TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/12 HUBUBAT BÜLTENĐ ) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde bin ton buğday, bin ton arpa, 366 bin ton çavdar, 204 bin ton yulaf, 93 bin ton tritikale üretilmiştir yılında ise bin ton buğday, bin ton arpa, 370 bin ton çavdar, 215 bin ton yulaf, 103 bin ton tritikale üretimi tahmin edilmiştir. (TÜĐK II. Tahmin) Bahsi geçen ürünlerin toplam üretimi, 2010 da bin ton iken 2011 da % 9,1 lik bir artışla bin ton olarak beklenmektedir. 2011/2012 alım döneminde, piyasalar yakinen takip edilmiş, hasadın başlamasıyla birlikte 30 Mayıs 2011 de taahhütname karşılığı alımlara başlanmış, 441 bin ton ürün taahhütname karşılığı alınmıştır. 14 Temmuz 2011 de müdahale alım fiyatları aşağıda yer alan tabloda yer aldığı şekilde açıklanmış ve tarihine kadar ton buğday, ton arpa ve ton çavdar olmak üzere toplam ton peşin alım yapılmıştır. Ayrıca 952 bin ton ürün emanet alınarak depolanmıştır. 2011/2012 DÖNEMĐ TMO MÜDAHALE ALIM FĐYATLARI (TL/ MÜDAHALE ALIM FĐYATI CĐNSĐ TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM MAKARNALIK LAR EKMEKLĐK LAR MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK ANADOLU KIRMIZI VE BEYAZ SERT DĐĞER KIRMIZI VE BEYAZ YEMLĐK LAR ARPA-ÇAVDAR-TRĐTĐKALE-YULAF ASGARĐ ALIM (ARPA-ÇAVDAR- TRĐTĐKALE VE YULAF) Tablo:1 Ayrıca Bakanlığımızca 2011 yılı ürünü buğday için 50, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 40 prim ödenecektir. 1

2 2010/2011 ALIM DÖNEMĐ MISIR ve ÇELTĐK 2010/2011 Dönemi Mısır; 2009 yılında 4.25 milyon ton olarak gerçekleşen mısır üretimi 2010 yılında % 1,4 artışla 4,31 milyon ton gerçekleşmiştir. (TÜĐK) seviyelerindedir. Yıllık mısır tüketimimiz ise ikame ürünlerin piyasa fiyatlarına bağlı olarak yaklaşık 4,5-5,2 milyon ton TMO, 2010 yılında piyasaları düzenlemek amacıyla tarihinde taahhütname karşılığı alım uygulamasını başlatmış, üreticilere ücretsiz, sektöre ise düşük fiyatla depolama imkânı sağlamıştır. Bu kapsamda Ton alım yapılmıştır. Ancak piyasa fiyatlarının üretici aleyhine oluşmaya başlamasıyla 25 Ağustos 2010 tarihinde müdahale alım fiyatı 0,490 TL/ton olarak belirlenmiş, peşin ve emanet alımlara başlanmıştır Bu kapsamda ton peşin, ton emanet alım yapılmıştır tarihi itibariyle emanete alınan mısırların tonu iade edilmiş, 525 tonu peşin alıma tabi tutulmuştur. Üreticilere ürün bedellerinin tamamı olan net 39 milyon TL ödenmiştir. Bakanlığımızca mısır için 2010 yılında 40 destekleme primi ödenmiştir. 2011/2012 Dönemi Mısır; 2010 yılında 4,31 milyon ton olarak gerçekleşen mısır üretiminin, 2011 yılında % 2,6 azalışla 4,2 milyon ton gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. (TÜĐK 2. tahmin) 1. ürün mısır hasadı tamamlanmak üzere olup, 2. ürün mısır hasadı devam etmektedir. 2011/2012 dönemi piyasa fiyatlarının üretici lehine gelişmesi nedeniyle müdahale alım fiyatı açıklanmasına ihtiyaç duyulmamış ancak piyasanın depolama ihtiyacının karşılanması, talep eden üreticilere % 30 avans ödenmesi ve tüm kesimlere makbuz senedi karşılığı kredi kullanma imkânı sağlanması amacıyla 19 Ağustos 2011 tarihi itibariyle 2010/2011 dönemi mısır müdahale alım fiyatı olan 490 esas alınarak, emanet alımlara başlanmıştır. Bu kapsamda 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle ton emanet alım yapılmıştır. 2. ürün mısır hasadının başlamasıyla birlikte piyasa fiyatlarının düşüş eğilimine girmesi üzerine TMO, üretici mağduriyeti oluşmaması bakımından 17 Kasım 2011 de mısır müdahale alım fiyatını 540 olarak açıklamıştır. 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle ton peşin alım yapılmış olup, emanet ve peşlin alımlar devam etmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca 2011 yılında 40 TL/ton destekleme primi ödenecektir. 2010/2011 Dönemi Çeltik; 2010/11 döneminde 99 bin hektarlık alanda 860 bin ton (pirinç karşılığı 516 bin ton) çeltik üretimi gerçekleşmiştir. (TÜĐK) Ülkemiz yıllık Pirinç tüketimi ise 600 bin ton olarak öngörülmektedir. açıklanmamıştır yılında piyasa fiyatlarının üretici beklentisini karşılaması nedeniyle çeltikte müdahale alım fiyatları 2

3 Ancak üretici ve sanayicilerin depo ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 6 Eylül 2010 tarihinden itibaren taahhütname karşılığı alım, 12 Kasım 2010 tarihinde ise makbuz senedi karşılığı kredi kullanılabilmesi için, 2008/2009 dönemi müdahale alım fiyatları (Osmancık için 870 TL/ton, Baldo için 960 TL/ton, Orta tane için 790 TL/ton ve Kısa tane için 720 TL/ton) esas alınarak emanet alım yapılmıştır. Taahhütname karşılığı alımı yapılan toplam ton çeltik, emanete alıma dönüştürülmüştür. 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle emanete alınan çeltiklerin tamamı iade edilmiştir. Bakanlığımızca çeltik için 2010 yılında 100 destekleme primi ödenmiştir. 2011/2012 Dönemi Çeltik; Geçen yıla göre üretim % 5 civarında bir artışla 900 bin ton (TÜĐK 2. tahmin) olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. (pirinç karşılığı 540 bin ton). Ülkemiz yıllık pirinç tüketimi ise 600 bin ton civarındadır. 2011/2012 dönemi çeltik hasadı tamamlanmıştır tarihi itibariyle piyasa fiyatları bölgelere göre değişmekle birlikte, 60 randıman Osmancık çeltik çeşidi TL/ton, Baldo çeltik çeşidi ise TL/ton aralığında işlem görmektedir. 2011/2012 dönemi hasat başlangıcında piyasa fiyatlarının TL/ton aralığında üretici lehine gelişmesi nedeniyle müdahale alım fiyatı açıklanmasına ihtiyaç duyulmamış ancak piyasanın depolama ihtiyacının karşılanması, talep eden üreticilere % 30 avans ödenmesi ve tüm kesimlere makbuz senedi karşılığı kredi kullanma imkânı sağlanması amacıyla geçen yıl emanet alımlarda Osmancık çeşidi çeltik için uygulanan 870 TL/ton üzerinden 28 Eylül 2011 tarihinde emanet alıma başlanmıştır. Bu kapsamda ton emanet alım yapılmıştır. Piyasa fiyatlarının seviyelerine gerilemesiyle TMO, çeltik üretiminde gelinen seviyenin korunması ve üretici mağduriyeti oluşmaması bakımından 4 Kasım 2011 tarihinde Osmancık çeşidi % 60 randımanlı çeltik müdahale alım fiyatını olarak açıklamıştır tarihi itibariyle ton peşin alım yapılmış olup alımlar devam etmektedir. Bakanlığımızca çeltik için 2011 yılında 100 destekleme primi ödenecektir. 3

4 2-) T.M.O. ĐÇ SATIŞ ŞEKĐLLERĐ, ESAS VE FĐYATLARI ĐLE BORSA FĐYATLARI A-) ĐÇ SATIŞ ŞEKĐL VE ESASLARI - Peşin Bedel Mukabili Satışlarımız: 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren, stoklarımızda bulunan eski yıl mahsulü (2011 yılı mahsulü dışındaki) ekmeklik ve makarnalık buğdaylar ile mahsul yılına bakılmaksızın arpa (liman işyerlerinde mevcut, şubeler arası nakliye ile oluşan arpa stokları hariç), çavdar ve tritikale stoklarının tamamı; yerli ekmeklik buğdaylar (yemlik ve standart dışı hariç) ile ithal buğdaylar un ve bisküvi fabrikalarına yönelik, makarnalık buğdaylar makarna, bulgur ve irmik fabrikalarına yönelik, yemlik ve standart dışı buğday, arpa, çavdar ve tritikaleler ise kişi ve/veya kuruluş ayırımı yapılmaksızın [gerektiğinde kullanıcılarına öncelik verilecektir] maniplasyon ve KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabili satılmaktadır. Stoklarımızda bulunan tüm pirinçler ve kırmızı iç mercimekler kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili satılmaktadır. Peşin bedel mukabili satışlarımızda; Talep sahiplerince yatırılan emtia bedelleri TMO Alınan Sipariş Avansları hesaplarına alınır. Teslimat süresince TMO fiyat ve ücretlerinde değişme olursa değişiklik teslimatı yapılmamış mala aynen yansıtılır. Alıcı mal almaktan vazgeçerse, bakiye mal bedeli alıcıya iade edilir. Ayrıca teslim anında satışların her hangi bir sebeple TMO tarafından durdurulması halinde teslimatı yapılmamış malın bedeli talepleri halinde alıcıya iade edilir veya satışların yeniden açılmasını müteakip cari fiyat, ücret ve esaslarla teslimata devam edilir. Paranın banka TMO hesabına alınmış olması satış için kabul anlamına gelmemektedir. Ayrıca, işyeri bilgisi dışında banka hesabına para yatırılmış olması durumunda akit ve zımni kabul anlamı doğmamaktadır. - Maniplasyon ücretleri; Açık yığın, MAYDÜ ve Nodalarda 5,00, Tüm kapalı depolarda 7,50 Çuvallı hububat satışlarında 7,50 Ancak, pirinç ve kırmızı iç mercimek satışlarında maniplasyon ücreti alınmamaktadır. - Nakliye ilave ücretleri; edilmektedir. Şubeler arası nakliye ile oluşan stokların satışlarında 32,00 nakliye ilave ücreti tahsil Ancak, Şubeler arası nakliye ile oluşmuş pirinç ve kırmızı iç mercimek stoklarının satışında nakliye ilave ücreti alınmamaktadır. 4

5 B) ĐÇ SATIŞ FĐYATLARI Đç satış fiyatlarımız Tablo:2 de belirtilmektedir. HUBUBAT ĐÇ SATIŞ FĐYATLARI (TL/ CĐNSĐ KOD NO ARALIK 2011 SATIŞ FĐYATI Anadolu Durum NO: Anadolu Durum NO: Düşük Vasıflı Durum Buğday Anadolu Beyaz Sert Buğday NO: Anadolu Beyaz Sert Buğday NO: Anadolu Beyaz Sert Buğday NO: Anadolu Kırmızı Sert Buğday NO: Anadolu Kırmızı Sert Buğday NO: Anadolu Kırmızı Sert Buğday NO: Beyaz Yarı Sert Buğday NO: Beyaz Yarı Sert Buğday NO: Beyaz Yarı Sert Buğday NO: Kırmızı Yarı Sert Buğday NO: Kırmızı Yarı Sert Buğday NO: Kırmızı Yarı Sert Buğday NO: Diğer Beyaz - Kırmızı Buğday NO: Diğer Beyaz - Kırmızı Buğday NO: Diğer Beyaz - Kırmızı Buğday NO: Yemlik Buğdaylar Standart dışı buğday Đthal ABD Buğdayı Đthal Alman Buğdayı Đthal Kazak Buğdayı Đthal Ukrayna Buğdayı Arpa NO: Arpa NO: Yemlik Arpa-Çavdar-Tritikale Çavdar NO: Çavdar NO: Tritikale NO: Tritikale NO: Tablo: 2 Pirinç satış fiyatlarımız Tablo:3 de belirtilmektedir. CĐNSĐ PĐRĐNÇ SATIŞ FĐYATLARI PAKETLĐ KOD NO 5 KG (TL) PAKETLĐ 2 KG (TL) PAKETLĐ 1 KG (TL) Đthal Orta Tane Pirinç (Mısır) ,00 4,00 2,00 NOT: Paketleme ücreti, Maniplasyon, Nakliye Đlave Ücreti ve KDV dahil, diğer masraflar hariçtir. Tablo: 3 Kırmızı iç mercimek satış fiyatlarımız Tablo:4 de belirtilmektedir. KIRMIZI ĐÇ MERCĐMEK SATIŞ FĐYATLARI ÇEŞĐDĐ KODU PERAKENDE SATIŞLAR 1 KG (TL) 2 KG (TL) 5 KG (TL) Diğer Đç Mercimekler ,00 4,00 10,00 NOT: Perakende satışlarda; maniplasyon, paketleme, nakliye ilave ücreti ve KDV dahildir. Tablo: 4 5

6 C) BORSA ĐŞLEM HACĐMLERĐ VE FĐYATLARI Borsalarda işlem gören buğday, arpa, çavdar ve yulaf Kuruluşumuzca Eskişehir, Konya, Polatlı, Çorum, Bandırma ve Edirne ticaret borsalarından, mısır ise Adana ticaret borsasından günlük olarak takip edilmektedir. Kasım ayına ait ortalama fiyatlar Tablo:5 de gösterilmiştir. ÜRÜN ADI DURUM I ANADOLU KIRMIZI SERT EKM. DĐĞER BEYAZ EKM. DĐĞER KIRMIZI EKM. BORSA FĐYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BORSALAR TMO SATIŞ FĐYATI ESKĐŞEHĐR KONYA POLATLI ÇORUM EDĐRNE ADANA BANDIRMA ARPA ÇAVDAR YULAF MISIR PĐRĐNÇ* ÇELTĐK* MERCĐMEK** (KIRMIZI ĐÇ) Kasım * Pirinç ve Çeltik fiyatları Osmancık çeşidine ait olup, serbest piyasa toptan fiyat ortalamasıdır. ** Mercimek fiyatları Kırmızı Đç Mercimeğe ait olup Mersin Ticaret Borsası Kasım ayı fiyat ortalamasıdır. Tablo:5 6

7 3-) DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARI (Aşağıdaki veriler IGC nin tarih 417 nolu aylık raporuna göredir.) ÜRETĐM 2011/12 döneminde dünya buğday üretim tahmini 1m. ton azalarak, yine de geçen yıl mahsulünden yaklaşık %5 yüksek ve kayıtlardaki en yüksek ikinci düzey olan 683m. ton seviyesine geriledi. Bu artış alanlardaki %1.6 lık artışı ve ortalamanın üzerindeki rekolteleri yansıtıyor. Yağmurla ilgili bazı kesintilere rağmen Avustralya da hasat hız kazandı ve Güney Amerika da başladı. AB için üretim tahmini 130.4m. kadarı ortak buğday olmak üzere biraz artarak 138.4m. ton seviyesine çıktı (136.8m.). Israrlı yağışlar nedeniyle, başta Almanya ve Polonya olmak üzere kuzey bölgelerdeki kalite beklentilerin altında kaldı. Yine de AB mahsulünde ekmeklik buğdayın genel oranı yaklaşık %65 ile geçen yılın üzerindeydi (54%). Bağımsız Devletler Topluluğu nda toplam üretim 112.3m. ton seviyesi ile (82.3m.), geçen sezonun üçte bir üzerinde kaldı. Son yirmi yılın en yüksek mahsulü, geçen yıla göre %80 yükselerek 18.0m. ton seviyesine çıkan Kazakistan da hasat edildi. Rusya ve Ukrayna nın verim düzeyleri de önemli artışlar göstererek, sırasıyla 58.0m. ton (41.5m.) ve 21.5m. (16.8m.) seviyelerine çıktı. Kanada da hasadın son aşamaları tamamlanırken, üretim tahmini geçen yıla göre %4 yüksek olan 24.2m. ton seviyesinde tahmin edildi. Bu da makarnalık buğday mahsulünde %30 luk bir artışla 3.9m. ton seviyesine çıkılmasına yol açtı. Resmi kalite sonuçları Hagberg düşüş rakamları ve test ağırlıklarını daha iyi gösteriyor, ama geçen yıl ile kıyasla protein içerikleri biraz daha düşük. ABD de buğday mahsulü, Sert Kırmızı Baharlık (HRS) üretiminde resmi tahminlerin revize edilmesi nedeniyle, öncekine göre 0.2m. düşük olan 54.4m. ton seviyesinde tahmin ediliyor. Toplamda 40.7m. ton kışlık buğday (40.4m.), 1.4m. makarnalık buğday (2.9m.) ve 12.4m. diğer baharlık buğdaylar (16.8m.) yer alıyor. Artan ekim alanlarına rağmen, hasat edilen alanlar %4 gerileyerek 18.5m. ha. seviyesine indi (19.3m.). Arjantin de buğday kuşağının çoğu kesiminde hafif yağışlar mahsul için faydalı olurken, kuzey bölgelerde hasat başladı. Üretim öngörüsü 13.0m. ton seviyesi ile geçen aya göre değişmezken (14.7m.), ortalama rekoltelerde geçen sezonun rekor düzeyine göre olası bir düşüşü dikkate aldı. Brezilya da Kasım ayındaki yağışlar ülkenin güneyindeki hasadı geciktirdi. Mahsul tahmini azalan ekim alanları ve rekoltelerdeki gerileme nedeniyle geçen sezona göre %14 gerileyerek, 5.1m. ton seviyesinde değişmedi. Geniş yayılımlı yağmurlar Batı Avustralya da hasadı kesintiye uğratmaya devam ederken, özellikle ülkenin buğday kuşağının kuzey kesimlerinde olmak üzere mahsul kalitesine yönelik endişeleri arttırdı. Bunun aksine genellikle kurak seyreden hava koşulları Avustralya nın doğu kesimlerinde hasadın iyi ilerlemesine imkân sağlarken, Queensland da kesimler tamamlandı. Alanlarda %5 lik bir artışla 14.1m. ha. düzeyine çıkılmasına rağmen, rekoltelerin geçen yılki istisnai seviyelere ulaşması öngörülmediğinden dolayı, üretimin %6 gerileyerek 26.2m. ton seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Güney Afrika da genellikle kurak ve mevsimsel olarak sıcak seyreden hava koşulları hasat ilerleyişine yardımcı oldu. Kasım yağmurları kuzey kesimlerde rekolte beklentilerini yükseltti, ama Bağımsız Devlet in kurak kesimlerine çok gecikmeli geldi. Üretim tahmini, halen geçen yılki zayıf verimin üçte bir üzerinde olmasına rağmen, 0.1m. ton gerileyerek 1.9m. seviyesine indi (1.4m.). 7

8 MISIR Artan alanların ve yükselen ortalama rekoltelerin birleşiminin 2011/12 döneminde dünyada mısır üretimini önceki yılın bol mahsulüne göre 27m. yüksek olan rekor 853m. ton seviyesine çıkarması öngörülüyor. Kuzey yarımkürede hasadın artık neredeyse tamamlanması ile birlikte, AB, Ukrayna ve Rusya2nın mahsul tahminleri yükseldi, ama AB ve Meksika daki önemli gerilemeler nedeniyle, toplam mahsul öngörüsü bir ay öncesine göre 2m. ton daha düşük. ABD hasadının son aşamaları kurak hava koşullarından faydalanırken, faaliyetler geçen yılın biraz gerisinde, ama beş yıllık ortalamanın ilerisinde kaldı. Takip eden üçüncü yılda da alanlar artış göstermesine rağmen, sezonun çoğunda geciken ekimler ve elverişsiz hava koşulları üretkenliği olumsuz şekilde etkiledi. Ortalama rekoltelerin 9.2 ton/ha. seviyesi ile (9.6 ton/ha.) geçen ay öngörüsünün biraz altında ve 2003 ten beri görülen en düşük düzeyinde olması öngörülüyor. Dolayısıyla üretim tahminleri 2.0m. ton düşerek 313.0m. seviyesine indi (316.2m.). AB de de hasat tamamlanmaya yaklaştı. Fransa, Almanya ve Đspanya da beklenenden iyi rekolteler nedeniyle, mahsul tahminleri 0.9m. ton artarak, 2010 yılına göre %16 yüksek ve yedi yılın zirve düzeyi olan 64.7m. seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Toplam alan 8.9m. ha. (8.0m.) seviyesine yükselirken, ortalama rekolteler rekor 7.3 ton/ha. seviyesine çıktı (7.0 ton/ha.). Kanada da alanlar geçen yılın 1.2m. ha. seviyesine benzer, ama trendin altındaki rekolteler nedeniyle, üretimin %14 düşerek 10.0m. ton seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Meksika için mahsul öngörüsü 3.0m. ton kadar azalarak, 21.0m. seviyesine indi (20.6m.). Geciken ekimler ve erken zamanlardaki donlar ana sezonun mısır mahsulü rekoltesini etkilerken, Sinaloa daki kışlık mahsul beklentileri kuraklık nedeniyle kötüye gitti. Ukrayna mahsulü öncekine göre 1.0m. yüksek ve geçen yılın %65 üzerinde olan rekor 19.0m. ton seviyesinde belirlenirken, artan ekim alanlarının ve mükemmel rekoltelerin sonucunu verdi. Güçlenen yurtiçi talep, beklenenden yüksek rekolteler nedeniyle mahsul tahminlerinin 0.3m. ton yükselerek 6.3m. seviyesine çıktığı (3.1m.) Rusya da ekim alanlarını yükseltti. Çin de mısır geçen yıla göre %2 artış göstererek ve 29.7m. düzeyindeki beş yıllık ortalamanın oldukça üzerinde olan 33.2m. ha lık bir alanda hasat edildi. Rekoltelerin daha önceki trend tabanlı öngörülere uygun olarak 5.5 ton/ha ortalamaya sahip olacağı ve mahsulün öncekine göre değişmeyen 183m. ton seviyesinde olacağı tahmin ediliyor (177.3m.). Arjantin de ekimler planlanan alanın yaklaşık üçte ikisi ekilmek suretiyle iyi ilerleme gösterirken, geçen yılın biraz gerisinde kaldı. Kasım başındaki önemli yağışların yardımıyla, majör üretim alanlarında ekim koşulları elverişli devam ederken, batıda sade birkaç kurak kesim kaldı. Artan kârlılığın ekim alanlarını 3.8m. ha. seviyesine çıkarması öngörülürken (3.2m.), üretimin 27.0m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor (21.5m.). Brezilya da sezonun ilk (ana) mahsulünün ekimleri, mısır kuşağına kurak hava geri döndüğü için iyi ilerleme gösterdi. Toplam alanlar 143m. ha seviyesi ile geçen yılın %5 üzerinde öngörüldü; üretim öncekine göre değişmeyen 60.0m. ton seviyesinde öngörüldü (57.5m.). Güney Afrika nın kuzeydoğu büyüme bölgelerinde yağmurlar ekim beklentilerini yükseltti; ekim alanlarında %13 lük artış öngörüldüğünde, üretimin 12.3m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor (10.9m.). ARPA Kazakistan, Rusya ve Kuzey Afrika daki yükseliş revizyonlarını takiben, 2011/12 döneminde dünya arpa üretimi tahmini bir ay öncesine göre 0.7m. ton yüksek olan 134.2m. seviyesinde. Bu düzey başta Rusya olmak üzere iyileşen rekolteleri yansıtarak, 2010/11 toplamının 9m. ton üzerinde olacak. Takip eden ikinci yılda da 50m. ha. düzeyindeki global alanlar, çiftçilerin yine daha kârlı alternatiflere yönelmelerinden dolayı tarihi düşük düzeylere yakın olacak. Bazı ülkelerde olumsuz hava koşulları da ekimleri engelledi. 8

9 Elverişsiz hava koşulları ve diğer mahsullerden gelen rekabetten kaynaklanarak ekim alanlarındaki %3 lük azalma nedeniyle, AB üretimi kayıtlardaki en düşük düzey olan 52.5m. ton seviyesine geriledi (53.1m.). Fransa ve Almanya daki gerilemeler Danimarka, Finlandiya, Đspanya, Đsveç ve Đngiltere deki artışlarla fazlasıyla dengelendi. Tahmini 31.6m. ton seviyesi ile (21.5m.), Bağımsız Devletler Topluluğu nun toplam üretimi geçen yılın kuraklıktan etkilenen mahsulünden neredeyse %50 daha yüksekti. Bir ay öncesi ile kıyaslandığında, Rusya tahmini 0.5m. ton artarak 17.0m. seviyesine çıkarken (8.4m.), Kazakistan 0.2m. yükselerek 2.5m. seviyesindeydi (1.3m.). Ukrayna üretimi 9.0m. ton ile geçen yılın biraz üzerindeydi (8.8m.). Elverişsiz hava koşulları ve ortalamanın altındaki ekim alanları Kuzey Amerika da mahsulün hayal kırıklığı yaratmasına neden oldu. 7.9m. ton seviyesi ile Kanada da üretim, önceki yılın alışılmadık ölçüde düşük toplamından sadece biraz yüksekti. ABD verimi 3.4m. ton seviyesine gerileyerek (3.9m.), 1936 dan beri görülen en düşük arpa mahsulünü gösterdi. Batı Avustralya da yağışlar hasadı geciktirmeye devam etti, ama ülkenin güneydoğu kesimlerindeki koşullar genel olarak elverişli olup, Queensland da hasat neredeyse tamamlandı. Ekimler 4.2m. ha. düzeyi ile geçen yıla biraz yüksek olmasına rağmen (4.1m.), üretimin geçen sezondaki alışılmadık ölçüde yüksek rekolteli mahsulünden %11 gerileme göstermesi öngörülüyor. Arjantin de üretim 3.3m. ton ile ortalamanın oldukça üzerinde öngörülürken (3.0m.), ekim alanları maltlık türlere yönelik somut taleple yükseldi. TÜKETĐM 2011/12 döneminde dünyada buğday tüketim öngörüsü geçen aya göre 2m. ton artarak, bir yıl öncesine göre %3.5 yüksek ve uzun vadeli trendin üç katı hızda olan 679m. seviyesine yükseldi. Bu düzey, düşük/orta kaliteli buğdayda artan global arzlar ve mısır dahil olmak üzere diğer içeriklerle kıyaslandığında cazip fiyatlarla yükselerek, 125.5m. ton ile (114.7m.) geçtiğimiz yirmi yılın en yüksek düzeyine ulaşan global yemlik kullanımdaki keskin artışı yansıtıyor. Geçen ay ile kıyasladığında, yemlik kullanım öngörüsü Kazakistan, Brezilya, Endonezya, Vietnam ve Mısır için yükseldi. Dünyada yemeklik kullanım öngörüsü 463.3m. ton seviyesi ile son GMR ye göre neredeyse değişmezken, geçen yıla göre normalden daha güçlü bir artış gösterdi ve Asya (özellikle Hindistan) ve Afrika da birçok ülkede kazanım elde etti. Global endüstriyel kullanım 19.9m. ton seviyesi ile geçen aya göre değişmezken (19.3m.), nişasta için 11.0m. (10.7m.) ve etanol için 8.3m. (7.9m.) dahildi. MISIR Endüstriyel ve yemeklik mısır kullanımının her ikisinin de artmasının beklenmesi nedeniyle, 2011/12 döneminde dünya mısır tüketiminin %2.1 artarak, rekor 861m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor (844m.). Ancak bu artış %3.8 düzeyindeki beş yıllık ortalama kadar keskin değil: yemlik kullanımın ortalamanın üzerinde bir hızda artması öngörülürken, endüstriyel talebin son yıllara göre daha yavaş bir hızda artması öngörülüyor. Toplam öngörü büyük ölçüde beklenenden düşük mahsulün yemlik/artık kullanımı sınırlayacağı ABD ve Meksika için azalan tahminleri yansıtmak suretiyle Ekim ayına göre 2m. ton düştü. Artan fiyatlar ve düşük kaliteli buğday dahil olmak üzere alternatif yemlik içeriklerden kaynaklanan rekabetin artmasına rağmen, dünyada mısırın yemlik kullanımının 11m. ton artarak 485m. seviyesine çıkması öngörülüyor. Büyüme Çin, Brezilya ve Hindistan dahil olmak üzere daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülecek olmasına rağmen, bu sezonun çok yüksek mahsulünün de AB de yemlik kullanımı arttırması bekleniyor. AB de mısır esaslı etanol ve nişasta kullanımına yönelik artan öngörüleri yansıtmak suretiyle, dünyada endüstriyel kullanım 245m. ton seviyesi ile geçen aya göre 1m. ton daha yüksek bekleniyor (242m.). ABD de 157.1m. ton düzeyindeki endüstriyel talep öngörüsü (157.7m.) öncekine göre değişmedi. Yakıt etanol kullanımı son aylarda güçlü kalmasına rağmen, 9

10 etanol vergi kredilerinin yıl sonunda planlanan bitişi ve benzine yönelik talep belirsizliğinin 2012 de harmanlamayı sınırlaması bekleniyor. Büyük ölçüde gelecekteki ham petrol fiyatlarına bağlı değişecek olmakla birlikte, ABD de yakıt etanol üretimi için kullanılan ve geçtiğimiz on yılda keskin şekilde yükselen mısırın biraz gerileyerek 127.0m. ton seviyesine inmesi öngörülüyor (127.5m.). ARPA Üretimde bu yıl görülen makul toparlanma, 2010/11 döneminden gelen düşük devirle bastırılacak olup, global arzları dört yılın en düşük düzeyine indirecek. 2011/12 döneminde dünyada arpa tüketiminin, geçen yılki normalin altında düzeyinden sınırlı bir gerilemeyle 139.5m. ton seviyesine inmesi öngörülüyor (136.6m.). Ancak öngörü geçen aya göre 0.4m. ton yüksek olup, başta Suudi Arabistan olmak üzere artan yemlik kullanımla tetiklenirken, dünya toplamı şu anda 93.1m. ton seviyesinde belirtiliyor (91.5m.). Önceki tahminlerden yüksek olan hasatlar Rusya ve Kazakistan da yemlik kullanım öngörülerini biraz yükseltirken, Suudi Arabistan öngörüleri güçlenen son ithalatları takiben 0.3m. ton artarak 7.0m. seviyesine çıktı (6.5m.). STOK Dünyada buğday devir stoklarının 2011/12 dönemi sonu itibariyle büyük ölçüde majör ihracatçılardaki revizyonlar nedeniyle, son on yılın en yüksek düzeyi ve geçen aya göre 2m. ton düşük olan 200m. ton seviyesine ulaşması öngörülüyor. Majör ihracatçıların birleşik envanterleri şu anda sezon başına göre değişmemiş olan 71.2m. ton seviyesinde belirtiliyor. Artan ihracat öngörüleri nedeniyle, AB öngörüsü 1.4m. ton gerileyerek 11.4m. seviyesine indi (11.0m.). Avustralya nın ihracat öngörülerindeki keskin artış kısmen beklenenden yüksek açılış stokları nedeniyle baskılandı; 2011/12 dönemi sonun da, devir düzeyi 8.3m. ton seviyesi ile önceki düzeyine göre sadece 0.2m. ton düşük belirlendi (9.0m.). Yeni piyasa yılı sonunda (Kasım 2012) Arjantin in stokları, beklenenden yüksek eski mahsul ihracatlarını takiben azalan devir tahminleri nedeniyle, Ekim ayı GMR sinden 0.5m. ton düşük olan 2.1m. ton seviyesinde öngörüldü (1.9m.). Piyasa yılı sonunda ABD nin resmi stok öngörüleri 22.5m. ton seviyesi ile öncekine göre biraz düşük olup (23.5m.), Sert Kırmızı Baharlık (HRS) için 3.5m. ton düzeyine kadar gerileyen rakamlar (5.0m.), 8.7m. seviyesine yükselen Sert Kırmızı Kışlık (HRW) buğdayı ile kısmen telafi edildi (10.5m.). MISIR Üretimdeki son güçlü kazanımlara rağmen, geçtiğimiz her beş yılda birbirini takiben başarılı hasatlar yapılması nedeniyle, talepteki güçlenme bile 2008/09 döneminden beri dünya mısır stoklarında gerilemeye yol açtı. Bu trendin 2011/12 döneminde de devam etmesinin beklenmesi nedeniyle, global devir stoklarının (ilgili piyasa yılları) bir 9m. ton daha düşerek, son beş yılın en düşük düzeyi olan 123m. seviyesine gerilemesi öngörülüyor (131m.). ABD devir düzeyi öncekine göre değişmeyen 19.9m. ton ile son on altı yılın en düşük düzeyine gerilerken, toplam kaybın %6 sına karşılık geliyor. Çin de stokların biraz daha artarak, dünya toplamının %45 ine karşılık gelen 55m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor. Ancak resmi verilerin eksikliği nedeniyle, bu öngörü farazi kalıyor. ARPA 2011/12 sonunda dünya arpa stokları öngörüsü son GMR ye göre biraz daha yüksekti, ama devir düzeyinin halen 23.4m. ton seviyesi ile son dört yılın en düşük düzeyine gerilemesi bekleniyor (28.8m.). Bu düşüşün büyük ölçüde sezon sonu envanterlerinin %37 gerileyerek, 2007/08 döneminden beri görülen en düşük düzey olan 7.1m. ton seviyesine gerilediği AB de görülmesi bekleniyor. Suudi Arabistan da bu düzey öncekine göre birazcık düşük, ama önceki tahminden yüksek olan üretim rakamları artan yurtiçi kullanım ve ihracatlarla dengelenen Rusya da devir öngörüleri 0.4m. ton artarak 1.7m. seviyesine çıktı (1.4m.). 10

11 01/12/2011 TARĐHLĐ DÜNYA HUBUBAT FĐYATLARI ÜRÜN KODU FĐYAT ABD$/Ton ABD 2HRW 287,70 FRANSIZ EKM. BUĞ. 248,40 ARJANTĐN EK 212,50 ABD 2SRW 256,10 KANADA DURUM 2WAD 495,30 A.B.D HARD AMBER NO1 - FRANSIZ ARPA 247,70 RUS ARPA 159,80 ABD MISIR (3YC) 262,90 ABD UZUN DANE PĐRĐNÇ 585,00 (*)30/11/2011 Tarihli Merkez Bankası $ Satış Kuru: 1,8498 (**)KAYNAK: REUTERS (***)ABD Uzun TANE Pirinç fiyatı tarihli IGC Raporuna göredir. Tablo: 6 DÜNYA ÜRETĐM, TĐCARET, TÜKETĐM VE STOK MĐKTARLARI 2010/ / / / / / / /2010 TAHMĐN 2011/2012 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM TĐCARET TÜKETĐM STOK *KAYNAK: IGC KASIM 2011 Tablo: 7 DÜNYA MISIR ÜRETĐM, TĐCARET, TÜKETĐM VE STOK MĐKTARLARI 2010/2011 MISIR 2003/ / / / / / /2010 TAHMĐN 2011/2012 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM TĐCARET TÜKETĐM STOK *KAYNAK: IGC KASIM 2011 Tablo: 8 11

12 DÜNYA HUBUBAT ÜRETĐMĐ (2011/2012 ÖNGÖRÜ MĐLYON ÜLKE ADI ARPA MISIR AVRUPA (27 ÜLKE) 138,4 52,5 64,7 ÇĐN 116,0 2,6 183,0 HĐNDĐSTAN 85,9 1,6 21,0 A.B.D. 54,4 3,4 313,0 RUSYA 58,0 17,0 - KANADA 24,2 7,9 10,0 AVUSTRALYA 26,2 8,3 0,3 TÜRKĐYE 19,0 6,5 3,6 UKRAYNA 21,5 9,0 19,0 ARJANTĐN 13,0 3,3 27,0 KAZAKĐSTAN 18,0 2,5 - DÜNYA TOPLAMI 683,2 134,2 853,1 *KAYNAK: IGC KASIM 2011 Tablo: 9 DÜNYADA ÜRETEN ÜLKELERĐN ÜRETĐM DURUMLARI ÜRETEN ÜLKELER 2005 ÜRETĐMĐ 2006 ÜRETĐMĐ 2007 ÜRETĐMĐ 2008 ÜRETĐMĐ 2009 ÜRETĐMĐ 2010/2011 TAHMĐN ÜRTEĐMĐ 2011/2012 ÖNGÖRÜ ÜRTEĐMĐ 2011 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM RAKAMLARINA GÖRE DÜNYA ÜRETĐMĐNDEKĐ PAYI % UZAK DOĞU 195,4 207,2 216,3 219,2 227,3 227,2 233,1 34,1 ÇĐN 97,5 108,5 109,3 112,5 115,1 115,2 116,0 17,0 HĐNDĐSTAN 68,6 69,4 75,8 78,6 80,7 80,8 85,9 12,6 AVRUPA 138,1 129,5 124,2 155,5 143,0 140,7 142,9 20,9 AB ,7 125,1 119,7 150,7 138,3 136,8 138,4 20,3 FRANSA 37 35,4 32,8 39,0 38,3 38,1 36,0 5,3 ALMANYA 23,7 22,4 20,8 26,0 25,2 24,0 23,1 3,4 ĐNGĐLTERE 14,9 14,7 13,1 17,3 14,1 14,9 15,4 2,3 ROMANYA 7,6 5,0 2,9 7,2 5,2 6,0 7,4 1,1 MACARĐSTAN 5,1 4,4 4,0 5,6 4,4 3,8 4,1 0,6 BAĞ.DEVL.TOPL. 92,2 85,3 93,6 117,3 113,6 82,3 112,3 16,4 RUSYA 47,7 44,9 49,4 63,8 61,7 41,5 58,0 8,5 UKRAYNA 18,7 13,8 13,9 25,9 20,9 16,8 21,5 3,1 KAZAKĐSTAN 11 12,5 16,5 13,0 16,5 10,0 18,0 2,6 ABD 57,2 49,2 55,8 68,0 60,4 60,1 54,4 8,0 KANADA 26,8 25,3 20,1 28,6 26,8 23,2 24,2 3,5 AVUSTRALYA 25,4 10,8 13,6 21,4 21,8 27,9 26,2 3,8 PAKĐSTAN 21,7 21,7 23,3 21,0 24,0 23,9 24,0 3,5 TÜRKĐYE 18 17,5 15,5 17,0 18,5 17,5 19,0 2,8 ARJANTĐN 12,6 14,5 16,3 8,4 8,8 14,7 13,0 1,9 SURĐYE 4,7 4,9 4,1 2,1 4,0 3,6 3,5 0,5 DÜNYA 620,9 597,5 609,1 685,0 678,5 652,6 683,2 100,0 *KAYNAK: IGC KASIM 2011 Tablo: 10 12

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/3 HUBUBAT BÜLTENĐ 05.03.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI A- HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/7 HUBUBAT BÜLTENĐ 06.07.2011 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2009 yılında ülkemizde 20.600 bin ton buğday, 7.300 bin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2010/7 HUBUBAT BÜLTENĐ 01.07.2010 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT 2010/2011 Hububat Alım Döneminde 17 Mayıs 2010 tarihinde gerek üreticiler,

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI HUBUBAT BÜLTENĐ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/5 HUBUBAT BÜLTENİ 07.05.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/4 HUBUBAT BÜLTENİ 09.04.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/2 HUBUBAT BÜLTENİ 18.03.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/8 HUBUBAT BÜLTENĐ 03.08.2011 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2009 yılında ülkemizde 20.600 bin ton buğday, 7.300 bin

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/12 HUBUBAT BÜLTENİ 06.01.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/2 HUBUBAT BÜLTENĐ 02.02.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI A- HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/9 HUBUBAT BÜLTENİ 09.10.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/5 HUBUBAT BÜLTENİ 24.06.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/1 HUBUBAT BÜLTENİ 06.02.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/4 HUBUBAT BÜLTENİ 06.05.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/6 HUBUBAT BÜLTENİ 07.07.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre; ülkemizde 2014 yılında 19.000 bin ton buğday, 6.300

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU Hububat ve yağlık tohum fiyatları yukarı doğru hareketine Şubat ayının ilk günlerinde de devam etmiştir. Bu dönemde 2008 de görülen zirve değerlere yaklaşan fiyatlar kaydedilmiştir. Ancak günübirlik değişmelere

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

2009 YILI HUBUBAT RAPORU

2009 YILI HUBUBAT RAPORU 2009 YILI HUBUBAT RAPORU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ http://www.tmo.gov.tr Müdafaa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 416 30 00 Faks: 0312 417 72 23 417 00 37 Mayıs 2010 TMO.

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/10 HUBUBAT BÜLTENİ 21.11.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100 bin ton

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Sayfa Hububat (Genel. Genel) 2 Üretim, tüketim, başlıca ihracatçıların stok miktarı 2 Kısa ve uzun vadede fiyat endeksi 3

Sayfa Hububat (Genel. Genel) 2 Üretim, tüketim, başlıca ihracatçıların stok miktarı 2 Kısa ve uzun vadede fiyat endeksi 3 Uluslararası Hububat Konseyi üretim verilerinin analizi (22( Ocak 201) İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Hububat Konseyi nin 22

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1 2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER Elif Haçkalı 1 Hububat, beslenmede taşıdığı büyük önem nedeniyle dünyanın en stratejik ürün grubunu oluşturmaktadır. Hububat üretiminde

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM 22.11.2013 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM ABD Tarım Bakanlığı nın 8 Kasım ve 11 Kasım 2013 Tarihli Raporlarına göre düzenlenmiştir. 1 DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA

Detaylı

2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ. Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS. www.tarsustb.tobb.org.tr

2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ. Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS. www.tarsustb.tobb.org.tr 2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ 2015 Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS www.tarsustb.tobb.org.tr TARSUS TİCARET BORSASI 2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 I. Global Tahıl Piyasasındaki GeliĢmeler: Buğday: Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 19 Ocak 2012 tarihli yeni Hububat Raporu nda, sezonu global buğday rekoltesi

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA KOMİSYONU HUBUBAT ÜRÜNLERİ ANALİZ RAPORU 21.11.2016 İLK DONDURUCU SOĞUKLARLA BİRLİKTE ÜRÜNLERİN EKİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR Ekim ayının ilk yarısında, Güneydoğu ve Orta Avrupa da, İskandinavya

Detaylı

Aylık Ekonomik Bülten

Aylık Ekonomik Bülten Aylık Ekonomik Bülten Pamuk Pazarı Esasları ve Fiyatlara Genel Bakış SON FİYAT HAREKETLERİ NY Vadeli işlemler ve A Endeks geçen ay boyunca çok az düştü. Çin fiyatları dolar bazında azaldı. Diğer referans

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat Doruk Suer. LaSalle Group of Rosenthal Collins LLC. LaSalle Group

Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat Doruk Suer. LaSalle Group of Rosenthal Collins LLC. LaSalle Group Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat 2013 Doruk Suer of Rosenthal Collins LLC. Onemli Noktalar - 2012-13 sezonunun bitimine az bir sure kala eger ABD bugday ihracati yuksek seyretmeye

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ, OCAK 2015

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ, OCAK 2015 FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ, OCAK 2015 FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ)

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 02 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMÜLLERİ SEKTÖR RAPORU / 2014 II- DÜNYA BİTKİSEL

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Aylık Emtia Bülteni Ağustos 2014

Aylık Emtia Bülteni Ağustos 2014 MART 2013 Aylık Emtia Bülteni Ağustos 2014 H. ERHAN GÜL Temmuz ayında IMF tarafından açıklanan emtia fiyatları endeksi %2,2 oranında geriledi. Bu dönemde, 2014 yılının genelinin aksine enerji fiyatları

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi fiyatının,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO : 421.4 ARMONİZE NO : 1509 Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya, İspanya,

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ BUĞDAY UNU RAPORU

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ BUĞDAY UNU RAPORU ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ BUĞDAY UNU RAPORU MART 2015 HAZIRLAYAN: MELİKE ALPAN-BURÇAY ENGÜZEL UZMAN-UZMAN YARDIMCISI AR-GE ŞUBESİ 1 İÇİNDEKİLER 1 DÜNYA TİCARETİ... 3-4-5-6-7-8-9-10

Detaylı

Grafik 1: Endonezya Un İthalatı Grafiği (Temmuz Mart 2013 )

Grafik 1: Endonezya Un İthalatı Grafiği (Temmuz Mart 2013 ) 2012/13 hasat yılında dünyadaki toplam buğday ihracatının 12.2 m/t olacağı beklenmektedir*. Bu rakamın Şubat ayı tahmininden (12.9 m/t) %6 daha az olmasının en büyük sebebi Endonezya da 5 Aralıkta 200

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/1 HUBUBAT BÜLTENİ 30.01.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2011 yılında 21.800 bin ton buğday, 7.600

Detaylı

Aylık Emtia Bülteni Haziran 2015

Aylık Emtia Bülteni Haziran 2015 MART 213 Haziran 21 214 yılında küresel talep koşullarının zayıf seyrine ve Fed in beklenenden önce faiz artırımına gideceği endişelerine bağlı olarak sert biçimde gerileyen emtia fiyatları, 21 yılı başından

Detaylı

Hububat alım fiyatları açıklandı

Hububat alım fiyatları açıklandı Hububat alım fiyatları açıklandı Haziran 18, 2012-1:15:00 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2012 müdahale alım fiyatının, Anadolu kırmızı sert ekmelik buğday için ton başına 665 lira olarak

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ NİSAN 2017 ANKARA Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312 435 56 20 Fax: + 90 312 435 62 83 E-mail:panko@pankobirlik.com.tr

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü SAYI :29136379 / 202 KONU : Hububat SatıĢı T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü 6 AJANS AMĠRLĠĞĠ TĠCARET BORSASI BġK / KONYA-KARAMAN-KARAPINAR YEM SAN. DERN. BġK. YUMURTA ÜRET.

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLER SITC No : 062-073 Armonize No : 1704-1806 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/2 HUBUBAT BÜLTENİ 05.03.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2011 yılında 21.800 bin ton buğday, 7.600

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu Uluslararası Pazar Analizi 17 Aralık

Detaylı

Aylık Emtia Bülteni Eylül 2014

Aylık Emtia Bülteni Eylül 2014 MART 2013 Aylık Emtia Bülteni Eylül 2014 ASLI G. ŞAT SEZGİN Emtia Fiyatları Genel Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında geriledi. Bu gelişmede özellikle enerji ve tarımsal ürün fiyatlarındaki

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Sayı : 22479905/203- Konu : Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış 31 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Kuruluşumuz stoklarında bulunan yerli ekmeklik

Detaylı

TÜRKİYE NİN MART 2014 HUBUBAT VE YEM GÜNCELLEME RAPORU

TÜRKİYE NİN MART 2014 HUBUBAT VE YEM GÜNCELLEME RAPORU TÜRKİYE NİN MART 2014 HUBUBAT VE YEM GÜNCELLEME RAPORU Hazırlayan : Samet Serttaş, Tarımsal Pazarlama Uzmanı Onaylayan: Jess K. Paulson, Tarımsal Ataşe 1 Türkiye deki buğday üretiminin 15,8 milyon ton,

Detaylı

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 215 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Hazırlayan : AKİB Hububat Sektör Şefliği Kaynak : Global Trade Atlas & Saskatchewan Eyaleti resmi web sitesi 1 215 yılında Saskatchewan

Detaylı

GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014

GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014 GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014 FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ)

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYA DA DURUM... 2 1.1. Hububat........ 2 1.1.1. Buğday...... 3 1.1.2. Arpa........... 5 1.1.3. Çavdar.... 7 1.1.4. Yulaf...... 8 1.1.5.

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını %

Detaylı

AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ

AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ ŞUBAT 2013 AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ AHMET AŞARKAYA Başta ABD deki üçüncü parasal genişleme programı ve Çin deki altyapı yatırımları olmak üzere 2012 nin son çeyreğinde devreye giren

Detaylı

Denizli, Türkiye ve Dünyada Mısır Üretimine İlişkin Gelişmeler

Denizli, Türkiye ve Dünyada Mısır Üretimine İlişkin Gelişmeler Denizli, Türkiye ve Dünyada Mısır Üretimine İlişkin Gelişmeler 1. Genel Bakış Mısırın temel tahıllardan birisi olması ve hayvansal yem olarak kullanılması yanında son 20-30 yıldır enerji üretiminde mısırdan

Detaylı

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dahil toplam

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Nisan. Haftaya Bakış 04 08 Nisan 2016

Nisan. Haftaya Bakış 04 08 Nisan 2016 04 Nisan Haftaya Bakış 04 08 Nisan 2016 Haftanın Ekonomik Takvimi AMERİKA FED Toplantı Tutanakları (06 Nisan) ; 16 Mart FED toplantısı, küresel gelişmeler ve bozulan ekonomik görünüm ile genel anlamda

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi Sinem ALAN Ar-Ge Şubesi -Uzman DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi 2009 yılının en büyük çelik üreticisi ülkeleri Çin (568 milyon ton), Japonya (87,5 milyon ton) ve Rusya

Detaylı

Bazı gözlemler ve Haber Özetleri

Bazı gözlemler ve Haber Özetleri Kuzey yarım kürede buğday hasadı devam ediyor. Akdeniz çevresindeki ülkelerde buğday hasadı büyük ölçüde tamamlanmışken, Karadeniz çevresindeki ülkelerde ise sürüyor. Ancak bazı bölgelerde aşırı yağışlar

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Şubat 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 OCAK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2016 Ocak Ayında Sektörel

Detaylı

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER I. KÜRESEL GELİŞMELER Zayıf ücret artışları, güçlü istihdam artışını gölgede bıraktı ABD de Şubat ayında toplam tarım dışı istihdam 195 bin kişilik beklentilerin belirgin üzerinde 242 bin kişi olarak açıklandı.

Detaylı

TARSUS Tİ CARET BORSASİ

TARSUS Tİ CARET BORSASİ TARSUS Tİ CARET BORSASİ 2015 2016 YILI SOYA DURUMU Hedeflenenin aksine son 2 yıldır dikkate değer şekilde küçülen soya ekim alanı ile karşı karşıyayız. Dünya 5 yıllık üretim projeksiyonunda ekim alanı

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2015 yılında 143,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %16 lık azalışla 3,9 milyar USD olarak

Detaylı

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU HAZĠRAN- 2010 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1) DÜNYA TİCARETİ...3 1.1) Dünya İthalatı...3 1.2) Dünya İhracatı...4 2) TÜRKİYE NİN

Detaylı