TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ SĐLAHLI ÖZEL GÜVENLĐK GÖREVLĐSĐ ĐLE KORUMA VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ ALINMASINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Madde-1 Đşin Konusu : 1.1. TRT Antalya Müdürlüğü A-B hizmet binaları, TV/FM Đstasyonları ve sosyal tesislerinde çalışan personelin, ziyaretçilerin, Kuruma program çekimi ve yapımı veya diğer resmi görevler için gelen konukların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, Antalya Müdürlüğü sorumluğunda bulunan (Burdur, Isparta dahil) bina, tesis, araç ve gereçler ile depoların her türlü hırsızlık, yağma, yangın, sabotaj, terör vb. eylemlere karşı korunması, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile buna Đlişkin Yönetmelik esaslarına göre özel olarak eğitilmiş ve bu kanun ve yönetmelikte belirtilen görevleri yapan ve yetkileri kullanan Özel Güvenlik Şirketine ait Silahlı Kimlik Kartlı Güvenlik Görevlileri ile yerine getirilmesi hususlarını kapsar Đş bu teknik şartnamede belirtilen TRT Antalya Müdürlüğü A-B Hizmet Binaları ile Antalya il sınırları içinde bulunan Aksu Radyo Verici Đstasyonu, Kalkan TV/FM Verici Đstasyonu, Lara Radyo ve Televizyon Stüdyoları Film Çekim Platosu, Burdur Đl sınırları içerisinde bulunan Kartaltepe TV/FM Verici Đstasyonu, Koçaş TV/FM Verici Đstasyonu, Isparta Đl sınırları içerisinde bulunan Isparta (Tekketepe) TV/FM Ana Verici Đstasyonları binalarını kapsar.bundan sonra yukarıda belirtilen bina ve tesislerin tümü için, Görev alanı ibaresi kullanılacaktır Teknik şartnamede TRT Antalya Müdürlüğü için Đdare, ihaleye katılacak Özel Güvenlik Şirketleri için Güvenlik Şirketi, ihale üzerinde kalan istekli için Yüklenici Şirket, TRT Antalya Müdürlüğü Teşkilatı Koruma ve Sosyal Đşler Servisi veya Kurumun belirlediği sorumlu ünite için Koruma Servisi ifadesi kullanılacaktır Antalya Müdürlüğü hizmet binaları ve tesisleri ile verici istasyonları için 5188 sayılı yasa kapsamında 46 (Kırkaltı) Erkek ve bayan olmak üzere toplam 50 (Elli) adet Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartlı personeli ile yerine getirilecek olan Koruma ve Güvenlik Hizmetleri satın alınacaktır. Đhaleye, bu kapsamda hizmet verecek ve 5188 Sayılı Yasa uyarınca Đçişleri Bakanlığından ruhsat almış, ruhsatını ibraz edebilen Özel Güvenlik Şirketleri katılabilecektir. Görevlendirilecek silahlı özel güvenlik personel sayıları aşağıda belirtilmiş olup, bu personel 4857 sayılı Đş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları hükümlerine göre vardiyalı olarak çalıştırılacak ve çalışma saatleri yükleniciye bildirilecektir. TRT Antalya Müdürlüğü A-Hizmet Binası 6 (Altı) TRT Antalya Müdürlüğü B-Hizmet Binası Lara Radyo ve Televizyon Stüdyoları Film Çekim Platosu 16 (Onaltı) Antalya - Aksu Radyo Verici Đstasyonu 8 (Sekiz) Antalya - Kalkan TV/FM Verici Đstasyonu Isparta - (Tekketepe) TV/FM Ana Verici Đstasyonu Burdur - Kartaltepe TV/FM Verici Đstasyonu Burdur - Koçaş TV/FM Verici Đstasyonu TOPLAM : 50 (Elli) kişi. 1

2 Madde -2 Özel Şartlar: 2.1. Özel Güvenlik Şirketi için aranan şart ve nitelikler: Yüklenici; sözleşme imzalamadan önce güvenlik hizmetlerinde çalıştıracağı silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarının yüklenici şirket tarafından onaylı sureti Đdareye verilecektir Yüklenici şirket, 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olarak 46 (Kırkaltı) Erkek ve bayan olmak üzere toplam 50 (Elli) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı personeline; yılda birer adet olmak üzere (toplam iki yılda 100 adet) reflektif yelek ile cinsi, nevi ve adedi aşağıda belirtilen giyim malzemelerini sözleşme süresince (24 Aylık) Mayıs ayı içerisinde yazlık ve Eylül ayı içerisinde kışlık olarak verecek ve teklif fiyata (Ayni olarak) dahil edilecektir. C Đ N S Đ YAZLIK PANTOLON (Ütü tutan %60 yün%40 polyester, iç kısmı kaliteli astardan, diz kapaklarına kadar astarlı, parça genişlikte 22 cm ve dublesiz kemer köprüleri güvenlik kemeri girecek genişlikte, 1. kalite fermuar) YAZLIK GÖMLEK (Pamuklu kumaştan, kısa kol yaka düğmeleri normal olacaktır.) YAZLIK ÇORAP (Siyah merserize) YAZLIK AYAKKABI (Hakiki deri, iç astarı hakiki ince keçi derisi, iç tabanı Avrupa, topukları salpa ve yıpranmayan lastikten, ön kısmı bombeli ve maskaratasız, altı kösele) KEP (Su geçirmez üniformaya uygun kumaştan) KIŞLIK PANTOLON (Ütü tutan %60 yün%40 polyester, iç kısmı kaliteli astardan, diz kapaklarına kadar astarlı, parça genişlikte 22 cm ve dublesiz kemer köprüleri güvenlik kemeri girecek genişlikte, 1. kalite fermuar) KIŞLIK GÖMLEK (Kalın kumaş, uzun kollu, arkası düz robalı, normal düğme, kol kapakları 6-7 cm eninde çift düğmeli) KIRAVAT (Kumaştan, siyah renkli, desensiz) KAZAK (V yakalı, çelik örgü, omuzlardan 16 cm' lik kumaş, dirseklerde oval kumaş) MONT (Montgomer şeklinde, 1. kalite, su geçirmez, önü gizli fermuarlı iyi kalite) YAĞMURLUK (Lacivert renk) ÇĐZME (Kahve renkli uzun konçlu) MĐKTARI 400 Çift 100 Çift REFLEKTĐF YELEK (Su geçirmez kumaştan,içi kapitoneli,elyaf kumaştan (içi astarlı) özel güvenlik yazısı,fosfor şeritli,kolsuz,önü fermuarlı hakim yaka) ELDĐVEN (Yün) KIŞLIK ÇORAP (Çift tabanlı, kalın yün iple örülmüş, %10 oranı polyester) 400 Çift BOT (Siyah, hakiki deri, ayak bileğini kavrayacak şekilde konçlu, tabanı 1,5 cm kalınlığında PS özel dolgulu, yuksekliği 18 cm su geçirmez, -15 dereceye kadar soğuğa dayanıklı, iç astarı gözenekli olacaktır) 100 Çift 2

3 Teçhizat olarak: Her bir personele; 1 Adet Kelepçe : Deri Kılıfı ile birlikte Çift anahtarlı metal kelepçe 4 Adet Kemer : Hakiki Deri Kemer, tokalı 1 Adet Jop : 30 cm boy. Elastikli, Taşıma kancasıyla birlikte, Bileğe takma ipli. 2 Adet Düdük : Örme kordonlu metal düdük Ayrıca görev alanı içerisinde kullanılmak üzere; Sözleşme süresince, 10 adet telsiz (kulaklıklı 2 km alanda görüşülebilecek özellikte), 9 adet Üst arama el detektörü, 9 adet şarj edilebilir elde taşınabilen el projektörü ve 3 adet Aydınlatmalı dışbükey kontrol aynası Yüklenici Şirket tarafından Đdareye verilecektir. Silah ve mühimmat bedelleri ile ruhsat, harç masrafları idare tarafından karşılanacaktır, teklif fiyata dahil değildir. Yüklenici söz konusu giyim eşyasını güvenlik görevlilerine teslim ettiğine dair imzalı listeyi Đdareye verecektir. Çalıştırılacak özel güvenlik personeline 26/6/2004 tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına ait Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı tebliği gereği 6. basamak özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu olup, teklif fiyata dahil edilecektir Güvenlik Görevlileri için Aranan Şartlar, Nitelikler ve Çalışma Kuralları: Yüklenici Şirket tarafından görevlendirilen güvenlik görevlileri; 45 yaşından büyük olmayacak ve 5188 Sayılı Yasa ve buna ilişkin Yönetmelikte güvenlik görevlileri için aranan şartlara haiz olacak, kendilerine verilen kılık ve kıyafeti güvenlik işine ve mevsime uygun biçimde ancak görev alanı içinde giyecek, söz konusu kılık kıyafete ilişkin her türlü giyim eşyası, 5188 sayılı Kanuna ilişkin Yönetmeliğin EK-4 ünde belirtilen reflektif yelek, Yüklenici Şirket tarafından temin edilecektir. O mevsim için personele verilen giyim eşyalarının, personel tarafından yapılan bakım ve temizliği Yüklenici Şirket tarafından titizlikle kontrol edilecek ve güvenlik personelinin sözleşme süresince aynı kalitede kıyafetle görev yapması sağlanacaktır. Personelin göğsündeki isimlik, Yüklenici Şirket amblemi ve güvenlik yıldızı daima personelin kıyafeti üzerinde takılı bulunacaktır. Yırtık, sökük, yamalı, soluk, lekeli ve ütüsüz kıyafet, boyasız ve evsafa uymayan ayakkabı giydirilmeyecektir. Güvenlik görevlilerinin kılık ve kıyafeti 5188 sayılı Yasaya ait Yönetmelikte belirlenen ve tarif edilen şekil ve niteliklere uygun olacaktır Güvenlik hizmetinin ifası esnasında güvenlik görevlilerinin uğrayacağı veya üçüncü şahıslara vereceği her türlü zarar ve ziyandan Yüklenici Şirket sorumlu olup, bu hususlar TRT Kurumuna rücu edilemez. Güvenlik görevlileri tarafından TRT Kurumuna verilecek her türlü zarar ve ziyan ne zaman ortaya çıkarsa çıksın Yüklenici Şirketin yükümlülüğü devam edecektir Güvenlik görevlilerinin yol ile yemek ücretleri Đdari Şartnamede belirtildiği şekilde Yüklenici Şirket tarafından nakdi olarak karşılanacak ve personelin ücret bordrosunda gösterilecektir Görev alanı içerisinde Yüklenici Şirket tarafından görevlendirilecek güvenlik görevlilerine Silah ve mühimmatı, Đdare tarafından sağlanacaktır. Đdareye ait silah ve mühimmat görev alanı dışına çıkarılmayacaktır. Silah ve mühimmatın dışarı çıkarılması veya kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir olaya karışması halinde tüm sorumluluk Yüklenici Şirkete ait olacaktır Yüklenici Şirket Đdare tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri sözleşme süresi sonunda aynen tam ve sağlam olarak teslim edecektir. 3

4 Madde 3- Koruma Ve Güvenlik Hizmetleri: 3.1. Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde Đdarece yayımlanmış ve yayımlanacak talimat, genelge, yönerge ve emirlerde (1487 sayılı Genelge, TRT Sivil Savunma Planı, TRT Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi ile Talimatı, Makam Genelgeleri, Koruma ve Güvenlikle ilgili emir, talimat ve yazılar vb.) belirtilen hükümler uygulanacak ve Koruma planları güncellenecektir. Özel Güvenlik görevlileri, Đdarenin Sivil Savunma Planında belirtilen Emniyet ve Kılavuz Servisi hizmetlerinde görevlendirilebilecektir Çalışanların günlük çalışmalarını sürdürmeleri, ziyaretçilerin huzur ve güvenlik içinde görüşmelerini yapmaları, çalışanların ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının temini, görevli personelin ve ziyaretçilerin Đdarece belirlenen kurallara uygun hareket edip etmediklerinin takip ve kontrolü sağlanacak, aksi durumlar Koruma ve Sosyal Đşler Servisine bildirilecektir Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçlar genel kolluk kuvvetlerine iletilecek, genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirler alınacaktır Đdare tarafından sözleşme kapsamında verilen talimatlar çerçevesinde koruma ve güvenlik hizmetleri yürütülecek, gerekli denetim ve kontroller yapılacak, bu konularda tüm raporlar Koruma ve Sosyal Đşler Servisine aktarılacaktır Girilmesi kayda ve izne bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesi engellenecek, yetkili olanların girişlerinin kaydı tutulacaktır Vardiya esasına göre Đdarenin bina ve tesislerine giriş kontrolleri Đdarenin prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilecek, bu hususta hazırlanmış/hazırlanacak emir ve talimatlar doğrultusunda işlemler yürütülecektir Güvenlik görevlileri her türlü rahatsız edici davranışları önleyecek ve bunlara müdahale edeceklerdir Đdareye gelen ve TRT Kurumu personeli olmayan gerek özel, gerekse iş amaçlı gelen ziyaretçiler ve yanlarında getirdikleri çanta, poşet v.b. malzemeleri kişileri rahatsız etmeden elektronik ortamda veya mevcut sistemle güvenlik taramasından geçireceklerdir Ziyaretçiler ilgililere bildirilip mutabakatını takiben içeri girişine müsaade edilecektir. Girişlerde ziyaretçi kartı ve personel kartı kontrolü muhakkak uygulanacaktır Personel tarafından şikayet edilen ziyaretçilerin Đdare dışına çıkarılması sağlanacaktır Yüklenici Şirket güvenlik sorumluları ve güvenlik görevlileri yangına karşı gerekli tedbirleri alacaklar, yangın çıktığında ise ilk müdahaleyi yapacaklar itfaiyeye ve ilgili birimlere derhal haber verilecektir. Ayrıca, Koruma ve Sosyal Đşler Servisince yapılacak denetimlerde görülen aksaklıklar Yüklenici Şirkete bildirilecektir TRT Kurumunda bulunan eşyalar tutanakla Koruma ve Sosyal Đşler Servisine teslim edilecektir Güvenlik görevlileri nöbetleri esnasında meydana gelen olayları rapor haline dönüştürerek, nöbet defterine kayıt edecek, Yüklenici Şirket yetkililerine ve Koruma ve Sosyal Đşler Servisine bildireceklerdir Bir bomba ihbarı ve şüpheli durumda öncelikle Koruma ve Sosyal Đşler Servisine ve Yüklenici Şirket yöneticilerine haber verilecek ve alınacak direktife göre hareket edilecektir Çalışma saatleri dışında Đdareye gelen Đdare çalışanlarının, verilmiş izinler çerçevesinde veya Đdarenin uygun gördüğü şekilde kontrollü olarak ilgili bölümlere alınması sağlanacaktır Misafir, ziyaretçi ve çalışanlar tarafından mevcut demirbaşlara verilebilecek zararlar engellenecek, binaların, tesislerin, eşyaların tahrip edilmesi ve kirletilmesi önlenecektir Çeşitli görevleri yapan (temizlik, yemek, taşıma v.b.) tüm yüklenicilerin veya yüklenici personelinin Đdareye ait taşınır ve taşınmazlara zarar vermeleri, Đdarenin huzur, disiplin ve asayişini bozmaları ve çalışanlara yönelik tecavüzleri önlenecek, aksi hareket edenler tespit edilecek, uyarılacak ve engellenecek, bu hususlarda Koruma Servisine bilgi verilecektir. 4

5 3.18. Meydana gelebilecek olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem v.b.) ilk müdahalede bulunulacak, gecikmeksizin yangını ilk gören güvenlik görevlisi tarafından itfaiyeye haber verilecek ve bilahare durum Koruma servisi ve Yüklenici Şirket yöneticilerine haber verilecek, yetkililerce ön görülmüş malzemeler kendi can emniyetleri de dikkate alınarak kurtarılacak ve kılavuzluk hizmetleri yapılacaktır Đdarenin tüm girişlerinde Đdarece verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda kontrol ve denetimde bulunacak ve bu konularda Koruma Servisine bilgi verilecektir. Đçeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü sabotaja, hırsızlığa, kanunsuz eylemlere karşı dikkatli ve duyarlı olunacak, bu amaçla Kanun ve Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde denetim, arama ve kontroller yapılacak, şüpheli durumlar Koruma Servisine ve gerektiğinde bu Servisle koordineli olarak Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirilecektir Đdare içinde, tahsis edilmiş park yerlerinde uygunsuz park etmeye çalışan araçlara engel olunacak, trafik düzeni sağlanacak, tahsis edilmeyen alanlara park edilmesi engellenecektir Görev alanı içersinde görevi ile ilgili konularda Koruma Servisi ne bilgi aktarılacak, gerekli ve detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporlar düzenlenecektir Yüklenici Şirketin güvenlik görevlileri gece ve gündüz sürdürdükleri nöbet hizmetinde sırasıyla TRT Antalya Müdürü, Müdür Yardımcısı (Destek Hizmetleri), Koruma ve Sosyal Đşler Servisi denetim ve kontrolü altında görev yapacaktır. Acil durumlarda Güvenlik personeli adı geçen yetkililerle derhal temasa geçecektir Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de yukarıda sıralanan hükümler aynen tatbik edilecektir Güvenlik görevlilerin WC ihtiyacı gibi zorunlu durumlarda nöbet yerine ancak başka bir görevli kaydırılarak terk edilecektir. Madde 4-Yükleyicinin Yükümlükleri: 4.1. Yüklenici çalıştırdığı elemanların her türlü özlük ve sosyal haklarını karşılamak (4857 sayılı Đş Kanunu ile buna göre düzenlenen Yönetmeliklere göre) ve ödemek zorundadır. Bu konularda Đdarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır Yüklenici Şirket; verdiği hizmetle ilgili olarak idarenin Yetkili Makamlarının onayını almadan güvenlik adına bile olsa, herhangi bir elektronik sistem ya da cihazı idarenin bilgisi dışında monte etmeyecektir TRT Genel Müdürlüğü Antalya Müdürlüğü (TRT Antalya Müdürlüğü hizmet binaları ile bağlı Aksu Radyo-TV Verici Đstasyonu, Kalkan, Tekketepe, Kartaltepe, Koçaş TV/FM Ana Verici Đstasyonları ve Lara/Tunca Toskay Film Çekim Platosu Destek ve Eğitim Tesisleri) personelinin, ziyaretçilerin, Kuruma program çekimi ve yapımı veya diğer resmi görevler için gelen konukların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, TRT Kurumunun Antalya Đli sınırları içerisinde yapacağı program ve etkinliklerde gerekli koruma ve güvenlik önlemlerinin alınması, Kuruma ait bina, tesis, araç ve gereçler ile depoların her türlü hırsızlık, yağma, yangın, sabotaj, terör vb. eylemlere karşı korunması için gerekli önlemlerin alınması. Kuruma ait bina ve tesislere giren ve çıkan personel veya misafir araçlarının güvenli bir şekilde ve kurallara uygun olarak yönlendirilmesi hizmetlerinin teknolojik gelişmelere uygun olarak, özel uzmanlığa dayanan ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve buna ilişkin Yönetmelik esaslarına göre özel olarak eğitilmiş ve bu Kanun ve Yönetmelikte belirtilen görevleri yapan ve yetkileri kullanan Özel Güvenlik Şirketine ait Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı Güvenlik Görevlileri ile yerine getirilecektir Görev alanı içerisinde Yüklenici Şirket tarafından görevlendirilecek güvenlik görevlilerine Silah ve mühimmatı, Đdare tarafından sağlanacaktır. Đdareye ait silah ve mühimmat görev alanı dışına çıkarılmayacaktır. Silah ve mühimmatın dışarı çıkarılması veya kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir olaya karışması halinde sorumluluk Yüklenici Şirkete ait olacaktır. 5

6 4.5. Yüklenici tarafından Đdarede çalıştırılacak özel güvenlik görevlileri 45 yaşını geçmeyecek ve 5188 sayılı Yasa ve buna Đlişkin Yönetmelikte belirtilen ve silahlı özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlara haiz olacaktır. Đdare, güvenlik görevlisi personelinin mer i mevzuat ile ihale dokümanı hükümlerine aykırı davranışını tespit ederse durum derhal yükleniciye bildirilecek ve yükleniciden konu ile ilgili gerekli tedbirleri almasını isteyebilecektir. Söz konusu personelin belirtilen hükümlere aykırı davranışı güvenlik hizmetinin aksamasına sebebiyet verecek veya hizmetin gereği gibi yapılmasına engel teşkil edecek mahiyette ise, idare ihale dokümanında yer alan Cezai Şartlar hükümleri saklı kalmak kaydıyla söz konusu personelin değiştirilmesini isteyebilecektir. Bu durumda yüklenici söz konusu personeli değiştirmekle yükümlüdür. Madde 5- Altı (6) sayfa olan iş bu teknik şartname 5 (beş) maddeden ibarettir. 6

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu: 1.1. TRT Çukurova Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA

ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA ÖZEL GÜVELiK HİZMETLERİ MÜŞTERİ olarak anılacaktır arasında yapılmıştır. ÇAKAYA / AKARA adresinde bulunan Ankara Ankara Sitesi bundan sonra YÜKLEİCİ olarak anılacaktır ile merkei Mustafa Kemal Mah. 282.

Detaylı

GÜVENLİK HİZMETİ UYGULAMA VE TANIMLARI

GÜVENLİK HİZMETİ UYGULAMA VE TANIMLARI A. KALİTE POLİTİKAMIZ GÜVENLİK HİZMETİ UYGULAMA VE TANIMLARI 1. AMACIMIZ: Gözetim, denetim, güvenlik ve kontrol hizmetlerini uluslararası standartlarda,% 100 Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti ne uyumlu olarak

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ( Genel Kurallar) Akdağmadeni MYO çalışanlarının; 1. Kılık kıyafet, kurum kültürü, iş

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20 Antakya/HATAY

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı