TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/9 HUBUBAT BÜLTENİ ) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında bin ton buğday, bin ton arpa, 365 bin ton çavdar, 235 bin ton yulaf, 118 bin ton tritikale üretimi gerçekleşmiştir yılında ise bin ton buğday, bin ton arpa, 310 bin ton çavdar, 212,5 bin ton yulaf, 110 bin ton tritikale üretiminin olacağı tahmin edilmektedir (TÜİK 1. tahmini). Bahsi geçen ürünlerin toplam üretimi 2013 yılında bin ton iken, 2014 yılında % 11 azalışla ,5 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir yılı hububat hasatı tamamlanmıştır yılında hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale) piyasa fiyatları öngörülen TMO müdahale alım fiyatlarının üzerinde seyrettiğinden müdahale alım fiyat ve politikalarının açıklanmasına gerek duyulmamıştır. B- MISIR 2014 yılında mısır üretiminin, 2013 yılına göre % 6,8 oranında azalış göstererek 5,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TÜİK 1.tahmin) dönemi mısır hasatı 31 Temmuz 2014 tarihinde başlamış olup cari tarih itibariyle hasat oranı ülke genelinde % 40 civarındadır dönemi mısır müdahale alım fiyatı 15 Ağustos tarihinde 680 olarak açıklanmış olup 18 Ağustos itibariyle tüm işyerlerimizde alımlara başlanmıştır. Bu kapsamda ton peşin, ton emanet alım yapılmıştır. Alımlar devam etmektedir. Bugüne kadar randevuların gerçekleşme oranı %67, banka kartı ile ürün teslim edenlerin oranı % 98 dir. Ödemeler, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde; ürün teslimatını banka kartı ile yapanlara ise 10 gün içerisinde yapılmaktadır. C- ÇELTİK TÜİK verilerine göre 2013 yılında 900 bin ton olan çeltik üretimi 2014 yılında % 1,1 oranında azalış göstererek 890 bin ton (pirinç karşılığı 534 bin ton) olacağı tahmin edilmektedir. (I. Tahmin) Üretimi yapılan çeltiklerin % 74 ünü Osmancık, % 17 sini Baldo, % 9 unu ise diğer çeşitler oluşturmaktadır. Ülkemizin yıllık pirinç tüketimi 700 bin ton civarındadır döneminde, piyasada işlem gören çeltik fiyatları TMO ca öngörülen fiyatın üzerinde seyrettiğinden, müdahale alım fiyatlarının açıklanmasına gerek duyulmamıştır dönemi çeltik hasatı 9 Eylül tarihinde başlamış olup cari tarih itibariyle hasat oranı ülke genelinde %27 dir. Çeltik alımına yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmış olup gerektiğinde alım politikaları uygulamaya konulacaktır. 1

2 2-) T.M.O. İÇ SATIŞ ŞEKİLLERİ, ESAS VE FİYATLARI İLE BORSA FİYATLARI A-) İÇ SATIŞ ŞEKİL VE ESASLARI - Peşin Bedel Mukabili Satışlarımız: Liman Şubelerimizde bulunan arpalar ile ithalat ihalesi sonucu sözleşmesi yapılıp Antalya, Mersin, Bandırma, Derince, İskenderun, İzmir ve Trabzon Şube Müdürlüklerine gelecek olan arpalar millileşmelerini müteakip 655 fiyatla, sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere) yönelik olmak üzere Eylül 2014 (dahil) tarihleri arasında peşin bedel mukabili satışa açılmıştır. TMO stoklarında bulunan Osmancık ve Carlose çeşidi pirinçler perakende olarak 2,50 TL/kg fiyatla TMO işyerlerinde (157 noktada) perakende olarak satılmaktadır. Peşin bedel mukabili hububat satışlarımızda; talep sahiplerince yatırılan emtia bedelleri TMO Alınan Sipariş Avansları hesaplarına alınır. Teslimat süresince TMO fiyat ve ücretlerinde değişme olursa değişiklik teslimatı yapılmamış mala aynen yansıtılır. Alıcı mal almaktan vazgeçerse, bakiye mal bedeli alıcıya iade edilir. Ayrıca teslim anında satışların her hangi bir sebeple TMO tarafından durdurulması halinde teslimatı yapılmamış malın bedeli talepleri halinde alıcıya iade edilir veya satışların yeniden açılmasını müteakip cari fiyat, ücret ve esaslarla teslimata devam edilir. Paranın banka TMO hesabına alınmış olması satış için kabul anlamına gelmemektedir. Ayrıca, işyeri bilgisi dışında banka hesabına para yatırılmış olması durumunda akit ve zımni kabul anlamı doğmamaktadır. Stoklarımızda bulunan tüm pirinçler kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili satılmaktadır. - Vadeli Satışlarımız: Vadeli satışlar, Genel Müdürlükçe hazırlanarak teşkilata gönderilen sözleşme esasları doğrultusunda yapılır. Vadeli satışlarda gerçek veya tüzel kişi firmalardan kesin ve mal bedeli teminatı alınır. Gerek kesin ve gerekse mal bedeline karşılık olarak Nakit Türk Lirası, Devlet tahvili, Hazine Bonosu, Köprü ve Baraj kar Ortaklığı Senetleri ile Mali İşler Daire Başkanlığınca yayınlanan teminat mektubu düzenlemeye Yetkili Banka ve Katılım Bankaları Listesinde yer alan banka ve katılım bankalarına ait teminat mektupları teminat olarak kabul edilir. Teminat mektupları süresiz olabileceği gibi süreli olarak da kabul edilebilir. Teminat mektubunun süreli olması halinde mektup süresi sözleşmenin vade sonu tarihinden itibaren en az 6 ay daha ilave bir süreyi kapsamalıdır. Süreli teminat mektubunun süresi sözleşmeyi imzalayan birim tarafından takip edilir. Satış fiyatlarında bir artış olduğu takdirde yeni fiyat henüz tesellüm edilmemiş mala uygulanır. Bu durumda kalan malın fiyat farkı için ilave teminat alınır veya kalan kısmın teslimatında meydana gelen fiyat farkını karşılayacak miktarda kesinti yapılır. Satış fiyatlarında bir azalış olduğu takdirde teslimata sözleşmede yer alan fiyatlar üzerinden devam edilir. Vadeli satışlarda sözleşmenin imzalanması ve teminatların alınmasını takiben yapılacak teslimatlarda mutlak surette alıcı temsilcisinin hazır bulunması ve düzenlenen evrakları Ofis yetkilileri ile birlikte imzalaması; malı teslim almaya ve sevketmeye yetkili olduğuna dair cari yıla ait noter tasdikli yetki belgelerini teslimatı yapan işyerine vermesi gerekir. Aksi takdirde teslimat yapılmaz. Maniplasyon ücretleri; Açık yığın, MAYDÜ ve Nodalarda 5,00, Tüm kapalı depolarda 7,50 Çuvallı hububat satışlarında 7,50 Pirinç satışlarında maniplasyon ücreti alınmamaktadır. 2

3 B) İÇ SATIŞ FİYATLARI Hububat iç satış fiyatlarımız Tablo:1 de belirtilmektedir. ÜRÜN ADI HUBUBAT SATIŞ FİYATLARI* ÜRÜN KODU SATIŞ FİYATI (TL/TON) ARPA NOT: Yukarıda belirtilen fiyata KDV ve Maniplasyon ücreti hariç, şubeler arası nakliye ilave ücreti dahildir. *İç satış fiyatları (dahil) tarihleri arasında geçerlidir. Tablo: 1 Pirinç satış fiyatlarımız Tablo:2 de belirtilmektedir. PİRİNÇ SATIŞ FİYATLARI PAKETLİ PAKETLİ PAKETLİ CİNSİ KOD NO 5 KG (TL) 2 KG (TL) 1 KG (TL) Osmancık ,50 5,00 2,50 Calrose ,50 5,00 2,50 NOT: Paketleme ücreti, Maniplasyon, Nakliye İlave Ücreti ve KDV dahil, diğer masraflar hariçtir. Tablo: 2 C) BORSA İŞLEM HACİMLERİ VE FİYATLAR Borsalarda işlem gören buğday, arpa, çavdar ve yulaf Kuruluşumuzca Eskişehir, Konya, Polatlı, Çorum, Bandırma ve Edirne ticaret borsalarından, mısır ise Adana ticaret borsasından günlük olarak takip edilmektedir Eylül ayına ait ortalama fiyatlar Tablo:3 de gösterilmiştir. 3

4 ÜRÜN ADI BORSA FİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TMO BORSALAR SATIŞ FİYATI ESKİŞEHİR KONYA POLATLI ÇORUM EDİRNE ADANA BANDIRMA TL/To n DURUM BUĞDAYI ANADOLU KIRMIZI SERT EKM. BUĞ. TL/To n DİĞER BEYAZ EKM. BUĞDAY DİĞER KIRMIZI EKM. BUĞDAY DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ BUĞDAY DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI BUĞDAY ARPA ÇAVDAR YULAF MISIR PİRİNÇ* ÇELTİK* * Pirinç ve Çeltik fiyatları Osmancık çeşidine ait olup, serbest piyasa toptan fiyat ortalamasıdır. Tablo:3 Eylül 3-) DÜNYA HUBUBAT PİYASALARI (Aşağıdaki veriler IGC nin tarih 448 nolu aylık özet raporuna göredir.) 2014/15 dönemindeki dünya toplam hububat (buğday ve kaba yem) üretimine ilişkin öngörü 8 m t artışla m t seviyesine yükseltilmiş olup, bu tahmin önceki yıla ait rekorun sadece 10 m daha gerisindedir. 4

5 Buğday üretiminin kayda geçen en yüksek düzeyde gerçekleşmesi beklenmekte olup; verimin ABD ile AB de istisnai düzeylerde gerçekleşeceği beklentilerine bağlı olarak, küresel mısır üretiminin önceki yıla ait rekor düzeyin sadece %1 daha altına düşeceği tahmin edilmektedir. Dünyadaki toplam hububat tüketiminin bir önceki yıla göre %2 oranında artması beklenmektedir ve bu artışın büyük bölümü çoğunlukla mısırı kapsayacak şekilde hayvan yemi ile ilgilidir. Bununla birlikte, aralarında hava koşullarından zarar göre buğdayın da yer aldığı alternatif yemlerin yüksek miktardaki arzına bağlı olarak güçlü bir rekabet yaşanacağı tahmin edilmektedir. 429 m t seviyesindeki küresel stokların önceki yıldan bu yana 3 m t oranında yükseleceği tahmin edilmektedir ve bu durum çoğunlukla mısır ve arpa ile ilgili revizyonlardan kaynaklanmaktadır. Toplam hububat devir stokunun bir önceki yıla göre 25 m t oranında yükselerek 1999/00 döneminden bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya hububat ticaretinin daha önceki tahmin ile aynı kalacak ve önceki yılın rekorunun ardından ikinci sıraya yerleşecek şekilde 292 m t seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. ABD dolarında yaşanan belirgin değer artışının ABD ile ilgili ihracat beklentileri üzerinde olumsuz etki yaptığı görülmüştür. Çin ve ABD nin resmi genel görünümdeki azalmaya bağlı olarak, 2014/15 dönemindeki dünya pirinç üretimine ilişkin projeksiyon 2 m t azaltılarak önceki yılın rekoru ile aynı seviyeye düşürülmüştür. Tüketimle ilgili öngörü de azaltılmış olmakla birlikte, küresel devir stoklarının daha önceki tahminin yaklaşık 2 m t ve bir önceki yılın ise %5 gerisinde kalacak şekilde 104 m t seviyesine gerilemesi ile birlikte, üretimin daha üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Hindistan ve Tayland daki belirgin düşüşlerin diğer ülkelerdeki ılımlı artışlarla yalnızca kısmen denge bulmasının sonucunda, başlıca ihracatçıların stoklarının %12 oranında azalacakları tahmin edilmektedir yılındaki dünya ticaretine ilişkin öngörü ılımlı bir artışla tüm zamanların en yükseği olan 41 m t seviyesine yükseltilmiştir ve Tayland ın dünyanın en büyük ihracatçısı olması beklenmektedir. ABD ile Brezilya daki genel görünümde yaşanan iyileşmeyi yansıtacak şekilde, dünya soya fasulyesi üretimi ile ilgili projeksiyon 6 m t artışla 310 m rekor düzeyine yükseltilmiştir ve bu rakam önceki yılın yaklaşık %10 daha üzerindedir. Arzla ilgili olarak yapılan artış revizyonunun büyük bölümü kullanım artışı ile absorbe olmuştur. Küresel sezon sonu stoklarının 39 m t seviyesine ulaşacak şekilde ılımlı bir artış kaydedeceği tahmini yapılmaktadır ve üçte bir civarındaki yıllık artışın büyük oranda ABD de yaşanması beklenmektedir. Çin in ithalat talebindeki büyümenin yavaşlayacağı yönündeki belirtilere bağlı olarak, dünya ticaretinin 2014/15 döneminde yaklaşık %3 oranında artış kaydetmesi beklenmektedir. Düşük artışa rağmen, dünya ticaretinin yine de rekor düzeye ulaşması beklenmektedir. Kaba yem, pirinç ve yağlı tohum arzının yüksek miktara ulaşacağı yönündeki beklentiler küresel ihracat fiyatlarını baskı altında tutmayı sürdürmüştür. IGC Hububat ve Yağlı Tohumlar Endeksi (GOI) mısır ve yağlı tohumlardaki düşüşleri izleyerek bir önceki aya göre %7 oranında gerilemiştir. BUĞDAY Kuzey Amerika, Avustralya ve Yakındoğu Asya daki üretim azalmasına rağmen, Avrupa, BDT ve Çin de daha fazla miktarlarda üretim gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir ve üretimin 717 m t rekor seviyesine yükselmesi beklenmektedir. 5

6 Dünya devir stoklarının son beş yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir ve başlıca ihracatçıların stoklarının, AB, ABD ve Karadeniz Bölgesindeki artışlarla, art arda ikinci sezonda da yükselmesi beklenmektedir. 2015/16 dönemi kuzey yarımküre kışlık ürünlerinin ekimi devam etmektedir. Dünyadaki toplam ekim alanının bir önceki yıla göre ılımlı bir artış kaydetmesi beklenmektedir. Arzın yüksek, talebin ise ılımlı düzeyde olduğu bir piyasa ortamında düşük/orta kalite buğdayın fiyatları Eylül ayında çoğunlukla düşüş göstermiştir. Bunun aksine, makarnalık buğdayın ve Kuzey Amerika baharlık ekmeklik buğdayının fiyatları kalite ile ilgili kaygıların devam etmesi neticesinde yükselmiştir. MISIR Temel göstergeler Ağustos ayı Hububat Piyasası Raporuna kıyasla kabaca aynı kalmıştır. Arzın rekor düzeye yükseleceği ve tüketimdeki artışın ortalamanın gerisinde kalması bunda etkilidir. ABD, AB ve Rusya ile ilgili üretim öngörüleri verim potansiyelinin iyi olması nedeniyle yükseltilmiştir. Oluşan kuraklık zararına bağlı olarak Çin in üretiminin son beş yıl içindeki ilk daralmasını yaşayacağı tahmin edilmektedir. Güney yarımküredeki eski ürün arzının pazarlanmasına devam edilmesi ve 2014/15 dönemi ürünü hasadının ABD ile Karadeniz bölgesinde devam ediyor olması ile birlikte, ihracat rekabetinin güçlenmesi beklenmektedir. İhracat fiyatları art arda beşinci ayında da gerilemiş olup, IGC GOI mısır alt Endeksi Haziran 2010 döneminden bu yana görülen en düşük düzeyindedir. PİRİNÇ Dünya üretiminin, tüketiminin ve ticaretinin 2013/14 döneminde yeni yüksek düzeylere ulaşması beklenmektedir. Sezon sonu stoklarında ılımlı bir azalma yaşanabilecek ise de, arz bol miktarda olmayı sürdürecektir. 2014/15 dönemi ile ilgili olarak, Hindistan ın üretiminde yaşanan azalmanın diğer ülkelerdeki artışları dengelemesi beklenmektedir. Küresel üretimin önceki yıldan bu yana değişmeden kalacağı tahmin edilmektedir. Güney Asya ile Sahraaltı Afrika da yaşanan talep büyümesinin devam ediyor olmasına bağlı olarak, dünya stoklarının art arda ikinci yılında da azalması olasıdır. İyi miktardaki arzın baskısı altına giren küresel fiyatlar Eylül ayında son iki ayın en düşük düzeyine gerilemiştir. lardaki azalmaya bağlı olarak ayın ikinci yarısında bir miktar ilave talep ortaya çıkmıştır. YAĞLI TOHUMLAR Soya fasulyesi ekimi Brezilya nın bazı kesimlerinde henüz kısa süre önce başlamış ve Arjantin de başlamasına ise hala birkaç hafta zaman var ise de, 2014/15 dönemi üretiminde ciddi bir artış yaşanacağı tahmin edilmektedir. ABD deki belirgin artışların öncülüğünde toplam üretimin bir önceki yılın %10 daha üzerinde olan 310 m t seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 6

7 Küresel piyasalar, fiyatlar üzerinde düşüş etkisi yapan arz ve talep genel görünümüm baskısı altında girmiştir. İhracatçı stoklarında hızlı bir artış yaşanacağı beklentileri de bunda etkilidir. 2014/15 dönemindeki dünya kolza/kanola üretiminin bir önceki yıla göre %2 oranında azalması beklenmektedir. AB üretiminin rekor düzeye yükselmesi Kanada daki belirgin azalmayı sadece kısmen dengelemektedir. AB ile Çin in alımlarının daha düşük düzeyde gerçekleşmesine bağlı olarak, dünya ticaretinin bir önceki yıla göre %14 oranında daralacağı tahmin edilmektedir. EYLÜL 2014 ORTALAMA DÜNYA HUBUBAT FİYATLARI ÜRÜN KODU FİYAT ABD$/Ton ABD 2HRW 279,38 FRANSIZ EKM. BUĞ. 219,18 RUS EKM. BUĞ. 245,73 ARJANTİN EKM. BUĞ. 245,86 ABD 2SRW 235,17 FRANSIZ DURUM 435,88 FRANSIZ ARPA 195,15 RUS ARPA 211,11 ABD MISIR (3YC) 181,31 ABD UZUN DANE PİRİNÇ 552,18 (*) Eylül Ayı Merkez Bankası $ Satış Kuru Ortalaması: 2,2076 (**)KAYNAK: REUTERS (***) Arjantin Ekm. Buğday ve ABD Uzun Tane Pirinç fiyatı IGC Raporuna göredir. (****)Fransız Durum fiyatı FRANCE AGRIMER raporu kaynaklıdır. (*****) Rus Buğday ve Arpa fiyatı APK Inform raporuna göredir. Tablo: 4 DÜNYA BUĞDAY ÜRETİM, TİCARET, TÜKETİM VE STOK MİKTARLARI (MİLYON TON) BUĞDAY 2009/ / / / /14 TAHMİN 2014/15 ÖNGÖRÜ ÜRETİM TİCARET TÜKETİM STOK *KAYNAK: IGC EYLÜL 2014 Tablo:5 DÜNYA MISIR ÜRETİM, TİCARET, TÜKETİM VE STOK MİKTARLARI (MİLYON TON) MISIR 2009/ / / / /14 TAHMİN 2014/15 ÖNGÖRÜ ÜRETİM TİCARET TÜKETİM STOK *KAYNAK: IGC EYLÜL 2014 Tablo: 6 DÜNYA HUBUBAT ÜRETİMİ (2014/15 ÖNGÖRÜ, MİLYON TON) ÜLKE ADI BUĞDAY ARPA MISIR AB ,1 59,7 70,7 ÇİN 125,0 1,6 215,0 HİNDİSTAN 95,9 1,7 21,0 RUSYA 60,0 19,0 12,0 7

8 ABD 55,0 4,2 360,0 KANADA 28,0 7,2 11,5 AVUSTRALYA 25,0 7,9 0,4 PAKİSTAN 24,5 0,3 3,3 UKRAYNA 23,0 8,5 27,0 TÜRKİYE 15,5 4,0 4,2 KAZAKİSTAN 14,0 2,4 0,5 İRAN 13,0 3,2 1,8 ARJANTİN 12,0 3,5 23,0 DÜNYA TOPLAMI 716,6 138,3 974,2 *KAYNAK: IGC EYLÜL 2014 Tablo: 7 DÜNYADA BUĞDAY ÜRETEN ÜLKELERİN ÜRETİM DURUMLARI (MİLYON TON) BUĞDAY ÜRETEN ÜLKELER 2010/ / / /14 TAHMİN 2014/15 ÖNGÖRÜ 2014 ÖNGÖRÜ ÜRETİM RAKAMLARINA GÖRE DÜNYA ÜRETİMİNDEKİ PAYI % UZAK DOĞU 227,3 235,6 247,5 248,5 253,3 35,3 ÇİN 115,2 117,4 120,6 121,9 125,0 17,4 HİNDİSTAN 80,8 86,9 94,9 93,5 95,9 13,4 AVRUPA 140,7 141,8 136,0 147,6 157,1 21,9 AB ,8 137,4 131,6 143,1 153,1 21,4 FRANSA 38,1 36,1 37,9 38,5 39,1 5,5 ALMANYA 24,0 23,0 22,4 24,9 27,5 3,8 İNGİLTERE 14,9 15,3 13,3 11,9 16,6 2,3 POLONYA 9,5 9,3 8,7 9,6 10,3 1,4 İSPANYA 5,7 6,8 5,1 7,7 6,4 0,9 BAĞ.DEVL.TOPL. 81,1 115,0 77,2 103,4 111,6 15,6 RUSYA 41,5 56,2 37,7 52,1 60,0 8,4 UKRAYNA 16,8 22,3 15,8 22,3 23,0 3,2 KAZAKİSTAN 9,6 22,7 9,8 13,9 14,0 2,0 ABD 60,1 54,4 61,8 58,0 55,0 7,7 KANADA 23,3 25,3 27,2 37,5 28,0 3,9 AVUSTRALYA 27,4 29,9 22,5 27,0 25,0 3,5 PAKİSTAN 23,9 24,2 23,3 24,0 24,5 3,4 TÜRKİYE 17,5 18,8 17,5 18,0 15,5 2,2 İRAN 15,0 13,5 14,0 14,5 13,0 1,8 ARJANTİN 15,9 14,5 8,0 9,2 12,0 1,7 DÜNYA 652,9 695,4 655,0 712,5 716,6 *KAYNAK: IGC EYLÜL 2014 Tablo: 8 8

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU

2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU 10.01.2014 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU 2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE PİYASALARI A. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BUĞDAY BİLGİLERİ 1. DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE

Detaylı

TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 3 AYLIK BÜLTEN Temmuz 2009

TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 3 AYLIK BÜLTEN Temmuz 2009 İÇİNDEKİLER ÖZET EKONOMİ a. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) b. Sabit Sermaye Yatırımları c. Sektörel Gelişmeler d. Dış Ticaret e. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar f. İstihdam İNŞAAT a. İnşaat Sektörünün

Detaylı

Durum ve Tahmin. SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin. SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ 2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin SÜT

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 5 2. 7 3. 9 4. 9 5. 11 6. 11 7. 13 8. 14 9. 15 10. 16 11. 17 12. 19 13. 19 14. 19 15. 22 16. 28 17. 28 18. 31 19. 34 20. 42 21.

İÇİNDEKİLER 1. 5 2. 7 3. 9 4. 9 5. 11 6. 11 7. 13 8. 14 9. 15 10. 16 11. 17 12. 19 13. 19 14. 19 15. 22 16. 28 17. 28 18. 31 19. 34 20. 42 21. 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 5 2. Dünya ve Türkiye de Kanatlı Ürünleri Üretiminin Seyri 7 3. Türkiye Yem Maliyetleri 9 4. Kanatlı Yeminde Kullanılan Hammaddeler Ağırlıklı Olarak İthal Edilmektedir 9 5. Türkiye

Detaylı

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler - 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler (Yüzde Değişim) 2012 2013 2014(1) 2014(2) 2014(3) 2015(3) Dünya Hasılası 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 2,2 1,8 1,8 2,3 ABD 2,3

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin MISIR

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ DÜNYA ŞEKER DURUMU HAZİRAN 2010 ŞEKER PİYASA RAPORU. Son Güncelleme: 26/07/2010

TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ DÜNYA ŞEKER DURUMU HAZİRAN 2010 ŞEKER PİYASA RAPORU. Son Güncelleme: 26/07/2010 TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ANKARA İM DÜNYA ŞEKER DURUMU HAZİRAN 2010 ŞEKER PİYASA RAPORU Son Güncelleme: 26/07/2010 Bu Rapor; ISO(Uluslar arası Şeker Örgütü) ve Türkiye Şeker

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE NİN OCAK 2014 HUBUBAT VE YEM GÜNCELLEME RAPORU

TÜRKİYE NİN OCAK 2014 HUBUBAT VE YEM GÜNCELLEME RAPORU TÜRKİYE NİN OCAK 2014 HUBUBAT VE YEM GÜNCELLEME RAPORU Hazırlayan : Samet Serttaş, Tarımsal Pazarlama Uzmanı Onaylayan: Jess K. Paulson, Tarımsal Ataşe Türkiye nin birçok bölgesi kurak hava koşullarıyla

Detaylı

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER 1 TÜRKİYEDE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER Prof Dr Nizamettin ŞENKÖYLÜ Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, Genel Sekreteri Giriş Global olarak gıda üretimine ve gıda gereksinimine bakıldığı

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İzahname; Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

Detaylı

3.1. Temel Enflasyon Görünümü 22 3.2. Gıda, Enerji ve Alkol-Tütün Fiyatları 25 3.3. Yurt İçi Üretici Fiyatları 27 3.4.

3.1. Temel Enflasyon Görünümü 22 3.2. Gıda, Enerji ve Alkol-Tütün Fiyatları 25 3.3. Yurt İçi Üretici Fiyatları 27 3.4. 1-II İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1. Para Politikası Uygulamaları ve Finansal Koşullar 1.. Makroekonomik Gelişmeler ve Temel Varsayımlar 1.. Enflasyon ve Para Politikası Görünümü 9 1.. Riskler

Detaylı

AYLIK BÜLTEN ÖNEMLİ OLAN GÜNEŞİN OLMASI ŞUBAT

AYLIK BÜLTEN ÖNEMLİ OLAN GÜNEŞİN OLMASI ŞUBAT AYLIK BÜLTEN ÖNEMLİ OLAN GÜNEŞİN OLMASI ŞUBAT 2012 Yıl:6 Sayı:63 M. Baki ATILAL Araştırma, Müdür m.baki@turkishyatirim.com + 90 212 315 1071 Başak Erçevik Uzman Yardımcısı Adayı b.ercevik@turkishyatirim.com

Detaylı

AYLIK RAPOR. Ağustos 2012. VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul

AYLIK RAPOR. Ağustos 2012. VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul AYLIK RAPOR Ağustos 212 VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü İstanbul İÇİNDEKİLER Haziran ayında dış ticaret açığı 7.2 milyar dolar ile beklentilerin altında geldi Haziran ayında dış ticaret açığı

Detaylı

3.1. Enflasyon 35 3.2. Beklentiler 45

3.1. Enflasyon 35 3.2. Beklentiler 45 İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1. Para Politikası Uygulamaları ve Parasal Koşullar 1 1.2. Makroekonomik Gelişmeler ve Temel Varsayımlar 5 1.3. Enflasyon ve Para Politikası Görünümü 1 1.4. Riskler

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YEM SEKTÖRÜ SA/99-2-8 HAZIRLAYAN FULYA BAYRAKTAR KIDEMLİ UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 1999 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. SEKTÖRÜN VE

Detaylı

R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ

R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ Ö Ü 20088 OCAK - HAZİİ RAN A İ HRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ R N İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ Temmuz 2008 İÇİNDEKİLERİ İ YÖNETİCİ ÖZETİ...4 Dünya

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2007/ I HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Mustafa TOSUN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos

Detaylı

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 I. Global Tahıl Piyasasındaki GeliĢmeler: Buğday: Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 19 Ocak 2012 tarihli yeni Hububat Raporu nda, sezonu global buğday rekoltesi

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

2014 II. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU

2014 II. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU STRATEJİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO YÖNETİCİ ÖZETİ 2 KÜRESEL GÖRÜNÜM 3 TÜRKİYE EKONOMİSİ 5 VARLIK YÖNETİM MODELİ 13 HİSSE SENEDİ 14 SABİT GETİRİLİ YATIRIMLAR 15 KIYMETLİ MADENLER 15 DÖVİZ SEPETİ 16 ÖNERİLEN

Detaylı

DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot. Prof. Dr.

DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot. Prof. Dr. DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot Prof. Dr. Metin Taş Arş. Gör. Özgür Şahan Gazi Üniversitesi I. Dünya Ekonomisindeki

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı