ÖZGEÇMİŞ Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük Medeni Hali : Evli, İki çocuk. 1.4.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1.1. Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük 07.05.1968 1.3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk. 1.4."

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1.1. Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük Medeni Hali : Evli, İki çocuk 1.4. Eğitim : Ankara Üniversitesi : Hukuk Master (LL.M.) Heidelberg Üniversitesi Almanya : Hukuk Doktora (Dr.iur.) Heidelberg Üniversitesi Almanya 1.5. Çalıştığı Kurumlar ve Görevler 26 Şubat 2002 : Dicle Üniversitesi, Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 27 Ocak 2006 : Akdeniz Üniversitesi Medeni Hukuk Yardımcı Doçenti 27 Mart 2006 : Medeni Hukuk Doçenti 04 Ekim 2011 : Profesörlük Yükseltme ve Ataması 08 Haziran 2012 :TAU- Medeni Hukuk 1.6. Burslar ve Ödüller Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Bursu DAAD Araştırma Bursu, Temmuz Ağustos Alexander von Humboldt Vakfı, Eylül 2007 Mart Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları Antalya ni Geliştirme Derneği Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Alman Humboldtlular Klubü 1.8. Yabancı Dil Almanca, ÜDS Puanı: 100 (Yüz) İngilizce, Orta Derece

2 2. YAYIN LİSTESİ 1. BÖLÜM: ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ Z.Zeytin: Alman Hukukunda Zarar Kavramı ve Gelişimi I, Maddi Zarar Olarak Özel Kullanım Kaybı, BATİDER 1999 C. XX Sayı 2, sh Z.Zeytin: Ein Fall, ein Gericht, zwei Urteile, Zeitschrift für Türkeistudien (ZfTS) 2002, Sayı 1+2, Z.Zeytin: Alman Hukukunda Zarar Kavramı ve Gelişimi II, Maddi Zarar Olarak Çocuk, BATİDER 2002 C. XXI, Sayı 3, sh Z.Zeytin: Alman Hukukunda Zarar Kavramı ve Gelişimi III, Manevi Zarar Olarak Boşa Geçen Tatil Zamanı, BATİDER Cilt XXII, 2003 Sayı 1 sh Z.Zeytin: Das Schmerzensgeld ohne Genugtuungsfunktion in: Festschrift für Kocayusufpaşaoğlu, Ankara 2004, sh Z.Zeytin: Türk Medeni Hukukundan Kadın Erkek Eşitliği, in: Mavi Yıldızlar, 2004, 4, sh Z.Zeytin; İ.Uluğ: Tıbbî Müdahalelerden Doğan Zararlar İçin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Reasürör 2004, sh Z.Zeytin: Das neue Türkische Bürgerliche Gesetzbuch (Ein Blick in die wesentlichen Neuerungen im Familienrecht), in: Familie Partnerschaft Recht (FPR) 2004, 10/3 sh Z.Zeytin: Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumlulukta İspat Yükü Kuralının Ters Çevrildiği ve Kolaylaştırıldığı Haller, in: Uluslararası Katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuki Sempozyum Kitabı, in İstanbul 2005, sh Z.Zeytin: Borç İçin Hapis Yasağı ve TCK 233/I Hükmüne Göre Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüklerin İhlâline İlişkin Bir Değerlendirme, HPD (Hukuki Perspektifler Dergisi, Haziran 2005, Sayı 4, sh Die ärztliche Aufklärungspflicht nach dem türkischen Recht, in: Festschrift für Laufs zum 70. Geburtstag, Heidelberg: Springer 2005, sh (ISBN: ) Z.Zeytin: Sorumluluk Hukuku ve Tıptaki Yeni Teknoloji Uygulamaları (Haftungsrecht und Anwendung der neuen Technologien in Medizin), in 2. Int. Tıp Etigi ve Hukuku Semsozyum Kitabı, İstanbul 2006, sh Z.Zeytin; H.Hakeri: Bitkisel Hayata Girmeden Önce Tıbbi Tedaviye Son Verilmesine İlişkin İrade Açıklaması Geçerli Olur mu?, Güncel Hukuk, Ocak 2006, sh Z.Zeytin: Adoption in der Türkischen Rechtspraxis nach dem Neuen Türkischen Bürgerlichen Gesetzbuch, in: FamPra.ch, 1/2006, sh

3 1.15. Z.Zeytin: Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, in: Türkiye Klinikleri J. Med Ethics, 2006, C: 14, Sy: 2, sh Z.Zeytin: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimindeki Artık Değere Katılma Alacağı (Veya Değer Artış Payı Alacağı) Haczedilebilir mi?, Terazi Hukuk Dergisi, 2007, S. 8, sh Z.Zeytin: Organ Naklinde Kişinin Kendi Ve Başkasının Geleceğini Belirleme Hakkı, in: I. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları, I. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul 2007, sh Z.Zeytin: Tedavi İlişkisinde Hekimin Türk Hukukuna Göre Hukuki (Tazminat) Sorumluluğu; in: Roche Sağlık Hukuku Günleri Sempozyum Bildiri Kitapçığı, İstanbul 2007, sh Z.Zeytin: Artık Değere Katılma ve Değer Artış Payı Alacağında Zamanaşımı, Terazi Hukuk Dergisi, 2008, S 21, sh Z.Zeytin: CISG Uygulama Alanı, BATIDER 2008, C. XXIV, S. 3, sh Z.Zeytin: Die zivilrechtliche Haftung des Arztes nach türkischem Recht, in: Der medizinische Behandlungsfehler, Beitraeg des 3. Deutsch-Türkischen Symposium zum Medizin- und Biorecht, Nomos: Baden-Baden, 2008, sh Z.Zeytin: Yasal Mal Rejiminde Evli Kadının Değer Artış Payı Alacağı, in: Uluslararası Multidisiplinler Kadın Kongresi, Ekim 2009, İzmir Kongre Özet Kitabı, İzmir 2009, sh Z.Zeytin: Türk Medeni Kanununda Kadın Erkek Eşitliğine İlişkin Düzenlemeler, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ye Armağan, İstanbul 2009, sh Z.Zeytin: Yasal Mal Rejiminde Katkı Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2011, C. 10, Sy: 36, sh BÖLÜM: DİĞER YAYIN FAALİYETLERİ Kitaplar Z.Zeytin: Zur Problematik des Schmerzensgeldes: Feststellung und Ersatz des entschädigunspflichtigen immateriellen Schadens und die Doppelfunktion des 2.1. Shmerzensgeldes = Manevi Tazminat Sorunu: Telafi edilmesi gereken manevi zararın tespiti ve tazmini ve Manevi Tazminatın Çifte İşlevi, Berlin: Logos-Verlag, 2001 (ISBN: ) 2.2. Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun (DÜGİMER), Diyarbakır Z.Zeytin: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 2. Baskı, Seçkin: Ankara 2008 (ISBN: ) 2.4. Türk Medeni Hukuku, 2. Baskı, Seçkin: Ankara 2013 (ISBN: ) 2.5. Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku, Seçkin:Ankara 2011 (ISBN: ) Çeviriler 3

4 Soysa-Psikolojik, Hukuki ve Kriminolojik Açıdan İspanya da Ölümle Sonuçlanan Aile İçi 2.6. Şiddet (Die heutige Situation der Misshandlungen der Frauen in Spanien Prof.Dr. Gómez- Martin; Prof. Dr. Santana Vega), in: Internationales Symposium über Tötung wegen Ehrenverletzungen, September 2003, Diyarbakır, sh Alman Anayasa Mahkemesi Kararı (VerfsG BvR 1783/99), KHukA (Kamu Hukuku Arşivi), Mart 2002, sh Alman Federal Mahkemesi Kararı (Sperma-Kararı), Dicle Üniversitesi Dergisi, 20 Yıl Armağanı, 2003, Sayı 11, İsviçre Sorumluluk Hukukunda Reform Çabaları, BATIDER C. XXII Sayı 4, sh İsviçre Mal Rejimi Hukukunun Yenilenmesine İhtiyaç Var Mıdır? Ist das schweizerische Ehegüterrecht revisionsbedürftig? von Sutter-Somm & Kobel in: FamPra.ch 2004/4, ;, in: SBArD 2005/6, S BÖLÜM: DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLERİ Burslar / Yurt Dışı Eğitimi/Editörlük ve Hakemlik/Projeler DAAD, Heidelberg Almanya, Temmuz Ağustos Alexander von Humboldt Bursu, Heidelberg Üniversitesi, Almanya, Eylül 2007 Mart Editör, SBArD (Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi) 3.4. Selçuk Üniversitesi Dergisi Hakem Kurulu Üyesi Türk İdare Dergisi Hakem Kurulu Üyesi Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Onam Formları, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) Yürütücülüğü Seminerler, Konferanslar, Paneller, Sempozyumlar Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği, Eylül 2003 (Düzenleme Komitesi Üyesi), Diyarbakır Yeni Medenî Kanuna Göre Mal Rejimi ve Kadın, Kadının Sosyolojik ve Hukuksal Sorunları ile Çözüm Yolları Sempozyumu Ekim 2003, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Medeni Hukukta Kadın Erkek Eşitliğine Bir Bakış, Türk undaki Gelişmeler, Cumhuriyetin 80. Yılında Türk Hukuk Sisteminin Gelişimi Sempozyumu, , Diyarbakır, Gaffar Okkan Polis MYO, Tüketici Haklarının Dünü ve Bugünü, 14 Nisan 2004, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi, Medeni Kanunumuzda Kadın, Kadınlar Günü Seminer Etkinliği, Diyarbakır Valiliği , Diyarbakır Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Medeni Hukuktaki Gelişmeler, , Elazığ, Hukuki Araştırmalar Derneği, Özel Hukuk Semineri, Yönetici Sekreterlik Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi, 9 Nisan 2005, MEKSA Vakfı, Şanlıurfa 4

5 Türk Hukukunda Reform Çabaları Sempozyumu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, , Diyarbakır Tüketici Hakları, KOBİ İşletme Yönetimi Eğitimi Programı, Üretimin Tüketici Haklarına Göre Yapılandırılması, Diyarbakır 2005, Dicle Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, 18 Mayıs 2005 Diyarbakır Hastaları Mahremiyet Hakkı ve Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, in: I. Ulusal Hasta Hakları Sempozyumu Kasım 2005 Ankara Hekimin Dokümantasyon Yükümlülüğü ve Bunun Tazminat Davalarında İspat Yüküne Etkisi, Uluslar arası Katılımlı Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, İstanbul 27 Mayıs 2005 Avrupa Birliği Yolunda Türk Medeni Kanununda Kadın Erkek Eşitliği, Türkiye'sinde Kadın Konulu Panel", 8 Mart 2006, Akdeniz Ü., Antalya 2006 Sorumluluk Hukuku ve Tıptaki Yeni Teknoloji Uygulamaları, İleri teknoloji Tıbbı ve Hekim-Hasta İlişkisi, in: 2. Uluslar arası Katılımlı Tıp Etigi ve Tıp Hukuku Sempozyumu, İstanbul Ekim Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika Programı, İstanbul Sağlık Hukuku Günleri, Antalya, Gaziantep,İzmir, Erzurum,Trabzon, İstanbul Ankara, Mart Haziran KTÜ HAHUM ve Augsburg Üniversitesi IV Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Trabzon Uluslar arası Multidisiplinler Kadın Kongresi, İzmir Ekim Sağlık Hukuku Sempozyumu, Eskişehir 2009 Sağlık Hukuku, Ordu 2009 Medeni Kanunda Kadın ve Aile, Antalya 2009 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Sempozyumu, Antalya Boşanmada Mal Rejimleri Konferansı, Antalya Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Sorumlulukları ve Sağlıkta Malpraktis, Antalya Borçlar Kanunu Tasarısının Getirdiği Yenilikler ve Eleştiriler Paneli, Diyarbakır Bilişim Hukukunun Son On Yılı, Erzincan Türk Alman Uluslararası Sempozyumu Sağlık Hukukunda Sorumluluk, Gaziantep Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü Seminerleri, Antalya Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi Panel Konya

6 3.35. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Güncel Sorunları Sempozyumu, Antalya Konya Esaslı Sözleşme İhlali, Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Sempozyumu, , Ankara Zuwendungs- und Mehrwertanspruch des Ehegatten im Türkischen Familienrecht, Türkisch-Deutsches Familienrechtkongress, Saarbrücken / Almanya Güncelleme:

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Süreci: Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu nun Tıbbi uygulama hataları ve sorumluluk kitabı için kaleme aldığı Önsöz

Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu nun Tıbbi uygulama hataları ve sorumluluk kitabı için kaleme aldığı Önsöz Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu nun Tıbbi uygulama hataları ve sorumluluk kitabı için kaleme aldığı Önsöz Tıbbi uygulama hataları, komplikasyon ve sorumluluk konusu, sağlık hukukunun en önemli ve her

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Pulaşlı 2. Doğum Tarihi : 1946 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967-1971 Y. Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk 1973 Fakültesi

Detaylı

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971).

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971). A. Prof. Dr. Hasan PULAŞLI nın Özgeçmişi I. DOĞUM YERİ VE YILI: Ceyhan 1946 II. MEDENİ HALİ: Evli iki ve iki çocuk babası 1. Öğrenim: 1) İlk orta ve lise: Ceyhan. 2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans (LL.M) Hukuk Münih LMU Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi: 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya (1986-1991). Tez Konusu: Kayıtlı

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No:

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi 2013 Profesör

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi 2013 Profesör Prof. Dr. Murat ŞEN 1. Adı Soyadı: Murat ŞEN 2. Doğum Tarihi: 01.11.1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar: Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi 2013 Profesör

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi 2013 Profesör Prof. Dr. Murat ŞEN 1. Adı Soyadı: Murat ŞEN 2. Doğum Tarihi: 01.11.1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar: Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı HUKUK FAKÜLTESİ TERCİHİ YAPACAK SEVGİLİ ADAYLAR Şayet yüksek öğreniminiz için bir hukuk fakültesi tercih etmek istiyorsanız, bu tercihinizi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN

ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN 1 ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN Doğum tarihi ve yeri 24.07.1969, Ankara İletişim Bilgileri: KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

LİSANS DURUMU: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995-1999, 100 üzerinden 84.09 ortalama ile Fakülte derecesi.

LİSANS DURUMU: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995-1999, 100 üzerinden 84.09 ortalama ile Fakülte derecesi. ADI VE SOYADI : Av. VOLKAN SIRABAŞI DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 31.08.1976-Ankara NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER: Sivas-Gürün LİSANS DURUMU: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995-1999, 100 üzerinden 84.09 ortalama

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994 Prof. Dr. Murat ŞEN 1. Adı Soyadı: Murat ŞEN 2. Doğum Tarihi: 01.11.1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Özel Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı