: TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İŞVEREN : TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. İŞÇİ SENDİKASI : TEZ-KOOP-İŞ (TÜRKİYE TİCARET, KOOPERATİF, EĞİTİM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI) YÜRÜRLÜK TARİHİ : İMZA TARİHİ :

2 MADDE 1 TARAFLAR: İşletme düzeyinde imzalanan bu toplu iş sözleşmesinin tarafları ve adresleri aşağıdaki gibidir: a) Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ KOOP İŞ); Adres: Mebusevleri Mahallesi, İller Sokak, No:7 Tandoğan/ ANKARA; b) Tesco Kipa Kitle Pazarlama, Ticaret, Lojistik ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi; Adres: Yeni Havaalanı Yolu Caddesi, No: 40 Çiğli/İZMİR. Yukarıdaki adresler aynı zamanda tebligat adresleridir. MADDE 2 TANIMLAR: Bu toplu iş sözleşmesinde; a) İşveren: Sözleşmeye taraf olan Tesco Kipa Kitle Pazarlama, Ticaret, Lojistik ve Gıda Sanayi Anonim Şirketini, b) İşveren Vekili: İşçilere karşı işletme veya işyerinin bütününü işveren adına sevk ve idareye yetkili olanları, c) Sendika: Sözleşmeye taraf olan Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ KOOP İŞ) Genel Merkezini, d) Taraflar: Sözleşmeye taraf olan Tesco Kipa Kitle Pazarlama, Ticaret, Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ile TEZ KOOP İŞ Genel Merkezini, e) İşyeri: Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan asıl işin yapıldığı yerlerle, işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı il içi ve dışı her türlü eklenti, araç ve tamamlayıcıları, f) İşletme: İşyerlerinin tamamını, g) İşçi: İşyerlerinde iş sözleşmesine dayanarak çalışanları, h) Üye: İşyerlerinde TEZ KOOP İŞ e üye işçileri, ı) Sözleşme: İşyerlerinde uygulanacak bu toplu iş sözleşmesini, j) Kurul: Bu toplu iş sözleşmesinde adı geçen kurulları, k) Mevzuat: Çalışma yaşamına ilişkin her türlü yasa, kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzerlerini, ifade eder. MADDE 3 AMAÇ: Bu toplu iş sözleşmesinin amacı; iş sözleşmesinin yapılması, içeriği, yürütümü ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, işverenin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemektir. 1

3 MADDE 4 SÖZLEŞMENİN KAPSAMI: A) Yer Yönünden Kapsam: Bu toplu iş sözleşmesi yer olarak, Tesco Kipa Kitlesel Pazarlama, Ticaret, Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ile halen mevcut ve açılacak olan işyerlerini kapsar. B) Kişi Yönünden Kapsam: Bu toplu iş sözleşmesi, sendika üyelerini kapsar. Ancak; a) Genel Merkez ve Genel Merkeze bağlı ofislerde çalışanlar, b) Alışveriş merkezlerinde direktör, bölge müdürleri, müdürler, uzmanlar, kontrolörler, asistanlar ve şefler, c) Büyük format (Hipermarket, Ekstra Hipermarket) mağazalarında, direktör, müdürler, şefler, insan kaynakları eğitim uzmanı, insan kaynakları elemanı, verimlilik koçu, işyeri hekimi, hemşire ve optisyen, d) Küçük format (Süpermarket ve Ekspres Market) mağazalarında, taze gıda bölge müdürü, müdür ve müdür yardımcıları, e) Dağıtım Merkezi nde, direktör, müdürler; uzmanlar, analistler, şefler, takım liderleri, işyeri hekimi ve hemşire, bu toplu iş sözleşmesinin kapsamı dışındadır. MADDE 5 YARARLANMA: Bu toplu is sözleşmesi hükümlerinden, taraf sendika üyesi isçiler yararlanır. Üye olmayan işçilerin bu toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları konusunda mevzuat hükümleri uygulanır. Toplu iş sözleşmenin imzası tarihinde sendikaya üye bulunanlar, sözleşmenin yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin sendikaca işverene bildirileceği tarihten itibaren yararlanırlar. Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf sendikaya üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf sendikaya üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri hakkında mevzuat hükümleri uygulanır. Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler, iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır. MADDE 6 SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ: Bu toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini, toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. İş sözleşmelerinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. Toplu iş sözleşmesinde, iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmelerinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir. Toplu iş sözleşmesi, mevzuat ile işçi yararına tanınmış ve tanınacak hakların uygulanmasına engel olamaz. Bu toplu iş sözleşmesinden daha fazla hak sağlayan yasalar çıkarsa, bu sözleşme hükümlerinin yerini alır. 2

4 Üyelerin toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden önceki işyeri uygulamalarından doğmuş olan işçi lehine tüm hakları saklıdır. Nedeni ne olursa olsun, süresi sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar, iş sözleşmesi hükmü olarak geçerliliğini sürdürür. MADDE 7 MEVZUATA AYKIRILIK: Bu toplu iş sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin mevzuata aykırılığı saptanırsa salt ilgili hüküm yürürlükten düşer. Durum, sözleşmenin tümünün yürürlükten kalkmasını gerektirmez. Taraflar, ilgili hükmü mevzuata uygun olarak yeniden düzenler. MADDE 8 TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK: Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın feshi veya infisahı yahut faaliyetten men edilmiş olması veyahut yetkiyi kaybetmiş olması veya toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin değişmesi toplu iş sözleşmesini sona erdirmez ve uygulanmasını engellemez. MADDE 9 TARAFLARIN TEMSİLİ TANINMASI: Bu toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında işvereni; işveren ve vekili veya yetkili kıldığı diğer temsilciler; Sendikayı ise ana tüzüğünde belirtilen organlar ve Genel Yönetim Kurulunun yetkili kılacağı kişiler temsil eder. İşveren; TEZ-KOOP-İŞ i işyerinde çalışan tüm üyelerinin tek temsilcisi olarak tanır. MADDE 10 İŞVEREN VE SENDİKANIN SORUMLULUĞU VE ORTAK ANLAYIŞ: Taraflar, bu toplu iş sözleşmesi ve kanunların kendilerine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmek, amaç maddesindeki ilkelerin gerçekleşmesini sağlamak için aralarında mevcut ve aşağıda detayları belirtilecek ortak anlayış çerçevesinde çaba gösterirler. Ortak Anlayış; tarafların aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işbirliği içinde hareket etme inançlarını ifade eder: Taraflar, çalışanlardan uzun vadeli ve tatminkar işler yaratmak, yüksek kalitede bir çalışma yaşamı, mümkün ve sürdürülebilir olan en elverişli ücret ve yan menfaat paketini geliştirmek için birbirlerine destek olmak konusunda hemfikirdir. Taraflar kendi kurumsal ilke ve değerleri doğrultusunda çalışanları dinlemek, onlar için önem arzeden konularda bilgilendirmek konusunda ortak anlayışa sahiptir. İşveren, Sendikanın sektördeki uzmanlığı ve oynadığı bağımsız rolü tanır ve buna saygı duyar ve birlikte çalışma anlayışının başarısını teşvik eder. Taraflar; bu görevlerini yapmak için gerekli eğitimleri almış, seçilmiş ve/veya atanmış temsilcileri destekler ve katkılarına değer verir. Taraflar; değişim ile ilgili geleceğe dönük ortak bir ajandaya sahip olarak, bilgi ve uzmanlığı paylaşır. Değişimi hayata geçirmek ve iş problemlerini çözmek için birlikte çalışırlar. 3

5 Taraflar ortak anlayışın detaylarını ortaya koyan anlaşmayı bu toplu iş sözleşmesinin imzasından sonra münferit olarak yazılı biçimde imza altına alabilirler. Yukarıdaki ana ilkeler doğrultusunda; işin, işyerinin ve işgücünün planlanmasının sağlanması, düzenlenmesi ve yönetimi bu sözleşmeye ve ortak anlayışa aykırı olmamak üzere işverene aittir. İşveren yetkilileri ile Sendika yetkilileri, işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemek, ortak anlayış ve bu anlayış çerçevesinde çalışanların durumlarını, işi, iş ortamını, çalışanlar ile müşteri memnuniyetini ve ticareti geliştirmek amacıyla en az üç ayda bir araya gelirler. MADDE 11 İŞYERİNDE SENDİKAL ÇALIŞMALAR: Sendika yönetici ve işyeri sendika temsilcileri, üyelerin sorunlarıyla ilgilenmek amacıyla, yer ve zaman bakımından işverenle mutabakat sağlayarak, çalışma düzenini bozmaksızın işyerinde sendikal çalışmalar yapabilirler. İş saatleri dışında, çalışma yaşamı ve işçi-işveren-sendika ilişkileri ile ilgili konuları görüşmek üzere, işverenin göstereceği uygun bir yerde işçilerle toplu görüşme yapılabilir. Gerektiğinde önceden mutabık kalarak işverenle görüşebilirler. MADDE 12 SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ, TEMSİLCİLİK ODASI VE DUYURU TAHTASI: A)Sendika Temsilcilerinin Atamaları: Sendika işyeri temsilcileri; işyerinde çalışan ve yasanın aradığı niteliklere haiz üyeler arasından sendikaca belirlenir ve yazıyla işverene bildirilir. İşyerinde birden fazla temsilci bulunması halinde, bunlardan birisi baştemsilci olarak görevlendirilir. Sendika temsilcilik sıfatı işverene bildirildiği tarihten itibaren geçerlidir. B) Sendika Temsilcilerinin Görevleri: Yasa hükümlerine ve mevcut işyeri uygulamalarına da bağlı kalmak kaydıyla temsilcilerin görevleri: 1)İşyerinde işçi ve işveren arasındaki birliği sağlamak, 2)Üyelerin talep ve şikayetlerini incelemek, işverene kendi takdirine göre makul bulduğu talep ve şikayetleri intikal ettirmek, 3)İsçi, işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümlenmesine çalışmak, 4)Yıllık izin planlamaları ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak. C)Temsilcilik Odası: İşveren, sendika temsilcilerinin kullanabilmeleri, temsilcilik görevlerini yapabilmeleri için ekspres ve süpermarket formatı hariç olmak üzere dağıtım merkezi, hipermarket ve ekstra mağazalarda çalışma ve sağlık koşullarına uygun bir oda verir. Fiziki olarak oda verilmesi imkanı bulunmayan dağıtım merkezi, hipermarket ve ekstra mağazalar konusunda Sendika ile temasa geçilerek alternatif çözümler bulunur, gereğinde yine mutabakat sağlanarak, kullanımda olan mevcut odalardan birinin günün belirli saat aralıklarında temsilci odası olarak kullandırılması sağlanır. Oda sağlanamaması halinde sendika temsilcilerinin Sendika ve diğer üyeler ile iletişimi için işverenin belirleyeceği telefon veya diğer iletişim araçları kullanılır. İşverence tahsis edilebilmesi durumunda, Sendika temsilcilik odası, amacına uygun kullanılır ve tüm sorumluluğu sendikaya aittir. 4

6 D)Duyuru Panosu: İşveren, işyerinde işçilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yere, sendikanın yazı, duyuru, bülten, genelge ve çağrı gibi yazılarının asılması için duyuru panosu koyar. Bu panoların anahtarları; işyeri baştemsilcisi, onun yokluğunda işyeri temsilcisinde bulunur. Panoya, sendikanın mührü ve yetkilinin imzası bulunmayan yazılar asılamaz. Asılan yazılardan doğacak sorumluluk sendikaya aittir. MADDE 13 ÇALIŞAN FORUMLARI VE FORUM TEMSİLCİLERİ: İşveren tarafından çalışanları her düzeyde dinleyebilmek ve görüşlerinin temsil edilebilmesini sağlayabilmek amacıyla hali hazırda uygulanmakta olan çalışan forumları süreci aynen uygulanmaya devam edilir. Çalışan forumları aracılığıyla iş yapış şekilleri, iş ortamı, müşteri memnuniyeti ve ticaretin geliştirilmesine katkı sağlanmaya devam edilir. Taraflar çalışan forumlarının geliştirilmesi, işleyiş esaslarının üzerinden geçilmesi amacıyla toplu iş sözleşmesi imzası sonrasında bir araya gelebilirler. MADDE 14 SENDİKAL İZİNLER: I. Sendika temsilci ve görevlilerine; kongre, konferans, seminer, disiplin, onur kurulu, genel kurul, temsilciler meclisi ve eğitim semineri gibi toplantılara katılmaları için, sendikanın bir hafta önceden işverene yapacağı yazılı bildirim üzerine aşağıdaki düzenlenmiş şekilde ücretli izin verilir. İşyeri İşçi Sayısı 1-50 ye kadar işçi çalıştırılan işyerinde e kadar işçi çalıştırılan işyerinde e kadar işçi çalıştırılan işyerinde e kadar işçi çalıştırılan işyerinde e kadar işçi çalıştırılan işyerinde Yıllık Toplam Ücretli İzin Süresi 15 gün, 25 gün, 35 gün, 45 gün, 55 gün, 1000 ve üzeri işçi çalıştırılan işyerlerinde İşçi sayısının %10 u kadar gün. Bu izinler her üye için ayrı olmayıp, tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının %5 inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak genel kurullar için bu %5 oranı aranmaz. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılacak olanlara görüşme günlerinde ücretli izin verilir. Bu izinler yukarıda belirtilen izin sürelerinden mahsup edilmez. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine yönetim kurulu toplantılarına katılabilmeleri için bir hafta önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle ayda 1 gün, denetim kurulu üyelerine yine bir hafta önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle 3 ayda 1 gün ücretli izin verilir. II. Baştemsilci ve temsilci izni: Sendika baştemsilcisi ve işyeri sendika temsilcilerine asıl işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla temsilcilik görevlerinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilmeleri için, aşağıda yazılı sürelerle izin verilir. 5

7 Baştemsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baştemsilcinin ve temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezi veya şubenin işverene en az üç gün öncesinden yapacağı yazılı çağrısı üzerine, bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir. Bu izinler iş organizasyonunu etkilemeyecek şekilde kullanılır. a) Baştemsilci İzni: İşyeri İşçi Mevcudu işçi çalıştırılan işyerinde 5 saat işçi çalıştırılan işyerinde 7 saat 500 den fazla işçi çalıştıran işyerinde b) Temsilci İzni: İşyeri İşçi Mevcudu Haftalık Ücretli İzin Süresi 9 saat işçi çalıştırılan işyerlerinde 1 saat işçi çalıştırılan işyerinde 2 saat işçi çalıştırılan işyerinde 3 saat 500 den fazla işçi çalıştırılan işyerinde Haftalık Ücretli İzin Süresi 4 saat MADDE 15 SENDİKA ZORUNLU ORGANLARINDA GÖREV ALANLARLA SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ: a) İşyerinde çalışırken, sendika genel merkezi, sendika şubesi ve konfederasyonlarda yönetim ve başkanlığında görev almaları nedeniyle işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yöneticiliğe seçilen dilerlerse, işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici seçilenler, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır. b) İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır. c) Yukarıda sayılan nedenler dışında yöneticilik görevi sona eren sendika yöneticisine ise başvuruları halinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında, işyerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur ve fesih anında emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer hakları esas alınır. İşçinin iş kanunlarından doğan hakları saklıdır. d) İşveren, sendika temsilcileri ve sendika organlarında görev alanların sendikal görevleri gereği yaptıkları çalışmalardan ve sebebi açık ve kesinlikle belirlenemeyen gerekçelerle iş sözleşmelerini feshedemez. İşverenin bu hükme uymadığı durumlarda 6356 sayılı Yasanın 24 üncü ve 25 inci maddesi hükümleri uygulanır. e) İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin ile işyerinde çalışan ve sendika organlarında görev alanların işyerlerini değiştiremez veya işlerinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır. 6

8 MADDE 16 SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ: a) İşveren, işyerine yeni işçi alımlarında, üye olduktan sonra üyelerin mesleki ilerlemesinde ve çalışma şartlarında ücret, ikramiye ve diğer haklarda herhangi bir ayrım yapamaz. İşveren, işçinin sendikaya girme hakkını tanır ve girmelerine herhangi bir suretle engel olmaz. Üyeler farklı muameleye tabi tutulamaz. b) İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz. c) Sendika üyelerinin 4857 sayılı Kanun ve 6356 sayılı Kanundan doğan hakları saklıdır. MADDE 17 SENDİKA AİDATLARI: İşveren, sendikanın yazılı istemi üzerine üyelik ve dayanışma aidatlarını işçilere yapacağı ücret ödemelerinden kesip, sendikanın yazılı olarak göstereceği banka hesabına en geç on gün içinde yatırır. Gecikmelerde ilgili Yasa hükümleri uygulanır. Kimlerden ne miktar aidat kesildiğini bildiren liste Genel Merkeze gönderilir. Bu listede, işçinin tam süreli veya kısmi süreli olduğu, işe giriş tarihi ile aylık çalışma süresi, aylık ücreti ve aidat tutarı belirtilir. İşveren bu konuda yaptığı çalışma karşılığı giderlerini sendikadan isteyemez. MADDE 18 DİSİPLİN KURULU: A) Disiplin Kurulunun Oluşumu Disiplin Kurulları, biri Kurul Başkanı olmak üzere işverenin seçeceği iki asıl, iki yedek üye ile sendikanın seçeceği iki asıl, iki yedek kurul üyesinden oluşur. Asıl üyenin mazereti dolayısıyla bulunmadığı hallerde yedek üye kurula katılır. İşveren ve Sendika Genel Merkezi, mağazaların işveren tarafından belirlenen format ve bölge dağılımları dikkate alınarak Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri birbirlerine 15 gün içerisinde bildirirler. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerdeki değişiklikler de değişiklik tarihi itibariyle 15 gün içerisinde bildirilir. B) Çalışma Esasları Disiplin Kurulu, Kurul Başkanının gerekli gördüğü hallerde toplanır. Kurul Başkanı tarafından yapılacak çağrı en az üç gün önce üyelere duyurulur. Bu çağrıda toplantı gündemi, yer, gün ve saati belirtilir. Toplantı, bildirilen günde ve yerde mevcut üyelerin katılımı ile yapılır. Ancak, yazılı çağrıya rağmen işçi temsilcilerinin toplantıya katılmaması halinde kurul iki üye ile toplanıp karar alabilir. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Kurul karar vermek için her türlü delili toplar ve olayı tespit eden tarafları ve ilgili işçiyi dinleyerek savunmasını tekrar alabilir. Yapılan yazılı tebligata rağmen davete icabet etmeyen ilgili hakkında gıyaben karar verilir. Kararlar ilk toplantıdan itibaren altı işgünü içinde verilir. İş Kanununun 26 ncı maddesindeki altı işgünlük süre Disiplin Kurulu kararının işverene tebliği tarihinden başlar. 7

9 C) Disiplin Kurulu nun Görev ve Yetkileri Disipline uymayan üyelere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre sözlü uyarı, yazılı uyarı, kınama ve iş sözleşmesinin feshi cezalarından biri verilir. Yazılı uyarı, kınama ve iş sözleşmesinin disiplin cezası olarak feshi cezalarından birini vermeye disiplin kurulları yetkilidir. Sözlü uyarı; üyelerin görevinde veya davranışlarında düzeltilmesi istenilen konularda sözlü olarak uyarılmasıdır. Verilen sözlü uyarı bir tutanakla tespit edilir. Yazılı uyarı; üyelerin görevinde veya davranışlarında daha dikkatli olmasının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama; üyelere görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. İş sözleşmesinin feshi; üyenin iş sözleşmesinin disiplin cetvelinde belirtilen sebeplerle, disiplin cezası olarak sona erdirilmesidir. Disiplin Kurulu cezayı ekli cetvelde (EK-1) belirtilen cezalara göre belirler. Ekli cetvelde yer almayan ancak, cetvelde sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da Disiplin Kurulu fiilin nitelik ve ağırlığı itibariyle kıyasen aynı disiplin cezasını verebilir. Disiplin işlerinde ilgilinin geçmiş hizmetleri dikkate alınarak Disiplin Kurulunca cezalar hafifletilebilir veya verilmeyebilir. Aynı suçun altı aylık süre içerisinde tekrarı halinde bir üst ceza verilir. İşten çıkarma cezaları İşveren Genel Merkezince yetki verilen kişi tarafından onaylanır ve kesinleşir. İşveren, bu cezayı hafifletebilir veya kaldırabilir. MADDE 19 İŞE ALMA VE DENEME SÜRESİ: a) İşe Alma: İşveren işe almada varsa, işyerinden son altı ay içerisinde zorunlu nedenlerle işten çıkarılmış olan işçilerden (yüz kızartıcı suç işleyerek işten ayrılmış olanlar hariç) alınacak kadro için gereken nitelikleri taşıyanlara çağrı yapar. Çağrı adresi, işçinin çalışırken işverene bildirdiği en son adrestir. Çağrının tebellüğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde başvuran işçiler işe alınırlar. İşveren boşalan kadro için yeni işe almada kısmi süreli çalışanlardan tam süreli çalışmaya, tam süreli çalışanlardan kısmi süreli çalışmaya geçmek isteyenlerin taleplerini dikkate alır ve boş yerler zamanında duyurulur. Bu uygulama yapılırken işin gereklerine nitelikleri uygunsa engelli işçilere öncelik tanınır b) Deneme Süresi: İş sözleşmelerinde işçilerin deneme süresi üç ay olup bu süre içerisinde taraflar, iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler. Deneme süresi sonunda iş sözleşmesi bozulmayan üyenin iş sözleşmesi devam eder. 8

10 MADDE 20 - ÇALIŞTIRMA VE NAKİLLER: İşçilerin iş sözleşmelerinde, unvanlarına göre belirtilen işlerinde çalıştırılmaları esastır. Ancak işçiler, gerektiği takdirde, işyeri içinde unvan veya aşağıda belirtilen niteliği benzer işlerde veya yerlerde, geçici olarak, yazılı rızaları alınmak koşuluyla devamlı olarak görevlendirilebilirler. Bu durumda isteklilere öncelik tanınır. Aşağıdaki işler yukarıda belirtilen kapsamda benzer iş sayılır: Reyon Elemanları için (Taze Gıda Reyonları Dışındaki Reyon Elemanları); kasaplık, et kesicilik ve taze gıda ve hijyen alanlarındaki görevler hariç olmak üzere kasiyerlik, afişleme işleri, reyon ürünleri ile ilgili mal kabul, sayım ve tasnif işleri, Kasaplar ve Et Kesiciler için; şarküteri elemanlığı, Kasiyerler (Hazır Yemek Reyonundaki kasiyerler hariç) için et, şarküteri ve taze gıda reyonları dışındaki reyon tanzim ve etiketleme işleri. Ekspres ve süpermarket mağazalarında çalışanlar, görevini yerine getirmek için gerekli eğitimlerin verilmesi koşuluyla mağaza içindeki diğer işlerde görevlendirilebilirler. Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile üyelerin aynı işverene bağlı, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediye sınırları, diğer illerde belediye sınırları içindeki diğer mağazalara geçici veya daimi olarak nakledilmeleri mümkündür. Ancak, kırk kilometre üzeri daimi nakiller ile İstanbul ilinde Avrupa ve Anadolu Yakasındaki işyerleri arasında daimi nakillerde işçinin rızası aranmak zorundadır. Üyeler aynı işverene bağlı ve Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediye sınırları, diğer illerde belediye sınırları dışındaki işyerlerine geçici olarak nakledilebilirler. Üyelerin belirtilen yerlere daimi olarak nakledilmeleri yazılı rızalarına bağlıdır. Üyelerin bu tür nakle rıza göstermemeleri; iş sözleşmelerinin feshi için geçerli neden sayılamaz ve işçinin iş sözleşmesi bu nedenle feshedilemez. Geçici görevlendirmeler, aralıklı veya devamlı olarak bir takvim yılında üç ayı geçemez. Tüm iş ve işyeri değişikliklerinde isteklilere öncelik tanınır ve bu değişiklik hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz. Nakillerde mümkün olduğu nispette ikametgah yakınlığı göz önünde bulundurulacaktır. İl içi nakillerde bir işgünü, iller arası nakillerde ise beş işgünü ücretli izin verilir. MADDE 21 ÇALIŞMA SÜRELERİ: a) Haftalık çalışma süresi; tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler için en çok kırkbeş saattir. Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın işçiler açısından çalışılacak günleri ve hafta tatili günleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur. b) Yapılan işlerin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri ile haftanın çalışılan günleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir. İşveren, işçilerin çalışma sürelerini belgelemek zorundadır. c) Denkleştirme uygulamasının bulunmadığı hallerde Haftalık kırkbeş saati aşan süreler fazla çalışma sayılır. d) İş Kanunu çerçevesinde işveren kısmi süreli işçi çalıştırabilir. Kısmi süreli çalışma haftada dört gün ve haftalık en çok otuz saate kadar yapılan çalışmadır. 9

11 Eğitim gören kısmi süreli çalışan üyelerin çalışma planları eğitim ve sınav gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. Bu durumdaki kısmi süreli çalışan üyeler en az iki hafta önceden sınav ve eğitimleri ile ilgili durumlarını işverene bildirmek ve belgelemek zorundadır. e) İşveren işyerlerinde İş Kanununun 63 üncü maddesi gereği, gerekli görülen zamanlarda yasa çerçevesinde denkleştirme sistemi uygular. Denkleştirme dönemi üç aydır. f) Günlük çalışma süresi dört saatten az olarak belirlenemez. MADDE 22 GECE ÇALIŞMASI: İş hayatında gece saat de başlayarak sabah ya kadar geçen ve herhalde onbir saat süren gün dönemi, gece süresidir. Günlük çalışmanın yarısından fazlası gece dönemine rastlayan çalışmalar; gece çalışması sayılır. İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. Çalışma saatinin yarısından fazlası gece süresine rastlaması halinde, gece süresine rastlayan saatler için üyelerin saat ücretleri sözleşmenin imza tarihinden itibaren birinci yılının sonuna kadar %5, sözleşmenin ikinci yılından itibaren ise %10 zamlı olarak ödenir. Sadece gece çalıştırılmak üzere işe alınanlar ile görevi gereği gece çalışanlar bu hükümler dışındadır. Onsekiz yaşından küçükler, hamile ve emzikli işçiler ile engelli işçilere gece çalışması yaptırılamaz. Gece çalışmasına ya da envanter çalışmasına kalan üye, takip eden gün işe erken başlatılamaz. İşveren, gece çalışmasına ya da envanter çalışmasına kalan üyeler için iş bitimi sonrası evlerine dönüş için ulaşım sağlar. Ulaşımın sağlanamadığı durumlarda üyenin ödemek zorunda kaldığı ve belgelediği vasıta ücretini öder. MADDE 23 VARDİYALAR HALİNDE ÇALIŞMA: İşyerinde işin gereğine göre iki ya da üç vardiya halinde çalışma yapılabilir. Vardiya çalışmalarında, çalışma saatinin yarısından fazlası gece süresine rastladığı takdirde gece süresine rastlayan saatler için üyelerin saat ücretleri sözleşmenin imza tarihinden itibaren birinci yılının sonuna kadar %5, sözleşmenin ikinci yılından itibaren ise %10 zamlı olarak ödenir. Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin ondan sonra gelen iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konulur. Ancak işveren, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla onbeşer günlük postalar halinde de gece çalışması yaptırabilir. İşveren vardiya/nöbet çizelgelerini en az bir hafta önceden işçilere duyurur. Gece çalışmasına ya da envanter çalışmasına kalan işçi, takip eden gün işe erken başlatılamaz ve vardiya değişikliklerinde işçiye en az onbir saat dinlenme süresi verilir. Ayrıca, vardiyaların düzenlenmesinde işyeri sendika temsilcisinin de görüşü alınır. 10

12 MADDE 24 MOLALAR: İşveren, işçilere mevcut uygulaması doğrultusunda Dağıtım Merkezi Kuru Gıda Deposunda mesai süresi içinde bir adet onbeş dakika ücretli, Dağıtım Merkezi Taze Gıda Deposunda mesai süresi içinde iki defa onbeş dakika ücretli mola kullandırır. Dağıtım Merkezi nde çalışmanın yedibuçuk saati aşması durumunda belirtilen molalara ilave birer mola verilir. Mağazalarda dört ila yedibuçuk saat arasındaki çalışmalarda bir defa onbeş dakika ücretli ve yedibuçuk saatin üzerindeki çalışmalarda iki defa onbeş dakika ücretli mola kullandırmaya devam eder. Bu molalar, işverence işyeri içinde sağlık koşullarına uygun olarak düzenlenen alanda geçirilir. Bu dinlenmelerde, isçilerin çay ihtiyacı işveren tarafından karşılanır. MADDE 25 ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER: Aşağıda belirtilen süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında ve işyerindeki kıdemi ile kıdem tazminatı süresi yönünden çalışılmış gibi kabul edilir. a)işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler, b)kadın işçilerin doğumdan önce ve doğumdan sonra hekim raporuyla çalıştırılmadıkları günler, c)işçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra ya da herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda doksan günden fazlası sayılmaz.), d)çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı nedenler yüzünden aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği sürelerin onbeş günü, e)işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler, f)işçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler, g)çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için bu sözleşmeyle belirlenen süreler, h)hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, ı)işçiye verilen yıllık ücretli izin süreleri, j)sendikal izin süreleri, k)mesai saatleri içerisindeki vizitede geçen süreler, l)işveren tarafından zorunlu olarak, işyeri içinde veya işyerinden başka bir yerde düzenlenen, eğitim, kurs veya seminer gibi toplantılarda geçen süreler, m)bu sözleşme ile tanınan tüm ücretli izinler. 11

13 MADDE 26 ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA: Muvazzaf askerlik hizmeti dışında, talim, manevra ve sivil savunma eğitimlerine, ilgili makamlarca çağrılan üyelerin, bu görevlerde geçen sürelerin, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla, doksan güne kadar olan kısmı için ücretli izinli sayılırlar. Ancak, aynı süreler için, ilgili makamlarca işçiye ödenen ücret; işverene geri ödenir. Ödenmemesi halinde; işveren bu doksan güne kadar olan süre için ödemiş olduğu ücreti, müteakip aylarda yapacağı ücret ödemelerinden mahsup eder. Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işine veya benzeri işlere almak zorundadır. MADDE 27 ANALIK HALİ VE EMZİRME İZNİ: Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif islerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere bir yasından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam iki saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçiler günde yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz. MADDE 28 FAZLA ÇALISMA, HAFTA TATİLİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALISMALARI: A)Fazla Çalışma: Fazla çalışma kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Denkleştirme dönemi sonunda ortaya çıkan, ortalama çalışma sürelerinin, yasal haftalık çalışma süresi olan kırkbeş saati aşması halinde aşan süreler fazla çalışma sayılır. İşyerlerinde, işin ve işyerinin gerekleri doğrultusunda fazla çalışma yaptırılabilir. Bu amaçla işverence, vardiya planları buna göre hazırlanır. Sağlık kuralları bakımından günde yedibuçuk saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde fazla çalışma yaptırılamaz. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. 12

14 Fazla çalışma süresinin hesabında yarım veya yarım saatten az süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise, bir saat sayılır. Fazla çalışmalarda saat ücreti, üyenin normal ücretinin %50 fazlasıdır. İşveren, fazla çalışma yaptırdığı işçilerin çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. B)Hafta Tatili Çalışması: Tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere, tatil gününden önce belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşuluyla yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat hafta tatili verilir. Üyelere hafta tatili günlerinde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Hafta tatiline hak kazanan üyeler tatil yapmadan hafta tatili günlerinde çalışırlarsa bu güne ait ücreti sözleşmenin imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 100 zamlı olarak ödenir (Çalışmadan hak kazandığı yevmiye dahil toplam üç yevmiye). C)Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışmaları: Aşağıda sayılan Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde (resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü) işverenin talebi ile çalışma yaptırılabilir. 1. Ulusal Bayram Günü Ulusal Bayram 29 Ekim Günüdür. 28 Ekim Günü saat ten itibaren başlar ve 29 Ekim Günü devam eder. 2. Resmi Bayram Günleri a) 23 Nisan Günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. b) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. c) 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır. 3. Dini Bayram Günleri a) Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. b) Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür. 4. Yılbaşı ve Emek ve Dayanışma Günü a) 1 Ocak günü yılbaşı tatili günüdür. b) 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir. Üyeler, Ulusal Bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalıştığı günün ücreti sözleşmenin imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 100 zamlı olarak ödenir (Çalışmadan hak kazandığı yevmiye dahil toplam üç yevmiye). MADDE 29 YILLIK ÜCRETLİ İZİN: İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere aşağıda belirtildiği şekilde yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Üyelere hizmet süresi; 13

15 a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört gün, b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi gün, c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla ve olanlara yirmialtı gün, yıllık ücretli izin verilir. Diğer konularda mevzuat hükümleri uygulanır. Yıllık ücretli izin, işveren tarafından bölünemez. Bu iznin yukarıda belirtilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak bu süreler, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan Ulusal Bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Yıllık ücretli izine ayrılan işçiye, izin süresinin ücreti izine çıkmasından önce ödenir. MADDE 30 DİĞER ÜCRETLİ İZİNLER: Üyelere, işverene veya işveren vekiline yapacağı talep üzerine aşağıda belirtilen izinler verilir. İzinlerin, olayın vukuunda kullanılması esastır. İznini kullanan işçinin, kullandığı izin ile ilgili olayı belgelemesi şarttır. Belgelenmeyen olaylarda işçi mazeretsiz olarak ise gelmemiş sayılır. a) Üyenin evlenmesi halinde beş işgünü, b) Üyenin eş ve çocukları ile üyenin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde dört işgünü, c) Üyenin torunu, büyükanne ve büyükbabanın, kayınpederi, kayın validesi veya eşinin kardeşinin ölümü halinde iki işgünü, d) Üyenin eşinin doğum yapması halinde beş işgünü, e) Üyenin çocuğunu evlendirmesi, sünnet ettirmesi halinde iki işgünü, f) İl içinde evini taşıması halinde bir işgünü, g) Üyenin evlat edinmesi halinde bir hafta, h) Üyenin ikamet ettiği ya da kendisinin, eşinin, anne, babasının mülkiyetinde olan gayrimenkullerinin yangın, sel, deprem ve diğer doğal afetlere uğraması halinde yedi işgünü. MADDE 31 ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ: Durumun belgelenmesi, mevcut yıllık izinlerinin kullanılmış olması ve yöneticileri ile de mutabık kalınması koşuluyla işçilere: a) Uzun Tatil İzni adı altında bir yıllık kıdemi doldurmuş çalışanlara, mümkün olan hallerde altı ay önceden yöneticisine bildirmek koşuluyla dört haftaya kadar, b) Yaşam Tarzı İzni adı altında, iki yıllık kıdemi doldurmuş çalışanlara, üç hafta önceden yöneticisine bildirmek koşuluyla oniki haftaya kadar, c) Eğitim İzni adı altında, üniversite lisans, açıköğretim üniversite, açık lise ve yüksek lisans eğitimi görenlere bunu belgelemeleri ve üç ay önceden yöneticisine bildirmeleri koşuluyla dört haftaya kadar, 14

16 d) Acil Durumlarda İzin adı altında, acil ve kısa süreli izin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla iki güne kadar, e) Ailevi Nedenlerle İzin adı altında, acil ailevi durumlarda izin ihtiyacının karşılanması amacıyla, mümkün olan hallerde durumun makul bir süre önceden yöneticiye bildirilmesi koşuluyla üç aya kadar, ücretsiz izin verilir. MADDE 32 TUTUKLULUK VE MAHKUMİYET: Gözetim altına alınan üyeler gözaltı süresince ücretsiz izinli sayılırlar. Tutuklanan üyeler üç ay süreyle ücretsiz izinli sayılırlar; bu süre sonunda iş sözleşmeleri işverence feshedilir ve üye 4857 sayılı İş Kanununun 25/IV üncü maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak kazanır. Tutukluluğun; a) Kovuşturmaya yer olmadığı; b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı; c) Beraat kararı verilmesi; d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması nedenlerinden biri ile altı ay içinde son bulması ve işçinin işe dönmeyi talep etmesi halinde boş ve uygun kadro varsa işe alınır. Bu madde uyarınca ücretsiz izinli sayılan süreler, kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin hakkının hesabında kıdemden sayılmaz. MADDE 33 BİLDİRİM SÜRELERİ: Üyelerin, iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshinden önce durumun yazılı olarak bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirim yapılmasından itibaren iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Üye, bildirim süreleri içerisinde işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde, bildirim süreleri içerisinde tüm haklardan yararlanır. Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan verir. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu olarak kullanabilir. Bu iznin kullandırılmasında 4857 sayılı Yasanın 27 nci maddesi hükümleri uygulanır. 15

17 MADDE 34 KIDEM TAZMİNATI: İşçinin iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdiği durumlarda; işçiye her hizmet yılı için otuz günlük giydirilmiş ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Üyenin ölümü halinde bu ödeme her yıl için kırk gün üzerinden hesaplanır. Yıldan artan süreler için de bu oranlar üzerinden ödeme yapılır. MADDE 35 GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK: İşveren hastalanarak viziteye çıkan üyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki sağlık kuruluşlarından on günden fazla istirahat almaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen istirahatlerinin ilk iki günlük süresine ait ücretlerini öder. İşverenin belirtilen istirahatlere ilişkin ilk iki günlük ücret ödeme yükümlülüğü bir takvim yılında en fazla dört defadır. Bunu aşan raporlarda işverenin anılan ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. İş kazası, meslek hastalığı ile ağır hastalık (verem, kanser vb.) hallerinde işçinin istirahatli olduğu döneme ilişkin ücreti tam olarak ödenir. İşçinin belirtilen nedenlerle raporlu olduğu dönemlerde iş sözleşmesi kanunun öngördüğü süre içerisinde feshedilemez. İşyerinde oluşan, acil vakalarda işçilerin en yakın Sosyal Güvenlik Kurumunun sigortalı adına hizmet satın aldığı sağlık tesislerine taşınmasını sağlamak için yapılan yol giderleri işveren tarafından ödenir. MADDE 36 İŞTEN ÇIKARMA: İşveren, herhangi bir işyerinde bir aylık süre içerisinde aynı veya farklı tarihlerde 4857 sayılı İş Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen işçi sayısına göre toplu işçi çıkarma sayılacak sayıda işçi çıkarmak istediğinde, durumu ilgili makamlara ve nedenleriyle birlikte Sendikaya bildirmek zorundadır. Bildirimden sonra Sendika yetkilileri ve Sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konusu ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. İşveren, toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesi halinde, kesinleşme tarihinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde, nitelikleri uygun olan işçileri işe çağırmak zorundadır. MADDE 37 ÜCRETİN TANIMI: Ücret, işçilerin yaptıkları bir iş karşılığında işveren tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsar. Üyelerin ücretleri en geç izleyen ayın ilk beş günü içerisinde ödenir. İşveren yaptığı her ödeme için, 4857 sayılı Yasanın 37 nci maddesi uyarınca, işçiye ücret hesabını gösterir, imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. 16

18 İşçilerin ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez ya da mahkeme kararı olmadıkça işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. MADDE 38 ÜCRET ZAMMI: A) Birinci Yıl Ücret Zammı: tarihinde işyerinde çalışan üyelerin, tarihi itibariyle aldıkları brüt çıplak ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere brüt 80,00 TL/Ay zam yapılacaktır. B) İkinci Yıl Ücret Zammı: tarihinde işyerinde çalışan üyelerin, tarihi itibariyle aldıkları brüt çıplak ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2013 İndeks sayısının, Haziran 2012 İndeks sayısına göre değişim oranında zam uygulanacaktır. C) Üçüncü Yıl Ücret Zammı: tarihinde işyerinde çalışan üyelerin, tarihi itibariyle aldıkları brüt çıplak ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2014 İndeks sayısının, Haziran 2013 İndeks sayısına göre değişim oranında zam uygulanacaktır. D) Bu uygulamalar sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanacak, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmayacaktır. Sistemsel tanımlama anlamında sorun yaşanması durumunda işveren tarafından yukarıya yuvarlamalar yapılabilir. E) Sendika üyesi işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri , ve tarihlerinde ücret zamları uygulandıktan sonra aylık asgari ücretin; - Takım lideri, balık satış elemanı ve forklift operatörü için %10 undan, - Kasap, küçük format şarküteri/kasap elemanı için %20 sinden, - Aşçı, baklavacı, ekmekçi ve pastacı için ise %40 ından az olmayacaktır. İşveren, işin durumuna ve ihtiyaca göre yukarıda belirtilen asgari ücrete göre dağılım oranlarında değişiklik yapabilir. Ancak her halükarda yeni işe giren işçinin ücreti aynı konumda bulunan emsal kıdemli işçinin ücretini geçemez. MADDE 39 - KIDEM ZAMMI: İşbu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden önce işe giren ve bu imza tarihinden önce ikramiye ödemesi yapılmayan tam ve kısmi süreli çalışan üyelerden işyerinde üçüncü ve beşinci yılını tamamlayanlara, tamamladıkları süreyi izleyen ilk Ocak veya Temmuz aylarında olmak üzere bu aylardaki ücretlerine % 5 ücret artışı kıdem zammı olarak uygulanacaktır. 17

19 MADDE 40 İKRAMİYELER: I) Toplu İş Sözleşmesinin İmza Tarihinden Önce İşe Giren Üyeler: A) Toplu İş Sözleşmesinin Birinci Yılında ( ): 1) İkramiye ödemesi yapılmadan çalışan üyelere Aralık ve Haziran ayları ücretleri ile birlikte otuzar günlük ücretleri tutarında olmak üzere yılda toplam altmış günlük, 2) Bir ikramiye ödemesi ile çalışan üyelere, Aralık ayında otuz günlük, Haziran ayında otuz günlük ücretleri tutarında olmak üzere yılda toplam altmış günlük, 3) Diğer üyelere, Ekim, Şubat ve Haziran ayları ücretleri ile birlikte otuzar günlük ücretleri tutarında olmak üzere yılda toplam doksan günlük, ikramiye ödemesi yapılır. B) Toplu İş Sözleşmesinin İkinci Yılında ( ): Sendika üyesi işçilere Ekim, Şubat ve Haziran ayları ücretleri ile birlikte otuzar günlük ücretleri tutarında olmak üzere yıllık toplam doksan günlük ikramiye ödemesi yapılır. C) Toplu İş Sözleşmesinin Üçüncü Yılında ( ): Sendika üyesi işçilere Eylül, Aralık, Mart ve Haziran ayları ücretleri ile birlikte otuzar günlük ücretleri tutarında olmak üzere yıllık toplam yüzyirmi günlük ikramiye ödemesi yapılır. II) Toplu İş Sözleşmesinin İmza Tarihinden Sonra İşe Giren Üyeler: a) Bir kıdem yılını dolduruncaya kadar üyelere yılda toplam otuz günlük ücretleri tutarında olmak üzere, Haziran ve Aralık ayları ücretleri ile birlikte onbeşer günlük ücretleri tutarında, b) Bir-iki kıdem yılı arasında olan üyelere yılda toplam altmış günlük ücretleri tutarında olmak üzere, Haziran ve Aralık ayları ücretleri ile birlikte otuzar günlük ücretleri tutarında, c) İki kıdem yılını dolduran üyelere yılda toplam yüzyirmi günlük ücretleri tutarında olmak üzere Eylül, Aralık, Mart ve Haziran ayları ücretleri ile birlikte otuzar günlük ücretleri tutarında, ikramiye ödenir. C- Tüm ikramiye ödemelerinde aşağıda belirtilen hususlar gözönünde bulundurulur: İkramiyeye hak kazanmak için deneme süresinin doldurulması esastır. İkramiyeler, ücrete hak kazanılan süre ile orantılı olarak ödenir. İkramiyeler, işe yeni alınan ya da işten ayrılan üyelere çalıştıkları süre ile orantılı olarak ödenir. İkramiyeler, çıplak ücret üzerinden hesaplanır. Üyelerin, ikramiyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş sözleşmesinin devamı süresindeki ücretli izinlerle, hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. 18

20 MADDE 41 ALIŞVERİŞ YARDIMI: İşveren, işyerlerinden alışveriş edebilmeleri amacıyla tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan üyelere net 85,00 TL/Ay; kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan üyelere net 60,00 TL/Ay alışveriş yardımı yapar. Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonra işe giren tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan üyelere net 60,00 TL/Ay; kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan üyelere net 40,00 TL/Ay alışveriş yardımı yapılır. Üyelerin iki yıllık kıdem sürelerini doldurmasını takip eden ayda yardım tutarları diğer üyelerin aldıkları tutara eşitlenir. Bu yardım, her ayın onuncu gününde; bu tarihte deneme süresini tamamlayan ve iş sözleşmesi devam eden üyelere adlarına düzenlenecek özel karta yükleme yapmak suretiyle yerine getirilir. Alışveriş yardımına hak kazanabilmek için ödemenin yapıldığı ayda tam süreli çalışan üyelerin en az beş işgünü, kısmi süreli çalışan üyelerin en az üç işgünü fiili çalışmasının bulunması gerekir. İstirahatli olan üyeler istirahat süresine bakılmaksızın alışveriş yardımından yararlandırılır. Alışveriş yardımı tutarları, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. Bu sözleşme uyarınca alışveriş kartına yüklenecek tutarların kullanılmasında süre kısıtlaması yoktur. MADDE 42 YEMEK YARDIMI: İşveren, üyelere çalıştıkları her gün ve her vardiyada doyurucu, kaliteli yemek vermeyi kabul eder. Ancak, sağlık durumları nedeniyle özel beslenme rejimine tabi olduklarını sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlere ve Ramazan ayında oruç tutmaları nedeniyle yemek hakkından yararlanamayan küçük format çalışanı üyelere her gün için net 6,00 TL, hiper format ve dağıtım merkezi çalışanı üyelere her gün için net 4,79 TL yemek yardımı öder. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiler de yemek yardımından yararlandırılır. Ramazan ayında oruç tutacak üyeler, yemek yardımından faydalanmak istediklerine dair yazılı müracaatlarını Ramazan ayının başlangıcından onbeş gün öncesine kadar İnsan Kaynaklarına iletmek zorundadırlar. Yemek listelerini, işveren vekili veya görevlendireceği kişiler ve sendika temsilcileri birlikte belirler. Küçük format çalışanı üyelere uygulanacak tutar, sözleşmenin birinci ve ikinci yılları için geçerlidir. Bu tutar, sözleşmenin üçüncü yılında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Hiper Format ve Dağıtım Merkezi çalışanı üyelerin yemek maliyetleri tutarında herhangi bir artış olması durumunda artışın gerçekleştiği tarih itibarı ile yukarıda belirtilen tutar güncellenir. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. 19

21 MADDE 43 - İŞE GELİŞ - GİDİŞLERİN SAĞLANMASI: İşveren tarafından tespit edilen güzergâhlarda, işçilerin topluca işe geliş gidişlerini sağlamak için servis tahsis edilir. İşverence servis sağlanmaması durumunda, geçerli olmak üzere: sözleşmenin imza tarihinden itibaren a) Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan üyelere toplu taşım kartı uygulanan yerlerde aylık toplu taşım kartı tutarı; toplu taşım kartı uygulaması bulunmayan yerlerde ise fiili çalışma gününe karşılık her gün için bir geliş, bir gidiş olmak üzere toplam iki adet belediye otobüs bileti rayiç bedeli net olarak ödenir. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan üyelere ise fiili çalışma gününe karşılık her gün için bir geliş, bir gidiş olmak üzere toplam iki adet belediye otobüs bileti rayiç bedeli net olarak ödenir. b) Ayrıca servis güzergahları veya çalışma saatleri nedeniyle servisten yararlanamayan üyelere, servisten yararlanılamayan her gün için bir geliş, bir gidiş olmak üzere toplam iki adet belediye otobüs bileti rayiç bedeli net olarak ödenir. MADDE 44 HARCIRAH: Tam veya kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan üyelerin, çalıştığı il dışında geçici olarak görevlendirilmeleri halinde yol ve konaklama ücretleri işverence karşılanır. Ayrıca, üyelerin sabah, öğle ve akşam yemekleri mevcut uygulamadaki gibi işverence verilmeye devam edilir. İşveren tarafından karşılanamayan öğünler için, gideri belgelenmek koşuluyla günlük net 20,00 TL ye kadar yemek harcırahı ödenir. Bu tutar, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. MADDE 45 KİRA YARDIMI: İşverenin önerisi üzerine başka ile nakledilen tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi iş sözleşmesi ile çalışan üyelere, nakil tarihini izleyen aybaşından başlamak üzere ve altı ay süreyle her ay brüt 600,00 TL kira yardımı yapılır. İstanbul ilindeki Avrupa ve Anadolu Yakaları ayrı il olarak değerlendirilir. Bu tutar, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. MADDE 46 YILLIK ÜCRETLİ İZİN YARDIMI: Sözleşmenin imza tarihinden sonra yıllık ücretli izne çıkan tam ve kısmi süreli çalışan sendika üyesi işçiye, izninin tamamını kullanması kaydı ile yıllık ücretli iznin bitirildiği ayın ücretleri ile birlikte 110,00 TL/Yıl/Brüt yıllık izin harçlığı ödenir. Bu tutar, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. 20

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : İŞVEREN : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENDİKA : TEZ KOOP İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2012 30.06.2014 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE

Detaylı

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKA : : TEZ-KOOP-İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2016 30.06.2018 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE 2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ MADDE

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler)

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İşyerini bildirme MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya

Detaylı

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 09.10.2008/182 TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI ÖZET : 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarım ve Ormandan

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

BORDROLAMA SÜRECİ 2

BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI omerilkerguven@hotmail.com 0 532 779 00 53 1 BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÜCRET KAVRAMI 3 ÜCRETİN TANIMI İşçi açısından bir gelir unsuru,

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI (TEZ-KOOP-ĐŞ) ARASINDA BAĞITLANACAK ĐŞLETME TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐ TEKLĐFĐ MADDE 1- TANIMLAR:

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi Yıllık Ücretli İzin Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 Sayı :2014/S-59 Ankara,12.06.2014 Konu :Yıllık Ücretli İzin Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 4857 Sayılı İş Kanununa Dayanılarak İşverenler Tarafından İşçilere Kullandırılacak Yıllık Ücretli İzinler

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre 40 İş Soruda Kanunu nda Ücret Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre muharrer senetle (bono ile) veya kuponla ücret ödemesi yapılır mı? Ücretin Türk parası ile ödenme zorunluluğu

Detaylı

İŞ KANUNUNA GÖRE 10 GÜNDEN AZ,PARÇALI KULLANDIRILAN YILLIK İZİNLERİN NİTELİĞİ

İŞ KANUNUNA GÖRE 10 GÜNDEN AZ,PARÇALI KULLANDIRILAN YILLIK İZİNLERİN NİTELİĞİ İŞ KANUNUNA GÖRE 10 GÜNDEN AZ,PARÇALI KULLANDIRILAN YILLIK İZİNLERİN NİTELİĞİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR* 59 1. GIRIŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun, Yıllık ücretli iznin uygulanması başlıklı 56 ncı maddesi hükümlerine

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 4857

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI

TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI 18.10.2012 Tarihli 6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNDA GETİRİLEN

Detaylı

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 Fazla Çalışma

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI

YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte, çalışanlar yıllık ücretli izinlerini daha

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ Tesco Kipa Pazarlama Ticaret Lojistik Ve Gıda Sanayi A.Ş. Ve Bağlı İşyerleri Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR :

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI: KAMU-İŞ KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI : TEZ-KOOP-İŞ TÜRKİYE KOOPERATİF,

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI 1 TANIMLAR MADDE 2. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden

Detaylı

Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM Resmi Gazete Tarih ve No : 03.03.2004 / 25391 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı

Detaylı

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Anayasanın 50 inci maddesine göre dinlenmek çalışanların hakkıdır.

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜK 01.01.2014 31.12.2015 İMZA TARİHİ 02.01.2014 1 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİ

Detaylı

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR 41 ** 1. GİRİŞ 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi. ÇIRAK ÖĞRENCİNİN; 1-Kimlik Bilgileri T.C. Kimlik No. Adı Soyadı Doğum yeri. Doğum Tarihi Baba Adı Ana Adı Cinsiyeti T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl İlçe

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.com Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku A Devlet Hastanesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ Mehmet KARADURMUŞ * I-Giriş: İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ 1 SENDİKA KURMA HAKKI ANAYASA -MADDE 51- Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı, T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı personelinin yıllık

Detaylı

Aşağıdaki düzenlemeler Resmi Gazete de yayınlanarak yakın zamanda yürürlüğe girecektir. **MADEN SAHİPLERİ İSTEDİ ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN DÜZENLENDİ **

Aşağıdaki düzenlemeler Resmi Gazete de yayınlanarak yakın zamanda yürürlüğe girecektir. **MADEN SAHİPLERİ İSTEDİ ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN DÜZENLENDİ ** 4857 SAYILI İŞ KANUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER Torba Kanun da 4857 sayılı İş Kanunda düzenlemelere yer verildi. Bu yazımız ile bu düzenlemeleri siz okurlarımızla paylaşıyoruz. Aşağıdaki düzenlemeler

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: Resmi Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014 Bu prosedür, Nutricia Anne Bebek Beslenmesi çalışanlarının yılık izin, mazeret izni, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum izni, süt izni ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil ile ilgili süreçleri kapsamaktadır.

Detaylı

Bireysel İş Hukuku. İş Sözleşmesinin Kurulması, Tarafların Ehliyeti, Sözleşmesi Yapma Zorunlulukları Yasakları. Prof. Dr.

Bireysel İş Hukuku. İş Sözleşmesinin Kurulması, Tarafların Ehliyeti, Sözleşmesi Yapma Zorunlulukları Yasakları. Prof. Dr. Bireysel İş Hukuku İş Sözleşmesinin Kurulması, Tarafların Ehliyeti, Sözleşmesi Yapma Zorunlulukları Yasakları Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Tarafların Ehliyeti Fiil ehliyetine sahip kimseler

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER Dr. Nurgül MALÇIK ÇSG Müşaviri Dernek Başkanı Bülent KİRAZ ÇSG Müşaviri Dernek Başkan Yrd İÇERİK İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi,

Detaylı

ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI.

ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI. ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI omerilkerguven@hotmail.com 0 532 779 00 53 1 ÜCRET KAVRAMI 2 ÜCRETİN TANIMI o İşçi açısından bir gelir unsuru, işveren açısından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı:

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı: İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği İşçi Sözleşmesi Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL:

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL: ANLAŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 14.08.2012 Toplantı Yeri : MİKSEN Toplantı Salonu MİKSEN ve TES-İŞ Sendikası temsilcileri bugün saat 19:00 da bir araya gelerek, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler 1 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba Kanun

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

4857 Sayılı İŞ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

4857 Sayılı İŞ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 4857 Sayılı İŞ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Suat ŞİMŞEK İş Başmüfettişi 1 İŞ KANUNLARI 3008 sayılı, 1936 931 sayılı, 1967 1475 sayılı, 1971 4857 sayılı, 2003 Kabul tarihi : 22.05.2003 Yayım

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25387

Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25387 Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25387 YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, 4857

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

İşçİlERDE Yıllık ÜCREtlİ İZİn UYgUlaMaSı ve

İşçİlERDE Yıllık ÜCREtlİ İZİn UYgUlaMaSı ve İşçİlERDE Yıllık ÜCREtlİ İZİn UYgUlaMaSı ve BİRİkMİş İşçİ İZİnlERİnİn kullandırımı Cumhur Sinan ÖZDEMİR* Öz Yıllık ücretli izin hakkı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilere uygulanır. İşçinin işyerinde

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi:

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi: Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: İkametgâh Adresi: İlk

Detaylı

E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Yıllık ücretli izin, işveren ve çalışan arasında sorunlara neden olabilen ve sürekli gündemde olan bir konudur. Hâlbuki bu konu,

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 19.02.2013 No : 36582 Toplu iş sözleşmesinde haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlenip, bu sürenin 6 iş gününe bölünerek

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku (Resmi Gazete: 22.05.2003)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE STAJ SÖZLEŞME FORMU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE STAJ SÖZLEŞME FORMU GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Sözleşme, 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanununa uygun olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işletmelerde yapılacak Staj

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) Madde 1-TARAFLAR : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş. B. Madde 2- TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR?

DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR? DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR? Erol GÜNER* I. GİRİŞ: Çalışma hayatının içinde bulunan kadın işçilerimizin doğum yapmaları halinde

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE FARKLILIK VE DEĞERLENDİRMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE FARKLILIK VE DEĞERLENDİRMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE FARKLILIK VE DEĞERLENDİRMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu

Detaylı

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 6645 1 SİGORTALI YÖNÜNDEN ŞARTLAR 31.12.2017 Tarihine kadar İş-Kur İşbaşı Eğitim programını tamamlamış olması İşbaşı

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1. İşsizlik Kanunun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Amacı Nedir? Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kanun, 25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme

Detaylı

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA Ali Kemal TERZİ 65 * Mustafa GÜNÖZ 66 ** I-GİRİŞ Fazla çalışma kavramı, özellikle İş Kanununda tüm tarafların üzerinde durduğu ve uygulamada en çok tartışılan

Detaylı

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Ankara da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İnternet Siteleri)

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi www.gsghukuk.com Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi İş Hukuku Hizmetleri Yıllık ücretli izin hakkı ne zaman doğar? 1 yıl Yıllık ücretli izin hakkı işçinin işyerinde çalışmaya başladığı günden itibaren

Detaylı

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin.

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin. Adı Soyadı Okul Numarası Öğrenim Gördüğü Program Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İkamet Adresi Cep Telefonu Numarası Öğrencinin Haftalık Çalışma Gün Sayısı: Haftalık Çalışma Saati: Açıklama Öğrenciye

Detaylı