III. AŞAMA :PLANLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. AŞAMA :PLANLAMA"

Transkript

1 III. AŞAMA :PLANLAMA Bu bölümde koruma-kullanma dengesi içinde Milli Park alanının da yer alabilecek aktiviteler belirlenmekte ve Uzun Devreli Gelişme Planının hedefleri, amaçları ve planlama kriterli doğrultusunda fiziki plan kararları (1/25000 ölçekli) geliştirilmektedir.

2 III. AŞAMA :PLANLAMA

3 Doğa Rezervi El Değmemiş Bölgeler Milli Park Doğa Anıtı Habitat ve Türlerin Yönetildiği Alan Koruma Peyzajları Doğal Kaynakların Yönetildiği Alanlar Korunan Alanın Tipi I II III IV V VI Korunan Alanın Amacı Bilimsel Araştırma El Değmemiş/Bakir Bölgelerin Korunması * 2 Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Çevresel Servislerin Korunması * Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunması * * Turizm ve Rekreasyon * Çevre Eğitimi * * Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı * 3 3 * Kültürel Mirasın Korunması * * * * * 1 2

4 Genel olarak Zonlama Sistemi, önemli veya tehlike altındaki habitatların, ekosistemlerin ve ekolojik süreçlerin korunmasında, zararlı olabilecek insan aktivitelerini sınırlamada, makul ölçülerde arazi kullanımına olanak tanırken doğal ve/veya kültürel değerleri korumada, zarar görmüş alanların iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Zonlama, bir doğa koruma alanının ve komşu alanların bir dizi alt bölgeye bölünmesidir. Her yönetim zonu için ayrı uygulama hedefleri oluşturulur. Her zonda yönetim faaliyetleri benzer şekildedir; ancak tip ve yoğunluk olarak farklılık gösterebilir.

5 İtalya Milli Parklar da Oluşturulan Koruma Zonları - İntegral Rezerv Alanları (A): Bu alanlar ekoloji, doğa ve peyzaj bakımından mutlak korunması gereken en hassas bölgelerdir. Burada doğal çevre eksiksiz olarak tamamen korunurken, alanın doğal değerlerine zarar verecek hiçbir faaliyete izin verilmez. İntegral Rezerv alanlarına park yönetiminden izin alabilenler, görevli rehberler eşliğinde gelebilirler. - Genel Rezerv Alanları (B): Bu alanlarda yeni bina inşası, var olan binaların genişletilmesi ve arazinin şeklini değiştirecek çalışmalarda bulunmak yasaklanmıştır. Tarım ormancılık ve hayvancılık gibi insan faaliyetleri park yönetiminin kontrolü altındadır. - Koruma Zonu (C): Bu alanlarda park yönetimi tarafından belirlenmiş kriterlere uygun olarak, biyolojik tarım yöntemlerine uyan geleneksel kullanıma izin verilir. Bu bölgelerde yıllardan beri yaşamakta olan insanların yaşama mekanları ve yaşayış şekilleri koruma altına alınır. - Ekonomik ve Sosyal Gelişim Alanları (D): Bu alanlar aynı ekosistemin bir parçasını kapsayan, insan etkisi tarafından daha fazla değişime uğramış, parka gelen ziyaretçilerin kullandığı, kültürel ve rekreasyonel faaliyetlerin en yoğun yapıldığı yerlerdir.

6 IUCN tarafından, İtalya daki Abruzzo Milli Parkı Zonlama Sisteminin en iyi uygulandıgı alanlardan biri seçilmistir. Abruzzo Milli Parkı 4 zona ayrılmıstır. Zon A- Mutlak koruma alanı: Tüm alanın %6,9 unu kapsamaktadır, amaçlanan oran ise Zon B den alınarak %14-15 seviyesine çıkarmaktır. Mutlak koruma alanının önemli bir bölümü köylüye ait arazilerden olusmakta ve devlet koruma altına aldığı bu topraklar için köylülere yılda 500 bin Avro kira ödemektedir. Zon A ya giriş sadece özel izinle olup, alanda yalnızca bilimsel arastırmalar yapılmaktadır. Zon B- (Genel rezerv alanı): Tüm alanın %83,8 ini kapsamaktadır ve yüzyıllardır varlıgını sürdürmüs orman alanlarından olusmaktadır. Bu alanda geleneksel aktivite ve ekonomik faaliyetlerin devam etmesine izin verilmektedir. El sanatı ve yakıt için agaç toplamak, kap yapmak için yer mantarı ile diger mantar çesitlerini toplamak serbesttir. Zon C- (Korunan Peyzaj Alanı): Tüm alanın %8,5 ini kapsamaktadır. Alüviyal düz bir tarım arazisidir. Parkın önemli yerlesimlerinden biri olan Pescasseroli nin çevresindedir. ZonD- (Gelisme Zonu): Tüm Alanın %0,8 ini kapsamaktadır hanelik 7 yerlesim alanını içermektedir. Gelisme zonu aynı zamanda tampon zonu da içermektedir.

7

8

9

10 Kanada Milli Park Zonlama Sistemi Zon 1- Özel Koruma Zonu: Özellikle önemli veya kırılgan kaynakların korunduğu alanlardır. Hava ulaşımı dahil motorlu araç girişi yasaktır. Zon 2- Yabanıl Zon: Park ekosistemlerinin en iyi örneklerinin sergilendiği geniş alanlardır. Yabanıllığın muhafazası esastır. Motorlu araç girişi yasaktır. Zon 3- Doğal Çevre Zonu: Yabanıl zondan daha fazla kullanıma izin verilmesine rağmen doğal yapının korunduğu bölgedir. Sadece yöre halkının ulaşımını sağlamak için sınırlı araç girişine izin verilir, Zon 4- Açıkhava Rekreasyon Zonu: Eğitim, açık hava rekreasyonu, konaklama ve ziyaretçilere yönelik diğer tesislerin yer aldığı bölgedir. Doğal peyzajın korunması esas olup, motorlu araç girişine izin verilir. Zon 5- Park Hizmetleri: Park yönetimi için gerekli ana hizmet birimlerinin ve tesislerinin yer aldığı bölgedir. Bunlara ek olarak kültürel ve çevresel hassas alanların yer alması durumunda yönetim etkinliği için alt zonlar tanımlanabilmektedir.

11 Bazı ülkelerin ve IUCN nin Zonlama Sistemleri Fransa milli parklarında: mutlak koruma zonu, tampon zon, gelişme zonu ABD milli parklarında: doğal zon, tarihsel zon, park gelişme zonu, özel kullanım zonu İngiltere de: doğal zon, kırsal zon ve kasaba köylerin bulunduğu diğer bir zon IUCN nin zonlama sistemi: mutlak doğal zon, yönetilen doğal zon, yabanıl zon.

12 PLAN KARARLARI VE BÖLGELEME Bölgelemede; Alanın ana kaynak değerleri, kaynak değerlerinin hassasiyeti, nadirliği, onarılabilirliği, endemizm, risk faktörleri, ekosistem bütünlüğü, peyzaj çeşitliliği, türler için uygun yaşam alanı genişliği vb. Geleneksel kullanımlar ve sosyo-kültürel değerler, Mülkiyet durumu, Yasal, çevresel, antropojenik ve fiziki faktörler, diğer sınırlayıcılar ve alana özel muhtemel diğer unsurlar, dikkate alınmaktadır.

13 Mutlak Koruma Bölgesi ; Küresel ölçekte korunması gereken ve ülkemizin taraf olduğu sözleşmelerde korunması taahhüt edilen türlerin bağımlı oldukları yegane alanlar ile günümüze kadar hiç insan müdahalesi görmeden doğallığı muhafaza edilmiş izole alanlar mutlak koruma bölgesi olarak ayrılır. Yönetim Amacı; İnsan müdahalesi olmaksızın kaynak değerlerinin doğal süreçlerde varlıklarını sürdürmesini sağlamak Belirleme Kriterleri; Doğal olmak, Herhangi bir insan müdahalesi görmemiş olmak Milli ve Milletler arası düzeyde tipik, emsalsiz ve nadir olmak Tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş olmak Devlet mülkiyetinde olmak

14 Hassas Koruma Bölgesi ; Her bir alanın kaynak değeri yada çekirdek zonunu oluşturan ancak geleneksel kullanımla iç içe günümüze kadar gelebilmiş alanlar ile hedef türlerin habitatlarının bozulmadan gelecek nesillere intikalini sağlayacak şekilde kullanımı zaman, faaliyet ve süreye göre kısıtlandığı alanlar Hassas Koruma Bölgesi olarak ayrılır. Yönetim Amacı; Müdahale görmüş kaynak değerlerini koruyarak ve/veya iyileştirme çalışmaları ile doğal süreçlere yaklaşmasını sağlamak ve gelecekteki potansiyel mutlak koruma alanlarını yaratmak Korunan Alandaki kaynak değerlerinin algılanmasını sağlamak Belirleme Kriterleri; Doğal veya yarı doğal olmak Herhangi bir sebeple insan müdahalesine maruz kalmış ancak rehabilite ve restore edilebilecek nitelikte olmak Milli ve Milletler arası düzeyde tipik, emsalsiz ve nadir olmak Tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş olmak Devlet mülkiyetinde olmak

15 Sürdürülebilir Kullanım Bölgesi; Tabiatı koruma için alınmış kurallara göre ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesine izin verildiği, çekirdek bölge ile yapılaşmaya açık bölgeler arasında kalan alanlar sürdürülebilir kullanım bölgesi olarak ayrılır. Yönetim Amacı; Ekolojik ortam ile uyumlu sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını sağlamak Belirleme Kriterleri; Doğal veya yarı doğal olmak, Geleneksel kullanımı olmak Ekonomik gelir yaratmak Devlet veya özel mülkiyetinde olmak

16 Kontrollü Kullanım Bölgesi; Korunan alanlar içinde yer alan turizm ve rekreasyon alanları, yerleşim yerlerinin yer aldığı alanlar Kontrollü Kullanım bölgesi olarak ayrılır. Yönetim Amacı; Korunan Alanın turizm ve rekreasyon hizmetinden ziyaretçilerin faydalanmasını sağlamak, Korunan Alan içerisindeki mevcut yerleşim alanlarında planlı gelişimi sağlamak Belirleme Kriterleri; İskan ve yapılaşmaya konu olmak Turizm ve rekreasyon potansiyeline sahip olmak Devlet ve özel mülkiyetinde olmak

17 ALT PLAN VE PROGRAMLAR Bu bölümde; Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı, Ekoturizm Planı, Ekolojik Tarım Programı, Eğitim ve Bilinçlendirme Programı, Gönüllülük Programı vb. plan ve programlar yer alabilir. Uzun Devreli Gelişme Planı Plan Hükümleri uygulama plan, proje ve programları için; *yol gösterici, *yönlendirici, *kesin tanım içeren özellikte düzenlenir.

18 PLAN HÜKÜMLERİ Plan kararlarının hangi şartlar ile uygulama yapılacağı tanımlanmaktadır. Plan hükümleri iki genel başlık altında hazırlanmaktadır. 1.Genel Hükümler alanın tamamına ilişkin düzenlemeleri, 2.Özel Hükümler alanda yapılan bölgeleme bazında bölgelere ilişkin düzenlemeleri, içermektedir.

19 PLANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Planı yapılan alanın etkin ve sürdürülebilir yönetimi, kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile alanın tanıtımı, eğitim ve bilinçlendirme gibi faaliyetlerin yürütülebilmesi için alanda olması gereken ideal teknik ve idari personel sayısı ve mesleki dağılımı ile yönetim şeması verilir.

20 Milli Park Müdürlüğü İdari Birim 4 Kişi Milli Park Mühendisliği (Orman Mühendisi) Teknik Birim Danışma Birimi Giriş Kontrol Görevlisi 4 Kişi Gezici Kontrol Görevlisi 4 Kişi Orman Mühendisi 1 Kişi Biyolog (Flora ve Fauna Uzmanı) 2 Kişi Üniversiteler STK Destek Personeli (Acil müdahale, ilk yardım, bakım-onarım, temizlik) 10 Kişi Diğer; - Çevre Mühendisi, - İnşaat Mühendisi - Peyzaj Mimarı vb.

21 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesi Danışma / Yönlendirme Komitesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü MP Müdürü Md. Yrd. (2) Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesi Uygulama Destek Komitesi Doğa Koruma, İzleme ve Değerlendirme Birimi Orman mühendisi (2) Biyolog (2: Flora ve Fauna) Jeoloji mühendisi Gezici kontrol ve güvenlik görevlisi (12) Ziyaretçi Yönetimi, Eğitim ve Halkla İlişkiler Birimi Peyzaj mimarı Turizm uzmanı İnternet sitesi tasarım uzmanı İletişim ve halkla ilişkiler uzmanı İZM yardımcı personel (4) Park Yapıları Uygulama ve Altyapı Birimi İnşaat mühendisi Peyzaj mimarı Orman mühendisi İdari - Mali İşler Birimi Sayman Muhasebe görevlisi (2) Şoför (8) V.H.K.İ (2) Santral Görevlisi Yardımcı personel (2) Ulus Ofisi Amasra Ofisi Pınarbaşı Ofisi Cide Ofisi

22 BEŞ YILLIK VE PLANLAMA SÜRESİNE UYGUN EYLEM PLANLARI Kim, neyi, niçin, ne zaman, nerede, nasıl, yapacak, planın geçerlilik süresi ve süre sonrasında gözden geçirilmesine yönelik ilkeler ve faaliyetlerin izlenmesine yönelik göstergeler yer alır. Sıra No YAPILACAK FAALİYETLER SORUMLUSU FAALİYET YILLARI 1 Yangın riskini azaltma ve yangınla mücadele alt planının hazırlanması 2 Kastamonu-Çankırı karayolunda heyelanların önlenmesi DKMP, OGM, OAE, İl Çevre ve Orman Müd. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, AGM

23 İZLEME KONTROL VE DEĞERLENDİRME KRİTER VE YÖNTEMLERİ Bu bölümde; sadece faaliyetlerin değil alanın biyolojik çeşitliliğinin, sosyo-ekonomik ve diğer kaynak değerlerinin de izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesinin sağlanması amacıyla izleme göstergeleri- indikatörleri tanımlanır. NE İZLENECEK İZLEME YÖNTEMİ NEREDE NE- ZAMAN SORUMLUSU GÖSTERGESİ Göknar ormanlarında böcek zararı Sörveyler yapılarak salgının şiddet ve boyutunun belirlenmesi Milli Park genelinde Her yıl Mayıs- Ağustos ayları arasında Milli Park Müd. ve Orman Bölge Müd. Epidemi düzeyinin altındaki populasyon miktarı ve kurumalarda azalmalar

24 ONAMA VE YÜRÜRLÜK Plan, 2873 sayılı Milli Parklar kanununun 4. maddesine göre, ilgili kurumlara görüşe gönderilir. Kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda son düzeltmeleri yapılan ve Bakan Onayı alınan UDGP yürürlüğe konulur ve ilgili birimlere gönderilir.

25

26

27

28 ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 28

29 Milli Park ve Tabiat Parklarımız Yapılan uygulamalar

30 Başkomutan Tarihi Milli Parkı / Afyonkarahisar Kocatepe Savaş Alanı İzleme noktası (seyir platformu)

31 Başkomutan Tarihi Milli Parkı / Şehitlikler

32 Kaçkar Dağları Milli Parkı / Rize ÇAT Acil Durum Merkezi, Bilgilendirme levhaları, tur güzergahı

33 Altındere Vadisi Milli Parkı / Trabzon Tur güzergahı(sesli kaya), manzara seyir noktası, köprü, günübirlik kullanım alanı

34 Beydağları Sahil Milli Parkı /Kesmeboğazı günübirlik kullanım alanı- Antalya

35 Giriş takı, WC, Manzara Seyir Noktası (platform) Mesir Tabiat Parkı / Manisa

36 Uludağ Milli Parkı Giriş Kontrol Noktası / Bursa Ilgaz Dağı Milli Parkı Giriş Kontrol Noktası / Kastamonu

37 Dilek yarımadası Menderes Deltası Milli Parkı / Aydın İdare Ziyaretçi Tanıtım Merkezi

38 Kovada Gölü Milli Parkı / Isparta Kuş gözlem noktası, günübirlik kullanım alanı, tur güzergahı

39 Yurt dışı örnekleri

40 Giriş Takları

41 Giriş Kontrol Noktaları

42 Ziyaretçi Merkezleri

43 Manzara Seyir Noktaları

44 Park içi yollar

45 Tur güzergahları

46 Kamp alanları

47 Diğer Park Mobilyaları

48

49

50

51 TEŞEKKÜRLER

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM 19 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28358 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESI Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu 26 Mart 2012-29 Mart 2012 Amasra, Bartın,

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Temmuz 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Temmuz 2012 Sayı 2012-14 İÇİNDEKİLER - Aylıkların Banka Aracılığıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R... 2 SUNUŞ... 5 SUNUŞ... 6 1. GİRİŞ...7 1.1. DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALTERNATİFİ ve ARTVİNİLİNDE

Detaylı

http://bolge5.ormansu.gov.tr

http://bolge5.ormansu.gov.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI (2013 2023) http://bolge5.ormansu.gov.tr Koordinatörler :

Detaylı

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI KISALTMALAR AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya Korunan Alanlar ve Ekoturizm Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya diğer etkili yollarla yönetimi

Detaylı

KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:

KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar: KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Karpaz Milli Park Alanı Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE EKİBİ Biyolog Songül ÇETİN Nilgün AÇIKGÖZ Dilek ADIGÜZEL 2013 İmtiyaz Sahibi: T.C. Orman ve Su İşleri

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IV. BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IV. BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IV. BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜ i KISALTMALAR AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ÇŞM: Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü DKMP :

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 013 03 ÇALIŞMANIN MAKSADI Bu çalışmanın amacı; doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan İzmir de, bugünün ve

Detaylı

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 F 2013 BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (DOĞAKORUMA VE MİLLİ PARKLAR) II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 PROJE YÖNETİCİSİ YAHYA GÜNGÖR BÖLGE MÜDÜRÜ PROJE KOORDİNATÖRÜ ADNAN

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:8 SAYI:2 2013 (ELEKTRONİK DERGİ)

SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:8 SAYI:2 2013 (ELEKTRONİK DERGİ) TABİAT PARKLARININ SPORTİF REKREASYON POTANSİYELİ MODELLEMESİ (BALLIKAYALAR TABİAT PARKI ÖRNEĞİ) ¹Sakarya Üniversitesi, BESYO, fcalik@sakarya.edu.tr ² Rekreasyon Uzmanı ³Dumlupınar Üniversitesi, BESYO

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN NO: 35

TEKNİK BÜLTEN NO: 35 Bakanlık Yayın No : 300 Müdürlük Yayın No : 46 ISSN 1300-9508 İZMİR İLİNDE ORMAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN İŞLEV ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir

Detaylı