Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu"

Transkript

1 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu Serdar Sumay Kıdemli Müdür Levent Atakan Kıdemli Müdür 13 Ocak 2011

2 Transfer Fiyatlandırması İhtiyacı Araştırma ve Geliştirme T E D A R İ K Ç İ Plan Alım Üretim Ulaştırma Satış Planlama Hammadde Tedariki İmalat Nakliye, Depolama ve Lojistik Sipariş Yönetimi ve Müşteri Hizmetleri M Ü Ş T E R İ Pazarlama Destek Hizmetleri Finansman 13 Ocak 2011 Sayfa 2 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

3 Yasal Düzenlemeler 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 13. Maddesi Seri No lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Seri No lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ Transfer Fiyatlandırması Forumunun Düzenlenmesine İlişkin Sirküler 13 Ocak 2011 Sayfa 3 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

4 Herkes İlişkili Kişi mi? İdare ve Denetim Bakımından Bağlı Bulunulan Gerçek ve Tüzel Kişiler Alt ve Üst Soy, 3. Derece Dahil Hısımlar Ortağın Eşi Kurum Ortaklar Alt ve Üst Soy, 3. Derece Dahil Hısımlar Sermayesi Bakımından Nüfuzu Altında Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortaklar İştirakler Vergi Cenneti 13 Ocak 2011 Sayfa 4 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

5 Emsallere Uygunluk İlkesi Emsallere uygun fiyat = Piyasa fiyatı Emsallere ulaşılamaması halinde ne yapılmalı? AMADEUS veri tabanı ve ilk yargı kararı 13 Ocak 2011 Sayfa 5 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

6 Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri Karşılaştırılabilir Ürünler Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (Geleneksel) İşlem Esasına Dayalı Yöntemler Karşılaştırılabilir Fonksiyonlar Brüt Kar Marjı Yöntemi Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Maliyet Artı Yöntemi Kar / Gelir Esasına Dayalı Yöntemler Karşılaştırılabilir Kar ve Fonksiyonlar Formül Yaklaşımı İşleme Dayalı Kar Marjı Yöntemi Kar Bölüşümü Yöntemi Formül Paylaşım Esasına Dayalı (işlem Bazlı) 13 Ocak 2011 Sayfa 6 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

7 Peşin Fiyatlandırma Anlaşması (APA) Kapsamı BMVDB na Kayıtlı Mükellefler Diğer Mükellefler Yurtdışı İlişkili İşlemler Yurtdışı İlişkili İşlemler Tarihinden İtibaren Tarihinden İtibaren 13 Ocak 2011 Sayfa 7 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

8 Peşin Fiyatlandırma Anlaşması (APA) Süreç Mükellef Tarafından İdare ye Yazılı Başvuru Ön Değerlendirme Analiz Anlaşmanın Kabulü ya da Reddi Harç Bedeli (2011 yılı için başvuru harcı ,60 TL) 13 Ocak 2011 Sayfa 8 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

9 Örtülü Kazanç Dağıtımının Sonucu Kazancı dağıtan mükellef açısından Kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider Dağıtılmış kar payı Tam mükellef kurum ise %0 Dar mükellef kurum ise %15 Kazancı elde eden taraf açısından Hesap dönemi sonu itibariyle elde edilen iştirak kazancı 13 Ocak 2011 Sayfa 9 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

10 Dokümantasyon Dokümantasyon zorunluluğu: Yıllık Transfer Fiyatlandırması Formu Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu İbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler 13 Ocak 2011 Sayfa 10 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

11 Transfer Fiyatlandırması Raporu BMVD ye Kayıtlı Mükellefler Serbest Bölgelerdeki Tüm KV Mükellefleri Diğer Vergi Dairelerine Kayıtlı KV Mükellefleri Yurtiçi ilişkili İşlemler Yurtiçi İlişkili İşlemler (2008 yılından itibaren) Yurtdışı İlişkili İşlemler Yurtdışı İlişkili İşlemler Serbest Bölge ve Yurtdışı Şubeler (2008 yılından itibaren) 13 Ocak 2011 Sayfa 11 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

12 İdare Dokümantasyon Raporlarını İstiyor 2007 yılı raporları Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından istendi Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde transfer fiyatlandırması ile ilgilenen ayrı bir birim mevcut İkinci dalga orta büyüklükteki uluslararası şirketlere vuruyor Raporlarla ilgili geri dönüşler başladı 13 Ocak 2011 Sayfa 12 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

13 Grup İçi Hizmetler Gözaltında Hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı Hizmeti alan şirketlerin söz konusu hizmetlere ihtiyacı olup olmadığı Hizmet bedelinin emsallere uygun olup olmadığı Yönetim hizmeti mi yoksa royalty mi? Royalty oranları emsaline uygun mu ya da royalty ödemesinin tamamı kar dağıtımı mı? 13 Ocak 2011 Sayfa 13 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

14 Vergi İnceleme Elemanlarının Yaklaşımı Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi İç emsaller Gizli emsaller Zarar / Sermaye telafi fonu yurtdışına verilen bir hizmetin karşılığı mıdır? Bir transfer fiyatlandırması klasiği = İlaç Şirketleri 13 Ocak 2011 Sayfa 14 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

15 Transfer Fiyatlandırması ve Finansal İşlemler

16 Finansal İşlemler ARACI KURUMLAR Aracılık İşlemleri Fon Yönetimi İşlemleri Kurumsal Finansman İşlemleri LEASİNG/FAKTORİNG Kullanılan Krediler Kullandırılan Krediler Türev İşlemler ORTAK İŞLEMLER FİNANSAL OLMAYAN KURUMLAR Fon Kullanımı/ Kullandırımı Kendi Kaynakları Uzun Vadeli Fon Kısa Vadeli Fon Grup Aracılığıyla Garantörlük Birebir Kullandırım Nakit Havuzu (Cash Pooling) Türev İşlemler (Banka Aracılığıyla) SİGORTA ŞİRKETLERİ Reasürans işlemleri Banka acente Sigorta İşlemleri BANKALAR Fon Toplama ve Fon Kullandırma Menkul Kıymet İşlemleri Türev İşlemler 13 Ocak 2011 Sayfa 16 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

17 FİNANSAL OLMAYAN KURUMLAR

18 Fon Kullanımı / Fon Kullandırımı Grup şirketi kredilerinde emsal ne olmalı? İç emsal, ( Kullanılan krediler? Şartlar aynı mı?) Dış emsal, ( TCMB veya banka faiz oranlarının değerlendirilmesi nasıl yapılmalı? Kabul edilmiş dış emsaller nelerdir?) Krediyi kullanan şirkettin güvenilirliğinin değerlendirmesi, (risk faizi ) Kredi kullandırılması sonrası ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi (kredi kullanan şirketin tahsilat riskleri.) Tüm kriterler dikkate alınarak emsal faizin düzeltilmesi gerekir mi? Faiz oranlarındaki dalgalanmaların transfer fiyatlandırması açısından etkileri nelerdir? Sabit faizli kredi/endeksli kredi 13 Ocak 2011 Sayfa 18 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

19 Faiz Aracılk Bedeli Garanti Komisyonu Faiz Kredi Kredi Kredi Garantörlüğü/ birebir kredi aktarımı Birebir aktarım Banka Garantörlük Garantör Kredi notu yüksek olan grup şirketinin diğer grup şirketlerine kredilendirme avantajı sağlaması, Sağlanan avantaj nasıl fiyatlandırılmalı? Garantör Grup Şirketi Grup Şirketi Banka Üstlenilen riskin tespiti, Faiz avantajının tespiti, Her iki yapının hukuki durumu aynı mı? Transfer fiyatlandırması için yapılacak fiyatlandırma KDV riski yaratır mı? 13 Ocak 2011 Sayfa 19 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

20 Nakit Havuzu (Cash Pooling) Para Borç/Alacak Para Borç/Alacak Nakit Havuzu İlişkisiz Banka (Yurtiçi/Yurtdışı) Ortak Hesap (Bakiye) Grup Şirketi 1 Grup Şirketi 2 Grup Şirketi 3 İlişkisiz Banka Tarafından Uygulanan Faiz Oranları Mevduat 0,02 Kredi 0,06 Grup Şirketi 1 Grup Şirketi 2 Grup Şirketi 2 Toplam Hesap Bakiyesi Alınan (Ödenen) Faiz Grup Şirketi 1 Grup Şirketi 2 Grup Şirketi 2 Toplam Hesap Bakiyesi Alınan Faiz Faiz Kredi/Mevduat Faiz Kredi/Mevduat 40 Grup şirketlerinin nakit kaynaklarının gruba en az maliyet yaratacak şekilde diğer grup şirketlerine kullandırılması amaçlanmaktadır. Emsal faiz nasıl tespit edilmeli? Bankanın uyguladığı faizler emsal midir? Emsal tespitinde yurtiçi/yurtdışı faiz ayrımı? Nakit havuzuna ilişkin olarak ödenen masraflar nasıl dikkate alınmalı? 13 Ocak 2011 Sayfa 20 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

21 Transfer fiyatlandırması ve vadeli işlemler Forward, Futures, Options, Swap.. Niteliği itibariyle fiyatlandırmasında faiz içerir. Spekülatif amaçla yapıldığı iddiasına açık işlemler Vergi yükleri nedeniyle banka aracılığı ile yapılan grup içi işlemler transfer fiyatlandırması kapsamında mıdır? Finansal olmayan bir kurumda işlemlere emsal bulma zorluğu Bir grup şirketi ile kar amaçlı olarak vadeli işlem yapılabilir mi? Riskten korunmak amacıyla yapılan işlemde zarar oluşursa!!!!!! 13 Ocak 2011 Sayfa 21 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

22 Bankalar Açısından Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları

23 Bankalarda Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları Kredi işlemleri, menkul kıymet işlemleri ve vadeli işlemler Uygun yöntem karşılaştırılabilir fiyat yöntemi midir? Organize piyasalarda gerçekleşen işlemler, Vergi İdaresi dışında sıkı denetime tabi işlemler. Maliye Bakanlığının bir bankadan transfer fiyatlandırması raporuna ilişkin istediği ek bilgi talepleri; Her grup işlemine ilişkin emsal talebi, Merkez tarafından yapılan ve yansıtılan masraflara Head office charge ilişkin kar marjlarının nasıl belirlendiği, Tüm grubun worldwide masraf dağıtım anahtarı, Ödenen kira tutarlarının emsallerine uygun olduğunun belgelendirilmesi vb. 13 Ocak 2011 Sayfa 23 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

24 Sigorta Şirketleri Açısından Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları

25 Sigorta Şirketlerinde Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları Reasürans İşlemleri Geleneksel metotların uygulanması zor, Reasürans sözleşmeleri çok komplike, Devredilen risk ve prim tutarlarının belirlenmesi, Hasar/prim oranına göre belirlenecek komisyon oranları, Hasar/prim oranına göre belli oran aşıldıktan sonra hasarın karşılanmaması durumu (excess of loss), Sadece karlı branşların devri söz konusu olabilir mi? İlişkili banka acentenin komisyon paylaşım oranlarının belirlenmesi nasıl yapılmalı? 13 Ocak 2011 Sayfa 25 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

26 Sigorta Şirketlerinde Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları Emsal komisyon oranı ne olmalı, Banka aracılığı ile satılan sigorta ürünlerinin karlılığının yüksek olması nedeniyle yüksek komisyon uygulanabilir mi? Grup şirketleri ile yapılan sigorta işlemleri; Teminat/Prim oranı TSRSB raporları (kişi başı ortalama prim) Açıklanmış olan tarifeler, 13 Ocak 2011 Sayfa 26 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

27 Aracı Kurumlarda Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları

28 Kurumsal Finansman İşlemleri Yurtdışı ilişkili kişi firma ile birlikte gerçekleştirilecek kurumsal finansman işlemlerinde gelirin paylaştırılması, Her iki şirketin maliyetlerinin karşılanması Müşteri bulma hizmeti Riskin kimin tarafından üstlenileceği 13 Ocak 2011 Sayfa 28 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

29 Aracı Kurum ve Bankaların ortak işlemleri Yatırım fonu kuruluş / yönetim / dağıtım hizmeti Hisse senedi aracılık / acente komisyonu Menkul kıymet aracılık komisyonu.. Banka Gelir Paylaşımı Yatırım Şirketi Portföy Yönetim Şirketi 13 Ocak 2011 Sayfa 29 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

30 Paylaşım Oranlarının Belirlenmesi. cont d Gelirlerin paylaşımında dikkat edilmesi gerekenler; Operasyonel Hizmetlerin Sağlanması Sektörel araştırmaların yapılması Alım Satıma Aracılık Eden/Görev Alan Personel Seans odalarının kullandırılması Reklâm ve Pazarlama Faaliyetleri Müşteri Kazandırma 13 Ocak 2011 Sayfa 30 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

31 Leasing ve Faktoring Şirketlerinde Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları

32 Leasing ve Faktoring Şirketleri Uygulamaları Gruba kullandırılan krediler ile gruptan kullanılan krediler için uygulanan faiz oranları emsallerine uygun olarak mı belirlenmiş? Söz konusu kredi işlemlerine ilişkin oluşabilecek riskler, yapılan vadeli işlemler ile hedge edilmekte midir? Vadeli işlemlerin spekülatif amaçla yapıldığı iddia edilebilir mi? 13 Ocak 2011 Sayfa 32 Transfer Fiyatlandırması ve Dokümantasyonu

33 Teşekkürler

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi TRANSFER FİYATLAMASI Av. Zeki Gündüz,YMM PwC Transfer fiyatlaması gündemi Yeni kanun değerlendirme 1.1.2007 öncesi mevcut durum ile karşılaştırma Yöntemler

Detaylı

ransfer Fiyatlandırması.

ransfer Fiyatlandırması. ransfer Fiyatlandırması. Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi G. Hülya Yılmaz - Ortak (YMM) Gressi Benveniste Kıdemli Müdür (SMMM) 19 Aralık 2006 Ritz Carlton Hotel - Istanbul Yeni

Detaylı

www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu

www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/ 74 İstanbul,19 Kasım 2007 KONU : Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir.

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir. TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI VE YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRILMASI RAPORU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 1-İlişkili kişiler arasındaki

Detaylı

ORTAKLAR CARİ HESABI - KASA BAKİYESİNİN İRDELENMESİ VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI DAĞITIMI İLİŞKİSİ

ORTAKLAR CARİ HESABI - KASA BAKİYESİNİN İRDELENMESİ VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI DAĞITIMI İLİŞKİSİ ORTAKLAR CARİ HESABI - KASA BAKİYESİNİN İRDELENMESİ VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI İLİŞKİSİ 11 ORTAKLAR CARİ HESABI - KASA BAKİYESİNİN İRDELENMESİ VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Detaylı

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?)

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Değerli Dünya okurları bugün sizlerle oldukça yeni verilmiş bir muktezayı paylaşacağım. Son yıllarda vergi incelemelerinde eleştirilen bir konuda Mali

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar 1- Giriş 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1/1/2007

Detaylı

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu 5 Not 20 Finansal

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Semineri

Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Niyazi Çömez İstanbul, 8 Mayıs 2009 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporu Hazırlama Zorunluluğu Güler Hülya Yılmaz İstanbul,

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Nakit ve

Detaylı

ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS

ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS Serdar PEHLİVAN 13 * Öz Transfer fiyatlandırması dünyasında gayri maddi haklar için yapılan royalti

Detaylı

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12-78 ayrıntılı

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Sirküler Tarihi : 31.03.2011 Sirküler No : 2011/28 : Transfer Fiyatlandırması Raporu Hk.

Sirküler Tarihi : 31.03.2011 Sirküler No : 2011/28 : Transfer Fiyatlandırması Raporu Hk. AKKOR SĐRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTĐ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / Đstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi (holding) Şirket, 25.02.1966 tarihinde İstanbul da Tam Hayat A.Ş. adıyla kurulmuş ve 07.03.1983 tarihinden itibaren şirket unvanı, Hür Sigorta

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1981 yılında Türkiye de faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta AŞ nin ülke temsilciliğini alarak

Detaylı

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7-8 NAKİT AKIM TABLOSU... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 10 FİNANSAL

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

5. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HALKA ARZ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

5. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HALKA ARZ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 5. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HALKA ARZ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL Halka Açık Anonim Ortaklık Sermaye Piyasası Kanununda halka açık anonim ortaklık, hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka

Detaylı