Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları:"

Transkript

1 Ders için kendi hedefleriniz ve öğrencilerin kazanımları Öğretimimizdeki ilk hedef seçmiş olduğumuz konuyu problem tabanlı öğrenme yöntemine uygun bir şekilde anlatmaktır. Bunun yanında ders düz anlatım yöntemi kullanılarak anlatılmayacak, geliştirmiş olduğumuz materyallerle desteklenerek daha eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturulacaktır. Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları: 1. Yazıya link verme html kodları 2. Linki yeni pencerede açma html kodları 3. Resme link verme html kodları 4. Kalın yazı yazma html kodu 5. İtalik yazı yazma html kodu 6. Altı çizili yazı yazma html kodları 7. Üstü çizili yazı yazma html kodları 8. Yazıyı ortalama html kodu 9. Yazıyı sola ve sağa yaslama html kodları 10. Kayan yazı yazma html kodu 11. Sayfa yönlendirme html kodu 12. Madde işaretleri html kodları Adım adım derste ne tür aktivitelerin yapılacağının belirtilmesi Uygulama süreci 2 ders saatinden oluşacaktır. Birinci ders saatinde öğrencilere html kodları anlatılacaktır. Kodları anlatırken gösterip yaptırma yöntemini uygulanacaktır. İlk olarak kodların ne işe yaradığı gösterilecek daha sonra öğrencilerden yapmaları istenecektir. Öğrenciler bilgileri kavramaya başlayınca bu aşamada ayrılıp birleşme tekniğini kullanılıp bilgilerin daha kalıcı hale getirilmesi sağlanacaktır. Bu aşamadan sonra flash programında hazırlanacak olan uygulama ile ilk ders saati bitirilecektir. Bu uygulamanın içeriği şu şekil olacaktır: Sayfa üzerine rastgele dağıtılmış olan html kodları olacaktır. Her bir kodun ne işe yaradığı ile ilgili kutular olacaktır. Öğrenci bu kodu doğru kutuya sürükleyip bıraktığı takdirde doğru yaptığını gösteren bir dönüt alacaktır. Örneğin bu bir alkış sesi olabilir ve chek resmi çıkabilir ekranda. Bu aktiviteyle birinci ders saati bitirilecektir. İkinci ders saatinin başında öğrencilerin her birinden otobiyografi(hobileri, fobileri, doğum yeri vb) yapmaları istenecektir. Ders saatinin başında öğrencilere hediyeli uygulama yapılacağı söylenecek bunun için önce otobiyografilerinin hazırlanmasının gerekli olduğu söylenerek öğrenciler teşvik edilecektir. İlk uygulama aşaması bittikten sonra kartlara yazılmış olan html kodları bir torbaya atılacak ve içinden rastgele çekilecektir. Bu çekilen kodun ne işe yaradığını bilen öğrenciye küçük bir çikolata verilecektir. İkinci uygulama geçildikten sonra öğrencileri değerlendirme yapmak için html kodlarının ne işe yaradığıyla ilgili 10 tane soru hazırlanacaktır. Değerlendirme, test şeklinde olacaktır.

2 Verilen yöntemin ortamda nasıl uygulanacağı açıklanması İkinci ders saatinde, verilen yöntem sınıfta uygulanacaktır. Problem olarak her bir öğrencinin web sayfası şeklinde otobiyografilerinin hazırlaması olacaktır. Öğrenciler otobiyografilerini hazırlarken kendilerine anlatılan kodlar dışında, özgün tasarımlar ortaya çıkarabilme imkânı da verilmiş olunacaktır. Üst düzey düşünme becerileri derse nasıl entegre edileceği açıklanması İkinci ders saatinin başında hazırlayacakları otobiyografilerden sınıf arkadaşlarından farklı olarak otobiyografilerinde kendine ait fikirleri ön plana çıkaran iki tane öğrenciyi Erzurum alışveriş merkezinde ki 5 boyutlu cinemadan birer bilet kazanacaklardır. Bu amaçla öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerini aktifleştirip farklı çalışmalar ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Örneğin: Arka plana renk eklemek, linke arka plan rengi eklemek, kayan yazıyı aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirmek vb. Sunulacak materyallerin neler olduğunun açıklanması Sunulacak materyaller olarak flash programında hazırlanacak eğitsel materyal ve çocukların güdülenmesi için hazırlanan hediyeli bilgi kartları olacaktır. Değerlendirmenin nasıl yapılacağının açıklanması A4 kâğıdına 10 tane kodların ne işe yaradığı ile alakalı çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Örneğin: Marque kodunu işlevi nedir? a) Kalın yazı yazması b) İtalik yazı yazması c) Link verme d) Taglar içine yazılan yazıyı kaydırması e) Arka plan rengi vermesi Video çekimi için plan yapılması 1) Derse ilk girildiği zaman öğrenci dikkatinin dağılmaması için video çekimi dikkatli bir şekilde yapılacaktır. 2) Tüm öğrencilerin görülebileceği açılardan video çekimi yapılacaktır. 3) Konu anlatımının tümünü kapsayacak bir şekilde çekim yapılacaktır.

3 Öğretmen görüşleri için kullanılan yönteme ve teknolojilere uygun gözlem formunun taslağı nın oluşturulması Gözlem formu taslağı raporun sonuna Ek-1 olarak eklenmiştir. Gözlem formunda şu kriterler bulunmaktadır; Kullanılan yöntem konuya entegre edildi mi? Teknolojiler, konuyu anlatırken daha da anlaşılır olması için verimli bir şekilde kullanıldı mı? Hazırlanan materyaller konuyu daha da iyi anlaşılır olmasını sağladı mı? Yukarı da belirtilen türden sorular hazırlanarak gözlem formu oluşturulmuştur. Öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi için uygulanacak ölçek, rubric, test ya da etkinliklerin planlanması Öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi için test uygun gördük. Test planı şu şekilde olacaktır; Boş bir kâğıda hangi html kodları sorulacağı yazılacaktır. Daha sonra soru şu kodun işlevi nedir şeklinde öğrencilere yönlendirilecektir. Sorular ve öğrencilere nasıl yönlendirileceği belirlendikten sonra şıkları gelişi güzel değil birbirine yakın çeldirici olabilecek şekilde hazırlanacaktır. Verilen kodun cevabını net bir şekilde gösterecek şekilde hazırlanmayacaktır.

4 Ek-1 Öğretmen Görüşleri İçin Kullanılan Yönteme Ve Teknolojilere Uygun Gözlem Formunun Taslağı Adı Soyadı: Etkinlik Adı: Tarih:././. Dolduracağınız bu formun amacı; sınıfta uygulanan etkinliğin, öğrencilerden aldığınız tepkiler doğrultusunda kullanılan Problem Tabanlı Öğrenme tekniğinin kullanılarak web sayfası hazırlama konusunun amacına ne derecede ulaştığını değerlendirmenizdir. 1-) Aşağıdaki sorulara 1 den 5 e kadar derecelendiriniz. Sorular Süreç iyi bir şekilde planlanmış mı? 2 Uygulanan Problem Tabanlı Öğrenme tekniğinin adımları iyi bir şekilde uygulama yapanlar tarafından biliniyor mu? 3 Seçilen konu kullanılan yöntemle uyumlu mu? 4 Etkinlik öncesi öğrencilere yapılacak etkinliğin amacı açık bir şekilde belirtildi mi? 5 Etkinlik süresince sınıf hâkimiyeti sağlandı mı? 6 Öğrenciler öğrenmeye teşvik edildi mi? 7 Etkinlik yaşanırken öğrenciler arkadaşlarının söz hakkına saygılı davrandı mı? 8 Öğrenciler etkinliğe aktif bir şekilde katıldı mı? 9 Hazırlanan materyaller tasarım açısından uyumlu muydu? 10 Hazırlanan materyaller hedefine ulaştı mı? 11 Etkinlik süresince verilen örnekler günlük yaşamla bağlantılı mıydı? 12 Öğrenciler benzer etkinliklerde istekli davrandılar mı? 13 Sunularda kullanılan yöntem ve araçlar amacına uygun kullanıldı mı? 14 Öğrenciler etkinlik sürecine duygu ve düşüncelerin belirterek katkıda bulundu mu? 15 Amaca ulaşıldı mı? 2-) Bu süreç hakkında sizin belirtmek istediğiniz görüşleriniz varsa bunları aşağıdaki satırlara yazınız. Ders planı taslağının ayrıntılı olarak hazırlanması

5 BÖLÜM I Tarih Dersin Adı Sınıf 7/B Ünitenin Adı / No Konu Önerilen Süre 40 T.C. ERZURUM VALĠLĠĞĠ SALTUK BEY ORTAOKULU BĠLGĠSAYAR DERS PLÂNI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Nesneleri düzenleyerek web sayfası oluşturma. BÖLÜM II Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar Ünite Kavramları ve Sembolleri / Davranış Örüntüsü Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça Öğretmen Öğrenci Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri: Dikkati Çekme Güdüleme Gözden Geçirme Derse Geçiş Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.) Grupla Öğrenme Etkinlikleri (Proje, gezi, gözlem vb.) Özet Hedef: Basit HTML kodlarını tanıma. Html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfalarını tanıma. Davranış: 1. Basit HTML kodları ile nesne tabanlı web sayfaları oluşturma 2. Web sayfalarının hangi amaçlarla kullanıldığını bilecek 1- Problem tabanlı öğrenme 2- Ayrılıp birleşme (jigsaw) 3- Soru Cevap 4- Gösterip yaptırma 1- Ders kitabı 2- Bilgisayar 3- İnternet. 1- HTML kodları anlatılacak 2- Çok bilinen web sayfaları hakkında öğrencilerin görüşleri alınacak. 3- Web sayfalarının hangi amaçlarla kullanıldığı anlatılacak BÖLÜM III Ölçme-Değerlendirme Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme- Değerlendirme Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme- Değerlendirme Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme Değerlendirme etkinlikleri 1- Web sayfaları günümüzde hangi alanlarda kullanılır? 2- Web sayfası kullanılan yerlerde, insanların işlerinde ne gibi kolaylıklar oluyor? 3- Sağdan sola kayan yazı nasıl oluşturulur? Dersin Diğer Derslerle Ġlişkisi BÖLÜM IV Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar Grup 3 Yakup Kürşat ARAS BĠLGĠSAYAR ÖĞRETMENĠ OKUL MÜDÜR V.

6

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dosyası Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKĠNCĠ Öğrt. Gör. Ömer Murat

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II 1 1. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II PLANI 1.1. Uygulama Yeri: MEB e bağlı bağımsız anaokulu, ilkokullara bağlı anasınıfları ve özel anaokulları. 1.2. Uygulama Süresi:

Detaylı

Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Kursu Değerlendirmesi

Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Kursu Değerlendirmesi Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Kursu Değerlendirmesi Web Tabanlı Öğretim Tasarımı Dersi Ali ÇİMEN 09.06.2012 Bu çalışmada Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Kursu platformu William Horton tarafından

Detaylı

T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgii. SAMSUN VALiLi{;iNE (Milli Egitim Miidiirliigii)

T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgii. SAMSUN VALiLi{;iNE (Milli Egitim Miidiirliigii) T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgii Sayl Konu : MEB - Intel Ogretmen Program1 Yan~masl : B.08.0.ETG.0.65.04.00-774.04 - q brf 2 5' I 05 I 2009 SAMSUN VALiLi{;iNE (Milli Egitim

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 482BK0153 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ Sayın danışman; Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Programı yenilenerek 2013-2014 öğretim yılından itibaren

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI FAKÜLTE NO BÖLÜMÜ / ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ UYGULAMA OKULUNUN ADI UYGULAMA ÖĞRETMENİ : : : : : : UYGULAMA

Detaylı

Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği

Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği Ege Eğitim Dergisi 2005 (6) 2: 21 57 Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği Nilay T. Bümen * Öz

Detaylı

DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi :HAZİRAN 2007/2597 DİKKAT (!) : Bu Yönerge, 07/12/2011 tarihli ve 82202 sayılı Makam Onayı ile

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ ANKARA 2005 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...İİİ GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...4

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı, (8), (-6) İlköğretim Birinci Sını Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KODLAMAYA HAZIRLIK 482BK0123 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU ANKARA 2010 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Adres: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO : 2008 / 60

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO : 2008 / 60 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 02.9.2008 Konu : Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları... VALİLİĞİNE (Millî

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır.

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Atılım Üniversitesi Yabacı Diller Bölümünde İngilizce Öğrenme Öğretme Süreçlerinde. Web Tabanlı Etkinlikler

Atılım Üniversitesi Yabacı Diller Bölümünde İngilizce Öğrenme Öğretme Süreçlerinde. Web Tabanlı Etkinlikler Atılım Üniversitesi Yabacı Diller Bölümünde İngilizce Öğrenme Öğretme Süreçlerinde Web Tabanlı Etkinlikler Feride Güven Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Başkanı Giriş Yüksek öğretimde yabancı

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı