4. SINIFLAR BÜLTEN 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. SINIFLAR BÜLTEN 4"

Transkript

1 4. SINIFLAR BÜLTEN 4

2

3 ALAN Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplandı. SÜTUN GRAFİĞİ- OLASILIK Sütun grafiği oluşturuldu. Sütun grafiği yorumlandı. Olasılık belirten kelimeler uygun cümlelerde kullanıldı. TARTMA Tonun kullanıldığı yerleri belirtir. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. Ton, kilogram, gram ve miligram ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 03

4 SIVILARI ÖLÇME Litre ve mililitre arasındaki ilişki belirtildi. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapıldı. Bir kaptaki sıvının miktarı, litre ve mililitre birimleriyle tahmin edildi ve ölçme yaparak tahmin kontrol edildi. Litre ve mililitre ile ilgili problemler çözüldü ve kuruldu. SİMETİ-ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER Düzlemsel şekillerdeki simetri doğruları belirlendi ve çizildi. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapıldı. 04

5 Matematik dersi etkinlik örneklerimiz... 05

6

7 IŞIK VE SES:A.IŞIK Geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarına örnekler verildi. Geçmişte kullanılan çeşitli aydınlatma teknolojileri ile günümüzde kullanılanlar karşılaştırıldı. İnsanların, aydınlatma sorunlarını çözmek için düşünce ürettikleri, araç ve teknikler geliştirdikleri fark edildi. Aydınlatma teknolojilerinin gelişimine emek harcayan insanlar tanındı ve takdir edildi. Aydınlatma teknolojilerinin insan ve toplum yaşamı üzerine etkisi fark edildi. Göz sağlığı açısından ortamların uygun ve uygun olmayan şekilde aydınlatılması karşılaştırıldı. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın önemli olduğunun bilincine varıldı. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varıldı. Işık kirliliğinin ne olduğu ifade edildi. Işık kirliliğinin; doğal hayata, gök cisimlerinin gözlenmesine olumsuz etkileri listelendi. Işık kirliliği konusunda yaptığı araştırmanın sonuçları; sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunuldu. Işık kirliliğinin azaltması için alınabilecek önlemler ifade edildi. Işık kirliliği problemi için çözüme yönelik düşünceler üretildi. 07

8 IŞIK VE SES: B.SES Çeşitli ses kaynaklarına örnekler verildi. Gözlemlerine dayanarak her sesin bir kaynağı olduğu sonucu çıkarıldı. Ses kaynakları doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırıldı. Bir kaynaktan çıkan sesin her yönde yayıldığı fark edildi. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yeri hakkında fikirler öne sürüldü. İşitme duyusunu kullanarak hareket eden bir ses kaynağının yaklaştığı veya uzaklaştığı kestirildi Bir kaynaktan çıkan sesin her yönde yayıldığı fark edildi. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yeri hakkında fikirler öne sürüldü. İşitme duyusunu kullanarak hareket eden bir ses kaynağının yaklaştığı veya uzaklaştığı kestirildi. 08

9 IŞIK VE SES: B.SES Çeşitli cisimler kullanılarak farklı sesler üretildi. Ses üreten cisimlerin titreştiği fark edildi. Titreşen her cismin ses üretebileceği ifade edildi. Sesin bir enerji türü olduğu sezildi. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceği fark edildi. Sesi duyabilmemizi sağlayan özelliğin sesin şiddeti olduğu ifade edildi. Aynı sesin değişik uzaklıklardan dinlendiğinde şiddetinin değiştiği fark edildi. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişki açıklandı. Ses şiddetini değiştirmeye ve işitme yetimizi geliştirmeye yarayan araçlara örnekler verildi. Teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak daha iyi işitmeyi sağlayacak bir araç geliştirildi. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunmak gerektiği ifade edildi. Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin, ses kirliliğine (gürültüye) neden olacağı fark edildi. Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu mekânlar tespit edildi. Gözlemlerinden elde ettiği verileri derleyip işleyerek mekânlardaki ses kirliliği yoğunluğunu gösteren bir model oluşturuldu ve sunuldu. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri açıklandı. Yaşadığı çevredeki ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemler araştırıldı. Ses kirliliğini azaltmaya yardımcı olan belirli kişisel eylemler ve ürünler tanımlandı. 09

10 CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Çevresinde bir yaşam alanındaki canlıları ve bu canlıların içinde bulunduğu şartlar gözlemlendi ve kaydedildi. Yaşam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği çıkarımı yapıldı. Yakın çevredeki kirlilik fark edildi ve bu kirliliğe neden olan maddeler listelendi. Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler geliştirildi. Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir çok faaliyete gönüllü olarak katılım sağlandı. Çevreyi korumak ve geliştirmek için bireysel sorumluluk bilinci kazanıldı. Atatürk ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verildi. 10

11 Uzay Kampı gezimizden örnekler 11

12

13 DİNLEME Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanma, Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanma, Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat etme, Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt etme, Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt etme, Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arama Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapma, Dinlediklerini başkalarıyla paylaşma Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin etme, Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulma Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verme, Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırma Dinlediklerinde hikâye unsurları nı belirleme çalışmaları yapıldı. 13

14 KONUŞMA Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyma, Topluluk önünde konuşma, Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatma, Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanma Konuşmalarında karşılaştırmalar yapma Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurma Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunma Konuşmasını, konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirme çalışmaları yapıldı. OKUMA Okuduklarının ana fikrini belirleme, Başlık ve içerik ilişkisini sorgulama, Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanma, Okuduklarını başkalarıyla paylaşma, Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinme, Gazete ve dergi okuma, Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapma, Okuduğunu özetleme ve paylaşarak okumaktan zevk alma, Yazarın amacını belirleme, Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin etme, 14

15 OKUMA Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin etme, Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırma, Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirleme ve sorgulama, Okuduğu şiirin ana duygusunu belirleme, Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanma, Metinler arası anlam kurma, YAZMA Yazılarında imlâ kurallarını uygulama, Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanma, Mantıksal bütünlük içinde yazma, İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazma, Hikâye ve mektup yazma, Formları yönergelerine uygun doldurma, İşbirliği yaparak yazabilme, İstediği bir konuda yazılar yazabilme, Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma, Yazılarında karşılaştırmalar yapma, Duyuru, afiş vb. yazma, Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazma, Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verme, 15

16 YAZMA Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirme, İmza atma ve anlamını bilme, İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazma, Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma çalışmaları yapıldı. GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazma, Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanma, Bilgileri tablo ve grafikle sunma, Sunularında harita ve krokiden yararlanma, Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunma, Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanma, Sunularında içeriğe uygun görseller seçme ve kullanma çalışmaları yapıldı. 16

17 Türkçe dersi etkinliklerimizden örnekler 17

18

19 MAYIS Büyük Millet Meclisinin açılışı ile Ulusal Egemenliği ilişkilendirme, Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğunu fark etme, Görsel materyallerden yararlanarak çeşitli toplumların günlük yaşamlarına ilişkin çıkarımlarda bulunma, Kendisi ile başka bir toplumdaki yaşıtlarının günlük yaşamlarını karşılaştırma çalışmaları yapıldı. HAZİRAN Görsel materyallerden yararlanarak çeşitli toplumların günlük yaşamlarına ilişkin çıkarımlarda bulunma, Kendisi ile başka bir toplumdaki yaşıtlarının günlük yaşamlarını karşılaştırma, Toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere örnekler verme çalışmaları yapıldı. 19

20

21 MAYIS 1.HAFTA Super Minds kitabından At The Campsite adlı üniteye başlandı. Kamp aktivitilerini yönelik kelime çalışmaları yapıldı. Kamp bölgesinde oluşabilecek zorluklar hakkında beyin fırtınası yapıldı. Kamp konulu dramatizasyon çalışmaları yapıldı. Oxford International kitabından Mountain Bear Adventure adlı konuya başlandı. Hikaye yazmaya yönelik çalışmalar yapıldı. 2.HAFTA At The Campsite adlı üniteye devam edildi. Ünite kapsamında sayılan ve sayılamayan objeler üzerinde duruldu. How much ve How many soruları üzerinde duruldu. Oxford International kitabından Mountain Bear Adventure hikayeye devam edildi. Hikaye öğeleri tartışıldı. Bir hikaye oluştururken giriş-gelişme-sonuç bölümlerinin nasıl hazırlanacağı konusunda çalışmalar yapıldı. 21

22 MAYIS 3.HAFTA At The Campsite adlı üniteye devam edildi. Yiyecekleri anlatmak için nicelik sıfatları üzerinde duruldu. Konuyu pekiştirmek amaçlı markette alışveriş temalı dramatizasyon çalışmaları yapıldı. Ünitenin şarkısı işlendi; sınıf içinde şarkı yarışması yapıldı. Konunun hikayesi öğrenciler tarafından canlandırıldı. Oxford International kitabından Animal World adlı üniteye başlandı. Öğrenciler nesli tükenmekte olan hayvanlar üzerine beyin fırtınası yaptılar. 4.HAFTA Write Right kitabından My Birthday Wish adlı ünite işlendi. Öğrenciler doğum günlerinde almak istedikleri hediyeler ile ilgili belirlenen kalıplarla paragraf yazdılar. Animal World konusu kapsamında öğrenciler nesli tükenmekte olan hayvanları kurtarmak amaçlı poster çalışmaları yaptı. 22

23 HAZİRAN 1.HAFTA Write Right kitabından When I Grow Up adlı konu kapsamında öğrenciler ileride seçecekleri meslek hakkında belirlenen kalıplarla paragraf çalışmaları yaptılar. Daha sonrasında bu meslekler hakkında araştırma yapıp, arkadaşlarını bu meslekler hakkında bilgilendirdiler. 2.HAFTA Write Right kitabından Thank You Mum and Dad adlı konu işlendi. Konu kapsamında öğrenciler teşekkür mektubu yazdılar. 23

24 3.HAFTA Öğrenciler belirlenen filmleri izleyerek, filmdeki karakterleri incelediler. Filme farklı bir son yazarak bunu canlandırdılar. Filme yönelik bir poster çalışması ve mini test hazırladılar. 24

25 İngilizce dersi etkinlik örneklerimiz.. 25

26

27 MAYIS Araçlardaki ilk yardım çantasında bulunan ilk yardım malzemeleri tanındı ve bunların nasıl kullanıldığı açıklandı. Hafif yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları açıklandı. HAZİRAN Ambulansa yol vermenin önemi açıklandı. 27

28

29 MAYIS Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterme, Ailenin birey ve toplum içi önemini açıklama, Kardeşleriyle iyi geçinmeye istekli olma HAZİRAN Aile bireylerinin birbirlerini anlamalarının önemini açıklama, Sorunlarını aile bireyleri ile birlikte çözme, Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve davranışların etkilerini fark etme, İslam dininin aile hayatına ilişkin prensiplerini açıklama.alışmaları yapıldı. 29

30

31 MAYIS 1. Hafta: Duyguları Geliştirici Çalışmalar (Anneler Günü) Çalışmasına başlandı. 2. Hafta: Gözleme Dayalı Çalışmalar ( 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) Resmine başlandı. 3. Hafta: Üç boyutlu çalışmalarda seramik çalışması yapıldı kurumak üzere bırakıldı. 4. Hafta: Üç boyutlu çalışmalarda seramik çalışması boyaması yapıldı. HAZİRAN 1. Hafta: Duyguları İfade Edici Çalışmalar (Tatile Gidiyoruz) çalışmasına başlandı. Tatil heyecanı ve beklentiler üzerine olan çalışmalara devam edildi. 2. Hafta: Öğrenelim öğretelim projesi kapsamında (Sürrealizm) konusuna başlandı. Önde gelen sanatçıların hayatlarına ve eserlerine örnekler verildi. Konuşmalar ve örnekler doğrultusunda inceleme nasıl yapılır anlatımı yapıldı. 3. Hafta: Sürrealizm konusuna devam edildi. Öğrenciler sunum yaptılar. 31

32 32 Bu Yıl Resim Yarışmalarında 4. sınıf düzeyinde elde edilen başarılar 1- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İl genelinde düzenlediği Ekmek İsrafının Önlenmesi konulu resim yarışmasında 4F sınıfından Müge ŞAPÇI ilçe birincisi olmuştur. 2- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İl genelinde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim yarışmasında 4F sınıfından Derin ÖZTUNCER il ikincisi ve ilçe birincisi olmuştur. 3- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İl genelinde düzenlediği 10 Kasım konulu resim yarışmasında 4F sınıfından Maya SARAÇOĞLU ilçe ikincisi olmuştur. 4- Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Türkiye genelinde düzenlediği Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek konulu resim yarışmasında 4D sınıfından İdil AKPINAR İlçe birincisi olmuştur. 5- Atatürkçü düşünce derneğinin İlçe genelinde düzenlediği Atatürk ve Çocuk konulu resim yarışmasında ödül alan öğrencilerimiz, 4B sınıfından Ela DİNÇ mansiyon ödülü almışlardır. 6- MİMARLAR ODASI nın Türkiye genelinde düzenlediği Penceremden Dünya konulu resim yarışmasında ilk ona girerek sergileme ödül alan öğrencilerimiz, 4F sınıfından DERİN ÖZTUNCER, 4F sınıfından MAYA SARAÇOĞLU, 7- TMMOB Gemi mühendisleri odasının İl genelinde düzenlediği Çocuk ve Gemi konulu resim yarışmasında ödül alan öğrencilerimiz, 4E sınıfından Sarp Doruk GERENLİ, sergilemeye değer görülmüşlerdir. 8- MONAMİ Pastel Boyalarının Türkiye genelinde düzenlediği Çocuk ve Çevre konulu resim yarışmasında madalya alan öğrencilerimiz, 4D İDİL AKPINAR, 4D DERİN ÜNSALDIK, 9- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türkiye genelinde düzenlediği Geleceğin gözüyle gıda konulu resim yarışmasında 4B sınıfından Selen AZİZAĞAOĞLU ilçede 1.lik ödülü almıştır. 4D DERİN ÜNSALDIK, 4D İDİL AKPINAR, 10- Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından organize edilen YURDAER E 80. Yaş Etkinlikleri adı altında Lise Öğrencileri Yurdaer e Afiş Yarışmasından 9C sınıfından Derin ATIL, 9B sınıfından Ilgın GÖKÇEDEMİR, 9B sınıfından Begüm GÜLVARDAR, 9B sınıfından Koza OTMAR sergileme ödülü almışlardır. 11- FMV Işıklı Renkler Resim Yarışması ödül alan öğrenciler; Kategori 4-5. Sınıflar FMV Işık okulları Galeri Işık Başarı Ödülü Alan Öğrenciler 4D İDİL AKPINAR 12 -Kategori 4-5. Sınıflar FMV Işık okulları Galeri Işık Sergileme Ödülü Alan Öğrenciler 4E ZEYNEP ADA TUĞRAN 4B SELEN AZİZAĞAOĞLU

33 Öğrencilerimiz birçok yarışmaya katılarak Türkiye, İstanbul ve Kadıköy genelinde olmak üzere ödüller kazandılar. 33

34

35 MAYIS 1. Hafta: Atatürk ü anlatan şarkı ve marşları tanır. 19 Mayıs Atatürk ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, çeşitli marşlar dinletildi. Melodika çalışması yapıldı. 2.Hafta: Farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirir. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürü geliştirildi. «Amazing Grace» adlı şarkının notaları deftere yazdırıldı. Piyano eşliğinde söylendi. Melodika ile çalışıldı. 3.Hafta: Atatürk ün sanata ve Türk Müziğine ilişkin görüşlerini anlar Atatürk ün her alanda yaptığı liderlik gibi, müzik alanında da yaptığı yeniliklerin farkına varması sağlandı. «Gençlik Marşı» öğrenildi. 4.Hafta: Sesin oluşumunu bilir. Akustik piyano, keman, gitar gibi enstrümanların tellerine dokunarak tellerin titreşimini görür. «Samanyolu» şarkısı melodika ile çalışıldı. Değerlendirme yapıldı. 35

36 HAZİRAN 1. Hafta: «Phantom of the Opera» müzikali izletildi. ÖğreniFarklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir. Öğrencilere len şarkılar melodika ile tekrarlandı. 2.Hafta: Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır. Öğrenciler piyano, melodika, gitar gibi bireysel çalgılarında dinlendi. Öğrenciler, sınıfta ya da sınıf dışındaki müzik etkinliklerine yönlendirildi. 3.Hafta: Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır. Öğrenciler piyano, melodika, gitar gibi bireysel çalgılarında dinlendi. Öğrenciler, sınıfta ya da sınıf dışındaki müzik etkinliklerine yönlendirildi. 36

37 Dersiçi etkinliklerimizden örnekler 37

38

39 MAYIS 1. hafta: Hentbol top tutuş ve atış çalışması yapıldı. 2. Hafta : Hentbol kale atış çalışmaları yapıldı 3 Hafta: Badminton branşı temel duruşları ve pozisyonlarını öğrenerek vuruş çalışmaları yapılır. 4. Hafta : Badminton branşı temel duruş- servis atış çalışması yapıldı. Gruplara ayrılarak fore hand ve back hand vuruşları çalışması yapıldı. 41

40 HAZİRAN 1. Hafta: Genel olarak tüm yıl içinde öğrendiğimiz branşların tekrar edildi 2. ve 3. Hafta: Toplu sporlar ilgili oyunlar oynandı. Serbest oyunlar ile oyun kültürü pekiştirildi. 42

41 43

42

43 AYASOFYA KONUŞTU YAZAR ADI: Füsun Çetinel YAYINLAYAN: Günışığı Kitaplığı Yoksul bir aile ortamında büyümekte olan Veli, Ayasofya Müzesi nin ayrılmaz bir parçası gibidir. Ne arkeologlar, ne turistler, ne de bekçiler onsuz bir Ayasofya düşünebilir. Hele, yapıda onarım çalışmalarına katılan Alman arkeolog Martha, küçük Veli nin sıkı dostu olmuştur. Okulunda verilen ödevi başarıyla yapan bir öğrencinin Almanya ya gezi kazanacağını duyan Veli, büyük hayallere dalar. Ayasofya yla ilgili bir ödev düşünen Veli yi nasıl bir macera beklemektedir?..duygu ve gizem dolu bir serüvenin kapısını aralıyor. Kültür tarihimizin en önemli anıtlarından Ayasofya Müzesi nin sırlarla dolu olduğunu keşfeden bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Ayasofya Müzesi gibi tarihin değişik dönemlerinde farklı kültürler tarafından ayakta tutulmuş bir yapıda geçen macera, çocuklara, yaşadıkları kentteki diğer kültürel değerleri de merak etme ve araştırma olanaklarını hatırlatıyor. Kurgusal ve edebi değeriyle öne çıkan kitap, Ayasofya Müzesi ni başkahraman Veli yle birlikte bir roman kahramanına dönüştürüyor. Anadolu topraklarında, farklı kültür dönemlerinde inşa edilen ve günümüze gelmeyi başaran büyük yapıların iç mekânlarının insanda yarattığı gizem duygusuyla, çocukluğun sınırsız hayal gücünü birleştiren roman, sürükleyici bir macera atmosferi yaratıyor. Ailece, sınıfta, bir odada tek başına ya da Ayasofya Müzesi nin asırlık kubbesinin altında keyifle ve merakla okunabilecek bir roman. 45

44 DUVARLAR RESİM OLSA YAZAR ADI: Sevim Ak YAYINLAYAN: Doğan Egmont Fulya, taşındıkları yeni evde kendini yalnız hissediyor. Kocaman bir odası, içine kurulduğunda rengarenk dünyalara daldığı bir Düş Koltuğu ve kitaplar dolusu bir kütüphanesi var oysa. Yine de yüzünde gülücükler açması için penceresinin ötesindeki Gülce ile tanışmayı beklemeli. Duygularını birbirlerine akıtmak, birlikte gülmek ve hiç unutamayacakları öyküler yaratmak için Usta yazar Sevim Ak ın benzersiz anlatımıyla, kahkaha ve hayallerle kenetlenen sıcacık bir dostluk hikayesi 46

45 FACEBOOK ÇAĞINDA ÇOCUK BÜYÜTMEK YAZAR ADI: James S.Stayer YAYINLAYAN: Doğan Kitap Çocuğunuz dijital dünyayla kaç yaşında tanışmalı? Dijital medyanın aşırı kullanımı hangi sorunlara yol açar? Çocuğunuzun bilgisayar ya da televizyon bağımlısı olmasını nasıl önlersiniz? Sosyal ağlardaki paylaşımlarını nasıl kontrol etmelisiniz? Dijital teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken birtakım sorunları da beraberinde getiriyor. Bu durum en çok çocukları etkiliyor. Çocuklar neredeyse okul dışındaki tüm zamanlarını televizyon ya da bilgisayar karşısında geçiriyorlar. Anne babalar dijital teknolojiyle kuşatılmış hayatlarında çocukları nasıl koruyacaklarını ve onlara nasıl yol göstereceklerini bilemiyorlar. Facebook Çağında Çocuk Büyütmek anne babalara, çocuklarının hem dijital teknolojinin olumlu özelliklerinden faydalanmaları hem de zararlarından korunmaları adına önemli ipuçları veriyor. 47

46 Bülten sorumluları Elif KÖKSAL Sınıf Öğretmenleri Arzu TANIL Nevin ŞAHİN Tuba DURUCU Güner YILMAZ Zehra GÜÇLÜ Branş Öğretmenleri Aylin BAŞAR Cana KOÇAK Hafize TEZCAN Aylin BAŞAR Tülay ÖZGÜL Z. Gaye GÜLERYÜZ Tuğçe ÖZKARDEŞLER Burcu TEZCAN Aylin SEMİZ Duygu ŞENTÜRK Uygu Gözde GÖRAY Zuhal Ezgi ONAT Kütüphane Sorumlusu Sezi ARI

4. SINIFLAR BÜLTEN 4

4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran ÇEVRE Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemler çözüldü. ALAN Bir alan, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç)

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) BU SAYIDA: Müdür Mektubu..3 1. sınıflar bülteni..4-19 ( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) 2.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA ANKARA - 2008 ÖĞRENME-ÖĞRETME ARACI

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU 1 SINIF İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK DUYGULARIMIZI TANIYALIM ÜNİTESİ Disiplinlerarası Tema: Biz Kimiz Anafikir: Öğrenciler

Detaylı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (3. Sınıf) Matematik (3. Sınıf) Okuduğunu Anlama: 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM KAZA- NIMLAR A31 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar A32 Öğrenciler

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR)

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) ANKARA, 2006 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Sayın Velimiz, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılına baslarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 6. Okuduklarındaki duygusal

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

riski göze alan araştıran-sorgulayan

riski göze alan araştıran-sorgulayan riski göze alan araştıran-sorgulayan bilgili dönüşümlü düşünen duyarlı dengeli açık görüşlü iletişim kuran ilkeli düşünen 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SORGULAMA ÜNİTELERİ BÜLTENİ LEARNER PROFILE

Detaylı

T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1. ve 11. Smdlar) Ögretim Program1

T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1. ve 11. Smdlar) Ögretim Program1 T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1 SAYI: 323 1 TARiH : 25 0~ Wl KONU: Ortaögretim Sosyal Bilim

Detaylı

HAFTA SAAT KAZANIMLAR DEĞERLENDİRME

HAFTA SAAT KAZANIMLAR DEĞERLENDİRME İSMET İNÖNÜ İLKOKULU 1. SINIFLAR DERS İŞLEME YOL HARİTASI DERSİN ADI:GÖRSEL SANATLAR Dersin Kredisi:Hafta da 1 ders saati Öğretmenlerin Adı ve Soyadı: Sabri YILDIZ, Hüseyin TUNCER, Pelin DDEĞİRMENCİ, Fadime

Detaylı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı HAZİRAN 2014 / 11. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 43 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 44 Yabancı Diller 6 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 7 Tuzla Anaokulu 50 Sayısal Bölüm 9 Ataşehir

Detaylı

SİS 6 (MAYIS 2015) Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.

SİS 6 (MAYIS 2015) Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe Okuduğunu Anlama Söz

Detaylı

İSTEK TARABYA BÜLTENİ

İSTEK TARABYA BÜLTENİ IB Dünya Okulu İSTEK TARABYA BÜLTENİ 2013/2014 Şubat İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK OKULLARI ŞUBAT 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESI PAZAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Dönemin

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school.

Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school. Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school. PYP NİN BEŞ TEMEL ÖĞESİ BİLGİ KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER EYLEM Kim Olduğumuz Bulunduğumuz Mekan ve Zaman Kendimizi

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü Sayın Velimiz, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı na başlarken birinci yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu akademik bülteni hazırladık. 128 yıldır geçmişten

Detaylı

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL 2014/1 5 DENİZ ALTINDA YAŞAYAN CANLILAR HAYAL GÜCÜNÜ KULLAN SEV OKULLARI'NDA KUTLAMA COŞKUSU 29 EKİM KUTLAMALARI SORUMLULUK PROJESİ YUMURTA ETKİNLİĞİ SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI YAYINIDIR. ŞUBAT 2014, YIL 3,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı