''Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa o memlekette adalet yok demektir.''

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "''Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa o memlekette adalet yok demektir.''"

Transkript

1 ''Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa o memlekette adalet yok demektir.'' H.Hoover Değerli Dünya okurları, merhaba... Alıntı yaptığım zat-i muhteremi tanımıyorum. Ama vergi konusunda yazmaya başlayınca Türkiye ile hiç ilgisi(! ) olmasa da sözlerini kullanmadan edemedim. Bana ayrılan bu köşede bundan böyle Cumartesi günleri sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Tatil günlerinde bile vergi gibi sıkıcı bir konuya zaman ayırıyor ve bu satırları okuyorsanız işinizi gerçekten seviyorsunuz (veya Allah akıl fikir versin) demektir. Karınız veya kocanız sizi tüm gün gazete okurken gördüğünde ne der bilmiyorum ama benim karım ve kızlarım bana kızıyor. Ben de elimden geldiğince kısa, öz ve yalın ifadelerle, sizlerin bu mesleki sevgi ve ilgisini sömürmeden, konuları sizleri sıkmama çabası içinde ele alacağıma söz veriyorum. Konuyu daha önce hiç duymamış olanlar veya bilmeyenler boşuna zahmet edip anlamaya çalışmasın. Çünkü konuya göbeğinden dalacağız. Bu kösede amaç konuyu tüm boyutlarıyla didaktik bir tarzda öğretmeye/açıklamaya çalışmak olmadığından, doğrudan kısa / öz cevaplara geçeceğiz. Olabildiğince ayni dönemde intikal eden sorulardan birbiriyle ilişkili olanları gruplayıp bir bütünsellik içinde değerlendireceğim. Bugün şu an oldukça güncel olan transfer fiyatlaması konusunda bize intikal eden soruları yanıtlama gayretinde olacağım. Transfer Fiyatlaması konusu kimleri ilgilendiriyor? Bu konu kardeş şirket / grup şirketi / ayni holdinge dahil şirketleri yani bir şekilde akraba olan ve birbirlerine herhangi bir nedenle fatura kesen tüm şirketleri ilgilendirmektedir. Diğer bir ifade ile bu konu: 1. Yurt dışındaki ( veya serbest bölgedeki) ilişkili şirketten mal veya hizmet ithal eden şirketleri, 2. Yurt dışındaki (veya serbest bölgedeki) ilişkili şirkete mal veya hizmet ihraç eden şirketleri, 1

2 3. Yurt içinde ilişkili bir şirketten mal veya hizmet alan oldukça büyük bir şirketler grubunu ilgilendirmektedir. Örtülü Kazanç Dağıtımı kavramına göre ne değişti? Eski kanunda örtülü kazanç dağıtımı adi ile yer alan müessesenin yeni kanunda özünde bir şey değişmedi. İşin eski düzenlemede de yeni düzenlemede de özü: ''İlişkili şirketler birbirlerine mal satar veya alırken yabancıymış gibi davranacaklar ve piyasa fiyatı uygulayacaklar.''. Eski düzenlemede kanun ''Zurnanın zırt dediği yer'' de: ''Peki Maliye ile başımız derde girsin istemezsek ne yapalım? '' diye sorduğumuzda susuyordu. Yeni kanun, bazı yöntemleri tanımlıyor, bu tanımlara uygun hareket ederseniz Maliye ile bir problem yasamazsınız diyor. Hatta gidip Maliye ile anlaşırsanız üç yıl Maliye bu konuda problem yaratamayacak diyor. Ne yapmalıyız? Maliyeyi bekleyelim mi? Takvim yaprakları hızlı ilerliyor. Maliye ağzım gözüm derken yine 24 Şubat ı bulduk ve ortada henüz bir tebliğ taslağı bile yok. Tabi inceleme için daha önlerinde yılsonundan itibaren 5 yıl olduğu için çok da acele etmiyorlar. Ama bizi bir kaç yıl sonra 2007 yılı ile ilgili sigaya (genç arkadaşlar için kelimenin Türkçe meali:sorguya) çektiklerinde bu konuda yapılan açıklamaların geç olması unutulacak. Bu nedenle tüm CEO ve CFO lara bazı temel noktalarda çalışmaya başlanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü Mali idarenin yapacağı açıklama ne olursa olsun yapılması gereken temel / değişmez çalışmaları yapmakta gecikilmemesinde fayda var. 1. Grup şirketinden aldığınız veya sattığınız mal ve hizmetler neler? 2. Ayni mal ve hizmetlerin hangilerinde ayni zamanda grup dışı satış veya alışlar mevcut? 3. Grup içi ve dışı uygulanan fiyatların mukayesesi. 4. Grup içi işlemlerle grup dışı işlemler arasında fark varsa iktisadi, ticari, mantıki nedenleri neler? 5. Sürekli ve önemli ölçüde mal/ hizmet alış verisi varsa şirketinizin fonksiyonları, riskleri ve varlıklarının analizini yapın. Risk, fonksiyon ve varlıklar neredeyse kar da onları büyüklükleri oranında izleyecektir. 6. Var veya bulunabiliyorsa emsal araştırması yapılmalı. 7. Uygulanan fiyat ve karlılık oranları yıllar içinde değişmişse nedenleri? Emsali nereden bulacağız? El cevap bulamayacaksınız. Aslında geçmişte de günümüzde de konunun en can alıcı noktası bu konudur. 2

3 Türkiye de halka açık sınırlı sayıda şirketin sınırlı mali bilgileri dışında kamuya açık bilgilere yasal yollardan erişebilmek mümkün değildir. Oysa kanunda tanımlanan tüm metotlarda fiyat veya kar marjlarının emsale uygunluğu aranmaktadır. Emsalin nasıl bulunacağı da belli değildir. Bu konuda Maliye Bakanlığı yetkilileri konu üzerinde çalıştıklarını, üç vakte kadar bizlerin emsal bulabileceği veri havuzları oluşturacaklarını ifade etmişlerdir. Bizim Maliye Bakanlığı na tavsiyemiz, bu konuda Türkiye de veri havuzları oluşturulana kadar Dünya da kullanılmakta olan veri havuzlarının Türkiye için de kullanımına izin vermeleridir. Aksi takdirde bu maddenin yeni hali ile nasıl uygulanacağı oldukça belirsiz hale gelecektir. Geçmiş ne olacak? Yeni düzenleme geçmişe yürür mü? Yukarıda da ifade ettiğim gibi kaldırılan eski düzenleme ile yeni düzenleme arasında özünde bir fark olmadığından 2007 öncesi dönemler örtülü kazanç dağıtımına ilişkin kaldırılan hükümler çerçevesinde incelenmeye devam edebilecek. Nitekim basta serbest bölgelere mal satan ve alan şirketler olmak üzere şirketlerin geçmiş dönemleri bu açıdan yoğun bir şekilde inceleniyor. Ancak bize göre hata ediliyor. Mali İdarenin bu konuda ilaç için iki kelime kelam etmediği, yol göstermediği bir dönemle ilgili ihtilaf yaratacak incelemeler yerine yeni döneme yoğunlaşsa daha hukuki davrandığı duygusu yaratacaktır. Geçmişe dönük inceleme korkusu, yeni düzenlemeler çerçevesinde durumlarını analiz ettiklerinde geçmişte hatalı veya bu günkü metodik yaklaşımdan hareketle farklı uygulama yaptıklarını idrak eden şirketlerin durumlarını, yeni düzenlemeler çerçevesinde hızlıca düzeltmelerinin önünde engel teşkil edebilecektir. Bu durum da yeni düzenlemelerden beklenen sonucun alınmasını geciktirebilecektir için ÖKD uygulanamayacağı doğru mu? Gönül ağız dolusu bir evetle yüzünüzü güldürmek isterdi ancak bu konuda meslektaşlarımızca yapılan yorumlara katılmadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aksi bir yorumu, değerli hocalarım ve meslektaşlarım beni affetsinler (eskilerin deyisiyle teşbihte hata olmaz), VUK un 3. maddesini tamamen bir yana bırakarak adeta amuda kalkıp yapılmış zorlama bir yorum addediyorum. Dolayısıyla ne yazık ki 2006 için örtülü kazanç dağıtımına ilişkin eski hüküm geçerli. 3

4 İşin gümrük boyutu ne olacak? Transfer fiyatlaması uygulamalarında Gümrük İdaresi ile Mali İdare tezat bir beklenti ve sorgulama içerisindedirler. Gümrük İdaresi gümrükte alınacak vergilerin matrahı artıyor olduğu için fiyatların yükselmesinden mutlu olmakta ve fiyat düşüşlerini sorgulamakta. Mali İdare de tam tersi, kurumlar vergisi matrahında aşınmaya yol açtığı için fiyat artışlarını sorgulamaktadır. Oysa yeni düzenlemelere adaptasyon süreci şirket fiyatlarında bir farklılaşma yaratacak, bu durumu da ya Gümrüğü ya da Mali idareyi rahatsız edecektir. Bu iki idarenin de süratle transfer fiyatlaması yöntemlerinin uygulanması konusunda anlayış birliği yaratmaları şarttır. Holdinglerin hizmetleri karlı olabilir mi? Holdinglerin gruba verdikleri hizmetleri karşılığı aldıkları hizmet bedelleri tabiki kar da içerecektir. Ancak bu kar marjı piyasa koşullarına uygun olmalıdır. İşle mütenasip, işin büyüklüğü ile mütenasip, isletmenin büyüklüğü ile mütenasip olmalıdır. Hazine zararı yoksa yine de TF sorun yaratır mı? Önceki düzenleme döneminde Danıştay kararlarında Hazine zararının olup olmadığı dikkate alınarak sonuca varılır, hazine zararı yoksa yapılan tarhiyat reddedilirdi. Yeni dönemde karşılıklı düzeltme imkanı getirildiğinden, artik, mahkemelerin bu ilkeden ayrılarak karar verebilme imkanının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir ifade ile eski dönemde verilen yargı kararlarını 2007 ve izleyen dönemler için tekrar değerlendirmekte fayda bulunmaktadır. Hangi belgeleri hazırlayacağız? TF de ispat yükü bize mi geçti? Şirketler 2007 den başlayarak hangi TF yöntemini, neden seçtiklerini, nasıl uyguladıklarını açıklamak (belgelemek), bu konuda yaptıkları çalışmaları/hesap ve cetvelleri saklamak zorundadır. Bu durum ispat yükünün mükellefe geçtiği anlamına gelmez. İnceleme elemanı arkadaşlarımız eskiden olduğu gibi, şirketin uygulamasının yasaya uygun olmadığı iddiasında ise bu durumu ispatla/ortaya koymakla yükümlüdür. Tabiki iktisadi, ticari, mantıki icaplara açıkça aykırı bir durum iddia ediliyorsa, bunu iddia eden iddiasını ispatla yükümlüdür. 4

5 Halka açık şirketlerde TF konusu ne olacak? Bilindiği üzere TF konusu sadece vergi açısından kullanılan bir kavram değil. HAAŞ larda küçük ortakların haklarını korumak için, hakim ortakların şirketin mal varlıklarını azaltmalarının önüne geçmek için SPK da da düzenlenmiş bir konudur. HAAŞ larda, durumun tespiti halinde SPK, olayın meydana geliş biçimine göre, hakim ortaktan sadece, şirket varlıklarının faiziyle tamamlanmasını istemekte. Bazen de hem tamamlanmasını talep etmekte hem de hapis cezası gerektiren bir suç işlendiği iddiası ile suç duyurusunda bulunabilmektedir. Dolayısıyla HAAŞ larda bu konu diğer şirketlere göre iki kat daha önem arz etmektedir. Zeki Gündüz PricewaterhouseCoopers Şirket Ortağı, YMM, Avukat 5

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte Türk vergi sistemine getirilen yeniliklerden biri olan Peşin Fiyatlandırma Anlaşması

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 1. GİRİŞ Para ve para ile ifade edilen tahvil, alacak, cari hesap, kasa bakiyesi, ortaklarca işletmelerden çekilen değerler karşılığında elde edilen nemalar

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER Özgür ÖZKAN * İrfan ÖZEN ** GİRİŞ Tüm dünyada geçerli en büyük ödeme sistemleri içindeki kartlı

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

Türkiye de vergi nasıl kaçırılıyor? Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı

Türkiye de vergi nasıl kaçırılıyor? Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Türkiye de vergi nasıl kaçırılıyor? Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Yazının başlığına bakıp: Acaba yeni veya değişik neler varmış? merakıyla bu çalışmamızı okuyanlar olabileceğini,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/C-2 no.lu bölümünde indirilemeyecek KDV (KDV indirim yasağı) hakkında aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/C-2 no.lu bölümünde indirilemeyecek KDV (KDV indirim yasağı) hakkında aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır. MADDE 30 : İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ MADDE METNİ : " İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi : Madde 30- Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

YANILMA TARİH Mİ OLUYOR? Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı. Giriş

YANILMA TARİH Mİ OLUYOR? Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı. Giriş YANILMA TARİH Mİ OLUYOR? *Yaklaşım Dergisinin 214. Sayısında yayınlanmıştır. Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı Giriş Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nda yanılma adı altında bir müessese düzenlenmiştir.

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

PROF. DR. EJDER YILMAZ ile RÖPORTAJ

PROF. DR. EJDER YILMAZ ile RÖPORTAJ Avukat Atilâ ELMAS ın Anısına PROF. DR. EJDER YILMAZ ile RÖPORTAJ Av. Soner ALPER Stj. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Sercan ARAN Hayaliniz hukukçu olmak mıydı yoksa başka idealleriniz var mıydı? Elbette ideallerim

Detaylı