Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ lerin Rekabet Edebilme Gücünün İyileştirilmesi Girişimin Gelişmesini Artırmada Finansmanın Rolü ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2003 Ankara

2 Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ lerin Rekabet Edebilme Gücünün İyileştirilmesi Girişimin Gelişmesini Artırmada Finansmanın Rolü GA Çeviren Ahmet KANDEMİR Türkiye Kalkınma Bankası Araştırma Müdürü

3 ISBN UNCTAD UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT IMPROVING THE COMPETITVENESS OF SMEs IN DEVELOPING COUNTRIES The Role of Finance To Enchance Enterprise Development UNCTAD/ITE/TEB/Misc.3 UN New York and Geneva,2001

4 Önsöz Gelişmekte olan ülkelerde KOBİ lerin üretken kapasite yaratmada, rekabet etmede, yeni iş alanları açmada ve fakirliğin hafifletilmesinde başarılı olması için finansmandan faydalanma imkanı en önemli unsur olarak belirlenmiştir. Finansman olmadan, KOBİ ler yeni Teknolojileri edinemez veya özümseyemez ne de global pazarlarda rekabet etmek için genişleyebilir veya hatta daha büyük firmalarla iş bağlantıları aklına gelebilir. Bu seçme makaleler UNCTAD ın (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü) Ekim 2001 de Cenevre de yapılan Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ lerin Rekabet Edebilme Gücünün İyileştirilmesi: E-finansman dahil, Girişimin Gelişiminin Artırılması için Finansmanın Rolü konusundaki devletler arası Uzman Toplantısında sunulmuştur. Bu yayın KOBİ lerin finansmandan faydalanma imkanı üzerinde yoğunlaşıyor. Uzman Toplantısının temel amaçları aşağıdaki noktalarda yoğunlaştı: KOBİ lerin finansman imkanından faydalanmasını iyileştirmek amacıyla KOBİ müşterilerine dönük finansal yenilikteki en son eğilimleri yeniden gözden geçirmek; KOBİ lere dönük bu yeniliklerin önemi ve gelişmekte olan ülkelerde nasıl uygulanabileceği konusunda politika hazırlayıcıların haberdar olmasını sağlamak; Uluslararası ve ulusal ticari bankalarda, risk sermayesi fonlarında ve sigorta şirketlerinde en iyi uygulamaları belirlemek; Gelişmekte olan ülkelerde en iyi uygulamaların tekrar kullanılmasında hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların rolünün dikkate alınması; İşlem maliyetlerini ve riskleri azaltmanın bir aracı olarak, finansal ile finansal-olmayan desteğin birleştirilmesine dönük yöntemlerin analizi; ve KOBİ lerin finansman imkanından faydalanmasını iyileştirmek için Hükümetler, kamu ve özel sektör kalkınma ajansları, uluslararası finansal kurumlar ve UNCTAD tarafından alınacak gelecekteki eylemlerin belirlenmesi. Uzman Toplantısı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki kamu ve özel bankalardan; bölgesel kalkınma bankalarından; uluslararası kuruluşlardan; meslek odalarından; Hükümet temsilcilerinden; ve akademisyenlerden oluşan katılımcılardan meydana geldi. i

5 Açık oturuma katılan panelistler ve uzmanlar tarafından Uzman Toplantısında sunulan değerli makaleler KOBİ nin finansmandan faydalanma imkanı problemini gelişmiş ülkelerde ortadan kaldırılmış olduğunu belirtmesine rağmen, bu problemlerin hâlâ gelişmekte olan ülkelerde ne yazık ki çözülmediğini kanıtlıyor. Gelişmiş ülkelerde önemli birkaç banka KOBİ müşterilerine ulaşmak için enformasyon teknolojisindeki yenilikleri kullanıyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki bankalarda ve finansal kuruluşlarda ise, başarılı uygulamaların bazı ilginç örnekleri mevcut olmakla beraber, sorun bu uygulamaların daha yaygın olarak nasıl kullanılabileceği noktasında düğümleniyor. Bu yayının I inci Bölümü, KOBİ leri kredilendirmenin kârlılığını arttırmak için önde gelen bankalar tarafından kullanılan birtakım yenilikleri tanımlayan meselenin anlaşılmasına temel teşkil eden bir çalışmayı içeriyor. Bölüm II de KOBİ nin rekabet edebilme gücünde finansmanın rolü müzakere ediliyor. Bölüm III de yer alan makaleler KOBİ finansmanında yenilikçi yaklaşımları ve başarılı programları irdeleniyor. Bölüm IV de KOBİ nin finansman imkanlarından daha fazla faydalanması için katılımcıların Hükümetlere ve uluslararası kurumlara tavsiyelerini kapsayan Uzman Toplantısının sonuçları sunuluyor. Toplantıda tartışılan konuların sonuçları gösterdiği gibi KOBİ lerin kredilendirilmesi konusunda finansal kuruluşların cesaretlendirilmesinde gelişmekte olan ülkelerde hâlâ yapılacak çok iş vardır. Özellikle, Hükümetler ve iş geliştirme hizmet sağlayıcıları uygun bir düzenleyici çerçevenin ve destek hizmetlerinin yerli yerine konması talebiyle karşılaşıyor. Ümidimiz odur ki bu yayın talebin karşılanmasına katkı yapacaktır. Rubens Ricupero UNCTAD Genel Sekreteri Cenevre, Eylül 2002 ii

6 İçindekiler Sayfa i Önsöz... BÖLÜM I: KONUNUN ANLAŞILMASINA YARDIMCI OLABİLECEK MAKALE... 1 KOBİ ler için Finansal Yeniliklerde En İyi Uygulamalar... 1 UNCTAD Genel Sekreterliği Giriş Ticari bankalar vasıtasıyla finansman son zamanlardaki gelişmeler Ulusal ve uluslar arası seviyelerde KOBİ ler için uzmanlaşmış kurumlar ve programlar: Finansmanı tamamlayıcılar Özsermaye finansmanı risk sermayesi fonları Kadın girişimcilerin/müteşebbislerin finansmanı Uluslararası toplumun rolü Sonuçlar 63 Ek I 71 BÖLÜM II: KOBİ NİN REKABET EDEBİLME GÜCÜNDE FİNANSMANIN ROLÜ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Ekonomik Yaratıcılık Andrew Warner, Harvard Üniversitesi nde Uluslararası Kalkınma 76 Merkezi... Giriş Ekonomik yaratıcılık indeksinin oluşturulması Yenilik, teknoloji transferi ve yeni girişimlere başlama Uluslararası patent ve ihracat istatistikleri ile doğrulama Sonuç BÖLÜM III: KOBİ FİNANSMANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE BAŞARILI PROGRAMLAR 94 A. ULUSAL İNİSİYATİFLER Hindistan da KOBİ lerin desteklenmesi için Kalkınma Finansman Kurumları ve Ticari Bankaların Yenilikçi Projeleri Sailendra Narain, KOBİ Büyüme ve Kalkınma Finansmanı Merkezi Giriş Küçük ölçekli sanayiler sektörüne genel bir bakış Yenilikler Tekrar edilebilirlik Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ lerin Rekabet Edebilme Gücünün İyileştirilmesi Cuno Güttler, Rheinish (Ren) Tasarruf Bankaları ve Talimatla Yapılan Virman Hizmeti (Giro) Birliği. Giriş Sorunlar/Talepler Çözümler Tavsiyeler Önde Gelen Avrupalı İki KOBİ Bankasının durum analizleri 106 Örnek I: Rheinish (Ren) Tasarruf Bankaları Grubu beş çekirdek/esas yeterlilik 106 Örnek II: Swedbank: Şube/Perakende bankacılık yapan önemli bir İsveç bankası. 108 KOBİ lerin Finansmanı/Finase Edilmesi: Uganda Deneyimi iii

7 Louis Kasekende, Uganda Bankası (Bank of Uganda) Giriş KOBİ lerin özellikleri ve onların finansal kaynaklardan faydalanmasını engelleyen faktörler Uganda da işletme gelişmesinde finansmanın rolü Finansman imkânlarından yararlanmada KOBİ lere destek programları KOBİ lerin kredi itibarını iyileştirmedeki sorunlar Tunus ta Sigorta ve Finansman Moncef Zouari, COTUNACE Giriş Tunus İhracat kredi sigortası İhracatın finansmanında kredi sigortası ürünlerinin rolü Sonuç. 126 B. ULUSLARARASI İNİSİYATİFLER 127 Küçük Ölçekli İşletme Finansmanının Kârlı Kılınması Uluslararası Finansman Kurumu nun (IFC) Yaklaşımı Renate Kloeppinger-Todd, Uluslararası Finansman Kurumu 1. Neden mikro ve küçük ölçekli işletme finansmanı? Mikro ve küçük ölçekli işletme finansmanı: yeni gelişen bir fırsat Hedefler ve sorunlar Çözümler Malî teknolojiler ve altyapı Kapasite yaratma Geçiş Ekonomilerinde KOBİ lerin Finansmanı için Ticari Bankacılıkta Yenilikçi Yaklaşımlar ve Başarılı Programlar Radhakrishna Narasimham, Asya Kalkınma Bankası 1. Geçiş ekonomilerinde bankacılık sektörünün rolü Geçiş ekonomilerinde KOBİ sektörü için banka kredilendirmesi Sonuç KOBİ Özsermaye Finansmanı: Küçük İşletme Yardım Fonları nın (SEAF) Deneyimi.... John Bays, Küçük İşletme Yardım Fonları 1. SEAF ın misyonu SEAF s faaliyetleri Başarılı KOBİ risk sermayesi fonları için kriterler KOBİ risk sermayesinin avantaj ve dezavantajları Eğilimler C. TAMAMLAYICI İŞLETME HİZMETLERİ İşletme Danışmanlığı(Mentoring) KOBİ lerin Gelişmesi için Rehberlik... Brian Dunsby, İşletme Danışmanları Enstitüsü Giriş Küçük işletme nedir? KOBİ ler yardıma muhtaçtır İşletme danışmanlık uygulamaları İşletme Danışmanları Kurumu nun (IBA) Rolü Gelişmekte Olan ülkeler Sonuç İşletme ve Malî Hizmetlerin Bir Araya Getirilmesi... UNCTAD Genel Sekreterliği Giriş iv

8 2. EMPRETEC programı KOBİ lerin finansman imkanından faydalanmasını iyileştirmede BDS nin rolü BÖLÜM IV: UZMAN TOPLANTISININ SONUÇLARI Tablolar Tablo 1: Özel özsermaye/risk sermayesi için artırılan yeni fonlar (USD milyar) Tablo 2: Anket sorularındaki ülkeler arasındaki ile GSYİH'daki( ) değişmeler arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 3: Sektörler itibariyle ticari bankaların özel sektöre verdiği krediler, Tablo 4: EMPRETEC yerleştirmeleri ve ağa bağlama Tablo 5: Kredi onaylarının özeti Kutular Kutu 1: ITC nin KOBİ lerin finansmanı konusunda faaliyetleri Kutu 2: Afrika da risk sermayesi fonlarında Hassas Hava Hizmetleri Ltd. Şirketi Kutu 3: Bolivya da SEAF vakası Kutu 4: Empretec Gana Vakfı finansal ve finansal olmayan hizmetlerin birleştirilmesi Çizelgeler Çizelge 1: 1990 larda ekonomik büyüme ile ekonomik yaratıcılık arasındaki ilişki Çizelge 2: 1990 larda teknoloji transfer indeksi ve yenilik indeksi Çizelge 3: Ekonomik yaratıcılık indeksinin açıklaması/izahı Çizelge 4: Yenilik indeksi ve yeni bir işe başlamanın kolaylığı Çizelge 5: Yenilik indeksi ile yerleşik olmayanların aldığı kişi başına patentler arasındaki ilişki Çizelge 6: Teknoloji transfer indeksi ile yerleşik olmayanların aldığı kişi başına patentler arasındaki ilişki Çizelge 7: Yenilik indeksi ile kişi başına patentler arasındaki ilişki Çizelge 8: Yüksek teknoloji ihracatları ile teknoloji transfer indeksi arasındaki ilişki Çizelge 9: İşe yeni iş girişimine başlayanların finansmanında etkin şube bankasının beş temel yeterlilik göstergesi v

9 BÖLÜM I Konunun Anlaşılmasına Yardımcı Olabilecek Makale KOBİ ler için Finansal Yeniliklerde Örnek Uygulamalar UNCTAD Genel Sekreterliği GİRİŞ KOBİ lerin finansmanına özgü problemler erişim eksikliği Birçok işyeri araştırmasında finansman hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin hayatta kalmasını ve büyümesini belirleyen en önemli faktör olarak tespit edilmiştir. Finansman imkanlarından faydalanmak KOBİ lere işlerini genişletmek için üretken yatırımlara girişmelerine ve en son teknolojileri edinmelerine imkân verir ve böylece bir bütün olarak onların ve ülkelerinin rekabet edebilme gücü temin edilir. Kötü bir şekilde işleyen finansal sistemler gelir ve istihdamda daha düşük büyümeye yol açarak, bir ülkenin mikroekonomik temellerine ciddi şekilde yavaş yavaş zarar verebilir. İş yaratmada sayılarına ve önemlerine rağmen, KOBİ ler geleneksel olarak resmi kredi veya özsermaye elde etmede güçlükle karşı karşıya kalmıştır. Örneğin, KOBİ lere verilen ticari banka kredilerinin vadeleri oldukça büyük herhangi bir yatırımın borcunu tamamıyla ödemek için çoğunlukla çok kısa bir süre ile sınırlıdır. Bu arada, KOBİ lere önerilen kredi faiz oranları yüksek kaldığı halde, rekabetçi faiz oranlarından faydalanma imkânı sadece birkaç seçilmiş firmaya (blue-chip companies: iyi tanınan, güvenilir ve başarılı firmalar) ayrılır. Ayrıca, gelişmekte olan birçok ülkede bankalar geleneksel olarak karşı konulmaz bir şekilde az risk ve daha yüksek getiriler veren devlete borç veriyor. Bu tür uygulamalar (kamunun bankalardan borçlanarak kamu yatırımları ve harcamalarını yapması) pek çok özel sektör borçlularına yer bırakmamış ve onlar için sermayenin maliyetini artırmıştır. Hükümetler özel tasarrufların çoğunluğunu alıp harcadıkları sürece dinamik bir özel sektöre sahip olmayı bekleyemez. Risk sermayesi fonları ileri teknoloji sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Aynı şekilde, uluslararası malî kurumlar KOBİ lerin kötü durumunu bilmezlikten gelmiştir. Örneğin, Basel sermaye uyum standartların * ticari bankaların KOBİ sektörüne hizmet verme * ÇEVİRENİN NOTU: Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) bünyesindeki Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi 1988 de yayımladığı "Capital Accord" (Sermaye Uyumu) adlı kararla, ülkeler arasındaki farklılıkları önlemek üzere sermaye yeterliliğinde uluslararası düzeyde standartları 1

10 kapasitesi üzerinde etkisi göz önüne alarak, söz konusu standartlar analiz edilmemiş ve düzenlenmemiştir. Bu tercihler ve yaklaşımlar KOBİ lerin finanse edilmesini daha kötü bir duruma sokmuştur. Olayın en önemli nedenleri Geleneksel ticari bankalar ve yatırımcılar pek çok UNCTAD uzman toplantısında ortaya konmuş olan bilinen birtakım nedenler yüzünden KOBİ lere hizmet verme konusunda gönülsüz olmuştur. 41 Sözü edilen nedenler şunlardır: Yetersiz varlık toplamı ve düşük piyasa değeri, konjonktür dalgalanmalarına karşı zayıf olmaları ve yüksek kapanma oranlarından dolayı, KOBİ ler, kredi açan kuruluşlar ve yatırımcılar tarafından yüksek riskli borç alanlar olarak görülüyor; KOBİ lerin muhasebe kayıtlarının eksikliği, yetersiz malî tablolar veya işletme planlarından kaynaklanan bilgi dengesizliği (bilgi asimetrisi) kredi açan kuruluşların ve yatırımcıların potansiyel KOBİ önerilerinin kredi liyakatını değerlendirmesini zorlaştırıyor; Küçük miktarda kredi açmanın veya yatırım yapmanın yüksek idari/ticari işlem giderleri KOBİ lerin finanse edilmesini kârlı bir iş yapmıyor. Sonuç olarak, ticari bankalar genellikle daha iyi işletme planları sunan, daha iyi kredi liyakat derecelerine, daha güvenilir malî bilgiye, daha iyi başarı şansına ve daha yüksek kârlılığa sahip, büyük şirketler lehinde yanlı davranır. Bankalar KOBİ lere kredi açmak istediği zaman, risk üstlendikleri düşüncesiyle onlara bir komisyon yükler ve daha katı eleme kriterleri uygular, bu durum her yönden maliyetleri yukarı çeker. Gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ekonomisi olan ülkelerde ticari bankalar çoğu kez devlet yönetimine kredi açmayı tercih ediyor ve bu yüzden kamu sektörünün yatırım ve harcamaları özel sektör yatırımlarına azaltıcı etki yapıyor, yani özel sektöre yer bırakmıyor. Bu tür tercihler Nijerya da batılı bir banker tarafından yerinde bir sözle ifade edildi: biz bir hayır derneği değiliz. Başka bir yerde iyi para kazanabileceğime göre, KOBİ ler yüzünden niye risk alayım? 42 Son olarak, finansmanı KOBİ lerden uzaklaştıran bir de yakın dostları kayırmacılık (cronyism) veya içerden bilgi sızdırıp kredilendirme problemi vardır. belirlemiştir. Karar, banka sermayesine tanımlar getirmiş, banka aktiflerini risk ağırlıklarına göre dört grupta toplamış, sermayenin risk ağırlıklı toplam aktiflere oranına yüzde 8 alt sınırını getirmiştir. 41 Bakınız örneğin Issues concerning SMEs access to finance in Development Strategies and Support Services for SMEs: Proceedings of Four Intergovernmental Expert Meetings, UNCTAD The SME-financing Gap and New Financial Products for SMEs in Developing Countries and Eastern Europe Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, Vienna, October The Financial Times

11 Birçok hükümet ve uluslararası malî kuruluşlar sübvansiyonlu kredi programları hazırlayarak ve/veya kredi garantileri (teminatları) vererek yüksek ticari işlem maliyetleri ve risklerle ilgili problemlerin üstesinden gelmeye çalışmıştır. Bu tür projeler çoğunlukla geri ödememe kültürünün gelişmesine yardım etmiştir veya hedef gruba ulaşmamış veya malî açıdan kendi kendine sürdürülebilirliği sağlamamıştır. Bu tür başarısız müdahalelerin örnekleri 1980 li yılların başlarında hedefli kredi projeleri Sahra-Altı Afrika da kalkınma finansman kurumları (DFI) tarafından başlatıldı. Bu projelerin amacı kırsal alanlardaki öncelikli sektörlere ya uzun-vadeli kredi ya da özel hizmetler vermek idi. Sübvansiyonlar, faiz tavanları, iktisadi politikaya dayalı kredi tahsisleri, vb. teşviklerinden oluşan bir sistem vasıtasıyla kredi akımlarını hükümetlerin (devlet yönetimlerinin) etkilemesi yüzünden izlenen malî politikalar müdahaleci idi. Bankalar risk değerlendirme ve kredileri izlemeye dönük imkanlarını geliştirmek veya etkinliklerini (hızlı ve verimli çalışma) artırmak maksadıyla teşvikten yoksundu, bu durum bankaların portföy kalitesinde genel bir kötüleşmeye katkıda bulunmuştur. Bazı ülkelerde donuk kredi değerlerinin payı bankaların portföylerinin %90 ına yükselmiştir (Nissanke, 2001). Bu makale gelişmekte olan ülkelerde kayıtlı sektördeki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ ler) ve yenilikçi mekanizmalar sayesinde onların finansman imkanından faydalanmaları konusunda yoğunlaşıyor. Bu makalenin amacı malî istikrarın ve istihdamın artmasına yardım etmek için ihtiyaç duyulan makroekonomik veya malî düzenlemeleri ayrıntılarıyla müzakere etmek değildir. Genel olarak malî sistemde makroekonomik istikrar ve güven, basiretli denetleyici yetki kullanabilen güçlü kurumlar gerektiriyor. Bu koşullar, şüphesiz, KOBİ lerin uzun-vadeli finansmandan faydalanma imkanı verecek, eğer hazırlandıysa, iyi işleyen bir bankacılık sistemi için bir önkoşuldur. Birçok ülkede malî reforma ivedilikle ihtiyaç duyuluyor. Bununla birlikte, böyle bir reformun kendisi KOBİ lerin uzun-vadeli finansman imkanından faydalanmasını garanti etmek için yeterli değildir. Yapısal reformların eksikliği, KOBİ sektörüne kredi vermenin kârlılığını ve imkânını artırabilecek mikro düzeyde çok ihtiyaç duyulan işin ertelenmesi için bir mazeret olarak kullanılmamalıdır. Daha doğrusu makro düzeyde reformlar ve mikro düzeyde yeniliğe eş zamanlı olarak girişmek gerekiyor. 3

12 1. TİCARİ BANKALAR VASITASIYLA FİNANSMAN SON ZAMANLARDAKİ GELİŞMELER KOBİ finansmanı için iyi işleyen ve sürdürülebilir mekanizmalar bununla ilgili kurum kurulmasını ve bir piyasa yaklaşımını gerektiriyor. Kredi veren kurumlar mutlaka maliyetleri düşüren ve üstlenilecek riski asgariye indiren ticari mekanizmalar vasıtasıyla KOBİ lere malî hizmetler vermek için imkânlarını iyileştirmelidir. Sadece bu şekilde malî kurumlar KOBİ ye kredi vermeyi daha kârlı bulacak, ve bu yüzden onlar KOBİ leri hedefleyen kredi programları düzenlemeleri konusunda özendirilmelidir. Ayrıca, bankaları KOBİ piyasalarına daha yakından bakmaya zorlayan malî hizmetler endüstrisinde birtakım eğilimler de vardır. Küreselleşme eğilimleri özellikle büyük şirketlere kredi verilmesi ve marjların ve hizmet bedellerinin aşağı çekilmesi konularında rekabeti artırıyor. Birçok ülkede menkul kıymet piyasalarının iyileşen likiditesi (ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilme kabiliyeti) büyük şirketlerin doğrudan sermaye piyasalarının imkânlarından faydalanmasını gittikçe daha çok sağlıyor ve onların malî aracıları atlamasına izin veriyor. Bu nedenle, işlerini KOBİ müşterilerine doğru genişletmeleri ve KOBİ lere kredi açmanın kârlılığını iyileştirecek mekanizmalar geliştirmeleri konusunda, bankalar artan baskı altındadır. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde bankalar birtakım girişimleri başlatmış olup, bu girişimler hem KOBİ lere kredi açmanın kârlılığını iyileştiriyor ve hem de KOBİ lerin finansman imkânından ve onların ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş malî ürünlerden daha iyi faydalanmasını sağlıyor. Önde gelen birtakım bankalar KOBİ lere malî hizmetler vermenin son derece kârlı bir işe dönüştürülebileceğini kanıtlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde birçok yönden birbirinden farklı olmakla beraber, KOBİ grubundan müşterilere hizmet vermenin problemleri benzerdir, şöyle ki, algılanan riskin yüksekliği, bilgi asimetrisi (bilgi dengesizliği) ve yüksek idari maliyetlerle ilgili problemler. Bu nedenle, KOBİ lerin kredi imkânından faydalanmasını iyileştirmek için gelişmiş ülkelerde son zamanlardaki yenilikler gelişmekte olan ülke bankalarının daha fazla KOBİ ye dönük hale gelmeleri ve bu sektöre verecekleri hizmetlerin hacmini ve kalitesini artırmaları için değerli görüşler/anlayışlar sağlayabilir. Avrupa Birliğinde ve ABD de bankaların üstlendiği girişimler KOBİ finansman sektöründe etkin biçimde rekabet etmek için, yüksek risklerle ve KOBİ lere hizmet vermenin maliyetlerinin üstesinden gelirken, bankalar KOBİ lerin özel 4

13 ihtiyaçlarını karşılayan malî hizmetleri vermek zorundadır. Bunu başarmak için, çok sayıda banka KOBİ müşterilerine hizmet vermek için ayrı stratejiler benimsemiştir. Güncel trend/eğilim ürüne dayalı bir bakıştan onların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş malî hizmetler paketleri sunan daha fazla müşteriye yönelik bir bakışa kaymaktır. Bu bakış açısı bankaların KOBİ sektörü ile olan ilişkilerini oldukça iyileştirme potansiyeline sahip olduğu kadar, KOBİ sektörüne malî hizmetler vermenin kârlılığını artırma potansiyeline de sahiptir. Biz bu bölümde KOBİ sektörüne daha iyi hizmet vermek için bankaların üstlendiği birtakım girişimleri yeniden inceliyoruz. Bu girişimler şunları kapsıyor: Kredi puanlama (scoring) sistemleri kullanılarak KOBİ lerin bilgi dengesizliğinin ve yüksek algılanan risklerin azaltılması; dışardan bilgi sağlayıcıların kullanılması; KOBİ müteşebbisler için riskin kendisi veya birisi vasıtasıyla değerlendirilmesi; risk seviyesine göre fiyat konulması; üçüncü şahıslarla riskin paylaşılması; kredi garantilerine (teminatlarına) bir alternatif olarak sözleşmelerin (covenants) kullanılması; ve işe yeni başlayanlar gibi yüksek riskli müşteriler için özel destek birimleri kurulması; En son bilgi teknolojilerini uygulayarak kredi verme maliyetlerinin azaltılması; kurumun modernize edilmesi, en verimli hale getirilmesi ve kredilendirme işlemlerinin basitleştirilmesi; KOBİ lerin ihtiyaçlarına daha iyi uyarlanan ürünlerin geliştirilmesi; Banka personelinin eğitimi ve KOBİ müşterilerinin gruplara ayrılması vasıtasıyla KOBİ ler için malî hizmetlerin iyileştirilmesi; Riskleri ve maliyetleri azaltmak, malî ve malî olmayan hizmetleri birleştirmek için KOBİ kuruluşları ve diğer iş gelişimi sağlayıcıları ile birlikte çalışılması, işbirliği yapılması. KOBİ lerin bilgi dengesizliğinin azaltılması ve risk yönetiminin iyileştirilmesi Bankaların KOBİ portföyünün risk yönetimini iyileştirmenin çözüm yolu daha iyi bilgiye sahip olmaktır, daha doğrusu, KOBİ müşterileriyle ilgilendikleri zaman onların karşılaştığı bilgi dengesizliğini azaltmaktır. Bunu başarmak için iki altyapı kümesinin yerli yerinde olması gerekir. Kendi karar alma işlemlerini desteklemek için çok büyük miktardaki verileri işlemlerden geçirmek ve analiz etmek amacıyla, malî kurumların yerli yerince etkin mekanizmalara sahip olmaları gerekir. Ayrıca KOBİ lerle ilgili güvenilir ve belirtilen zaman içinde teslim edilebilen malî bilgi üretimini mümkün kılmak için malî piyasaların yerli 5

14 yerinde uygun altyapıya sahip olmasına ihtiyaç vardır. Bankaların bilgi dengesizliğini azaltmak amacıyla giriştiği yenilikçi yaklaşımları incelemeye başlamadan önce, KOBİ lerle ilgili güvenilir malî bilgiye ilişkin bazı konulara dikkati çekiyoruz. (a) KOBİ lere ilişkin malî bilgi Bankaların KOBİ lere kredi vermede gönülsüz davranmalarının bir nedeni, güvenilir malî bilginin eksikliğinden dolayı risk değerlendirmede yetersiz kalmalarından kaynaklanıyor. Hayli gelişmiş ve istikrarlı malî piyasalarda kredi açan kuruluşlar ve yatırımcılar genellikle şeffaf, güvenilir ve karşılaştırılabilir malî bilgi istiyor ve alıyorlar. Daha iyi bilgi, daha yüksek yatırımcı güveni ve daha düşük sermaye maliyeti demektir. Böyle bir malî bilgi ulusal veya hatta uluslararası muhasebe standartlarını takip eden malî tablolarda veriliyor. Bankalar ve düzenleyici makamlar halk tarafından alenen elde edilebilir veya talep edilen bilgilerden daha fazlasını bile talep edebilir. İlâve olarak, malî analistler, derecelendirme kuruluşları veya işyeri istihbarat büroları kredi açan kuruluşların ve yatırımcıların elde edebileceği bilgiyi üretir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde bile, Avrupa Birliği nde olduğu gibi, eğer KOBİ ler aktif toplamında, iş hacminde ve/veya çalışan işçi sayısında kayda değer bir eşiğe ulaşmıyorsa, onların standartlaştırılmış bir tarzda malî performansları konusunda rapor yayınlaması zorunlu değildir. Bu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, KOBİ ler kredi açan kuruluşların veya yatırımcıların kullanabileceği güvenilir malî bilgiyi üretmiyor anlamına gelir. Onun yerine, bu kullanıcılar KOBİ lerin farklı raporlama biçimlerine uymaları yüzünden onlara çok pahalı yük getiren malî bilgiyi kendileri için belirlemekten vazgeçiyorlar. Daha da önemlisi, KOBİ lerin büyük çoğunluğu etkin yönetim için müteşebbislerin ihtiyaç duyduğu temel malî bilgiyi üretmiyor. Güvenilir malî bilgi üretilmesinde KOBİ lerin karşılaştığı birçok engeli tekrar gözden geçirdikten sonra, Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları (ISAR) konusunda Hükümetlerarası Uzmanlar Çalışma Grubu (Intergovernmental Working Group of Experts) KOBİ ler için bir muhasebe sisteminde olması gereken arzu edilen birçok özelliği belirledi. Bu özellikler KOBİ yi büyüme koşullarına uydurmada, standartlaştırılmış formatlara ve genellikle kabul görmüş muhasebe uygulamalarına bağlılıkta kullanım kolaylığını ve esnekliği kapsıyor. Böyle bir sistem kredi açan kuruluşlar ve yatırımcıların karşılaştığı bilgi dengesizliğini azaltabilmesine ilâve olarak müteşebbislere faydalı idari bilgi sağlayabilir. Kredi değerlendirme ve derecelendirme için malî kurumlar tarafından kullanılan yenilikçi mekanizmalar bazen böyle güvenilir malî bilginin mevcut olduğunu varsayıyor. Hem ticari 6

15 işlem maliyetlerini ve hem de riskleri azaltmak için bu tür mekanizmaları kullanmanın temel ön koşulu güvenilir muhasebe bilgisidir. Eğer muhasebe ve raporlama koşulları KOBİ lerin çoğunlukla sahip olduğu her iki işlem tipi ile beraber onların bilinen iş becerilerini açıklama yeteneğini gerçekten dikkate aldıysa, bu tür güvenilir malî bilgi KOBİ lerden elde edilebilir. (b) Kredi puanlama sistemleri KOBİ risklerinin yönetiminde bankaların karşılaştığı mesele, başvuru başına yüksek maliyetler yaratmadan, çok sayıda KOBİ kredi başvurularının doğru bir risk değerlendirmesini yapmaktır. Bu nedenle, çok sayıda KOBİ ile çalışan bankalar her bir kredilendirme kararının maliyetlerini aşağıya çekmek için kendi kredilendirme kararlarının verilmesinde otomatik hale getirilmiş yöntemleri kullanmak zorundadır. Bu durum Bilgi Teknolojisi sistemlerine ve küçük işletmelerin kredilendirilmesiyle görevli personelin eğitiminde bir hayli masraflı yatırım yapmayı gerektiriyor. Bununla birlikte, bankanın kâfi derecede büyük KOBİ portföyünü elinde bulundurması koşuluyla, genellikle bu yatırımlar verimli çalışma kazançları ve iyileştirilen risk değerlendirme sayesinde tamamıyla ödenecektir. Son yıllarda bankalar, küçük işletme kredilendirilmesinde puanlama adı verilen yeni bir teknolojiyi giderek daha çok benimsemiştir. Kredi puanlama 1990 ların başlarında özellikle ABD deki büyük bankalar tarafından başlatıldı. Kredi puanlama sistemi ilk başta tüketici kredileri için geliştirildi, ve bankaların tüketici kredisi portföylerinin yönetimini yaptığı bu sistem zaman içinde büyük ölçüde değiştirilmiştir. Dünyanın her tarafında tüketici kredisi kararlarının büyük çoğunluğu şimdi otomatik hale getirilmiş ve kredi puanlamayı kullanıyor (Jennings, 2001). Bu teknoloji şimdi giderek daha çok küçük işletme kredilendirilmesine taşınıyor. Küçük işletme puanlama daha şimdiden ABD de ve Batı Avrupa da iyi tanınıyor. Ayrıca, Asya da da daha yaygın hale gelmeye başlıyor. Kredi puanlama, bir krediye başvuran kimsenin yükümlülüğünü yerine getirmeme riskini değerlendirmek için kullanılan otomatik hale getirilmiş istatistiksel bir yöntemdir. Bu yöntem borçluların gelecekte bir gün kredisiyle ilgili yükümlülüğü yerine getirmeme (krediyi ödememe) olasılığını önceden kestiren belirli özellikleri belirlemek için borçlularla ilgili çok miktarda tarihsel verinin analiz edilmesini kapsar. Bu veriler, örneğin, ekonomik sektörü, işletmenin geçirdiği yılları ve toplam aktif büyüklüğünü içerebilir. Bu analizden elde edilen sonuçları kullanarak, banka her bir kredi başvurusuna ilişkin riski değerlendirmek için bir puan kartı hazırlayabilir. Ağırlıklı ortalamayı veya başka bir metodolojiyi kullanarak, banka, kredi başvurusunu değerlendirmek için puan kartından tek bir sayısal ölçü veya kredi puanı 7

16 elde edebilir. Bu aşamalar ayrıca kolayca otomatik hale getirilebilir. Kredi puanlamanın birkaç tanımı vardır. Örneğin: Yöntem, kendine özgü belirli özellikleri olan kredi başvurusu yapan bir kimsenin krediyi ödememe olasılığını hesaplamak için, eski müşterilerle (borçlular) ilgili geniş bir analiz yapar. Sistem, krediye başvuran bir kimsenin gelecekte borç ödeme performansını önceden tahmin etmek için geçmiş borçluların geniş bir istatistiksel örneklemesinden tek bir sayısal ölçü puan/skor elde eder/türetir (Milken Institute, 2000). Puanlama, krediye başvuran kimse (aday) veya bir müşteri ile ilgili verilerin bir müşterinin veya bir küçük işletmenin davranışının bir yönünün objektif tahminine dönüştürmenin matematiksel (istatistiksel) bir olasılık yöntemidir. Bütün puanlama kavramı/düşüncesi, tarihsel performansın gelecekteki performansın öngörülmesinde kullanılabileceği gerçeğine bağlıdır (Coffman, 2001). Tüketici kredilerinde, farklı tiplerde borçlular için güvenilir kredi puanları üretmek için tüketici kredilerinin performansı ve borçluların özellikleriyle ilgili bol miktarda veri bankalarca genellikle kolayca elde edilebilir. Küçük işletme kredilendirmesi için, bu durum muhakkak söz konusu değildir. Özellikle daha küçük bankalar genellikle istatistiksel bir temele dayalı olarak kredileri yönetmek için yeterince büyük bir KOBİ kredisi hacmine sahip değildir. Böyle durumlarda bankalar verileri bir araya getirmeyi veya paylaşmayı oldukça istifadeli bulmuştur. Bu olay tarihsel analize girişmek ve kredi puanlamanın ve başka türlü elde edilemeyecek diğer teferruatlı kredi araçlarının kullanılmasını mümkün kılmak için büyük veri kaynaklarının yaratılmasına imkân veriyor. Bir örnek bir araya getirilmiş risk puanlarını ortaya koymak için kredi bürosu verilerinin kullanılmasıdır. Ayrıca bu verilerden yararlanan ve doğrudan doğruya bankalar için kredi puanlama sistemleri sağlayan kredi referans büroları da vardır. Örneğin, ABD de Küçük İşletme Puanlama Sistemleri (Small Business Scoring Systems (SBSS) ) kredi veren yaklaşık 350 kuruluş tarafından kullanılan kredi puanlama risk modellerini hazırlıyor. Benzer sistemler dünyanın diğer bölgelerinde de mevcuttur. Örneğin, İngiltere de dört kredi referans şirketi, kendi tarihsel veri tabanını kendi oluşturmak isteyen veya yüzeysel veri tabanına ihtiyacı olan bankalara geniş kapsamı olan puanlama sistemleri hazırlıyor (Cade 1997). KOBİ daha küçük olursa, büyük olasılıkla malî veriler başta olmak üzere, firmaya ait veriler, az, güvenilmez veya eksik bile olacaktır. Bu durumlarda bankalar firma sahiplerinin kişisel verilerine daha fazla önem verdi. Bu bilgi kredi geri ödemesinin önceden tahmin edicisi çıktı. Bu yüzden, firmaya ait bilgilerle eksiklikleri giderilen işletme müteşebbisinin 8

17 kredi puanlaması (örneğin, malî durum, önceki ödeme geçmişi, halka açık dosyalar, endüstri mukayeseli verileri, işletmenin geçirdiği yıllar, endüstri ve satışların hacmi) küçük işletme kredisinin gelecekteki performansının iyi bir göstergesidir ve bankaların KOBİ lere kredi açmasına katkıda bulunmuştur. Kredi puanlama sistemlerinin küçük işletme kredilendirmesine yayılmasını yavaşlatan bir özellik birçok bankada küçük işletme kredi portföyleri ile yan yana ve benzer şekillerde kredi müracaatlarının madde-madde değerlendirmelerini içeren daha büyük şirket müşterilerinin yönetimi konusundaki gelenektir. Bu yöntemleri değiştirmek için, bankaların yönetim kültürünün de geleneksel karar verme yaklaşımı ndan daha az bir madde-madde içeren karar yönetim yaklaşımı na doğru değiştirmeye ihtiyaç vardır. Başka bir ifade ile, yönetim bakış açısını bireysel kredi kararlarından kredi puanlama sistemleri gibi karar alma araçlarının yönetimine kaydırması gerekiyor (Coffman 2001). Kredi puanlama sistemleri Wells Fargo, Bank of America, Chase Manhattan, NatWest Bank, Banc One ve Citibank gibi büyük malî kuruluşlar tarafından küçük işletme işlemlerinde aktif olarak kullanılıyor de Wells Fargo küçük işletmelerin kredilendirilmesinde kredi puanlama sistemini kullanan ilk banka oldu ve 1995 e kadar banka bu sektördeki kredilerini %61 oranında artırabildi (Moore, 1997) da Consumers Bankers Association (CBA) tarafından yapılan bir anket çalışmasına göre, ABD de otomatik hale getirilmiş (otomatikleştirilmiş) kredi analizi ve kredi puanlaması yaygın uygulamalardır: ankete cevap verenlerin %92 si otomatikleştirilmiş sistemleri kullanıyor. Ayrıca, bankerler kendi kredi puanlama sitemlerini rafine etmeye devam ediyor: ankete cevap verenlerin %52 si kredi puanlama sistemlerini geçen yıl geliştirdiklerini ve %80 i de puanlama sistemlerini gelecek 18 ay içinde rafine etmeyi planladıklarını söylemiştir. Kredi puanlama sistemi aşağıdaki gibi birçok fayda sağlıyor: Yönetim, bütün kredi portföyüne ilişkin risk seviyesinin oluştuğu zaman kesitinin hemen hemen gerçek görüntüsüne sahip olacağından dolayı, iyileştirilmiş yönetim kontrolü sağlar. Bu bilgi bankanın kabul edeceği risk seviyesinin kontrolü ve bireysel kredi görevlilerinin subjektif yorumlarından bağımsız uygun bir kredi politikasının tespit edilmesi için çok önemlidir (Dickens & Keppler, 2001); İhtiyaç duyulan insan müdahalesini azalttığı için, satış garantili kredilerin (underwriting loans) maliyetlerini azaltır, onaylama hızını artırır ve yeni kredi personelinin eğitim süresini azaltır; 9

18 Kredi kararlarının artan hızına ilâve olarak kredilerin sayısının artması ile, kredi verenler gelirlerini artırmak için, kayıp oranını sabit tutarken masrafını üstlenebilir, Sistem zaman içinde geliştiği ve iyileştiği için, kararların iyileştirilmiş doğruluğunu, tutarlılığını ve objektifliğini sağlıyor; ve İşlemlerin otomasyonunu sağlıyor. Yine de, kredi puanlama bazı potansiyel dezavantajlara sahiptir: Kredi puanlama tarihsel verilerin analizine dayanıyor. Birçok durumda, örneğin, iktisadi durgunluktan önce, geçmiş performansa dayalı tahminler yanıltıcı olabilir. Kredi puanlama sistemi haksız kredilendirme uygulamalarına yol açabilir ve tespit edilen risk profiline uygun olmayan azınlık teşkil eden küçük gruplar ve/veya kadınlar gibi bazı gruplar üzerinde kötü bir etkiye sahiptir; ve Kredi verenler ile küçük işletmeler arasındaki ilişkiyi esas itibariyle azaltabilen kişisel olmayan (impersonal) bir araçtır; bankalar ile KOBİ ler arasındaki daha az etkileşim her iki taraf için zararlı olabilir. Sınırlı geçmişi olan veya yeterli malî bilgiye sahip olmayan ancak sağlam/güvenilir işletmeler, katı kredi puanlama modellerine göre krediye hak kazanamayabilir. Tek bir kredi puanına güvenen bankalar işletme ile ilgili önemli bir bilgi kaybına yol açabilir. Potansiyel problemin üstesinden gelmenin bir yolu, puanlarına göre müşterileri üç grup içinde kesimlere ayırmaktır: doğrudan kabul, doğrudan ret ve daha fazla incele (Jennings,2001). İncelemelerin gösterdiği gibi, küçük işletme sahipleri yerel bir bankeri (bankacıyı) bilmek ve kişiselleştirilmiş bir servise (hizmete) değer biçmeyi bilme ihtiyacı hissediyor. Bu nedenle, KOBİ sektörüne yönelen bankalar için sorun iki yaklaşımın karışımı olabilir, yani servis maliyetlerinin azaltılması için teknolojinin kullanılması ve aynı zamanda kişiselleştirilmiş servislerin (hizmetlerin) geliştirilmesi. Böyle bir dengeyi korumanın çözüm yolu en kârlı müşteriler için en önemli detay hizmeti ayırarak, bunun yanında marjinal olarak kârlı müşterileri otomatikleştirilmiş dağıtım kanallarını kullanmaya özendirerek küçük işletme müşterilerini gruplara ayırmaktır (Stoneman, 1998). Otomatikleştirilmiş kredi puanlama sistemlerinin kurulması ayrıca banka için birtakım yan ürünlere (türev ürünlere) yol açabilir. Sistem tarafından üretilen bilgi müşterilerin gruplara ayrılmasında bir araç olarak ve malî ürünleri potansiyel müşterilere pazarlamanın etkinliğinin iyileştirilmesinde (örneğin, ön işlemden geçirilmiş banka kredileri (pre-processed 10

19 bank loans) kullanılabilir. Ayrıca, kredi puanlama risk seviyesine göre kredilerin fiyatlandırılmasında kullanılabilir. Kredi puanlamanın diğer hizmetler için potansiyel müşterilerin belirlenmesinde faydası olur ve muhtemel ödünç alanları hedeflemeye katkıda bulunur. Örneğin, ABD de büyük bankalar küçük işletmelere 50,000 US$ a kadar teminatsız krediler için ön onay aldıklarını işaret ederek, doğrudan posta ile kabul edilebilir puanları olan küçük işletmelere yaklaşıyor. (Moore, 1997). (c) Dışardan bilgi sağlayıcılar Dışardan (dış) derecelendirme üst dilimde yer alan KOBİ lerin kredi itibarının değerlendirilmesinde faydalı bir araç olarak kullanılabilir ve bankalar ile küçük işletmeler arasında daha fazla şeffaflık yaratabilir. Ayrıca Pazar yerinde bir KOBİ nin konumunun tayin edilmesinde kesin sonuca ulaştıran bir yardım sağlar. Bir banka kendi değerlendirmesini derecelendirme veya puanlama biçiminde yapsa bile, yetkili (ehil) bir kurum tarafından yapılan bir dış derecelendirme aşağıda verilen faydaları sağlar: kredi değerliliğinin kanıtlarını; bankalarla yapılan kredi müzakerelerini güçlendirir; ve KOBİ lerin rakipleri ve iş ortaklarının karşısındaki konumunu kuvvetlendirir. Ayrıca, derecelendirme analizi sürdürülen iyileşmeler veya gerekli olduğu zaman iyileştirici bir harekette bulunmaları için KOBİ lere fırsat verir. Onların açısından, bankalar onların kredi değerliliğine daha yoğun bakarak işletmelerin hazır olmalarını ödüllendirecektir. KOBİ ler için dış derecelendirme değerlendirmesi genellikle üç aşamayı kapsar. Birinci aşama yıllık malî tabloların değerlendirilmesinden meydana gelir (örneğin, 3-5 yıllık geçmişe ait). Tipik göstergeler aktif toplamını, sermaye ve kârlılığı kapsar. İkinci aşama firmanın iş koşullarını değerlendirir ve üçüncü aşama bir yönetim görüşmesi olup, risk potansiyelinin dikkatle gözden geçirilmesi için faydalıdır. Bu analiz başlıca mal sağlayıcıların ve müşterilerin krediyi geri ödeme gücü ve ödemeye niyeti olup olmadığını belirleyen özelliklere ilişkin bilgi, işletmenin kendi ödeme kayıtlarına ilâve olarak işletmenin kendi yöntemleri ve IT (Bilgi Teknolojisi) sistemleri ile ilgili bilgilerle tamamlanabilir. Bu işlemlerden sonra derecelendirme kuruluşu herhangi bir gizli kalması gereken bilgiyi dışarıya ifşa etmeden üçüncü şahısların işletmenin malî durumundan haberdar olmasına imkân veren bir derecelendirme sertifikası yayımlayacaktır. Bundan başka, derecelendirme derecesi ölçümleri 11

20 dünya çapında kabul görmüş olup, ulusal ve uluslararası tanınma 43 ve hızlı bir değer biçme imkânı sağlar. Şüphesiz, KOBİ güvenilir/sağlam malî hesaplarını hazırlayabildiği sürece, dış derecelendirme mümkündür, bu yüzden çok büyük çoğunluk henüz bu tür hizmetlere uygun değildir. Özellikle ileri teknoloji şirketleri ve yenilikçi KOBİ ler gibi son derece uzmanlaşmış becerilere ihtiyaç duyulan yerlerde, bankalara risk değerlendirmeleri sağlama amacıyla çeşitli işletme değerlendirme ve derecelendirme hizmetleri Avrupa da başlamıştır. Çoğunlukla ileri teknoloji sektöründe, yenilikçi ve hızla büyüyen işe yeni başlamış işletmeler bankalarca çok çekici olarak görülüyor. Ancak, banka kredi birimi görevlileri içerdiği riskleri ve başarı şanslarını değerlendirmek için, yeni ve karmaşık teknolojik konular hakkında hüküm veremez. Bu nedenle, banka personeli yenilikçi ve ileri teknoloji şirketleri gibi uzmanlaşmış alanlar konusunda tavsiye için uzmanların desteğine ihtiyaç duyarlar. Bilimsel grup Fraunhofer Enstitüsü ile Alman Tasarruf Bankaları (DSGV) işbirliği yaparak NTG (Teknoloji Uzmanlık Ağı) diye adlandırılan bir proje başlattı, kalifiye uzmanlardan oluşan ağ KOBİ lerin risklerini ve yenilikçi fırsatlarını değerlendirebiliyor. Projenin hedefleri şunlardır: teknik ve piyasaya ilişkin tavsiye vermek için bir uzmanlar ağı sağlıyor; banka ve uzman bulunması ve uygun uzmanın tespit edilmesi ve yapılan işin kalitesinin kontrol edilmesi arasında bir bağlantı kurulmasını sağlıyor; fazla yüksek olmayan sabit ücretlerle aşama aşama uzman görüşü sistemini sağlıyor; ve tüm prosesin başından sonuna kadar hızlı ilerlemesini sağlıyor. Ağ vasıtasıyla, Alman Tasarruf Bankaları yenilikçi iş önerilerine ilişkin mükemmel bilgiye ve temellere dayalı hızlı kararlar alabiliyor ve ayrıca KOBİ için özel olarak hazırlanmış malî çözümü bulabiliyor (European Commission, 1997). Avrupa Birliği (AB) malî operatörlerin özellikle küçük ölçekli işetme finansmanını amaçlayan teknolojiye dayalı derecelendirme metodolojileri geliştirmelerine imkân veren birçok deneme (pilot) projesini destekliyor. Bu tür proje örnekleri arasında Avrupa Teknoloji Derecelendirmesi ve ENTAS (Avrupa Yeni Teknolojileri Değerlendirme Servisi) sayılabilir. Avrupa Teknoloji Değerlendirme Servisi yenilikçi KOBİ leri değerlendirmek için teknik/ekonomik bir derecelendirmeyi planlamayı amaçlıyor. Söz konusu proje, teknolojik projeleri olan küçük ölçekli firmaları risklerine göre derecelendirmek için Avrupa düzeyinde 43 Bir derecelendirme ölçeği kredi değerliliğinin (liyakatının) en üst seviyesini temsil eden üçlü A ile başlıyor; Ayrıca ikili A da malî istikrarın yüksek bir derecesini ve borç geri ödememe yükümlülüklerinin düşük bir riskini ifade ediyor. Üçlü B normal bir riski temsil ediyor. Sadece bir C zar zor yeterli bir kredi değerliliğini ifade ediyor ve D harfi tasfiyeye gidebilir bir firmayı temsil ediyor. 12

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler 23 Aralık 2011 Büyüme için yatırımlar sürdürülmelidir ancak tasarruflarımız yetersizdir 40 35 30 25 20 15 10 5 0 34 Tasarruf ve Yatırım Oranı (2011,

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

KATILIMCILAR Konuyla ilgili bankacıların katılımına yöneliktir.

KATILIMCILAR Konuyla ilgili bankacıların katılımına yöneliktir. 1. İŞ MÜKEMMELLİĞİ Seminerde basarılı, etkili, istenen sonuçları üreten mükemmel ve profesyonel olmak için gerekli, bilgi, beceri, tutum, bakıs açısı ve davranıslar hakkında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

Detaylı

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar Bölüm 1 Yatırımlar: Temel Kavramlar Reel ve Finansal Varlıklar Reel ve Finansal Varlıklar Bir yatırımın temel özelliği: Şu andaki tüketimi gelecekte daha fazla tüketebilmek ümidiyle azaltmaktır. Reel Varlıklar

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

KREDİ KEFALET SİSTEMİ

KREDİ KEFALET SİSTEMİ Dünya da Kredi Kefalet Sistemi KREDİ KEFALET SİSTEMİ Kredi Kefalet Sistemi dünya çapında küçük ve orta ölçekli, maddi varlığı yeterli olmayan ancak başarılı olan işletmelerin finansmanında kullanılmaktadır.

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı Girişim Sermayesi Destekleme Programı Gerekçe BTYK 23. toplantısında alınan 2011/103 no lu «Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi : Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi 1 ANA BULGULAR Ekonomik atılım ile Kişi başına düşen GSYİH 2015 e kadar iki katına çıkarılabilecektir 6 milyon yeni istihdam olanağı yaratılabilecektir

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları İçsel Derecelendirme Modeli Kurulumu KOBİKredileri Açısından Skorkart Uygulamaları Derecelendirme

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

RİSK bizim işimiz. www.riskexperts.at

RİSK bizim işimiz. www.riskexperts.at RİSK bizim işimiz 1 Güvenlik, temel ihtiyaçtır Güvenlik, etrafından izole edilerek tekil olarak değerlendirilememektedir. Bu nedenle potansiyel risklerin anlaşılması, emniyet ve güvenliğin sağlanmasının

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu/ Ciro TL Yeni Tanım(Ciro TL) Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Toplam İstihdam

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

EXPERIAN BANKACILIK BÜLTENİ Çeyrek

EXPERIAN BANKACILIK BÜLTENİ Çeyrek EXPERIAN BANKACILIK BÜLTENİ 2017 1. Çeyrek Bankacılık sektörüne genel bakış Bankaların aktif büyümesi ve kredi stoğu büyümeye devam ediyor ve bu büyüme personel ve şube sayısı artmadan gerçekleşiyor İki

Detaylı

İklim Değişikliği Finansmanının Arttırılması Engeller, Seçenekler ve Özel Sektör

İklim Değişikliği Finansmanının Arttırılması Engeller, Seçenekler ve Özel Sektör İklim Değişikliği Finansmanının Arttırılması Engeller, Seçenekler ve Özel Sektör Temiz Enerjinin Finansmanı Çalıştayı, 28 Haziran, Ankara, Türkiye Martin Dasek Sürdürülebilirlik ve İklim İşi, EMENA Koordinatörü

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 TRY Cari Hesap (USD) (May) AZ -2,81B -2,96B 10:00 TRY Sanayi Üretimi (Yıllık) (May) AZ 1,0% 0,7% 10:15 CHF Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık)

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler, Beklentiler. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler, Beklentiler. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler, Beklentiler Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı 12 Mayıs 2017 2016: zorlukların ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir yıl yaşandı Dış ve iç şoklar üst üste

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı Girişim Sermayesi Destekleme Programı Gerekçe BTYK 23. toplantısında alınan 2011/103 no lu «Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme

Detaylı

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı-

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- 31 Mart 2016 Yılı Değerlendirmesi Aktiflerin dağılımı müşteri kaynaklı olmaya devam ediyor Aktiflerin Dağılımı (%, Milyar TL) %16

Detaylı