M L L Î F O L K L O R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M L L Î F O L K L O R"

Transkript

1 M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi enstitüsü 1966 yılında bu adla kuruldu. Cilt/Volume/Tome: 8 Y l/year/année: 15 Say /Number/Nombre: 60 K fl/winter/hiver: 2003 ISSN Ç NDEK LER / Contents / Sommaire Hakem Kurulu /Editorial Board / Comité d'experts...3 Birkaç Söz/Foreword/ Par l'éditeur...4 M. Öcal O UZ Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal n n Özgeçmifli/A Short Biography of Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal /Curriculum Vitae du Professeur Ethem Ruhi F lal...6 Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal n n Bilimsel Çal flmalar ndan Seçmeler/Selected Scientific Works of Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal /Quelques études du Professeur Ethem Ruhi F lal...8 Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal ile Söylefli/An Interview with Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal /Reportage avec le Professeur Ethem Ruhi F lal...14 Yard. Doç. Dr. Ali A. ÇINAR Muallim Cevdet ve O uzname/muallim Cevdet and O uzname/muallim Cevdet et l O uzname...35 Prof. Dr. Ahmet B. ERC LASUN Dirse Han O lu Bu aç Han Hikayesi/The Story of Bu aç Han the Son of Dirse Han in the Book of Dede Korkut/le Recit de Bu aç Khan fils de Dirse Khan...47 Prof. Dr. Himmet UÇ Türk Halk Tiyatrolar n n Geliflme Evreleri/Evolution Periods of Turkish Folk Theaters/Les phases de l évolution du théâtre populaire turc...57 Prof. Dr. Ahmet P RVERD O LU Halkbilim Araflt rmalar nda Üçüncü Boyut/Third Dimension in Folklore Studies/La troisième dimension dans les recherches folkloriques...72 Doç. Dr. Metin EK C Anadolu da Ya mur Duas na Ba l Olarak Oynanan Bir Oyun: Çömçeli Gelin /An Anatolian Folk Game Related to Rain Prayers: Çömçeli Gelin / Çömçeli Gelin : Un jeu lié à la prière pour la pluie en Anatolie...78 Doç. Dr. Esma fi MfiEK Yozgat ve Yöresinde Baz fiamanik ve Kozmogonik nançlar/on Same of the Shamanistic and Cosmogonic Beliefs in and Around the City of Yozgat/Croyances chamaniques et cosmogoniques dans la région de Yozgat...88 Doç. Dr. Hayrettin RAYMAN Türk Dü ünlerinde Gerdek Sonras Duvak Gelene i/the Duvak Tradition, which Takes Places Following the Wedding Ceremony, in Turkish Wedding Ceremony/Tradition du voile nuptial après les noces en Turquie...92 Doç. Dr. Nerin KÖSE Tezkirelerde fiiirin Ahengini Belirten Kelimeler Üzerine/On the Harmony Creating Poetic Words in Tezkires/A propos des mots qui définissent la musicalité de la poésie dans les biographies traditionnelles Doç. Dr. Filiz KILIÇ Atasözlerinde Anlam Kaymalar, Zamana Ba l Anlam ve Co rafi Mekan Kay plar /The Meaning Change in Proverbs and the Meaning Depended On the Era and the Loose of Geographical Place/Changements et pertes de signification liés au temps et à l espace géographique de proverbes Doç. Dr. Osman Kemal KAYRA 1

2 Unutulmufl Bir Gelenek: Küfür Akflamlar Törenleri/A Forgotten Tradition: The Ceremony of Curse Evenings/Une tradition oubliée: Les cérémonies des soirées d insultes Yard. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL Mu la da A z Tabakalaflmas /Stratification in Spoken Turkish in Mu la/stratification dialectique à Mu la Yard. Doç. Dr. Ali AKAR letiflim Aç s ndan Sivas ta Ticari flletme Adlar /On the Commercial Names in Sivas and Their Meaning in Communication/Etudes de noms d exploitations commerciales à Sivas du point de vue leur efficacité communicatrice Yard. Doç. Dr. fieref BOYRAZ Masallarda D fl Can (Can n Beden D fl nda Saklanmas )/ Outside Soul in Folktales (Soul Hidden Outside the Body)/L âme cachée au dehors du corps dans les contes Yard. Doç. Dr. Mustafa SEVER Türk Afl kl k Gelene i çinde Kastamonu nun Yeri ve Önemi/The Importance and Place of Kastamonu in Turkish Minstrel-Poet Tradition/Place et importance de Kastamonu dans la poésie populaire turque Yard. Doç. Dr. Ali YAKICI Bayburtlu Zihni nin Bir Koflmas n n Ontolojik Analiz Metoduyla ncelenmesi/an Ontological Analysis of A Koflma of Bayburtlu Zihni/Analyse ontologique d un poème de «Bayburtlu Zihni» Yard. Doç. Dr. fiahin KÖKTÜRK Afl k Gelene i çinde Ermeni Afl k Sarkis Zeki/On the Place of Armenian Minstrel-Poet Sarkis Zeki in Turkish Minstrel-Poet Tradition/Un poète populaire arménien au sein de la tradition de la poésie populaire : Sarkis Zeki Yard. Doç. Dr. F. Ahsen TURAN Fu-yü K rg zcas n n Temel Söz Varl /The Main Vocabulary of Fu-yü K rgh z Turkish/Vocabulaire de base du Kirghize Fou-yu Doç. Dr. Hülya KASAPO LU ÇENGEL Karakalpak Afl k tarz fiiir Gelene i Üzerine ncelemeler IV/Some Evaluations on the Minstrel-Poet Tradition in Karakalpakistan-IV/Etudes à propos de la poésie orale des Karakalpaks IV Doç. Dr. Metin ERGUN Uygurlar n Mezar Kültürü Üzerine Bir Araflt rma/a Study on the Cemetery Tradition Among Uighur Turks/Etude de la culture du tombeau chez les Ouïgours Doç. Dr. Rahile DAVUT/Aktaran: Doç. Dr. Alimcan NAYET Kumuk Türklerinin Bilmeceleri/The Riddles of Kumuk Turks/Les devinettes des Turcs Koumouks Doç. Dr. Çetin PEKACAR Efsaneden Destana: Kazakistan da Korkut Ata ve Korkut Küyü/From Legend to Epic: Grandfather Korkut and the Village of Korkut in Kazakhstan/De la légende à l épopée: Korkut Ata et Korkut Küyü au Kazakhstan Dr. Bayram DURB LMEZ Sab r Çiçekleri ve Firuzan fiahman /The Work Sab r Çiçekleri (The Flowers of Patience) and Firuzan fiahman/les fleurs de la patience et Firuzan fiahman Petek ERSOY ÇEV R LER/TRANSLATIONS/TRADUCTIONS fiaman n Nitelikleri ve Gücü: Ruhun Ekstaz Durumunun Genel Bir Tan m Lawrence E.SULL VAN/Çev: Kadriye TÜRKAN HABERLER/NEWS/NOUVELLES Halkbilimi Çal flmalar n n Yeni Dönemi: Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi/The New Era of Folklore Studies: Convention for the Safeguarding of intangible cultural heritage/une ère nouvelle dans les recherches folkloriques: Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel Prof. Dr. M. Öcal O UZ TANITMALAR/BOOK REVIEWS/COMPTES RENDUS rfan Arzulayan Sözler Tekerlemeler Halil brahim fiah N Millî Folklor-Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi Yay n lkeleri/the Publication 2

3 HAKEM KURULU Editorial Board/Comité d'experts Prof. Dr. Ziyad AKKOYUNLU Prof. Dr. Ali Berat ALPTEK N Prof. Dr. Erman ARTUN Prof. Dr. Ensar ASLAN Prof. Dr. Sarah G. Moment ATIfi Prof. Dr. Muhan BAL Prof. Dr. lhan BAfiGÖZ Prof. Dr. Mustafa CEM LO LU Prof. Dr. Ali ÇEL K Prof. Dr. Ali DUYMAZ Prof. Dr. fiükrü ELÇ N Prof. Dr. Gürbüz ERG NER Prof. Dr. Henry GLASSIE Prof. Dr. smail GÖRKEM Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN Prof. Dr. Umay GÜNAY Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Prof. Dr. Abdulhamid HÉN A Prof. Dr. fiakir BRAYEV Prof. Dr. Metin KARADA Prof. Dr. Kamil V. NER MANO LU Prof. Dr. James P. LEARY Prof. Dr. Hasan ÖZDEM R Prof. Dr. Karl REICHL Prof. Dr. Saim SAKAO LU Prof. Dr. Bilge SEY DO LU Prof. Dr. Abdeljelil TEM M Prof. Dr. Ali TORUN Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Prof. Dr. Kemal YÜCE Doç. Dr. Mehmet AÇA Doç. Dr. Pakize AYTAÇ Doç. Dr. smet ÇET N Doç. Dr. Ahmet DO AN Doç. Dr. Metin EK C Doç. Dr. Metin ERGUN Doç. Dr. fieyma GÜNGÖR Doç. Dr. Nerin KÖSE Doç. Dr. Nebi ÖZDEM R Doç. Dr. Hayrettin RAYMAN Doç. Dr. Esma fi MfiEK Doç. Dr. Naciye YILDIZ Bu Say ya Ek Prof. Dr. Ahmet B. ERC LASUN Doç. Dr.. Hakk AKSOYAK Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Çukurova Üniversitesi (Türkiye) Dicle Üniversitesi (Türkiye) University of Madison-Wisconsin (ABD) Atatürk Üniversitesi (Türkiye) Yüzüncü Y l Üniversitesi (Türkiye) Uluda Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Indiana Üniversitesi (ABD) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Tunus Bir Üniversitesi (Tunuseli) Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniv. (Kazakistan) Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) University of Madison-Wisconsin (ABD) Ankara Üniversitesi (Türkiye) University of Bonn (Almanya) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Atatürk Üniversitesi (Türkiye) Temimi Vakf (Tunuseli) K. Dumlup nar Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) stanbul Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) F rat Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) 3

4 B RKAÇ SÖZ Merhaba sayg de er okur, Milli Folklor un bugünlere gelifl öyküsünü, halkbiliminin inceledi i geçifl dönemleri nin terimleriyle anlatacak olursak, 1989 y l nda yay mlanan birinci say - daki Ne Lüzum Vard bafll kl sunufl yaz - s yla bir do um u müjdelemifltik. K rk nc say m zda k rk m z ç kt diye sevinmifltik. On beflinci y la giriflimizi, Dedem Korkut kahramanlar n n bir yi itlik göstererek ad alma lar na benzetmifltik. Ve bugün 60. say ya ulaflt k. Her geçen say da deneyim kazanmaya devam ediyoruz. Halkbilimi dergilerinin say ca iyice azald - günümüzde dile imiz, yine Dede Korkut dilince söylemek gerekirse üç otuz on yafl yaflamakt r. ARMA ANLAR 60. say m z Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal ya arma an etti imizi daha önce duyurmufltuk. Bunu gerçeklefltirmifl olman n mutlulu unu yafl yoruz. Üniversitedeki resmi görevinden emekli olan F lal hocaya yeni hayat nda mutluluklar ve baflar - lar diliyor, arma an say n n Prof. Dr. E. Ruhi F lal bölümünü haz rlayan Yard. Doç. Dr. Ali Abbas Ç nar a teflekkür ediyoruz. Bilindi i gibi dergimiz, üniversitedeki resmi görevlerinden emekli olarak ayr lan hocalar m za arma an say haz rlayarak alan m za sa lad klar hizmetlerinden dolay minnet ve teflekkürlerini ifade etmeyi bir gelenek haline getirmifltir. Son dönemde halkbilimi çal flmalar n n iki önemli ismi üniversitelerindeki resmi görevlerinden emekli olarak ayr ld lar: Gazi Üniversitesi nden Prof. Dr. Abdurrahman Güzel ve Atatürk Üniversitesi nden Prof. Dr. Muhan Bali. Mensubu olduklar üniversitelerin gerçek birer kayb olan bu de erli hocalar m z için birer arma an say haz rlamaya karar verdik: 64. say m z Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, 68. say m z Prof. Dr. Muhan Bali arma an olarak yay mlanacakt r. Arma an say lara kat lmak isteyenler için bu yaz, ça r niteli indedir. Baflka bir yöntemle yaz talebinde bulunulmayacakt r. Yazarlar m za duyururuz. LG S Z YAZILAR Bilindi i üzere, Milli Folklor, bir halkbilimi dergisidir. Hedefledi i okuyucu kitlesi de bu alanda çal flanlar veya bu alana ilgi duyanlard r. Dergide yer verdi imiz yaz lar n ya yöntem ve kuram aç s ndan halkbilimine ba l olmas ya da halkbilim ürünlerine yönelik olmas n istiyoruz. Bu konular yay n ilkelerimizde aç klam fl olmam za ra men, dergimize çok farkl disiplinlerin amaçlar na göre haz rlanm fl yaz lar gelmektedir. Son y llarda yay mlanmak üzere dergiye gelen yaz lar n fazlal nedeniyle, bu tür yaz lar hakemlere dahi gönderemiyoruz. Yazarlar m z n veya baflka disiplinlerden olup da dergimizde yaz yay mlamak isteyenlerin ilkelerimize göre yaz göndermelerini önemle ve bir kez daha hat rlat yoruz. B R NDEKS DAHA... Milli Folklor un, Türk halkbilimi konusunda yay mlanan bir dünya dergisi olarak, uluslar aras niteli i günden güne güçlenmektedir. MLA ve CSA indekslerinden sonra flimdi de ngiltere de yay mlanan International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Say n Rebecca Ursell imzal 07 Kas m 2003 tarihli mektuplar yla, dergimizi tarama talebinde bulunmufltur. Verdi imiz olumlu cevapla Milli Folklor bu indeks taraf ndan da taranmaya bafllanm flt r. KT BAS Yazar m z Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun un 56. say m zda yay mlanan Salur Kazan Kimdir? bafll kl yaz s, Azerbaycan da Milli Elmler Akademiyas Folklor nstitutu taraf ndan yay mlanan Dede Korkut dergisinin 2003/2 say s nda Azeri Türkçesine aktar larak yay mlanm flt r. TEfiEKKÜR Yaz lar n ngilizce bafll klar n haz rlayan Doç.Dr. Metin Ekici ve Frans zca bafll klar n haz rlayan Yrd. Doç. Dr. Laurent Mignon a teflekkür ederiz. 61. say da görüflmek üzere... M.Öcal O uz Yay n Yönetmeni 4

5 PROF. DR. ETHEM RUH FI LALI

6 PROF. DR. ETHEM RUH FI LALI NIN ÖZGEÇM fi A Short Biography of Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal Curriculum Vitae du Professeur Ethem Ruhi F lal tarihinde Burdur da, Mehmet Bey ve Emine Han m n iki çocu unun ilki olarak do du (K z kardefli Hatice Han m daha sonra Aileye kat ld ) Burdur da stiklâl lkokulu ndan mezun oldu Burdur Lisesi nden mezun oldu A.Ü. lahiyat Fakültesi nden mezun oldu Askerlik görevini tamamlad Konya mam-hatip Lisesi Meslek Dersleri ö retmenli i Burdur mam-hatip Lisesi Meslek Dersleri Ö retmenli i ve Müdür Yard mc l Kayseri mam-hatip Lisesi Müdürlü ü ve Meslek Dersleri Ö retmenli i zmir Yüksek slâm Enstitüsü Müdür Baflyard mc l ve Türk- slâm Medeniyeti Tarihi Ö retmenli i Kayseri Yüksek slâm Enstitüsü Müdürlü ü ve Türk- slâm Medeniyeti Tarihi Dersi Ö retmenli i Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi slâm Mezhepleri Tarihi Kürsüsü Asistanl na atand Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi slâm Mezhepleri Tarihi Kürsüsünde bâdiye nin Do uflu ve Görüflleri bafll kl teziyle lahiyat Doktoru ünvan n ald ngiltere-cambridge University Faculty of Oriental Studies de Senior Lecturer olarak slâm Mezhepleri ve Tarikatlar konusunda dersler verdi ve sahas nda araflt rmalarda bulundu Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesinde Ahmediyye Mezhebi (Kâdiyânîlik) bafll kl teziyle Üniversite Doçenti unvan n kazand Ankara Üniversitesinde Mesih ve Mehdî nanc Üzerine (Mezhepler Tarihi Aç s ndan Bir Tetkik) bafll kl takdim teziyle Profesör unvan n kazand Dokuz Eylül Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekanl na atand Üniversite Senatosu taraf ndan Üniversiteleraras Kurul Temsilcili ine seçildi Dekanl k görevinin yan nda Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yard mc l görevini yürüttü ( tarihinde istifa etti). 6

7 Dokuz Eylül Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekanl na 2. defa atand Dokuz Eylül Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekanl na 3. defa atand Üniversite Senatosu taraf ndan Üniversiteleraras Kurul Üyeli- ine 2. defa seçildi. ( tarihinde istifa etti) Say l Kanunun 21. maddesine göre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araflt rma Merkezi aslî üyeli ine seçildi Üniversiteleraras kurul taraf ndan 2547 say l Kanunun 6. maddesi b/5 bendine göre Yüksekö- retim Kurulu Üyeli ine seçildi. ( tarihinde Üyelikten ayr ld ) Dokuz Eylül Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekanl na 4. defa atand Mu la Üniversitesi Kurucu Rektörlü üne atand YURT-KUR Yönetim Kurulu üyeli ine seçildi Mu la Üniversitesi Rektörlü- üne, ö retim üyelerince seçilerek, Cumhurbaflkan taraf ndan 4 y l süreyle tekrar atand YÖK taraf ndan Türkiye Sosyal Bilimler Millî Komitesi Befleri Bilimler Alt Komitesi üyeli ine seçildi. (YÖK, da faaliyetini durdurdu) YÖK Yürütme Kurulu taraf ndan Türkiye Sosyal ve Befleri Bilimler Millî Komitesi Baflkanl na getirildi. (YÖK, da faaliyetini durdurdu) YÖK Yürütme Kurulu taraf ndan Türkiye Stratejik Araflt rmalar Millî Komitesi üyeli ine seçildi. (YÖK, da faaliyetini durdurdu) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araflt rma Merkezi aslî üyeli ine 2. defa seçildi YURT-KUR Yönetim Kurulu üyeli ine 2. defa seçildi YURT-KUR Yönetim Kurulu üyeli ine 3. defa seçildi Mu la Üniversitesi Rektörlü- üne, ö retim üyelerince 2. defa seçilerek, Cumhurbaflkan taraf ndan 10 Kas m 1998 tarihinden itibaren 4 y l süreyle tekrar atand YURT-KUR Yönetim Kurulu Baflkanl na seçildi Kazakistan Sosyal Bilimler Akademisi As l Üyesi olarak seçildi K rg zistan Uluslar aras Cengiz Aytmatov Akademisi As l Üyesi olarak seçildi Mu la Üniversitesi Rektörlük görevini tamamlad Emekli oldu. Hayat arkadafl Semiha Han m ile lâhiyat Fakültesindendeki ö rencilik y llar nda, ayn s n fta tan flt. Bu evlilikten; Emine fiule, Ayflegül, Nazl, Sezer Sabriye ad nda dört k - z vard r. 3 torun dedesidir. 7

8 PROF. DR. ETHEM RUH FI LALI NIN B L MSEL ÇALIfiMALARINDAN SEÇMELER Selected Scientific Works of Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal Quelques études du Professeur Ethem Ruhi F lal I. TEL F K TAPLAR: 1. Ça m zda tikad slâm Mezhepleri, stanbul: Selçuk Yay nlar, 1980 (Gözden geçirilmifl ve geniflletilmifl 2. bask 1983; 3. bask 1986; ran slam Devrimi ilavesiyle 4. bask, 1990; 5. bask, 1991; 6. bask, 1993 ;7. Bask, 1995 ; 8. Bask 1996 ; 9. Bask 1998) ; 10. Bask, Birleflik Yay nc l k : stanbul, 1999) 2. slâm a Karfl Cereyanlar: Babîlik ve Bahaîlik, Mecca: Müslim World League Yay. 1402/ Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (Ortaokul 3. s n f), Ankara: M.E.B. Yay (13. bs., 1994) 4. bâdiye nin Do uflu ve Görüflleri, Ankara: A.Ü. lahiyat Fakültesi Yay mâmiyye fiîas, stanbul: Selçuk Yay Kadiyânîlik (Ahmediyye Mezhebi). zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yay Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi (Komisyon çal flmas. Baflkan: E.Ruhi FI LALI). stanbul: Tercüman Yay nlan, Atatürk ve Din, Ankara: Azerbeycan Kültür Derne i Yay nlan No: 32, Türkiye de Alevilik Bektaflilik, stanbul: Selçuk Yay nlan 1990 (3. Bask, stanbul 1994). 10. Kâdiyânilik, Ankara: Türkiye Diyanet Vakf Yay., Babilik ve Bahaîlik, Ankara: Türkiye Diyanet Vakf Yay Geçmiflten Günümüze Halk nançlar tibariyle Alevîlik - Bektaflîlik, Ankara: Türk Kültürünü Araflt rma ve Tan tma Vakf Yay., mam Ali, Ankara : TDV Yay., 1996 (2. Bask, 1998). 14. Din ve Devlet liflkileri. Mu la : Mu la Ü. Yay., Atatürk Düflüncesinde Din ve Lâiklik, Yay n Haz.: E.R.F lal, T. Müftüo lu,. Karakufl, Ankara: Atatürk Arafl. Mrk., Din ve Laiklik Üstüne Düflünceler, Mu la: Mu la Üniversitesi Yay nlar, II. TERCÜME K TAPLAR: 1. Prof. Muhammed Ebû Zehra, slam da Sosyal Dayan flma, Arapçadan çev.: E.Ruhî FI LALI-O.ESK C O LU. stanbul: Ya mur yay., 1969 (2. bask : stanbul, 1978). 2. Prof. Muhammed Ebû Zehra, slâm da Siyâsî ve tikad Mezhepler Tarihi. 8

9 Arapçadan çev.: E.Ruhi FI LALI- O. ESK C O LU, stanbul: Ya mur Yay., bn Bâbeveyh el-kummî, fiîî- mâmiyye nin man Esaslar (Risâletül- tikâdâti l- mamiyye), Arapçadan notlarla çev. E. R. FI LALI, Ankara: A.Ü. lahiyat Fak. Yay., R.A. N CHOLSON, slâm Sûfileri (The Mystics of Islam), ng. Çev.: M.DA, K.IfiIK, E.R. FI LALI, A. fiener. R. AYAS,.KAYAO LU.- Ankara: Kültür Bakanl Yay., Ebû Mansur Abdulkahir el-ba dâdî, Mezhepler Aras ndaki Farklar (El- Fark Beyne l-f rak), Arapçadan notlarla çev.: E. Ruhi FI LALI, stanbul: Kalem Yay (2.Bask, Ankara : TDV Yay. 1991) 6. Prof.W.Nontgomery Watt, slâm Düflüncesinin Teflekkül Devri (The Formative Period of Islamic Thought). ng. Çev.: E.Ruhi FI LALI, Ankara: Ümran Yay., Bask, stanbul: Birleflik Yay nc l k, 1998). 7. Henry Laoust, slâm da Ayr l kç Görüfller, (Les Schismes dans l Islam), Frans zca dan çev., E. Ruhi FI LA- LI - Sabri H ZMETL, stanbul: P - nar Yay nlar, stanbul, III. TEL F MAKALELER: 1. Hâricîli in Do ufluna Tesir Eden Baz Sebepler, FD (Ankara 1975), XX, ss Burdur Kütüphanesinde Bulunan Bir Risale: Tezkiretu l-mezâhib, - ED, (Ankara 1975), II, ss Tezkiretu i-mezâhib li bni s-serrâc, ED, (Ankara 1975), II, ss (Önsöz ve notlarla Arapça metin neflri). 4. bâdiye nin Siyasî ve tikâdî Görüflleri, FD, (Ankara 1976), XXI, ss Hâricîli in Do uflu ve F rkalara Ayr - l fl, FD, (Ankara 1978), XXII, ss Hicrî Y la Girerken slâm Dünyas, Milli E itim ve Kültür, (Ankara 1979), II, No: 5, ss Genç Nesillerin Din Terbiyesi ve Destanlar, Kubbealt Akademi Mecmuas, ( stanbul 1979), Y l:8, Say : 1, ss E itimimizde Dinî Formasyon Noksanl ve Bunun Anarflideki Yeri, Kubbealt Akademi Mecmuas, ( stanbul 1979), Y l:8, Say :3. ss Mezheplerin Do ufluna Tesir Eden Sebepler, ED, (Ankara 1980), IV, ss bn Sadru d-dîn efl-fiirvânî ve tikadî Mezhepler Hakk nda Türkçe Risalesi, FD, (Ankara 1981), XXIV, ss Tercümânu 1-Ümem, FD, (Ankara 1981), XXIV, ss (Önsöz ve notlarla tenkidî neflir). 12. Mesih ve Mehdî nanc Üzerine (Mezhepler Tarihi Aç s ndan Bir Bak fl), FD, (Ankara 1981), ss The Problem of Abd-Allah bn Saba, ED, (Ankara 1982), V,pp Sakîfe Olay ve Hz.Ebû Bekir in Halife Seçimi, slâm Medeniyeti, ( stanbul 1982), V, No:3, ss

10 15. XIX.Yüzy l Sonlar nda Hindistan (Mezhepler Tarihi Aç s ndan Bir Bak fl). DEÜ FD, ( zmir 1983), I. ss Basic Principles of slam and the Problem of Dialog Between Islam and Christianity, Diyanet Dergisi, (Ankara 1983), XIX, no: 2. ss slam: Basic Principles and Characteristics, The Muslim World League Journal, (Mecca: Shaban 1403/May-June 1983), LX, No: 8, ss lk fiii Olaylar: Tevvabûn Hareketi, FD, (Ankara 1983), XXVI, ss slâm Tarihinde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Dönemleri (Mezhepler Tarihi Aç s ndan Bir Tedkik), FD, (Ankara 1983), XXVI, ss Endonezya da Ça dafl slâm Düflüncesi, DEÜ FD, ( zmir 1985), II, ss Mawlawi a in: a brief description and an interpretation, Islamic Culture, 60, IV (1986), pp Ortado u da slâm: slâm Mezhepleri Tarihi Aç s ndan Bir Bak fl), Türkiye Günlü ü, 14, 1991, ss Nutuk ta slâm Tarihi ile lgili Motifler, Türk Kültürü, 343 (1991), ss Nutuk ta slâm Tarihi ile lgili Motifler, Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi, VIII/ 22 (1991), ss Türk Düflüncesi Üzerine, Türk Yurdu, Türk Düflünce Hayat Özel Say s, XI/44 (1991), ss Halk m z n lahiyat Fakültelerinden Beklentileri, Din Ö retiminin Dünü ve Bugünü Paneli, Diyanet Dergisi, 10(1991), ss. 21.vd. 27. Terör ve Terörün Kayna, Türkiye de Terör ve çyüzü Aç koturumu, Diyanet Dergisi, VII (1991), ss slâmî Anlay flta nsanî De erler, Türklerde nsanî De erler ve nsan Haklar - I, stanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakf yay., ss De iflim Sürecinde slâm, slamî Araflt rmalar, VI/4, (1993), ss Atatürk and the Religion of Islam, Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi, IX/26 (Ankara-. Mart 1993), ss Alevîlik, Diyanet (A ustos 1994), 44, ss Atatürk ve Din. Türk Kültürü, XXXIII/384 (Ankara: Nisan 1995), ss slâm ve Laiklik, Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi, X/33 (Kas m 1995), ss SS. 34. Egemenlik Kimindir? Türkiye Günlü ü, 45 (Mart-Nisan 1997), S slâm n Bugünkü Meseleleri, Türk Yurdu, XVII/ (Nisan-May s 1997), ss Din ve Devlet liflkileri. Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi, XIII/38 (Temmuz 1997), ss De iflimci Özal ve De iflim Sürecinde slam, Özal - Siyaset, ktisat, Zihniyet; stanbul, Boyut, 2001, ss IV. TERCÜME MAKALELER: 1. Muhammad Kafafi (Ph.D.), Abu Saîd Muhammad al-azdî al-kalhatî ye 10

11 Göre Hâricîli in Do uflu (The Rise of Kharijism According to Abu Saîd...), FD, (Ankara 1972). XIII. ss ( ng.den çeviri). 2. L.V. Vaglieri, Ali-Muâviye Mücadelesi ve Haricî Ayr lmalar n n bâdî Kaynaklar n Ifl nda Yeniden ncelenmesi (The Ali-Muaviyye Conflict and the Kharijite Secession Reexamined in the Light of Ibadite Sources), FD, (Ankara 1973), XIX, ss ( ng.den çeviri). 3. Prof.Muhammed Tancî, Beyrûnî nin bn Sina ya Yöneltti i Baz Sorular, bn Sina n n Cevaplan ve Bu Cevaplara Beyrûnî nin tirazlar, Beyrûnî ye Arma an, (Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1974), ss (Dr. Abdülkadir fiener ile birlikte Arapçadan çeviri) 4. Prof.Dr. Mahmud fieltut, sa n n Ref i, FD, (Ankara 1978), XXIII, ss (Arapçadan çeviri). 5. W.F.Tucker, Âsîler ve Gnostikler: el- Mu îre bin Saîd ve Mu îriyye (Rebels and Gnostics: el-mu îra and the Mu r yya), ED, (Ankara 1982), ss ( ng.den çeviri). 6. W.F.Tucker, Ebû Mansur el- clî ve Mansûriyye: Avrupa Ortaça Terörizmi Hakk nda Bir Çal flma (Abu Mansur al-ijli and the Mansuriyya: A Study in Medieval Terrorism), - ED, (Ankara 1982), ss ( ng.den çeviri). 7. E.Toftbek, K sa Dürzî lmihali, FD, (Ankara 1981), XXV, ss ( ng.den çeviri). 8. M.M. Mazzoui, The Origins of the Safawids-Si ism, Sufism and the Ghulat, FD, (Ankara 1978), ss (Kitap Tan tma). V. ANS KLOPED MADDELER : 1. Türk Ansiklopedisine Yaz lan Maddeler: 1. Sebeiyye28/ Seb iyye 28/ Secah Binti l-hâris 28/ Tahtac lar 30/ Ticanîlik 31 / Tüsterî 32/ Dergâh Yay nevi slâmî limler Ansiklopedisine Yaz lan Maddeler: Ehl-i Sünnet 3. Türkiye Diyanet Vakf Ansiklopedisine Yaz lan Maddeler: 1. Abbas b. Ali b. Ebî Tâlib 1/21 2. Abdullah b. Ali b. Abdullah el-abbas 1/ Abdullah b. Cafer b. Ebî Tâlib I/89 4. Abdullah b. bad el-murrî et-temimî I/ Abdullah b. Meymûn I/ Abdullah b. Muâviye b. Abdullah b.cafer b.ebî Tâlib I/ Abdullah bn Sebe I/ Abdullah b. Vehb er-râs bî I/ Abdulkâhir el-ba dâdî I/ el-ahbâru t-t vâl I/ Ali b.ebî Tâlib II/ Ali Ekber II/ Bahaîlik, IV/ Câbir Cu fi, VI/ Cemel Vak as,vii / Culendâ b. Mes ud, VIII/ Darü n-nedve, VIII/ Ebû Mansûr el- clî, X/ Ebû Tâlib, X/

12 20. Ebû Yezid en-nükkârî, X/ Fah, XII/ el-fark Beyne l-f rak, XII/ Gadir Hum, XIII/ Gâib, XIII/ Hâricîler,XVI/ Hasan, XVI/ Hasan b. Muhammed b.hanefiyye, XVI/ Hasan b. Zeyd, XVI/ H rrît b. Râflid, XVII/ Hüseyin, XVIII/ el-hüseyin b. Ali-Sâhibu Fah, XVI- II/ bâziyye, XIX/ sna Aflerriye bni Mülcem brahim el- mâm bn nebe VI. KONGRE, SEMPOZYUM VE SE- M NER TEBL LER : 1. Atatürk ve Din Anlay fl, Türk Kad nlar Kültür Derne i, Atatürk ün Milliyetçilik ve Devletçilik Anlay fl Semineri, (Ankara 1981), ss (Ayr bas m). 2. Atatürk ve Din. Ayd nlar Oca, Millî E itim ve Din E itimi lmî Semineri, ( stanbul 1981), ss Din Kültürü ve Ahlâk Ö retimi, Tercüman Gazetesi, Milli E itim Sempozyumu, ( stanbul 1984). 4. Tarih ve Din, F rat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Metodolijisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, Elaz slâm Mezhepleri Tarihi Araflt rmalar nda Karfl lafl lan Baz Problemler / Some Problems Concerning the Studies on the History of Islamic Sects, Uluslararas Birinci slam Araflt rmalar Sempozyumu /First International Symposium on Islamic Studies), ( zmir 1985), ss (Türkçe metin + ngilizce özet). 6. Islamic Approach Towards Other Religions, Assembly of the World s Religions. New Jersey-U.S.A, November 14-21, The Origin and the Significance of the Mawlawi Rituals, New ERA Conference: God: The Contemporary Discussion, Coronado, California, December 29, 1986-January 4, Abdullatif el-harpûtî ve Tenkîhu l- Kelâm fî Akaidi Ehli l- slâm Adl Eseri, F rat Üniversitesi, Türk- slam Tarih, Medeniyet ve Kültüründe F rat Havzas Sempozyumu, Elaz Mart The Meaning and the Signiflcance of Islamic Prayer (Salât): From the Point of View of Sufism, Council for the World s Religions: Ritual, Symbol and Participation in the Questfor Interfaith Cooperation, Harrison Hot Springs, Canada, August God in the Turkish Folk Litterature, Ne v ERA Conference: God: The Contemporary Discussion. Key West. Florida, April 16-22, Diyanet flleri Baflkanl n n E itim ve Yay n Hedefleri Din Kültürü Sempozyumu, 8-10 Nisan 1988 Ankara. 12. Teaching of the History of the Islamic Schools of Political and Religi- 12

13 ous Thought in the Facilties of Divinity, Conference on the Communicating Religious values to youth Today, Gregorian University, Rome, mam Ali and Human Rights, Imam Ali s Festival Fourteen Centerary of al-ghadeer, July 1990, London, pp Yunus Emre de Allah Telâkkisi, Eskiflehir Türkoca, 4 Ocak Türkiye de Alevîlik-Bektaflîlik, Karfl yaka Kültür-Sanat Derne i, 2 Mart Dinî Hayat m z, Bursa Ayd nlar Oca, 26 Nisan Ana Hatlar yla Alevîlik, Günümüzde Alevilik ve Bektaflîlik Paneli, , Ankara, 1995, ss Sosyal Bütünleflme Aç s ndan Din, Türk Kültür ve Sanat Derne i, Atatürk il Halk Kütüphanesi, zmir, 2 Mart A Brief History of Mawlawiyyah and the Significance of the Mawlawi Rituals, Contemporary Relevance of Sufism, ed. by Syeda Saiyidain Hameed, New Delhi : Indian Council for Cultural Relations, ss.285 vd. (International Seminar on Sufism, New Delhi, 1991) 20. fiiîli in Do uflu ve Geliflmesi, Milletleraras Tarihte ve Günümüzde fiiilik Sempozyumu, stanbul fiubat 1993, ss slâm ve Di er Dinler, Uluslararas Hoflgörü Kongresi, Antalya Haziran Atatürk ve Laiklik. Üçüncü Uluslararas Atatürk Sempozyumu, Gazi Magusa-Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, 3-6 Ekim Atatürkçü Düflüncede Milliyetçilik ve Lâiklik, Mu la : Mu la Üniversitesi Yay n, ss Do Secular States Have A Futre in The Islamic World? (Turkish Case), Conference on the Impact of Religion on Politics at the end of the Twentieth Cent ry. Jerusalem, Kas m 1997 (Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi, XV/43 (Ankara Mart 1999), ss ) Laikilik-Din liflkisi, Cumhuriyetin 75. Y l nda Türkiye de Din ve Devlet liflkileri Sempozyumu, Kahramanmarafl, 1998, ss Türk nk lâb ve Lâiklik, Kara Harp Okulu Komutanl, Ankara : Kara Harp Okulu Bilgi Toplama ve Yay m Merk. Yay., 2000, ss Yeni Bir Gelece e Aç l rken slam n ve Müslümanlar n Meseleleri, Yeni bir Gelece e Aç l rken nsan ve Din Sempozyumu, Adana, 2002, ss KISALTMALAR DEÜ FD : Dokuz Eylül Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi FD : Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi ED : Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi slâm limleri Enstitüsü Dergisi 13

14 PROF. DR. ETHEM RUH FI LALI LE SÖYLEfi An Interview with Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal Reportage avec le Professeur Ethem Ruhi F lal Yard. Doç Dr. Ali Abbas ÇINAR* Bilgi kayna bilgelerimizin / aksakallar m z n bilgilerinden her zaman istifade etmek, ülkemiz ve insan n n gelece i için mecburiyettir. Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal da bilgi kayna olan bu ender flahsiyetlerimizdendir. Prof. Dr. Ethem Ruhi F lal ad, sadece Türk din tarihi veya slâm tarihi araflt rmalar nda de il, ayn zamanda Türk kültür tarihi içinde, belirli ve müstesna bir yere sahiptir. Onun, bu görüfllerinden daha genifl kitlelerin, özellikle de üniversite camias n n yararlanaca inanc yla, Mu la da, 8 Eylül 2003 tarihinde bir görüflme yapt m. Teybe kaydetti im bu görüflmeyi, daha sonra deflifre ettim. Yapt m bu görüflmeyi, amac na ulaflaca inanc yla sunuyorum: A.A.Ç. - Sayg de er Hocam, akademik çal flma alan n z ile halkbilimi (folklor) disiplininin, bilimsel olarak, çal flma alanlar, baz noktalarda birbirine yaklafl yor. Her iki bilim disiplini birbirinden yararlan yorlar. Türkiye de; özellikle halk inan fllar, tasavvuf, çeflitli kültler, slâm inanc na veya yorumuna dayal kurumlar ve bu kurumlar n meydana getirdi i kültür, tekke fliiri vb. konular teolog ve halkbilimcilerin ortak çal flma alanlar. Sizin bu yöndeki inceleme ve araflt rmalar n z, pekçok halkbilimci için rehber olmakta. Bunu, yap lan at flardan ve konuflmalardan anl yorum. Bu çerçevede, pekçok halkbilimci gibi, ben de, çal flmalar n zdan istifade etti imi belirtmek istiyorum. Millî Folklor Dergisi, sizin resmî görevinizden emekli olman z da f rsat bilerek Türk Dünyas ve Türk halk kültürüne katk lar n z dolay s yla 60. Say s n n zat n za arma- an edilmesine karar verdi. Sizinle görüflme yapma görevi ve onuru da bana verildi. Hayat n z, eserleriniz ve görüfllerinizle ilgili baz sorular m olacak. Bizi ayd nlat rsan z sevinirim. Hocam, akademik hayat tercih etmenizin sebebi nedir? E.R.F. -Akademik hayat tercih etmemle alakal geçmifl biraz uzun, söz uzayabilir, ama mümkün oldu unca k - sa anlatmaya çal flay m. Çocuklu um çok renkli geçti. Bu renklili in temeli, özellikle babam n mesle ine dayan r. Babam, Allâh rahmet eylesin, çok iyi bir mobilyac yd. Benim çocukluk y llar mda, 1940 larda, Burdur ve yöresinde, mobilyalar mefle, gürgen ya da büyük ço- unlukla ceviz a ac ndan yap l rd. Ve babam, bunlar büyük kütükler halinde sat n al r, evimizin bahçesinde kurumaya ya da suyunu biraz kaybetmeye b rak rd. Bizim çok sevdi imiz, babam n sürekli ifl yapt tahtac lar vard. Tahtac - lar eflli, yani kar -koca gelirlerdi. O büyük kütükleri, büyük h zarlarla biçerler- * Mu la Ünv. Fen- Edebiyat Fak. Ça dafl Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Böl. Ö retim Üyesi. 14

15 di. Her b çk çekifllerinde, kendilerine göre Hû! Hû! Hû! diye sesler ç kar r, baz ilahiler türküler söylerlerdi. Rahmetli babam çok nekre (flakac / nüktedan) bir insand ; bu, sevdi im taraf d r onun; onlara tak lmadan edemezdi. Onlar da, kar -koca beni çok severlerdi, yafll insanlard, Allâh rahmet eylesin hepsine. Babam, bu tak lmalar nda: Aman o lum! Bunlar n kuca na oturma. Bunlar n kestikleri yenmez derdi ama, biz birlikte yemek yerdik, bu babam n lâtifeydi. Ve ben, o çocuk yafllarda; Baba, Alevî ne demek? Tahtac ne demek? diye sorard m. O da kendince böyle söyleniyor o lum diye baz aç klamalar yapard. Ama, ailemiz hep onlarla içiçe yaflad. Babam n, Sünnî olmakla beraber, bu ifli yapan insanlarla yak n dostluklar vard. Ben, o zamandan, bu insanlar n, toplum içerisinde, ayr bir kategoride de erlendirilmelerini hep kafamda soru yapt m. Ortaokul ve lisede, bu sorular, beni edebiyat ve özellikle de tarihe daha çok ilgi duymama sebep oldu. Türk kültür tarihine, daha çocuk yafllar mdan itibaren ilgi duydu umu söyleyebilirim. Meselâ, Burdur Halk Evi Tiyatro Kolu nda çal flan ve bu konulara ilgi duyan day mla beraber Halk Evi ne gider, Ankara Halk Evi yay n olan Ülkü Mecmuas n dikkatle okurdum. O zamanlar, Burdur a, ancak haftada bir gazete ve dergi gelirdi olaylar ndan sonraki geliflmelere paralel olarak Türk kültürü ve bizim Orta Asya daki hayat m z ile, Türk Dünyas ile alakal haberler bazen yasaklanan fleylerdi. Bütün bunlara ra men, ben, bu tür haberleri merakla okurdum. Liseye geldi imde, doktor olmay çok arzu etmeme ra men, kendimi bir sosyal bilimci olarak gördüm, a rl kl yan m n sosyal bilimler oldu unu hissettim. Üniversiteye, lâhiyat fakültesine kat ld mda ise çizgimi belirlemifltim: S radan bir ö retmen olmak, slâmî bilgileri, din bilgilerini ö rencilere ö retmek yerine, ki bunlar da ö retmek gerekir, belirli bir alanda ihtisas sahibi olman n daha do ru oldu un düflündüm ve asistan olarak kalmaya karar verdim. Bunun yolunu da, üniversiteye gitti imde ö rendim. Bizim zaman m zda iletiflim bu kadar yayg n de ildi; biz hangi fakültenin oldu unu dahi do ru dürüst bilmiyorduk. Hatta ben, lâhiyat Fakültesi nin varl n Ankara ya geldikten sonra ö rendim. O zamanlar, en çok bilinen fakülteler T p, Mühendislik, Siyasal Bilgiler, Hukuk fakülteleriydi, di erleri tan nmazd. Fakülteye girdi im andan itibaren kendimi sürekli olarak ihtisasa haz rlamaya çal flt m. Bizim Fakültemizde, bu sahada çal fl labilecek birkaç kürsü vard. O zamanki adlar yla; Dinler Tarihi, Felsefe, Mezhepler Tarihi. Mezhepler Tarihi bana cazip geldi, çünkü mezhepler tarihinde, fiilen slâm bilmek ve ö renmek zorundas n z. Hem mezhep, insan iliflkilerinin ortaya koydu u bir kurum oldu u için, bu, çocuklu- umdan itibaren merak etti im Türkiye de yaflayan farkl kültür topluluklar - n tan mam ve onlar de erlendirmem için de vesile olacakt. Böylece ona niyet ettim. Mezun olduktan sonra, talihin bir cilvesi, hemen asistan olamad m, kadro yoktu o zamanlar ve ben millî e itim teflkilât nda, çok genç yaflta idarecili e bafllad m. Stajyerli im bittikten sonra mam hatip Okullar nda müdür yard mc l, müdürlük, daha 26 yafl mdayken Yüksek slâm Enstitüsü nde hocal k, yöneticilik gibi görevler yapt m. Ama ihtisas yapma iste im hep devam etti. Mezhepler Tarihinde kadro müsait olmad için bu defa, d flar dan doktora ya bafllad m. Doktoram yapmakta iken, çok sevdi im, sayg duydu um, Allâh rahmet eylesin, a abeyim Doç Dr. Yaflar KUTLUAY n yan nda doktoraya bafllad m. Daha sonra, kanaatimce slâm dün- 15

16 yas n n yetifltirdi i en büyük isimlerden biri olan Fasl Prof.Dr.Muhammed TAN- C hocan n yan nda slâm kültürüyle alakal iyi piflece imi düflündüm ve oray tercih ettim. Kayseri Yüksek slâm Enstitüsünü b rakarak Üniversiteye intisap ettim. Üniversiteye intisap etmemin, akademik hayat tercih etmemin sebebi, aç kças dinin insanlar, toplumlar aras ndaki tezahürlerinin göstergeleri olan bu toplumu tan makt. Diyebilirim ki benim bu ifle çocukluk y llar mdan itibaren ilgi duymamda, mobilyac l k yapan babam n; çam, ceviz ya da mefle tomruklar n do rayan Tahtac Himmet Dede müsebbib oldu. Böylece bu ifle bafllad m. A.A.Ç. - Akademik çal flmalar n z ve baz eserleriniz üzerinde k saca durabilir misiniz? E.R.F. - Bilim çevresinde, 1970 li y llar n flartlar içerisinde, do rudan do ruya Kuran la, hadisle ya da klasik dönemle ilgili olmayanlar fazla ra bet bulmad için, doktora tezimde, Yaflar a abeyin, daha sonra TANC hocan n teflvikleriyle klâsik dönem üzerinee çal flt m. bâdiye nin Do uflu ve Görüflleri adl bu çal flmay gerçeklefltirmekle çok da isabetli yapm fl m. Yeri gelmiflken Muhammed TANC den bahsetmek istiyorum: Tanci hoca, bn-i Haldun üzerine çok büyük yetkisi olan ve mam Maturudî üzerinde çal flmalar ve derinli i bulunan biridir. Ve Kuran çok iyi bilen, derinli ine inceleyen biridir. Klâsik dönem üzerine araflt rmaya bafllamakla, bu hocalar m n sayesinde, evvelâ Kuran n dayand bu çevreyi, ondan önceki tarihi çok iyi tan ma ve inceleme f rsat buldum. Ondan sonraki çal flmalar m günümüze yönelik oldu. Günümüzde; Kuran a dayal, Kuran daki, hadislerdeki bir tak m anlay fl ve yorumlar yans tan Kadiyanîlik üzerine Doçentlik tezimi haz rlad m. Bilinçli olarak seçmifl ve yapm fl oldu um bu çal flmalardan sonra, yine fluurlu olarak Profosörlük takdim tezimde Mesih ve Mehdi nanc n inceledim. Bütün bunlar yanyana s ralarsan z badîlik, yani Haricîlik, bugün bizim slâm Dünyas nda en sert, en kat, günümüzün tabiriyle köktendinci diyebilece- imiz, radikal bir toplumun oluflmas n ve Kuran- Kerîm in harfiyen yaflanmas, anlafl lmas ve uygulanmas n isteyen bir topluluktur. Bunlar kendilerinin görüflleri d fl ndaki görüflleri do ru kabul etmeyen bir topluluktur. Kadiyanîler ise bu ifli iyice suland rma noktas na getirmifllerdir. Hindistan co rafyas nda, Pakistan-Hindistan altk tas nda ortaya ç kan Kadiyanîler; geçmifl dönemlerin kültlerini kullanmak suretiyle, özellikle, o zamana kadar kendilerine kadar Hinduluktan, Budizmden, Konfuçyizmden, fiamanizmden vb. gelen kültleri; ki flamanizm bir din de il kültürdür, külttür; Hristiyanl k ve Yahudilikten de çeflitli görüflleri dahil etmek suretiyle, slâm n potas içerisinde kullanmak suretiyle birtak m görüfller ileri süren bir topluluktur. Burada mehdi ve mesih inanc ile beraber bizim Türk topluluklar ndaki Alevî inan fllar n tan mak çok daha kolayd r. Alevî inan fllar n tan rken de, Alevî ve Bektaflî topluluklar n tan rken de fiiîli in çok iyi bilinmesi laz md r. Benim, fiiîlik çal flmalar m, Kadiyanîlikle beraber, paralel olarak yürüttü üm çok ciddi çal flmalardan biridir. Türkçede, 12 mamla ilgili olarak, mamiyye fiias üzerine ilk çal flmalar da bana aittir. Böylece bilgilerim mayalanm flt. Bütün bunlar n fl alt nda, kesinlikle bir iddia içinde de ildir ama, noksanlar olmakla beraber, benim en az otuz y ll k birikimimin sonucu olarak Türkiye de Alevilik ve Bektaflilik kitab m ç km flt r. Türkiye de, bir toplu yay n olarak, 16

17 Ça m zda tikadî slâm Mezhepleri adl kitab m Hicret in 15. yüzy l na arma an olarak haz rlanm fl ve yay nlanm flt r. Bu kitap, bir yan yla vatandafllar m za, bibliyografyas ile de yetiflmekte olan ö rencilerimize hitap etmekte olan el kitab durumundad r. A.A.Ç. - Bir bilim adam olarak hedeflerinize ulaflabildiniz mi? E.R.F. - Bunu söylemek çok güç. Hiçbir akademisyen hedefime ulaflt m diyemez. Hedeflerime ulaflt m diyorsa, bana göre akademisyen de ildir. Kendimi, akademik hayat m n bu k rküç y l sonunda hedeflerime ulaflm fl görmüyorum. Anne taraf ndan rahmetli dedem Hac Hamit Haf z, Burdur un kurrâs ndand r, müftülük ve imam hatiplik yapm flt r. 75 y l boyunca Cami-i Kebir de hatimle namaz k ld rm fl olan bir insand r. O lunun ad Ali Haydar. Dikkat edin, bir Sünnî müftünün o lunun ad Ali Haydar. Bu, Türkiye nin 1920 li, 1930 lu y llardan sonra nereden nereye geldi ini görmek bak m ndan ilginç bir örnektir. Bu anlay fltaki bir çevrenin insan olarak, akademik hayat ma ailemden ald m bilgileri eklerseniz, talebeli- imi de koyarsan z, çünkü eski Türkçe ve di er bilgileri lisede ö renmifltim, kendimi tan m fl oldu um 50 y ll k çal flmalar ma ra men, ben hâlâ kendimi bir ö renci görüyorum. Kesinlikle akademisyen oldu um iddias nda de ilim. Sadece bu yolda bir talebe olarak çal fl yorum ve bundan da iftihar ediyorum. Ö renmenin yafl yok ve sonu yok. Benim ihtisas yapt m alanla alâkal her gün yeni bir kaynakla karfl lafl yorsunuz, her gün yeni bir bilgi kayna na ulaflman z mümkün. O zaman bilgileriniz zaten olmufl de ildir. Olma devresinde, o yolda olan bir insan m. Allâh n verdi i ömür süresince talebe olmaya devam edece- im, hiçbir zaman üstad olmad m, olamam da zaten, üstadl k benim çok çok ötemde. Ancak, bilgi edinme konusunda h rsl, istekli bir talebeyim. A.A.Ç. - Türkiye nin say l teologlar ndans n z. Dinin insan hayat üzerindeki önemi üzerinde de erlendirme yapar m s n z? E.R.F. - Türkiye nin say l teologlar ndans n z sözü itibari bir laf. Sorunuzun ikinci k sm ise fevkalade flumullü bir soru. Dinin insan hayat üzerindeki önemi sözle aç klanacak bir fley de il. Çünkü yaflanan bir kavram bu. Dinle ne kadar alakas z oldu unuzu söylerseniz söyleyiniz, o, sizin içinde bulundu unuz toplumun genlerine, davran fllar na, düflüncesine o kadar çok ifllemifltir ki sizin kendinizi ondan kurtarman z mümkün de ildir. Ve benim kanaatimce, bütün toplumlar için, kendi gücümüzün d fl nda, kendi yap p edebildiklerimizin d fl nda, bize hakim olan, bizim üstümüzdeki bir kudrete, bir güce behemehal inanmak zorunday z. Tarihe bakt m zda, sosyolojinin bize ö retti i totem ve tabu zaman ndan beri, insano lu kendi üstündeki bir güce; bu ister gördü ü olsun, ister görmedi i olsun; ba lanmak durumunda kalm flt r. Bilebildi imiz dönemlerden itibaren, kitabî dinler dedi imiz dönemi ele ald n zda; Yahudilikten, H ristiyanl ktan Müslümanl a geçti inizde de sizin üstünüzde, bütün kâinat n üstünde, kabul etseniz de etmeseniz de, bir Yarat c n n var oldu u hissedilir: Var! nkâr etseniz bile bu var. Ve O nun gönderdi i, bildirdi i kurallar, gönderildi i toplumun anlay fl na göre flekillenmifltir. Ve bu flekillenmenin sonunda da bir hayat oluflmufltur. flte yaflad m z hayat bu. Bunu kendinizden soyutlaman z mümkün de ildir. Ben rasyonel bir insan m, liberal bir insan m, kendimi öyle görüyorum; laik bir insan m, kendimi öyle görüyorum; ama bütün bu görmelerimin ötesinde din benim genlerimin 17

18 içinde, kendimi ondan soyutlayamam. Zaten, insan olman n temel vas flar ndan biri, sizin dine olan ilginizdir. Peki, dinle ilgisiz olan insan iyi bir insan olmaz m? Hay r, kesinlikle böyle bir fley söylenemez. Dinsiz insanlar kötü görmek, böyle bir fley düflünmek abesle ifltigaldir. Ama, sizin dinle olan ilginiz kendi insanî vas flar n zda, kendi de erlendirmenize ba l olarak, sizi belli noktalarda bir rahatlatma hissine götürüyor. Toplumsallaflma dedi imiz, yani toplumun birbirine kenetlenmesinde belli harçlara ihtiyaç vard r. Bunlar n bafl nda dil gelir. Farkl dinlere mensup olsalar bile, dil, insan birinci derecede ba lar. Din ise, bu dil ile birbirine ba lanm fl olan topluluklar aras nda, ayn tebessümden, ayn bak fltan, ayn anlay fltan yararlanma ve paylaflma imkân n sa lar. Bu aç dan, dinin insan hayat üzerindeki önemi büyük ve önemlidir. Dinin tarifinde de bu vard r. Din; insan, yarad l fl ndan ölümüne kadarki süre içerisinde e itmek için, ama en iyi flekilde e itmek için; en iyi insan, en güzel insan, en hay rl insan olmak üzere var olan bir kurumdur. nsan e iten bir kurum oldu u için, onu inkâr etmeniz mümkün de ildir. Bugün, bu noktalarda tabii, içinde yaflan lan topluma göre birtak m s k nt lar do uruyor. E er siz dini fevkalade kal plaflm fl, birtak m kurallar n esiri veya emredicisi olarak görürseniz, o vakit siz onun esiri olursunuz. Böyle bir durumda, insan hayat nda da kölelik bafllar. Halbuki insan, özgür varl kt r. nsano lunun f trat o. F tratta özgürlük var. Özgür oldu unuz için, hele müslüman olarak, baflka bir kayda tâbi de ilsiniz, Tanr ile baflbaflas n z. Böyle olunca, din insan hayat n rahatlatan, güven alt na alan bir kurumdur. Dünya benim, dünya bana ait, egemenlik bana ait, ama benim Yaratan m, elbette ki ontolojik olarak evrenin egemeni, hakimi. O son derece normal. Benim onunla Tanr laflmak gibi bir iddiam söz konusu olamaz ki. Mümkün de il zaten böyle bir fley düflünmek. A.A.Ç. - Din ile halk inan fllar aras nda, her ikisinin de inanç unsuru olmas bak m ndan kuvvetli bir ba vard r. Semavî dinlerin, özellikle de slâmiyetin varl na ra men Türk halk inan fllar n n sürmesini nas l de erlendiriyorsunuz? E.R.F. - Bu soruda benim düzeltmem icap eden bir fley var. Din ile halk inan fl n iki ayr kulvarda yürütemezsiniz. Ancak bunu bat l itikat anlam nda söylüyorsan z, bat l itikatlar; insan n yaflad çevre, co rafya, kültür ortam, ekonomik, tarihî ve siyasetin flartlar ile ilgili olan birtak m unsurlard r. Bunlar,size, de erlendirmesine bakmaks - z n, nesilden nesile, ne oldu u bilinmeden de aktar l r. Din ve slâmîyet dedi iniz zaman çok farkl bir manzara ile karfl lafl yorsunuz. slâm, bilebildi im kadar yla, yer yüzünün en ak lc dinidir. Pozitivist bir dindir demiyorum, Ougüst Comte un söyledi i pozitivizmden söz etmiyorum, ama en ak lc dindir. Çünkü, akl olan n dini vard r. Akl olmayan n din ile sorumlulu u, yükümlülü ü söz konusu de ildir. Böyle olunca ak lc din derken neyi kastediyoruz? Burada, çok k sa da olsa, Kuran- Kerim in mahiyetine dikkat etmek laz md r. Kuran- Kerim, 610 y l nda, dünya co rafyas n n belli bir co rafyas nda, yani Mekke bölgesine, Allâh taraf ndan gönderilmifl olan bir dindir. Bu bir tarihî olay. Bu tarihi olay n muhataplar belli: Mekke toplumu, 622 den itibaren de Medine ve Hicaz toplumu, o bölgenin toplumu. O insanlar, orada, 610 y l ndan önce, yüzlerce y l önce de yafl yorlard. Bir kültürleri vard. Bizim, yuvarlak ifadeyle cahiliye kültürü dedi imiz kültür vard. Bu kültürdeki insanlar da, flu ya da bu biçimde; 18

19 sosyal hayat, aile hayat, günlük hayat bak m ndan belli noktalara ulaflm fllard. Bunlara k nayabilirsiniz, k nayamazs n z... K nama dedi imiz olay, sizin daha sonra ulaflt n z iyi ile mukayese etmek suretiyle vard n z sonuçtur. Ama, o bizim kötü dedi imiz; ahlakî bak mdan çöküntüye u ram fllard, fuhufl yükselmiflti, flu kadar puta tap yorlard, berbat insanlard dedi imiz o toplumda, o dönemini ve daha sonraki dönemlerin bile hayranl n gizleyemedi i edebî bir geliflme vard. 7 Ask olarak bilinen Muallâkat- Seba ve belli edebî unsurlar Cahiliye toplumunda da alabildi ine artm flt. Nesep ilmi, bafltan sona orada geliflmiflti. Bütün bunlar co rafyan n zorunlu sonuçlar. Çölde yaflayan bir insan ve kabile sistemi üzerine kurulu toplumsal bir düzende insanlar soyunu bilmek zorundayd. Yine o co rafyan n genel bir ürünü olmak üzere oluflan baflka kavramlar vard ; mürüvvet ve yi itlik kavram bunlar n en önemlileriydi. nsan olarak kiflinin flerefi mensup oldu u kabileden geldi i için bu kavramlar önemliydi. Kabile ne kadar güçlü ve asilse, kiflinin gücü ve kudreti artmaktayd. Ben bu konuyu, teferruatl bir biçimde, Ortado u da slâm adl makalede yazm flt m. Bütün bu insanlar n yaflad klar bir halk inan fl... Hangi flekilde olursa olsun; ister putperest olsun, ister tevhid dinine mensup olsun. Nitekim, Hz. Peygamber döneminde, 610 y l ndan 632 ye kadar, Kuran- Kerim in inzali döneminde de, gerek Kuran- Kerim in âyetlerinin, gerekse Resulullâh n sünnetinin ortaya koydu u yeni bir yaflama biçimi olufltu. Bu da yeni bir kültürleflme hadisesini do urdu. Deyim yerindeyse, 610 y l ndan itibaren Mekke toplumu ile beraber o bölge bir kültür de iflimine u rad. Bu kültür de iflmesi, bugün bizim hayranl kla izledi imiz, ve takip etmekten de iftihar duydu umuz bir dinin yol açt kültür de iflmesi. Bu dinin meydana getirdi i kültür de iflmesi sonucunda da birtak m fleyler olufltu. Ve o din yay ld. Mekke-Medine den ç kt, bütün Hicaz Bölgesi ni kaplad, daha sonra k sa zamanda Irak, ran, Suriye, Türkiye, Orta Asya ve Kuzey Afrika ya yay ld. Bir sosyolojik gerçek olarak, bütün bu yürüyüfllerde, Kuran- Kerim in muhtelif âyetlerinde bunun izlerini bulmak mümkündür, sözgelifli k rk yafl na kadar Mecusî olarak yaflam fl bir insan yada otuz yafl - na kadar Kuzey Afrikadaki iptidaî yerli bir dine mensup olan bir insan, ya da elli yafl na kadar Orta Asya da flaman kültürü ya da Budist anlay fl yla yaflam fl olan bir insan, bu yeni dinin güzelli ini gördü. slâm kültürüyle karfl karfl ya geldi ve severek, gönülden isteyerek Müslüman oldu. Bu, derhal bir boyahaneye girip de, üstüne boya at l p rengi de ifltirilen araba de il ki! nsan bu!.. Düflünen bir varl k; hisseden bir varl k; duyan bir varl k; nefret eden bir varl k... O zamana kadar oluflturdu u birtak m âdetlerini, anlay fl ve de erlendirmesini, olsa olsa tevhid e ayk r gelmeyecek, putperestli e iz b rakmayacak flekilde Müslümanlaflt rma yolunu tuttu. Ama yine Budizmden, fiamanizmden, yine iptidaî dinlerden izler var ya da davran fllar var, ama bu adam müslüman, hem de samimi müslüman. A.A.Ç. - Türklerde de eski dinlerin izlerini görüyoruz. Türbeler etraf nda meydana gelen inan fl ve gelenekler buna örnek verilebilir. E.R.F. - Türbe ziyaretleri Araplarda da, Kuzey Afrika da da, ran, Türkiye ya da Orta Asya da da görülen bir hadise. Bu, dinin yozlaflmas de ildir. Dinin; insanlarda; onlar n anlay fllar na, kültür düzeylerine göre yans m fl ve toplumsallaflm fl bir fleklidir. Ben gidip bez ba lam yorum, mum dikmiyorum, ama evli- 19

20 yaya karfl de ilim. Çünkü ben alp kültürünü, eren kültürünü ve bu kültürün dayand ana kültür kayna n biliyorum. stesem de istemesem de ona karfl sayg duyuyorum. Meselâ Ahmet Yesevî nin türbesini, Hac Bektafl Veli nin külliyesini görüp de duygulanmamak mümkün de il. Hem, mezar ziyaretinden neden bu kadar korkulur anlayam - yorum. Bu, bir halk inan fl. Bez ba lama, nazar de mesi vs. gibi inan fllar n Kuran la ilgisi yok, bunlar din de de il, ama bunlar kültür. Bir kültürün unsurlar bunlar. Bunlar do du u kültürün rengini al r.bunun için biz bunu Türk müslümanl, Arap, Afrika, Avrupa ya da Acem müslümanl olarak de erlendiriyoruz. Bu, kesinlikle müslümanl klar ço altmak için de il, tam tersine kültürel flekillenmeyi belirtmek için kullan lan bir kavram. Kuran; Ifl k tek olmas na ra men, onun gönderdi i fl k zerreleri milletler veya bireylerde çok farkl flekilde yans yor, huzmeleri farkl. Belki basit bir örnek olacak, Arabistan da, M - s r da, bir adam, Kuran- Kerim i bafl n n alt na koyarak camide uzanabiliyor, ama bir Türk için bu ç lg nca bir fleydir. Ço unlukla anlam n anlamasa bile, bir Türk için Kuran- Kerim büyük bir manevî kaynakt r, bafl tac d r. Bunun için onu bafl n n alt na koyan birine k zar. Bütün bunlar bir bak fl aç s, bir de erlendirme. Buna ba l olmak üzere yorumlar ve anlay fllar farkl lafl yor. Onun için, bat l inan fllara ra men, Türkiye de slâmîyetin, halk inan fllar yla birlikte yaflamas n n temel nedenlerinden biri bu. Bizim kültürümüzün çok sa l kl denebilecek unsurlar ndan biri. Bunlar aras nda insanlar atalete sevk edenleri de var. Bunlar tashih etmek gerekir. Gelenekler, yaflanan toplumun, onu yaflayan insanlar n yaflay fllar na ve bak fl aç lar na göre yenilenir ya da kaybolur. Her yenilenmede, içinden do du- u toplumun rengini al r. Önemli olan, bunlar n kültürdeki izleridir. E er, toplum olarak baflka bir toplumun kültüründeki gelenekler ve kültürel di er unsurlar taklit edilirse toplumunuz zaafa u rar. Bu ikisini birbirinden ay rmak zorunludur. Bunun için ben, hassasiyetle bu mesele üzerinde sürekli olarak duruyorum. A.A.Ç. - Ülkemizde devlet ve din konusu tart fl lan konular aras nda. Konuyu incelediniz. Bu kavramlar üzerinde durabilir misiniz? E.R.F. - Benim bir kitapta toplamaya çal flt m bilgileri, bir soruyla cevaplamam istiyorsunuz, ama özetlemeye çal flay m. Din; insanlar n hayat n düzenleyen ve onun, beflikten mezara kadar, hayat n renklendirip flekillendiren; iyi insan ve iyi toplum olma kurallar n gösteren, önünü açan bir emirler manzumesidir. Devlet ise bu manzumenin flekillenmesi ile alâkal vücut bulmufltur. nsanlar n, bu düzen içerisinde, kendi hayatlar n sürdürebilmeleri için bulduklar bir manevî kavram, deyim yerindeyse bir tüzel kiflilik. slâma göre, e er devlet olmazsa anarfli do ar. Din, Kuran- Kerim, kesinlikle, insanlar n kurallar içinde yaflamas n ister. Onun temel amac ahlâkî bir toplumun oluflmas d r. Ahlâkî bir toplumun oluflmas için de bireylerin kurallara uymak mecburiyeti vard r. Toplumsal düzende, kiflinin tek bafl na ahlâkl olmas yetmez. Toplum halinde bu hale gelindi inde, iflte o zaman mükemmel devleti yakalayabilirsiniz. Bunun için Kuran- Kerim, bütün insanlar ve müminleri hay rda; yani güzellik ve iyilikte birbiriyle yar flan insanlar n bir aradal fleklinde tarif eder. nsan olarak, mümin olarak hedefimiz iyilik ve güzellikte yar flmakt r. Bu yar flta, herkes, gö üsleyebildi i mertebedeki duru- 20

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PROF. DR. ETHEM RUHİ FIĞLALI NIN BİLİMSEL ÇALIŞMALARINDAN SEÇMELER

PROF. DR. ETHEM RUHİ FIĞLALI NIN BİLİMSEL ÇALIŞMALARINDAN SEÇMELER PROF. DR. ETHEM RUHİ FIĞLALI NIN BİLİMSEL ÇALIŞMALARINDAN SEÇMELER Selected Scientific Works of Prof. Dr. Ethem Ruhi F>ğlalı Quelques etudes du Professeur Ethem Ruhi F>ğlalı I. TELİF KİTAPLAR: 1. Çağımızda

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

"HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET*

HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER  K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi.. "HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* P nar DÖNMEZ FEDAKAR** P nar Dönmez Fedakar:

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Yusuf DO 0 5AN * Tahirhan AYDIN *

Yusuf DO 0 5AN * Tahirhan AYDIN * 1 3C. 0 5. 0 2lahiyat Fak ltesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Say 0 3: 1 Sayfa: 33-51 1 9 1 8 1 9 1 2 1 7 1 8 1 9 1 2 1 9 1 8 1 2 1 4 1 2 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 7 1 8 1 4 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik Özgeçmiş 1. Adı-soyadı : Dursun Gökdağ 2. Doğum Tarihi: 30.01.1948 3. Unvanı: Öğretim üyesi 4. Öğrenim durumu: Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

PROF. DR. UMAY GÜNAY IN ÖZGEÇM fi

PROF. DR. UMAY GÜNAY IN ÖZGEÇM fi PROF. DR. UMAY GÜNAY IN ÖZGEÇM fi A Short Autobiography of Prof. Dr. Umay Günay L autobiographie de Prof. Dr. Umay Günay 18 Ocak 1943 y l nda Erdek te do an Prof. Dr. Umay Günay, Çank r da bafllay p stanbul

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap. FELSEFE SÖYLEfi LER 1. Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar

KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap. FELSEFE SÖYLEfi LER 1. Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap FELSEFE SÖYLEfi LER 1 Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar smail Kara fi. Teoman Dural Ömer Naci Soykan Do an Özlem Zeynep Direk Ahmet Arslan hsan Fazl o lu Haz rlayan

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı