BELİRSİZLİK TOPLUMU NUN KRİZİ. Editör: Yrd.Doç.Dr. İnci ÇINARLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELİRSİZLİK TOPLUMU NUN KRİZİ. Editör: Yrd.Doç.Dr. İnci ÇINARLI"

Transkript

1 BELİRSİZLİK TOPLUMU NUN KRİZİ Editör: Yrd.Doç.Dr. İnci ÇINARLI İSTANBUL, 2009 i

2 Belirsizlik Toplumu nun Krizi Yayın No : 2226 İletişim Dizisi : Baskı - Ekim 2009 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Yayınları Baskı - Cilt : Kahraman Neşriyat Ofset San. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12084) Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Bağcılar/İstanbul (0-212) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) ii

3 ÖNSÖZ Uluslararası ilişkiler, sağlık, tıp, iletişim, ekonomi, işletme, antropoloji, sosyoloji, ekoloji gibi çeşitli disiplinler tarafından ele alınan risk ve kriz konularının modernite ile birlikte gündelik yaşantımızı kuşattığı günümüzde; belirsizlik / kaos / tehlike / tehdit gibi kavramlar bir dönüşüm içindedir. Özellikle de 9/11 den bu yana topografisi değişen terörizmin, ekolojik risklerin, yeni salgınların (H1N1 veya halk arasındaki ismiyle domuz gribi gibi), ekonomik kriz gibi sorunların olumsuz etkilerinin ulusal sınırları aştığı ve risklerin hesap edilebilirliğinin, kamu güvenliğinin sürekli sorgulanır olduğu yüzyılımızda, belirsizliğin hâkimiyetinden söz etmek yerinde olacaktır. Belirsizlik Toplumu nun Krizi başlıklı bu kitap, sosyal bilimlerin farklı alanlarında eğitim görmüş yazarların; risk ve kriz konularını kendi alanlarında elde ettikleri bilgi ve deneyimlerinin ışığında değerlendirmeleri ile oluşturulmuştur yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı olarak gerçekleştirilen Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı dâhilinde Kriz İletişimi Yönetimi başlığı altında sürdürülen dersler kapsamında Risk Toplumu, refleksivite (düşünümsellik), korku kültürü gibi konuların tartışılması; bu alanda çalışanların yararlanabilmesi için geniş kapsamlı bir risk ve kriz literatürünün yanı sıra, eleştirelliği temel alan bir çalışmanın gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. İki bölümden oluşan kitap; farklı perspektiflerle, kimi ortak noktaları yakalamaya çalışan zengin bir içerik sunmayı hedeflemektedir. Risk Toplumu nda Şerrin ve Nimetlerin Paylaşımı başlıklı birinci bölümdeki ilk makalede, kitabın editörü olarak benim (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi iii

4 Belirsizlik Toplumu nun Krizi Yrd.Doç.Dr. İnci Çınarlı) bu kitaba katkım, risk literatürü açısından ö- nemli sosyal kuramcılar olan Ulrich Beck, Anthony Giddens ve Niklas Luhmann ın eserlerinden yola çıkarak, risk alanlar ve başkalarının aldıkları risklerin kurbanları arasındaki ilişkiyi Risk Toplumu nun dinamikleri çerçevesinde sorgulamaktır. Küresel riskleri üretenlerin, bu sorumluluklarını bölüştürerek (çevresel sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uygulamalarında olduğu gibi) ya da ya da korkutarak (teröre karşı savaş kampanyalarında olduğu gibi) ikna etmeye dayalı bir strateji uygulayarak üstlendikleri görülmektedir. Risk Toplumu nda Sorumluluk Kavramı ve Medyanın Risk İletişimindeki Rolü başlıklı bu makalede küresel tehdit/tehlikelerin nasıl birbirlerinden beslenerek, birbirini yeniden üreten bir sistem haline geldiği, refleksif modernite açısından riskin düzenlenebilirliği, risk algılamasında ve risk iletişiminde medyanın bir paydaş olarak rolü tartışılmıştır. Instituto de Empresa Uluslararası İlişkiler ve İletişim Fakülteleri Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. İbrahim Al-Marashi, Irak Rehine Krizi: Adam Kaçırma Eylemleri, Kitle İletişimi ve Irak Direnişi başlıklı makalesinde; Koalisyon güçlerinin Irak ı işgalinin ardından Iraklı direnişçilerin kitle iletişim araçlarını manipüle ederek, Batı yı şiddet içeriği ile terörize ederek vurma ve böylelikle uluslararası kamuoyunu etkileme stratejisini ele almaktadır. Bu amaçla Mayıs 2003 den bu yana Koalisyon ülkeleri vatandaşlarını rehine alıp, talepleri yerine getirilmediğinde kafalarını keserek, videoya kaydettikleri görüntüleri Batı televizyonlarına ve internete servis eden Iraklı direnişçilerin rehine videolarını inceleyen Al-Marashi; Iraklılara, uluslararası iş dünyasına ve Koalisyon güçlerine iletilen dehşet içerikli mesajların; terörizmin politik ve ideolojik amacının; nasıl medyanın ticari kaygısı ile sansasyonel olanı tercih etmesini buluşturduğunu gözler önüne sermektedir. Sürdürülebilirlik İletişimi nde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Rolü ve Küresel Ekonomik Kriz başlıklı makalede ise Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Banu Baskan Karsak, ekonomik kriz dönemlerinde işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin etkinliğini sorgularken, sürdürülebilirliğin iletişiminde kısa dönemli, tek yönlü iletişime dayanan geleneksel kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yerine iki yönlü iletişime iv

5 Önsöz dayalı, uzun vadeli uygulamaların tercih edilmesinin rekabet ve etik açıdan olumlu yönlerini ele almaktadır. Çalışmasında sosyal sorumluluk ile ilgili uluslararası oluşumları da aktaran Baskan Karsak; bu oluşumlar tarafından ortaya konulan ilkelerin kabul edilmesinin, yasal yaptırımı ve denetimi olmayan, ancak gönüllülük esasına dayanan yapısının da altını çizmektedir. Makalede; kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik arasında birbirini bütünleyen ve destekleyen ilişki; Unilever, Samsung ve Arçelik örnekleri ile ortaya konulmaktadır. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mutlucan Şahan ise Risk Toplumu nda Emek ve Sınıf başlıklı makalesinde Ulrich Beck in Risk Toplumu tezini farklı bir perspektiften değerlendirmekte. Şahan, günümüz dünyasını ve toplumsal dinamiklerini açıklamak için yürütülen tartışmalarda Risk Toplumu yaklaşımının; çalışma yaşamında da özellikle de esneklik kavramı etrafında şekillenen yeni istihdam biçimleri ve çalışma ilişkileri yaratarak etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu makalede Beck ve Giddens olmak üzere; savunucularının özgürleştirici ve sınıflar üstü bir kavram olarak sunduğu riskin, genel olarak toplumsal yaşamda, özel olarak da çalışma alanında bunun tam tersi bir işlevi olduğu ortaya konulmuştur. Birinci bölümün son makalesinde ise; bir diğer Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Aslı Sancar da Kriz İletişimi Sürecinde Hegemonik Model ve Bir Halkla İlişkiler Stratejisi Olarak Sosyal Sorumluluğun Uygulanması: British Petroleum (BP) Örneği başlıklı makalesinde; geleneksel ve doğrusal kriz iletişimi modellerinin yerine A. Gramsci nin hegemonya kavramından hareketle geliştirilen Hegemonik Model i esas alarak, kurumların kriz iletişiminde kurumsal söylem ve eylemleri aracılığıyla nasıl baskın ideolojilerini sürdürmeye çalıştıklarını British Petroleum (BP) örneği kapsamında ele almaktadır. Sancar, bugün küresel ısınmanın bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen petrol şirketlerinin başında gelen BP nin; sosyal gerçekliğin inşasını nasıl oluşturduğunu ve kriz iletişimi yönetimi sürecinde bir halkla ilişkiler stratejisi olarak gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerini incelemiştir. v

6 Belirsizlik Toplumu nun Krizi Galatasaray Üniversitesi Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin makalelerinden oluşan ve Belirsizliğin Yönetimi başlıklı ikinci bölümde Eda Turancı, Made in China (Çin Malı) Sendromu ve Çin in Ulusal Markasının Kriz Yönetimi başlıklı çalışmada, düşük maliyet ve iş gücünün; kitlesel üretim ile birleşerek ekonomik bir patlama yaptığı Çin in dünyaya yayılmış ihraç ürünlerinin kamu sağlığını tehdit etmesi sonucunda ulusal markasının, Çin in itibarı üzerinde nasıl bir olumsuz etki yarattığını ele almaktadır. Bu çalışmada Ulrich Beck in küresel riskin taşıdığı üç prensip (yer, zaman ve sosyal faktör) açısından Çin mallarını değerlendiren Turancı, bu risklerin kriz haline gelmesi ile birlikte ortaya çıkan çevresel, ekonomik, politik ve sosyal sorunları ve bu krizlerin nasıl yönetildiğini incelemektedir. Bu amaçla yerli ve yabancı haber kaynaklarında krize neden olan ürünlerle ilgili bir haber taraması yapan Turancı, Çin mallarını ihraç eden ülkelerde ne gibi yasal düzenlemelere gidildiğini, yapılan uluslararası anlaşmaları ve diğer önlemleri aktarmaktadır. Sağlık İletişiminde Bir Yöntem Olarak Risk Antropolojisinin Kullanımı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) başlıklı makalede ise Nurgül Eryeşil, sağlıkla ilgili risklerin algılanmasında ve kabulünde kültürel yapıyı ele almaktadır. Eryeşil, bireyin ve büyük ölçüde toplumun sağlığını tehdit eden risklerin algılanmasında kültürlerin rolünü ve ağırlığını ölçmeyi kolaylaştıran risk antropolojisinin, sağlık ve hastalığa ilişkin farklı bakış açılarını aktarmada, bir sağlık iletişimi yöntemi olarak kullanılmasını CYBH örneği üzerinden değerlendirmektedir. Bugün küresel hastalıklar kapsamında değerlendirebileceğimiz CYBH; korunma ve kamuoyunun bilinçlendirilme sürecinde kültürel bakış açısının belirleyici olduğu hastalık türlerinin başında gelmektedir. Makalede; risk algılaması ile ilgili kuramsal yaklaşımlar, bu algılamaların temelindeki kültürel yapı ve bu yapıyı oluşturan bileşenler aktarılmış, modern ve geleneksel toplumlar perspektifinden beden, cinsiyet ve seksüel ilişkilere bakış açısı tartışılmıştır. Sezen Burcu Er ise Küresel Risk Unsuru Olarak GDO lar (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) ve GDO lu Ürünlerin Medyada Temsili başlıklı makalesinde, ekolojik denge ve kamu sağlığı açısından GDO ların küresel bir risk unsuru olup olmadığını ve GDO larla ilgili vi

7 Önsöz risk iletişimi sürecinde medyanın rolünü tartışmaktadır. Söz konusu ürünlerle ilgili olarak ABD, AB ülkeleri ve Türkiye deki bilimsel tartışmaları, kamuoyu algısının oluşmasını ve yasal düzenlemeleri inceleyen Er; ABD nin ticari, AB nin ise insan hakları ve kamu sağlığı odaklı bakış açısını ortaya koymaktadır. Bir AB ülkesi olan İngiltere de yazılı basında GDO ile ilgili risk iletişimi platformunun nasıl oluştuğunu ve Türkiye de de GDO larla ilgili haberlerde risk enformasyonundaki tutarsızlıların ve bu haberlerin kamuoyu oluşturmadaki rolünün; yazılı basından ve internet haber sitelerinden çeşitli örneklerle ele alındığı bu çalışma, medyanın tüm haberlerde olduğu gibi sansasyonel olanı tercih etmesini, bilinçlendirme yerine korku ve panik yaratmaya sevk eden sosyal temsilleri ile örülü bir söylem inşa etmesini gözler önüne sererken, demokratik toplumlarda bilgilendirilmiş karar almanın önemini de vurgulamaktadır. Kitabın ikinci bölümünde yer alan bir diğer makalesinde Nurgül Eryeşil, Sivil Havacılıkta Risk ve Kriz İletişimi: THY Tekirdağ Uçağı Kazası başlığı altında risklerin ve krizlerin kontrolünde stratejik iletişimin rolünü, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri alanına en hızlı biçimde uyarlayan sektörlerden biri olan sivil havacılık sektörü üzerinden değerlendirmektedir. Risk ve kriz doğru yönetilemediği takdirde sürekli birbirini üretir görüşüyle temellendirilen bu çalışmada, 26 Şubat 2009 tarihinde İstanbul-Amsterdam seferini yapan THY nin TK 1951 sayılı Boeing tipi Tekirdağ uçağının Schiphol Havaalanı na inişi sırasında yaşanan ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza örnek olay olarak ele alınmıştır. Sivil havacılık sektöründeki krizlerin risk iletişimi kapsamında ele alındığı makalede; kriz dönemlerinde enformasyonun önemi, teknolojinin riskin üretimi ve yönetimindeki rolü, risk iletişimi planı çerçevesinde hazırlanacak kriz iletişim planının temel dayanakları ve sivil havacılıkta yaşanan krizlerin kendi içinde barındırdığı riskler stratejik iletişim üzerinden tartışılmıştır. Kitaptaki ikinci makalesinde Eda Turancı, Küresel Su Krizi ve Metalaştırılan Suyun Yeni Riskleri başlıklı makalesinde, küresel bir kriz haline gelen kullanılabilir su rezervlerindeki azalmayı tartışmaktadır. XXI.yy.da mavi altın olarak adlandırılan suyun metalaştırılması ile birlikte ortaya çıkan krizin; ülkeler ve bireyler açısından ne tür riskler vii

8 Belirsizlik Toplumu nun Krizi barındırdığı, ortaya çıkan krizin ülkeler tarafından iyi yönetilemediği takdirde nasıl yeni riskler ürettiğinin ele alındığı bu makale; uğrunda savaşların göze alınabileceği suyun, uluslararası ilişkiler açısından dünya geneli, Ortadoğu ve Türkiye bağlamında önemine değinen geniş bir değerlendirme sunmaktadır. Tamamen ikame edilemeyen bir kaynak olan suyun; küresel ısınma, yanlış tüketim ve artan talep miktarının neden olduğu küresel krize, küresel çözümlerin üretilmesi gerekliliğini vurgulayan Turancı; çalışmasında işletmelerin su sorununa yönelik sosyal sorumluluk kampanyalarından da örnekler vermektedir. Elinizdeki bu kitap, müphem olanı belirgin hale getirmenin gittikçe zorlaştığı XXI.yy. da ona ışık tutmaya çalışmak, ardındaki mekanizmaları çözmeye çalışmak ve risk ve krizlerin düzenlenebilirliğini sorgulamak için atılan bir adımdan ibarettir. Yrd.Doç.Dr.İnci ÇINARLI Editör İstanbul, Ağustos 2009 viii

9 Sevgili Babam Ekrem Yahşi nin anısına. TEŞEKKÜRLER Bu kitabın yayına hazırlanmasında öncelikle göstermiş olduğu nezaket için MERIA (The Middle East Review of International Affairs) Dergisi Editörü Sayın Prof. Barry RUBIN e, öğretim yılında Galatasaray Üniversitesi Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı nda Siyasal İletişim konusunda Seminer dersleri veren, bana ve öğrencilerime her zaman göstermiş olduğu akademik destek, dostluk ve verdiği emeklerden dolayı İspanya Instituto de Empresa Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Yrd.Doç.Dr. İbrahim Al- MARASHI ye, her daim gösterdikleri anlayış ve destekleri için aileme, eşim Okan Erdoğan ÇINARLI ya, kitabımızın ortak gövdesinin oluşturulmasındaki katkıları, dizgi aşamasındaki emekleri ve isim babalığı için Halkla İlişkiler Anabilim Dalı mızın asistanı Ar.Gör. Mutlucan ŞAHAN a, redaksiyon aşamasındaki çalışmaları ve sabrı için bir diğer genç asistanımız Ar.Gör. Gaye Aslı SANCAR a, eğitim dönemindeki başarılı çalışmalarını sürdüren, bizlere zenginlik katan sevgili yüksek lisans öğrencilerime ve başta Sayın Seyhan SATAR olmak üzere, Sayın Veysel COŞKUN ve tüm BETA ailesine içten teşekkürlerimi sunarım. ix

10 EDİTÖR HAKKINDA Yrd.Doç.Dr.İnci ÇINARLI 1968 yılında İstanbul da doğdu. Galatasaray Lisesi nin ardından, İ.Ü. İletişim Fakültesi nde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. ÇINARLI, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı ndan Doktor unvanını aldı yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi nde görev yapan ÇINARLI nın yazdığı Sağlık İletişimi ve Medya başlıklı bir kitabı, ayrıca risk ve kriz iletişimi, halkla ilişkiler, sağlık iletişimi, spin, manipülasyon, dezenformasyon gibi konularda makaleleri, kitap bölümleri ve uluslararası konferanslarda sunulmuş ve yayınlanmış tebliğleri bulunmaktadır. Çınarlı, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. x

11 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: RİSK TOPLUMU NDA ŞERRİN ve NİMETLERİN PAYLAŞIMI Yrd.Doç.Dr.İnci ÇINARLI Risk Toplumu nda Sorumluluk Kavramı ve Medyanın Risk İletişimindeki Rolü Üzerine...3 Yrd.Doç.Dr.İbrahim Al-MARASHI Irak Rehine Krizi: Adam Kaçırma Eylemleri, Kitle İletişimi ve Irak Direnişi...23 Yrd.Doç.Dr.Banu BASKAN KARSAK Sürdürülebilirlik İletişimi nde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Rolü ve Küresel Ekonomik Kriz...46 Ar.Gör.Mutlucan ŞAHAN Risk Toplumu nda Emek ve Sınıf...66 Ar.Gör.Gaye Aslı SANCAR Kriz İletişimi Sürecinde Hegemonik Model ve Bir Halkla İlişkiler Stratejisi Olarak Sosyal Sorumluluğun Uygulanması: British Petroleum (BP) Örneği...88 xi

12 Belirsizlik Toplumu nun Krizi İKİNCİ BÖLÜM: BELİRSİZLİĞİN YÖNETİMİ Eda TURANCI Made in China (Çin Malı) Sendromu ve Çin Ulusal Markasının Kriz Yönetimi Nurgül ERYEŞİL Sağlık İletişiminde Bir Yöntem Olarak Risk Antropolojisinin Kullanımı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) Sezen Burcu ER Küresel Risk Unsuru Olarak GDO lar (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) ve GDO lu Ürünlerin Medyada Temsili Nurgül ERYEŞİL Sivil Havacılıkta Risk İletişimi: THY Tekirdağ Uçağı Kazası Eda TURANCI Küresel Su Krizi ve Metalaştırılan Suyun Yeni Riskleri xii

13 KISALTMALAR AA1000 AccountAbility 1000 AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ar-Ge Araştırma Geliştirme A.Ş. Anonim Şirketi ATO Ankara Ticaret Odası BBC British Broadcasting Corperation bkz. bakınız BM Birleşmiş Milletler BP British Petroleum BSE Bovine Spongiform Encephalopathy BT British Telecom BTC Bakü-Tiflis-Ceyhan CDC Centers for Disease Control CEO Chief Executive Officer CHP Cumhuriyet Halk Partisi CIA Central Intelligence Agency CNN Cable News Network CPSIA Consumer Product Safety Improvement Act CSR Corporate Social Responsibility CYBH Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ÇETKODER Çevre ve Tüketici Hakları Koruma Derneği Çev. Çeviren DNA Deoksiribo Nükleik Asit DSİ Devlet Su İşleri EC European Commission ed. editor/editör eds. editors EKG Elektrokardiyografi EMS Eosonophilia Myalgia Syndrome EU European Union FAA Federal Aviation Administration xiii

14 Belirsizlik Toplumu nun Krizi FAO FBIS FDA GAP GD GDO GRI GSMH HIV ibid. ICAO IE IFIC KEK loc.cit. LSE LSPR MERIA ODTÜ OECD op.cit. örn. POST PRC PVC SA 8000 SARS STD STK TEMA THY TİSK TSE TÜBİTAK Food and Agriculture Organization Foreign Broadcast Information Service Federal Food and Drug Administration Güneydoğu Anadolu Projesi Genetiği Değiştirilmiş Genetiği Değiştirilmiş Organizma Global Reporting Initiative Gayrı Safi Milli Hâsıla Human Immunodeficiency Virus ibidem International Civil Aviation Organization Instituto Empresa International Food Information Council Karma Ekonomik Komisyon loco citato London School of Economics London School of Public Relations Middle East of International Affairs Orta Doğu Teknik Üniversitesi Organization for Economic Co-Operation and Development opere citato örneğin Parlimantary Office of Science and Technology People s Repuplic of China Polivinil Klorür Social Accountibility Severe Acute Respiratory Syndrome Sexually Transmitted Disease Sivil Toplum Kuruluşu Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı Türk Hava Yolları Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türk Standartları Enstitüsü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu xiv

15 Küresel Su Krizi TÜSİAD UK UN UNESCO UNEP/MAP UNICEF US USA v. versus vb. ve benzeri VCD vd. vol. vs. yy. WEF WHO WTO WWF ZMO Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği United Kingdom United Nations United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization United Nations Environment Programme /Mediterranean Action Plan United Nations Children s Fund United States United States of America Video Compact Disc ve diğerleri volume vesaire yüzyıl World Economic Forum WorldHealth Organization World Trade Organization World Wild Fund for Nature Ziraat Mühendisleri Odası xv

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER Editörler dil SAYIMER P nar Eraslan YAYINO LU i Yay n No : 1890 letiflim Dizisi : 43 1. Bask Aral k 2007 STANBUL ISBN 978-975 - 295-787 - 9 Copyright

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

11 EYLÜL OLAYLARININ ULUSLARARASI SĐVĐL HAVACILIK GÜVENLĐĞĐNE ETKĐLERĐ

11 EYLÜL OLAYLARININ ULUSLARARASI SĐVĐL HAVACILIK GÜVENLĐĞĐNE ETKĐLERĐ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ULUSLARASI ĐLĐŞKĐLER ANA BĐLĐM DALI ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER BĐLĐM DALI 11 EYLÜL OLAYLARININ ULUSLARARASI SĐVĐL HAVACILIK GÜVENLĐĞĐNE ETKĐLERĐ YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar III Editörler: Gülsün EBY Gonca TELLİ YAMAMOTO Uğur DEMİRAY Yazarlar: Emine ARUĞASLAN Z. Gönül BALKIR Meltem Huri BATURAY Ahmet BAYTAK Kadir BORA Beril CEYLAN

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA DOĞALGAZ KRİZİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ

RUSYA-UKRAYNA DOĞALGAZ KRİZİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI RUSYA-UKRAYNA DOĞALGAZ KRİZİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ Yüksek Lisans Tezi YAZGAN ERBİL İstanbul,

Detaylı

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm Editörler: Erkan ERTOSUN Erkan DEMİRBAŞ Turgut Özal Üniversitesi Yayınları No: 020 ISBN: 978-605-4894-09-3 Bu eserin dil ve bilim bakımından sorumluluğu konuşmacılarına/yazarlarına

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0

Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN ANTROPOLOJİK İNCELEMESİ VE EMEKLİLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dr. Nevzat DENK Öğretim Üyesi 1 Yayın No : 2354 İşletme-Ekonomi Dizisi : 396 1. Baskı Mayıs

Detaylı

BANKALARIN WEB SİTELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

BANKALARIN WEB SİTELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ BANKALARIN WEB SİTELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ Yeşim GÜÇDEMİR * Özet İş dünyasında son yıllarda en çok kullanılan kavram haline gelen kurumsal sosyal sorumluluk, markanın itibarını,

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-00-3 YAYIN NO: KB: 2900 - ÖİK: 740 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER

AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Ana Bilim Dalı Dokümantasyon ve Enformasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER İlkay Gürbüz 2501990165 Danışman:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN (KSS) ÖNEMĐ

ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN (KSS) ÖNEMĐ 520 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE ÖZET Öğr. Gör. Fatih YILMAZ * Neo liberalizm ve küreselleşmenin yarattığı yeni bir kavram olan Kurumsal Sosyal Sorumluluğa (KSS) biçilen rol, Dünya da

Detaylı

TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI. Özgür GÜNAYDIN

TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI. Özgür GÜNAYDIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI Özgür GÜNAYDIN SİYASET BİLİMİ VE KAMU

Detaylı

SERİ NO: 14. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270

SERİ NO: 14. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270 SERİ NO: 14 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Esentepe Mahallesi, Harman Sokak TOBB Plaza, No:10, Kat:7-8, Levent, 34394, İstanbul Tel: (212) 270 93 00,

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya I.ULUSLARARASI MEDYA OKURYAZARLIĞI KONFERANSI BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI Melda Cinman Şimşek yönetiminde, Cem Pekman ın katkısı ve Sevilen Toprak Alayoğlu nun yardımıyla Nurçay Türkoğlu tarafından yayıma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları

Detaylı

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TÜRKİYE NİN KULLANDIĞI ULUSLARARASI KREDİLER ve ÇEVRE (IMF ve Dünya Bankası) Doktora Tezi Tülay KORKMAZ Ankara-2003

Detaylı

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: 2010-99 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü,

Detaylı