ANTALYA KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SORUNUNA METRO ÇÖZÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SORUNUNA METRO ÇÖZÜMÜ"

Transkript

1 ANTALYA KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SORUNUNA METRO ÇÖZÜMÜ Vedat BELEN Saraçoğlu Turizm A.Ş., Antalya ÖZET Antalya 1990 ve 2000 yılı nüfus sayımına göre %51,95 ile en fazla nüfus artışı olan ilimizdir. Antalya turizmin başkenti olması nedeniyle, nüfus sayımlarında çıkan insanlardan daha çok insana hizmet vermekte, dolayısı ile kentin ulaşım problemleri de buna paralel hızla artmaktadır. Antalya üst yapısı daha önceki yıllardan gelen ÇAĞI YAKALAYAMAYAN ŞEHİR PLANLARI yüzünden tıkanan ulaşım sistemi,toplu taşımayı lastik tekerlekli sistemlerle (klasik dolmuş ve otobüs ile) çözmesi mümkün değildir. Antalya insanları olarak ileriki yılları düşünmek şimdiden Metro ile Hızlı tren sistemini etüt ederek proje, hazırlık ve tartışma aşamasına getirmek geleceğe olan görevimizi eksiksiz yapmak zorundayız. Ulaşım çözümlerini üç ana başlıkta toplayabiliriz; 1- Akaryakıta bağlı lastik tekerlekli sistemler 2- Yer üstü raylı hafif sistem 3- Yer altı Metro ile buna bağlı yerüstü hızlı tren ler ile çözülmektedir. 4- Bu çalışma Antalya şehir merkezi ve bağlantılarını kapsayan toplu taşıma sistemine üç alternatifli çözüm yaklaşımını ve bunlardan en doğru olduğuna inanılan METRO sistemini anlatmakta ve savunmaktadır. Anahtar kelimeler : Ulaşım, Metro, Gelişim.

2 ABSTRACT Antalya is the city which has the most population growth with 51,95%,by the year of 2000 on the other hand, Antalya is hosting more people than its enumeration (legal population) Of this reason,common transportation problems arouse widely with this over-population. To solve the transportation problem of Antalya s superstructure seems impossible with the Out of Era City Plan from the past. This perceptiveness of the mass transportation with classical bus and dolmuş will be useless within future years. Antalya should make the preliminary studies, researches and projects for the Metro and speed railways systems for a beter future,from now on. The solutions for the transportation could be summarized in 3 titles: 1-Dolmuş and buses with gasoline,fuel systems, 2-Buses on a railway systems 3- Underground Metro (subways) and Speed Railways Systems. This study is abaut a three alternative solution approcach to the Antalya City Center and connection roads for mass tranportation. Besides it will try to explain the author s best alternative solution of Metro. Keywords : Communication, Underground Metro, Development. 1.GİRİŞ Dünyanın belli başlı turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilen Antalya için hazırlanan bu bildirinin amacı, özellikle turizmi ön plana çıkan kentin çoklu ulaşım sistemleri ile 21. yüzyılda kapsamı değişen turizmin, festivaller, kongreler, turnuvalar, büyük spor faaliyetleri, eğlence, kültür faaliyetleri büyük seminerler, ihtisas fuarları ve yoğunluk getiren tüm faaliyetler için sorunsuz erişilebilir,rahat kesintisiz bir metropolitan şehir olmasıdır. Antalya nın nüfusu çeşitli nedenlerden dolayı sürekli artış göstermektedir. Kontrol dışı artan bu nüfus,yeni yerleşim birimlerinin,istihdam alanlarının,merkezi iş alanlarının doğmasına neden olmuştur. Kentin büyümesi ve yapılaşması kontrol altına alınıp planlı ve programlı olarak gerçekleştirilemediği için ulaşım ve alt yapı sistemi, hızla büyüyen ve yapılaşan Antalya ya milyonlarca turist getiren turizmin hızına paralel olarak geliştirilememiştir. Antalya nın çağdaş bir Büyükşehir vizyonuna sahip olması için ulaşım sisteminin 2020 yıllarındaki yolcu sayıları ve hareketleri hedeflenerek planlanması ve bu planlara bağlı kalınarak alt ve üst yapıların geleceğe yönelik projelendirilmesi gerekmektedir.

3 Antalya 2004 yılında çıkan 5216 sayılı kanun ile hizmet ve ulaşım alanı ha dan ha a çıkarılmıştır.(şekil 1.)Buda Antalya nın ana ulaşım planlarını çağın gereklerine uygun şekilde çözme zorunluluğunu getirmiştir. Şekil 1 2. ULAŞIM PLANLARI İLE KENT ARAZİSİNİN KULANIMI Ulaşım planları, kent planlarının ayrılmaz ve çok önemli bir öğesidir ve kent planları ile birlikte geliştirilmelidir. Gelecekteki ulaşım talepleri, öncelikle,gelecek için öngörülen arazi kullanım kararlarına göre oluşacak kent yapısına bağlıdır.arazi kullanım yapısı ile ulaştırma sistemi arasındaki etkileşim iki yönlüdür.kentin arazi kullanım yapısı (nüfus, istihdam, sanayi, ticaret, okullar, konut alanları ve mevcut inşaat alanları) ve ulaştırma sisteminin karakteristikleri,ulaşım taleplerini belirlemektedir.öte yandan,yeni bir ulaştırma projesi ile belirli bölgelere ulaşılabilirliğin sağlanması orta ve uzun dönemde o bölgelerin arazi kullanım yapısını da etkilemektedir. Arazi kullanım planları ile ulaştırma arasındaki ilişkilerini iyi anlayarak ve kentin gelecekteki arazi kullanım yapısını doğru planlayarak gelecekteki ulaşım taleplerini azaltmak,diğer bir deyimle birçok ulaşım sorununun ortaya çıkmasını önlemek mümkündür. Otomobil odaklı kentsel ulaşım sistemini özendirmekle ulaşım sorunları ve çevre kirliği artmakta,kent içindeki değerli araziler boşa heba edilmektedir.

4 3.YOLCU SAYISINA GÖRE ULAŞTIRMA ÇÖZÜM SİSTEMLERİ 1. Bir yönde saatte kişi için Minibüs 2. Bir yönde saatte kişi için Otobüs 3. Bir yönde saatte kişi için Tramvay 4. Bir yönde saatte kişi için Hafif raylı sistem 5. Bir yönde saatte kişi için Metro Sistemleri önerilmektedir. Bu öneriler geliştirilirken, doruk dışı saatlerdeki talep düzeyleri ve yönleri de ayrıca değerlendirilmekte, böylece önerilecek bir altyapı tesisinin atıl kapasite yaratmaması, dolayısıyla da işletme giderleri nedeniyle zarar etmesi ve giderek işletilemez hale gelmesi önlenmeye çalışılmalıdır. 4. ANTALYANIN ULAŞIM İHTİYAÇLARI Antalya Kale Kapı merkezli ışınsal bir ulaşım ağı yoğunluğu düşünülürse 1- Kale Kapı sı, Otogar, Kepez hattı 2- Kale Kapı'sı,Meltem, Liman hattı 3- Kale Kapı'sı, Fener, Lafa hattı 4- Kale Kapı'sı, Topçular, Havaalanı hattı Bu ana hatlar Antalya nın ana yoğunluğunu taşıyan hatlardır,bu ana alterlerin ulaşım sorununu çözmek Antalya ulaşımının sorununu çözmekle eş anlamlıdır. Bu ihtiyaçları karşılamak için ekonomik çözüm gibi görünen hafif raylı taşıma (HRT) liman hattı için meltem mahallesinden sonra,kepez hattı için otogardan sonra,havaalanı hattı için Tedai tan sonra,lafa hattı için ise Of Oteli sonrası için güzel bir çözümken, imarlaşmasını bitirmiş merkezi yaklaşık Kale Kapı'sı olan on kilometre çaplı bir daire içinde (HRT) arazi kullanımı ve varolan yolu daraltması, hemzemin geçitlerde hız kesileceği için kapasite düşüreceğinden bu 10 km. çap içinde yer altı metro sistemi daha uygun olacaktır. Bu alan içindeki üst yapının zaten mevcut olan ulaşım sorunlarını çözemediği göz önüne alınırsa ilave HRT sistem zaten işleyen yolları kaplayarak hem faydalı olacak hem de zararlı yan etkileri olacaktır.( Işıklar güzergahındaki treleybus örneği) Antalya ulaşımı kent merkezinde Metro ile çözülürken merkezden beş kilometre dışında hafif raylı taşın (HRT) ile ara yoğunluk koridorlarının da Lastik tekerlekli araçlar ile çözülmesi daha gerçekçi ve akılcı olacaktır. 5. ANTALYA KENTİNE NEDEN METRO GEREKLİ Antalya çalışma alanı içindeki kamuya ait Arazi kullanımı Antalya nın bugün ve gelecekteki nüfus artış hızının getireceği Toplu ulaşımına çözüm sağlayamayacak şekilde planlandığı ve gerçekleştirildiği için metro önerilmekte,önerinin ana fikri ise kamuya ait yer altı arazisini kullanarak Toplu ulaşıma gerekecek hızlara ait yüksek

5 değerdeki yatay ve düşey kurpları ile aliymanlara ait çözümler metroyla sağlanmaktadır. Böylece zemindeki kent arazisi başka amaçlar için kullanabilmektedir 6. METRONUN ANTALYA YA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 1- Antalya toplu ulaşımını kaliteli bir şekilde çözdüğü gibi kentin büyümesine paralel yeni hatlar açılarak yeni çözümlere imkan tanınır. 2- Kentin hava kirliği azalacağı için sağlık sorunları önemli ölçüde azalır. 3- Elektrik,su, telefon,drenaj gibi alt yapı sorunları daha rahat çözülür. 4- Toplu taşının petrole olan bağımlığını en aza indirerek olası bir petrol krizinde ulaşımın zarar görmesi engellenir. 5- Ulaşım ucuzladığı için ticaret canlanır. 6- Kent içi planlamaya rahatlık getirerek uzak mesafelerin değer kazanmasına yol açarak kent rantının dengelenmesine yardımcı olur. 7- İstasyonlardaki yeni alış veriş merkezleri belediyelere yeni gelir olanakları sağlar, 8- Kentimizin turistik değeri artar. 9- Sıcak bir Antalya da serin taşımacılık sunulur. 10- Kentin ulaşım değerlerindeki farklılaşma kent üst yapısında farklılıklar getirerek olumlu gelişmeleri de beraberinde getirmesidir. 11- Metro inşaatlarının yapılma ve işletme aşamasında yeni istihdam olanakları yaratması. 6. ANTALYA JEOLOJİSİ METRO YA UYGUN MU? Kısaca Antalya jeolojisi,antalya travertenlerinin karasal ve çok sığ(bataklık) ortamda geliştiğini belirtmektedir.travertenler çökelme ortamındaki flora,karbonat yoğunluğu,sıcaklık ve derinlik değişimleri nedeniyle sıkı dokulu,masif,süngerimsi,boşluklu olmak üzere 3 tipte gelişmiştir.sıkı geçirimliği diğerlerine göre daha az,nadir bitki fosili,aragonit kristalli olarak gelişmiştir.süngerimsi Traverten,su kütlesinin ince kalınlık gösterdiği,kütlesel ısınmanın çabuk olduğu,buharlaşmanın ve CO(2) kaybının fazla olduğu ortamlarda gelişmiştir.erime boşluklu Traverten, bazen dayanıklı olup bitki boşluklarının çökelme ortamında gelişen bitki kök ve gövdelerinin kireçlenmesi ve sonradan çürümesiyle oluşmuştur. Metro maliyetlerinin en önemli kriteri seçilen güzergahın zemin ve jeolojik yapısı belirlemektedir.yukarıda seçtiğimiz ana yoğunluk ulaşım koridorları içinde Metro açmayı düşündüğümüz zeminlerin % 90 ı Traverten kayaçtır. Bu kayaç maliyeti çok ucuzlatacağı gibi zemin takviye önlemleri azalacağından inşaat süresi çok kısalacaktır. Antalya nın metro çalışma alanı Traverten kayaç üzerinde olması teknik ve ekonomik açıdan olumlu yönleri çok fazladır.

6 Teşekkür Bizlere Antalya nın teknik sorunlarına farklı bakış açısı ve değişik çözümlerini tartışmaya açma fırsatı veren TMMOB-İMO Antalya şubesine,düzenleyen kuruluşlara ve onursal danışma kurulu üyelerine teşekkürü bir borç biliriz. KAYNAKÇA Traverten platosu karstik hidroleoloji Jeoteknik hizmetleri DSİ Antalya Travertenlerinin oluşum özellikleri JMO bülteni İnan 1985 Antalya Büyükşehir belediyesi Antalya ana ulaşım planı güncelleştirme ve Genişletilme projesi nihai rapor 2005 Mevcut durum sorun ve yetersizlikleri raporu 2005

7 Şekil 2

2004-2023 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ İSTANBUL A ETKİLERİ (RAYLI SİSTEMLER, 4.LEVENT-HACIOSMAN ÖRNEĞİ)

2004-2023 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ İSTANBUL A ETKİLERİ (RAYLI SİSTEMLER, 4.LEVENT-HACIOSMAN ÖRNEĞİ) T.C. Bahçeşehir Üniversitesi 2004-2023 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ İSTANBUL A ETKİLERİ (RAYLI SİSTEMLER, 4.LEVENT-HACIOSMAN ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans Tezi Hacı Mehmet TOPALOĞLU

Detaylı

(5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR

(5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR (5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR ÖZET Ulaşım ve iletişim bakımından ayrı bir öneme sahip olan İstanbul un başta gelen sorunlarından

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering (1-22) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 025501 (1-22) DOI:10.5578/fmbd.6482 Araştırma

Detaylı

METROPOLLERDE OTOBÜS TERMİNALİ ALAN SEÇİMİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

METROPOLLERDE OTOBÜS TERMİNALİ ALAN SEÇİMİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ METROPOLLERDE OTOBÜS TERMİNALİ ALAN SEÇİMİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Nevin TEMİZ TEZ DANISMANI: DOÇ.

Detaylı

KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI i ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Göktuğ BAŞTÜRK Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi Eylül 2014

Detaylı

KENTLERDE OTOPARK SORUNU: DENİZLİ ÖRNEĞİ

KENTLERDE OTOPARK SORUNU: DENİZLİ ÖRNEĞİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI

METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksel Lisans Tezi Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Şadiye AKGÜL LALOĞLU Danışman : Prof. Dr.

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

Belediyelerin Merkezî İdare ve Özel Kesim ile İlişkileri Bağlamında Kentlerde Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması

Belediyelerin Merkezî İdare ve Özel Kesim ile İlişkileri Bağlamında Kentlerde Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Belediyelerin Merkezî İdare ve Özel Kesim ile İlişkileri Bağlamında Kentlerde Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Arş.Gör.Harun KILIÇASLAN Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Görükle Kampüsü

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİÇİ ULAŞIM POLİTİKALARI ve TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİÇİ ULAŞIM POLİTİKALARI ve TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yayın No: 2891 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİÇİ ULAŞIM POLİTİKALARI ve TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Faruk CİRİT İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2014 ISBN

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ * Müge ÖRNEK, ** Hülya KARAOĞUZ ÖZET İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi, halen Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Detaylı

ULAŞTIRMA SĐSTEMLERĐNĐN ÇEVRESEL ETKĐLERĐ

ULAŞTIRMA SĐSTEMLERĐNĐN ÇEVRESEL ETKĐLERĐ ULAŞTIRMA SĐSTEMLERĐNĐN ÇEVRESEL ETKĐLERĐ ENVIRONMENTAL IMPACTS OF TRANSPORTATION SYSTEMS Sevil AY * *Yıldız Teknik Üniversitesi, Đnşaat Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı,

Detaylı

KOCAELİ ŞEHİRİÇİ YOL BOZUKLUKLARININ ARAŞTIRILMASI

KOCAELİ ŞEHİRİÇİ YOL BOZUKLUKLARININ ARAŞTIRILMASI KOCAELİ ŞEHİRİÇİ YOL BOZUKLUKLARININ ARAŞTIRILMASI Salih Taner YILDIRIM 1 *, Tijen BAYER 1 1 Kocaeli Universitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar styildirim@kou.edu.tr,

Detaylı

İSTANBUL'DA SANAYİNİN DESANTRALİZASYONU VE KENTSEL ULAŞIMA ETKİSİ

İSTANBUL'DA SANAYİNİN DESANTRALİZASYONU VE KENTSEL ULAŞIMA ETKİSİ METUJFA 1995 (15:1-2) 53-74 İSTANBUL'DA SANAYİNİN DESANTRALİZASYONU VE KENTSEL ULAŞIMA ETKİSİ Mesture AYSAN, Orhan DEMİR, Zeynep ALTAN, Vedia DÖKMECİ GİRİŞ VE KAPSAM Alındı : 6. 11.1995. Anahtar Sözcükler:

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK, Prof.Dr. Mustafa CAVCAR (Ünite

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı

8. BAĞLANTI SEKTÖRLERĐ

8. BAĞLANTI SEKTÖRLERĐ 8. BAĞLANTI SEKTÖRLERĐ 8.1. ULAŞIM Başkent Ankara yı küresel unsurları ve ülke ve bölgesi ile ilişkilendiren ulaşım sistemleri; ulaşım, iletişim-bilişim sektörlerindeki çok hızlı gelişmeye koşut olarak

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENT MERKEZLERİNDE YAYALAŞTIRMANIN İŞLEVSEL DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİLERİ: İSTİKLAL CADDESİ ÖRNEĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENT MERKEZLERİNDE YAYALAŞTIRMANIN İŞLEVSEL DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİLERİ: İSTİKLAL CADDESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENT MERKEZLERİNDE YAYALAŞTIRMANIN İŞLEVSEL DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİLERİ: İSTİKLAL CADDESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Şehir Plancısı Ufuk ALTUNBAŞ Programı

Detaylı

ANTALYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE KULLANILMAK ÜZERE GÜNÜBİRLİK GEZİNTİ VEYA HIZLI ULAŞIM AMAÇLARINA ÖZEL TEKNE TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET

ANTALYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE KULLANILMAK ÜZERE GÜNÜBİRLİK GEZİNTİ VEYA HIZLI ULAŞIM AMAÇLARINA ÖZEL TEKNE TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET ANTALYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE KULLANILMAK ÜZERE GÜNÜBİRLİK GEZİNTİ VEYA HIZLI ULAŞIM AMAÇLARINA ÖZEL TEKNE TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yalçın ÜNSAN İ.T.Ü. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı

Detaylı

RAYLI SİSTEMLER VE LEVENT-HİSARÜSTÜ METRO PROJESİNDE CER GÜCÜ BESLEMESİ YÜKSEK LİSANS SEMİNER TEZİ SERDAR ŞENOL

RAYLI SİSTEMLER VE LEVENT-HİSARÜSTÜ METRO PROJESİNDE CER GÜCÜ BESLEMESİ YÜKSEK LİSANS SEMİNER TEZİ SERDAR ŞENOL İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEMLER VE LEVENT-HİSARÜSTÜ METRO PROJESİNDE CER GÜCÜ BESLEMESİ YÜKSEK LİSANS SEMİNER TEZİ SERDAR ŞENOL Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul

Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul KENTİÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİ VE SOSYAL AKTİVİTE İLİŞKİSİ: AVCILAR İLÇESİ ÖRNEĞİ Relationship

Detaylı

mlorasokkay@selcuk.edu.tr ISSN : 1308-7231 lagirdir@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

mlorasokkay@selcuk.edu.tr ISSN : 1308-7231 lagirdir@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0217 ENGINEERING SCIENCES Mehmet Ali Lorasokkay Received: May 2011 M. Levent Ağırdır Accepted: October

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli *

Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli * İMO Teknik Dergi, 2010 4995-5022, Yazı 327 Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli * Haluk YÜKSEL* Mustafa Sinan YARDIM** Mustafa GÜRSOY*** ÖZ Bu çalışmada, İstanbul un ağır trafik problemi

Detaylı

Sağlıklı Kentleşmede Kentiçi Ulaşım Sistemleri

Sağlıklı Kentleşmede Kentiçi Ulaşım Sistemleri Şubat 2012 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI ENDER GÖRGÜN PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE KARLILIK İLİŞKİSİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE KARLILIK İLİŞKİSİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE KARLILIK İLİŞKİSİ Hazırlayan Kazım ESER 064201011003 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLLARININ KENTSEL GELİŞİM VE ARAZİ KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE UŞAK KENTİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLLARININ KENTSEL GELİŞİM VE ARAZİ KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE UŞAK KENTİ ÖRNEĞİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLLARININ KENTSEL GELİŞİM VE ARAZİ KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE UŞAK KENTİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi ONUR ACAR İSTANBUL, 2013 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı