EĞİTİMDE KALİTEYİ İYİLEŞTİRME PROJESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN (5, 6 ve 7. SINIF) OKUMA DURUMLARINI TESPİT ANKETİ SONUÇLARI KONYA 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMDE KALİTEYİ İYİLEŞTİRME PROJESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN (5, 6 ve 7. SINIF) OKUMA DURUMLARINI TESPİT ANKETİ SONUÇLARI KONYA 2016"

Transkript

1 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN (5, 6 ve 7. SINIF) OKUMA DURUMLARINI TESPİT ANKETİ SONUÇLARI KONYA

2 EĞİTİMDE KALİTEYİ İYİLEŞTİRME PROJESİ İL YÜRÜTME KURULU Başkan Mukadder GÜRSOY İl Millî Eğitim Müdürü Başkan Yardımcısı Servet ALTUNTAŞ İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Üyeler Ali ALTINSOY Ali Kemal EKER Atilla YARAMIŞ Ekrem ÖZMEN Hacer BİLİCİ Hakan ALTINSOY Hüseyin SAYIN İmdat KITAY Mehmet ASLAN Mehmet ATEŞ Rabia BOZDAĞ Anket Uygulama ve Analiz Ali ALTINSOY Hüseyin SAYIN 2

3 EĞİTİMDE KALİTEYİ İYİLEŞTİRME PROJESİ (EKİP42) Giriş Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak, çağın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli okumayı ve okuyarak öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. Gelişen iletişim ve bilgi teknolojileri ile bireylerin yeni gelişmeleri takip edebilmesi ve çağı yakalayarak üretken bireyler olabilmesi için okumak; artık bir tercih değil, bir temel ihtiyaç hâlini almıştır. Eğitim-öğretim süreçleri, birçok alandaki faaliyetleri ve çalışmaları içermektedir. Bu faaliyetler ve çalışmalar birbirini tamamlayıcı mahiyette olduğu takdirde başarı tam anlamıyla gerçekleşebilir. Okullarda verilen eğitimöğretim faaliyetleri, öğrencinin okul dışındaki alışkanlıkları ve hayat tarzı ile desteklenmedikçe tam anlamıyla bir başarıdan söz edilemez. Bundan dolayı öğrencilerin okul dışında da okumaları ve kendilerini geliştirmeleri, aldıkları eğitim ve öğretimin kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. 3

4 EĞİTİMDE KALİTEYİ İYİLEŞTİRME PROJESİ (EKİP42) Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde çoğulcu bir katılımla hazırlanan Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42), Konya da eğitimin kalitesini artırmak adına yapılabilecek tüm düzenlemeleri ve etkinlikleri kapsayan ve ilk adımını okuma seferberliği ile atan büyük bir projedir. Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi; ilimizde bütün okullarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretmen ve velileri ile birlikte kitap okuma faaliyetlerine katılarak bunu bir alışkanlığa dönüştürebilmek maksadıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, okuma alışkanlığını artırmak için yalnızca okullarda değil, diğer toplumsal alanlarda da yaygınlaştırıcı faaliyetlerle projenin çeşitli açılardan desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde projenin alt amaçlarından birisi öğrencilerin kitap okumama nedenlerini ortaya çıkararak okuma ile ilgili problemlere çözüm odaklı yaklaşım sağlamaktır. 4

5 ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı, Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi kapsamında Konya ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin (5, 6 ve 7. sınıflar) kitap okuma alışkanlık ve tutumlarının düzeyini belirlemek, düzenli kitap okumayan öğrencilerin okumama sebeplerini ortaya çıkarmak, araştırma sonucunda elde edilen verilerle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak etkinlik ve projeler geliştirmek ve geçmiş yıllarda Konya ile ilgili bu alanda yapılmış olan araştırmaların sürekliliğini sağlayarak gelecekte yapılacak proje ve çalışmalara kaynak veriler sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 1. Ortaokul öğrencilerinin, kitap okuma alışkanlıklarını etkileyebilecek demografik özellikleri nelerdir? (Öğrencilerin yerleşim yeri, ailelerin gelir düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba mesleği, bilgisayar, televizyon ve internete sahip olma oranları vb.) 5

6 Araştırmanın Alt Amaçları 2. Ortaokul öğrencilerinin (5, 6 ve 7. sınıf) okul durumlarına ilişkin demografik özellikleri nelerdir? (okul türü, sınıf düzeyi, okuldaki başarı durumu) 3. Öğrencilerin anne veya babalarının kitap okuma alışkanlığı düzeyleri nedir? 4. Ortaokul öğrencilerinin (5, 6 ve 7. sınıf), ders kitapları dışında son bir yılda okuduğu kitap sayısı kaçtır? 5. Ders kitapları dışında düzenli kitap okuyan ve okumayan öğrenci sayısı kaçtır? 6. Düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı kazanmış ortaokul öğrencilerinin (5, 6 ve 7. sınıflar) ders kitapları dışında kitap okuma sıklığı nedir? 7. Düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı kazanmış ortaokul öğrencilerinin (5, 6 ve 7. sınıflar) kitap okuma sebepleri nelerdir? 8. Ortaokul öğrencilerinin (5, 6 ve 7. sınıf) ders kitapları dışında sahip olduğu ortalama kitap sayısı kaçtır? 9. Ortaokul öğrencilerinin (5, 6 ve 7. sınıf) okuma tercihleri nasıldır? 6

7 Araştırmanın Alt Amaçları 10. Ortaokul öğrencileri (5, 6 ve 7. sınıf) kitaptan başka hangi tür yayınları okumaktadır? 11. Ortaokul öğrencileri (5, 6 ve 7. sınıf) kitap seçerken nelere dikkat etmektedirler? 12. Düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı kazanmış ortaokul öğrencileri (5, 6 ve 7. sınıflar) hangi tür ve hangi konuları içeren kitapları okumaktan hoşlanmaktadır? 13. Hangi konu alanları ve kitap türleri, düzenli olarak kitap okuma alışkanlığına sahip olamayan ortaokul öğrencilerinin (5, 6 ve 7. sınıflar) ilgilerini çekmektedir? 14. Düzenli olarak kitap okuma alışkanlığına sahip olamayan ortaokul öğrencilerinin (5, 6 ve 7. sınıflar) görüşlerine göre hangi faktör ya da faktörler kitap okumalarını sağlardı? 7

8 Araştırmanın Alt Amaçları 15. Ortaokul öğrencileri, okudukları kitapları nasıl elde etmektedirler? 16. Ortaokul öğrencilerinin kitap okumalarına engel teşkil eden faktörler nelerdir? 17. Öğrencilerin demografik ve okul değişkenlerine ilişkin özellikleri, kitap okuma davranışlarını ve alışkanlıklarını ne derece etkilemektedir? 18. Anne ve babalarının eğitim durumları, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını ne düzeyde etkilemektedir? 19. Öğrencilerin akademik başarıları ile düzenli kitap okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki ne düzeydedir? 20. Öğrenciler, okul dışında geçirdiği vakitlerde nelerle uğraşmaktadırlar? 21. Öğrencilerin kullandığı medya araçlarının (TV, telefon, bilgisayar vb.) kitap okuma alışkanlıklarına etkisi ne düzeydedir? 8

9 Araştırma Modeli YÖNTEM Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarını ve düzenli kitap okumayan öğrencilerin okuma ile ilgili tutum ve görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, nicel araştırma yönteminde tarama modeli deseninde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin (5, 6 ve 7. Sınıflar) kitap okuma alışkanlık düzeyleri ve okuma ile ilgili tutumları, Ortaokul Öğrencilerinin (5, 6 ve 7. Sınıf) Okuma Durumlarını Tespit Anketi nden elde edilen verilerle betimlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin cinsiyet, okul türü, sınıf, yerleşim yeri, aylık gelir, anne babanın kitap okuma alışkanlığına sahip olma durumları ile düzenli kitap okuma alışkanlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak ise ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Evren ve Örneklem Bu çalışmanın evreni, eğitim öğretim yılında Konya il genelindeki ortaokullarda (5, 6 ve 7. sınıf) öğrenim gören ve internet adresine üyeliği sağlanan öğrencidir. 9

10 Evren ve Örneklem YÖNTEM Evreninde öğrencinin yer aldığı araştırmada, öğrenci ankete katılmıştır. Veri eksikliğinden dolayı tamamlanmamış ve yanlış bilgilerle doldurulmuş 599 anket ayıklanmış ve öğrenciye ait anket formu elde dilmiştir. Araştırmanın örneklemi, evrenin yaklaşık %51 ini oluşturan öğrencidir. Veri Toplama Araçları Araştırmanın belirlenen amacına ulaşması için gerekli olan veriler, üç bölümden ve toplamda 36 sorudan oluşan elektronik bir anket formu ile toplanmıştır. Birinci bölüm, ankete katılan bütün öğrencilerin cevaplayacağı sorulardan; ikinci bölüm, düzenli kitap okuduğunu beyan eden öğrencilerin cevaplayacağı sorulardan; üçüncü bölüm ise düzenli kitap okumayan öğrencileri tanımaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Dolayısıyla her öğrencinin cevapladığı soru sayısı, düzenli kitap okuyup okumadığına göre değişiklik arz etmektedir. 10

11 Veri Toplama Araçları YÖNTEM Öğrencilerin okuma tutum ve alışkanlıkları ile ilişkilendirilecek cinsiyet, okul türü, yerleşim yeri, ailenin aylık geliri, anne-babanın kitap okuma ve eğitim durumları, öğrencilerin medya araçları ile ilişkisi" gibi bağımsız değişkenlere ilişkin sorular, bütün öğrencilere yöneltilen ortak soruları oluşturmuştur. Öğrencilerin Okuma Durumlarını Tespit Anketi hazırlanmadan önce geçmişte yapılan araştırmalar ve mevcut anketler incelenmiştir. Bu kapsamda 2010 yılında Selçuk Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte düzenlediği "İlköğretim Öğrencileri Kitap Okuma Alışkanlıkları: Konya İli Araştırma Raporu" incelenmiş ve Konya ilindeki öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları ile ilgili araştırmaların periyodik olarak devamlılığını sağlamak adına büyük ölçüde bu sorulardan yararlanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak 2010 yılındaki anketten alınan sorulara ilave olarak düzenli kitap okumayan öğrencileri tanımaya yönelik sorular da oluşturulmuş ve ankete son şekli verilmiştir. Anketin kapsam geçerliliğini sağlamak için uzman akademisyenlerin görüşüne başvurulmuştur. 11

12 Anketin Uygulanması YÖNTEM Konya il genelinde 5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören bütün ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlık ve tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmanın verileri; Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesinin isimli internet sitesinde yer alan online anket modülü ile elde edilmiştir. Anketler elektronik ortama uygun formatta hazırlanmış, okullarda yönetici ve öğretmenlerin ya da evde velilerin rehberliğinde öğrenciler tarafından cevaplandırılmıştır. Doldurulması yaklaşık 20 dakikayı alan anketler, Konya il genelindeki bütün ortaokullarda eğitim öğretim yılı tarihleri arasında uygulanmıştır. Evreninde öğrencinin yer aldığı araştırmada, öğrenci ankete katılmıştır. Veri eksikliğinden dolayı tamamlanmamış ve yanlış bilgilerle doldurulmuş 599 anket ayıklanmış ve öğrenciye ait anket formu elde dilmiştir. Ankete genel katılım oranı %51'dir. 12

13 Verilerin Analizi YÖNTEM Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlık ve tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmanın verileri; Eğitimde kaliteyi İyileştirme Projesinin isimli internet sitesinde yer alan online anket modülü vasıtasıyla, sayılardan oluşan kodlar halinde (excel dosyası) elde edilmiştir. SPSS18 programına bölüm bölüm aktarılan veriler, programda yer alan yüzde ve frekans tekniği ile kullanılarak analiz edilmiştir. Sayıltılar Öğrencilerin ankette yer alan soruları doğru okuyarak, doğru anladıkları ve sorulara doğru yanıtlar verdikleri varsayılmıştır. Sınırlılıklar Bu araştırma, eğitim öğretim yılında, Konya il genelindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin yanıtlarlarıyla sınırlıdır. 13

14 BULGULAR ve YORUM 1. Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Ankete Katılan Öğrencilerin Sınıf Seviyeleri (%) 31,8 34,6 33,7 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf Ankete katılan öğrencinin si (%34,6) 5.Sınıfta, i (%33,7) 6. Sınıfta, i (%31,8) 7. Sınıfta öğrenim görmektedir. 14

15 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı (%) 50,4 49,6 Kız Erkek Ankete katılan öğrenciden si (%50,4) kız, i (%49,6) erkektir. Cinsiyet dağılımının, araştırmadan elde edilecek sonuçlara göre dengeli olduğu söylenebilir. 15

16 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Ankete Katılan Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Okul Türü (%) 4,8 Ankete Katılan Öğrencilerin Yaşadığı Yerleşim Türü (%) 41,8 31,4 26,8 95,2 Devlet Okulu Özel Okul İl Merkezi İlçe Merkezi Taşra Mahalleler Ankete katılan öğrencinin i (%95,2) devlet okulunda, 2448 i (%4,8) ise özel okulda öğrenim görmektedir. Öğrencilerin i (%41,8) il merkezinde, ü (%31,4) ilçe merkezinde, si (%26,8) taşra mahallelerinde öğrenim görmektedir. 16

17 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Ankete Katılan Öğrencilerin Yıl Sonu Başarı Durumu (%) 32,2 24,5 43,3 Belge almadım Teşekkür Takdir Ankete katılan öğrenciden ı (%24,5) bir önceki eğitim öğretim döneminde herhangi bir başarı belgesi almadığını beyan etmiştir. Grafiğe bütüncül bir gözle olarak bakıldığında, araştırmaya katılan öğrencilerin %67,8 i bir başarı belgesi aldığını belirtmiştir. Araştırmanın yapıldığı yıldan bir önceki eğitim öğretim döneminde başarı belgesi alan öğrenci (%32,2) teşekkür, öğrenci (%43,3) ise takdir belgesi almıştır. 17

18 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Ankete Katılan Öğrencilerin Ailelerine Ait Aylık Gelir Dağılımı (%) TL ve üzeri TL 12,0 11, TL 21, TL 39, TL 15,6 Ankete katılan öğrencinin yarısına yakınının ailesi asgari ücret ile geçinmektedir. Yine ailelerin yarısına yakının %44 ünün ise asgari ücretin üzerinde gelire sahip oldukları görülmektedir. 18

19 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Ankete Katılan Öğrencilerin Anne Eğitim Durumu (%) Yüksek Lisans-Doktora 0,8 Üniversite mezunu 7,2 Lise mezunu 11,0 Ortaokul mezunu 20,6 İlkokul mezunu Okur-yazar (Bir okul mezunu olmadığı halde) Okuma-yazması yok 3,3 3,6 53,5 Ankete katılan öğrencinin yarısından fazlasının annesi ilkokul mezunudur. Projemiz kapsamında eğitim kalitesini artırmak adına, okuma yazma bilmeyen 1822 anne için halk eğitimler vasıtasıyla ilk okuma ve yazma eğitimleri verilmeli ve bu annelerin okuryazarlık temel becerilerine sahip olması sağlanmalıdır. 19

20 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Öğrenci Annelerinin Kitap Okuma Sıklığı (%) 50% 14% 6% Hiç Ara Sıra 30% Genellikle Her Zaman Ankete katılan öğrencinin annelerinin %80 i ya hiç kitap okumamakta ya da ara sıra ile ifade ettiği şekilde çok az (nadiren) kitap okumaktadır annenin ise %14 ü genellikle, %6 sı ise her zaman düzenli olarak kitap okuduğunu söylemiştir. 20

21 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Ankete Katılan Öğrencilerin Baba Eğitim Durumu (%) Yüksek Lisans-Doktora 1,8 Üniversite mezunu 14,2 Lise mezunu Ortaokul mezunu 21,0 23,2 İlkokul mezunu 36,2 Okur-yazar (Bir okul mezunu olmadığı halde) Okuma-yazması yok 2,5 1,1 Ankete katılan öğrencinin yarısından fazlasının babası en az ortaokul mezunudur. Projemiz kapsamında eğitim kalitesini artırmak adına, okuma yazma bilmeyen 550 baba için halk eğitimler vasıtasıyla ilk okuma ve yazma eğitimleri verilmeli ve bu babaların okuryazar olmaları sağlanmalıdır. 21

22 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Öğrenci Babalarının Kitap Okuma Sıklığı (%) 44% 12% 5% 39% Hiç Ara Sıra Genellikle Her Zaman Ankete katılan öğrencinin annelerinin %83 ü ya hiç kitap okumuyor ya da ara sıra ile ifade ettiği şekilde çok az (nadiren) kitap okuyor babanın ise yalnızca %5 i her zaman düzenli olarak kitap okuduğunu söylemiştir. 22

23 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Öğrencilerin Televizyon İzleme Sıklığı (%) Günde 5 saat ve üzeri 4,8 Günde 3-4 saat 15,8 Günde 1-2 saat 40,9 Günde 1 saatten az Haftada 1-2 saat 16,6 18,7 Hiç izlemiyorum 3,2 Ankete katılan öğrencinin yaklaşık %60 ı günde en az 1 saat TV izlediğini söylemektedir. Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık %20 sinin televizyon bağımlısı olduğu göz önüne alınırsa bu öğrencilerin televizyon bağımlılığında kurtulması için projemiz çerçevesinde çalışmalar yapılması gerekmektedir. 23

24 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Ankete Katılan Öğrencilerin Bilgisayara Sahip Olma Durumları (%) Ankete Katılan Öğrencilerin Evlerindeki İnternet Durumları (%) Bilgisayarı Olanlar Bilgisayarı Olmayanlar İnterneti Olanlar İnterneti Olmayanlar 61% 39% 51% 49% Ankete katılan öğrencinin yarısından fazlasının (%61) en az bir bilgisayara sahip olduğu ve yarısından fazlasının evinde de (%51) internet bağlantısı olduğu görülmektedir. bulunmaktadır. Bu oranlar dikkate alındığında ankete katılan öğrencilerin yarısının, bilgiye ulaşma hızına ve kaynaklarına sahip olduğu söylenebilir. Bu veriler ışığında projemiz çerçevesinde oluşturulacak e-kitapların; Konya da öğrenim gören 5,6 ve 7. sınıf öğrencilerinin en az yarısına evlerden rahatlıkla ulaşabileceği varsayımından hareket edilebilir. 24

25 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular %31,53 (15.959) Ankete Katılan Öğrencilerin Akıllı Telefona Sahip Olma Durumu 8,5 11,8 30,9 %68,47 (34.664) Akıllı Telefona Sahip Olan Öğrencinin Telefon Kullanma Durumu (%) Günde 3-4 saat 3,7 Günde 1-2 saat Günde 1 saatten az Haftada 1-2 saat Hiç kullanmıyorum 45,2 Ankete katılan öğrencinin yarısından fazlası akıllı telefona sahip değildir. Akıllı telefonu olan öğrencinin yarısına yakını (%45,2) telefonlarını haftada 1-2 saat kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin yaşlarına göre akıllı telefon kullanma oranları yüksek sayılabilir. Bu bulgulardan hareketle projemiz kapsamına neler yapılabilir? Öğrencilere okuma ve yazma temelli akıllı telefon uygulamaları hazırladığımız takdirde, onların akıllı telefonlarını kullandıkları zamanlarını, hem eğlenceli hem de nitelikli etkinlik ve uygulamalarla geçirmesini sağlayabiliriz. 25

26 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular Ankete Katılan Öğrencilerin Okul Dışındaki Vakitlerini Değerlendirme Şekli (%) Sinemaya, tiyatroya giderim. Diğer işlerle meşgul olurum. Alışveriş merkezlerine giderim. İnternet sitelerinde gezinirim. Oyun oynarım (PC,Telefon, Tablet vb.). Spor yaparım. Arkadaşlarımla oyun oynarım. Ders çalışırım. TV izlerim Kitap okurum. 11,9 12,6 17,3 20,1 38,7 39,1 50,5 60,5 61,9 64,1 Ankete katılan öğrencinin yarısından fazlası okul dışındaki vakitlerinde kitap okuduğunu, TV izlediğini, ders çalıştığını ve arkadaşları ile oyun oynadığını söylemiştir. Öğrencilerin okul çağında olması ve yaş seviyeleri dikkate alındığında ders çalışma, kitap okuma ve arkadaşları ile oynama cevapları beklenen cevaplardır fakat TV izleme oranının yüksek oluşu dikkat çekmektedir. Projemizin Her gün ailemle kitap okuyorum. isimli etkinliğinde televizyonların etkinlik boyunca kapatılması ve yerel televizyonlardan alt yazı bandı şeklinde «Haydi, çocuklar! Konya için okuma saatimiz başlamıştır. Hep birlikte kitap okuyalım.» mesajının kamu spotları yönergesince verilmesi sağlanabilir. 26

27 BULGULAR ve YORUM 2. Ankete Katılan Öğrencilerin Okuma ve Kitap Durumlarına İlişkin Bulgular Ankete Katılan Öğrencilerin Ders Kitabı Dışında Düzenli Kitap Okuma Sıklığı %40,3 %34,6 %19,9 %5,1 Okumam Ara sıra Genellikle Her zaman Ankete katılan öğrenciden 2602 si (%5,1) düzenli kitap okumadığını belirtmiştir. Düzenli kitap okuduğunu belirten öğrencilerden sı (%40,3) ara sıra, si (%34,6) genellikle, i (%19,9) ise her zaman ifadeleri ile düzenli kitap okuduklarını belirtmişlerdir. 27

28 Ankete Katılan Öğrencilerin Kitap Seçiminde Dikkat Ettiği Hususlar (%) Konusuna Öğretmelerimin Önerisine Yazarına Ailemin önerisine Kapağına Kalınlığına Arkadaşlarımın önerisine Resimli olmasına Fiyatına Çok satanlar listesinde olmasına Diğer 8,2 33,1 30,4 27,8 27,0 22,2 18,8 18,4 17,4 47,7 70,7 Ankete katılan öğrenci okumak için kitap seçerken sırasıyla konusunu, öğretmenlerin önerisini, yazarını, ailesinin önerisini daha çok dikkate almaktadır. Projemiz kapsamında ailelerin, öğretmenlerin ve yazarların önerilerini dikkate alıcı etkinlik ve çalışmalar yapılmaktadır. Buna ek olarak projemizi daha da güçlendirmek adına kitap konularının öğrenci üzerindeki etkilerini dikkate alan etkinlik ve çalışmalara da ağırlık verilecektir. 28

29 Öğrencilerin Ders Kitabı Dışındaki Sahip Olduğu Kitap Sayısı (%) 101 ve üzeri 6, , , ,3 Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun evinde kendisine ait bir kütüphanesinin olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin yarısına yakınının evinde 1-10 arası kitap bulunmaktadır. Diğer taraftan da yaklaşık %7 sinin 100 ün üzerinde bir kitaplığa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Projemiz çerçevesinde öğrencilerin kişisel kütüphanelerinin oluşturma noktasında teşvik edici çalışmalar yapılabilir. 29

30 Öğrencilerin Son Bir Yılda Ders Kitabı Dışında Okuduğu Kitap Sayısı (%) 51 ve üzeri 9, , ,8 26, ,9 Kitap okumadım. 1,7 Ankete katılan öğrencinin yarısından çoğu ayda ortalama bir kitap okuduğunu ifade etmiştir. Ankete katılan öğrencilerin neredeyse yarısı (%49 u) ayda ortalama bir kitap bile okumamaktadır. Bu oranı ortalama olarak haftada bire çıkarmak projemizin en önemli hedeflerinden biridir. 30

31 Ankete Katılan Öğrencilerin Kitap Okuma Sebepleri (%) Hayal gücümü geliştirmek için Anlama/yorumlama becerimi artırmak için Bilgi birikimimi için İyi bir meslek sahibi olmak için Yeni sözcükler öğrenmek için Ödev/araştırma görevleri için İletişim becerileri kazanmak için Kültür birikimi için Saygınlık kazanmak için Diğer 11,3 19,6 39,0 37,9 33,5 30,6 28,4 49,1 48,1 52,2 Düzenli kitap okuduğunu söyleyen (ara sıra okuduğunu söyleyenler de dahil) öğrencinin büyük çoğunluğu; hayal güçlerini, anlama/yorumlama becerilerini geliştirmek ve bilgi birikimi kazanmak için kitap okuduklarını belirtmiştir. 31

32 Öğrencilerin Kitap Temin Etme Yöntem ve Çeşitleri (%) Okul kütüphanesinden ya da sınıf kitaplığından alıp 49,9 Annemle/babamla gidiyoruz, kitabı ben seçiyorum. Annem/babam alıyor. 44,7 43,0 Hediye geliyor. Arkadaşlarımdan ödünç alıyorum. Harçlığımla satın alıyorum. İl/İlçe Halk kütüphanesinden alıyorum. 20,4 17,1 14,3 11,4 Diğer 7,3 Düzenli kitap okuduğunu söyleyen (ara sıra okuduğunu söyleyenler de dahil) öğrencinin yarısı okul kütüphanesinden ya da sınıf kitaplığından kitap okuduğunu, büyük çoğunluğu ise kitap temin ederken anne babasının rolü olduğundan bahsetmiştir. Projemizdeki kardeş kütüphane ve ailemle birlikte kitap okuyorum etkinlikleri doğrudan bu sorunun sonuçlarına hitap etmektedir. 32

33 Öğrencilerin Kitap Dışında Okudukları Yayınlar (%) İnternet içerikleri okuyorum. 17,5 Bilimsel Yayınlar (makale/tez vb.) okuyorum 17,4 Dergi okuyorum 44,5 Gazete okuyorum 22,7 Hayır okumuyorum 36,1 Ankete katılan öğrencinin %36 sı ( öğrenci) kitap dışında herhangi bir yayın okumadığını belirtirken ; %45 i ( öğrenci) dergi, %23 ü ( öğrenci) gazete, %18 i (8.839 öğrenci) internet sitesi içerikleri, %17 si ise (8.799 öğrenci) bilimsel yayın okuduğunu belirtmiştir.. 33

34 Öğrencilerin Düzenli Kitap Okumalarını Etkileyen Faktörler Engel Oluyor Öğrenci Sayıları Yüzde Oranları (%) Kısmen Engel Oluyor Engel Olmuyor Engel Oluyor Kısmen Engel Oluyor Engel Olmuyor Sınavlara hazırlanmam ,7 37,6 35,7 Televizyon ,1 29,4 44,5 Ödevlerimin çokluğu ,1 40,8 39,1 Bilgisayar ,3 21,5 59,2 İnternet ,2 22,3 58,5 Akıllı (cep) telefon ,4 19,7 62,9 Kitapların pahalı olması ,5 28,3 58,2 Arkadaşlarla görüşmek ,0 28,6 60,4 Sağlık problemlerim ,0 16,2 73,8 Ev İşleri ,2 21,4 69,4 Ev ortamım uygunluğu ,4 23,1 68,5 Ankete katılan öğrenciler sağlık problemleri, ev işleri ve ev ortamının uygunluğu faktörlerini yaklaşık %70 oranıyla kitap okumasına engel olarak görmemesine rağmen; ödevlerinin çokluğu, sınavlara hazırlık ve televizyon faktörlerini ise yaklaşık %30 oranlarıyla kitap okumasına engel/kısmen engel olduğunu belirtmiştir. 34

35 Öğrencilerin Kitap Okumalarına Engel Olduğunu Belirttikleri Durumlar (%) Ev ortamım uygunluğu Ev İşleri Sağlık problemlerim Arkadaşlarla görüşmek Kitapların pahalı olması Akıllı (cep) telefon İnternet Bilgisayar Ödevlerimin çokluğu Televizyon Sınavlara hazırlanmam 8,4 9,2 10,0 11,0 13,5 17,4 19,2 19,3 20,1 26,1 26,7 Ankete katılan öğrenci, ağırlıklarına göre sırasıyla sınav, televizyon, ödev, bilgisayar, internet, akıllı telefon, kitapların pahalılığı, arkadaş, sağlık problemleri, ev işleri, ev ortamı faktörlerini kitap okumasına engel olarak görmektedir. Sınavlara hazırlanma ve televizyon izlemenin, neredeyse aynı oranda öğrencilerin düzenli kitap okumalarına engel teşkil etmesi dikkat çekicidir. 35

36 BULGULAR ve YORUM 3. Düzenli Kitap Okuyan Öğrencileri Tanımaya İlişkin Bulgular Düzenli Kitap Okuduğunu Söyleyen Öğrencilerin İlgisini Çeken Kitap Konuları (%) Diğer Toplumsal Konular Psikoloji Tiyatro Tarih Fantastik Duygusal Bilgi Bilim Kurgu Kahramanlık Eğlence (Mizah) Macera 8,4 7,8 8,0 13,1 18,2 25,3 26,4 30,8 31,9 41,0 50,2 68,8 Düzenli kitap okuduğunu söyleyen (ara sıra okuduğunu söyleyenler de dahil) öğrencinin büyük çoğunluğu macera, eğlence, kahramanlık ve bilim kurgu konularında yazılmış kitapları okuduğunu belirtmektedir. 36

37 Düzenli Kitap Okuduğunu Söyleyen Öğrencilerin Okuduğu Kitap Türleri (%) Hitabet (Nutuk) Makale Sohbet(Söyleşi) Deneme Tiyatro Diğer Gezi Destan Anı (Hatıra) Mizah (Karikatür, Fıkra vb.) Çizgi Roman Şiir Fıkra (Köşe Yazısı) Efsane Masal-Fabl Hikâye-Roman 3,9 4,8 7,5 8,1 10,5 11,4 12,4 16,8 17,4 18,6 30,6 30,8 32,4 33,0 35,8 65,3 Ankete katılan ve kitap okuduğunu söyleyen (ara sıra okuyanlar da dahil) öğrencinin büyük çoğunluğu hikâye-roman okuduğunu belirtmektedir. Hikâye ve romandan sonra sırasıyla masal, fabl ve efsane türündeki kitap türleri, öğrencilerin yaş seviyelerine göre okunması beklenen metin türlerinden sayılabilir. Fakat öğrencilerin %32 sinin fıkra türünü okuduğunu belirtmesi ilginçtir çünkü sınıf ve yaş seviyesine göre bu durumun gerçeği yansıttığı pek söylenemez. Öğrencilerin bunu mizah içerikli metin türü zannetme olasılığı yüksektir. 37

38 BULGULAR ve YORUM 4. Düzenli Kitap Okumayan Öğrencileri Tanımaya İlişkin Bulgular Eğlence (Mizah) Toplumsal Konular Düzenli Kitap Okumayan Öğrencilerin (2602 Öğrenci) İlgisini Çeken Konular (%) Macera Kahramanlık Bilgi Bilim Kurgu Fantastik Duygusal Tarih Diğer Tiyatro Psikoloji 15,7 15,5 14,9 12,0 9,7 33,2 30,7 28,8 24,4 44,7 52,4 68,0 Düzenli kitap okumayan 2602 öğrenciye Eğer düzenli kitap okusaydın hangi konuları içeren kitaplar okursunuz? diye sorduğumuzda yaklaşık %70 i macera, %52,4 ü ise eğlence (mizah) konularını içeren konuları okuyacaklarını belirtmiştir. Projemiz kapsamında eğer öğrenciye kitap tavsiye edeceksek macera, mizah, kahramanlık konularını içeren kitapları ön plandan tutmamız gerekmektedir. 38

39 Düzenli Kitap Okumayan Öğrencilerin (2602) İlgisini Çeken Kitap Türleri (%) Hikâye-Roman Çizgi Roman Efsane Fıkra (Köşe Yazısı) Masal-Fabl Şiir Destan Mizah (Karikatür, Fıkra vb.) Anı (Hatıra) Gezi Diğer Tiyatro Deneme Makale Sohbet(Söyleşi) Hitabet (Nutuk) 9,8 8,8 7,8 14,0 13,2 12,3 22,3 22,2 20,7 20,0 26,2 35,5 32,0 37,2 36,9 55,3 Düzenli kitap okumayan 2602 öğrencilerin ilgisini en fazla çekecek olan kitap türünün hikâye ve roman olduğu görülmektedir. Öğrencilerin hikâye ve roman sonra efsane, fıkra (köşe yazısı) ve masal kitaplarını diğerlerine göre daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Burada fıkra (köşe yazısı) seçeneğinin öğrenciler tarafından rağbet görmesi ilginçtir. Öğrencilerin bu seçeneği, köşe yazısından ziyade mizahi fıkra olarak algılamış olabileceği ihtimali ilk olarak akla gelmektedir. 39

40 Düzenli Kitap Okumayan Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmalarını Sağlayabilecek Faktörler (%) Öğretmenlerimin kitap okuması Yakın arkadaşlarımın kitap okuması Daha fazla kitap okuma yarışmalarının düzenlenmesi Kütüphanelerin evime ya da okuluma yakın olması Kardeşlerimin kitap okuması Yakın akrabalarımın kitap okuması Anne ve babamın kitap okuması Kitapların ucuz olması Okul ortamının okumaya teşvik etmesi Ödevlerin az olması Zamanın yeterli olması Etrafımda kitap okuyanların artması 17,4 18,6 18,7 22,5 22,9 25,2 25,5 28,7 29,4 36,3 46,8 57,6 Ankete katılan öğrenci arasından düzenli kitap okumayan 2602 öğrencinin yarısından fazlası, etraflarında kitap okuyan insanların artmasıyla yarısına yakını ise zamanını verimli kullanmaları durumunda düzenli kitap okumaya başlayacaklarını dile getirmişlerdir. 40

41 BULGULAR ve YORUM 5. Ankete Katılan Öğrenciler ile İlgili Çeşitli Değişkenlerin Onların Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisine İlişkin Bulgular İlkokul Mezunu Annelerin Kitap Okuma Sıklığı 34,5 52,8 Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Almış Annelerin Kitap Okuma Sıklığı 36,0 36,5 23,0 9,7 3,0 4,5 Hiç Ara Sıra Genellikle Her Zaman Hiç Ara Sıra Genellikle Her Zaman Annelerin eğitim durumu ile düzenli kitap okuma durumları doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir ve biz biliyoruz ki anne-babası düzenli kitap okuyan öğrenciler de düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaktadır. Bundan dolayı annelerinin eğitim seviyelerinin artırılması adına ilkokul, ortaokul ve lise mezunu annenin açık öğretim sistemine yönlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 41

42 Anne Eğitim Durumunun Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisi Her zaman kitap okuduğunu söyleyen Öğrencinin Anne Eğitim Durumu Düzenli kitap okumadığını söyleyen Öğrencinin Anne Eğitim Durumu Yüksek Lisans-Doktora Üniversite mezunu Lise mezunu 1,5 10,9 14,6 Yüksek Lisans-Doktora Üniversite mezunu Lise mezunu,3 2,8 4,7 Ortaokul mezunu 21,6 Ortaokul mezunu 17,1 İlkokul mezunu Okur-yazar (Bir okul mezunu olmadığı halde) Okuma-yazması yok 2,5 2,6 46,2 İlkokul mezunu Okur-yazar (Bir okul mezunu olmadığı halde) Okuma-yazması yok 6,3 10,0 58,8 Annelerin eğitim durumu öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını doğrudan etkilemektedir. Düzenli kitap okuyan öğrencilerin anne eğitim durumu da yükselmektedir. Düzenli kitap okuyan öğrencilerin anne eğitim durumu; ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde anlamlı artışlar göstermektedir. 42

43 Babaların Eğitim Durumu ile Kitap Okuma Alışkanlığı İlişkisi İlkokul Mezunu Babaların Kitap Okuma Sıklığı (%) Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Almış Babaların Kitap Okuma Sıklığı (%) 52,7 40,5 42,6 27,5 5,3 1,5 13,1 16,8 Hiç Ara Sıra Genellikle Her Zaman Hiç Ara Sıra Genellikle Her Zaman Babaların eğitim durumu ile düzenli kitap okuma durumları doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir. Lisans ve lisans üstü eğitim almış babaların ilkokul mezunu babalara göre belirgin oranlarda kitap okuma alışkanlığına sahip olduğu görülmektedir. Babaların eğitim seviyelerinin artırılması adına ilkokul, ortaokul ve lise mezunu babanın açık öğretim sistemine yönlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 43

44 Baba Eğitim Durumunun Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlıklarına Etkisi Düzenli Kitap Okumadığını Söyleyen Öğrencilerin (2602) Baba Eğitim Durumu Yüksek Lisans-Doktora Üniversite mezunu Lise mezunu Ortaokul mezunu İlkokul mezunu Okur-yazar (Bir okul mezunu olmadığı halde) Okuma-yazması yok 5,8 11,7 23,3 4,0 49,3 5,0 Her Zaman Düzenli Kitap Okuduğunu Söyleyen Öğrencinin Baba Eğitim Durumu Yüksek Lisans-Doktora Üniversite mezunu Lise mezunu Ortaokul mezunu İlkokul mezunu Okur-yazar (Bir okul mezunu olmadığı halde) Okuma-yazması yok,8 3,2 20,0 24,7 21,2 2,0 28,1,8 Babaların eğitim durumu öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını doğrudan etkilemektedir. Düzenli kitap okuyan öğrencilerin baba eğitim durumunda düzenli okumayan öğrencilere göre anlamlı farklılıklar vardır. Düzenli kitap okuyan öğrencilerin baba eğitim durumunun annelerin eğitim durumuna göre öğrencilerin kitap okuma alışkanlığında daha etkili olduğu görülmüştür. Bu durum, ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun baba egemen bir ailede yaşıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. 44

45 Düzenli Kitap Okumayan 2602 Öğrencinin Yaşadığı Yerleşim Birimi Düzenli Kitap Okuyan Öğrencinin Yaşadığı Yerleşim Birimi 45,3 25,6 29,1 İl Merkezi 19,3 İlçe Merkezi T.C. Taşra Mahalle KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 34,4 46,3 İl Merkezi İlçe Merkezi Taşra Mahalle Ankete katılan öğrenci arasından düzenli kitap okumayan 2602 Öğrencinin %45 i (1178 öğrenci) taşra mahallelerde, %29 u (757 öğrenci) il merkezinde %26 sı ise (667 öğrenci) ilçe merkezinde yaşamaktadır. Düzenli Kitap Okuyan öğrencinin %46 sı (4.666 öğrenci) il merkezinde, %34 ü (3.461 öğrenci) ilçe merkezinde, %19 u ise (1.941 öğrenci) taşra mahallelerinde yaşamaktadır. Düzenli kitap okumayan öğrencilerin yarısına yakını taşra mahallelerinde ikamet ederken, düzenli kitap okuyan öğrencilerin yarısına yakınının il merkezinde yaşaması manidar bulunmuştur. Kitaba ulaşma noktasında il merkezleri daha avantajlı konumdadır. 45

46 TV İzleme Sıklığının Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlığına Etkileri Düzenli Kitap Okumadığını Beyan Eden Öğrenciler Günde 5 saat ve üzeri Günde 3-4 saat Günde 1-2 saat Günde 1 saatten az Haftada 1-2 saat Hiç izlemiyorum 6,5 14,0 23,6 9,9 32,7 13,3 Her Zaman Düzenli Kitap Okuduğunu Beyan Eden Öğrenciler Ankete katılan ve düzenli kitap okuduğunu söyleyen öğrencinin yaklaşık %13 ünün televizyonu günde 3 saat ve üzeri izleyecek kadar TV bağımlısı olduğu görülürken; düzenli kitap okumadığını söyleyen 2602 öğrencinin %37 sinin TV bağımlısı olduğu görülmektedir. Günde 5 saat ve üzeri Günde 3-4 saat Günde 1-2 saat Günde 1 saatten az Haftada 1-2 saat Hiç izlemiyorum 2,9 5,1 9,9 20,8 25,2 36,1 Bu verilerden hareketle şu sonuca ulaşılabilir: Düzenli kitap okumayan öğrencinin TV bağımlısı olma ihtimali, düzenli kitap okumayan öğrencinin TV bağımlısı olma ihtimalinden iki kat daha fazladır. 46

47 Akıllı Telefon Kullanma Durumlarının Öğrencilerin Düzenli Kitap Okumasına Etkisi Günde 3-4 Saat Akıllı Telefon Kullanan Öğrencilerin Düzenli Kitap Okuma Durumları Akıllı Telefonunu Çok Sık Kullanmayan Öğrencilerin Düzenli Kitap Okuma Durumları 16,1 41,0 25,7 17,2 34,0 35,5 26,1 4,4 Okumam Ara sıra Genellikle Her zaman Okumam Ara sıra Genellikle Her zaman Ankete katılan öğrenci arasından günde en az 3-4 saat akıllı telefon kullandığını söyleyen 583 öğrencinin %57 si (333 öğrenci) ara sıra ya da hiç kitap okumadığını belirtirken, akıllı telefona sahip olup da çok sık kullanmayan 1883 öğrencinin yaklaşık %61 i (1161 öğrenci) ise genellikle ya da her zaman düzenli kitap okuduğunu belirtmiştir. Akıllı telefon kullanma sıklığının düzenli kitap okuma alışkanlığını doğrudan etkilediği görülmektedir. 47

48 Ankete Katılan Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Kitap Okuma İlişkisi Düzenli Kitap Okumayan Öğrencinin Akademik Başarı Durumu (%) Genellikle veya Her Zaman Kitap Okuyan Öğrencinin Akademik Başarı Durumu 22,1 12,6 Belge almadım 65,2 Teşekkür belgesi aldım Takdir belgesi aldım Takdir belgesi aldım % 56 Belge almadım % 13 Teşekkür belgesi aldım % 31 Ankete katılan öğrencilerin %67,8 sinin bir önceki eğitim döneminde bir başarı belgesi aldığı bilinmektedir. Bu öğrenciler arasında düzenli kitap okumayanların %65 inin herhangi bir başarı belgesi almadığı görülürken, her zaman düzenli okuyan öğrencilerin ise yarısından fazlasının takdir belgesi aldığı, %30 unun da teşekkür belgesi aldığı görülmektedir. Düzenli kitap okuyan öğrencilerin en az %80 inin en az bir başarı belgesi aldığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre akademik başarı ile düzenli kitap okuma alışkanlığı arasında doğrudan ve karşılıklı bir ilişki bulunmuştur. 48

49 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 1. Sonuç Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde çoğulcu bir katılımla hazırlanan Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42) kapsamında yapılan Ortaokul Öğrencilerinin (5, 6 ve 7. Sınıf) Okuma Durumlarını Tespit Anketi sonuçlarına göre ortaokul seviyesindeki 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin düzenli kitap okuma alışkanlığını etkileyen pek çok değişken tespit edilmiştir. Öğrencilerin demografik bilgilerinden, okuma tutum ve ilgilerine kadar pek çok etken onların kitap okuma alışkanlığı düzeylerini etkilemektedir. Araştırmanın elde ettiği en önemli bulgulardan biri öğrencilerin düzenli kitap okuma sıklığı ile ilgili elde edilen verilerdir. Bu verilerden hareket ile düzenli kitap okuyan öğrenciler ile okumayan öğrencilere farklı sorular yöneltilmiş ve bu yöntem ile öğrencilerin okumaya karşı ilgi ve tutumları betimlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar bu alanda daha önce yapılmış araştırmaların ve raporların bulguları ile de benzerlikler göstermiştir. 49

50 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 2. Öneriler Anket Sonuçlarına göre Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42) kapsamında ortaokul seviyesindeki 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için yapılması düşünülen çalışmalarda şu hususlar dikkate alınmalıdır. a. Yaşanan yerleşim biriminde öğrencilerin kitaba ulaşabilecek imkan ve yolları artırmaya yönelik çalışmalar (kütüphane, e-kitap ortamları, gezici kütüphaneler, mini kitaplıklar vb.) yapılmalıdır. b. Anne ve babaların eğitim durumu arttıkça öğrencilerin düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları da kuvvetlenmekte olduğu için açık öğretim sisteminden ebeveyn eğitim durumunu yükseltecek çalışmaların yapılması gerekmektedir. c. Öğrencilerin akademik başarıları ile kitap okuma alışkanlığı arasında doğrudan ilişkili olduğu bulgularından hareketle öğrencilerin akademik başarılarını artırıcı çalışmalar yapılmalıdır. 50

51 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 2. Öneriler d. Akıllı telefon, televizyon ve bilgisayar öğrencilerin düzenli kitap okuma alışkanlıklarını doğrudan etkilediği için bu medya araçlarında onların ilgisini çekecek ve kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlayacak yazılım ve uygulamalar sunmak gerekmektedir. e. Televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi araçları amaçlı ve bilinçli olarak kullanmalarını sağlamak için öğrencilere hem bilgilendirici hem eğlendirici içeriğe sahip eğitimler verilmelidir. f. Kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında aile desteğini muhakkak sağlanmalı, mümkün olduğu kadar okuma etkinliklerinin aile bireyleri ile birlikte ve düzenli yapılması için gerekli yönlendirme ve çalışmalar yapılmalıdır. g. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarında öğretmenlerin kitap önerilerini dikkate almak çok önemlidir. Bu kapsamda öğretmenler öğrencilerine belirli aralıklarla kitaplar önermeli ve düzenli olarak takibini yapmalıdır. 51

52 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 2. Öneriler h. Düzenli kitap okumayan öğrencilerin düzenli okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak için onların ilgisini çeken konu (macera, mizah ve kahramanlık vs.) ve kitap türlerini (hikaye, roman, efsane, masal vs.) dikkate almak gerekmektedir. i. Düzenli kitap okumayan öğrencilere başlangıç aşamasında macera, mizah, çizgi roman, kahramanlık konularında kolay okunabilen ve sürükleyici kitaplar önerilmeli ve öğrenciler kitap okuma alışkanlığını kazandıkça bu öneriler yapılandırılarak edebi zevk içeren daha yoğun kitaplara kademli olarak geçilmelidir. j. Öğrencilere verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili bilgilendirici kurs ve konferanslar verilmelidir. Çünkü öğrencilerin sınavlara hazırlanması ve ödev yoğunluğu elde edilen bulgulara göre düzenli kitap okuma alışkanlığını doğrudan etkilemektedir. k. Öğrencilere hızlı okuma teknikleri kazandırılarak okuma esnasında yaşanan zaman ve dikkat kayıpları en aza indirilmelidir. 52

53 ARAŞTIRMADA KULLANILAN KAYNAKLAR Konya da kitap okuma alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmaların sistematikliği için anket sorularının önemli bir kısmının hazırlanmasında 2010 yılında hazırlanmış aşağıdaki rapordan yararlanılmıştır: İlköğretim Öğrencileri Kitap Okuma Alışkanlıkları: Konya İli Araştırma Raporu (2010). Selçuk Üniversitesi ve Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Selçuk Üniversitesi Matbaası, Haziran (ISBN: ). 53

54 İrtibat Bilgileri Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ASKE (Araştırma, Stratejik Planlama, Kalite Geliştirme Ekibi) Telefon: / ,1126 Adres: Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No: Karatay / KONYA E-posta: Web: konya.meb.gov.tr ve 54

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri...

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri... Tarih: 12 Haziran 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 OKUMA YILI HEDEF 1 YILDA 1 MİLYON KİTAP 2011 2012 1 ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUMAYAN KALMASIN PROJESİ UYGULAMA ESASLARI Projenin Adı: OKUMAYAN

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Kitap Okuma Alışkanlığı ve Tercihleri Araştırması

Kitap Okuma Alışkanlığı ve Tercihleri Araştırması Kitap Okuma Alışkanlığı ve Tercihleri Araştırması Tüketicilerin kitap okuma alışkanlıklarını ölçmek ve bu alışkanlıkların kazanımında ailelerin ne kadar etkili olduğunu öğrenmek için yapılmıştır 1 Kitap

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Aynur Ersoy Abant İzzet Baysal Üniversitesi ersoy_a@ibu.edu.tr 1 Bilgi Elde Etmenin Temel Yolu Okuma Okuma,

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011 35 il 134 ilçe 200 mahalle/ köy 2366 görüşme ARAġTIRMANIN KAPSAMI Türkiye nüfus 73,7 milyon 15-30 YaĢ nüfus 17,3 milyon Araştırma saha uygulama Araştırma

Detaylı

EK-1. KİTAPSEVERLER KULÜBÜ İŞLEYİŞ ESASLARI VE YILLIK ÇALIŞMA ÇERÇEVE PLANI

EK-1. KİTAPSEVERLER KULÜBÜ İŞLEYİŞ ESASLARI VE YILLIK ÇALIŞMA ÇERÇEVE PLANI KASIM EK-1. KİTAPSEVERLER KULÜBÜ İŞLEYİŞ ESASLARI VE YILLIK ÇALIŞMA ÇERÇEVE PLANI KİTAPSEVERLER KULÜBÜ İŞLEYİŞ ESASLARI VE YILLIK ÇALIŞMA ÇERÇEVE PLANI 1. Kitapseverler Kulübüne gönüllü öğrenci seçiminin

Detaylı

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI Çocuğun, gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlara maruz kalmasını önlemek için öncelikle anne ve babaların duyarlılığının artırılması gerekmektedir. Çünkü, annebabalar,

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:2

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:2 1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMASI KONUSUNDA VELİLERE ÖNERİLER Anne, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların "derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın

Detaylı

ÇOCUK VE KÜTÜPHANE. Zeynep Bayram. Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4. Sınıf.

ÇOCUK VE KÜTÜPHANE. Zeynep Bayram. Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4. Sınıf. ÇOCUK VE KÜTÜPHANE Zeynep Bayram Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4. Sınıf zeyneppbayram37@gmail.com Amaç Çocukluk döneminin (ilköğretim) özellikleri; Çocuk kitap ilişkisi ve çocuğa

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Türkana HÜSEYNOVA Bu anket; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI GÜMÜŞHANE DEKİ MESLEKİ EĞİTİMİN MEVCUT DURUMU, SORUN ALANLARI VE BU SORUNLARI GİDERMEYE YÖNELİK GELİŞTİRİLEBİLECEK POLİTİKALARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU GÜMÜŞHANE DEKİ

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans Değerli Katılımcı; Bu anket çalışması Türkiye de çalışmakta olan ya da çalışmak isteyip iş bulamayan gençliğinin eğitim olanakları, çalışma şartları ve sosyal durumları üzerine bilimsel araştırma yapma

Detaylı

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ KADIKÖY ANADOLU LİSESİ KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ OKUMA ANKETİ 1 İÇİNDEKİLER Kapsam 3 Sınırlamalar 3 Giriş 4 Anket 5 Bulgular 7 Analiz/Değerlendirme 9 Öneriler 10 2 KAPSAM Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin

Detaylı

Sosyolinguistik Görüşme. 1) İsim:.. Cinsiyet: Meslek:.. Doğum Tarihiniz:.. Yaşınız:. Milliyetiniz:.

Sosyolinguistik Görüşme. 1) İsim:.. Cinsiyet: Meslek:.. Doğum Tarihiniz:.. Yaşınız:. Milliyetiniz:. Sosyolinguistik Görüşme 1) İsim:.. Cinsiyet: Meslek:.. Doğum Tarihiniz:.. Yaşınız:. Milliyetiniz:. 2) Nerede doğdunuz? Yer:. Bölge:. Eyalet: Ülke:... 3) İkamet (yaşadığınız) ettiğiniz şehir... yılından

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

TATİL VAKTİ KISA BİR ARA

TATİL VAKTİ KISA BİR ARA OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ Lise Veli Bülteni TATİL VAKTİ KISA BİR ARA KISA BİR ARA! Öğrencilerimiz yoğun bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktılar. 2 hafta sürecek

Detaylı

BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ

BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ 11-13 Mayıs 2015, H.Ü. Kültür Merkezi, Ankara 12 Mayıs 12 Mayıs 2015, 2015, Salı, Salı, Sözel Sözel Bildiriler VIII, XIV, Kırmızı Yeşil Salon, Saat: 13.30 17.00-15.00 18.15 BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ

Detaylı

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 17 Haftanın Bazı Başlıkları Çocukla İyi Zaman Geçirmenin 10 Yolu VI. Geleneksel Piyano Resitali Miniklere Anlamlı Hediye Okul Küçük Erkek Basketbol Takımı mızdan Başarı Çocukla İyi Zaman

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI

ÇOCUKLARIMIZ VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ÇOCUKLARIMIZ VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI Kitap okuma kişinin ihtiyaç hissetmesiyle başlar, arzu ve istekle birlikte gerçekleşir. Devam edebilmesi için de sabır ve okuma zevkinin oluşması gerekir. Hepsi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

Microsoft Yenilikçi Öğretmenler ğ Programı 2008 Türkiye Forumu

Microsoft Yenilikçi Öğretmenler ğ Programı 2008 Türkiye Forumu Microsoft Yenilikçi Öğretmenler ğ Programı 2008 Türkiye Forumu Sınıf Kitaplıkları Kitap Okumak Kitap Okutmaktır Ankara Yenimahalle Emin Sağlamer İlköğretim Okulu 8-10 Ekim, İstanbul İçindekiler Proje Gurubu

Detaylı

3-6 Yaş Grubu Çocukların Medyaya Erişiminde Aile Profilleri: Anne Babalar Engel mi, Yoksa Rehber mi?

3-6 Yaş Grubu Çocukların Medyaya Erişiminde Aile Profilleri: Anne Babalar Engel mi, Yoksa Rehber mi? 7. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı Çocuk Medyasında İçerik Seçimi ve Ekran Süresi Yönetimi 3-6 Yaş Grubu Çocukların Medyaya Erişiminde Aile Profilleri: Anne Babalar Engel mi, Yoksa Rehber mi? Dr.

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ ÖĞRENCİ PROFİLİ VE MEMNUNİYETİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ ÖĞRENCİ PROFİLİ VE MEMNUNİYETİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ 2016-2017 ÖĞRENCİ PROFİLİ VE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI GİRİŞ Üniversite ortamı, farklı birçok kültürün

Detaylı

GENEL BİLGİLER AİLEMLE İYİLİK PEŞİNDEYİM YARIŞMA YÖNERGESİ

GENEL BİLGİLER AİLEMLE İYİLİK PEŞİNDEYİM YARIŞMA YÖNERGESİ YARIŞMA YÖNERGESİ GENEL BİLGİLER Konu Beklenen Sonuç Amaç Kapsam İçerik Hedef Kitle Son Başvuru zamanı Yarışma Yerleri İyilik Öğrencilerin iyilik hakkındaki bilgileri ve farkındalık düzeyleri artmış olacaktır.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Öğretim Çalışmaları: Öğretim Çalışmaları: 5-6-7 ve 8.sınıflarda kazanımlara ulaşma düzeyini ölçmek için 3 adet ölçme yapılarak, sonuçları

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 3 Etkinlik Soruları Hakkında...

Detaylı

CUMHURİYET İLKOKULU ÇOCUĞUM İÇİN OKUYORUM PROJESİ

CUMHURİYET İLKOKULU ÇOCUĞUM İÇİN OKUYORUM PROJESİ CUMHURİYET İLKOKULU ÇOCUĞUM İÇİN OKUYORUM PROJESİ HAZIRLAYANLAR Özcan ÇĠMEN Ali ĠPEK Zülfikar ÇANKAYA Gönül CENGĠZ Nagihan KARABEKE Gülşen DERELĠOĞLU ÇOCUĞUM ĠÇĠN OKUYORUM PROJESĠ Proje Adı : ÇOCUĞUM

Detaylı

6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık

6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık butik akademik lise 6-12 Kişilik Sınıflarda Üniversiteye Hazırlık Kişiye özel programımız ile başarıyı garantileyin. Hangi liseden mezun olduğunuzdan çok hangi üniversiteden mezun olduğunuz önemlidir.

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Çalışma becerileri zaman kullanımı, algılama, bilgiyi düzenleme, motive olma ve sorumluluk alma gibi geniş davranış alanı ve tutumları içerir. Okul başarısı, doğuştan sahip

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

Çocukların karnesini elimize aldığımız zaman karnedeki notları görmekten öte bizler, bu çocuklar için neler yaptık? diye düşünmemiz gerekir.

Çocukların karnesini elimize aldığımız zaman karnedeki notları görmekten öte bizler, bu çocuklar için neler yaptık? diye düşünmemiz gerekir. Çocukların Karnesindeki Notlar Kimin? Çocukların okul başarılarının temelinde, ailenin çocuğa ve okula karşı tutumuyla yakından ilgilidir. Ailenin çocuğa ve okula karşı tutumu, çocuğun karnesini etkilemektedir.

Detaylı

1. SINIF VELİ BÜLTENİ

1. SINIF VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU ve ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF VELİ BÜLTENİ Aslında içinde bulunduğumuz çağ dijital bir çağ çünkü günümüzde teknoloji yaşamımızın

Detaylı

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI Denizhan KARACA, Hülya GÜR Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü, BALIKESİR ÖZET: Okulda verilen eğitim

Detaylı

Tarih:. Yer:. Katılımcı numarası:... Sosyolinguistik Görüşme 1) İsim:.. Cinsiyet: Meslek:.. Doğum tarihiniz:.. Yaşınız:.. Milliyetiniz:.

Tarih:. Yer:. Katılımcı numarası:... Sosyolinguistik Görüşme 1) İsim:.. Cinsiyet: Meslek:.. Doğum tarihiniz:.. Yaşınız:.. Milliyetiniz:. Sosyolinguistik Görüşme 1) İsim:.. Cinsiyet: Meslek:.. Doğum tarihiniz:.. Yaşınız:.. Milliyetiniz:. 2) Nerede doğdunuz? Yer:. Bölge:. Eyalet: Ülke:... 3) Tamamladığınız en yüksek okul derecesi nedir? a.

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

3-) Üniversite içi Spor Faaliyetlerini koordine etmek; (Turnuvalar Sportif Şenlikler Yarışmalar, Maç organizasyonları, Spor Kursları v.

3-) Üniversite içi Spor Faaliyetlerini koordine etmek; (Turnuvalar Sportif Şenlikler Yarışmalar, Maç organizasyonları, Spor Kursları v. ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRİMİ OLARAK ASLİ GÖREVLERİMİZ ; 1-) Hizmet verdiği kesimin beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

KİTAPÇIĞIN HAZIRLANMA AMACI

KİTAPÇIĞIN HAZIRLANMA AMACI ÖNSÖZ Biz Kimiz? Meslek Yasası ve Farkındalık Platformu TPÖÇG Yönetim Kurulu 16 tarafından, İç İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı koordinatörlüğünde, TPÖÇG çalışanlarına Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülten Sayı:2 ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ Hızla gelişen dünyada teknolojik ürünler hayatımızın büyük bir kısmını kapsamakta. İş ortamında

Detaylı

Özürlülerin Bilgiye Erişimi. AB 2012 Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ

Özürlülerin Bilgiye Erişimi. AB 2012 Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı E-Mail : aanac@ozida.gov.tr eniyihoca@hotmail.com Telefon : 0 (533) 636 90 99 Judith Butler Hangi hayatlar korumaya, kollamaya,

Detaylı

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Demet CENGİZ AMAÇ Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 25381993-821.05-E.13093984 18.12.2015 Konu: RESFEBE Yarışması

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 25381993-821.05-E.13093984 18.12.2015 Konu: RESFEBE Yarışması T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 25381993-821.05-E.13093984 18.12.2015 Konu: RESFEBE Yarışması... İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ...MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ TOPLANTININ AMACI, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ki Mesleki ve

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİMİZ KONFERANSI'NA KATILDILAR

TED KAYSERİ KOLEJİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİMİZ KONFERANSI'NA KATILDILAR TED KAYSERİ KOLEJİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİMİZ 3. ELT KONFERANSI'NA KATILDILAR 9 Nisan 2016 tarihinde ODTÜ Koleji tarafından düzenlenen Equipping the Next Generation konulu 3. ELT Konferansı na okulumuz

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması Ülkemiz gündemine daha çok üniversiteye girişte katsayı oranı ve güncel siyaset konularıyla gelen Meslek

Detaylı

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2015 ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 31.03.2014 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. BÖLÜM: ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ

Detaylı

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET Yaşınız: Mezuniyet: İlkokul / Lise / Üniversite Baba Anne 1- Kaç çocuğunuz var? Kız(lar). Erkek(ler). 2- Kaç yaşındalar? Kız(lar)...

Detaylı

BAĞIMLILARIN GÖZÜNDEN DÜNYA

BAĞIMLILARIN GÖZÜNDEN DÜNYA BAĞIMLILARIN GÖZÜNDEN DÜNYA Karma Fotoğraf Sergisi Yeşilay Mali Destek Programı PROJE EKİBİ Proje Başvuru Sahibi Psikiyatrist Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

T.C. MALATYA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. MALATYA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. MALATYA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projenin Adı: Projenin Sahibi: Okuyan Malatya Yazıyor Malatya Valiliği Projenin Yürütücüsü: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projenin Uygulama Dönemi: 2015-2016Eğitim

Detaylı

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Araştırma Serisi 9-2011 1 AİK- DSÖ TANIMI Hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde,

Detaylı

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi Dikkat: BT den bahsettiğimizde, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve cihazlarını (masaüstü ve dizüstü

Detaylı

ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI

ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI PMO Đstanbul Şube etkinliklerinden hangisine katılmak istersiniz? ( ) Fotoğraf ( ) Sinema Tiyatro ( ) Mesleki

Detaylı

AFİŞLERİMİZ OKUYAN OKUL, OKUYAN ÇOCUK

AFİŞLERİMİZ OKUYAN OKUL, OKUYAN ÇOCUK OKUYAN OKUL, OKUYAN ÇOCUK AFİŞLERİMİZ AMACIMIZ Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı da küçük yaşlarda kazandırarak beceri haline getirmek. Özellikle 7-10 yaş dönemi okunan hikayeler, masallar çocukların

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9 10 Nisan 2011 35 134 200 il ilçe mahalle/ köy 2366 görüşme öü BEKLENTİLER Benim hayat şartlarım 5 yıl sonra daha iyi olacak Kes. yanlış 2,5 Ne doğru ne Yanlış 16,2 yanlış

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

12. yıl. Reklam. Kiti 09

12. yıl. Reklam. Kiti 09 12. yıl Reklam Kiti 09 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5 Mesken

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU 9 Mart 1 Haziran 215 Türkiye 1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ

Detaylı

III İÇİNDEKİLER. Önsöz İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama. I. Özet Tablolar 1. II. Kültürel Faaliyetlere Katılım

III İÇİNDEKİLER. Önsöz İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama. I. Özet Tablolar 1. II. Kültürel Faaliyetlere Katılım İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler ve Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama III V VI XVI XVII I. Özet lar 1 II. Kültürel Faaliyetlere Katılım 1. Radyo Dinleme Faaliyetine Katılım 9 2. Televizyon İzleme Faaliyetine

Detaylı

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul EK:1 İHTİYAÇ VE BAŞARI BURSU FORMU Formda istenen bilgileri büyük harfle yazınız. ÖĞRENCİ VE AİLESİ HAKKINDA BİLGİLER Fotoğraf 1. Öğrencinin : Adı: Soyadı: Sınıfı:

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

TED KOCAELİ KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KILAVUZU

TED KOCAELİ KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KILAVUZU 16-17 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KILAVUZU GİRİŞ Bu kılavuz, TED Kocaeli Koleji'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza, 16-17 eğitim

Detaylı

(ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI. MAYıS, 2015

(ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI. MAYıS, 2015 MERMER OCAKLARINDA ÇALIŞANLARA İLİŞKİN İŞ YERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE TESPİTLER (ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI 1 MAYıS, 2015 lerinde 2 Bu araştırma

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

EYYÜBİYE KAYMAKAMLIĞI

EYYÜBİYE KAYMAKAMLIĞI EYYÜBİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EYYÜBİYE OKUYOR PROJE UYGULAMA KILAVUZU 2017-2018 1 Bu kılavuz, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün 15.11.2017 tarihli ve 70726872-604.02E-19297809

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:2 Haziran 2016

Eğitim-Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:2 Haziran 2016 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:2 Haziran 2016 1 KÜTÜPHANE ORYANTASYON HAFTASI 3 BİLGİ OKURYAZARLIĞI HAFTASI 4 YAZI TÜRLERİNİ TANIYORUZ 5 BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI DERSİMİZ 6

Detaylı