E-POSTA : WEB:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org"

Transkript

1

2

3

4 TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A1 Blok Kat2-3 Nilüfer / BURSA TEL : FAX : E-POSTA : WEB: Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER Tarih: Konu: TMMOB Bursa 3. Kent Sempozyumu Bildiriniz hk Nisan 2011 tarihinde düzenlenecek olan Bursa 3. Kent Sempozyumu nda Bursa Gemlik Limanlarının Günümüzdeki ve Gelecekteki Rolleri başlıklı bildiriniz sunulmak üzere kabul edilmiştir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Zafer TAŞKESEN Sempozyum Sekreteri

5 BURSA GEMLİK LİMANLARININ GÜNÜMÜZDEKİ VE GELECEKTEKİ ROLLERİ Ersel Zafer ORAL ve Soner ESMER Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Özet Güneydoğu Marmara nın en önemli limanlarına ev sahipliği yapan Gemlik Körfezi dış ticaretimiz açısından gittikçe artan bir ağırlığa sahiptir. Geniş bir ardalana sahip olan Gemlik Limanları Kuzey Ege ve İç Anadolu bölgesine de hizmet vermektedir. Bölge ekonomisinin lokomotif gücünü oluşturan Gemlik Limanları Bursa sanayinin gelişmesinde yadsınmayacak bir role sahiptir. Limanlar yatırımları pahalı olduğu kadar yatırım süreci uzun yapılardır. Ortalama bir limanın hayata geçmesi yer seçiminden itibaren beş ila on yıl arasındadır. Bu nedenle arz talep dengesinin iyi analiz edilmesi ve liman yatırımlarının doğru zamanda başlaması dış ticaretin kesintiye uğramaması için gereklidir. Gerçekleştirilen yük projeksiyonlarında 2010 yılı için 570 bin TEU olan konteynır trafiğinin ortalama bir senaryo ile 2015 yılında 750 bin TEU yu 2020 yılında ise bir milyon TEU yu aşması beklenmektedir. Yatırım yapılmaması durumunda mevcut limanların konteynır kapasitesinin 2015 yılında dolacağı ve bölgedeki konteynerize yükün rotasını diğer bölge limanlarına çevireceği görülmektedir. Genel kargo ve dökme yükte ise yatırım yapılmaması ve kapasite arttırılmaması durumunda darboğaz 2015 yılından önce kendisini gösterecektir. Sonuç olarak kriz etkilerinin hızlı bir şekilde azalmaya başladığı günümüze Gemlik Limanları artan talebi karşılamak için yatırım yapmak zorundadır. Yatırım yapılmaması durumunda bölgedeki liman kullanıcılarının önemli karayolu maliyetlerine katlanarak daha uzak limanlara yüklerini göndermeleri gerekecektir. Giriş Ülkemizin en büyük dış ticaret hacmine sahip olan Marmara Bölgesi aynı zamanda ülkemizin önemli limanlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Marmara bölgesindeki limanlar üç bölgede (Ambarlı bölgesi, İzmit Körfezi ve Gemlik Körfezi) yoğunlaşmıştır. Ambarlı limanları özellikle İstanbul ili başta olmak üzere tüm Türkiye sanayine ve ticaretine hizmet vermektedir. İzmit körfezi limanları Kocaeli, Adapazarı ve İstanbul başta olmak üzere doğu batı ekseninde geniş bir hinterlanda sahiptir. Bursa - Gemlik limanları ise güney Marmara ve Kuzey Ege yükleri olmak üzere batıda Trakya doğuda ise iç

6 Anadolu bölgesine kadar geniş bir alana hizmet vermektedir. Gemlik körfezinde Mudanya ilçe sınırlarında bulunan Gemport, Borusan, Roda ve Gemlik Gübre limanları hızlı gelişmesi ile son on yıl içersinde özellikle Ege bölgesi yüklerini bu bölgeye çekmiştir. Günümüzde her biri aynı zamanda önemli birer lojistik merkez olan limanlar sadece gemilerin yük alıp boşattığı yerler değil aynı zamanda sosyoekonomik kalkınmanın lokomotif gücüdür. Zira limanlar bulundukları bölgede sanayinin gelişmesini ve büyümesini hızlandırmakta, endüstriyel faaliyetlerin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamakta, ticareti geliştirmekte, istihdama katkıda sağlamaktadır. Deniz yollarını kullanmadan dış ticaret, dış ticaret olmadan gelişme ve büyüme olamamaktadır. Bu bağlamda Gemlik limanları Bursa sanayi ve dış ticaretinin rekabetçi üstünlüğünde önemli paya sahiptir. Gemlik limanlarının bu önemli rolü göz önüne alınarak bu çalışmada artan yük talebini karşılamakta mevcut limanların hangi yıla kadar yeterli olabileceği analiz edilmiş, Kuzey Güney koridoru üzerinde bulunan Gemlik limanlarını gelecekte oynayabileceği bölgesel roller tartışılmıştır. 1. Gemlik Körfezi Limanlarının Mevcut Durumu Gemlik Körfezi güneydoğu Marmara da yer alan deniz etkilerine kısmen kapalı doğal bir liman konumundadır. Deniz ulaşımı ve limancılık açısından son derece elverişli bir konumda bulunması bölgede çok sayıda limanın konuşlanmasına neden olmuştur. Gemlik Körfezi limanlarının birinci hinterlandını Bursa, Bilecik ve Balıkesir illeri oluşturmaktadır. İkincil hinternat da ise Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir ve Ankara illeri bulunmaktadır (Şekil 1) Şekil 1. Gemlik Körfezi Limanlarının Hinternadı

7 Gemlik körfezinde yer alan limanların iş hacmi Türkiye toplamı içinde önemli bir yer tutmaktadır. Gemlik körfezinde 2010 yılında elleçlenen konteyner 570 bin TEU ile Türkiye toplam konteyner elleçlemesinin % 10 unu oluşturmaktadır. Aynı durum genel ve dökme yük açısından bakıldığında ise Gemlik körfezi limanları Türkiye toplam elleçlemesinin yaklaşık % 5 ini elleçlemektedir. Bölge toplam gemi trafiği açısından da yoğun bir bölgedir. Bölgeye bir yılda gelen gemi sayısı 3,000 in üzerindedir yılı için Marmara Bölgesi limanlarında elleçlenen yükün dağılımı Şekil 2 de verilmiştir. Marmara limanlarında işlem gören yükler içersinde %38 oran ile birinci sırada sıvı dökme yük olan petrol ve petrol türevleri yer almaktadır. Bunu %26 oran ile genellikle katı dökme yük olarak elleçlene demir çelik ürünleri takip etmektedir. Üçüncü sırada %9 ile kuru dökme yük olarak elleçlenen maden cevheri yer almakta olup son iki ürün ağır yükler kapsamında değerlendirilmektedir. Dökme yük olarak elleçlenen kömür ve çimento bölge yükleri içerisinde ton bazında %6 lık hacime sahiptir. %5 orana sahip endüstriyel hammaddeler dışında diğer yük tiplerinin tamamı %5 ine altındadır. Ancak Gemlik Körfezi Marmara Bölgesinde yer almakla birlikte yük deseni olarak Marmara Bölgesinden farklılıklar göstermektedir. Özellikle petrol ve türevleri bölgenin temel yükleri içersinde yer almamaktadır. Zira Marmara bölgesinin yüksek petrol türevi hacmi İzmit Körfezi başta olmak üzere bölgede yer alan rafineri ve petrokimya tesislerinden kaynaklanmaktadır. Şekil 2. Marmara Bölgesinde Elleçlenen Yüklerin Oransal Dağılımı [1].

8 Gemlik körfezinde hali hazırda toplam 7 adet liman hizmet vermektedir, bu limanlara ilişkin temel veriler aşağıdaki Tablo da 1 de yer almaktadır. Bölgenin gerek rıhtım uzunluğu gerekse su derinlikleri açısından en büyük limanı Gemport dur. Tablo 1. Gemlik Körfezinde Faaliyet Gösteren Limanların Temel Özellikleri [2] Liman Adı Elleçlenen Yükler Rıhtım Uzunluğu (m) Gemi kabul kapasitesi Su derinliği (-m) Gemport Konteyner-Kuru- Genel-Araç Borusan Konteyner-Araç-Genel Kargo Rodaport Genel Yük-Konteyner Gemlik Gübre Dökme-Genel-Sıvı Yük Gemlik Belediye Dökme-Genel BP İskelesi Sıvı Yük Marmara Kimya Sanayi Sıvı Yük Şamandıra Tablo 1 de gösterilen Gemlik Belediye limanı belediye tarafından işletilmekte, BP İskelesi ve Marmara Kimya Sanayi ne ait tesislerde ise 3. taraflarda yük elleçleme hizmeti verilmemektedir. Gemlik Gübre Sanayine ait liman ise ağırlıklı olarak kendi yüküne hizmet vermekte ancak talep edildiği taktirde 3. taraflara da hizmet vermektedir [3]. Gerek profesyonel liman hizmetleri vermesi, gerek bölgede önemli bir liman hizmet arzı oluşturması açısından bölgenin en önemli limanları Gemport, Borusan ve Rodaport limanlarıdır. Aşağıdaki tablolarda bahsedilen limanlara ait bazı göstergeler yer almaktadır. Bölgede 2010 yılı itibarı ile 570 bin TEU konteynır elleçlemiş olup 2009 yılı krizi dışında yük haricinde düzenli artış görülmüştür. Benzer tablo Genel-Dökme yükler içinde geçerlidir (Tablo 2 ve 3). Tablo 2. Gemlik Bölgesinde Elleçlenen Konteynerin Yıllık Değişimi (TEU) Gemport Borusan Roda Port Gemlik Toplam Türkiye

9 Tablo 3. Gemlik Bölgesinde Elleçlenen Genel-Dökme Yükün Yıllık Değişimi (Ton) Gemport Borusan Roda Port Gemlik Toplam Türkiye Tablo 4. Gemlik Bölgesine Gelen Gemi Sayısının Yıllık Değişimi Gemport Borusan Roda Port Gemik Toplamı Tablo 5. Gemlik Bölgesi Limanlarında Elleçlenen Araçların Yıllık Değişimi Borusan Gemport Gemlik Toplamı Türkiye Tablolarda görüldüğü gibi Gemlik bölgesinde gerçekleşen limancılık faaliyetlerinin büyük çoğunluğu Gemport, Borusan ve Rodaport da yapılmaktadır. Bu limanlarda istihdam edilen personel sayıları da Tablo 6 da sunulmuştur. Limanlar bölge için önemli bir istihdam kaynağıdır. Tablo 6. Gemlik Bölgesi Limanlarında Çalışan Personel Sayısının Yıllık Değişimi Yıllar Liman Adı Kadrolu Taşeron Toplam Bursa Toplam 2007 Borusan Gemport Borusan Gemport Borusan Gemport Roda Borusan Gemport Roda Ek olarak bu üç limanda istihdam edilen personel sayının sürekli arttığı Tablo 6 da görülmektedir. Bu artış 2009 küresel finans krizinde de sürmüştür.

10 2. Gemlik Limanları Yük Talep Tahminleri Araştırmada gemlik bölgesi limanlarının geleceğe yönelik konteyner, genel-dökme yük ve tekerlekli araç yükleri tahmininde regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Regresyon analizinde kullanılan bağımlı değişkenler yük cinslerinin yıllar içindeki seyridir. Regresyon analizinde kullanılan bağımsız değişkenler ise bölge hinterlandında yer alan illerin sosyo-ekonomk (GSYİH ve Nufus) verileridir. Tahminlerde kötümser, ortalama ve iyimser senaryolar ayrı ayrı ele alınmış ve tablolaştırılmıştır. Bölge için öngörülen ortalama bir büyüme senaryosuna göre 2015 yılında bölgede oluşacak konteynır hacmi 579 bin TEU, genel-dökme yük hacmi 4.9 milyon ton, tekerlekli araç ise 540 bin adettir, 2020 yılı için ise sırası ile söz konusu yük hacmi 1.1 milyon TEU, 6.7 milyon ton ve 813 bin adet araca ulaşacaktır (Tablo 7,8 ve 9). Tablo 7. Gemlik Bölgesi limanları İçin Konteyner Talep Tahmini (TEU) Yıllar Kötümser Ortalama İyimser Tablo 8. Gemlik Bölgesi limanları İçin Genel-Dökme Yük Talep Tahmini (Ton) Yıllar Kötümser Ortalama İyimser Tablo 9. Gemlik Bölgesi limanları İçin Tekerlekli Araç Talep Tahmini (adet) Yıllar Kötümser Ortalama İyimser Gemport, Borusan ve Rodaport limanlarına ait kapasite bilgileri aşağıda verilmiştir. Buna göre bölgedeki konteynır elleçleme kapasitesi 750 bin TEU, genel kargo dökme yük kapasitesi 7.1 milyon ton tekerlekli araç kapasitesi ise 500 bin adettir (Tablo 10).

11 Tablo 10. Gemport, Borusan ve Rodaport limanlarına ait kapasite bilgileri Limanlar Konteyner Dökme - Genel Araç (TEU) Yük (Ton) (Adet) Gemport 350,000 1,800, ,000 Borusan 250,000 3,300, ,000 Rodaport 150,000 2,000,000 Toplam 750,000 7,100, ,000 Yapılan tahminler ile mevcut kapasiteler karşılaştırıldığında 5 yıl içinde bölge konteyner kapasitesinin, 10 yıl içinde genel-dökme yük kapasitesinin ve yine 5 yıl içinde tekerlekli yük elleçleme kapasitesinin bölgede yetersiz kalacağı tespit edilmiştir. Liman yatırımlarının uzun süren yatırımlar olması nedeniyle tespit edilen ilave kapasitelere yönelik yatımların acilen yapılması gerekmektedir. Bölge limanlarının genişleme projeleri şu şekildedir [1] : Borusan: Yatırımlarla mevcut alanın 2015 yılına kadar 260 dönüm arttırılarak 400 dönüme çıkarılması planlanmaktadır. Limanın yaptığı yük tahminlerine göre limanın 2015 yılında 800,000 TEU yükleme boşaltma yapması hedeflenmektedir. Limanda geri saha operasyonları geliştirilebilir ve yanaşma yerlerinin uzatılması mümkündür. Yeni ekipman yatırımı planlanmaktadır. Liman kapısında ve içinde kullanılan bilişim programları sayesinde sıkışıklık olmamaktadır. Liman genel-dökme yük kapasitesini 2015 yılında 6,5 milyon tona, araç elleçleme kapasitesini ise 400 bin araca çıkarmayı hedeflemektedir. Gemport: Limanın konteyner kapasitesinin yılda 600,000 TEU ya çıkarılması hedeflenmektedir. Liman alanı 250,000 m 2 si gümrüklü olmak üzere 500,000 m 2 lik alandan oluşmaktadır. Bu alan genişletilebilir. Limanın iskelesinin uzatılması planlanmaktadır. Gelişim projesi kapsamında yeni ekipman alımı da düşünülmektedir. Gemport araç elleçleme kapasitesini 2015 yılında 400 bin araca çıkarmayı planlamaktadır. Liman genel-dökme yük için ilave kapasite düşünmemektedir. Rodaport: Liman kara alanı genişletilebilir. Yanaşma yerlerinin uzatılması mümkün değildir. Yeni ekipman alınması planlanmamakta ama yük talebine göre yatırım yapılması öngörülmektedir. Gemlik Gübre: Liman arazisinin 100 dönüm büyütülme imkanı vardır ve bu alanın konteyner elleçlenmesi için kullanılması planlanmaktadır. Yanaşma yerlerinin uzatılması ve genişletilmesi de planlanmaktadır.

12 Bahsedilen yatırımların olması durumunda 2015 yılında ulaşılacak kapasite tabloda gösterilmiştir. (Tablo 11) Tablo 11. Gemport, Borusan ve Rodaport limanlarının 2015 yılında ulaşacakları kapasite Limanlar Konteyner Dökme - Genel Araç (TEU) Yük (Ton) (Adet) Gemport 600,000 1,800, ,000 Borusan 800,000 6,500,00 400,000 Rodaport 150,000 2,000,000 - Toplam 1,550,000 10,300, ,000 Borusan ve Gemport limanlarının konteyner elleçleme kapasitelerini arttırma projelerinin gerçekleşmesi durumunda bölgenin konteyner elleçleme kapasitesi 2015 yılında yaklaşık 1,5 milyon TEU ya ulaşabilecektir. Bu kapasite 2025 yılına kadar yeterli görülmektedir. Borusan limanın geneldökme yük elleçleme hedefini 6,5 milyon tona çıkarma projesinin gerçekleşmesi durumunda bölge kapasitesi 10 milyon Tonu geçecektir. Bu rakam bölgenin 2030 lu yıllara kadar genel-dökme yük kapasite sorununu çözecek niteliktedir yılında hedeflenen 800,000 araçlık kapasitenin ise bölge ihtiyacını 2020 li yıllara kadar karşılayacağı tahmin edilmektedir. 3. Sonuç ve Tartışma Gemlik Körfezinde yer alan limanların arz talep dengesinin incelenmesini amaçlayan bu çalışma sonuçların göre 2010 yılı için 570 bin TEU olan konteynır trafiğinin ortalama bir senaryo ile 2015 yılında 750 bin TEU yu 2020 yılında ise bir milyon TEU yu aşması beklenmektedir. Yatırım yapılmaması durumunda mevcut limanların konteynır kapasitesinin 2015 yılında dolacağı ve bölgedeki konteynerize yükün rotasını diğer bölge limanlarına çevireceği görülmektedir. Genel kargo ve dökme yükte ise yatırım yapılmaması ve kapasite arttırılmaması durumunda darboğaz 2015 yılından önce kendisini gösterecektir. Sonuç olarak Gemlik Limanları artan talebi karşılamak için yatırım yapmak zorundadır. Yatırım yapılmaması durumunda bölgedeki liman kullanıcılarının önemli karayolu maliyetlerine katlanarak daha uzak limanlara yüklerini göndermeleri gerekecektir. Taşıma maliyetlerinin artması dış ticaretimizdeki rekabet gücümüzün azalmasına ve pazar kaybına neden olacaktır. Limanlarda sıkışıklık yaşanmaya başlamadan gerekli altyapı, üstyapı ve ekipman yatırımının yapılması sadece limanlar için değil bölge ekonomisi içinde hayati öneme sahiptir.

13 Kaynakça [1] Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması, [2] [3]

SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ

SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ Soner ESMER * Ersel Zafer ORAL ** Özet Bir kentin uluslararası pazarlarda belirleyici ve rekabetçi olabilmesi için vizyonunu

Detaylı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı Nisan 2014 Kısa Tanıtım Dökümanı na İlişkin Önemli Not Önemli Not Bu Kısa Tanıtım Dökümanı nda ( Kısa Tanıtım Dökümanı ) yer alan bilgiler

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği

Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği 825 Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL (1) ve Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Kaynaklar Yerleşkesi,

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ LİMAN BÖLGESİ RAPORU

İZMİT KÖRFEZİ LİMAN BÖLGESİ RAPORU 1 İZMİT KÖRFEZİ LİMAN BÖLGESİ RAPORU 2 İçindekiler 1. Giriş 1.1. Amaç 1.2. Yöntem 1.3. Kapsam 2. Mevcut Durum Analizi 2.1. Liman İşletme Tesisleri 2.2. İlçelere Göre İskele ve Tank Kapasiteleri 2.3. Sıvı

Detaylı

ÖZET THE HINTERLAND OF İZMİR ALSANCAK PORT AND ITS LINK WITH THE ECONOMIC STRUCTURE OF IZMIR CITY

ÖZET THE HINTERLAND OF İZMİR ALSANCAK PORT AND ITS LINK WITH THE ECONOMIC STRUCTURE OF IZMIR CITY Dokuz Eylül Üniversitesi Cilt:2 Sayı:2 2010 İZMİR ALSANCAK LİMANI NIN ETKİ ALANI VE İZMİR KENTİNİN EKONOMİK YAPISI İLE BAĞI ÖZET Hitay BARAN 1 Çınar ATAY 2 İktisadi faaliyetlerin temel altyapı yatırımlarından

Detaylı

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından Koç Üniversitesi ne hazırlatılmıştır. Proje Uludağ İhracatçılar Birliği tarafından desteklenmiştir. Ağustos 2008 1

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA TABLOLAR Tablo 1. Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de 2010 Yılı Karayolu Uzunlukları (Km)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu Toplam

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

TİCARİ LİMANLARIMIZ HAZİRAN /2015 DERGİ KURULUŞ: 1984 İMEAK DTO / HAZİRAN SAYISI LİMAN EKİDİR. İMEAK Deniz Ticaret Odası nın resmi yayınıdır.

TİCARİ LİMANLARIMIZ HAZİRAN /2015 DERGİ KURULUŞ: 1984 İMEAK DTO / HAZİRAN SAYISI LİMAN EKİDİR. İMEAK Deniz Ticaret Odası nın resmi yayınıdır. İMEAK Deniz Ticaret Odası nın resmi yayınıdır. DERGİ KURULUŞ: 1984 TİCARİ LİMANLARIMIZ HAZİRAN /2015 İMEAK DTO / HAZİRAN SAYISI LİMAN EKİDİR TİCARİ LİMANLARIMIZ TÜRKİYE NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPILARI: LİMANLARIMIZ

Detaylı

Đzmir de Deniz Etkinliğinin Arttırılması Liman Kenti Đzmir

Đzmir de Deniz Etkinliğinin Arttırılması Liman Kenti Đzmir Đzmir de Deniz Etkinliğinin Arttırılması Liman Kenti Đzmir Dr. Ersel Zafer ORAL D.E.Ü. Deniz Đşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Özet Đzmir, deniz ulaşımı açısından uygun coğrafyası sayesinde liman kenti

Detaylı

INVESTIGATING OF THE BEING LOGISTIC BASE POTENTIAL FOR KOCAELİ IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ELEMENTS

INVESTIGATING OF THE BEING LOGISTIC BASE POTENTIAL FOR KOCAELİ IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ELEMENTS II. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, AKSARAY İKTİSADİ UNSURLAR BAĞLAMINDA KOCAELİ'NİN LOJİSTİK ÜS OLMA POTANSİYELİ Yusuf BAYRAKTUTAN 1, Mehmet ÖZBİLGİN 2 1 Prof. Dr. Kocaeli

Detaylı

İZMİR LOJİSTİK MERKEZ (İLM) PROJESİ

İZMİR LOJİSTİK MERKEZ (İLM) PROJESİ 1 İZMİR LOJİSTİK MERKEZ (İLM) PROJESİ 1. İzmir in Lojistik Açısından Stratejik Önemi Kıyı kenti olma özelliği nedeniyle, geçmişte Doğu Akdeniz'in ticaret kavşağında olan İzmir günümüzde de ticaret merkezi

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2010

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2010 DÜNYA KONTEYNER DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2/2 (2010) Dokuz Eylül Üniversitesi Cilt:2 Sayı:2 2010 DÜNYA KONTEYNER TAŞIMACILIĞI PAZARINDA TÜRKİYE NİN YERİ ÖZET Alpaslan ATEŞ 1 Şengül KARADENİZ 2 Soner

Detaylı

KONYA LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE SEKTÖRE İLİŞKİN SORUNLAR NAZLI ÜSTÜN

KONYA LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE SEKTÖRE İLİŞKİN SORUNLAR NAZLI ÜSTÜN GİRİŞ Küreselleşme ile beraber artan rekabet, firmalar ürünlerini daha iyi ve daha hızlı hazırlamaya, daha çabuk teslim etmeye itmektedir. Üretilen malların uluslararası piyasalarla rekabet edebilir fiyatlarla,

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

Cilt 2 Sayı 2 2010. Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1. Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21

Cilt 2 Sayı 2 2010. Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1. Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21 Cilt 2 Sayı 2 2010 İÇİNDEKİLER SAYFA Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1 Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21 Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı

İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi

İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi İÇİNDEKİLER 1. BÖLGE VİZYONU, SANAYİ İLE İLGİLİ OLARAK BELİRLENMİŞ MEVCUT POLİTİKA VE STRATEJİLER... 3 2. MEVCUT PLANLAR ve DEVAM

Detaylı

MERSİN INTERNATIONAL PORT (MIP)

MERSİN INTERNATIONAL PORT (MIP) MERSİN INTERNATIONAL PORT (MIP) Mart 2015 1 1 Hedef 500 Milyar ABD Doları İhracat Türkiye Sanayi Stratejisi nin uzun dönemli stratejisi, Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya nın üretim üssü olmak,

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ. Sonuç Raporu. 23 Ocak 2013

ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ. Sonuç Raporu. 23 Ocak 2013 ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ Sonuç Raporu 23 Ocak 2013 Doç. Dr. Bülent Çatay Doç. Dr. Güvenç Şahin ÖNSÖZ Üç aylık bir çalışma sonucunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SANAYİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SANAYİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SANAYİ TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesinin Sanayi Dokusu... 4 Tablo 2. İlçe Bazında Sanayi Siciline Kayıtlı İşletmeler... 6 Tablo 3. TR63 Bölgesinden 2011 Yılı İSO 500

Detaylı

KOCAELİ DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI RAPORU

KOCAELİ DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI RAPORU KOCAELİ DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI RAPORU Prof. Dr. Oral Erdoğan 4 Kasım 2011 Bu rapor T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA SUNUŞ Bu çalışma, Azerbaycan ve onun alt faaliyetleri arasında tasnif edilen

Detaylı

MERSİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ

MERSİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK III ÇEVRESEL ETKİ GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN İLİ,

Detaylı