yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Elmi-Təşkilat şöbəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Böyük elmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Elmi-Təşkilat şöbəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Böyük elmi"

Transkript

1 CV ŞƏXSİ MƏLUMAT Soyadı, adı və atasının Rəcəb Zakir oğlu Rəhimli adı: Elmi adı və elmi dərəcəsi Dosent, Siyasi e.f.d. Doğulduğu tarix və yer: Naxçıvan MR Ordubad rayonu, Azərbaycan Telefon nömrəsi: İş ( ) ARIX TƏHSİL Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin 18/1 -li Qərarı ilə siyasi elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün Siyasi insttitutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər ixtisası üzrə (şifr ) doktorluq dissertasiya mövzusu təsdiq olunmuşdur. Mövzu: Azərbaycan dövlət qulluğu sisteminin yaranması, formalaşması və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən Siyasi İnstitutlar, etnosiyasi 2011 konfliktologiya, milli və siyasi proseslər (şifr ) ixtisası üzrə Dosent elmi adı verilmişdir (12 yanvar 2011-ci il tarixli (protokol 02-k). Dosent Attestatı DS. : Ankara Universiteti Siyasət Elmləri Fakültəsi Siyasət elmi və dövlət idarəçiliyi ixtisası üzrə Doktorantura (Dövlət xətti ilə) Dissertasiya mövzusu: Azərbaycanda dövlət qulluqçuları: hüquqları, vəzifələri və nəzarət Diplom : / Türkiyə Respublikası, Qazi Universiteti, İqtisadiyyat və İdarəetmə Elmləri Fakültəsi Dövlət İdarəçiliyi ixtisası- Magistratura - (Dövlət xətti ilə)- Diplom : 3034 Türkiyə Respublikası, Ankara şəhəri Qazi Universiteti, İqtisadiyyat və İdarəetmə Elmləri Fakültəsi Dövlət İdarəçiliyi ixtisası- Bakalavr (Dövlət xətti ilə)- Diplom : İŞ TƏCRÜBƏSİ Tarix İşlədiyi yer Vəzifə hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Şöbə müdiri yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Elmi-Təşkilat şöbəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Böyük elmi nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi- işçi Tədqiqat İnstitutunun Sosioloji tədqiqatlar və konsaltinq şöbəsi

2 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Milli təhlükəsizlik və erməni araşdırmaları şöbəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi cü illər arasında Türkiyə Respublikasının Ankara şəhərində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tələbə təmsilçiliyi (ictimai əsaslarla) Şöbə müdiri Elmi katib baş mütəxəssis Tələbə təmsilçısi PEDAQOJİ FƏALİYYƏT Tarix Ali məktəbin adı Vəzifəsi hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Dövlət qulluğu və kadr siyasəti kafedrası Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq münasibətlər kafedrası Dosent Dosent Azərbaycan Dövlət Turizm İnstitutu İctimai və Humanitar elmlər kafedrası Naxçıvan Dövlət Universiteti Sosial İdarəetmə və Hüquq fakültəsi Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi kafedrası Baş müəllim Baş müəllim ELMİ MARAQ DAİRƏSİ İdarəetmədə və dövlət idarəçiliyində innovasiyalar, davamlı inkişafın idarə edilməsi dövlət qulluğu, dövlət qulluğunda etik normalar, dövlət qulluqçukarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, stratejik idarəetmə, dövlət idarəetmə sistemində islahatlar, yerli özünüidarəetmə, insan kapitalı, siyasi, sosial-iqtisadi və enerji təhlükəsizliyi problemləri, korrupsiya problemi və onun aradan qaldırılma yolları, insan hüquqları, etnik problemlər, regional konfliktlər. ELMİ ƏSƏRLƏR Xaricdə və respublikamızda nəşr olunmuş 3 monoqrafiyanın, 2 kollektiv kitabın həmmüəllifi, Ali məktəblər üçün 1 dərsliyin həmmüəllifi, 50 elmi məqalənin müəllifi (bunlardan 27-si xaricdə). Əsas elmi tədqiqat əsərlərindən bəziləri:

3 Kitab ve monoqrafiya 1. Cağdaş Siyasal Sistemler (XIX Fəsil). Erek matbaacılk, Ankara, 2015, 864s. 2. Dünyada yerel yönetimler (örnekler-uygulamalar) (IV Fəsil-Azerbaycan Cumhuriyetinde yerel yönetimler). Seçkin Yayınları, Ankara, 2013, (həmmüəllif),640s. 3. Cağdaş Siyasal Sistemler (XIII Fəsil). Binyıl Yayınevi, Ankara, 2012, 603s. 4. Azerbaycan Devlet Personel Yönetimi (Azərbaycan dövlət qulluğu sistemi). Kültür Ajansı Yayınları, Ankara, 2011, 256s. 5. Azərbaycan Respublikasının idarəetmə sistemində yerli özünüidarələr. Bakı, Elm, 2009, 170s. 6. Azerbaycan Kamu Personel Sistemi. Naturel Yayınları, Ankara, 2006,144s. 7. Naxçıvan Ensiklopediyası İstanbul 2005, Naxçıvan Abidələri Ensiklopediyası (Azərbaycan və ingilis dillərində) İstanbul 2008 (həmmüəllif) Məqalələr 1. Non-Governmental Organizations role and importance in adminstration for the prevention of corruption. Turkic World NGO Summit Papers. Eskishehir, May 2014, pp Dövlət idarəçiliyində səmərəliliyin təmin olunmasında dövlət qulluqçusuvətəndaş münasibətləri// Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. Elmi-nəzəri jurnal. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 3 (47), Bakı, 2014, s Azerbaycan`da yönetsel alanda yeniden yapılanma ve inovatif gelişim stratejisi, Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023, TASAM Yayınları, İstanbul, Nisan 2014, s Dövlət İdarəçiliyində İnnovativ İnkişaf Prosesinin Siyasi Aspektləri, Dirçəliş-XXI əsr, İyun-İyul 2013, , s Müstəqillik dövründə Heydər Əliyevin dövlət idarəçilik sistemində institusional islahatlar konsepsiyasının əsas istiqamətləri// Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. Elmi-nəzəri jurnal. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 2 (42), Bakı, 2013, s Dövlət qulluqçularının fəaliyyət səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi// Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər elmi-nəzəri jurnal 1(33), Bakı, 2012, s Reforms in public administration. Change and Transformation in the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Countries, 3 rd Think Tank Forum OIC Member States, March 2-3, Baku-Azerbaijan, 2012, pp The Administrative corruption problem at restructuring process of state. 3 rd İnternational Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, June 7-11, Nevshehir-Turkey, 2011, pp Dövlət qulluğu anlayışı və kadrların idarə edilməsi// AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri 1, 2010, s Yerli özünüidarə qurumlarının inkişafında beynəlxalq təşkilatların rolu// AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri 1, 2009, s Azerbaycanda Yeniden Yapılanma Sürecinde Kamu Personel Sistemi// Avrasya Etüdleri Dergisi, Türkiye Cümhuriyeti Başbakanlık TİKA Yayınları,

4 Ankara, 2009/2, Yıl: 15, Sayı 36, s Mədəniyyətlərin dialoqu və bu kontekstdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə bir baxış//naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri 5/25, 2008, s Bələdiyyələr: ziddiyətdən keçən yol // Dirçəliş ХХI əsr. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynə xalq Münasibətlər İnstitutu.2006, 104, s Konstitusiyamızda yerli özünüidarə anlayışı // Məruzələr. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Bakı: Elm, 2005, s İdarəetmədə rüşvət // Dirçəliş-XXI əsr, İyun-İyul 2005, 88-89, s ELMİ KONFRANSLAR, SEMİNARLAR VƏ SİMPOZİUMLAR 2-3 oktyabr 2014-cü il, IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu, Davamlı İnkişaf və Ekoloji Sivilizasiya, Bakı апреля 2014 г., Восьмой Конвент Российской ассоциации международный исследований (РАМИ) «Посткризисный Мир: Новый Регионализм и Сценарий Глобального Управления» МГИМО (Университет) МИД РФ., Москва May 2014, Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi, Türkiyə - Eskişehir Aprel 2013-cü il II Dünya Türk Formu-Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023, İstanbul Dekabr 2012-ci il X Kamu Yönetimi Formu, Türkiyə -Bursa Mart 2012-cu il İKT ölkələri Beyin Mərkəzlərinin Üçüncü Forumu, Azərbaycan-Bakı June, rd International Conference On Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility Turkey-Kapadokya Oktyabr 2011-ci il Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Simpozyumu, Türkiyə-İstanbul Oktyabr 2010 cu il Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya III Beynəlxalq konqres, Bakı Noyabr 2010-cu il Macarıstan-Azərbaycan mədəniyyətlərin dialoqu mövzusunda V Beynəlxalq elmi konfrans, Macarıstan-Budapeşt May 2009, Məşhur türkoloq Omelian Pritsakın xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi simpozyum. Kiyev-Mohıla Akademiyası Milli Universiteti. Ukrayna- Kiyev Sentyabr 2009-cu il Kemal Atatürkten Haydar Aliyevə uzanan sevgi ve barış yolu mövzusunda beynəlxalq simpozium, Türkiyə-Ankara Dekabr 2009, Türk mədəniyyətinin dünya mədəniyyətlərinə təsiri II Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Qurultayı. Türkiyə-Fethiye Noyabr 2003-cü il H. Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş II Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans, Bakı 2003 DİL BİLİYİ Dil Oxumaq Yazmaq Danışmaq Azərbaycan Ana dili

5 Türk Əla Əla Əla Rus Yaxşı Yaxşı Yaxşı İngilis Yaxşı Orta Orta KOMPÜTER BİLİKLƏRİ MS Office, Excel, SPSS, Quark

Sabancı Universiteti

Sabancı Universiteti Sabancı Universiteti 1996-cı ildə qurulan Sabancı Universiteti, araşdırmalara və fərdə fokuslanan fənlərarası təhsillə qabaqda gələn bir qlobal universitetdir; Akademik seçki və performansın azadlığı və

Detaylı

Doktorantura (PhD) Türkiyə Respublikası Sakarya Universiteti

Doktorantura (PhD) Türkiyə Respublikası Sakarya Universiteti Əhmədov Fariz Saleh Nəsimi rayonu Abbas Səhhət küçəsi 45A, UNEC 4-cü tədris binası, otaq 301 ahmadovfs@hotmail.com +994707830405 05.04.1983 Təhsil 07.10.2016 2015 davam edir 2006-2010 2003-2005 1999-2003

Detaylı

Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin (ABOEM) inkişafı: nailiyyətlər və hədəflər

Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin (ABOEM) inkişafı: nailiyyətlər və hədəflər Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin (ABOEM) inkişafı: nailiyyətlər və hədəflər AREA-nın yaranması Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı Mehdiyev Əkbər 1313A Dunya təcrubəsi gostərir ki, innovasiya texnologiyalarından geniş istifadə olunması olkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir. Bu texnologiyalar

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasına göstərdiyi Rəsmi İnkişaf Yardımı (RİY)

Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasına göstərdiyi Rəsmi İnkişaf Yardımı (RİY) Oktyabr, 2015 nın Azərbaycan Respublikasına göstərdiyi Rəsmi İnkişaf Yardımı (RİY) I. İki tərəfli RİY 1. Kreditlər RİY (mln.yen) (mln.$) Mübadilə Notalarının imzalanma tarixi Şimal QRES layihəsi 1 20,699

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 1 Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına və sərəncamlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I.

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2 sentyabr 2013-cü il tarixli 791 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi

Detaylı

İslam bankçılığı üzrə sertifikatlaşdırılmış treyninqin P R O Q R A M I may 2016-cı il, Bakı, Azərbaycan. 22 may 2016-cı il (Bazar günü)

İslam bankçılığı üzrə sertifikatlaşdırılmış treyninqin P R O Q R A M I may 2016-cı il, Bakı, Azərbaycan. 22 may 2016-cı il (Bazar günü) İslam bankçılığı üzrə sertifikatlaşdırılmış treyninqin P R O Q R A M I 22-27 may 2016-cı il, Bakı, Azərbaycan 22 may 2016-cı il (Bazar günü) VAXT MÖVZU MƏRUZƏÇİ 09:00-09:30 İŞTİRAKÇILARIN QEYDİYYATI TREYNİNQİN

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

BAKÜ DE ULUSLARARASI ŞAH HATAYİ-SULTAN SELİM SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAKÜ DE ULUSLARARASI ŞAH HATAYİ-SULTAN SELİM SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ Merkezi Bakü de bulunan ATEV (Azerbaycan Türk Evi) tarafından 05-06 Nisan 2013 tarihleri arasında Uluslararası Şah Hatayi ve Sultan Selim Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyuma ağırlıklı olarak Azerbaycan

Detaylı

Azərbaycan Texniki Universiteti. Maşınqayırma texnologiyası kafedrası

Azərbaycan Texniki Universiteti. Maşınqayırma texnologiyası kafedrası Azərbaycan Texniki Universiteti Maşınqayırma texnologiyası kafedrası KAFEDRA ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ PLANLAŞDIRILMASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ 1.Ümumi müddəalar 2. Kafedranın elm-tədqiqat fəaliyyəti

Detaylı

Leyla Mirzoyeva 1/6 LEYLA MİRZOYEVA. Fevral 2013 Dekabr 2013 Salutem Dermatoloji Klinika. Oktyabr 2015 hal hazırda Merkezi Gomruk Hospitalı

Leyla Mirzoyeva 1/6 LEYLA MİRZOYEVA. Fevral 2013 Dekabr 2013 Salutem Dermatoloji Klinika. Oktyabr 2015 hal hazırda Merkezi Gomruk Hospitalı Leyla Mirzoyeva 1/6 İstanbul Lounge Sitesi, daire 18 Halkalı/ İstanbul Ev: GSM: +994 50 283 34 00 leylamirzoyeva@yahoo.com LEYLA MİRZOYEVA Professional Təcrübə Fevral 2011 - Dekabr 2014 HB Güven Klinik

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə.

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə. A.D.Hüseynova Elmi tədqiqatlar - yeni hadisələrin öyrənmə prosesi və praktiki istifadə üçün öyrənilən obyektin müxtəlif amillərin təsirindən asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluğunun açıqlanmasıdır. Elmi

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ 1. T Ə H S İ L D Ə İ K T Elmi-metodik jurnal 3 B A K I 2014 Redaksiya Şurasının Sədri: Y.Ə.Məmmədov Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı: Elza Alışova Demirdağ 2. Doğum Tarihi: 09/04/1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans; (Pek iyi Azerbaycan dili

Detaylı

ODLAR YURDU UNİVERSİTETİ PROFESSOR-MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN YADDAŞ KİTABÇASI

ODLAR YURDU UNİVERSİTETİ PROFESSOR-MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN YADDAŞ KİTABÇASI ODLAR YURDU UNİVERSİTETİ PROFESSOR-MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN YADDAŞ KİTABÇASI Bakı 2013/2014 1. Odlar Yurdu Universiteti haqqında ümumi məlumat Odlar Yurdu Universiteti Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Detaylı

AzərbAycAndA dizayn və İnnovAsİyA Mərkəzİnİn yaradılması

AzərbAycAndA dizayn və İnnovAsİyA Mərkəzİnİn yaradılması Azərbaycanda Dİzayn və İnnovasİya Mərkəzİnİn yaradılması 15/02/2017 Nadir Cəfərov Leyla Ağazadə Qısa icmal Son zamanlar Azərbaycanda iqtisadiyyatın dirçəlişini təmin edən sahələrdən biri olan sənaye sektorunun

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl. Edebiyatı Öğretmenliği Universitesi, Filoloji Fakültesi

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl. Edebiyatı Öğretmenliği Universitesi, Filoloji Fakültesi 1. Adı Soyadı: Elza Alışova Demirdağ 2. Doğum Tarihi: 09/04/1979 3. Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans; (Pek iyi Azerbaycan dili ve Azerbaycan

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2016 Girne Amerikan Üniversitesi. Humanities)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2016 Girne Amerikan Üniversitesi. Humanities) EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Elza Alışova Demirdağ 2. Doğum Tarihi: 09/04/1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans; (Pek iyi derece) Azerbaycan dili ve

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı: Elza Alışova Demirdağ 2. Doğum Tarihi: 09/04/1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans; (Pek iyi derece) Azerbaycan

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 30, Eylül 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 30, Eylül 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 30, Eylül 2016, s. 156-162 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Published Date 01.08.2016 10.09.2016 Doç. Dr. Samire Ebulfet

Detaylı

[18] 1. Ümumi müddəalar

[18] 1. Ümumi müddəalar İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının 14 iyun tarixli 3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 3 nömrəli əlavə Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının)

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin ilk üç rübünün nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin ilk üç rübünün nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin ilk üç rübünün nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ

FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ FRANSADA İLK AZƏRBAYCAN DİLİ MÜƏLLİMİ Fransanın Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları İnstitutunda (İNALCO - İnstitut National des Langues et Civilisations Orientales) Azərbaycan dilini tədris edən Aygün Eyyubova

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ MƏLUMAT PAKETİ BAKI - 2015 1 2 Mündəricat 1. Ali təhsil müəssisəsi haqqında məlumat... 1.1. Ali təhsil müəssisəsinin adı və yerləşdiyi

Detaylı

TƏHSIL. AZƏRBAYCANDA Aİ TƏRƏFİNDƏN MALİYYƏLƏŞƏN LAYİHƏ VƏ PROQRAMLAR Aprel May 2015

TƏHSIL. AZƏRBAYCANDA Aİ TƏRƏFİNDƏN MALİYYƏLƏŞƏN LAYİHƏ VƏ PROQRAMLAR Aprel May 2015 TƏHSIL AZƏRBAYCANDA Aİ TƏRƏFİNDƏN MALİYYƏLƏŞƏN LAYİHƏ VƏ PROQRAMLAR Aprel May 2015 "Ali təhsil sisteminin Avropanın Ali Təhsil Məkanına daha çox uyğunlaşması üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə

Detaylı

Marketinq. Mehdiyev Əkbər

Marketinq. Mehdiyev Əkbər Marketinq Mehdiyev Əkbər 1313A Marketinqin mahiyyəti Marketinq, planlaşdirma prosesidir; Bu proses, məhsulun yaradilması, qiymətləndirilməsi, təbliğatının aparılması və yayılmasından ibarətdir; Marketinqin

Detaylı

2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI

2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI 1 2 2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi* Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 2017-ci ildə Azərbaycan

Detaylı

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2010-cu il tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları 1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Qaydalar

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNEZ UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNEZ UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNEZ UNİVERSİTETİ «Щуманитар елмляр» кафедрасы magistr pilləsi üçün ALI MƏKTƏB PEDAQOGIKASI fənni üzrə P R O Q R A M Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin

Detaylı

SƏHMLƏRİN EMİSSİYA PROSPEKTİ

SƏHMLƏRİN EMİSSİYA PROSPEKTİ «Qeydiyyata alınmışdır» Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.... (Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi).... (Səhm buraxılışının qeydiyyat tarixi).... (QKDK-nın məsul

Detaylı

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Problemləri İnstitutu Ilk peşə ixtisas təhsilli mütəxəssislərin hazırlığı üçün Kompüterlərin konstruksiyası və komponovkası fənninin Tədris proqramı Bakı

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Azərbaycan Respublikasının Kredit Zəmanət Fondu Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikasında sahibkarların maliyyə resurslarına

Detaylı

RCÜMEY -HAL Ad Soyad: Dos. Dr. Fariz dov Ünvanı: Telefon: um Tarixi: hsil s viyy Bakalavr: Bakalavr layih si: Magistratura: Magistr i

RCÜMEY -HAL Ad Soyad: Dos. Dr. Fariz dov Ünvanı: Telefon:   um Tarixi: hsil s viyy Bakalavr: Bakalavr layih si: Magistratura: Magistr i TƏRCÜMEYİ-HAL Ad Soyad: Dos. Dr. Fariz Əhmədov Ünvanı:A. Səhhət 45 a, UNEC- 4 korpus, otağı 102 Telefon: 012 440 89 37 E-mail: ahmadovfs@hotmail.com Doğum Tarixi: 05 Aprel 1983 Təhsil səviyyəsi Bakalavr:Azərbaycan

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2017-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNDƏN İSTİFADƏNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (PROQRAMI) VƏ İNVESTİSİYA SİYASƏTİ Azərbaycan Respublikası

Detaylı

ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI T Ə H S İ L P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI T Ə H S İ L P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1463 saylı 31 avqust 2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI MAGİSTRATURA

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNİN HÜQUQ VƏ METODOLOGIYA ŞÖBƏSİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNİN HÜQUQ VƏ METODOLOGIYA ŞÖBƏSİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin direktorunun 2009-cu il 25 dekabr tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ

Detaylı

WITH THE BEST REGARDS FROM AZERBAIJAN

WITH THE BEST REGARDS FROM AZERBAIJAN WITH THE BEST REGARDS FROM AZERBAIJAN AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 1991 YILININ EKIM AYINDAN İTİBAREN AZERBAYCAN BAĞIMSIZ DEVLETTIR YÜZÖLÇÜMÜ 86,6 BİN KM 2 NÜFUSU 9,3 MİLYON BAŞKENTİ BAKÜ DEVLETİN ŞEKLİ CUMHURİYET

Detaylı

UNEC. Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD)

UNEC. Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD) Əlavə 1 UNEC Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD) Bakı - 2017 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. Bu Qaydalar "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2018 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ BAKI - 2017 1 MÜNDƏRİCAT BANKLARIN SAYI, XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİ VƏ HEYƏTİ HAQQINDA 3 BANK SEKTORUNUN İCMAL BALANSI 4 BANK SEKTORUNUN MƏNFƏƏT (ZƏRƏR)

Detaylı

YERLİ BANKLARIN ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ YERLİ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN AÇILMASI ÜÇÜN İCAZƏ ALINMASI VƏ İCAZƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ QAYDALARI

YERLİ BANKLARIN ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ YERLİ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN AÇILMASI ÜÇÜN İCAZƏ ALINMASI VƏ İCAZƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ QAYDALARI Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat 3092 16 noyabr 2004-cü il Nazir F.F.Məmmədov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 03

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ Aktın növü Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı Qəbul edildiyi tarix 25.07.2012 Qeydiyyat nömrəsi 20/3 Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2016-cı ilin birinci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2016-cı ilin birinci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2016-cı ilin birinci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında

Detaylı

3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı cu il tarixli, 119 -li Lisenziya

3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı cu il tarixli, 119 -li Lisenziya 1. Emitentin adı - «Expressbank» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2. Emitentin hüquqi ünvanı- AZ 1130, Bakı şəhəri Ə.Naxçıvani 21 3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası

Detaylı

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI TÜRKOLOGİYA ci İLDƏN NƏŞR OLUNUR

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI TÜRKOLOGİYA ci İLDƏN NƏŞR OLUNUR AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI N Ə S İ M İ a d ı n a D İ L Ç İ L İ K İ N S T İ T U T U TÜRKOLOGİYA B E Y N Ə L X A L Q E L M İ J U R N A L 1970-ci İLDƏN NƏŞR OLUNUR Azərbaycan Respublikası Ədliyyə

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 061 000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

II. Test imtahanının təşkili və keçirilməsi

II. Test imtahanının təşkili və keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya sədrinin 2009-cu il 1 oktyabr tarixli 251 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna

Detaylı

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi:

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi: Korporativ idarəetmə Məruzəçi: Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri 1 Sahibkarlığın tarixi inkişafı a) Tacirlər, sənətkarlar, iri torpaq sahibləri və s.; b) XVI əsrdə sahibkarlığın

Detaylı

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev 2016 İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi Təhlil və Analitik-İnformasiya Departamenti 2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin

Detaylı

MƏTBUAT ÜÇÜN HESABAT

MƏTBUAT ÜÇÜN HESABAT ŞƏFFAFLIQ AZƏRBAYCAN KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İCTİMAİ BİRLİYİ OKTYABR-DEKABR 2007-CI IL ƏRZINDƏ GÖRÜLƏN IŞLƏR BARƏDƏ MƏTBUAT ÜÇÜN HESABAT 1. TƏŞKİLAT VƏ LAYİHƏ HAQQINDA QISA MƏLUMAT 2. MƏRKƏZLƏRIN FƏALIYYƏTI

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ «VERGİ VƏ GÖMRÜK ƏMƏLİYYATLARININ UÇOTU» fənninin P R O Q R A M I

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ «VERGİ VƏ GÖMRÜK ƏMƏLİYYATLARININ UÇOTU» fənninin P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ Mühasibat uçotu və audit kafedrası «VERGİ VƏ GÖMRÜK ƏMƏLİYYATLARININ UÇOTU» fənninin P R O Q R A M I (magistr hazırlığı üçün) Azərbaycan

Detaylı

PROF.DR. SELMA YEL: ÖZGEÇMİŞ

PROF.DR. SELMA YEL: ÖZGEÇMİŞ 1 PROF.DR. SELMA YEL: ÖZGEÇMİŞ 1978 yılında Kayseri Kız Öğretmen Lisesinden mezun oldu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Genel Türk Tarihi Bölümünden mezun oldu. 26.05.1983

Detaylı

İQTİSADİ SİYASƏTİ HƏYATA KEÇİRƏN MİLLİ QURUMLAR. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

İQTİSADİ SİYASƏTİ HƏYATA KEÇİRƏN MİLLİ QURUMLAR. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru İQTİSADİ SİYASƏTİ HƏYATA KEÇİRƏN MİLLİ QURUMLAR Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2015 GİRİŞ ƏVƏZİ Bizi bürokratiyadan qurtaran yeganə amil onun effektiv işləməməsidir. Eugene Mc Carthy

Detaylı

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri 2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gündə) neft (milyon ton) ŞD qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat məsrəfləri, $milyon AÇG BTC ŞD CQBK

Detaylı

3. Mütəhərrik oyunlara fiziki tərbiyyə vasitəsi kimi nəzəri əsas verən kim olmuşdur (rus alimi)?

3. Mütəhərrik oyunlara fiziki tərbiyyə vasitəsi kimi nəzəri əsas verən kim olmuşdur (rus alimi)? s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sual 1. A.M.Qorki mütəhərrik oyun haqqında hansı fikri söyləmişdir? 2. Mütəhərrik oyunların təhsil sisteminə daxil olmasında, habelə oyunların nəzəri və praktiki

Detaylı

Protokolundan Çıxarış aprel 2016-cı il

Protokolundan Çıxarış aprel 2016-cı il MHŞT üzrə Çoxtərəfli Qrupun iclasının Protokolundan Çıxarış 43 Bakı şəhəri 15 aprel 2016-cı il İştirak edirdilər: Çoxtərəfli Qrupun sədri Şahmar Mövsümov - ARDNF-nin İcraçı direktoru, MHŞT üzrə Komissiyanın

Detaylı

Azərbaycan tarixi- İmtahan sualları

Azərbaycan tarixi- İmtahan sualları Azərbaycan tarixi- İmtahan sualları 1. Azərbaycan tarixini öyrənən mənbələr və onların təsnifatı. 2. Azərbaycan ərazisində ibtidai-icma quruluşu. 3. Azərbaycan ərazisində qədim insan məskənləri. 4. Azərbaycan

Detaylı

Avropa İttifaqının İnstitusional Quruculuq Alətlərinin

Avropa İttifaqının İnstitusional Quruculuq Alətlərinin Avropa İttifaqının İnstitusional Quruculuq Alətlərinin (Tvinninq/TAİEX/SOCİEUX/SİQMA) Azərbaycanda tətbiqi 007 07 Aİ-Azərbaycan 6 illik əməkdaşlıq Avropa İttifaqı (Aİ) 6 ildir ki, Azərbaycana islahatların

Detaylı

yeni səhifə İYUL 2013 Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində Elektron Hökumət Bülleteni Bülleten 07 / iyul 2013 VAXTA QƏNAƏT ŞƏFFAF ƏLVERİŞLİ

yeni səhifə İYUL 2013 Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində Elektron Hökumət Bülleteni Bülleten 07 / iyul 2013 VAXTA QƏNAƏT ŞƏFFAF ƏLVERİŞLİ Bülleten / iyul İYUL Elektron Hökumət Bülleteni Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində yeni səhifə VAXTA QƏNAƏT ŞƏFFAF ƏLVERİŞLİ RAHAT Bülleten / iyul BMT Azərbaycanı texnologiyaların inkişafında

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2018 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2017) 40.1% 54.3% Sənaye Kənd təsərrüfatı Xidmətlər 5.6% ÜDM

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI EKOLOGİYA və TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI EKOLOGİYA və TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI EKOLOGİYA və TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ Milli ekoloji informasiya mənbələri: məlumatların toplanması və yayılması 27 may 2014-cü il Aytən Yusifova 由 NordriDesign Ekologiya 提供 və

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2013) 31.8% 58.8% Sənaye Kənd təsərrüfatı Xidmətlər 9.4% ÜDM

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

Biznes təhsili. Fərid Əhmədov: Ədalət Muradov: Azər Hətəmov: ƏSƏS MÖVZU: Rüblük iş və iqtisadiyyat jurnalı Sentyabr 2015 say 24

Biznes təhsili. Fərid Əhmədov: Ədalət Muradov: Azər Hətəmov: ƏSƏS MÖVZU: Rüblük iş və iqtisadiyyat jurnalı Sentyabr 2015 say 24 Rüblük iş və iqtisadiyyat jurnalı Sentyabr 2015 say 24 ƏSƏS MÖVZU: Biznes təhsili Fərid Əhmədov: Hədəf seqmentimiz öyrənmək və tətbiq etməklə inkişaf etməyi hədəfləyən tələbələrdir Ədalət Muradov: Fəaliyyətimizi

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINDA ALİ TƏHSİL SİSTEMİ VƏ MAGİSTR HAZIRLIĞI TƏCRÜBƏSİ adlı

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINDA ALİ TƏHSİL SİSTEMİ VƏ MAGİSTR HAZIRLIĞI TƏCRÜBƏSİ adlı AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ MAGİSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZİ ADİU rektorunun 27/3 saylı əmri ilə 2008-ci ilin iyul ayında ixtisasartırma və təcrübə mübadiləsi məqsədilə Türkiyə Respublikasına ezam

Detaylı

ŞƏFFAFLIQ AZƏRBAYCAN KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İCTİMAİ BİRLİYİ

ŞƏFFAFLIQ AZƏRBAYCAN KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İCTİMAİ BİRLİYİ ŞƏFFAFLIQ AZƏRBAYCAN KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İCTİMAİ BİRLİYİ APREL - IYUN 2008-CI IL ƏRZINDƏ GÖRÜLƏN IŞLƏR BARƏDƏ MƏTBUAT ÜÇÜN HESABAT 1. TƏŞKİLAT VƏ LAYİHƏ HAQQINDA QISA MƏLUMAT 2. MƏRKƏZLƏRIN FƏALIYYƏTI

Detaylı

«ƏN YAXŞI İLK HƏMKARLAR İTTİFAQI KOMİTƏSİ» BAXIŞMÜSABİQƏNİN QALİBLƏRİ MÜKAFATLANDIRILMIŞDIR

«ƏN YAXŞI İLK HƏMKARLAR İTTİFAQI KOMİTƏSİ» BAXIŞMÜSABİQƏNİN QALİBLƏRİ MÜKAFATLANDIRILMIŞDIR HEYDƏR ƏLİYEV: Təhsil millətin gələcəyidir! 10 Təsisçi: Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı RƏSMİ XRONİKA Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev - Sentyabrın 15-də məktəbəqədər

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2016 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2015) ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI Azərbaycanda ÜDM-nin

Detaylı

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Qanunun təyinatı Fəsil I ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. Bu qanun mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Doç. Dr. Osman Nuri Aras Elçin Süleymanov 1970-ci ildə Ərzurum-Xorasanda anadan olan Osman Nuri Aras 1990-cu ildə istanbul Universiteti Siyasi Elmlər Fakültəsindən məzun oldu. 1993-cü ildə Dumlupınar Universiteti

Detaylı

26 MAYIS AÇILIŞ PROGRAMI. 1918'den 1920'ye Azerbaycan 1.OTURUM 09:00 12:00. Öğrenci Merkezi Salon :30 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 14:00 15:30

26 MAYIS AÇILIŞ PROGRAMI. 1918'den 1920'ye Azerbaycan 1.OTURUM 09:00 12:00. Öğrenci Merkezi Salon :30 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 14:00 15:30 26 MAYIS 09:00 12:00 AÇILIŞ PROGRAMI Öğrenci Merkezi Salon 2016 12:30 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 14:00 15:30 1.OTURUM 1918'den 1920'ye Azerbaycan Öğrenci Merkezi Salon 2016 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vüsale MUSALI

Detaylı

Konfransın işinin nəticələrinə görə mükafata layiq işlər müəyyən ediləcək və bu işlərin müəlliflərinə mükafatlar təqdim olunacaqdır.

Konfransın işinin nəticələrinə görə mükafata layiq işlər müəyyən ediləcək və bu işlərin müəlliflərinə mükafatlar təqdim olunacaqdır. Azərbaycan Texniki Universiteti Beynəlxalq elmi-texniki konfrans Maşınqayırmada intellektual texnologiyalar Biz təklif olunan Konfransda iştirak etməyə maraq göstərən və elmi-praktiki işlərinin nəticələrini

Detaylı

Prof. Dr. NESİB L. NESİBLİ

Prof. Dr. NESİB L. NESİBLİ Prof. Dr. NESİB L. NESİBLİ ÖZEL BİLGİLER Hazırki görevi: Avrasya Üniversitesi, Trabzon Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, GünAz TV, Program yöneticisi Vatandaşlığı: Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eyüp Zengin Doğum Tarihi: 01 Mayıs 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi 1991 Çalışma

Detaylı

ULTRA TECHNOLOGİES Şirkə nin Biznes Tərəfdaşları üzərində lazımı səylər barədə Prosedur

ULTRA TECHNOLOGİES Şirkə nin Biznes Tərəfdaşları üzərində lazımı səylər barədə Prosedur ULTRA TECHNOLOGİES Şirkə nin Biznes Tərəfdaşları üzərində lazımı səylər barədə Prosedur Hazırlanma tarixi: 02.05.2016 Tə iş: 001 Təsdiqləyən məsul şəxs: Abdul Qurbanov, Baş Direktor MÜNDƏRİCAT 1. Məqsəd

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

«MEVLANA» DEĞİŞİM PROGRAMI MÖVLANA MÜBADİLƏ PROQRAMI. Dos.Dr. Hüseyn MİRZƏYEV Azərbaycan Texniki Universiteti üzrə Proqramın Koordinatoru

«MEVLANA» DEĞİŞİM PROGRAMI MÖVLANA MÜBADİLƏ PROQRAMI. Dos.Dr. Hüseyn MİRZƏYEV Azərbaycan Texniki Universiteti üzrə Proqramın Koordinatoru «MEVLANA» DEĞİŞİM PROGRAMI MÖVLANA MÜBADİLƏ PROQRAMI Dos.Dr. Hüseyn MİRZƏYEV Azərbaycan Texniki Universiteti üzrə Proqramın Koordinatoru 2 aprel 2014 Mövlana Mübadilə Proqramının məzmunu və hədəfləri Mövlana

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAT UNİVERSİTETİ (UNEC) TÜRK DÜNYASI İŞLƏTMƏ FAKÜLTƏSİ İQTİSADİYYAT VƏ İŞLƏTMƏ KAFEDRASI

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAT UNİVERSİTETİ (UNEC) TÜRK DÜNYASI İŞLƏTMƏ FAKÜLTƏSİ İQTİSADİYYAT VƏ İŞLƏTMƏ KAFEDRASI AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAT UNİVERSİTETİ (UNEC) TÜRK DÜNYASI ƏTMƏ FAKÜLTƏSİ İQTİSADİYYAT VƏ ƏTMƏ KAFEDRASI BİZNESİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ (ETME) DƏRS MƏLUMAT FORMALARI (SYLLABUS) Kitabın Redaktoru: Dos.

Detaylı

İbtidai icma quruluşunun bölündüyü dövrlər. Bilet 1. Azığ mağarasında insanlar necə yaşayırdılar? İbtidai icma quruluşu dövründə cədvəlini doldurun.

İbtidai icma quruluşunun bölündüyü dövrlər. Bilet 1. Azığ mağarasında insanlar necə yaşayırdılar? İbtidai icma quruluşu dövründə cədvəlini doldurun. İbtidai icma quruluşunun bölündüyü dövrlər Bilet 1 Azığ mağarasında insanlar necə yaşayırdılar? İbtidai icma quruluşu dövründə cədvəlini doldurun. Azıx mağarası bu şəhərin ərazisində yerləşir. Qan qohumu

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ Xırdalan-2016 Təsdiq edirəm Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin Direktoru R.Rəsulov 01 aprel 2016-cı il Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin IV Zirvə Oyunlarının

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

Macarıstanda Qiymətlərin Tənzimlənməsinə dair Təcrübə

Macarıstanda Qiymətlərin Tənzimlənməsinə dair Təcrübə Macarıstanda Qiymətlərin Tənzimlənməsinə dair Təcrübə Çaba Kovаç Macarıstan Enerji Bürosu Коммунал Мцяссисялярин Тянзимлянмясиня даир Комиссийа Цзвляринин Милли Ассосиасийасынын (NARUC) «Тариф дяряжяляринин

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2016-cı il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2016-cı il AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 016-cı il Kafedra: Bioekologiya Fakültə: Ekologiya və torpaqşünaslıq I. Fənn

Detaylı

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 07 aprel 2016-cı il tarixli 160116500013 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 1 nömrəli əlavə Uyğunluğu

Detaylı

HESABATI AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ MAGİSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZİ

HESABATI AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ MAGİSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ MAGİSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZİ ADİU Rektorunun saylı əmri ilə 2010-cu ilin mart ayında konfransda iştirak və Almaniya ali təhsil sistemi ilə tanışlıq məqsədilə Almaniya

Detaylı

İdarəçiliyi. AQS ölkələri üzrə Çərçivə

İdarəçiliyi. AQS ölkələri üzrə Çərçivə Dövlət İdarəçiliyi Prinsipləri: AQS ölkələri üzrə Çərçivə SİGMA Proqramının rəhbəri Karen Hill tərəfindən nəşr edilməsi üçün təsdiqlənmişdir. Bu sənəd Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Azərbaycan Respublikasi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI FİSKAL İSLAHATLAR XÜSUSİ BURAXILIŞ Bizim üçün müstəqilliyimizin gücləndirilməsi, islahatların

Detaylı