Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ lerin Rekabet Edebilme Gücünün İyileştirilmesi Girişimin Gelişmesini Artırmada Finansmanın Rolü ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2003 Ankara

2 Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ lerin Rekabet Edebilme Gücünün İyileştirilmesi Girişimin Gelişmesini Artırmada Finansmanın Rolü GA Çeviren Ahmet KANDEMİR Türkiye Kalkınma Bankası Araştırma Müdürü

3 ISBN UNCTAD UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT IMPROVING THE COMPETITVENESS OF SMEs IN DEVELOPING COUNTRIES The Role of Finance To Enchance Enterprise Development UNCTAD/ITE/TEB/Misc.3 UN New York and Geneva,2001

4 Önsöz Gelişmekte olan ülkelerde KOBİ lerin üretken kapasite yaratmada, rekabet etmede, yeni iş alanları açmada ve fakirliğin hafifletilmesinde başarılı olması için finansmandan faydalanma imkanı en önemli unsur olarak belirlenmiştir. Finansman olmadan, KOBİ ler yeni Teknolojileri edinemez veya özümseyemez ne de global pazarlarda rekabet etmek için genişleyebilir veya hatta daha büyük firmalarla iş bağlantıları aklına gelebilir. Bu seçme makaleler UNCTAD ın (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü) Ekim 2001 de Cenevre de yapılan Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ lerin Rekabet Edebilme Gücünün İyileştirilmesi: E-finansman dahil, Girişimin Gelişiminin Artırılması için Finansmanın Rolü konusundaki devletler arası Uzman Toplantısında sunulmuştur. Bu yayın KOBİ lerin finansmandan faydalanma imkanı üzerinde yoğunlaşıyor. Uzman Toplantısının temel amaçları aşağıdaki noktalarda yoğunlaştı: KOBİ lerin finansman imkanından faydalanmasını iyileştirmek amacıyla KOBİ müşterilerine dönük finansal yenilikteki en son eğilimleri yeniden gözden geçirmek; KOBİ lere dönük bu yeniliklerin önemi ve gelişmekte olan ülkelerde nasıl uygulanabileceği konusunda politika hazırlayıcıların haberdar olmasını sağlamak; Uluslararası ve ulusal ticari bankalarda, risk sermayesi fonlarında ve sigorta şirketlerinde en iyi uygulamaları belirlemek; Gelişmekte olan ülkelerde en iyi uygulamaların tekrar kullanılmasında hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların rolünün dikkate alınması; İşlem maliyetlerini ve riskleri azaltmanın bir aracı olarak, finansal ile finansal-olmayan desteğin birleştirilmesine dönük yöntemlerin analizi; ve KOBİ lerin finansman imkanından faydalanmasını iyileştirmek için Hükümetler, kamu ve özel sektör kalkınma ajansları, uluslararası finansal kurumlar ve UNCTAD tarafından alınacak gelecekteki eylemlerin belirlenmesi. Uzman Toplantısı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki kamu ve özel bankalardan; bölgesel kalkınma bankalarından; uluslararası kuruluşlardan; meslek odalarından; Hükümet temsilcilerinden; ve akademisyenlerden oluşan katılımcılardan meydana geldi. i

5 Açık oturuma katılan panelistler ve uzmanlar tarafından Uzman Toplantısında sunulan değerli makaleler KOBİ nin finansmandan faydalanma imkanı problemini gelişmiş ülkelerde ortadan kaldırılmış olduğunu belirtmesine rağmen, bu problemlerin hâlâ gelişmekte olan ülkelerde ne yazık ki çözülmediğini kanıtlıyor. Gelişmiş ülkelerde önemli birkaç banka KOBİ müşterilerine ulaşmak için enformasyon teknolojisindeki yenilikleri kullanıyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki bankalarda ve finansal kuruluşlarda ise, başarılı uygulamaların bazı ilginç örnekleri mevcut olmakla beraber, sorun bu uygulamaların daha yaygın olarak nasıl kullanılabileceği noktasında düğümleniyor. Bu yayının I inci Bölümü, KOBİ leri kredilendirmenin kârlılığını arttırmak için önde gelen bankalar tarafından kullanılan birtakım yenilikleri tanımlayan meselenin anlaşılmasına temel teşkil eden bir çalışmayı içeriyor. Bölüm II de KOBİ nin rekabet edebilme gücünde finansmanın rolü müzakere ediliyor. Bölüm III de yer alan makaleler KOBİ finansmanında yenilikçi yaklaşımları ve başarılı programları irdeleniyor. Bölüm IV de KOBİ nin finansman imkanlarından daha fazla faydalanması için katılımcıların Hükümetlere ve uluslararası kurumlara tavsiyelerini kapsayan Uzman Toplantısının sonuçları sunuluyor. Toplantıda tartışılan konuların sonuçları gösterdiği gibi KOBİ lerin kredilendirilmesi konusunda finansal kuruluşların cesaretlendirilmesinde gelişmekte olan ülkelerde hâlâ yapılacak çok iş vardır. Özellikle, Hükümetler ve iş geliştirme hizmet sağlayıcıları uygun bir düzenleyici çerçevenin ve destek hizmetlerinin yerli yerine konması talebiyle karşılaşıyor. Ümidimiz odur ki bu yayın talebin karşılanmasına katkı yapacaktır. Rubens Ricupero UNCTAD Genel Sekreteri Cenevre, Eylül 2002 ii

6 İçindekiler Sayfa i Önsöz... BÖLÜM I: KONUNUN ANLAŞILMASINA YARDIMCI OLABİLECEK MAKALE... 1 KOBİ ler için Finansal Yeniliklerde En İyi Uygulamalar... 1 UNCTAD Genel Sekreterliği Giriş Ticari bankalar vasıtasıyla finansman son zamanlardaki gelişmeler Ulusal ve uluslar arası seviyelerde KOBİ ler için uzmanlaşmış kurumlar ve programlar: Finansmanı tamamlayıcılar Özsermaye finansmanı risk sermayesi fonları Kadın girişimcilerin/müteşebbislerin finansmanı Uluslararası toplumun rolü Sonuçlar 63 Ek I 71 BÖLÜM II: KOBİ NİN REKABET EDEBİLME GÜCÜNDE FİNANSMANIN ROLÜ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Ekonomik Yaratıcılık Andrew Warner, Harvard Üniversitesi nde Uluslararası Kalkınma 76 Merkezi... Giriş Ekonomik yaratıcılık indeksinin oluşturulması Yenilik, teknoloji transferi ve yeni girişimlere başlama Uluslararası patent ve ihracat istatistikleri ile doğrulama Sonuç BÖLÜM III: KOBİ FİNANSMANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE BAŞARILI PROGRAMLAR 94 A. ULUSAL İNİSİYATİFLER Hindistan da KOBİ lerin desteklenmesi için Kalkınma Finansman Kurumları ve Ticari Bankaların Yenilikçi Projeleri Sailendra Narain, KOBİ Büyüme ve Kalkınma Finansmanı Merkezi Giriş Küçük ölçekli sanayiler sektörüne genel bir bakış Yenilikler Tekrar edilebilirlik Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ lerin Rekabet Edebilme Gücünün İyileştirilmesi Cuno Güttler, Rheinish (Ren) Tasarruf Bankaları ve Talimatla Yapılan Virman Hizmeti (Giro) Birliği. Giriş Sorunlar/Talepler Çözümler Tavsiyeler Önde Gelen Avrupalı İki KOBİ Bankasının durum analizleri 106 Örnek I: Rheinish (Ren) Tasarruf Bankaları Grubu beş çekirdek/esas yeterlilik 106 Örnek II: Swedbank: Şube/Perakende bankacılık yapan önemli bir İsveç bankası. 108 KOBİ lerin Finansmanı/Finase Edilmesi: Uganda Deneyimi iii

7 Louis Kasekende, Uganda Bankası (Bank of Uganda) Giriş KOBİ lerin özellikleri ve onların finansal kaynaklardan faydalanmasını engelleyen faktörler Uganda da işletme gelişmesinde finansmanın rolü Finansman imkânlarından yararlanmada KOBİ lere destek programları KOBİ lerin kredi itibarını iyileştirmedeki sorunlar Tunus ta Sigorta ve Finansman Moncef Zouari, COTUNACE Giriş Tunus İhracat kredi sigortası İhracatın finansmanında kredi sigortası ürünlerinin rolü Sonuç. 126 B. ULUSLARARASI İNİSİYATİFLER 127 Küçük Ölçekli İşletme Finansmanının Kârlı Kılınması Uluslararası Finansman Kurumu nun (IFC) Yaklaşımı Renate Kloeppinger-Todd, Uluslararası Finansman Kurumu 1. Neden mikro ve küçük ölçekli işletme finansmanı? Mikro ve küçük ölçekli işletme finansmanı: yeni gelişen bir fırsat Hedefler ve sorunlar Çözümler Malî teknolojiler ve altyapı Kapasite yaratma Geçiş Ekonomilerinde KOBİ lerin Finansmanı için Ticari Bankacılıkta Yenilikçi Yaklaşımlar ve Başarılı Programlar Radhakrishna Narasimham, Asya Kalkınma Bankası 1. Geçiş ekonomilerinde bankacılık sektörünün rolü Geçiş ekonomilerinde KOBİ sektörü için banka kredilendirmesi Sonuç KOBİ Özsermaye Finansmanı: Küçük İşletme Yardım Fonları nın (SEAF) Deneyimi.... John Bays, Küçük İşletme Yardım Fonları 1. SEAF ın misyonu SEAF s faaliyetleri Başarılı KOBİ risk sermayesi fonları için kriterler KOBİ risk sermayesinin avantaj ve dezavantajları Eğilimler C. TAMAMLAYICI İŞLETME HİZMETLERİ İşletme Danışmanlığı(Mentoring) KOBİ lerin Gelişmesi için Rehberlik... Brian Dunsby, İşletme Danışmanları Enstitüsü Giriş Küçük işletme nedir? KOBİ ler yardıma muhtaçtır İşletme danışmanlık uygulamaları İşletme Danışmanları Kurumu nun (IBA) Rolü Gelişmekte Olan ülkeler Sonuç İşletme ve Malî Hizmetlerin Bir Araya Getirilmesi... UNCTAD Genel Sekreterliği Giriş iv

8 2. EMPRETEC programı KOBİ lerin finansman imkanından faydalanmasını iyileştirmede BDS nin rolü BÖLÜM IV: UZMAN TOPLANTISININ SONUÇLARI Tablolar Tablo 1: Özel özsermaye/risk sermayesi için artırılan yeni fonlar (USD milyar) Tablo 2: Anket sorularındaki ülkeler arasındaki ile GSYİH'daki( ) değişmeler arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 3: Sektörler itibariyle ticari bankaların özel sektöre verdiği krediler, Tablo 4: EMPRETEC yerleştirmeleri ve ağa bağlama Tablo 5: Kredi onaylarının özeti Kutular Kutu 1: ITC nin KOBİ lerin finansmanı konusunda faaliyetleri Kutu 2: Afrika da risk sermayesi fonlarında Hassas Hava Hizmetleri Ltd. Şirketi Kutu 3: Bolivya da SEAF vakası Kutu 4: Empretec Gana Vakfı finansal ve finansal olmayan hizmetlerin birleştirilmesi Çizelgeler Çizelge 1: 1990 larda ekonomik büyüme ile ekonomik yaratıcılık arasındaki ilişki Çizelge 2: 1990 larda teknoloji transfer indeksi ve yenilik indeksi Çizelge 3: Ekonomik yaratıcılık indeksinin açıklaması/izahı Çizelge 4: Yenilik indeksi ve yeni bir işe başlamanın kolaylığı Çizelge 5: Yenilik indeksi ile yerleşik olmayanların aldığı kişi başına patentler arasındaki ilişki Çizelge 6: Teknoloji transfer indeksi ile yerleşik olmayanların aldığı kişi başına patentler arasındaki ilişki Çizelge 7: Yenilik indeksi ile kişi başına patentler arasındaki ilişki Çizelge 8: Yüksek teknoloji ihracatları ile teknoloji transfer indeksi arasındaki ilişki Çizelge 9: İşe yeni iş girişimine başlayanların finansmanında etkin şube bankasının beş temel yeterlilik göstergesi v

9 BÖLÜM I Konunun Anlaşılmasına Yardımcı Olabilecek Makale KOBİ ler için Finansal Yeniliklerde Örnek Uygulamalar UNCTAD Genel Sekreterliği GİRİŞ KOBİ lerin finansmanına özgü problemler erişim eksikliği Birçok işyeri araştırmasında finansman hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin hayatta kalmasını ve büyümesini belirleyen en önemli faktör olarak tespit edilmiştir. Finansman imkanlarından faydalanmak KOBİ lere işlerini genişletmek için üretken yatırımlara girişmelerine ve en son teknolojileri edinmelerine imkân verir ve böylece bir bütün olarak onların ve ülkelerinin rekabet edebilme gücü temin edilir. Kötü bir şekilde işleyen finansal sistemler gelir ve istihdamda daha düşük büyümeye yol açarak, bir ülkenin mikroekonomik temellerine ciddi şekilde yavaş yavaş zarar verebilir. İş yaratmada sayılarına ve önemlerine rağmen, KOBİ ler geleneksel olarak resmi kredi veya özsermaye elde etmede güçlükle karşı karşıya kalmıştır. Örneğin, KOBİ lere verilen ticari banka kredilerinin vadeleri oldukça büyük herhangi bir yatırımın borcunu tamamıyla ödemek için çoğunlukla çok kısa bir süre ile sınırlıdır. Bu arada, KOBİ lere önerilen kredi faiz oranları yüksek kaldığı halde, rekabetçi faiz oranlarından faydalanma imkânı sadece birkaç seçilmiş firmaya (blue-chip companies: iyi tanınan, güvenilir ve başarılı firmalar) ayrılır. Ayrıca, gelişmekte olan birçok ülkede bankalar geleneksel olarak karşı konulmaz bir şekilde az risk ve daha yüksek getiriler veren devlete borç veriyor. Bu tür uygulamalar (kamunun bankalardan borçlanarak kamu yatırımları ve harcamalarını yapması) pek çok özel sektör borçlularına yer bırakmamış ve onlar için sermayenin maliyetini artırmıştır. Hükümetler özel tasarrufların çoğunluğunu alıp harcadıkları sürece dinamik bir özel sektöre sahip olmayı bekleyemez. Risk sermayesi fonları ileri teknoloji sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Aynı şekilde, uluslararası malî kurumlar KOBİ lerin kötü durumunu bilmezlikten gelmiştir. Örneğin, Basel sermaye uyum standartların * ticari bankaların KOBİ sektörüne hizmet verme * ÇEVİRENİN NOTU: Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) bünyesindeki Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi 1988 de yayımladığı "Capital Accord" (Sermaye Uyumu) adlı kararla, ülkeler arasındaki farklılıkları önlemek üzere sermaye yeterliliğinde uluslararası düzeyde standartları 1

10 kapasitesi üzerinde etkisi göz önüne alarak, söz konusu standartlar analiz edilmemiş ve düzenlenmemiştir. Bu tercihler ve yaklaşımlar KOBİ lerin finanse edilmesini daha kötü bir duruma sokmuştur. Olayın en önemli nedenleri Geleneksel ticari bankalar ve yatırımcılar pek çok UNCTAD uzman toplantısında ortaya konmuş olan bilinen birtakım nedenler yüzünden KOBİ lere hizmet verme konusunda gönülsüz olmuştur. 41 Sözü edilen nedenler şunlardır: Yetersiz varlık toplamı ve düşük piyasa değeri, konjonktür dalgalanmalarına karşı zayıf olmaları ve yüksek kapanma oranlarından dolayı, KOBİ ler, kredi açan kuruluşlar ve yatırımcılar tarafından yüksek riskli borç alanlar olarak görülüyor; KOBİ lerin muhasebe kayıtlarının eksikliği, yetersiz malî tablolar veya işletme planlarından kaynaklanan bilgi dengesizliği (bilgi asimetrisi) kredi açan kuruluşların ve yatırımcıların potansiyel KOBİ önerilerinin kredi liyakatını değerlendirmesini zorlaştırıyor; Küçük miktarda kredi açmanın veya yatırım yapmanın yüksek idari/ticari işlem giderleri KOBİ lerin finanse edilmesini kârlı bir iş yapmıyor. Sonuç olarak, ticari bankalar genellikle daha iyi işletme planları sunan, daha iyi kredi liyakat derecelerine, daha güvenilir malî bilgiye, daha iyi başarı şansına ve daha yüksek kârlılığa sahip, büyük şirketler lehinde yanlı davranır. Bankalar KOBİ lere kredi açmak istediği zaman, risk üstlendikleri düşüncesiyle onlara bir komisyon yükler ve daha katı eleme kriterleri uygular, bu durum her yönden maliyetleri yukarı çeker. Gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ekonomisi olan ülkelerde ticari bankalar çoğu kez devlet yönetimine kredi açmayı tercih ediyor ve bu yüzden kamu sektörünün yatırım ve harcamaları özel sektör yatırımlarına azaltıcı etki yapıyor, yani özel sektöre yer bırakmıyor. Bu tür tercihler Nijerya da batılı bir banker tarafından yerinde bir sözle ifade edildi: biz bir hayır derneği değiliz. Başka bir yerde iyi para kazanabileceğime göre, KOBİ ler yüzünden niye risk alayım? 42 Son olarak, finansmanı KOBİ lerden uzaklaştıran bir de yakın dostları kayırmacılık (cronyism) veya içerden bilgi sızdırıp kredilendirme problemi vardır. belirlemiştir. Karar, banka sermayesine tanımlar getirmiş, banka aktiflerini risk ağırlıklarına göre dört grupta toplamış, sermayenin risk ağırlıklı toplam aktiflere oranına yüzde 8 alt sınırını getirmiştir. 41 Bakınız örneğin Issues concerning SMEs access to finance in Development Strategies and Support Services for SMEs: Proceedings of Four Intergovernmental Expert Meetings, UNCTAD The SME-financing Gap and New Financial Products for SMEs in Developing Countries and Eastern Europe Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, Vienna, October The Financial Times

11 Birçok hükümet ve uluslararası malî kuruluşlar sübvansiyonlu kredi programları hazırlayarak ve/veya kredi garantileri (teminatları) vererek yüksek ticari işlem maliyetleri ve risklerle ilgili problemlerin üstesinden gelmeye çalışmıştır. Bu tür projeler çoğunlukla geri ödememe kültürünün gelişmesine yardım etmiştir veya hedef gruba ulaşmamış veya malî açıdan kendi kendine sürdürülebilirliği sağlamamıştır. Bu tür başarısız müdahalelerin örnekleri 1980 li yılların başlarında hedefli kredi projeleri Sahra-Altı Afrika da kalkınma finansman kurumları (DFI) tarafından başlatıldı. Bu projelerin amacı kırsal alanlardaki öncelikli sektörlere ya uzun-vadeli kredi ya da özel hizmetler vermek idi. Sübvansiyonlar, faiz tavanları, iktisadi politikaya dayalı kredi tahsisleri, vb. teşviklerinden oluşan bir sistem vasıtasıyla kredi akımlarını hükümetlerin (devlet yönetimlerinin) etkilemesi yüzünden izlenen malî politikalar müdahaleci idi. Bankalar risk değerlendirme ve kredileri izlemeye dönük imkanlarını geliştirmek veya etkinliklerini (hızlı ve verimli çalışma) artırmak maksadıyla teşvikten yoksundu, bu durum bankaların portföy kalitesinde genel bir kötüleşmeye katkıda bulunmuştur. Bazı ülkelerde donuk kredi değerlerinin payı bankaların portföylerinin %90 ına yükselmiştir (Nissanke, 2001). Bu makale gelişmekte olan ülkelerde kayıtlı sektördeki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ ler) ve yenilikçi mekanizmalar sayesinde onların finansman imkanından faydalanmaları konusunda yoğunlaşıyor. Bu makalenin amacı malî istikrarın ve istihdamın artmasına yardım etmek için ihtiyaç duyulan makroekonomik veya malî düzenlemeleri ayrıntılarıyla müzakere etmek değildir. Genel olarak malî sistemde makroekonomik istikrar ve güven, basiretli denetleyici yetki kullanabilen güçlü kurumlar gerektiriyor. Bu koşullar, şüphesiz, KOBİ lerin uzun-vadeli finansmandan faydalanma imkanı verecek, eğer hazırlandıysa, iyi işleyen bir bankacılık sistemi için bir önkoşuldur. Birçok ülkede malî reforma ivedilikle ihtiyaç duyuluyor. Bununla birlikte, böyle bir reformun kendisi KOBİ lerin uzun-vadeli finansman imkanından faydalanmasını garanti etmek için yeterli değildir. Yapısal reformların eksikliği, KOBİ sektörüne kredi vermenin kârlılığını ve imkânını artırabilecek mikro düzeyde çok ihtiyaç duyulan işin ertelenmesi için bir mazeret olarak kullanılmamalıdır. Daha doğrusu makro düzeyde reformlar ve mikro düzeyde yeniliğe eş zamanlı olarak girişmek gerekiyor. 3

12 1. TİCARİ BANKALAR VASITASIYLA FİNANSMAN SON ZAMANLARDAKİ GELİŞMELER KOBİ finansmanı için iyi işleyen ve sürdürülebilir mekanizmalar bununla ilgili kurum kurulmasını ve bir piyasa yaklaşımını gerektiriyor. Kredi veren kurumlar mutlaka maliyetleri düşüren ve üstlenilecek riski asgariye indiren ticari mekanizmalar vasıtasıyla KOBİ lere malî hizmetler vermek için imkânlarını iyileştirmelidir. Sadece bu şekilde malî kurumlar KOBİ ye kredi vermeyi daha kârlı bulacak, ve bu yüzden onlar KOBİ leri hedefleyen kredi programları düzenlemeleri konusunda özendirilmelidir. Ayrıca, bankaları KOBİ piyasalarına daha yakından bakmaya zorlayan malî hizmetler endüstrisinde birtakım eğilimler de vardır. Küreselleşme eğilimleri özellikle büyük şirketlere kredi verilmesi ve marjların ve hizmet bedellerinin aşağı çekilmesi konularında rekabeti artırıyor. Birçok ülkede menkul kıymet piyasalarının iyileşen likiditesi (ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilme kabiliyeti) büyük şirketlerin doğrudan sermaye piyasalarının imkânlarından faydalanmasını gittikçe daha çok sağlıyor ve onların malî aracıları atlamasına izin veriyor. Bu nedenle, işlerini KOBİ müşterilerine doğru genişletmeleri ve KOBİ lere kredi açmanın kârlılığını iyileştirecek mekanizmalar geliştirmeleri konusunda, bankalar artan baskı altındadır. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde bankalar birtakım girişimleri başlatmış olup, bu girişimler hem KOBİ lere kredi açmanın kârlılığını iyileştiriyor ve hem de KOBİ lerin finansman imkânından ve onların ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş malî ürünlerden daha iyi faydalanmasını sağlıyor. Önde gelen birtakım bankalar KOBİ lere malî hizmetler vermenin son derece kârlı bir işe dönüştürülebileceğini kanıtlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde birçok yönden birbirinden farklı olmakla beraber, KOBİ grubundan müşterilere hizmet vermenin problemleri benzerdir, şöyle ki, algılanan riskin yüksekliği, bilgi asimetrisi (bilgi dengesizliği) ve yüksek idari maliyetlerle ilgili problemler. Bu nedenle, KOBİ lerin kredi imkânından faydalanmasını iyileştirmek için gelişmiş ülkelerde son zamanlardaki yenilikler gelişmekte olan ülke bankalarının daha fazla KOBİ ye dönük hale gelmeleri ve bu sektöre verecekleri hizmetlerin hacmini ve kalitesini artırmaları için değerli görüşler/anlayışlar sağlayabilir. Avrupa Birliğinde ve ABD de bankaların üstlendiği girişimler KOBİ finansman sektöründe etkin biçimde rekabet etmek için, yüksek risklerle ve KOBİ lere hizmet vermenin maliyetlerinin üstesinden gelirken, bankalar KOBİ lerin özel 4

13 ihtiyaçlarını karşılayan malî hizmetleri vermek zorundadır. Bunu başarmak için, çok sayıda banka KOBİ müşterilerine hizmet vermek için ayrı stratejiler benimsemiştir. Güncel trend/eğilim ürüne dayalı bir bakıştan onların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş malî hizmetler paketleri sunan daha fazla müşteriye yönelik bir bakışa kaymaktır. Bu bakış açısı bankaların KOBİ sektörü ile olan ilişkilerini oldukça iyileştirme potansiyeline sahip olduğu kadar, KOBİ sektörüne malî hizmetler vermenin kârlılığını artırma potansiyeline de sahiptir. Biz bu bölümde KOBİ sektörüne daha iyi hizmet vermek için bankaların üstlendiği birtakım girişimleri yeniden inceliyoruz. Bu girişimler şunları kapsıyor: Kredi puanlama (scoring) sistemleri kullanılarak KOBİ lerin bilgi dengesizliğinin ve yüksek algılanan risklerin azaltılması; dışardan bilgi sağlayıcıların kullanılması; KOBİ müteşebbisler için riskin kendisi veya birisi vasıtasıyla değerlendirilmesi; risk seviyesine göre fiyat konulması; üçüncü şahıslarla riskin paylaşılması; kredi garantilerine (teminatlarına) bir alternatif olarak sözleşmelerin (covenants) kullanılması; ve işe yeni başlayanlar gibi yüksek riskli müşteriler için özel destek birimleri kurulması; En son bilgi teknolojilerini uygulayarak kredi verme maliyetlerinin azaltılması; kurumun modernize edilmesi, en verimli hale getirilmesi ve kredilendirme işlemlerinin basitleştirilmesi; KOBİ lerin ihtiyaçlarına daha iyi uyarlanan ürünlerin geliştirilmesi; Banka personelinin eğitimi ve KOBİ müşterilerinin gruplara ayrılması vasıtasıyla KOBİ ler için malî hizmetlerin iyileştirilmesi; Riskleri ve maliyetleri azaltmak, malî ve malî olmayan hizmetleri birleştirmek için KOBİ kuruluşları ve diğer iş gelişimi sağlayıcıları ile birlikte çalışılması, işbirliği yapılması. KOBİ lerin bilgi dengesizliğinin azaltılması ve risk yönetiminin iyileştirilmesi Bankaların KOBİ portföyünün risk yönetimini iyileştirmenin çözüm yolu daha iyi bilgiye sahip olmaktır, daha doğrusu, KOBİ müşterileriyle ilgilendikleri zaman onların karşılaştığı bilgi dengesizliğini azaltmaktır. Bunu başarmak için iki altyapı kümesinin yerli yerinde olması gerekir. Kendi karar alma işlemlerini desteklemek için çok büyük miktardaki verileri işlemlerden geçirmek ve analiz etmek amacıyla, malî kurumların yerli yerince etkin mekanizmalara sahip olmaları gerekir. Ayrıca KOBİ lerle ilgili güvenilir ve belirtilen zaman içinde teslim edilebilen malî bilgi üretimini mümkün kılmak için malî piyasaların yerli 5

14 yerinde uygun altyapıya sahip olmasına ihtiyaç vardır. Bankaların bilgi dengesizliğini azaltmak amacıyla giriştiği yenilikçi yaklaşımları incelemeye başlamadan önce, KOBİ lerle ilgili güvenilir malî bilgiye ilişkin bazı konulara dikkati çekiyoruz. (a) KOBİ lere ilişkin malî bilgi Bankaların KOBİ lere kredi vermede gönülsüz davranmalarının bir nedeni, güvenilir malî bilginin eksikliğinden dolayı risk değerlendirmede yetersiz kalmalarından kaynaklanıyor. Hayli gelişmiş ve istikrarlı malî piyasalarda kredi açan kuruluşlar ve yatırımcılar genellikle şeffaf, güvenilir ve karşılaştırılabilir malî bilgi istiyor ve alıyorlar. Daha iyi bilgi, daha yüksek yatırımcı güveni ve daha düşük sermaye maliyeti demektir. Böyle bir malî bilgi ulusal veya hatta uluslararası muhasebe standartlarını takip eden malî tablolarda veriliyor. Bankalar ve düzenleyici makamlar halk tarafından alenen elde edilebilir veya talep edilen bilgilerden daha fazlasını bile talep edebilir. İlâve olarak, malî analistler, derecelendirme kuruluşları veya işyeri istihbarat büroları kredi açan kuruluşların ve yatırımcıların elde edebileceği bilgiyi üretir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde bile, Avrupa Birliği nde olduğu gibi, eğer KOBİ ler aktif toplamında, iş hacminde ve/veya çalışan işçi sayısında kayda değer bir eşiğe ulaşmıyorsa, onların standartlaştırılmış bir tarzda malî performansları konusunda rapor yayınlaması zorunlu değildir. Bu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, KOBİ ler kredi açan kuruluşların veya yatırımcıların kullanabileceği güvenilir malî bilgiyi üretmiyor anlamına gelir. Onun yerine, bu kullanıcılar KOBİ lerin farklı raporlama biçimlerine uymaları yüzünden onlara çok pahalı yük getiren malî bilgiyi kendileri için belirlemekten vazgeçiyorlar. Daha da önemlisi, KOBİ lerin büyük çoğunluğu etkin yönetim için müteşebbislerin ihtiyaç duyduğu temel malî bilgiyi üretmiyor. Güvenilir malî bilgi üretilmesinde KOBİ lerin karşılaştığı birçok engeli tekrar gözden geçirdikten sonra, Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları (ISAR) konusunda Hükümetlerarası Uzmanlar Çalışma Grubu (Intergovernmental Working Group of Experts) KOBİ ler için bir muhasebe sisteminde olması gereken arzu edilen birçok özelliği belirledi. Bu özellikler KOBİ yi büyüme koşullarına uydurmada, standartlaştırılmış formatlara ve genellikle kabul görmüş muhasebe uygulamalarına bağlılıkta kullanım kolaylığını ve esnekliği kapsıyor. Böyle bir sistem kredi açan kuruluşlar ve yatırımcıların karşılaştığı bilgi dengesizliğini azaltabilmesine ilâve olarak müteşebbislere faydalı idari bilgi sağlayabilir. Kredi değerlendirme ve derecelendirme için malî kurumlar tarafından kullanılan yenilikçi mekanizmalar bazen böyle güvenilir malî bilginin mevcut olduğunu varsayıyor. Hem ticari 6

15 işlem maliyetlerini ve hem de riskleri azaltmak için bu tür mekanizmaları kullanmanın temel ön koşulu güvenilir muhasebe bilgisidir. Eğer muhasebe ve raporlama koşulları KOBİ lerin çoğunlukla sahip olduğu her iki işlem tipi ile beraber onların bilinen iş becerilerini açıklama yeteneğini gerçekten dikkate aldıysa, bu tür güvenilir malî bilgi KOBİ lerden elde edilebilir. (b) Kredi puanlama sistemleri KOBİ risklerinin yönetiminde bankaların karşılaştığı mesele, başvuru başına yüksek maliyetler yaratmadan, çok sayıda KOBİ kredi başvurularının doğru bir risk değerlendirmesini yapmaktır. Bu nedenle, çok sayıda KOBİ ile çalışan bankalar her bir kredilendirme kararının maliyetlerini aşağıya çekmek için kendi kredilendirme kararlarının verilmesinde otomatik hale getirilmiş yöntemleri kullanmak zorundadır. Bu durum Bilgi Teknolojisi sistemlerine ve küçük işletmelerin kredilendirilmesiyle görevli personelin eğitiminde bir hayli masraflı yatırım yapmayı gerektiriyor. Bununla birlikte, bankanın kâfi derecede büyük KOBİ portföyünü elinde bulundurması koşuluyla, genellikle bu yatırımlar verimli çalışma kazançları ve iyileştirilen risk değerlendirme sayesinde tamamıyla ödenecektir. Son yıllarda bankalar, küçük işletme kredilendirilmesinde puanlama adı verilen yeni bir teknolojiyi giderek daha çok benimsemiştir. Kredi puanlama 1990 ların başlarında özellikle ABD deki büyük bankalar tarafından başlatıldı. Kredi puanlama sistemi ilk başta tüketici kredileri için geliştirildi, ve bankaların tüketici kredisi portföylerinin yönetimini yaptığı bu sistem zaman içinde büyük ölçüde değiştirilmiştir. Dünyanın her tarafında tüketici kredisi kararlarının büyük çoğunluğu şimdi otomatik hale getirilmiş ve kredi puanlamayı kullanıyor (Jennings, 2001). Bu teknoloji şimdi giderek daha çok küçük işletme kredilendirilmesine taşınıyor. Küçük işletme puanlama daha şimdiden ABD de ve Batı Avrupa da iyi tanınıyor. Ayrıca, Asya da da daha yaygın hale gelmeye başlıyor. Kredi puanlama, bir krediye başvuran kimsenin yükümlülüğünü yerine getirmeme riskini değerlendirmek için kullanılan otomatik hale getirilmiş istatistiksel bir yöntemdir. Bu yöntem borçluların gelecekte bir gün kredisiyle ilgili yükümlülüğü yerine getirmeme (krediyi ödememe) olasılığını önceden kestiren belirli özellikleri belirlemek için borçlularla ilgili çok miktarda tarihsel verinin analiz edilmesini kapsar. Bu veriler, örneğin, ekonomik sektörü, işletmenin geçirdiği yılları ve toplam aktif büyüklüğünü içerebilir. Bu analizden elde edilen sonuçları kullanarak, banka her bir kredi başvurusuna ilişkin riski değerlendirmek için bir puan kartı hazırlayabilir. Ağırlıklı ortalamayı veya başka bir metodolojiyi kullanarak, banka, kredi başvurusunu değerlendirmek için puan kartından tek bir sayısal ölçü veya kredi puanı 7

16 elde edebilir. Bu aşamalar ayrıca kolayca otomatik hale getirilebilir. Kredi puanlamanın birkaç tanımı vardır. Örneğin: Yöntem, kendine özgü belirli özellikleri olan kredi başvurusu yapan bir kimsenin krediyi ödememe olasılığını hesaplamak için, eski müşterilerle (borçlular) ilgili geniş bir analiz yapar. Sistem, krediye başvuran bir kimsenin gelecekte borç ödeme performansını önceden tahmin etmek için geçmiş borçluların geniş bir istatistiksel örneklemesinden tek bir sayısal ölçü puan/skor elde eder/türetir (Milken Institute, 2000). Puanlama, krediye başvuran kimse (aday) veya bir müşteri ile ilgili verilerin bir müşterinin veya bir küçük işletmenin davranışının bir yönünün objektif tahminine dönüştürmenin matematiksel (istatistiksel) bir olasılık yöntemidir. Bütün puanlama kavramı/düşüncesi, tarihsel performansın gelecekteki performansın öngörülmesinde kullanılabileceği gerçeğine bağlıdır (Coffman, 2001). Tüketici kredilerinde, farklı tiplerde borçlular için güvenilir kredi puanları üretmek için tüketici kredilerinin performansı ve borçluların özellikleriyle ilgili bol miktarda veri bankalarca genellikle kolayca elde edilebilir. Küçük işletme kredilendirmesi için, bu durum muhakkak söz konusu değildir. Özellikle daha küçük bankalar genellikle istatistiksel bir temele dayalı olarak kredileri yönetmek için yeterince büyük bir KOBİ kredisi hacmine sahip değildir. Böyle durumlarda bankalar verileri bir araya getirmeyi veya paylaşmayı oldukça istifadeli bulmuştur. Bu olay tarihsel analize girişmek ve kredi puanlamanın ve başka türlü elde edilemeyecek diğer teferruatlı kredi araçlarının kullanılmasını mümkün kılmak için büyük veri kaynaklarının yaratılmasına imkân veriyor. Bir örnek bir araya getirilmiş risk puanlarını ortaya koymak için kredi bürosu verilerinin kullanılmasıdır. Ayrıca bu verilerden yararlanan ve doğrudan doğruya bankalar için kredi puanlama sistemleri sağlayan kredi referans büroları da vardır. Örneğin, ABD de Küçük İşletme Puanlama Sistemleri (Small Business Scoring Systems (SBSS) ) kredi veren yaklaşık 350 kuruluş tarafından kullanılan kredi puanlama risk modellerini hazırlıyor. Benzer sistemler dünyanın diğer bölgelerinde de mevcuttur. Örneğin, İngiltere de dört kredi referans şirketi, kendi tarihsel veri tabanını kendi oluşturmak isteyen veya yüzeysel veri tabanına ihtiyacı olan bankalara geniş kapsamı olan puanlama sistemleri hazırlıyor (Cade 1997). KOBİ daha küçük olursa, büyük olasılıkla malî veriler başta olmak üzere, firmaya ait veriler, az, güvenilmez veya eksik bile olacaktır. Bu durumlarda bankalar firma sahiplerinin kişisel verilerine daha fazla önem verdi. Bu bilgi kredi geri ödemesinin önceden tahmin edicisi çıktı. Bu yüzden, firmaya ait bilgilerle eksiklikleri giderilen işletme müteşebbisinin 8

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DÜNYADA ve TÜRKİYE DE KALKINMA BANKACILIĞI ve KALKINMANIN FİNANSMANI Ahmet KANDEMİR Araştırma Müdürü GA 02-3-10 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

(Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri)

(Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri) ÖRNEK SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEKİ KALKINMA BANKALARI (Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri) GA/08-04-04 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER

GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER Ankara, 2012 TTGV, 2012 ...Efendiler, bugün artık milli pazar yoktur. Çünkü beynelmilel hayata kapılmış bir milletin mübadele esasına istinat etmesi

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ)

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) Uzmanlık Tezi Arif Hakan YETER SEKTÖREL VE BÖLGESEL POLİTİKALAR

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı