Girişimcilik Niyet Modelleri ve Kültürel Kimliğin Etkileri Dr. Seyfi Top Dr. Murat Sevencan Citation info: Öz Keywords: Abstract Anahtar Kelimeler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Girişimcilik Niyet Modelleri ve Kültürel Kimliğin Etkileri Dr. Seyfi Top Dr. Murat Sevencan Citation info: Öz Keywords: Abstract Anahtar Kelimeler:"

Transkript

1 Girişimcilik Niyet Modelleri ve Kültürel Kimliğin Etkileri Dr. Seyfi Top Dr. Murat Sevencan Citation info: S. TOP, M. SEVENCAN, Girişimcilik Niyet Modelleri ve Kültürel Kimliğin Etkileri, KÖK Araştırmalar Journal, V. VIII, No 2(Fall 2006) Pp Öz Bu çalışmada girişimci niyetini açıklayan öznel bir yapı olarak yapısal ve durumsal motivasyon üzerinde odaklanılmaktadır. Çalışmanın teorik çerçevesinde, henüz mesleki kariyerlerinin başlangıcında olan gençlerin mezuniyet sonrası yapmak istedikleri şeyler ve özellikle de kendi işlerini kurma niyetleri ile içsel ve dışsal motivasyon bağlamında girişimciliği kariyer olarak nasıl gördüklerini anlamaya çalışılmıştır. Her bir kişinin bireysel olarak kendi öznel değerleri açısından kendi niyetlerini karşılayacak bir araç olarak girişimcilik olgusunu ve yine kendi öznel değerleri açısından motive oldukları inanç yapılarını ve çevreyi nasıl algıladıklarını belirlemektir. Böylece girişimcilik niyetleri sadece kişiliklerine göre değil aynı zamanda bu kişilerin yaşam koşullarına, kültürel kimliklerine ve değişen amaçlarına bağlı olarak öncelik verdikleri tercihlerine göre de değerlendirilmektedir. Çalışmanın uygulama kısmında ise teorik çerçeve içerisinde zikredilen ve iş kültüründen farklı olarak algılanan etnik ve aile içi kültürün girişimcilik motivasyonuna etkisini incelemek üzere, Kırgızistan da Kırgız- Türk Manas Üniversitesi ve Bişkek Sloven Üniversitesi İİB Fakültesindeki Türkî (Kırgız, Türkmen, vb.) ve Rus öğrenciler arasında yapılan bir araştırma sonuçları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Etnik/kültürel kimliğin, -her ne kadar aynı iş, bürokrasi ve eğitim kültürü içinde yetişmiş olsa da,- Türkî ve Rus öğrenciler arasında girişimcilik motivasyonları açısından farklılaştıkları gözlemlenmiş ve bu durum tartışılmıştır. Keywords: Entrepreneurship, Intension, Motivation, Identity, Culture, Ethnicity Abstract To understand what makes people recognize entrepreneurship as an opportunity is important for educators as well as policymakers. Perceptions of entrepreneurship and the impact of education is studied by identifying what factors drive perceptions of entrepreneurial intentionality, perceived personal desirability, and perceived personal feasibility among a sample from Kyrgyz-Russian Slavic University and Kyrgyzstan-Turkey Manas University students. This study compares and contrasts levels of entrepreneurial propensity among Turkic (Kyrgyz, Turkmen, etc.) and Russian upper division university students. Additionally, the role of situational factors on differences in perceptions is analyzed. Results show that there is a clear difference between how the two groups in perceiving entrepreneurship. The results analysis concluded that the ethnic/cultural identity -though the both samples are educated and trained in the same bureaucratic and educational culture- is one of the main determinants of this difference. Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Niyet, Motivasyon, Kimlik, Kültür, Etnisite Giriş İnsanların yaşamlarındaki en önemli hususlardan birisi, onların kendi öz imajlarını gerekli ve uygun bir şekilde algılayıp ve açıklayabilmeleridir. İnsanlar kendi kendilerini belli iş kalıpları ve mesleklerle tanımlayabilirler; örneğin doktor, avukat, müşavir, pilot, mühendis gibi. Bu bağlamda, bir kalıpsal kimlik olarak girişimci olmanın bu örneklere benzer bir algı yaratması için henüz erken. Farklı anlatmak gerekirse, girişimci kimliği, bir kariyer kimliğinden ziyade çeşitli insanlar arasındaki farkı belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sebeple, potansiyel girişimcilik tartışması ile yeni ve özendirici bir bağlantı kurulabilir. Potansiyel girişimciliği ölçmek için de, kişilerin kendi kendilerini nasıl algıladıklarını öğrenmek ve kimlikle tutum, kimlikle kişisel özellik ve kişisel özellikle niyet arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamak önemlidir. Girişimcilik kariyeri, bireylerin çalışma hayatını ödüllendiren ve doyuma ulaştıran, çalışma hayatında onlara önemli derecede esnek çalışma zamanı ve iş bağımsızlığı sağlayan bir kariyerdir. Üniversiteli gençler arasında giderek önemli bir kariyer haline gelmektedir. Özellikle gelişen teknoloji ile beraber, bilişim sektörünün web tabanlı alanlarında olduğu gibi, ileri teknoloji ve düşük altyapı yatırımı ile hızla başlanabilen girişimcilik kariyerlerinin örnekleri, ABD deki gibi milyar dolarlar seviyesinde olmasa da, ülkemizde de her geçen gün artmaktadır. 1

2 Bu çalışmada girişimci niyetini açıklayan öznel bir yapı olarak yapısal ve durumsal motivasyon üzerinde odaklanılmaktadır. Çalışmanın teorik çerçevesinde, henüz mesleki kariyerlerinin başlangıcında olan gençlerin mezuniyet sonrası yapmak istedikleri şeyler ve özellikle de kendi işlerini kurma niyetleri ile içsel ve dışsal motivasyon bağlamında girişimciliği kariyer olarak nasıl gördüklerini anlamaya çalışılmıştır. Her bir kişinin bireysel olarak kendi öznel değerleri açısından kendi niyetlerini karşılayacak bir araç olarak girişimcilik olgusunu ve yine kendi öznel değerleri açısından motive oldukları inanç yapılarını ve çevreyi nasıl algıladıklarını belirlemektir. Böylece girişimcilik niyetleri sadece kişiliklerine göre değil aynı zamanda bu kişilerin yaşam koşullarına, kültürel kimliklerine ve değişen amaçlarına bağlı olarak öncelik verdikleri tercihlerine göre de değerlendirilmektedir. Çalışmanın uygulama kısmında ise teorik çerçeve içerisinde zikredilen ve iş kültüründen farklı olarak algılanan etnik ve aile içi kültürün girişimcilik motivasyonuna etkisini incelemek üzere, Kırgızistan da Kırgız- Türk Manas Üniversitesi ve Bişkek Sloven Üniversitesi İİB Fakültesindeki Türkî (Kırgız, Türkmen, vb.) ve Rus öğrenciler arasında yapılan bir araştırma sonuçları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Etnik/kültürel kimliğin, -her ne kadar aynı iş, bürokrasi ve eğitim kültürü içinde yetişmiş olsa da,- Türkî ve Rus öğrenciler arasında girişimcilik motivasyonları açısından farklılaştıkları gözlemlenmiş ve bu durum tartışılmıştır. 1. Girişimcilik Süreci Girişimcilik ulusal düzeyde refahın, ekonomik büyümenin, işsizliği önlemenin temel dinamiğidir (Hındle ve Rushworth, 2000 s: 316). Ülkeler de sahip oldukları bu dinamik insanların kapasite ve yetenekleri ölçüsünde rekabet ederler. Kendi işlerini kurmaya teşebbüs edecek olan bireylerin, özellikle de gençlerin, kişisel niyetlerini biçimlendirecek ve etkileyecek faktörleri anlamak girişimciliğin teşvik edilmesinde kritik faktörlerden birisidir (Kennedy, Drennan, Renfrow ve Watson 2003 s: 2). Girişimcilik, bir kimlik olarak değil de, yeni bir iş yaratmak veya girişime başlamak olarak tanımlandığında, belli bir durumdan daha çok bir süreci ifade eder (Low ve Macmıllan, 1988, s: 141, ayrıca Bygrave, 1989, s:21). Girişimcilik süreci genellikle kuruluş öncesi keşif süreci ve kuruluş sonrası faaliyet süreci olarak (küçük işletme) iki temel üzerine oturtulur. Kuruluş öncesi keşif süreci, girişimci kişilik, özellik, motivasyon, eğitim, iş planı ve girişimcilik niyeti, gibi faktörleri içine alacak şekilde kurulacak işin, basit olarak modellenmesidir. Girişimcilik keşif sürecinde modeller, girişimci adayları tarafından pazar fırsatlarının algılanılmasıyla başlar, fırsatın iş fikrine dönüştürülmesi olgunlaşması ve iş planı ile devam eder (Kılby, 1971 s:7). Girişimcilik Niyeti Niyet kavramı belli bir amaca ya da bir şeyi başarmaya yönelik olarak seçilen bir yolun bir kişinin zihnindeki ifadesidir. Diğer bir deyişle niyet, insan davranışını yönlendirmeğe çalışan psikolojik bir sezgidir. Bu sebeple niyet, gelecekteki düşünülen faaliyetlerin basit bir beklentisi değil onların gerçekleşmesi için tedbirli bir sorumluluğudur (Bird, 1988, s: ). Bandura ya göre niyet, gelecekte yapılacak şeylerin veya işlerin zihindeki temsilidir (Bandura, 1997 s:122). Davidson ise niyeti belli bir süre içinde planlanmış yeni bir iş veya firma kurma kararı olarak açıklar (Davidson, 1995 s:6). Özetlemek gerekirse girişimcilik niyetleri hem sezgisel düşünme (vizyon) ve hem de analitik düşünme (planlanmış amaç yönlü davranış) yani rasyonel düşünmenin birlikte yapılandırdığı bir öngörüdür (Boyd ve Vozikis, 1994 s:1). Bu düşünce süreçlerinin, altında fırsatların analizi, amaca yönlendirilmiş davranışlar ve resmi iş planları yatar. Niyet bir başka anlatımla, inançla, tutumun, tutumla davranışın birbirini etkilediği ve tetiklediği bir durumu açıklar. İnanç insanların, belli sonuçlara yol açacak normal düzgüsel davranışları elde edinceye kadar, elde ettikleri mevcut bir davranışı takip eden ve belli bir davranış üzerine temellendirilen bir başarı tutumudur. Bu ilişki Şekil 1 deki gibi modellenebilir (Fishbein ve Ajzen 1975 s:368,369): İnanç Tutum Niyet Davranış Şekil 1. Niyet, İnanç ve Tutum İlişkisi (FISHBEIN ve AJZEN, 1975 s: 368, 369). Tutum terimi iyi-kötü, yararlı-zararlı, hoş-nahoş, güzel-çirkin ve sevimli sevimsiz gibi psikolojik boyutlara atfedilen objelerin öznel değerlendirilmeleri temsil ettiği hususundaki genel bir yargıyı ifade eder (Ajzen 2001 s:28). Weber ve McClelland gibi yazarlar tarafından ideolojik değerlerin dahi girişimcilik tutumunun önemli bir belirleyicisi olduğunu ileri sürdükleri ifade edilir. Weber girişimcilik tutumu ile ideolojik 2

3 değerleri doğrudan birbirleri ile ilişkilendirir. McClelland ise girişimcilik tutumunu değer ve tutumlar arasındaki psikolojik araç olarak başarı ihtiyacında kullanır (Kilby, 1971: 7,8). Tutumla desteklenen niyetler, kişilerin icra edeceği belli davranışların başarımına olan inancını temsil eder. Başarı inancı bu bağlamda önemli bir iç motivasyondur ve davranışı yönlendirir. Ancak gelecekteki durumlar doğrudan bu günün motivasyonlarına ve hareketlerine neden olmazlar. Bu nedenle geleceğin öngörülmüş olması gerekir. Bu süreçte geleceğin öngörülmesi ise basitçe, ileriye bakılarak onu bu güne getirmekle olur. Niyetler keza herhangi bir eylemin ön yargısız tahmincileri olup, kısa zaman aralıklı çıkışları olsa dahi nihayetinde bir teşebbüsle sonuçlanacak veya diğer acil koşullar olsa bile uzun bir gecikmeye neden de olabilen güçlü başarı inançlarıdır (Krueger, v.d. 2000). İş kurma niyetlerini etkileyen zihinsel (beyin) duygusal (yürek) faaliyetler mecazi anlamda davranış olarak ifade edilir. Davranışı etkileyen zihinsel faaliyet değişkenleri şuur (bilinç), ilgi düşünme ve kavrama hızı olarak ifade edilir (Lewander ve Raccuia, 2001 s:39). Davranışı etkileyen duygu (yürek) ise daha çok çevreye duyulan genel güveni, girişimci adayının kendisine olan öz güvenini ve başarıya olan azim ve kararlılığını ve iç motivasyonu ifade eder (Davidson, 1989 s:11). Amaçsal eylemler ve kişisel öz motivasyonlar bilişsel faaliyetlerden köklenir. Bilişsel motivasyonda insanlar kendi kendilerini güdülerler ve gelecekle ilgili öngörülerini uygulayarak kendi hareketlerine rehber yaparlar (Bandura, 1997 s: 122). Öz-Çıkar Girişimcilik niyetini güçlendirme, öz çıkarı motive etme anlamında da kullanılır. Ancak çoğu araştırmacı öz çıkar kavramını görmemezlikten geldiği ifade edilmektedir. Öz çıkar girişimcilik niyetlerinde genel ve özel davranışları tahmin etmede zindeliği ve dinamikliği ispatlanmış önemli bir kavramdır (Krueger, Reilly ve Carsrud, 2000 s: 418). Niyetleri güçlendirme herhangi bir şeyin hibe edilme buyruğu değil, kişisel çıkarların geliştirilmesi yoluyla çevresel sıkıntı ve kısıtlardan kurtulmak, fırsat avantajlarını kullanmak için insanların elde ettiği bir kazanımdır. Çıkar inancı, insanoğlunu temsil eden önemli bir kavramdır. Sosyal bilişsel teorik yaklaşımlar yetenek, güç, iktidar terimleriyle ister birlikte ister tek başına olsun insanın kendi temsilciliğini ifade eder (Bandura, 1997 s: 477). Bu inançlar katlanılacak zorluklara, karşı karşıya kalınan meydan okumalara nasıl yanıt verileceğini ve yüz yüze gelinen engellere karşı uzun dönemde nasıl baş edileceğini etkiler. Öz-çıkar önemli bir motivasyon inşa aracı olup bireylerin niyetlerindeki ısrarları, başarılarını, gayret ve çabalarını, duygusal tepkilerini, amaç ve tercihlerini etkiler. Bireylerin kendi ikna ve kanaatlerine, yetenek ve becerilerine iş yapma kapasitelerine olan inançlarını ve öz güvenlerini ifade eder. Burada davranışlar, zihinsel kapasiteler ve bilişsellik ile diğer kişisel faktörler ve çevresel etkiler hep birlikte birbirlerini sürekli bir etkileşim içinde biri diğerinin belirleyicisi olarak çalışır. Bu karşılıklılık terimi nedensel faktörler arasında karşılıklı eyleme de işaret eder (Bandura, 1986 s:23). Yeni bir iş kurma, bu bağlamda çevre, fırsat ve işle ilgili sürekli bir dikkat, gözlem, bilgilenme, ustalık kazanma, çevreye katılım, çevreye uyum, öğrenme ve çevreyle iletişimi talep eder. Motivasyon ise bu geliştirici süreçte girişimciler için daha ileri uyarıcıları harekete geçiren önemli sürücü bir güçtür (Lewander ve Raccuia, 2001 s:5 ve Baron 1998 s:278). Motivasyon; hem başarı, tanınma, tatmin, ilerleme, sorumluluk, statü gibi işin doğası ile hem de mutluluk, heyecan, gerilim, stres, sevinç, hayal kırıklığı, gibi işin sonuçlarıyla ilgili bir olgudur. Bu açıdan insanların kendi kendilerini gerçekleştirmek açısından öz çıkar ve girişimcilik niyeti yüksek bir motivasyon idealidir (Godfre, 1993 s:80). 2. Girişimcilik Niyet Modeli Girişimcilik yaklaşımları, ekonomi, sosyoloji, psikoloji gibi diğer bilim alanlardan gelen en iyi kavramları alır ve bunları süreç modellerinde birleştirir. Budan dolayı girişimcilik modelleri kırılgandır, tahminler çoğu kez hamdır ve parametreler her zaman değişebilir (Bygrave, (I) 1989 s: 13). Kişilerin kendi işlerini kurmaya götürecek niyetlerini açıklayan bir kaç model bulunmaktadır. Bu modellerde ele alınan, farklı yaklaşımlar arasında küçük farklar ve sapmalar vardır (Krueger, 2000 s:28), ve bazı çalışmalar da bir diğerini tamamlamaktadır (Davidsson, 1995 s:99). Ancak bu çalışmalarda kullanılan metotlar devamlı olarak geliştirilmekte ve değişmektedir. Niyet temeline dayalı birkaç genel model vardır. Bunlardan birisi Ajzen in planlı davranış modeli (sosyal psikolojiden geliştirilmiş ve geçerliliği test edilmiştir), diğeri Shapero nun girişimci vakası (olayı) modelidir. Bu iki model Krueger tarafından karşılaştırılarak girişimciliğin geliştirilmesinde önemli bir boyut olan algılanan yapılabilirliğin ve algılanan arzu edilebilirliğin arttırılmasının önemine dikkat çekilmiştir. Bir diğer niyet modeli de Bird e aittir. Bird in niyet modeli öz çıkara dayanır. Öz çıkar (self-efficacy) ise, yeni bir iş yaratmanın karmaşık sürecini etkileyen kişisel bir iş başarma kapasitesi olarak tanımlanır (Bandura, 1977a s:192). Bu model Boyd ve Vozikis tarafından uyarlanmış ve güçlendirilmiştir. Her iki yazarda 3

4 bireysel öz çıkarın girişimcilik niyetini geliştirdiğini açıklamakta ve bu niyetlerin girişime dönüşmesindeki koşulları ifade etmişlerdir (Boyd ve Vozikis 1994 s:2 3). İşsizlik Kişisel Çekicilik ve Özellikler Algılanan Yapılabilirli k Girişimci Tutumun Dışsal Etki Değerlendirmesi Güven Kaynak Destek Uygun iklim Algılanan Sosyal Değerler ve Kültür Girişimcilik Niyetine Dönük Norm- Değer NİYET Aile Sorumlulu ğu Algılanan Öz çıkar ve Kontrol alanı Algılanan Arzu edilebilirlik Şekil 2. Basit Bir Girişimcilik Niyet Modeli 1 Tüm bu modeller, girişimlerin (işlerin) yapılabilirliklerini teşvik etmek için bir ilk birim olarak öz çıkarın inşasında önemli bir rol oynaması açıcından gerekli kanıtları sağlar. Modellerde, ileri sürülen bu yaklaşımlar algılanan öz çıkar tarafından etkilenir (Gist ve Mitchell, 1992 s:8). Niyet tabanlı yaklaşımlar girişimcilik tutumuna davranış ve niyetine etki eden nüfus, özellik, güncel durumların test edilmesine imkân verir (Krueger ve Carsrud, 1993, s: 316). Şekil 2 de basit olarak girişimci niyet modeli görülmektedir. Girişimci Tutumun Dışsal Etkilenmesi Bir işe girişmede iki önemli durumsal değişkene dikkat çekilmektedir. Bunlardan birisi işsizlik ikincisi ailenin geçiminin sorumluluğudur. İşsizliğin genel sonuçlarının yeni bir işin şekillenmesindeki etkileri kesin değildir ancak önemli bir potansiyeldir. Birbirini bütünleyen iki faktör seti vardır. Bunlar gereklilik veya zorunluluk gibi itici faktör setleri ve fırsat, çıkar gibi çekici faktör setleri olarak ifade edilir (Storey, 1991 s:352). Gereklilik ve zorunluluk gibi girişimciliğe itici faktörler daha çok memnuniyetsizlik, işsizlik, yapacak başka bir işin olmaması, gelir ihtiyacı, aile sorumluluğu v.b olarak ifade edilir. Hatta bazı çalışmalarda yaşadığı toplumundan ve genel yaşam düzeyinden memnun olmayan kişilerin de kendi kendilerini istihdam ettikleri anlaşılmaktadır (Noorderhaven v.d s:14). Öz doyumsuzluklar bireylerin amaçlarına ulaşamasalar dahi öz çıkarlarını yüksek düzeyde harekete geçirerek iç motivasyonlarını yükseltmektedir. Bu şekilde ters yönden motive olmaları da onları, kendi işlerini kurmaları yönünde harekete geçirmektedir. Fırsat çıkar gibi çekici faktör setleri ise, bireyin bağımsızlık arzusu, otonomi isteği, kişisel başarı, kendini gerçekleştirme olarak açıklanır (Duchenaut ve Orhan 2000 s:90). İşsizlik Durumunun Etkileri Zaman içinde ortaya çıkan uygun piyasa koşulları, iş fırsatları, yeni imkânlar hem çalışanları hem de işsizleri, girişimciliğe çekmektedir. Bunun tam aksi durumlarda yüksek düzeyde işsizliğin ve piyasalardaki daralmalar ve kırılmalarda yeni bir işe başlama için itici faktörlerdir çünkü yeni bir iş aramaktan ve işsiz beklemekten daha yüksek fayda sunarlar (Evans, 1989 s: 43, Storey, 1991 s:352). Ancak yeni bir işe başlamada 1 Aşağıda verilen kaynaklardan uyarlanmıştır: N. F. Krueger ve A.L. Carsrud. Entrepreneurial Intentions: Applying The Theory of Planned Behavior, Entrepreneurship and Regional Development, C. 5, 1993 s:323. P. Davidson Determinants of Entrepreneurial Intentions, RENT IX Workshop, Piacenza İtalya, Kasım 1995 s:5. F. Liñán ve Y. Chen Testing The Entrepreneurial Intention Model on A Two-Country Sample, Universita Autonoma De Barcelona, İspanya, Temmuz 2006 s:6. J.M. Degedrge ve A. Fayolle, Roled Entrepreneurship Teaching On Some Entrepreneurial Intention Determinants: Exploratory Study, Maitrede Konferansları, 2003 s:22. 4

5 işsizliğin etkileri açık ve kesin olmamakla birlikte, işsizliğin dayattığı tehditler giderek kendi kendini istihdam etmede diğer faktörlerden daha fazla etkiye sahip olmaktadır (Lawrence, 1997 s:353). Yapılan çalışmalarda yeni bir işe başlama kararında işsiz insanların oranının yüksek olduğu ancak, işi olan veya kendi kendilerini istihdam edenlerin yeni iş kurma oranlarının da yüksek olduğu bilinmektedir (Reynolds, 1995 s:111). İsveç te yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Davidsson, 1995 s:99). Diğer taraftan girişimciliğe götüren iş ve piyasa hakkındaki negatif bilgiler olumlu bilgilerden daha güçlüdür. İşten atılmalar, göçe zorlanmaklar, iş yerlerinde zora sokulmalar çalışanlara kendi işlerini kurmaya yönlendirmektedir (Shapero ve Sokol, 1982 s.79). Aile Geçim Sorumlulukları Aile içi sorumluluklarda ailenin geçim taleplerini oluşturan dengelerin kurulması oldukça zordur. Kadınların kariyerleriyle ilgili çalışmalar, kadın yöneticilerin kendi işlerini kurmaları, Kadınların aile sorumluluklarına paralel olarak yarı zamanlı çalışmaları veya evde iş yaparak ailelerine destek oldukları bilinmektedir (Hisrich, 1984 s:89). Ericson eylem sorumluluğunu kapsayacak şekilde niyet konseptini kullanarak girişimcilik sorumluluğu kavramını geliştirmiştir. Bu kavram girişimcilik niyetleri ile gerçek girişimcilik niyetleri arasında bir köprü oluşturur. Örneğin güçlü niyetler zayıf sorumluluklar gibi niyetlere yönelik olarak yapılacak farklı duygusal fiziksel ve zihinsel enerji yatırımlarına dikkat çeker (Ericson 2002 s:282). Davranışa Yönelik Tutum (Kişisellik ve Algılama) Girişimcilik davranışına yönelik tutum niyeti besleyen inanca ilişkin bir değerdir. Değer, algılanan fırsatın ve algılanan olgunun bir fonksiyonudur. Bir davranışı yerine getirmek için motive olma muhtemel başka davranışların yol açacağından çıktılardaki inanca ilişkin davranışlar da mümkün olan zaman içindeki ürünlerin değerinin cebirsel bir toplamıdır. Böylece bir çıktının değeri muhtemel çıktıların yol açacağı sonuçların algılanmasında ve bu çıktı zamanlarından gelen sonuçların nihai değeri tarafından saptandığı öne sürülür. (Organ ve Bateman, 1986 s:118). Davranışa yönelik tutum veya kişisel çekicilik bireylerin girişimci olma veya olmama yönündeki sahip oldukları pozitif veya negatif kişisel değerlendirmelerinin derecesini ifade eden bir göstergedir. Duygusal olduğu kadar (sevme, hoşlanma, hissetme coşku vb.) durumları değerlendirme (avantaj, karlılık, çıkar vb.) rasyonel yönü de ifade eder. Girişimcilik davranışlarını etkileyen girişimcilik niyetlerini, kişilerin bireysel özellikleriyle (karakteristikleri) açıklama biçimi, sınırlıdır. Bu sınırlılığın aşılmasında karşılıklı etkileşim yaklaşımı geliştirilmiştir. Karşılıklı etkileşim yaklaşımı girişimcilik niyetini çevresel koşullarla birleştirir ve çevreyi bir kişilik fonksiyonu olarak alıp açıklamaya çalışır (Chell, 1985 s:48). Bu bağlamda kişisel karakterlerle, bireylerin yaşam gerçekleri arasındaki etkileşimin önemine dikkat çekilir. Etkileşim kişilerin öznel (sübjektif) yorumları ile nesnel (objektif) gerçeklik koşullarının girişimcilik kariyerine yönelik tetikleyici, geri çektirici bir elemanı olarak açıklanır (Duchenaut ve Orhan, 1990 s:90). Algılanan Sosyal Değerler ve Kültür Yeni bir iş kurmanın arzu edilebilir sonuçlarına, diğer taraftan işi kuracak kişilerin kültürü, ailesi, yakın çevresi, arkadaşları, okul ve öğretmenleri de etki eder. Başarıyı destekleyen kültürlerde bir iş yaratmada, başarı inancı, kendi kendinin patronu olma, para kazanma gibi değerler kültürel bir değerdir (Hisrich ve Peters 2002 s:12). Başarısızlığa toleranslı olmayan toplumlarda başarısızlık bir namus olarak algılanır ve yüz kaybı olarak ifade edilir (Hu, 1994 s:45-64). Bireyler kendilerine, ailelerine ve yakın çevrelerine karşı mahcubiyet ve utanç duyarlar. Bu utanç ve topluma karşı namus anlayışı veya prestij kaybı, ailenin toplum içindeki konumu ve şerefi ve bireyin kendisine olan saygının kaybolmasından çekindikleri için bireyler psikolojik ve sosyal risk almaktan ve girişimciliğe teşebbüs etmekten çekinebilmektedirler (Early, 1997 s:43). Algılanan sosyal değerler, girişimcilik tutumuna yol açacak veya açmayacak baskı ve etkilenmeleri ifade etmek ve ölçmek için tanımlanır. Özellikle kişilerin girişimcilik kararını onaylayacak yakın çevresinin vereceği referansa işaret eder. Kişilerin girişimci olmalarını ya da olmamalarını onaylayan sosyal göstergedir. (Ajzen, 2001 s:27 55). Toplum veya yakın çevre başarısızlığı aşağılıyorsa, o çevrede bulunan kişilerin girişimcilik niyetleri muhtemelen risksiz olan alanlara kayacaktır. Bu gösterge kültürel değer olarak girişimcilik niyetlerini etkileyecektir. Bir başka kültürel boyutta yüksek güvenli ve düşük güvenli toplum yaklaşımıdır. Yüksek güvenli toplumlar veya sosyal birimler girişimcilik açısından uygun kültürel ortamlar sunarken düşük güvenli toplumlar ise girişimcilik açısından uygun olmayan kültürel ortamlar olduğu da ifade edilmektedir (Fukuyama 1998 v.d.). 5

6 Düşük güvenli sosyo- kültürel yapılar girişimcilerin ve girişimci adaylarının gerçekte tanımlayamadıkları işlem iflas ve acente maliyetlerini artırır (Top, 2006 s:143). Düşük güvenli sosyo kültürel çevreler özellikle yeni ekonomik branşlaşmanın evrimleşmesinde ve gelişmesinde ve geçiş ekonomilerinde girişimci formasyonu için güven roller sağlamamaktadır(höhmann, 2002, s:6 ve Smallbone ve Walter, 2001/a 249,269) Algılanan sosyal değerlerin yanında zikredilen kültür ise, kişilerin içlerinde yaşadıkları sosyal ortamın dâhil olduğu iş kültüründen etkilendikleri kadar, aile içinde kuşaklardan aktarılan deneyim ve yakın çevreden gelen ve hatta etnik özelliklerden gelen ve kişilerin girişimciliğine karşı kişide, stereotipik algılar oluşmasını sağlayan duygu ve düşüncelerdir. Algılanan Davranış Kontrolü Algılanan davranış kontrolü kişilerin girişimci olmaları için, işin veya firma kurmanın zorluğunun veya kolaylılığının tam olarak algılanmasının tanımı şeklinde ifade edilir. Kavram bundan dolayı Bandura nın özçıkar algılaması ve aynı zamanda Shapero ve Sokol un algılanan yapılabilirlik vizyonu ile de benzerlik gösterir (Bandura v.d. 1997, Shapero ve Sokol1982 s: 80 81). Yukarıda zikredildiği gibi Davranışa Yönelik Tutum ve iş niyeti konusunda yapılan çalışmalar, farklı kültürlerde de geçerli olacak bir girişimcilik modeli üretmeyi amaçlamalarından dolayı, algılanan sosyal değerler konusunda daha çok sentetik (ortak/birleşik) bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Bu sebeple de, araştırmalar farklı toplumlar üzerinde yapıldığından, kültürün girişimcilik konusundaki etkisi toplumlar arası iş kültürü farkının gölgesinde kalmıştır. Çalışmanın bu noktasında sunulacak olan istatistiksel uygulama bu noktanın varlığını ve baskınlığını test etmek amacıyla tasarlanmıştır. Yapılan saha çalışmasındaki tasarım ve bulgular aşağıdaki gibidir. 3. İstatistiksel Değerlendirme Amaç Yapılan istatistiksel uygulamada temel olarak insanlardaki girişimciliğin içsel ve fiziksel çevre şartları dışında kültürsel farklılıklardan da etkilenip etkilenmediği incelenmiştir. Bu sebeple, yapılan çalışma sırasında temel hipotez olarak; H 0 : Aynı eğitim sistemi içinde yetişen ve aynı sosyoekonomik koşullarda bulunan bireyler arasında girişimcilik eğilimi açısından bir fark yoktur alınmış, buna karşılık olarak alternatif hipotez ise; H A : Söz edilen bireyler arasında girişimcilik eğilimi, etnik ve kültürel farktan da etkilenir olmuştur. Nüfus Bu tezin testi amacıyla aynı sosyoekonomik ortamda yetiştikleri varsayılabilecek bir grup olarak Kırgız- Türk Manas Üniversitesi ve Bişkek Sloven Üniversitesi İİB Fakültesindeki Türkî (Kırgız, Türkmen, vb.) ve Rus öğrenciler arasında yapılan bir araştırma kullanılmıştır. Yöntem Yapılan bu araştırma için geliştirilen anket, engelleyici faktörler, destekleyici faktörler ve kişisel değerlendirme adlı üç grup altında toplanan toplam yedi ölçüm aracı içermekte, ölçüm araçlarının item sayısı minimum dokuz ile on dokuz arasında değişmektedir. 2 Her item interval düzeyde 5 li Likert ölçeği kullanılmış, yanıtlar Kesinlikle katılmıyorum dan Kesinlikle katılıyorum a doğru sıralandırılmıştır. Anketin tasarımı sırasında, engelleyici faktörler aynı başlık altında tek başına, destekleyici faktörler; İş ön hazırlığı, Girişimcilik Eğitimi, İşi algılama, İçsel motivasyon başlıkları altında ve kişisel değerlendirme ise; Güçlü yönler, Hayata bakış başlıkları altında düzenlenmiştir. Anket in sahaya uygulanışı sırasında iki üniversitede de tam sayım yöntemi kullanılmış, daha sonraki aşamada tanımlanan nüfusa uymayan (kendisini Rus ya da Türkî olarak tanımlamayan) vakalar ayıklanmıştır. Anketin tasarımı sırasında makalenin önceki bölümlerinde girişimcilik niyetinin faktörleri olarak zikredilen kavramlar birer ölçüm aracıyla değerlendirilmiştir. Anketin sonuçları ve değerlendirmeye geçmeden önce iki önemli unsurun gözden geçirilmesi tarafımızca faydalı olacaktır: Geçerlilik-güvenirlik 2 İtem sayıları sırasıyla 11, 14, 9, 10, 10, 9 ve 19 dur. Ölçüm araçlarının kavramları ve itemler ilgili detay için bkz. Şekil 3. Ayrıca Tablo 1 de itemlerin içsel tutarlılık skorları görülebilir. 6

7 Vakalara ait, daha sonra test skoru olarak kullanılacak olan, girişimcilik niyet skoru (GNS) hesaplanması sırasında her ölçüm aracının itemleri geçerlilik-güvenirlik testine tabi tutulmuş ve daha sonra her araç için itemler üzerinden bir ortalama skor belirlenmiştir. Araçlara ait skorların temsil ettiği faktörlerin geçerlilik-güvenirliği ise 0,845 olarak bulunmuştur. 3 Bulunan bu alfa skorları, yapılan araştırmanın her düzeydeki kavramsallaştırmada belirgin bir içsel tutarlılık arz ettiğini göstermektedir. Soru Geçerlilik- Güvenirlik Skoru (Cronbach Alfa) Standartlaştırılmış İtemler üzerinden G-G skoru Engelleyici faktörler (9) 0,787 0, İş ön hazırlığı (10) 0,875 0, Girişimcilik Eğitimi (11) 0,920 0,920 9 İşi algılama (12) 0,937 0, İçsel motivasyon (13) 0,940 0, Güçlü yönler (örnek üzerinde) (14) 0,921 0,918 9 Hayata bakış (15) 0,874 0, GNS 0,845 0,826 7 Tablo 1. Anketteki ölçüm araçlarının ve ölçüm araçlarından elde edilen girişimcilik niyet skoru (GNS) 4 Nüfusun normalliği Yapılan araştırmada kullanılabilecek testlerin sınırlandırılması açısından belirlenen nüfusun normalliği bir ön-şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakalar için hesaplanan girişimcilik niyet skorunun yordayıcı (deskriptif) sonuçları Tablo 2 de belirtildiği gibidir. Fakat, 0 te görüldüğü gibi, örneklemimizin normalliği için yapılan Lililiefor anlamlılık düzeltmeli Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk testlerinde sonuç, nüfusun normal dağılmadığını göstermektedir. 5 Tablo 2. N Min. Maks. Dağılım (Range) A. Ort. 119,000 1,349 4,559 3,210 2,824 Std. Sapma Çarpıklık (Skewness) Basıklık (Kurtosis) Değer Std. Hata Değer Std. Hata 0,758 0,172 0,222-0,726 0,440 Girişimcilik niyet skorunun yordayıcı (deskriptif) sonuçları İtem Sayısı 3 George ve Mallery nin belirttiği kriterlere göre iyi düzeyde içsel tutarlılık belirtmekte (D. George ve P. Mallery, 2003 s: 231). 4 Araştırmada verilen bütün test sonuçları SPSS 15.0 programı kullanılarak hesaplanmıştır. 5 Bu testlere ilişkin teorik bilgi için bkz. Conover, W.C s: ve

8 Kendi işini kurma (girişimcili k) Engelleyici faktörler (9) Destekleyi ci faktörler Kişisel değerlendir me Toplumsal Güven Devlete güven (9.1) (9.a) Kişiler arası güven (9.2) (9.b) Yasa dışı org. (9.3) İş başarısızlığ ı (9.4) Korku (9.c) Proje (10.a) teknik bilgi (10.7) İş ön hazırlığı (10) Franchise (10.3) Teknoloji (10.b) Bağımsızlı k (14.2) kişisel gelişim (14.4) Güçlü yönler (örnek üzerinde) (14) göreceli riskten kaçma (15.2) sosyal riskten kaçma (15.12) Hayata bakış (15) Risk (9.d) Genel başarısızlık (9.5) İmaj (9.e) iş projesi (10.2) iş fikri (10.1) know-how (10.4) Patent (10.5) Miktar (14.5) İstikrar (14.9) başarısızlık riskinden kaçma (15.13) belirsizlikt en kaçma (15.4) Girişimcili k riski (9.6) İtibar (9.7) Ürün (10.6) zaman yönetimi (14.3) kazanç istikrarı (15.14) Kaygı (9.f) Stres (9.8) Sağlık (9.9) Yeterlilik (9.10) Sermaye (9.g) Deneyim (10.c) deneyim sahibi olma (10.8) Pazarı tanıma (10.11) ortak sahibi olma (10.9) Yetenekli eleman (10.13) İşbirliği olanakları (10.d) yenilikçi yönetim (14.1) Saygınlık (14.7) güç ve statü (14.6) riski ders olarak alma (15.16) hatalardan ders alma (15.17) iştirak riski alma (15.18) Fırsat (9.h) Müşteriyi tanıma (10.12) Şöhret (14.8) risk bir bedeldir (15.19) Uygun iş fırsatı (9.11) Sermaye (10.e) Uygun ortam (10.14) başarı için kural çiğneme (15.15) Atalet (15.1) yeterli sermaye (10.10) Girişkenlik (15.6) Girişimcili k Eğitimi (11) Danışma (15.3) Özel kurslar (11.2) İş planı eğitimi (11.4) Kişilik geliştirme (11.5) İletişim becerileri geliştirme (11.6) İşi algılama (12) Liderlik gelişimi (11.7) Zaman yönetimi (11.8) İlişki geliştirme (11.9) tartılı risk alma (15.5) kararsızlık (15.8) Ciddiyet gerektirme (12.1) Öğreticiliğ i (12.3) uzmanlık kazandırm a (12.4) yenilik ve yaratıcılık (12.5) İçsel motivasyo n (13) Dayanıklılı k (12.6) Vizyon (12.7) Sorumlulu k (12.8) yönetsel beceri (12.9) özgüven eksikliği (15.9) Onaylatma (15.11) güvenli (istikrarlı) kazanç (13.1) (13.1) yüksek kazanç (13.2) kişisel gelişim (13.3) Şekil 3. Bağımsızlı k (13.4) boş zaman (13.7) kişisel yetenek (13.10) gruba aidiyet (13.5) Sosyalleşm e (13.6) Hazırlanan anketin kavram haritası. Şöhret (13.8) güç ve statü (13.9) Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. 8

9 s 0, ,040, ,047 a. Lillefors Significance Correction. Tablo 3. Yapılan normallik testlerinin sonucu Varılan bu sonucun nedenselliği, iki farklı analizle mümkündür; GNS nu oluşturan yedi ölçümün aryrı ayrı incelenmesi; ve nüfusu oluşturan iki parçanın, Türki ve Rus nüfusun, ayrı ayrı incelenmesi. GNS nu oluşturan ölçümlerin ayrı ayrı aynı testlere tabi tutulmasında ise, Tablo 4 ten de anlaşıldığı gibi, skoru oluşturan faktörlerin yalnız ilk ikisinin normal dağıldığı görülmektedir. Aslında ilk iki skorun dışsal faktörleri daha çok temsil ediyor olması hasebiyle, asıl araştırılması gereken kısma direkt bağlantılı skorlar üzerinde normallik şartı gerektiren testlerin uygulanması mümkün değildir. Aynı sebeple de test sonucunda elde edilecek bulguların regresyon gibi normallik ön şartını gerektiren yöntemlerle ileriye götürülmesini olanaksızdır. Normallik Testi (Toplu) Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig Statistic df Sig Engelleyici Faktörler,081 52,200 *,986 52,776 İş Önhazırlığı, ,200 *, ,936 Girişimcilik Eğitimi, ,023, ,027 İşi Algılama, ,000, ,000 İçsel Motivasyon, ,000, ,000 Güçlü Yönler, ,000, ,000 Hayata bakış, ,041, ,019 Girişimcilik Niyet Skoru, ,040, ,047 *. This is a lower of the true significance. a. Lillefors Significance Correction. Tablo 4. GNS nu oluşturan tüm faktörlerin normalliği. Bunun yanı sıra, Tablo 5 ve Tablo 6 da da görüleceği gibi, Türkî ve Rus örneklemlere ayrı uygulanan testlerde ise GNS değerlerinin Rus örneklemde normal dağılımdan Türkî örneklemin ise normal olmayan dağılımdan geldiği sonucunu vermektedir. Dağılımların yordayıcı değerlendirilmelerinde ise dışsal (sistemsel) etkenlere daha az duyarlı faktörlerde Türki örneklemin negatif çarpık (skewed, yani pozitif tarafa yoğuşan) bir dağılım arz ettiği, bu sebeple de girişimcilik niyetlerinin ortalamadan daha motive oldukları gözlemlenebilir. Bu sonuçlar, bu örneklemlerin farklı nüfuslardan geldikleri kabul edilmedikçe, tek başına bir anlam ifade etmemekle birlikte, eğer temel hipotezimizde belirttiğimiz iddia doğru ise, Türkî ve Rus örneklemin geldiği nüfuslar yalnız farklı GNS değerine sahip nüfuslar olmakla kalmayacak, aynı zamanda dağılım yapısı açısından da farklılık arz edeceklerdir. Normallik Testi (Türkî) Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig Statistic df Sig Engelleyici Faktörler,087 31,200 *,973 31,603 İş Önhazırlığı,087 66,200 *,990 66,879 Girişimcilik Eğitimi,100 66,098,967 66,072 İşi Algılama,119 62,030,952 62,016 İçsel Motivasyon,200 66,000,904 66,000 Güçlü Yönler,142 63,003,923 63,001 Hayata bakış,122 65,018,950 65,011 Girişimcilik Niyet Skoru,123 71,009,965 71,048 *. This is a lower of the true significance. a. Lillefors Significance Correction. Tablo 5. GNS nu oluşturan tüm faktörlerin normalliği (Türkî örneklem) 9

10 Normallik Testi (Rus) Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig Statistic df Sig Engelleyici Faktörler,133 21,200 *,958 21,471 İş Önhazırlığı,074 47,200 *,980 47,588 Girişimcilik Eğitimi,094 47,200 *,973 47,348 İşi Algılama,169 45,002,924 45,006 İçsel Motivasyon,087 47,200 *,975 47,417 Güçlü Yönler,171 47,001,958 47,092 Hayata bakış,136 45,036,944 45,030 Girişimcilik Niyet Skoru,104 48,200 *,962 48,121 *. This is a lower of the true significance. a. Lillefors Significance Correction. Tablo 6. GNS nu oluşturan tüm faktörlerin normalliği (Rus örneklem) Merkezi eğilim ve saçılma ölçütleri açısından Türkî ve Rus örneklem Bu noktaya kadar GNS nun çalışılan iki örneklemde farklı dağılım tipleri sergilediği sonucuna varılmıştı. Fakat bu durum yine de iki örneklemin merkezi verilerinin farklılığı hakkında bize bilgi vermemektedir. Hatırlanacağı gibi başta araştırdığımız hipotez testi de dağılımlar arasında çarpıklık ve basıklık açısından farklığı değil, merkezi ölçüler açısından farklılığı analiz etmektedir. Aşağıda Tablo 7 de verilen t-testin sonucunda ise iki grubun, dışsal etkileri temsil eden iki faktör dışındaki faktör skorları ve GNS açısından, farklılaştığı görülmektedir. 6 Bu sonuç da bize başlangıçta yaptığımız temel hipotezin reddi için, yani alternatif hipotezin kabulü için, yeterli sebebi vermektedir. Araştırmanın istatistik analizinde gelinen bu nokta bize yapılan araştırmadan başlangıçta sorgulayacağımızı belirttiğimiz olgular hakkında bir sonuca varmamızı sağlayacak aşamadadır. 6 Örneklemlerin birinin normal olmaması hasebiyle aslında Levene testinin ön-şartı sağlanmamıştır. Bu sebeple Levene testi p-değeri (significance value) yüksek çıksa da, merkezi eğilimlerinin farklılığı testi varyansların eşit olmadığı varsayılan ikinci testin sonuçlarına bakılarak değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca örneklemlerin homomorf (eş-yapılı: ikisinin de aynı anda normal ya da çarpık) olmaması sebebiyle dağılımı normalleştiren işlemler (transformasyon) yapılması doğru gözükmemektedir. 10

11 Engelleyici Faktörler İş Önhazırlığı Girişimcilik Eğitimi İşi Algılama İçsel Motivasyon Güçlü Yönler Hayata Bakış Girişimcilik Skoru not not not not not not not not Levene's Test for Equality of Variances F Sig. Independent Samples Test t df Sig. (2-tailed) t-test for Equality of Means Mean Difference 95% Confidence Interval Std. Error of the Difference Difference Lower Upper 3,011,089 1,166 50,249,24100, ,17403, ,098 34,057,280,24100, ,20491, ,293,133-1, ,239 -,17540, ,46909, , ,286,219 -,17540, ,45662, ,160,000-4, ,000 -,81459, , , , ,075,000 -,81459, , , ,884,000-5, ,000 -,94299, , , , ,792,000 -,94299, , , ,164,000-7, ,000-1,26346, , , , ,254,000-1,26346, , , ,202,000-6, ,000-1,00595, , , ,564 99,000,000-1,00595, , , ,439,003-7, ,000 -,87992, , , , ,969,000 -,87992, , , ,059,000-5, ,000 -,74334, , , , ,075,000 -,74334, , ,51748 Tablo 7. Elde edilen skorların t-testi sonuçları 4. Sonuçlar ve tartışma Çalışmanın giriş bölümünde hatırlanacağı gibi analizimizdeki odak noktamız, henüz mesleki kariyerlerinin başlangıcında olan gençlerin mezuniyet sonrası yapmak istedikleri şeyler ve özellikle de kendi işlerini kurma niyetleri ile içsel ve dışsal motivasyondu. Her bir kişinin bireysel olarak kendi öznel değerleri açısından kendi niyetlerini karşılayacak bir araç olarak girişimcilik olgusunu ve yine kendi öznel değerleri açısından motive oldukları inanç yapılarını ve çevreyi nasıl algıladıklarını incelediğimizde, özellikle de bu inceleme Kırgız-Türk Manas Üniversitesi ve Bişkek Sloven Üniversitesi İİB Fakültelerindeki Türkî ve Rus öğrenciler arasında yapılan istatistik çalışmayla birleştirildiğinde, aşağıdaki sonuçlar gözlemlenmektedir. Sentetik girişimcilik niyet ölçüm modelleri 7 ve yerel kültür Çalışmanın teorik çerçevesinde de değinildiği gibi, algılanan sosyal değerler ve kültür, bu konuda yapılan tüm modelleme çalışmalarında girişimcilik niyetini etkilediği kabul edilmekte ve modellerde bu kavram bir faktör olarak zikredilmektedir. Bu sebeple girişimcilik niyetlerinin bireylerin sadece kişiliklerine göre değil aynı zamanda bu kişilerin yaşam koşullarına, kültürel kimliklerine bağlı olarak öncelikle tercihlerini belirledikleri konusu genel bir kanı olmakla birlikte, araştırmalarda bireyin aile/etnik kültürü ile kamusal alanda var olan ve daha çok iş görme/iş yapma ve işyeri-içi ilişki biçimlerini tanılayan iş kültürü birbirleriyle iç içe düşünülmektedir. Oysa kişinin içsel dünyasında daha çok olmak üzere yalnız iş ilişkilerini algılamada değil kişinin riski algılamasında da belirleyici rol alan etnik kültür, bu bütünlük sebebiyle sentez sırasında etkisi minimize 7 Burada kastedilen birkaç farklı kültürde uygulanabilmesi amacıyla geliştirilen girişimcilik niyet ölçüm modelleri kastedilmekte, sentetikle yapılmaya çalışılan senteze vurgu yapılmaktadır. 11

12 edilmeye çalışılan sistem faktörleri arasında yer almakta. Oysa çalışmamızdaki nüfus, aynı ülke veya aynı iş kültürüne sahip (eski SSCB federasyonları kökenli ve aynı iş kültürü dönüşümünden geçmiş) bireylerdir. Bu sebeple, çalışmada vardığımız ilk sonuç, etnik kimlik/kültür, iş kültüründen ayıklandığı takdirde, kişinin girişimcilik niyetlerini belirlemede etkin bir faktör olduğu ve girişimcilik niyetinin ölçümü için yapılacak bir modelde bu faktörün ayrı ve bağımsız bir değişken olarak incelenmesi gerekli olduğudur. Etnik kimlik/kültürün girişimcilik niyeti üzerine etki büyüklüğü Bu araştırma sırasında düzenlenen anket çalışmasının bu etkinin varlığı ve iş kültüründen bağımsız olarak girişimcilik niyetinde etkili olduğu tezini desteklemeye yönelik olmakla birlikte bu etkinin ağırlığı, örneklemlerin homomorf çıkmaması nedeniyle, ölçümü için yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple daha geniş ölçekli bir çalışmanın daha derinlemesine ölçümlerle yapılması bahsi geçen etkinin ağırlığının ölçümü açısından elzemdir. Ayrıca, etnik/aile kültür olarak isimlendirdiğimiz bu faktörün alt faktörleri (etnik kimlik, bu kimliğe yönelik stereotipik yaklaşım [Yahudiler, Kayserililer gibi,] aile içi girişimcilik deneyimlerinin varlığı ve/veya başarısı vb.) daha ayrıntılı incelenmesi gereken başka bir husustur. Farkın varlığını ölçme odaklı bir araştırma bu konu için kapsam açısından eksiktir. Etnik kimlik/kültür etkisinin bağımlı olduğu olası diğer faktörler Kanımızca bu noktada, her ne kadar minimal düzeyde olduğuna inansak da, etnik kimliğin etkisini ölçerken sistematik hata olarak algılanabilecek bir faktör riskinin varlığına değinmekte yarar var. Bilindiği gibi araştırmanın yapıldığı ortamın sosyo-politik ve sosyo-ekonomik durumu, her ne kadar aradan normalleşme yaşanacak bir süre geçse de, bir dönüşüm süreci yaşamış ve bu süreç sırasında ve öncesinde demokrasi ve eşitlik konuları açısından farklı kültürel kimlikler için farklı düzeyde etkiler oluşturmuştur. Bu sebeple bu konu her ne kadar örneklemlerin dış dünya algılamasında farklılık olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmamasına karşın 8 bu noktadaki sistematik hata riskinin tamamıyla sıfırlanması amacıyla bir sonraki aşamada araştırmanın demokrasi ve piyasası daha oturmuş ve benzer ön-şartlara sahip bir nüfusta gerçekleşmesi düşünülebilir. İşsizlik Kişisel Çekicilik ve Özellikler Algılanan Yapılabilirlik Girişimci Tutumun Dışsal Etki Değerlendirmesi Güven Kaynak Destek Uygun iklim Algılanan Sosyal Değerler ve İş Kültürü Girişimcilik Niyetine Dönük Norm- Değer NİYET Aile Sorumluluğ u Şekil 4. Algılanan Öz çıkar ve Kontrol alanı Algılanan Arzu edilebilirlik Etnik/kültürel kimlik Etnik/Kültürel kimlik ve önerilen girişimcilik modeli Etkinin yönünü değiştiren faktör olarak kültür 8 Daha çok dış dünyayı algılamaya ilişkin olduğu düşünülen 9(a), 9(b) ve 9(c) değerleri için uygulanan t-testi sonuçları gruplar arası bir farklılığın olduğuna ilişkin bir belirti içermemektedir. (p-değerleri sırasıyla 0,394; 0,270; 0,841) 12

13 Bu araştırmada amacımız, daha önce kurgulanan girişimcilik niyeti modellerinde kültür ve etnik kimlik faktörü daha çok Hofstede nin (G. Hofstede 2003) de üzerinde duruğu şekliyle iş kültürü içinde modellenen etnik/kültürel kimlik olgusunun aslında iş kültüründen bağımsız olarak girişimcilik niyetini etkileyip etkilemediği sorusu tartışılmış ve etkilediğine ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Bu sebeple, aslında bu tür farklılıkların realist modelde olduğu gibi ulus-altı düzeyde gözlenmeyeceğini varsayan bir yaklaşım sergileyen girişimcilik niyeti modellerinin iş, statü ve risk gibi konuları algılamada bir çeşit (bazen büyütüp bazen küçülten ya da şeklini bozan) mercek gibi işlev gören etnik/kültürel kimliğin bu modellere uygun bir şekilde yerleştirilmesi gerekmekte olduğu sonucuna varılmıştır. Şekil 4 te Etnik/kültürel kimliğin etkisini Şekil 2 de verilen modele uyarlanması yapılmıştır. Kaynaklar: Ajzen Icek Nature and Operation of Attitudes Annual Review Psychologial Vol:52. (27-58) Armitage, C.J. and Conner, M Efficacy of The Theory of Planned Behavior: A Meta- Analytic Review, British Journal of Social Psychology. 2001, Vol:40 No: 4, ( ). Bandura A. Self-Efficacy:The Exercise of Control W.H Freeman and Company, 1997, New York. Bandura, A. (1977a). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 1977a. Vol: 84, ( ). Baron, R. A. Cognitive Mechanism in Entrepreneurship: Why and When Entrepreneurs Think Differently Than Other People, Journal of business Venturing, 1998 Vol:13 No: 4 ( ). Bird, B. "Implementing Entrepreneurial Ideas: The case for intention.", Academy of Management Review 1988 Vol: 13 No: 3: ( ). Boyd Nancy G. And George S. Vozikis. The Influence of Self-Efficacy on The Development of Entrepreneurial Intentions and Actions ( ) Bygrave, W. D. (1989). The Entrepreneurship Paradigm (I): A Philosophical Look at its Research Methodologies. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol:14 No: 1, (7-26). Bygrave, W.D. The Entrepreneurship Paradigm (I) A Philosophical Look at Its Research Metodologies, Entrepreneurship Theory and Practice, 1989 Fall Vol.14 (7-26). Bygrave, W.D. The Entrepreneurship Paradigm(II) Chaos and Catostrophes Among Quantum Jumps Entrepreneurship Theory and Practice, 1989 Winter Vol.14 (7-26). Chell, E. The Entrepreneurial Personality: A Few Ghosts Laid to Rest? International Small Business Journal 1985 Vol:3 No: 3 ( 43 54). Conover, W.J. Practical Nonparametric Statistics, 3 rd ed., JWS Yay. 1999, New York. Davidson Per Continiued Entrepreneurship and Small Firm Growth Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute 1989 Stockholm. Davidsson, P. Determinants of Entrepreneurial Intentions. Rent IX Workshop, 1995, Piacenza, Italy Duchenaut. B and M. ORHAN, Les Femmes Entrepreneurs En France Perceé Des Femmes Un Monde Consttruit Au Masculin Ericson T Entrepreneurial Capital: The Emerging Ventures Most Important Asset and Competitive Advantage Journal of Business Venturing 2002 Vol: I ( ). Fishbein, M. And Ajzen, I. Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley George, D. & Mallery, P. SPSS for Windows step by step, (4. Baskı,) Boston, Allyn & Bacon, 2003 Gist M. E. and T.R Mitchell Self-Efficacy: A Theoretical Analysis of Its Determinants and Malleabebility Academy of Management Review 1992, Vol:17 No:2. Godfre Joline Ours Wildest Dreams: Women Entrepreneurship Making Money, Having Fun, Doing Good Harper Business Publishers 1993 New York. Hindle, K. And S. Rushworth Global Entrepreneurship Monitor: 2000 Hawthorne, Victoria, Swinburne University of Technology, 2000, Australia Hisrich, R. D. and C. G. Brush "The Woman Entepreneur: Management Skills and Business Problems.", Journal of Small Business Management 1984 Vol: 22 No: 1 (30-38). Hofstede, G. Culture's Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, Newbury Park, CA, Sage Publications; 2. Baskı; Şubat Inglehart, R. ve Welzel, C. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge University Pres, Ağustos

14 Kennedy Jessica, v.d. Situational Factors and Entrepreneurıal Intentıons Small Enterprise Association of Australia and New Zealand 16th Annual Conference, Ballarat, 28 Sept-1 Ocober, Ballarat, Australia. Kent, D.L.Sexton and K.H. Vesper (eds.), Encyclopedia of Entrepreneurship, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc, (72-90.). Kilby P. Hunting The Heffalump In Entrepreneurship and Economic Development Edited P. Kilby Free Pres, New York. Krueger N.F The Cognitive Infrastracture of Opportunity Emergence Entrepreneurship Theory and Practice 2000, Vol: 24 No: 3 (5-23). Krueger, N. And A. Carsrud Entrepreneurial Intentions: Applying the Theory of Planned Behavior, Entrepreneurship and Regional Development, 1993 Vol: 5, ( ). Levander Anna and Isabella Raccuia, Entrepreneurial Profiling: A Cognitive Approach to Entrepreneurship, Tutor, Seven Hamefors Seminar, January, 2001 s.5 Liñán and Yi-Wen Chen Testing The Entrepreneurial Intention Model on A Two- Country Sample, Universita Autonoma De Barcelona July 2006, Spain, Low, M. B. And Macmillan, I. C. Entrepreneurship: Past Research and Future Challenges. Journal of Management, 1988 Vol: 14 No: 2, ( ). Noorderhaven Niels G., Wennekers A.(Sander) R.M., Hofstede G., Thurik Roy, Wildeman Ralph E. Self- Employment Out of Dissatisfaction: an Internatıonal Study Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC) Tilburg University, the Netherlands // ( ) Shapero, A and L. Sokol, The social dimensions of entrepreneurship. C.A. Storey, D.. "The Birth Rate of New Firms - Does Unemployment Matter? A Review of The Evidence." Small Business Economics 1991 Vol: 3 ( ). Venkataraman S, The Distinctive Domain of Entrerpreneurial Research Advances in Entrepreneurship. Firm Emergence and Growth 1997 Vol:3 ( ). 14

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır.

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır. İstatistiksel güven aralıkları uygulamalarında normallik (normal dağılıma uygunluk) oldukça önemlidir. Kullanılan parametrik istatistiksel tekniklerin geçerli olabilmesi için populasyon şans değişkeninin

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar

Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Antalya 2017 Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar Hazırlayan

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini

Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini gerçekleştirmek, Ekonomik güç kazanmak, Finansal gücü

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

MCI - YÖNETİM YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

MCI - YÖNETİM YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ DEĞERLENDİRME RAPORU DEĞERLENDİRME RAPORU ADI, SOYADI: KURUMU: GÖREVİ: Örnek Kişi ABC Yönetici ÖLÇÜM TARİHİ: 01.01.2015 İnönü Cad. Üçler Apt. 12/5 Gümüşsuyu Taksim 34437 İstanbul Tel: (212) 293 83 45 Fax: (212) 243 07 38 www.pmetrica.com

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama 1 İnsan organizması güdüler ile harekete geçer İnsan davranışlarını yönlendiren dürtü ya da itici güç Davranış çeşitli gereksinimler sonucu oluşabilir Güdülerin işlevleri: Davranışı başlatma Davranışların

Detaylı

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 9. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER MOTİVASYON Motivasyon Teorileri Kapsam Teorileri

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR

BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR BÖLÜM 5 DENEYSEL TASARIMLAR Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur?

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur? GİRİŞİMCİLİK Nedir? Nasıl Girişimci olunur? 1 GİRİŞİMCİ KİMDİR? GİRİŞİMCİ; Başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları bir iş fikrine dönüştürebilen, risk almaya yatkın olan kişidir 2

Detaylı

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak Bana göre insani merkezli olmak, davranış ve anlayışın işbirliği içinde olduğu, insan yapımı her şeyin kullanıcıların kavradığı

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK PARAMETRİK TESTLER

BİYOİSTATİSTİK PARAMETRİK TESTLER BİYOİSTATİSTİK PARAMETRİK TESTLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Bir testin kullanılabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekir. *Bir testin, uygulanabilmesi için gerekli şartlar; ne kadar çok veya güçlü

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Demograf ik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Demograf ik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Özel Sayı 2012 ss. 21-28 Demograf ik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) Parametrik Olmayan Testler Binom Testi SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) Soru 1: Öğrencilerin okul

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Rokeach İnsanların sahip oldukları değerler uzun zamandır psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir.

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servisleri, kişilerin fiziksel dünyada oluşturdukları

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması Kemal KURŞUN Dr. Hakan BAYRAMLIK Orhan ÇİMENCİ Hacettepe Üniversitesi Kara Harp Okulu Kara Harp

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

SCI - SATIŞ YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SCI - SATIŞ YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ DEĞERLENDİRME RAPORU DEĞERLENDİRME RAPORU ADI, SOYADI: KURUMU: GÖREVİ: Örnek Kişi ABC Yönetici ÖLÇÜM TARİHİ: 01.01.2015 İnönü Cad. Üçler Apt. 12/5 Gümüşsuyu Taksim 34437 İstanbul Tel: (212) 293 83 45 Fax: (212) 243 07 38 www.pmetrica.com

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1 SPSS UYGULAMALARI-II 27.12.2016 Dr. Seher Yalçın 1 Normal Dağılım Varsayımının İncelenmesi Çarpıklık ve Basıklık Katsayısının İncelenmesi Analyze Descriptive Statistics Descriptives tıklanır. Açılan pencerede,

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Çalıştığı kurumun prestij kaynağı olup olmaması KIZ 2,85 ERKEK 4,18

Çalıştığı kurumun prestij kaynağı olup olmaması KIZ 2,85 ERKEK 4,18 1 * BAĞIMSIZ T TESTİ (Independent Samples t test) ÖRNEK: Yapılan bir anket çalışmasında katılımcılardan, çalıştıkları kurumun kendileri için bir prestij kaynağı olup olmadığını belirtmeleri istenmiş. 30

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

Hipotez Testi Rehberi. Orhan Çevik İstanbul, 30 Ağustos 2014

Hipotez Testi Rehberi. Orhan Çevik İstanbul, 30 Ağustos 2014 Hipotez Testi Rehberi Orhan Çevik İstanbul, 30 Ağustos 2014 Hipotezler Sıfır Hipotezi: H 0 Aksi kanıtlanmadığı sürece doğru olduğu düşünülen varsayımdır. H 0 ın kanıta ihtiyacı yoktur. H 0 ı ret etmek

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*, A.Meliha CANPOLAT* *Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*, A.Meliha CANPOLAT* *Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE MOTIVASYONEL YÖNELİMİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNELİK ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ: Okul Türü ve Cinsiyet Değişkeninin Yarattığı Farklılıklar Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*,

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Politikalarının Etkisinin Değerlendirilmesi

Bilim ve Teknoloji Politikalarının Etkisinin Değerlendirilmesi Bilim ve Teknoloji Politikalarının Etkisinin Değerlendirilmesi Dr. Sinan Tandoğan Girişimcilik Destekleme Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri, Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı Ankara, 03-6 Ekim

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl 1 Adı Soyadı: Savaş CEYLAN 2 Unvanı: Arş. Gör. Dr. 3 İletişim Bilgileri Tlf: 297 83 39 / 532 430 95 47 E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr 4 Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 Bir Sistem Perspektifi, 8 Rasyonel Sistemler: Bir Makine Modeli,

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi Anket 238911 Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi Sonuçlar Anket 238911 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 34 Anketteki toplam kayıt: 34 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 23 Anket 238911

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş sorular...sorular...sorular İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal psikoloji - Sağlık ilişkisi Sağlıkla ilgili sorunları anlaşılması ya da çözülmesinde uygulanabilecek sosyal

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS GIRIŞ Örgüt, birey yaşantısının önemli kısmının geçtiği yerdir. Bireyler yaşamları boyunca sayısız örgütte çeşitli statülere ve buna bağlı olarak rollere sahip olur. Tiyatronun

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri (LOJ 322) Ders Detayları

Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri (LOJ 322) Ders Detayları Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri (LOJ 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

1.Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik. 2.Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal Kültürel Temelleri

1.Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik. 2.Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal Kültürel Temelleri 1.Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik 2.Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal Kültürel Temelleri 3.İş Modeli, Girişimciliğin Süreçleri ve İş Fikri 4.Girişimcilikte Tasarım 5.Girişimcilik

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı