) yer alan bilgiler

Detaylı

Trabzon Limanı ve Hinterlandı

Trabzon Limanı ve Hinterlandı Ulaşım Coğrafyası Açısından Bir Araştırma Trabzon Limanı ve Hinterlandı Prof. Dr. Serkan Doğanay Araştırma Proje No: SOS-BAP-A-160512-16 Prof. Dr. Serkan Doğanay ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA:

Detaylı

KUZEY EGE LİMANI. Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@deu.edu.tr

KUZEY EGE LİMANI. Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@deu.edu.tr 697 KUZEY EGE LİMANI Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@deu.edu.tr GİRİŞ Dünya taşımacılığının dolayısı ile ticaretinin en önemli alt yapısını oluşturan limanlar bulundukları bölgenin gelişmesinde

Detaylı

Park Hopa Limanı. Temel bilgiler. Tahıl Terminali. Balıkçı Rıhtımı. Yıllar İtibarıyla Yük hareketi (ton) +%15

Park Hopa Limanı. Temel bilgiler. Tahıl Terminali. Balıkçı Rıhtımı. Yıllar İtibarıyla Yük hareketi (ton) +%15 Park Hopa Limanı W E 28 498,37 32,292 465,745 29 583,813 28,96 555,717 21 Tahıl Terminali +%15 Balıkçı Rıhtımı 582,795 3,24 552,555 211 858,186 62,5 794,885 212 874,23 28,647 845,376 213 İşletmeci: PARK

Detaylı

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Küresel Ticaret Dinamiklerindeki Değişim

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

Satılık Depolama Tesisi / Arsa. Haramidere, Avcılar, İstanbul

Satılık Depolama Tesisi / Arsa. Haramidere, Avcılar, İstanbul Haramidere, Avcılar, İstanbul İçerik Yatırım Özeti Konum & Ulaşım Bölgedeki Önemli Yatırımlar Mülkiyet & İmar Durumu Teknik Özellikler Satış İşleminin Yapısı İletişim 2 Yatırım Özeti Yatırım arsası, İstanbul

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Akdeniz-Karadeniz Bölgesi nin alt-bölge taşımacılık dağılımları (1) Batı Akdeniz

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 343 İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hüseyin CEYLAN Nesrin BAYKAN Soner HALDENBİLEN Halim CEYLAN

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Şubat 19, 2013-2:34:27 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı'na ilişkin, ''Buradan çıkan vagonlar Anadolu'ya,

Detaylı

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları ULAŞIM Günümüzde ekonomik, ticari ve sosyal ilişkilerin artması ve insanların daha uzak mesafelere daha çabuk, zamanında ve konforlu biçimde erişme isteği ulaşım sektörünün önemini arttırmıştır. AB 27

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Liman Rekabetçiliği ve Etkinlik: Türkiye deki Konteyner Limanları Üzerine Bir Analiz

Liman Rekabetçiliği ve Etkinlik: Türkiye deki Konteyner Limanları Üzerine Bir Analiz Liman Rekabetçiliği ve Etkinlik: Türkiye deki Konteyner Limanları Üzerine Bir Analiz Sunumu Yapan; E. Fırat AKGÜL 6 Kasım 2015 1 Yazarlar Ersin Fırat AKGÜL a,b Araştırma Görevlisi Doktora Öğrencisi Cemile

Detaylı

NEW DESTINATION BLACK SEA

NEW DESTINATION BLACK SEA 16-18 Nisan 2014 tarihleri arasında NEW DESTINATION BLACK SEA konferansı Trabzon da düzenlenecektir. İş bu konferans Türkiye Karadeniz bölgesinde ilk kez gerçekleştirilecektir. Karadeniz bölgesinde reel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Samsun, İş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... Samsun. Samsun

Samsun, İş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... Samsun. Samsun Samsun, İş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... Samsun Samsun 1 Yeni bir başlangıç... Hüseyin AKSOY Samsun Valisi Orta Karadeniz Bölgesi nin merkezinde yer alan Samsun, Türkiye ekonomisinin son yıllarda

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

Limanlarin ozellestirilmeden onceki durumlari. Ozellestirmenin nedenleri ve bicimleri

Limanlarin ozellestirilmeden onceki durumlari. Ozellestirmenin nedenleri ve bicimleri RİPORT RİZE LİMAN İŞLETMES LETMESİ YATIRIM A. Ş RİPORT Rize Seaport administration and investment C.O. Asim ÇİLLİOĞLU Chairmen 12.20 Sunum Konusu Turk Limanlarinin Ozellestirilmesi ve Ulke Ekonomisine

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 27.05.2013 Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik Çok merkezli

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

Ticaret yollarınız açık olsun...

Ticaret yollarınız açık olsun... Ticaret yollarınız açık olsun... Güçlü bir dayanışmanın eseri RODA Limanı, Kuzeybatı Anadolu ve Ankara ya kadar uzanan bölge içinde faaliyet gösteren sanayi ve ticari kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde

Detaylı

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE 0 www.samsunlogisticscentre.com GENEL SUNUM Mayıs 200 Ulusal Lojistik Kongresi yapıldı LOJİSTİK MERKEZİ Aralık 200 Lojistik Master Planı tamamlandı Mart 202 Samsun İhtisas Lojistik

Detaylı

İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi

İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:4, 2008 İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi Soner Esmer Özet İzmir Alsancak limanında yüklenen ve boşaltılan yükün, hangi bölgelerden

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİ MART 2011

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİ MART 2011 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİ MART 2011 İçerik Dünyada Gemi Taşımacılığı ve Ticari LimanSektörü Türkiye deliman İşletmeciliği Sektörü Türkiye deki Liman Özelleştirmeleri Page 2

Detaylı

İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ Hazırlayan: Hitay BARAN İZMİR, Haziran 2006 1 İZMİR ALSANCAK LİMANI ve ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ İzmir, yüzyıllardır sadece Anadolu nun değil,

Detaylı

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ Bu Proje Avrupa Birliği vetürkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI GENEL ARAŞTIRMALAR İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI DÜZEY 2 YE GÖRE İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI (21 YILI, ISIC REVİZE 3 SINIFLAMASINA GÖRE ve İKİ RAKAMLI DÜZEYDE) GA-6-3-3

Detaylı

DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI

DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI DENİZ-NEHİR TİPİ GEMİLER Sovyet Dönemi Modern Tarz 4500 6200 DWT 8000 DWT - VOLGA AZOV MAX - VOLZHSKIY - VOLGO-DON - 2900-3500 DWT - VOLGO-BALT - SORMOSKIY - OMSKIY - SIBIRSKIY

Detaylı

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLLER BAZINDA DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLLER BAZINDA DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLLER BAZINDA DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ ANKARA - 2010 Bu kitapta yayınlanan denizyolu taşıma ve taşıtlarına ait istatistikler,

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi

Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi: 37-50 Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi Özet ABD konut piyasalarında başlayan ekonomik

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

ÖZET THE HINTERLAND OF İZMİR ALSANCAK PORT AND ITS LINK WITH THE ECONOMIC STRUCTURE OF IZMIR CITY

ÖZET THE HINTERLAND OF İZMİR ALSANCAK PORT AND ITS LINK WITH THE ECONOMIC STRUCTURE OF IZMIR CITY Dokuz Eylül Üniversitesi Cilt:2 Sayı:2 2010 İZMİR ALSANCAK LİMANI NIN ETKİ ALANI VE İZMİR KENTİNİN EKONOMİK YAPISI İLE BAĞI ÖZET Hitay BARAN 1 Çınar ATAY 2 İktisadi faaliyetlerin temel altyapı yatırımlarından

Detaylı

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Kırgızistan a ihracat yapan 63 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Türk deniz taşımacılığının gelişimi ve mevcut durumu ile ilgili veriler aşağıda alt başlıklar halinde sunulmuştur.

Türk deniz taşımacılığının gelişimi ve mevcut durumu ile ilgili veriler aşağıda alt başlıklar halinde sunulmuştur. 4.3.2. Türk Deniz Taşımacılığı ve Gelişimi Türk deniz taşımacılığının gelişimi ve mevcut durumu ile ilgili veriler aşağıda alt başlıklar halinde sunulmuştur. 4.3.2.1. Denizyolu Dış Ticaret Yüklerinin Son

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TR 83 BÖLGESİ İÇERİSİNDE TEMEL GÖSTERGELER İTİBARİYLE ÇORUM İLİNİN YERİ

TR 83 BÖLGESİ İÇERİSİNDE TEMEL GÖSTERGELER İTİBARİYLE ÇORUM İLİNİN YERİ TR 83 BÖLGESİ İÇERİSİNDE TEMEL GÖSTERGELER İTİBARİYLE ÇORUM İLİNİN YERİ Çorum İli sahip olduğu güçlü imalat sanayi ile bulunduğu bölgeye hakim bir şehirdir. Çorum İli imalat sanayinde; kiremit-tuğlu, un

Detaylı

MERSİN INTERNATIONAL PORT (MIP)

MERSİN INTERNATIONAL PORT (MIP) MERSİN INTERNATIONAL PORT (MIP) Mart 2015 1 1 Hedef 500 Milyar ABD Doları İhracat Türkiye Sanayi Stratejisi nin uzun dönemli stratejisi, Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya nın üretim üssü olmak,

Detaylı

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com 701 İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com GİRİŞ Ege Bölgesi doğal ve tarihi zenginliklerinin yan s ra tar mdan madenciliğe,

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret Sinop Ekonomi Verileri-Temmuz, 5 Dış Ticaret Genel Görünüm (Ocak-Temmuz, 5) Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret verileri değerlendirildiğinde,

Detaylı