Girişimcilik Niyet Modelleri ve Kültürel Kimliğin Etkileri Dr. Seyfi Top Dr. Murat Sevencan Citation info: Öz Keywords: Abstract Anahtar Kelimeler:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Girişimcilik Niyet Modelleri ve Kültürel Kimliğin Etkileri Dr. Seyfi Top Dr. Murat Sevencan Citation info: Öz Keywords: Abstract Anahtar Kelimeler:"

Transkript

1 Girişimcilik Niyet Modelleri ve Kültürel Kimliğin Etkileri Dr. Seyfi Top Dr. Murat Sevencan Citation info: S. TOP, M. SEVENCAN, Girişimcilik Niyet Modelleri ve Kültürel Kimliğin Etkileri, KÖK Araştırmalar Journal, V. VIII, No 2(Fall 2006) Pp Öz Bu çalışmada girişimci niyetini açıklayan öznel bir yapı olarak yapısal ve durumsal motivasyon üzerinde odaklanılmaktadır. Çalışmanın teorik çerçevesinde, henüz mesleki kariyerlerinin başlangıcında olan gençlerin mezuniyet sonrası yapmak istedikleri şeyler ve özellikle de kendi işlerini kurma niyetleri ile içsel ve dışsal motivasyon bağlamında girişimciliği kariyer olarak nasıl gördüklerini anlamaya çalışılmıştır. Her bir kişinin bireysel olarak kendi öznel değerleri açısından kendi niyetlerini karşılayacak bir araç olarak girişimcilik olgusunu ve yine kendi öznel değerleri açısından motive oldukları inanç yapılarını ve çevreyi nasıl algıladıklarını belirlemektir. Böylece girişimcilik niyetleri sadece kişiliklerine göre değil aynı zamanda bu kişilerin yaşam koşullarına, kültürel kimliklerine ve değişen amaçlarına bağlı olarak öncelik verdikleri tercihlerine göre de değerlendirilmektedir. Çalışmanın uygulama kısmında ise teorik çerçeve içerisinde zikredilen ve iş kültüründen farklı olarak algılanan etnik ve aile içi kültürün girişimcilik motivasyonuna etkisini incelemek üzere, Kırgızistan da Kırgız- Türk Manas Üniversitesi ve Bişkek Sloven Üniversitesi İİB Fakültesindeki Türkî (Kırgız, Türkmen, vb.) ve Rus öğrenciler arasında yapılan bir araştırma sonuçları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Etnik/kültürel kimliğin, -her ne kadar aynı iş, bürokrasi ve eğitim kültürü içinde yetişmiş olsa da,- Türkî ve Rus öğrenciler arasında girişimcilik motivasyonları açısından farklılaştıkları gözlemlenmiş ve bu durum tartışılmıştır. Keywords: Entrepreneurship, Intension, Motivation, Identity, Culture, Ethnicity Abstract To understand what makes people recognize entrepreneurship as an opportunity is important for educators as well as policymakers. Perceptions of entrepreneurship and the impact of education is studied by identifying what factors drive perceptions of entrepreneurial intentionality, perceived personal desirability, and perceived personal feasibility among a sample from Kyrgyz-Russian Slavic University and Kyrgyzstan-Turkey Manas University students. This study compares and contrasts levels of entrepreneurial propensity among Turkic (Kyrgyz, Turkmen, etc.) and Russian upper division university students. Additionally, the role of situational factors on differences in perceptions is analyzed. Results show that there is a clear difference between how the two groups in perceiving entrepreneurship. The results analysis concluded that the ethnic/cultural identity -though the both samples are educated and trained in the same bureaucratic and educational culture- is one of the main determinants of this difference. Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Niyet, Motivasyon, Kimlik, Kültür, Etnisite Giriş İnsanların yaşamlarındaki en önemli hususlardan birisi, onların kendi öz imajlarını gerekli ve uygun bir şekilde algılayıp ve açıklayabilmeleridir. İnsanlar kendi kendilerini belli iş kalıpları ve mesleklerle tanımlayabilirler; örneğin doktor, avukat, müşavir, pilot, mühendis gibi. Bu bağlamda, bir kalıpsal kimlik olarak girişimci olmanın bu örneklere benzer bir algı yaratması için henüz erken. Farklı anlatmak gerekirse, girişimci kimliği, bir kariyer kimliğinden ziyade çeşitli insanlar arasındaki farkı belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sebeple, potansiyel girişimcilik tartışması ile yeni ve özendirici bir bağlantı kurulabilir. Potansiyel girişimciliği ölçmek için de, kişilerin kendi kendilerini nasıl algıladıklarını öğrenmek ve kimlikle tutum, kimlikle kişisel özellik ve kişisel özellikle niyet arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamak önemlidir. Girişimcilik kariyeri, bireylerin çalışma hayatını ödüllendiren ve doyuma ulaştıran, çalışma hayatında onlara önemli derecede esnek çalışma zamanı ve iş bağımsızlığı sağlayan bir kariyerdir. Üniversiteli gençler arasında giderek önemli bir kariyer haline gelmektedir. Özellikle gelişen teknoloji ile beraber, bilişim sektörünün web tabanlı alanlarında olduğu gibi, ileri teknoloji ve düşük altyapı yatırımı ile hızla başlanabilen girişimcilik kariyerlerinin örnekleri, ABD deki gibi milyar dolarlar seviyesinde olmasa da, ülkemizde de her geçen gün artmaktadır. 1

2 Bu çalışmada girişimci niyetini açıklayan öznel bir yapı olarak yapısal ve durumsal motivasyon üzerinde odaklanılmaktadır. Çalışmanın teorik çerçevesinde, henüz mesleki kariyerlerinin başlangıcında olan gençlerin mezuniyet sonrası yapmak istedikleri şeyler ve özellikle de kendi işlerini kurma niyetleri ile içsel ve dışsal motivasyon bağlamında girişimciliği kariyer olarak nasıl gördüklerini anlamaya çalışılmıştır. Her bir kişinin bireysel olarak kendi öznel değerleri açısından kendi niyetlerini karşılayacak bir araç olarak girişimcilik olgusunu ve yine kendi öznel değerleri açısından motive oldukları inanç yapılarını ve çevreyi nasıl algıladıklarını belirlemektir. Böylece girişimcilik niyetleri sadece kişiliklerine göre değil aynı zamanda bu kişilerin yaşam koşullarına, kültürel kimliklerine ve değişen amaçlarına bağlı olarak öncelik verdikleri tercihlerine göre de değerlendirilmektedir. Çalışmanın uygulama kısmında ise teorik çerçeve içerisinde zikredilen ve iş kültüründen farklı olarak algılanan etnik ve aile içi kültürün girişimcilik motivasyonuna etkisini incelemek üzere, Kırgızistan da Kırgız- Türk Manas Üniversitesi ve Bişkek Sloven Üniversitesi İİB Fakültesindeki Türkî (Kırgız, Türkmen, vb.) ve Rus öğrenciler arasında yapılan bir araştırma sonuçları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Etnik/kültürel kimliğin, -her ne kadar aynı iş, bürokrasi ve eğitim kültürü içinde yetişmiş olsa da,- Türkî ve Rus öğrenciler arasında girişimcilik motivasyonları açısından farklılaştıkları gözlemlenmiş ve bu durum tartışılmıştır. 1. Girişimcilik Süreci Girişimcilik ulusal düzeyde refahın, ekonomik büyümenin, işsizliği önlemenin temel dinamiğidir (Hındle ve Rushworth, 2000 s: 316). Ülkeler de sahip oldukları bu dinamik insanların kapasite ve yetenekleri ölçüsünde rekabet ederler. Kendi işlerini kurmaya teşebbüs edecek olan bireylerin, özellikle de gençlerin, kişisel niyetlerini biçimlendirecek ve etkileyecek faktörleri anlamak girişimciliğin teşvik edilmesinde kritik faktörlerden birisidir (Kennedy, Drennan, Renfrow ve Watson 2003 s: 2). Girişimcilik, bir kimlik olarak değil de, yeni bir iş yaratmak veya girişime başlamak olarak tanımlandığında, belli bir durumdan daha çok bir süreci ifade eder (Low ve Macmıllan, 1988, s: 141, ayrıca Bygrave, 1989, s:21). Girişimcilik süreci genellikle kuruluş öncesi keşif süreci ve kuruluş sonrası faaliyet süreci olarak (küçük işletme) iki temel üzerine oturtulur. Kuruluş öncesi keşif süreci, girişimci kişilik, özellik, motivasyon, eğitim, iş planı ve girişimcilik niyeti, gibi faktörleri içine alacak şekilde kurulacak işin, basit olarak modellenmesidir. Girişimcilik keşif sürecinde modeller, girişimci adayları tarafından pazar fırsatlarının algılanılmasıyla başlar, fırsatın iş fikrine dönüştürülmesi olgunlaşması ve iş planı ile devam eder (Kılby, 1971 s:7). Girişimcilik Niyeti Niyet kavramı belli bir amaca ya da bir şeyi başarmaya yönelik olarak seçilen bir yolun bir kişinin zihnindeki ifadesidir. Diğer bir deyişle niyet, insan davranışını yönlendirmeğe çalışan psikolojik bir sezgidir. Bu sebeple niyet, gelecekteki düşünülen faaliyetlerin basit bir beklentisi değil onların gerçekleşmesi için tedbirli bir sorumluluğudur (Bird, 1988, s: ). Bandura ya göre niyet, gelecekte yapılacak şeylerin veya işlerin zihindeki temsilidir (Bandura, 1997 s:122). Davidson ise niyeti belli bir süre içinde planlanmış yeni bir iş veya firma kurma kararı olarak açıklar (Davidson, 1995 s:6). Özetlemek gerekirse girişimcilik niyetleri hem sezgisel düşünme (vizyon) ve hem de analitik düşünme (planlanmış amaç yönlü davranış) yani rasyonel düşünmenin birlikte yapılandırdığı bir öngörüdür (Boyd ve Vozikis, 1994 s:1). Bu düşünce süreçlerinin, altında fırsatların analizi, amaca yönlendirilmiş davranışlar ve resmi iş planları yatar. Niyet bir başka anlatımla, inançla, tutumun, tutumla davranışın birbirini etkilediği ve tetiklediği bir durumu açıklar. İnanç insanların, belli sonuçlara yol açacak normal düzgüsel davranışları elde edinceye kadar, elde ettikleri mevcut bir davranışı takip eden ve belli bir davranış üzerine temellendirilen bir başarı tutumudur. Bu ilişki Şekil 1 deki gibi modellenebilir (Fishbein ve Ajzen 1975 s:368,369): İnanç Tutum Niyet Davranış Şekil 1. Niyet, İnanç ve Tutum İlişkisi (FISHBEIN ve AJZEN, 1975 s: 368, 369). Tutum terimi iyi-kötü, yararlı-zararlı, hoş-nahoş, güzel-çirkin ve sevimli sevimsiz gibi psikolojik boyutlara atfedilen objelerin öznel değerlendirilmeleri temsil ettiği hususundaki genel bir yargıyı ifade eder (Ajzen 2001 s:28). Weber ve McClelland gibi yazarlar tarafından ideolojik değerlerin dahi girişimcilik tutumunun önemli bir belirleyicisi olduğunu ileri sürdükleri ifade edilir. Weber girişimcilik tutumu ile ideolojik 2

3 değerleri doğrudan birbirleri ile ilişkilendirir. McClelland ise girişimcilik tutumunu değer ve tutumlar arasındaki psikolojik araç olarak başarı ihtiyacında kullanır (Kilby, 1971: 7,8). Tutumla desteklenen niyetler, kişilerin icra edeceği belli davranışların başarımına olan inancını temsil eder. Başarı inancı bu bağlamda önemli bir iç motivasyondur ve davranışı yönlendirir. Ancak gelecekteki durumlar doğrudan bu günün motivasyonlarına ve hareketlerine neden olmazlar. Bu nedenle geleceğin öngörülmüş olması gerekir. Bu süreçte geleceğin öngörülmesi ise basitçe, ileriye bakılarak onu bu güne getirmekle olur. Niyetler keza herhangi bir eylemin ön yargısız tahmincileri olup, kısa zaman aralıklı çıkışları olsa dahi nihayetinde bir teşebbüsle sonuçlanacak veya diğer acil koşullar olsa bile uzun bir gecikmeye neden de olabilen güçlü başarı inançlarıdır (Krueger, v.d. 2000). İş kurma niyetlerini etkileyen zihinsel (beyin) duygusal (yürek) faaliyetler mecazi anlamda davranış olarak ifade edilir. Davranışı etkileyen zihinsel faaliyet değişkenleri şuur (bilinç), ilgi düşünme ve kavrama hızı olarak ifade edilir (Lewander ve Raccuia, 2001 s:39). Davranışı etkileyen duygu (yürek) ise daha çok çevreye duyulan genel güveni, girişimci adayının kendisine olan öz güvenini ve başarıya olan azim ve kararlılığını ve iç motivasyonu ifade eder (Davidson, 1989 s:11). Amaçsal eylemler ve kişisel öz motivasyonlar bilişsel faaliyetlerden köklenir. Bilişsel motivasyonda insanlar kendi kendilerini güdülerler ve gelecekle ilgili öngörülerini uygulayarak kendi hareketlerine rehber yaparlar (Bandura, 1997 s: 122). Öz-Çıkar Girişimcilik niyetini güçlendirme, öz çıkarı motive etme anlamında da kullanılır. Ancak çoğu araştırmacı öz çıkar kavramını görmemezlikten geldiği ifade edilmektedir. Öz çıkar girişimcilik niyetlerinde genel ve özel davranışları tahmin etmede zindeliği ve dinamikliği ispatlanmış önemli bir kavramdır (Krueger, Reilly ve Carsrud, 2000 s: 418). Niyetleri güçlendirme herhangi bir şeyin hibe edilme buyruğu değil, kişisel çıkarların geliştirilmesi yoluyla çevresel sıkıntı ve kısıtlardan kurtulmak, fırsat avantajlarını kullanmak için insanların elde ettiği bir kazanımdır. Çıkar inancı, insanoğlunu temsil eden önemli bir kavramdır. Sosyal bilişsel teorik yaklaşımlar yetenek, güç, iktidar terimleriyle ister birlikte ister tek başına olsun insanın kendi temsilciliğini ifade eder (Bandura, 1997 s: 477). Bu inançlar katlanılacak zorluklara, karşı karşıya kalınan meydan okumalara nasıl yanıt verileceğini ve yüz yüze gelinen engellere karşı uzun dönemde nasıl baş edileceğini etkiler. Öz-çıkar önemli bir motivasyon inşa aracı olup bireylerin niyetlerindeki ısrarları, başarılarını, gayret ve çabalarını, duygusal tepkilerini, amaç ve tercihlerini etkiler. Bireylerin kendi ikna ve kanaatlerine, yetenek ve becerilerine iş yapma kapasitelerine olan inançlarını ve öz güvenlerini ifade eder. Burada davranışlar, zihinsel kapasiteler ve bilişsellik ile diğer kişisel faktörler ve çevresel etkiler hep birlikte birbirlerini sürekli bir etkileşim içinde biri diğerinin belirleyicisi olarak çalışır. Bu karşılıklılık terimi nedensel faktörler arasında karşılıklı eyleme de işaret eder (Bandura, 1986 s:23). Yeni bir iş kurma, bu bağlamda çevre, fırsat ve işle ilgili sürekli bir dikkat, gözlem, bilgilenme, ustalık kazanma, çevreye katılım, çevreye uyum, öğrenme ve çevreyle iletişimi talep eder. Motivasyon ise bu geliştirici süreçte girişimciler için daha ileri uyarıcıları harekete geçiren önemli sürücü bir güçtür (Lewander ve Raccuia, 2001 s:5 ve Baron 1998 s:278). Motivasyon; hem başarı, tanınma, tatmin, ilerleme, sorumluluk, statü gibi işin doğası ile hem de mutluluk, heyecan, gerilim, stres, sevinç, hayal kırıklığı, gibi işin sonuçlarıyla ilgili bir olgudur. Bu açıdan insanların kendi kendilerini gerçekleştirmek açısından öz çıkar ve girişimcilik niyeti yüksek bir motivasyon idealidir (Godfre, 1993 s:80). 2. Girişimcilik Niyet Modeli Girişimcilik yaklaşımları, ekonomi, sosyoloji, psikoloji gibi diğer bilim alanlardan gelen en iyi kavramları alır ve bunları süreç modellerinde birleştirir. Budan dolayı girişimcilik modelleri kırılgandır, tahminler çoğu kez hamdır ve parametreler her zaman değişebilir (Bygrave, (I) 1989 s: 13). Kişilerin kendi işlerini kurmaya götürecek niyetlerini açıklayan bir kaç model bulunmaktadır. Bu modellerde ele alınan, farklı yaklaşımlar arasında küçük farklar ve sapmalar vardır (Krueger, 2000 s:28), ve bazı çalışmalar da bir diğerini tamamlamaktadır (Davidsson, 1995 s:99). Ancak bu çalışmalarda kullanılan metotlar devamlı olarak geliştirilmekte ve değişmektedir. Niyet temeline dayalı birkaç genel model vardır. Bunlardan birisi Ajzen in planlı davranış modeli (sosyal psikolojiden geliştirilmiş ve geçerliliği test edilmiştir), diğeri Shapero nun girişimci vakası (olayı) modelidir. Bu iki model Krueger tarafından karşılaştırılarak girişimciliğin geliştirilmesinde önemli bir boyut olan algılanan yapılabilirliğin ve algılanan arzu edilebilirliğin arttırılmasının önemine dikkat çekilmiştir. Bir diğer niyet modeli de Bird e aittir. Bird in niyet modeli öz çıkara dayanır. Öz çıkar (self-efficacy) ise, yeni bir iş yaratmanın karmaşık sürecini etkileyen kişisel bir iş başarma kapasitesi olarak tanımlanır (Bandura, 1977a s:192). Bu model Boyd ve Vozikis tarafından uyarlanmış ve güçlendirilmiştir. Her iki yazarda 3

4 bireysel öz çıkarın girişimcilik niyetini geliştirdiğini açıklamakta ve bu niyetlerin girişime dönüşmesindeki koşulları ifade etmişlerdir (Boyd ve Vozikis 1994 s:2 3). İşsizlik Kişisel Çekicilik ve Özellikler Algılanan Yapılabilirli k Girişimci Tutumun Dışsal Etki Değerlendirmesi Güven Kaynak Destek Uygun iklim Algılanan Sosyal Değerler ve Kültür Girişimcilik Niyetine Dönük Norm- Değer NİYET Aile Sorumlulu ğu Algılanan Öz çıkar ve Kontrol alanı Algılanan Arzu edilebilirlik Şekil 2. Basit Bir Girişimcilik Niyet Modeli 1 Tüm bu modeller, girişimlerin (işlerin) yapılabilirliklerini teşvik etmek için bir ilk birim olarak öz çıkarın inşasında önemli bir rol oynaması açıcından gerekli kanıtları sağlar. Modellerde, ileri sürülen bu yaklaşımlar algılanan öz çıkar tarafından etkilenir (Gist ve Mitchell, 1992 s:8). Niyet tabanlı yaklaşımlar girişimcilik tutumuna davranış ve niyetine etki eden nüfus, özellik, güncel durumların test edilmesine imkân verir (Krueger ve Carsrud, 1993, s: 316). Şekil 2 de basit olarak girişimci niyet modeli görülmektedir. Girişimci Tutumun Dışsal Etkilenmesi Bir işe girişmede iki önemli durumsal değişkene dikkat çekilmektedir. Bunlardan birisi işsizlik ikincisi ailenin geçiminin sorumluluğudur. İşsizliğin genel sonuçlarının yeni bir işin şekillenmesindeki etkileri kesin değildir ancak önemli bir potansiyeldir. Birbirini bütünleyen iki faktör seti vardır. Bunlar gereklilik veya zorunluluk gibi itici faktör setleri ve fırsat, çıkar gibi çekici faktör setleri olarak ifade edilir (Storey, 1991 s:352). Gereklilik ve zorunluluk gibi girişimciliğe itici faktörler daha çok memnuniyetsizlik, işsizlik, yapacak başka bir işin olmaması, gelir ihtiyacı, aile sorumluluğu v.b olarak ifade edilir. Hatta bazı çalışmalarda yaşadığı toplumundan ve genel yaşam düzeyinden memnun olmayan kişilerin de kendi kendilerini istihdam ettikleri anlaşılmaktadır (Noorderhaven v.d s:14). Öz doyumsuzluklar bireylerin amaçlarına ulaşamasalar dahi öz çıkarlarını yüksek düzeyde harekete geçirerek iç motivasyonlarını yükseltmektedir. Bu şekilde ters yönden motive olmaları da onları, kendi işlerini kurmaları yönünde harekete geçirmektedir. Fırsat çıkar gibi çekici faktör setleri ise, bireyin bağımsızlık arzusu, otonomi isteği, kişisel başarı, kendini gerçekleştirme olarak açıklanır (Duchenaut ve Orhan 2000 s:90). İşsizlik Durumunun Etkileri Zaman içinde ortaya çıkan uygun piyasa koşulları, iş fırsatları, yeni imkânlar hem çalışanları hem de işsizleri, girişimciliğe çekmektedir. Bunun tam aksi durumlarda yüksek düzeyde işsizliğin ve piyasalardaki daralmalar ve kırılmalarda yeni bir işe başlama için itici faktörlerdir çünkü yeni bir iş aramaktan ve işsiz beklemekten daha yüksek fayda sunarlar (Evans, 1989 s: 43, Storey, 1991 s:352). Ancak yeni bir işe başlamada 1 Aşağıda verilen kaynaklardan uyarlanmıştır: N. F. Krueger ve A.L. Carsrud. Entrepreneurial Intentions: Applying The Theory of Planned Behavior, Entrepreneurship and Regional Development, C. 5, 1993 s:323. P. Davidson Determinants of Entrepreneurial Intentions, RENT IX Workshop, Piacenza İtalya, Kasım 1995 s:5. F. Liñán ve Y. Chen Testing The Entrepreneurial Intention Model on A Two-Country Sample, Universita Autonoma De Barcelona, İspanya, Temmuz 2006 s:6. J.M. Degedrge ve A. Fayolle, Roled Entrepreneurship Teaching On Some Entrepreneurial Intention Determinants: Exploratory Study, Maitrede Konferansları, 2003 s:22. 4

5 işsizliğin etkileri açık ve kesin olmamakla birlikte, işsizliğin dayattığı tehditler giderek kendi kendini istihdam etmede diğer faktörlerden daha fazla etkiye sahip olmaktadır (Lawrence, 1997 s:353). Yapılan çalışmalarda yeni bir işe başlama kararında işsiz insanların oranının yüksek olduğu ancak, işi olan veya kendi kendilerini istihdam edenlerin yeni iş kurma oranlarının da yüksek olduğu bilinmektedir (Reynolds, 1995 s:111). İsveç te yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Davidsson, 1995 s:99). Diğer taraftan girişimciliğe götüren iş ve piyasa hakkındaki negatif bilgiler olumlu bilgilerden daha güçlüdür. İşten atılmalar, göçe zorlanmaklar, iş yerlerinde zora sokulmalar çalışanlara kendi işlerini kurmaya yönlendirmektedir (Shapero ve Sokol, 1982 s.79). Aile Geçim Sorumlulukları Aile içi sorumluluklarda ailenin geçim taleplerini oluşturan dengelerin kurulması oldukça zordur. Kadınların kariyerleriyle ilgili çalışmalar, kadın yöneticilerin kendi işlerini kurmaları, Kadınların aile sorumluluklarına paralel olarak yarı zamanlı çalışmaları veya evde iş yaparak ailelerine destek oldukları bilinmektedir (Hisrich, 1984 s:89). Ericson eylem sorumluluğunu kapsayacak şekilde niyet konseptini kullanarak girişimcilik sorumluluğu kavramını geliştirmiştir. Bu kavram girişimcilik niyetleri ile gerçek girişimcilik niyetleri arasında bir köprü oluşturur. Örneğin güçlü niyetler zayıf sorumluluklar gibi niyetlere yönelik olarak yapılacak farklı duygusal fiziksel ve zihinsel enerji yatırımlarına dikkat çeker (Ericson 2002 s:282). Davranışa Yönelik Tutum (Kişisellik ve Algılama) Girişimcilik davranışına yönelik tutum niyeti besleyen inanca ilişkin bir değerdir. Değer, algılanan fırsatın ve algılanan olgunun bir fonksiyonudur. Bir davranışı yerine getirmek için motive olma muhtemel başka davranışların yol açacağından çıktılardaki inanca ilişkin davranışlar da mümkün olan zaman içindeki ürünlerin değerinin cebirsel bir toplamıdır. Böylece bir çıktının değeri muhtemel çıktıların yol açacağı sonuçların algılanmasında ve bu çıktı zamanlarından gelen sonuçların nihai değeri tarafından saptandığı öne sürülür. (Organ ve Bateman, 1986 s:118). Davranışa yönelik tutum veya kişisel çekicilik bireylerin girişimci olma veya olmama yönündeki sahip oldukları pozitif veya negatif kişisel değerlendirmelerinin derecesini ifade eden bir göstergedir. Duygusal olduğu kadar (sevme, hoşlanma, hissetme coşku vb.) durumları değerlendirme (avantaj, karlılık, çıkar vb.) rasyonel yönü de ifade eder. Girişimcilik davranışlarını etkileyen girişimcilik niyetlerini, kişilerin bireysel özellikleriyle (karakteristikleri) açıklama biçimi, sınırlıdır. Bu sınırlılığın aşılmasında karşılıklı etkileşim yaklaşımı geliştirilmiştir. Karşılıklı etkileşim yaklaşımı girişimcilik niyetini çevresel koşullarla birleştirir ve çevreyi bir kişilik fonksiyonu olarak alıp açıklamaya çalışır (Chell, 1985 s:48). Bu bağlamda kişisel karakterlerle, bireylerin yaşam gerçekleri arasındaki etkileşimin önemine dikkat çekilir. Etkileşim kişilerin öznel (sübjektif) yorumları ile nesnel (objektif) gerçeklik koşullarının girişimcilik kariyerine yönelik tetikleyici, geri çektirici bir elemanı olarak açıklanır (Duchenaut ve Orhan, 1990 s:90). Algılanan Sosyal Değerler ve Kültür Yeni bir iş kurmanın arzu edilebilir sonuçlarına, diğer taraftan işi kuracak kişilerin kültürü, ailesi, yakın çevresi, arkadaşları, okul ve öğretmenleri de etki eder. Başarıyı destekleyen kültürlerde bir iş yaratmada, başarı inancı, kendi kendinin patronu olma, para kazanma gibi değerler kültürel bir değerdir (Hisrich ve Peters 2002 s:12). Başarısızlığa toleranslı olmayan toplumlarda başarısızlık bir namus olarak algılanır ve yüz kaybı olarak ifade edilir (Hu, 1994 s:45-64). Bireyler kendilerine, ailelerine ve yakın çevrelerine karşı mahcubiyet ve utanç duyarlar. Bu utanç ve topluma karşı namus anlayışı veya prestij kaybı, ailenin toplum içindeki konumu ve şerefi ve bireyin kendisine olan saygının kaybolmasından çekindikleri için bireyler psikolojik ve sosyal risk almaktan ve girişimciliğe teşebbüs etmekten çekinebilmektedirler (Early, 1997 s:43). Algılanan sosyal değerler, girişimcilik tutumuna yol açacak veya açmayacak baskı ve etkilenmeleri ifade etmek ve ölçmek için tanımlanır. Özellikle kişilerin girişimcilik kararını onaylayacak yakın çevresinin vereceği referansa işaret eder. Kişilerin girişimci olmalarını ya da olmamalarını onaylayan sosyal göstergedir. (Ajzen, 2001 s:27 55). Toplum veya yakın çevre başarısızlığı aşağılıyorsa, o çevrede bulunan kişilerin girişimcilik niyetleri muhtemelen risksiz olan alanlara kayacaktır. Bu gösterge kültürel değer olarak girişimcilik niyetlerini etkileyecektir. Bir başka kültürel boyutta yüksek güvenli ve düşük güvenli toplum yaklaşımıdır. Yüksek güvenli toplumlar veya sosyal birimler girişimcilik açısından uygun kültürel ortamlar sunarken düşük güvenli toplumlar ise girişimcilik açısından uygun olmayan kültürel ortamlar olduğu da ifade edilmektedir (Fukuyama 1998 v.d.). 5

6 Düşük güvenli sosyo- kültürel yapılar girişimcilerin ve girişimci adaylarının gerçekte tanımlayamadıkları işlem iflas ve acente maliyetlerini artırır (Top, 2006 s:143). Düşük güvenli sosyo kültürel çevreler özellikle yeni ekonomik branşlaşmanın evrimleşmesinde ve gelişmesinde ve geçiş ekonomilerinde girişimci formasyonu için güven roller sağlamamaktadır(höhmann, 2002, s:6 ve Smallbone ve Walter, 2001/a 249,269) Algılanan sosyal değerlerin yanında zikredilen kültür ise, kişilerin içlerinde yaşadıkları sosyal ortamın dâhil olduğu iş kültüründen etkilendikleri kadar, aile içinde kuşaklardan aktarılan deneyim ve yakın çevreden gelen ve hatta etnik özelliklerden gelen ve kişilerin girişimciliğine karşı kişide, stereotipik algılar oluşmasını sağlayan duygu ve düşüncelerdir. Algılanan Davranış Kontrolü Algılanan davranış kontrolü kişilerin girişimci olmaları için, işin veya firma kurmanın zorluğunun veya kolaylılığının tam olarak algılanmasının tanımı şeklinde ifade edilir. Kavram bundan dolayı Bandura nın özçıkar algılaması ve aynı zamanda Shapero ve Sokol un algılanan yapılabilirlik vizyonu ile de benzerlik gösterir (Bandura v.d. 1997, Shapero ve Sokol1982 s: 80 81). Yukarıda zikredildiği gibi Davranışa Yönelik Tutum ve iş niyeti konusunda yapılan çalışmalar, farklı kültürlerde de geçerli olacak bir girişimcilik modeli üretmeyi amaçlamalarından dolayı, algılanan sosyal değerler konusunda daha çok sentetik (ortak/birleşik) bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Bu sebeple de, araştırmalar farklı toplumlar üzerinde yapıldığından, kültürün girişimcilik konusundaki etkisi toplumlar arası iş kültürü farkının gölgesinde kalmıştır. Çalışmanın bu noktasında sunulacak olan istatistiksel uygulama bu noktanın varlığını ve baskınlığını test etmek amacıyla tasarlanmıştır. Yapılan saha çalışmasındaki tasarım ve bulgular aşağıdaki gibidir. 3. İstatistiksel Değerlendirme Amaç Yapılan istatistiksel uygulamada temel olarak insanlardaki girişimciliğin içsel ve fiziksel çevre şartları dışında kültürsel farklılıklardan da etkilenip etkilenmediği incelenmiştir. Bu sebeple, yapılan çalışma sırasında temel hipotez olarak; H 0 : Aynı eğitim sistemi içinde yetişen ve aynı sosyoekonomik koşullarda bulunan bireyler arasında girişimcilik eğilimi açısından bir fark yoktur alınmış, buna karşılık olarak alternatif hipotez ise; H A : Söz edilen bireyler arasında girişimcilik eğilimi, etnik ve kültürel farktan da etkilenir olmuştur. Nüfus Bu tezin testi amacıyla aynı sosyoekonomik ortamda yetiştikleri varsayılabilecek bir grup olarak Kırgız- Türk Manas Üniversitesi ve Bişkek Sloven Üniversitesi İİB Fakültesindeki Türkî (Kırgız, Türkmen, vb.) ve Rus öğrenciler arasında yapılan bir araştırma kullanılmıştır. Yöntem Yapılan bu araştırma için geliştirilen anket, engelleyici faktörler, destekleyici faktörler ve kişisel değerlendirme adlı üç grup altında toplanan toplam yedi ölçüm aracı içermekte, ölçüm araçlarının item sayısı minimum dokuz ile on dokuz arasında değişmektedir. 2 Her item interval düzeyde 5 li Likert ölçeği kullanılmış, yanıtlar Kesinlikle katılmıyorum dan Kesinlikle katılıyorum a doğru sıralandırılmıştır. Anketin tasarımı sırasında, engelleyici faktörler aynı başlık altında tek başına, destekleyici faktörler; İş ön hazırlığı, Girişimcilik Eğitimi, İşi algılama, İçsel motivasyon başlıkları altında ve kişisel değerlendirme ise; Güçlü yönler, Hayata bakış başlıkları altında düzenlenmiştir. Anket in sahaya uygulanışı sırasında iki üniversitede de tam sayım yöntemi kullanılmış, daha sonraki aşamada tanımlanan nüfusa uymayan (kendisini Rus ya da Türkî olarak tanımlamayan) vakalar ayıklanmıştır. Anketin tasarımı sırasında makalenin önceki bölümlerinde girişimcilik niyetinin faktörleri olarak zikredilen kavramlar birer ölçüm aracıyla değerlendirilmiştir. Anketin sonuçları ve değerlendirmeye geçmeden önce iki önemli unsurun gözden geçirilmesi tarafımızca faydalı olacaktır: Geçerlilik-güvenirlik 2 İtem sayıları sırasıyla 11, 14, 9, 10, 10, 9 ve 19 dur. Ölçüm araçlarının kavramları ve itemler ilgili detay için bkz. Şekil 3. Ayrıca Tablo 1 de itemlerin içsel tutarlılık skorları görülebilir. 6

7 Vakalara ait, daha sonra test skoru olarak kullanılacak olan, girişimcilik niyet skoru (GNS) hesaplanması sırasında her ölçüm aracının itemleri geçerlilik-güvenirlik testine tabi tutulmuş ve daha sonra her araç için itemler üzerinden bir ortalama skor belirlenmiştir. Araçlara ait skorların temsil ettiği faktörlerin geçerlilik-güvenirliği ise 0,845 olarak bulunmuştur. 3 Bulunan bu alfa skorları, yapılan araştırmanın her düzeydeki kavramsallaştırmada belirgin bir içsel tutarlılık arz ettiğini göstermektedir. Soru Geçerlilik- Güvenirlik Skoru (Cronbach Alfa) Standartlaştırılmış İtemler üzerinden G-G skoru Engelleyici faktörler (9) 0,787 0, İş ön hazırlığı (10) 0,875 0, Girişimcilik Eğitimi (11) 0,920 0,920 9 İşi algılama (12) 0,937 0, İçsel motivasyon (13) 0,940 0, Güçlü yönler (örnek üzerinde) (14) 0,921 0,918 9 Hayata bakış (15) 0,874 0, GNS 0,845 0,826 7 Tablo 1. Anketteki ölçüm araçlarının ve ölçüm araçlarından elde edilen girişimcilik niyet skoru (GNS) 4 Nüfusun normalliği Yapılan araştırmada kullanılabilecek testlerin sınırlandırılması açısından belirlenen nüfusun normalliği bir ön-şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakalar için hesaplanan girişimcilik niyet skorunun yordayıcı (deskriptif) sonuçları Tablo 2 de belirtildiği gibidir. Fakat, 0 te görüldüğü gibi, örneklemimizin normalliği için yapılan Lililiefor anlamlılık düzeltmeli Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk testlerinde sonuç, nüfusun normal dağılmadığını göstermektedir. 5 Tablo 2. N Min. Maks. Dağılım (Range) A. Ort. 119,000 1,349 4,559 3,210 2,824 Std. Sapma Çarpıklık (Skewness) Basıklık (Kurtosis) Değer Std. Hata Değer Std. Hata 0,758 0,172 0,222-0,726 0,440 Girişimcilik niyet skorunun yordayıcı (deskriptif) sonuçları İtem Sayısı 3 George ve Mallery nin belirttiği kriterlere göre iyi düzeyde içsel tutarlılık belirtmekte (D. George ve P. Mallery, 2003 s: 231). 4 Araştırmada verilen bütün test sonuçları SPSS 15.0 programı kullanılarak hesaplanmıştır. 5 Bu testlere ilişkin teorik bilgi için bkz. Conover, W.C s: ve

8 Kendi işini kurma (girişimcili k) Engelleyici faktörler (9) Destekleyi ci faktörler Kişisel değerlendir me Toplumsal Güven Devlete güven (9.1) (9.a) Kişiler arası güven (9.2) (9.b) Yasa dışı org. (9.3) İş başarısızlığ ı (9.4) Korku (9.c) Proje (10.a) teknik bilgi (10.7) İş ön hazırlığı (10) Franchise (10.3) Teknoloji (10.b) Bağımsızlı k (14.2) kişisel gelişim (14.4) Güçlü yönler (örnek üzerinde) (14) göreceli riskten kaçma (15.2) sosyal riskten kaçma (15.12) Hayata bakış (15) Risk (9.d) Genel başarısızlık (9.5) İmaj (9.e) iş projesi (10.2) iş fikri (10.1) know-how (10.4) Patent (10.5) Miktar (14.5) İstikrar (14.9) başarısızlık riskinden kaçma (15.13) belirsizlikt en kaçma (15.4) Girişimcili k riski (9.6) İtibar (9.7) Ürün (10.6) zaman yönetimi (14.3) kazanç istikrarı (15.14) Kaygı (9.f) Stres (9.8) Sağlık (9.9) Yeterlilik (9.10) Sermaye (9.g) Deneyim (10.c) deneyim sahibi olma (10.8) Pazarı tanıma (10.11) ortak sahibi olma (10.9) Yetenekli eleman (10.13) İşbirliği olanakları (10.d) yenilikçi yönetim (14.1) Saygınlık (14.7) güç ve statü (14.6) riski ders olarak alma (15.16) hatalardan ders alma (15.17) iştirak riski alma (15.18) Fırsat (9.h) Müşteriyi tanıma (10.12) Şöhret (14.8) risk bir bedeldir (15.19) Uygun iş fırsatı (9.11) Sermaye (10.e) Uygun ortam (10.14) başarı için kural çiğneme (15.15) Atalet (15.1) yeterli sermaye (10.10) Girişkenlik (15.6) Girişimcili k Eğitimi (11) Danışma (15.3) Özel kurslar (11.2) İş planı eğitimi (11.4) Kişilik geliştirme (11.5) İletişim becerileri geliştirme (11.6) İşi algılama (12) Liderlik gelişimi (11.7) Zaman yönetimi (11.8) İlişki geliştirme (11.9) tartılı risk alma (15.5) kararsızlık (15.8) Ciddiyet gerektirme (12.1) Öğreticiliğ i (12.3) uzmanlık kazandırm a (12.4) yenilik ve yaratıcılık (12.5) İçsel motivasyo n (13) Dayanıklılı k (12.6) Vizyon (12.7) Sorumlulu k (12.8) yönetsel beceri (12.9) özgüven eksikliği (15.9) Onaylatma (15.11) güvenli (istikrarlı) kazanç (13.1) (13.1) yüksek kazanç (13.2) kişisel gelişim (13.3) Şekil 3. Bağımsızlı k (13.4) boş zaman (13.7) kişisel yetenek (13.10) gruba aidiyet (13.5) Sosyalleşm e (13.6) Hazırlanan anketin kavram haritası. Şöhret (13.8) güç ve statü (13.9) Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. 8

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008. Ethem Duygulu ** Özet

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008. Ethem Duygulu ** Özet Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008 Algılanan Kurumsal Görünüm, Proaktif Kişilik Özelliği ve İş Kurma (Girişimcilik) Tutumu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal

Detaylı

Kültür, benlik saygısı ve girişimcilik eğilimi: Amerikan ve Türk üniversite öğrencilerinde karşılaştırmalı bir çalışma

Kültür, benlik saygısı ve girişimcilik eğilimi: Amerikan ve Türk üniversite öğrencilerinde karşılaştırmalı bir çalışma İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 2014, 351-367 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2014 Kültür, benlik saygısı

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA Mustafa AVŞAR YÜKSEK

Detaylı

Tourism Students Entrepreneurial Personality Traits: An Emprical Research On Undergraduate Associate And Bachelor s Students

Tourism Students Entrepreneurial Personality Traits: An Emprical Research On Undergraduate Associate And Bachelor s Students KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (26): 41-55, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BİREYSEL KARİYER PLANLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ve ÜNİVERSİTELERİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Ankara, 2011 DETAY YAYINLARI : 438 1.Baskı : Ekim 2011 ISBN : 978-605-5437-51-0

Detaylı

GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1

GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1 Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi 57 GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1 Öznur BOZKURT Yard.

Detaylı

PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İsmet ANIK BAYSAL 1, Gültekin BAYSAL 2, Gökhan AKSU 3,

Detaylı

Entrepreneurship: A Socio-Cultural Perspective

Entrepreneurship: A Socio-Cultural Perspective Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif Ömer AYTAÇ * Özet:Bazı toplumlar girişimcilik konusunda yüksek performans gösterirken diğerlerinde aynı performans

Detaylı

STRATEJIK DUSUNCE VE, KURUMSAL GIRISIMCILIK,

STRATEJIK DUSUNCE VE, KURUMSAL GIRISIMCILIK, İSTANBUL TİCARET ODASI STRATEJIK DUSUNCE VE, KURUMSAL GIRISIMCILIK, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Canan ÇETİN Hazırlayanlar Dr. Ata ÖZDEMİRCİ Dr. Erkan TAŞKıRAN YAYlN NO: 2010-121 İstanbul, 2012 Copyright

Detaylı

BİREYSEL BAŞARI GÜDÜSÜ ORGANİZASYONEL BAĞLILIĞI NASIL ETKİLER? HOW DOES THE MOTIVE OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENT AFFECT ORGANİZATIONAL COMMITMENT?

BİREYSEL BAŞARI GÜDÜSÜ ORGANİZASYONEL BAĞLILIĞI NASIL ETKİLER? HOW DOES THE MOTIVE OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENT AFFECT ORGANİZATIONAL COMMITMENT? Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2) 2007, 175-190 BİREYSEL BAŞARI GÜDÜSÜ ORGANİZASYONEL BAĞLILIĞI NASIL ETKİLER? HOW DOES THE MOTIVE OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENT AFFECT ORGANİZATIONAL COMMITMENT? Nihat KAYA

Detaylı

Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri

Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2012, 13(2), 87-105. Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri Enis HEMEDOĞLU, Mahmut KOÇAK, Aslıhan ÖZKAN,

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Volume 3 Number 3 2012 pp. 49-76 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Asena Altın Gülovaa Özge

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KONTROL ODAKLARININ ÖRGÜT İÇİ GİRİŞİMCİLİK TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

ÇALIŞANLARIN KONTROL ODAKLARININ ÖRGÜT İÇİ GİRİŞİMCİLİK TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞANLARIN KONTROL ODAKLARININ ÖRGÜT İÇİ GİRİŞİMCİLİK TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. H. Nejat Basım Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Harun Şeşen Kara Harp

Detaylı

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ CENGİZ TÜMGAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN 2007 T.C.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP İLE BELİRLENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP İLE BELİRLENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 797-818, February 2013 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ.

Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ. T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP İLE BELİRLENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP İLE BELİRLENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 797 818, February 2013 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN

Detaylı

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 96-108, 2013. Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Copyright 2013 anatolia Bütün hakları

Detaylı

Arş. Grv. Selen Öztürk - Arş. Grv. Selim Şerbetci - Şevket Necmettin Gürcan

Arş. Grv. Selen Öztürk - Arş. Grv. Selim Şerbetci - Şevket Necmettin Gürcan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Tüketim Değerlerinin Satın Alma Niyeti ve Bağlılık Üzerindeki Rolü: Fırsat Sitelerine Yönelik Bir Araştırma The

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.2.1C0637 Accepted: April 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.2.1C0637 Accepted: April 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.2.1C0637 Accepted: April 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Volkan Lütfi Pan

Detaylı

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2014. Boyutları

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2014. Boyutları Yrd. Doç. Dr. Ebru Özlem GÜVEN İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ebruozlemguven@aydin.edu.tr Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK Sakarya Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü msarisik@sakarya.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERİ MEHMET CANSIZ. SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz-2013 TÜRKİYE DE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER

TÜRKİYE NİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERİ MEHMET CANSIZ. SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz-2013 TÜRKİYE DE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER TÜRKİYE NİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERİ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Örneği MEHMET CANSIZ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz-2013 TÜRKİYE DE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER I T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

Yener PAZARCIK* Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 149-178, 2013

Yener PAZARCIK* Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 149-178, 2013 Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 149-178, 2013 Eğitim Olgusunun Yöneticilerin İş Görme Anlayışlarına Etkisi: Türkiye de Yabancı Dilde Eğitim Veren Orta Eğitim Kurumları Mezunları Üzerine

Detaylı

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 449-465 Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Impact

Detaylı

Seyahat Acentelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Arasındaki İlişki: Kuşadası Bölgesinde Bir Araştırma

Seyahat Acentelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Arasındaki İlişki: Kuşadası Bölgesinde Bir Araştırma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, Bahar: 59-72, 2012. Copyright 2012 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2012) Seyahat Acentelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Arasındaki

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ: GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ: GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/1, Sayı:15 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/1, Number:15 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİĞİN

Detaylı