TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları"

Transkript

1 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

2 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

3 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIġAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUġLAR olarak Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuģ Vakıflar ile Derneklerin kendi tüzük ve senetlerinde belirtilen özgün amaç ve hizmet konularını etkin olarak gerçekleģtirebilmelerine, uyum ve iģbirliği içinde ülke yararına hizmet edebilmelerine, aralarında bir iletiģim ve hizmet ağı oluģturmalarına katkıda bulunmak; bu suretle söz konusu kuruluģlardan oluģan bağımsız sektörün, kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektör yanında, ÜÇÜNCÜ SEKTÖR olarak güçlenmesini ve bu sektörün benzeri uluslararası kuruluģlarda, özellikle Avrupa nın yeniden yapılanmasında hızla örgütlenen Avrupa Üçüncü Sektör Hareketi içinde yer almasını sağlamaktadır. TÜSEV Resmi Senedi: Madde 3 3

4 BÖLÜM 1: YÖNETĠM ORGANLARI Mütevelliler Heyeti Başkanlık Divanı Prof. Dr. Üstün Ergüder : BaĢkan Rahmi M.Koç ve Güler Sabancı : BaĢkan Vekilleri Yönetim Kurulu Prof. Dr. Üstün Ergüder (Başkan) Ġnal Avcı (Başkan Yardımcısı) Timur Erk (Başkan Yardımcısı) Hüseyin Topa Prof. Dr. Tosun Terzioğlu Nurdan ġahin Osman Çetin Evranuz Hasan SubaĢı Candan Fetvacı Alparslan Tansuğ Rengin Onay Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Vehbi Koç Vakfı Türk Böbrek Vakfı Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sabancı Vakfı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Elginkan Vakfı Hisar Eğitim Vakfı Aydın Doğan Vakfı ENKA Spor Eğitim Sosyal Yardım Vakfı Türkiye Vodafone Vakfı (13 Eylül 2010 tarihine kadar) Denetim Kurulu Gün Han BaĢik (Başkan) Kamil Özden Ayhan Ergin Feyziye Mektepleri Vakfı Türkiye Yardım Sevenler Derneği Türk Eğitim Vakıfları DayanıĢma Konseyi Genel Sekreter Namık Ceylanoğlu 4

5 BÖLÜM 2: GENEL DEĞERLENDĠRME Çok Değerli Mütevellimiz, TÜSEV olarak, 2009 yılında yaģanan ekonomik kriz sonuçlarının devredildiği çok sıkıntılı bir yılı, 2010 yılını geride bıraktık. Bu yıl ekonomik krizlerden en fazla etkilenen gönüllü üçüncü sektörün krize dayanmasına ve buna rağmen özellikle vakıf ve derneklerimiz aracılığı ile kamu yararlı hizmetlerin ısrarla sürdürüldüğüne tanık olduk. Bu hepimiz için büyük bir baģarı ve mutluluktur. Gönüllü üçüncü sektör bu yıl ekonomik kriz nedeniyle önemli bir sınav vermiģtir. Vakıf ve derneklerden oluģan STK lar sokağın nabzını tutan organizasyonlar olarak bu krizden ciddi etkilenmiģ, önemli dersler çıkartmıģtır. Bu bağlamda ortaya çıkan ekonomik güçsüzlük hepimizin ortak sorunu olmuģtur. Ekonomik krizi; ekonomik göstergelerde sık sık meydana gelen hızlı ve ani değiģikliklerin belirli bir süre devam etmesiyle ortaya çıkan olumsuz geliģmelerin bir bileģeni olarak tarif etmek mümkündür. Enflasyon, faiz, döviz kurları ve iģsizlik gibi temel iktisadi unsurların birinde veya birkaçında baģ gösteren değiģimlerin iktisadi piyasanın iki ana öğesi olan tüketici ve üretici davranıģlarına etki etmesiyle derinlik ve geniģlik kazanan ekonomik kriz, günümüze değin gerek kamu kesiminin gerek özel sektörün mücadele etmek zorunda kaldığı tehditlerden biri olmuģtur. Aslında krizler STK lar açısından bir fırsatlar ve tehditler ortamıdır. STK ların iģlevleri arasında; demokrasi bilincini geliģtirmek, küreselleģmeye katkı sağlamak, iktisadi kalkınmaya ve sosyal refahın arttırılmasına destek olmak, kamu yükünü hafifletmek ve ekonomik iģlevlerini yerine getirmek vardır. Dünyanın birçok ileri ekonomilerinde gittikçe azalan büyüme oranları, artan iģsizlik baģta olmak üzere bozulan ekonomik göstergeler negatif yönde geliģirken kriz birçok toplumsal sorunu da beraberinde getirmiģtir. Ülkemizde ise ekonomik büyüme %8 civarında gerçekleģmiģtir. Bu çok önemli bir geliģmedir. Buna rağmen krizin STK ların pozisyonlarını konumlandırmalarında ve gerçek güçlerini ölçümlemelerinde önemli bir rolü ve etkisi olduğu yadsınamaz. Bu bağlamda 2010 yılı TÜSEV in kamu ve uluslararası iliģkilerindeki baģarısı ile ev sahipliği yaptığı ISTR (Uluslararası Üçüncü Sektör AraĢtırmaları Birliği) konferansı ve özellikle de sivil topluma hizmet edebilmenin yeni boyutunu oluģturan sosyal giriģimcilik ile örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller konusundaki çalıģmaları ve basım aģamasına getirdiği STEP projesi (Sivil Toplum Endeks Projesi) ile renkli, çok yararlı ve verimli bir yıl olmuģtur. 5

6 Diğer taraftan TÜSEV yaptığı çalıģmalarla; örgütlenme özgürlüğünün önündeki bulanık zihniyetin oluģturduğu engellerin kaldırılması, toplumun geliģmesi ve ilerlemesi, demokrasinin kökleģmesi ile kalitesinin evrensel normlara yakınlaģtırılmasında önemli bir misyon yüklenmiģtir. Bu çerçevede her bireyin bir örgüt çatısı altında yer alması, aidiyet duygusunun geliģtirilmesi, sorumluluk yüklenmelerinin sağlanması, toplumun sesi olmaları, hoģgörünün, açık görüģlülüğün, perspektif geniģliğinin ve paylaģımcılığın yerleģtirilmesi çalıģmaları ile ulusal ve uluslararası sivil toplum camiasında önemli bir ortak, güvenilir bir muhatap olarak sizler adına beğeni kazanmıģ ve takdir edilmiģtir. Geldiğimiz bu nokta 2010 yılının zorluklarına rağmen aslında sizlerin sivil toplum alanlarına yansıyan baģarılı çalıģmalarınızın görüntülerinden baģkası değildir. Bütün bu geliģmelere rağmen ülkemizde vakıf ve dernek Ģeklindeki yapılanmaların 2010 yılında yinede artıģ gösterdiği, ancak, idari ve mali kaynak sıkıntısı ile ağır yasal mevzuatın sağlıklı bir örgütlenmeyi güçlendirdiğini görmekteyiz. Bir örnek verecek olursak ilk kuruluģ tarihinden 2010 yılı sonuna kadar kurulan derneklerin %61 i fesih veya kapatılma yoluyla sivil toplum hayatından çıkmıģtır. Aktif dernek sayımız ( itibariyle) adet olup üye sayısında ise 2009 yılına göre küçük bir artıģ kaydedilmiģtir. Vakıflara gelince; Vakıflar Meclisi Kararınca kuruluģ anavarlığının TL alt sınırında tutulmasına rağmen sayısal olarak yeni kurulan vakıf sayısında önemli bir artıģ sağlanamamıģtır. Bugün itibariyle kamu kaynakları ile kurulan Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarını hariç tutarsak ülkemizdeki yeni vakıfların sayısı yaklaģık dir. Buna karģın Avrupa dan örnek verecek olursak Almanya da 2010 yılında ekonomik krize rağmen çeģitli yapılarda 914 yeni vakıf kurulmuģ ve böylece vakıf sayısı sayısına ulaģmıģtır. Toplam bütçenin ise 100 milyar Euro civarında olduğu belirtilmektedir. Bunun bir diğer anlamı ise Alman vatandaģlarının krize rağmen yıllık gelirlerinin önemli bir kısmını muhtaç vatandaģlara aktardığıdır. ABD de ise ekonomik krize rağmen hükümet sosyal inovasyon fonundan hibeler vererek krizin sosyal çevreye etkisinin azaltılmasını öngörmüģtür. Bundan amaç ABD de yerleģik köklü hayırseverlik eğilimlerinin en çok umut veren ve bu ülkede bugüne kadar kanıtlanmıģ önceki yatırımlar üzerine inģa edilmesini sağlamak olmuģtur. Ülkemizi yakından ilgilendiren bu tablonun geliģmiģ ülkeler düzeyine getirilmesinde ise bizlere ve kamuya çok önemli görevler düģmektedir yılında tüm mütevellilerimize baģarı ve esenlik dileklerimizi sunuyoruz. Sonsuz sevgi ve saygılarımızla, TÜSEV Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı 6

7 BÖLÜM 3: 2010 YILI FAALĠYETLERĠMĠZ 2010 yılı faaliyetlerimizle ilgili daha detaylı bilgilere web sitemizden ulaģabilirsiniz. 1. Mütevelliler Heyeti Toplantıları a) 2010 TÜSEV Mütevelliler Heyeti Toplantısı, 6 Mayıs 2010, Ġstanbul: TÜSEV'in 2010 Mütevelliler Heyeti Toplantısı 6 Mayıs 2010 PerĢembe günü Suna- Ġnan Kıraç Vakfının ev sahipliğinde Pera Müzesinde gerçekleģmiģtir. Toplantıda döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiģ ve vakfımızın 2009 yılı hesap ve faaliyetleri ile 2010 yılı Bütçe ve ÇalıĢma Programı görüģülmüģtür. b) TÜSEV Mütevelliler Heyeti Sohbet Toplantısı, 29 Aralık 2010, Ġstanbul: 2010 yılının sonuna yaklaģılması ve Mayıs ayındaki olağan Mütevelliler Heyeti toplantısında dile getirilen ikinci bir toplantı talebi nedeniyle vakfımız faaliyetlerine iliģkin genel bir değerlendirme yapmak ve bazı sorunlarımızı görüģmek üzere Mütevelliler Heyetimiz, 29 Aralık 2010 tarihinde toplanmıģtır. Taslak olarak hazırlanan Üyelik ve DavranıĢ Kuralları belgesi ile 2011 çalıģma programı sunulmuģ, mütevellilerimizden görüģ ve önerileri alınmıģtır. Daha fazla bilgi için adresinden ulaģılabilir. 3. ĠletiĢim ÇalıĢmaları a) Bülten ve Websitesi: Aylık Türkçe ve üç ayda bir Ġngilizce olarak yayımlanan TÜSEV e-bültenleri ve düzenli olarak güncellenen web sitemiz ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluģları ve diğer paydaģlarla bilgi paylaģımı 2010 yılı boyunca devam etmiģtir. TÜSEV web sitesi 17 ġubat 2011 tarihi itibariyle defa görüntülenmiģtir. b) ĠletiĢim Altyapısının GeliĢtirilmesi: TÜSEV in iletiģim kapasitesini arttırmak amacıyla iletiģim ve basın listeleri güncellenmiģ ve geliģtirilmiģtir. c) TÜSEV Bilgi Bankası: Ülkemizin önde gelen vakıf ve derneklerinden oluģan, mütevellilerimizin kurumsal profillerini içeren, Türkçe ve Ġngilizce bir veritabanı olan TÜSEV Bilgi Bankası 2009 yılında interaktif bir hale getirilmiģti. Veritabanının kullanımıyla ilgili 2010 yılı boyunca teknik destek verilmiģtir. Mütevellilerimiz kullanıcı adı ve Ģifreleriyle giriģ yaparak bilgilerini kolayca güncelleyebilmektedirler. 7

8 Mütevellilerimizin tanıtım, iletiģim ve iģbirliği kapasiteleri ile uluslararası bağlantılarının geliģmesinde bir köprü görevi görmeyi amaçlayan TÜSEV Bilgi Bankasına adresinden ulaģabilmek mümkündür. Henüz profilinizi oluģturmadıysanız eklemeyi, eğer profiliniz mevcut ise en son bilgilerinizle güncellemeyi lütfen unutmayınız. 4. Üye ĠliĢkileri a) Üyelik ve DavranıĢ Kuralları Belgesi: Onaya sunulmak üzere hazırlanan ve yeni üye alımında kılavuz olması açısından üyelik kriterleri, üyelik hak ve sorumlulukları, baģvuru süreci ile üyelere sağlanan hizmetler konularında taslak bir çalıģma yapılmıģtır. Yine TÜSEV mütevellilerini faaliyetlerinde yönlendirecek bir davranıģ kuralları belgesi de taslak olarak oluģturulmuģ olup Mütevelliler Heyetinin onayına sunulacaktır. b) Üyelik BroĢürü: TÜSEV in üyelerine sunduğu hizmetler ve TÜSEV üye profilini içeren bir üyelik rehberi broģürü hazırlanarak dağıtılmıģtır. 5. Ġnsan Kaynakları a) Stajyerler: 2010 yılında da sivil toplum alanına ve TÜSEV çalıģmalarına ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine staj imkanı sağlanmıģtır. Bilal Zivali (Rutgers Universitesi-ABD) Eylül 2009 da baģladığı stajını 2010 Nisan ayında tamamlamıģ, Eva Valentova (Ġstanbul Üniversitesi) Ekim ayında staj yapmıģtır. Kasım ayından itibaren ise Tuğçe Demir (Boğaziçi Üniversitesi) yarı zamanlı stajyer olarak görev yapmaktadır. b) Eğitimler ve Diğer Konular: Yükselen Liderler Programı 2010, City University of New York (CUNY), Center for Philanthropy and Civil Society, Mart-Mayıs 2010, ABD CUNY Üniversitesi bünyesindeki Sivil Toplum ve Filantropi Merkezince düzenlenen bu program, 1989 dan beri her yıl sivil toplum alanından genç liderlere çalıģma alanlarında araģtırma yapma ve ağ kurma fırsatları sunmaktadır. Program süresince okumalar, misafir konuģmacılar ve saha gezileri yoluyla ABD deki sivil toplum ve filantropi alanları tanıtılmakta, katılımcılara ilgi alanlarında derinlemesine bilgi ve küresel bir bakıģ açısı sağlanmaktadır. TÜSEV Program Direktörü Zeynep Meydanoğlu, programa 2010 baharında katılmıģ ve Turkish Foundations: From Vehicles of Philanthropy to Agents of Change baģlıklı bir araģtırma yapmıģtır. Sivil Toplum KuruluĢlarında Kaynak GeliĢtirme Temelleri Eğitimi: Boğaziçi Üniversitesi YaĢamboyu Eğitim Merkezi, The Center on Philanthropy, Indiana University-Purdue University Indianapolis, iģbirliği ile 9-11 Haziran 2010 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi nde Sivil Toplum KuruluĢlarında Kaynak GeliĢtirme Temelleri kursu düzenlemiģtir. Programa ĠletiĢim Koordinatörü Derya Kaya katılmıģtır. 6. Teknik Ġhtiyaçlar Teknik destek, yazılım desteği, web hosting ve mail hosting hizmetleri konusunda 0 ve1 BiliĢim Sistemleri ile anlaģılarak web sitesinin altyapısı geliģtirilmiģ ve teknik kaynaklardan en verimli Ģekilde faydalanılmıģtır. 8

9 1. Yasal GeliĢmeler a) Vakıf Bilgi Yönetim Sistemiyle Ġlgili VGM Duyurusu: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi nin (VBYS) uygulamasına iliģkin 28/06/2010 tarih ve 2010/8 sayılı bir genelge yayımlayarak sistemle ilgili son durumu ve gelecekteki adımları duyurmuģtur. Buna göre 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren vakıflarla ilgili bilgi takipleri ve güncellemeleri VGM tarafından Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi nin (VBYS) üzerinden yapacaktır. b) Vakıflarda Kurucu Ġrade: Prof. Dr. Teoman Akünal, Prof. Dr. Cevdet Yavuz ve Prof. Dr. Ergun Özsunay tarafından hazırlanan muktezanın BaĢbakan Yardımcısı Cemil Çiçek e sunulmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı na iletilmiģ ve görüģ istenmiģtir. 9 Aralık 2010 tarihinde ise bu konuda Ankara da bir panel düzenlenmiģtir. Toplantıyla ilgili detaylara 2.d bölümünde yer verilmiģtir. c) Vakıflar Kanunu ve Yönetmelik çalıģmaları: TURMOB un iç denetim ve denetçilerin seçimine iliģkin açtığı davanın bilindiği üzere yürütülmesi DanıĢtay tarafından durdurulmuģ olup, dava da karar aģamasına gelinmiģtir. VGM iç denetimle ilgili taslak bir düzenleme hazırlamıģtır. d) Vergi Savunu Projesi: Türkiye Gönüllü TeĢekküller Vakfı (TGTV) ile bu konuda bir toplantı düzenlenmiģtir. e) 2010 Yılı Yeniden Değerleme Oranı: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 392) uyarınca yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiģtir. Bu oran, aynı zamanda 2010 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Kararın tam metnine tarih ve 27757sayılı Resmi Gazeteden ulaģabilirsiniz. Bu çerçevede 2011 yılı Yeniden Değerleme oranı %2,2 dir. 2. Toplantılar a) Dernekler Mevzuatı Eğitimi, 4 Mart 2010, Ġstanbul : TÜSEV, 4 Mart 2010 da Ġstanbul da çeģitli alanlarda çalıģan 25 dernek temsilcisinin katılımıyla bir dernekler mevzuatı eğitimi düzenlemiģtir. Eğitimde derneklerin mevzuattan kaynaklanan sorunları ve sorumlulukları yanında son değiģiklikler hakkında da bilgilendirme yapılmıģtır. b) Aktif VatandaĢlığa Kamusal Destek Üzerine Ġyi Uygulamalar Semineri, Mayıs 2010, Ankara: ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı ve Avrupa Komisyonu Teknik Destek Bilgi DeğiĢim Ofisi (TAIEX) iģbirliğinde STK ları ilgilendiren idari ve mali mevzuat üzerine üç günlük bir seminer gerçekleģtirilmiģtir. Seminerde Türkiye ve AB üyesi ülkelerde yasal durum, STK ların kuruluģ ve iģleyiģi, STK ların mali açıdan Ģeffaflığı ve hesap verebilirliği konularındaki uygulamalar, yabancı STK lara yönelik düzenlemeler, kamunun STK lara yönelik mali desteği konusunda finansal modeller, vergi istisnaları ve bağıģlara iliģkin mevzuat tartıģılmıģtır. 9

10 c) Forum for the Future of Democracy, Ekim 2010, Ermenistan: Avrupa Konseyinin tüm paydaģları biraraya getirerek gerçekleģtirdiği en büyük yıllık etkinliği olan Forum for the Future of Democracy Ekim tarihlerinde Ermenistan ın baģkenti Erivan da gerçekleģtirilmiģtir. Altıncı kez gerçekleģtirilen Forumun alt baģlığı 2020 deki Perspektifler - Avrupa da Demokrasinin Geleceği olarak belirlenmiģtir. d) Vakıfların Resmi Senetlerine Yansıyan Kurucu Ġradesinin Korunması ve Sürdürülmesi, 9 Aralık 2010, Ankara: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ile Türk Ekonomik Hukuk AraĢtırmaları Vakfı (TEHAV) tarafından 9 Aralık 2010 günü Ankara da Vakıfların Resmi Senetlerine Yansıyan Kurucu Ġradesinin Korunması ve Sürdürülmesi konulu bir panel düzenlenmiģtir. Panel Prof. Dr. Ergun Özsunay tarafından yönetilmiģ, Avukat Suat Ballar, Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk MüĢaviri Oya Ercil ve Mali DanıĢmanımız Hayati ġahin birer tebliğ sunmuģtur. Panelde kurucu irade çerçevesinde öne çıkan sorunlara değinilmiģ, kurucu iradesinin mahkemeler tarafından katı bir Ģekilde değerlendirilmesi üzerine örnekler tartıģılmıģtır. Panel sonuçlarının yakın zamanda bir yayın haline getirilmesi ve tüm ilgililerle paylaģılması planlanmaktadır. e) STK Kapasite GeliĢimi ve Kamu Kaynaklarının STK lara Aktarımı: Kasım tarihlerinde Azerbaycan ın baģkenti Bakü de Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Devlet Desteği Konseyi nin organizasyonuyla STK Kapasite GeliĢimi ve Kamu Kaynaklarının STK lara Aktarımı baģlıklı bir konferans düzenlenmiģtir. Toplantıya yirmiden fazla AB üyesi ve aday ülke STK larından katılım olmuģtur. Farklı ülkelerde kaynak aktarımıyla ilgili uygulanan modeller, iyi ve kötü örnekler tartıģılmıģtır. Toplantıda ayrıca bölgesel iģbirliklerinin geliģtirilmesi konusu gündeme getirilmiģ ve bu konuda ileride ortak çalıģmalar yapılması yönünde birlikte bir iradeye varılmıģtır. 3. Örgütlenme Özgürlüğünün Ġzlenmesi Ġçin Metodoloji GeliĢtirilmesi Projesi (Monitoring) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun mali destek sağladığı, TÜSEV in STGM (Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi) iģbirliğiyle yürüttüğü Örgütlenme Özgürlüğünün Ġzlenmesi (monitoring) için Metodoloji GeliĢtirilmesini amaçlayan proje AB komisyonu ile mutabık kalınarak Nisan 2010 da tamamlanmıģtır. Proje kapsamında 2010 yılında tamamlanan etkinlikler Ģunlardır: Sivil Toplum-Kamu Yuvarlak Masa Toplantısı, 17 ġubat 2010, Ankara Toplantıda öncelikle proje kapsamında hazırlanan Dernekler Mevzuatının Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi Raporu tartıģılmıģ ve katılımcı bir yöntemle oluģturulan ve 175 derneğin cevaplarıyla ortaya çıkan Ġzleme Anketi sonuçları ilk defa sunulmuģtur. Toplantı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı personelini STK larla bir araya getirmesi açısından oldukça faydalı olmuģ bu çerçevede yapılacak yasal değiģiklik çalıģmalarının yakın zamanda birlikte yürütülmesi kararlaģtırılmıģtır. Rapor: Türkiye de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller Proje bulguları Türkiye de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller adlı bir raporla bir araya getirilmiģtir. Editörlüğünü TÜSEV Program Direktörü Tevfik BaĢak Ersen in yaptığı rapor iki bölümden oluģmaktadır. 10

11 4. Diğer Av. Orhan Kemal Cengiz tarafından hazırlanan raporun ilk bölümü, derneklerin kuruluģ ve iģleyiģinde mevzuattan kaynaklanan sorunlarını tespit etmekte ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler sunmaktadır. TÜSEV ĠletiĢim Koordinatörü Derya Kaya tarafından hazırlanan ikinci bölümde ise sivil toplum ve kamu temsilcilerinin katılımıyla dernekleri ilgilendiren mevzuatın uygulamasının takibi için oluģturulan pilot izleme mekanizmasının sonuçlarına yer verilmiģtir. Pilot mekanizma olarak 175 derneğe online bir anket uygulanmıģ, mevzuattan kaynaklanan iģ ve iģlemleriyle ilgili detaylı sorular yöneltilmiģtir. Basın Toplantısı, 29 Nisan 2010, Ġstanbul: Toplantı sonuçları ve rapor basın mensupları ve sivil toplum kuruluģlarının katıldığı bir toplantı ile kamuoyuyla paylaģılmıģtır. a) ICNL Uluslararası STK Hukuku Ġzleme Projesine Destek Verilmesi: ABD de yerleģik International Center for Not-for-profit Law (ICNL) tarafından hazırlanan ve STK hukukuyla ilgili geliģmelerin ulusal ve küresel çapta izlenmesi amacını taģıyan projenin ülke ortağı TÜSEV olmuģ ve Türkiye deki yasal mevzuatla ilgili bir çalıģma yapmıģtır. Bu çalıģma tamamlanmıģ ve ICNL web sitesine eklenmiģtir. b) VGM Stratejik Raporu Hakkında Bilgi Notu: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yıllarında uygulanacak stratejik planını hazırlayarak web sitesine eklemiģtir. Buna göre VGM nin stratejik amaçları arasında STK lar ve vakıfları politika oluģum süreçleri hakkında bilgilendirilerek toplumsal yardımlaģmanın ve günümüzde devletin üzerinde olan hizmetlerin yürütülmesinde etkin rol almalarının sağlanması, vakıflarla iģbirliğine yönelik çalıģmaların arttırılması, ortak proje ve etkinliklerin yaygınlaģtırılması, teknolojik altyapının geliģtirilmesi, mevzuatla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılması bulunmaktadır. Vakıf bilincini arttırmak baģlığında ise MEB ile müfredatta vakıflara yer verilmesi konusunda çalıģmalar yürütüldüğü, üniversitelerde vakıf hukukunun ders olarak okutulması için giriģimlerde bulunulmasının planlandığı ve vakıfların sektörel büyüklüğünü ölçüp değerlendirmeye yönelik bir sistemin çalıģmalarına baģlandığı belirtilmiģtir. c) Vakıf ve Derneklerin Mal ve Hizmet Alım/Satımında Uymaları Gereken Belge Düzeni Raporu: Vakıf ve Derneklerin mal ve hizmet alım/satımında uymaları gereken belge düzenine iliģkin hazırlamıģ olduğumuz rapor güncellenerek web sitemize eklenmiģtir. Tüm dernek ve vakıfların arģivlerinde bulundurmalarını önerdiğimiz belge gelir vergisi stopajı, SSK Primi, damga vergisi, KDV gibi vergi oranları ve açıklamaları ile düzenlenecek belge türünü ve düzenleyecek kurumu da içermektedir. d) EFC Vakıf Ülke Profilleri Projesine Destek Verilmesi: Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) tarafından derlenen ülke profilleri 27'yi aģkın Avrupa ülkesinde vakıfların içinde bulunduğu yasal ortam, izin verilen faaliyetler, kuruluģ prosedürleri, yönetiģim ve Ģeffaflık koģulları gibi konularda bilgi vermekte ve karģılaģtırma yapma imkanı sunmaktadır.vakıfların vergi mevzuatları karģısındaki durumları, özellikle gelir vergisi, iktisadi iģletme gelirleri ve varlık yönetimi gibi baģlıklar altında incelenmektedir. 11

12 Ülkelerdeki bağıģ ortamında ise bireysel ve kurumsal bağıģlar için mevcut vergi teģvikleri ve ülkeler arası bağıģ konularına değinilmektedir. Türkiye ülke profili ilk kez 2010 yılında TÜSEV tarafından hazırlanmıģ olup 2011 yılında EFC tarafından yayınlanacaktır. e) Vakıflar Genel Müdürlüğü ne Yapılan Üst Düzey Atamalar: Vakıflar Genel Müdürlüğü ne BaĢbakanlık MüsteĢar Yardımcısı Dr. Adnan Ertem 13 Ekim 2010, Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığına ise Ali Hürata 12 Ekim 2010 tarihi itibarıyla atanmıģlardır. TÜSEV olarak sağlık, esenlik ve baģarılar dileriz. 1. British Council Sosyal GiriĢimcilik Projesi: British Council, sosyal giriģimcilik alanında Ġngiltere ve Türkiye arasında ortaklıklar oluģturmak üzere bölgesel bir proje uygulamaya baģlamıģtır. Proje, Türkiye nin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Gürcistan ve Hırvatistan da gerçekleģtirilmektedir. Amacı sosyal bir misyonu bulunan bireysel giriģimciler ve STK lara çevrelerinde bir fark yaratmalarını, giriģim, yenilikçilik ve yaratıcılık yolu ile olumlu toplumsal değiģime katkıda bulunmalarını sağlamak için bir platform sağlamaktır. Proje kapsamında elveriģli bir ortamın (yasal, mali, iģlevsel) oluģturulması için lobi faaliyetleri yapılmaktadır. Bu kapsamda TÜSEV ve British Council Sosyal GiriĢimcilik Projesi ni 1 Mart 2010 itibarıyla uygulamaya baģlamıģlardır. Bu çerçevede; a) Tamamlanan Faaliyetler Odak Grup Toplantısı, 17 Mart 2010, Ġstanbul: Önde gelen sosyal giriģimci ve sosyal giriģimlerin katılımıyla sosyal giriģim modelinin önündeki fırsat ve engellerin değerlendirildiği bir toplantı düzenlenmiģtir. Toplantıda sosyal giriģimlerle ilgili bir SWOT analizi (güçlü, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) yapılmıģtır. Saha Gezisi, Mart 2010, Londra: BirleĢik Krallığa sivil toplum ve kamu temsilcilerinden oluģan bir heyetle çeģitli sosyal giriģimlere ziyaretler düzenlenerek sosyal giriģim çalıģma modelleri ve faaliyetleri hakkında bilgi edinilmiģ, görüģ alıģveriģinde bulunulmuģtur. AçılıĢ Konferansı, 31 Mart 2010, Ġstanbul: Türkiye de Sosyal GiriĢimcilik Konferansı baģlıklı açılıģ konferansı 31 Mart 2010 ÇarĢamba günü düzenlenmiģtir. Toplantı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluģlarından 100 temsilciyi bir araya getirmiģtir. Konferansta Türkiye ve BirleĢik Krallık ta Sosyal GiriĢimcilik ve Sosyal GiriĢimler ile Türkiye den Ġyi Örnekler baģlıklı iki panel ve iki adet paralel atölye çalıģması yapılmıģtır. Konferansa Social Enterprise Europe Direktörü Cliff Southcombe da katılarak BirleĢik Krallık tecrübelerini paylaģmıģtır. Sosyal GiriĢimcilik Seminerleri: 21 Eylül 2010 Salı günü özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine yönelik, 22 Eylül ÇarĢamba günü ise kamu temsilcilerine yönelik birer günlük seminerler düzenlenmiģtir. 12

13 Seminerlere BirleĢik Krallık merkezli uluslararası bir sosyal giriģimci ağı olan i- genious CEO su Tommy Hutchinson ve Sivil Toplum Ofisi Sosyal GiriĢimler Müdürü Claire Michelet de katılarak BirleĢik Krallık taki tecrübelerini paylaģmıģlardır. 7 Ekim 2010 tarihinde Ġstanbul da sivil toplum ve özel sektör temsilcilerine yönelik seminere ise Richard Litchfield (Eastside DanıĢmanlık) uzman olarak katılmıģtır. Ġhtiyaç Analizi Raporu: Sosyal giriģimlerle ilgili mevcut durumu, tehdit ve fırsatları içeren bir rapor hazırlanarak Aralık ayında yayımlanmıģtır. b) Gelecek Faaliyetler Web portalı: Sosyal giriģimlerle ilgili tanımlar ve modellerle birlikte çeģitli bilgi kaynakları, linkler ve araçlar içeren adresli bir web portalı hazırlanmaktadır, portal 2011 yılı baģında eriģime açılacaktır. 2) Toplantılar a) Global GiriĢimcilik Haftası, Sosyal GiriĢimcilik Projesi Sunumu, 6 Kasım 2010: Dünya genelinde 102 ülkede kutlanan Global GiriĢimcilik Haftası yerel, ulusal ve küresel etkinliklerle gençleri yenilikçilik potansiyellerini keģfetmeye ve giriģimciliği kariyer seçeneği olarak değerlendirmeye teģvik etmektedir. Türkiye'de 5 12 Kasım 2010 tarihleri arasında düzenlenen Global GiriĢimcilik Haftası'na TOBB himayesinde TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu, TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu ve Endeavor eģ ev sahipliği yapmıģtır. TÜSEV, Sosyal GiriĢimcilik Projesiyle ilgili bir sunum yaparak etkinliklerde yer almıģtır. Sunum, 6 Kasım Cumartesi günü Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü nde yapılmıģtır. TÜSEV, 2010 yılında bilgi üretimi yoluyla üçüncü sektörün Türkiye ve uluslararası düzeylerde görünürlüğünün artması ve daha iyi anlaģılması amacıyla bir dizi araģtırma projesine imza atmıģ, çeģitli makaleler yayınlamıģ ve bu çalıģmalarını geniģ kitlelere ulaģtırıp gündem oluģturulmasını sağlamıģtır. 1. Makaleler a) Global Philanthropy Kitabı, Türkiye de Vakıflar: Filantropinin Aracı, DeğiĢimin Temsilcisi : Network of European Foundations Mercator Fund tarafından yayımlanan tüm dünyadan filantropi alanında yirmiyedi uzman tarafından hazırlanan Global Philanthropy (Küresel Filantropi) çalıģmasıdır. 13

14 Yeni Zelanda dan Pakistan a tüm dünyada bu alanda yapılan çalıģmalarla ilgili genel bir perspektif sağlamayı amaçlayan TÜSEV tarafından kaleme alınan Türkiye de Vakıflar: Filantropinin Aracı, DeğiĢimin Temsilcisi adlı bir makalede Türkiye de vakıf kurumunun dünü, bugünü ve yarınına değinilmiģtir. b) AGNA Bülteni, Üyelik Stratejileri: Ulusal KuruluĢlar için Zorluklar ve Fırsatlar : TÜSEV benzeri ulusal dernek ve vakıf ağlarını buluģturan AGNA nın (Affinity Group of National Associations) aylık bülteninde TÜSEV tarafından hazırlanan ve bu kurumların üyelik yapılarına değinen Üyelik Stratejileri: Ulusal KuruluĢlar için Zorluklar ve Fırsatlar isimli bir makale ile katkıda bulunulmuģtur. c) AB 2010 Ġlerleme Raporunda Sivil Toplumu Ġlgilendiren Bölüm ve Maddeler Hakkında Bilgi Notu: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan, Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum sürecindeki mevcut durumunu analiz eden yıllık ilerleme raporu 9 Kasım 2010 tarihi itibariyle yayımlanmıģtır. TÜSEV, Ġlerleme Raporu nun sivil toplumu ilgilendiren baģlıklarını bir bilgi notu haline getirmiģ ve web sitesine eklemiģtir. Rapora göre, devlet-sivil toplum iliģkileri açısından anayasa değiģikliği ve yolsuzlukla mücadele süreçlerinin yeterince kapsayıcı olmadığı belirtilmiģtir. Reformların uygulanması,mülteci ve göçmenler gibi konularda katılımın arttırılması gereğine değinilmiģ, Avrupa Birliği nden Sorumlu Devlet Bakanı ve BaĢmüzakereci Egemen BağıĢ ın katılımıyla düzenlenen istiģari toplantılar olumlu karģılanmıģtır. Örgütlenme özgürlüğü konusunda ise, yasal çerçeve Avrupa Birliği standartlarıyla aynı çizgide bulunurken, derneklerin yasal gereklilikleri yerine getirirken zorluklarla karģılaģtıkları ve bazı derneklerin orantısız kontrollere maruz kaldığının altı çizilmiģtir. 2. Raporlar a) TÜSEV 2010 Sivil Toplum Değerlendirme Raporu: AB Kurumları ile Türkiye Cumhuriyeti devleti arasında Kopenhag Kriterleri konusunda devam etmekte olan müzakerelerin beģinci yılında, sivil toplum kuruluģları olarak bu kriterlerin yerine getirilmesi, uygulanması ve yerleģmesinde gösterdiğimiz çabayı, attığımız somut adımları ve tespit ettiğimiz sorunları aktarmak büyük önem arz etmektedir. TÜSEV, bu ihtiyaçtan yola çıkarak Türkiye de sivil toplum-kamu iliģkilerinin durumu, yasal çerçeve ve sivil toplum kuruluģlarının politika oluģum süreçlerine etkilerine değinen TÜSEV 2010 Sivil Toplum Değerlendirme Raporu nu hazırlamıģtır. Raporda yer alan bilgiler, TÜSEV araģtırma projeleri, mütevellileri ve uzman ekibinin görüģ ve tecrübelerine dayanmaktadır. TÜSEV bu kapsamda yıllarında yürüttüğü kapsamlı bir sivil toplum Ġhtiyaç Analizi çalıģması olan Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) bulguları, Türkiye nin önde gelen dernek ve vakıflarından oluģan mütevellilerine uyguladığı anket çalıģması ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelleri tespit eden raporundan faydalanmıģtır. 3.AraĢtırmalar a) Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) Ġlki 2005 de yürütülen STEP projesi Türkiye nin ilk uluslararası karģılaģtırmalı ve en kapsamlı sivil toplum araģtırma projesi olmuģtur yılları arasında yürütülen ikinci STEP çalıģması ise, kapsam ve uluslararası boyutuyla ilk projeyi aratmamakta, ayrıca sektörün son yıllarda geçirdiği değiģimi bilimsel bir çerçeveden gözlemleme imkânı vermektedir. 14

15 TÜSEV yayınlarından 2011 in ilk günlerinde çıkacak olan kapsamlı ülke raporu, Türkiye de sivil topluma iliģkin bazı kilit konuları irdelemekte ve verdiği güncel cevaplarla bu genç sektöre yeni bir bakıģ getirmektedir. b) STEP Ermenistan-Türkiye Sınır Ötesi GiriĢimi Uygulandığı 56 ülkede sivil toplumun detaylı birer portresini çizen STEP çalıģması kapsamında ülkeler arası karģılaģtırmalı incelemelerde bulunmak ve projeye dahil olan sivil toplum paydaģları arasında sınır ötesi iletiģim ve iģbirliğini teģvik etmek mümkün olmaktadır. Bu kapsamda STEP Ermenistan-Türkiye Sınır Ötesi GiriĢimi baģlatılmıģ; bir dizi saha ziyareti gerçekleģtirmiģ; projeyi Ermenistan da uygulayan Counterpart Armenia ile TÜSEV iki ülkenin sivil toplumlarının karģılaģtırılması ve birbirlerini daha iyi anlaması amacıyla ortak bir yayın çıkarmıģtır. c) Akdeniz de Üçüncü Sektör AraĢtırma Projesi TÜSEV, 2010 yılında Fondazione Roma Terzo Settore ve Jacques Maritain Institute öncülüğünde yürütülen Akdeniz de Üçüncü Sektör Projesi kapsamında bir ortaklığa imza atmıģtır. Proje kapsamında Türkiye de üçüncü sektörde tanım, kurumlar, katılım, yönetiģim, kaynaklar, iyi ve kötü uygulamalar ve yasal çerçeveye iliģkin kapsamlı bir bölüm hazırlanmıģtır. Cezayir, Mısır, Lübnan, Fas ve Türkiye de üçüncü sektöre iliģkin karģılaģtırmalı bir perspektif sunacak yayının 2011 yılında Fondazione Roma Terzo Settore tarafından yayınlanması, aynı yıl içinde ise Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi planlanmıģtır. TÜSEV in uluslararası iliģkiler programı Türkiye deki üçüncü sektör kuruluģlarının uluslararası düzeyde tanınması ve iģbirliği imkânlarının yaratılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda TÜSEV 2010 yılında da bu alanda önemli giriģimlerde bulunmuģ; iyi örnek ve tecrübelerin paylaģılması için ortak platformlar oluģturmuģtur. Ev sahipliği Yaptığımız Toplantılar a) Üçüncü Sektör AraĢtırmaları Birliği (ISTR-International Society for Third Sector Research) 9. Uluslararası Rakamlarla ISTR Konferansı Konferans programında 150 kadar panel, atölye çalıģması ve sunum yer almıģtır. Konferansa 70 ülkeden 600 e yakın kiģi katılmıģtır. Konferansa Türkiye den yaklaģık 40 akademisyen, araģtırmacı ve sivil toplum temsilcisi katılmıģ, ülkemiz sivil toplumuna dair bir panel ve workshoplar düzenlenmiģtir. Konferansı, 7-10 Temmuz 2010, Ġstanbul: 2008 yılında Avrupa ve dünyanın önde gelen vakıf ve bağıģçı kurululuģlarını Ġstanbul da buluģturan 20. Avrupa Vakıflar Merkezi Genel Kurul ve Konferansı nın ardından 2009 yılında Avrupa Konseyi nin Sivil Toplum DanıĢma Seminerine ev sahipliği yapılmıģtır. Bu kapsamda 2010 yılında ise sivil toplum alanında araģtırma yapan akademisyen, enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluģlarını bir araya getiren Üçüncü Sektör AraĢtırmaları Birliği nin (ISTR-International Society for Third Sector Research) 9. Uluslararası Konferansı na evsahipliği yapılmıģtır. 15

16 Ġki yılda bir dünyanın farklı bir Ģehrinde düzenlenen ISTR Uluslararası Konferansı nda dünyanın önde gelen araģtırmacıları sivil toplum alanında yaptıkları çalıģmaları sunmuģtur. Konferans, sivil toplumun durumuyla ilgili vizyon sağlaması, uluslararası iliģkilerinin geliģmesi ve ülkemizde sivil toplumun tanıtılması açısından da önemli bir adım olmuģtur. 16 ISTR Konferansı nın 2010 yılı teması Krizle YüzleĢmek: Üçüncü Sektör ve Sivil Toplumun KarĢılaĢtığı Güçlükler ve Fırsatlar olmuģtur. Konferans; devlet-sivil toplum iliģkileri, yönetiģimhesapverebilirlik, sosyal ekonomi, sosyal giriģimcilik ve sosyal giriģimler, kalkınma yardımları ve Güney-Kuzey diyaloğu, filantropi, gönüllülük, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal sermaye ve yoksulluk gibi baģlıklara odaklanmıģtır. AçılıĢ ve kapanıģ konuģmacıları BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Nüfus Fonu Direktörü Thoraya Ahmed Obaid ile Hindistan merkezli Asya Katılımcı AraĢtırma Birliği (PRIA) BaĢkanı Rajesh Tandon olmuģtur. Bu etkinliğe üniversitenin bütün mekan ve imkanlarını açan Kadir Has Üniversitesi ne teģekkür ederiz. Ayrıca bu etkinliğe verdikleri değerli desteklerden dolayı Amerikan Konsolosluğu, BaĢbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği, Black Sea Trust A Project of the German Marshall Fund of the United States, Calouste Gulbenkian Foundation, Kadir Has Üniversitesi, Trust Africa, Türk Havayolları, Türkiye Vodafone Vakfı na teģekkürlerimizi sunarız. b) STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 1. Küresel Kongresi, Eylül 2010, Ġstanbul: 2010 da gerçekleģtirdiğimiz bir diğer ev sahipliği STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 1. Küresel Kongresi olmuģtur. 70 ülkeden sivil toplum, hükümet ve bağıģ kuruluģları Eylül tarihlerinde gerçekleģen Kongre de (Open Forum for CSO Development Effectiveness) 70 ülkeden temsilci STK kalkınma etkinliği üzerinde ortak akıl geliģtirmiģtir. 200 katılımcıya açılıģ konuģmasında hitap eden Asya Katılımcı AraĢtırma Birliği (PRIA) BaĢkanı Dr. Rajesh Tandon, Açık Forum sürecini uygun, acil ve kritik olarak nitelendirmiģtir. 70 ülkedeki ulusal danıģma toplantılarının sonucu olan Kalkınma Etkinliği ilkeleri Küresel Kongrenin ilk iki gününde tartıģılmıģtır. Küresel Kongre ilk kez bağıģçılar, sivil toplum ve hükümetleri ulusal danıģma toplantılarının sonuçlarını değerlendirmek üzere biraraya getirerek süreçte önemli bir dönüm noktası olmuģtur. Ġstanbul prensipleri sivil toplumu 2011 de Güney Kore de yapılacak Üst Düzey Forum sürecinde yönlendirecek ve bilgilendirecektir. 2. Düzenlediğimiz Toplantılar a) Avrupa Vakıf Haftası Türk Vakıfları Etkinlikleri, 31 Mayıs-4 Haziran 2010, Belçika TÜSEV ayrıca Avrupa da vakıflarımızın görünürlüğünü arttırmayı, çalıģmalarını tanıtmayı ve AB üyelik sürecinde vakıflarımızın rolünü vurgulamayı ve pekiģtirmeyi hedefleyerek 2010 yılında ilki düzenlenen Avrupa Vakıf Haftası nda aktif rol üstlenmiģtir.

17 Avrupa Vakıflar Merkezi nin (European Foundation Centre-EFC) 31 Mayıs-4 Haziran 2010 tarihlerinde Brüksel de düzenlediği Avrupa Vakıf Haftası kapsamında önde gelen vakıflarımız bir araya gelerek Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski bir Gelenek baģlığı altında bir dizi etkinlik gerçekleģtirmiģtir. TÜSEV öncülüğünde hazırlanan etkinlikler Aydın Doğan Vakfı, Kıbrıs Vakıflar Ġdaresi, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı mali desteği ile hayata geçirilmiģtir. Etkinliklere Türkiye den Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Mess Eğitim Vakfı, Lösemili Çocuklar Vakfı ve Türkiye Ġnsan Kaynakları Vakfı temsilcileri de katılmıģtır. Vakıf Haftası boyunca vakıflarımızın yoğun etkinliklerini aģağıda bulabilirsiniz. TÜSĠAD Daveti: TÜSĠAD Brüksel Temsilciliği Avrupa Vakıf Haftası na katılan Türk vakıf temsilcilerini 31 Mayıs akģamı gerçekleģtirilen bir davette ağırlamıģtır. Fuar-Türk Vakıfları KöĢesi: Vakıf Haftası kapsamında EFC tarafından hazırlanan fuar alanında beģ gün süreyle vakıflarımızın tanıtım materyalleri, videoları ve yayınları sergilenmiģtir. Stand ziyaretçileri ile Türk vakıfları hakkında bilgi paylaģılırken, Türkiye de çalıģmak ve vakıflarla ortaklık yapmak isteyen çok sayıda kuruluģun sorularına cevap verilmiģtir. Vakıf materyalleri ayrıca EFC sergi alanında da katılımcılarla paylaģılmıģtır. Panel ve Resepsiyon, Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski bir Gelenek: Vakıf Haftası kapsamında 1 Haziran 2010 günü saatlerinde Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski bir Gelenek (Turkish Foundations: An Old Tradition in Service of New Horizons) baģlıklı bir panel gerçekleģtirilmiģtir. TÜSEV Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder in moderatörlüğünü yaptığı panele Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu BaĢkanı Candan Fetvacı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Nurdan ġahin, Kıbrıs Vakıflar Ġdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade, Sabancı Vakfı Programlar Yöneticisi Filiz Bikmen Bugay ve Stiftung Mercator Proje Direktörü Rana Aydın konuģmacı olarak katılmıģtır. Panelde konuģmacılar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs ta vakıfların odaklandığı ana sorunlara, çalıģmalarına ve ülkenin kalkınmasında vakıfların oynadığı rollere, vakıf sektörünün geleceğiyle ilgili vizyonlarına, AB üyelik sürecinde vakıfların ve bir bütün olarak sivil toplumun etkisine değinmiģlerdir. Etkinliğe AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp ve Avrupa Parlamentosu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi Anna Maria Corazza Bildt ile birlikte Avrupa Komisyonu, Brüksel merkezli sivil toplum ağları ve çeģitli vakıflardan temsilciler de katılmıģtır. Paneli minikonser eģliğinde gerçekleģtirilen bir resepsiyon takip etmiģtir. 17

18 Özel Ziyaretler: 2 Haziran günü Türk vakıfları heyeti bir dizi ziyaret gerçekleģtirmiģtir. Avrupa Konseyi GeniĢleme Müdürlüğünden Fernando Criado Alonso, GeniĢlemeden sorumlu AB Komiseri Stefan Füle nin Kabine Üyesi Rudiger Boogert, GeniĢleme Genel Müdürlüğü (DG Enlargement) Türkiye Masası yetkilileri ile Türkiye nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp e ziyaret edilmiģtir. Ziyaretlerde AB yetkilileri ile vakıflarımız arasında daha etkin bir bilgi akıģının sağlanması gereğine dikkat çekilmiģtir. Verdikleri mali destek ile etkinliklerin en baģarılı Ģekilde gerçekleģmesini sağlayan Aydın Doğan Vakfı, Kıbrıs Vakıflar Ġdaresi, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı na; organizasyon desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı na ve TÜSĠAD Brüksel Temsilciliği ne teģekkürlerimizi sunarız. 3. Katıldığımız Toplantılar 2010 yılında TÜSEV çalıģmalarını çeģitli ulusal ve uluslararası etkinlik ve platformlarda paylaģmaya devam etmiģtir. Bu etkinliklerden bazıları aģağıda özetlenmektedir. A) Ulusal Toplantılar a) 2. Kadir Has Üniversitesi STK Günleri, 3-4 Mart 2010, Ġstanbul: Kadir Has Üniversitesi, Has Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi tarafından düzenlenen 2. Kadir Has Üniversitesi-Sivil Toplum KuruluĢları Günleri hem çeģitli panellere, hem de bir STK fuarına ev sahipliği yapmıģtır. b) Koç Üniversitesi Alternatif Kariyer Günleri, 28 Nisan 2010, Ġstanbul: Sivil toplum alanında kariyer yapmak isteyen Koç Üniversitesi öğrencilerine sivil toplumda insan kaynaklarıyla ilgili eğilimler paylaģılmıģ, TÜSEV deki kariyer olanaklarına değinilmiģtir. c) Fark Yaratanlar KapanıĢ Etkinliği, 17 Mayıs 2010, Ġstanbul: Sabancı Vakfı nın katkılarıyla hayata geçen ve Cüneyt Özdemir in sunumuyla 32 hafta boyunca CNN Türk ekranlarında yayınlanan Fark Yaratanlar Programı nın sezon finali gerçekleģmiģtir. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti BaĢkanı Güler Sabancı ve 32 hafta boyunca programa konuk olan Fark Yaratanlar ın katıldığı beģn birk Programında fark yaratan hikayeler paylaģılmıģtır. d) "Toplumsal DönüĢüm için Sosyal GiriĢimcilik" Konferansı, 4 Haziran 2010, Ġstanbul: Dünyanın en prestijli iģletme okullarından INSEAD tarafından her sene çeģitli kentlerde düzenlenen Uluslararası Sosyal GiriĢimcilik Konferansı'nın dördüncüsü bu yıl Ġstanbul'da gerçekleģmiģtir. Sosyal GiriĢimcilik Platformu ve Sabancı Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı "Toplumsal DönüĢüm için Sosyal GiriĢimcilik" baģlıklı konferans, 4 Haziran 2010'da Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapılmıģtır. f) Uluslararası Gönüllülük Sempozyumu, 3-4 Kasım 2010, Ġstanbul: Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti Ajansı Kent Kültürü Yönetmenliği tarafından 2009 yılının Ağustos ayında baģlatılan Ġstanbul 2010 Gönüllü Programı 18

19 Avrupa Kültür BaĢkentliğinin son iki ayına girildiği Ģu günlerde, deneyimlerini paylaģmak, gönüllülüğün katılım, kültür sanat, yurttaģlık, hizmet, savunuculuk, yardım, sivil alan, demokrasi gibi kavramlarla iliģkisini tartıģmak için Uluslararası Gönüllük Sempozyumu düzenlemiģtir. g) TEGV 5. Dünya Gönüllüler Günü Konferansı, 1 Aralık 2010, Ġstanbul: Eğitim Gönüllüleri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nü 1 Aralık ta Ġstanbul da düzenlediği, 30 farklı STK dan temsilcilerin ve gönüllülerin katıldığı Gönüllülük ve Sürdürülebilirlik konferansı ile kutlamıģtır. TEGV tarafından gönüllülerin sürdürülebilirliği ile ilgili yapılan araģtırma sunulurken, Gönüllülük ve Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Gönüllü Programları baģlıklı iki panel gerçekleģtirilmiģtir. h) Sabancı Vakfı, Hayırseverlik Dünyayı DeğiĢtirebilir mi? Semineri, 10 Aralık 2010, Ġstanbul: Sabancı Vakfı nın her yıl düzenlediği, sivil toplum sektörüne, kapasite geliģtirme ve sosyal iletiģim ağı oluģturma konularında ıģık tutan, Sabancı Vakfı Seminerleri nde bu yıl, Hayırseverlik Dünyayı DeğiĢtirebilir mi? sorusuna yanıt aranmıģtır. 10 Aralık 2010 tarihinde Sabancı Center da düzenlenen seminerin konukları The Economist Dergisinin Amerikan ĠĢ Dünyası Editörü ve New York Büro ġefi Matthew Bishop ve Belçika lı King Baudouin Vakfı nın Yönetici Direktörü Luc Tayart de Borms olmuģtur yılında tüm mal varlığını bağıģlayarak Sabancı Vakfı nın kurulmasına öncülük eden merhum Sadıka Sabancı nın anısına düzenlenen seminere aralarında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluģu ve medya temsilcilerinin yer aldığı konuklar katılmıģtır. B) Uluslararası Toplantılar a) Sivil Toplum KuruluĢları Üzerine AraĢtırmalar Hakkında Bölgesel Konferans, Ocak 2010, Ürdün: Foundation for Future adlı kuruluģun ev sahipliğinde yapılan konferansa Orta Doğu ve Kuzey Afrika da sivil toplum araģtırmaları yapan kuruluģlar katılarak araģtırma konusundaki tecrübelerini paylaģmıģlardır. b) European Network of National Associations, Mart 2010, Londra: Temmuz 2009 da gayri resmi bir ağ olarak kurulan Avrupa Ulusal KuruluĢlar Ağı (ENNA) ilk toplantısını Kasım 2009 tarihlerinde Polonya da yapmıģtı. Londra da düzenlenen ikinci toplantıda Brüksel de kurulmasına karar verilen derneğin üyelik kriterleri, yapısı ve tüzüğü tartıģılmıģtır. Lizbon AnlaĢması nın ardından AB düzeyinde sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımının önünü açan 11. maddenin uygulanmasında ENNA nın rolü tartıģılmıģtır. c) CIVICUS Dünya Kongresi, Ağustos 2010, Montréal-Kanada: Dünyanın en önemli küresel sivil toplum etkinliklerinden olan CIVICUS Dünya Kongresi Ağustos 2010 tarihlerinde Kanada nın Montréal Ģehrinde gerçekleģmiģtir. Adil Bir Dünya için Ortak Hareket ana temasıyla düzenlenmekte olan Dünya Kongrelerinin 2010 teması ise Çözümler Aramak: Ekonomik Adalet olarak belirlenmiģti. Etkinlikte TÜSEV, Ulusal KuruluĢlar Ağı (AGNA) toplantısında ulusal kuruluģlarda üyelik konusunda oluģturulan çalıģma grubu kapsamında yapılan çalıģmaların sonuçlarını sunmuģtur. Ayrıca toplantıda Sınırlar Arası AraĢtırma: Sivil Toplum Endeksi ĠĢbirliği GiriĢimleri baģlıklı bir atölye gerçekleģmiģ, bu toplantıda TÜSEV ve Counterpart Armenia, Türkiye ile Ermenistan arasında devam etmekte olan STEP Sınır Ötesi GiriĢimini sunmuģtur. 19

20 d) CIVICUS Webinar, 15 Temmuz Ağustos 2010: CIVICUS tarafından Ģeffaflık ve hesapverebilirlik temalı webinar gerçekleģtirilmiģtir. Bu online seminerlerde hem kavramlar irdelenerek kavramsal çerçeve hakkında bilgi verilmiģ, hem de tecrübeler paylaģılmıģtır. e) Karadeniz STK Forumu, Ekim 2010, Romanya: Her yıl Karadeniz bölgesi ülkelerinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren forumun üçüncüsü Ekim tarihlerinde Romanya nın Köstence kentinde gerçekleģti. Ortak Geleceğimize Yatırım Yapmak genel teması altında Demokrasi ve VatandaĢ Katılımı, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Uluslararası BağıĢçı KuruluĢlar, Gençlik Politikaları, Ġklim DeğiĢikliği, Sosyal Medya konularının sivil toplum perspektifinden irdelendiği forumda oturumlara ek olarak bir STK fuarı ve yerel STK lara saha gezileri düzenlendi. Forumun ev sahipleri Romanya Sivil Toplum GeliĢtirme Vakfı, Romanya STK Federasyonu, Romanya DıĢiĢleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve German Marshall Fund of United States, katılımcıları ise 200 ü aģkın sivil toplum temsilcisi oldu. Toplantıda TÜSEV, Temmuz ayında Uluslararası Üçüncü Sektör AraĢtırmaları Konferansı (ISTR) sırasında gerçekleģtirdiği Karadeniz Bölgesi nde Sivil Toplum GeliĢimi için Strateji GeliĢtirme Atölyesi sonucunda hazırlanan Karadeniz Bölgesi KarĢılaĢtırmalı Sivil Toplum Raporu ile birlike Türkiye Sivil Toplum Ülke Profili, Karadeniz Bölgesi VatandaĢ Katılımı ve Karadeniz Bölgesi Kamu-Sivil Toplum ĠliĢkileri konularında sunum yapmıģtır. f) Forum for the Future of Democracy, Ekim 2010, Ermenistan: Avrupa Konseyinin tüm paydaģları biraraya getirerek gerçekleģtirdiği en büyük yıllık etkinliği olan Forum for the Future of Democracy Ekim tarihlerinde Ermenistan ın baģkenti Erivan da gerçekleģtirilmiģtir. Altıncı kez gerçekleģtirilen Forumun alt baģlığı 2020 deki Perspektifler - Avrupa da Demokrasinin Geleceği olarak belirlenmiģti. Konsey üyesi ülkelerden 300 ü aģkın sivil toplum, hükümet, yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı çeģitli toplantılarla birlikte Forum süresince Demokrasi Fuarında sivil toplum kuruluģları kendilerini tanıtma ve çalıģmaları hakkında bilgi paylaģımı Ģansı buldular. g) EFC Yönetim Kurulu Toplantısı, 7-8 Kasım 2010, Belçika: 2011 bütçe ve çalıģma programı, program alanlarındaki geliģmeler, stratejik planı görüģülmüģtür. h) Uluslararası Çanakkale STK lar Kongresi, 3-5 Aralık 2010: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "VII. Uluslararası Sivil Toplum KuruluĢları Kongresi" 3-5 Aralık tarihlerinde yapılmıģtır. Sosyal Adaleti Maksimize Eden Toplumsal DönüĢüm Çabalarının Yeni Fenomeni: Hayırseverlik baģlığı altından gerçekleģen sempozyumda STK ların Hayırseverlik Misyonları, Afet Yönetimi ve STK ların BakıĢı, Tarihsel Süreçte STK lar ve Hayırseverlik, KüreselleĢme ve Hayırseverlik, Kamu/Yerel Yönetimler ve Hayırseverlik, Toplumsal EtkileĢim ve Hayırseverlik ve Sosyal GiriĢimcilik ve Hayırseverlik gibi çok sayıda panel gerçekleģtirilmiģtir. 4. ĠĢbirlikleri ve Diğer Konular a) TACSO Projesi Ulusal DanıĢma Kurulu Üyeliği: AB tarafından sağlanan Sivil Topluma Destek Fonu kapsamında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye de yürütülmeye baģlanan ve sivil toplum kuruluģlarının teknik kapasitesinin artmasına destek vermeyi amaçlayan Sivil Toplum KuruluĢları için Teknik Destek (TACSO) Projesi için oluģturulan Ulusal DanıĢma Kurulu na TÜSEV de seçilmiģtir. TÜSEV le birlikte kurulda Arı Hareketi, Doğa Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği 20

21 (KA-DER) ve Helsinki YurttaĢlar Derneği yer alacaktır. TACSO Projesi araģtırma, rehberlik ve yardım masası; kapasite arttırma ve STK ve paydaģ iliģkileri alanlarında çalıģmalar yürütecektir. Bu kapsamda 9 ġubat 2010, 16 Temmuz 2010 ve 27 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen DanıĢma Kurulu toplantılarında TÜSEV temsil edilmiģtir. b) 2011 Yılının Ġlk Önemli Konferansı: CSOs challenge public authorities From political commitment to active dialogue Uluslararası Avrupa Hareketi (EMI) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ġubat 2011 tarihlerinde Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde, STK lar ve Kamu KuruluĢları: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga baģlıklı bir kongre düzenleyerek AB üyesi, aday ve aday adayı ülkelerde sivil toplum-kamu iliģkilerini 300 den fazla katılımcıyla değerlendirmiģlerdir. Brüksel merkezli bir uluslararası ağ olan Uluslararası Avrupa Hareketi (European Movement International-EMI) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ġubat 2011 tarihlerinde Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde Avrupa Birliği kurumlarından üst düzey bürokratlar, AB üyesi ülkelerden parlamenterler, kamu ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla uluslararası bir kongre düzenlemiģtir. Kongre; aday ülkelerde sivil toplumun geliģimi, sosyo-ekonomik ortaklıklar, yönetiģim, iģbirlikleri gibi konulara odaklanmıģtır. Kongre, TÜSEV Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven, Uluslararası Avrupa Hareketi BaĢkanı Pat Cox (Avrupa Parlamentaso eski BaĢkanı), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Komisyonunun GeniĢleme ve KomĢuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ve Devlet Bakanı ve BaĢmüzakereci Egemen BağıĢ tarafından yapılan açılıģ konuģmalarıyla baģlamıģtır. AçılıĢ oturumu Belçika Devlet Bakanı Charles-Ferdinand Nothomb kolaylaģtırıcılığında gerçekleģtirilmiģtir. Prof. Dr. Üstün Ergüder, konuģmasında AB süreci ve bu kapsamda yapılan yasal reformların ülkemizde sivil toplumun geliģmesindeki önemine değinerek, TÜSEV in ana çalıģma konularından olan kamu-sivil toplum iliģkileri konusundaki bu toplantının gerçekleģmesinden duyduğu memnuniyeti ve toplantının iliģkilerin kurumsallaģması ve geliģmesi yönünde önemli bir araç olacağını umduğunu belirtmiģtir. Prof. Dr. Halil Güven, hem sivil toplum, hem de Avrupa Birliği konusunda birimler ve enstitülere sahip üniversitelerinde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı mutluluklarını dile getirmiģtir. 21

22 Pat Cox, Türkiye de sivil toplumun geliģiminin etkileyici olduğunu belirterek, iyi yönetiģimin vatandaģların ve dolayısıyla onları temsil eden sivil toplum kuruluģlarının katılımı ve onayıyla olabileceğine vurgu yapmıģtır. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlanması için çaba gösterdiklerini ve Türkiye nin genç ve dinamik bir ülke olduğuna, Avrupalıların Türkiye ile ilgili olarak doğru bilgilendirilmesi gerektiğine değinmiģtir. Stefan Füle,sivil toplum kuruluģlarının karar alma süreçlerine katılmasının siyasi kriter açısından çok önemli olduğunu, hükümetlerin sivil toplumu bir ortak gibi görmesi, iliģkilerin Ģeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri çerçevesinde kurulması gerektiğini belirtmiģtir. Ayrıca Türkiye de yasama süreçlerine tam ve doğru zamanda sivil toplum katılımın sağlanması gerektiğine değinen Füle, sivil toplumun geliģimi için devlet teģviklerinin gerektiğini vurgulamıģtır. Egemen BağıĢ, AB üyelik sürecinde yapılan reformlar ve sağlanan mali destek ile sivil toplum kuruluģlarının geliģmesine büyük katkı yapıldığının, AB üyelik sürecinin derinleģmesinde sivil toplumun anahtar bir rolü olduğunun ve hükümetin sivil toplumu bilgilendirmesi ve taleplerinin hayata geçirilmesi konularındaki görevlerinin altını çizmiģtir. Ġki gün süren Kongre programının konuģmacıları arasında Avrupa Ekonomik ve Sosyal Konseyi (European Economic and Social Committee-EESC) BaĢkanı Staffan Nilsson, Karaman Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlemento BaĢkanı Lütfi Elvan, Bursa Milletvekili ve TBMM Avrupa Komitesi BaĢkan Yardımcısı Onur Öymen in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, üst düzey bürokrat ve sivil toplum temsilcileri yer almıģtır. Toplantının Ulusal Reformlar Süreci baģlıklı atölyesinde TÜSEV Program Direktörü Tevfik BaĢak Ersen konuģmacı olarak yer almıģ ve ülkemizde sivil toplumu ilgilendiren mevzuatın AB üyelik sürecindeki değiģimini, mevcut durumu ve ihtiyaçları özetlemiģtir. 22

23 BÖLÜM 4: 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI 1. ĠletiĢim ÇalıĢmaları: a. Bülten ve Websitesi: Her ayın sonunda yayımlanan aylık Türkçe e-bülten, üç ayda bir yayınlanan Ġngilizce e-bülten ve düzenli olarak güncellenen web sitemiz ile çeģitli paydaģlarla bilgi paylaģımına devam edilecektir. b. Basın ĠliĢkileri: TÜSEV faaliyetlerinin, yayınlarının ve diğer çalıģmaların basındaki yansımalarını takip etmek amacıyla Interpress ile imzalanan basın takibi sözleģmesi yenilenmiģtir. TÜSEV faaliyetleri doğrultusunda basın iliģkileri yürütülecektir. c. ĠletiĢim Altyapısının GeliĢtirilmesi: TÜSEV in iletiģim kapasitesini arttırmak amacıyla program alanları bazında basın ve iletiģim adres bankaları güncellenmeye ve geliģtirilmeye devam edilecektir. d. TÜSEV Bilgi Bankası: TÜSEV Bilgi Bankası nın içeriğinin en güncel bilgilerle geliģtirilmesi için tanıtım ve iletiģim çalıģmaları devam edecektir. Ayrıca profillerini güncellemek isteyen kuruluģlara teknik destek verilecektir. e. Üye ĠliĢkileri: Yeni üyelerin katılması, katılım payı bağıģlarının toplanması, davranıģ kurallarının yürürlüğe girmesi için yapılacak bir dizi çalıģma öngörülmektedir. f. Ġnsan Kaynakları Sivil toplum alanına ilgili duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine kısa ve uzun dönemli staj olanağı sağlanmaya devam edilecektir. 2. Teknik Ġhtiyaçlar Teknik destek, yazılım desteği, web hosting ve mail hosting hizmetleri konusunda 0ve1 BiliĢim Sistemleri ile çalıģılmaya devam edilmektedir. 1. Genel ÇalıĢmalar: Mevzuat takibi ve paylaģılması ile dernek ve vakıflarımıza yasal ve mali konularda danıģmanlık verilmesi çalıģmalarımız devam edecektir. 2. Mali Düzenlemelerle Ġlgili ÇalıĢmalar a) Vergi Savunu Projesi: Vergi ve kamu yararı konusunda hazırlanan raporların ilgili paydaģlarla yapılacak toplantılarda sunulması planlanmaktadır. b) Denetim konusunda yapılacak çalıģmalar: Vakıflar Yönetmeliği ile bir yenilik olarak uygulama imkanı bulan ancak yönetmelik hükümlerinin iptali gerekçesi ile dava konusu edilen iç denetim konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iyileģtirme çalıģmaları devam edecektir. 23

24 3. Vakıf: Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği konusunda bilgilendirici notlar hazırlanması ve vakıflar mevzuatı eğitimleri verilmesi bu alanda yapılacak faaliyetlerdir. 4. Dernek: Dernek Mevzuatı eğitimleri yapılması ve Dernekler Kanununda DeğiĢiklik Yapan Kanun hakkında çalıģmalar yapılacaktır. 5. Muhasebe Standartları: Muhasebe standartları raporuna iliģkin yapılacak bir toplantıyla paylaģılacaktır. 6. Vakıflar Meclisi çalıģmaları: Vakıflar Meclisi çalıģmalarının takibi ve çalıģmalarla ilgili bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir. 7. Kurucu Ġrade: 9 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen toplantıda sunulan bildiriler bir rapor haline getirilecek ve ilgililerle paylaģılacak ve lobi faaliyetleri devam edecektir. 8. Ġzleme Raporu Projesi: Türkiye de sivil toplumun durumu, yasal ve mali mevzuattan kaynaklanan sorunların ve kamu-sivil toplum iliģkilerdeki sorunların tespiti, bu konuda hazırlanacak detaylı bir izleme raporunun hazırlanması, basılması ve paylaģılması projesidir. Bu kapsamda yürütülmesi planlanan faaliyetler ilgili paydaģlarla kapsamlı bir anket çalıģması yapılması, Ġzleme Raporu oluģturulması, raporun basım ve dağıtımı olacaktır. 9. Ġyi YönetiĢim ve Kamu-STK ĠĢbirliği ÇalıĢmaları, Yardım Toplama Kanunu, ABGS, AB Komisyonu Delegasyonu ve diğer kurumlarla iliģkilerin geliģtirilmesi bu alanda yapılacak faaliyetlerdir. 1. Sosyal Yatırım Vakıfları ile ilgili çalıģmalar: Sosyal yatırım vakfı modelinin yaygınlaģması için pilot iller belirlenerek bu illerde bir dizi odak grup toplantısı yapılması ve tanıtım faaliyetleri yürütülmesi planlanmaktadır. 2. BağıĢçı TeĢvik Projesi: Ülkemizde bağıģçılığın geliģmesine katkı sağlanması için filantropi ve bağıģçılık alanında ülkemizdeki mevcut durum ve dünyadaki trendleri içeren bir bağıģçı kılavuzu hazırlanması, bu kılavuzun duyuru ve tanıtımının yapılması planlanmaktadır. 3. Sosyal GiriĢimcilik Projesi: TÜSEV in British Council desteği ve iģbirliğiyle yürüttüğü Sosyal GiriĢimcilik Projesi sonucunda sosyal giriģimlerle ilgili kapsamlı bilgiler içeren, sosyal giriģim kurmak isteyenlerin ihtiyacı olan bilgilere ulaģmalarını sağlayan ve bilgi paylaģımını teģvik eden interaktif bir web portalı hazırlanarak Ocak ayı itibarıyla eriģime açılmıģtır. Portalın tanıtım ve duyurusu çeģitli kanallar ile yapılmıģtır yılında da portalın moderasyonu ve güncellenmesi çalıģmalarına devam edilecektir. A) Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP): CIVICUS STEP araģtırmasının yurtiçi ve yurtdıģı yayım, tanıtım ve paylaģım faaliyetleri 2011 yılı boyunca yürütülecektir. 24

25 Yayım ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Proje çıktıları bin adet Türkçe, bin adet Ġngilizce basılacak; Ġstanbul ve Ankara da iki tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda araģtırma sonuçları paylaģılacak; uluslararası beģ konferansa toplu gönderim, yurtiçi ve yurtdıģında üçyüz paydaģa bireysel gönderim yapılacaktır. Çanakkale STK Sempozyumu, CIVICUS Konferansı, European Foundation Center ve ISTR Konferans ları kapsamında da çeģitli tanıtım faaliyetleri gerçekleģtirilecektir. Bireysel gönderimlerde her ilde en az bir üniversite kütüphanesine gönderim yapılacaktır. Internet üzerinden projenin kendi websitesi (örnek için bakınız TUSEV web sitesi ve e-bülteni (www.tusev.org.tr), CIVICUS web sitesi ve e-bülteni (www.civicus.org) ile STK Duyuru Yahoo Grubu gibi araçların yardımıyla paylaģım yapılacaktır. 1) Uluslararası Toplantılar a) European Movement Ġstanbul Kongresi, ġubat 2011, Ġstanbul: Brüksel merkezli bir sivil toplum ağı olan European Movement International ġubat 2011 tarihlerinde Ġstanbul Bilgi Üniversitesi nde düzenlenecek ve sivil toplumkamu iliģkilerine odaklanacaktır. Devlet Bakanı ve BaĢmüzakereci Egemen BağıĢ ve Avrupa Komisyonu GeniĢlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle nin de katılımlarını teyit ettikleri kongreye ülkemizden sivil toplum katılımı konusunda TÜSEV destek verecektir, etkinlik organizayonu konusunda koordinasyonu sağlayacaktır. b) ENNA Toplantısı, Mart 2011, Belçika: TÜSEV in üyesi olduğu Avrupa Ulusal Sivil Toplum KuruluĢları Ağı (European Network of National Civil Society Associations-ENNA) yıllık toplantısını Belçika da yapacaktır. c) EFC Genel Kurul ve Konferansı, Mayıs 2011, Portekiz: EFC nin yıllık genel kurul ve konferansı Portekiz de yapılacaktır. d) CIVICUS Dünya Konferansı, Eylül 2011, Kanada: TÜSEV in üyesi olduğu CIVICUS ve AGNA yıllık genel kurul ve toplantıları Montreal de yapılacaktır. e) Uluslararası Çanakkale STK lar Kongresi, Ekim 2011: Kesin tarihi henüz açıklanmayan kongrenin Ekim ayında gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. e) EFC Yönetim Kurulu Toplantısı, Kasım 2011: TÜSEV in üyeliğinin devam ettiği Yönetim Kurulu toplantısı her yıl olduğu gibi Kasım ayında düzenlenecektir. 2. Ulusal Toplantılar: BaĢta STK Sempozyumu olmak üzere çeģitli toplantılara katılımcı ve konuģmacı olarak katılarak bilgi paylaģımı ve ağ geliģtirme faaliyetlerine devam edilecektir. 25

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

TÜSEV FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2011 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2012 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2011 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIġAN

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2009 TÜSEV 2010 ÇALIŞMA FAALİYET RAPORU PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

2009 TÜSEV 2010 ÇALIŞMA FAALİYET RAPORU PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2009 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2010 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. Yönetim Organları 3 BÖLÜM 2. Genel Değerlendirme 4 BÖLÜM 3. 2009 Yılı Faaliyetlerimiz

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

TÜSEV MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTISI. 8 Mart 2011, Salı 16.30-18.30 Sabancı Center, İstanbul

TÜSEV MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTISI. 8 Mart 2011, Salı 16.30-18.30 Sabancı Center, İstanbul TÜSEV MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTISI 8 Mart 2011, Salı 16.30-18.30 Sabancı Center, İstanbul Gündem Açılış ve saygı duruşu 2010 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının sunulması ve

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Mütevelliler Heyeti Toplantısı 11 Nisan 2011, 16.00-18.00 Koç Holding, İstanbul

Mütevelliler Heyeti Toplantısı 11 Nisan 2011, 16.00-18.00 Koç Holding, İstanbul Mütevelliler Heyeti Toplantısı 11 Nisan 2011, 16.00-18.00 Koç Holding, İstanbul 1. Açılış ve saygı duruşu Gündem 2. Yeni üyelerimiz Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Güven

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma Doç. Dr. ġahin ANIL Evran DOĞAN, Ferya TAġCI TAGEM 1 SUNU ĠÇERĠĞĠ ARIMNet1 Projesi

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 43. Hafta (25-31 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 43. Hafta (25-31 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 43. Hafta (25-31 Ekim 2010) 25 EKİM 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTELERİ Kısaca FEFKON olarak

Detaylı

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi Danijela Stepić, KĠMK danıģmanı, Hırvatistan

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

TÜSEV MÜTEVELLĠLER HEYETĠ TOPLANTISI. 16 Nisan 2009, Perşembe 16.00-18.00 Borusan Oto, İstinye

TÜSEV MÜTEVELLĠLER HEYETĠ TOPLANTISI. 16 Nisan 2009, Perşembe 16.00-18.00 Borusan Oto, İstinye TÜSEV MÜTEVELLĠLER HEYETĠ TOPLANTISI 16 Nisan 2009, Perşembe 16.00-18.00 Borusan Oto, İstinye Gündem Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Yeni Mütevelliler Heyeti üyelerinin tanıtılması 2008 yılı Faaliyet Raporu

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Burs Programı. Burs Programı

Burs Programı. Burs Programı Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2012-2013 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 14-15 MART 2013 JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2012-2013 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL 9. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL Gelecek on yılda dünyayı bekleyen

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Neler yaptık?... TÜHĠD BaĢkanı Fügen TOKSÜ ü BaĢkanı ziyaret etti

Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Neler yaptık?... TÜHĠD BaĢkanı Fügen TOKSÜ ü BaĢkanı ziyaret etti NİSAN-MAYIS 2013 e-bülteni Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Değerli AHİD üyeleri ve sevgili dostlarımız, Aylık e-bültenimizin Nisan-Mayıs 2013 sayısıyla karşınızdayız. Baharın gelişiyle birlikte doğa da canlanmaya

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı