2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214

2 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hükmü çerçevesinde hazırlanan ve Üniversitemizin 214 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren Adnan Menderes Üniversitesi 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verebilirliğin arttırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması ilkelerine hizmet etmesi umuduyla kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU Rektör i

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ i I- OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 A- BÜTÇE GİDERLERİ 1 a) 213 ve 214 Yılları ilk 6 Aylık Gider leri 1 b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi 2 1) Gider türleri bazında ilk altı aylık gider gerçekleşmesi 3 2) Gider türleri harcamalarının, ilk altı aylık toplam harcama içerisindeki payları 4 3) Gider türlerinin yılları ilk altı aylık gerçekleşme oranları 4 1. Personel Giderleri 4 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 5. Cari Transferler 9 6. Sermaye Giderleri 1 B- BÜTÇE GELİRLERİ 11 a) 213 ve 214 Yılları İlk Altı Aylık Gelir leri 11 b) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 14 C- FİNANSMAN 16 II- 214 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 17 III- 214 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 17 A- BÜTÇE GİDERLERİ 17 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Yılsonu Gider Tahminleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 19 B- BÜTÇE GELİRLERİ 19 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Yılsonu Gelir Tahminleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2 5. Diğer Gelirler 2 C- FİNANSMAN 2 IV- TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 21 EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU ii

4 I- OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 27 Aralık 213 tarihli ve (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6512 sayılı 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize ödenek tahsis edilmiştir. Böylelikle başlangıç ödeneğimizde, bir önceki yıl ödeneğine 1 göre, % 8,92 oranında bir artış gerçekleşmiştir. a) 213 ve 214 Yılları İlk 6 Aylık Gider leri Üniversitemizde, 213 yılı Ocak- döneminde toplam lik gider gerçekleşirken; 214 yılının aynı dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı yüzde 12,7 artış göstererek olarak gerçekleşmiştir. Ocak- döneminde yapılan harcamaların toplam ödeneğe oranı 213 yılında % 48,1 iken, bu oran 214 yılında % 49,5 olarak gerçekleşmiştir İlk Altı Aylık Harcama Başlangıç Ödeneğinde Kalan Miktar Üniversitemizin 213 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak öngörülmüştür. 1

5 b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ,Mal ve Hizmet Alım Giderleri için , Cari Transferler için ,Sermaye Giderleri için de ödenek tahsis edilmiştir. Sermaye Giderleri dışında diğer ödeneklerin hepsinde bir önceki yıla göre artış meydana gelmiş, Sermaye Giderleri ödeneğinde ise bir önceki yıla göre azalış meydana gelmiştir. Aşağıdaki grafikte 213 ve 214 yılları bütçe başlangıç ödenek karşılaştırması gösterilmiştir Personel Giderleri 2.Sos. Güv. Kur. Devlet Pr. Gid. 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.Cari Transferler 6.Sermaye Giderleri Üniversitemiz 214 bütçesi içinde en büyük payı, Personel Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek oluşturmaktadır. Bu kalemin Üniversitemiz bütçe toplamı içindeki oranı % 6,1 düzeyindedir. Aşağıdaki grafikte gider türleri başlangıç ödeneklerinin, Üniversitemiz 214 yılı toplam bütçe içindeki oranları gösterilmiştir. 2

6 1.Personel Giderleri 2.Sos.Güv.Kur.Devl et Pr.Gid. 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.Cari Transferler 6.Sermaye Giderleri Cari Transferler % 1,7 Sermaye Transferleri % 15,8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 11,5 Personel Giderleri % 6,1 Sos. Güv. Kur. Devlet Pr. Gid. % 1,9 1) Gider türleri bazında ilk altı aylık gider gerçekleşmesi 214 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmesinin gider türlerine göre dağılımı incelendiğinde; ilk sırada bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi Personel Giderlerinin yer aldığı görülmektedir. En küçük kalemi ise Cari Transferler oluşturmaktadır. Aşağıdaki grafikte gider türlerinin 213 ve 214 yılları ilk altı aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir yılı Ocak- döneminde 213 yılının aynı dönemine göre, Sermaye Giderleri harcamalarında azalma, diğer gider türlerinin harcamalarında ise artış söz konusudur. 3

7 2) Gider türleri harcamalarının, ilk altı aylık toplam harcama içerisindeki payları 214 yılı Ocak- döneminde yapılan toplam lik harcama içerisinde Personel Giderlerinin payı % 66 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte gider türlerinin Ocak- dönemi harcamalarının, ilk 6 aylık toplam harcama içerisindeki payları gösterilmiştir. 5.Cari Transferler 3% 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11% 6.Sermaye Giderleri 8% 2.Sos.Güv.Kur.De vlet Pr.Gid. 12% 1.Personel Giderleri 66% 3) Gider Türlerinin yılları ilk altı aylık gerçekleşme oranları 214 yılı ilk altı aylık dönemde, başlangıç ödeneğine göre en yüksek gerçekleşme %55,2 oranı ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde gerçekleşirken, en düşük gerçekleşme % 25,9 oranı ile Sermaye Giderleri harcama kalemi ödemelerinde meydana gelmiştir. Aşağıdaki bölümde, Üniversitemizin 214 yılı Ocak- dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, 213 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde anlatılmıştır. 1.Personel Giderleri 214 yılında gider türü itibarıyla başlangıç ödenekleri içinde en büyük pay, Personel Giderlerine ayrılmıştır sayılı 214 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için ödenek tahsis edilmiş olup,bir önceki yıla göre % 15,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışta; Personel Giderleri tertibinin 213 yıl sonu gerçekleşme tutarı ile, maaşlara yapılan zam ve personel sayısındaki artışlar etkili olmuştur. 4

8 214 yılı sonu itibarıyla Personel Giderlerine tahsis edilen ödeneğin si harcanmış olup, bu harcama toplam Personel Giderleri ödeneğinin % 54,6 lık kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl bu oran % 53,7 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı Ocak- döneminde Personel Giderleri harcamaları, personel sayısındaki artış ve personel maaşlarındaki zamma paralel olarak 213 yılının aynı dönemine göre % 17,6 oranında artmıştır. Aşağıdaki grafikte, Personel Giderlerinin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 214 yılı Ocak- döneminde Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın genelde dengeli olmakla birlikte; Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Bu fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. 1.1 Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak öngörülmüş, 214 sonu itibarıyla bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 54,3 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 16,8 oranında bir artış söz konusudur. 1.2 Sözleşmeli Personel: 395. başlangıç ödeneği öngörülmüş, 214 sonu itibarıyla bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 1,33 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 9,48 oranında bir azalma meydana gelmiştir. 1.3 İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak gerçekleşme oranı % 4,2 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 6,4 oranında bir artış söz konusudur. 5

9 1.4 Geçici Personel: Başlangıç ödeneği olarak öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 78,4 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 22,4 oranında bir artış meydana gelmiştir. 1.5 Diğer Personel: 332. başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 56,4 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 26,89 oranında bir artış meydana gelmiştir. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 214 yılı için ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki yıla ait başlangıç ödeneğine göre yüzde 16,5 oranında bir artış söz konusudur. 214 yılı Ocak- döneminde ödeneğin si harcanmış olup, bu harcama,başlangıç ödeneğinin yüzde 55,2 sini oluşturmaktadır. 214 yılı ilk altı aylık dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 19,4 oranında artış meydana gelmiştir. Bu artışın sebebi, personel sayısındaki ve maaşlardaki artış sonucu, emekli keseneğine esas matrahların yükselmesidir. Aşağıdaki grafikte, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir Ocak Şubat Mart 213 Nisan Mayıs Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 55 olmuştur. İlk altı 6

10 aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 19,4 oranında bir artış söz konusudur. 2.2 Sözleşmeli Personel: 16. ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 181,4 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 116,7 oranında artış olmuştur. 2.3 İşçiler: 229. başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 4,7 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 86,2 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. 2.4 Geçici Personel: Başlangıç ödeneği olarak 218. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşerek, gerçekleşme oranı % 66,3 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 192 oranında bir artış meydana gelmiştir. 2.5 Diğer Personel: 1. başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 18,76 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 27,2 oranında bir artış meydana gelmiştir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 214 yılı başlangıç ödeneği, 213 yılına göre yaklaşık % 3 artışla olarak öngörülmüştür. 214 yılının ilk altı ayında bu ödeneğin si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde gerçekleşme oranı % 46,8 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamalarında, yılın ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %,7 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7

11 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Yukarıdaki grafik incelendiğinde 214 yılı Ocak ayında giderlerin çok düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, ocak ayında acil ihtiyaçlar dışında mal ve hizmet alımı yapılmamasıdır. 3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Tahsis edilen ödenekten yılın ilk altı aylık döneminde harcama yapılmış olup, harcama ödeneğin % 46,19 una tekabül etmektedir.213 yılının aynı dönemine göre bu harcamada % 1,53 artış gerçekleşmiştir. 3.3 Yolluklar: Başlangıç ödeneği 687. olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak gerçekleşme oranı % 45,7 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yılın ilk altı ayı ile karşılaştırıldığında, % 3,9 artış söz konusudur. 3.4 Görev Giderleri: 3. başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcanarak, gerçekleşme oranı % 88,7 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, % 8,1 oranında azalma meydana gelmiştir. 3.5 Hizmet Alımları: başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 49,9 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %,89 oranında bir artış olmuştur. 3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği 65. olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 21,9 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %1,3 oranında bir artış söz konusudur. 8

12 3.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 946. olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 31 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %,6 oranında bir artış söz konusudur. 3.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 37. olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 36,9 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 45,5 oranında bir azalış meydana gelmiştir. 5. Cari Transferler Başlangıç ödeneği olarak öngörülmüş olup, bir önceki yıla göre % 5,85 oranında bir artış söz konusudur sayılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler içerisinde en düşük miktara sahip olan gider türüdür. 213 yılı Ocak- döneminde ödeneğin si harcanmış, gerçekleşme oranı % 7,1 olmuştur. Bir önceki yıl bu oran % 5 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık harcama, bir önceki yılın ilk altı aylık harcama tutarının yaklaşık 15 katı tutarında gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte, Cari Transferlerin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs

13 5.1 Görev Zararları: lik başlangıç ödeneği öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde lik harcama yapılmış, gerçekleşme oranı % 89,2 olmuştur. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde ise hiç harcama yapılmamıştır. 5.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak tahsis edilen 791. ödenekten yılın ilk altı aylık döneminde harcama yapılmış, gerçekleşme oranı % 18,3 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarında, bir önceki yıla göre % 8,4 oranında artma meydana gelmiştir. 5.6 Yurtdışına Yapılan Transferler: Bir önceki yılda olduğu gibi başlangıç ödeneği öngörülmemiş olup, ilk altı aylık dönemde 15. ekleme yapılmış ve bunun da lik kısmı harcanmıştır. 6. Sermaye Giderleri 214 yılı başlangıç ödeneği, 213 yılına göre % 1,9 azalarak olmuştur. 214 yılı Ocak- döneminde ödeneğin si harcanmış, gerçekleşme oranı % 25,9 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 28,9 oranında bir azalma söz konusudur. Sermaye Giderleri harcamalarının 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 7.8. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 2,6 olmuştur. İlk 1

14 altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 66,1 oranında bir azalma olmuştur. 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları: 15. başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde hiç harcama yapılmamıştır. 6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması: Başlangıç ödeneği olarak 1. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde hiç harcama gerçekleşmemiştir. 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin si harcanarak, gerçekleşme oranı % 35,7 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 27,3 oranında bir azalma olmuştur. 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: 3. başlangıç ödeneği öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 77.9 lik kısmı harcanarak, gerçekleşme oranı % 25,7 olmuştur. Bir önceki yılın ilk altı aylık döneminde ise hiç harcama yapılmamıştır. B- BÜTÇE GELİRLERİ 27 Aralık 213 tarihli ve (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6512 sayılı 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için 214 mali yılı içerisinde kullanılmak üzere gelir tahmin edilmiş, böylelikle bir önceki yıla göre öngörülen bütçe gelirlerimizde % 8,92 oranında bir artış gerçekleşmiştir. a) 213 ve 214 Yılları İlk Altı Aylık Gelir leri Üniversitemizde 213 yılı Ocak- döneminde toplam lik gelir gerçekleşirken; 214 yılının aynı döneminde % 1,6 artışla olarak gerçekleşmiştir. Ocak- döneminde elde edilen gelirin, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 213 yılında % 49,9 iken, 214 yılında % 5,67 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 213 ve 214 yılları Ocak- döneminde elde edilen gelirler, aylık bazda gösterilmiştir 11

15 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs b) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi Üniversitemizin 214 yılının ilk altı aylık döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden , Diğer Gelirler den de gelir elde edilmiştir. Dolayısıyla ilk altı ayda gerçekleşen toplam gelirin; yüzde 6,74 ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nden, yüzde 85,83 ü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler den, yüzde 7,43 ü de Diğer Gelirler den oluşmuştur. 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 214 yılı bütçesinde olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde yüzde 6,73 oranında azalma söz konusudur. 214 yılının ilk altı aylık döneminde gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 69 olmuştur. 213 ve 214 yılı Ocak- dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında,214 yılında % 11,6 oranında artış olduğu görülmektedir. Aşağıdaki grafikte, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 12

16 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin 214 yılı Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri izlendiğinde,gelirin büyük çoğunluğunun Nisan ayında gerçekleştiği görülmektedir. 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 214 yılı bütçesinde olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmiştir. oranı % 65,87 dir. 214 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 12,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 3.6 Kira Gelirleri: 214 yılı bütçesinde gelir tahmin edilmemiş, ancak yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmiştir. Bir önceki yılın ilk altı aylık dönemindeki toplam kira gelirlerine göre % 1,9 oranında azalma söz konusudur. 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 214 yılı bütçesinde olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 9,28 oranında artış söz konusudur. 214 yılının ilk altı aylık döneminde gelir elde edilerek, gerçekleşme oranı % 48 olmuştur. 213 ve 214 yılı Ocak- dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında, 214 yılında % 1,4 oranında artış olduğu görülmektedir. Aşağıdaki grafikte, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 13

17 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 214 yılı bütçesinde olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmiştir. oranı % 47,6 dır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 214 yılı ilk altı aylık dönemde Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlarda % 12,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir Proje Yardımları: 213 yılında gelir kodunda takip edilen Proje Yardımları, 214 yılında 4.5 gelir kodunda takip edilmekte olup, ilk altı aylık gerçekleşmesi dir. Bir önceki yılın aynı dönemine 2 göre, % 31,5 oranında bir azalma olmuştur. 5. Diğer Gelirler 214 yılı bütçesinde olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 23,5 oranında artış söz konusudur. 214 yılının ilk altı aylık döneminde gelir elde edilerek, gerçekleşme oranı % 82,6 olmuştur. 213 ve 214 yılı Ocak- dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında, 214 yılında % 11,76 oranında artış olduğu görülmektedir yılında, gelir kodunun ilk altı aylık gerçekleşmesi dir. 14

18 Diğer Gelirlerin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Yukarıdaki grafik incelendiğinde, Diğer Gelirlerin hem 213 yılında hem de 214 yılında ilk altı aydaki dağılımı incelendiğinde, Diğer Gelirlerin büyük bir kısmının Mart ayında gerçekleştiği görülmektedir. Bunun sebebi, örgün öğretim için alınan harçların kaldırılmasından dolayı, bunun yerine Devletin vermiş olduğu Telafi Gelirleri nin, Mart ayında kurumumuza aktarılmasıdır. 5.1 Faiz Gelirleri: 214 yılı bütçesinde 25. olarak tahmin edilmiş, yılın sadece ilk altı aylık döneminde elde edilen gelir, tahminin üzerinde gerçekleşerek olmuştur. oranı % 253,1 dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, 214 yılının ilk altı aylık döneminde Faiz Gelirlerinde % 19,7 oranında artış gerçekleşmiştir. 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: 214 yılı bütçesinde olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde olarak tahminin üzerinde bir gelir elde edilmiştir. oranı % 126,6 dır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, 214 yılı ilk altı aylık döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar da % 29,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler: 214 yılı bütçesinde olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmiştir. oranı % 59,7 dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, 214 yılı ilk altı aylık döneminde %,25 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 15

19 C- FİNANSMAN Üniversitemizde 214 yılı Ocak- döneminde; si Hazine Yardımı, si Öz Gelirler, si de ödenekleştirilen Likit Fazlası Karşılığı olmak üzere Toplam tutarında finansman sağlanmış, buna karşılık Toplam lik gider gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda, Üniversitemizin 214 yılı Ocak- dönemi gider ve gelir gerçekleşmeleri gösterilmiştir. GİDER TÜRÜ Başlangıç Ödeneği İlk Altı Aylık 1. Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM GELİR TÜRÜ Bütçe Gelir Tahmini İlk Altı Aylık 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM

20 II- 214 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizce Ocak- 214 döneminde, 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri nde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliğin sağlanmasına çalışılmış; bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. III- 214 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-BÜTÇE GİDERLERİ 6512 sayılı 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda olarak tahmin edilen 214 Yılı giderlerimizin; yeni kurulacak akademik birimler ile öğrenci,personel sayısındaki artışlara bağlı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan dolayı, tahminin üzerinde, % 11,8 oranında gerçekleşerek, ye yükselmesi beklenmektedir. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Yılsonu Gider Tahminleri 1. Personel Giderleri BÜTÇE TERTİBİ 214 Başlangıç Ödeneği ( ) si ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 1.Personel Giderleri , Personel Giderleri nin 214 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedeniyle, olacağı tahmin edilmekte olup, ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 17

21 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri BÜTÇE TERTİBİ 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 214 Başlangıç Ödeneği ( ) si ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) , Personel Giderleri ndeki artış nedeniyle yılsonu harcamasının olacağı tahmin edilmektedir. Ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri BÜTÇE TERTİBİ 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 214 Başlangıç Ödeneği ( ) si ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) , Mal ve Hizmet Alım Giderleri nin yılsonu harcamalarının, kapasite ve maliyet artışına bağlı olarak olacağı tahmin edilmektedir. Ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 5. Cari Transferler BÜTÇE TERTİBİ 214 Başlangıç Ödeneği ( ) si ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 5. Cari Transferler , Cari Transferler gerçekleşmesinin yılsonunda olacağı tahmin edilmektedir. Ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 18

22 6. Sermaye Giderleri BÜTÇE TERTİBİ 214 Başlangıç Ödeneği ( ) si ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 6. Sermaye Giderleri , Sermaye Giderleri nin yılsonu harcamasının, kapasite artışına bağlı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan dolayı olacağı tahmin edilmektedir. Ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. B- BÜTÇE GELİRLERİ 6512 sayılı 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda olarak öngörülen 214 yılı gelirimizin; % 11,8 oranında gerçekleşerek, ye ulaşacağı düşünülmektedir. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Yılsonu Gelir Tahminleri 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri BÜTÇE TERTİBİ 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 214 Bütçe Tahmini ( ) Toplamı ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin 214 yılı sonunda, başlangıç ödeneği itibarıyla % 138 oranında gerçekleşerek, olacağı tahmin edilmektedir. 19

23 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler BÜTÇE TERTİBİ 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 214 Bütçe Tahmini ( ) Toplamı ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 214 yılı sonunda, başlangıç ödeneği itibarıyla % 17,4 oranında gerçekleşerek, olacağı tahmin edilmektedir. 5.Diğer Gelirler BÜTÇE TERTİBİ 214 Bütçe Tahmini ( ) Toplamı ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 5. Diğer Gelirler , Diğer Gelirler in 214 yılı sonunda, başlangıç ödeneği itibarıyla % gerçekleşerek, olacağı tahmin edilmektedir. 148,4 oranında C- FİNANSMAN Üniversitemiz 214 yılsonunda bütçe denkliğinin sağlanacağı, yani; giderlerin toplamı ile gelirlerin toplamının birbirine eşit olacağı tahmin edilmektedir. GİDER TÜRÜ Başlangıç Ödeneği ( ) Tahmini Yılsonu ( ) 1. Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

24 GELİR TÜRÜ Bütçe Gelir Tahmini ( ) Tahmini Yılsonu ( ) 3. Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM IV- TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Sermaye Giderleri kapsamında Eğitim sektöründe 4 adet proje yürütülmektedir. Bu projelerden 2.. başlangıç ödeneği bulunan Kampüs Altyapı Projesi ile, öğrenci sayısı ve kapalı alandaki artışa bağlı olarak kampüs altyapı ve yol yapım çalışmaları sürdürülecektir başlangıç ödeneği bulunan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında derslik ve merkezi birimler2, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yabancı Diller Yüksekokulu na ait inşaat çalışmaları sürdürülmektedir başlangıç ödeneği bulunan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında, 3. kişilik tribün inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir başlangıç ödeneği bulunan Eğitim Muhtelif İşler Projesi kapsamında birimlerimizin onarım işleri; mefruşat, makine ve bilgisayar alımları; eğitim amaçlı laboratuvar cihaz alımları ile basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilecektir. Sağlık sektörü kapsamında inşaat kısmı tamamlanmış bulunan hastane ek binamız (9.5 m²) ve hastane ana binamız için makine, teçhizat, laboratuvar cihazları ve sağlık ekipmanlarının alınması planlanmaktadır. Teknoloji sektöründe, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ne ayrılmıştır. 214 yılı Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı aylık dönemde olduğu gibi yine, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecek olup, bu dönemde; akademik yılında aktif olarak eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlayacak olan Diş Hekimliği Fakültesi nin, Davutlar Meslek Yüksekokulu nun ve yeni açılan bölüm ve programların ihtiyacı olan altyapı ve donanımlarının tamamlanması, Çeşitli tarihlerde kurulan fakat henüz eğitim-öğretime açılmayan Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Denizcilik Fakültesi nin yakın bir zamanda eğitim-öğretime açılmasını sağlamaya yönelik çalışmaların hızlandırılması, Akademik birim, öğrenci ve personel sayımızın artmasından dolayı yetersiz kalan mevcut derslik, öğrenci laboratuvarları, akademik-idari personel çalışma odaları vb. gibi mekanların gerekli bakım-onarımlarının gerçekleştirilerek gerekli fiziki şartların sağlanması hedeflenmektedir. 21

25 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 214 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 213 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,7 48,1 49, PERSONEL GİDERLERİ ,65 53,7 54,61 MEMURLAR ,87 51,12 54,33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,48 58,34 1,33 İŞÇİLER ,44 41,45 4,2 GEÇİCİ PERSONEL ,44 51,44 78,4 DİĞER PERSONEL ,89 46,98 56, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,44 52,1 55,23 MEMURLAR ,39 52,46 55,2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,78 5,3 181,45 İŞÇİLER ,28 45,7 4,7 GEÇİCİ PERSONEL ,4 27,8 66,34 DİĞER PERSONEL ,2 51,42 18, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,7 36,41 46,88 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,53 39,62 46,19 YOLLUKLAR ,93 28,95 45,74 GÖREV GİDERLERİ ,15 22,86 88,73 HİZMET ALIMLARI ,89 4,6 49,91 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,32 25,77 21,92 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,6 12,18 31,3 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,54 3,52 36,96 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 16,,, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER ,71 5,99 7,13 GÖREV ZARARLARI ,, 89,22 HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,4 45,2 18,35 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,34 1,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ ,99 3,42 25,95 MAMUL MAL ALIMLARI ,17 7,61 2,69 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,,, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 1.,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,36 39,15 35,79 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,, 25,7 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,,

26 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 214 Kurum Kod: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 213 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,62 49,9 5, Vergi Gelirleri,,, 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden,,, 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlardan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan,,, 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,62 57,67 69,2 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,36 54,68 65, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları,,, 3.6 Kira Gelirleri ,93,, 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,56 46,2 48,6 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,39 45,33 47, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , 165,2, 4.5 Proje Yardımları ,,, 4.6 Özel Gelirler,,, 5. Diğer Gelirler ,76 91,34 82, Faiz Gelirleri ,69 21,1 253,1 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,69 119,4 126, Para Cezaları 4179, ,,, 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler , ,8 9555, ,26 74,88 59,75 6. Sermaye Gelirleri ,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 1749,95 513,69 513,69,,, 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermaye Gelirleri,,,

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2015 AĞRI İÇİNDEKİLER SUNUŞ.2 I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.03.2016 tarihli ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2014 T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2018 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2018 YILI

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 213 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 213 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI IĞDIR - İÇİNDEKİLER - SAYFA NO GİRİŞ... I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2017 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-Bütçe Giderleri 2009 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde giderlerde

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LISTESI... 3 ŞEKILLER LISTESI... 3 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

II-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13

II-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017 OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 217/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2012 yılında

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İstanbul dan Dünyaya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi 218 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL TEMMUZ 218 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 TEMMUZ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 I-OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.BÜTÇE GİDERLERİ: Üniversitemize 2012

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2009 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ/ 2011, KARABÜK GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 218 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/218 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 218 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 214 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 0 Giriş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER T.C. DÜZCE BELEDİYESİ 2018 MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

EGE ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2017 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2017 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2018 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 1. GİRİŞ... 3 2. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

Temmuz KARAMAN

Temmuz KARAMAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 0 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum Strateji ve Beklentiler Geliştirme Raporu Daire Başkanlığı Temmuz 2016 - KARAMAN İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı