İkiz Eşinin Ölümü, Diskordan Anomali, Diskordan IUGG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İkiz Eşinin Ölümü, Diskordan Anomali, Diskordan IUGG"

Transkript

1 İkiz Eşinin Ölümü, Diskordan Anomali, Diskordan IUGG Prof.Dr. Mehmet Zeki TANER Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KHD Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

2 Number of twin (A) and triplet or higher-order multifetal births (B) in the United States, (From Martin and colleagues, 1999, 2007.)

3 Perinatal mortalite-morbidite Tek İkiz DK MK Fetal kayıp % (11-23 hafta) Perinatal ölüm % (>23 hafta) Fetal büyüme geriliği % Preterm doğum % (<32 hafta) 1 Major anomali % Senat M 2004,

4 Prediction of outcome in dichorionic twin pregnancies at 6-10 weeks gestation George I. Papaioannou, MD; Argyro Syngelaki, RM; Nerea Maiz, MD; Jackie A. Ross, MD; Kypros H. Nicolaides, MD

5

6 İkiz Eşinin Ölümü

7 Vanishing Twin Fetal Redüksiyon Selektif Terminasyon Spontan Fetal Ölüm Spontan İkiz Eşi Ölümü

8 SIKLIK İkiz gebeliklerde IUFD %6 Ong S. Et al Monozigotik ikizlerde RR X20 Her iki ikiz X1.63 biri X 2.26 kalan ikiz West CR et al. 1999

9 İkiz Eşi Ölümü Etkileri I. Trimesterde IUFD olumsuz etkisi yok.?? II. ve III. Trimesterlerde Prematurite: spontan ve iatrojenik Kalan ikizin ölümü Yaşayan Fetustaki Etkiler SSS : 1- Beyaz cevher hipoksik iskemik lezyonları 2- Hemorajik lezyonlar izole iskemik lezyonlar ile kombine Hidrosefali 3- Damarsal patoloji sonucu oluşan anomaliler : Spina bifida, ekstremite anomalileri, optik sinir hipoplazisi Diğer sistemler. Renal kortikal nekroz, tek taraflı böbrek hasarı, barsak atrezisi, gastroşizis, aplasia cutis, terminal ekstremite enfartktı

10 Johnson CD, Zhang J. Obstet Gynecol 2002

11 Ne Sıklıkta Etkilenme Olur? %40-50 Pharoah POD, Adi Y. Lancet 2000 %24 Nicolini U, Poblete A. Ultrasound Obstet Gynecol 1999

12 PATOFİZYOLOJİ Artan morbidite ve mortalite: Transient hemodinamik dalgalanma: HİPOVOLEMİK FETAL ŞOK Transkorionik embloizasyon ve kuagulopati

13 Vanishing Twin Spontan ikiz gebeliklerde ikinci trimesterden önce %20-60 VT görülür. Dickey, 2002; Kol, 1993; Landy, 1986; Parisi, çoğul gebelik- < 12 haftada 1 embryo Vanish İkizlerde %36 Üçüzlerde %53 Dördüzlerde %65 Gebelik süresi ve doğum ağırlığı başlangıç kese sayısı ile ters orantılıdır.

14

15 Vanisihing Twin CP iliişkisi A hypothesis for the aetiology of spastic cerebral palsy--the vanishing twin. Dev Med Child Neurol May;39(5): Pharoah PO, Cooke RW?

16 İkiz Eşi Ölümünde Korionisite tayini Yaşayan Fetus: USG : İki haftada bir USG: fetal büyüme, AFI, Doppler kan akımı ( MCA) Fetal MRI: 3 hafta??? sonra - Kordosentez- anemi- transfüzyon ( saat)

17 Annenin İzlenmesi Rh (-) anneye Anti D Ig DIC Riski? Koagulasyon testleri, trombosit sayımı TA takibi (Preeklampsi?)

18 Doğum Zaman ı DC > 38 hafta MC < 32 Bekleme haftada doğum

19 ANOMALİ DİSKORDANSI

20 ANOMALİ DİSKORDANSI MZ ikizlerde anomali oranı X 2-3 kat İkizlerin %1-2 sinde tek fetusta selektif terminasyon gerekebilecek bir anomali bulunur. Yapısal anomaliler ikiz fetusların %85 inde tek fetusta görülür. Bryan et al., 1987 Ayrıca kromozomal, tek gen hastalıkları, mitokondrial hastalıklar ve genomik imprinting defektleri diskordansı olabilir.

21 Selective termination for structural, chromosomal, and Mendelian anomalies: international experience. Evans MI, Goldberg JD, Horenstein J, et al. Am J Obstet Gynecol 1999 Düşük riski <24hafta : İkizlerde % 7.1 Üçüzlerde % 13 Gebelik haftasına göre : 9-12 haftada % haftada % %8.7 >25 haftada %9.1 Ortalama doğum haftası 35.7 Canlı doğum % 90

22 Terminasyon Yöntemleri-1 Korionisite selektif fetosid yöntemini seçmede belirleyicidir. DC gebeliklerde : KCI MC gebeliklerde etkilenen fetusun arteryel ve venöz dolaşımının tam ve kalıcı olarak bloke edilmesi gerekir W: Fetoskopi eşliğinde laser koagulasyonu W:Bipolar kord koagulasyonu- ( 20-50W) Kord 3 yerden 60 saniye koagule edilir. >26 W : US eşliğinde Kord ligasyonu Survi %70 Diğer yöntemler başarısız olduğunda yine kord ligasyonu uygulanır.

23 Fetoscopic view of the occluded umbilical cord being transected using Nd: YAG laser energy through a 400- m fiber in the cutting mode. Fetoscopic view of the umbilical cord at the placental insertion after transection.

24 Figure 1 Fetoscopic image of laser coagulation of the umbilical cord Figure 2 Ultrasound guided bipolar cord coagulation Prenat Diagn 2005; 25:

25 (A) Bipolar diathermy forceps used for cord occlusion. (B) Ultrasound picture showing forceps grasping umbilical cord prior to diathermy. (C) Umbilical cord at delivery demonstrating thermal occlusion following bipolar cord occlusion.

26 Farklı Uygulamalar Intracranial Injection with KCI: An Alternative Method in Selected Cases of Multifetal Pregnancy Reduction Arda Lembet Belgin Selam Harika Bodur Tolga Ergin Cem Demirel Fetal Diagn Ther 2009 Second Trimester Selective Termination of a Twin with Ruptured Membranes: Elimination of Fluid Leakage and Preservation of Pregnancy Dorfman S.A. Robins R.M. Jewell W.H. Louis L.St. Evans M.I. Fetal Diagn Ther 1995;10: Sectio Parva for Fetal Preservation Joseph P. Brunera Thomas C. Wheelera Mark J. Blitonb adepartment of Obstetrics and Gynecology, and bcenter for Clinical and Research Ethics, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tenn., USA Fetal Diagn Therm 1999;14:

27 Selektif Fetosid Her Zaman Gerekli mi? Anencephaly and Pregnancy Outcome in Iran M. Hatami a, b M.A. Khatamee c M. Matin a N. Valaei Gynecol Obstet Invest 2007;63:49 52 Dilemmas in the management of twins discordant for anencephaly diagnosed at to weeks of gestation H. VANDECRUYS, K. AVGIDOU, E. SURERUS, N. FLACK and K. H. NICOLAIDES Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 28: Expectant management in twin pregnancies with discordant structural fetal anomalies. Linskens IH, Elburg RM, Oepkes D, Vugt JM, Haak MC.Twin Res Hum Genet Jun;14(3): doi: /twin

28 FETAL BÜYÜME DİSKORDANSI

29 FIGURE 39-8 Birthweight percentiles (25 to 75) for singleton male newborns compared with the 50th birthweight percentile for twin males,

30 Figure 1. The 50th birth weight percentile by gestational age curves for singleton, twins and triplets. Deviations from singleton standards appear after 28 weeks.

31 Figure 3. The total twin and triplet birth weight compared to the 90th birth weight percentile for singletons. The total twin and the total triplet birth weight exceed that of the 90th birth weight percentile for singletons as early as 25 weeks gestation

32 Figure 4. Schematic presentation of the ratios between the median birth weight of twin/singleton and triplet/singleton. Heavy line=twins, dotted line=triplets.

33 Fig. 1. Relationship between mean birth weight and plurality. (Data from Martin JA, Hamilton BE, Sutton PD, et al. Births: final data for Natl Vital Stat Rep 2003;52:1 113.)

34 Fig. 3. Relationship between mean gestational age and plurality. (Data from Martin JA, Hamilton BE, Sutton PD, et al. Births: final data for Natl Vital Stat Rep 2003;52:1 113.)

35 MC/DC, cinsiyet ve pariteye gore Çoğul Gebelik büyüme eğrileri neonatal prognozu belirlemede daha yararlıdır. Bir çok merkezde yok, Fetal iyilik hali testleri kilodan daha değerlidir. Gielen M, et al: Twin-specific intrauterine growth charts based on cross-sectional birthweight data. Twin Res Hum Genet 11: , 2008 Sadece DB endikasyonu ile doğum kararı verilmemelidir.

36 DB Etyolojisi Fetal büyümü:genetik potansiyel, uteroplasental fonksiyon ve maternal faktörler ile belirlenir. Genetik farklılık DC Plasental kan akımının dengesiz dağılımı: Kord insersiyon farkı, MC ikizlerde plasentanın eşit paylaşılmaması DC ikizlerde tek plasentayı etkileyen patoloji, implantasyon bölgesi

37 Tanım Büyük fetus index vaka olarak alınır. Aradaki fark arttıkça perinatal mortalite artmaktadır. DC tüm ikiz gebeliklerde %10 a kadar DB normal kabul edilmelidir. Blickstein I. Et al ,18 DB tanımı %10-30 fetal ağırlık farkı önerileri var ESPRIT çalışmasında DC ve MC gebelikler için % 18 sınırını önerildi. ( TTTS olmadan ) Breathnach FM, McAuliffe FM, Geary M, et al: Definition of intertwin birth weight discordance. Obstet Gynecol 118:94-103, 2011

38 Breathnach FM, McAuliffe FM, Geary M, et al: Definition of intertwin birth weight discordance. Obstet Gynecol 118:94-103, 2011

39 Breathnach FM, McAuliffe FM, Geary M, et al: Definition of intertwin birth weight discordance. Obstet Gynecol 118:94-103, 2011

40 TANI TTTS ekarte edilmelidir. Erken başlayan diskordansta fetal kayıp ve malformasyon riski yüksektir haftada CRL de 10 mm fark DB riskini arttırır. Geç ikinci ve 3. Trimesterde EFW veya 20 mm AC farkı dikkate alınır. Kalish RB, et al. Am J Obstet Gynecol, 2003 Hill LM, et al. 1994

41 Yönetim DC-1 Tekil IUGR daki gibi A-Küçük Fetusa Göre Yönetim Haftalık AFI, Doppler kan akımı 2-3 haftada EFW UA de AEDF geliştiğinde Doppler daha sık yapılmalıdır. Kritik Doppler bulguları geliştiğinde >28 w fetal viabilite beklentisi varsa doğum düşünülebilir.

42 Yönetim DC-2 Küçük Fetusa Göre : 26 w doğum Normal fetusta %40 kayıp, %25 handicap IUGR fetusta %70 kayıp, %70 handikap Rennie JM: Perinatal management at the lower margin of viability. Arch Dis Child 74:F214-F218, 1996

43 Yönetim DC-3 B- Büyük fetusa Göre Yönetim: >32 hafta veya büyük fetus 1500 gram hedefi ile bekleme tedavisi - Küçük fetus dikkate alınmadan. 29 olgu haftada 2 spontan doğum, 4 infant ex olgu da büyük fetus sorunsuz yaşadı, küçük fetusların %35 i ex.

44 Bir Fetusun Durumu Kritik ise?? Doğum birisi için kurtuluş, diğeri için prematurite riskleri. Akciğer maturitesi kanıtlanmış ise - Doğum Küçük fetus yaşam şansı yok ise DC plasenta MC plasenta- Küçük fetusa - Kord lokluzyonu- Büyük fetusta %80-90 survi - Plasental anastomozların laser koag. LewiL. Et al 2006 Yaşam şansı var Sectio Parva??

45 Özet Fetal ölüm Anomali Diskordansı Diskordan Büyüme

46 SAĞLIĞIMA HİZMET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. SİZİ UNUTMAYACAĞIM. Thank you

Ço ul Gebelik Redüksiyonu: Gebelik Sonuçlar

Ço ul Gebelik Redüksiyonu: Gebelik Sonuçlar CLINICAL STUDY Ço ul Gebelik Redüksiyonu: Gebelik Sonuçlar Nimet Aygül DEM ROL 1, Süleyman GÜVEN 2, Timur GÜRGAN 3 1Clinic Women Health, Infertility and Assisted Reproductive Techniques Center, Ankara,

Detaylı

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:25-31 Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz Ayfle Korkmaz 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap PerinatolojiDergisi Cilt: 4, Sayı: 2/Haziran 1996 69-73 69 Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap Tayfun ALPER, Ali YANIK, Erdal MALATYALIOGLU, Şennur DABAK, Arif KÖKÇÜ Ondokuz Mayıs

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları

Detaylı

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi Perinatoloji Dergisi Cilt:6, Sayı :i i/eylül Aralık J O'JS 49 Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Detaylı

ABORTUSUN ÖNGÖRÜSÜNDE ULTRASONOGRAF K VE DEMOGRAF K BEL RTEÇLER

ABORTUSUN ÖNGÖRÜSÜNDE ULTRASONOGRAF K VE DEMOGRAF K BEL RTEÇLER 2007; Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 20-27 ABORTUSUN ÖNGÖRÜSÜNDE ULTRASONOGRAF K VE DEMOGRAF K BEL RTEÇLER Hasan BULUT, Kemal GÜNGÖRDÜK, Melek BÜYÜKKINACI, H. Cemal ARK stanbul Bakırköy Kadın Do um ve Çocuk Hastalıkları

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Akardiyak ikizlikle komplike olmufl spontan monokoryonik ikiz gebelikte ard fl k tedavi baflar s zl

Akardiyak ikizlikle komplike olmufl spontan monokoryonik ikiz gebelikte ard fl k tedavi baflar s zl Olgu Sunumu Perinatoloji Dergisi 2012;20(1):40-44 Perinatal Journal 2012;20(1):40-44 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Akardiyak ikizlikle komplike olmufl spontan monokoryonik ikiz gebelikte ard fl k tedavi

Detaylı

Yard mc Üreme Teknolojisi ile Doğan Bebeklerde Konjenital Anomaliler ve Prognoz

Yard mc Üreme Teknolojisi ile Doğan Bebeklerde Konjenital Anomaliler ve Prognoz Derleme Yard mc Üreme Teknolojisi ile Doğan Bebeklerde Konjenital Anomaliler ve Prognoz Hüseyin BİLGİN 1, Abdulkadir EREN 1, Semra KARA 1 1 Turgut Özal Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sağl ğ ve Hastal

Detaylı

Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları

Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları 296 Özgün Araştırma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.1394 Preterm erken membran rüptürü olgularında yenidoğan hastalık ve ölüm oranı sonuçları Neonatal morbidity and mortality results in preterm premature

Detaylı

TEKRARLAYAN SEZARYENİN UZUN DÖNEM MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ PROF DR SERKAN GÜÇLÜ ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ

TEKRARLAYAN SEZARYENİN UZUN DÖNEM MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ PROF DR SERKAN GÜÇLÜ ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ TEKRARLAYAN SEZARYENİN UZUN DÖNEM MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ PROF DR SERKAN GÜÇLÜ ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ OECD'nin 2011 yılı sağlık raporunda, OECD ülkeleri arasında

Detaylı

Derleme / Review 109 DO I: 10.5472/MMJ.2012.02457.1 Plasentaya Sınırlı Mozaiklik ve İntrauterin Gelişme Geriliği Confined Placental Mosaicism and Intrauterine Growth Retardation Aytül ÇORBACIOĞLU ESMER

Detaylı

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları JOPP Derg 4(3):106113, 2012 doi:10.5222/jopp.2012.106 Araştırma Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları Sonographic Features in Cases with Trisomy 18 and 13 Yusuf OLGAÇ *, Emel ASAR CANAZ

Detaylı

lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki iliflki

lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki iliflki Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):142-146 Perinatal Journal 2014;22(3):142-146 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir

İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir doi:10.5222/iksst.2014.001 Araştırma İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir IVF Pregnancies is Associated with Increased Risk for Preeclampsia Atınç Özer *, Erbil Karaman **, Yasemin

Detaylı

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal Cilt 5 Sayı 1 / Temmuz 2011 1 Önsöz Bir bilimsel çalışma ancak yayınlandığı zaman bir değer oluşturur. Böylece paylaşılır, eleştiri ortamına açılır, kaynak gösterilebilir. 2009 yılında yayınlamaya başlayan

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Yardımcı Üreme Teknikleri Gebeliklerinde Perinatal Sonuçlar Perinatal Outcomes after Assisted Reproductive Technology Setenay Arzu Yılmaz 1,

Detaylı

Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı?

Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı? Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı? Aydın Köşüş 1, Nermin Köşüş 1, Nusret Açıkgöz 2, Metin Çapar 3 Gözde Hastanesi 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

2015perinatal Kabul:Poster. Toplam: 129

2015perinatal Kabul:Poster. Toplam: 129 2015perinatal Kabul:Poster Toplam: 129 [PP-001] Influence of Maternal BMI on Sonographic Fetal Weight Estimation Prior to Scheduled Delivery Hüseyin Aksoy 1, Ülkü Aksoy 2, Özge Idem Karadağ 3, Burak Yücel

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI

YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI YENİDOĞANIN FİZİKSEL DOĞUM TRAVMALARI (Birth Associated Physical Traumas of the Newborn) Ali Bülbül *, Füsun Okan **, Asiye Nuhoğlu *** Özet Amaç: Fiziksel doğum travması gelişen bebeklerin klinik özellikleri

Detaylı

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Dr. Sami HATİPOĞLU FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN

Detaylı

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR PER NATOLOJ DERG S Cilt 14 / Say 2 / 2006 Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ISSN 1300-5251 ED TÖR Cihat

Detaylı

GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI. Doç. Dr. Derya EROĞLU

GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI. Doç. Dr. Derya EROĞLU TMFTPD 9. ULUSAL KONGRESİ 24-27 Eylül 2014/İSTANBUL GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI Doç. Dr. Derya EROĞLU Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Acıbadem Fulya Hastanesi

Detaylı

Konjenital anomalilerden korunma

Konjenital anomalilerden korunma Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56: 28-37 Derleme Konjenital anomalilerden korunma Gülen Eda Ütine 1, Koray Boduroğlu 2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Pediatri Doçenti, 2 Pediatri

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 11-14.GEBELİK HAFTALARINDA TEKİL GEBELİKLERDE BAKILAN SERBEST ßHCG, PAPP-A DEĞERLERİ İLE 16-18.GEBELİK HAFTALARINDA

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi . Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (JOPP dergisinin devamıdır) ISSN 2148-273X Ocak 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 SAHİBİ Necati TAŞKIN (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Ali İsmet TEKİRDAĞ, Sultan KAVUNCUOĞLU,

Detaylı