BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ. MT101B Genel Matematik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ. MT101B Genel Matematik 4-2-0 1 1 8"

Transkript

1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Genel Matematik Dersin İçeriği: Doğal sayılar kümesi ve tamsayılar kümesi, rasyonel ve irrasyonel sayılar kümesi, reel sayılar kümesi, Mutlak değer ve özellikleri, Fonksiyon kavramı, fonksiyon çeşitleri: trigonometrik fonksiyonlar, Seri kavramı ve uygulamaları, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Tamdeğer fonksiyonu ve özellikleri, Tümevarım, Toplam sembolü, Çarpım Sembolü, Seri kavramı ve uygulamaları, Karmaşık sayı kavramı, karmaşık sayıların kutupsal gösterimi ve uygulamalar. Türkçe I: Yazılı Anlatım T-U-L * Yıl Dönem AKTS MT101B Genel Matematik T-U-L Yıl Dönem AKTS MT105B Türkçe I: Yazılı Anlatım Dersin İçeriği: Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikâye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I MT113B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersin İçeriği: Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması * T-U-L = Teorik, Uygulama, Laboratuvar

2 Bilgisayar I MT109B Bilgisayar I Dersin İçeriği: Bilgi Teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması, Bilgisayar okuryazarlığının artırılması, İşletim Sistemi, Kelime İşlem, Elektronik Hesaplama Tablosu, Sunu hazırlama ve Internet kullanımı konularında deneyim sahibi olunması Yabancı Dil I MT111B Yabancı Dil I Dersin İçeriği: Tüm sınıflar haftada 3 saat Integrated Skills dersleri görmektedir. Dil öğreniminde vazgeçilmez olan 4 temel beceriyi Reading(Okuma)&Writing(Yazma) ve Listening(Dinleme)&Speaking(Konuşma) geliştirmek için kitaplardan ve internetten faydalanılır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin birbirileriyle bağlantılı olarak, iç içe edinilmesi ve bunların uygulanması sağlanır. Eğitim Bilimine Giriş MT107B Eğitim Bilimine Giriş Dersin İçeriği: Eğitim nedir? Eğitimin yamamızda önemi, eğitimin toplumsal, siyasal, ekonomik işlevleri, örgün eğitim, yaygın eğitim, eğitim türleri, eğitim kültür ilişkisi, eğitim ögeleri, eğitim programı, öğretim programı, örtük program, eğitimde hedef yazma, öğrenme öğretim, programı, strateji teknik yöntem, Matematik Tarihi* MT103B Matematik Tarihi Dersin İçeriği: Matematik tarihinin matematik eğitimindeki rolü, Günlük ihtiyaçlardan doğan matematik, Eski Mısır ve Babil matematiği, Eski Yunan Matematiği: Thales, Pythagoras, Hippocrates ve Eudoxous, Eski Yunan Matematiği: Euclid, Archimedes ve Eratothenes, Eski Yunan Matematiği: Appolonius, Ptolemy, Heron ve Diophantus, Brahmagupta, asır İslam Dünyası Matematikçileri: Harezmi, Banu Musa, asır İslam Dünyası Matematikçileri: Abu Kamil, Abul Vefa, Al-Karkhi, asır İslam Dünyası Matematikçileri: Omer Hayyam, El Biruni, Doğudan yükselen ışık: Uluğ Bey, Kadızade, Ali Kuşçu, Çağdaş matematiğin doğuşu, Öğrenci sunumları, Öğrenci sunumları II. YARIYIL Soyut Matematik MT102B Soyut Matematik Dersin İçeriği: Aksiyom ve teorem kavramlarının açıklanması. Doğrudan ve dolaylı matematiksel ispat yöntemlerinin açıklanması. Sembolik mantık ile ilgili aksiyom ve

3 teoremler, sembolik mantık ile ilgili uygulamalar. Önermeler, Evrensel ve varlıksal niceleyiciler, küme kavramının açıklanması, küme kavramı ile ilgili işlemler. Küme ailesi, Kartezyen çarpım kümesi ve grafik çizimi, bağıntı kavramı ve özellikleri, bağıntı türleri, denklik ve sıralama bağıntıları, bu bağıntıların özellikleri. Fonksiyon kavramı, içine, örten, bire-bir, sabit, birim fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, ters fonksiyonlar, tek ve çift fonksiyon, işaret fonksiyonu,mutlak değer fonksiyonu ve fonksiyonlarla ilgili uygulamalar Geometri MT104B Geometri Dersin İçeriği: Geometrinin tanımı, yapısı ve gerçek hayatta kullanımı. Aksiyom, tanımsız kavram, teoremin açıklanması. Euclid ve euclide dışı geometriler, Euclid geometrisinin temel aksiyomları. Nokta, doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler. Açı kavramı, çeşitleri, açıların eşliği ve eşlik aksiyomları, açılar ile ilgili uygulamalar. Çokgen kavramının tanımı. Üçgen kavramının tanımı, üçgen çeşitleri, üçgenin temel ve yardımcı elemanları, üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri, üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar, üçgenler ile ilgili benzerlik teoremleri, üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoit gibi geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması. Dörtgenler ile ilgili uygulamalar. Çember ve daire kavramları, çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teorem ve ispatları, çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili uygulamalar. Uzayda cisimlerin özellikleri, katı cisimlerin alan ve hacimleri ilgili uygulamalar. Türkçe II: Sözlü Anlatım MT106B Türkçe II: Sözlü Anlatım T-U-L Y ıl Dönem AKTS Dersin İçeriği: Anlam bilgisi Anlam bilgisi uygulamaları Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar ve uygulamalar Olay yazıları, düşünce yazıları ve uygulamaları Sözlü kompozisyon türleri Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türleri ve uygulamaları Edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisi uygulamaları Ara sınav Edebiyat tarihi incelemeleri Güzel konuşma ve yazma kuralları. Güzel konuşma ve yazma uygulamaları Edebî tür bilgisi Edebî türlerle ilgili retorik uygulaması Edebî türlerle ilgili retorik uygulaması Eğitim Psikolojisi MT108B Eğitim Psikolojisi Dersin İçeriği: Gelişim ve Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları. Bilgisayar II MT110B Bilgisayar II

4 Dersin İçeriği: Temel kavramlar Windows XP işletim sistemi Microsoft Word XP kelime işlem programı Microsoft Excel XP elektronik hesaplama tablosu ve grafik çizim programı Microsoft PowerPoint XP sunu hazırlama programı İnternet hizmetlerinin kullanımı Yabancı Dil II MT112B Yabancı Dil II Dersin İçeriği: Present Perfect (15,16,17),Present Perfect Continuous (18,19,20), Adjectives (85,86,87), Adjectives & Adverbs (88,89,90), Adjectives & Adverbs (90,91,92), Passives (21) Passives (22), Conditionals (99,100), Relative Clause (101), Relative Clause (102), Noun Clause (49), Reported Speech (50), Gerunds And Infinitives (51,52) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II MT114B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II T-U-L Y ıl Dönem AKTS Dersin İçeriği: Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici İlkeler. III. YARIYIL Analiz I MT201B Analiz I Dersin İçeriği: Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları. Tek değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve uygulamaları, süreksizlik çeşitleri. Tek değişkenli fonksiyonlarda türev kavramı ve türev alma kuralları. Trigonometrik, logaritmik, üstel, hiperbolik fonksiyonlar ve bunların tersleri ile kapalı fonksiyonların türevleri. Yüksek mertebeden türevler. Fonksiyonların ekstremum ve mutlak ekstremum noktaları, ekstremum problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları. Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri. Sonlu Taylor Teoremi. L Hospital Kuralı ve bu kural yardımı ile limit hesaplamaları. Diferansiyel ve lineer artma. İntegral kavramı, belirsiz integraller, integral alma teknikleri, belirli integraller, belirli integralle alan ve hacim hesaplamaları, çeşitli alanlarda uygulamaları. Lineer Cebir I MT203B Lineer Cebir I Dersin İçeriği: R 2 ve R 3 matrisleri; matris uzayında toplama ve skaler çarpım, matris uzayında lineer bağımsızlık, vektör uzayı kavramına kısa bir giriş. Lineer denklem sistemleri, Gauss eliminasyonu, altuzaylar. Lineer bağımsızlık ve boyut. Lineer dönüşümler, lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki, matris çarpımı, matrislerin tersi ile ilgili uygulamalar

5 Öğretim İlke ve Yöntemleri MT205B Öğretimİlkeve Yöntemleri T-U-L Y ıl Dönem AKTS Dersin İçeriği: Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. Fizik I MT207B Fizik I Dersin İçeriği: Vektörler. Bir boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket Kanunları. Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları. İş ve enerji. Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu. Çizgisel momentum ve çarpışmalar. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi. Yuvarlanma hareketi. Açısal momentum ve tork. Statik denge ve esneklik. Titreşim hareketi. Evrensel çekim kanunu. Sıcaklık, termal genleşme ve ideal gazlar. Isı ve termodinamik yasaları. Gazların kinetik teorisi Seçmeli Ders Grubu (Matematik Öğretimi) MT209.1B Matematik Öğretimi Dersin İçeriği: Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); bilgi teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; Aritmetik işlemler, İlköğretim matematik dersi ve 3. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri. Seçmeli Ders Grubu (Sınıf Yönetimi) MT209.2B Sınıf Yönetimi Dersin İçeriği: Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler)

6 IV. YARIYIL Analiz II MT202B Analiz II Dersin İçeriği: Çok değişkenli fonksiyon kavramı, fonksiyon tanım ve değer kümeleri, fonksiyon çizimleri. İki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları, süreklilik kavramı. İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev, zincir kuralı, diferansiyel artma ve linearizasyon, lokal ekstremum değerleri, mutlak ekstremum değerleri ve uygulamaları, Lagrange çarpanları, İki katlı integral kavramı, iki katlı integralle hacim hesaplamaları. Lineer Cebir II MT204B Lineer Cebir II Dersin İçeriği: Ortagonalite; R n de ortagonalite kavramı ve uzaklık fonksiyonu, Gram- Schmidt işlemi, ortagonal matrisler, en küçük kareler ve uygulamaları. Determinantlar; determinantlar ve indirgeme, lineer denklemlerin Cramer kuralı ile çözümü. Bir matrisin karakteristik denklemi, özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme ve matris operasyonları. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı MT206B Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı T-U-L Y ıl Dönem AKTS Dersin İçeriği: Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. Seçmeli Dersler Grubu-II (Geometri Öğretimi) MT208.1B Geometri Öğretimi Dersin İçeriği: Çocuklarda geometrik düşüncenin gelişmesi, Geometri öğretiminin temel ilkeleri, Van Hiele geometri öğrenme düzeyleri, Temel geometri kavramları, Dönüşüm geometrisi ve geometrik dönüşümlerin öğretimi, Üç boyutlu geometrik cisimlerin ve uzay geometrisinin öğretimi, Üç boyutlu geometrik cisimlerin ve uzay geometrisinin öğretimi, İspat yöntemi ile geometri öğretimi, Temel geometrik çizimlerin öğretimi (pergel, gönye,

7 cetvel, açıölçer, vb yardımıyla), Koordinat sisteminin öğretimi, Simetri kavramının öğretimi, Geometri alanında sık karşılaşılan kavram yanılgıları, Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası makaleler. Seçmeli Dersler Grubu-II (Fizik II) MT208.2B Fizik II Dersin İçeriği: Elektrik alanlar, Gauss kanunu, elektrik potansiyeli, sığa ve di-elektrik, akım ve direnç, doğru akım devreleri, magnetik alanlar, magnetik alan kaynakları, Faraday kanunu, indüktör, alternatif akım devreleri, elektromagnetik dalgalar, yarı iletkenler, diyot ve devreleri, transistörler, yükseltici devreleri, osilatörler, servor sistemleri, işlemci yükselticiler, elektronik sayma sistemleri. V. YARIYIL İstatistik ve Olasılık-I MT301B İstatistik ve Olasılık-I Dersin İçeriği: Temel kavramlar, frekans dağılımları. Histogram ve frekans poligonu. Kategorik verilerin grafikte gösterilmesi ve uygulamalar. Parametrik merkezi eğilim ölçüleri. Parametrik dağılım ölçüleri. Çarpıklık ve basıklık. Olasılık teorisinde temel kavramlar. Toplama ve çarpma kuralı, bayes teoremi. Olasılık dağılım tablosu, beklenen değer ve uygulamalar. Olasılık dağılım tablosu, beklenen değer ve uygulamalar. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarında temel kavramlar. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarında temel kavramlar. Binom, poisson ve hiper geometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar. Cebire Giriş MT303B Cebire Giriş Dersin İçeriği: İkili işlemler, İkili işlemin özellikleri, Cebirsel yapılar, Gruplar, Grup özellikleri, Grup örnekleri, Alt gruplar, Alt grup örnekleri, Devirli gruplar, Devirli alt grup örnekleri, Normal alt gruplar, Bölüm grupları, Homomorfizma, İzomorfizma teoremleri, Otomorfizmalar. Analiz III MT305B Analiz III Dersin İçeriği: Dizi kavramı ve uygulamaları. Seri kavramı, pozitif terimli seriler, serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık, alterne seriler ve serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri, kuvvet serileri. Fonksiyon serileri, fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık, genelleştirilmiş yakınsaklık testleri, Taylor serileri ve günlük hayattaki uygulamaları. Fourier serileri.

8 Analitik Geometri-I MT307B Analitik Geometri-I Dersin İçeriği: Düzlemde ve uzayda koordinat sistemleri, analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi, düzlemde ve uzayda vektörler, düzlemde ve uzayda doğrular. Özel Öğretim Yöntemleri-I MT309B Özel Öğretim Yöntemleri-I T-U-L Y ıl Dönem AKTS Dersin İçeriği: Matematik öğretimi, matematik öğretiminin temel amaçları, matematik okur yazarlığı, kavram öğretimi (kavram yanılgıları, kavram haritaları, kavramsal karikatürler, V diyagramları, vb.), matematik öğretiminde kullanılan yöntemler ve materyaller, sınıflarda uygulanan matematik Öğretim Programının incelenmesi (temalar, kazanımlar, öğrenme durumları, değerlendirme teknikleri, vb. ). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenip değerlendirilmesi. Seçmeli Dersler Grubu-III (Bilim Tarihi) MT311.1B Bilim Tarihi Dersin İçeriği: Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana batıda Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri. Üniversite Seçmeli Dersler Grubu VI. YARIYIL İstatistik ve Olasılık-II MT302B İstatistik ve Olasılık-II Dersin İçeriği: Normal dağılım kavramı, normal dağılımın karakteristikleri, standart normal eğri alanları, kesikli dağılımların normale yaklaşımı, binomun normale yaklaşımı, Poisson dağılımının normale yaklaşımı, hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı ve uygulamalar. Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi, ortalamaların örnek dağılımı, oranların örnek dağılımı, ortalamalar arası farkların örnek dağılımı, oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar. Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi, nokta tahmini ve güven sınırları, ortalamalar için güven aralığı, oranlar için güven aralığı, standart sapmalar için güven aralığı, ortalamalar arası farklar için güven aralığı, oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalar.

9 Diferansiyel Denklemler MT304B Diferansiyel Denklemler Dersin İçeriği: Diferansiyel denklem kavramı, diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, başlangıç-değer problemleri, genel çözümler, değişkenlerine ayrılabilen denklemler, homojen denklemler, homojen hale dönüştürülebilen denklemler, tam diferansiyel denklemler, integrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen denklemler, birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli ve Riccati tipi diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler, değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden denklemler, ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri. Özel Öğretim Yöntemleri-II MT306B Özel Öğretim Yöntemleri-II T-U-L Y ıl Dönem AKTS Dersin İçeriği: Matematik öğretimi, matematik öğretiminin temel amaçları, matematik okur yazarlığı, kavram öğretimi (kavram yanılgıları, kavram haritaları, kavramsal karikatürler, V diyagramları, vb.), matematik öğretiminde kullanılan yöntemler ve materyaller, sınıflarda uygulanan matematik Öğretim Programının incelenmesi (temalar, kazanımlar, öğrenme durumları, değerlendirme teknikleri, vb. ). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi. Topluma Hizmet Uygulamaları T-U-L Y ıl Dönem AKTS MT308B ToplumaHizmetUygulamaları Dersin İçeriği: Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. Seçmeli Dersler Grubu-IV (Ölçme ve Değerlendirme) T-U-L Y ıl Dönem AKTS MT310.1B Ölçme ve Değerlendirme Dersin İçeriği: Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya

10 dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. Seçmeli Dersler Grubu-IV (Analitik Geometri-II) T-U-L Y ıl Dönem AKTS MT310.2B Analitik Geometri-II Dersin İçeriği: Düzlemde ve uzayda koordinat sistemleri, analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi, düzlemde ve uzayda vektörler, düzlemde ve uzayda doğrular Seçmeli Dersler Grubu(Fakülte) VII. YARIYIL Bilimsel Araştırma Yöntemleri T-U-L Y ıl Dönem AKTS MT401B BilimselAraştırmaYöntemleri Dersin İçeriği: Dersin Amacı, İçeriği, Kaynaklar ve İşlenişin Tanıtımı Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yöntem Nedir? Bilimsel Araştırmanın öğretmen ve öğretmen adayları için önemi Bilimsel Bilgiye Erişim - Bilgi Kaynakları - Kütüphane ve on-line veri tabanları Temel bilimsel araştırma yaklaşımları Nitel ve nicel yaklaşımların temel özellikleri ve farklılıkları Araştırma Yöntemleri - Nicel - Nitel Karma Araştırma Problemi Nedir, Nasıl Belirlenir? - Problem - Araştırma Sorusu Hipotez Veri Toplama Araçları - Anket - Gözlem - Görüşme Doküman Araştırmalarda Örnekleme - Evren-örneklem - Nitel ve Nicel Örnekleme Teknikleri Veri Analizi - Betimsel İstatistik - Kestirimsel İstatistik - Nitel Veri Analizi Bilimsel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik Akademik Yazım - APA nedir? - Literatür Organizasyonu - Akademik Metin Organizasyonu Bilimsel Etik ve Araştırma Etiği - Kaynak göstermenin önemi ve anlamı - İntihal (Aşırmacılık) Araştırma Önerilerinin ve Dersin Genel Değerlendirmesi Matematik Öğretiminde Özel Eğitim MT403B Matematik Öğretiminde Özel Eğitim T-U-L Y ıl Dönem AKTS Dersin İçeriği: Özel eğitimin temelleri, Özel eğitimin temelleri. Yasa yönetmelikler, gönderme süreci, tanılama süreci, ram değerlendirme, anne-babalar, aileler, özel gereksinimli olma durumu, aile uzman ilişkisi. Yasa yönetmelikler, gönderme süreci, tanılama süreci, ram değerlendirme, anne-babalar, aileler, özel gereksinimli olma durumu, aile uzman ilişkisi.

11 Zihinsel yetersizlik. İşitme yetersizliği. Görme yetersizliği. Erken çocukluk özel eğitimi. Öğrenme güçlükleri. Duygusal ve davranışsal bozukluklar. Otizm spektrum bozukluğu. İletişim bozukluklar. Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler. Fiziksel yetersizlikler. Okul Deneyimi T-U-L Y ıl Dönem AKTS MT405B Okul Deneyimi Dersin İçeriği: Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. Rehberlik T-U-L Y ıl Dönem AKTS MT407B Rehberlik Dersin İçeriği: 1. Giriş. 2. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri. 3. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik. 4. Rehberliğin Amaçları. 5. Rehberliğin İlkeleri. 6. Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik. 7. Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik. 8. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi. 9. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi. 10. Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları. 13. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma. 14. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Değerlendirme. Seçmeli Dersler Grubu-V (Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi) MT409.1B BilgisayarDestekli Matematik Öğretimi T-U-L Y ıl Dönem AKTS Dersin İçeriği: Matematik konularının bilgisayar ile öğretimi, bilgisayarlı ortamda matematik öğrenme, özel tasarlanmış yazılım paketleri vasıtasıyla matematiksel araştırma, Excel, Cabri, Geogebra, Grafik Analiz ve Derive gibi yazılımları kullanarak bilgisayar destekli etkinlikler tasarlama ve geliştirme.

12 Seçmeli Dersler Grubu-V (Grafik Analizi) T-U-L Y ıl Dönem AKTS MT409.2B Grafik Analizi Dersin İçeriği: Grafik analiz yaklaşımının kuramsal temelleri, Grafik tanıma, Grafik çizme, Düzlemde ve uzayda grafikler, Cebirsel formül kullanmadan bir fonksiyon, bu fonksiyonun değişik versiyonları ve türevini inceleme, Doğru, Parabol, Üstel ve Trigonometrik grafikler, Değişim diyagramı, Limit, Süreklilik, Türev, Türev fonksiyonu, Artan, azalan fonksiyonlar. İntegral, diferansiyel denklemler, Grafikten Formül bulma, Grafiğin ispatlarda kullanımı. Seçmeli Dersler Grubu-V (Zeka Oyunları) T-U-L Y ıl Dönem AKTS MT409.3B Zeka Oyunları Dersin İçeriği: Zeka Oyunlarının amacı ve temel ilkeleri; Zeka Oyunlarının tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de); Zeka Oyunlarının çözümündeki düşünme stratejileri; Sudoku ve benzeri oyunların çözüm yollarının öğretilmesi; Kendoku ve benzeri oyunların çözüm yollarının öğretilmesi; Apartmanlar ve benzeri oyunların çözüm yollarının öğretilmesi; Mantık problemleri ve benzeri oyunların çözüm yollarının öğretilmesi; Kare Karalamaca ve benzeri oyunların çözüm yollarının öğretilmesi; Mangala ve benzeri oyunların çözüm yollarının öğretilmesi; Tangram ve benzeri oyunların çözüm yollarının öğretilmesi; Pentamino ve benzeri oyunların çözüm yollarının öğretilmesi; Zeka Oyunlarını eğitim programıyla entegre ederek kullanabilme; Zeka Oyunlarıyla matematik konularının ilişkisini kurabilme. Seçmeli Dersler Grubu-VI (Elementer Sayı Kuramı) T-U-L Y ıl Dönem AKTS MT411.1B Elementer Sayı Kuramı Dersin İçeriği: Bölünebilirlik ve Eşlik, Euler Teoremi, Çin Kalan Teoremi, Wilson Teoremi, Aritmetik Fonksiyonlar, Problem Haftası, İlkel Kökler, İkinci Derece Artıklar, İkinci Dereceli Tersler, Diophantine Denklemler, Problem Haftası, İkinci Dereceli Cisimlerde Aritmetik, Çarpanlara Ayırma Teorisi, Sürekli Kesirler. VIII. YARIYIL Matematik Felsefesi T-U-L Y ıl Dönem AKTS

13 MT402B Matematik Felsefesi Dersin İçeriği: Bilim ve Matematik, Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi Sayılar, kümeler, fonksiyonlar v.b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları Sayılar, kümeler, fonksiyonlar v.b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları Matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler Matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik Russel ın matematik felsefesi çalışmaları Frege ve Hilbert in matematik felsefesi çalışmaları Brouwer ve Gödel in matematik felsefesi çalışmaları Matematik felsefesinde temel kuramlar Mantıkçılık (Logisicm), Biçimcilik (Formalism) Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Deneyimi MT404B Türk Eğitim Sistemi ve Okul Deneyimi T-U-L Y ıl Dönem AKTS Dersin İçeriği: Türk eğitim sisteminin genel yapısı Türk eğitim sisteminin yasal temelleri Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı Yönetim bilimine giriş ve örgüt kavramı Yönetim teorileri Yönetim süreçleri Okul örgütü ve yönetimi Okul yönetiminde çalışan hizmetleri Okul yönetiminde öğrenci işleri Okul yönetiminde eğitim ve öğretim işleri Okul işletmesinin yönetimi Okula toplumsal katılım Öğretim liderliği. Öğretmenlik Uygulaması T-U-L Y ıl Dönem AKTS MT406B Öğretmenlik Uygulaması Dersin İçeriği: Planlama Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme Bir günlük planın gerektirdiği materyal ve ölçme araçlarını hazırlama Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama Hazırlanan planı uygulama ve değerlendirme Uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldurma Portfolyo hazırlama. Seçmeli Dersler Grubu-VII (Cebir Öğretimi) T-U-L Y ıl Dönem AKTS MT408.2B Cebir Öğretimi

14 Dersin İçeriği: Ortaokul matematik öğretim programının incelenerek cebir öğrenme alanındaki kazanımları belirleme ve inceleme. Cebirsel ifadelerin öğretimde karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları belirleme, kullanılabilecek etkinlikler düzenleme, materyaller geliştirme. Hazırlanan etkinliklerin ve materyallerin etkiliğini mikro öğretim yaparak belirleme. Seçmeli Dersler Grubu-VII (Matematik Olimpiyatlarına Hazırlık Eğitimi) MT408.3B Matematik Olimpiyatlarına Hazırlık Eğitimi T-U-L Y ıl Dönem AKTS Dersin İçeriği: Zeki, Üstün, Yetenek Matematik Olimpiyat Konuları. Seçmeli Dersler Grubu-VIII (Matematik Eğitiminde Alan Çalışması) MT410.1B Matematik Eğitiminde Alan Çalışması T-U-L Y ıl Dönem AKTS

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K ECTS D. KODU DERSİN ADI T U K ECTS AİTB 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 AİTB 102 Atatürk

Detaylı

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları I.YARIYIL

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları I.YARIYIL Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları I.YARIYIL OMÖ1001 Analiz-I 4 2 5 10 OMÖ1003

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ I. YARIYIL Temel Matematik I SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu Ders Adı T-U-L * Yıl Dönem AKTS Kredisi S101B Temel Matematik I 2-0-0 1

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Temel Matematik I 2 0 2 A Temel Matematik II 2 0 2 A Genel Biyoloji 2 0 2 A Genel Kimya 2 0 2 A Uygarlık Tarihi 2 0 2 A Türk Tarihi ve Kültürü

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Ders Kodu Ders Adı T-U-K * Yıl Dönem AKTS Kredisi PD101 Psikolojiye

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

Kredi 17 30 Kredi 17 30 2. SINIF

Kredi 17 30 Kredi 17 30 2. SINIF NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL 0957101 GENEL MATEMATİK (4+2=6) AKTS=11 Doğal

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı