A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Fiziksel Kaynaklar. A- Amaç ve Hedefler... B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Fiziksel Kaynaklar. A- Amaç ve Hedefler... B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı..."

Transkript

1 1

2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- Teşkilat Yapısı C- Fiziksel Kaynaklar. D- İnsan Kaynakları... E- Diğer Hususlar II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Amaç ve Hedefler... B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı... C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.. E- Diğer Hususlar III- MALİ BİLGİLER IV- EKLER. 2

3 HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı (2007/11919 Sayılı) ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak Barbaros Denizcilik Yüksekokulu kurulmuş ve Eğitim- Öğretim yılında Deniz İşletmeleri ve Yönetimi Bölümü ne 1 öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü ile Güverte Bölümü nün de 2008 yılında açılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından uygun görülmüştür. Alanlarında uzmanlaşmış öğretim elemanı kadrosunun ve gerekli fiziksel altyapının oluşmasının ardından, eğitim öğretime başlamayı amaçlamaktadır. Yüksekokul, dört yıllık lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden yabancı dil (İngilizce) muafiyet sınavında yetersiz görülenler ya da bu sınava girmeyenler, bir yıl süreli İngilizce eğitiminin verildiği Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfında okuduktan sonra dört yıllık lisans eğitimine başlamaktadır. Barbaros Denizcilik Yüksekokulu nda, denizcilik sektörünün gerektirdiği nitelikler düşünülerek dünyanın her yerinde çalışabilecek mesleki yeterliğe sahip, iletişim becerisi gelişmiş, özgür düşünebilen, ekip çalışması yapabilen, kendini sürekli geliştirmeyi öğrenmiş, sorgulama ve araştırma yönü gelişmiş, çağdaş insanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU Müdür

4 I- GENEL BİLGİLER Misyon; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, ülkesine ve Atatürk ilkelerine bağlı, yüksek standartlarda eğitim ve öğretim vererek dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, iletişim becerilerine sahip, özgür düşünebilen, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli geliştirmeyi benimsemiş, sorgulama ve araştırma yönü gelişmiş, çağdaş, kültürlü ve insanı seven gençler yetiştirmektir. Vizyon; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, yüksek standartlarda eğitim ve öğrenim veren, bilimsel araştırmalar yapan, bilgi birikimini toplum yararına sunan ve alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir eğitim kurumu olmaktır. I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yüksekokul Müdürü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları a-) Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. b-) Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. c-) Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. d-) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. e-) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu,bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

5 B- TEŞKİLAT YAPISI MÜDÜR YÜKSEKOKUL KURULU YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü * Yazı İşleri Mali İşler Güverte Bölümü * Satınalma Taşınır Kayıt Kontrol İdari İşler Öğrenci İşleri *: Gemi Makineleri İşetme Mühendisliği ile Güverte Bölümlerinin kurulması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından uygun görülmüştür. Bu bölümlere henüz öğrenci alınmamıştır. 5

6 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR Okulumuz Karamürsel İlçesinde tadilat aşamasında olduğu için gerekli alt yapı çalışmaları hali hazırda devam etmektedir eğitim öğretim yılında tüm alt yapı çalışmalarını tamamlanarak açılması planlanmaktadır. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Ölçü birimi Miktar Yazılım Adet - Masa Üstü Bilgisayar Adet 7 Taşınabilir Bilgisayar Adet - Yazıcı Adet 5 Faks Adet 1 Projeksiyon Adet 1 Fotokopi Makinesi Adet 1 Büro Mobilyaları Toplantı Masası Adet 1 Toplantı Masası Koltuğu Adet 6 Ofis Mobilyaları Adet 16 D- İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİK PERSONEL Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Profesör Doçent 1 1 Yrd. Doçent 1 2 Öğretim Görevlisi 2 2 Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 6

7 İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 1 2 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli eğitim öğretim yılında okulun yeni hizmet binasının açılmasıyla ihtiyaç duyulan akademik ve idari personel ihtiyacı aşağıda bildirilmiştir. İhtiyaç Duyulan Personel Özellikleri: GÖREVİ İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL SAYI Genel İdari Hizmetler 2 Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 Hizmetli Güvenlik Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü ile Güverte Bölümü nün açılması ile; Prof. Dr. Doç. Dr. 2 Yrd. Doç. Dr. Öğretim Görevlisi 2 7

8 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Amaç ve Hedefler STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.1 ( ) Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. Birim Performans Hedefi STRATEJİK AMAÇ 1 Öğrencilerimizin gereksinimleri karşılamak üzere kütüphanenin oluşturulması hedeflenmektedir. Stratejik Hedef 1.2 ( ) Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Birim Performans Hedefi STRATEJİK AMAÇ 1 için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin eğitim öğretim yılında okulumuzun açılışının yapılması, bilgisayar laboratuarların oluşturulması, sınıfların teknolojik donanımların tamamlanması, konferans salonun yapılması hedeflenmektedir. Stratejik Hedef 1. ( ) Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili işlevlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Birim Performans Hedefi Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde çoğunlukla "Bologna Süreci" olarak adlandırılan ve esasen eğitim öğretim planlarında yeniden yapılanma çalışmaları olarak bilinen bir süreci başlattık. Bu süreç, üniversitemizin belirlemiş olduğu bir plan içerisinde yürütülecektir. Öncelikli amacımız, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek, bölüm olarak düşüncelerimizi oluşturularak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü program kazanımlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. 8

9 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.6 ( ) Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir. Birim Performans Hedefi STRATEJİK AMAÇ 1 İlimiz gemicilik sektöründe önemli kuruluşlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin dünya denizciliğinde layık olduğu konuma ulaşabilmesi için; öğrencilerimizin görerek, birebir uygulamalar yaparak bilinçli denizcilerin yetiştirilebilmesi için teknik gezilerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlardan her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. Stratejik Hedef 1.8 ( ) Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. Birim Mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak, 2010 yılı için 2 öğretim elemanı alınması hedeflenmektedir. STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.11 ( ) Ulusal ve uluslararası yeni değişim programlarının oluşturulması mevcut değişim programlarındaki değişim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiştir. Birim Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olan Farabi Değişim Programı ile Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı çerçevesinde kontenjanların en üst seviyeye getirilmesi hedeflenmektedir. 9

10 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Stratejik Hedef 2. ( ) Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. Birim Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Stratejik Hedef 2.9 ( ) Araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere katılımın sağlanması hedeflenmiştir. Birim 2010 yılında Fakültemizde görevli öğretim elemanlarının %0 unun ulusal veya uluslararası toplantılara katılması sağlanması hedeflenmektedir. STRATEJİK AMAÇ İnsan kaynaklarını geliştirmek, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarını artırmak. Stratejik Hedef. ( ) Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluşturularak, akademik çalışan seçiminde aday havuzlarının oluşturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iş analizleri, oluşturulacak görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Birim 2010 yılında idari norm kadro sayıları belirlenecek, idari hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde personel sayısını dengede tutmak hedeflenmektedir. 10

11 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.1 ( ) Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Birim Faaliyet-Proje Adı lar; Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin gereksinimleri karşılamak üzere kütüphanenin oluşturulması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin gereksinimleri karşılamak üzere kütüphanenin oluşturulması için; kamu ve özel kurumlar ile iletişime geçerek kitap bağışının sağlanması, ayrıca okulumuzun ihtiyacına cevap verecek kitapların satın alınması ile kitaplık bir kütüphanenin oluşturulması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Ödeneği Bütçe Dışı Kaynaklar Döner Diğer Yurt Dışı Sermaye Yurt İçi Toplam Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

12 İdare Adı Harcama Birimi Adı BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Kütüphane oluşturulması Birim Öğrencilerimizin gereksinimleri karşılamak üzere kütüphanenin oluşturulması hedeflenmektedir. lar ; Öğrencilerimizin gereksinimleri karşılamak üzere kütüphanenin oluşturulması için; kamu ve özel kurumlar ile iletişime geçerek kitap bağışının sağlanması, ayrıca okulumuzun ihtiyacına cevap verecek kitapların satın alınması ile kitaplık bir kütüphanenin oluşturulması hedeflenmektedir. 1 2 Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kayna klar Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

13 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.2 ( ) Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( - 2 -) İdare Adı Harcama Birimi Adı Birim Faaliyet-Proje Adı lar; BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir eğitim öğretim yılında okulumuzun açılışının yapılması, bilgisayar laboratuarların oluşturulması, sınıfların teknolojik donanımların bitirilmesi, konferans salonun yapılması hedeflenmektedir. Okulumuz eğitim öğretim yılında 1 öğrenci alarak hizmete başlamıştır. Verilen eğitim ve yönetsel hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini arttırmak için Eğitim Öğretim döneminde Karamürsel İlçesi nde bulunan okulun tadilatının bitirilmesi, bilgisayar laboratuarların (0 kişilik) oluşturulması, sınıfların teknolojik donanımların bitirilmesi, konferans salonun yapılması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Ödeneği Bütçe Dışı Kaynaklar Döner Diğer Yurt Dışı Sermaye Yurt İçi Toplam Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

14 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( - 2 -) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Bilgisayar Laboratuarları, sınıfların teknik donanımlarının tamamlanması Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim eğitim öğretim yılında okulumuzun açılışının yapılması, bilgisayar laboratuarların % % % % oluşturulması, sınıfların teknolojik donanımların bitirilmesi, konferans salonun yapılması hedeflenmektedir. lar Okulumuz eğitim öğretim yılında 1 öğrenci alarak hizmete başlamıştır. Verilen eğitim ve yönetsel hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini arttırmak için Eğitim Öğretim döneminde Karamürsel İlçesi nde bulunan okulun tadilatının bitirilmesi, bilgisayar laboratuarların (0 kişilik) oluşturulması, sınıfların teknolojik donanımların bitirilmesi, konferans salonun yapılması hedeflenmektedir. Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kayna klar Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam 1

15 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1. ( ) Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili işlevlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( - - ) İdare Adı Harcama Birimi Adı Birim Performans Hedefi Faaliyet-Proje Adı lar; BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili işlevlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde çoğunlukla "Bologna Süreci" olarak adlandırılan ve esasen eğitim öğretim planlarında yeniden yapılanma çalışmaları olarak bilinen bir süreci başlattık. Bu süreç, üniversitemizin belirlemiş olduğu bir plan içerisinde yürütülecektir. Öncelikli amacımız, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek, bölüm olarak düşüncelerimizi oluşturularak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü program kazanımlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde çoğunlukla "Bologna Süreci" olarak adlandırılan ve esasen eğitim öğretim planlarında yeniden yapılanma çalışmaları olarak bilinen bir süreci başlattık. Bu süreç, üniversitemizin belirlemiş olduğu bir plan içerisinde yürütülecektir. Öncelikli amacımız, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek, bölüm olarak düşüncelerimizi oluşturularak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü program kazanımlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hiz. Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

16 İdare Adı Harcama Birimi Adı BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( - - ) BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Yürütülen eğitim programlarının içerik ve kapsamının ve tüm öğretim elemanlarının eğitimle ilgili işlevlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Tüm öğretim elemanların çalışmalara dahil edilerek ortak düşünce oluşturulması Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde çoğunlukla "Bologna Süreci" olarak adlandırılan ve esasen eğitim öğretim planlarında yeniden yapılanma çalışmaları olarak bilinen bir süreci başlattık. Bu süreç, üniversitemizin belirlemiş olduğu bir plan içerisinde yürütülecektir. % % % % Öncelikli amacımız, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek, bölüm olarak düşüncelerimizi oluşturularak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü program kazanımlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. lar; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde çoğunlukla "Bologna Süreci" olarak adlandırılan ve esasen eğitim öğretim planlarında yeniden yapılanma çalışmaları olarak bilinen bir süreci başlattık. Bu süreç, üniversitemizin belirlemiş olduğu bir plan içerisinde yürütülecektir. Öncelikli amacımız, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek, bölüm olarak düşüncelerimizi oluşturularak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü program kazanımlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam Kaynakl ar 16

17 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.6 ( ) Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( - - ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Birim Faaliyet-Proje Adı lar; Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir. İlimiz gemicilik sektöründe önemli kuruluşlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin dünya denizciliğinde layık olduğu konuma ulaşabilmesi için; öğrencilerimizin görerek, birebir uygulamalar yaparak bilinçli denizcilerin yetiştirilebilmesi için teknik gezilerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlardan her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. İlimiz gemicilik sektöründe önemli kuruluşlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin dünya denizciliğinde layık olduğu konuma ulaşabilmesi için; öğrencilerimizin görerek, birebir uygulamalar yaparak bilinçli denizcilerin yetiştirilebilmesi için teknik gezilerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlardan her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

18 İdare Adı Harcama Birimi Adı BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( - - ) BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir. Teknik geziler, uygulamalar ve kurumlardan her türlü desteğin sağlanması Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim İlimiz gemicilik sektöründe önemli kuruluşlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin dünya denizciliğinde layık olduğu konuma ulaşabilmesi için; öğrencilerimizin görerek, birebir uygulamalar yaparak bilinçli denizcilerin yetiştirilebilmesi için teknik gezilerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlardan her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. % % % % lar ; İlimiz gemicilik sektöründe önemli kuruluşlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin dünya denizciliğinde layık olduğu konuma ulaşabilmesi için; öğrencilerimizin görerek, birebir uygulamalar yaparak bilinçli denizcilerin yetiştirilebilmesi için teknik gezilerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlardan her türlü desteğin sağlanması hedeflenmektedir. 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynaklar Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

19 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.8 ( ) Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı Birim Faaliyet-Proje Adı lar; BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. Mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak, 2010 yılı için... öğretim elemanı alınması hedeflenmektedir. Mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak, 2010 yılı için 2 öğretim elemanı alınması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

20 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Akademik kadroların oluşturulması Birim Mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak, 2010 yılı için... % % % % öğretim elemanı alınması hedeflenmektedir. lar ; Mevcut bulunan öğretim elemanı kadrosu korunarak, 2010 yılı için 2 öğretim elemanı alınması hedeflenmektedir. 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynakla r Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

21 STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef 1.11 ( ) Ulusal ve uluslararası yeni değişim programlarının oluşturulması mevcut değişim programlarındaki değişim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı Birim Faaliyet-Proje Adı lar; BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Ulusal ve uluslararası yeni değişim programlarının oluşturulması mevcut değişim programlarındaki değişim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiştir. Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olan Farabi Değişim Programı ile Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı çerçevesinde kontenjanların %... getirilmesi hedeflenmektedir. Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olan Farabi Değişim Programı ile Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı çerçevesinde kontenjanların % 25 getirilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

22 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Değişim programları çerçevesinde öğrenci kontenjan sayısını arttırmak Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Ulusal ve uluslararası yeni değişim programlarının oluşturulması mevcut değişim programlarındaki değişim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiştir Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olan Farabi Değişim Programı ile Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı çerçevesinde kontenjanların %... getirilmesi hedeflenmektedir. % % % % lar ; Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olan Farabi Değişim Programı ile Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı çerçevesinde kontenjanların % 25 getirilmesi hedelenmektedir. 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynakla r Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

23 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Stratejik Hedef 2. ( ) Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı Birim Faaliyet-Proje Adı lar; BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

24 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Alanında uzaman kişiler tarafından konferans vermek üzere davet etmek Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans % % % % vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. lar Yurt içi ve yurtdışından alanında uzman kişi ve kişilerin konferans vermek üzere çağırılması hedeflenmiştir. 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynaklar Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

25 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Stratejik Hedef 2.9 ( ) Araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere katılımın sağlanması hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere katılımın sağlanması hedeflenmiştir. Birim Performans Hedefi Faaliyet-Proje Adı lar; 2010 yılında Fakültemizde görevli öğretim elemanlarının %... unun ulusal veya uluslararası toplantılara katılması sağlanması hedeflenmektedir. Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti yılında Fakültemizde görevli öğretim elemanlarının %0 unun ulusal veya uluslararası toplantılara katılması sağlanması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (I. Düzey) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Ödeneği Bütçe Dışı Kaynaklar Döner Diğer Yurt Dışı Sermaye Yurt İçi Toplam Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

26 BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Düzenlenen konferanslara öğretim elemanlarımızın katılımı sağlamak. Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik düzlemlere katılımın sağlanması hedeflenmiştir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim yılında Fakültemizde görevli öğretim elemanlarının %... unun ulusal veya uluslararası toplantılara katılması sağlanması hedeflenmektedir. % % % % lar; 2010 yılında Fakültemizde görevli öğretim elemanlarının %0 unun ulusal veya uluslararası toplantılara katılması sağlanması hedeflenmektedir Yeni personel atamaları 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynakla r Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

27 STRATEJİK AMAÇ İnsan kaynaklarını geliştirmek, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarını artırmak. Stratejik Hedef. ( ) Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluşturularak, akademik çalışan seçiminde aday havuzlarının oluşturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iş analizleri, oluşturulacak görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. FAALİYET-PROJE MAALİYETLERİ TABLOSU ( ) İdare Adı Harcama Birimi Adı BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluşturularak, akademik çalışan seçiminde aday havuzlarının oluşturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iş analizleri, oluşturulacak görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Birim 2010 yılında idari norm kadro sayıları belirlenecek, idari hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde personel sayısını dengede tutmak hedeflenmektedir. Faaliyet-Proje Adı İnsan kaynaklarını geliştirme faaliyeti Açıklmalar; 2010 yılında idari norm kadro sayıları belirlenecek, idari hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde personel sayısın aşağıda belirtiği şekilde düzenlenmesi hedeflenmektedir. Genel İdari Hizmetler 2 Prof. Dr. Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 Doç. Dr. 2 Hizmetli Yrd. Doç. Dr. Güvenlik Öğretim Görevlisi 2 Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Bütçe Dışı Kaynaklar Toplam Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Kaynak İhtiyacı

28 İdare Adı Harcama Birimi Adı Hedef BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ( ) BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma ve Bilgi-Deneyim Paylaşımı Faaliyeti. Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluşturularak, akademik çalışan seçiminde aday havuzlarının oluşturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iş analizleri, oluşturulacak görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Norm kadroların oluşturulması Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim yılında idari norm kadro sayıları belirlenecek, idari hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde personel sayısını dengede tutmak % % % % hedeflenmektedir. lar 2010 yılında idari norm kadro sayıları belirlenecek, idari hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde personel sayısın aşağıda belirtiği şekilde düzenlenmesi hedeflenmektedir. Genel İdari Hizmetler 2 Prof. Dr. Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 Doç. Dr. 2 Hizmetli Yrd. Doç. Dr. Güvenlik Öğretim Görevlisi 2 Yeni personel atamaları 2 Ek ödenek Sağlanması Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Eğitim Faaliyetleri Genel Toplam Kaynaklar Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt içi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam

29 -Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı Performans Hedefi / Göstergesi Kütüphane oluşturulması için yapılan resmi görüşmeler yazışmalar Bilgisayar Laboratuvarları, sınıfların teknik donanımlarının tamamlanması için gerekli demirbaşların satınalımı Bologno süreci çerçevesindeki çalışmalar BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Elde Edilme Maliyeti Güvenilir Olmasının Dayanağı Yüksekokul Kayıtları Düşük Güvenilir Yüksekokul Kayıtları Yüksek Güvenilir Yüksekokul Kayıtları Düşük Güvenilir Teknik geziler, uygulamalar ve Yüksekokul Kayıtları Düşük Güvenilir kurumlardan her türlü desteğin sağlanması için yapılan faaliyetler Akademik kadro sayısı Yüksekokul Kayıtları Normal Güvenilir Değişim programları çerçevesinde öğrenci kontenjan sayısı Konferans, seminer, bilgilendirici toplantıların düzenlenme oranı Konferans, seminer, bilgilendirici toplantılara katılım oranı Göreve başlayan akademik ve idari personel sayısı Yüksekokul Kayıtları Normal Güvenilir Yüksekokul Kayıtları Normal Güvenilir Yüksekokul Kayıtları Normal Güvenilir Yüksekokul Kayıtları Normal Güvenilir 29

30 III-MALİ BİLGİLER BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı Gerçekleşme Tahmin Ekonomik Kodlar (I. Düzey) Personel Giderleri , , ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri,00.900, , ,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,00 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferi 08 Borç Verme Bütçe Ödeneği Toplamı 2.0, , , ,00 Transfer Edilecek Ödenekler Genel Toplam 2.0, , , ,00 Bütçe Ödeneği 2.0, , , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Genel Toplam 2.0, , , ,00 0

31 IV. MALİ BİLGİLER A. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODLAR KBÖ HARCAMA KBÖ HAZİRAN HARCAMA YILSONU HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVEKİLLERİ 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVEKİLLERİ 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 1 GÖREV ZARARLARI 2 HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 8 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR CARİ GİDERLER TOPLAMI

32 B. Program Dönemi Bütçesi yılları bütçe ödeneği ve tahminleri tablolarda gösterilmiştir. Performans Programının performans hedefleri bölümü yılları üniversite kaynakları ele alınarak hazırlanmıştır. KODU AÇIKLAMA BÜTÇE TEKLİFİ TAHMİN PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVEKİLLERİ 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 9 İSTİHBARAT PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1 MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVEKİLLERİ 9 İSTİHBARAT PERSONELİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 7 8 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 FAİZ GİDERLERİ 1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 1 GÖREV ZARARLARI 2 HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 8 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR KURUM TOPLAMI

33

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015

ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015 ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015 2013-2017 SUNUŞ Evrensel başarı ölçütlerine uygun bir eğitim öğretim anlayışıyla çıktığımız bu yolda, üniversitenin

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 63.468.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 63.468.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.573.200 3 Genel Hizmetler 5.573.200 1 00 Genel personel hizmetleri 2.416.200 2 Özel

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 82.175.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 82.175.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.387.000 3 Genel Hizmetler 5.387.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.674.000 2 Özel

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

, ,29

, ,29 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ankara, 2017 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya alınan kamu mali yönetim ve kontrol sistemi ile

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

T.C. Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu

T.C. Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu T.C. Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Barbaros Denizcilik Yüksekokulu 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş ve 2008 2009 Eğitim-Öğretim yılında Deniz

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..55, PERSONEL GİDERLERİ

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

, , ,27

, , ,27 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

EKLER: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

EKLER: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 I OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 A -BÜTÇE GİDERLERİ...3 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması.9 B BÜTÇE GELİRLERİ...13 2015-2016

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER Giriş 1 I- Ocak- Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 2 A. Bütçe Giderleri 1. Personel

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı